Helsingborg - Netpublicator

Comments

Transcription

Helsingborg - Netpublicator
+20
Ängelholm. Tjuvar gav sig på småbarn. A25
Sista. Rötmånaden står för dörren. C16
HELSINGBORGS
DAGBLAD
TISDAG
19 JULI 2011
vecka 29
Pris 20 kr
hd.se
START FÖR
NY SERIE!
Vad rör sig i
huvudet på
en tioåring?
Smilla Lindholm är först
ut i vår serie
om generationer. A10
”Största affären
i HIF:s historia”
A
OPINION
”Systembolaget
ska inte utnyttja sin
styrka för att slå ut
privata importörer.”
SVEN-ÅKE OLOFSSON
om förslag att bolaget
ska satsa på
e-handel och
hemkörning.
A3
HELSINGBORG A4
Belastningsregister
krävs för
allt fler jobb
3TcÉaX]cTQPaPXeÊaST]b^\
PaQTcbVXePaT ZaÉeTa Pcc ST
b^\bÛZTacYÉ]bcTaZP]eXbP
d__ Tcc dcSaPV dc QT[Pbc
]X]VbaTVXbcaTc0]ST[T]_aX
SPORT.785P]UP[[PaT]0[TgP]STa6Ta]Sc[É\]Pa785^RWVÛa\XccQPRZT]
~3TcÉaST]bcÛabcPPUUÉaT]X785)bWXbc^aXPbÉVTa785)bZ[dQQSXaTZcÛa ePcP UÛaTcPVPaT b^\ X]UÛa
<PaRdb=X[bb^]bÉ[[bZP_cX[[W^[[[É]SbZPDcaTRWcBcaPgTUcTab[dcbXV]P[T]X ?Pd[<h[[T]QTaVcX[[B_^acT]
ZaPeTc ÛZPa WT[P cXST] 4]
>\ÛeTaVÊ]Vbbd\\P]ÉaST]bcÛabcPX785)bWXbc^aXP_TZPaSTc\^cT] [XVc PaQTcbUÛa\TS[X]VT] Éa
:P[\PaSÉa785QTUÉbcTbTaXT[TS]X]VT]XP[[beT]bZP]VT]^\PccQTbTVaP
:P[\Pa\TS! QTZaÉUcPST785[TS]X]VT]_a^UUbPUUÉaT]
PUUÉa_Ê^\ZaX]V#$\X[Y^]TaZa^]^aB1
STcUaÉ\bcSTb^\cX[[WP]SP
WÊ[[TaWdbWÊ[[b]ÉaPcYÉ]bcTa
b^\VÊaXQaÉbRWT]
Övergångssumman när Gerndt lämnar för Utrecht kan bli uppemot 45 miljoner
Bättre med
flera korta
semestrar
7 388118 002004
REDIGERING: ANNA PERSDOTTER
SKÅNE. 3Tc UX]]b X]VT] eT
cT]bZP_[XVVad]SUÛaPccSd
bZP ZÉ]]P SXV dceX[PS ^RW
eÉ[\ÊT]ST _Ê Y^QQTc TUcTa
T] [Ê]V b^\\PabT\TbcTa
3Tc eXbPa T] ]h W^[[É]SbZ
bcdSXT3ÉaT\^c\ÊaeXST
bc^QÉccaTPeU[TaP^RWZ^acP
bT\TbcaPa ^RW caT]ST] Pcc
b_aXSP[TSXVWTcT]ÛeTaÊaTc
Q[Xa P[[c eP][XVPaT Q[P]S
]^aSeÉbcbZÊ]bZPPaQTcb_[Pc
bTaA8
OPERASTJÄRNAN
TAR TON
HEMMAVID
ÅSTORP. Sopranen Susanna Andersson Evans har en prisad internationell karriär. Hon och hennes man har valt att bosätta sig i Kvidinge. Nu får
Foto: EMIL LANGVAD
Kvidingebor och andra operaintresserade möjlighet att lyssna på henne på Tomarps kungsgård den 20 juli. A23
TIPSA!
RING: 020-100 180 MEJLA: [email protected] Månadens bästa tips belönas med 5 000 kronor
HELSINGBORG A5
UNGDOMAR
MED DANSANDE
SOMMARJOBB
VÄRLDEN A15
MANDELA
ÖNSKADE SIG
TID I PRESENT
A2 Opinion
TISDAG 19 JULI 2011
LEDARREDAKTION: Sven-Åke Olofsson (politisk chefredaktör), Lotta Hördin, Ingrid Runsten, Staffan Sommelius (illustration)
DEBATTREDAKTION: E-post: [email protected]
Vänskap och
korruption
Carl Milles bronsskulptur
”Sjöfartsmonumentet” blickar ut
över Sundet från Hamntorget
i Helsingborg sedan år 1923.
EN TIDNING, TRE EDITIONER.
Helsingborgs Dagblad,
Nordvästra Skånes Tidningar
och Landskrona Posten
OAVHÄNGIG.
Tcb^\]d_ÊVÊaXBc^aQaX
cP]]XT]UaP\bcÊaeXSUÛabcP
P]Q[XRZT]b^\]ÊV^cP[[ST
[TbTgcaP^aSX]Éac4]bZP]
SP[cXS]X]V[Û_cTP\^Z^RW
SaPaXbXccUP[[\TSbXVST]T]TWÛYSP
aT]TUcTaST]P]SaT
D
HÄR FINNS VI:
042-489 90 00 (växel)
Postadress: 251 83 Helsingborg
Besök: Vasatorpsvägen 1, Helsingborg
HD PÅ NÄTET: hd.se
Chefredaktör och ansvarig utgivare
LARS JOHANSSON
Sven-Åke Olofsson
Redaktionschef och stf. ansvarig utgivare
ANNA BERGENSTRÖM
politisk chefredaktör
sven-ake.olofsson
@hd.se
042-489 91 03
T f ansvarig utgivare
Verkställande
direktör
ÅSA NICANDER
PONTUS
BODELSSON
Politisk
chefredaktör
Verkställande
direktör
SVEN-ÅKE
OLOFSSON
PONTUS BODELSSON
Kulturchef
Politisk chefredaktör
GUNNAR
SVEN-ÅKEBERGDAHL
OLOFSSON
REDAKTIONEN
Kulturchef
042-489
00
GUNNAR90
BERGDAHL
[email protected]
REDAKTIONEN
e-post
till medarbetarna:
[email protected]
042-489 90 00
[email protected]
FÖRETAGSOCH PLATSANNONSER
e-post till medarbetarna:
042-489
90 00
[email protected]
[email protected]
FÖRETAGSOCH PLATSANNONSER
e-post till medarbetarna:
042-489 90 00
fornamn.efterna[email protected]
hd.se/marknad
[email protected]
e-post till medarbetarna:
KUNDCENTER
[email protected]
hd.se/marknad privatannonser,
prenumeration,
adressändring och uppehåll
KUNDCENTER
[email protected]
prenumeration, privatannonser,
[email protected]
hd.se/kundcenter
adressändring och uppehåll
[email protected]
eller
ring Kundcenter 020-23 24 00
må–fr
[email protected]
8–16.30
hd.se/kundcenter
OM
INTE KOMMER
ellerTIDNINGEN
ring Kundcenter
020-23 24 00
må–fr
8–16.30
Gå
in på:
utebliventidning.se eller ring
Tidningsbärarna 0771-39 04 00, 6–18.
OM TIDNINGEN
INTE KOMMER
Kontakta
Om
du bor i 0430-området:
Gå in035-16
på: utebliventidning.se
ring
VTD
07 50 må–lö 7–11,eller
sö 8–11.
Ringer
du före 9.00
så kan04
vi 00,
se till
att du
Tidningsbärarna
0771-39
6–18.
i de flesta
får tidningen under
Kontakta
dagen.
VTD
Om
du borfall
i 0430-området:
035-16 07 50 må–lö 7–11, sö 8–11. Ringer
MISSNÖJD
ENvi
ARTIKEL?
du före 9.00MED
så kan
se till att du i de
flesta
fallanser
får tidningen
under
dagen.
Den
som
sig orättvist
behandlad
i en tidningsartikel uppmanas i första
MISSNÖJD
MED med
EN ARTIKEL?
hand
ta kontakt
redaktionen.
Den som anser sig orättvist behandlad
i en tidningsartikel uppmanas i första
För
ej beställt
material
ej.
hand
ta kontakt
medansvaras
redaktionen.
News of
the Worldskandalen
röjer nätverken.
Men ju längre skandalenad[[PaSTbc^
U[TaZ[PbbXbZP\Û]bcTaQ[^ccPb8STc
QaXccXbZPbP\WÉ[[TcÉaQTVaT__Tc
|^[SQ^hb]Tcf^aZ|TcPQ[TaPc?Tab^
]TaUaÊ]bP\\PQPZVad]S^UcPbc
_aXePcbZ^[^aU^acbÉccTabT]PaTXZPaaX
ÉaT]PccWYÉ[_PePaP]SaPXPUUÉaTa
b^RXP[PbP\\P]WP]VT[[TaX_^[XcXZT]
3TcÉa]Pcda[XVceXbT]U^a\PeZ^aad_
cX^]\T]ST]P]Pb^UcPbc\TaÉ]
bh]b
=Tfb^UcWTF^a[SbZP]SP[T]bS^
\X]^b_T[U^acbÉccTa]dX]XST]]PcX^
]T[[P_^[Xb[TS]X]VT];^]S^]b_^[Xb
RWTUbXa?Pd[BcT_WT]b^]ceX]VPbPeVÊ
bTSP]STcPeb[ÛYPcbPcc=Tfb^UcWT
F^a[SbUÛaaTeS=TX[FP[[XbWÛVQTcP[S
aÊSVXePaTW^b_^[XbRWTUT]QYdSXcST]
]T\TSUad_ÊT]b_PeXbcT[bTUÛa
!$Za^]^a3TccPQ[XaaXZcXVcWTcc
]Éa\P]XSPVeTcPcc_^[XbT]X]cTQT
SaTedcaTS]X]VT]PecXSXVPaTZÉ]SP
Pe[hbb]X]Vbd__VXUcTa\TSP[[ZaPUc
?^[XbRWTUT]BcT_WT]b^]bÉ]STaWÉa
eP]eXSPaTXaXZc]X]V\^c_aT\XÉa\X
]XbcTa2P\Ta^]3T]]TQ[XaQ[P]SP]
Allt material i tidningen lagras digitalt,
publiceras
ochmaterial
tillhandahålls
i digitala
medier
För ej beställt
ansvaras
ej.
liksom
i arkivdatabaser.
Den som
sänder in
Allt material
i tidningen lagras
digitalt,
material
anses
medge
sådan
digital
lagring
publiceras och tillhandahålls i digitala medier
och
publicering
samt sådant
liksom
i arkivdatabaser.
Den tillhandahålsom sänder in
lande.
material anses medge sådan digital lagring och
publicering samt sådant tillhandahållande.
Tryckt av Helsingborgs Dagblad AB
2011. ©
Sir Paul Stephenson – nu före detta polischef.
TIPSA OSS
–TIPSA
OCH OSS
VINN 5 000!
Har
det
hänt
något som
du tycker att
– OCH VINN
5 000!
vi ska skriva om? Ring 020-100 180
Har det hänt något som du tycker att
eller
mejla oss på [email protected]
vi ska skriva
om?tips
Ringbelönas
020-100
180
Månadens
bästa
med
eller
oss på [email protected]
5
000mejla
kronor.
Månadens bästa tips belönas med
5 000 kronor.
”
DEL A
Opinion
2
Helsingborg
4
Landskrona
Skåne
SvalövSverige 8
Världen
Skåne Sverige 14
10
Ekonomi
Världen
16
18
Börsen
Ekonomi
18
20
Höganäs
Börsen
20
22
Bjuv
Helsingborg 22
24
Åstorp
Höganäs
22
26
Ängelholm
Bjuv
24
29
Landskrona
Åstorp
26
29
Ängelholm 30
DEL B
Sport
Guiden
Serier
Allmänt
2
10
6
11
7
12
DEL C
Kultur
Nöje
Familj
Min mening
Klassificerat
Tv & radio
Väder
2
4
6
8
11
9
10
14
12
16
16
20
Vänskapskorruption^RW\PZcb_T[Éa
bYÉ[eUP[[TcX]cT]ÊV^cb^\ÉaaTbTaeTaPc
UÛaSTcQaXccXbZPbP\WÉ[[Tc5aTbcT[bT]
PccVÊeXSbXSP]^\STc[PV[XVP^RWPR
RT_cTaPSTÉaP[[cXS]ÉaePaP]STEXWPa
bTccSTc_ÊWT\\P_[P]Q[P]SP]]PcX
bP\QP]S\TSST]bÊZP[[PST?P[\T
dcaTS]X]VT]b^\Z^bcPSTbÊeÉ[aXZb
_^[XbRWTUT]:Pa[4aXZªW\P]bb^]
b^\YdbcXcXT\X]XbcTa]0]]P6aTcP
;TXY^]Y^QQTccX[[bXbc?aXePcdcaTSPaT
4QQT2Pa[bb^]UXRZeXP_PacXZ^]cPZ
cTaYdbcXcXT\X]XbcTa]bÛaP4]QTbZÉUcXV
aXZb_^[XbRWTUeX[[TVÛaP_^[XcXZTa]PcX[[
[PVb>RWST]_aXePcb_P]PaTb^\P]bÊV
PccWP]WPSTSTcWÛVbcPQTbZhSS^aVP
]XbTaPSTcX[[^RW\TS^[PV[XVb\dVV
[X]VPePe[hbb]X]Vbdcadbc]X]Vb^\Pe
b[ÛYPSTbPecd[[T]X7T[bX]VQ^aVBZP]
SP[T]UÛaT]bÊSP]ePaSTc\ÊbcTaP]
ZPbcÉ\[XVT]WÛVcÉeT]XX]cTa]PcX^]T[
[PbP\\P]WP]V<T]ST]ÉaXSPV\Ta
T[[Ta\X]SaTQ^acV[Û\SXBeTaXVT
8BeTaXVTePaSTc\TSXTa]Pb^\Pe
b[ÛYPST4QQT2Pa[bb^]b\ÉaZ[XVP|^UUX
RXT[[P|_aXePcb_P]X]VTUcTa>[^U?P[\Tb
\ÛaSPaT8STc]dPZcdT[[PUP[[TcXBc^a
QaXcP]]XT]ÉaVaP]bZPaT]ST]bZh[SXVT
3TcePaST]P[[\É]]P^_X]X^]T]^RW
STPePe[hbb]X]VT]SaPQQPSTb^\cX[[
bXbcUXRZ]^V^RWU^a\PSTSTccPT]^a
\PcahRZ\^cT]cXS]X]VbUÛaTcPVWÛVP
_^[XbRWTUTa^RWhccTabc[P]STcb_aT\X
Éa\X]XbcTa
Och lärdomen av alltSTcWÉa.9Pb^\
eP][XVcX]cTVaXcTcX^[XZPbhbcT\Pcc
_^[XcXZTaY^da]P[XbcTa^RWcYÉ]bcT\É]
bÉccTabX]d__VXUcUaP\UÛa_[Ê]Q^Z^RW
ZPaaXÉa^RW\PZcUYÉbZ3TcÉa[ÉccPcc
bÉVP\T]hccTabcbeÊacPccePRRX]TaPbXV
T\^c8STcaT[PcXecbTcc[X[[P[P]STcBeT
aXVTÉaZ^]cPZchc^a]P\T[[P]^[XZPT[X
cTab]PaPbcbcPaZPaTÉ]XBc^aQaXcP]]XT]
ÉeT]^\\P]X]cTST[PaQPZVad]SX
bP\\PdcbcaÉRZ]X]V6P\[P_^YZPab
^RWU[XRZ^ab]ÉceTaZÉaP[[cbÊXPaQTcT
ÉeT]WÉa
Europa har Eiffeltornet – nu har vi bin Laden-huset.”
Umar Hussain Tarrar, en av besökarna i förre terroristledaren Usama bin Ladens hus i Abbotabad som blivit en stor turistattraktion.
Inte bara problem
Innehåll
Foto: AKIRA SUEMORI/Scanpix
]PcVT]^\bX]P]bcÉ[[]X]VPecXS]X]VT]
UÛaaTRWTUaTSPZcÛa0]Sh2^d[b^]\Ta
^RW\TaX]caPbb[PSXPUUÉaT]
X Vem som äger vår tid vill Håkan Juholt göra till en politisk fråga.
Att det är ett problem när arbetstid
och fritid växer ihop genom ny teknik,
är självklart om det leder till ökad
stress. Men risken är att man problematiserar och byråkratiserar. S vill återuppliva det gamla Arbetslivsinstitutet
som ska forska i hur vi undviker att
stressas sönder.
Risken för ett gammalt återfall i beskäftiga försök att styra vårt beteende
är stor.
Och hur värderar S den nya teknikens
positiva sidor för jobb, fritid och enklare
steg mellan de två världarna?
LEDAR BLOGG
”Människor får ju intrycket av att han uttalar sig
med pondus i egenskap
av socialdemokrat och
före detta statminister.”
Läsarkommentar som tycker att det hör till
saken att Göran Persson i dag är PR-man.
Söker nya frågor.
Foto: JANERIK
HENRIKSSON/Scanpix
hd.se
X VAD TYCKER DU?
Välkommen med synpunkter
se hd.se/ledarbloggen
SNABBT
ÖVERGÅENDE
De positiva effekterna efter en semester håller bara
i sig en vecka, visar en holländsk
studie.
Så lång tid? Den
som i dessa dagar
återvänder från
semestern en
måndagsmorgon
lär inte känna något positivt alls.
Det bästa är kanske att göra arbetsstarten på en
fredag...
LEDARE PÅ
CYKEL
Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen tillbringar semestern
med att för fjärde
gången cykla mellan Fyn och Paris.
Två säkerhetspoliser på cykel följer
honom.
Kanske ett tips
till Fredrik Reinfeldt – att från
Ystad till Haparanda studera
svensk verklighet
från cykel.
Opinion A3
TISDAG 19 JULI 2011
Redigering: Kenneth Elofsson
X UTBLICK
DEBATT.
Havsövervakning
Hopplösheten
som
drivkraft
Viktig
kapacitet
i Östersjön
Varför ger hanX]cTQPaPd__.<dP\
\Pa6PSSPUX;XQhT]b|Qa^STa[XVT
[TSPaT|WPaeXSSTcWÉa[PVTcWÊ[[Xcdc
QTchS[XVc[É]VaTÉ]eÉ]cPcEX[ZT]
aTVX\b^\WT[bcWPSTZ]ÉPcd]STa
ch]VST]PeQÊSTTccX]aTd__a^a^RW
PccPRZTadcXUaÊ]^RWST][XQhbZPaTVX
\T]ZÉ\_PaT]W^__[ÛbZP\_UÛa
ÛeTa[Te]PSBÊePaUÛaVTa6PSSPUXX]cT
d__.7daÛeTa[TeTaaTVX\T]UaÊ]SPV
cX[[P]]P].
4ccbePaÉaPccaTQT[[Ta]PÉabePVPaT
\Tab_[XccaPST^RW\X]SaTZ^\_TcT]
cPÉ]STWPaP]cPVXcbePaPTccP]]PcPcc
^RZbÊT]SXZcPc^ab^\6PSSPUXWPa
bX]PP]WÉ]VPaT
<T]TcccaTSYT^RWZP]bZTeXZcXVPaT
ÉaYdbcbYÉ[ePW^__[ÛbWTcT]CX[[ePa^]
d]STaPccPRZÉaP[[cP]]PcÉ]Ped]Sb
eÉaS\T]P[cTa]PcXeTcUÛa6PSSPUXbST[
ÉaPccUÛa[^aPP[[c^RWbcÉ[[PbX]UÛaaÉccP
8]cTa]PcX^]T[[PQa^cc\Ê[bS^\bc^[T]
822dcUÉaSPST!&Yd]XT]PaaTbcT
aX]Vb^aSTab^\VTaP[[PbcPcTaaÉccPcc
VaX_P6PSSPUX~^RWVÛaSTbcPcTab^\
bcÊaQPZ^\S^\bc^[T]X7PPVbZh[SXVP
PccVaX_PW^]^\^\STWPa\ÛY[XVWTc
3TccP[Pb^UcP^\QTW^eTcPeT]_^[X
cXbZ[Ûb]X]V\T]UÛa6PSSPUXbTVT]ST[
ÉaST]eÉVT]bcÉ]VS
EPS\TaÉaST]_^[XcXbZP~STceX[[
bÉVPUÛaWP]S[X]VbQPbTaPST~eÉVT]Éa Serbiska sympatier: demonstration mot Natobombningen av Libyen i den serbiska huvudstaden BelFoto: DARKO VOJINOVIC/ Scanpix
bcÉ]VS^RZbÊUÛaST\^\ZaX]VW^]^\ grad.
|<TSPaQTcPaT]ÉaPW^]^\ZP]bZTX]
bTaPccWP]Éac^cP[cXb^[TaPSXSTcX]cTa
6PSSPUXe^aTPccbZYdcPbXVbYÉ[eXU^cT] QTVÊcc^RWST][XQhbZPaTVX\T]WPa
]PcX^]T[[PbP\Ud]STc3TcZP]_ÊeTaZP
|6PSSPUXWPaX]VTcPccUÛa[^aP_ÊU^ac
ceTZ[ÛbcQTVÊcc\Ê]VP
WP]bbcÉ[[]X]V^RWZP]bZTQTbcÉ\\Ta
bPcc\^cbcÊ]S^RWSTcWPaX]cT\É]
<T]STcUX]]bbP\cXSXVcb^\5aXTS
bXV]ÊV^]XWP]b^\VXe]X]VUÛaPccdc
]T]^\ZaX]VW^]^\WT[[Ta|b^\
\P]_Ê_TZPaT]aXbZPccZPcPbca^UTa
[É\]PW^]^\|WPa_a^UTbb^a]XU^[Z
5aXTS\P]bZaXeTa6TaSTSÉaT\^cd__ bZP_PbXaÉcceXbP]b]P\]4]_Tab^]
aÉcc>eT1aX]VbPVc
[Û_TaSTT]WÛVbc_ÊcPV[XVaXbZPccUÛa
b^\6PSSPUXÉaePaZT]aÉSSUÛaSÛST]
Problemet är baraPccSTchccTabc^bP]
[^aPP[[cd]VTUÉab^\STbTaQXbZP[T
T[[TaUÛaUPa^adcP]WPa[Tec\TSQÊSP
Daniel Braw
]^[XZcUX]]b]ÊV^]XWP]b^\VXe]X]V
SPa]PVY^aST
b^\UÛ[YTb[PVPaTd]STaÊacX^]ST]
b^\X]cTbYÉ[ebZd[[T[Û_PaXbZPccbcÉ[
8SÎ]Pcc\XbbVÉa]X]Vb\É]bZPVÊ
|3TcÉabeÊacPccbZaÉ\\PT]bÊSP]
[email protected]
042-489 90 61
[PbcX[[bePabUÛabP\\Pch_PeQa^cc
UaXPPe_^[XcXbZPbZÉ[ÉaT\T[[TacXS
_Tab^]|bZaXeTa5aXTS\P]0ccUÛa[^aP
b^\6PSSPUXWPaQTVÊcc|3TcÉabeÊac
UaÊ]bcÛcP]STUÛaSTU[TbcP3TcUX]]bTcc \PZcT]SÉaT\^cÉaTccd]STaVÊ]Vb
PccUÛaTbcÉ[[PbXVPcc]ÊV^]ad]c6PSSP
SYd_c\É]bZ[XVcQTW^ePePcc\É]]X
bRT]PaX^
UXbZd[[TWPaT]PWÉ]STaT[[TaWPQ[XeXc
bZ^abcÉ[[bcX[[bePabUÛaSTQa^ccSTWPa
Därför blir krig\^c6PSSPUX^RW[XZ
dceP[SPe6PSSPUX^\WP]X]cTWPST
]P]STUXVdaTaQÊST[Ê]VP^RWQ[^SXVP
ePaXcQTaTSSPccb\dcbP]TaWÉ]STa]P|
3TcZP]ePaPeÉacPcc\X]]Pb]ÉbcP
bZaXeTa6T^aVT5aXTS\P]_ÊSTcP\T
VÊ]VSTcQ[XaSPVbPcc|bcÉ[[PbXVUÛabcX
aXZP]bZPP]P[hbUÛaTcPVTcBcaPcU^a
7^cTcPccbcÉ[[PbX]UÛaaÉccPÛZPaUPZ
”Det finns ett djupt mänskligt behov av att ZÛ]^RWbÉVPeXÉaQTaTSSPPccQXSaP|
B^RXP[ST\^ZaPcTa]PbdcaXZTb_^[XcXbZT
cXbZc^\VXe]X]VT]b[^YP[XcTc\^cST]
cP[Tb\P]DaQP]0W[X]
Qa^STa[XVT[TSPaT])Pccdc[É\]P
människors ställs till svars.”
X RAKT PÅ SAK Service som ett monopolargument
FP-riksdagsmannen2Pa[17P\X[c^]
Éa T] U[XcXV _^[XcXZTa =d b[Êa WP] cX[[
\TS Pcc eX[YP eXSVP aP\Pa]P UÛa STc
VP\[PBhbcT\Q^[PVTcbeT]bZP[Z^W^[
_^[XcXZbeTaZbcÉ[[PaT
BhbcT\Q^[PVTcQÛaUÊaÉccPccX]UÛaP
TWP]ST[\TS[TeTaP]bWT\cX[[SÛaaT]
P]bTa7P\X[c^]
7P] \T]Pa Pcc STccP Éa Tcc bÉcc Pcc
ÉeT][ÛbPST]bTVPUaÊVP]^\PcccX[[ÊcP
VÊaSbUÛabÉ[Y]X]V1TbÛZPaT_ÊbeT]bZP
QaÉ]]TaXTa^RWeX]VÊaSPaZP]QTbcÉ[[P
_Ê_[Pcb^RWUÊ[TeTaP]bWT\eXPBhb
cT\Q^[PVTc
3Tbbdc^\QÛaX]cTaXZbSPVT]_TcPX Dags för andra att
Q^[PVTcbÛ__TccXSTa3TcQÛaBhbcT\Q^ bära?
[PVTc^RWSTbbbchaT[bTWP]cTaP_ÊTVT]
Foto: LEIF R JANSSON
/Scanpix
WP]SP]bTa7P\X[c^]
För säkerhets skull ZP]STccX[[ÉVVPbPcc
2Pa[17P\X[c^]ÉeT]bXccTaXBhbcT\
Q^[PVTcbbchaT[bT7P]dccP[PabXVP[[cbÊ
bÊeÉ[b^\[PVbcXUcPaT^RWb^\bchaT[bT
[TSP\^c
<Ta\PZccX[[BhbcT\Q^[PVTcP[[cbÊ.
=TYTcc\^]^_^[UÛaTcPVPeSTcWÉab[P
VTcbZPePaPZ[Pac_^[XcXbZcbchacP]]Pab
aXbZTaPa STc Pcc WPeTaTaP X WhRZ[TaXTc
\T[[P]eX[YPPccbÉ[YP^RWTg_P]STaPbÊ
\hRZTcb^\\ÛY[XVc^RWbP\cXSXVcbcÊ
UÛaT]P]bePabUd[[P[Z^W^[UÛabÉ[Y]X]V
BYÉ[eUP[[TcbZPbeT]bZPeX]VÊaSPaSÉa
ST ]d P[[b UX]]b Zd]]P bÉ[YP T]bcPZP
U[PbZ^ad]STaZ^]ca^[[0cccP^\eÉVT]
eXP T] WT\[TeTaP]b UaÊ] BhbcT\Q^[P
VTcb^\STbbdc^\Q[XaShaÉa^]ÛSXVc
ZaÊ]VT[3TcÉa^RZbÊVÊcUd[[cePaUÛaSTc
X]cTbZPUX]]PbT]_^[XcXbZZ^]ca^[[ÛeTa
UÛabÉ[Y]X]VbcXSTa]PTUcTab^\STceXbPc
bXVPccSTbbPSTceX[[bÉVPcX[[VÉ]V[XVWT
cT]b_T[Paa^[[UÛaUÛabÉ[Y]X]VT]
Systembolagets makt bZPX]cTÛZPdcP]
b]PaPaT\X]bZPPeT]T]ZT[P][TS]X]V
3TcUX]]bU[TaX]ZÛ_bZP]P[TaXSPV[PV
[XVP bÊeÉ[ b^\ ^[PV[XVP ^RW SÉa\TS
eP[\ÛY[XVWTcTa 0]eÉ]Sb BhbcT\Q^[P
VTcbcÉ[[]X]VUÛaPcccX[[TgT\_T[XZaPUc
PebX]bchaZPb[Êdc_aXePcPeX]X\_^acÛ
aTa Z^\\Ta STc QPaP Pcc PZcXeTaP ST
ZaPUcTaX4Db^\WPaT]]TS\^]cTaX]V
Pe STc beT]bZP P[Z^W^[\^]^_^[Tc _Ê
bX]SPV^aS]X]V
Socialdemokraterna vill bZÉaP X
:dbcQTePZ]X]VT]b:1EeTaZbP\
WTc\TSc^cP[c$$\X[Y^]Ta0eSTbbP
Éa"$\X[Y^]TaaT]PQTb_PaX]VPa^RW
!\X[Y^]Ta\h]SXVWTcT]bTV]PTU
UTZcXeXbTaX]VPa b^\ \P] bÉVTa ]TY
cX[[=TSbZÉa]X]VPa]PbZd[[TZaPUcXVc
UÛabÉ\aPBeTaXVTbUÛa\ÊVPcX[[bYÛ
ÛeTaePZ]X]V ^RW aÉSS]X]VbcYÉ]bc
3Tc W^cPa \X[YÛ] ^RW bÉZTaWTcT] X
»bcTabYÛ]1^ccT]eXZT]^RWXP]SaP
beT]bZPePccT]^RWbYÛPa
:dbcQTePZ]X]VT] bZd[[T ceX]VPb
Pcc\PaZP]cSaP]Ta_ÊbX]]ÉaePa^
cX[[bYÛbb?Tab^]P[bZd[[TQTWÛePbÉ
VPbd__5PachVbZd[[T[ÉVVPbeXSZPY
^RW P]cP[Tc U[hVcX\\Pa \TS ÛeTa
ePZ]X]VbU[hVT]\X]bZP
BeX[[STbbdc^\VÛaPSTccPbP\cX
SXVc b^\ ^[YTcaP]b_^acTa]P _Ê »b
cTabYÛ]U^acbÉccTaPccÛZP<TSc^cP[c
$_a^RT]cPeeÉa[ST]bbP\[PSTUPa
chVbUaPZcTaÉa»bcTabYÛ]TccPeeÉa[
ST]b\TbccaPUXZTaPSTWPe
Helsingforskommissionen som är
TccbP\PaQTcT\T[[P]U[TaP»bcTabYÛ
bcPcTa^RW4DUÛaPccbZhSSP»bcTa
bYÛ]\^c^[XZPUÛa^aT]X]VPaVTaT]
chS[XVQX[SPeSTdc\P]X]VPaeXbcÊa
X]UÛa1[P]SP]]PcUÛaeÉ]cPb\É]V
ST]^[YPb^\caP]b_^acTaPb_ʻbcTa
bYÛ] ÛZP \TS # _a^RT]c \T[[P]
!( ^RW ! $ Bc^aP ^[YTdcb[É__
UÛaeÉ]cPbePacUYÉaSTÊa^RWZPcPbca^
UP[P^[YTdcb[É__ePaccYdV^bYÉccTÊa
»bcTabYÛ] Éa SÉacX[[ Vad]S \TS
b\P[Pbd]S^RW\Ê]VPeX]caPacÉRZb
WPeTc Pe Xb 3Tc VÛa ]PeXVTaX]V dc
\P]P]ST ^RW ÛZPa aXbZT] UÛa UPa
chVb^[hRZ^a
KBV har förstärkts \TS caT bc^aP
UhaP\TST[bc^aP^RWUT\\X]SaT]hP
UPachV[XZb^\caTc^__\^STa]PbYÛ
ÛeTaePZ]X]VbU[hV_[P] :dbcQTePZ
]X]VT]bU[hV_[P]QÉa\^STa]PbT]
b^aTaUÛaPccZd]]Pd__cÉRZPdcb[É__
\T] ÉeT] UÛa Pcc [TSP X]bPcbTa eXS
^[hRZ^a:dbcQTePZ]X]VT]bUÛa\ÊVP
cX[[ ]ÛSQ^VbTaX]V ^[YTQTZÉ\_]X]V
^RWQaP]SQTZÉ\_]X]VbcÉaZb:1E
"ÉaSTcUÛabcPUPachVTcZ^]bcadT
aPcUÛaZT\XZP[XT^[hRZ^a
EXdcÛZPaSTbbdc^\ST]RXeX[\X[X
cÉaPbP\eTaZP]cX[[bYÛbbBTSP]]ÊV
aPÊaST[PaUÛabePab\PZcT]^RW:1E
\TS bXV Pe bYÛ[ÉVTbX]U^a\PcX^] cX[[
ePaP]SaP^RW\TSbYdP]SaP»bcTa
bYÛ[É]STaX]^\aP\T]UÛaBD210B
BP\eTaZP] \T[[P] U[^ccP] ^RW
:1EdcÛZPb]dhccTa[XVPaT<TSVT
\T]bP\\P bYÛaÉSS]X]VbÛe]X]VPa
VT\T]bP\dcQX[S]X]VX]^\]PdcXZ
^RWbYÛ_aPZcXZ^RWVT]^\PccbP\
dc]hccYPdcQX[S]X]Vb[^ZP[TaZPY_[Pc
bTa\TS\TaPd__]ÊbQÉccaTTUUTZcX
eXcTc^RWbP\[PSUÛa\ÊVP
Regeringen kommer att U^acbÉccPcP
P]bePaUÛabZhSSTc^RWbÉZTaWTcT]
_Ê »bcTabYÛ] ^RW X P]b[dcP]ST UPa
ePccT]3TUÛa\ÊV^a^RWST]QTaTS
bZP_eXQhVVTaXSPV_ÊeTaZPaXP[[P
WÛVbcPVaPSWdaeÉ[eXZP]WP]cTaP
T]bcÛaaT^[hRZPcX[[bYÛbb
Sten Tolgfors (M)
försvarsminister
Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot
Ann-Charlotte Hammar Johansson (M)
Sven-Åke Olofsson
riksdagsledamot
”Sedan 1988 har jag målat öppet”
X NÅGRA FRÅGOR
... till Rose Axelsson från
Klippan, den enda konstnären på plats när Sofieros målarvecka drog
igång på måndagen.
Alla som tar med sig
staffli och målarlåda
har fritt inträde till parken, men det är bara du
som står här vid brunnnen och målar idag, hur
kommer det sig?
~3T bT]PbcT # ÊaT]
WPaeX\TSd]SP]cPVUÛa
STceÊbT]PbcTÊaT]ePaXc
d__T\^c # \Ê[PaT WÉa
dcT\T]XSPVWPaYPVX]cT
bTcc]ÊV^]P]]P]WÉa9PV
UÛabcÊaSTcX]cTUÛaSTcWPa
YdÉeT]VÊccdcTccQaTedc
bZXRZEXWPaYdcYPcPc_Ê
B^UXTa^UÛaPccUÊePaPWÉa
ST]]PeTRZP
Vad har du för stil i ditt
måleri?
~BTSP] ('' WPa YPV
\Ê[Pc Û__Tc 9PV \Ê[Pa
QÊST X ^[YP ^RW PZah[
<X]PZ^\_XbPachRZTa
Pcc YPV \Ê[Pa Z[PSSXVc
5[TaPPeST\ÉabÊ_TcX
VP ]Éa ST \Ê[Pa ATSP]
UaÊ]QÛaYP]WPaYPVePaXc
<^]TcX]b_XaTaPS?ÊbT
]PaTcXSWPaVY^ac\hRZTc
QX[STa \TS bÊ ZP[[PS
bcahZYÉa]bcTZ]XZ <P]
ZP]bZP_Pb_É]]P]ST^RW
ePRZaP \Û]bcTa _Ê bÊ
bÉcc
Kan du låta prylarna
stå kvar när du går och
fikar?
~3TcÉaX]VP_a^Q[T\
3TcÉaQPaPeÉ][XVP\É]
]XbZ^a WÉa ^RW eÉ[SXVc
\Ê]VPZ^\\TaUaP\^RW
_aPcPa5^[ZQ[XabÊV[PSP
STcÉaSÉaUÛaYPVX]cTWPa
Z^\\Xc XVÊ]V UÛaaÉ] ]d
]ÉaYPVbcÊccWÉaT]cX\\T
4]VÊ]VZ^\STcT]WT[
cdaXbcQdbbUaÊ]?^\\Ta]
^RWSTbcP]]PSTT]cX\
\TQPaPUÛaPcc_aPcP>RW
YPVbcÊaYdX]cTXeÉVT]bÊ
ST]b^\X]cTeX[[cXccPQT
WÛeTaYdX]cT
Göran Stenberg
Fotnot: Det är Helsingborgs konstförening som
står bakom ”Målarveckan på Sofiero”.
Camilla Svensson anser att de inte borde ta nio dagar
att få busskuren vid Annerovägen lagad. Men servicefirman skyller på hög belastning just i Helsingborg.
Foto: KENNY LINDQUIST
Vandaliserad busskur upprör
4] Pe
bcPSbQdbbPa]Pb eÉ]cZd
aTa _Ê 0]]Ta^eÉVT] Éa
Ud[[bcÉ]SXVc ST\^[TaPS
PeeP]SP[Ta
~3Tc WÉ]ST UÛa ]X^
SPVPabTSP]<T]É]bÊ
[É]VT WPa X]VTc WÉ]c
EPac \P] É] aX]VTa bÊ
bZh[[TaSTXUaÊ]bXVbÉVTa
2P\X[[P BeT]bb^] b^\
Q^abcaPgX]cX[[
7^] eXbPa ^bb ZdaT]
^RWcaTPeV[PbeÉVVPa]P
WPa b[PVXcb bÛ]STa ?Ê
\PaZT] [XVVTa SaXe^a
\TSZa^bbPcV[Pb
~1ÊST Wd]SPa ^RW
ZPccTa[Û_TaYdbc^aaXbZ
PccbZÉaPbXV
D]STaWÊ[[Tc Pe Qdb
HELSINGBORG.
bZdaTa]PbZÛcbPeUÛaTcP
VTc BTbPQ \TS WdedS
Z^]c^aX<P[\Û3ÉabÉ
VTa A^QTac 0[\a^b Pcc
\P] Y^QQPa UÛa WÛV
cahRZ
~9dbc7T[bX]VQ^aVÉa
WÊac
SaPQQPc
Pe
V[PbbZa^bb]X]VPa
UÛa
]ÉaePaP]ST<T]YPV[^
ePaPcceXY^QQPaUÛaWÛV
cahRZ^RWeXWPacX[[^RW
\TSbPccX]TgcaP_Tab^
]P[ EX ZP] P[[cbÊ X]VTc
P]]Pc É] Pcc cP QdbbZd
aTa]PXcda^RW^aS]X]V
<T] YPV [^ePa Pcc Qdb
bZdaT]_Ê0]]Ta^eÉVT]
bZP[PVPb
Kenny Lindquist
[email protected]
042-489 91 57
Registerkoll
ett krav även
i näringslivet
H
Enligt arbetsförmedlingen blir det allt vanligare att det privata
näringslivet kräver att
arbetssökande redovisar ett eventuellt
brottsligt förflutet.
Dock finns fortfarande
alla varianter bland
företagen.
0/
Det är inte bara XWdbWÊ[[T]
b^\\P]eX[[ePaPbÉZTa_Ê
Pcc X]cT UÊ ^a\ X _PaPSXbTc
4UcTa cTaa^aSÊST] bT_
cT\QTa ! WPa Q[P]S P]
]Pc 8]cTa]PcX^]P[ <PaXcX\T
>aVP]XbPcX^] 8<> ceX]VPc
WP\]PaeÉa[ST]ad]cPccWÛ
YPbÉZTaWTcT]
~3TcUX]]bX]VT]QTbcÉ\
\T[bT Pcc eX \ÊbcT cXccP _Ê
QT[Pbc]X]VbaTVXbcTa\TSSTc
VÛa eX aTVT[\ÉbbXVc bÉVTa
APV]Pa 0aeXSbb^] b^\ WPa
_Tab^]P[P]bePa X 7T[bX]V
Q^aVb7P\]01
7P]\T]PaPccYdbcXWP\
28-åring ville
sälja tillbaka
stulen mobil
HELSINGBORG. 4UcTaPccST]
!'ÊaXVT\P]]T]Q[TeaÊ]PS
_ÊbX]X?W^]T]PccT]cX[[UaT
SPVT]TaQYÛSaÊ]Pa]PW^
]^\PccZÛ_PcX[[QPZPcT[TU^
]T]UÛa"$Za^]^a
3TccPT][XVc!'ÊaX]VT]b
_^[XbP]\É[P]SÉaWP]QT
aÉccPaWdaceÊ^ZÉ]SP\É]
b_aP]VXZP__W^]^\X
BcPSb_PaZT]eXSTcccXST]
_Ê]PccT]\^cbÛ]SPVT]
3TbZPWPb[PVXcW^]^\X
P]bXZcTc^RWb_PaZPcW^
]^\_ÊZ]Éc^RWbT]cPVXc
XUaÊ]W^]^\WP]bcT[TU^]
BTSP]UÛabeP]]STUaÊ]
_[PcbT]!'ÊaX]VT]bZaTe
H
H
H
5JEJHBSFCSPUUIJOESBSKPCCTÚLBOEF
cc
aP
a
]
]
S
Pb
aP
[[
Pc
Ta
P
T
c
^a
d
]b
[P
[c
]d
ec
S
P]
OO
TF
S
HELSINGBORG. ~EX bTa T]
ÛZ]X]VVT]TaT[[cbÉVTa:P
aX] CW^aQYÛa] 5aXS bTZ
cX^]bRWTU_ÊPaQTcbUÛa\TS
[X]VT]X7T[bX]VQ^aV5aP\
UÛaP[[cQTa^aSTc_ÊPccP]cP
[TcUÛaTcPVb^\PaQTcPa\TS
bÊ ZP[[PST WdbWÊ[[b]ÉaP
cYÉ]bcTaÛZPa
4][XVc :PaX] CW^aQYÛa]
5aXSÉaSTcTccWÊaccahRZUaÊ]
Zd]STa]Pb^\VÛaPccUÛaT
cPVT] X]cT ZP] Z^]ZdaaTaP
dcP]WÊaSPZaPe_ÊbX]PP]
bcÉ[[SP
H
X &55¯34&/"3&
]
/VNFSBLSÊWTVUESBHGSÌOCFMBTUOJOHTSFHJTUSFUBWEFNTPNTÚLFSKPCCJOPNÊMESF
PDIIBOEJLBQQPNTPSH
'PUP30-"/%#&/(5440/
6S)%
"MMBTPNTÚLFSKPCCJOPN
PNTPSHFONÌTUFWJTBVUESBH
VSQPMJTFOTCFMBTUOJOHTSFHJTUFS
w/ÌHPUÊS
QÌHÌOHJ
SFHFSJOHFOw
4KVQFSTPOFSmDLOPCCFOOÊSEF
TÚLUFKPCCJOPNÊMESFPDIIBO
EJLBQQPNTPSHFO%FGBTUOBEF
JOÊUFUOÊSLPNNVOFOLPMMBEF
EFSBTCSPUUTSFHJTUFS
)&-4*/(#03(?T]VPaUÛabeP]]daST]
VP\[TbeÉaSTbZÊ_
4]É[SaTQ[TeeXSceÊcX[[UÉ[[T]QTbcd
[T]_Êb\hRZT]
=ÊV^]aTe[^bb]XZ^cX]_[ÊbcTaUaÊ]T]
bYdZÉ[SaTZeX]]P^RWbcP[ST\
3TccPÉacaTTgT\_T[_ÊQa^ccX]^\
É[SaT^\b^aVT]QÊSTXSTVP\[PbWT\
^RW_ÊeÊaSQ^T]ST]?T]VPab\hRZT]
\TSXRX]Ta^RWP]]PcWPaUÛabed]]Xc
8Q[P]S WXccPb eÉaSTUÛaT\Ê[T] XVT]
STWPaQPaPUÛa[PVcb<T]STcZP]^RZbÊ
ePaPUaÊVP]^\bcÛ[STa^RW^UcP\Xbb
cÉ]Zb X bÊ UP[[ _Tab^]P[ X]^\ É[SaT
^\b^aVT]3TcÉaQPaPTccUÊcP[UP[[b^\
]ÊV^]bX]Z[PaPbd__Pe_^[XbT]
)&-4*/(#03( 3Tb^\eX[[Y^QQP\TS
QPa]\ÊbcTT][XVc[PVZd]]PeXbPUaP\
TccdcSaPVdaQT[Pbc]X]VbaTVXbcaTc<T]
bZPP]SaPY^QQbÛZP]STceX]VPbVÛaPSTc
^RZbÊÉeT]^\STcX]cTaTV[TaPbX[PV.
