Offentlig journal

Comments

Transcription

Offentlig journal
Offentlig journal
Seleksjon:
Dokumentdato: 24.02.2015 - 24.05.2015, Journaldato: 18.05.2015 - 24.05.2015, Arkivdel: SAK2, GBNR2,
Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A
Rapport generert: 27.05.2015
Innhold:
Årsrapport 2014 for Hurum nærmiljø- og frivilligsentral
Sakstittel:
Hurum nærmiljø og frivilligsentral årsrapport for 2014
DokType Sak/dok nr:
U
2015/641-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
4089/2015
19.05.2015
26.03.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Oppvekstutvalget og Styringsgruppa for Hurum nærmiljø- og frivilligsentral
Innhold:
VS: Holmsbu billedgalleri - Holmsbu - Hurum kommune - anbefalingsbrev for oppsetting av skilt 640.10
Severdighet
Sakstittel:
Kulturminneskilt - Kringleskilt ved Holmsbu billedgalleri, Dyssa og Røysene
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2014/2055-14 5123/2015
Journaldato:
Dok.dato:
19.05.2015
21.04.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
'[email protected]'
Innhold:
Saksframlegg til omstillingsstyret - søknad fra Hurum trebåtfestival
Sakstittel:
A3 - Hurum Trebåtfestival
DokType Sak/dok nr:
U
2015/894-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
5742/2015
19.05.2015
04.05.2015
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
5759/2015
19.05.2015
05.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Omstillingsstyret jfr adresseliste
Innhold:
Brev til ***** *****
Sakstittel:
Eksamen 2015 - Grytnes ungdomsskole
DokType Sak/dok nr:
U
2014/1830-4
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1.l
Avsender\mottaker:
*****
Side: 1 av 58
Innhold:
Møtereferat vedr utvidelse av Oredalen 28.04.15
Sakstittel:
Utvidelse Oredalen
DokType Sak/dok nr:
U
2015/862-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
5836/2015
18.05.2015
05.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Møtedeltakere
Innhold:
Ulovlig oppført mur anmodning om tilbakemelding/søknad
Sakstittel:
Sundestranda Rødtangen - Oppføring av mur på stranda
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1171-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
5890/2015
18.05.2015
06.05.2015
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
5912/2015
19.05.2015
06.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
VIVA IKS
Innhold:
Tilsagnsbrev - Tilbud om tilskudd
Sakstittel:
A3 - Hurum Trebåtfestival
DokType Sak/dok nr:
U
2015/894-5
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hurum Trebåtfestival
Innhold:
Anmodning om utbetaling av restmidler
Sakstittel:
Tofte IL - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2013/2461-42 5968/2015
Journaldato:
Dok.dato:
19.05.2015
07.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Buskerud Fylkeskommune
Side: 2 av 58
Innhold:
Søknad om avdragsfrihet
Sakstittel:
Søknad om ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2012/1430-10 6022/2015
Journaldato:
Dok.dato:
19.05.2015
08.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1.l
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Tilbakemelding etter befaring og møte, Holmsbu trebåtbyggeri
Sakstittel:
A1 - Båtbyggeri Sven Wold
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1223-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6044/2015
19.05.2015
08.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sven Andre Wold
Innhold:
SV: Kulturhus-Tofte
Sakstittel:
Forespørsel Kulturhus Tofte, Hurum Historielag
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1219-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6045/2015
19.05.2015
08.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Alf Litangen
Innhold:
Faktura
Sakstittel:
Gnr.35 bnr.340 Skaholtveien 1 - Søknad om installering av løfteplattform med sjakt. Tiltakshaver: Orital AS
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1054-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6052/2015
18.05.2015
11.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Orital AS
Side: 3 av 58
Innhold:
Foreløpig tilbakemelding og avtale om møte
Sakstittel:
A3 - Tofteloftet/Holmsbustuene
DokType Sak/dok nr:
U
2015/895-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6053/2015
19.05.2015
20.03.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
'[email protected]'
Innhold:
Foreløpig svar på søknad om omstillingsmidler
Sakstittel:
A3 - Tofteloftet/Holmsbustuene
DokType Sak/dok nr:
U
2015/895-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6054/2015
19.05.2015
06.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
'[email protected]'
Innhold:
Forespørsel om økonomisk støtte fra Statkraft til Drømmeløftet i Hurum.
Sakstittel:
G1 - Drømmeløftet i Hurum
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1225-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6060/2015
19.05.2015
13.04.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Rune Gjessing
Innhold:
Gnr.8 bnr.110 Selvigfjellet 11 - Søknad om ferdigattest for tilbygg hytte. Manglende igangsettingstillatelse.
Tiltakshaver: Tove Flatabø
Sakstittel:
Gnr.8 bnr.110 Selvigfjellet 11 - Søknad om rammetillatelse for tilbygg. Tiltakshaver: Tove Flatabø
DokType Sak/dok nr:
U
2013/940-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6063/2015
18.05.2015
11.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Arkitekt Arne A Hauger
Side: 4 av 58
Innhold:
Gnr.1 bnr.508, Ugleveien 7-9-11 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for omgjøring av carport til garasje.
Tiltakshaver: Boligsameiet Ugleveien 7-9-11
Sakstittel:
Gnr.1 bnr.508 Ugleveien 7-9-11 - Søknad uten ansvarsrett for omgjøring av carport til garasje. Tiltakshaver:
Boligsameiet Ugleveien 7-9-11
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1096-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6065/2015
18.05.2015
11.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sameiet Ugleveien 7-9-11
Innhold:
Forespørsel om samarbeid #Drømmeløftet i Hurum
Sakstittel:
G1 - Drømmeløftet i Hurum
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1225-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6066/2015
19.05.2015
18.03.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hurum Energi v/Margrethe Folkestad
Innhold:
Godkjent valgliste
Sakstittel:
Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2014/1211-40 6078/2015
Journaldato:
Dok.dato:
19.05.2015
11.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Partier som stiller liste v/tillitsvalgt
Innhold:
Mail med forenklet foreløpig melding
Sakstittel:
Gnr.57 bnr.732 Sjødalsveien 12 - Søknad om dispensasjon for tilbygg og fasadeendring. Tiltakshaver: Stian
Garberg og Eva Fredrikke Onsrud
DokType Sak/dok nr:
U
2015/366-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6098/2015
18.05.2015
11.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ellen Jørgensen
Side: 5 av 58
Innhold:
Signert kontrakt Sigla AS
Sakstittel:
Offentlig anskaffelse - Drømmeløftet i Hurum
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1231-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6107/2015
19.05.2015
27.03.2015
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl. § 13 jf fvl § 13 2.l.
Avsender\mottaker:
SIGLA AS
Innhold:
Kommunestyrevalget 2015 - søknad om fritak
Sakstittel:
Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2014/1211-41 6108/2015
Journaldato:
Dok.dato:
19.05.2015
11.05.2015
Journaldato:
Dok.dato:
19.05.2015
11.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Eli Sissel Borgersen m.fl.
Innhold:
Brev til sensorer ved ***** *****
Sakstittel:
Eksamen 2015 - Grytnes ungdomsskole
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2014/1830-15 6109/2015
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1.l
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Protokoll anskaffelse, SIGLA AS
Sakstittel:
Offentlig anskaffelse - Drømmeløftet i Hurum
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1231-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6110/2015
19.05.2015
23.03.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
SIGLA AS
Side: 6 av 58
Innhold:
Informasjonsbrev til beboere i Holmsbu vedr. dato for befaring
Sakstittel:
Brannsikringsplan Holmsbu
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1218-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6111/2015
19.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
I hht. adresseliste
Innhold:
Referat møte med kulturkontaktene DKS 28/4-2015
Sakstittel:
DKS - Den kulturelle skolesekken- vår 2015
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2014/2506-11 6117/2015
Journaldato:
Dok.dato:
19.05.2015
11.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kulturkontaktene, virksomhetslederne og Reidun Mizda
Innhold:
Protokoll anskaffelse, Fete Typer AS
Sakstittel:
Offentlig anskaffelse - Kommunikasjonsstrategi omstillingsprogrammet
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1232-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6118/2015
19.05.2015
11.03.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fete Typer AS
Innhold:
Hurum2020 - Innkalling styremøte 3/2015
Sakstittel:
Omstilling - Styremøter 2015 - 3
DokType Sak/dok nr:
U
2015/887-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6119/2015
19.05.2015
11.03.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
omstillingsstyret jfr liste m.fl.
