14.01.15 Offentlig journal

Comments

Transcription

14.01.15 Offentlig journal
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
14.01.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
14.01.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/01079-7 Søknad m/CV - lisens - attester - vitnemål
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Mari Sofie Nybøe
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR enheten
Dok. dato:
14.01.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/01123-9 Tilbud om fast stilling
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR enheten
Dok. dato:
13.01.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/00347-18 Søknad m/CV
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Vincent Lendvay
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR enheten
Dok. dato:
26.10.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/00942-23 Søknad m/CV
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Pavel Gudkov
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR enheten
Dok. dato:
04.11.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/01592-12 Søknad m/CV
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Caroline Klovland
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR enheten
Dok. dato:
25.11.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00216-12 Søknad m/CV
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Monika Dahl-Olsen
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR enheten
Dok. dato:
28.11.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
14.01.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
14.01.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01225-10 Tilsynssak - ber om opplysninger - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Telemark
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon A hjerte nyre hormon
Dok. dato:
12.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01326-3 Erstatningssak 2014/02507 - vedtak - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk klinikk
Dok. dato:
13.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/03018-2 Ny stillingsannonse
Sak:
Ledig stilling - 2423779109 - overlege - BUP Skien
Mottaker:
Media
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR enheten
Dok. dato:
14.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03031-3 Anmodning om pasientopplysninger - påminnelse - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
Crawford and Company AS
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Poliklinisk behandling Vestmar
Dok. dato:
12.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03101-2 Tilbakemelding til melder - Avskjermet
Sak:
Bekymringsmelding
Avsender:
Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Rus og psykiatri
Dok. dato:
07.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
403
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03107-3 Forhåndsvarsel fra systemrettet tilsyn utført 191214
Sak:
Tilsyn - elektriske anlegg - Skagerak Energi
Avsender:
Skagerak Nett AS
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Teknisk drift
Dok. dato:
29.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
302
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
14.01.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
14.01.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03107-4 Forhåndsvarsel fra systemrettet tilsyn utført 191214
Sak:
Tilsyn - elektriske anlegg - Skagerak Energi
Avsender:
Skagerak Nett AS
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Teknisk drift
Dok. dato:
02.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
302
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03107-5 Forhåndsvarsel fra tilsyn utført 191214
Sak:
Tilsyn - elektriske anlegg - Skagerak Energi
Avsender:
Skagerak Nett AS
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Teknisk drift
Dok. dato:
06.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
302
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03255-7 Søknad m/CV
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Clive Bachelor
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR enheten
Dok. dato:
26.11.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03268-7 Søknad m/CV autorisasjon attester spesialistgodkjenning
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Gry Holmern Halvorsen
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR enheten
Dok. dato:
25.10.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03287-6 Søknad m/CV - autorisasjon - attest - vitnemål
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Ingunn Jacoba Jacobsen
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR enheten
Dok. dato:
01.12.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03288-4 Søknad m/CV attester vitnemål autorsasjon
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Liubov Guseva Berntzen
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR enheten
Dok. dato:
17.10.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
14.01.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
14.01.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00013-8 Avvik - Avskjermet
Sak:
Avvik - 2015
Avsender:
Bamble Kommune
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kvalitetsseksjonen
Dok. dato:
06.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
431
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00073-1 Stillingsannonse
Sak:
Ledig stilling - 2463275720 - LIS - onkolog - avdeling for kreft palliasjon og blodsykdommer
Mottaker:
Media
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR enheten
Dok. dato:
14.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00074-1 Stillingsannonse
Sak:
Ledig stilling - 2462126869 - onkolog / overlege - avdeling for kreft palliasjon og blodsykdommer
Mottaker:
Media
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR enheten
Dok. dato:
14.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00075-1 Stillingsannonse
Sak:
Ansettelse 2463646281 - Lis lege vikariat - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Seljord
Mottaker:
Media
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR enheten
Dok. dato:
14.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00076-1 Stillingsannonse
Sak:
Ledig stilling - 2457467931 - psykolog - HABU - BUK
Mottaker:
Media
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR enheten
Dok. dato:
14.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00077-1 Stillingsannonse
Sak:
Ledig stilling - 2457481985 - spesialpedagog - HABU - BUK
Mottaker:
Media
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR enheten
Dok. dato:
14.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
211
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
14.01.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
14.01.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00078-1 Stillingsannonse
Sak:
Ledig stilling - 2459968785 - psykologspesialist / psykolog - DPS Vestmar - PK
Mottaker:
Media
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR enheten
Dok. dato:
14.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00081-1 Klage - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Dagsykehuset Porsgrunn
Dok. dato:
10.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
434
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00082-1 Anmodning om pasientopplysninger - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Dokumentasjonssenteret
Dok. dato:
12.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00083-1 Anmodning om spesialisterklæring - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
NAV Porsgrunn
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Poliklinisk behandling Porsgrunn
Dok. dato:
09.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00084-1 Anmodning om pasientopplysninger - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
Stiftelsen Rettferd for taperne
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Poliklinisk behandling Porsgrunn
Dok. dato:
13.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00088-1 Stillingsannonse
Sak:
Ansettelse 2448174826 LIS lege BUP Notodden
Mottaker:
Media
Journaldato:
14.01.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR enheten
Dok. dato:
14.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
211