Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Comments

Transcription

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
20.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
20.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00936-17 Signert aksept for forlengelse av midlertidig stilling som lege i spesialisering fom
010715 tom 311215
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Siw Kristin Vestengen
Journaldato:
20.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
20.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00003-6 Søknad til Forskningsrådet FORNY programmet sammen med SINTEF og
trykksensor utvikling - Forskningsprosjekt Sikkerhet og anvendelighet av et nytt trykkmålesystem ved nevrogen
urinblæreforstyrrelse - 2013/1604 - Thomas Glott
Sak:
Forskningsprosjekt Sikkerhet og anvendelighet av et nytt trykkmålesystem ved nevrogen urinblæreforstyrrelse - 2013/1604 Thomas Glott
Mottaker:
Norges forskningsråd
Journaldato:
20.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskningsavdelingen
Dok. dato:
08.09.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
522
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00493-3 Oversikt over ernæringsstrategier på Sunnaas sykehus HF
Sak:
Ernæringspraksis i sykehus - Helsedirektoratet
Mottaker:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
20.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
17.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
301
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00006-84 Refusjonskrav mentor 270115 - 310315 - Avskjermet
Sak:
Felles p-mappe for studenter i praksis - Arbeidspraksis 2015
Mottaker:
NAV skanning
Journaldato:
20.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
Ressursenheten
Dok. dato:
20.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00260-1 Prosjektbeskrivelse til Extrastiftelsen- Forskningsprosjekt - Klinisk utredning av
svelgevansker ( dysfagi ) etter Hjerneskade - Pilotprosjekt med oversettelse og implementering av Mann Assessment of
Swallowing Ability ( MASA ) - Maribeth Caya Rivelsrud
Sak:
Forskningsprosjekt - Klinisk utredning av svelgevansker ( dysfagi ) etter
Hjerneskade - Pilotprosjekt med oversettelse og implementering av Mann Assessment of Swallowing Ability ( MASA ) Maribeth Caya Rivelsrud
Mottaker:
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering
Journaldato:
20.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskningsavdelingen
Dok. dato:
10.06.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
522
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
20.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
20.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00261-1 Prosjektbeskrivelse til Extrastiftelsen og REK - Forskningsprosjekt - Telemedisin i
poliklinisk oppfølging av trykksår hos pasienter med ryggmargskade - Ingebjørg Irgens
Sak:
Forskningsprosjekt - Telemedisin i poliklinisk oppfølging av trykksår hos pasienter med ryggmargskade - Ingebjørg Irgens
Mottaker:
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering
REK Sør-Øst B - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
Journaldato:
20.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskningsavdelingen
Dok. dato:
12.08.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
522
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00262-1 Forskningsprosjekt HSØ 12615 - Søknad om Doktorgradsstipend
"Assessing treatment-induced post-stroke neuroplasticity using
multimodal MRI: A RCT study" - Jan Egil Nordvik
Sak:
Forskningsprosjekt - HSØ 12615 - Søknad om Doktorgradsstipend
"Assessing treatment-induced post-stroke neuroplasticity using
multimodal MRI: A RCT study" - Jan Egil Nordvik
Mottaker:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
20.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskningsavdelingen
Dok. dato:
04.09.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
522
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00263-1 Forskningsprosjekt - Søknad om Åpen prosjektstøtte - HSØ 12338 - "Longitudinal
perspectives on walking ability and health status in adults with cerebral palsy" - Søknadsid: 12338 - Arve Opheim
Sak:
Forskningsprosjekt - Søknad om Åpen prosjektstøtte - HSØ 12338 - "Longitudinal perspectives on walking ability and health
status in adults with cerebral palsy" - Søknadsid: 12338 - Arve Opheim
Mottaker:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
20.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskningsavdelingen
Dok. dato:
05.09.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
522
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00264-1 Forskningsprosjekt - HSØ 12755 - Falls - detecting and preventing - Linda Rennie
Sak:
Forskningsprosjekt - HSØ 12755 - Falls - detecting and preventing - Linda Rennie
Mottaker:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
20.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskningsavdelingen
Dok. dato:
05.09.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
522