Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Comments

Transcription

Sykehuset Østfold - Offentlig journal
Sykehuset Østfold - Offentlig journal
Fra:
30.03.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.03.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/06965-14 Status og videre fremdrift UMS - SØ per 270315 - Avskjermet
Sak:
UMS - varslings og innkallingssystem - Avskjermet
Mottaker:
prehospital avdeling
Unified Messaging Systems AS - UMS
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
administrerende direktør stab
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
004
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/07131-9 Oversendelse av dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Erstatningssak NPE 2014/06443 - Avskjermet
Avsender:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/07378-21 Nasjonal status enkeltoppgjør uke 13 - Avskjermet
Sak:
Nasjonal status enkeltoppgjør - Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS - Avskjermet
Avsender:
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
prehospital avdeling
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
416
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/07729-5 Innhenting av dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Avskjermet
Avsender:
Van Ameyde Norway as
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
ortopedisk avdeling
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/07893-4 Deltakere i lederprogrammet Psyk meg opp i ledelse - Avskjermet
Sak:
Frist meg inn i ledelse - 2015 - Avskjermet
Mottaker:
Tove Mathiesen
Helse Sør-Øst
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
viseadministrerende direktør
Dok. dato:
26.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
530
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/07932-6 Ønske om utsettelse av frist - Avskjermet
Sak:
Erstatningssak NPE 2014/04829 - Avskjermet
Mottaker:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Sykehuset Østfold - Offentlig journal
Fra:
30.03.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.03.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/08069-2 Bekymringsmelding - Avskjermet
Sak:
Barnevernssak - Avskjermet
Mottaker:
Fredrikstad kommune
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
barneavdelingen
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
402
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/08161-3 Oversendelse av dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Avskjermet
Mottaker:
Frende Livsforsikring AS
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og
barnehabilitering
Dok. dato:
20.01.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/08189-5 Tilbakemelding på sakkyndig vurdering - Avskjermet
Sak:
Erstatningssak NPE 2014/00889 - Avskjermet
Mottaker:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen
Dok. dato:
21.01.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/08258-5 Ønske om utsettelse av frist - Avskjermet
Sak:
Erstatningssak NPE 2014/07197 - Avskjermet
Mottaker:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen
Dok. dato:
19.01.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00025-13 Utskrivningsklare pasienter oktober 2014 - Innsigelse på faktura 245924 Avskjermet
Sak:
Moss kommune - Ferdigbehandlede pasienter - Fakturering - Avskjermet
Mottaker:
Moss kommune
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
regnskapsavdelingen
Dok. dato:
12.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
152
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00055-3 Tilbakemelding på pasienthenvendelse - Avskjermet
Sak:
Pasienthenvendelse - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
nevrologisk avdeling
Dok. dato:
21.01.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Sykehuset Østfold - Offentlig journal
Fra:
30.03.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.03.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00100-3 Arbeidsgruppe - Åpenhet om uønskede hendelser - Avskjermet
Sak:
Åpenhet om uønskede hendelser - Avskjermet
Mottaker:
Representant fra brukerutvalget i styret Mona Larsen
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
fag- og pasientsikkerhet
Dok. dato:
26.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
439
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00157-2 Oppnevning av representanter til systemforvalterforum for Svangerskap, fødsel og
barseljournal - Avskjermet
Sak:
Systemforvalterforum for Svangerskap, fødsel og barseljournal - Avskjermet
Mottaker:
Helse Sør-Øst
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
IKT-avdelingen
Dok. dato:
26.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
045
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00461-1 Emnekurs i voksenpsykiatri ved DPS Fredrikstad - Avskjermet
Sak:
Emnekurs fastleger DPS Fredrikstad - Avskjermet
Mottaker:
Fastleger i Østfold
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
26.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00469-61 Søknad om dekning av utgifter ved pasientreiser som krysser kommunegrense 546/15 - Avskjermet
Sak:
Pasientreiser 2015 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
prehospital avdeling
Dok. dato:
21.01.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
416
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00469-62 Søknad om dekning av utgifter ved pasientreiser som krysser kommunegrense 548/15 - Avskjermet
Sak:
Pasientreiser 2015 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
prehospital avdeling
Dok. dato:
26.01.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
416