Side: 7 av 58
Innhold:
Ettersending av saksdokument. Hurum2020 - Innkalling styremøte 3/2015
Sakstittel:
Omstilling - Styremøter 2015 - 3
DokType Sak/dok nr:
U
2015/887-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6120/2015
19.05.2015
16.03.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Omstillingsstyret jfr. liste m.fl.
Innhold:
Utkast til referat fra styremøte 3/2015, omstillingsstyret
Sakstittel:
Omstilling - Styremøter 2015 - 3
DokType Sak/dok nr:
U
2015/887-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6122/2015
19.05.2015
18.03.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Arne Hjorth m.fl.
Innhold:
Referat styremøte 3-2015, omstillingsstyret
Sakstittel:
Omstilling - Styremøter 2015 - 3
DokType Sak/dok nr:
U
2015/887-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6123/2015
19.05.2015
18.03.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Omstillingsstyret jfr. liste
Innhold:
Kopi av behandling og vedtak, Tofteloftet/holmsbustuene
Sakstittel:
A3 - Tofteloftet/Holmsbustuene
DokType Sak/dok nr:
U
2015/895-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6128/2015
19.05.2015
11.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl. § 13 jf fvl § 13 2.l.
Avsender\mottaker:
Tofteloftet AS
Side: 8 av 58
Innhold:
Hurum 2020 - Innkalling styremøte 4/2015
Sakstittel:
Omstilling - Styremøter 2015 - 4
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1240-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6131/2015
19.05.2015
10.04.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
omstillingsstyret jfr liste m.fl.
Innhold:
Referat styremøte 4-2015, omstillingsstyret
Sakstittel:
Omstilling - Styremøter 2015 - 4
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1240-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6135/2015
19.05.2015
23.04.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Omstillingsstyret
Innhold:
Gnr.8 bnr.110 Selvigfjellet 11 - Tilbygg - trekking av ansvarsrett for ansvarlig søker. Tiltakshaver: Tove Flatabø
Sakstittel:
Gnr.8 bnr.110 Selvigfjellet 11 - Søknad om rammetillatelse for tilbygg. Tiltakshaver: Tove Flatabø
DokType Sak/dok nr:
U
2013/940-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6140/2015
18.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tove Flatabø
Innhold:
Avregning for faktisk salgsmengde av øl og rusbrus i 2014, samt a konto innbetaling for 2015.
Sakstittel:
Bevillingsgebyr - omsatt mengde alkoholholdig drikk 2014
DokType Sak/dok nr:
U
2015/343-19
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6147/2015
19.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Filtvet Dagligvare AS
Side: 9 av 58
Innhold:
Leie av SFO base
Sakstittel:
Leie av sfo-basen Sætre samfunnshus
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1243-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6155/2015
19.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hege Lund
Innhold:
Foreløpig melding + mangelsbrev
Sakstittel:
Gnr.24 bnr.89 Bugtegaten 5 - Søknad om påbygg hytte. Tiltakshaver: Ivar S Ottestad
DokType Sak/dok nr:
U
2013/2427-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6159/2015
18.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ivar Ottestad
Innhold:
Avregning for faktisk salgsmengde av øl og rusbrus i 2014, samt a konto innbetaling for 2015
Sakstittel:
Bevillingsgebyr - omsatt mengde alkoholholdig drikk 2014
DokType Sak/dok nr:
U
2015/343-20
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6161/2015
19.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Geirs Dagligvare AS
Innhold:
Avregning for faktisk salgsmengde av øl og rusbrus i 2014, samt a konto innbetaling for 2015.
Sakstittel:
Bevillingsgebyr - omsatt mengde alkoholholdig drikk 2014
DokType Sak/dok nr:
U
2015/343-21
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6168/2015
19.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Holmsbu Handel
Side: 10 av 58
Innhold:
Avregning for faktisk salgsmengde av øl og rusbrus i 2014 samt a konto innbetaling for 2015.
Sakstittel:
Bevillingsgebyr - omsatt mengde alkoholholdig drikk 2014
DokType Sak/dok nr:
U
2015/343-22
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6172/2015
19.05.2015
12.05.2015
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6175/2015
19.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
NG Kiwi Buskerud AS
Innhold:
Leie klubben i Sætrehallen 20/5
Sakstittel:
Leie av aktivitetslokalet i Sætrehallen
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1245-2
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Negård Line Jeanette
Innhold:
Avregning for faktisk salgsmengde av øl og rusbrus i 2014, samt a konto innbetaling for 2015.
Sakstittel:
Bevillingsgebyr - omsatt mengde alkoholholdig drikk 2014
DokType Sak/dok nr:
U
2015/343-23
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6178/2015
19.05.2015
12.05.2015
Journaldato:
Dok.dato:
19.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kiwi V/ Tofte Mat AS
Innhold:
***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Info foreldre
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2012/1211-28 6179/2015
Tilg.kode Hjemmel:
E
Offl.§ 13/Forvl. § 13,1. ledd
Avsender\mottaker:
*****
Side: 11 av 58
Innhold:
Gnr.38 bnr.103 Meiseveien 4 - Oppføring av bygg på eiendommen.
Sakstittel:
Gnr.38 bnr.103 Meiseveien 4 - Ulovlig oppført bygg
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1244-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6180/2015
18.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sølvi Ninett Thorsen
Innhold:
Avregning for faktisk salgsmengde av øl og rusbrus i 2014, samt a konto innbetaling for 2015.
Sakstittel:
Bevillingsgebyr - omsatt mengde alkoholholdig drikk 2014
DokType Sak/dok nr:
U
2015/343-24
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6181/2015
19.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Coop Vestviken BA Coop Ekstra Sætre
Innhold:
Avregning for faktisk salgsmengde av øl og rusbrus i 2014, samt a konto innbetaling for 2015.
Sakstittel:
Bevillingsgebyr - omsatt mengde alkoholholdig drikk 2014
DokType Sak/dok nr:
U
2015/343-25
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6183/2015
19.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Coop Vestviken BA V/ Coop Mega Tofte
Innhold:
Gnr 24 bnr 97, svar (II) vedr deling.
Sakstittel:
Gnr.24 bnr.97 Skolegaten 10 - Søknad om deling av grunneiendom. Rekvirent: Marianne Slinde
DokType Sak/dok nr:
U
2014/2221-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6186/2015
18.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Siv.ing Gjermund Stuvøy AS
Side: 12 av 58
Innhold:
Gnr.35 bnr.1 - Oversendelse matrikkelbrev.
Sakstittel:
Gnr.35 bnr.1 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter med 35/11 og 35/56
DokType Sak/dok nr:
U
2015/785-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6188/2015
18.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Statskog SF
Innhold:
Gnr.36 bnr.2 - Oversendelse matrikkelbrev.
Sakstittel:
Gnr.36 bnr.651 og bnr.710 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter med 36/2.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/817-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6193/2015
18.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Statskog SF
Innhold:
Tilsagnsbrev - tilbud om tilskudd. Tofteloftet/Holmsbustuene
Sakstittel:
A3 - Tofteloftet/Holmsbustuene
DokType Sak/dok nr:
U
2015/895-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6207/2015
19.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl. § 13 jf fvl § 13 2.l.
Avsender\mottaker:
Tofteloftet AS
Innhold:
Tilsagnsbrev - Tilbud om tilskudd. CoastKey AS.
Sakstittel:
B6 - CoastKey AS
DokType Sak/dok nr:
U
2015/896-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6216/2015
19.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
CoastKey AS
Side: 13 av 58
Innhold:
Søknad om startlån ***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Søknad om startlån ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2015/675-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6229/2015
19.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1.l
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Avregning for faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk i 2014, samt a konto innbetaling for 2015.
Sakstittel:
Bevillingsgebyr - omsatt mengde alkoholholdig drikk 2014
DokType Sak/dok nr:
U
2015/343-27
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6231/2015
19.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Restaurant AS
Innhold:
Hurum 2020 - Innkalling styremøte 5-2015
Sakstittel:
Omstilling - Styremøter 2015 - 5
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1241-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6232/2015
19.05.2015
28.04.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
omstillingsstyret jfr liste m.fl.
Innhold:
Styremøte 5-2015, Saksframlegg og vedlegg
Sakstittel:
Omstilling - Styremøter 2015 - 5
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1241-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6233/2015
19.05.2015
02.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Omstillingsstyret jfr liste m.fl.
Side: 14 av 58
Innhold:
Referat styremøte nr 5 - omstillingstyret + årsrapport
Sakstittel:
Omstilling - Styremøter 2015 - 5
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1241-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6234/2015
19.05.2015
06.05.2015
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6237/2015
19.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Omstillingsstyret jfr liste m.fl.
