Pöytäkirja PDF

Comments

Transcription

Pöytäkirja PDF
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
1/2015
1
Sivistyslautakunta
20.01.2015
_______________________________________________________________________________
Aika
20.01.2015 klo 17:30 - 20:50
Paikka
Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila
Käsitellyt asiat
§
Otsikko
1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3
2
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
4
3
Sivistyspalveluiden kehittämisprojekti / Väliraportti
5
4
Vuonna 2014 menestyneiden urheilijoiden stipendien jako
7
5
Elokuva- ja event esitysten tarjoaminen kunnantalon valtuustosalissa
8
6
Vuoden 2015 kulttuuriteema
10
7
Sivistyspalveluiden vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma
11
8
Talousarvion 2014 toteutuminen / Sivistyspalvelut
13
9
Valtuustoaloite koskien koulukuljetusten kriteerejä ja
päätöksentekoa
14
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivu
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
1/2015
Osallistujat
_______________________________________________________________________________
Nimi
Tehtävä
Lisätiedot
Läsnä
Muut
Poissa
Hägglund Antton
Sillanpää Jari
Hallikainen Heli
Hämäläinen Mirja
Keto-Huovinen Pihla
Koski Päivi
Manninen Marjaana
Nykänen Martti
Pirhonen Tauno
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Pukkilan edustaja
Havula Tapio
Lintonen Pekka
Kihlman Anne
Bister Harri
Kuusela-Nissinen Tarja
Lehtinen Taija
Virolainen Jarkko
Koivisto Marja-Terttu
kunnanhallituksen pj.
esittelijä
asiantuntija
asiantuntija
asiantuntija
asiantuntija
asiantuntija
pöytäkirjanpitäjä
Koski Johanna
Nurmi Janne-Pekka
Ravolainen-Rinne Heta
jäsen
Pornaisten edustaja
kunnanhallituksen
edustaja
§1-8
§4
§ 3, 5 - 6
§3
§7-8
Allekirjoitukset
Antton Hägglund
puheenjohtaja
Marja-Terttu Koivisto
pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat
1-9§
Pöytäkirjan tarkastus
Heli Hallikainen
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Koulutoimistossa
Pöytäkirjan tarkastajat:
Jari Sillanpää
2
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
§1
1/2015
20.01.2015
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sivistyslautakunta § 1
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
3
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
§2
1/2015
20.01.2015
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Sivistyslautakunta § 2
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Sillanpää ja Heli Hallikainen.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
4
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
§ 72
§ 85
§3
1/2015
5
23.09.2014
18.11.2014
20.01.2015
Sivistyspalveluiden kehittämisprojekti / Väliraportti
520/01.01/2014
Sivistyslautakunta 23.09.2014 § 72
Sivistyslautakunta päätti käyttää otto-oikeuttaan sivistysjohtajan
päätökseen 19.8.2014 § 19 / Määräaikaisen projektisuunnittelijan valinta
ajalle 1.9.2014 - 28.2.2015, ja palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi
sivistyslautakunnan seuraavaan kokoukseen.
Sivistyslautakunta keskusteli kokouksessaan 9.9.2014 kehittämisprojektin
valmistelutilanteesta. Lautakunnan kokouksen jälkeen on projektiryhmä
kokoontunut 10.9. ja 16.9. laatimaan projektin tarkempia tavoitteita ja
projektisuunnitelmaa. Projektiryhmään kuuluvat ma. projektisuunnittelija
Taija Lehtinen, kirjastonjohtaja Riitta Rantala, kansalaisopiston rehtori Airi
Pekkala-Mäkitalo, vapaa-aikapäällikkö Anne Kihlman, lukion opo Sirpa
Repo, kulttuurisihteeri Tarja Kuusela-Nissinen ja sivistysjohtaja Pekka
Lintonen.
Projektiryhmä on kutsuttu sivistyslautakunnan kokoukseen esittelemään
lautakunnalle projektisuunnitelmaa.
(Valmistelija / lisätietoja: sivistysjohtaja Pekka Lintonen, puh. 040 314
5192)
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä kokouksessa esitetyn
projektisuunnitelman toteutettavaksi ja määrittelee määräaikaisen
projektisuunnittelijan tehtäväkuvaa.
Käsittely:
Esittelijä täydensi esitystään siten, että projektisuunnittelija Taija Lehtinen
osallistuu osan ajasta kirjastotyöhön. Taija Lehtinen ja kirjastonjohtaja
Riitta Rantala sopivat keskenään Taija Lehtisen kirjastotyön määrästä.
