Program HS 2015

Comments

Transcription

Program HS 2015
NETTVERKSSEMINAR 2015:
SAMISK KULTURFORSTÅELSE I HELSE- OG
SOSIALTJENESTEN I DET SØRSAMISKE OMRÅDET
Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal
Torsdag 12. november
Tema:
«Rus, vold og trakassering i det samiske samfunnet»
1130 – 1230 Ankomst og lunsj
1230 – 1245 Innledning og praktisk informasjon
1245 – 1315 «Sametingets satsing og strategier ovenfor rus, vold og trakassering i det samiske
samfunnet» med rådsmedlem Henrik Olsen, Sametingsrådet
1315 – 1415 «Vold i nære relasjoner - hva vet vi ut fra samisk perspektiv» med forsker Ketil Lenert
Hansen, Institutt for Samfunnsmedisin, Norges Arktiske
1415 – 1430 Pause og kaffe
1430 – 1515 «Vold i nære relasjoner i samiske samfunn - presentasjon av et pågående
forskningsprosjekt» med forsker Solveig Bergman, Nasjonalt kunnskapssenter om
vold og traumatisk stress
1515 – 1530 Pause og kaffe
1530 – 1615 «Rusbehandling i samisk kontekst» med miljøterapeut/sykepleier Karen Inga U. Gaup,
SANKS
1615 – 1700 «Makt og avmakt» med Ellinor Jåma, Leder Norges reindriftssamers landsforbund
1700 – 1715 Pause
1715 – 1800 Diskusjon og oppsummering.
2000
Middag
Fredag 13. november
Tema:
«Aktuelle helsefaglige aktiviteter, prosjekter og satsninger i det sørsamiske området».
0830 – 0900 «Reindriftas hverdag» med psykologspesialist, dr. psychol Snefrid Møllersen, SANKS
og psykiatrisk sykepleier/ mastergradsstudent Inger Marit Eira-Åhrén, SANKS/ NRL
0900 – 0930 «Presentasjon av Samisk helsepark, og hvordan tilbudet kommer sørsamiske
pasienter til gode» med SANKS leder Gunn Kristin Heatta
0930 – 0945 Pause og kaffe
0945 – 1015 «Rehabilitering tilrettelagt for samiske pasienter – Er det et behov? Og hvordan kan
dette organiseres?» med lege i spesialisering Anne Lajla Westerfjell Kalstad, LHL
klinikkene Røros
1015 – 1045 «Presentasjon av SANKS ungdomspsykiatriske enhet – hvilke tilbud har man for den
samiske befolkningen i Norge?» med sykepleier Hildur Hansen, SANKS
1045 – 1115 Kaffe og utsjekking
1115 – 1145 «Planer og tiltak innenfor samisk helse og omsorgstjenester i Snåsa kommune» med
enhetsleder for familiesentralen Ester Brønstad og enhetsleder hjemmetjenesten
Gudrun Jenssen Velde, Snåasen Tjïelte/Snåsa kommune
1145 – 1215 «Presentasjon av samisk helsehåndboka» med prosjektleder Jonhild Joma,
Gïeleaernie Røyrvik
1215 – 1245 «Tråante 2017 – mål og profil, muligheter for helsefaglige oppfølginger?» med
prosjektleder Ida Marie Bransfjell
1245 – 1300 Oppsummering og avslutting
1300
Lunsj

Similar documents