Innhold:
Hurum 2020. Referat styremøte 5/2015.
Sakstittel:
Omstilling - Styremøter 2015 - 5
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1241-1
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Omstillingsstyret jfr liste m.fl.
Innhold:
Avregning for faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk i 2014, samt a konto innbetaling for 2015.
Sakstittel:
Bevillingsgebyr - omsatt mengde alkoholholdig drikk 2014
DokType Sak/dok nr:
U
2015/343-28
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6239/2015
19.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Holmsbu Bad og fjordhotell AS
Innhold:
Avregning for faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk i 2014, samt a konto innbetaling for 2015.
Sakstittel:
Bevillingsgebyr - omsatt mengde alkoholholdig drikk 2014
DokType Sak/dok nr:
U
2015/343-29
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6240/2015
19.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Privaten Cafe AS
Side: 15 av 58
Innhold:
Avregning for faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk i 2014, samt a konto innbetaling for 2015.
Sakstittel:
Bevillingsgebyr - omsatt mengde alkoholholdig drikk 2014
DokType Sak/dok nr:
U
2015/343-30
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6241/2015
19.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Juno Cafe AS
Innhold:
Avregning for faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk i 2014, samt a konto innbetaling for 2015.
Sakstittel:
Bevillingsgebyr - omsatt mengde alkoholholdig drikk 2014
DokType Sak/dok nr:
U
2015/343-31
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6243/2015
19.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jensen Brødrene AS
Innhold:
Gnr.31 bnr.1 og gnr.31 bnr.19 - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for utvidelse av gangsti til kjørbar vei.
Sakstittel:
Gnr.31 bnr.1 og gnr.31 bnr.19 - Søknad om dispensasjon for utvidelse av gangsti til kjørbar vei.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/293-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6246/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Thorbjørg Alma Haug Skryseth
Innhold:
Tilbakemelding på skriftlig tilsyn på bruk av tilskudd til tiltak for minoritetsspråklige barn
Sakstittel:
Dokumenttilsyn barnehager 2015
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1027-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6247/2015
19.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Spurvegården barnehage
Side: 16 av 58
Innhold:
Tilbakemelding på skriftlig tilsyn på bruk av tilskudd til tiltak for minoritetsspråklige barn
Sakstittel:
Dokumenttilsyn barnehager 2015
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/1027-10 6249/2015
Journaldato:
Dok.dato:
19.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kana barnehage
Innhold:
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende - Holm gård 23.05.2015
Sakstittel:
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende 2015
DokType Sak/dok nr:
U
2015/162-19
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6250/2015
19.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Holm gård
Innhold:
Tilbakemelding på skriftlig tilsyn på bruk av tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige
førskolebarn
Sakstittel:
Dokumenttilsyn barnehager 2015
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/1027-11 6253/2015
Journaldato:
Dok.dato:
19.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Utsikt 1 familiebarnehage
Innhold:
Tilbakemelding på skrftlig tilsyn på bruk av tilskudd til minoritetsspråklige barn
Sakstittel:
Dokumenttilsyn barnehager 2015
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/1027-12 6255/2015
Journaldato:
Dok.dato:
19.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bjørndalen gårdsbarnehage og Sætre kunst og
Side: 17 av 58
Innhold:
Gnr.26 bnr.66 Brønnveien 41 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje med bod. Tiltakshaver:
Marianne Aanerød
Sakstittel:
Gnr.26 bnr.66 Brønnveien 41 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Marianne Aanerød
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1117-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6256/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Marianne Aanerød
Innhold:
Tilbakemelding på skriftlig tilsyn på bruk at tilskudd til minoritetsspråklige barn
Sakstittel:
Dokumenttilsyn barnehager 2015
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/1027-13 6257/2015
Journaldato:
Dok.dato:
19.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sætre kunst og musikk barnehage
Innhold:
Tilbakemelding på skriftlig tilsyn på bruk av tilskudd til minoritetsspråklige barn
Sakstittel:
Dokumenttilsyn barnehager 2015
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
19.05.2015
13.05.2015
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6261/2015
19.05.2015
13.05.2015
2015/1027-14 6260/2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Folkestad og Klokkarstua barnehage
Innhold:
Leie av lokale Sætre Rådhus
Sakstittel:
Vikenfiber - Leie av Storsalen
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1262-2
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Viken Fiber v/Carina Linge
Side: 18 av 58
Innhold:
Tilbakemelding på skriftlig tilyn med bruk at tilskudd til minoritetsspråklige barn
Sakstittel:
Dokumenttilsyn barnehager 2015
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/1027-15 6262/2015
Journaldato:
Dok.dato:
19.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ødegården barnehage
Innhold:
Gnr.27 bnr17 og bnr.30 - Oversendelse matrikkelbrev og faktura.
Sakstittel:
Gnr.27 bnr.17 og 30 - Rekvisisjon av kartforretning/søknad om deling av grunneiendom
DokType Sak/dok nr:
U
2014/1909-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6263/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ingjerd Synøve Solvang
Innhold:
Gnr.25 bnr.1 fnr.110 Aasskogveien 14 - Orientering om planutvalgets vedtak om innvilget dispensasjon for
fradeling av tilleggsareal til hyttetomt.
Sakstittel:
Gnr.25 bnr.1 fnr.110 Aasskogveien 14 - Søknad om dispensasjon for deling av tomten.
DokType Sak/dok nr:
U
2014/898-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6269/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Halvor Aas
Innhold:
Eiendommen gnr. 24 bnr. 89 Bugtegt. 5. Oversendelse av dispensasjonssøknad for faglig uttalelse
Sakstittel:
Gnr.24 bnr.89 Bugtegaten 5 - Søknad om påbygg hytte. Tiltakshaver: Ivar S Ottestad
DokType Sak/dok nr:
U
2013/2427-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6272/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Buskerud m.fl.
Side: 19 av 58
Innhold:
Gnr.23 bnr.23 Nedre Jahrenvei 5 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for rivning av uthus. Tiltakshaver: William
Ray Reagan
Sakstittel:
Gnr.23 bnr.23 Nedre Jahrenvei 5 - Søknad uten ansvarsrett for riving av uthus. Tiltakshaver: William Ray Reagan
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1242-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6274/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
William Ray Reagan
Innhold:
Orientering om planutvalgets vedtak og faktura. Innvilget dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til hyttetomt
Sakstittel:
Gnr.25 bnr.1 fnr.110 Aasskogveien 14 - Søknad om dispensasjon for deling av tomten.
DokType Sak/dok nr:
U
2014/898-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6275/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Halvor Aas
Innhold:
Gnr. 23 bnr. 38 fnr. 24 Bugtegaten 31. Orientering om planutvalgets vedtak om innvilget dispensasjon for
plattinger og brygge med vilkår.
Sakstittel:
Eiendommen gnr. 23 bnr. 38 fnr. 24 Bugtegaten 31. Strandsoneprosjektet. Varsel om søknadslikt, pålegg om
retting og tvangsmulkt vedr. oppførte plattinger
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2013/2592-12 6276/2015
Journaldato:
Dok.dato:
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Buskerud m.fl.
Innhold:
Gnr.27 bnr.10 - Oversendelse matrikkelbrev og oppmålingsprotokoll.
Sakstittel:
Gnr.27 bnr.17 og 30 - Rekvisisjon av kartforretning/søknad om deling av grunneiendom
DokType Sak/dok nr:
U
2014/1909-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6284/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Espen Pedersen
Side: 20 av 58
Innhold:
Gnr.27 bnr.46 - Oversendelse matrikkelbrev og oppmålingsprotokoll.
Sakstittel:
Gnr.27 bnr.17 og 30 - Rekvisisjon av kartforretning/søknad om deling av grunneiendom
DokType Sak/dok nr:
U
2014/1909-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6286/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ann-Marie C Haug
Innhold:
Gnr.27 bnr.10 fnr.1 - Oversendelse matrikkelbrev og oppmålingsprotokoll.
Sakstittel:
Gnr.27 bnr.17 og 30 - Rekvisisjon av kartforretning/søknad om deling av grunneiendom
DokType Sak/dok nr:
U
2014/1909-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6288/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Christian A Brochmann
Innhold:
Gnr.23 bnr.38 fnr.29, Bugtegaten 27 - Godkjent endring av tillatelse. Tiltakshaver: Gina E. Johansen
Sakstittel:
Gnr.23 bnr.38 fnr.29 Bugtegaten 27 - Søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny. Tiltakshaver:
Gina E. Johansen
DokType Sak/dok nr:
U
2012/657-13
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6291/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Wax Hus AS
Innhold:
Korrigering regnskap og signering årsmelding
Sakstittel:
Omstilling - Årsrapport 2014
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1132-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6292/2015
19.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Omstillingsstyret m.fl.