(Palkkauskustannukset osoitetaan hallinnon määrärahasta.)
Käsittelyn aikana todettiin, että liikuntasihteeri Harri Bister kuuluu myös
projektiryhmään. Nimi puuttuu esittelyosasta.
Projektiryhmästä sivistysjohtajan lisäksi olivat kokouksessa mukana Anne
Kihlman, Riitta Rantala, Airi Pekkala-Mäkitalo ja Sirpa Repo. Muut ryhmän
jäsenet olivat estyneitä saapumaan. Lisäksi lukion rehtori Tuula Ilvonen oli
paikalla.
Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi projektin toteuttamisen. Lisäksi lautakunta
päätti, että määräaikaiseen työsuhteeseen otetun Taija Lehtisen nimike on
projektisihteeri. Projektin johtajana on sivistysjohtaja Pekka Lintonen ja
projektin sihteerinä on Taija Lehtinen.
Kirjastonjohtaja ja projektisihteeri sopivat keskenään Taija Lehtisen
työtehtävistä ja niiden määrästä kirjastossa.
Marjaana Manninen jätti seuraavan eriävän mielipiteen päätökseen:
Pöytäkirjan tarkastajat:
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
§ 72
§ 85
§3
1/2015
6
23.09.2014
18.11.2014
20.01.2015
"Eriävä mielipide ja huomautus huonosta hallinnosta. Projektisuunnittelijan
/-sihteerin palkkaaminen ja projektin suunnittelu ja käsittely on edennyt
huonon hallintotavan mukaisesti.
Marjaana Manninen"
Sivistyslautakunta 18.11.2014 § 85
Sivistyslautakunnalle esitellään kehittämisprojektin väliraportti.
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Sivistyslautakunta toteaa kehittämisprojektin väliraportin tietoonsa
saatetuksi.
Päätös:
Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
Sivistyslautakunta § 3
Sivistyslautakunnalle esitellään kehittämisprojektin toinen väliraportti.
(Valmistelija / lisätietoja: sivistysjohtaja Pekka Lintonen, puh. 040 314
5192)
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Sivistyslautakunta toteaa kehittämisprojektin toisen väliraportin tietoonsa
saatetuksi.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
§4
1/2015
7
20.01.2015
Vuonna 2014 menestyneiden urheilijoiden stipendien jako
717/02/2014
Sivistyslautakunta § 4
Kunnanhallitus on 1.2.1999 § 39 vahvistanut Mäntsälän kunnan
stipendisäännön menestyneiden mäntsäläläisten urheilijoiden
huomioimista varten. Stipendin myöntämisessä noudatetaan mm.
seuraavia periaatteita:



Urheilijan tai urheiluseuran joukkueen kotikunta on Mäntsälä.
Hakija edustaa urheilun keskusjärjestöjen tai erikoisliittojen alaista
urheilulajia.
Hakija on saavuttanut vähintään SM-pronssimitalin tai edustanut
Suomea kansainvälisissä kilpailuissa.
Sijoittuminen arvokilpailuissa tai jokin ennätys ei automaattisesti oikeuta
stipendiin, vaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa stipendit
kohdennetaan parhaiten menestyneelle urheilijalle tai urheilijoille tai
seurajoukkueelle.
Tänä vuonna myönnetään stipendit vuoden 2014 menestyksestä.
Stipendihakemuksia tuli 34 kpl. Stipendien jakotilaisuus järjestetään
12.2.2015.
(Valmistelu / lisätietoja: liikuntasihteeri Harri Bister, puh. 040 314 5395)
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Sivistyslautakunta päättää myöntää vuonna 2014 menestyneille urheilijoille
stipendit liitteen nro 1 mukaisesti. (Liite julkistetaan stipendien
jakotilaisuuden jälkeen.)
Päätös:
Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
Liite 1. Stipendien myöntäminen vuonna 2014 menestyneille urheilijoille
Pöytäkirjan tarkastajat:
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
§5
1/2015
8
20.01.2015
Elokuva- ja event esitysten tarjoaminen kunnantalon valtuustosalissa
721/12.03.01/2014
Sivistyslautakunta § 5
Mäntsälän kunnantalon valtuustosalissa voidaan näyttää elokuvia ja muita
esityksiä (event esitykset: urheilu, kulttuuri, maailman luokan näyttelyt,
messut, seminaarit jne.) liikuteltavalla huippulaadukkaalla ääni- ja
kuvalaitteistolla. Valtuustosalissa on sopiva valkokangas, erillinen
tekniikkahuone, auditoriomallinen katsomo (max 180 hengelle) ja sopiva
akustiikka. Valtuustosaliin ei tarvitse tehdä muutoksia esitystä varten.
