Offentlig journal 16.10.2015

Comments

Transcription

Offentlig journal 16.10.2015
Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal
Fra:
16.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
16.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00002-99 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015
Avsender:
Landbruksforsikring AS
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kvalitet og pasientsikkerhet
Dok. dato:
13.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00004-38 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015
Mottaker:
Tryg Forsikring Skadedivisjon
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopedisk avd Elverum
Dok. dato:
01.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00005-17 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00006-64 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn/utlevering - Divisjon Gjøvik 2. halvår 2015
Avsender:
Fylkesmannen i Oppland
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Indremedisinsk avd Gjøvik
Dok. dato:
15.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00012-2 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Kongsvinger
Dok. dato:
07.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00013-19 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015
Avsender:
NEMI Forsikring
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Gjøvik
Dok. dato:
08.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal
Fra:
16.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
16.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00014-60 Spesialisterklæring - Avskjermet
Sak:
Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2015
Avsender:
NAV Skanning
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Kongsvinger
Dok. dato:
09.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
421
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00015-13 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Elverum-Hamar
Dok. dato:
16.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00015-14 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Elverum-Hamar
Dok. dato:
15.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00030-2 Erstatningssak 2015/03691 - Avskjermet
Sak:
Erstatningssak 2015/03691
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Divisjon Tynset
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00033-21 Legeerklæring - Avskjermet
Sak:
Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Elverum-Hamar 2015
Avsender:
If Risikovurdering Person
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Barne og ungdomsavd Elverum
Dok. dato:
13.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
421
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00034-22 Legeerklæring - Avskjermet
Sak:
Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Lillehammer 2015
Avsender:
Politimesteren i Gudbrandsdalen
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avd Lillehammer
Dok. dato:
12.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
421
Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal
Fra:
16.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
16.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00049-10 Invitasjon til konferanse for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten
Sak:
Eksterne kurs og konferanser 2015
Avsender:
Helsedirektoratet
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stabsområde Helse
Dok. dato:
16.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
274
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 15/00057-2 Møteinnkalling ledergruppemøte divisjon Medisinsk service 07102015
Sak:
Ledermøter divisjon Medisinsk service - Innkallinger/referater 2015
Mottaker:
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Divisjon Medisinsk service
Dok. dato:
15.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
012
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00071-11 Adresseendring Nord-Gudbrandsdal Pedagogisk Psykologisk rådgjevingsteneste
PPT
Sak:
Informasjonsvirksomhet 2015
Avsender:
Nord-Gudbrandsdal Pedagogisk Psykologisk rådgjevingsteneste PPT
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Divisjon Psykisk helsevern
Dok. dato:
16.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
046
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00073-9 Innhenting av opplysninger - Avskjermet
Sak:
Barnevern - DPS Gjøvik 2015
Avsender:
Ringerike kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Gjøvik
Dok. dato:
14.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
403
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00073-10 Bekreftelse på mottatt melding - Avskjermet
Sak:
Barnevern - DPS Gjøvik 2015
Avsender:
Gran kommune
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Gjøvik
Dok. dato:
08.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
403
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00073-11 Innhenting av opplysninger - Avskjermet
Sak:
Barnevern - DPS Gjøvik 2015
Avsender:
Gran kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Gjøvik
Dok. dato:
08.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
403
Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal
Fra:
16.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
16.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00121-5 Bekymringsmelding - Avskjermet
Sak:
Barnevern - Divisjon Gjøvik
Mottaker:
Asker kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Indremedisinsk avd Gjøvik
Dok. dato:
28.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
403
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00123-9 Bekymringsmelding - Avskjermet
Sak:
Barnevern - DPS Lillehammer 2015
Mottaker:
Sel og Vågå Barneverntjeneste
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Lillehammer
Dok. dato:
14.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
403
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00124-3 Anmodning om opplysninger - Avskjermet
Sak:
Barnevern - DPS Kongsvinger 2015
Mottaker:
Kongsvinger kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Kongsvinger
Dok. dato:
28.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
403
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00124-8 Anmodning om opplysninger - Avskjermet
Sak:
Barnevern - DPS Kongsvinger 2015
Mottaker:
Kongsvinger kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Kongsvinger
Dok. dato:
30.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
403
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00124-10 Anmodning om opplysninger - Avskjermet
Sak:
Barnevern - DPS Kongsvinger 2015
Avsender:
Kongsvinger kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Kongsvinger
Dok. dato:
08.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
403
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00128-1 Standardisering av renholdsfrekvens/ytelser - Plania AS
Sak:
Renholdsmodul - Plania AS
Avsender:
Plania AS
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eiendomsforvaltning og utvikling
Dok. dato:
29.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
045
Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal
Fra:
16.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
16.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00128-2 Standardisering av renholdsfrekvens/ytelser - Plania AS
Sak:
Renholdsmodul - Plania AS
Mottaker:
Plania AS
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eiendomsforvaltning og utvikling
Dok. dato:
29.05.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
045
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00172-30 Innhenting av opplysninger - Avskjermet
Sak:
Barnevern - DPS Elverum-Hamar 2015
Avsender:
Ringsaker kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Elverum-Hamar
Dok. dato:
14.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
403
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00221-2 Melding om person som har utøvet yrket uten autorisasjon - Avskjermet
Sak:
Godkjenning/autorisasjon 2015
Avsender:
Fylkesmannen i Hedmark