ATVTaX]VT]WPaeÉ]c^RWeaXSXc_ÊST]
UaÊVP]STbT]PbcTÊaT]
CeÊdcaTS]X]VPaZ^\UaP\cX[[^[XZP
bh]_d]ZcTa
0aQTcb\PaZ]PSbST_PacT\T]cTcbdc
aTSPaTUÛaTb[^VaTSP]!(PccSTcbZP
ePaPUÛaQYdSTcUÛaPaQTcbVXePaTPccdcP]
[PVbcÛSQTVÉaPTccaTVXbcTadcSaPV
<T]STcÉa_aTRXbePS7T[bX]VQ^aV
^RWP]SaPPaQTcbVXePaTVÛa
,PNNVOFOLPMMBSEFBSCFUTTÚLBOEFT
CFMBTUOJOHTSFHJTUFS 'PUP#"3#30)"--*/
PccST]b^\SÛ\cbUÛabXccQa^ccWPab^
]PcSTc
~7da[É]VTbZP\P]U^acbÉccPbcaPU
UPbVT]^\Pcc]TZPbY^QQ.d]SaPaW^]
8bcÉ[[TceX[[STaÛSVaÛ]PPcc\P]cPa
bcXRZ_a^eQ[P]SSTbÛZP]ST
~3TcaÉRZTaSÉaUÛaPccahZcTc^\Pcc
\P]VÛaSTcZP]PebZaÉRZPU^[Zb^\bÛ
ZTa Y^QQ X]^\ É[SaT^\b^aVT] UÛa Pcc 'BLUB%FUUBHÊMMFS
Zd]]PbcYÉ[P\TSXRX]\XbbQadZPaTcX[[ X &OSBEPMJLBCSPUUHÚSBUULPNNVOFO
%ÊSGÚSCFTMÚUT]\PY^aXcTcXUd[[\ÉZcXVT TgT\_T[
ESBSÚSPOFOÌUTJHOÊSOÌHPOTÚLFSKPCC
JOPNÊMESFPDIIBOEJLBQQPNTPSHFO
X ]^eT\QTa !( Pcc P[[P b^\ bÛZTa
Y^QQX]^\É[SaT^RWWP]SXZP__^\b^a 0SEGÚSBOEFO X eÊaS ^RW ^\b^aVb 4ÊSTLJMUPNEFTLFUUHBOTLBOZMJHFO
VT]\ÊbcTeXbPdcSaPVda_^[XbT]bQT ]É\]ST] \^STaPcT] AXRWPaS ;d]S )ÊSÊSMJTUBO
QTaVÉaWT[cT]XV\TS8]VT[P0]STab X .PSEESÌQNJTTIBOEFMNÊOOJTLP
[Pbc]X]VbaTVXbcTa
5Ûab[PVTcZ^\UaÊ]BeTaXVTST\^ZaP b^]^\PccST]b^\SÛ\cb^RWb^]Pc SPWCBSOQPSOPHSBmCSPUUWÌMEUÊLUTFY
cTa]P ^RW UXRZ bcÛS Pe ST Q^aVTa[XVP bXccQa^ccÉaUaX
VFMMUVUOZUUKBOEFTFYVFMMUVUOZUUKBOEF
~3TcÉa\X]_Tab^][XVPd__UPcc]X]V BWVOEFSÌSJHTFYVFMMUPGSFEBOEFOBS
_PacXTa]P^RWB?8
LPUJLBCSPUUTUÚMESÌOCFESÊHFSJUSP
=d WPa ]h^aS]X]VT] ePaXc XVÊ]V X bÉVTaWP]
SahVcTccÊa
AXRWPaS;d]SQTaVePaT\^cUÛab[P MÚTIFUNPUIVWVENBOPDIFLPOPNJTL
7XccX[[b WPa & _Tab^]Ta Pe d]VTUÉa VTc^\PccQTVÉaPX]dcSaPVdaQT[Pbc CSPUUTMJHIFU
b^\bÛZcY^QQUÊcc]TYSTceX[[bÉ ]X]VbaTVXbcaTc^RWWPSTWT[[aTbTccPcc
VP&_a^RT]cPeSTbÛZP]ST3TaPbQT \P] U^acbPcc \TS \Tc^ST] Pcc X]cTa
[Pbc]X]VbaTVXbcTa WPa eXbPc _Ê Va^eP eYdPSTY^QQbÛZP]ST©]XSPVca^aWP]
#FMBTUOJOHTSFHJTUSFU
Qa^ccb^\[TVPc]ÉaPXcXST])Va^ebcÛ[S PccST]ePaXc[XZPTUUTZcXe
Va^ec]PaZ^cXZPQa^ccVa^e\XbbWP]ST[
BP\cXSXVcWPaWP]UÛabcÊT[bTUÛa^a^] X *QPMJTFOTCFMBTUOJOHTSFHJTUFSTUÌSWÌS
T[[Tad__aT_PSTb]PccTaXTa
W^bSTÉ[SaT^RWSTaPbP]WÛaXVP^\STc CSPUUTMJHBIJTUPSJBWBEWJEÚNUTGÚSPDI
UX]]b eÊaS_Tab^]P[ b^\ WPa SÛ\cb UÛa WBE TUSBåFU CMFW 6QQHJGUFSOB TUÌS JOUF
4KVQFSTPOFSmDLWÊOEBWJEEÚSSFOOÊSEFTÚLUFKPCCoEFLPNNFSJOUFJOJÊMESFWÌSEFOQÌHSVOEBWTJOCSPUUTMJHIFU
'PUP 40//:5)03&4&/
4PDJBMEFQBSUFNFOUFUT dcaTSPaT UÛaT
b[^VÊbX]bXSPXUY^[T]^\UPccP]ST]h
[PV ^\ _PcXT]cbÉZTaWTc 4] ST[ X ST]
ePa Pcc P[[P Y^QQbÛZP]ST] ÉeT] X]^\
WÉ[b^ ^RW bYdZeÊaST] ceX]VPb [É\]P
aTVXbcTadcSaPV<T]]Éa[PVT]caÉSSTX
ZaPUceXSÊabbZXUcTcUP]]bYdbcST]ST[T]
<T]bZP\P]X]cTWPbP\\PRWP]b X]cT\TS
b^\ P[[P P]SaP ]Éa Tcc Qa^cc Éa PecYÉ
8T]STQPccXaXZbSPVT]UÛaaPÊaTcdc
]Pc.
cahRZcT PaQTcb\PaZ]PSb\X]XbcTa 7X[
~9PV chRZTa Pcc STc Éa eXZcXVPaT Pcc [TeX4]VbcaÛ\<bX]^a^ÛeTaPccP]
bZhSSPST]eÉa][ÛbPVad__T]É[SaT^RW cP[TcaTVXbcTadcSaPVcaTSdQQ[Pcbd]STa
WP]SXZP__PST4UcTaTccP]cP[Êa\T[ !cP[Tc SÉaUÛa Pcc PaQTcbVXePa]P
[P]UT\^RWcX^bdSSPbQa^ccTcdcUaÊ] dcP]bcÛSPe]ÊV^][PVeX[[WPZ^[[
aTVXbcaTc^RWWPa\P]bZÛccbXVTUcTaSTc
ÉaSTcYdX]VP_a^Q[T\bÉVTa<XRWPT[ )POUBMBEF^\^[XZPX]caTbbT]^RWZ^[
A^bT]QTaV
[XbX^]T]\T[[P]PaQTcbVXePaT]bÛ]bZP]
8JOOJF(SBWMVOE Pcc UÊ X]U^a\PcX^] ^RW ST] T]bZX[STb
aÉcccX[[X]cTVaXcTc
~3Tbbdc^\ UX]]b d__aÉccWÊ[[P]STc
Pe_aX]RX_T]PccST]b^\PecYÉ]PcbXcc
bcaPUU bZP UÊ ST[cP X bP\WÉ[[Tc _Ê bP\\P
#PSHFSMJHBQPMJUJLFSTBGÚSTUKBoTFEBOOFK
~4ccSX[T\\PbÉVTa1XaVXccPBÛSTa
cd]^RWUÛaZ[PaPa)
~EX UXRZ X]cT bcÛS X ST] Q^aVTa[XVP
Vad__T]XaTVX^]T]UÛaTccYPcX[[UÛab[P
VTc
>RWSdUÛ[YST_PacX_XbZP].
~9PV UÛ[YST ST] Q^aVTa[XVP [X]YT]
<P]UÊaeÉ[YPbX]PbcaXSTa
2PaX]FaTSbcaÛ\chRZcTX]cTPccSTc
ZÉ]STbZ^]bcXVcPccaÛbcP^[XZP_ÊbP\
\PUÛab[PV
~=TYYPVUÛ[YST_PacX[X]YT]_ÊQÊSP
'SÌHBOWBSÉeT]d__TXATVX^]BZÊ]TX bcÉ[[T]9PVePaX]cTbÊX]bPccXSXbZdb
eÊaPb^RWVÉ[[STSÊY^QQbÛZP]STX]^\ bX^]T]XaTVX^]T]bÉVTaW^]
WÉ[b^ ^RW bYdZeÊaST] 3Ê [XZb^\ X
)&-4*/(#03(87T[bX]VQ^aV\ÊbcTST]
b^\bÛZTaY^QQX]^\É[SaT^RWWP]SX
ZP__^\b^aV eXbP dcSaPV da QT[Pbc
]X]VbaTVXbcaTc
<T] STc UX]]b U[Ta Z^\\d]Ta b^\
UPccPcSTcQTb[dcTc
4] d]STabÛZ]X]V b^\ cXS]X]VT]
:^\\d]P[PaQTcPaT] WPa VY^ac Q[P]S
!Z^\\d]TaeXbPaPccbYdPeST\VÛa
bP\\PbPZ
>RWU[TaÉa_ÊVÊ]V
&GUFS
FUU
BOUBMÌS
NFMMBO
GFN
PDIUJP
TVEEBT
CSPUUFU
VUGSÌO
SFHJTUSFU
v
HD 17 juli 2011.
]T]WPa\P]SdQQ[PP][TS
]X]VPaPccePaP]^VP]Éa\P]
P]bcÉ[[Ta
~3T[b WPa eX aXbZT] \TS
cTaa^aPccPRZTaT[[Ta[XZ]P]ST
^RWST[bWP]cTaPaeXV^SbUÛa
PebTeÉaSPQT[^__EXZP]X]
cTaXbZTaPPccUÊX]]ÊV^]ZaX
\X]P[XcTcXST]WP]cTaX]VT]
<P] WPa S^RZ X]VP UPbcP
aTV[TaUÛaePSb^\ZP]UÛaT
Z^\\P X aTVXbcaTc dcP] Pcc
ST]bÛZP]STSXbZeP[XUXRTaPb
UÛaP]bcÉ[[]X]V
~5X]]bSTc]ÊV^cXaTVXbc
aTcVÛaeXT]QTSÛ\]X]VUaÊ]
UP[[cX[[UP[[
På Taxi Helsingborg [dcPa
\P] bXV _Ê CaPUXZeTaZTcb
aTV[Ta
~5Ûadc^\Pcc\P]\ÊbcT
WPcPgXUÛaPa[TVXcX\PcX^]eX[[
eXbTTccUÉabZcdcSaPVbÉVTa
eSC^\\h4S[d]S3TcZaÉ
eTaeXaTSP]]Éa\P]QÛaYPa
eÊa X]cTa]P dcQX[S]X]V 3Éa
bcÉ[[Ta eX bP\\P ZaPe b^\
SÊTccb\bcX[[bXccTVTc\^
QX[]d\\Ta^RWZaÉeSTPcc
UÊcX[[QPZPbX]cT[TU^]AÊ
]Pa]PbePaPSTPccSTcZd]
STWP]eXbbcUÊ~UÛa"$
Za^]^a
Bärbar dator
stulen
vid inbrott
HELSINGBORG. 4]QÉaQPa
SPc^aQ[TeSTQ^T]STXT][É
VT]WTc_ÊUÛabcPeÊ]X]VT]
_Ê3P[WT\Pe\TS
=ÊV^]T[[Ta]ÊVaPQaÛcX
UaTSPVbZeÉ[[d__TccUÛ]b
cTaX[ÉVT]WTcT]c^VbXVX]
^RWbcP[SPc^a]?^[XbT]
adQaXRTaPaSTcWT[Pb^\
Va^ebcÛ[S
Dömda får inte
jobba med äldre
Vissa brottsdömda får
inte arbeta med äldre och
funktionshindrade. Det
beslöt fullmäktige i går
kväll. Men polisen och Brå
är tveksamma till nyttan.
HELSINGBORG. 0[[Pb^\bÛZTaPa
QTcT X]^\ É[SaT ^RW WP]SXZP__
^\b^aVT]bZPb]PacceX]VPbeXbP^\
ST UX]]b X _^[XbT]b QT[Pbc]X]VbaT
VXbcTa
5Ûab[PVTc Z^\\Ta UaÊ] BeTaX
VTST\^ZaPcTa]P ^RW bcÛccPSTb Pe
STQ^aVTa[XVP^RWB?8XUd[[\ÉZcXVTX
VÊaZeÉ[[3TceX[[bÉVPT]\PY^aXcTc
~3TcÉabP\WÉ[[TcbbPZPccbZhS
SPdcbPccP\^cÛeTaVaT__QÊSTST
h]VbcP^RWÉ[SbcPchRZcTBeT]ªZT
CP]]TabcXVB?8
=dbZPeÊaS^RW^\b^aVb]É\]
ST]cPUaP\aXZc[X]YTaUÛaeX[ZPQa^cc
b^\bZPbcÉ]VPSÛaaT]UÛaY^QQbÛ
ZP]ST
A6
Dömda kan
nekas jobb inom
äldrevården
REDIGER
„ SÅ MÅNGA
STÖLDER ANMÄL
Antalet Lex Sarah-anmäld
BELASTNINGSREGISTRET
N I polisens belastningsregister el-
5
0
Helsingborg
2003
*En av dem gäller
stöld hos flera vårdtagare
]TaSTU[TbcPUP[[bÉVTa<PaXP1Ta
3ÉaT\^cbP^__^bXcX^]T]]TY
3Tc ca^[XVP bePaTc) YP ~ ^RW ]TY
B^RXP[ST\^ZaPcTa]P ^RW EÉ]b
bÎdb _Tab^]P[RWTU _Ê eÊaS ^RW 0[[P b^\ bÛZTa Y^QQ X]^\ É[SaT
^\b^aVbUÛaeP[c]X]VT]
^RW WP]SXZP__^\b^aVT] bZP eXbP cTa_PacXTcTUcTa[hbcTaTV[TaUÛaWda
dcSaPV da _^[XbT]b QT[Pbc]X]VbaT T]bÊSP]Z^]ca^[[bZPWP]cTaPb3T
I en del fall WXccPbT\T[[TacXSSTc VXbcTa<T]eX[ZPQa^ccb^\bcÉ]VTa SaTeXVT]^\PccUaÊVP]bZd[[TdcaT
bcd[]PXVT]~ST]VP\[PWPSTQPaP SÛaaT]UÛaT]Y^QQbÛZP]STbZPdc SPb\TaUÛaTQTb[dc
aTSPbPeeÊaS^RW^\b^aVb]É\]
UÛa[PVcSTc
:^\\d]P[aÊSTc8]VT[P0]STab
~EX P]eÉ]STa eÊa UX]VTac^__b ST]
b^]Bca^aX]cTPccSTb^\QTVÊa
~<P]\ÊbcTePaPeÉ[SXVcUÛabXZ ÛeTaVaT__\^cVP\[PP[[cXSWPaTcc
ZÉ]b[P X]]P] eX _^[XbP]\É[Ta ]Éa
STc VÉ[[Ta UÛaT\Ê[ 1adZPa ST] cXV 3Tc WP]S[Pa QÊST ^\ aTb_TZc Qa^ccbaTVXbcTa
HELSINGBORG
~3TU[TbcPÉa\É]]XbZ^ab^\X]
VP\[P UÛa[ÉVVP bX]P bPZTa. bÉVTa UÛa X]SXeXST] ^RW cahVVWTc UÛa ST
N ! cPQ[TccTa ]PaZ^cXZPZ[PbbPS ]É\]SbbTZaTcTaPaT:PcPaX]P;áRZ
É[SaT^RWUd]ZcX^]bWX]SaPSTbÉVTa cTÉa[É\_PSTPccPaQTcPX]^\eÊa
\TSXRX]bcP[bUaÊ]Tccad\_Ê;d]S P]STa_ÊeÊaS^RW^\b^aVbUÛaeP[c AXRWPaS;d]SQTaV<^aSUÛaP]ST ST]T[[Tab^\PaQTcPad]STaZ^] Två av de privata eÊa
bcP]c bcaTbb bP W^] X T] cXSXVPaT 7T[bX]VQ^aVZaÉeTaaTS
WPVT]beÊaSQ^T]ST
]X]VT]
XeÊaS^RW^\b^aVb]É\]ST]
N 4] eÊaScPVPaT _Ê <X]ÛaVÊaST]
73PacXZT[
Y^QQbÛZP]STWPa\TSbX
7P]U^acbÉccTa)
Q[TePe\TS!Za^]^a
Gäller det pengar UÊa_^[XbT]SÉa
EÊaS^RW^\b^aVb]É\]ST]WPa da_^[XbT]bQT[Pbc]X]Vba
~>\eXbZPQTVÉaPdcSaPVdaQT
N =ÊV^] bcP[ Vd[Sb\hRZT] Pe T] T\^cVT]PbcTccbP\cP[
3TcÉa0eTbX]Pb^\
[Pbc]X]VbaTVXbcaTc\ÊbcTeXePaPYÉc VY^ac ST] dcaTS]X]V b^\ B ^RW E
VP\\P[ZeX]]P_Ê;dbbTQÉRZbVÊa
~<T] STc QTWÛeTa X]cT P[[cXS cT]^VP\TSPccWPchS[XVPaXZc[X]YTa TUcTa[hbcT ^RW UÛaTb[Êa b[d\_eXbP bTQÉRZbVÊaST] ^RW A
ST]^RW0ccT]S^b^\S
ST]
UPZcXbZcePaPbcÛ[S8Q[P]SeXbPaSTc ^RWaTVT[eTaZ<P]ZP]TgT\_T[eXb Z^]ca^[[TaPeY^QQbÛZP]ST
3TcÉa]ÊVaPTgT\_T[dabcPcXbcX bXVPccT]P]WÛaXVWPacPVXc_T]VPa UaÊVPbXV^\T]d]VS^\bbh]SbZP
<T]XZeÉ[[ZÛabSTÛeTaPeUT\ Q^T]ST]^RWWT\eÊaSb
ZT] ^\ [Tg BPaPWP]\É[]X]VPa daQÛabT]UÛaPccZÛ_PbRWP\_^T[ QT[PbcP]ÊV^]aTbcT]Pe[XeTc
Z[ÛeTa]UÛaP]SaPVÊ]VT]
»ZPScahVVWTcUÛaST
3T] eXbPa Pcc bcÛ[STa]P X]^\ X]cT [Ta]ÊV^ccX[[ST]VP\[TbÉVTa:PcP
WP]SXZP__PST ~ bÊ \
Debatten började redan XeÊaPb
\X]bcÉ[SaTeÊaST]Q[XaP[[ceP][XVP aX]P;áRZP]STa
QÊSPQ^[PVT]Z^]ca^[[T]
aT QÊST X 7T[bX]VQ^aV ^RW X WT[P
BcÛ[STa]PWP\]Pab]Pac_Ê_^[X
3Ê bZaTe BeTaXVTST\^ZaPcTa]P
2PaT\P =^a[P]SXP
Winnie Gravlund
BZÊ]T
cXZTa]PbQ^aS8ZeÉ[[bZPZ^\\d] T]\^cX^]^\ceÊ]V_ÊaTVXbcTadc
b^aVbWdbTcZaÉeTaXSPV
[email protected]
bchaT[bT]UPccPQTb[dc^\WdabcÛ[ SaPV X]^\ É[SaT ^RW WP]SXZP__
daQT[Pbc]X]VbaTVXbcaTc
042-489 92 21
Det handlar om b\hRZT]_T]VPa STa]PbZP\X]bZPbBTSP]U^acbÉccTa eÊaST]
EPaZT]0eTbX]PT[[Ta0
^RW \TSXRX]Ta 0[[P bcÛ[STa _^[Xb UaÊVP]cX[[Z^\\d]Ud[[\ÉZcXVTb^\
EÊaS^RW^\b^aVb]É\]ST]P]
T]TgPZc_^[XRh^\eX[Z
Grafik: Erik Nylund
P]\É[b<T]STP[[aPU[TbcPdcaTSb WPabXbcP^aSTc
bÊVPccST]Z^[[\P]WPaXSPVÉacX[[
Éa ^[É\_[XVP 8 bcÉ[[Tc
[email protected]
P[SaXV^RW\hRZTcUÊ[TSTacX[[ÊcP[
5aÊVP] Éa) bZP SÛ\SP _Tab^]Ta aÉRZ[XV
UaÊ]UP[[cX[[UP[[=ÉaQa^c
042-489 93 06
<T] UT\Z[ÛeTa] bP É]SÊ YP cX[[
eX[ZT]ch_PeQa^cc^RW
~3TcÉabeÊacPccQTeXbPeT\b^\ UÊY^QQP\TSÉ[SaT^RWUd]ZcX^]b
UaÊ] cXSXVPaT PaQTcbVXe
bcd[Xc3ÉaUÛa[ÉVVTa_^[XbT]cheÉaa WX]SaPST.
B3UÛab[PVTc
eÊVbZÊ[T]
Antalet stölder inom
äldre- och handikappomsorgen ökar dramatiskt. I kväll beslutar politikerna troligen att alla
som söker jobb där ska
visa utdrag ur polisens
belastningsregister.
GODA RÅD
ONSDAG 11 NOVEM
HELSINGBORG
Skåne
Rose
Axelsson
målar
i olja på
Sofiero.
Redigering: Emma Berg
Hela
FOTO: GÖRAN STENBERG
A4 Helsingborg
TISDAG 19 JULI 2011
NYHETSCHEF: 042-489 93 31 E-POST: [email protected]
KUNDTJÄNST: 042-489 92 30
?aXePcP
eÊaSQ^[P
WPaVÊcc
– Men grova våldsbr
~SÊWPa\P]X]VT]bcÛa
9^]Pb<^aXP]UaÊ]0ccT
SXVPaT X]cTaeYd \TS 73
ler brottsregister står vår brottsliga
historia. Vad vi dömts för och vad
straffet blev. Uppgifterna står inte
kvar för evigt. De raderas efter några år – vanligen fem eller tio, beroende på hur allvarligt brottet är.
Vissa myndigheter kan hämta information direkt ur belastningsregistret. I övrigt kan bara enskilda personer plocka ut sina egna uppgifter.
HD den 11/11 2009.
Två tredjedelar av rån och stölder
hos äldre begås inte av anställda
utan av folk utifrån. Här är polisens
råd:
N Låt inte plånboken och andra
värdeföremål ligga framme och
synliga.
N Släpp inte in människor du inte
känner om de inte kan legitmera
sig.
N Lämna aldrig ut betalkort till någon om det inte är nödvändigt. Förvara kortet på en säker plats.
EePa]PSTUÛaUP[bZcahVVWTcX] QÉccaTPaQTcb\X[YÛQÉccaTPaQTcb^a
^\^\b^aVT]
VP]XbPcX^]^RWWÛVaThaZTbbcPcdb
>RWQÉccaTX]bh]XaT[PcX^]T]\T[
~3TcZP]Q[XbÊPcc\P]\X]bZPa
ePZbP\WTcT]XSTcSPV[XVPPaQTcTc [P]eÊaScPVPaT^RWeÊaS_Tab^]P[
QPaPUÛaPcc\P]WPaZ^[[PcQT[Pbc
~EXca^aPccSTcVÛa\Ta]hccPPcc
]X]VbaTVXbcaTcbP?TcTa0W[Q^\
PaQTcb[TSPa]P^UcPVTabXVdcXeTaZ
[XVWTcT]É]PccZ^[[PaTVXbcTabÉVTa
Även på andraWÊ[[UX]]bT]ceTZP] >[[TFTbcTa[d]S
^\]hccP]PeZ^]ca^[[TaXbcaPUUaT
©eT]_^[XbT]bTaQTVaÉ]b]X]VPa
VXbcaTc
Men politikerna i Ud[[\ÉZcXVTePa
1aÊ1a^ccbUÛaTQhVVP]STaÊSTcX Ett vårdbiträde i 7T[bX]VQ^aVdc
X]cTT]XVP
Bc^RZW^[\ca^aX]cTPccSTcÉaaÉcc ]hccYPST]h[XVT]T]É[SaT\P]bQT
eÉVPccVÊUÛaPccUÛaWX]SaPQa^cc
cP[Z^acUÛaPccWP]S[P^RZbÊcX[[bXV
<X[YÛ_PacXTcbPWT[c]TY
B^RXP[ST\^ZaPcTa]P ^RW EÉ]
~3TcÉabÊ^eP][XVcPcc\P]WXc bYÉ[e 3Tc Q[Te d__cÉRZc ^RW W^]
bcTa_PacXTc UÛaTb[^V bcXRZ_a^eTa cPa S^\Pa X aTVXbcaTc Pcc STc X]cT _^[XbP]\É[STb
~3TcbZPeXcXccP_ÊSÉaUX]]bYd
Q[P]SSTY^QQbÛZP]STXeÉ]cP]_Ê \^cbePaPa X]cTVaXcTcbZaÉ]Z]X]VT]
T]]h[PVb^\TeT]cdT[[cZ^\\Ta PeST\b^\bÛZTaY^QQbÉVTa>[[T TaZÉ]]P]ST^RWQTeXbbÉVTaZ^\
\XbbPaXT <Pcb 7Éa[T _Ê 7T[bX]V
PccQTVaÉ]bPPaQTcbVXePaTb\ÛY[XV FTbcTa[d]S
8bcÉ[[TcUÛaTb[Êa1aÊP]SaPeÉVPa) Q^aVb_^[XbT]bb_TRXP[a^cT[
WTcPccQTVÉaPaTVXbcTadcSaPV
<T]WP]cX[[ÉVVTa)
~3TcÉaTccPeUÊd]SP]cPVSÉaeX
ZP]bZTZP]UÊT]UÉ[[P]STS^\
0]bcÉ[[SPb^\QTVÊaQa^ccX]^\
É[SaTeÊaST] [Û_Ta ]^a\P[c [XcT]
aXbZPccWP\]PXQT[Pbc]X]VbaTVXbc
aTc8]cT\X]bc]ÉaSTcVÉ[[TabcÛ[
STa3TcUX]]b^UcPX]VPQTeXbb^\
bchaZTaQa^cc
3ÊQ[XaSTcePaZT]ÊcP[T[[TaS^\
>RW_Tab^]T]bh]bSÉa\TSWT[[Ta
X]cTX_^[XbT]bad[[^a
~DaST]Pb_TZcT]bTccÉaSTcTcc
cP]S[ÛbcQTb[dcPccZaÉePdcSaPVbÉ
VTa<Pcb7Éa[T
BchaP]STbPccT?UÛaBUÛab[PV
?^[XcXZTa]P
^T]XVP
BÛS
HELSINGBORG. DcaTS\ÛY[XVWTcT]
cX[[ Q
S
Z X
UÛ
S
Winnie Gravlund
[email protected]
042-489 92 21
:h
Vh
HELSINGBO
b_ÊaWPaT]
QTbcÉ\cPccS
UÊa]ÊV^]Yd[
VTa T] bh\Q
U^a\PeQXSa
WTc
AhZcTc UÛa
cXSPccBeT]b
UP[[bP\UÉ[[XV
Q^aV X]cT b
Z[P__[ÛbPbbZ
~3TcbcÉ\
PaQTcb\X[YÛZ
[ÉVVTa\hRZ
STaP dc Yd
Z^]caPZcb_a^
[P]b^]
Vad brukar
av arbetsgiv
~CXSXVPaT
_aPZcXbZP bP
YTaTccÊaePa
UX[cTccP]]P
cT] _XRZ]XR
STcQ[XaXÊaeT
P]SaP bXSP]
T]ÛeTaaPbZ]
5ÛaÉ
UÛaQ
HELSINGBO
Pe7T[bX]VQ^
WPa QPaP b_
bZ^[P] X ]Éb
\T[[P]YP]dP
c^QTa!(
É[SaPa]PeXcT
]^a^\QPa]
XbZ^[P]^aST
BZ^[P]VY^
cX[[
X [cYÉ
HD 26 november 2009.
cda\TSV^SPaT[PcX^]TacX[[
\TSPaQTcPaT
~3Tc bZP UX]]Pb T] ]ÉaP
^RW Û__T] Z^]cPZc \T[[P]
_Tab^]P[ ^RW RWTUTa 3Tbb
dc^\ÉaSTcYdbÊPcc]ÉaT]
_Tab^] b^]Pc bX] VÉa]X]V
\ÊbcT ST UÊ T] RWP]b Pcc
Z^\\PcX[[QPZPcX[[Tcc]^a
\P[c[Xe
Ulf Jönsson som Éa eS _Ê
1ÛaYT 9Û]bb^] ÊZTaX X 7T[
bX]VQ^aVbTaPccWP]Z^\\Ta
Pcc X]UÛaP ZaPe _Ê QT[Pbc
]X]VbaTVXbcTaXUaP\cXST]
~EX WPa WPUc T] \hRZTc
[ÊV_Tab^]P[^\bÉcc]X]VWXb
c^aXbZcbÊSTcWPaX]cTePaXc
PZcdT[[ccXSXVPaTbÉVTaWP]
<T] STc UX]]b Tcc cahRZ
UaÊ]Zd]STa]P
~EXWP]cTaPaeÉ[SXVcb_T
RXT[[P [PbcTa XQ[P]S ^RW SÊ
eX[[Zd]STa]PeTcPPcceXWPa
ZeP[XcTcbbÉZaPc_Tab^]P[T]
8ZTPQPbTaPabX]PaTZahcT
aX]VPa_ÊaTUTaT]bTa^RWSTc
_Tab^][XVP\ÛcTc
~EX Éa Tcc eÉaSTQPbTaPc
UÛaTcPV^RWZÉ]]Ta^bbcahV
VP\TSPccWPT]aTYÉ[X]cTa
eYd\TSSTb^\bÛZTaY^QQ
bÉVTa _aTbbRWTU H[eP <PV
]dbb^]<T]STcUX]]b]ÊVaP
d]SP]cPV3TcÉacYÉ]bcTaSÉa
eX Pe bÉZTaWTcbbZÉ[ \ÊbcT
Z^]ca^[[TaP]^VVaP]]PaT
CaPUXZeTaZTcVÛa]ÉaSTdc
UÉaSPa[TVXcX\PcX^]T]
?Ê8RP<PgX_ÊAÊÊchRZTa
\P]PccUaÊVP]^\aTVXbcTa
dcSaPVÉa^eXZcXV
~EXWPaP[SaXVWPUcQTW^e
Pe STc bÉVTa _Tab^]P[RWTU
AXXZP FTbcTaW^[\ EX WPa
X]cTT]bSXbZdcTaPcPccX]UÛaP
STc
;XZPSP]cÉaSTc_Ê:T\XaP
X7T[bX]VQ^aV
~EXWPaX]cTP]eÉ]c^bbPe
ST]\ÛY[XVWTcT]É]]dbÉVTa Håkan
Lindgren
eS;T]]Pac0[QTacbb^]
7P] QTc^]Pa Pcc \P] X [email protected]
0431-842 67
bcÉ[[TcUÛabÛZTa^S[PT]Zd[
Kvinna JO-anmäler
tullen efter förhör
HELSINGBORG. =ÉaST]!$
ÊaXVP ZeX]]P] UaÊ] 7P[\
bcPS UÛa T] \Ê]PS bTSP]
ZÛaST Pe UÉaYP] UaÊ] 7T[
bX]VÛacX[[7T[bX]VQ^aVQ[Te
W^] ^RW WT]]Tb eÉ]X]]P
bc^__PSTPecd[[Pa]P
3TWPSTWP]S[PceX]b_aXc
^RWÛ[X3P]\PaZ^RWTUcTa
Pcccd[[Pa]P[TcPcXVT]^\ST
aPb QX[ VaT_b ST QÊSP \Xbb
cÉ]ZcPUÛaP[Z^W^[b\dVV[X]V
^RW c^Vb X] cX[[ UÛaWÛa W^b
cd[[T]
3T]!$ÊaXVPZeX]]P]P]
\É[Ta ]d QÊST Cd[[T] ^RW
ªZ[PVPa\h]SXVWTcT] cX[[
9dbcXcXT^\QdSb\P]]T]
9> UÛa ST !' cX\\Pa W^]
bÉVTabXVWPePaXcUaXWTcbQT
aÛePS
7^] bZaXeTa cX[[ 9> Pcc
W^] cX[[ b[dc b[É__cTb TUcTa
Pcc WP Q[XeXc UÛaWÛaS U[TaP
VÊ]VTa ^RW Pcc T] Pe Cd[[
[T]bdcaTSPaTSÊQTZ[PVPST
STcb^\X]caÉUUPc
7^]QTbZaXeTacXST]d__
[TeT[bT] b^\ ^TaWÛac _Ê
UaTbcP]ST ^RW \T]Pa Pcc
W^]UÊccÊ]VTbc^RW_P]XZ
ZÉ]b[^aPeSTcX]caÉUUPST
Erika Oldberg
[email protected]
042-489 93 61
Helsingborg A5
TISDAG 19 JULI 2011
Sex timmar om dagen de senaste två veckorna har tjejerna tränat tillsammans. Från vänster Clara Johansson, Melanie Kajanne, Jenny Shike och Elin Ersson.
Sommaren går som en dans
Det kommunala sommarjobbet går som en
dans för Jenny, Clara,
Tanja, Melanie, Moa och
Elin. På onsdag flyger
tjejerna till England för
att uppträda på en kulturfestival.
HELSINGBORG. ATSP] c^[e
\X]dcTa ÛeTa bTg _Ê ^]b
SPVb\^aV^] bcÊa bTg SP]b
UaÉ[bcP cYTYTa _Ê cÊa]P 3Ê
VÉ[[Ta STc Pcc ST Éa \TS _Ê
cÊVTccX[[:Pbcad_^RWU[hVTc
cX[[Zd[cdaUTbcXeP[T]XQaXccXb
ZPBZTV]Tbb
~3Tc Éa WT[c UP]cPbcXbZc
3Ê eX bÛZcT b^\\PaY^QQT]
WPSTeXX]VT]P]X]V^\]Ê
V^]4]V[P]SbaTbPBÊ]ÉaeX
UÛabc^SPccSTcbZd[[TQ[XPe
ePaSTcQPaPf^^f
9T]]hBWXZT^RW4[X]4ab
b^]WPa_aTRXbb^\STP]SaP
U[XRZ^a]P WPUc SP]bT] b^\
bXccbc^aPX]caTbbTX\Ê]VPÊa
9T]]hVÊa_Ê=XR^[PX^RWSTc
ePaWT]]Tb[ÉaPaTb^\cX_bP
ST ^\ SP]bY^QQTc _Ê Z^\
\d]T]
Eva Törnberg är Z^^aSX]Pc^a
UÛa 6PcdcTPcTaUTbcXeP[T]
b^\_ÊVÊa\T[[P]ST]!^RW
%PdVdbcXX7T[bX]VQ^aV^RW
7T[bX]VÛa
~EXWPaP]bcÉ[[c""d]VS^
\Pa ePaPe ! Éa SP]bPaT
b^\ Z^\\d]P[P b^\\Pa
Y^QQPaTcX[[STcTeT]T\P]V
Tc3TP]SaP! PaQTcPa\TS
\dbXZ U^c^ ^RW bZP_P]ST
Z^]bc
3Tcb^\bZX[YTaSTbbPUaÊ]
ST P]SaP d]VS^\Pa]P b^\
b^\\PaPaQTcPaZ^\\d]P[c
ÉaPccSTeP[cbdcVT]^\X]
cTaeYdTa^RWPdSXcX^]b
Sex dansare har UÊccTcc[XcT
V[PbbXVPaTd__SaPV3TbZP
aT_aTbT]cTaP 7T[bX]VQ^aV
_ÊB>UTbcXeP[T]XBZTV]Tbb
b^\[XVVTaeXSZdbcT]]^aS
^bc^\;^]S^]
~3Tc ePa [^ccT] b^\ Pe
VY^aSTeX[ZPb^\bZd[[TaTbP
cX[[ ST] T]VT[bZP UTbcXeP[T]
^RW eX[ZP bZd[[T d__caÉSP
WÉa WT\\P _Ê 6PcdcTPcTa
UTbcXeP[T] bÉVTa 4eP CÛa]
QTaV
7T[bX]VQ^aVbcYTYTa]P VÊa
d]STa]P\]Tc|<^eX]V2^
[^da| 3P]bUÛaTbcÉ[[]X]VT]
b^\ ST bZP UaP\UÛaP Éa X]
b_XaTaPS Pe ST ^[h\_XbZP
VaT]Pa]P^RWSTWPaZ^aT^
VaPUTaPc ST] cX[[bP\\P]b
\TSQaXccXbZP]:PcXT6aTT]
>RWSTcÉaTccaXZcXVcWÊac
PaQTcT5[XRZ^a]PWPaSTbT
]PbcTceÊeTRZ^a]PSP]bcaÉ
]PcbTgcX\\Pa^\SPVT]
~<P] WPa ^]c ÛeTaP[[c
\T] STc Éa É]SÊ Zd[ bÉVTa
9T]]hBWXZT^RWUÊa\TSWÊ[[
Pe4[X]4abb^])
~<P] UÊa cP Tcc [Ê]VQPS
]ÉbcP]ePaYTSPV>RWTccbÊ
SP]cWÉaPaQTcTX]]TQÉaÉeT]
T]^ca^[XV\ÛY[XVWTc
Dramapedagogen Malin Bennborn och dansutvecklaren Gun
Källström är gruppens ledare under Englandsresan.
Olympiskt bågskytte. Från vänster Clara Johansson, Melanie Kajanne, Moa Nordin och Elin Ersson.
X 700 UNGA
SOMMARJOBBAR
Jenny Shike, Clara Johansson, Tanja Svensson, Melanie Kajanne, Moa Nordin och Elin Ersson.
8 QÛaYP] ePa STc beÊac Pcc
Z^\\P XWÊV ^aS]X]VT] SÊ
STc WP]S[Pa ^\ R^]cT\_^
aPahSP]b
~3TcZ^\\TaPccQ[XeÉ[
SXVc]TaeÛbc3Tc\TbcPbXc
cTa\T]STcVÊaP[[cXSPccUX]
b[X_P STc WT[P bÉVTa 4[X]
4abb^]
5haPUaP\caÉSP]ST]ÉaX]
_[P]TaPSTceÊ_ÊUaTSPV^RW
ceÊ_Ê[ÛaSPV?ÊbÛ]SPVQÉa
STcPeWT\ÊcXVT]
Text & foto
Göran Stenberg
[email protected]
042-489 90 89
700 ungdomar har fått
kommunala sommarjobb i
år. Och jobben är eftertraktade. 2 550 personer sökte
dem. De flesta uppgifterna
finns inom skol- och fritidsområdet. Här får man jobba
på förskolor eller fritidshem till exempel.
Ungefär 300 platser finns
inom området. Nästan lika
många jobbar på kommunens boenden för äldre. De
gör sådant som att hjälpa
till vid måltider, gå promenader eller läsa tidningen
för de gamla. Dessutom
finns enstaka platser på olika kommunala förvaltningar. Det kan vara hos kom-
munstyrelsen eller på
brandförsvaret till exempel.
Fast ungdomarna får inte ut
och släcka bränder, utan
har jobb inom trädgård och
vaktmästeri. Sommarjobbarna kan också vara teaterstatister på Fredriksdals
friluftsmuseum. Eller jobba
med idrottsföreningars aktiviteter, som simskola eller
fotbollsevenemanget Eskilscupen.
Arbetstiden är sex timmar om dagen under tre
veckor. De kommunala
sommarjobbarna har lön
efter hur gamla de är. Den
som är född 1991–1993 har
68 kronor i timmen. Den
som är född 1994–1995 har
57 kronor i timmen.
A6 Helsingborg
TISDAG 19 JULI 2011
Redigering: Emma Berg
Trappa ner – och få syn på stan
X 38 MINUTER … på toppen
av Terrasstrapporna
En myra irrar förvirrat^\ZaX]V_ÊST]
ÛeTaWd]SaPÊaVP\[PbcT]\daT]3T]
QahabXVX]cTTccSdVV^\PccWT[P7T[
bX]VQ^aVQaTSTadcbXVSÉaUaP\UÛa]TS
P]UÛaP[[PcaP__bcTVT]\TST]UP]cPb
cXbZdcbXZc=TY\haP]bZPeXSPaTeXSP
aTcX[[]ÉbcPbcT]
|0PPWePSWÛVc|bÉVTa]ÊV^]X]cX[[
\TST]SYd_X]P]S]X]V
?T]bX^]ÉaTabXccTa_ÊQÉ]ZPacdaXbcTa
WÉ]VTaÛeTaZP]cT]\É]]XbZ^acPabcTV
UÛabcTVd__UÛacaP__^a]P5^[ZSÉa]T
aTb_P]Pad__Êc\ÉcTaPebcÊ]STc\TS
Q[XRZT] X]]P] STaPb Za^__bb_aÊZ bXV
]P[TaPa|^ZTYSTcÉa]^VeÉacSTc|
EXWÉad__TUÊaTcc]hccbÉccPccbT_Ê
\É]bZ[XVWTcT]5^[ZÉaP[[ST[Tb_[PccP
STaPb\TbcUaP\caÉSP]STZa^__bST[Éa
WYÉbbP]4]bcaÊWPccV[XSTaUÛaQXX]cX[[
ceÊVd__P]STb\ÊZT_bPa4]U[PSSaP]
STQ[^]S\É]]XbZ^UaXbhaUÛ[YTaeXPZ^_
_T[TccU[PSSaP]STQ[^]cWd]SWÊa
På Terrasstrappornas UÛabcP PebPcb
UX]]bT]U^]cÉ]<P]bTaST]X]cTWÉa
P[[aPWÛVbcd__XUaÊ]<T]\P]WÛaST]
5^]cÉ]ePcc]TcQadbPaU^abPabeP[[Pa
7dbcPZT]Q[É]ZTa4]ST[cPZÉabÊUÛa
]É\PPccSTWPaZa^]P_ÊbXV0]SaPÉa
_[PccP^RW_aPZcXbZPcPaT\^cQX[QTbÛ
ZPaT_ÊbX]WÛVWÛYSb_PaZTaX]V3TRT]
]XTa]PQ[P]SPabXVXWdbUPbPSTa]P5[PV
V^a\TS[^VV^aeXbPad__bXVXeX]ST]
|=PXbcSPbbRWÛ].|
4]UP\X[YbcÉ[[Tad__bXVUÛaVad__
U^c^?P__PSXaXVTaPa?P__PU^c^VaPUT
aPa8]VT]_a^cTbcTaPa:Y^[PaU[PSSaPa
\Ta É] Û]bZeÉac ]Éa ZeX]]^a Z]PcPa
d__UÛacaP__P]3TcZ[XRZPa^RWbdaaPa
^PeQadcTcad]c^\ZaX]V:P\Ta^a\^
QX[Ta UX[\P__PaPcda 7Éa. 3Éa. ;XcT
WXcÊc1ÉccaTSXcÊc.
4]bZÊ_QX[beÉ]VTaX]^RW_PaZTaPa
_Êb]TSST]]TSP]UÛacaP__^a]P4]Pa
QTcbZ[ÉSS\P]W^__Pada_[^RZPaUaP\
T]bc^aQ[ÊWÊebXZcPaX]bXV_ÊU^]cÉ]T]
~^RWUÛabeX]]Tadabh]UÉ[cTc
AÊSWdbZ[^RZ^a]Pb[Êa4]SP\X_Ta
UTZcbcadZT]_dSTaa^bPZPePYSXbZdcT
aPadcbXZcT]\TSeÉ]X]]P]4][TSbT]
U[XRZPUÊaZ^\\Pd__XT]edgT]UP\]
UPbcW^]TVT]c[XVT]ÉaUÛabc^a
|=TY eX Q[Xa XZZT [Ë]VT WTa :^\
bPP|
Blicken glider mellan ]ÉaP ^RW [Ê]Vc
Q^acP8]eXS:d[[PVPcP]b\h]]X]VbcÊa
QÉ]ZPa]P_Ê_PaPS3Éa]TaTeX[PaU^[Z
QT]T]7Éad__XUaÊ]bh]bahVVPaXaPS
6d[Q[ÊeXcaÛSq
4]QPbVÊ]VSd]ZPabPZcPUaP\5aÊ]
T]QX[.4]aTbcPdaP]V.=TYSTcÉaVT]
aT_UÛa:d[XYd[XX6ahcP]<P]]T]\TS
ST]Q[ÊWÊeT]eP]SaPaÊcTaX]Xbh]UÉ[
cTc8WP]ST]WPaWP]TcccaPbXVc_PaP_[h
5^]cÉ]T] WPa Q[XeXc aT]bPS UaÊ] ^Û]
bZPcUÛaT\Ê[
|<P\\PZXbbP|
9d[É]VaTQ^acQ[XRZT]bÛZTabXVST
bc^ \X]SaT UXVdaTa 1^acP eXS Bd]Sb
QdbbPa]P Z^\\Ta T] QPa]Vad__ dc
CeÊ ^RW ceÊ ZP]bZT WP]S X WP]S 3T
\h[[aPaUaP\b^\b\Ê\ha^aXT]\ha
bcPRZ5ÉaY^a]PVÊabX]TeXVPad]SVÊ]V
5aP\ CX[[QPZP 5aP\ CX[[QPZP 5[PV
V^a]P_Ê_XaT]_TZPadcXeÉa[ST]<^[
Trappor med utsikt. På Terrasstrapporna blandas helsingborgare och turister, då och nu, nära och långt borta. En plats värd att lägga en sommar]T]ÉaVaÊ\T]STcV[XccaPaX»aTbd]S
stund på.
|8bcWPc2^_T]WPVT]^eTacWTaT.|
Foto: RICKARD NILSSON
|=^Xczb7T[bX]VÛa0]ScWXb_[PRTXb
RP[[TS7T[bX]VQ^aRHTbXczbfWTaTfT
PaT]^f7T[bX]VQ^aR|
X Terrasstrapporna förbinder Stortorget
var tvungen att använda Långvinkelsga- taurang, som fanns ända fram till 1984,
Åsa
Jarring
[email protected]
042-489 94 14
Trappan
förbinder
Stortorget
och Kärnan
och Kärnan.
X Idén till att bygga dem kom från konsul Oscar Trapp år 1893. Då höll Kärnan
på att restaureras, men att ta sig därifrån och ner på torget var bökigt. Man
tan eller Hallbergs trappor, som då var
ganska svårframkomliga.
X Trapporna började byggas 1899 och
invigdes 1903 av kung Oscar II.
X Ovanför trapporna byggdes en res-
då den brann ned. Terrasshisssen kom
på plats 1909. Då kostade det fem öre att
åka upp och två öre att åka ned.
Källa: Helsingborgs stadslexikon
Helsingborg A7
TISDAG 19 JULI 2011
X TYCKT PÅ NÄTET Bollspelande barn
I gårdagens tidning
berättade vi om hur en
hyresgäst klagade på
att barn spelar basket
och hockey på gatan.
Och vi uppmanade
läsarna att diskutera.
Många har tagit tillfället i akt. Här är några av
kommentarerna:
X Och vem har inte sparkat
boll ute på gatan? Vi ska vara
förbaskat glada för att det
fortfarande finns ungar som
vill syssla med lite ”spontanidrott”. Det är en företeelse
som minskar. Samhället
finns till för våra innevånare
- inte för innevånarnas bilar.
Sven Tycker
X Barn ska inte leka på gator,
lämplig plats är idrottsanläggningar eller föräldrarnas
trädgårdar-men de är väl
stensatta och plankade på
olika vis. Föräldrar får ta ansvar för sina barn att de ej leker på gator.