Esityslaitteisto tuodaan valtuustosaliin vain esityspäiviksi ja sen ollessa
asennettuna paikalleen, se ei estä valtuustosalin normaalia muuta käyttöä
kyseisinä päivinä.
Mäntsälän kunnan kulttuuripalvelut ja Story Hill Oy tekevät
yhteistyösopimuksen esityksistä valtuustosalissa. Mäntsälän kunta ei
maksa Story Hillille palvelusta tai yhteistyöstä, mutta Mäntsälän
kunta/kulttuuripalvelut tarjoaa ja varaa tarvittavat ilmaiset tilat eli
valtuustosalin esityksiä varten. Elokuvia ja muita esityksiä valtuustosalissa
on kerran kuukaudessa 5 peräkkäisenä päivänä. Esityspäivät ovat
keskiviikosta sunnuntaihin. Story Hill:llä, palvelun tuottajalla on vastuu
toiminnasta, ja se tuo liikuteltavan esityslaitteiston ja henkilökunnan
esityksiin. Story Hill Oy hoitaa esityksien lupakäytännöt. Story Hill palvelun
tuottajana vastaa toiminnasta aiheutuvista kuluista saaden esityksistä
tulevat tuotot. Esitystoiminnan viestinnän: markkinoinnin, mainostamisen ja
tiedotuksen hoitavat kulttuuripalvelut ja Story Hill Oy yhteistyössä.
Yhteistyöstä kunnan kanssa tehdään sopimus, jossa ilmenee toiminnan
käytännöt ja vastuut (liite1).
Yhteistyön tuloksena palvelun saa kuntalainen. Yhteistyöllä on tarkoitus
lisätä sivistys- ja kulttuuripalveluja kaiken ikäisille kuntalaisille. Esityksien
tilaajana suunnittelussa voivat olla myös muut kunnan sivistyspalvelun
hallinnot: koulutoimi, kirjasto ja kansalaisopisto. Esityksissä voidaan tarjota
sekä vapaa-ajan kulttuuri- ja muita palveluja, että myös opetukseen ja
koulutukseen liittyviä kulttuuri- ja muita palveluja. Kulttuuripalvelujen
toivomuksena on, että toiminnan kautta kulttuuripalveluja spesifioidusti
saavat mm. ala- ja yläkoulut, iltapäivätoiminta, päivähoito, ikäihmisten
palvelut, nuorisopalvelut, lukio ja yrityksien kautta työssäkäyvät aikuiset
(kulttuurisetelit). Palvelun tuottaja, Story Hill esittää mm. elokuvien
ensi-iltoja, tuoreimpia elokuvia, maailman luokan kulttuuriesityksiä (mm.
ooppera, baletti, konsertit, historia, taidenäyttelyt) ja muita esityksiä
(kilpailut, urheilu, seminaarit, maailman tapahtumat jne.). Valtuustosalissa
on liikuteltavalla laitteistolla mahdollisuus myös satelliittilähetyksiin
(erilaiset online-esitykset).
(Valmistelija / lisätietoja: kulttuurisihteeri Tarja Kuusela-Nissinen, puh. 040
314 5397)
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Elokuvia ja muita esityksiä esitetään Mäntsälän kunnantalon
valtuustosalissa vuonna 2015 kerran kuukaudessa 5 peräkkäisenä
päivänä (ke-su). Mäntsälän kunta ei osta esityspalvelua palvelun
Pöytäkirjan tarkastajat:
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
§5
1/2015
9
20.01.2015
tuottajalta. Esityksien tilaajana on kunnan kulttuuripalvelut, joka tekee
yhteistyötä palvelun tuottajan Story Hill Oy:n kanssa. Yhteistyön periaate
on: Mäntsälän kunta, kulttuuripalvelut tarjoaa ilmaiset tilat ja hoitaa
varaukset valtuustosalin esityksiin ja palvelun tuottaja Story Hill hoitaa
toiminnan vastaten henkilökunnasta ja kuluista saaden esitystuotot
(lipputulot). Yhteistyöstä, vastuista ja toiminnan käytännöstä tehdään
erillinen sopimus, josta ilmenee myös sopimuksen kummankin osapuolen
irtisanomiseen liittyvät ehdot. Toiminnan jatkuvuutta arvioidaan
kesäkuussa 2015 ja sopimusta tarkistetaan viimeistään joulukuussa 2015.
