03.02.15 Offentlig journal

Comments

Transcription

03.02.15 Offentlig journal
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
03.02.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
03.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 03/00440-6 Vedtak - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP Kommunenes Landspensjonskasse
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon HR rådgivere
Dok. dato:
31.01.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 03/00985-7 Varsel om avgang med pensjon - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Operasjon Notodden
Dok. dato:
31.01.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01375-2 Erstatningssak 2014/02271 - sakkyndig vurdering - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling A for hjerte- nyre- hormonsykdommer og
akuttgeriatri
Dok. dato:
02.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/01411-23 Svar - stans i innleggelsene av øyeblikkelig hjelp pasienter til Rjukan sykehus Avskjermet
Sak:
Sykehustilbudet Rjukan - Avskjermet
Mottaker:
Tinn kommune
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
12.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
011
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01447-2 Anmodning om ny kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
Telemark politidistrikt - Skien
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk klinikk
Dok. dato:
31.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01450-12 Mulig brudd på taushetsplikten - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Aust-Agder
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk klinikk
Dok. dato:
30.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
432
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
03.02.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
03.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01719-6 Erstatningssak 2014/03598 - sakkyndig vurdering - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for endo/mamma ortopedi og gastrokirurgi
Skien og Notodden
Dok. dato:
02.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01736-4 Erstatningssak 2014/03589 - vedtak - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Notodden kirurgi, gynekologi og akutt
Dok. dato:
23.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02113-3 Leieavtale for lokaler - ambulansevirksomhet Vinje - Avskjermet
Sak:
Leieavtaler - ambulanse - Avskjermet
Mottaker:
Åmot bilservice eiendom AS
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
07.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
009
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02113-4 Leieavtale lokaler - ambulansevirksomhet Drangedal - Avskjermet
Sak:
Leieavtaler - ambulanse - Avskjermet
Mottaker:
Nome Ambulanse AS
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
07.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
009
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02135-4 Svar på klage - Avskjermet
Sak:
Syketransport - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
02.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
416
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02214-4 Erstatningssak 2014/05251 - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for endo/mamma ortopedi og gastrokirurgi
Skien og Notodden
Dok. dato:
03.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
432
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
03.02.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
03.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02234-5 Erstatningssak 2014/01039 - klage på vedtak - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for endo/mamma ortopedi og gastrokirurgi
Skien og Notodden
Dok. dato:
27.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02779-3 Vedrørende lovpålagt KLP for sykepleiere i privat ambulansetjeneste - Avskjermet
Sak:
Pensjonsordning KLP - Avskjermet
Mottaker:
Telemark ambulanseforum
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
19.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
235
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02830-2 Oppfølging sykemeldt - Avskjermet
Sak:
Oppfølging av sykmeldt - Avskjermet
Mottaker:
NAV Telemark
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon tekstil og renhold
Dok. dato:
05.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
214
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02916-4 Melding - Avskjermet
Sak:
Personalsak - Avskjermet
Avsender:
Statens helsetilsyn
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Notodden medisin
Dok. dato:
29.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
226
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02976-3 Tilsynssak - ber om opplysninger - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Telemark
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer Skien
Dok. dato:
29.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03156-3 Anmodning om opplysninger - Avskjermet
Sak:
Barnevernsak - Avskjermet
Avsender:
Bamble Kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon BUP Vestmar
Dok. dato:
28.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
403
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
03.02.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
03.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00013-18 Avvik - Avskjermet
Sak:
Avvik - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Sauherad Kommune
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kvalitetsavdelingen
Dok. dato:
30.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
431
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00025-3 Klage på behandling - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk klinikk
Dok. dato:
27.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00027-2 Anmodning om pasientopplysninger - purring - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
If
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon BUP Porsgrunn
Dok. dato:
27.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00073-3 Tilbud om stilling - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - 2463275720 - LIS - onkolog - avdeling for kreft palliasjon og blodsykdommer - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon HR rådgivere
Dok. dato:
03.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00081-3 Svar på pasientsak - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for endo/mamma ortopedi og gastrokirurgi
Skien og Notodden
Dok. dato:
03.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
434
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00151-2 Svar- Anmodning om spesialisterklæring - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Mottaker:
NAV Bamble
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
03.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
423
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
03.02.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
03.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00256-3 Foreløpig svar på klage - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
03.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
433
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00258-2 Svar - Søknad - Avskjermet
Sak:
Syketransport - Avskjermet
Mottaker:
Kommunelegekontoret i Holmestrand
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
03.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
416
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00265-1 Erstatningssak 2015/00444 - skademeldingsskjema - relevante
journalopplysninger - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
23.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00266-1 Erstatningssak N2013/1645 vedtak - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Pasientskadenemda
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Notodden kirurgi, gynekologi og akutt
Dok. dato:
23.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00267-1 Anmodning om pasientopplysninger - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
Advokatfirma Owe Halvorsen & Co
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
02.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00268-1 Anmodning om pasientopplysninger - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
Gjensidige Forsikring ASA
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
01.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
423
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
03.02.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
03.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00269-1 Anmodning om opplysninger - Avskjermet
Sak:
Barnevernsak - Avskjermet
Avsender:
Porsgrunn Kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon BUP Porsgrunn
Dok. dato:
02.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
403
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00269-2 Anmodning om opplysninger - Avskjermet
Sak:
Barnevernsak - Avskjermet
Avsender:
Porsgrunn Kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon autismespekterforstyrrelser
Dok. dato:
02.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
403
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00270-1 Klage på opphold - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling A for hjerte- nyre- hormonsykdommer og
akuttgeriatri
Dok. dato:
30.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
433
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00270-2 Klage på opphold - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
03.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00273-1 Avviksmelding - Avskjermet
Sak:
Syketransport - Avskjermet
Avsender:
Tokke kommune
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
20.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
416
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00274-1 Søknad / bekreftelse - Avskjermet
Sak:
Syketransport - Avskjermet
Avsender:
Siljan kommune
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
29.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
416
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
03.02.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
03.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00275-1 Søknad - Avskjermet
Sak:
Syketransport - Avskjermet
Avsender:
Vestfold Fysioterapi DA
Journaldato:
03.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
29.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
416