2015-08-25 - Sunnaas sykehus

Comments

Transcription

2015-08-25 - Sunnaas sykehus
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
25.08.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
25.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00491-2 Signert arbeidskontrakt for 100% stilling som prosjektleder fom 010112
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Eli Rygg
Journaldato:
25.08.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
06.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00939-7 Attest
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Solveig Grenness
Journaldato:
25.08.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
25.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/01017-3 Informasjon fra NAV Forvaltning om sykepenger - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Forvaltning Akershus
Journaldato:
25.08.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
25.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00006-136 Tuberkulose / MRSA - Signert avtale om tilgang til informasjonssystem og
taushetserklæring - fom 240815 tom 181015 - Martine Brekne Aanestad - Avskjermet
Sak:
Felles p-mappe for studenter i praksis - Arbeidspraksis 2015
Avsender:
Martine Brekne Aanestad
Journaldato:
25.08.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
23.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00006-137 Tuberkulose / MRSA - Signert avtale om tilgang til informasjonssystem og
taushetserklæring - fom 240815 tom 181015 - Marte Kopperud - Avskjermet
Sak:
Felles p-mappe for studenter i praksis - Arbeidspraksis 2015
Avsender:
Marte Kopperud
Journaldato:
25.08.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00006-138 Tuberkulose / MRSA - Signert avtale om tilgang til informasjonssystem og
taushetserklæring - fom 240815 tom 181015 - Aurora Othelie Øen Wang - Avskjermet
Sak:
Felles p-mappe for studenter i praksis - Arbeidspraksis 2015
Avsender:
Aurora Othelie Øen Wang
Journaldato:
25.08.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
21.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
25.08.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
25.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00482-4 Signert arbeidskontrakt for timelønnet arbeid som assistent pleie fom 010815
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Viva Cathrine Rykken Heimdal
Journaldato:
25.08.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00482-5 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Viva Cathrine Rykken Heimdal
Journaldato:
25.08.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
14.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 15/00546-8 Timelister 2002 - 8
Sak:
Timelister 2002
Mottaker:
Journaldato:
25.08.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
25.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
239
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 15/00568-1 Utlysning - WebCruiter annonse - Psykolog engasjement Poliklinikk Raskere
tilbake - st. ref. 2760732475
Sak:
Psykolog engasjement Poliklinikk Raskere tilbake - st. ref. 2760732475
Mottaker:
Journaldato:
25.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211