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00511-3 Oversendelse av dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Trøgstad kommune
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
avdeling akuttmottak
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
402
samhandling
Sykehuset Østfold - Offentlig journal
Fra:
30.03.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.03.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00520-3 Avvik på pasientreise - Avskjermet
Sak:
Klagesaker - Pasientreiser 2015 - Avskjermet
Avsender:
Oslo universitetssykehus
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen
Dok. dato:
26.01.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
416
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00520-5 Klage på pasientreise - Avskjermet
Sak:
Klagesaker - Pasientreiser 2015 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
prehospital avdeling
Dok. dato:
31.01.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
416
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01026-2 Innhenting av dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Saker med advokatbistand - Avskjermet
Avsender:
Advokat Camillo Mordt
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
dokumentasjonssenteret
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01436-7 Økonomisk langtidsplan 2016-2019 - oppdaterte inntektsrammer - Avskjermet
Sak:
Økonomisk langtidsplan - ØLP - 2016-2019 - Avskjermet
Avsender:
Helse Sør-Øst
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
økonomi
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
121
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01562-2 Innhenting av dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Avskjermet
Avsender:
If Skadeforsikring NUF
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS nordre Østfold
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01626-2 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2537240726) - Avskjermet
Sak:
Sykepleier - st. ref. 2537240726 - Avskjermet
Avsender:
Ella Andersson
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
13.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset Østfold - Offentlig journal
Fra:
30.03.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.03.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01626-3 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2537240726) - Avskjermet
Sak:
Sykepleier - st. ref. 2537240726 - Avskjermet
Avsender:
Hege Skogstad
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
18.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01626-4 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2537240726) - Avskjermet
Sak:
Sykepleier - st. ref. 2537240726 - Avskjermet
Avsender:
Ritva Liisa Willman
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
18.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01626-5 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2537240726) - Avskjermet
Sak:
Sykepleier - st. ref. 2537240726 - Avskjermet
Avsender:
Line Drangsland
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01626-6 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2537240726) - Avskjermet
Sak:
Sykepleier - st. ref. 2537240726 - Avskjermet
Avsender:
Anita Tokle
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01626-7 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2537240726) - Avskjermet
Sak:
Sykepleier - st. ref. 2537240726 - Avskjermet
Avsender:
Hanne May Lilleby
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01626-8 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2537240726) - Avskjermet
Sak:
Sykepleier - st. ref. 2537240726 - Avskjermet
Avsender:
Maria Bøhaugen
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset Østfold - Offentlig journal
Fra:
30.03.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.03.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01626-9 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2537240726) - Avskjermet
Sak:
Sykepleier - st. ref. 2537240726 - Avskjermet
Avsender:
Ellen Camilla Ambjørnrud
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
29.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01629-2 Søknad og CV - Sykepleier / vernepleier - st. ref. (2537329912) - Avskjermet
Sak:
Sykepleier / vernepleier - st. ref. 2537329912 - Avskjermet
Avsender:
Marianne Ervik
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01629-3 Søknad og CV - Sykepleier / vernepleier - st. ref. (2537329912) - Avskjermet
Sak:
Sykepleier / vernepleier - st. ref. 2537329912 - Avskjermet
Avsender:
Badri Hosseini
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01629-4 Søknad og CV - Sykepleier / vernepleier - st. ref. (2537329912) - Avskjermet
Sak:
Sykepleier / vernepleier - st. ref. 2537329912 - Avskjermet
Avsender:
Tone Marie Spjudvik
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01629-5 Søknad og CV - Sykepleier / vernepleier - st. ref. (2537329912) - Avskjermet
Sak:
Sykepleier / vernepleier - st. ref. 2537329912 - Avskjermet
Avsender:
Amir Waqas Ali
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
13.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01629-6 Søknad og CV - Sykepleier / vernepleier - st. ref. (2537329912) - Avskjermet
Sak:
Sykepleier / vernepleier - st. ref. 2537329912 - Avskjermet
Avsender:
Ingrid Dugstad Marthinsen
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
13.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset Østfold - Offentlig journal
Fra:
30.03.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.03.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01629-7 Søknad og CV - Sykepleier / vernepleier - st. ref. (2537329912) - Avskjermet