E Blomquist
(BUBOCMJS
CBTLFUQMBO
oPLFKFMMFSJOUF
_Ê STaPb \PaZ TUcTab^\
TeT]cdT[[P ^[hRZ^a SÊ Q[Xa
7T[bX]VQ^aVbWT\b P]bePa
EPS VÉ[[Ta QPbZTcZ^aVT] X
<PaXPbcPST]bÊbZPST]U[hc
cPbX]_ÊÉVPaT]b_aXePcPdcT
_[PcbTUcTab^\ÉeT]VPcP]Éa
7T[bX]VQ^aVbWT\b\PaZ
~EXWPaWPUcaÉcc\hRZTc
_a^Q[T\ \TS Pcc _[Ûcb[XVc
bcÊaSTcT]bc^a_^^[dcT_Ê
T] VaÉb\PccP SÊ bÉVTa eX
|eXbbc STc Éa caTe[XVc \T]
)&-4*/(#03( 3d ZP]bZT X]cT_ÊeÊa\PaZ|
ZÉ]]TaXVT]bXcdPcX^]T]Sd
beÉ]VTaX]_ÊSX]VPcP_ÊeÉV 1POUVT3VOFLFPeST[]X]Vb
WT\3ÊWPad]VPa]P_[Ûcb RWTUUÛaSaXUc^RWd]STaWÊ[[
[XVc bcÉ[[c cX[[ \TS QPbZTc _Ê7T[bX]VQ^aVbbcPSbQhVV
\PcRW ~ SÉa Sd bZP UaP\ ]PSbUÛaeP[c]X]V Ud]STaPa
\TS QX[T] 8 <PaXPbcPST] T]bcd]S_ÊUaÊVP]^\Q^[[
WPa]dT]\Xbb]ÛYSVaP]]T b_T[_ÊVPcP]3T]Éa]hUÛa
Z^]cPZcPcbX]WhaTbeÉaSUÛa W^]^\4UcTaT]bcd]SbaT
PccUÊeTcP^\STcWÉaeTaZ[X b^]TaP]ST \TS bXV bYÉ[e
VT] Éa ^ZTY Dc\TS VPcP] Z^\\TaWP]UaP\cX[[PcccX[[
bcÊa ]É\[XVT] T] WÛV bcÉ[[ UÉ[[XV[TZ^RWb_T[_ÊVPcP]Éa
]X]V \TS T] QPbZTcZ^aV ^ZTYbÊ[É]VTSTX]Q[P]SPST
UPbcbdaaPSXTccT[bZÊ_
Éa d__\ÉaZbP\\P _Ê caP
3T] \Xbb]ÛYSP VaP]]T] UXZbÉZTaWTcT]bÊPccSTX]cT
bZaXeTa cX[[ bX] WhaTbeÉaS aÊZPaX[[Pdc
7T[bX]VQ^aVbWT\ Pcc |Q^[
~ 9PV chRZTa Pcc \P] bZP
[Pa]Pb^\P]eÉ]SbÉaeÉ[SXVc Zd]]P P]eÉ]SP bX]P ^\aÊ
WÊaSP ^RW ST bcdSbPa _Ê QX ST] \T] \TS ^\b^aV ^RW
#BSOTQFMBSCBTLFUPDI
MBOEIPDLFZQÌÚQQFO
HBUB#PMMBSOBTUVETBS
QÌCJMBSSVOUPNLSJOH
)ZMMBFMMFSIBUB &O
NJTTOÚKEHSBOOFIBSOV
LMBHBUIPTTJOIZSFT
WÊSE1ÌLPNNVOFOÊS
UKÊOTUFNÊOOFOWJMMSÌ
EJHB
cP]QÛaP]bÛZP^\cX[[bcÊ
W^b _^[XbT] 3ÉaT\^c W
WP]U[TaPVÊ]VTabcÉ[[cb
UÛaSTc\^cbPccP_Tab_TZ
eTcPccUÛaÉ[SaPaÉa^a^[
UÛacaPUXZT]]ÉaSTaPbQP
[TZTaeXSVPcP]
~3ÊWÉ]eXbPaeXP[[cXS
Pcc VPcP] X]cT Éa ]Ê
[TZ^\aÊST BÊ ^\
WÊaSSaPaSTcbÊZP]STce
ePaP T] aXbZ Pcc \P] b_T
X]]TQP]Sh _Ê VPcP] bÉ
:aXbc^UUTa?Tabb^]
­WFOIPTQPMJTFOaÊSTace
bP\WTcXUaÊVP]8]U^a\P
6ÛaP]7PbbT[bÉVTaTUcTa
bcd]SbTUcTaU^abZ]X]VPa
YPSTcÉaeXbbccX[[ÊcTcPcc
eÉ]SP VPcP] cX[[ Pcc b_
QPbZTcbÊ[É]VT\P]X]cT
XeÉVT]UÛaQX[Pa]P»\bT
SXV WÉ]bh] VÉ[[Ta UÛa QÊ
QX[UÛaPaT^RW_Tab^]Tab
b_T[Pa Q^[[ _Ê VPcP]
bÉccPd__UPbcdcadbc]X]V
SÉaT\^cX]cTcX[[ÊcTc
~ <T] ^\ ]ÊVaP d]
bcÉ[[Ta d__ ]ÊVaP \Ê[Qd
\TSP]STb_T[PabÊZP]
X]cT cÉ]ZP \XV Pcc eX bZd
HD i går.
upp,säkert var vi ivägen då
och då och nog gick det åt
nån pelargon o nåt källarfönster nån gång. Alla har vi
varit barn ,säkert stört nån
gång,säkert haft itu nånting.
Viktigt här är väl att man har
lärt sina barn att ta ansvar
för att det blir tokigt nån
gång och då får väl föräldrarna ställa saker till rätta.
Låt ungarna hålla på -alla
kan väl inte behöva sitta inne
o spela data!
50+
X Kommer ihåg att mitt på
sjuttiotalet spelade vi många
landhockeyturneringar på
gatan där jag växte
X Naturligtvis ska normala
X MATSEDELN
Radio Kärnan. 15.00 Kappsäcken, Radio Slottshagen. 17.00
SAP, Radio FM 99,2MHz. 18.00
Får vi lov, Radio Kärnan. 19.00
Rumänska gruppen, Radio City.
20.00 Musik från skivarkivet,
Radio Kärnan. 20.30 Nytt Hopp,
GNHFA. 21.00 Per omgående,
Radio Slottshagen. 22.00 Musik
från skivarkivet, Radio Kärnan.
23.00 Vägen genom bibeln,
Radio Slottshagen. 23.30
Morgonandakt repris, Radio
City. 00.00–02.00 Nattrepriser,
diverse.
Helsingborg
SERVICEHUSEN
Laxpudding, ärtor, smörsås,
el rökt skinka, persiljestuvad
potatis, ärtor. Änglamat.
X NÄRRADIO
Helsingborg 99,2 MHz
6.00 Morgonandakt, Radio City.
6.30 Morgonprogram, Radio
City. 7.00 Morgonandakt, Radio
City. 7.30 Musik från skivarkivet,
Radio City. 8.00 Go’morron Helsingborg, Radio FM 99,2MHz.
9.00 Vägen genom bibeln, Radio
Slottshagen. 9.30 Musik från
skivarkivet, Radio Kärnan. 12.00
FMLS, Radio FM 99,2MHz. 13.00
Transport, Radio FM 99,2MHz.
14.00 Musik från skivarkivet,
hänsyns- och ansvarsregler
gälla för barnen och dess föräldrar, men även bilisterna
X JOURTELEFONER
AA Anonyma alkoholister Öresundsgruppen, Helsingborg, Kadettg 30. Tel 042-15 35 35.
Al-Anon Helsingborg, Kadettg
30. Anhöriga till alkoholister. Tel
042-311 09 88.
Brottsofferjouren Helsingborg,
SOMMAR-REA
50%
i hela butiken
ZOOM IN, Ekeby
Damkläder 36-52
Mån 12-18 Tis-Fre
10-18 Lör 10-13
HD
JOUREN
får anstränga sig lite för att
alla ska kunna få möjlighet
att trivas i området. Hur svårt
är det egentligen för biltrafikanterna att dra ner på hastigheten då de vet att det
finns lekande barn i området,
eller att be ungarna lite vänligt att ge fan i att kasta bollen på bilen? Det är ju inte så
att det rör sig om en starkt
trafikerad huvudled och nog
kan väl bilisterna anpassa sig
lite, åtminstånde..? Tycker att
det hela luktar tjurig och bitter småsinthet...
Snoken
X Varför bygger man idrottsanläggningar? Hur roligt är
det att sitta o höra dunket hela tiden från bollen? Kanske
därför man bygger just avsedda planer till idrotten. Jo
jag har barn. Men alla har
rätt till att få vara hemma i
sin bostad utan en massa
störningar o samt gå o vara
rädd att ens bill har skador
när man kommer ut......
MrMr
X Välkommen till Hälsingborg-Bronx, en buckla i en
bil, ägaren har väl en försäkring han kan ta ut om han vill
Erik
Örnsköldsviksg 15. Tel 04213 37 00, 9–13.
Dynamis Helsingborg. Öppen
anonym föräldrarådgivn. Tel
042-10 64 18 el 10 64 49.
Elöverkänsligas förbund Skåne Helsingborg. Tel 04218 18 98.
Föräldrastödet 6 till 12 Samtalsstöd till föräldrar med barn i
åldern 6–12 år. Tel 042406 29 49.
Helsingborgs kvinnojour Tel
042-18 15 10.
Jourhavande kompis Röda
Korset. Tel 020-222 444.
Kamratföreningen spelberoende Helsingborg. Tel 04221 56 77.
NA Anonyma narkomaner
Helsingborg. Tel 077-113 80 00,
dygnet runt.
Röda Korset Tel 077-190 08 00.
VANDALDÅD PÅ NYA KYRKOGÅRDEN. En två meter hög
gravsten har vällts i Kapellgången mellan Wieselgrensgatan
och kapellet på Nya kyrkogården. ”Gravstenen är
kulturskyddad eftersom den anses som historiskt värdefull
och för att den är huggen i sandsten”, säger
kyrkogårdsmästare Vic Holmberg. Natten till nyårsdagen
2008 drabbades de tre centrala kyrkogårdarna i Helsingborg
svårt. Då vältes och förstördes 48 gravstenar på Nya och
Gamla kyrkogårdarna samt på Donationskyrkogården.
Foto: KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
Nöjes
2011
Kulijuli den
de
en
e
n1
19 juli kl. 19.00
1
i Slo
Slottshagen
Artister
Marianne Mörck
Eddie Oliva
Malin Nilsson
Helene Lindqvist
Magnus Johansson
M
Jazzin Jacks
Agge Jönsson
SOMMARREA!
50%
Programledare /
Producent
Olle Larsson
Programvärdinna
Debbie Nilsson
Husband
Kulijuli-orkestern
Huskör
Maria & Marika
på utvalda växter & krukor
Månd-Fred 10-18 • Lördag 10-15
Sönd stängt
Kullavägen 95 • Ängelholm • 0431-122 32
www.hedentorps.se
PS! 17.00-18.45:
Samlingsmusik:
Jazzin Jacks
Förshow
- Överraskningar
F
Försho
ör
Årets föreställningar:
År
5, 12, 19 & 26/7
För mer info: www.kulijuli.se
I sama
samarbete
rbet
betee m
med
ed
d
Kommentera: hd.se/hdjouren
Mejla: [email protected]
Ring: 042-489 93 89 (tis och tor 10–11.30)
RÅÅ
Hej Helsingborg! Har du något roligt att
berätta, finns det frågor du önskar svar
på eller efterlyser du något? Hör av dig!
Kenny Lindquist
Gör
Skaf som all
Bilje fa garant fler!
t
Förkö ter på terad s
före psavgift tillDunkers ittplats i
ställn
k
K
f
ingsdommer. Ö ulturhu olkhave
agen verbli s - 04 t.
från vna b 2 - 10
il
kl. 1
7.00 jetter sä74 00.
ljs i G
rytan
HELSINGBORG
P.S.
Stadsbuss 84 tar dig till och från Kulijuli. Bussarna avgår både kl 17.00 och kl. 18.00 från Dalhem, Raus Södra, Råå och Mariastaden.
Linjesträckning finns i stadsbussarnas tidtabell. Återresa 15 min efter föreställningens slut. Skånetrafien bjuder alla resenärer på en
överraskning vid ankomsten till Nöjesgrytan!
A8 Skåne Sverige
TISDAG 19 JULI 2011
Redigering: Malena Reutersvärd
Utspridd
semester
ger mer vila
En ny holländsk studie
visar att flera korta
ledigheter är bättre för
hälsan än en lång
semester. På nordvästskånska arbetsplatser
är det också allt vanligare att anställda sprider sin ledighet. Men de
flesta semesterfirare
som vi talat med föredrar traditionell sommarsemester.
SKÅNE. ©aSd\Xccd__TXT]
WTcbÉVTa0]STab;X]SPW[
BP\cXSXVcUÊa[PbPaTccbP]
bcÉ[[SPb^\bchRZPad__bX]
bT\TbcTa ÛeTa WT[P ÊaTc Tcc
eXbbc_Êb[PVX[Û]TZdeTacTc
~?ÊbÊeXbd]STa[ÉccPaSTc
UÛa ^bb Pcc WP]cTaP QT\P]
]X]VT]TUcTab^\STcÉabeÊac
PccWXccPb^\\PaeXZPaXTa
5X]]b STc ]ÊV^] bZX[[]PS
\T[[P]WdacX[[TgT\_T[[ÉZP
aT ^RW P]]P] eÊaS_Tab^]P[
UÛaST[PabX]bT\TbcTa.
~B_^]cP]c]TY=dWPaeX
X]cT VY^ac ]ÊV^] P]P[hb Pe
STcWÉa\T]YPVca^aX]cTPcc
”
[Ê]V b^\\PabT\TbcTa ^RW
UÛaeÉ]cPaSXVPccePaPUaÉbRW
^RWdceX[PS]ÉaSdZ^\\Ta
cX[[QPZPcX[[Y^QQTc.
6[Û\ STc ST _^bXcXeP TU
UTZcTa]P TUcTa T] bT\TbcTa
WÊ[[TaXP[[\É]WTcQPaPXT]
eTRZP3TceXbPaT]]hbcdSXT
Pe9TbbXRPST1[^^\b^\SXb
_dcTaPcXPaQTcb^RW^aVP]X
bPcX^]b_bhZ^[^VX eXS APS
Q^dSd]XeTabXchX=XY\TVT]X
7^[[P]SaP__^acTaPaETcT]
bZP_baPSX^]
Vi ser också
en trend i att
allt fler inte vill
ha någon semester alls på sommaren, utan sparar ledigheten
till andra dagar
under året.”
Hon har följt Wd]SaP UÛa
bÛZb_Tab^]Tad]STaT][É]V
aT cXS ^RW _Tab^]Ta]P WPa
UÊccbePaP_ÊUaÊV^a^\Wda
caÛccP^RWbcaTbbPSTSTZÉ]c
bXVUÛaTd]STa^RWTUcTabT
\TbcTa]BcdSXT]b[ÊaUPbcPcc
STc QÉbcP UÛa WÉ[bP] Éa Pcc
b_aXSPdcbT\TbcTa]
~8]caTbbP]cSÊWPaYPVYd
VY^acP[[ST[TbaÉcc\TScP]ZT
_ÊPccYPVWPaST[Pcd__\X]
bT\TbcTa Ydbc STc WÉa ÊaTc
bÉVTa 0]STab ;X]SPW[ _Ta
b^]P[RWTU _Ê 7T[bX]VQ^aVb
[PbPaTcc
6T]TaT[[c bTcc d__VTb ST
U[TbcPP]bcÉ[[SP_Ê[PbPaTccTc
S^RZWPT]bP\\P]WÉ]VP]
STbT\TbcTad]STa_TaX^ST]
Yd]XPdVdbcX
~<X] d__UPcc]X]V Éa Pcc
STcXP[[aPWÛVbcPVaPSÉaST
P]bcÉ[[SPb^\eX[[WPSTcbÊ
WÉa <P] UÛabÛZTa _PaTaP
bX] bT\TbcTa \TS ÛeaXVP
UP\X[YT\TS[T\\Pab[TSXV
STcÉa]ÊV^]bZX[[]PSbÉVTa
0]STab;X]SPW[
Den svenska bT\TbcTa[PV
bcXUc]X]VT] VPaP]cTaPa UhaP
eTRZ^ab bT\TbcTa d]STa
b^\\Pa\Ê]PSTa]P <T]
T][XVc C^aQYÛa] ªZTabcTSc
_a^UTbb^a X QTcTT]ST_bhZ^
[^VXeXSBc^RZW^[\bd]XeTa
bXcTc WPa bT\TbcTa[PVT]
X]VT] eTcT]bZP_[XV UÛaP]Z
aX]V)
|;PVbcXUc]X]VWPaeÉ[X]V
T]cX]V Pcc VÛaP \TS eTcT]
bZP_^RWQT_aÛePSTaUPaT]
WTc3TcUX]]bX]VPWÉ[b^Pa
Vd\T]cUÛaSTc|bÉVTaWP]X
T] Z^\\T]cPa cX[[ ETcT]
bZP_baPSX^]
Paulina Ekvall _Tab^]P[SX
aTZcÛa_Ê[ÉZT\TST[bQ^[PVTc
<R=TX[X7T[bX]VQ^aVb]TV
[PaÊcbP\\PWÊ[[^RWbÉVTa
bXVWPbc^acX[[ca^cX[[ST]]hP
bcdSXT]
~EÉ[SXVcX]caTbbP]caTbd[
cPc^RWSTcZP]_ÊeTaZPeÊac
PaQTcT\TSSTWÉaUaÊV^a]P
X]^\ UÛaTcPVTc <hRZTc Pe
ST]]dePaP]ST[PVbcXUc]X]V
T]Q^cc]PaYdXWdaUÛadcbÉcc
]X]VPa]PbÊVdc_Ê (&cP
[TcSÊ\P]WPSTch]VaT[hUcX
Y^QQTc ^RW QTWÛeST [É]VaT
eX[P
Varje år stänger<R=TX[bX]
_a^SdZcX^]XceÊeTRZ^ad]
STab^\\PaT]UÛaPccbTaeP
^RW aT]VÛaP bX]P \PbZX]Ta
>RW?Pd[X]P4ZeP[[P]bTaPcc
d__TWÊ[[Tc _PbbPa QaP XW^_
\TSÛ]bZT\Ê[T]^\[TSXV
WTcTUcTab^\STU[TbcPPeQ^
[PVTcb\TSPaQTcPaTTUcTaUaÊ
VPaTcc_PaeTRZ^abb^\\Pa
bT\TbcTa
~BTSP] UÛaTSaPa P]SaP
WT[[aTcaTT[[TaUhaPeTRZ^a
<T]eXbTa^RZbÊT]caT]SX
PccP[[cU[TaX]cTeX[[WP]ÊV^]
bT\TbcTaP[[b_Êb^\\PaT]
dcP] b_PaPa [TSXVWTcT] cX[[
P]SaPSPVPad]STaÊaTc^RW
TeT]cdT[[c T] [É]VaT aTbP
d]STaeX]cTaWP[eÊaTcbÉVTa
?Pd[X]P 4ZeP[[ b^\ P]bTa
Pcc_aTUTaT]bTa]PST[eXbQT
a^a_ÊeX[ZT]UPbSdÉaX[X
eTc
~7PaSdb\ÊQPa]bÊcPa
SdUÛa\^S[XVT]dcbT\TbcTa
SPVPa]ÉaSPVXb^RWbZ^[^aÉa
bcÉ]VSP >RW [TeTa Sd Tcc
bX]VT[[Xe bÊ eX[[ Sd ZP]bZT
ePaP[TSXVYdbc]ÉabZ^[^aX]cT
ÉabcÉ]VSPUÛaPccZd]]PZÛ
_PT]QX[[XVPaTaTbP
Vad är då STcQÉbcPbÉccTcUÛa
PccQTWÊ[[PbT\TbcTaZÉ]b[P]
]Éa\P]Z^\\TacX[[QPZPcX[[
Y^QQTc.4cccX_bUaÊ]9TbbXRP
ST1[^^\ÉaPccQÛaYPY^QQP
XVT]_ÊT]^]bSPVUÛaPccWP
WT[VT]PccbTUaP\T\^c
Albert
Capuder
[email protected]
042-489 91 08
ställde ha ett definitivt besked om vilka veckor man
har semester. När semestern
är utlagd kan arbetsgivaren
inte dra in eller ändra den.
X Sedan januari 2010 har
även korttidsanställda rätt
till semesterledighet. Om an-
Sex röster om
HELSINGBORG. ~ 0[SaXV Pcc
Fakta Fem veckors ledighet
X Enligt semesterlagen, som
trädde i kraft på 1970-talet,
har alla förvärvsarbetare rätt
till fem veckors semester. Fyra av dessa veckor har man
rätt till att få sammanhängande under perioden juni-augusti. Senast två månader före semestern ska den an-
Erik Lindström och Sara Frännlid har inte så lång semester, men Erik har
ändå hunnit besöka sina morföräldrar i Norrland och nu hälsar de på hos
Saras kusiner Axel och Victor i Helsingborg.
ställningen är kortare än tre
månader kan arbetsgivare
och arbetstagare komma
överens om att inte ta ut någon semester. Semesterersättning ska dock alltid betalas.
YPVbchRZPad__\X]bT\Tb
cTa
2WaXbcTa 6aX_ bT\TbcTa
UXaPaT UaÊ] =^bbTQa^ b^\
]d Q^a X WdbePV] _Ê AÊÊ
RP\_X]VÉaQTbcÉ\S7P]
eX[[ WP WT[P bX] bT\TbcTa X
Tcc beT_ 3Ê UX]]b STc cXS
QÊSTcX[[Pccb[P__P^RWcX[[
PccUXgP^RWS^]PWT\\P8
Êa WPa WP] cPVXc dc UT\
eTRZ^a
BP\Q^]BPQX]PBeT]bb^]
cPa^RZbÊ[Ê]V[TSXVWTc\T]
\ÊbcT eÉ[YP \T[[P] ceÊ bT
\TbcTa_TaX^STa 3T] cXSXVP
_TaX^ST] chRZTa W^] X]cT
^\3T][XVVTaUÛacXSXVc
~<P]QTWÛeTa[Ê]V[TSXV
WTcUÛaPccZd]]PePaeP]Ta
chRZTaW^]
8TccUÛacÉ[cbXccTa2WaXbcTa
2Pa[bb^]_ÊWdZ^RWceÉccPa
cÉ[c_X]]Pa X T] _[PbcQP[YP
7P] ^RW UadVP] 3^aXb bZP
]d SaP eXSPaT cX[[ <T[[Qh
bcaP]S
?PaTcUÛabÛZTaP[[cXScPUh
aPeTRZ^abb^\\PabT\TbcTa
^RW b_Pa aTbcT] cX[[ T] dc
[P]SbaTbP_ÊeX]cTa]
~7PSTYPVX]cTWPUcbÊ[Ê]V
Skåne Sverige A9
TISDAG 19 JULI 2011
Så här ser
semesterfördelningen ut
på andra
arbetsplatser
i NV-Skåne.
Carina Renebrant, butikschef på Citygross i Hyllinge:
~6T]TaT[[cbÊeX[[STU[TbcP
PeeÊaPP]bcÉ[[SPePaP[TSXVP
caTeTRZ^a_Êb^\\PaT]^RW
aTbcTaP]ST eTRZ^a b_aXSb
ÛeTa WT[P ÊaTc 6Êa YPV cX[[
QPZP]ÊVaPÊabÊePaSTcU[Ta
b^\WT[[aTeX[[TWP#$eTRZ
^aXbcÛcT]3TcÉaP[[cbÊeP]
[XVPaTPccb_aXSPbX]bT\TbcTa
^RW bÊ bTa STc dc ÛeTa WT[P
[X]YT]W^b^bbQ[P]ScYÉ]bcT
\É]^RW_a^SdZcX^]b_Tab^
]P[EXWPaT]YÉ\]PZcXeXcTcX
QdcXZT]ÛeTaWT[PÊaTcbÊUÛa
^bbÉaSTc_^bXcXecPccP[[PX]
cTcPabT\TbcTad]STaT]^RW
bP\\P _TaX^S 8]cT \X]bc
\TScP]ZT_ÊPcc\Ê]VPPe
eÊaPP]bcÉ[[SPWPa]hRZT[_^
bXcX^]Ta) T] bchRZPaT \ÊbcT
TabÉccPbPeT]dcQX[SPSbchRZ
PaT
Fredrik Wahrolén, kommunikationschef på Peab:
~3T U[TbcP cPa dc bX] bT
\TbcTa d]STa QhVVbT\Tb
cTa] UaÊ] Yd[X UaP\ cX[[ '
PdVdbcX _Ê Vad]S Pe Pcc
QhVV_a^YTZcT]ÉaZ^]RT]caT
aPSTdcP]UÛaST]WÉa_TaX^
ST] 3Tc WPa eXbbTa[XVT]
[dRZaPcbd__]ÊV^c^RWQ[XeXc
[XcTeP][XVPaTPcccPbT\TbcTa
d]STa P]SaP ST[Pa Pe ÊaTc
cX[[ TgT\_T[ d]STa WÛbc[^e
^RW _ÊbZ[^e <T] X eÊa
QaP]bRWWPa\P]cX[[bcÛabcP
ST[T]ZePaST]WÉab_TRXT[[P
bT\TbcTa_TaX^ST] d]STa
b^\\PaT] ^RW ST] VÉ[[Ta
UÛa QÊST QhVVPaQTcPaT ^RW
cYÉ]bcT\É]
Kristina Trulsson, personalchef i Landskrona stad:
~»eTa[PVWPa\PY^aXcTcT]
PeeÊaPP]bcÉ[[SPbX]WdedS
bT\TbcTad]STab^\\PaT]
ÉeT]^\eXSTbT]PbcTÊaT]
WPa \ÉaZc Pcc \P] X bcÛaaT
dcbcaÉRZ]X]V cPa bT\TbcTa
d]STa P]SaP ST[Pa Pe ÊaTc
5Pbc_^[XcXZT]WPaX]VPbP\
\P]caÉST] d]STa b^\\P
aT]^RWSÊÉa\P]_ÊUÛaeP[c
]X]Vb[TS]X]Vb]XeÊ\TabchaS
PePccePaP_Ê_[Pcb]ÉaeTaZ
bP\WTcT] VÊa _Ê WÛVePae
8]^\bZ^[P]UX]]bSTcWT[[Ta
X]VT] eTaZbP\WTc d]STa
b^\\PaT] ^RW [ÉaPa]P Éa
X]cT [TSXVP _Ê P]]P] cXS É]
d]STaSTX]_[P]TaPST[^eT]
>RW ]Éa bZ^[P] [XVVTa ]TaT
bÊ_ÊeTaZPaSTcÉeT]ÛeaXVP
\TSPaQTcPaT\TSeXbbZ^__
[X]V cX[[ bZ^[P] <T] X]^\
eÊaST] WPa eX X]VT] [ÊVbÉ
b^]V_ÊSTceXbTc
Albert Capuder
Berit Ytterberg sitter i godan ro på Råå camping och löser
korsord med tre whippethundar som sällskap. Numera är
hon pensionär men när hon jobbade inom barnomsorgen
tog hon alltid fyra veckors ledighet i svit. ”Då känner
man att man är ledig”, menar hon.
Sabina Svensson och Christer Grip är på nio dagars husvagnssemester i Helsingborg med döttrarna Tove och Tilde. Den sistnämnda saknas på bilden.
Christer Carlsson, från Vimmerby, kan ibland känna semesterstress. Målen
sätts lätt lite för högt. Det är mycket praktiskt hemma som han gärna skjuter
på till semestern. När ledigheten väl kommer hinner han inte med allt.
semestervanor
[TSXVWTcWPSTY^QQTcU^acbPcc
Pccb]daaPXWdedSTc3TccPa
cXSPcc[P]SPUÛaZ[PaPaWP]
7P] Y^QQPa X]^\ X]Sd
bcaX] bÊ WP] UÊa P[SaXV QT
bcÉ\\P eX[ZT] ST[ Pe b^\
\PaT]WP]bZPePaP[TSXV_Ê
~|EXb[ÊaXVT]UhaPeTRZ
^a| bÉVTa UÛaTcPVTc ^RW bÊ
bcXRZTa P[[P ?d]Zc b[dc 9PV
WPSTeT[PceÉ[YPUaXPaT
8STP[bT\TbcTa].
~ 5aÊ] \XccT] Pe \PY cX[[
QÛaYP] Pe bT_cT\QTa _[db
UhaP eTRZ^a d]STa eX]cTa]
bePaPa 2WaXbcTa 2Pa[bb^]
\TSTccVP_U[PQQ
En bit bortb_T[PaÛaTQa^Pa]P
4aXZ;X]SbcaÛ\ÉeT]chabV^[U
\TSBPaP5aÉ]][XS7^]WPa
\TS bXV bX]P b\ÊZdbX]Ta
0gT[^RWEXRc^a&^RW(Êa
VP\[Pb^\W^]WÉ[bPa_Ê
4aXZ ;X]SbcaÛ\ Y^QQPa
X]^\ 5ÛabePaTc ^RW SÉa Éa
bT\TbcaPa]P eÉ[SXVc WÊac
bchaSP8ÊaceX]VPSTbWP]cP
T]WP[eeTRZP[TSXVcXQÛaYP]
PeYd[X^RW]dWPaWP]hccTa
[XVPaT ceÊ ^RW T] WP[e
eTRZP
~3TcePaX]cTbÊa^[XVc9PV
cTa ]ÊV^c Êa 7^] Éa ST]
UÛabcPb^\73cP[Pa\TS_Ê
RP\_X]VT]b^\bÉVTabÊ
~9PVY^QQPa_ÊQP]Z^RW
WPa \Ê]VP PaQTcbZP\aPcTa
b^\QadZPaVÛaPbÊ3TchRZ
TaSTcÉaYÉccTQaP3TcZÉ]]b
É]SÊb^\PccSTÉa[TSXVP]Éa
Sara Frännlid håller \TS STVÊaX]^RWY^QQPaT]eTRZP
\T]ZP]É]SÊcÉ]ZPbXVPcc T\T[[P]3TcÉa[XcTPeb[P__
cTbcPT]d__bchRZPSbT\Tb ]Pc_ÊY^QQTcSÊ
bZd[[TeX[YPWPbP\\P]WÉ]V
P]STbT\TbcTabÉVTaWP]
7P] P]eÉ]STa bP\\P
U^a\d[TaX]V b^\ BPQX]P
BeT]bb^]<P]WX]]Ta|ePa
eP]Ta|QÉccaT\TST][Ê]V
[TSXVWTc
Christer
Åkerlundh
[email protected]
042-489 91 32
Foto:
Tobias Andersson
[email protected]
042-489 90 00
A10 Skåne Sverige
TISDAG 19 JULI 2011
Redigering: Emma Berg
SERIESTART. I sommar söker HD svaren på livets stora och små frågor. Hur förändras tankegångarna
om livet i takt med att åren går? Eller är vissa frågor så tidlösa att ålder inte spelar någon roll? Först ut
är tioåriga Smilla Lindholm.
Det är i stallet som
Smilla Lindholm
trivs allra bäst. En
gång i veckan tar
hon ridlektioner.
”Mamma eller
pappa skjutsar mig
och min syster hit,
men sedan brukar
vi klara oss själva”.
X GENERATIONSFRÅGAN Smilla Lindholm 10 år
”Kärlek kan vara olika, det beror lite på”
Smilla Lindholm hade bråttom
när hon kom till världen för tio år
sedan. Ibland händer det att det
fortfarande går lite för fort, men
hästtjejen har lärt sig sitta
säkert i sadeln.
Vad gör dig glad?
~9PVQ[XaV[PSPebÛcPSYda<X]UPe^
aXcWÉbcWTcTa5aXbQTT^RWYPVQ[Xa[hRZ[XV
ePaYTVÊ]VYPVZ^\\TacX[[bcP[[Tc^RW
UÊabTW^]^\3YdaÉab]É[[P^RWÉaQaP
Z^\_XbPa ÉeT] ^\ ST X]cT ZP] _aPcP
=ÉaYPVÉa\TS\X]Wd]S?PSSP]WPa
YPVP[[cXSa^[XVc^RWYPVca^aPccYPVVÛa
W^]^\V[PS^RZbÊ
Vad önskar du dig?
~<X]bcÛabcPÛ]bZP]ÉaPccUÊT]TVT]
WÉbc
Vad tycker du bäst om att göra?
~0ccePaP\TSSYda^RWPcc\hbP
Blir du arg någon gång?
Fakta
Smilla
Lindholm
X Familj: Mamma
och pappa, syskonen Alva, Leo, Rebecca och Isabell.
X Bor: I Helsingborg, varannan
vecka hos mamma
och pappa.
X Gör: Har sommarlov. Rider, leker
med djur och myser.
Börjar fyran i höst.
~9P]Éa\X]PbhbZ^]aTcPa\XV9PV Finns det något som gör dig rädd?
WPaX]VT]P]X]V^\ePaUÛa\P]aTcPb
~>a\Pa^RWb_X]S[PaÉa^cÉRZP
3TcQÉbcPÉaPccQPaPXV]^aTaP\TSSTc
ÉaX]cTP[[cXSbÊ[Écc
Funderar du någonsin på döden?
~9PYPVd]SaPaePSb^\WÉ]STaTUcTa
Vilken film tittade du på senast?
SÛST]
~3TcZ^\\TaYPVX]cTXWÊV9^UÛa
aTbcT]XVÊabÊVYPV7Paah?^ccTa3T] Har du kommit fram till något svar?
ePaQaP
~9PVca^aPcc^\\P]ÉacPbZXVX[XeTc
SÊÊcTaUÛSb\P]^RWQ[XaTccb\ÊZah_X
Finns det något du ångrar i livet?
[XeTcTUcTaSTcWÉa<T]Éa\P]b]É[[SÊ
~9PPccYPVW^__PSTÛeTaST]caPbXVP Q[Xa\P]TccbcÛaaTSYdab^\[TeTa[É]V
QaTe[ÊSP]
aT3TcQadZPaYPVcÉ]ZP_Ê^RWSÊUÛa
bÛZTaYPVePaPTgcaPb]É[[
Varför?
~3TcePaT]caPbXVQaTe[ÊSPb^\[ÊV Är du stolt över något?
b[É]VS_ÊeÊac^\c^RWYPVb]dQQ[PST
~0ccYPVQÛaYPSTaXSP?ÊZ]PccTaXS
]Éa YPV bZd[[T W^__P ÛeTa ST] _Ê eÉV ]X]VT]ePaYPV[XcTaÉSS^RWeÊVPSTX]cT
WT\cX[[T]Z^\_Xb9PVUXRZTccSYd_cbÊa caPeP\T]]dZÉ]]TaYPV\XVWT[ccahVV
^RWUXRZÊZPcX[[PZdcT]UÛaPccbh8Q[P]S ^RWVP[^__TaPadcP]_a^Q[T\<T]bÊ
VÊaSTc[XcTUÛaU^ac^RWSÊZP]\P]VÛaP ÉaSTcYd\TSSTc\TbcPPccSTccX[[T]
bXVX[[P3TcePabÊ\hRZTcQ[^S^RWSTc QÛaYP]X]cTZÉ]]bWT[cQaP\T]PccSTc
VY^aST^]c<T]bTSP]TUcTaTcccPV]Éa bTSP]TUcTaT]cXSZÉ]]bQÉccaT3ÊÉa
YPVWd]]XccÉ]ZP[XcTSÊÊ]VaPSTYPVPcc STc]ÉbcP]b^\Pcc\P]V[Û\cQ^acPcc
YPVb_ad]VXc^RWW^__PcÛeTaQaTe[ÊSP] \P] ePa aÉSS 3Tc UX]]b \hRZTc b^\
=dWPaYPVTccÉaa_ÊQT]Tc
ZP]ZÉ]]Pbcd]Vc\T]STcÉabZÛ]cPcc
X FEM VIKTIGA HÄNDELSER I SMILLAS LIV
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007: Gör illa benet
och får sy fyra stygn.
2010: Blir ledsen över beskedet om att
favorithästen Frisbee kanske ska säljas.
2007
2009
2008
2010
2011
X 2011: Byter skola och
2004: Sitter på
en häst för
första gången.
får nya kamrater.
X 2011: Föräldrarna
skiljer sig.
eTcP Pcc STc \Ê]VP VÊ]VTa Q[Xa QÉccaT
^RWXQ[P]SÉaSTcZP]bZTbÊPccbeÊaPbP
ZTaWÉ]STaYdbcUÛaPccSTcbZPQ[XQÉccaT
[XcT[É]VaTUaP\
Är det något särskilt du tänker på, något tungt som kanske kommer att bli
lättare med tiden?
~=Éa\P\\P^RW_P__PbZX[STbXV
När kände du kärlek och närhet senast?
~:Éa[TZZP]ePaP^[XZPSTcQTa^a[XcT
_Ê<T]STcePa]^VXVÊa]ÉaYPV^RW
\P\\P\hbcT\TSePaP]SaPXceb^U
UP]
Anna
Bachman
[email protected]
042-489 90 00
Foto:
Barbro Hallin
[email protected]
042-489 92 68
2001
X Den 13 april föds Smilla Lindholm.
Tidigare under våren fick Julia Roberts
en Oscar för sin roll i filmen Erin
Brockovich och årets sommarplåga är
Antiques schalgerdänga Die for you.
Skåne Sverige A11
TISDAG 19 JULI 2011
Redigering: Malena Reutersvärd
Fp-politiker
vill ha hemkört
från Systemet
Hemkört från Systemet
– en modern reform som
ska upprätthålla bolagets monopolställning,
enligt ett förslag från
Carl B Hamilton (FP).
En risk för folkhälsan,
menar alkoholläkaren
och styrelsekollegan
Sven Andréasson.
Fakta Hamiltons
förslag
X Leveranstiden skulle bli
STOCKHOLM. 8 SPV Éa STc
\ÛY[XVcPcceXP]ÉcTcQTbcÉ[[P
eXbbP ePa^a da BhbcT\Q^[P
VTcbb^acX\T]cUÛaPccbTSP]
WÉ\cPd__ST\^RWQTcP[PX
T] UhbXbZ QdcXZ AXZbSPVb
\P]]T] 2Pa[ 1 7P\X[c^]
5?b^\bXccTaXBhbcT\Q^
[PVTcb bchaT[bT UÛaTb[Êa ]d
Pcc Q^[PVTcb WT[P b^acX\T]c
bZPZd]]PQTbcÉ[[Pb^RWQT
cP[Pb_ÊX]cTa]Tc^RW[TeTaT
aPbWT\cX[[SÛaaT]
~BhbcT\Q^[PVTc bZP VT
_TaUTZc bTaeXRT cX[[ ]hZcaP
edg]P^RWXSTcQÛaSTcX]VÊ
PccSTZP]UÊbX]PePa^aWT\
ZÛaSP <P] bZP X]cT Zd]]P
bÉVPPcc\P]X]cTeX[[WPBhb
cT\Q^[PVTcUÛaPccSTWPaT]
\TSX^ZTabTaeXRTbÉVTaWP]
Folkpartisten och styrelseledamoten i Systembolaget, Carl B
Hamilton, tycker att svenskarna precis som norrmännen bör
kunna beställa varor från Systembolaget direkt hem till dörren.
Foto Fredrik Persson/Scanpix
Z^]ZdaaT]b b^\ eÉgTa eÉ[
SXVcb]PQQc^RWBhbcT\Q^[P
VTcaXbZTaPaPccQ[XbPcc_ÊTU
cTaZÉ[ZT] ^\ \P] X]cT
WÉ]VTa \TS bÉVTa 7P\X[
c^]
ATU^a\T]ZP]^RZbÊePaP
Tcc bÉcc Pcc [ÛbP UaÊVP] ^\
VÊaSbUÛabÉ[Y]X]VVT]^\Pcc
QTbÛZPaT_ÊbeT]bZPeX]VÊa
SPaZP]QTbcÉ[[P_Ê_[Pcb^RW
UÊ[TeTaP]bWT\T][XVc7P
\X[c^]
©eT]B^RXP[ST\^ZaPcTa]P
Éa _^bXcXeP 0[Z^W^[[ÉZPaT]
BeT]0]SaÎPbb^]b^\^RZbÊ
bXccTa X BhbcT\Q^[PVTcb bch
aT[bT\T]PaS^RZPccUÛab[P
VTcX]cTÉaQaPUaÊ]U^[ZWÉ[
b^bh]_d]Zc
~3Tc Éa T] aXbZ UÛa U^[Z
WÉ[bP]<P]ÉadcT_Ê^ZÉ]S
\PaZ ]Éa \P] dcUÛa Tcc bÊ
SP]cUÛabÛZ>\STcQ[Xa]Ê
V^]UÛaÉ]SaX]VbÊ[ÉaSTceP
aP X ÛZPS cX[[VÉ]V[XVWTc ^RW
ÛZPSUÛabÉ[Y]X]V^RWSÉa\TS
ÛZPSTbZPS^abÉVTaWP]
<T] X =^aVT b^\ T][XVc
7P\X[c^] WPa Tcc [XZ]P]ST
bhbcT\WPaP[Z^W^[U^abZPaT
X]cT \ÉaZc Pe ]ÊVaP bcÛaaT
_a^Q[T\
~3TcÉaT]UÛabeX]]P]ST
[XcT] ST[ Pe ^\bÉcc]X]VT]
3TcWP]S[Pa^UcPbc^\É[SaT
\É]]XbZ^a b^\ eX[[ WP eP
a^a]P [TeTaTaPST d__ cX[[
2–4 dagar, beroende på var
i landet du bor.
X Betalningen skulle ske
över internet eller med kort
vid leveransen.
X Vid leveransen måste mottagaren kunde legitimera sig
och visa att han eller hon är
minst 20 år. Mottagaren
måste också vara nykter.
X Chauffören som sköter leveransen måste också vara
20 fyllda.
X Leverantörsfirman upphandlas regionalt av Systembolaget som ska ha rätt att
genomföra stickprovskontroller.
X Hamilton vill också utöka
öppettiderna till klockan 21
så att hemleverans kan ske
fram till denna tidpunkt. TT
caTSYT UYÉaST eÊ]X]VT] bÉ
VTa½heX]S7^aeTaPZU^ab
ZPaTeXSBcPcT]bX]bcXcdccU^a
adb\XSST[U^abZ]X]V
Förslaget syftar tilleXbbST[
cX[[PccZ^]ZdaaTaPdcST^\
ZaX]V # _aXePcP eX]X\_^a
cÛaTab^\[TeTaTaPaP[Z^W^[
cX[[beT]bZPWT\UaÊ]ChbZ
[P]S^RW3P]\PaZ
~3Tc Éa Tcc bÉcc Pcc d__
aÉccWÊ[[P STc \^]^_^[ UÛa
UÛabÉ[Y]X]VXBeTaXVTb^\eX
WPaWPUc^RWb^\eXQÛaU^ac
bÉccPWP3TcÉaT]]hch_Pe
Hamiltons allianskollegor
bcÉ[[TabXV_^bXcXePcX[[WT\
ZÛa]X]VPeeX]^RWb_aXc
~8 Vad]ST] Éa P[[c b^\
ÛZPaZeP[XcÎ]XBhbcT\Q^[P
VTcQaPBÊ[É]VT\É]]XbZ^a
Éa]ÛYSP\TSBhbcT\Q^[PVTc
bÊW^cPbX]cT\^]^_^[TcbÉ
VTa <^STaPcTa]Pb P[Z^W^[
_^[XcXbZP cP[Tb_Tab^] 9P]A
0]STabb^]
En anhållen för
bröllopsbråk
EU vill strama upp regler
kring dvärgbandmask
ESLÖV. CeÊ_Tab^]TabZPSP
STbP[[ePa[XVceXSZ]XePccPRZ
T]_ÊQaÛ[[^_TcX4b[Ûe4]Pe
ST\ Éa _P__P] cX[[ QadST]
^RWST]\P]b^\ÉaP[[ePa[X
VPbcbZPSPS7P]WPa]dP]
WÊ[[Xcb \XbbcÉ]Zc UÛa SÊSTc
b^\ adQaXRTaPb b^\ \^aS
UÛabÛZaP__^acTaPaBeTaXVTb
APSX^<P[\Û
C^cP[c bZPSPSTb bTg _Ta
b^]TabÊbeÊacPccSTUXRZUÛ
aPbcX[[bYdZWdbTUcTaSTcbc^aP
QaÊZb^\dcQaÛc_ÊTccQaÛ[
[^_ X 4b[Ûe X [ÛaSPVb TUcTa
\XSSPV5haPPeST\Zd]ST
b]PacbZaXePbdc
1aÊZTcQÛaYPST\TSPccT]
$!ÊaXV \P] Z]XeWÛVV T]
h]VaT\P]b^\T][XVc\TS
XTd__VXUcTaÉab[ÉZc\TS$!
ÊaX]VT] 3ÉaTUcTa d__bc^S
ZP^b ^RW b[PVb\Ê[ ?Ê bÛ]
SPVT]Zd]STSTceÊP[[ePa[XVc
bZPSPST\É]]T]UÛaWÛaPb
TT
STOCKHOLM. 5aÊ]ÊabbZXUcTc
ZP] beT]bZP Wd]SÉVPaT Q[X
ced]V]P Pcc Pe\PbZP bX]P
Wd]SPaePaYTVÊ]VSTaTbTa
cX[[ 5X][P]S T[[Ta caT P]SaP
[É]STa b^\ Éa UÛabZ^]PST
UaÊ] SeÉaVQP]S\PbZ <T]
STcÉaX]cTbÉZTacPccUÛab[P
VTc UaÊ] 4DZ^\\XbbX^]T]
Q[XaeTaZ[XVWTc
:^\\XbbX^]T] UÛaTb[^V X
UÛaaP eTRZP] Pcc Wd]SÉVPaT
b^\UaÊ] YP]dPaX! !aTbTa
cX[[5X][P]SBc^aQaXcP]]XT]8a
[P]S^RW<P[cP\ÊbcTPe\PbZP
Wd]ST]UÛaTPeaTbP]D__VXU
cT]_ÊdcUÛaSPe\PbZ]X]VbZP
UÛaPbX]XWd]ST]b_Pbb
<T]UÛab[PVTc\ÊbcTUÛabc
V^SZÉ]]PbPe4D_Pa[P\T]
cTc ^RW <X]XbcTaaÊSTc >\
STc Q[Xa _a^cTbcTa ZP] STc
SaÛYP cX[[ ]^eT\QTa X]]P]
STcZP]Q[XQTb[dc^\STcP[[b
Q[XaPe
~3Tc Éa Tcc VP]bZP Z^]
ca^eTabXT[[c UÛab[PV SYda
ÉVPa]PÉaX]cTP[[bV[PSPÛeTa
STcWÉaSTcUÛabeÊaPaSTaPb
aTbP]STEXUÊaeÉ]cP^RWbT
Wda\Ê]VPb^\_a^cTbcTaPa
\^cUÛab[PVTc^RWWda\Ê]VP
b^\VX[[PaSTcEXbTaSTcX]cT
b^\ bYÉ[eZ[Pac Pcc STc VÊa
XVT]^\ bÉVTa <PaXP 2T
STab\hVeTcTaX]ÉaX]b_TZcÛa
_Ê9^aSQadZbeTaZTc
4][XVc2TSTab\hVZP]STc
Q[X eÉ[SXVc QÛZXVc ^RW Shac
UÛaWd]SÉVPa]P4]Pe\PbZ
]X]V\ÊbcTVÛaPbX]UÛaePaYT
aTbPcX[[STPZcdT[[PUhaP[É]
STa]PTT
P O Lindström
Nykterhetsorganisationen
8>6C=C> Éa ZaXcXbZ ^RW
P]bTaPccSTcWÉaZP]Q[Xb_X
ZT]XZXbcP]UÛa[ÊSeX]bP[Z^
W^[XbcTa]P ^RW UaP\WÊ[[Ta
PccbYdPecX^beT]bZPachRZTa
PccBhbcT\Q^[PVTcÉac^__T]
b^\STcÉaTT
Sofia Eriksson
Owe Nilsson
Fakta Dvärgbandmask
X Rävar eller hundar får i sig
parasiten från smågnagare.
