Offentlig journal 16.02.2015

Comments

Transcription

Offentlig journal 16.02.2015
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
16.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
16.02.2015
Journalenhet:
JHH
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 14/02001-6 Protokoll Tilsettingsrådet 28.01.2015
Sak:
Tilsettingsrådet
Mottaker:
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald
Huseby
Dok. dato:
28.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
012
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02121-5 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Avskjermet
Sak:
Arbeidspraksis - Avskjermet
Avsender:
NAV Elverum
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Anne Grete Solli
Dok. dato:
12.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02134-4 Offentlig søkerliste
Sak:
Åremålstilsetting av rektor for perioden 01.08.2015 - 31.07.2019
Mottaker:
Til søkerne
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg
Dok. dato:
28.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Saksfremlegg/innstilling, 14/02134-5 Rektortilsetting - status søkere og arbeid med innstilling
Sak:
Åremålstilsetting av rektor for perioden 01.08.2015 - 31.07.2019
Mottaker:
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 25 1. ledd
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald
Huseby
Dok. dato:
28.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02141-28 Undertegnet kontrakt - Timepraksislærer - PPU - Deltid 1 - Våren 2015
Sak:
Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler 2014-2015
Avsender:
Inge Gjestvang
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
12.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
435
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02141-29 Undertegnet kontrakt - Skoleleder - PPU - Våren 2015
Sak:
Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler 2014-2015
Avsender:
Tore Mundal
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
12.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
435
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
16.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
16.02.2015
Journalenhet:
JHH
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02196-16 Oppsigelse av leieavtale
Sak:
Utleie hybler Evenstad studieåret 2014-2015 (hybelutleie)
Avsender:
Jan Ivar Eikanger
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen
Dok. dato:
30.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
032
Avskrevet:
06.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02196-32 Undertegnet avtale om leie av hybel i perioden 09.02.2015 - 15.06.2015
Sak:
Utleie hybler Evenstad studieåret 2014-2015 (hybelutleie)
Avsender:
Inga Neunaber
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen
Dok. dato:
13.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
032
Avskrevet:
16.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02196-33 Undertegnet avtale om leie av hybel i perioden 09.02.2015 - 15.06.2015
Sak:
Utleie hybler Evenstad studieåret 2014-2015 (hybelutleie)
Avsender:
Rasa Valiukaite
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen
Dok. dato:
09.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
032
Avskrevet:
16.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02249-12 Undertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Lektorutdanning - 2. studieår Høsten 2014 - våren 2015
Sak:
Praksisavtaler for lektorutdanningen - individuelle avtaler 2014-2015
Avsender:
Monica Nysæter
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
11.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
435
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02319-5 Søknad om redusert arbeidstid
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Anne Grete Solli
Dok. dato:
02.02.2015
Arkivdel:
Personal
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02363-2 2BBULLFS-1 Klage over eksamensresultat i Barns utvikling, lek og læring belyst fra
ulike kunnskapsområder
Sak:
Klage over karakterfastsetting
Mottaker:
Siv Kristin Kongsrud
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Hamar /Milli Olsen
Dok. dato:
02.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
16.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
16.02.2015
Journalenhet:
JHH
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02436-2 Undertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2014
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Høgskolebiblioteket
Dok. dato:
10.02.2015
Arkivdel:
Personal
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02445-9 Gjensidig undertegnet samarbeidsavtale - Schools, learning and mental Health: a
study of School Level factors and processes, Project No 238212/F60
Sak:
Prosjekt Schools, learning and mental health: a study of school-level factors and processes (Project No 238212/F60)
Avsender:
Høgskolen i Bergen
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Bente Marie Giset
Dok. dato:
17.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
639
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02445-10 Gjensidig undertegnet samarbeidsavtale - Prosjekt Schools, learning and mental
Health: a study of school level factors and processes, Project No 238212/F60
Sak:
Prosjekt Schools, learning and mental health: a study of school-level factors and processes (Project No 238212/F60)
Avsender:
University of Chester
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Bente Marie Giset
Dok. dato:
04.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
639
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02445-11 Gjensidig undertegnet samarbeidsavtale - Prosjekt Schools, learning and mental
Health: a study of school level factors and processes, Project No 238212/F60
Sak:
Prosjekt Schools, learning and mental health: a study of school-level factors and processes (Project No 238212/F60)
Avsender:
Loughborough University
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Bente Marie Giset
Dok. dato:
11.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
639
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02445-12 Gjensidig undertegnet samarbeidsavtale Prosjekt Schools, learning and mental
Health: a study of School level factors and processes, Project No 238212/F60
Sak:
Prosjekt Schools, learning and mental health: a study of school-level factors and processes (Project No 238212/F60)
Avsender:
Elverum kommune - Sektor for skole
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Bente Marie Giset
Dok. dato:
29.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