Sak:
Sykepleier / vernepleier - st. ref. 2537329912 - Avskjermet
Avsender:
Ramona Johansen
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01629-8 Søknad og CV - Sykepleier / vernepleier - st. ref. (2537329912) - Avskjermet
Sak:
Sykepleier / vernepleier - st. ref. 2537329912 - Avskjermet
Avsender:
Malin Vrangen
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01629-9 Søknad og CV - Sykepleier / vernepleier - st. ref. (2537329912) - Avskjermet
Sak:
Sykepleier / vernepleier - st. ref. 2537329912 - Avskjermet
Avsender:
Bente Rannstad Haugen
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
22.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01629-10 Søknad og CV - Sykepleier / vernepleier - st. ref. (2537329912) - Avskjermet
Sak:
Sykepleier / vernepleier - st. ref. 2537329912 - Avskjermet
Avsender:
Anita Tokle
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01746-2 Søknad og CV - INTERN ANNONSE - Fagutviklingssykepleier med
stedfortrederansvar - st. ref. (2549073528) - Avskjermet
Sak:
INTERN ANNONSE - Fagutviklingssykepleier med stedfortrederansvar - st. ref. 2549073528 - Avskjermet
Avsender:
Anita Strøm Sandtangen
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01746-3 Søknad og CV - INTERN ANNONSE - Fagutviklingssykepleier med
stedfortrederansvar - st. ref. (2549073528) - Avskjermet
Sak:
INTERN ANNONSE - Fagutviklingssykepleier med stedfortrederansvar - st. ref. 2549073528 - Avskjermet
Avsender:
Kjersti Thunæs Hovland
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset Østfold - Offentlig journal
Fra:
30.03.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.03.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01746-4 Søknad og CV - INTERN ANNONSE - Fagutviklingssykepleier med
stedfortrederansvar - st. ref. (2549073528) - Avskjermet
Sak:
INTERN ANNONSE - Fagutviklingssykepleier med stedfortrederansvar - st. ref. 2549073528 - Avskjermet
Avsender:
Vibeke Dahl Henriksen
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01746-5 Søknad og CV - INTERN ANNONSE - Fagutviklingssykepleier med
stedfortrederansvar - st. ref. (2549073528) - Avskjermet
Sak:
INTERN ANNONSE - Fagutviklingssykepleier med stedfortrederansvar - st. ref. 2549073528 - Avskjermet
Avsender:
Marian Buene
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01746-6 Søknad og CV - INTERN ANNONSE - Fagutviklingssykepleier med
stedfortrederansvar - st. ref. (2549073528) - Avskjermet
Sak:
INTERN ANNONSE - Fagutviklingssykepleier med stedfortrederansvar - st. ref. 2549073528 - Avskjermet
Avsender:
Kari Wold Henriksen
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01792-2 Innhenting av dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Moss kommune
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
kvinneklinikken
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
402
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01974-1 Innhenting av dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Avskjermet
Avsender:
Tryg Forsikring
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
ortopedisk avdeling
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01975-1 Innhenting av dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Politisak - Avskjermet
Avsender:
Østfold politidistrikt
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
avdeling akuttmottak
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sykehuset Østfold - Offentlig journal
Fra:
30.03.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.03.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01976-1 Innhenting av dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Saker med advokatbistand - Avskjermet
Avsender:
Advokatfimaet Hestenes og Dramer & Co
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og
barnehabilitering
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01977-1 Innhenting av dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Saker med advokatbistand - Avskjermet
Avsender:
Advokatene på Jeløy
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS nordre Østfold
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01978-1 Innhenting av dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Avskjermet
Avsender:
Gjensidige Forsikring ASA
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
ortopedisk avdeling
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01979-1 Innhenting av dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Halden kommune
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og
barnehabilitering
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
402
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01980-1 Innhenting av dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Erstatningssak NPE 2015/01975 - Avskjermet
Avsender:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01982-1 Oversendelse av dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Pasienthenvendelse - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Sykehuset Østfold - Offentlig journal
Fra:
30.03.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.03.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01983-1 Klage på behandling av søknad - Avskjermet
Sak:
Klage - Behandling av søknad på stilling - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Hls §21
Saksbehandler:
HR stab
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01984-1 Innhenting av dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Frogn kommune
Journaldato:
30.03.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og
barnehabilitering
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
402

Similar documents