Via rävens eller hundens avföring sprids parasitens ägg i
naturen. Äggen smittar sedan
gnagare och bandmasken utvecklas i djurets lever. På så
sätt skapas en rundgång i
smittspridningen.
X Människan kan smittas vid
kontakt med infekterade
hundar. Smittan är mycket
ovanlig. Enligt Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet drabbades 50 personer i EU av sjukdomen som
orsakas av parasiten dvärgbandmask under 2008. TT
Tårtkalasen väntar i fruntimmersveckan.
Foto: SCANPIX
Fruntimren står
som spön i backen
Vi är nu inne i fruntimmersveckan, ”pisseveckan”, som påstås
vara den regnigaste
veckan av alla 52. Och
visst är det så. Det är
också veckan då
maten ruttnar och folk
börjar bli lite galna.
SKÅNE.5ad]cX\\TabeTRZ
P]ÉeT]ZP[[PS|_XbbTeTRZ
P]|X]caÉUUPa\T[[P]ST] '
T[[Ta (Yd[X^RWST]!#Yd[X
SÊ bTg ZeX]]^a _Ê aPZT]
WPa]P\]bSPV4][XVc1^]
ST_aPZcXZP] Éa STc ^RZbÊ
T]eTRZPSÊSTcP[[cXSaTV
]Pa8]cT]^V\TSPccUad]
cX\\TabeTRZP] Éa aTV]XV
ST][dZcPaX[[P^RZbÊ3T]
bP\\P]UP[[Ta ]É\[XVT]
\TS QÛaYP] Pe aÛc\Ê]P
ST] \Ê]PST] SÊ \PcT]
adcc]Pa ^RW P[[c \ÛY[XVc
Z^]bcXVcWÉ]STa
BPaP<PaVPaTcP9^WP]
]P<PVSP[T]P4\\P^RW
:aXbcX]PÉaUad]cX\\Ta]PX
a^_TcST]WÉaeTRZP]5Ûa
PccSTcbZPQ[XT]WT[eTRZP
\TSbYdSPVPaQYdSb5aTS
aXZX]b^\T]Y^ZTaX[TZT]
Enligt Svenska 0ZPST
\XT]b^aSQ^ZWPa_TaX^ST]
ca^[XVceXb ZP[[Pcb Uad]cX\
\TabeTRZP] bTSP] '&
cP[Tc^RWU[TaPcP[TbÉccWPa
Z]dcXcbcX[[ST]WÉaeTRZP]
b^\ÉVTaad\\XccXbZÛa
STcXST]>\STcaTV]Pa_Ê
<PaVPaTcPSPVT]bÊVÊaSTc
\PbZX]ÛccTa]PSTccPT]
[XVccP[TbÉccTc|6aTcP_XbbPa
X]ÛccTa]P|
<TS4\\PSPVT]ST]
!"Yd[XX][TSbaÛc\Ê]PST]
SÊ \PcT] [Écc adcc]Pa ^RW
;Xeb\TST[beTaZTc cX_bPa
^\ Pcc eX bZP cP Zh[eÉbZP
\TScX[[QdcXZT]<T]aÛc
\Ê]PST]Éa^RZbÊUh[[SPe
U^[Z[XVPbÉV]Ta^\\É]]X
bZ^a b^\ QTcTa bXV \ÉaZ
[XVc3TcbÉYb^RZbÊPccZP[
ePab^\UÛSbd]STaaÛc\Ê
]PST][ÉccPaTQ[Xa\XbbQX[
SPST cX[[ TgT\_T[ Pcc ST]
UÛSb\TSceÊWdedST]T]
bÊ ZP[[PS aÛc\Ê]PSbZP[e
<T]WdaePaSTcSÊ\TS
aTV]Tc. ©a Uad]cX\\Tab
eTRZP] aTV]eÊcPaT É] P[[P
P]SaPeTRZ^a.
~3TcbcÉ\\TabÊcX[[eX
SPPccYd[XÉaeÊa\Tbc]T
STaQÛaSbaXZP\Ê]PSXBeT
aXVT3TcÉa^RZbÊeÊaePa
\PbcT\Ê]PS^RWePa\[dUc
X]]TWÊ[[Ta \Ta UdZcXVWTc
bÊ STc Q[Xa U[Ta TUcTa\XS
SPVbbZdaPa bÉVTa ;^eXbP
0]STabb^]\TcT^a^[^V_Ê
B<78
Ser vi till veckanseÉSTabÊ
Q[Xa STc ^RZbÊ aTV]XVc 4cc
]TSTaQÛaSb^\aÊST WÉaYPa
ÛeTa =EBZÊ]T _Ê cXbSP
VT]3Tc[ÉccPad___Ê^]b
SPVT]b^\bTadcPccQYdSP
_ÊTccaXZcXVcWhVV[XVceÉSTa
\TSb^[^RWSahVP!VaP
STa
?Êc^abSPVT]VÛa|_XbbT
eTRZP]|bZÉ[UÛabXcc]P\]
]Éa Tcc ]hcc ]TSTaQÛaSb
^\aÊST SaPa X] \TS XWÊ[
[P]ST aTV] ^RW beP[PaT
cT\_TaPcdaTa<T]cX[[WT[
VT]ZP]STcÉ]SÊQ[XT]ST[
b^[ ]Éa ]TSTaQÛaSb^\aÊ
STcb ch]VS_d]Zc aÛa bXV
]^aadc
Katarina Monikander
[email protected]
042-489 91 00
Stulen KB-bok återfunnen
STOCKHOLM. 5Ûa UÛabcP
VÊ]VT]WPaT]PeQÛRZTa]P
b^\ ST] bÊ ZP[[PST :1
\P]]T]bcP[UaÊ]:d]V[XVP
QXQ[X^cTZTcÊcTaUd]]Xcb
3TcÉaT]Pc[PbUaÊ] $(&
ÛeTaUaÉ\bc=^aS^RWBhS
P\TaXZP bZaXeTa BeT]bZP
3PVQ[PSTc_Ê]ÉcTc
:1\TSPaQTcPaT d__
cÉRZcTQ^ZT]W^bT]bP\
[PaTX=TfH^aZ3T]]deP
aP]STÉVPaT]ZÛ_cTQ^ZT]X
V^Sca^^RWSÉaUÛa[ÉaX]cT
QXQ[X^cTZTc Zd]]P ZaÉeP
cX[[QPZPST]
1^ZT]QYÛSbdccX[[Tccdc
a^_b_aXb_ÊÛeTa '\X[Y^
]Ta Za^]^a \T] ST] bZP
]dX]cT[É]VaTePaPcX[[bP[d
d__VTa:1TT
RYNDAM FÖRST OM TVÅ VECKOR. I söndagstidningen skrev
vi att kryssningsfartyget Ryndam skulle komma till Helsingborg i dag tisdag. Det holländska kryssningsfartyget
kommer först om två veckor, den andra augusti.
Vi beklagar den felaktiga uppgiften.
A12 Skåne Sverige
Per Hjerststrand, en av hyresgästerna i området.
Foto: DRAGO PRVULOVIC/Scanpix
Borättsförening bildad
utan boendes vetskap
LUND. 5PbcXVWTcbÉVPaT]QX[
SPSTQ^bcPSbaÉccbUÛaT]X]V
ca^cbPccWhaTbVÉbcTa]PaÛb
cPST]TY
ATSP] UÛa Tcc Êa bTSP]
UXRZWhaTbVÉbcTa]PXUPbcXV
WTcT]_Ê:[^bcTaÉ]VbeÉVT]
X;d]STaQYdSP]ST^\Pcc
QX[SPQ^bcPSbaÉccbUÛaT]X]V
8TccUÛabcPbZTSTePa\Ê]VP
_^bXcXeP \T] eXS QTbXZc
]X]V Pe UPbcXVWTcT] d__
cÉRZcTb Tcc U[TacP[ QaXbcTa
eX[ZTcUXRZT]\PY^aXcTcPcc
aÛbcP T\^c ^\QX[S]X]V
3Éa\TS ca^SST ST Pcc bP
ZT]ePadaeÉa[ST]
– För ett tag sedan bcÛccT
YPV_Ê\X]VaP]]Tb^\bP
ST |VÊ X] _Ê 7T\]Tc ^RW
Z^[[P| bÊ STc VY^aST YPV
3Éa [ÊV U[TaP [ÉVT]WTcTa X
eÊacWdbdcTcX[[bP[dQTaÉc
cPa?Ta7YTacbcaP]S
7haTbeÉaST] WPST PVT
aPc _Ê TVT] WP]S 6T]^\
PccZÛ_PTccPZcXTQ^[PVb^\
c^VÛeTaWhaTbaÉccT]bZP_P
T]TZ^]^\XbZUÛaT]X]V^RW
bTSP]UdbX^]TaPSTbbPZd]
ST WP] bZP_P T] Q^bcPSb
aÉccbUÛaT]X]V
~3TcUX]]b\Ê]VPUaÊVT
cTRZT]ZaX]VSTcWÉa<T]
Z[Pac Éa X P[[P UP[[ Pcc STc
b^\QX[SPcbÉaT]^ÉZcPQ^
bcPSbaÉccbUÛaT]X]V eX[ZTc
X]]TQÉa Pcc \P] X]cT WPa
aÉcccX[[STbZPccT[Écc]PSTa
b^\T]ÉZcPUÛaT]X]VWPa
bÉVTa=XZ[Pb>[bb^]YdaXbc
_Ê7haTbVÉbcUÛaT]X]VT]
5ÛaT]X]VT]bbchaT[bTQT
bcÊa X SPV Pe UPbcXVWTcbÉVP
aT]ST]]TbWdbcadbP\cT]
_Tab^]cX[[8]VT]PeST\Éa
bZaXe]P _Ê PSaTbbT] eX[ZTc
ÉaT]Vad]SaTVT[PccbchaT[
bT\TS[T\\PabZPePaPTT
TISDAG 19 JULI 2011
Redigering: Malena Reutersvärd
Smärtstillande
medel minskar
dementas oro
8ÊccPeTRZ^aUXRZWÉ[UcT]
Pe _PcXT]cTa]P b\ÉacbcX[
[P]ST b^\ _PaPRTcP\^[
\^aUX] T[[Ta Qd_aT]^aUX]
eXSePaYT\Ê[cXS\TSP]ST]
P]SaPWÉ[UcT]UXRZ_bhZ^UPa
\PZP
7^b &_a^RT]cPeSTb^\
UÊccb\ÉacbcX[[P]ST\X]bZPST
^a^]^RWPVVaTbbXeXcTcT]_Ê
cPV[XVc\TSP]_bhZ^UPa\P
STOCKHOLM. >a^Ê]VTbc^RW ZPWPST[XcT]T[[TaX]VT]TU
PVVaTbbXeXcTcÉaeP][XVPbh\ UTZcP[[b
c^\ eXS ST\T]b =hP aÛ]
aTS^eXbPSTXcXSbZaXUcT]1aX Norrmannen Dag Aaarsland
cXbW<TSXRP[9^da]P[1<9 _a^UTbb^aXVTaXPcaXZeXS:P
eXbPa Pcc b\ÉacbcX[[P]ST a^[X]bZPd]XeTabXcTcbbYdZWd
\TST[ _ÊcPV[XVc [dV]Pa ST bTcX7dSSX]VTÉaT]PeU^ab
\T]cPb ^a^ b^\ QTa^a _Ê ZPa]PQPZ^\bcdSXT]
~<Ê]VPST\T]cPÉa^a^
b\ÉacP cX[[ TgT\_T[ Paca^b
]TSQahc]X]VPe[TSQa^bZX [XVP T[[Ta PVVaTbbXeP UÛa Pcc
[TSTa]P
STWPab\Éac^a\T]STZP]
8 bcdSXT] X]VXRZ "$! _P _ÊVad]SPebX]ST\T]bX]cT
cXT]cTa \TS \TST[beÊa ^RW dccahRZPPccSTWPa^]cEXeX
beÊaST\T]beXS 'eÊaST[ bPa Pcc STbbP _PcXT]cTa bZP
[TabYdZWT\X=^aVT
QTWP]S[Pb \TS b\ÉacbcX[
[P]ST ^RW X]cT \TS _bhZ^
UPa\PZPbÉVTaWP]
Många dementa patienter som är oroliga och
aggressiva kan i själva
verket ha svåra fysiska
smärtor som med goda
resultat kan behandlas
med vanliga smärtstillande läkemedel, enligt
en ny studie.
I
N MIN
E
N
N
I
V
!
DAGAR
FÖR 4
Smärtstillande ger inte bP\
\PbeÊaPQXeTaZ]X]VPab^\
_bhZ^UPa\PZPb^\ZP]^a
bPZPbca^ZTbcT[WTc^RW_bh
ZXbZPQXeTaZ]X]VPa
3TcZP]ePaPbeÊacPccUPbc
bcÉ[[P^\T]ST\T]c_Tab^]
WPa^]c\T]STcVÊa^UcPPcc
dcaÛ]P\TSWYÉ[_PeT]bÉa
bZX[Sb\ÉacbZP[PUÛaST\T]
cP ^QbTaePcX^]Ta Pe _Tab^
]T]b aÛaT[bT\Û]bcTa ^RW
X]cTaeYdTa
– Den praktiskaZ^]bTZeT]
bTaPebcdSXT]ÉaPcceXb^\
[ÉZPaTUÛabc\ÊbcTUaÊVP^bb
^\ST]ST\T]cT_PcXT]cT]
WPa b\Éac^a ^RW VT b\Éac
bcX[[P]STÉeT]^\ST]]TX]cT
ZP] dccahRZP Pcc WP] T[[Ta
W^]WPa^]cbÉVTaWP]
5^abZPa]PeXS:X]Vzb2^[
[TVT;^]S^]bZP]dVÊeXSP
aT ^RW d]STabÛZP ^\ ST
_aTbbX^]W^bÉ[SaTST\T]cP
^RZbÊZP]WPePaPTccdccahRZ
UÛab\ÉacP
Enligt den svenskeST\T]b
U^abZPaT]1T]VcFX]Q[PSÉa
Ê]VTbc^RWPVVaTbbXeXcTcTcc
bc^ac_a^Q[T\XST]Z^\\d
]P[PÉ[SaTeÊaST]
~B\Éac^aÉaeÉ[SXVceP]
[XVP X ST] É[SaT _^_d[PcX^
]T]BcdSXT]eXbPa_ÊTcc]hcc
bÉccPcccÉ]ZP_Ê_bhZXPcaXbZP
_a^Q[T\ ^RW bh\c^\ W^b
É[SaTST\T]cPb^\X]cTZP]
Z^\\d]XRTaPePS^a^]bcÊa
UÛa 9PV chRZTa STc Éa bcaÊ
[P]STbÉVTaWP]TT
T]^\UÛabePab\PZcT]bd__
WP]S[X]VPe\TSXTQhaÊcYÉ]b
cTa WPa eÉRZc ÊZ[PVPa\h]
SXVWTcT]bX]caTbbT
EXSaXZbT]WTcT]\^cZ^a
ad_cX^]Z^\\Ta]dUP[[TcPcc
VaP]bZPbaP__^acTaPaBeTaX
VTbAPSX^4Z^c
4cc TeT]cdT[[c \dcQa^cc
En liten bonus i vår golftävling!
Anmäl ditt 4-mannalag till golftävlingen den 23 augusti.
Spela 18 hål och tävla om: en plats till världsfinalen i Sydafrika,
annonsering i Hela Skånes golftidning, värde 159.000 kr
och en fulltankad Mini Cooper i fyra dagar.
Läs mer och anmäl ditt lag på www.qscramble.com/helaskane
En ren
och fin bil!
Helrekond+Lackskydd*
1 års hållbarhetsgaranti!
•
•
•
•
•
•
www.helaskane.se
www.facebook.com/helaskane
www.forenadebil.se
ZP][TSPcX[[T]UÛad]STabÛZ
]X]V
D__WP]S[X]VT] dcaTSb
^RZbÊX]^\UÛabePab\PZcT]
<h]SXVWTcT]baTeXb^aTaWPa
ZaXcXbTaPc d__WP]S[X]VT]
Q[P]SP]]PcUÛaPccWPaXVVPcb
UÛaPcc_PbbPST]\TSXTQhaÊ
b^\ UÛabePaTc PaQTcPc \TS
bTSP]!&TT
Motortvätt
Våtslip med lera
Polering
Högtryckstvätt
Vaxning
Kallavfettning för
tjära & asfalt
• Alkalisk avfettning
mot insekter
• Fälgtvätt
1.500:-
ord. pris 3.500:-
•
•
•
•
•
Handtvätt
Tvätt mellan dörrar
Polering
Däckglans
Uppfräschning av
gummi & plast utv.
• Dammsugning
• Uppfräschn. av interiör
& inredn. i cupén
Boka nu! (v 29)
MINI COOPER
*gäller normalstor bil.
www.extremecarmakeover.com. Tel 042-16 16 02
X Demens är ett samlingsbegrepp för sjukdomar i
hjärnan som påverkar till
exempel minnet, tankeförmågan och förmågan
att hitta. I vissa former förekommer även personlighetsförändringar.
X Omkring 150 000 svenskar
har någon form av demens.
Antalet dementa väntas öka
i framtiden med högre medellivslängd.
X De vanligaste huvudtyperna av demens är
Alzheimers sjukdom,
frontallobsdemens och
vaskulär demens.
X Totalt känner läkarna
i dag till ett 70-tal olika
demenssjukdomar.
Källor: Lunds universitet,
Demensförbundet och
Sjukvårdsupplysningen TT
P O Lindström
Försvarets upphandling granskas
STOCKHOLM. AP__^acTaX]V
Fakta Demens ett
samlingsbegrepp
Färdtjänsten
dirigeras från
Senegal
STOCKHOLM.B]PacZP]ST]
b^\ QTbcÉ[[Ta UÉaScYÉ]bc UÊ
_aPcP\TScT[TU^]XbcTaXBT
]TVP[
5ÛaTcPVTc BP\aTb ~ \TS
P]bePa UÛa UÉaScYÉ]bc X !
beT]bZPZ^\\d]Ta~Z^\
\Ta Pcc bcPacP T] QTbcÉ[[
]X]VbRT]caP[XBT]TVP[]ÉbcP
ÊabZaXeTa3=bT
8 \Pab bcPacPST dcQX[S
]X]VT] UÛa ST bT]TVP[TbTa
b^\bZP[ÉaPbXVbeT]bZP
5ÛaTcPVTcWPacXSXVPaTUÊcc
ZaXcXZUÛab_aÊZUÛaQXbcaX]VPa
XbP\cP[cX[[QTbcÉ[[]X]VbRT]
caP[Ta]P X 4bc[P]S ^RW
<^[SPeXT]TT
X OLÄMPLIG FÖRARE ANMÄLS MER SÄLLAN. Läkare
har blivit mindre benägna att
anmäla personer som
olämpliga för att köra bil,
uppger SVT:s Rapport. 2008
anmäldes 2 532 personer,
året därpå 2 734 personer
men förra året enbart 1 979
personer. I år ser antalet ut
att sjunka ännu mer. TT
Skåne Sverige Danmark A13
TISDAG 19 JULI 2011
Danska fosterföräldrar
åtalas för vanvård
Danmark skakas av
ännu ett fall där barn
farit illa. Ett par fosterföräldrar på södra Själland åtalas för att ha
misshandlat och vanvårdat nio fosterbarn.
KÖPENHAMN. BYÉ[eP ÊcP[Tc
Q[XaX]cT^UUT]c[XVcUÛaaÉ]ST]
PdVdbcX\T]ÊZ[PVPaT<X
RWPT[ 1^^[bT] aXZcPa Va^eP
P]Z[PVT[bTa \^c U^bcTaUÛa
É[SaPa]P
|ªcP[TcVÉ[[TaUaXWTcbQTaÛ
eP]ST eÊ[S ^RW eP]eÊaS
VT]cT\^c T] aPS QPa] b^\
UP\X[YT] WPUc eÊaS]PS ^\ cTaWT\\Tc b^\ |Tcc WT[eT
d]STaU[TaPÊa|bZaTeWP]X cT|
~BTgÊaSÊeÊ[SW^c^RW
Tcc _aTbb\TSST[P]ST _Ê
\Ê]SPVT]
_bhZXbZcTaa^aePaT]ST[Pe
ePaSPVT]UÛa^bbP[[PbÉVTa
I december 2009 eÉ]ST bXV WP]
5^bcTaUÛaÉ[SaPa]P Éa X]cT
Tcc Pe U^bcTaQPa]T] T] #
ÊaXV _^YZT cX[[ _^[XbT] ^RW UaXWTcbQTaÛePSTXeÉ]cP]_Ê
[Pa\PST ^\ \XbbUÛaWÊ[[P] aÉccTVÊ]V \T] E^aSX]V
ST]P ?^[XbdcaTS]X]VT] WPa Q^aVbZ^\\d]WPaQTb[dcPc
Z^\\XcPccVÉ[[PST[bSTUhaP PccSTX]cT[É]VaTUÊacPT\^c
QPa]b^\UP]]bXU^bcTaWT\ ]ÊVaPU^bcTaQPa]
\Tc SÊ ST[b UT\ QPa] b^\
D]STaeX]cTa]^RWeÊaT]
eXbcPcbSÉacXSXVPaT
WPa3P]\PaZbZPZPcbPeSTc
:eÉ[[bcXS]X]VT] 4ZbcaP bÊ ZP[[PST 1aÛ]STab[TeUP[
Q[PSTcWPacP[Pc\TST]XSPV [TcSÉaTccUÛaÉ[SaP_PadcbPcc
'ÊaXVUÛaTSTccPU^bcTab^] cX^QPa]UÛa\XbbWP]ST[^RW
b^\ QTbZaXeTa bX] cXS X U^b Va^eeP]eÊaSTT-Ritzau
Fakta Flera skakande fall
X Åtalet mot fosterföräldrarna på Själland kommer efter
en tid med fler avslöjade fall,
där danska barn farit mycket
illa.
X I juni föll domen mot föräldrarna i den så kallade
Brönderslev-saken som utsatt sina tio barn för vanvård,
övergrepp och misshandel.
Pappan fälldes bland annat
för sexövergrepp mot sin dotter och styvdotter. Alla barnen utsattes för förnedring,
misshandel, undernäring,
smuts och kyla. Pappan dömdes till rättspsykiatrisk vård,
mamman till fyra års fängelse.
X I slutet av juni avslöjades
att en man i Vejle på Jylland
länge ska ha sexutnyttjat sina minderåriga döttrar och
även sålt dem till andra män.
Målet väntas komma upp i
rätten i höst. TT-Ritzau
EU sågar danska gränskontroller
Dronningen i
miljöblåsväder
KÖPENHAMN. 3P]bZP Sa^cc
]X]V<PaVaTcWTbbh]_Ê\X[
YÛ_a^Q[T\WPad__aÛacQÊST
6aTT]_TPRT^RWFF5
~<P]ZP]YdX]cTVÛaP^\
Z[X\PcTc]ÉaSTcVÛa^\bXV
bYÉ[e3TcUÊa\P]X]bT<P]
ZP]YdX]cTVÊdc\TST]Uahb
Q^g ^RW [ÉVVP ]h Xb _Ê T]
UY^aSbPSTW^]eXSTccQTbÛZ
X6aÛ][P]S
~<P]ZP][hRZ[XVceXbVÛaP
]ÊV^cYdUÛaaSTbbQÉccaTX]
eÉ]STa 2WaXbcX]P :^[[ _Ê
6aTT]_TPRT
?Ê FF5 _Ê_TZPa 9^W]
=^aSQ^Pcc\X[YÛ]WPaÉ]S
aPcbPe\É]]XbZ^a
~3ÊZP]\P]^RZbÊVÛaP
]ÊV^cÊcSTcTT-Ritzau
ST\TSPccd]X^]T]X]cTcÉ]
ZTac^[TaTaPPccST]UaXPaÛa
[XVWTcb^\BRWT]VT]PecP[Tc
VPaP]cTaPaWX]SaPb
~EX eX[[ UÛabÉZaP ^bb ^\
PccSTccPVÛabT][XVc4D[PV
^RW BRWT]VT]PecP[Tc Pcc
STcÉaUaXaÛa[XVWTcUÛaePa^a
cYÉ]bcTa ^RW _Tab^]Ta bPST
cP[Tb_Tab^]T]1T[X]SP?hZT
SXaTZcÛa UÛa \XVaPcX^] ^RW
VaÉ]bTaX4DZ^\\XbbX^]T]
eXS Z^]ca^[[QTbÛZTc UÛaaP
eTRZP]
2TRX[XP<P[\bcaÛ\\TS
ST[PaPccZ^\\XbbX^]T]WPa
bZaXeXc cX[[ 3P]\PaZ UÛa Tcc
Z[PaVÛaP]ST^RWPccU[TaZ^]
ca^[[QTbÛZZP]Q[XPZcdT[[P
TT-Reuters
KÖPENHAMN. 4] \hRZTc
ZaPUcXVÛZ]X]VPeP]cP[Tc
UP[[SÉa_PcXT]cTab\XccPcb
\TS\d[cXaTbXbcT]cPbcP
Uh[^Z^RZTa<AB0UÊa]d
_^[XcXbZPÊcTaeTaZ]X]VPaX
3P]\PaZ
?PacXTc 4]WTSb[XbcT]
_ÊeÉ]bcTaZP]cT]XSP]bZ
_^[XcXZTUcTa[hbTa]hPX]X
cXPcXe UaÊ] P]bePaXVP \X
]XbcaPa X aTVTaX]VT] UÛa
PccUÊ]TaP]cP[TcUP[[
B_TRXT[[c bÉccTa 4]
WTSb[XbcT] [YdbTc _Ê ST]
a^[[b^\ST]bc^aPSP]bZP
beX]_a^SdZcX^]T] ZP]
b_T[P
~3Tc WP]S[Pa ^\ T]
\hRZTcUPa[XVdceTRZ[X]V
EX\ÊbcTU^ZdbTaP_Êdc
eTRZ[X]VT] Pe aTbXbcT]cP
QPZcTaXTa X ST] SP]bZP
beX]_a^SdZcX^]T] \ÛY
[XVWTcT] Pcc QTZÉ\_P
ST\ SÉa ^RW WX]SaP
b_aXS]X]VcX[[\É]]XbZ^a
bP\cbTcX[[bÊPccSTX]cT
b_aXSTa bXV cX[[ bYdZWdb
bÉVTa_PacXTcbcP[Tb\P]X
WÉ[b^UaÊV^a?Ta2[PdbT]
cX[[AXciPd
År 2002 smittades SP]bZPa Pe <AB0 ! ePa bXUUaP] d__ X (&
b\XccPSTTT
PRENUMERATION &
PRIVATANNONSER
hd.se/minhd
Wilmer X-medlem
sig
men delar med
av minnena från
Efter tio år väntar
e på
han fortfarand
samatt få viga ett
könat par... A13
Pris 15 kr
hd.se
Klippan. A11
SPORT
rna
Här är bilatt
a
mest utsa
tten har gett
mot fordonsinbro
– men kampen
Topplagen
stod pall
resultat
B6–9
A4
llite
”Vägen blev
me det här
krokigare, men
sluta
fortfarande
kan fortfaran
lyckligt.”
LANDSKRONA.
A
NORDVÄSTR
SKÅNES TIDNINGAR
TISDAG 5 APRIL 2011 vecka
Pris 15 kr
hd.se
D AV
FORMBES
FORMBESKE
B10
BOIS OCH OLSSON
LANDSKRON
LANDSKRO
Snart kan det bli
stopp för sms i bil A11
Välj rätt däck nu när
dubben ska väck A12
Plats fför både
oc skratt
sorg och
SKÅNE/SVERIGE A10
Sökes:
FörskolA
KA
K
UNIK
lärareSKOLL
R
ER
LER
ALER
ALE
LOKA
NG
GÅN
PÅ GÅ
ytor, högt i tak,
A A9
BARA 11 AV
FÖRSKOL255 FÖR
LÄRARE MÄN
LÄRAR
SVERIGE
SVERIGE
14
I levavidarepå Anhörigcentrum
gruppen p
tid och
ges varje deltagare
att
sin sorg efter
utrymme för
har gått bort.
närstående
en närstå
beskriav deltagarna livsMånga a
som
verksamheten
ver verk
LANDSKRONA.
LANDSKRO
golv som
vvarmt vid gol
at, med lika
några
inomhusklim
gbyggd om
g
svis är färdigbyggd
allt – ett fantastiskt
ola, förhoppning
Men framför
enda passivhussk
gott ljusinsläpp.
Sveriges hittills
ÖRKELLJUNGA A22
0 kronor
00
Skåne. det när Emiliaskolan i Häljarp,
med 5 000
latsen. A8
tips belönas
SOM
vid tak. Så blirFalsk
SKÄMTET
byggarbetsp
tittat in påvikarie
Månadens bästa
på lasaret
veckor. Vi har
Helsin
[email protected]
tetseA13
DET TALAS OM
gborg.
180 MEJLA:
Kräver
020-100
kameror efter
TIPSA! RING:
dagisbrand
KLIPPAN A23
A6
HÄLJARP. Öppna
HELSINGBOR
DAGBLAD GS
REDIGERING:
eefter Rögles
DANIEL ROOTH mot Södertälje
kvalserieförlust
B1–4
TID ÄR INTE
Nu är det bevisat:
DÄR EUROPAS
SE FILMEN
sas.se/tidtillsalu
SKOLPASTOR
.GRANSKAS
SKA
PENGAR
A
KROSSAR MYTEN.
FLYGBOLAG
SPORT B4
PUNKTLIGASTE
+6°
JÖRGEN I NY
ROLL I SM-FINAL
LANGVAD
*) månadspriset gäller vid tecknande av
12 månaders prenumeration på autogiro.
A
+11°
Foto: MATS ROSLUND
en fraktar bort
Ronny Myllynen
Uppehåll i prenumerationen
förlänger inte prenumerationsperioden.
de åldrade trappstegen från
MÅNDAG
21 MARS 2011
vecka 12
bassängkanten.
B RNA
SIMKLUBBARNA
LHOLM: ORO HOS SIMKLUBBA
ÄNGELHOLM:
REDIGERING: LARS LJUNGGREN
Studentpris på prenumeration:
n:
100 kr/mån autogiro
KULTUR C2
HON
STACK UT. Syns
50 ÅR
du inte finns du
AttMED
sticka ut har
inte.
TRANSTRÖMER
kamp om jobben.blivit allt viktigare i ungas
från Bjuv lyckades.Romina Hansson, 20,
A4
Pris 15 kr
hd.se
kut rivnin
Akut
Bolgsarb
menete
vaattnet
r badet stäng
arka
vinga
tving
n bli stoppa
t
för att det behöbigt för oss, men jag har förståelse Wennberg, verkstängt
akut”, säger Bertil
Efter ett hastigt beslut hölls Rönnebadet
rivning av en ver göras något
huvudtränare på
h är stängt även i dag. Detta för
i går och
börjat samhetsansvarig och
mmal betongtrappa där trappstegen
40 år gammal
simsällskap.
nu en oro att det
ge vika. Från simklubbarna finns ”Det är jättejob- längre än till anbudsgenomgång.
ut.
gamla badet inte ska hålla tiden
TIPSA!
Sydvatten sakna
r tillstånd –
bästa tips belönas med 5förundersö
kning inledd
EJLA: tipsa[email protected] Månadens
MEJLA:
RING: 020-100 180 M
VÄRLDEN A20
Nytt eldupphör
hejdar inte räd
erna
Därmed många inbytesbilar
en!
emiärhelgen!
premiärhelg
ccé på pre
Succé
1 st
till salu!
FOTO: EMIL
HELENA SCHOUG
205:-/mån
2.500:1.335:935:250:-
+11°
SKÅNE
SKÅNE
MÅNDAG
4 APRIL 2011
vecka 14
Gällande fr o m 1/7 2011
Autogiro*
12 månader
6 månader
4 månader
1 månad
A
LANDSKRONA
POSTEN
Prenumerationspriser
för privatpersoner
VÄRLDEN A22
Reaktorström
inger
hopp
Folkfest i tre dagar med
artister, mat och nöje.
Upplev en av Sveriges största
stadsfestivaler när Helsingborg
öppnar upp sig mot sundet.
Fri entré över hela området!
Eric Saad
e
RIX FM Festival
A10
Erik
Er
rrik
ik Hassle
Has
ssle
AVENSIS VERSO
AVENSIS
34 st
Från 117.900 kr
Från 44.500 kr
COROLLA VERSO
COROLLA
3 st
st
34 st
11
Från 67.500 kr
Från 76.000 kr
bg.nu
nterhbg
ww.toyotacen
www.toyotacenterhbg.nu
ärna vår hemsida: ww
Besök gärna
Helsingborg
Bergavägen 23
Tel: 042-16 33 40
Öppet: FÖRSÄLJNING
Vard 9-18 Lördag11-15 Sön11-14
VERKSTAD Må-fre 7.30-16.30
THE SOUNDS
Öppet: FÖRSÄLJNING
Vard 9-18 Lördag11-14
VERKSTAD Må-fre 7.30-16.30
Landskrona
Gränsgatan 2
Tel: 0418-143 00
OPINION
”Förhoppningen
är att bryta
upp regimen
underifrån.”
Sven-Åke Olofsson
om
strategin att
Gaddafis
soldater ska
överge
honom. A2
Prenumerationsinbetalningar
PlusGiro
20 22 00 - 2
Bankgiro
672 - 2334
I de flesta fall delas fakturan ut av tidningsbudet.
ningsbudet.
REDIGERING:
REDIGERING:
[XVc Pcc T] UPa ^RW T] b^]
WP\]PST_ÊbP\\PP]bcP[c
3Tc b[Êa UÛaeP[c]X]VbaÉccT]
UPbc
5P[[TcVÉ[[TaT]UPa^RWT]
b^] b^\ QÊSP WP\]PST _Ê
ChVT[bYÛP]bcP[cT] UÛa ^[XZP
Qa^cc :aX\X]P[eÊaST] Q[Te
SÊ ^a^[XV UÛa Pcc \É]]T]
bZd[[T b_^aaP ePaP]SaP cX[[
Pcc\XbbZÛcPbXV^RWQTVÊU[Ta
Qa^cc3ÉaUÛa^\_[PRTaPSTb
_P__P]
7P] Q[Te X]cT ]ÛYS \TS
STcQTb[dcTc^RWÛeTaZ[PVPST
cX[[ UÛaeP[c]X]VbaÉccT] b^\
P[[cbÊ]dVTaW^]^\aÉccTT
Danmark beslutadeX\PYPcc
bZÉa_PbX]PVaÉ]bZ^]ca^[[Ta
UÛaPccQTZÉ\_Pb\dVV[X]V
^cX[[ÊcT] X]eP]SaX]V ^RW
\É]]XbZ^WP]ST[4DbePaP
PIX
MALMÖ. 3TcePaX]cT^[É\_
ca^[[TaeXSVaÉ]bTa]P|bZaX
eTa ST] beT]bZP 4DZ^\
\XbbX^]ÉaT] 2TRX[XP <P[\
bcaÛ\XTccdccP[P]ST
TOMASEVIC/SCAN
Samma
fängelse för far
och son inte fel
ca^[[Ta]P^RWWÊaSPaTbÉZTa
WTcbÊcVÉaSTa]P eXS bX]P
VaÉ]bTaP]bTa4DZ^\\Xb
bX^]T]b^\WPaWPUcTg_Ta
cTa_Ê_[Pcb
|8 T] UÛabcP QTSÛ\]X]V
WPa Tg_TacTa]P bPVc Pcc ST
X]cT Zd]]Pc UÊ cX[[aÉRZ[XVP
bZÉ[ UaÊ] ST] SP]bZP bXSP]
UÛa d__caP__]X]VT] X Z^]
XXXX YYYYYY
CAY-OVE
HÖGBERG FOTO:
GORAN
BRYSSEL. 4D VTa cd\\T]
]TS cX[[ 3P]\PaZb bZÉa_cP
VaÉ]bZ^]ca^[[Tab^\4DX]
cT P]bTa Zd]]Pc \^cXeTaPb
=dZP]STcQ[XPZcdT[[c\TS
]hPQTbÛZ^RWZ^\\XbbX^
]T] WPa QTcc 3P]\PaZ UÛa
Z[PaPbXV
3P]\PaZWPaX]cTZd]]Pc
\^cXeTaP ST ]hP VaÉ]bZ^]
MRSAsmitta
växande
problem
TIPSA!
RING: 020-100
180 MEJLA:
[email protected]
Månadens bästa
Kampanjpris
Oxford
9.995:-
soffgrupp, 3+2,
tyg West antracit/
svart konstläder.
Storgatan 4
tips belönas
Vårnytt
inne &
med 5 000 kronor
EKEBY MÖB ute!
ELAFFÄR 12.995
:-
Ord pris 14.125:-
Möbelbutik:
• Tel 042-896
30 Trädgårdsmöbelb
utik: Storgatan
84 • Tel 042-776
10
Olympia
soffgrupp,
grå konstrotting
inkl. svarta
dynor.
• www.ekebymobe
l.com • Må-fr
10-19,
lö 10-16, sö
11-16.
Cafè & Restaurang
Kundcenter – prenumeration och privatannonser
Internet: hd.se/minhd | E-post: [email protected]
Kundcenter: 020-23 24 00 vardagar kl 8–16.30
För reklamation av utebliven tidning:
Internet: utebliventidning.se
Tidningsbärarna: 0771-39 04 00 månd-sönd 6–18
Riktnummerområde 0430
Kontakta VTD, telefon 035-16 07 50 månd-lörd 7–11, sönd 8–11
Mottagen reklamation av utebliven tidning före klockan 09.00
gör det möjligt att i de flesta fall få tidningen under dagen. (På
vardagar med brevbäraren).
X
WILMER
Årets nyheter är bland annat
Dansbandsscenen och Bakgårdsbion.
eration
Love Gen
13 scener, över 150 artister, tivoli,
marknad och mycket mycket mer!
På www.helsingborgsfestivalen.se
hittar du hela utbudet och de senaste
nyheterna.
Upplaga 76 100 ex per utgivningsdag.
Postadress: Helsingborgs Dagblad AB | 251 83 Helsingborg
Besöksadress: Vasatorpsvägen 1
www.helsingborgsfestivalen.se
A14 Världen
TISDAG 19 JULI 2011
Redigering: Jens Nilsson
BENGHAZI. 4UcTa dcSaPV]P
bcaXSTaSÉaUa^]cT]eP]SaPc
\T[[P] aTQT[[Ta]Pb 0YSP
QXhP^RW^[YTbcPST]1aTVP
bÉVTa]daTQT[[TaPccSTaPb
UaP\ahRZ]X]V X ÛbcTa Éa
[hRZPS 1aTVP WPa bTSP] X
P_aX[ Z^]ca^[[TaPcb Pe
6PSSPUXbbchaZ^ab^\bZP
]dWPSaXeXcbeÉbcTadc
Ca^cb UaP\VÊ]VPa ZP]
STc cP cXS X]]P] 1aTVP Éa
WT[c d]STa aTQT[[Z^]ca^[[
5[TaP UÛaWPbcPST ^RW X[[P
Z^^aSX]TaPST UaP\ahRZ
]X]VPa WPa cXSXVPaT Z^bcPc
aTQT[[Ta]PUaP\bcTV]ÊV^c
\P] ]d W^__Pb d]SeXZP
VT]^\T]bP\[PS^UUT]bXe
SÛSPcb ^RW !&# bZPSPcb
bTSP] ST] ]hP ^UUT]bXeT]
\^c 1aTVP QÛaYPST X c^ab
SPVb
0]cP[TcSÛSP^RWbZPSP
ST ZP] eÉgP ]Éa aTQT[[Ta
dcZÉ\_Pab\ÊbZP[XVPVPcd
bcaXSTa\^cST\T[[P] $
^RW ! aTVX\b^[SPcTa
b^\d__VTbePaPZePaXbcP
ST] bTSP] aTVX\T]b
WdedSbchaZPSaPVXcbXVcX[[
QPZP cX[[ ]Éa[XVVP]ST APb
;P]dU
Bc^aQaXcP]]XT]bdcaXZTb
\X]XbcTa FX[[XP\ 7PVdT
WPaaTbccX[[BhSPUaXZPb_aT
bXST]c9PR^QId\PUÛaPcc
ÛeTaQahVVP ^T]XVWTcT]
ZaX]V^\eÉa[ST]ba^[[BhS
PUaXZPWPaZaXcXbTaPccX[[ST]
X]cTa]PcX^]T[[P\X[XcÉaPX]
bPcbT]
Ahbb[P]S dccP[Pa bXV
bZPa_cZaXcXbZc\^cPccU[TaP
X]cTa]PcX^]T[[P
\PZcTa
TaZÉ]]Ta aTQT[[Ta]P b^\
[TVXcX\PaT_aTbT]cP]cTaUÛa
;XQhT]
~3Tb^\VTaTaZÉ]]P]
ST bcÉ[[Ta bXV Ud[[c _Ê T]
_^[XcXbZbXSPXTccX]QÛaSTb
ZaXV bÉVTa dcaXZTb\X]Xb
cTa]BTaVTY;Pea^eTT-AFP-
Men framryckningen UÛa
beÊaPb Pe ST b_Êa b^\ ST
aTcXaTaP]ST 6PSSPUXbcha
Z^a]P [É\]Pa TUcTa bXV
ATSP] cXSXVPaT WPa \É]
]XbZ^aÉccbVad__Ta ePa]Pc
UÛaST]UaXZ^bcXVPP]eÉ]S
]X]VT]Pe[P]S\X]^a1aT
VPÉaX]VTcd]SP]cPV
~EXWPaWXccPcTccTgcaP
^aSX]Éac P]cP[ [P]S\X]^a
bÉVTa aTQT[[cP[Tb\P]]T]
BWP\bdSSX]0QSd[\^[PW
BTVTa] WPa ZaÉec bXcc
_aXb3ahVc $aTQT[[TaWPa Reuters
Uruguays ex-diktator död
MONTEVIDEO. DadVdPhb
TgSXZcPc^a9dP]<PaXP
1^aSPQTaahb^\[TSST
[P]STcd]STaT]QadcP[
_TaX^SX[P]STcbWXbc^aXP
Pe[TScXSXVc_ÊbÛ]SPVT]
1^aSPQTaaheP[STbcX[[
_aTbXST]c (& X]]P]WP]
d__[ÛbcT_Pa[P\T]cTc^RW
bchaST[P]STc\TSWYÉ[_Pe
\X[XcÉaT]>\ZaX]V!
ZXS]P__PSTb^RW\ÛaSPSTb
d]STaSXZcPcdaT] (&" ('&
8\PabUÛaaPÊaTcSÛ\STb
Juan Maria Bordaberry.
Arkivfoto: SCANPIX
WP]cX[["ÊabUÉ]VT[bTUÛa
Vad]S[PVbQa^cc7P]cX[[Écb
PecYÉ]PbcaPUUTcXWT\\Tc
TT-Reuters
Präst gripen för barnövergrepp
BERLIN. 4]chbZZPc^[bZ
_aÉbcWPaVaX_Xcb\XbbcÉ]Zc
UÛaPccWPdc]hccYPcTccQPa]
bTgdT[[c7P]bZPWPVY^ac
\TSVXeP]ST]d__VTa
_^[XbT]X1aPd]bRWfTXV
_ÊbX]WT\bXSP
?aÉbcT]VaT_bTUcTaPcc
\P\\P]VY^acT]_^[XbP]
\É[P]
=hWTcT]Z^\SPVPa]P
TUcTaPccZPc^[bZPZhaZP]X
ChbZ[P]S[^ePcPcc[É\]P
ÛeTabX]S^Zd\T]cPcX^]
cX[[^QTa^T]STdcaTSPaT
ChbZ[P]SÉaTccPeST
[É]STab^\d]STaSTc
bT]PbcTÊaTcSaPQQPcbeÉabc
Pe_TS^UX[bZP]SP[Ta]PX
4da^_PTT-Reuters
Aktivistbåt närmar sig Gaza
STOCKHOLM. CeZP]P[T]
P[9PiXaPWPaQTVÉaccX[[
bcÊ]SPe6aTZ[P]S2h_Ta]
^RW4Vh_cT]PccUaÊ]T]
WT[XZ^_cTaUÛ[YPST]UaP]
bZPQÊcT]3XV]XcÎbUÛabÛZ
PccQahcP8baPT[bQ[^RZPS
\^c6PiPaT\bP]<T]P]
bÛZP]d__VTbWPPeb[PVXcb
PeP[[PcaT[É]STa]P3a^a
5TX[TabeT]bZXbaPT[XbZ
PZcXeXbcUX]]b^\Q^aS_Ê
3XV]XcÎ^RWPaaP]VÛaTa]P
W^__Pb]Ê6PiPaT\bP]X
SPV<TSUX]]b^RZbÊ0\X
aP7Pbb_aXbQT[Û]cY^da
]P[XbcUaÊ]ST]XbaPT[XbZP
SPVbcXS]X]VT]7PPaTciTT
Terrorattack avvärjd i Ryssland
GORKIJ. 4]cTaa^aPccPRZ
WPaPeeÉaYcbX<^bZeP
^\aÊSTcaP__^acTaPST
d]STaaÉccT[bTRWTUT]
0[TZbP]STa1^ac]XZ^eUÛa
_aTbXST]c3\XcaXY<TSeT
STeXVÊa
3TbZh[SXVPWPaVaX_Xcb
^RWT]Q^\QeP_T]^RW
T]STcP[Y_[P]WPaQTb[PV
cPVXcbT][XVc5B1RWTUT]
EX[ZTc\Ê[TcePaPeb[ÛYPST
WP]X]cT7XccX[[bXÊaWPa($
_^[XbTaSÛSPcb^RW %(cTa
a^aQa^ccQTVÊccb
<TSeTSTeUaP\WÛ[[Pcc
eÊ[ST]bP\cX]cTbc^__Pa
cTaa^a]TUcTab^\ST]^UcP
ÉaXST^[^VXbZc\^cXeTaPS
TT-Interfax
Medieskandalen
skördar nya offer
Cameron förkortar sin resa – nya avslöjanden väntas i dag
Mediechefer i polisförhör, poliser som avgår
och extramöte i parlamentet – avlyssningsskandalen kring beryktade News of the World
blir en hetare politisk
potatis för varje dag
som går.