Side: 21 av 58
Innhold:
Gnr.31 bnr.22 - Oversendelse matrikkelbrev og faktura.
Sakstittel:
Gnr.31 bnr.1 fnr.10 Rødsteigveien 5 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Ivar Johan
Haug
DokType Sak/dok nr:
U
2014/2228-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6296/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Aud Rønning Robinot
Innhold:
Gnr.31 bnr.16 - Oversendelse matrikkelbrev og faktura.
Sakstittel:
Gnr.31 bnr.1 fnr.2 Rødsteigveien 7 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt.
DokType Sak/dok nr:
U
2014/1237-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6306/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kari Huseby Quist
Innhold:
Gnr.1 bnr.576, Åsveien 18 - Ferdigattest for tilbygg næring og bruksendring for enkeltdeler av lokalene til
bilverksted og lakkeringsverksted Tiltakshaver: Global produkter
Sakstittel:
Gnr.1 bnr.576 Åsveien - Søknad om tilbygg næringsbygg.
DokType Sak/dok nr:
U
2013/266-18
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6311/2015
18.05.2015
13.05.2015
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6312/2015
19.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
BYGGKOMPETANSE Kai Vardeheim
Innhold:
Innkalling til styremøte 27 mai 2015
Sakstittel:
Hurum frivilligsentral: Styre 2015
DokType Sak/dok nr:
U
2015/590-2
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Styre i Hurum frivilligsentral
Side: 22 av 58
Innhold:
Orientering til søker om oversendelse til høringsinstanser
Sakstittel:
Gnr.24 bnr.89 Bugtegaten 5 - Søknad om påbygg hytte. Tiltakshaver: Ivar S Ottestad
DokType Sak/dok nr:
U
2013/2427-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6313/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ivar Ottestad
Innhold:
Foreløpig svar på tilbud vedrørende elektronisk turnusprogram
Sakstittel:
Anbudskonkurranse - Elektronisk turnusprogram
DokType Sak/dok nr:
U
2015/848-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6318/2015
19.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Gatsoft AS v/Atle Schei
Innhold:
Foreløpig svar på tilbud vedrørende elektronisk turnusprogram
Sakstittel:
Anbudskonkurranse - Elektronisk turnusprogram
DokType Sak/dok nr:
U
2015/848-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6319/2015
19.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Triangel Solutions v/Geir Dagfinn Sylte
Innhold:
Innkalling til foreldremøte for nye foreldre torsdag 28.mai 2015
Sakstittel:
Foreldremøter 2014/ 15 - Slingrebekken barnehage
DokType Sak/dok nr:
U
2014/1687-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6332/2015
19.05.2015
15.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Nye foreldre i Slingrebekken barnehage
Side: 23 av 58
Innhold:
Faktura
Sakstittel:
Gnr.23 bnr.38 fnr.29 Bugtegaten 27 - Søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny. Tiltakshaver:
Gina E. Johansen
DokType Sak/dok nr:
U
2012/657-14
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6333/2015
18.05.2015
15.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Gina.E.Johansen
Innhold:
Faktura
Sakstittel:
Gnr.1 bnr.576 Åsveien - Søknad om tilbygg næringsbygg.
DokType Sak/dok nr:
U
2013/266-19
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6335/2015
18.05.2015
15.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Global produkter
Innhold:
Faktura
Sakstittel:
Gnr.1 bnr.508 Ugleveien 7-9-11 - Søknad uten ansvarsrett for omgjøring av carport til garasje. Tiltakshaver:
Boligsameiet Ugleveien 7-9-11
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1096-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6336/2015
18.05.2015
15.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sameiet Ugleveien 7-9-11
Innhold:
Gnr.9 bnr.509 Voldenveien 5 B og C - Svar på søknad om deling. Tiltakshaver: Gøran og Karl-Anders Karlson
Sakstittel:
Gnr.9 bnr.509 Voldenveien 5 B og C - Søknad om fradeling av tomt for oppføring av vertikaltdelt tomannsbolig med
garasje. Tiltakshaver: Gøran og Karl-Anders Karlson
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1156-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6342/2015
20.05.2015
15.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Siv.ing Gjermund Stuvøy AS
Side: 24 av 58
Innhold:
Info. om bytte av saksbehandler
Sakstittel:
Gnr.53 Bnr.213 Ellingstadveien 8 - Bygging av ny fritidsbolig.
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2012/2891-24 6348/2015
Journaldato:
Dok.dato:
18.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Christian Eeg
Innhold:
Sikring av mur på stranden i bugtegaten og rødtangen og anmodning om å søke på nyoppført mur. Epost til VIVA
Sakstittel:
Sundestranda Rødtangen - Oppføring av mur på stranda
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1171-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6349/2015
18.05.2015
15.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
VIVA IKS
Innhold:
Endring av tidligere godkjent garasje informasjon
Sakstittel:
Gnr.35 bnr.98 Tofteveien 28 - Ett trinns søknad for oppføring av tak over terrasse/uteplass med peis. Tiltakshaver:
Marit og Arve Bjerkelund
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2013/2138-10 6350/2015
Journaldato:
Dok.dato:
18.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Stein Haugbro
Innhold:
Gnr.53 bnr.165 Storsandveien 64 - Søknad om bygging av VA ledning. Tiltakshaver: Bjarne Klykken
Sakstittel:
Gnr.53 bnr.165 Storsandveien 64 - Søknad om bygging av VA ledning. Tiltakshaver: Bjarne Klykken
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1203-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6351/2015
18.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Rørleggermester Rune Haug AS
Side: 25 av 58
Innhold:
Vedtak om dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning
Sakstittel:
Dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning 2015
DokType Sak/dok nr:
U
2015/87-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6353/2015
19.05.2015
18.05.2015
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6356/2015
19.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Steinerbarnehage Askeladden
Innhold:
Referat fra årsmøte 21.04.2015
Sakstittel:
Hurum frivilligsentral: Styre 2015
DokType Sak/dok nr:
U
2015/590-1
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Oppvekstutvalget og styre i Hurum frivilligsentral
Innhold:
Områdeplan Psykisk helse og rus, Vestre Viken - høring
Sakstittel:
Høring - Områdeplan for Klinikk psykisk helse og rus, Vestre Viken
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1276-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6357/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Vestre Viken HF
Innhold:
Høring - Forslag til endringer i DOK-forskriften
Sakstittel:
Høring - Forslag til endring i DOK-forskriften
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1277-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6358/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Direktoratet for byggkvalitet
Side: 26 av 58
Innhold:
Liste over kommuner med nedsatt aksellast i teleløsningen på kommunale veger, ajour 13.mai 2015, kl. 14.32
Sakstittel:
Liste over kommuner med nedsatt aksellast i teleløsningen 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/630-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6359/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Vegvesen
Innhold:
Møteinnkallelse Krv-nettverket 20. mai kl 10-12.30
Sakstittel:
Kunst rett vest 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/239-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6361/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kunst rett vest
Innhold:
Søknad om vedlikeholdsmidler til Hurum kirke
Sakstittel:
Søknad om vedlikeholdsmidler til Hurum kirke
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1278-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6362/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hurum kirkes venner
Innhold:
Kommuneproposisjonen 2016 og revidert nasjonalbudsjett 2015
Sakstittel:
Kommuneproposisjonen 2016 og revidert nasjonalbudsjett 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1279-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6364/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Buskerud
Side: 27 av 58
Innhold:
Melding om utvidelse av sak 0600-2014-0056
Sakstittel:
Melding om krav om sak for jordskifteretten - 0600-2014-0056 Filtvet
DokType Sak/dok nr:
I
2015/31-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6365/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Nedre Buskerud Jordskifterett
Innhold:
Merknader til skifte av panel
Sakstittel:
Gnr. 23 bnr. 46, Bugtegaten 12 - Mindre arbeider på bygningen
DokType Sak/dok nr:
I
2015/884-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6366/2015
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen
Innhold:
Vedr. økonomisk stønad til personer uten lovlig opphold
Sakstittel:
Vedr. økonomisk stønad til personer uten lovlig opphold
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1294-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6367/2015
18.05.2015
13.05.2015
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6370/2015
18.05.2015
15.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
NAV
Innhold:
Høring - forskrift til privatskoleloven
Sakstittel:
Høring - forskrift til privatskoleloven
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1280-1
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Utdanningsdirektoratet
Side: 28 av 58
Innhold:
Varsel om tilsyn i byggesak 2013/940- Kopi av brev til Tranby varme og servicesentral as
Sakstittel:
Gnr.8 bnr.110 Selvigfjellet 11 - Søknad om rammetillatelse for tilbygg. Tiltakshaver: Tove Flatabø
DokType Sak/dok nr:
I
2013/940-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6371/2015
18.05.2015
15.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Vestfjorden byggtilsyn
Innhold:
innspillsmøte 15. juni
Sakstittel:
Innspillsmøte om fremtidens sykehjem og hjemmetjenester
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1281-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6372/2015
18.05.2015
15.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Helse- og omsorgsdepartementet
Innhold:
Redegjørelse for avvik nr 7
Sakstittel:
Gnr.45 bnr.170 Tangen - Ett trinns søknad for oppføring av rekkehus. Tiltakshaver: Trelastomsetning AS
DokType Sak/dok nr:
I
2012/762-44
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6373/2015
18.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Østlandske Miljødeponier AS
Innhold:
Utlysning: Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom -2015
Sakstittel:
Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom» for 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1282-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6374/2015
18.05.2015
15.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Side: 29 av 58
Innhold:
Jobbsøknad
Sakstittel:
Åpen søknad om jobb - PROF
DokType Sak/dok nr:
I
2014/1-163
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6376/2015
18.05.2015
16.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Igor Zaric
Innhold:
Tips om dumping v/Mørkvann
Sakstittel:
Mørkvann - Avfall og hensatt campingvogn
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1283-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6394/2015
18.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Rune Winje
Innhold:
Re: Fjordveien 73 informasjon om at det skal søkes dispensason
Sakstittel:
Gnr. 9 bnr.130 Fjordveien 73 - Søknad om dispensasjon for bygging av terrasse og skiftning av vinduer
DokType Sak/dok nr:
I
2014/531-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6395/2015
18.05.2015
14.04.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bernt Lundby
Innhold:
Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig
Sakstittel:
Gnr.27 bnr.43 Kølåsen 1 - Dispensasjon for bygging av ny hytte.