Yhteistyön mahdollisesta jatkumisesta vuonna 2016 tehdään uusi
sopimus.
Käsittely:
Keskustelun kuluessa sivistysjohtaja muutti esityksensä seuraavaksi:
Siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
§6
1/2015
10
20.01.2015
Vuoden 2015 kulttuuriteema
9/12.03.01/2015
Sivistyslautakunta § 6
Sivistyslautakunta valitsee tulevan vuoden kulttuuriteeman seuraten
paikallisia ja valtakunnallisia linjoja kulttuurissa. Vuoden kulttuuriteemaa
pidetään kunnassa yllä antaen eri kulttuurintoimijoille näkökulmaa ja
mielenkiintoa toteuttaa siihen liittyvää toimintaa ja harrastusta. Hyvänä
tavoitteena on, että kuntalaisille on vuoden aikana enemmän tarjolla
kyseiseen teemaan liittyvää harrastus- ja virkistystoimintaa, sekä
tapahtumia ja näyttelyjä, yms. Vuoden teema voidaan valita eri taiteen ja
kulttuurin muodoista: musiikin, laulun, esittävän taiteen, teatterin, tanssin,
kuvataiteen, kirjallisuuden, muotoilun, kädentaidon, jne. teemalla.
Kulttuuriviikon suunnittelutapaamisessa eri toimijat ehdottivat vuodelle
2015 teemaa, jossa korostuu yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys. Kaikki
paikalliset kulttuurimuodot pääsevät esille yhdessä luomisen ja yhteisen
luovuuden teemassa, jonka pääajatuksina ovat yhteisöllisyys, eri- ikäiset
yhdessä, eri laiset yhdessä, yhdessä osallistuminen ja tekeminen.
Ajatuksena on myös, että eri toimijat tekevät yhdessä kulttuuria ja toimivat
yhdessä.
Edellisten vuosien kulttuuriteemat ovat:
Käden taidot vuonna 2012
Paikallisperinteet vuonna 2013
Musiikkia Mäntsälässä 2014.
(Valmistelija / lisätietoja: kulttuurisihteeri Tarja Kuusela-Nissinen, puh. 040
314 5397)
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Vuodelle 2015 ei esitetä yhtä taiteen tai kulttuurin muotoa vuoden
teemaksi, vaan esitetään valittavaksi kulttuuritoimijoiden yhteiseen arvoon
liittyvä teema: luovuutta yhdessä.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
§7
1/2015
11
20.01.2015
Sivistyspalveluiden vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma
363/02.02/2014
Sivistyslautakunta § 7
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2014 hyväksynyt vuoden 2015
talousarvion sekä vuosien 2015 - 2017 taloussuunnitelman.
Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon
perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat
valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut
tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille
(käyttötalousosa: tulosyksikkö 1-taso) ja kohteille (investointiosa).
Kunnanhallituksen määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää
seuraavan tason käyttösuunnitelmista (tulosyksikkö 2-taso) sekä päättää
omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä
asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot
tarkempiin osiin.
Käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän
talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on
jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön
liittyvät kriteerit määriteltävä tarkasti jo etukäteen käyttösuunnitelman
tarkistamisen yhteydessä.
Lautakunnan käyttösuunnitelmassa määrärahat voidaan päättää
nettositoviksi, koska myös valtuustotasolla määrärahat ovat nettositovia.
Päätöksestä tulee kuitenkin ilmetä myös bruttomääräiset tiedot (menot,
tulot ja netto).
Mikäli käyttösuunnitelma on vuoden aikana joltakin osin ylittymässä, on
samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava
antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset kyetään kattamaan
vastuualueen tai palvelukeskuksen sisältä. Talousarvion
täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kaikkiin määrärahaylityksiin tullaan
suhtautumaan kriittisesti talouden säästö- ja tasapainottamistavoitteiden
ollessa voimassa.