?^[XbRWTUT] eTaZPa bYÉ[e
SYd_c X]SaPVT] ©eT] WP]
P]bcÉ[[STT]cXSXVPaTRWTU_Ê
ST] ]d ]TS[PVSP cXS]X]VT]
b^\ \TSXTaÊSVXePaT =TX[
FP[[Xb b^\ VaT_b X UÛaaP
eTRZP]UÛabX]X]Q[P]S]X]V
UXRZ _d]S ^\ SPVT]
UÛaPccaÊSVT;^]S^]_^[XbT]
X_aUaÊV^a
LONDON. 8VÊaQTb[dcPST_aT
Relationen mellan polisen
^RWcXS]X]VT]ePaS^RZ]Éa
\PaTÉ]bÊ1aXccXbZP\TSXTa
aP__^acTaPaPccBcT_WT]b^]
eXS ' cX[[UÉ[[T] ÉcXc ^RW
SadRZXc cX[[bP\\P]b \TS
FP[[Xb^RWP]SaPRWTUTaUÛa
=Tfb ^U cWT F^a[S P[[c
aTS^eXbPc b^\ aT_aTbT]cP
cX^]7P]WPaÉeT]d\VÊccb
_aXePc\TSFP[[Xb
BcT_WT]b^] b[P__ ^RZbÊ
\XÉa\X]XbcTa 3PeXS 2P\T
a^]PccZ^acP]TabX]0UaXZP
aTbP bTSP] ST] PeVÊT]ST
RWTUT] UÛa ;^]S^]_^[XbT]
?Pd[BcT_WT]b^]aXZcPc[Yd
bTc \^c WP]b a^[[ X bZP]SP
[T]
2P\Ta^] bPST bP\cXSXVc
PccSTcZP]Q[XPZcdT[[c\TS
TccTgcaPX]bPcc\ÛcTX_Pa[P
\T]cTc_Ê^]bSPVT]UÛaPcc
Z[PaVÛaPSTbT]PbcTWÉ]ST[
bTa]P
4][XVc _^[XbRWTUT] aXbZT
aPa 2P\Ta^]b ca^eÉaSXVWTc
Pccd]STaVaÉePbPeWP]b]ÉaP
aT[PcX^] cX[[ ST] cXSXVPaT
=Tfb^UcWTF^a[SbRWTUT]
0]Sh 2^d[b^] 2^d[b^]
b^\ePa\TSXTaÊSVXePaTcX[[
_aT\XÉa\X]XbcTa]]ÉaT]P]
]P] bZP]SP[ ad]c =Tfb ^U
cWTF^a[Sad[[PSTbd__Pe
VXRZXYP]dPaXcX[[UÛ[YSPePe
b[ÛYP]ST]P 8 VÊa S^V ST]
UÛabcPY^da]P[XbcBTP]7^P
aTb^\UaP\UÛaSTP]Z[PVT[
bTa]P ^\ Pcc 2^d[b^] X]cT
QPaP ZÉ]ST cX[[ dcP] d__
\d]caPST Pe[hbb]X]VT] Pe
ZÉ]SXbPa
QTcP[P ]^cP] UÛa T] U[TaP
eTRZ^a[Ê]Vb_PeXbcT[bT\TS
bX]Uad_ÊT]P][ÉVV]X]Vb^\
FP[[XbePa_aZ^]bd[cUÛa
?^[XbRWTUT] WÉeSPa Pcc
WP]X]cTZÉ]STcX[[Z^__[X]V
T]^RWbÉVTaPccSTcePaP]
[ÉVV]X]VT]beSÉeT]STcT]
V^S eÉ] b^\ bc^S UÛa aÉZ
]X]VT]_Ê !_d]S
;^]S^]bQXcaÉSP]ST_^[Xb
RWTU9^W]HPcTbPeVXRZXVÊa
5ÛaceÊÊabTSP]eÉVaPSTWP]
Pcc ÊcTad__cP T] dcaTS]X]V
^\ Pe[hbb]X]VbP]Z[PVT[bTa
\^c=Tfb^UcWTF^a[SHP
cTbÉaÉeT]WP]]ÉaPeÉ]cX[[
FP[[Xb
?ÊT]_aTbbZ^]UTaT]bXBhS
PUaXZPcX[[QPZPeXbPST_aT\XÉa
\X]XbcTa 2P\Ta^] ZaXcXZT]
^\PccWP][É\]Pc[P]STcXSTc
ZÉ]b[XVPdcaTS]X]Vb[ÉVTc
~0ccaTbPcX[[0UaXZPQTWÛ
eTaX]cTQTchSPPcc\P]cP_
_Pa Z^]cPZcT] \TS bX]P
\TSPaQTcPaTbPWP]
Frågan är dock vilka Peb[Û
YP]ST]b^\ZP]cÉ]ZPbZ^\
\PXSPVSÊbZP]SP[T]bWXccX[[b
\TbcchbcPPZcÛaTabZPdcUaÊ
VPb X Tcc _Pa[P\T]cbdcbZ^cc)
Ad_Tac^RW9P\Tb<daS^RW
~ÉVPa]PcX[[\TSXTZ^]RTa]T]
=Tfb2^a_bb^\SaTe=Tfb
^UcWTF^a[S~^RWATQTZPW
1a^^Zb PeVÊ]VT] RWTU UÛa
S^ccTaQ^[PVTc=Tfb8]cTa]P
cX^]P[^RWcXSXVPaTRWTUaTSPZ
cÛa_ÊcXS]X]VT]©eT]1a^^Zb
^RW2P\Ta^]d\VÊb\hRZTc
_aXePc
4cc\PbbXec\TSXTd__QÊS
eÉ]cPb ~ ^RW bP]]^[XZc U[Ta
Peb[ÛYP]ST]TT-AFP-Reuters
”Min kontakt är skummare än din kontakt”
LONDON. =d]ÉabZP]SP[^\
bdbPST =Tfb ^U cWT F^a[S
[PVcb]TaQTaÉccPaU[TaPY^da
]P[XbcTa ^\ STc WÊaSP Pa
QTcbZ[X\PcTc_ÊcXS]X]VT]
5ÛaPccQ[X_dQ[XRTaPSVÉ[[
STSTcPccePaPQÉbc^RWeÉabc
~cX[[]ÉbcP]eX[ZTc_aXbb^\
WT[bc
– Vi pratade med_a^UTbbX^
]T[[PQa^ccb[X]VPaWT[PcXST]
3TePaeÊaPZÉ[[^abÉVTaT]
aT_^acTab^\^RZbÊPaQTcPc
UÛa<daS^RWcXS]X]VT]CWT
Bd]
~3Tc ePa T] \PRW^VaTY
ch_|<X]Z^]cPZcÉabZd\ eT] UÛa bcaTbbaT[PcTaPS ST
\PaT É] SX] Z^]cPZc| T[[Ta _aTbbX^] BT]PaT UXRZ WP]
|<X] Éa \ÛaSPaT| bÉVTa '_d]SXTabÉcc]X]V
aT_^acTa]cX[[ATdcTab
Rätten ansåg att reportern
Vid ett tillfälle ombads ÉeT] ePa bYdZ _Ê Vad]S Pe ST]
aT_^acaPa]P Pcc P]bÛZP cX[[ \^QQX]VZd[cda b^\ aÊSST
ce_a^VaP\\Tc1XV1a^cWTa d]STaST]SÊePaP]STRWTU
^RWbZaXePP]^]h\PPacXZ[Pa aTSPZcÛaT] 0]Sh 2^d[b^]
~bT]PaT\TSXTaÊSVXePaTcX[[
UaÊ]X]b_T[]X]VT]
~3T eX[[T STb_TaPc WP X] _aT\XÉa\X]XbcTa3PeXS2P\
]ÊV^] b^\ bZd[[T VÛaP Tcc Ta^]
~8]VT]ZÉ]STbXV]ÊV^]
|Peb[ÛYP]ST| 0[[P Z[PVPST
_ÊSTcbÉVTaT]aT_^acTacX[[ bX]bÉZTaSÉa^RWSTcePabÊ
]hWTcbQhaÊ]05?
STeX[[TWPSTc)_ÊWT[b_É]]
4] b_^acaT_^acTa PebZT aÉSSP ^bÉZaP bÉVTa T]
SPSTb]ÉaWP]ePabYdZbZaX aT_^acTaTT-AFP-Reuters
Befälhavare lämnade över i Afghanistan
db WPa VY^ac P]b_aÊZ _Ê
UaP\bcTV X ePS b^\ Q[XeXc
DB0)b[É]VbcPZaXV\T]eÊ[
STc]ÊaaTZ^aS]XeÊTabP\cX
SXVcb^\=Pc^VaPSeXb[É\
]Pa ÛeTa Z^]ca^[[T] cX[[
PUVWP]bZP\h]SXVWTcTa
1PaP d]STa ST] bT]PbcT
eTRZP]WPa_aTbXST]c7P\XS
:PaiPXUÊcccPT\^cceÊWÊaSP
b[PV) WP]b WP[eQa^a 0W\TS
FP[X:PaiPXT]PeST\ÉZcX
KABUL. ?TcaPTdb ÛeTa[É\ VPbcT X bÛSaP 0UVWP]XbcP]
]PST bcPUTcc_X]]T] X :PQd[ ^RWaÊSVXePaT]9P]<^WP\
_Ê \Ê]SPVT] ^RW c^V SÉa \TS:WP]WPaSÛSPcbXaÉSTa
\TSTccZ[Xe\^cY^QQTcb^\ b^\cP[XQP]Ta]PcPVXc_ÊbXV
280RWTU 4UcTacaÉSPaT X
0UVWP]XbcP]Q[Xa9^W]0[[T] Den afghanske UÛabePab\X
b^\ VY^ac bXV Tcc ]P\] VT ]XbcTa] 0QSd[ APWX\ FPa
]^\PccUÛaWP]S[PUaP\U[TaP SPZbPSTPcc?TcaPTdbX]bPcb
PecP[\T[[P]Z[P]TaX8aPZ
bPZ]Pa\^cbchRZT\T]ePa
?TcaPTdb ePa]PST UÛa Pcc ]PST UÛa Tcc P[[cUÛa b]PQQc
T]beÊaZP\_eÉ]cPa0[[T] cX[[QPZPSaPVP]STPecad__Ta
^RW WÉ]eXbPST cX[[ VÛ\bcÉ[ ?TcaPTdbWPabchacÛeTa\Ta
[T]cP[XQP]Ta]P^RWP[@PXSP É] " TgcaPX]bPccP b^[
WÊ[[Ta _Ê ST] _PZXbcP]bZP SPcTab^\]d_[P]TaPbÊcTa
VaÉ]bT]
eÉ]SPWT\d]STa]ÉbcPÊa
~3TcUX]]bX]VTc[ÉccXT]
Ca^cb ST bc^aP UÛabcÉaZ
bÊSP] ZP\_ b_TRXT[[c ]Éa ]X]VPa]P eXbPa 5=bcPcXbcXZ
UXT]ST] ZP] WXccP bÉZTa Pcc #%! RXeX[P SÛSPSTb d]
WP\]Xdc[P]STc
STaSTcUÛabcPWP[eÊaTc! »eTa[É\]X]VT] bZTa eXS 3TcÉaT]ÛZ]X]V\TS $_a^
T]ZÉ]b[XVcXS_d]Zc?TcaPT RT]cYÉ\UÛac\TSbP\\PcXS
David Petraeus, USA:s
befälhavare i Afghanistan, går nu vidare som
CIA-chef. Men generalen höjer ett varnande
finger – en hård kamp
väntar avlösaren. Allt
fler civila dödas i USA:s
längsta krig.
UÛaaPÊaTc^RWT]U^acbÉcc]X]V
_ÊSTcaTbT]PbcTÊaT]bcaT]S
4][XVc aP__^acT] bcÊa \^c
bcÊ]Sb\É]]T] UÛa RXaZP '
_a^RT]c Pe SÛSbUP[[T] bZaX
eTacXS]X]VT]5^aTXV]?^[XRh
Det afghanska övertagandet
PeZ^]ca^[[T]UÛabÉZTaWTcb
[ÉVTcX0UVWP]XbcP]_ÊQÛaYP
STb^UUXRXT[[cXbÛ]SPVbX_a^
X OMRÅDEN
SOM
ÖVERÖverlämnas
LÄMNAS
i afghansk
kontroll
eX]bT]1P\XhP]3T]WXbc^
aXbZPSPVT]\PaZTaPSTb\TS
T] SXbZaTc RTaT\^]X b^\
ePaZT] ST PUVWP]bZP \h]
SXVWTcTa]P T[[Ta =Pc^ cX[[
ZÉ]]PVPeXUÛaeÉVPe^a^UÛa
PccPRZTa
<Ê[bÉcc]X]VT] Éa Pcc ST]
bXbcPdc[É]SbZPb^[SPcT]bZP
[É\]P [P]STc cX[[ ! # TTAFP
Stad
Provins
Delar av provins
Mazar-i-Sharif
(Balkh)
Panjshir
Bamiyan
Herat
(Herat)
Kabul
Mehterlam
REUTERS
Rebellerna driver
Gaddafi från Brega
Lashkar Gar
(Helmand)
KÄLLA: UNAMA
SVENSKA GRAFIKBYRÅN/TT
Världen A15
TISDAG 19 JULI 2011
Nelson Mandela sitter i stolen med sin tidigare fru Winnie Mandela till höger medan yngre släktingar kollar in födelsedagstårtan i Mandelas hem i Qunu, Sydafrika.
Foto: PETER MOREY/Scanpix
Mandela vädjade om tid i present
~7P] \ÊbcT eX[P bXV ^RW [YdbbTSP]WP]]ÉaePaPSTeXS
^RWbÊ]V_aÉV[PSTBhSPUaXZP
SPVT] ]Éa ]PcX^]P[WYÉ[cT] X]cTQ[XbYdZ7P]\ÊbcT[TeP E<UX]P[T]XU^cQ^[[XBhSPU
=T[b^] <P]ST[P Uh[[ST (" [É]VT bP cX^ÊaXVT :PQT[^ aXZP! Êa
<T] VT]^\ ^aVP]XbPcX^
<PbT\^[P _Ê bZ^[P] A^bT
QP]ZX9^WP]]TbQdaV
]T]=T[b^]<P]ST[P5^d]
Landets drygt tolv miljoner
SPcX^]d__\P]PSTWP]bhS
bZ^[QPa] UÛaT]PSTb X T] UÛ Nelson Mandela självUXaPST PUaXZP]Ta]P Pcc bZÉ]ZP %&
ST[bTSPVbbÊ]V
cX[[ÉV]PS \TS UP\X[YT] X bX]P VP\[P \X]dcTaPebX]cXScX[[eÉ[VÛ
<P]ST[P X]]P] \^aV^]T]b WT\caPZcTa X Qh] @d]d X aT]WTc^RWbP\WÉ[[T[XVPX]
d]STaeXb]X]V
X][TSSTb »bcaP :P__a^eX]bT] 5aX bPcbTa
7É[b]X]VPa]P cX[[ <P]ST[P WTcbZÉ\_T]^RW=^QT[_aXb
UaÊ]\Ê]VPPeSTd]VP_aÉV cPVPaT]\TSSTcZÉaPb\TZ – Det är mer fint att ge %&
JOHANNESBURG. 4UcTacÉ]Z [PSTb Pe UÛaW^__]X]VbUd[[P ]P\]Tc <PSXQP WPa X]cT \X]dcTa Pe Ta cXS cX[[ WP]b
bP\cUXaP]ST\T]^RZbÊUTbc [hRZÛ]bZ]X]VPa
UaP\caÉcc X ^UUT]c[XVWTcT]b ÉaPbPA^bTQP]ZbZ^[P]baTZ
^RWÉ[SaTXWT\QhVST]<eT
i^
<T] VaPcd[PcX^]Ta cX[[
=T[b^]<P]ST[PbcaÛ\\PST
ÉeT]X]UaÊ]\Ê]VPPeeÉa[
ST]b bcPcb ^RW aTVTaX]Vb
RWTUTa
~0[[P\É]]XbZ^aQTWÛeTa
T]X]b_XaPcX^]bZÉ[[PXbX]P[Xe
=T[b^]<P]ST[PWPaePaXcT]
Mandelas sonson <P]S[P bÊSP]UÛaTcc^aÉZ]T[XVcP]cP[
<P]ST[P\TSST[PSTPccUP \É]]XbZ^a ad]c ^\ X eÉa[
\X[YT]bZd[[TÉV]PSPVT]Êc ST]bP5=)bVT]TaP[bTZaTcT
PccVTdcUX[cPacX[[QTWÛeP]ST aPaT1P]:X<^^]TT-AFP
Barnen välgörenhetsorganisation för barn som skadats i
bränder sjöng för Mandela.
Foto: DENIS FARELL/Scanpix
Nelson Mandelas fru, Graca Machel, sjöng med barnen för
att fira sin man.
Foto: SCHALK VAN ZUYDAM/Scanpix
Nelson Mandela fyllde
93 år i går. I present
vädjade han om tid – att
alla sydafrikaner skulle
ägna 67 minuter åt frivilliga insatser. Summan är samma som det
antal år Mandela kämpat politiskt.
En kvinna står framför en löpsedel från en sydafrikansk tidning som gratulerar Mandela. Foto: SCHALK VAN ZUYDAM/Scanpix
c^a;Tb;P\QTaccX[[ST$
T[TeTa]P
D__\P]X]VT] ^\ Pcc VT
cXS cX[[ eÉ[VÛaP]ST É]SP\Ê[
aXZcPSTb X]cT QPaP cX[[ bhSP
UaXZP]Ta]P5=WPabP]ZcX^
]TaPc Pcc |<P]ST[PSPVT]|
cX[[ÉV]PbbP\WÉ[[b]hccXVPX]
bPcbTa
A16 Ekonomi
È
-2,3
TISDAG 19 JULI 2011
REDAKTÖR: Erik Melkersson 042-489 91 09
E-POST: [email protected]
BÖRSEN I GÅR. Det blev
tangerade årslägsta i går,
mycket på grund av
verkstadsindustrin.
RESEVALUTA ENLIGT FOREX:
È
-9
BÖRSEN I ÅR %
¤ $
4,09 9,65 6,88 1,29
LÄGSTA BOLÅN
3 MÅN %
KR/EURO
KR/DOLLAR
KR/DKR
[PVTc2S^]aTS^eXbPaT]
eX]bcUÛaTbZPcc_Ê $ \X[
Y^]TaZa^]^aUÛaP]SaP
ZePacP[Tc3TcZP]YÉ\
UÛaPb\TSeX]bcT]_Ê!#'
\X[Y^]TaZa^]^a\^cbeP
aP]ST_TaX^SXUY^[
>\bÉcc]X]VT]d__VXRZ
cX[[%'(\X[Y^]TaZa^]^a
YÉ\UÛac\TS#$'\X[Y^]Ta
Za^]^aTccÊacXSXVPaT
8aP__^acT]bZaXeTaeS
<XZPT[>[P]STaPccWP]
eÉ]cPabXV|T][XcT]
ÛZ]X]V|PeST]d]STa[XV
VP]STaÛaT[bT\PaVX]P[T]
UÛaWT[ÊaTc! YdbcTaPc
UÛaQ[P]SP]]PcZÛ_^RW
Tg_P]bX^]TT
Bra kvartal för Axfood
STOCKHOLM. 3PV[XVePad
]TaZa^]^a>\bÉcc]X]VT]
d__VXRZcX[['''(\X[Y^]Ta
YÉccT]0gU^^S\TS
QdcXZbZTSY^a]PFX[[hb^RW Za^]^aYÉ\UÛac\TS'$'"
\X[Y^]TaZa^]^aTccÊacXSX
7T\ZÛ_aTS^eXbPaT]
VPaT0gU^^SWPaU^acUPaP]
eX]bcUÛaTbZPcc_Ê"&
\X[Y^]TaZa^]^aUÛaP]SaP ST b^\ \Ê[bÉcc]X]V UÛa
! Pcc]ÊTccaÛaT[bTaTbd[
ZePacP[Tc! <^cbePaP]ST
_TaX^S cPc\X]bcX]XeÊ\TS! XUY^[ePaeX]bcT]!&\X[Y^ T][XVcST[ÊabaP__^acT]TT
Österrikisk smäll för Loomis
STOCKHOLM. BÉZTaWTcb
Q^[PVTc;^^\XbaTbd[cPc
UÛaP]SaPZePacP[Tc! QT[PbcPbPeT]T]VÊ]Vb_^bc
_Ê$"\X[Y^]TaZa^]^a
:^bc]PST]ÉaaT[PcTaPScX[[
UT[PZcXVeÉaSTaX]VPecX[[
VÊ]VPa^RWbZd[STaX;^^
\XbÛbcTaaXZXbZPS^ccTa
Q^[PV)|B^\T]UÛ[YSPe
d__SPVP]STcWPaWT[P[TS
]X]VT]X»bcTaaXZTQhccb
dc|bZaXeTa;^^\XbXTcc
_aTbb\TSST[P]STTT
Net Entertainment in i Italien
STOCKHOLM. B_T[Q^[PVTc
=Tc4]cTacPX]\T]cWPa
T][XVcTcc_aTbb\TSST[P]
STcTRZ]Pc[XRT]bPecP[\TS
ÊccP^_TaPcÛaTaX8cP[XT]
bTSP]\PaZ]PST]UÛa
^][X]TZPbX]^Û__]PcX[P]
STcST] 'Yd[X=Tc4]cTa
cPX]\T]caÉZ]Pa\TSPcc
ST]XcP[XT]bZPZPbX]^
\PaZ]PST]Q[Xa4da^_Pb
bcÛabcP! $TT
CITATET
”Vi förhandlar just nu. Det
finns inget nytt att rapportera
i dag.”
Gratistidningen Metros chef PER
MIKAEL JENSEN om att Metro är på
väg att sälja sin franska verksamhet till
partnern TFI. Samtidigt presenterade
Metro Sverige en rörelsevinst på 41
miljoner kronor för andra kvartalet. TT
X SÄLJER MASTER. Teleope-
ratören Millicom säljer via
sitt delägda dotterbolag
Colombia Móvil över två
tusen mobilmaster till amerikanska American Tower.
Köpesumman uppgår till
182 miljoner dollar, motsvarande 1,2 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande. TT
hd.se
X SENASTE
EKONOMINYTT
Aktuella börskurser
och ekonominyheter
på hd.se/ekonomi
”Det känns
lite desperat”
Viktig vecka för euron – ny bankskatt föreslås
Lägre vinst för Cdon
STOCKHOLM. 4WP]ST[bQ^
Redigering: Jens Nilsson
1 826
fler personer var inskrivna
som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i slutet av
förra veckan jämfört veckan före. Sammanlagt var
207 992 personer inskrivna
förra veckan, det är 28 641
färre personer än samma
vecka i fjol. Samtidigt deltog 154 640 personer i program med aktivitetsstöd,
749 färre jämfört med veckan före och 11 585 färre än
samma vecka i fjol. TT
Ett extrainsatt EU-toppmöte på torsdag ska
tackla Greklands skuldkris och förhindra att
läget förvärras för
andra europeiska ekonomier. Ett förslag som
nu lanseras är att införa
en bankskatt som tar
sikte på problemen i
Grekland.
~3TcZÉ]]b[XcTSTb_TaPc
3Tc [ÊcTa b^\ T] eÉa]bZPcc
_Ê4da^_P]XeÊb^\bZPePaP
SXaTZcZ^__[PScX[[ST]VaT
ZXbZPbXcdPcX^]T]
7P]WPaUÛabcÊT[bTUÛaPcc
4D[TSPa]P\ÊbcTbÉccP]TS
U^cT] UÛa Pcc X]e^[eTaP ST]
_aXePcP bTZc^a] X ZaXb[Ûb
]X]VT]<T]bZd[[TSÊeX[YP
WP T] \Ta VT]TaT[[ [Ûb]X]V
b^\cPabXZcT_Ê_a^Q[T\T]X
WT[P4da^_P
PARIS. 4][XVcST]chbZPcXS
– Jag har en viss sympati ^\
\P] cPa dc T] PeVXUc UÛa Pcc
bZP_P T] ch_ Pe bcPQX[XcTcb
U^]SUÛaSTcUX]P]bXT[[Pbhb
cT\Tc<T]Pcc\P]cPadcT]
bZPcc UÛa Pcc Z[PaP T] bcPcb
bZd[SbZaXb X 6aTZ[P]S STc
WPa YPV \hRZTc beÊac Pcc bT
PccSTcÉaeÉVT]UaP\Êc
6Ûa\P]T]b_TRXP[[Ûb]X]V
UÛa6aTZ[P]SbÊZ^\\TaU[Ta
[É]STaeX[YPWPbP\\PVh]]
bP\\PQTWP]S[X]V
~BZd[[T 6aTZ[P]S UÊ T]
bZd[S[Écc]PSbÊÉaSTc]Pcda
[XVcUÛaST_^[XcXbZPbhbcT\T]
]X]VT] 3XT FT[c eX[[ ST &
[É]STa]PX]^\Tda^^\aÊSTc
VT]^\T]QP]ZbZPccUÊST]
_aXePcPbTZc^a]PccQXSaPcX[[
aÉSS]X]VbX]bPcbT] Pe STc
bZd[Sch]VSP6aTZ[P]S©eT]
QP]ZTab^\X]cTSXaTZcÉaX]
e^[eTaPSTX6aTZ[P]SbZPQT
cP[PbZPccT]
B41)bRWTUTZ^]^\A^QTac
1TaV`eXbc chRZTa Pcc UÛab[P
VTc^\PccX]UÛaPTda^_TXbZ
QP]ZbZPcc UÛa Pcc [ÛbP _a^
Q[T\PcXZT] X 6aTZ[P]S Éa
\ÉaZ[XVc
X?^acdVP[^RW8a[P]SPccbcÉ[
[PbP\\PZaPe^\bZd[S[Écc
]PSTa ^RW [X]SaX]V X aÉ]cT
eX[[Z^a
Bergqvist säger att UX]P]b
\PaZ]PSTa]PbUÛaeÉ]c]X]V
PaÉabc^aP_Ê4Dc^__\ÛcTc
^RWWP]ca^aPccTccP]cP[Êc
VÉaSTaZ^\\TaPcc_aTbT]
cTaPb
~3T[bWP]S[PaSTceÉ[^\
Tcc]hccZaXb_PZTcUÛa6aTZ
[P]S3TceTaZPaeÉ[b^\^\
STc[P]SPa]ÊV^]bcP]bZaX]V
\X[YPaSTaTda^ST]bXUU
aP b^\ 8]cTa]PcX^]T[[P
eP[dcPU^]ST] WPa VÊcc dc
\TS
Utöver det förväntar han bXV
]hWTcTa^\ST]Tda^_TXbZP
ZaXbU^]ST]45B54da^_TXb
ZPUX]P]bXT[[PbcPQX[XbTaX]Vb
UPRX[XcTcT]^RWTccbcÛaaTVP
aP]cTaPcQT[^__UaÊ]bcPcTa]P
X]^\Tda^^\aÊSTcTT-AFP
Robert Sennerdal
X BEHÖVER MUSKLER
X EFSF är en förkortning för
Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten.
X Syftet med den finansiella
mekanismen EFSF är att upprätthålla den finansiella stabiliteten inom euroområdet.
X Faciliteten upprättades för
ett år sedan för en period på
tre år.
X I dag är den på 440 miljarder euro, men utlåningskapaciteten är bara 250 miljarder
euro. Av dessa 250 miljarder
euro är redan 85 miljarder
uppbundna för Irland och 78
miljarder för Portugal.
X Enligt SEB:s chefekonom
Robert Bergqvist måste
EFSF:s muskler förstärkas,
det vill säga EU-ledarna
måste garantera ett större
belopp samt ge EFSF möjlighet att köpa obligationer
även på sekundärmarknaderna. TT
Lindab dubblar vinsten
Bjärebaserade byggproduktkoncernen Lindab
dubblade sin vinst för
andra kvartalet i år.
Analytikerna hade dock
räknat med ett bättre
resultat.
& $cX[[ &$$\X[Y^]TaZa^
]^a7Éa_TZPSTP]P[hcXZTa
]P _a^V]^b _Ê T] ÛZ]X]V
\TS hccTa[XVPaT RXaZP \X[Y^]TaZa^]^a5ÛaTcPVTcb
Z^]RTa]RWTUbÉVTabXVÉ]SÊ
ePaP]ÛYS\TSaP__^acT]
– Den viktigasteP][TS]X]V
T]cX[[PcceXWPaVÊccbÊQaPÉa
Pcc eÊa WdedSbPZ[XVP \PaZ
]PSST]]^aSXbZP^RWXbh]
]TaWTc ST] beT]bZP QhVV
\PaZ]PST] ÊcTaWÉ\cPc bXV
QÉccaTÉ]P]SaPEXWPa^RZbÊ
WPUc T] V^S cX[[eÉgc X Q[P]S
P]]Pc Ahbb[P]S b^\ Éa T]
eXZcXVUaP\cXSb\PaZ]PSUÛa
^bb bÉVTa 3PeXS 1a^STcbZh
eS^RWZ^]RTa]RWTU_Ê;X]
SPQ
5ÛaTcPVTcWPa^RZbÊVY^ac
Tcc _Pa UÛaeÉae X 3P]\PaZ
^RW1T[VXT]^RWZ^\\TaPcc
U^acbÉccPPccbcÉaZPSXbcaXQd
cX^]T] \TS ]hP UX[XP[Ta X
EÉbcTda^_P
ÄNGELHOLM. ! WPaWXccX[[b
ePaXcTccUaP\VÊ]VbaXZcÊaUÛa
;X]SPQb^\aP__^acTaPaT]
UÛaQÉccaPS UÛabÉ[Y]X]V UÛa
UYÉaST ZePacP[Tc X aPS 3T]
1ÊbcPSbQPbTaPST QhVV_a^
SdZcbZ^]RTa]T]aTS^eXbPaX
bX] P]SaP ZePacP[baP__^ac
UÛa ! T] eX]bc UÛaT bZPcc
_Ê(&\X[Y^]TaZa^]^aYÉ\
UÛac\TSeX]bcT]_Ê#&\X[
Y^]TaZa^]^ad]STabP\\P
_TaX^SXUY^[<T]aTbd[cPcTc
UÛaTbZPccÉa $_a^RT]cbÉ\
aTÉ]P]P[hcXZTa]PbUÛaeÉ]c
]X]VPa
5ÛabÉ[Y]X]VT] bcTV UaÊ]
Ca^cb eX]bcUÛaQÉccaX]V
P a]P WXccX[[b d]STa ! Éa
3PeXS 1a^STcbZh T] P]X]V
UÛabXZcXV ]Éa eX QTa W^]^\
bXP^\aTbcT]Pe! – Det är för tidigt att säga
]ÊV^c^\STcTUcTab^\ST]
Tda^_TXbZPTZ^]^\XbZPZaX
bT]X]cT]Êcc]ÊV^][Ûb]X]V
É]3TcÉaYd]ÊV^cb^\_Ê
eTaZPa \PaZ]PST] X bc^ac
<T]\TScP]ZT_ÊeÊaV^SP
cX[[eÉgcd]STaSTUÛabcPbTg
\Ê]PSTa]PXÊaUaP\bcÊaSTc
^aVP]XbZP cX[[eÉgc\Ê[Tc ^\
ÊccP _a^RT]c ]d b^\ \Ta
\ÛY[XVcPcc]ÊbÉVTaWP]
Nina
Sköldqvist
[email protected]
042-489 90 19
Fakta Lindab
X Huvudkontor finns i Grevie
där det grundades 1959.
X Bolaget har i dag vuxit till
en ventilations- och byggproduktskoncern med mer än 4
400 anställda och verksamhet i 31 länder.
X I fjol redovisades en vinst
på 112 miljoner kronor före
skatt, vilket är 7 miljoner
kronor lägre än 2009. Försäljningen minskade samtidigt med en halv miljard till
6,5 miljarder kronor medan
rörelseresultatet förbättrades med 15 procent till 347
miljoner kronor.
Svenskarnas skuld 89 miljarder
Nordea räknar med högre ränta
STOCKHOLM. BeT]bZPa]PWP
STeXSWP[eÊabbZXUcTc'(\X[
YPaSTaZa^]^aXbZd[ScX[[Za^
]^U^VST]T]\X]bZ]X]V
\TScaT_a^RT]cYÉ\UÛac\TS
bP\\PcXS_d]ZcXUY^[
CaT]ST]ÉaPccST]bP\
\P][PVSPbZd[ST]Éa
VP]bZPZ^]bcP]c
~5X]P]bZaXbT]ÉaUÛaQX
STOCKHOLM. =^aSTPbTZ^
^RWST]TVPcXePZ^]bTZeT]
bTa]PWPaPecPVXc=dÉa
[ÉVTcVP]bZPbcPQX[cbÉVTa
0[T]P:^aT]R^]ca^[[Ta_Ê
Za^]^U^VST]cX[[3PVT]b
=hWTcTa
3T "beT]bZPa\TSbcÛabc
bZPccTbZd[STaÉacX[[bP\
\P]bbZh[SXVP]ÉaPceÊ\X[
YPaSTaZa^]^aTT
]^\TaU^acbÉccTaPccdcVÊ
UaÊ]PccAXZbQP]ZT]bZP
WÛYPbchaaÉ]cP]UaP\ÛeTa
1TSÛ\]X]VT]]dÉaPcc
AXZbQP]ZT]WÛYTaaÉ]cP]Tcc
_PaVÊ]VTacX[[XÊa|\T]
aT[PcXecb]PacVÊaX]XTcc[dV
]PaTaÉ]cTWÛY]X]VbcT\_^|
EXSb[dcTcPe! b_ÊbaÉ]
cP]ePaP!$_a^RT]cYÉ\
UÛac\TSSPVT]b!_a^
RT]c
|<ÛY[XVT]ZP]STchccTa
[XVPaTT]cXSePaPX]caTbbP]c
PccQX]SPQ^[Ê]TaÉ]c^a
\T]^bÉZTaWTcT]Éa
\hRZTcbc^a|bZaTe=^aSTP
XT]_a^V]^bd]STaVÊa
SPVT]TT
Ekonomi A17
TISDAG 19 JULI 2011
Ökat antal anmälningar
om misstänkt penningtvätt
Kontant betalning för
bilen eller lön till någon
som inte jobbar kan
vara pengar från brott.
Polisen får in en ökande
mängd rapporter om
misstänkt penningtvätt.
STOCKHOLM. ?T]]X]VceÉcc
bc^ac^RW_^[XbT]eX[[PccÉeT] Z^]cP]cTaWPb^\_^[XRhPcc _^[XbT]UÛaPccP]eÉ]SPbXdc
P]SaP QaP]bRWTa Q[Xa \Ta X]cTcPT\^c\TaÉ] aTS]X]VPa
ePZbP\\P
Za^]^a X QTcP[]X]V P]bTa
UX]P]b_^[XbT]
– Om du sätter in 100 000
– Många kriminellaVT]^\
5Ûa Pcc d__VXUcTa]P ^\ Za^]^a _Ê QP]ZT] ^RW X]cT
UÛa PUUÉaTa \TS Z^]cP]cTa _T]]X]VceÉccbZPVÛaP]hccP ZP] UÛaZ[PaP ePa _T]VPa]P
^RWSTcbh]bX]cTXSTcUX]P] \ÊbcT ST Zd]]P Z]hcPb cX[[ Z^\\TaUaÊ]ZP]STX]cTQT
bXT[[PbhbcT\Tc3ÉaUÛaÉaSTc YdbcSTcQa^ccb^\_T]VPa]P b[PVcPb 3ÉaT\^c ZP] STc
X]caTbbP]cPccbT]ÉaSTc[ÉVVb Z^\\TaUaÊ]3TcZP]ePaP ePaPT]X]SXZPcX^]_ÊQa^ccb
X]bc^aPbd\\^aXZ^]cP]cTa beÊac]ÉaSTcVÉ[[Ta^aVP]XbT [XVeTaZbP\WTcbÉVTa?P[\
X UPbcXVWTcTa QX[Pa QÊcPa aPS ZaX\X]P[XcTc TUcTab^\ QTaVTT
Sofia Tanaka
ÉST[bcT]Pa^RWZ^]bcbÉVTa _T]VPa]P ZP] Z^\\P UaÊ]
?P[\QTaV
\Ê]VP^[XZPQa^cc
8 UÛaTQhVVP]ST bhUcT QÛa
AP__^acTa]P^\_T]]X]V
UÛaTcPVb^\cX[[ÊcTaZÛ_\TS ceÉcc bZXRZPb eXSPaT X]^\
Pcc UÛaeP]S[P _T]VPa UaÊ]
Qa^cccX[[cX[[VÊ]VPab^\ZP]
aTS^eXbPbÛ__TcÉaXbXVX]cT
^[PV[XVc X BeTaXVT 3ÉaT\^c
\ÊbcT Q[P]S P]]Pc QP]ZTa
%!!&
UPbcXVWTcb\ÉZ[PaT QX[WP]S
$'#"
[PaT^RWZPbX]^]aP__^acTaP
\XbbcP]ZPa^\PccSTcUÛaT
Z^\\Ta
5ÛaaPÊaTcUXRZ_^[XbT]X]
#'(#
SahVc !aP__^acTa~T]
"#_a^RT]cXVÛZ]X]VYÉ\UÛac
\TS!(T][XVcUX]P]b_^[X
bT]bUÉabZPÊabaP__^ac
~3TUX]P]bXT[[PX]bcXcdcT]
WPa Q[XeXc SdZcXVPaT _Ê Pcc
"$!(
d__cÉRZP \XbbcÉ]Zc _T] X BRANSCHER MED FLEST
]X]VceÉcc bÉVTa CW^\Pb RAPPORTER OM MISSTÄNKT
?P[\QTaV RWTU _Ê UX]P]b PENNINGTVÄTT
_^[XbT]T]T]WTc_ÊAXZbZaX
#('
\X]P[_^[XbT]
$&
#(
'
(
©]bÊ[É]VTÉaSTcUaÉ\bc
UÛaTcPV X UX]P]bQaP]bRWT]
cX[[TgT\_T[QP]ZTa^RWeÉg
[X]VbUÛaTcPVb^\bZXRZPaX]
FOTO: Scanpix, bilden är ett montage
SVENSKA GRAFIKBYRÅN/TT/HD
aP__^acTa <ÛaZTacP[Tc Éa KÄLLA: Finanspolisens årsrapport 2010
Sur reaktion på
Atlas Copcos signal
STOCKHOLM. ETaZbcPSb
Z^]RTa]T] 0c[Pb 2^_R^b
PZcXTaPbPSTXVÊabTSP]Q^
[PVTc _aTbT]cTaPc bX] ST[
ÊabaP__^ac 3Tc ePa ST
^UÛaÉ]SaPST UaP\cXSbdc
bXZcTa]P b^\ UXRZ PZcXT
\PaZ]PST] Pcc aTPVTaP
\TSQTbeXZT[bT
8 ST[ÊabaP__^acT] bZaX
eTa 0c[Pb 2^_R^ Pcc TUcTa
UaÊVP]_ÊZ^]RTa]T]b_a^
SdZcTa^RWcYÉ]bcTaeÉ]cPb
[XVVP ZePa _Ê ]dePaP]ST
WÛVP]XeÊ3TcX]]TQÉaT]
]TSaTeXSTaX]VPeUaP\cXSb
dcbXZcTa]PUaÊ]UÛaTVÊT]ST
ZePacP[SÊ\P]aÉZ]PSTT]
]ÊV^cÛZPSTUcTaUaÊVP]
<Pcb;XbbeTaZbcPSbP]P
[hcXZTa_ÊBfTSQP]ZbÉVTa
Pcc 0c[Pb 2^_R^b aP__^ac
TVT]c[XVT] Éa VP]bZP QaP
\T] Pcc UÛaeÉ]c]X]VPa]P
[ÊVÉ]]dWÛVaT
~<P]ZÉ]]TaeÉ[PccSTc
Q[Xa X]cT QÉccaT É] bÊ WÉa
^RWSTcÉaeÉ[T]bXV]P[^\
Pccc^__T]WPa_PbbTaPcb
7P]bÉVTaPcc0c[Pb2^_
R^]^a\P[cbTccÉaTccQ^[PV
b^\QadZPa[TeTaTaPaTbd[
cPcb^\ÉaQÉccaTÉ]UÛaeÉ]
cPc ^RW Pcc STc b_T[Pa X] X
UÛaeÉ]cP]bQX[ST] 3Tbbdc
^\_ÊeTaZPa^\eÉa[SbaXb
ZTa]P X bÛSaP 4da^_P ^RW
^a^] UÛa Tda^] QTSÛ\
]X]VT]PeUaP\cXST]UÛaTcc
bÊTg_^acQTa^T]STUÛaTcPV
b^\0c[Pb2^_R^
0c[Pb 2^_R^b eX]bc UÛaT
bZPcc Q[Te #' \X[Y^]Ta
Za^]^aUÛaP]SaPZePacP[Tc
YÉ\UÛac \TS eX]bcT] _Ê
"#" \X[Y^]Ta Za^]^a
\^cbePaP]ST_TaX^SXUY^[
0]P[hcXZTa WPST X VT
]^\b]Xcc aÉZ]Pc \TS T]
eX]bc_Ê#"\X[YPaSTaZa^
]^aT][XVcATdcTabTT
Robert Sennerdal
Ökad vinst för Intrum Justitia
STOCKHOLM. 8]ZPbb^Q^[P
VTc8]cad\9dbcXcXPaTS^eX
bPaT]eX]bcUÛaTbZPcc_Ê
'%%\X[Y^]TaZa^]^aUÛa
P]SaPZePacP[Tc! <^c
bePaP]ST_TaX^SXUY^[ePa
eX]bcT] $(\X[Y^]Ta
Za^]^a
>\bÉcc]X]VT]d__VXRZ
cX[[(&&$\X[Y^]TaZa^]^a
YÉ\UÛac\TS(!!$\X[Y^
]TaTccÊacXSXVPaT
|0[[cchSTa_ÊPccTUcTa
UaÊVP]_ÊcYÉ]bcTab^\
Z^\QX]TaPacaPSXcX^]T[[
ZaTSXcWP]cTaX]V\TSPcc
ZÛ_PU^aSaX]VPaZ^\\Ta
PccU^acbÉccPPccÛZP|bZaX
eTaeS;PabF^[[d]VXST[
ÊabaP__^acT]TT
X BÖRSEN
Otrohet mot banken kan löna sig
r
1 Ta med det hä
SKED
Z^]ZdaaT]b\TSP]SaPQP]
ZTab^\QP]ZTa]PVTaTccQaP
TaQYdSP]ST
Och om du bestämmer dig
UÛaPccePaP^ca^VT]\^cSX]
VP\[P QP]Z UX]]b T] ÛeTa
T]bZ^\\T[bT \T[[P] QP]
ZTa]P b^\ d]STa[ÉccPa Tcc
QhcT?ÊZ^]bd\T]cTa]PbbT
UX]]bRWTRZ[Xbc^a_ÊePS\P]
QTWÛeTaVÛaP^RWcÉ]ZP_Ê
4cc QhcT bZP X]cT cP \Ta É]
caTSPVPa^RWSTcÉaSX]]hP
QP]Zb^\VÛaSTc\TbcPPe
Y^QQTcTT
Maria Victorin
Uppgifter om vilka
ingar
tjänster och överför
l dina
som är kopplade til pel
em
ex
l
til
on
nt
ko
TJÄ
bank
ÖV N S T
lön, pension och
ERF ER
ÖR
a-kassa.
I
togiron som
Uppgifter om de au a konton.
l
til
är anslutna din
E
ÅRSB OUTDRAG
Senaste årsNT
O
K
h
oc
et
CHE
besked
CK
kontoutdrag.
AUTOGIR
O
PRIVA
BLAN TGIRO KET TE
R
NG
AR
Bankbok
r
Ej utnyttjade checka
.
as
ler
ku
som ska ma
00
12
34
5
-00
00
67
89
0
Säkerhetsdosa
75
På ett bundet bolån kan aÉ]
cP]SdUÊaQTcP[PbZX[YPd__T
\^c T] WP[e _a^RT]cT]WTc
\T[[P] ^[XZP QP]ZTa ^RW
Q^[Ê]TUÛaTcPV
3Tc ZP] chRZPb [XcTc \T]
_ÊTcc\X[Y^][Ê]ZP]STcVT
SXV ÊcbZX[[XVP Wd]SaP[P__Pa
\Ta ZePa X _[Ê]Q^ZT] Pcc
eÉ[YPaÉccQP]Z^RW_ÊTcccaT
\X[Y^]Tab[Ê] Q[Xa UÛabcÊb
bZX[[]PST]É]]dbcÛaaT
~1PaP VT]^\ Pcc bT ^\
bXccWdbPebTT]STQ^[Ê]^RW
b_PaZ^]c^ ZP] \P] cYÉ]P
\hRZTc_T]VPaZ^]bcPcTaPa
C^[[TahS
uBAbNaKnk
d
r
e
t
U
y
D
R
b
E
T
å
Y
S
B
Å
XS
ST
ALA
R
PeQP]ZcYÉ]bcTaÉa]É\[XVT]
UaX^RWZ^]ZdaaT]bT]\T[[P]
bc^aQP]ZTa]PaÉccSÊ[XV
~1P]ZTa]PÉaQaP_Ê^[XZP
bPZTa Bc^aQP]ZTa]P VTa cX[[
TgT\_T[ eÉ[SXVc [ÊVP b_Pa
Z^]c^aÉ]c^a^RWb^\Z^]bd
\T]c ZP] \P] UÊ \hRZTc
QÉccaT aÉ]c^a W^b P]SaP
\X]SaTQP]ZTaT[[TaUX]P]b
X]bcXcdc bÉVTa 9PZ^Q C^[[T
ahSeSUÛabPYcT]2^\_aXRTa
SÉa \P] ZP] YÉ\UÛaP ^[XZP
QP]ZTab^RWX]bcXcdcbTaQYd
SP]ST]
Och egentligen är det intebÊ
beÊac Pcc b_T[P dc QP]ZTa]P
\^c ePaP]SaP bÉVTa C^[[T
ahS
~9PVchRZTa\P]bZP_aPcP
\TSU[TaPQP]ZTaX]]P]\P]
QTbcÉ\\TabXV^RWePaPQaP
_Ê[Ébc >UcPbc Éa STc UÛabc X
52
STOCKHOLM. ?aXbbÉcc]X]VT]
~CaPSXcX^]T[[cQhcTabeT]
bZPaQP]ZaÉccbÉ[[P]\T]STc
ÉaT]ÛZPSaÛa[XVWTc^RWTcc
ÛZPcX]caTbbT=d\TaPÉaSTc
UaP\UÛaP[[cQ[P]Sh]VaTeP]
[XVc Pcc \P] WPa T] P]SaP
QP]ZSÉa\P]WPaTccb_Pa
Z^]c^T[[TabX]PPZcXTa
IN
GA
Det finns en hel del att
vinna på att studera
olika bankers erbjudanden litet noggrannare
än de flesta av oss gör.