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Divisjon Habilitering og rehabilitering
Dok. dato:
15.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
259
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00229-1 Tilbud om stilling - Avskjermet
Sak:
Rekrutteringssak 2714805662 - kokk m/fagbrev Hamar
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR avd Psykisk helsevern
Dok. dato:
17.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00246-3 Meddelelse av dom i straffesak - Avskjermet
Sak:
Politi/rettsvesen - DPS Gjøvik
Avsender:
Gjøvik Tingrett
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Akuttmedisinsk avd Gjøvik
Dok. dato:
15.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
393
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00330-1 Erstatningssak 2015/07498 - Avskjermet
Sak:
Erstatningssak 2015/07498
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kvalitet og pasientsikkerhet
Dok. dato:
30.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal
Fra:
16.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
16.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/00332-2 Avlysning av dialogmøte - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Birger L Johnsen
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Forsyning og transport
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00370-2 Klage på behandling - Avskjermet
Sak:
Klage - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Hedmark
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Indremedisin Kongsvinger
Dok. dato:
15.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00557-1 Tilsynssak - Avskjermet
Sak:
Klage - Avskjermet
Mottaker:
Fylkesmannen i Hedmark
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Divisjon Elverum-Hamar
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00613-7 Anmodning om opplysninger - Avskjermet
Sak:
Barnevern - Divisjon Habilitering og rehabilitering 2015
Avsender:
Gjøvik kommune Barneventjenesten
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Habiliteringstjenesten i Oppland
Dok. dato:
13.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
403
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00621-2 Søkerlister divisjon Gjøvik
Sak:
Innsynsbegjæringer - Søkerlister
Avsender:
Oppland Arbeiderblad
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester
Dok. dato:
16.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
000
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00625-1 Årlig melding 2015 - Invitasjon til oppstartsmøte 13112015 for prosessen i
helseforetak og private ideelle sykehus
Sak:
Virksomhetsstyring - Rapportering og oppfølging - SIHF
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Virksomhetsstyring
Dok. dato:
16.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
025
Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal
Fra:
16.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
16.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00725-4 Klage på ventetid - innkalling åreknuter - Avskjermet
Sak:
Ventelister/ventetid
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avd Hamar
Dok. dato:
16.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
413
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00878-2 Arbeidsavtale
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR avd Psykisk helsevern
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00878-3 Arbeidsavtale
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR avd Psykisk helsevern
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00943-1 Forlengelse av arbeidsavtale
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00997-2 Invitasjon til møte - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Dok. dato:
14.10.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01009-5 Legeerklæring - Avskjermet
Sak:
Spesialisterklæring/legeerklæring - BUP Hedmark
Avsender:
If Risikovurdering Person
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
BUP Hedmark
Dok. dato:
14.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
421
Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal
Fra:
16.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
16.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01098-3 Screening av flyktninger - rapportering av kapasitet sendt fra Helsedirektoratet
Sak:
Epidemiske og smittsomme sykdommer
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stabsområde Helse
Dok. dato:
16.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
341
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01098-4 Screening av flyktninger - tuberkulose - påløpte og forventede kostnader
Sak:
Epidemiske og smittsomme sykdommer
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stabsområde Helse
Dok. dato:
16.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
341
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/01709-2 Stilling som seksjonsleder i Midt Gudbrandsdalen- kanselering av oppsigelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Ambulansetjeneste
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ambulansetjeneste
Dok. dato:
16.10.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01765-2 Fakturagrunnlag for utskrivningsklare pasienter august 2015
Sak:
Fakturagrunnlag for utskrivningsklare pasienter - divisjon Elverum-Hamar
Avsender:
Stange kommune
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Divisjon Elverum-Hamar
Dok. dato:
14.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
152
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01797-1 Arbeidsavtale
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Divisjon Habilitering og rehabilitering
Dok. dato:
10.10.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01808-1 Arbeidsavtale
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Divisjon Habilitering og rehabilitering
Dok. dato:
02.10.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal
Fra:
16.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
16.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01812-1 Arbeidsavtale
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR avd Lillehammer/Medisinsk service
Dok. dato:
30.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01812-2 Arbeidsavtale
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR avd Lillehammer/Medisinsk service
Dok. dato:
30.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01817-1 Arbeidsavtale
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
HR avd Psykisk helsevern
Dok. dato:
01.10.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01825-1 Referat fra møte - Avskjermet
Sak:
Klage - Avskjermet
Avsender:
Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Lillehammer
Dok. dato:
15.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01827-1 Referat fra møte - Avskjermet
Sak:
Klage - Avskjermet
Avsender:
Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Elverum-Hamar
Dok. dato:
15.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01830-1 Klage på behandling - Avskjermet
Sak:
Klage - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Divisjon Elverum-Hamar
Dok. dato:
13.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
433
Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal
Fra:
16.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
16.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01833-1 Klage på behandling - Avskjermet
Sak:
Klage - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Hedmark
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Indremedisin Kongsvinger
Dok. dato:
15.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01837-1 Åpning av tilsynssak divisjon Kongsvinger - Avskjermet
Sak:
Klage - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Hedmark
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Indremedisin Kongsvinger
Dok. dato:
15.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01838-1 Invitasjon til møte - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
16.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Dok. dato:
14.10.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221

Similar documents