639
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02445-13 Gjensidig undertegnet samarbeidsavtale - Prosjekt Schools, learning and mental
health: a study of school level factors and processes, Project No 238212/F60
Sak:
Prosjekt Schools, learning and mental health: a study of school-level factors and processes (Project No 238212/F60)
Avsender:
Elverum kommune - sektor for familie og helse
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Bente Marie Giset
Dok. dato:
11.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
639
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
16.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
16.02.2015
Journalenhet:
JHH
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00008-4 Oppnevning av sakkyndig utvalg
Sak:
FH - Prosjekt Schools, learning and children and Young people's mental health - Kunngjøring av stipendiatstilling: Physical
Education and Physical Activity as mental health promoting settings
Mottaker:
Institutt for tannpleie og folkehelse /Eivind Åsrum Skille
Ken Robert
Ingrid Helleve
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 25 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen
Dok. dato:
27.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
216
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00056-12 Undertegnet Retningslinjer for bruk av datautstyr
Sak:
Retningslinjer for bruk av datautstyr 2015 (samlesak for hele HH)
Avsender:
Guro Hagen
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
IT Brukerservice /Morten Skei Bekken
Dok. dato:
16.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
091
Avskrevet:
17.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00147-4 Karakterskjema klage
Sak:
Klage over eksamensresultat - ny vurdering - Sadiki Amisi
Avsender:
Institutt for økonomifag /Monica Johannesen Lervik
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg
Dok. dato:
27.01.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
02.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00147-5 Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3ORG100 Organisasjonsforståelse
Sak:
Klage over eksamensresultat - ny vurdering - Sadiki Amisi
Mottaker:
Sadiki Amisi
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg
Dok. dato:
02.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00175-4 Karakterskjema klage
Sak:
Klage over eksamensresultat - Larurence Masangu Kayoka
Avsender:
Institutt for økonomifag /Monica Johannesen Lervik
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg
Dok. dato:
27.01.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
02.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00175-5 Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3ORG100 Organisasjonsforståelse
Sak:
Klage over eksamensresultat - Larurence Masangu Kayoka
Mottaker:
Laurence Masangu Kayoka
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg
Dok. dato:
02.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
16.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
16.02.2015
Journalenhet:
JHH
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00198-2 2BBULLFS-1 Klage over eksamensresultat i Barns utvikling, lek og læring, belyst fra
ulike kunnskapsområder
Sak:
Klage over eksamensresultat - Ny vurdering - Hedda Fonsdal
Mottaker:
Hedda Fonsdal
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Hamar /Milli Olsen
Dok. dato:
02.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00263-2 Undertegnet avtale om engasjement 02.02.2015 - Prosjekt 92192
Sak:
NAFO - Hedmark og Oppland 2013-2015 - Prosjektnr 92192
Avsender:
Guro Hovde
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Hamar /Unni Simensen
Dok. dato:
31.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
665
Avskrevet:
11.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00302-3 Begrunnelse for karakterfastsetting SSAM120 Mikroøkonomi 1 - Kari-Berit Myrseth
Sak:
Klage over eksamensresultat - Kari-Berit Myrseth
Mottaker:
Kari-Berit Myrseth
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg
Dok. dato:
16.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00302-4 SSAM120 Klage over eksamensresultat Mikroøkonomi 1 - Kari-Berit Myrseth
Sak:
Klage over eksamensresultat - Kari-Berit Myrseth
Avsender:
Kari-Berit Myrseth
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg
Dok. dato:
16.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00388-9 14/02134-4 Klage over avslag om innsyn i søkerliste til stilling som rektor ved
Høgskolen i Hedmark - Kopi av brev til Østlendingen v/Bjørn-Frode Løvlund
Sak:
Innsynsbegjæringer 2015
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald
Huseby
Dok. dato:
13.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
046
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/00391-1 ØLR ²Anmodning om tilsetting i stilling som professor II innen ledelse og
kommunikasjon
Sak:
ØLR - Tilsetting i stilling som professor II innen ledelse og kommunikasjon
Mottaker:
Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 25 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Anne Grete Solli
Dok. dato:
28.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
16.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
16.02.2015
Journalenhet:
JHH
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00399-1 Oppsigelse av samarbeidsavtale
Sak:
Samarbeid med MOT Norge
Mottaker:
MOT Norge
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsseksjonen /Kari Kjærnet
Dok. dato:
29.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
081
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/00408-2 Klage på sensur
Sak:
Klage over eksamensresultat - Monica Alfei Schjølberg
Mottaker:
Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Ole Jørgen Stefferud Ranglund
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg
Dok. dato:
02.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00408-3 Ny sensurering som følge av klage i 3ORG120 Arbeids- og organisasjonspsykologi
Sak:
Klage over eksamensresultat - Monica Alfei Schjølberg
Mottaker:
Institutt for økonomifag /Monica Johannesen Lervik
Merethe Johannessen Stølan
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg
Dok. dato:
09.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00411-1 Søknad om fjerde gangs forsøk i 3MET120 Matematikk for økonomer
Sak:
Søknad om dispensasjon for fjerde gangs forsøk til eksamen
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg
Dok. dato:
30.01.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
444
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00416-1 Verification - Avskjermet
Sak:
Verifisering IELTS
Avsender:
Verification IELTS
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
02.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
Opptakskontoret /Elisabeth Nikolaisen
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00418-1 Søknad om opprykk til førstelektor
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen
Dok. dato:
30.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
16.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
16.02.2015
Journalenhet:
JHH
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00424-2 Kursbevis - Høgskolepedagogikk
Sak:
Doktorgradsstudent - Marcel Schrijvers-Gonlag
Avsender:
Marcel Schrijvers-Gonlag
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studie- og forskningsseksjonen /Stian Sundell Torjussen
Dok. dato:
19.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
216
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00424-3 Kursbevis - Forsøksdyrlære
Sak:
Doktorgradsstudent - Marcel Schrijvers-Gonlag
Avsender:
Marcel Schrijvers-Gonlag
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studie- og forskningsseksjonen /Stian Sundell Torjussen
Dok. dato:
17.02.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
216
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00424-4 Kursbevis - IRSAE summer school 2014 i Bø, Høgskolen i Telemark
Sak:
Doktorgradsstudent - Marcel Schrijvers-Gonlag
Avsender:
Marcel Schrijvers-Gonlag
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 1. ledd
Saksbehandler:
Studie- og forskningsseksjonen /Stian Sundell Torjussen
Dok. dato:
10.09.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
216
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00444-1 Undertegnet avtale om frikjøp i 2015 - Prosjekt 62208
Sak:
Udir - Utvikling av studietilbud matematikk 2015 prosjekt nr 62208
Avsender:
Mats Molberg
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Hamar /Unni Simensen
Dok. dato:
09.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
665
Avskrevet:
11.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00444-2 Undertegnet avtale om frikjøp i 2015 - Prosjekt 62208
Sak:
Udir - Utvikling av studietilbud matematikk 2015 prosjekt nr 62208
Avsender:
Bjarte Rom
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Hamar /Unni Simensen
Dok. dato:
10.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
665
Avskrevet:
11.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 15/00444-3 Prosjektgodkjenning - Prosjektnr 62208 Udir - utvikling av nye studietilbud KFK
matematikk 2016
Sak:
Udir - Utvikling av studietilbud matematikk 2015 prosjekt nr 62208
Mottaker:
Stab, campus Hamar /Lan Mi
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 14 1. ledd
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap /Morten
Ørbeck
Dok. dato:
16.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
665
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
16.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
16.02.2015
Journalenhet:
JHH
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00506-1 Søknad om permisjon
Sak:
Permisjon fra studier
Avsender:
Josephine Nakure
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Line Hov
Dok. dato:
01.12.2014
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
531
Avskrevet:
11.02.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00506-2 Søknad om permisjon
Sak:
Permisjon fra studier
Mottaker:
Josephine Nakure
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Line Hov
Dok. dato:
11.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
531
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00524-1 Erasmus Pluss søknad om mobilitetstilskudd - Learning Mobility of Individuals
01.06.2015 - 01.10.2016
Sak:
Erasmus Pluss (Erasmus+) mobilitet - Søknader og rapporteringer til SIU 2014 - 2020
Mottaker:
Senter for internasjonalisering av utdanning
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Trygve Hermansen
Dok. dato:
13.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
072
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00528-1 Søknad om permisjon fra studier
Sak:
Permisjon fra studier
Avsender:
Kine Nordby Røste
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Stab, campus Hamar /Bodil Irene Hekne
Dok. dato:
20.01.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
531
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00529-1 Nye energikrav til bygg - offentlig høring
Sak:
Høring - Nye energikrav til bygg
Avsender:
Direktoratet for byggkvalitet
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eiendom- og innkjøpsseksjonen
Dok. dato:
16.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
008
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00530-1 Gjensidig undertegnet leiekontrakt for leie av parkeringsareal på Åmot kommunes
eiendom 01.01.2015 - 01.01.2025
Sak:
Leie av parkeringsareal - Åmot kommune
Avsender:
Åmot kommune
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eiendom- og innkjøpsseksjonen
Dok. dato:
12.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
032
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
16.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
16.02.2015
Journalenhet:
JHH
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00531-1 Søknad om bruk av data fra felles studentsystem til forskning til
forskningsprosjektet "Inside the Black Box of Skill Formation: Determinants and Outcomes of Field of Srudy Choices"
Sak:
Tillatelse til bruk av data fra Felles studentsystem (FS)
Avsender:
Statistisk sentralbyrå
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studiekontoret /Rannveig Haug
Dok. dato:
16.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
504
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00532-1 Forsikringsavtale på transportmiddel - Forsikringsnummer 12769725 - HB75597
og HH2918 - Gjeldende for perioden 06.03.2015 - 05.03.2016
Sak:
Forsikringsavtale på transportmidler - AØL
Avsender:
Gjensidige Forsikring ASA
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen
Dok. dato:
30.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
057
Avskrevet:
16.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00533-1 UHRs innspill til statsbudsjett 2016 - Kopi av brev til KD
Sak:
Statsbudsjettet 2016
Avsender:
Universitets- og høgskolerådet
Journaldato:
16.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad
Dok. dato:
12.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
115
Avskrevet:

Similar documents