Lite otrohet mot den
vanliga banken kan
löna sig.
3TU[TbcPQP]ZTa^RWQ^[Ê
]TUÛaTcPV cX[[É\_Pa ^RZbÊ
X]SXeXSdT[[ aÉ]cTbÉcc]X]V
^RW[^RZPa\TSUÛa\Ê][XVP
eX[[Z^a ^RW Sd eÉ[YTa Pcc Q[X
WT[Zd]SW^bYdbcS^\
4]QaPZd]SÉaT][XVcQP]
ZTa]Pb bÉcc Pcc bT STc X]cT
ST]b^\WPa\hRZTc_T]VPa
_ÊQP]ZT]dcP]ST]b^\WPa
bc^aP[Ê]_[PRTaPSTW^bST\
3TcÉaSTcb^\QP]ZT]cYÉ
]Pa_T]VPa_Ê
<T]\Ê]VPSaPabXVUÛaPcc
QhcPQP]Zca^cbPccSTcbZd[[T
Zd]]PX]]TQÉaPT]aTYÉ[eX]bc
5ÛaZaÊ]V[XVcca^a\Ê]VP
Nummer på
sluta.
kort som du vill av
Privatgiroblanketter
som ska makuleras
och avslutas.
Kontakta den bank du vill byta till. Din nya bank öppnar nya konton och tjänster åt dig.
2
3 Nya banken kontaktar din gamla bank
och avslutar dina konton och tjänster.
4 Pengarna förs över till nya kontot.
Nya banken
KÄLLA: Svenska Bankföreningen
Gamla banken
SVENSKA GRAFIKBYRÅN/TT
Lamporna blinkade rött
när årslägsta tangerades
Börsskärmarna blinkade
röda under gårdagen. När
Stockholmsbörsen stängde
hade OMXS-index backat
med 2,3 procent till tangerat årslägsta 334,5. Det
innebär att index tappat 7,2
procent sedan årets början.
Inget branschindex
stängde på plus. Verkstadsindustrin var måndagens
stora förlorare, med en
nedgång på 3,7 procent.
Atlas Copcos A-aktie föll
med 8,1 procent efter att ha
levererat en kvartalsrapport som inte levde upp till
förväntningarna.
– Det är en bra rapport
men förväntningarna låg
väl lite högre, säger Mats
Liss, verkstadsanalytiker på
Swedbank.
Börsdagen var tuff även
för andra verkstadsbolag.
Sandvik, som avslöjar hur
andra kvartalet gick i dag,
föll med 3,3 procent. För Alfa Laval, som också delårsrapporterar på tisdag, slutade dagen på minus 3,0
procent.
Credit Suisse höjde på
måndagen riktkursen för
Ericsson till 110 kronor.
Marknaden var dock inte
särskilt imponerad och
Ericssons aktie dalade med
0,8 procent.
Säkerhetsföretaget Gunnebo dubblade vinsten före
skatt till 67 miljoner kronor
för andra kvartalet. Aktien
klättrade med 3,4 procent.
Inkassobolaget Intrum Justitia, vars vinst också ökade,
fick tummen upp av marknaden när aktien steg med
8,5 procent.
Säkerhetsbolaget Loomis
åkte däremot på en smäll
på 53 miljoner kronor under andra kvartalet efter
felaktig värdering av tillgångar och skulder i det
österrikiska dotterbolaget.
Aktien sjönk med 3,4 procent.
X EUROPABÖRSERNA
Frankfurtbörsens DAX-index föll med 1,6 procent till
7 220,1. Londonbörsens FTSE 100-index sjönk lika
mycket till 5 843,7. Parisbörsen CAC-index låg på
3 726,6, ned med 2,0 procent.
X NEW YORKBÖRSEN
Euro-kris och haltande förhandlingar mellan demokrater och republikaner om
en höjning av lånetaket för
den amerikanska statsskulden fick New York-börserna
att vända ner.
Dow Jones industriindex
föll 0,8 procent till 12 385,2
och Nasdaqs kompositindex
sjönk 0,9 procent till
2 765,1.
TISDAG 19 JULI 2011
A18 Börsen
% i år
SX INDEX
STÖRST KURSRÖRELSER I PROCENT – OMX STOCKHOLM
18 JULI 2011
SX Material
SX Industri
SX Dagligvaror
SX Finans
SX Hälsovård
SX IT
SX Telekom
OMX Stockholm
OMXS30
-2,3
-2
-3,7
-1,3
-2
-1,4
-1
-1,6
-2,3
-2,2
246,3
429,8
583,5
384,7
271,3
180,8
741,2
334,5
1056,1
-17
-13
-3
-10
+2
+10
-12
-9
-9
Betalt
Aktie
Artimplant
Eniro
Midsona A
ABB
Alfa Laval
Alliance Oil
Assa Abloy B
Astra Zeneca
Atlas Copco
Atlas Copco
Autoliv SDB
Axfood
Boliden
Castellum
Electrolux A
Electrolux B
Elekta B
Ericsson A
Ericsson B
Fabege
Getinge B
H&M B
Hakon Invest
Hexagon B
Holmen A
Holmen B
Hufvudst A
Hufvudst C
Husqvarna A
Husqvarna B
Industriv A
Industriv C
Investor A
Investor B
Kinnevik A
Kinnevik B
Latour B
Lundbergs B
Lundin Min.
Lundin Petro
Meda A
Melker Schör
Millicom SDB
MTG A
MTG B
NCC A
NCC B
Nordea Bank
Oriflame SDB
Peab B
Ratos A
Ratos B
Saab B
Sandvik
SCA A
SCA B
Scania A
Scania B
SEB A
SEB C
Seco Tools B
Securitas B
SHB A
SHB B
Skanska B
SKF A
SKF B
SSAB A
SSAB B
Stora Enso A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedbank pre
Swedish Matc
Tele2 A
Tele2 B
TeliaSonera
Tieto
Trelleborg B
Volvo A
Volvo B
2011
Köpkurs
Säljkurs
sist
-2,8
-4,1
-1,7
-3,4
-2,4
-13,1
-11,4
+0,5
-3
-2,2
-1,1
-10,4
-2,2
-6,1
-0,5
-0,7
-1,65
-2,1
-1
+0,05
-9,4
-7,5
-3,3
-1,3
-1,39
-1,29
-3,9
-2,75
-3,8
-3,8
-2,5
-2,5
-4,2
-3,1
+0,1
+0,15
-2,45
-10,6
-9
-13,7
-18,2
-4,9
-3,4
-1,55
-6,6
-1,41
-5
-4
-0,9
-3,5
-2,4
-1,6
-1,7
-3,4
-0,61
-1
-2,9
-0,55
-1,9
-2,6
-2,3
-4,5
-3,3
-2,35
-2,3
-0,9
-2,15
-1,15
-1,4
-1,6
+5
-2
-0,78
-1,15
-2,75
-4,2
-4,3
162,7
130,8
107,9
154,2
319,3
149,7
132,6
452
225,2
108,1
91,45
161
144,5
291,1
85,8
89,05
59,3
168,8
214,2
86,75
134,4
200
186,5
70,4
139,9
37,5
39,08
98,1
93,75
135
138,8
134
135,1
115,8
222
46,63
87
68,25
155
708,5
403,2
383,4
129,6
130,6
62,8
267
41,59
111,7
111,8
135,6
101,7
85,55
86
131,5
131,7
45,46
44
95,1
62
186,8
183,3
104,6
169,6
170,7
83,25
71,75
62,1
59,15
99,75
99,3
220,7
130,1
125,2
44,1
94
65,2
100,4
100,6
162,8
130,9
108,3
154,4
319,5
149,8
132,9
452,6
225,8
108,2
91,5
169
144,6
291,4
86,2
89,1
59,45
168,9
214,3
87,4
134,5
208,5
186,6
70,45
38,61
39,1
98,2
93,9
135,2
138,9
137,2
135,2
116,2
222,9
46,71
87,15
68,3
155,5
709
435
383,8
130,9
130,7
62,85
267,1
41,67
115
111,9
136,1
102
86,35
86,05
135
131,8
45,47
44,7
95,4
62,05
186,9
184,5
104,7
170,9
170,8
83,3
71,9
63,15
59,35
99,8
99,6
221,2
139,5
125,3
44,16
94,15
65,25
100,8
100,7
162,7
130,9
108
154,2
319,3
149,7
132,6
452
225,2
108,1
91,5
163,6
144,6
291,4
85,8
89,05
59,45
168,9
214,2
86,9
134,5
202
186,6
70,4
38,61
39,1
98,1
93,9
135
138,8
135,4
135,2
115,8
222,8
46,71
87,15
68,25
155,5
708,5
399,3
383,4
129,6
130,6
62,85
267
41,59
115
111,9
136,1
102
85,9
86,05
131,5
131,8
45,47
44
95,1
62,05
186,9
183,3
104,7
170
170,7
83,25
71,75
63,75
59,35
99,75
99,3
220,7
140
125,2
44,1
94,15
65,2
100,4
100,6
170,4
147,7
125,5
197,4
330
173,5
156,5
569
256
143,5
97,5
256
196,1
308,9
93,6
96,7
81,2
175,8
239,6
119
167,7
255
253,4
80,7
146
59
59
136,5
123,2
155
158,9
161,9
159,8
150
258,8
58,9
98,5
73,3
208
725
500
490,8
185,3
185,5
81,6
388
59,2
139,9
135,9
155
136,5
115
114,9
162
164,8
62
61,3
128,7
82
226
222,5
138
198,5
196,5
117,1
102,9
85,4
80
119,6
119
227,4
194,9
156,2
55,4
142,2
77,5
120,3
122
%
i år p/e utd
139,5
119
98,1
155,7
287,3
141,3
127,9
419
211
105,1
85
163,6
142,8
221,4
70,5
73,3
58,3
140,6
199
81,8
127,6
200
189
70
124,1
39,3
39,4
101,3
96,2
133
136,4
129,6
130,2
112
221,5
41,2
72,7
49,9
153
537
400
392,9
130,5
131
63,5
267,2
41,1
112
111
114,5
101,2
85,3
85,1
121,9
123,8
45,8
44,7
96
60,3
184,2
182,2
102,4
160
161,1
85
73,7
64
61,1
94
95,9
185,5
125,5
114,4
44
93
57,1
94
94,7
+7
-8
+2
-19
+3
-9
-10
-15
-10
-21
-36
-24
+13
+16
+14
-24
+20
-4
-26
-7
-7
-16
-10
+14
-31
-30
-18
-20
-3
-4
-1
-1
-7
-11
-4
+4
+33
-10
+10
-16
-14
-12
-12
-14
-25
-27
-9
-10
+11
-22
-19
-19
-13
-15
-19
-17
-21
-21
-13
-13
-21
-11
-11
-26
-28
-10
-14
+6
+4
+13
-6
-10
-17
-26
-8
-13
-15
21 4,16
18
3
12
0
14
4
8 19,01
19 3,88
17 3,88
10 11,23
14
12
7
5
8 3,6
11 6,5
10 6,5
32
4
25 2,25
26 2,25
6
3
18 3,25
19 9,5
neg
6
47 1,4
24
7
22
7
8 2,3
17 2,3
12 1,5
13 1,5
3
4
2
4
3
5
3
5
3 4,5
3 4,5
22 3,75
11 3,75
12
0
8
0
14
2
3 1,25
7 11,13
8 7,5
7 7,5
9
10
9
10
11 2,6
14 13,42
10 2,6
16 5,25
16 5,25
33 3,5
18
3
11
4
11
4
12
5
12
5
13 1,5
12 1,5
19 4,2
11
3
11
9
10
9
11 6,25
15
5
15
5
49
2
42
2
7 2,22
7 2,22
16 2,1
15 4,8
16 5,5
8
27
8
27
1 2,75
15 6,27
15 1,75
19 2,5
19 2,5
STOCKHOLM MEDELSTORA BOLAG
AarhusKarlsh
Active Biote
Addtech B
Arise Windpo
Atrium Ljung
Avanza
Axis
B&B Tools B
BALD PREF
Balder B
BE Group
Beijer Alma
Betsson B
Bilia A
Billerud
BioInvent In
Biovitrum
Björn Borg
Black E.F.
Brinova B
Bure Equity
Byggmax
CDON
Clas Ohlson
Concentric
Corem Prop.
Diamyd Medic
Duni
East Cap. Ex
Eniro
EnQuest
Fagerhult
Fast Partner
Fenix Outdoo
G&L Beijer B
Gunnebo
Haldex
Heba B
Hexpol
HiQ Internat
Höganäs B
IFS A
IFS B
Indutrade
Intrum Justi
JM
KappAhl
Karolinska D
Klövern
Kungsleden
Lindab
Loomis B
Medivir
Mekonomen
Net Entertai
Net Insight
New Wave Gr.
Nibe Ind
Niscayah Gr.
Nobia
Nolato B
Nordnet B
Orc Software
PA Resources
Proffice B
Rezidor Hote
Sagax
Sagax Pref.
SAS
Skistar B
Sweco A
Sweco B
Systemair
TradeDoubler
Transcom A
Transcom B
Transmode
Unibet SDB
Wallenstam B
Wihlborgs Fa
Vostok Nafta
ÅF B
Öresund
-8
-7
-1,5
-1,5
-8
-5
-2
-0,6
-0,5
-4,75
-5,5
-3,25
-2
-0,7
+0,1
-0,7
-0,6
+0,1
-1,7
+1
-2,25
-1,8
-0,1
-1,5
-0,25
-2,1
-0,35
+0,5
+0,8
-2
-8
+1,3
-1,3
-0,5
-5
-0,4
-3,5
-0,75
-9,5
+7,75
-5,5
-1,2
-0,8
-0,5
+0,25
-2,75
-3
-4,5
-2,5
+2
-0,05
-1,8
-3
-0,4
-5
-0,4
-2,25
-0,09
-0,2
-2,2
-0,5
-0,2
-0,55
-1,25
-4,25
-2,25
-0,75
-2,9
-0,4
-0,25
+0,5
-2,25
-0,75
-1
-0,5
-5,5
-1,5
175,5
79,75
170,5
46,9
79,5
164,5
126,25
89,75
261
28,5
32,5
128
144
103,5
60,75
19,3
23,7
46,6
24,3
96,5
30,8
36,2
40,6
81,75
39,2
23,4
9,85
60
69,5
23,3
12,5
170
43,2
159
247
39,8
32,5
62
174,5
35
246,5
108
112,75
185,5
99
130,75
26,6
33,2
30
58,5
61
85
131,5
197,5
64,25
2,73
40
105
18,1
35,2
61
19,1
61,25
3,33
29
37,1
190
26,5
13,7
100
59,5
60
90
34,2
12,2
11,75
47
134,25
64,5
88
33,1
120,25
98,25
176
176
205
165 -7
80
80
172 69,5 -53
175 170,5
206
167 -13
47
47
50,5 40,5 +9
80,25
79,5
90,8
78 -8
165
165
254
173 -29
126,5 126,5
157 111,8 +3
90,25 90,25 126,8 90,3 -20
261,5
261 263,5
249
28,9
28,9
35 27,3 -2
32,8
32,8
49 33,1 -28
129 128,5 173,5 117,3 -20
144,5
144 157,5 107,8 +29
103,75 103,5 162,5
105 -20
61
61
76,3 57,5 +5
19,6
19,6
32 19,8 -34
23,8
23,8
37 20,2 -34
46,8
46,8
65,1 44,1 -17
24,7
24,3
32,5 21,6 -8
106
106
129 101,3 -9
30,9
30,9
35,8
29 -5
36,6
36,3
62 37,7 -37
40,8
40,8
41,9 28,2 +31
82 81,75 119,3 82,5 -26
39,4
39,2
47,4 32,8
24,7
24,7
25,9 21,8 +7
10
10
140
8,7 -93
60,75
60
74,5
54 -18
69,75 69,75
92,3
66 -18
23,5
23,3
30,8 18,5 -15
12,55
12,5
16,6
12 -15
173,5
171
193
156 +7
44,2
43,7
54 41,9 -7
160,5
160
214
155 -16
248
247
300
241 -12
40
39,8
54,8 34,9 -25
32,6
32,6
40,5 29,6 -11
62,5
62,5
72,3
62 -8
175,5 174,5
194 130,3 +26
35,2
35
41,9 32,2 -5
247
247 289,5 200,5 -6
120
139
94 +35
114,5 114,5
129 100,5 +7
186,5 185,5
239 177,5 -20
99,25
99 107,3 85,8 -4
131 130,75 176,5 133,5 -17
26,8
26,7
48,2 25,3 -41
33,8
33,2
43
28
30,1
30,1
35,4 29,5 -11
59
59
65,3 55,5 -4
61
95,8 62,5 -31
61,1
85,5 85,25 104,3 83,3 -16
132,5 131,5 151,5
123 -6
199 197,5 257,5
196 -11
65 64,75
69,1 51,5 -4
2,75
2,75
4,3
2,8 -20
40,1
40,1
58,3 37,7 -1
105,75
105
115 96,3 +2
18,2
18,2
18,5 11,4 +32
35,3
35,2
65 35,6 -42
61,5
61
90,8 58,3 -27
19,4
19,2
25 18,2 -18
61,75 61,75 132,3 63,3 -52
3,34
3,33
8,3
3,4 -56
29,6
29,6
40,3 28,5 -17
37,4
37,1
45,8 31,5 -9
190,5
195
220
163 +15
26,6
26,5
27,4
26 +1
13,75
13,7
28 14,1 -39
100,75
100
132
97 -23
62,25
60,5
74
57 -7
60,25 60,25
71
57 +3
91,25 91,25
111 88,5 -9
34,5
34,5
52 35,3 -30
13
12,2
24 11,5 -33
11,95 11,95
26 11,5 -42
49,5
49,5
55
44
134,5 134,5 149,8 108,8 -4
64,75 64,75
72,8 54,8 +10
88,5
88,5
100 85,3 -9
33,2
33,2
42,2 31,8 -11
120,5 120,5
146 114,5 -13
98,5 98,25 121,1
99 -15
12
neg
14
neg
12
17
29
13
19
3
56
13
16
6
9
neg
neg
14
neg
9
5
12
8
14
0
3
neg
9
3
0
52
23
4
13
20
16
21
11
19
17
11
21
22
18
17
18
5
neg
8
10
99
13
neg
18
22
11
12
18
55
neg
9
15
29
neg
24
neg
17
2
neg
12
18
18
25
24
neg
neg
0
11
7
7
4
6
6
4,5
0
7
0
2,4
9,5
4,5
3
20
0
0
7
0,38
12
3,5
0
0
5,2
0
4
0
1,5
0
3,75
0
0,5
0
3,5
0,8
0
0
3,5
2,3
3
8
0,5
1,54
1,1
3
1,78
10
3
3
5,1
4,1
4,5
3,25
0
1,5
2
1
3,5
0
8
0,69
0
1
1,75
0,3
0
6
0,5
7
0
0,75
0
3
2
0
5,5
3
3
1,75
0
0
0,02
0
0
1,17
3,5
0
4
4,5
STOCKHOLM MINDRE BOLAG
A-Com
0,9
0,92
Acando
-0,3
15,1
15,2
ACAP Invest
42
ACAP Invest
-1,4
31,5
32,2
AddNode B
-1,3
32
32,5
Aerocrine
-0,3
7,6
7,7
AllTele
-0,9
21,2
21,7
Anoto Group -0,08
3,3
3,4
Artimplant
-0,04
0,31
0,34
Aspiro
-0,06
1,56
1,58
Avega
-0,2
29,5
30
Beijer Elect
-3
70
71
Bergs Timber
-0,6
16
16,4
Biogaia B
-1,5
152
153
Biotage
+0,15
6,65
6,75
Bong
-0,4
28
29
Boule Diagno
44
45
BTS Group B
52 53,25
Catena
+0,5 100,5
101
CellaVision
-0,4
11,2
11,3
Cision
40,4
41,6
Cloetta B
-0,1
32
33,1
Coastal Cont
+0,3
19,4
19,8
Concordia B
-0,2
15,5
15,6
0,9
15,2
32,2
32
7,6
21,1
3,3
0,31
1,57
30
70
16,1
152
6,75
29
45
101
11,2
41,7
33,2
19,8
15,6
2011
Betalt
+/–
1,1
17,6
53
61,5
39
12,2
25,1
5,2
0,7
1,8
35,5
89,2
27
160
7,3
36,5
51
72
230
14,4
59
39,8
21,5
20,5
0,8
12,4
41
30,2
24,2
4,6
13
3,3
0,3
1,1
21,8
63,2
16
94,5
6,1
27
41,6
52,5
100
10,3
40,6
30
10,8
15,4
-1
+21
-18
-37
+25
+37
+61
-12
-53
+48
+30
-1
-30
+58
+1
-7
-8
-34
+8
-14
-14
+80
-24
neg
0
19 0,5
neg
0
neg
0
15 1,5
neg
0
29 0,3
neg
0
neg
0
neg
0
16 1,5
15
2
5 0,25
55
2
neg 0,25
4
1
0
0
16 1,5
3
59
7
0
0
0
35 0,75
54
0
9
1
Connecta
Consilium B
CTT Systems
Cybercom
Dagon
Dedicare
DGC One
Diös Fastig.
Doro
Duroc
Elanders B
Electra Gr.
Elektr BK B
Elos
Enea
EpiCept
Etrion
eWork
Feelgood
Fingerprint
FinnvedenBul
Formpipe Sof
Geveko B
Global Healt
Havsfrun B
Hemtex
HMS Networks
Image System
Intellecta
Intoi
ITAB Shop B
Jeeves
Kabe B
Karo Bio
Know IT
Lagercrantz
Lammhults De
LinkMed
Luxonen SDB
Malmbergs
Metro SDB A
Metro SDB B
Micronic Myd
Midsona A
Midsona B
Midway A
Midway B
Moberg Derma
Morphic Tech
MQ
MSC
Multi Q
NAXS Nordic
Nederman Hol
Nordic Mines
NOTE
Novestra
Novotek
NSP Holding
Oasmia Pharm
Odd Molly
OEM Int B
Opcon
Orexo
Ortivus A
Ortivus B
Partnertech
Phonera
Poolia
Precise Biom
Prevas B
Pricer B
Proact
Probi
Profilgruppe
PSI Group
RaySearchLab
Readsoft
Rejlers B
Retail&Brand
Rottneros
Rörvik Timbe
Sectra B
Semcon
Sensys
Sigma B
SinterCast
Softronic B
StjärnaFyrka
Studsvik
Svedbergs
Swedol
Svolder A
Svolder B
Traction
Transatl. B
Trigon EUR
Uniflex B
VBG Group B
Venue Retail
Vitec Softwa
Vitrolife
XANO B
+20
+8,5
+5,8
Elektronikgruppen B+29
Aspiro
+21
Fingerprint
+20
-11,4
-8,3
-8,2
Transcom SDB B
Transcom SDB A
Retail & Brands
Ortivus A
Intrum Justitia
Multi Q
S T O C KHOL M S T OR A BO LAG
Aktie
DE SENASTE 20 DAGARNA
UNDER GÅRDAGENS HANDEL
+/ –
Köpkurs
-2,5
+0,1
-0,7
-0,1
-0,5
+0,5
-2
-0,5
-0,8
-0,2
+0,6
-2
-0,01
-0,06
-0,6
-0,13
-0,2
+2,3
-0,4
-0,6
+0,2
+0,4
-0,15
-3,5
-0,04
-0,9
-0,3
-7
-2,75
-0,03
-2,75
-1,25
-1,8
-0,35
-0,5
-0,4
-0,05
-0,07
-0,35
-1,4
-0,7
-0,7
-0,9
+0,13
+0,07
-5,5
-1,5
-0,5
-0,2
-0,3
-0,4
-0,1
-1,25
-1,75
-0,05
-0,2
+1,9
-0,04
-1,5
+0,8
-0,9
-0,04
-0,8
-0,6
-0,75
+0,3
-0,4
+0,05
-0,3
-0,3
+0,5
-0,29
-0,06
-0,8
-2,5
-0,03
+0,05
-0,6
-0,3
-1,4
-0,2
-0,2
-1,75
-2,25
-0,2
+0,05
-2
-0,01
-3
-0,4
-0,5
73,25
19,5
30,4
13,25
55,25
28,5
56,5
37,5
26
19
27,5
30
37,5
61
39,5
3,4
4,9
35,9
1,9
6,9
46,5
15,3
7,95
12,5
15,9
4,9
102,25
1,71
43,1
23
90
54
126
1,2
71,5
59
25,8
7,75
93,75
44,3
0,99
1,03
13,1
15,7
13,65
33
26
21,5
0,18
22,2
2,77
1,2
30
112,75
56,25
10,25
7,2
11,9
7,7
12,55
51
54,5
10,95
35,2
9,6
3,04
26
47,7
23
1,09
28,8
10,65
125,5
42,6
42,5
5,2
19,8
15,4
66,25
3,37
4,09
0,39
38
37,8
0,71
7,15
44,6
7,3
0,14
47,8
40,4
30,3
79
66
75
18,5
9,35
38,2
105,5
0,39
64,25
41,1
101,25
Säljkurs
sist
%
i år p/e utd
73,5
73,5
97,8
70 -11 14 5,37
20,1
20,1
26,3 18,8 -23 26
0
31,3
31,3
38,8
24 +22 neg
0
13,5
13,3
26,5
13 -44 11 0,5
57,5
57
70,5 52,3 -6 11 3,25
29
29
33,9
16
- 0
0
57,5
56,5
75 53,5 -3 16
3
37,6
37,5
44,1
35 -3 6 1,75
26,4
26
35,7 26,1 -17 9 0,5
19,5
19,6
19,9 15,1 +7 neg
0
28,2
28,2
32,3
25 +3 neg
0
30,2
30,2
55 28,5 -43 7
5
37,6
37,5
37,7 21,5 +63 12 0,25
62,75
61
69,3 46,4 +31 13 1,5
40,3
40,2
55,5 37,6 -5 17 6,37
3,43
3,4
6
2,8 -41 neg
0
4,92
4,9
7,3
4,5 +6 1
0
36,2
36
45,5 31,7 +13 23 1,15
1,92
2,02
2,7
2 -20 17
0
6,95
6,9
9,3
5,1 -23 99
0
46,9
46,9
50,8
43
- 0
0
15,5
15,5
18 13,1 -5 22 0,5
8,2
8
13,9
8,5 -38 neg
0
12,75
12,8
14
9,6 +24 83
0
16,2
16,3
20 15,5 -5 76 1,5
5
5
11,3
5 -55 neg
0
104,5
102 119,5
97 -6 19
2
1,77
1,71
4,9
1,4 -65 neg
0
43,4
43,5
59 42,2 -4 8
2
23,4
23
24,5
18 +25 12
0
92
90 103,8
55 +45 57 1,25
56
56
61
48 +14 99 1,5
126,25 126,25
148
104 +21 11 4,5
1,23
1,23
2
1,2 -38 neg
0
71,75 71,75
91,5
69 -2 12 2,75
59,5
59,5
71 51,5 +16 13 2,25
27,5
25,9
39,7 25,5 -29 16
1
7,9
7,9
20,5
7,9 -61 neg
0
95
95
99,5
71 +21 7
0
45,7
44,1
54 38,7 +9 22
2
1
0,99
1,3
0,9 -12 17
0
1,04
1,03
1,4
0,9 -11 17
0
13,2
13,1
20,9 13,4 -26 29
0
17,6
15,6
41 14,5 -8 neg
0
15,7
19,8 12,5 +23 neg
0
37
55 36,3 -20 23 1,5
26,4
26,4
45,4
27 -38 18 1,5
21,7
21,7
31 21,7
- neg
0
0,19
0,19
0,3
0,2 -17 neg
0
22,9
22,5
31,5 20,6 -26 8 1,02
2,88
2,9
3,9
2,4 +17 neg
0
1,27
1,27
1,8
1,1
- neg
0
30,4
30
35,1 29,5 -9 99
0
120 114,5
133 96,3 +16 99 1,5
57
57
75 44,8 +27 neg
0
10,3
10,3
11,8
8,1 +24 neg
0
7,45
7,3
8,6
6,9 -8 neg
0
12 11,95
16,6
10 +13 17
1
8
7,7
12,8
6,8 -39 7
0
12,9
12,9
17,6 10,5 -21 neg
0
52,75 50,75
80
50 -32 8 4,5
54,75 54,75
72,5 53,8 +- 13
3
11 11,05
30,9 10,9 -44 50
0
35,3
35,3
51 35,2 -13 neg
0
11,4
11,4
28,8
8 +39 neg
0
3,13
3,14
5
3 -15 neg
0
27
26,1
37,6 24,9 +3 neg
0
48,7
48,8
54,3
40 +13 7 2,56
23,7
23,6
40,4 24,2 -34 neg 0,4
1,13
1,13
2,2
1 -47 11
0
29
28,8
33,2
20 +44 35 0,5
10,7
10,7
15,4
7,5 +45 0 0,2
129
129 148,8 105,3 +19 23 1,5
43,1
43,1
49,9
40 -12 29
1
44
42,4
56 40,4 -23 13 1,5
6,9
6,4
9
4,9 -8 27
0
20
20
41,8 19,5 -47 24 0,5
15,5
15,5
17,8
12 +24 12 0,25
67,5
67,5
80
60 +4 21 1,75
3,49
3,37
9,6
3,2 -54 19
0
4,12
4,09
5,5
3,8 -6 5 0,2
0,4
0,39
0,5
0,3 -15 1
0
38,4
38,4
44 30,5 +8 neg
0
38,5
37,8
53 29,4 +29 neg
0
0,72
0,72
1,2
0,7 -38 24
0
7,2
7,15
8
5,5 +30 17 0,25
46
46
66,5 44,7 -10 18 0,5
7,45
7,3
9,3
7,3 -3 12 0,45
0,15
0,14
0,2
0,1 +40 neg
0
48
48
75 42,2 -34 98
0
40,5
40,5
52
39 -17 19 2,5
30,5
30,3
37 27,8 +5 19 0,5
99
94
78 -7 5
4
66,5
66
74
64 -5 5
4
76
75
86 72,8 +3 6 1,85
18,8
18,5
32 17,9 -39 1
0
9,4
9,35
10,9
7 +32 neg
0
38,8
38,8
55 36,9 +5 12
2
108
108
128
92 +6 24 1,5
0,4
0,4
0,6
0,4 -11 neg
0
65
64,5
71
43 +34 17 1,25
41,3
41,1
42,9 37,6 +9 28 0,6
103,75 101,5 110,5 81,5 +22 10 3,5
-0,83 35,17 35,18
-0,3 13,25 13,65
+0,5 128,5 129,75
BIOP-2RTL
FPARO-001
MTRO-1RTL
NORO-1141
NORO-1143
RGKO-3001
RGKO-3102
RGKO-3104
RGKO-3105
RGKO-3106
RGKO-3107
RURI-4RTL
SAGA-101R
SAND-120R
SCBC-124R
SCBC-125R
SCBC-126R
SCBC-127R
SCBC-128R
SEB-1115R
SEBB-452R
SEBB-453R
SEBB-565R
SEBB-566R
köpkurs
SEBB-567R
SEBB-568R
SEBB-569R
SEBB-578R
SEBB-594R
SEBO-854R
SHBO-252R
SSV-1107R
SSV-1108R
SSV-1109R
SSV-1110R
SSV-1111R
SSV-1112R
STAT-1041
STAT-1046
STAT-1047
STAT-1049
STAT-1050
STAT-1051
STAT-1052
STAT-1053
STAT-1054
92
100
78
98,17
101,01
100,5
92,81
92,31
99,5
2,200
2,320
2,380
3 mån
6 mån
9 mån
BOSTADSLÅN
Långivare
-0,09
-0,1
-0,02
-0,95
+0,4
+0,01
-0,2
öre
2011
%
i år p/e utd
Köpkurs
Säljkurs
sist
1,5
1,15
12,8
0,08
2,9
1,3
4,9
1,57
0,06
18,8
23,2
1,12
17
1,68
0,19
12,3
2,56
11,5
0,85
1,99
1,21
13,3
0,09
3,18
1,4
5,15
1,69
0,08
20
24,1
1,2
17,6
2
0,27
13
12
0,89
1,17
0,08
1,3
4,9
1,63
0,07
19,4
23,8
1,12
2
11,5
0,89
2,2
1,3
15,3
0,2
7,7
4
7,8
3,3
0,3
23
27,5
5,2
41,7
3,5
0,3
13,7
4,8
32,5
1,4
1,5 -14
1 -4
7,1 -6
0,1 -20
2,5 -61
1,3 -42
4 -11
1,6 -37
- -41
16,5 -5
8,8+180
0,9 -71
13,2 -57
1,7 +14
0,1 +56
8 +16
2,5 -22
10,5 -59
0,7 +14
neg
0
13
neg
99
neg
98
neg
neg
15
9
neg
neg
0
neg
neg
neg
neg
9
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,83
1,1
3,15
1,1
0,22
3,05
13
1,57
0,16
0,08
0,26
0,36
2,53
0,9
1,29
3,23
1,2
0,31
3,95
14,4
1,7
0,38
0,11
0,29
0,41
2,75
0,83
3,2
1,1
3,15
13,5
0,28
2,75
1,4
1,8
3,6
3
1,4
0,5
8
15,1
2,8
0,5
0,1
0,4
0,7
4
0,8 -14
0,8 +50
2,3 +33
1,1 -44
0,2+174
0,1 +87
3 -48
10,3 +23
1,3 -39
0,3
0,1 -33
0,3 -22
0,3 -27
2,3
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,8
0
0
0
0
0
0
15,1
0,33
40,5
4,4
11,2
0,56
0,38
9,45
10,7
5,4
1,43
0,2
42,1
0,24
0,16
2,11
23
20,5
22,4
0,07
12,2
10,3
17
0,28
0,06
1,2
61,5
13,8
12,5
45
14,25
3,05
1,75
9
5,6
7
65,5
58,25
34,8
3,46
17,7
4,23
4,81
0,49
0,62
13,65
5,35
8,85
3,85
48,1
1,7
15,7
11,5
9,05
26,2
1,68
3,95
5
10,95
4,81
2,51
1,73
1,61
10,25
0,21
0,07
7,8
1
0,65
15,5
0,35
42,9
4,55
11,3
0,72
0,41
9,75
11,2
5,5
1,52
0,24
42,3
0,25
0,17
2,14
23,5
21
23
0,08
12,6
10,4
17,3
0,32
0,07
1,29
62,25
14
12,95
46
14,7
3,15
1,95
9,2
5,7
7,05
66,5
58,5
34,9
3,57
19
4,4
5
0,59
0,65
13,95
5,5
9,4
4
50
1,75
16
12,2
9,4
27,2
1,73
4,09
5,15
11,4
4,94
0,01
2,52
1,9
1,66
10,65
0,25
0,08
8,1
1,03
0,67
15,1
0,35
41,5
11,3
9,8
11
5,5
42,3
0,24
0,16
2,11
23,5
20,8
24
0,07
12,2
10,4
17,3
0,29
1,2
62
13,8
12,5
45,2
14,6
3,15
1,8
9,2
5,65
7,05
65,5
58,75
34,8
3,46
17,7
0,59
0,64
13,95
5,5
9,35
3,94
1,7
16
12,2
9,4
27,2
1,68
3,95
5
10,95
4,81
0,01
2,51
1,9
1,6
10,3
0,21
0,08
8,1
0,66
19
0,6
48
5,5
15,5
1,2
0,8
15
13,8
9,7
1,6
0,5
56,8
0,4
0,2
2,3
42
21,5
31,5
0,1
16,6
15,1
24,5
0,6
0,1
2,8
87
22,8
14,6
78
17,4
3,7
2,4
16
9,4
11,3
70
66,3
55
15,6
19
5,8
7,8
1
1,2
23,8
7,9
13
4,9
66,3
2,9
39,8
12,9
11,3
45
2,1
7,3
13
24,5
21,5
3,7
4,4
2,3
11,9
1,2
0,2
8,6
1,7
0,8
14,8 -9
0,3 -26
35,5 -6
3,9 +4
8,8 -16
0,5 -36
0,4 -8
7,5 -16
9,9 -7
4,5 -39
0,6+138
0,2 -56
36 +5
0,2 -25
0,1 +45
1,6 +23
18 +21
11,5 +76
21 +9
- +17
11,5 -19
10 -4
15,7 -25
0,2 -19
- -30
0,8 +23
53,8 +15
14
7,7 +56
44,3 -32
12,9 +13
2,6 +5
1,6 -15
6 +15
5 -10
6,4 -25
25,5+157
41,3 +36
33,1 -31
3,4 -67
14,5 +7
3 -13
4,8 -11
0,5 -13
0,6 -44
13 -35
3,8 +34
5
3,9 -9
48,1 -26
1,3 +14
13,6 -12
9,3 +4
7,5 -6
27 -34
1,6 +3
3,3
4,2 -33
7 +48
4,7 -75
1,5 -16
1,4 -48
1,6 -16
8,8 -4
0,2 -72
0,1 -27
7 -5
0,9 -17
0,6 +2
FIRST NORTH
2E Group
360H
3L System
Addvise
Africa Oil
Agellis Grou
Allokton
Alpcot
Aqeri Holdin
Arctic Gold
Avensia Inno
Axlon Group
BlackPearl R
Bore Tech
Bredband2
Bringwell
C-Rad B
Caperio Hold
Capilon
Capital Oil
Catella A
Catella B
Cent.Asia Go
ChronTech
Cryptzone B
CybAero
Dannemora M.
Deltaco
Diadrom
DIBS PS
Done M&S
Drillcon
Ellen
Emitor Holdi
Empire B
Endomines
Entraction
Eolus Vind B
EOS Russia
Factum Hold.
Firefly
Forestlight
Generic
Genovis
Getupdated I
Götenehus Gr
Hansa Medica
Header Compr
Hifab Group
Human Care
IBS B
Impact Coat.
Insplanet
Invisio Com.
Isconova
JLT Mobile C
Kancera
Keynote
Kopparb. Min
Kopylovsk.
Labs2 Group
Lappland Gol
Lightlab Swe
MedCap
MedCore
MediaProvide
Netrevel.
New Nordic
Online Brand
Opus Prodox
-0,4
+0,5
+0,55
+0,55
+0,25
-0,1
-0,01
-0,02
-0,7
+0,4
-0,01
-0,25
-0,35
-0,04
-1,75
-0,25
-0,7
-0,8
-0,1
-0,04
-0,16
-0,5
-1,25
+0,2
-0,01
-0,05
+0,15
-0,06
-0,6
+0,45
-1,2
-0,01
+0,01
-0,15
+0,5
-0,14
+0,13
-0,1
-0,01
+0,1
-
20 0,38
neg
0
99
0
neg
0
neg
0
0
0
0
0
neg
0
neg
0
neg
0
neg
0
neg
0
neg
0
neg
0
16
0
19
0
neg
0
20 0,75
neg
0
neg
0
44
0
37
0
34
0
neg
0
neg
0
99
0
neg
0
6
0
16 0,7
13
2
12 1,1
11 0,07
neg
0
0
0
6
0
neg
0
33
0
13 0,5
2
0
neg
0
28 0,9
neg
0
7
0
neg
0
neg
0
neg
0
neg
0
0
0
24 0,2
neg
0
neg
0
neg
0
11 0,5
neg
0
neg
0
neg
0
0
0
neg
0
neg
0
neg
0
0
0
neg
0
neg
0
13
0
neg
0
neg
0
neg
0
neg
0
neg 0,5
0
0
Grundkurs i värdepappershandel
Ordlistan
Volym !
VALU T O R
3 år
4 år
5 år
10 år
4,10
4,10
4,09
4,15
4,10
4,10
4,20
4,15
4,09
4,10
4,34
4,34
4,20
4,30
4,10
4,34
4,28
4,28
4,36
4,30
4,37
4,37
4,23
4,35
4,34
4,37
4,23
4,39
4,48
4,46
4,44
4,71
4,40
4,40
4,66
4,69
4,71
4,40
4,69
4,76
4,70
4,66
4,62
4,62
4,90
5,00
4,62
4,87
5,10
4,85
4,85
5,10
5,08
5,10
4,85
5,09
5,24
5,22
4,99
5,64
5,48
5,28
5,52
5,64
5,28
5,47
5,73
5,48
betalt
1004
4762
4704
4720
5000
V
Volatilitet 2 år
RÄN T O R
Fed
ECB
Riksbanken
Referensräntan
Statslåneräntan
0,25
1,25
2,00
2,00
2,68
O M S ÄT T N I N G I M K R
Large Cap Stockholm
Mid Cap Stockholm
Small Cap Stockholm
First North
Aktietorget
14806,59
554,11
78,06
27,33
3,75
Land
Australien
Brasilien
Bulgarien
Danmark
Egypten
Eurozonen
Island
Israel
Japan
Kanada
Kroatien
Lettland
Litauen
Norge
Polen
Ryssland
Schweiz
Storbrit.
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Ungern
USA
Valuta
dollar
real
lev
kronor
pund
euro
kronor
sheqel
yen
dollar
kuna
lat
litas
kronor
zloty
rubel
franc
pund
baht
koruna
lira
forint
dollar
9,2668
+10
+/–
3 mån
5 år
2,56
2,36
EUROPARÄNTOR
-38
-36
-31
NORDIC MTF
1 år
Lån 1, 20110919
Lån 1, 20110725
Lån 2, 20111107
Lån 1, 20110801
Lån 2, 20111003
Lån 1, 20110815
Lån 2, 20110725
Lån 1, 20110912
Korta
Långa
Wash sale ! 2,560
2,690
2,890
PREMIELÅN BL SERIER
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
-0,06
-0,3
-0,04
+0,01
-1,1
+0,7
-0,21
+0,25
-0,7
+0,04
Biolight
Clean Oil Te
Fortnox
free2move
Insight Ener
Josab Int.
Kilsta Metal
Kopparbergs
LC-Tec Holdi
Leox Holding
MVV Holding
NFO Drives
SCN
SI Holding
VI LLA / BO S TADS RÄT T
Lån
Kurs
1 mån
6,5977
+20
NGMS EQUITY
3 mån
Danske Bolån
ICA Bolån
Ikano Bank
Länsförsäkringar
Nordea Hypotek
Resurs Bank
SBAB
SEB Bolån
SHB Stadshypotek
Skandiabanken
Swedbank Bolån
Kurs
1 mån
Valutakänslig !
DEPOSITMARKNADEN STIBOR
1 vecka
1 mån
2 mån
RÄNTOR
AK T I E - AK ADE M I N ™
Lån
köpkurs
+/–
AIK Fotboll
Arcam
Betting Prom
C2SAT B
Confidence B
Ginger Oil
Glycorex B
Guideline Oi
LifeAssays B
Micro Sys. B
NGS Group
Obducat B
Panaxia Secu
Paynova
Polyplank
SBC
Servage
Shelton Petr
Sotkamo Silv
35,17
74,8
36 -49 11 3,59
13,45
15,5
10 +4 0 0,3
129 135,5 114,5 +9 18 5,11
O BLIG ATI O N S LÅN
Lån
EUR MOT SEK
Betalt
Aktie
XTERNA LISTAN
Nokia
Old Mutual
Pfizer
USD MOT SEK
Forex
100 SEK
betalar
säljer
ger:
6,69
3,83
4,42
1,19
1,02
8,89
0,05
1,75
7,96
6,6
1,16
11,74
2,48
1,13
2,17
0,2
7,78
10,22
0,2
0,36
3,67
0,03
6,28
7,41
4,55
5,02
1,29
1,23
9,65
0,06
2,08
8,69
7,17
1,32
13,78
2,83
1,23
2,44
0,26
8,43
11,11
0,24
0,4
4,23
0,04
6,88
13,49
21,96
19,94
77,37
81,39
10,37
1700,68
48,17
1150,59
13,95
75,5
7,26
35,32
81,34
40,94
388,8
11,87
9
418,41
247,1
23,63
2754,82
14,54
+8
öre
EUR
USD
6 mån
6 mån
Betalt
Aktie
OraSolv
Pallas Group
Paradox Ente
Petrogrand
Pilum
PledPharma
Precio Syst
Precomp Solu
PV Enterpr.