(Valmistelu / lisätietoja: suunnittelija Jarkko Virolainen, puh. 040 314 5282)
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistyspalveluiden vuoden 2015
talousarvion käyttösuunnitelman perusteluineen (käyttötalouden
tulosyksikkö 1 -taso sekä investointiosa) liitteiden 1 ja 2 mukaisina.
Määrärahat ovat nettositovia.
Käsittely:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Jäsen Marjaana Manninen teki esittelijän esityksestä poikkeavan
ehdotuksen: Kehittämis- ja hallintopalvelut tulosalueelta siirretään
elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalueelle kirjastopalveluihin
määrärahaa siten, että kirjaston tavoitteet voidaan saavuttaa ja ylläpitää
palvelutaso.
Ehdotusta ei kannatettu.
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
Päätös:
§7
1/2015
20.01.2015
Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esittelijän esityksen.
Marjaana Manninen jätti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.
Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015 tulosyksikkö 1 -tasolla.
Liite 2. Käyttösuunnitelman 2015 investointiosa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
12
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
§8
1/2015
13
20.01.2015
Talousarvion 2014 toteutuminen / Sivistyspalvelut
Sivistyslautakunta § 8
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen tulee
kuukausittain raportoida lautakunnalle talousarvion toteutumasta.
Sivistyslautakunnalle toimitetaan esityslistan mukana tiedot sivistyspalvelut
-toimialan talousarvion toteumasta.
(Valmistelu / lisätietoja: sivistysjohtaja Pekka Lintonen, puh. 040 314 5192)
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Sivistyslautakunta päättä hyväksyä vuoden 2014 talousarvion
toteutumisen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
§ 103
§ 334
§9
1/2015
14
17.11.2014
01.12.2014
20.01.2015
Valtuustoaloite koskien koulukuljetusten kriteerejä ja päätöksentekoa
662/00.02.00/2014
Kunnanvaltuusto 17.11.2014 § 103
Keskustan valtuustoryhmä ja muut allekirjoittaneet jättivät valtuuston
kokouksessa 17.11.2014 seuraavanlaisen aloitteen:
"Keskusta-ryhmän valtuustoaloite:
Mäntsälän kunnan koulukuljetustuen kriteerit ja kuljetuspäätösten
tekeminen
Mäntsälän kunnan kouluteiden turvallisuudesta / vaarallisuudesta on
keskusteltu laajalla rintamalla ja ihmetelty eri kuntien erilaisia näkemyksiä
tieturvallisuudesta. Esimerkiksi Kirkkonummen kunta on pyytänyt
poliisiviranomaiselta lausunnot kouluteiden turvallisuudesta, joka on
muuttanut ja selkeyttänyt koulukuljetusten tukipäätöksiä , koska
poliisiviranomaisella on paras tieto tieturvallisuudesta. Nyt on saavutettu
lakikorkeus kouluteiden vaarallisuusarvioinnissa ja pyydämme Mäntsälän
kuntaa muuttamaan koulumatkakuljetuspäätösten tekomenetelmää ja
kriteereitä seuraavilta osin:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Koulukuljetuspäätökset pitäisi valmistella ja päättää laajemmalla
asiantuntija joukolla kuin yhdellä virkamiehellä. Tällä hetkellä yhdellä
virkamiehellä on liian suuri valta ja vastuu kuljetuspäätöksistä.
Valitettavasti vain harva virkamies edes asuu paikkakunnalla, jolloin
paikalliset liikenneolosuhteet ja erityisesti teiden vaarallisuus saattavat
tulla aliarvioiduksi. Käytännössä on todettu, että
hallinto-oikeudessakaan ei ole saatu muutoksia
koulukuljetuspäätöksiin , vaan siellä on yksioikoisesti luotettu yhden
virkamiehen tekemään aikaisempaan "oikeaan " päätökseen.

Voimassa olevien koulukuljetusten periaatteiden mukaisesti Mäntsälän
kunta voi pyytää koulutien vaarallisuudesta lausunnon
poliisiviranomaiselta. Aloite voi olla joko kuntalais- tai
viranomaislähtöinen. Tarve poliisiviranomaisen lausuntopyyntöön tulee
ilmetä koulukuljetushakemuksessa, jossa on poliisin
lausuntopyynnöstä selkeä erillispyyntökohta (esim. rasti ruutuun
-kohta).

