Faktaark prisvinnere og jury

Comments

Transcription

Faktaark prisvinnere og jury
NYTT VIKINGTIDSMUSEUM PÅ BYGDØY
FAKTA
ÅPEN PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE
VINNERE:
1. Kr 650 000
Naust - AART architects
2. Kr 500 000
Vikingetiden på ny - JAJA ARCHITECTS i
samarbeid med Coast studio
3. Kr 400 000
Favn - Arkitekturfabrikken
INNKJØP KR 120 000:
INNKJØP KR 60 000:
• Slektskap - Atelier Oslo + Lund Hagem og
Expology
• Arv, 06539779 - Lund Hagem og Atelier Oslo +
At site
• Flotilla - RAVN arkitektur
• Funn - Hille Strandskogen Arkitekter AS
• Hjemkomst - ARKITEMA
• Hvitre - Arkitektfirma Helen & Hard AS
• SVA - L2 arkitekter
• Mellomrom - SMAK Architects
• Saving Oseberg - Haugen/Zohar Arkitekter +
Thea Kvamme Hartmann PIR2 (lark)
• NOATUN - MX-SI Architectural studio og Mestres Wåge arquitectes
• Ouroboros - SAAHA AS + LALA Tøyen (lark)
• På kryss og tvers - Resell Arkitektur AS
• Akkeri - Lahdelma & Mahlamaki Oy
• VIKIPEDIA - AFF ARCHITEKTEN
• SEIL - Gustav Appell Arkitektkontor
Rekonstruksjon av veggteppe
fra Oseberggrava, av Mary
Storm.
FOTO: Kulturhistorisk
museum/ Eirik Irgens Johnsen
• THE SHRINE - Kristin Jarmund Arkitekter og Are
Telje + Bjørbekk & Lindheim AS
• Oppløftelse - Ark Studio di Klingenberg &
PROAP Arquitectura Paisagista
FAKTA
NYTT VIKINGTIDSMUSEUM PÅ
BYGDØY
JURYMEDLEMMENE
• Strategi- og utviklingsdirektør Bjørne Grimsrud,
(Juryens leder), Statsbygg
• Museumsdirektør Håkon Glørstad,
Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum
• Seniorarkitekt Trine Faye-Lund,
Universitetet i Oslo, Eiendomsavdelingen
• Curator Gareth Williams,
British Museum, London
• Arkitekt SAR/MSA Martin Videgård, Stockholm
- oppnevnt av NAL
• Sivilarkitekt MNAL Reiulf Ramstad, Oslo
- oppnevnt av NAL
• Landskapsarkitekt MNLA Anne Kristin Irgens,
Bergen - oppnevnt av NLA
• Sjefsingeniør Anders Wethal, Statsbygg
• Seniorarkitekt Line Woxen, Statsbygg
Juryens sekretærfunksjoner har blitt ivaretatt av
Sivilarkitekt MNAL Sissil Gromholt og Sivilarkitekt
MNAL Camilla Langeland.
Osebergskipet, 3D-skann fra
siden
FOTO: Kulturhistorisk
museum/ Bjarte Aarseth
For mer informasjon:
UTGIVER Statsbygg
statsbygg.no/vikingvinnere
statsbygg.no
UTGIVELSESDATO
April 2016