Rasta Group
Redbet Holdi
Resurs CNC
Ruric
RusForest
Scandbook
Seamless Dis
SeaNet Marit
ShaMaran Pet
SJR
Skåne-Möllan
Smarteq B
SRAB Ship. B
Stille
Sv.Internetr
TagMaster B
Tethys Oil
Tilgin
Trygga Hem
Unlimited T
WeSC
West Interna
Victoria Par
Vinovo
Wise Group
World Class
Zeta Display
+/ –
Köpkurs
Säljkurs
-0,12
1,05
1,1
4
4,5
+0,2
4,25
4,4
-0,6 11,45
11,5
+0,03
1,13
1,15
12 12,15
6,65
6,85
0,35
0,39
-0,05
2,25
2,5
-0,01
0,34
0,36
1,85
1,95
2,8
3,09
+0,01
1,6
1,64
-0,25 11,15
11,2
20,8
21,6
+0,11
3
3,08
-0,3
12,2
12,7
+0,05
5
5,1
-1,5
54
54,5
- 400,5
420
+0,01
0,37
0,39
+0,15
4,76
4,95
10 10,25
-0,05
2,5
2,64
+0,09
0,42
0,44
43,8
44,3
1,21
1,64
-0,15
12,5
13
13
14,2
-1,05
49,7
50,5
2,8
3,17
4,23
4,4
3,26
3,48
-0,05
1,13
1,18
0,94
0,97
-0,45
5,5
5,7
sist
1,79
0,42
2011
1,1
1,7
6,2
4,4
5,3
11,6
19,5
1,13
1,2
12,1
18,9
6,65
8,6
0,6
2,25
8,5
0,35
0,4
3
3,3
1,6
3,2
11,15
16,5
37
3,08
4,5
12,2
26,4
5,05
6
54,5
70
500
0,39
0,5
4,95
20
10
13,6
2,75
5
0,44
0,7
44,3
70
2
12,8
15,4
17
49,7 100,5
3,3
5,7
3,26
4,1
1,13
1,4
1,2
5,65
13,6
%
i år p/e utd
1 -27
3,9 -21
2,5 +63
8,2 +20
0,8 +18
11,7
6,6 -1
0,3 +14
1,8 -69
0,3 +9
0,8+103
2,5 +16
1,5 -26
10,3 -13
21,4 -11
1,9 -28
10,9 -54
4,6
50,5 +3
406 -10
0,4 -17
4 -51
9,8 -23
2,1 -2
0,2 -35
37,5 -22
1 +15
12,6 -15
11 +10
47,7 -45
2,3 +2
4,2 -17
2,7 -17
0,5+131
0,9 -13
5,6
-
neg
0
11
0
99
0
neg
0
neg
0
0
0
99 0,5
4
0
neg
0
17
0
neg
0
neg
0
2
0
neg
0
21 3,25
60
0
neg
0
0
0
12
4
19
13
neg
0
neg
0
14
0
10 0,18
21
0
17
0
neg
0
99
0
99 0,5
12
0
0
0
neg
0
neg
0
16 0,05
neg
0
neg
0
- -26
0,8 -47
4,3
1,5 -52
9 -5
0,2 -70
0,1 -29
0,2
0,5 -32
19,1 +29
-+100
0,2+129
3
51,5 +7
0,1 +25
0,9 +15
1,6 -53
23 +39
2,6 +10
0,7 -81
4 -54
3,1 -51
0,5
0,9 -49
0,3
0,1 -20
0,6 +45
0,4 +2
24 -11
0,1 -53
7,3 +18
0,1 -40
- +50
0,6 -21
0,4 -13
0,5 -45
0,8 -60
1,3 -10
17,5 +31
3,5
2,2 -26
1,9 -53
36,4 -24
1,7+108
3,5
1,9 -38
0,3 +4
17,1 -20
2,1 +58
0,5 -36
0,1+113
1,1 -36
7,5 +42
- -44
2,9
12,5+100
0,8 -16
0,1 -40
1 -57
3,4 -20
12,8 +1
1,2+142
4,7 -7
2,6 +60
0,5 -14
0,6 -1
5,5 +92
3+194
0,3 -21
0,3 -24
10,1 -1
1,5 -63
22,2 +45
4,4 +26
1,6 +17
1 -33
5,1 +28
- -67
1,8 +1
5,5
5 +25
4,9
3 -14
0,6 -34
0,4 -47
2,5 -18
18,5 -29
6 +33
0,6 -52
3,9 -16
3,8 +32
2,8 +18
0,8 +5
11,5 -22
0,3 -20
- +83
0,2 -53
0,2 +22
2,5 +85
32,5 +1
4,8 -37
0,2 -60
0,1 -54
0,1 +17
0,3 -54
2 +5
0,8 -29
- -25
- +50
1,4 -7
0,3 +16
- -45
- -49
0,1 +79
2,2 -45
4,8 +20
5 +30
0,3 -18
0,8 +54
2,1 -25
0,7 +28
0,7 -39
- +77
7,8 +15
0,5 -55
-+120
1,1 -52
1,1 -21
neg
neg
0
neg
neg
neg
0
neg
neg
56
neg
5
0
15
5
neg
0
19
neg
0
neg
13
0
93
0
neg
neg
neg
16
neg
neg
neg
neg
42
38
neg
2
neg
neg
0
neg
neg
neg
neg
0
neg
2
neg
15
neg
neg
neg
8
neg
0
23
0
neg
neg
neg
9
5
neg
8
neg
15
neg
neg
neg
neg
neg
14
neg
11
99
neg
neg
10
neg
neg
13
13
0
neg
neg
neg
neg
neg
9
4
8
neg
neg
neg
11
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
8
neg
0
0
neg
neg
neg
neg
neg
neg
1
1
neg
neg
neg
4
neg
0
0
neg
neg
neg
99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1
0
0
0
0,45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,35
0
0,01
0
0
0
0
0
0,2
0
2,5
0
0
0
0
0
0
0,4
0,4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
neg
neg
0
0
neg
0
neg
neg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
AKTIETORGET
24h Techno.
A+ Science H
Abelco
Accelerator
Adoperator
AdTail
Albin Metals
AlphaHelix
Altero B
Amhult 2 B
Aqua Terr. I
Archelon Min
AroCell
Aros Quality
AU Holding
Avonova
Axichem
Bahnhof B
Beowulf Mini
Biosensor Ap
Botnia Explo
Brandworld
Business CSS
CaucasuOil
Cefour W & B
Cellpoint
Chall. Mobil
Chemel B
Cherryföreta
Clean Tech.
Clinical Las
Commodity Qu
Community En
ConPharm A
ConPharm B
Creative Ant
CWS Comf. Wi
Deflamo B
Dignitana
Ecomb
EcoRub
Ekomarine
Elv.Vallent.
Enjoy Group
Enzymatica
Episurf Medi
Euris B
Eurocine Vac
Eurocon
EXINI Diagno
Finmetron
Followit
Forsstrom B
Fundior B
FX Internat.
G5 Entertain
Genesis-IT
Guld Invest
H1 Communica
Hammar Inv.
Hartelex
Hedson Tech.
Hexatronic
HomeMaid B
HQ
ICT Fastighe
IDL Biotech
Ironroad
Jays
Kindwalls B
Kindwalls Bi
Klick Data B
Layerlab
Lovisagruvan
Lucent Oil
LunchExpress
Lyyn
Mabi Rent
Maxpeak B
MedicPen
Medirox A
Medirox B
MediRätt
Micropos Med
Mineral Inv.
Miris Holdin
Mobispine
NeuroVive
Nordic Campi
Novus Group
ONE Media
Parans S L
Ph.Lundensis
Produkt. 203
Railcare Gro
Relation & B
RFIG Sweden
RW Capital
Safe at Sea
Scirocco B
SensoDetect
Senzime
Sportjohan B
Star Vault B
Starbreeze
Stingbet Hol
Stävrullen B
Swe.Resource
SwitchCore A
SwitchCore B
Taurus Energ
Thenberg & K
Tigran Tech.
TigranTech.
Towork Sveri
TracTechnolo
Transferator
Transferator
Traveas
True Heading
ValueTree
Vendator
Wiking Miner
Vindico Secu
WntResearch
Värmlands Fi
Xtranet Grup
Yield Life S
Zinzino B
0,05
0,07
0,79
1,1
5,1
5,85
1,59
1,62
9,5
10,2
-0,03
0,16
0,23
0,09
0,15
-0,01
0,24
0,28
0,91
1,1
22,9
24,8
0,01
0,02
+0,02
0,45
0,48
3,45
3,74
+1,5
57,5
58
0,09
0,1
1,05
1,15
1,61
2,95
-0,3
33,2
33,8
+0,08
3,26
3,4
-0,03
0,68
0,73
+0,16
4,2
4,5
+0,16
3,26
3,81
0,36
0,53
0,93
1,1
0,34
0,39
+0,02
0,13
0,15
0,85
1,49
0,53
0,68
-0,1
25
25,6
+0,01
0,07
0,08
+0,5
9,5
9,65
-0,01
0,14
0,15
0,1
0,22
0,83
1,1
0,76
0,91
-0,03
0,52
0,55
1,02
1,5
-0,02
1,39
1,47
-0,3
25,1
25,8
3,61
4,9
3,14
3,33
-0,07
2,07
2,2
-3,9
33,6
37,4
3,8
3,85
3,04
4,39
+0,37
3,04
3,37
0,5
0,8
+0,5
18,5
19
-0,29
3,65
3,9
+0,01
0,6
0,62
-0,07
0,25
0,32
1,5
1,79
11,5 12,75
0,04
0,05
2,89
3,07
+0,5
22,6
23
0,98
1,04
0,07
0,09
0,85
1,13
0,01
0,02
4
4,99
-0,4
13,3
13,7
-0,1
2,4
2,45
5,15
5,3
+0,05
5,85
5,95
-0,01
0,6
0,63
-0,2
0,77
1,06
9,1
11,6
+0,4
9,15
9,4
0,4
0,5
0,33
0,41
- 11,15
12,4
-0,07
1,6
1,69
32
33
5,95
8,35
-0,49
2,52
4,46
-0,09
1
1,18
-0,1
6,45
6,7
0,01
0,02
+0,1
2,01
2,25
6
7
+0,5
6
6,5
4,2
5,2
3,2
3,94
0,74
0,75
0,45
0,5
2,11
3,68
-1
19,8
20
7,35
8
-0,08
0,53
0,62
+0,24
4,11
4,35
4,5
4,69
-0,05
3,15
3,45
1,5
2
11 13,45
0,35
0,47
+0,01
0,1
0,11
-0,04
0,2
0,23
-0,1
0,32
0,42
3,51
5,5
-1
35,1
36,7
-0,02
4,8
5
0,39
0,41
0,25
0,3
+0,01
0,14
0,15
-0,08
0,37
0,69
2,5
4,92
0,97
1,05
0,03
0,04
0,02
0,03
-0,03
1,92
1,98
0,35
0,6
0,1
0,17
-0,01
0,06
0,08
0,18
0,29
-0,24
2,15
2,2
5,5
6,75
4,53
7,1
0,36
0,38
0,85
2,9
3,22
1,02
1,24
0,73
0,86
0,07
0,11
-0,2
9,25
9,6
0,82
0,85
0,09
0,11
-0,37
1,91
2,34
-0,01
1,4
1,5
0,07
1,62
0,16
0,29
0,02
0,48
57,5
0,1
33,8
3,25
0,73
4,6
3,26
1,1
0,39
0,16
0,52
25
0,08
9,7
0,14
0,54
1,47
26
2,13
32,6
3,37
18,5
3,61
0,61
0,32
0,05
23
0,09
0,01
13,3
2,4
5,85
0,6
0,77
9,4
1,6
33
2,51
1,01
6,65
2,25
6,5
0,75
20
0,62
4,24
3,45
0,11
0,2
0,35
36,5
4,78
0,14
0,37
0,03
0,03
1,98
0,08
2,15
0,73
9,6
0,85
1,83
1,55
OBS-LISTAN FÖR AKTIETORGET
1,618 Strict
Aqualiv
Catering Ple
EDI Company
Hammarby Ban
Intius
Junebud
Syst. Kap.fö
+0,09
Xezzex
-
0,14
0,01
2,31
0,2
0,38
1,47
0,02
5
0,01
0,22
0,5
1,87
0,14
0,02
0,57
1,87
0,2
1,7
7,3
4,9
17,1
0,9
0,2
0,5
1,3
29,5
1
5,5
62
0,2
1,5
5,4
38
8
4,5
11,4
7,5
0,9
2
0,9
0,4
1,5
1
34
0,3
14,7
0,4
0,3
1,5
1,4
1,1
4,5
2,8
31,9
7,5
5,5
4,3
45
4
7,5
7,1
0,9
49,8
4,5
1,1
0,5
3,2
16,3
0,1
4
27
1,3
0,2
3,3
6,7
17,9
3,5
8,7
10,8
0,8
1,2
15
20,8
0,7
0,5
12,3
4,7
35
10
6
1,4
7,9
0,1
2,8
8
7
9
5,4
1,3
0,9
8,2
44,8
8,5
1,5
5
7,8
4,2
2,9
15,7
0,6
0,1
0,5
0,6
6
54,8
7,8
1
0,8
0,2
1,3
5
1,7
2,5
0,6
0,2
0,2
0,5
6
9
8,7
0,5
2,4
5
1,6
1,7
0,2
16,9
2,3
0,1
4,3
2
0,3
0,1
5,5
0,7
1,6
9,1
4,9
0,2
0,2
1,5
-42
-33
+25
-45
-29
-66
Läs börsens analystabeller så här:
% Utveckling av betalkursen sedan årsskiftet. P/e: (price/
earning) Kursen genom vinsten enligt senaste prognos – ett
mått på hur aktien värderas. Högre p/e-tal = hög värdering av
aktien. Neg= redovisad förlust. Produktion: SIX & TT Spektra.
Vid frågor om innehållet, ring 08-586 16 410
TISDAG 19 JULI 2011
Fonder A19
BÄSTA
% 1 dag
SEDAN IGÅR
Fidelity International . . . . . . Indonesia . . . . . . . . .
XACT Fonder . . . . . . . . . . . Bear. . . . . . . . . . . . .
Pictet . . . . . . . . . . . . . . . . USA Idx P . . . . . . . . .
Länsförsäkringar. . . . . . . . . Japan . . . . . . . . . . . .
Carlson Fonder . . . . . . . . . . ChinaMicro . . . . . . . .
SEB. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ch Japan . . . . . . . . .
BlackRock . . . . . . . . . . . . . Japan opps . . . . . . . .
Fond
NAV i går i år
AKTIEFONDER
Aktie-Ansvar
•Europa
74,98 -0,6
FondSelect*
158,53
Graal*
130,47
GraalAktie*
100,74 -0,3
GraalKvant*
100,42 -0,9
GraalM.neut*
97,07 -0,1
GraalOff.*
64,7
GraalT.2xL*
97,12 -0,3
GraalTotal*
99,9 -0,1
GraalTrend*
101,66 0,8
•Sverige
271,19 -1,8
Aktiespararna
•ToppSv.
9,16 -2,1
Alfred Berg
•Akt.GlobalQ*
208,94 0,6
•Akt.Norge*
431,75 0,8
•Aktiv*
661,98 0,9
AktivII*
2461,53 0,9
•BestSelect*
218,57 -0,6
•Gambak*
11322,56 0,7
•Obligationsf*
973,31
•Ryssland*
449,7 0,1
•Småbolagsfon* 154,97 -1,1
*
Sverige
38,9 -1
AMF Pension
•AsienSH
116,18 0,6
•Euroland
107,5 -0,9
•Global
73,65 0,2
•Nordamerika
82,33 0,8
•Småbolag
231,45 -1,8
•Sverige
295,93 -1,9
•Världen
185,26 -1
Ancoria Insurance
EmergingMar
31,23 0,4
Indien
153,76 0,9
Kina
132,85 0,7
Ryssland
46,38 0,6
Sparfonden
122,96 -0,5
Strategy
88,95 -0,9
Sverige
113,8 -1,1
USA
97,36 -0,4
UtdEuropa
129,97 -0,3
UtdSverige
160,9 -1,1
Utland
22,88 0,3
Östeuropa
118,22 0,1
Avanza Fonder
•ZERO
118,06 -2,2
Baring
•AsiaGrowth
66,89 0,3
Australia
124,5 0,4
•EastEuropea
119,23 -0,4
•Europa
42,81 -1,1
EuroSelect
1683 -1,5
•GlobalEm
37,52 0,4
•GlobalRes
31,23 1,2
•HongK.Chin
917,99 0,6
•HYB-EHdgd
10,98 0,4
•LatinAmeric
52,06 0,2
•Leadingsec
13,61 0,8
•N.America
66,82 1,1
Pacific
178,92 0,5
BlackRock
AsiaDragon*
28,42 0,7
•EmergMkts*
31,88 0,4
•EmergEurop*
101,3 0,2
Eur.Gro.Fd*
20,9 -0,5
•EuroMarket*
16,54 -0,4
*
•European
74,27 -0,2
•EuropeanOp.*
75,62 -0,4
•GlblSmCp*
65,28 -0,1
•GlobAlloc*
43,25 0,4
GlobalOpp*
34,95
*
•GlobalEq
6,88 0,1
•India*
25,92 0,6
•Japan*
15,55 1,1
•Japanopps*
40,51 1,2
•LatinAm*
92,07 -0,6
•NewEnergy*
7,47 -0,7
27,81 0,9
PacifiEqu*
*
•USBasVal
48,41 -0,4
USGrowth*
10 -0,4
•USOpp*
129,91 -1
•USFlexEq*
17,1 -0,8
•W.Energy*
27,28 0,6
•W.Financl*
15,45 -0,6
•W.Gold*
65,02 0,4
•W.Healthsc*
17,75 -0,1
•WorldMining*
82,56 -0,6
•WorldTechA*
13,2 -0,8
BNPP L1
EqChina*
2098,64 -1,4
EqHealth*
3669,31 0,3
EqIndia*
711,69 -0,9
EqLatinAm*
2916,34
EqSmallCE*
4786,78
EqWorldEm* 4312,67 -0,6
EqEurEmerg* 12048,8 0,4
Capinordic AM
•BRICA
131,59 -0,3
•EuTop100*
6,42 -0,7
•FoFAvkast
100,85
•FoFGlobal
73,41 -0,4
•GlobOppor
104,1 -0,3
•MMGFocus
65,28 -0,1
•SvTopp30*
175,13 -1,5
Caprifol
Nordiska*
148,99
Carlson Fonder
•AsianSmCap*
42,42 0,1
BRIC*
842,08
*
China
791,41 0,5
ChinaMicro*
846,4 1,3
•Europe*
8,81 -0,1
•FarEast*
32,4 0,3
•GlobEmerg*
18,82 0,4
Global*
19,85 0,1
India*
923,7 0,4
•Navigator*
1082,45 0,6
•NorthAm*
18,44
QuantGlobal
90,44
*
RenewEnerg
766,79 -0,4
•Scandinav*
22,95 -0,5
•Småbolag
1398,27 -1,8
SveKoncis
131,43 -1,6
•SweMicro
322,4 -1,7
•Sverige
102,01 -1,8
•Utland
156,3 -0,1
Carnegie Fond
•EastEurope
341,4 -0,3
•European
153,92 -0,8
•Medical
410,38 0,1
•NordicMarket 705,94 -1,6
•SweLargeCa
111,76 -1,8
•Worldwide
484,9 0,3
Carnegie/HQ Fonder
•Afrika
9,51 -0,6
-2,5
-3,2
0,3
-0,3
0,7
-1
-1,1
-4,4
-1,3
-3,8
-4,7
-5,6
1,2
-4,9
-8,7
-8,2
-7,8
-9,8
3,9
0,2
-4,4
0,1
0,3
0,6
-0,4
1,6
-7,4
-5,4
-4,3
-11,4
-10,9
-8,8
-2,9
-7,9
-7,5
-0,9
1,7
-4,1
-2,8
-0,6
-5,5
-1
-3,1
-3,3
-3,5
-5,8
-6,3
-5
-2,2
0,2
-11,6
1,6
1,7
0,4
-8,6
-5
-0,2
2,8
2,3
1,3
-1,3
-1
-1
-2,8
0,7
-11,2
-7,2
0,2
-12,7
-8
-6
-2,1
-2,2
-1,6
4,2
-1,6
-9,4
-7,4
10,8
-8,5
-2,4
-6,8
7,4
-10,4
-2,1
-11,2
-0,6
2,3
-8,5
0,6
-3,2
-4
-8,1
-11,9
-7,7
-2,5
-8
-1,4
1
-4,7
-0,8
-14
-9,2
-0,8
0,6
-10,5
-9,2
-7,2
-11,5
-7,9
-8
0,6
-4,5
-1,9
7,2
-5,7
-8,9
-1,1
-12,8
Fond
1,60
1,50
1,45
1,31
1,29
1,24
1,24
NAV i går i år
-10,3
-2,5
-6,7
-8,9
-6,2
-13,6
-4,9
1,7
-6,1
-7,2
-7,3
-7,3
-7,9
-7,3
-0,1
-0,4
-0,5
•Emerg.Market
20,96 -0,2
Gl.Property*
102,81 0,2
*
•GorillaA
31,65 -0,3
•Indien
268,18 0,7
•Kina
137,78 0,3
•MiddleEast
95,02 1,1
Protego
94,84 -3
•Ryssland
57,69 -0,7
•Strategi
702,03 -0,8
StrategyA*
2668,49 -0,9
•SwEquit.A*
140,71 -1,3
SwEquit.B*
140,71 -1,3
Svea
105,5 -1,6
•Sverige
1167,75 -1,3
SvSelect*
70,61
Tellus
90,02 0,5
•Utland
163,24
Catella
•Europa
73,28 -0,8
EuropaHedge
87,17 -0,6
Hedge
140,87 -0,1
NordicTiger*
97,03 -0,8
Offensiv
113,42 -0,6
•Reavinst
249,15 -2,1
•SvePassiv
203,39 -2,2
•SveSelect
223,13 -2,2
Tennis
120,5 -1,9
CB Fonder
•EuQuaSicav
73,57 -0,3
Cicero Fonder
Global
80,37 -1,4
Sverige
87,45 -3,2
TIME
49,77 -2
Danske Invest
•EastEurConve 462,06 0,1
EurSmallC
303,87 -0,4
Europe
110,75 0,2
GlEmerg.Mr
491,75 1,1
•GlIndex
702,76 0,5
GlEMrktSmCap 216,14 0,3
GrChina
356,5 0,7
HighDividen
168,11 0,1
India
336,86 0,9
InvestRussi
165,89
1
Japan
140,77 0,3
Nordic
466,34 0,1
•Offensiv
140,64 -0,2
•SRIGlobal
72,25 0,6
•Stockpicking
118,23 1,1
•SveFokus
119,94 -1,5
•Sve/Eur
130,9 -1,2
•Sverige
2331,05 -1,8
Trans-Balkan
53,37 0,7
•Utland
102,09 -0,7
Varsam
100,77
Didner & Gerge
•AktieSv.
1182,89 -2,5
•Småbolag
247,61 -2,7
East Capital
•Balkan
13,04 -0,4
•Baltikum
49,15 0,1
•ConvEastEuro
59,14 -1,1
•Ryssland
1473,4 -0,3
•Turkiet
9,07 -0,4
•Östeuropa
42,07 -0,5
Eldsjäl Fond
Gåvofond
216,1 -1,9
Sverige
237,22 -1,8
Enter Fonder
•Maximal
1146,78 -1,1
MaximalPro* 1162,79
Select
1054,93 -2,6
SelectPro
2144,13 -2,5
•Sverige
1356,94 -2,6
SverigePro
1605,06 -2,4
Eturn Capital
AktieTrend*
100,12 0,3
Evli Fondbolag
•Europe*
62,26 0,5
•GrtRussia*
230,36 0,6
Hedge
121,71 -0,1
•IndexSv.
234,86 -2,2
Makrohedge
94,42
•NewRepub.*
56,84 0,2
•NordDivid*
114,28 -0,4
•Select*
22,36 -0,6
Fidelity International
America*
5,14 0,5
AmericanGr*
24,26 0,3
AmericDivF*
12,94 0,6
Asean*
31,13
1
AsiaSpeSit*
33,6
1
Australia*
40,32 -0,5
ChinaFocus*
45,67 1,2
ConsInd*
24,02
EmergMark*
21,83 0,7
EurDynGrth*
26,49 -0,1
EuroBlue*
14,8
EuroGrowth*
9,9 0,3
EuroLarger*
28,49 0,3
EuropAggr*
12,01 -0,2
European*
9,76 0,1
EuroSmComp*
26,78 -0,2
EuStoxx50*
8,15 -0,6
FFGlob.Gr*
17,88 0,6
FinancServ*
16,89 -0,1
France*
35,92 -0,5
Germany*
28,84 0,1
GestDynam*
11,26
GlobPrpty*
11,05 0,9
GlobFocus*
39,63 0,7
GreatChina*
141,1 0,8
HealthCare*
17,13
Iberia*
42,72 -0,4
IndiaFocus*
33,15 0,7
Indonesia*
30,45 1,6
Industrial*
36,92
Internat’l*
34,26 0,7
Italy*
23,83 -0,9
JapSmComp*
964,7 0,9
Japan*
111,7 0,6
JapanAdvan*
17611 0,7
*
Korea
24,2 0,9
LatinAmer*
46,67 0,1
Malaysia*
47,61 0,7
Nordic*
575,6 -0,7
Pacific*
22,41 0,9
SEAsia*
7,34 0,9
SélEurope*
21,26 -0,1
*
SélIntl
33,14
Singapore*
51,6 0,7
Switzerl*
34,65 -0,4
Taiwan*
9,45
1
Technology*
6,37 0,4
*
Telecom
7,42 0,1
Thailand*
36,58 0,7
United*
1,86 0,4
World*
10,19 0,1
-0,9
-7
0,8
-3,9
-1,7
-6
-6,3
-10,5
-5,3
0,9
-8,2
-7,9
-2,6
-4,9
-0,2
-1,8
0,3
-4,9
-6,6
-1,1
-5,2
0,1
-5,1
-8,1
-2,1
-0,5
-0,8
-3,7
-1,1
-5
-1
0,9
1,2
-8,5
-4,8
-5,2
-2,8
-7,8
-0,4
-11,9
-3
-9,4
-9,3
-8,5
-5
-9,8
-9,4
-9,7
-8,6
-16,7
0,7
-6
-0,2
-5,8
-0,1
-15,6
-5,6
-8,7
-1,8
-2,8
-0,3
2
-2,9
-2,7
-4,5
1,9
-4,1
0,6
2,1
-1,3
4
-0,9
1
2,3
0,6
-2,1
-5,5
2,5
6,8
0,1
-0,3
-3
-6,4
6,5
2,7
-10,1
10,7
-2,2
-1,5
-5
0,9
-9,4
-4,1
11,1
-9,8
2,9
-5,7
-3
-0,1
-0,3
-1,3
-2,6
-3,1
-7,1
-4,5
3,3
3,5
-3,3
0,3
SÄMSTA FONDER
% 1 dag
BÄSTA PPM-FONDER
% 1 dag
SEDANIGÅR
SEDAN IGÅR
Cicero Fonder. . . . . . . . . . . Sverige. . . . . . . . . . .-3,21
Carnegie/HQ Fonder . . . . . . Protego. . . . . . . . . . .-3,03
Lannebo Fonder . . . . . . . . . Sverige 130. . . . . . . .-2,90
Swedbank Robur. . . . . . . . . Exportfond . . . . . . . .-2,77
Didner & Gerge. . . . . . . . . . Småbolag . . . . . . . . .-2,72
Swedbank Robur. . . . . . . . . Stella Sve . . . . . . . . .-2,63
Enter Fonder. . . . . . . . . . . . Sverige. . . . . . . . . . .-2,58
Franklin Templeton . . . . . . . FNatuReso . . . . . . . .
Franklin Templeton . . . . . . . U.S. Opp,A . . . . . . . .
UBS. . . . . . . . . . . . . . . . . . USA Growth. . . . . . . .
Franklin Templeton . . . . . . . Technology . . . . . . . .
Franklin Templeton . . . . . . . US Equity . . . . . . . . .
UBS. . . . . . . . . . . . . . . . . . USA B. . . . . . . . . . . .
F & C . . . . . . . . . . . . . . . . . USSmCompA. . . . . . .
Fond
NAV i går i år
FIM Fonder
•Brazil*
28,17 -0,3 -11,5
•BRIC+*
12,63 0,4 -9,4
•China*
11,34 -0,3 -13,2
•EmergingE*
16,1
0,9
•Forte*
173,52 -0,3 -4,9
•India*
41,86 0,1 -13,7
Mondo(T)*
791,45 0,5 -8,6
•Nordic*
14,17 -0,2 -11,9
•Russia*
101,16 0,3 -5,4
*
RussiaSC
7,56 0,3 -11,1
Sahara*
10,12 0,6 -13,9
•Tekno*
13,31
1 0,9
Ukraine*
2,39 -0,7 -14,2
•Union*
8,96 -0,3 3,2
Folksam Fond
•Asien
141,42 0,3 -2,9
•Europa
172,73 -1 -1,3
•Framtid
26,4 0,5 1,5
•GlobAktier
64,6 -0,3 2,4
*
Globfast
Idrott
199,93 -1,1 -3,8
•Japan*
60,84 1,1 -4,1
•LOSverige
176,34 -2,2 -5,7
•LOVärlden
76,17
0,4
•LOVästfonde
184,93 -2 -6,3
•Sverige
430,23 -2,2 -5,9
•TjmSverige
111,79 -2,2 -5,7
•TjmVärlden
62,09 0,1 0,7
•USA
203,55 0,3 1,2
GodFond
GodFondS&V* 135,62 -0,6 -2,8
Multistrateg*
103,88
GustaviaDavegårdh
•Balkan
191,7 -0,4 -5,1
•GlbTillväxt
109,17
0,8
•GrRussiaSM
84,87 -0,3 -6,8
•Kazaks&Cent.* 99,71 0,9 -12,6
•METurkey
57,26 0,5 -12,5
P.NEnergy*
41,41
-1,7
Småbolag
191,01 -2 -2,2
•Sverige
254,02 -2,2 -5,4
•SverigeMaxi
100,09 -2,6 -9,3
Östeu.Maxi.*
102,91 0,5 0,4
Handelsbanken
•Amerika
315,82 0,6 1,1
Asien
317,96 0,6 0,8
Balans50
126,1 -0,3 -1,4
Brasilien
88,08 -0,2 -5,9
Europa
229,47 -0,7 -1,5
•EuropaAggr
74,64 -0,7 -1,6
•EuropaIndx
64,51 -0,7 -0,2
EurSel
151,08 -0,7 0,3
•Finland
35,85 -1,6 -9,3
•Global
226,06 0,3 -1,2
GlobDyn90
98,37
-1,6
GlobInexEtis
108,07 0,3 -0,4
•Indienfonden
124,56 0,6 -12,8
•IT-fond
30,02
1 -1,8
•Japan
42,92
-5,2
•Kina
85,97 0,5 -4,9
•Latinameri
281,68 0,2 -7,9
•LuxFarEast
11,58 0,9 1,5
LuxAmerika
41,43 0,5 -0,2
•Läkemedel
66,19 0,3 6,1
MegaSve
131,01 -2 -6,3
•Norden
548,72 -1,2 -6,7
NordenAggr
87,7 -1,1 -7,3
Norge
575,18 -0,3 -5
NorSel
156,76 -1,1 -3,4
•NorSmå
382,28 -1,4 -8,6
NyEnergi
87,4 -0,9 -3,7
Offensiv100
138,71 -0,5 -3,9
•Rysslandsfon
81,45 -0,1 2,2
•Råvarufond
124,59 0,5 3,7
SBCBo
544,86 -2 -6,8
Sv/Världen
173,71 -1,2 -4,4
SveEtisk
131,06 -2 -7,2
•SveIndex
5487,29 -2 -6,8
•Sverige
983,54 -1,9 -6,6
SveSel
160,95 -2,6 -11,9
•SveSmå
524,74 -1,9 -9,4
•Tillväxt
199,6 0,9 -3,5
•Östeuropa
439,71 -0,6 1,3
HSBC Global Asset Man.
BrazilEq*
37,36 -0,3 -12,8
BRICEqM2*
26,45 0,5 -4,1
ChineseEq*
79,63 0,3 -3,5
HongKongEq* 118,12 0,5 -7,8
IndianEq*
174,42 0,8 -15,6
ThaiEq*
15,71
-0,6
Humle Kapitalförv.
Kapitalförv.*
98,87 -1 -3,6
Småbolag*
118,13 -0,8 -4,9
IKANO Banken
Allväderf*
106,15 -0,2 0,4
EuropaEQ*
GlobalEQ*
Indecap Guidefonder
GuideAktSv*
155,98 -1,5 -6,1
GuideHedge*
112,58
0,6
J.P.Morgan Asset Man.
130/30A$*
104,2
-1,3
BrazilAlphaP*
10,87 -0,4 -10,9
•ChinaAdis$*
49,25 0,4 -5,3
EmMkInEq*
8,86 0,3 -5,7
GreatChAdi*
29,14 0,8 -4,5
HKAacc*
18,15 0,2 -9
LaAmEqAa*
32,47 -0,7 -10,7
RusAacc*
16,47 0,4 -4
UsSel13030*
10,07
-1,4
KPA Fonder
•Aktiefond
166,89 -0,9 -2,5
Lannebo Fonder
Alpha
9,61 -0,5 -6
•Småbolag
33,97 -2,2 -9,5
•Sverige
17,53 -2,2 -9,7
•Sverige130/
19,79 -2,9 -9,9
•Vision
2,09 -0,5 -0,9
Länsförsäkringar
•Asien
92,47 0,7 -0,7
•Europa
269,14 -0,9 -0,1
F-i-fförs
107,75 0,2 2,3
F-i-fnorm
90,82 0,1 -2,9
F-i-foffe
88,34 0,1 -3,5
•Fastighet
1325,94 -1,2 -3,5
•Global
202,18 0,4 -0,2
Japan*
58,14 1,3 -3,8
•Nordamerika
130,47 1,2 2,7
Småbolag
313,72 -2 -7,7
•Sverige
739,72 -2 -6,6
•Teknologi
31,58
1 -1,4
•Tillväxtma
264,24 0,1 -0,7
•Total
22,62 -0,3 -2
•Vänofonden
185,48 -2 -6,5
Lärarfonder
•Lärarf.21-4
12,33 -0,9 -3,5
Markedskraft Fonder
*
Elexir
107,65
-3,9
Fond
NAV i går i år
Mobilis Kapitalförv.
Fokus
90,71 -0,7 -8
KapitalAkti
95,61 0,2 -6
Nordea
Afrikafond
120,11 0,1 -11,7
Alfa
603,06 -1,7 -4,5
AllHedge*
100,93
Asian
2272,68 0,3 0,2
Avanti
0,92 -1,4 -5,8
•Beta
327,37 -1,7 -5,6
EtiskUGlob
77,97 -0,1
•EtiskUSver
1329,43 -1,7 -5,5
EuSm&Mid*
3175,5 -0,8 -1
EuroHedge*
110,18 -0,1 1,9
•Europa
365,22 -1,4 1,7
EuropAktie
22,09 -1,4 1,9
•FjärrÖst
124,49 -0,2 0,2
Foresta
2,73 -1,7 -4,9
•GlobTillv
165,56 -0,2 -5
GlobalVal
103,18 0,3 5,1
GlobalTech
53,27 0,3 1,1
IndexSverige*
133,66 -1,3 -3,4
•Indien
139,85
1 -11,7
Jap.ValueS*
56,69 0,4 -2,5
•Japan*
82,91
1 -2,3
•Kina
126,49 0,6 -3,2
•Latinamer
312,27
-9,3
Medica*
62,37 0,1
8
NordHedge*
98,98 -0,3 0,2
•Nordam*
377,24 -0,1 1,7
NordamAktie
68,19 0,4 2,9
•Norden
603,73 -1,4 -6,6
NorthAmV
220,84 0,5 3,4
•NyaTillv
103 -0,4 -14,1
Olympiafond
89,82 -1,7 -4,6
•Ryssland
138,99 -1,1 -0,5
•SelektaEu
365,93 -1,1 -4,5
SelektaSv
94,15 -2,2 -6,6
•SmåbolagNord 49,08 -1 -2,4
Spektra
437,8 -1 -5
Strateg100*
136,48 -0,3 0,3
Stratega10*
123,73
2,3
Stratega30*
127,36
2
Stratega50*
138,88 -0,1 1,4
Stratega70*
143,64 -0,2 1,1
SwedenF
884,18 -2,2 -6,5
•Sverigef
779,49 -2,2 -6,2
•Tillväxt
135,32 -0,3 -5,4
USFund
2539,08 0,9 2,6
WorldFund
1,8 -0,1
Östeuropa
269,77 -1,3 1,1
Nordnet
•AktieidxSve
178,55 -2,4 -6
ODIN Fonder
•Europa
108,23 -0,9 3,4
•EuropaSMB
165,72 -1,5 -3,4
Fastighet
444,55 -1,1 2,1
•Finland
4998,59 -2 -8,8
Global
123,67 -0,2 0,1
GlobalSMB
142 0,3 -2,6
Maritim
938,05 0,2 -11,6
•Norden
1442,6 -1 -8,8
•Norge
2337,07 -0,4 -11,9
Offshore
262,91 1,1 -3,8
•Sverige
1666,42 -2 -9,5
Pictet
AsianEq-P
184,98 0,3 -4,3
BiotechP
327,01
1 3,1
*
DigiCom-P
147,43 -0,1 0,5
•DigiCom-R*
137,31 -0,1 0,1
EastEur.P
392,57 0,3 -0,5
EmergMktP*
605,83 0,6 -5,6
EmMktIdxP*
266,52 0,7 -3,6
EurEqSel-P
443,74 0,1 -0,2
EuropIdxP*
111,65 -0,7 1,1
EuSustEq-P
147,5 0,2 2,4
Generic-Pc
154,44 0,8 0,6
GrChina-Pc*
393,87 0,9 -5,6
•Great.China-* 375,25 0,9 -6
•IndianEq-R*
362,47 0,6 -14,9
IndianEqP*
379,67 0,6 -14,6
JapanEqP*
4611,91 0,8 -0,4
JapEqSelP*
7512,62 0,8 -2,9
JapIndexP*
8512,96 0,9 -5,5
Mid-SCa-Pc* 7455,93
PacIndexP*
315,84
-4
SmCapEu-Pc
577,44 -0,3 -0,7
USAIdxP
108,69 1,5
2
WaterP
149,52 1,1 1,4
Scientia Fund Man.
Hedge*
122,65 -0,3 -6,2
•Sverige*
98,48 -0,9 -8,8
SEB
•Aktiespar
7,87 -0,8 -1,3
AssSelLA
141,29 0,1 -0,5
BioteknLA
309,38
5,7
BioteknLU
309,29
5,7
•ChAsienxJ
12,89 0,5 1,6
•ChEmergMa
19
-2,4
•ChJapan*
4,27 1,2 -3,5
ChJapCRLA*
4 1,2 -2,9
ChLatinam
26,07 -0,1 -10,1
•ChNordam
5,27 0,5 1,8
ChAsSmxJLA
31,19 0,1 -7
ChGlobVaLA
73,94 -0,5 -4,9
ChNAmerMed 1020,71 0,7 6,3
ChNAmerSmå
113,84 0,1 6,1
ChNoAmCRLA
31,16 0,7 0,9
EtiskEurLA
18,95 -0,9 -1,7
Fond
NAV i går i år
EtiskGlo
8,03 0,1 1,4
EtiskSveLU
45,45 -2,1 -7,1
EurCRLA
10093,53 -1 -2,6
•Europa
6,91 -0,9 -1,6
Europa1LA
27,8 -0,9 -1,9
EuropaOff
633,35 -1,3 0,1
EuropeFlex
104,99 -0,7 -1,5
•EurSmå
28,71 -0,9 -1,3
Fastighet
33,25 0,3 2,1
GlFocFdA1*
6,43 0,9 -3,8
GlobalLA
15,73 0,4 2,9
GlobCRLA
6,72 -0,1 1,2
GSBRICs*
130,71 -0,7 -6,1
*
JPMGlNatRe
216,32 -0,6 -9,1
•Läkemedel
6,34 0,5 10,7
Multihedge*
92,2
0,8
•Norden
14,22 -1,4 -8
NordenLA
58,57 -1,4 -8,7
NordSmåLA
1547,43 -0,2 -4,8
RHedgeAlph
117,53 0,1 2,7
RysslandLA
109,86 -0,3 0,2
Schweiz
13,54 -1,2 -2
SKFAlle
177,9 -2,1 -6,5
StifteSver
14,88 -2,4 -11,5
StifteUtl
5,23
0,9
StratBalGlob
9,8 -0,2 -2,2
StratBalLA
122,87 -0,6 -3,4
StratGlobal
10,48 -0,4 -3,9
Sverige
10,57 -2,3 -7,2
SverigeCR
10,31 -2,5 -6,5
SveriSmå
19,32 -2 -9,5
SveriSmåCR
84,62 -2 -10,6
•SveStoBol
9,93 -1,9 -5,1
•Tekno
15,86 0,9 -0,5
TRoPrUSL*
93,92 -0,5 1,2
ÖstersjWWF
16,4 -1,6 -10,1
•Östeuropa
29,97 -0,9 1,8
ÖsteuSmåLA
31,44 0,5 -4,8
ÖsteuxRyLA
27,72 -1,1 1,3
Simplicity
•Afrika
100,95 -0,6 -13,6
•Asien
83,92 0,7 -6,1
•Balans
100,56 0,1 -8,9
•Indien
179,19 0,9 -12,7
•Kina
91,99 1,1 -6,6
•Nordic
269,35 -1,5 -9,1
•NyaEuropa
88,78 -0,5 -6,9
Sjunde AP-fonden
•AP7Aktiefon
109,02 -0,3 1,1
SKAGEN Fonder
•Global
938,95 -0,1 0,2
•Kon-Tiki
650,95
-1,3
•Tellus
121,52 0,6 -0,5
•Vekst
1581,01 -0,4 -6,5
Skandia Fonder
•Asia
242,83 0,2 -1,2
BRIC
79,17 -0,1 -6,4
Cancerfonden
104,7 -1,8 -8,3
•Europa
315,96 -1,2 -1,6
IdeFLiv
411,88 -1,2 -9,5
•Japan*
106,43 1,2 -5,7
•Offensiv
255,83 -0,9 -4,8
•SmåSverige
297,5 -1,8 -7,4
•Sverige
729,58 -1,9 -9,5
•TimeGlobal
69,39
0,9
•USA
359,31 0,3 2,8
•Världen
234,85
-0,4
Världsnatur
104,88 -2 -8,9
SkandiaLink/1dag fördröjn
BlRoIndia*
168,96 0,7 -9,7
CarnWorld*
483,27 0,4 -1,8
*
CatelReav
254,48 -1,6 -4
•FidEurAggr*
SGFWellingt*
67,91 -0,8 -3,4
SGFHealthcar*
68,85 1,1 8,4
Spiltan Fonder
•AfDalarna
102,76 -1,8 -8,2
•AfSmåland
143,06 -1,5 -2,7
•AfStabil
263,8 -2 -5,2
•AfSverige
257,92 -2,2 -6,3
SPP Fonder
•AinxJAP
47,23 0,8 -5
•AinxUSA
77,32 0,3 1,8
•AinxEuropa
83,43 -0,9 0,1
•AinxSver
154,22 -2,1 -5,7
•AktfondSv
398,61 -2,5 -9,1
•EMUBland
94,51 -0,5 0,8
•GlobSust
57,86 -0,3 -0,4
•SPP80
59,74 -0,6 -3,1
Stella Asset Man.
StellaPolar*
97,08
-1,2
StellaNova*
145,81
-0,7
Swedbank
CrossMarket*
94,16 -0,1 -3,7
Swedbank Investm.
CEE
8,59 -0,1 -1,1
CEEREstate
3,63 -0,1 -12,6
CntralAsia
5,03 0,8 -12,3
Russia
17,17 -0,3 -0,3
Swedbank Robur
*
AccesEmMar
141,82 -0,2 -4,8
AccesHedge*
96,55
1
AccesModig*
139,81 -0,3 -1,1
*
AccesOffensi
146,03 -0,5 -2,5
AfrikaSEK
79,24 0,1 -13,5
•AktiefPens
13,46 -1,1 -3
AllemaI
123,16 -1,5 -4,5
AllemaII
122,99 -1,4 -4,5
AllemaIII
64,58 -1,5 -4,5
Fond
4,64
2,30
2,24
1,81
1,74
1,64
1,62
LITEN
TECKENFÖRKLARING
BÖRSDAG
18 JULI 2011
NAV i går i år
AllemaIV
41,48 -1,4 -4,5
AllemaV
247,45 -1,5 -4,8
•Amerikaf
21,04 0,4 0,8
•Balkanf
77,46
-11,3
BRICT
107,53 -0,1 -5,9
•Contura
91,45 0,8 2,8
EfVärlSEK
47,53 -1,2 -14,3
•EthGloMEGA
108,83 -0,1 0,9
•EthMiljSve
21,48 -2,2 -8,4
EthStift
123,09 -1 -1,7
•EthSveGlob
140,6 -1,1 -4
•EthSvMEGA
245,18 -2,2 -8,1
Europa-Lux
255,81 -0,9 -1,4
Europafond
16,84 -0,9 -1,2
•EuropaMEGA
6,43 -0,9 -0,8
•Exportfond
65,28 -2,8 -9,8
•Finansfond
6,79 -1 -8,5
Global-Lux
236,29
0,5
Globalfond
41,27
0,3
•GlobalMEGA
8,62 0,1 0,1
IndexAsi
130,85
-3,3
IndexEur
72,24 -0,8 0,3
IndexSve
92,93 -2,1 -5,8
IndexUSA
89,79 0,4 1,2
IPAktief
29,94 -1 -3,4
•Japanfond*
5,59 1,1 -4,4
•Kapitalinv
60,93 -1 -3,5
•Kinafond
135,3 0,7 -6,5
•Kommfond
17,6 0,5 0,8
•Medica
8,13 -0,1 8,8
Momentum
77,76 -0,9 -11,6
•Nordenfond
66,23 -1,1 -6,2
•NyTeknik
162,53 -1,1 6,7
•Pacific
27,59 0,4 -3,3
•Privatiser
31,85 -0,3 -7
•Realinvest
20,04 -0,1 1,7
•Ryssland
25,89 -0,6 1,1
Råvarufond
24,74 0,7 -3,1
•Skogsfond
17,93 -1,1 -6,2
•SmåbolagEu
18,08 -1,5 -4,3
•SmåbolagNo
76,85 -1,4 -6,5
•SmåbolagsSv
43,88 -1,6 -6
StellaEur
59,16 -1,4 -3
StellaSmå
369,53 -1,6 -7,1
StellaSve
93,74 -2,6 -12,4
SvAktiepo
193,56 -1,7 -5,4
Sverigef
244,72 -2,2 -7,8
•SverigMEG
43,13 -2,2 -7,3
TalAktMEGA
31,41 -1 -2,1
*
ValutaHedge
100,84
1,2
•Östeuropa
30,44 -0,7 1,7
Swedbank Robur/Banco
Amerika*
533,95
EtiskaGlob
74,36
0,6
•EtiskEurop
195,12 -0,9 -1,7
•EtiskSve
5011,46 -2,1 -7,5
EtiskSvSp
103,59 -2,1 -6,9
•EuroTop50*
70,87
FjÖstern
1039,73 0,2 0,3
Hjälpfond
238,94 -2,1 -8,8
Humanfond
642,32 -2,1 -9,4
IdMiljöf
121,52 -2 -7
Kulturfond*
193,7
•Offensiv
755,73 -1,1 -3,7
RussiaSEK
459,46 -0,5 -0,5
Samaritfond
274,1 -2,1 -9,4
Småbolag
82,75 -1,7 -7,6
•SvMiljöf
334,36 -2 -6
Sverige*
258,89
Tanglin
Tangent
1622,45 -2,2 -5,7
Traction Fonder
*
GlobalValue
91,48 -1,8 -15,5
SmallCap*
98,55
-6,4
Track*
119,62 -0,8 -13,6
Yield*
103,2 -0,4 1,3
Västra Hamnen
AwakeEnergy
742,17 1,1 -17,9
AwakeEquity
732,84 -1,5 -6,9
XACT Fonder
*
Bull
165,18 -1,5 -6,7
Nordic30*
6,35 -0,3 -5,8
OMX*
103,11 -1,1 -3,6
*
OMXSB
289,77 -1,1 -3,6
XACTBull2*
266,78 -2 -9,6
XACTEuBull*
17,99 -1,3 -2,3
Ålandsbanken
•China
185,11 0,2 -6,1
GlobalSEK*
521,08
-13,1
NordicSEK*
782,91 -1 -2,5
•OMXS30
158,56 -2 -5,7
•SmallCap
46,63 -1,9 -10,8
•SwedSEK*
291,58 -1,8 -5,8
•TIME
82,38 0,3 -5,6
Öhman
•Hjärt-Lung
611,67 -1 0,1
•IndexEurop
81,3 -0,8 -0,7
•IndexJapan*
57,63 0,6 -6,1
•IndexPacif
142,97 0,8 -4,2
•IndexSve
130,26 -2,4 -6,3
•IndexUSA
73,36 0,6 1,2
•IT-Fond
163,6 -0,6 2,3
•Nord.Miljö
184,88 -1,9 -9,5
•Sverige
340,04 -2,4 -6,2
•Varumärke
89,82 0,6 0,2
BLANDFONDER
Alfred Berg
•Obligationsf*
973,31
3,9
TELEFONNUMMER TILL FONDFÖRVALTARE
Ancoria Insurance
0200-110 130
East Capital
08-505 88 505
Nordea
08-579 420 00
Aktie-Ansvar AB
08-588 811 00
Enter Fonder
08-790 57 00
Swedb.Robur
08-585 900 00
AMF Pension
08-696 31 00
Erik Penser
08-463 80 60
SEB Fonder
0771-62 10 00
Banco/Swedbank
0200-23 53 00
Fidelity
08-505 257 00
Skandia
020-55 55 00
Carlson Fonder
020-32 56 56
Folksam LO
020-99 10 30
Traction Fonder
08-506 289 00
Carnegie Fond
08-676 88 00
Handelsbanken
08-701 10 00
Ålandsbanken
08-791 48 00
Carnegie/HQ
08-696 1860
JP Morgan
08-545 181 70
Öhman Fonder
08-402 50 00
Catella Fondförv.