Koulumatkan vaarallisuuden määrittämisenä käytetään koululiidun
sijaan poliisiviranomaisen lausuntoa, jos sitä on pyydetty, ja lausunto
tulee olla osana koulutukipäätöstä. Myös koululiitu-ohjelman
mukaisesti tehtyjen päätösten liitteeksi pitäisi lähettää kyseinen ote
Koululiitu- ohjelmasta. Tällä hetkellä ohjelma on ns.
viranomaiskäytössä eikä jokaisen kuntalaisen vapaasti saatavilla.
Tällaisen koulukuljetuspäätösten perusteena olevan ohjelman pitäisi
olla luonnollisesti täysin julkinen kaikille.

Poliisinviranomaisen lausuntoa käytetään myös kaikille muille saman
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
§ 103
§ 334
§9
1/2015
15
17.11.2014
01.12.2014
20.01.2015
koulumatkan kulkeville koululaisille, lausunnossa ilmenneen
mahdollisen ikä- porrastuksen mukaisesti, jos kyse on samasta,
osittain samasta tai pidemmästä koulutieosuudesta.

Mikäli koulukuljetustuki olisi ensimmäisellä kerralla evätty, pitää olla
mahdollista hakea koulukuljetusta seuraavana vuonna, sillä olosuhteet
voivat muuttua. Vakiovastauksena ei voi vedota kerran aikaisemmin
tehtyyn "voimassa olevaan" kielteiseen koulukuljetustukipäätökseen.
Mäntsälässä liikenneturvallisuusvuonna 17.11.2014
Keskustan valtuustoryhmä"
Päätös:
Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
Liite 1. Valtuustoaloite
Kunnanhallitus 01.12.2014 § 334
Kunnanjohtajan päätösesitys:
Kunnanhallitus lähettää aloitteen sivistyspalvelujen toimialan
valmisteltavaksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Sivistyslautakunta § 9
Mäntsälässä maksuttoman koulukuljetusten piirissä on noin 800
peruskoulun oppilasta ja vuosittaiset kustannukset kuljetuksista on noin
1,2 miljoonaa euroa. Mäntsälän kunnan maksuttomat koulukuljetukset
myönnetään perusopetuslain 32 §:n ja kunnan koulukujetusoppaassa
määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Arvioinnissa on tarkasteltu
monipuolisesti liikenteellisiä olosuhteita ja lisäksi joidenkin yksittäisten
kuljetuspäätösten tulkinnassa on käytetty koululiitohjelmaa tai poliisin
tekemää turvallisuusarviointia.Tällä hetkellä koulutoimistossa valmistellaan
koulumatkoilla käytettyjen teiden turvallisuusluokitusta.
(Valmistelija / lisätietoja: sivistysjohtaja Pekka Lintonen, puh. 040 314
5192)
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Sivistyslautakunta toteaa tehtyyn aloitteeseen, että koulukuljetuspäätösten
tueksi koulutoimistossa valmistellaan tieosuuksien turvallisuusluokitusta.
Luokituksen on tarkoitus helpottaa kuljetusta hakevien huoltajien tietoa
niistä tieosuuksista, jotka tulkitaan perusopetuslain 32 §:ssä tarkoitetuiksi
vaarallisiksi koulumatkoiksi. Luokitusta käytetään lukuvuoden 2015 - 2016
maksuttomia kuljetuksia myönnettäessä ja sitä päivitetään tieolosuhteiden
muuttuessa.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Pöytäkirjan tarkastajat:
§ 103
§ 334
§9
17.11.2014
01.12.2014
20.01.2015
1/2015
16
MÄNTSÄLÄN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
1/2015
17
Mäntsälän sivistyslautakunta
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.1.2015
MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät:
3, 5, 8 - 9
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Oikaisuvaatimusohjeet
Kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraaviin päätöksiin saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköpostitse.
Pykälät:
4, 6 - 7
Mäntsälän sivistyslautakunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
puh. (019) 2645 000 (vaihde), faksi (019) 2645 212
sähköposti: [email protected]
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusosoitus hallinto-oikeuteen
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Pykälät:
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka
on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen:
Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI
puh. 029 56 42000 (vaihde), faksi: 029 56 42079
sähköposti: [email protected]
Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Ohjeita muutoksenhausta
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmässä on ilmoitettava:
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot)
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on vaatimuksen tekijän tai hänen valtuuttamansa muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä todistus siitä päivästä, josta
valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21
§:ssä säädetään.
Pöytäkirjan tarkastajat:
MÄNTSÄLÄN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
1/2015
18
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
Pöytäkirjan tarkastajat: