27.02.15 Offentlig journal

Comments

Transcription

27.02.15 Offentlig journal
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
27.02.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
27.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/01275-20 Annullering av arbeidskontrakt for midlertidig stilling som LIS ved medisin Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
27.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for medisin Øvre Telemark
Dok. dato:
13.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01187-62 Tilsagn - Avskjermet
Sak:
Tilsagn - Avskjermet
Avsender:
NAV Telemark
Journaldato:
27.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon FOVA Notodden
Dok. dato:
26.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
159
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02313-4 Tilsynssak - avslutning av saken - Avskjermet
Sak:
Tilsynssak - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Telemark
Journaldato:
27.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Notodden og Seljord
Dok. dato:
20.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
302
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02459-4 Erstatningssak 2013/05150 - vedtak - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
27.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
20.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00183-3 Tilsynssak - Innhenting av dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Telemark
Journaldato:
27.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for medisin Øvre Telemark
Dok. dato:
23.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00350-2 Søknad og CV - Lege i spesialisering (vikariat) - st. ref. (2508463454) - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Lege i spesialisering (vikariat) Radiologisk avdeling - st. ref. 2508463454 - Avskjermet
Avsender:
Daniel Zaharia
Journaldato:
27.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
15.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
211
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
27.02.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
27.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00350-3 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering (vikariat) Radiologisk avdeling - st.
ref. 2508463454 - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Lege i spesialisering (vikariat) Radiologisk avdeling - st. ref. 2508463454 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
27.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
15.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00350-4 Søknad og CV - Lege i spesialisering (vikariat) - st. ref. (2508463454) - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Lege i spesialisering (vikariat) Radiologisk avdeling - st. ref. 2508463454 - Avskjermet
Avsender:
Nena Mimic
Journaldato:
27.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
22.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00350-5 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering (vikariat) Radiologisk avdeling - st.
ref. 2508463454 - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Lege i spesialisering (vikariat) Radiologisk avdeling - st. ref. 2508463454 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
27.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
22.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00350-6 Søknad og CV - Lege i spesialisering (vikariat) - st. ref. (2508463454) - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Lege i spesialisering (vikariat) Radiologisk avdeling - st. ref. 2508463454 - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
27.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
24.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00350-7 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering (vikariat) Radiologisk avdeling - st.
ref. 2508463454 - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Lege i spesialisering (vikariat) Radiologisk avdeling - st. ref. 2508463454 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
27.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
24.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00350-8 Søknad og CV - Lege i spesialisering (vikariat) - st. ref. (2508463454) - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Lege i spesialisering (vikariat) Radiologisk avdeling - st. ref. 2508463454 - Avskjermet
Avsender:
Tina Hatefi Williams
Journaldato:
27.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
25.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
211
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
27.02.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
27.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00350-9 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering (vikariat) Radiologisk avdeling - st.
ref. 2508463454 - Avskjermet
Sak:
Ledig stilling - Lege i spesialisering (vikariat) Radiologisk avdeling - st. ref. 2508463454 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
27.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
25.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00352-2 Svar på klage vedrørende behandling - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Fylkesmannen i Telemark
Journaldato:
27.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for medisin Øvre Telemark
Dok. dato:
26.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
433
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00352-3 Svar på klage vedrørende behandling - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Fylkesmannen i Telemark
Journaldato:
27.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for medisin Øvre Telemark
Dok. dato:
26.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
433
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00352-4 Vedrørende etterspurt legeuttalelse og kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Fylkesmannen i Telemark
Journaldato:
27.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for medisin Øvre Telemark
Dok. dato:
26.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00484-5 Søknad og CV - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Sussan Goksøyr
Journaldato:
27.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
26.01.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00488-1 Erstatningssak 2015/01251 - Forespørsel om relevante journalopplysninger Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
27.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for medisin Øvre Telemark
Dok. dato:
23.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
432
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
27.02.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
27.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00489-1 Bekymringsmelding - Avskjermet
Sak:
Bekymringsmelding - Avskjermet
Mottaker:
Notodden Kommune
Journaldato:
27.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for medisin Øvre Telemark
Dok. dato:
27.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
229