DokType Sak/dok nr:
I
2015/947-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6396/2015
18.05.2015
10.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Audun Jahren
Side: 30 av 58
Innhold:
Gnr.53 bnr.535
Sakstittel:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/85-43
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6397/2015
18.05.2015
11.05.2015
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6400/2015
18.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kindem & co Advokatkollegiet
Innhold:
Nyhetsbrev fra UDI - våren 2015
Sakstittel:
Nyhetsbrev fra UDI - 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1284-1
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Utlendingsdirektoratet
Innhold:
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende - Sætre Gård Venneforening
Sakstittel:
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/162-21
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6403/2015
18.05.2015
15.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sætre Gård Venneforening
Innhold:
Søknad om Serverings- og/eller skjenkebevilling - Milano Restaurant & pizzeria DA
Sakstittel:
Søknad om Serverings- og/eller skjenkebevilling Milano Restaurant & pizzeria DA
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1285-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6407/2015
18.05.2015
15.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Milano Restaurant & pizzeria DA
Side: 31 av 58
Innhold:
Uttalelse fra CHN forbundet med brev fra Hurum kommune datert 14. april 2015
vedr. «Kommuneplan for Hurum kommune, samfunns- og arealdel forslag til
endringer for å imøtekomme innsigelser til høringsforslaget»
Sakstittel:
Kommuneplan 2015-2027 - Rullering
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/942-236 6417/2015
Journaldato:
Dok.dato:
18.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Chemring Nobel AS
Innhold:
Gnr.57 bnr.354 skatvedtveien 87 - Søknad uten ansvarsrett for tilbygg terrasse. Tiltakshaver: Petter Nord
Sakstittel:
Gnr.57 bnr.354 Skatvedtveien 87 - Søknad uten ansvarsrett for tilbygg terrasse. Tiltakshaver: Petter Nord
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1288-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6422/2015
18.05.2015
03.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Petter Nord
Innhold:
Ang. Dugnad for flyktninger fra Syria: Hva vil vår kommune gjøre?
Sakstittel:
Bosetting av flyktninger i 2014-2016
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2013/1044-18 6427/2015
Journaldato:
Dok.dato:
18.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Amnesty International
Innhold:
Regulering Storsandveien 79 - 81 - Anmodning om uttalelse
Sakstittel:
Varsel om oppstart/igangsetting av reguleringsplaner 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/43-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6455/2015
18.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Arkitektkontoret Jan Olav Toft
Side: 32 av 58
Innhold:
Gjennomgang av nettsider - omtale og bruk av logo for ID-porten
Sakstittel:
Direktoratet for forvaltning og IKT - Informasjon
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1289-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6460/2015
19.05.2015
18.05.2015
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6461/2015
19.05.2015
06.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Direktoratet for forvaltning og IKT
Innhold:
Søknad som lærling i barnehage
Sakstittel:
Søknad om lærlingplass 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1290-1
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1.l
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Nytt dialogmøte for kommuneoverlegene i Buskerud,
Sakstittel:
Dialogmøte for kommuneoverlegene i Buskerud 2014 - 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2014/919-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6463/2015
19.05.2015
11.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Buskerud
Innhold:
Søknad om økonomisk støtte —Driftsåret 2014
Sakstittel:
De Norske Lenker - Søknad om økonomisk støtte til driftsåret 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1291-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6465/2015
19.05.2015
15.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
De Norske Lenker
Side: 33 av 58
Innhold:
Bekreftelse på utvidet sak, matrikkelført - sak 0600-2014-0056 Filtvet
Sakstittel:
Melding om krav om sak for jordskifteretten - 0600-2014-0056 Filtvet
DokType Sak/dok nr:
U
2015/31-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6467/2015
19.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Nedre Buskerud Jordskifterett
Innhold:
Tilsagnsbrev, tilbud om tilskudd fra omstillingsprogrammet med kopi av saksframlegg og vedtak.
Sakstittel:
A3 - Hurum Trebåtfestival
DokType Sak/dok nr:
U
2015/894-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6468/2015
19.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
'Peter Ennals'
Innhold:
Tilsagnsbrev, tilbud om tilskudd fra omstillingsprogrammet med kopi av saksframlegg og vedtak
Sakstittel:
A3 - Tofteloftet/Holmsbustuene
DokType Sak/dok nr:
U
2015/895-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6469/2015
19.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl. § 13 jf fvl § 13 2.l.
Avsender\mottaker:
'[email protected]'
Innhold:
Tilsagnsbrev, tilbud om tilskudd fra omstillingsprogrammet med kopi av saksframlegg og vedtak
Sakstittel:
B6 - CoastKey AS
DokType Sak/dok nr:
U
2015/896-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6470/2015
19.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl. § 13 jf fvl § 13 2.l.
Avsender\mottaker:
'Jarle Morch '
Side: 34 av 58
Innhold:
SV: søknad om kulturtilskudd
Sakstittel:
Grunn-, leie-, og driftstilskudd 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/494-30
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6476/2015
19.05.2015
05.05.2015
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6477/2015
19.05.2015
06.05.2015
Journaldato:
Dok.dato:
19.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bjørn Egil Jacobsen
Innhold:
LAM-tall fra 2014
Sakstittel:
Grunn-, leie-, og driftstilskudd 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/494-31
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hurum rideklubb
Innhold:
Innkalling til LMU-møte 27.05.15
Sakstittel:
LMU Sætre skole skoleåret 2014/15
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2014/1766-13 6490/2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Flere mottakere
Innhold:
Liste over kommuner med nedsatt aksellast i teleløsningen på kommunale veger, ajour 19/5,kl.10.20
Sakstittel:
Liste over kommuner med nedsatt aksellast i teleløsningen 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/630-10
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6492/2015
19.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Vegvesen
Side: 35 av 58
Innhold:
Brev til politikere i Hurum Kommune ang. Tofte Skole.
Sakstittel:
Plassering av barneskole i Søndre Hurum/utredning av 1-10 skole
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1113-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6494/2015
19.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
FAU v/Tofte skole
Innhold:
Gnr 1 bnr 436 - Forespørsel / svar vedr deling.
Sakstittel:
Gnr.1 bnr.436 Åsveien - Søknad om deling av grunneiendom. Rekvirent: Åsveien Tomteselskap AS
DokType Sak/dok nr:
I
2015/914-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6497/2015
19.05.2015
13.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sissel Styrmoe
Innhold:
Gbnr 8 bnr 3, Rørvik - Forespørsel / svar / tilleggsopplysninger vedr fradeling umatrikulert tomt.
Sakstittel:
Gnr.8 bnr.16 - Søknad om oppmåling og tildeling av bruksnummer for deler av eiendommen
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1046-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6498/2015
19.05.2015
30.04.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hilde Engeland
Innhold:
Møteinnkalling til ordinær generalforsamling i Vardar AS
Sakstittel:
Møteinnkalling til ordinær generalforsamling i Vardar AS
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1298-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6516/2015
19.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Vardar AS
Side: 36 av 58
Innhold:
Rapport fra redningsselskapets samhandlingsprosjekt
Sakstittel:
Rapport fra redningsselskapets samhandlingsprosjekt
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1300-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6518/2015
19.05.2015
19.05.2015
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6519/2015
19.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Redningsselskapet
Innhold:
Vestfjordencup 2015
Sakstittel:
Vestfjorden cup 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1301-1
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sætre if Graabein
Innhold:
Gnr.57 bnr.3 Øraveien 16 - Søknad uten ansvarsrett for etablering/vedlikehold av sandstrand. Tiltakshaver:
Hurum Eiendomsselskap KF
Sakstittel:
Gnr.57 bnr.3 Øraveien 16 - Søknad uten ansvarsrett for etablering/vedlikehold av sandstrand. Tiltakshaver: Hurum
Eiendomsselskap KF
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1302-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6522/2015
19.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hurum Eiendomsselskap KF
Innhold:
Til ordfører/rådmann/fylkesmann - invitasjon fra politimester til møte 17. juni
Sakstittel:
Politiloven
DokType Sak/dok nr:
I
2015/992-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6523/2015
19.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Søndre Buskerud politidistrikt
Side: 37 av 58
Innhold:
Høringsbrev - Utvikling av karierresentre i Buskerud
Sakstittel:
Høringsbrev - utvikling av karrieresentre i Buskerud
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1303-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6524/2015
19.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Buskerud fylkeskommune
Innhold:
Forklaring på eiendommens tank - kopi av brev til VIVA
Sakstittel:
Gnr. 26 bnr.9 f.66 Brønnveien 40- Spørsmål om avløp
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1304-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6526/2015
19.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Knut Rustad
Innhold:
Regulering Storsandveien 79 - 81
Sakstittel:
Varsel om oppstart/igangsetting av reguleringsplaner 2015
DokType Sak/dok nr:
U
2015/43-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6527/2015
19.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Arkitektkontoret Jan Olav Toft
Innhold:
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning/ambulerende Holm Gård 23.05.15
Sakstittel:
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/162-22
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6532/2015
19.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Søndre Buskerud Politidistrikt
Side: 38 av 58
Innhold:
Offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2015
Sakstittel:
Refusjonskrav for barn i ikke kommunale barnehager 2015 (barn bosatt i Hurum kommune)
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1265-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6533/2015
19.05.2015
11.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1.l
Avsender\mottaker:
Asker kommune
Innhold:
Refusjonskrav for elev hjemmehørende i Hurum kommune - ***** *****
Sakstittel:
Elevmappe ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2014/2196-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6535/2015
19.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1.l
Avsender\mottaker:
Lier Kommune
Innhold:
Refusjonskrav for elev hjemmehørende i Hurum kommune - ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Elevmappe ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/722-13
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6536/2015
19.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1.l
Avsender\mottaker:
Lier Kommune
Innhold:
Tilleggsdokumentasjon
Sakstittel:
Gnr.51 bnr.3 fnr.19 Østre Burevei 18 - Søknad uten ansvarsrett for tilbygg samt oppføring av frittstående garasje.
Tiltakshaver: Asbjørn M Stuestøl
DokType Sak/dok nr:
I
2015/42-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6543/2015
20.05.2015
11.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Asbjørn Stuestøl
Side: 39 av 58
Innhold:
Uttalelse til etablering av vann og avløp til Storsandveien 66, Hurum kommune
Sakstittel:
Gnr.53 bnr.166 Storsandveien 66 - Uttalelse om kulturminner i forbindelse med fremtidig tilkobling offentlig avløp
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1306-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6544/2015
20.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Buskerud fylkeskommune
Innhold:
Avtale - Ytterligere utsettelse av frist
Sakstittel:
Gata gjennom Tofte - prosjekt Hovedgata Tofte sentrum
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1206101
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6546/2015
20.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Statens vegvesen region sør
Innhold:
Vedrørende søknad om etablering av adkomst til Storgata 41 - Oppfølging klage og begjæring om oppsettende
virkning.
Sakstittel:
Gnr.24 bnr.108 Storgata 41 - Søknad om etablering av ny adkomstvei. Tiltakshaver: Remi Lurud
DokType Sak/dok nr:
I
2015/948-18
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6547/2015
20.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kvale Advokatfirma DA
Innhold:
Informasjon til søker vedrørende klage og svar på denne
Sakstittel:
Gnr.24 bnr.108 Storgata 41 - Søknad om etablering av ny adkomstvei. Tiltakshaver: Remi Lurud
DokType Sak/dok nr:
I
2015/948-19
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6549/2015
20.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Remi Lurud
Side: 40 av 58
Innhold:
Gnr.39 bnr.123 Filtvetveien 17B
Sakstittel:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/85-44
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6550/2015
20.05.2015
15.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Foss & Co Eiendomsmegling AS
Innhold:
Gnr.9 bnr.557 Prestegårdsalleen 2 og 4
Sakstittel:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/85-45
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6551/2015
20.05.2015
15.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Foss & Co Eiendomsmegling AS
Innhold:
Fordeling av skjønnsmidler til kommunereformen
Sakstittel:
Skjønnsmidler 2015 - Til kommunereformarbeidet
DokType Sak/dok nr:
I
2014/2527-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6552/2015
20.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Buskerud
Innhold:
Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Sakstittel:
Gnr.38 bnr.1 fnr.101 Røedstranda 6 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto K
Fageraas
DokType Sak/dok nr:
I
2014/1754-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6554/2015
20.05.2015
06.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Erik Paulsen
Side: 41 av 58
Innhold:
Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Sakstittel:
Gnr.38 bnr.1 fnr.42 Røedsodden 4 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto K Fageraas
DokType Sak/dok nr:
I
2014/1755-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6556/2015
20.05.2015
06.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Anita og Tom Thorvaldsen
Innhold:
Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Sakstittel:
Gnr.38 bnr.1 fnr.64 Røedstranda 27 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto K
Fageraas
DokType Sak/dok nr:
I
2014/1332-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6557/2015
20.05.2015
28.04.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Gerd og Sverre Olav Bekken
Innhold:
Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Sakstittel:
Gnr.38 bnr.1 fnr.83 Ramsvikveien 102 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto K
Fageraas
DokType Sak/dok nr:
I
2014/1333-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6558/2015
20.05.2015
08.03.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Harald og Marian Viksløkken
Innhold:
Gnr.38 bnr.1 fnr.80 Ramsvikveien 69 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent Otto
Fageraas
Sakstittel:
Gnr.38 bnr.1 fnr.80 Ramsvikveien 69 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent Otto Fageraas
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1307-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6559/2015
20.05.2015
26.04.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Otto Fageraas
Side: 42 av 58
Innhold:
Gnr.38 bnr.1 fnr.76 Røedsodden 33 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto
Fageraas
Sakstittel:
Gnr.38 bnr.1 fnr.76 Røedsodden 33 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto Fageraas
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1308-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6560/2015
20.05.2015
26.04.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Otto Fageraas
Innhold:
Gnr.38 bnr.1 fnr.39 Røedsodden 10 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto
Fageraas
Sakstittel:
Gnr.38 bnr.1 fnr.39 Røedsodden 10 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto Fageraas
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1309-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6562/2015
20.05.2015
28.04.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Otto Fageraas
Innhold:
Retur av tinglyst dokument med nr 417156/2015
Sakstittel:
Gnr.54 bnr.1 fnr.10 Sandtakveien 21 b - Søknad om deling med formål innløsning festetomt.
DokType Sak/dok nr:
I
2014/1131-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6564/2015
20.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kartverket Tinglysing
Innhold:
Retur av tinglyst dokument med nr 417171/2015
Sakstittel:
Gnr.54 bnr.1 fnr.12 Sandtakveien 13 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt.
DokType Sak/dok nr:
I
2014/1134-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6565/2015
20.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kartverket Tinglysing
Side: 43 av 58
Innhold:
Søknad om endring, graver ansvarsrett grunnarbeide, saksnummer 2012/1094
Sakstittel:
Gnr.48 bnr.100 Øvre Eltornlia 11 - Søknad om oppføring av ny fritidsbolig. Tiltakshaver: Morten Ulrik Sverdrup von
Schanck
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1094-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6570/2015
20.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Drammens Hus & Hytter AS
Innhold:
Oppdaterte tegninger grunnet endring på noen vinduer
Sakstittel:
Gnr.53 bnr. 515 Grytnesveien 13 - Søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig med utleieenhet.
Tiltakshaver : Per Steinar Martinsen
DokType Sak/dok nr:
I
2015/513-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6580/2015
20.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
IEC-Hus AS
Innhold:
Gnr.46 bnr.35 Bjørnstadveien 42A - Anmodning om omgjøring i matrikkelen
Sakstittel:
Gnr.46 bnr.35 Bjørnstadveien 42A - Anmodning om omgjøring i matrikkelen
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1313-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6581/2015
20.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Elisabeth Stray Stephan
Innhold:
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan for å erstatte deler av dagens trebrygge med flytebrygge
og bølgebryter ved Sagene
Sakstittel:
Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og
bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening
DokType Sak/dok nr:
I
2015/309-12
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6582/2015
20.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Buskerud
Side: 44 av 58
Innhold:
Søknad om rammetillatelse og rivingstillatelse
Sakstittel:
Gnr.23 bnr.38 fnr.84 Bugtegaten 32 - Søknad om riving for eksisterende fritidsbolig samt oppføring av ny
fritidsbolig. Tiltakshaver: Wenche og Jan Erik Glimsholt
DokType Sak/dok nr:
I
2014/1659-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6585/2015
20.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Birkeland Bruk AS
Innhold:
Stadfesting av atferdsregler for Nesset / Kinnartangen friluftsområde
Sakstittel:
Atferdsregler for friluftsområdet Nesset/Kinnartangen
DokType Sak/dok nr:
I
2015/12-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6590/2015
20.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Buskerud
Innhold:
Høringsuttalelse - Sætre sentrum
Sakstittel:
Forslag til detaljregulering Sætre sentrum
DokType Sak/dok nr:
I
2014/339-24
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6591/2015
20.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Mette Stenwig
Innhold:
Illustrasjon som viser dimensjoner i forhold til eksisterende bebyggelse
Sakstittel:
Forslag til detaljregulering Sætre sentrum
DokType Sak/dok nr:
I
2014/339-25
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6592/2015
20.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Stein Erik Røise og Ernst Nedrelid
Side: 45 av 58
Innhold:
Høring – Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten
Sakstittel:
Spesialisthelsetjenesten
DokType Sak/dok nr:
I
2013/1606-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6593/2015
20.05.2015
20.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Helsedirektoratet
Innhold:
Merknader og klage på saksbehandlingen
Sakstittel:
Gnr.9 bnr.509 Voldenveien 5 B og C - Søknad om oppføring av vertikaltdelt tomannsbolig med garasje.
Tiltakshaver: Gøran og Karl-Anders Karlson
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1154-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6594/2015
20.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Siv.ing Gjermund Stuvøy AS
Innhold:
Merknader og klage på saksbehandlingen
Sakstittel:
Gnr.9 bnr.509 Voldenveien 5 B og C - Søknad om fradeling av tomt for oppføring av vertikaltdelt tomannsbolig med
garasje. Tiltakshaver: Gøran og Karl-Anders Karlson
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1156-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6595/2015
20.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Siv.ing Gjermund Stuvøy AS
Innhold:
Geoteknisk rapport Holtvedtveien
Sakstittel:
Gnr.19 bnr.2 Holtvedtveien 1 - Søknad om oppfylling av jordbrukseiendom. Tiltakshaver: Tone E Holtvedt og
Arnold K Sundbye
DokType Sak/dok nr:
I
2014/735-23
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6598/2015
20.05.2015
20.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bjørn-Tore Hansen
Side: 46 av 58
Innhold:
Kopi av brev fra Fylkesmannen i Buskerud - Pålegg om stans av drift
Sakstittel:
Gnr. 21 bnr. 2 Storengene 2 Sand Gård - Vei til kommunalteknisk virksomhet
DokType Sak/dok nr:
I
2015/349-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6600/2015
20.05.2015
20.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hegna Transport AS
Innhold:
Gnr.28 bnr.266
Sakstittel:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/85-46
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6608/2015
20.05.2015
18.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Idehytta AS
Innhold:
Södra Cell Tofte AS - Tilsyn Pol-Inowex SP ZOO S.K.A
Sakstittel:
Södra Cell Tofte AS - Tilsyn Pol-Inowex SP ZOO S.K.A
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1317-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6609/2015
20.05.2015
15.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Arbeidstilsynet
Innhold:
Kulturminnevern i Buskerud 2014 - Årsrapport team kulturminnevern
Sakstittel:
Kulturminnevern i Buskerud 2014 - Årsrapport team kulturminnevern
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1318-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6610/2015
20.05.2015
08.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen
Side: 47 av 58
Innhold:
Gnr.36 bnr.680 Østre Strandvei 43 C-X - Seksjoneringsbegjæring
Sakstittel:
Gnr.36 bnr.680 Østre Strandvei 43 C-X - Seksjoneringsbegjæring
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1319-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6613/2015
20.05.2015
20.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Foss & Co Røyken/Hurum AS Eiendomsmegling
Innhold:
Gnr.24 bnr.20 snr.5
Sakstittel:
Kartleggingsskjema - Brannsikringsplan Holmsbu
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1320-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6619/2015
20.05.2015
20.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Lafton Eiendom AS
Innhold:
Gnr. 36 bnr.268 Østre Strandvei 22 - Status i byggesak
Sakstittel:
Gnr.36 bnr.268 Østre Strandvei 22 - Søknad om dispensasjon for hovedombygging eksisterende bolig samt
oppføring av anneks
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2013/1018-16 6620/2015
Journaldato:
Dok.dato:
20.05.2015
20.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Innhold:
Gnr 36 bnr 186 - Foreløpig svar, tilleggsinformasjon.
Sakstittel:
Gnr.36 bnr.186 Damveien 3 - Søknad om deling av tomt.
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1124-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6624/2015
20.05.2015
28.04.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Turid Amundsen
Side: 48 av 58
Innhold:
Søknad om startlån ***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Søknad om startlån ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2015/543-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6637/2015
21.05.2015
20.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1.l
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Kartlegging av organisering av miljørettet helsevern i kommunene
Sakstittel:
Kartlegging av interkommunalt samarbeid om helsetjenester
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1322-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6639/2015
21.05.2015
21.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Helsedirektoratet
Innhold:
Foreløpig godkjennelse fra Svelviksand
Sakstittel:
Dramstad - Søknad om oppgradering av badeplass; sand og molo med stupetårn
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1080-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6693/2015
21.05.2015
20.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Frank Karlsen
Innhold:
Angående oppgradering av Dramstad badestrand og info om såle til molo, stupebrett og gjerde
Sakstittel:
Dramstad - Søknad om oppgradering av badeplass; sand og molo med stupetårn
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1080-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6694/2015
21.05.2015
20.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Frank Karslen
Side: 49 av 58
Innhold:
Re: Bygging av garasje mindre endring av tidligere gitte tillatelse/tegninger
Sakstittel:
Gnr.36 bnr.587 seksjon 1 - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje/bod. Tiltakshaver: Stein Haugbro
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2013/2183-11 6700/2015
Journaldato:
Dok.dato:
21.05.2015
21.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Stein Haugbro
Innhold:
Trollbogen Rødtangen - Søknad om brenning av St Hansbål lørdag 20.06.15
Sakstittel:
Søknad om brenning av St. hans bål 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1331-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6702/2015
21.05.2015
20.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Holtnes Hytteeierforening
Innhold:
Oversendelse av tilsynsrapport H 07 2015
Sakstittel:
Gnr.8 bnr.110 Selvigfjellet 11 - Søknad om rammetillatelse for tilbygg. Tiltakshaver: Tove Flatabø
DokType Sak/dok nr:
I
2013/940-10
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6705/2015
21.05.2015
21.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Vestfjorden byggtilsyn
Innhold:
Vi minner om at fristen for prosjektsøknader og søknader på evt andre finansieringstiltak
Sakstittel:
Prosjektsøknad 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1332-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6710/2015
21.05.2015
21.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Buskerud Fylkeskommune
Side: 50 av 58
Innhold:
Pressemedling Havørnhekking på Håøya 2015 - midlertidig ferdselsforbud
Sakstittel:
Pressemedling Havørnhekking på Håøya 2015 - midlertidig ferdselsforbud
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1335-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6729/2015
21.05.2015
21.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Frogn Kommune
Innhold:
Søknad om startlån ***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Søknad om startlån ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1336-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6731/2015
21.05.2015
20.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1.l
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Søknad om startlån ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Søknad om startlån ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1337-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6732/2015
21.05.2015
20.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1.l
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Frivillige følgere i Hurum 2015
Sakstittel:
Hurum frivilligsentral - følge- og besøkstjeneste 2015
DokType Sak/dok nr:
U
2015/821-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6738/2015
21.05.2015
21.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Helsepersonale i Hurum
Side: 51 av 58
Innhold:
Utslippstillatelse for gråvann - Kopi av brev til Christiansen
Sakstittel:
Gnr.51 Bnr.24 Østre Buruvei 2 -Søknad om oppføring av hytte og utslippstillatelse
DokType Sak/dok nr:
I
2013/2161-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6758/2015
22.05.2015
20.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen
Innhold:
Vesentlige endringer til forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 - 2. gangs
høring og offentlig ettersyn
Sakstittel:
Høring og offentlig ettersyn - Forslag til Regional plan for vannforvaltning
DokType Sak/dok nr:
I
2014/1378-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6759/2015
22.05.2015
21.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Buskerud Fylkeskommune
Innhold:
Søknad om endring av gitt tillatelse; endre plassering på hytte nr 1, 3, 5 og 7
Sakstittel:
Gnr.53 bnr.6 og bnr.150 Sjølystveien - Utbygging av Storsand Strand
DokType Sak/dok nr:
I
2013/597-53
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6761/2015
22.05.2015
20.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fristed Arkitekter AS
Innhold:
Høringsuttalelse - Sætre sentrum
Sakstittel:
Forslag til detaljregulering Sætre sentrum
DokType Sak/dok nr:
I
2014/339-26
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6770/2015
22.05.2015
21.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Helge Wulff-Engh
Side: 52 av 58
Innhold:
Trekker søknad om endring av gitt tillatelse med dok dato 20.5.15, mottatt 21.5.15
Sakstittel:
Gnr.53 bnr.6 og bnr.150 Sjølystveien - Utbygging av Storsand Strand
DokType Sak/dok nr:
I
2013/597-58
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6774/2015
22.05.2015
21.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fristed Arkitekter AS
Innhold:
Kan du sende et brev og spørre hva som skjer
Sakstittel:
Gnr.57 bnr.90 - Spørsmål om planlagt utbedring av vei.
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1343-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6778/2015
22.05.2015
21.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Morten.Dyrstad
Innhold:
Nytt kart over beliggenhet for bryggene.
Sakstittel:
Hurum trebåtfestival - Søknad om å legge ut midlertidige brygger i Sætre 4.-7. juni 2015.
DokType Sak/dok nr:
I
2015/703-12
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6780/2015
22.05.2015
12.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Holmsbu havn
Innhold:
Høringsbrev - Forskrift om forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet
Sakstittel:
Høringsbrev - Forskrift om forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1346-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6781/2015
22.05.2015
22.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Side: 53 av 58
Innhold:
SV: nabovarsel tilbakemeldinger om bryggen i Sætre
Sakstittel:
Hurum trebåtfestival - Søknad om å legge ut midlertidige brygger i Sætre 4.-7. juni 2015.
DokType Sak/dok nr:
I
2015/703-13
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6782/2015
22.05.2015
11.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Holmsbu havn
Innhold:
Gnr.35 bnr.214
Sakstittel:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/85-47
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6784/2015
22.05.2015
20.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
ADVOKATFIRMAET HULAAS AS
Innhold:
Spørsmål vedr fradeling på gnr 8 bnr 3, Rørvik
Sakstittel:
Gnr.8 bnr.16 - Søknad om oppmåling og tildeling av bruksnummer for deler av eiendommen
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1046-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6785/2015
22.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hilde Engeland
Innhold:
Endring av møtedato
Sakstittel:
Møteinnkalling til ordinær generalforsamling i Vardar AS
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1298-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6790/2015
22.05.2015
22.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Vardar AS
Side: 54 av 58
Innhold:
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende - Holm gård 29.05.15
Sakstittel:
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende 2015
DokType Sak/dok nr:
U
2015/162-23
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6794/2015
22.05.2015
22.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Holm gård
Innhold:
Søknad om tilskudd til fotballaktivitet
Sakstittel:
Tilskudd til integrering av flyktninger i kultur- og fritidsakiviteter 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/787-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6795/2015
22.05.2015
19.05.2015
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6796/2015
22.05.2015
19.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
TP
Offl § 13 jf fvl § 13 1.l
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Tilbakemelding etter branntilsyn
Sakstittel:
Branntilsyn 2014 - Rottefella AS
DokType Sak/dok nr:
I
2014/1621-4
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Rottefella AS
Innhold:
Skjenkebevilling - enkeltanledning - Hurum Trebåtfestival 4-7. juni 2015
Sakstittel:
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende 2015
DokType Sak/dok nr:
U
2015/162-24
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6798/2015
22.05.2015
22.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hurum Trebåtfestival AS, v/Peter Ennals
Side: 55 av 58
Innhold:
Referat generalforsamling i Sætre utviklingsselskap 2015
Sakstittel:
Sætre Utviklingsselskap AS ( SUAS )
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2013/2707-10 6805/2015
Journaldato:
Dok.dato:
22.05.2015
17.03.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sætre Utviklingsselskap AS (SUAS)
Innhold:
Forespørsel om planlagt renovasjonsordning
Sakstittel:
Gnr.45 bnr.170 Tangen - Ett trinns søknad for oppføring av rekkehus. Tiltakshaver: Trelastomsetning AS
DokType Sak/dok nr:
I
2012/762-45
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6811/2015
22.05.2015
22.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
RfD
Innhold:
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende - Sætre Gård Venneforening
Sakstittel:
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende 2015
DokType Sak/dok nr:
U
2015/162-25
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6830/2015
22.05.2015
22.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sætre Gård Venneforening
Innhold:
Uttalelse til søknad om serverings- og/eller skjenkebevilling Holmsbustuene
Sakstittel:
Søknad om ny skjenkebevilling - Holmsbustuene
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1233-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6833/2015
22.05.2015
20.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Søndre Buskerud Politidistrikt
Side: 56 av 58
Innhold:
Søknad om økonomisk støtte for driftsåret 2015
Sakstittel:
Stiftelsen Amathea - Søknad om økonomisk støtte
DokType Sak/dok nr:
I
2013/1826-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6844/2015
22.05.2015
22.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Stiftelsen Amathea Avdeling Buskerud
Innhold:
Arkivering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten – ny FOU fra KS
Sakstittel:
Arkivering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten – ny FOU fra KS
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1353-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6845/2015
22.05.2015
22.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
KS
Innhold:
Dokument 09/7924-70 Krav om innhenting av vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan– eiere av luftskrubbere
og kjøletårn sendt fra Helsedirektoratet
Sakstittel:
Kartlegging av interkommunalt samarbeid om helsetjenester
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1322-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6846/2015
22.05.2015
22.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Helsedirektoratet
Innhold:
Høring – finansiering av private barnehager
Sakstittel:
Høring – finansiering av private barnehager
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1354-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6847/2015
22.05.2015
22.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Utdanningsdirektoratet
Side: 57 av 58
Innhold:
Oversendelse av rekvisisjon av øvingsområde ifm Forsvarets øvelse Oslofjord 2015
Sakstittel:
Rekvisisjon av øvingsområde ifm Forsvarets øvelse Oslofjord 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1355-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6848/2015
22.05.2015
22.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Buskerud
Innhold:
Innkalling til rådmannsmøte 28.5.2015
Sakstittel:
Vestregionen - Rådmannsgruppens møter i 2015
DokType Sak/dok nr:
I
2014/2104-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
6849/2015
22.05.2015
22.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Vestregionen
Innhold:
Nasjonal dugnad for å bosette flyktninger
Sakstittel:
Bosetting av flyktninger i 2014-2016
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2013/1044-19 6850/2015
Journaldato:
Dok.dato:
22.05.2015
22.05.2015
Journaldato:
Dok.dato:
22.05.2015
22.05.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Trondheim Kommune
Innhold:
Ordførerstafett for Syria
Sakstittel:
Bosetting av flyktninger i 2014-2016
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2013/1044-20 6851/2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sunndal Kommune
Side: 58 av 58

Similar documents