08-614 25 20
Lannebo Fonder
085622 5222
Danske Fonder
075-24 83 000
Länsförsäkingar
020-66 11 00
Fondbolagens
förening
08-506 98 800
Fond
NAV
*
i går
i år
•
I
A
Net Asset Value, nettovärdet av varje fondandel.
Aktuella uppgifter saknas. Senast kända värden anges.
Värdeutveckling i procent jämfört med föregående börsdag.
Värdeutveckling i procent mätt från det senaste årsskiftet.
Fonden ingår i PPM:s utbud.
Income (Inc) – denna andelstyp ger utdelning.
Accumulated (Acc) – denna andelstyp ger inte utdelning.
Produktion: TT Spektra & SIX. Vid frågor: 08-586 16 410
NAV i går i år
AMF Pension
•Balansfond
165,85 -0,7 -0,5
Ancoria Insurance
Fastighet
27,8 0,2
2
BlackRock
*
StratAlloE
11,09 0,1 2,1
BNPP L1
Opport.USA*
748,4
-7
Carlson Fonder
•Realränte
106,27 0,1 4,2
RänKoncis
100,29
-1,3
StiftfondSv
108,9 -1 -3,3
Carnegie Fond
•Safe90BRIC
115,99 -0,1 -4,8
•Safety90Sv
128,73 -0,7 -6,8
Carnegie/HQ Fonder
•TotalA*
114,47 -1 -1,8
TotalB*
114,47 -1 -1,8
Catella
Alloc.SweR*
98,84 -0,7 -2,4
Balanserad
108,21 -0,4 -1,1
Coeli Fonder
Ekv.Absolut*
10,54
-3,3
Ekv.Balanse*
9,64
-4,8
Ekv.GlbMegT*
9,14 0,7 -4,8
*
Ekv.Inh.Ef
6,9
-6,2
Ekv.Multist*
10,01
-2,4
Ekv.Total*
18,6
-4
Ekv.Trygghe*
12,88
-1,6
Spektrum*
11,72
Danske Invest
•AktivFörm
2075,48 -0,8 -0,8
•Balanserad
137,05 -0,1
•Försiktig
127,01
1,1
Eldsjäl Fond
Bistånd
144,82 -1,5 -8,2
Evli Fondbolag
•FinlandMix*
5,68
-0,3
Fidelity International
EuroBa*
12,62
2,6
Growth&Inc*
16,39 0,6 -1,4
*
Tgt2010EUR
21,08 0,1 2,5
Tgt2015EUR*
26,6 0,1 1,9
Tgt2020EUR*
29 0,2
1
Folksam Fond
•Förvaltning
219,53 -0,6 -0,4
Handelsbanken
Balans50
126,1 -0,3 -1,4
•Flerm.fond
172,89 -0,1 -1,4
Garanti+
96,47
0,7
GenFiF50
110,53 -0,4 -2,6
GenFiF60
108,93 -0,5 -3,9
GenFiF70
108,98 -0,5 -3,9
GenFiF80
110,1 -0,5 -3,9
•Genfond40
116,28 -0,1 -0,3
•Genfond50
129,07 -0,3 -3,6
•Genfond60
134,63 -0,4 -4,4
•Genfond70
135,1 -0,4 -4,4
•Genfond80
134,23 -0,4 -4,3
Hedge
99,27
-2,8
KlickSve90
96,97 -0,7 -6,8
Managed
1,57 0,2 0,3
Potenti75
110,7 -0,4 -2,6
SBCFlerm
193,5 -0,1 -1,4
Stabil25
112,15 -0,1 0,3
HSBC Global Asset Man.
TurkeyEquit*
20,76 0,3 -13,8
KPA Fonder
•Blandfond1
158,27 -0,6 0,4
•Blandfond2
162,91 -0,5 -0,2
Lannebo Fonder
•Mixfond
13,62 -1,5 -4,2
Länsförsäkringar
•Pensio2010
125,53
1
•Pensio2015
126,37 -0,1 0,1
•Pensio2020
125 -0,2 -0,9
•Pensio2025
126,29 -0,2 -1
•Pensio2030
124,65 -0,3 -0,9
•Pensio2035
65,76 -0,2 -1
•Pensio2040
65,56 -0,2 -1
•Pensio2045
77,81 -0,2 -1
•Trygghet
245,5 -0,2 -1
Lärarfonder
•Lärarf.45-5
12,57 -0,6 -2
•Lärarf.59+
12,27 -0,3 0,2
Nordea
*
ChoicePan-E
7,34
Donation
117,64 -0,6 -1,2
Futura
351,05 -0,2 -0,3
•Gen38-44
66,79 -0,1 1,9
•Gen45-49
67,24 -0,3 0,1
•Gen50-54
69,23 -0,6 -1,2
•Gen55-59
69,03 -0,6 -1,2
•Gen60-64
68,45 -0,6 -1,2
•Gen65-69
68,67 -0,6 -1,2
•Gen70-74
69,17 -0,6 -1,2
•Gen75-79
66,26 -0,6 -1,2
•Gen80-84
67,33 -0,8 -4,8
•Gen85-89
81,21 -0,7 -5,1
Klimatfonden*
73,24 -1,1 -0,9
Midi
120,24 -0,4 -2,5
Optima
456,17 -0,4 -0,9
SPARAtrean
186,65 -0,2 -0,5
*
Stabil
107,36 -0,1 3,5
Strateg100*
136,48 -0,3 0,3
Stratega10*
123,73
2,3
Stratega30*
127,36
2
Stratega50*
138,88 -0,1 1,4
*
Stratega70
143,64 -0,2 1,1
Nordnet
Aggressiv*
138,42 0,1 -1,2
Balanserad*
120,99 0,1 0,9
Försiktig*
114,64 0,1 1,8
Offensiv*
128,73 0,1 0,1
Trygg*
94,06
Parex AM
Parex
15,68 0,3 1,5
SEB
AsSeDeSELA
99,72
AsSeOpCSEK
101,51 0,1 -2,1
Ekorren
132,28 -1 -1,4
Garanti80*
102,66 -0,1 1,2
KeySelLA
100,91 0,1 0,3
TryggPlac
127,25 -0,3 1,3
•Världen
8,97 -0,6 -0,1
Skandia Fonder
•Balanserad
262,49 -0,5 -1,6
•Försiktig
164,76 -0,2 0,8
SelGlobFör*
99,56
-0,4
*
SelOffens
103,44 -0,7 -4,7
SelStrateg*
106,63 -0,4 -3,2
SelUtlOff*
86,96
-2
SPP Fonder
•SPP40
189,22 -0,1 1,3
•SPP50
229,62 -0,3 -1
•SPP60
255,14 -0,5 -2,3
•SPP70
114,18 -0,6 -3,2
Fond
NAV i går i år
Swedbank Robur
AccesBalan*
129,87 -0,2 0,2
AccesFörsikt*
106,17
1,8
AccesTrygg*
110,74
2,2
Action*
95,32 -0,5 -2,9
Mixfond
20,42 -0,2 -0,1
MixIndexSv
179,35 -1 -1,7
MixMEGA
13,71 -0,2 0,4
•MixPension
13,07 -0,1 0,5
Norrmix
11,98 -1,3 -7,7
*
Protect90
103,63 -0,1 -0,5
Solid*
102,17 -0,2 -0,4
•Transf50
121 -0,2 1,5
•Transf60
129,87 -0,4 0,5
•Transf70
136,04 -0,7 -0,9
•Transf80
137,01 -0,8 -1,9
Swedbank Robur/Banco
•Balanserad
1091,83 -0,5 -1,2
•Försiktig
66,6 -0,2 0,7
Söderberg&Partner
*
Söd&PartTil
170,04
-5,3
XACT Fonder
Bear*
24,28 1,5 4,6
Bull*
165,18 -1,5 -6,7
RÄNTEFONDER
Aktie-Ansvar
•Avkastning
105,27
Alfred Berg
*
•OblPlus
835,34
•Obligasjon*
117,38 -0,1
•Obligationsf*
973,31
Pengemarkd*
104,62
•Penningmarkn* 984,98
AMF Pension
•Rtfkort
106,36
•Rtflång
120,23 0,1
Baring
•HighYieldB
11,34 0,9
•HYB-EHdgd
10,98 0,4
•IntlBond
28,23 0,6
BlackRock
*
AsiaTiBd
29,45 -0,3
GlbSTBd*
14,08 0,2
GovermMor*
16,72 0,8
StratAllo$*
22,77 0,8
USCoreBd*
26,33 0,7
USHighYi*
22,87 0,9
Capinordic AM
•HighYield
102,16 -0,1
Carlson Fonder
•LongBondA*
45,88
•ShortBondA*
26,21
Carnegie Fond
•SvKRänta
129,87
Carnegie/HQ Fonder
•CorpBond*
320,82 0,1
•Likviditet
1131,56
•Obligation
988,57
Catella
•Avkast
116,81
Försiktig
103,31 -0,2
•Likviditet
101,93
NordicFixOpI*
103,37
NordicLSEq*
105,38 0,1
Danske Invest
Avkastning
124,13 0,1
EMUBondA
143,33 0,5
EMUBondD
94,4 0,5
GlHiIncome
261,36 0,3
•GlHiIncome
113,34
•SveLikv
1095,36
•SveObl
986,41
SveRealr
107,18 0,1
SveRäntef
122,05 0,1
USDBond
247,44
1
Enter Fonder
•Penningm
977,51
Return
1046,72
•Trend
1207,02 0,1
Evli Fondbolag
•LikvSv.
972,23
•Obl.Sverige
906,65 0,1
Fidelity International
AUDCcy*
34,66
EMMktDeb*
15,04 0,9
EuroBond*
11,29 0,1
EUROCcy*
17,84 0,1
EuroHiYld*
9,64 0,3
Int’lBond*
1,3 0,7
*
SterlBond
0,29 0,8
SterlinCcy*
21,57 0,8
SwissFrCcy*
31,59 0,6
USHighYd*
12,42
1
USDBond*
6,45 0,9
*
USDCash
11,72 0,9
USDCcy*
33,38 0,9
Folksam Fond
•LOObligatio
121,74 0,1
•Obligation
153,22 0,1
•Penningmarkn 119,13
Realränta
128,09 0,1
•TjmOblig
122,11 0,1
Handelsbanken
AbsolRetur
99,13
EuroOblig
25,74
Kortränta
100,43
•LuxKortrta
136,23
•LuxLångrta
3263,97 0,1
Långränta
101,68 0,1
MegaAvkast
1608,61 0,1
Realräntef.
103,1 0,1
KPA Fonder
•Räntefond
1061,51
Lannebo Fonder
•Likviditet
106,11
Länsförsäkringar
EuroOblig
70,8 0,3
•Obligation
141,12 0,1
•Penningmarkn 101,69
Statsobligat
10,64 0,1
Nordea
AktRänta*
108,75
Garanti
99,82
LikvInvest
148,33
Obl.invest
447,5 0,1
•Obligation
109,31 0,1
•Realränte
135,42 0,1
RäntefFtg
145,49
•Räntefond
96,18
Sekura
273,45
StraRänta*
104,15
Pictet
EURBds-Pc
397,54 0,3
EURBds-Pd
282,21 0,3
EURCrp-Pd
102,21 0,3
EURHiYield169,28 0,1
EURLiq-Pd
96,76 0,4
1,1
2,7
3,6
3,9
3,6
0,8
1,5
4,7
-2,4
0,2
0,9
-2,8
2,7
-0,9
-3,8
-0,7
0,7
0,9
2,8
1,1
1,2
4,2
1,6
3,9
2,4
0,8
3,3
5,2
0,7
5,7
0,6
6,6
4,3
1,3
2,3
4,6
1,8
1,2
2,8
3,3
0,7
2,1
2,4
-0,2
2,7
2,4
6,1
0,6
0,9
-0,1
10,5
0,8
-1,1
-3,9
-3,9
3,9
3,9
1,2
4,6
3,9
1,4
2,2
1,2
1,3
3,2
3,5
2,9
4,4
1,1
1,1
1,9
2,5
1
2,5
2,8
0,5
1,2
4,5
4,5
4,6
1,2
1,2
1,2
3,4
Fond
NAV i går i år
EURSMT-Pd
89,79 0,3
3
EURSMTBds-R
119,9 0,3
3
GlEmg-Pc
273,6 0,9 0,8
GlEmg-Pd
169,09 0,9 0,8
USDLiq-Pd
84,78 0,9 -3
SEB
FtgoblfSEK
115,8 -0,2 3,5
LikviditA
11,79
0,8
•OblSEK
9,7
2,7
OblFlexLA
21,51
0,9
OblSEKLA
44,43
2,7
•PenSEK
9,99
1,1
PenSEKLA
22,24
1,1
•RealrteLU
13,56 -0,1
4
Sjunde AP-fonden
•AP7Räntefon
101,25
1,7
SKAGEN Fonder
•Krona
101,85
1,4
Skandia Fonder
•Kapital
160,19 0,1 4,5
Likviditetsf
113,89
0,8
•Penning
130,22
1
•Realränte
135,34
4,2
Spiltan Fonder
•RäntefSve
107,51
1,4
SPP Fonder
•Obligation
124,93 0,1 4,3
•Penning
114,19
1,7
Swedbank Robur
AbsoluPLUS
118,24
1,4
AbsolutRänta
247,18
1,4
EthRänta
103,38 0,1 3,1
EuroRänte
13,83 0,1 0,2
GlobRänte
194,78 0,8 1,8
IPRäntef
128,82 0,1 3,1
Obligation
116,67 0,1 3,1
•ObligMEGA
112,49 0,1 3,3
•Pennmarkf
99,55
1,1
PennmarkME
95,15
1,2
•Realräntef
126,63 0,1 4,8
RänteEurop
97,84 0,3
3
•RäntePens
11,58
3,1
RänteSve
101,62 0,1 3,1
StatsskMEG
99,65
0,7
SvLikvid
134,05
1,1
SvLikvPlus
137,3
1,2
SvOblMEGA
148,79
1,4
TalRäSvME
113,72 0,1 3,3
Swedbank Robur/Banco
Likviditet
1003,76
1
Ålandsbanken
•PenningMkd 1008,05
0,8
Öhman
•Ftgsobl
91,43 -0,1 4,3
•Obligation
114,72
3,2
•Penningmarkn
96,14
0,8
•Realobl
124,8
4,5
FÖRSÄKRINGSFOND.
Ancoria Insurance
Balans
102,86 -0,8 -4
Finans
74,29 -0,7 -12,8
GlobalTillv
61,73 -0,3 -5,5
IndexSve
330,26 -1,1 -7,7
Japan
54,72 -0,6 -7,7
NyEnergi
52,3 0,4 -12,2
Offensiv
98,73 -0,8 -5,4
Thailand
144,79 0,1 1,1
SEB
BRLatinAm*
600,07 -1,4 -11,9
ECBalkan*
13,09 0,5 -4,6
*
ECTurkiet
9,11 -0,1 -11,5
ECRyssland* 1477,79 0,5 -0,1
FidAsiSpSi*
218,99 0,2 -2
FidEuroSm*
246,51 -0,5
2
HSBCBrazil*
243,5 -1 -12,5
*
HSBCIndien
1136,78
-14,8
JFChina*
320,99 -0,3 -4,4
SkandiaLink/1dag fördröjn
Balans*
263,74 -0,3 -1,1
BarGloRes*
202,92 0,2 -5,5
*
BlRoEmEuro
931,95 0,1 -1,1
BlRoLatiAm*
600,14 -0,5 -12,3
BlRoUSBasV*
315,55 -0,3 -1,7
CarnStrategi*
707,6 -0,7 -5,4
CarnSverig*
1183,5 -1 -6
*
CatelHedge
141,05 -0,1 0,9
EastBalkan*
13,09 0,5 -4,6
EastCRyssl*
1477,79 0,5 -0,1
EastÖeurop*
42,3 0,1 -2,5
InvLeisure*
119,54
*
JPMEurStVa
101,2 -0,6 0,4
JPMFGloFin*
622,83 -0,5 -7
OdinNorden* 1456,87 -1,5 -8
OdinSve*
1699,78 -1,3 -7,7
SGFCarnegieS*
21,75 -1,2 -5,4
*
SGFEntSweEq
14,08 -1,5 -7,5
SGFEpoch*
67,42 0,2 1,6
SGFEurEq*
5,54 -0,5 -1,1
SGFEurOpp*
91,07 -0,7 -3,8
SGFFStateCh* 242,44 1,1 -2,3
SGFGloEq*
6,22 0,3
SGFJapan*
4,26 1,2 -3,3
SGFPacific*
20,07
1 -1,7
SGFUsAll*
109,65 0,1 -0,4
SGFUsCapGr*
92,79
1,1
SGFUsLarge*
4,54 0,2 2,5
71,86 0,4 -3,1
SGFUSValHW*
SkaBRIC*
79,23
-6,3
SkaCancer*
106,63 -1,4 -8,4
SkaEuropa*
319,68 -0,6 -0,4
SkaGlobFör*
99,56
-0,4
SkaGloHedg*
111,37 0,8 0,9
*
SkaIdéFLiv
416,99 -1 -10,2
SkaJapan*
106,43 1,2 -5,7
SkaKapital*
160,01 0,1 4,4
SkaLikvid*
113,89
0,8
SkandiaAsia*
242,4 1,1 -1,4
*
SkaOffens
103,44 -0,7 -4,7
SkaParaFör*
165,05 -0,1
1
SkaParaOff*
258,15 -0,6 -3,9
SkaPenmark*
130,19
1
SkaRealrän*
135,27 0,1 4,2
*
SkaSmåbSve
302,79 -1,2 -5,7
SkaStrateg*
106,63 -0,4 -3,2
SkaSverige*
743,48 -1,5 -7,8
SkaSweStar*
110,51 -1,5 -6,5
SkaUSA*
358,17 -0,1 2,5
*
SkaUtlOff
86,96
-2
SkaVärlden*
234,9
-0,3
SkaVärlds*
106,98 -1,4 -8,9
2,5
2,5
5,2
5,7
3,1
A20 Höganäs
TISDAG 19 JULI 2011
NYHETSREDAKTION: 042-489 94 24 E-POST: [email protected]
KUNDTJÄNST: 042-489 94 20
Inbrott i Öresunds marina
HÖGANÄS. 7P\]QdcXZT]
»aTbd]Sb\PaX]PSaPQQP
STbPeX]Qa^cc]PccT]cX[[
\Ê]SPVT]CYdePa]Pc^VbXV
X]X[^ZP[T]VT]^\PccZa^b
bPT]adcPEXSX]Qa^ccTc
Z^\STÛeTaTccWT[cbcÉ[[
\TSShaQPaPYPRZ^a
Tjuvar härjade i Nyhamnskolan
NYHAMNSLÄGE. =PccT]cX[[
[ÛaSPVT][Pa\PSTb_^[XbT]
cX[[=hWP\]bZ^[P]=ÊV^]
T[[Ta]ÊVaPWPSTSÊcPVXcbXV
X]XbZ^[P]VT]^\aTZc^ab
PeST[]X]VT]^RWbcd[XcTcc
P]cP[QÉaQPaPSPc^aTaX[^ZP
[Ta]P7da\hRZTcSTbcd[]P
SPc^aTa]PÉaeÉaSPÉaÉ]]d
^Z[Pac
Se upp för sms-bedragare
HÖGANÄS. 4cc]hccbÉccPcc
UÛabÛZPUÊU^[ZPcc[É\]Pdc
bX]PZ^]c^]d\\TaWPa
Z^\\XccX[[_^[XbT]bZÉ]]T
S^\3T]WÉaVÊ]VT]bZXRZ
Pa\P]dc\TSST[P]STeXP
b\bcX[[T]Vad___Tab^]Ta
SÉa\P]QTaÉccPaPccSTWPa
ed]]XcT]bd\\P_T]VPa
5ÛaPccUÊ_T]VPa]PbZP\P]
bZXRZPTccbePa\TSd__VXU
cTa^\bXccZ^]c^]d\\Ta
4][XVc_^[XbT]X7ÛVP]Éb
bÊUX]]bSTcX]VT]b^\WT[bc
P][TS]X]VPccca^PccSTc
Z^\\TaPccQ[X]ÊVaPeX]bc
_T]VPa_ÊZ^]c^c^\]d]Ê
V^]bZd[[TUÊUÛabXVPccbeP
aPCT[TU^]]d\aT]WPab_Ê
aPcbcX[[4]V[P]S^RW=^aS
Xa[P]S
Konsert i Möllekapellet
MÖLLE. >]bSPVT]bZ^]bTacX
<Û[[TZP_T[[QYdSTa_ÊT]
Sd^UaÊ]6ÛcTQ^aV3TcÉa
QPahc^]T]4\X[A^XYTab^\
QÛaYPabXccbXbcPÊa_Ê^_TaP
WÛVbZ^[P]X6ÛcTQ^aVcX[[
WÛbcT]^RWb[PVeTaZPaT]5XP
5^ab[d]Sb^\dcQX[SPabXV
eXS7ÛVbZ^[P]UÛabRT]^RW
\dbXZXbP\\PbcPS?a^
VaP\\TcZP[[PaST|CWT
BX]VX]V<PaX\QP|^RWSTc
Q[XaT]ePaXTaPSZ^]bTac
\TSbÊeÉ[0eT<PaXPb^\
CX[[WPeb^RWTV]Pc^]bÉcc
]X]VPacX[[6T^aVCWTP]STab
cTgcTa
:^]bTacT]^RWP]SPZcT]
QÛaYPaZ[^RZP]!
Fåraherdar i vallningstävling
SÖDÅKRA. ?Ê^]bSPVZP]X]
caTbbTaPSTUÊbcdSTaPUÊa
eP[[]X]VbZ^]bcT]_Ê]ÉaP
WÊ[[>\ZaX]V#TZX_PVT
UaÊ]WT[PBeTaXVTÉaP]\É[
SPcX[[cÉe[X]VT]b^\VÊaX
ceÊ^[XZPZ[PbbTa\TSbcPac
Z[^RZP](EPaYTTZX_PVTUÊa
T]U[^RZ\TSUhaPUÊab^\
bZPeP[[Pbad]cT]QP]P\TS
^[XZP\^\T]c3^\PaT]
:PcWh5aTT\P]UaÊ]BZ^c
[P]SSÛ\TacÉe[X]VT]
0aaP]VÛaTaÉa:d[[P[P\\
^RW[^ZP[Z[dQQT]»aT
bd]SbeP[[Pa]P
CÉe[X]Vb_[PcbT]SÉaSTc
ÉeT]Z^\\TaPccUX]]PbZPU
UTbTaeTaX]VWXccPbbÛSTa^\
VÊaST]bX]UPaceXS6P\[P
BÛSÊZaPeÉVT]
Trädgårdsvandring på Skäret
SKÄRET. ?Ê^]bSPVUX]]bSTc
\ÛY[XVWTcPccUÊ[ÉaPbXV\Ta
^\caÉSVÊaST]eXS5[XRZ^a
]P;d]SVaT]XBZÉaTc
:[^RZP] (Q[XaSTcSÊT]
eP]SaX]VQ[P]SQ[^\\^a
^RWQ[PSXRPUTcaÉSVÊaST]
CaÉSVÊaSbX]VT]YÛa0]]
AXRWPaSbb^]b^\WPabZaX
eXcT]Rd__bPcb^\caÉSVÊa
ST]^RWSTbbWXbc^aXPVdX
SPa
X NÄRRADIO
Höganäs 104,9 MHz
HOTELL & RESTAURANG VID HAVET
5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 7.50, 8.20,
8.50. Morgonandakt. 11 En stilla
stund. 19 Moderaterna. 20 Israel
nytt. 20.30 Vägen genom Bibeln.
22 Bok-kvarten. 23 Sånger i
natten.
STILLSAM LUNCH
VID HAVET
à la carte
Dagligen fr. 12.00
VARMT
VÄLKOMNA
042 - 34 61 00
www.strand-arild.se
Mölle Fiskrökeri
Höganäs Fiskaffär
Keramikgatan • Höganäs • tel 331 332
Grillspett.............st 59:Spätta ..................kg 59:Makrill .................kg 69:Havskattfilé...kg 169:Sjötunga ..........kg 199:Reservation för slutförsäljning
ÖPPET: Månd-fred 10-18 Lörd 10-15
Redigering: Bo Pettersson
Buslivet tar fart
i Östra Lerberget
Under de senaste eTRZ^a]P
WPaSTQ^T]STX^\aÊSTcbTcc
bX]P QaTe[ÊS^a Q[X ]TaZ[^cc
aPST T] RhZT[ WPa bPccb X
QaP]S^RWTcccP]Z[^RZ_ÊT]
QX[ WPa QadcXcb d__ 5[TaP
]ÉaQ^T]STWPaZÉ]cbXVcaP
ZPbbTaPST Pe d]VS^\Pa]P
^RWT]VaP]]TbZPWPQ[XeXc
W^cPS 7XccX[[b WPa WÉ]ST[
bTa]P[TcccX[[ceÊ_^[XbP]\É[
]X]VPa
Buskörning med mopeder, klotter och skadegörelse, men också allvarligare händelser
med bränder och trakasserier av de boende.
De senaste veckorna
har buslivet ökat i Östra
Lerberget.
ÖSTRA LERBERGET. 8b[dcTcPe
eÊacTa\X]T] ePa STc T] ST[
QaÊZ ^RW bcÛZ \TS d]VS^
\Pa X]Q[P]SPST X EXZT]
7É]ST[bTa]P [TSST Q[P]S
P]]PccX[[TccbÊZP[[Pc=^RZ
\ÛcTTccbc^a\ÛcT\TSUÛa
É[SaPa_^[XbZ^\\d]cYÉ]b
cT\É] bZ^[_Tab^]P[ ^RW
_^[XcXZTa _Ê EXZT]bZ^[P]
BTSP] STbb WPa STc [dV]Pc
]TabXVXbP\WÉ[[Tc
=deTaZPaQdb[XeTcXbcÉ[[Tc
WPU[hccPccX[[»bcaP;TaQTaVTc
SÉa STc ST] bT]PbcT cXST]
WPaePaXcbcÛZXVc3TcWP]S
[PaQ[P]SP]]Pc^\QdbZÛa
]X]V \TS \^_TSTa Z[^ccTa
^RWbZPSTVÛaT[bT\T]ÉeT]
^\T[S]X]V^RW^UaTSP]ST
Nerklottrade brevlådor, en ny syn i Östra Lerberget.
~EX WPa WPUc T] ST[ bcad[
\TS Tcc VÉ]V d]VS^\Pa X
;TaQTaVTc bÉVTa :aXbcX]P
?Ê[bb^] bcPcX^]bQTUÉ[ eXS
7ÛVP]Éb_^[XbT]3TcWPa_Ê
VÊcc]dXd]VTUÉaUhaPeTRZ^a
^RWÛZPcSTbT]PbcTceÊeTRZ
^a]P
Höganäspolisen PaQTcPa eX
SPaT\TSWÉ]ST[bTa]P\T]
ZP] UÛa cX[[UÉ[[Tc X]cT Z^\
\T]cTaPWdaSTZ^\\TaPcc
VÊcX[[eÉVP
=Éa cXS]X]VT] caÉUUPa Tcc
_Pa Pe ST Q^T]ST d]STa
\Ê]SPVbTUcTa\XSSPVT]QT
ZaÉUcPa ST d__VXUcTa]P ^\
ÛZPST_a^Q[T\X^\aÊSTc
~3Tc Éa bÊ caÊZXVc WÉa
b^\WPaePaXcaT]c^RW[dV]c
XÛeTacX^Êa
~3ÊWÛ[[ST_ÊPcccPbÛ]
STa[Pbc_P[[PaQPZ^\_XiiT
aXP]
=Éa_^[XbT]Z^\cX[[_[Pc
bT]WPSTS^RZd]VS^\Pa]P
UÛabed]]Xc
4][XVc :aXbcX]P ?Ê[bb^]
WP]S[Pa STc ^\ Tcc cX^cP[
d]VS^\Pa X Ê[SaPa]P " cX[[
Senast i lördags,bcaPgTUcTa %ÊaSÉacaTbZPePaPc^]VX
bYd_ÊZeÉ[[T]WPST_^[XbT] eP]ST
~3TbZPWPT]eÉ[SXVPccX Text och foto: Ann
P][TS]X]V Pcc cP bXV cX[[ Q^
bcPSb^\aÊSTc^RWRT]cad\ chS^RWbÊÉaSTbÊd]VP3Tc Sahlén-Thelandersson
UPbcXVWTcT] eXS bXSP] ^\ ÉaSÉaUÛaeXeX[[WPcPVXST\ ann.s-thelandersson
@hd.se
042-489 94 22
bZ^[P]
VP]bZPb]PQQc
X MIN MENING
X MIN MENING
Tång kan användas för energi Riktade kampanjer behövs
Som invånare X Z^\\d]T]
bTaYPV\TSbc^aV[ÉSYTP[[P
STUÛaQÉccaX]VPab^\VÛabX
Z^\\d]T] <T] STc UX]]b
U^acUPaP]ST T] ST[ b^\ Éa
d]STaP[[ZaXcXZCX[[TgT\_T[
bZahcTaZ^\\d]T]\TSPcc
eXWPabÊUX]PbcaÉ]STa
9^:eXRZQPSTcWÉaÉaSTc
aXZcXVcQaP\T]STP]SaPQX
cPa]P Éa Q^acV[Û\SP <P]
ZÛad__cÊ]VXbc^aPWÛVPa_Ê
TccUÊcP[bcÉ[[T]bTSP][XVVTa
WÛVPa]PSÉa^RWbcX]ZTa4]
bP]XcÉa^[ÉVT]WTcTcc\X[YÛ
_a^Q[T\ bZd[[T YPV eX[YP bÉ
VP
Påtalar man detta, UX]]bSTc
P[[cXS Q^acUÛaZ[PaX]VPa b^\
cX[[ TgT\_T[ PebPZ]PST] Pe
_T]VPa3TcUX]]b\hRZTcP]
]Pc \P] bZP _aX^aXcTaP UÛa
bcÊb\T]PccUaPZcPQ^acST]
eÉabcPbÛaYP]ceÊcaTVÊ]VTa
_Ta bÉb^]V Éa X]cT UÛaT]Pc
\TS ]ÊVaP T]^a\P Z^bc]P
STa
;ÉbcT X eTRZP] Pcc Z^\
\d]T] cX[[bP\\P]b \TS
7ÛVP]Éb 01 bZP cXccP _Ê
bPcb]X]VPa_ÊQX^VPbcX[[eX[
ZT]\P]bÉZTa[XVT]ZP]P]
eÉ]SPbXVPecÊ]V3TccPVÛab
aTSP]_ÊP]SaP_[PcbTaX[P]
STc
Att det först ska till lÊ]V
SaPV]PdcaTS]X]VPaVÛaPcc
\P]cP__PacÊ[P\^STc0]
bcÉ[[PTgcaPU^[ZÉaeÉ[PcccP
X WPa \P] X]cT cX[[aÉRZ[XVc
\TSZ^\_TcT]c_Tab^]P[aT
SP]. 3Tc Éa X]VTc b^\ bZP
QTWÛePcPU[TaPÊaPcc_[P]T
aP CXccP Wda \P] WP]cTaPc
STccPXCaT[[TQ^aV
Kommunalrådet
?TcTa
:^eÆRb b[Êa X T] X]cTaeYd X
73 %&UPbcPcc]ÊVaPaXZ
cPSTZP\_P]YTaUÛaPccUÊU[Ta
QÊcQda]P cdaXbcTa cX[[ Z^\
\d]T] X]cT Éa PZcdT[[c STc
UÊaT]bZX[SPWP\]UÛaT]X]VPa
[ÛbPQÉbcSTZP]3ÊUÊa\P]
eÉ[ ca^ Pcc ST UÛa cdaXb\dc
eTRZ[X]VT] cX[[bPccP cYÉ]bcT
\É]]T]BYÛQ^aV^RWBcaÛ\
Höganäs, skärpning!EXb^\ ÉaPebP\\Pd__UPcc]X]V
Q^a[É]VbZdbcT]WPaYdbc]d
X]cTT]RWP]bPcccP^bbdcX Men hur fel har deeÉ[X]cT
ePcc]Tc dcP] Pcc UÛabc ePSP 5ÛaSTUÛabcPWP]S[PaP[[Ud]
VT]^\U[TaP\TcTaQaTS^RW VTaP]ST\PaZ]PSbUÛaX]V^\
T]WP[e\TcTacY^RZbcX]ZP] aXZcPSTZP\_P]YTaX]cTP[[
ST Sh]VP STc ZP[[Pa YPV Tcc \É]c b]Û\^b b^\ bÊ ^UcP
\X[YÛ_a^Q[T\ BcP]ZT] Éa UÛa cdaXb\T] UX]P]bXTaPc Pe
eXbbP SPVPa bÊ _ÊcaÉ]VP]ST T] \PbbP UaX\ÉaZbbc^aP X]
Pcc\P]\ÊaX[[P3TbcaÉRZ^a caTbbT]cP]]^]bTaXbcÉ[[TcUÛa
b^\ Éa eÉabc SaPQQPST Pe Ydbc _a^UTbbX^]T[[P aPZP
ST]]P_[ÊVPÉaX]cTbÊ[Ê]VP ZP\_P]YTa\TSaXZcPSTQdS
b^\ \P] eX[[ _ÊbcÊ BZP eX bZP_8STccPUP[[UÛaST_Ta
bZahcP\TSPcceXWPaT]bÊ UTZc d__[PVSP bTaeXRTWP\
ePRZTaZdbcSÊbZPST]^RZ ]Pa b^\ X bP\b_T[ \T[[P]
bÊbZÛcPbSÉaTUcTa
9PVbTaUaP\T\^cb]PQQP
QTb[dc^RWUaP\UÛaP[[cbTaeX
UaP\T\^cPccUÊQ^accÊ]VT] X MIN MENING
SÉaeXQ^a
WP\]UÛaT]X]VPa ^RW Z^\
\d]T]Q^aSTUX]]Pb
Tänkte ta enTUcTa\XSSPVb
UXZP X STc VaÛ]P ?PRZPST
Z^aVT] ^RW RhZ[PST UaÊ]
<dabcT]\^c;Ê]VPaÛSbeÉ
VT]QPZ^\C^a][hRZTbZ^[P]
_ÊeÉVT]\^cbX\WP[[T]9PV
d__cÉRZcT8RPb]hQhVVT\T]
X]cTT]T]SPQÉ]ZPccSaXRZP
\Xcc\TSWPeSPZPUUTEX[T
cPST\T]RhZ[PSTQTbeXZ]P
cX[[QPZP^RWUP]]caTQÉ]ZPaX
CXe^[X_PaZT]
Tänk när Ica öppnar ^RWU^[Z
ZP]bZTVÊaSXc^RWWP]S[Pa
4eT]cdT[[c_T]bX^]ÉaTaWP]
SXZP__PST^RWÉeT]eX\TS
QPa]EPabZP\P]bXccP^RW
eX[P.3TcÉaVP]bZP[Ê]VcPcc
VÊ^RWP[[PWPaX]cTQX[=ÊVaP
QÉ]ZPa WÉa ^RW SÉa e^aT eX
cPRZbP\\PUÛa
För det andra hör STc VÉb
cP]STQÊcU^[ZTccX[[T]PeST
P[[aP eXZcXVPbcT cdaXbcVad_
_Ta]PPccXÛZP]STVaPSUÛa
bÛZP UÊ _Ê QTbÛZ 3T ZP]
bcP]]P [É]VT ST WP]S[Pa
\hRZTc^RWSTbÛZTaUÛabcaÛ
T[bTPe^[XZPb[PVBP]]^[XZc
UÊa eÊa Z^\\d] QTchS[XVc
U[Ta ZeP[XUXRTaPST VÉbcTa _Ê
STccPbÉccÉ]ePSb^\ShZTa
d__UaÊ]STbcaÛeXb\T]^\
cP[PSTVÉbcP]STZahbb]X]Vb
UPachVT]X7T[bX]VQ^aV?Ta
UTZc^RWZ^\\d]P[cbÉZTa
bcÉ[[S bTaeXRT X WP\]Pa]P
^RWaXZcPSTZP\_P]YTa\TS
WT[PdcQdSTcÉaYdbcePSb^\
QTWÛeb
Calle Möller
Bänkar behövs för att vila
En gammal Strandbadenbo
Besviken cyklist
Höganäs A21
TISDAG 19 JULI 2011
Upplev en bit
av Provence
HÖGANÄS. D]STaeX]cTa]
P]SPb6d]X[[P1PaSP]iT[[d
UaP]bZPc\^bUÉaX?a^eT]RT
3T]WP\]PabTSP]_ÊSdZX
U^a\Pe^[YT^RWPZePaT[[
\Ê[]X]VPa3TWP\]PaXbX]
cda_ÊdcbcÉ[[]X]VPaXQÊST
5aP]ZaXZT^RWBeTaXVT^RW
[ÛaSPVT]ST]!"Yd[X\T[[P]
Z[^RZP] "^RW 'WPaW^]
eTa]XbbPVT_Ê6P[[TaX1P
Q^aSXB\ÊQÊcbWP\]T]Dc
bcÉ[[]X]VT]ÉaSÉaTUcTaÛ_
_T]cX[[^RW\TSST]!(Yd[X
bP\\PcXSTa
X MATSEDELN
Höganäs
SERVICEHUSEN
Nyhamnsgården, Vikhaga,
Väsbyhemmet, Ljunghaga:
Strömmingslåda från Roslagen, potatismos, ärtor. Persikor, visptopp.
Sälgen: Kholuds biff, sås, potatis grönsaker, taboule.
Fruktcocktail, grädde.
Här bakom porten på den gamla bilverkstaden på den egna gården är Bengt Möller i full gång med ombyggnad och renovering. Nästa sommar öppnar bageriet.
Bilar byts mot spettekakor
CP]ZT]ÉaPccQPVTaXTc^RW
ST][X[[PQdcXZT]bZPÛ__]P
]ÉbcPb^\\Pa
CX[[ T] QÛaYP] Q[Xa STc
b_TccTZPZ^a^RWZPaP\T[[Ta
bTSP] UÛ[YTa ZP]bZT P]SaP
QPZeTaZ QTa^T]ST _Ê Wda
STcVÊa1T]Vc<Û[[TaaÉZ]Pa
\TST]bdRRTbbXeÛ__]X]VX
\X]SaTbZP[P
~CP]ZT]ÉaPccY^QQPceÊ
JONSTORP. ?Ê T] Pe ªWdbP caTSPVPaXeTRZP]_ÊP]]Pc
eÉVT]b VÊaSPa bÛSTa ^\ WÊ[[^RWbP\cXSXVcbcPacPSTc
9^]bc^a__ÊVÊaT]UÛaeP]S TV]PQPVTaXTcbÉVTaWP]
[X]V8STcb^\cXSXVPaTWPa
ePaXcT]QX[eTaZbcPS^RW_Ê Mest känd för folk X :d[[P
bT]PaTÊaTccVPaPVTX]aTSTa QhVST]ÉaWP]UÛa\^S[XVT]
1T]Vc<Û[[TaTccQPVTaX
UaÊ]:^]SXc^aX»aTbd]SXEX
3Tc \TbcP Pe Y^QQTc VÛa ZT]b^\WP]WPaSaXeXcX]X^
WP]bYÉ[e1hVV]PST]WPaUÊcc Êa5ÛaceÊÊabTSP][É\]PST
]hcccPZ^RW]hPUÛ]bcTa9dbc WP] bcPUTcc_X]]T] eXSPaT
]dÉaSTcPe[^__Tcb^\bZP ^RW WPa bTSP] Y^QQPc _Ê
Z^__[PbX]
BRWX[[Tab_ÊEÉ[P5PW[\P]bX
Nästa sommar får Jonstorp ett eget bageri
strax söder om byn.
Bengt Möller har tidigare drivit Konditori
Öresund i Viken, men nu
vill han satsa på eget
och baka spettekakor
och karameller.
7T[bX]VQ^aV ^RW Tcc _Pa eXSbXSP]PebXcc^aSX]PaXTPa
P]SaP Z^]SXc^aXTa X =^aS QTcT
eÉbcbZÊ]T
~8SÎTa WPa eX cX[[ cdbT]
\T] STc cPa bX] cXS Pcc VT
Han trivdes i Viken,\T]]X^ ]^\UÛaPST\bÉVTaW^]
Êa Éa [Ê]V cXS ^RW STc Q[Te
Dcadbc]X]VcX[[b_TccTZPZb
\Ta Y^QQ É] ePS WP] cÉ]Zc QPZP]STcWPa1T]Vc<Û[[Ta
bXV X b[dcÉ]SP] 3Tbbdc^\ ZÛ_cUaÊ]]d]Ta[PVSP7T[
ZÉ]STbSTcP[SaXVaXZcXVcb^\ bX]VQ^aVbb_TccTZPZbQPVTaX
WP]b TVTc Z^]SXc^aX TUcTa D]STa bX]P Êa X QaP]bRWT]
b^\WP]X]cTÉVSTSTc
WPaWP]bP\[Pc_ÊbXVT]WT[
~7ÉaZP]YPVVÛaPb^\YPV ST[ P]SaP \PbZX]Ta ^RZbÊ
eX[[>RWeXWPa\Ê]VPeXbX^ b^\QPaPWPaeÉ]cPc_ÊSP
]Ta 4UcTa Pcc YPV [É\]PST VT]SÊSaÛ\\T]Q[XaeTaZ
»aTbd]SZÉ]STYPVPcc]d]d [XVWTc
ÉaSTcSPVb9PVWPaWPUcSTc
~3TcÉa[XcTUÛaPccSTcWÊ[
b^\ SaÛ\ [É]VT Pcc bcPacP [Ta_ÊPccSÛdcb^\YPVeX[[
]ÊV^cTVTc
QÛaYP\TSb_TccTZPZ^a©VV
ZP]YPVUÛaW^__]X]VbeXbZÛ
Bengt Möller är bådeZ^]SX _PWÉaX]ÉaWTcT]0[[cXQP
c^a ^RW QPVPaT 7P]b Uad VTaXTcbZPWT[bcePaPTZ^[^
7T[T]P 9ÉaaX]V <Û[[Ta Éa VXbZc^RWdcP]cX[[bPcbTabÉ
^RZbÊT]VPVTaPSX_[P]Ta]P VTaWP]
När han pratar omcÉ]ZQPaP
Zd]STa ]É\]Ta WP] \PaZ
]PSTa 3T [^ZP[P bP[dWP[[Pa
b^\UX]]bb^\EXZT]c^\P
cTab Éa WP] ^RZbÊ X]caTbbT
aPS Pe >RW bÊ Q[Xa STc UÛa
bÉ[Y]X]V_ÊVÊaST]
<T]UÛabcbZPPe[^__TcX]
[^ZP[T]bcÉ[[PbX^aS]X]V^RW
\PbZX]Ta]P_Ê_[PcbDcP]
UÛa QdcXZbSÛaaT] ZaÉeb T]
\X]SaT _PaZTaX]Vb_[Pcb UÛa
Zd]STa]P
Text och foto:
Patrik Pettersson
[email protected]
042-489 90 00
IM-422_NOV
FOTO IM/MATTIAS PEDERSEN
Ta ett steg för klimatet
Jorden har feber. Vi måste agera. Nu finns Klimatsteget, IMs sajt där du
kan lära dig leva mer klimatvänligt. Du kan dessutom omvandla dina
utsläpp till träd, vedspisar och solceller i fattiga byar runt om i världen.
Var med och ta ett steg för en rättvis och hållbar värld.
Gå in på www.manniskohjalp.se/klimatsteget
IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar med: utbildning • hälsa • försörjning • socialt arbete
rättvis handel • humanitära insatser • opinionsbildning • pg 90 07 06-3 • www.manniskohjalp.se
A22 Bjuv Åstorp
TISDAG 19 JULI 2011
REDAKTION BJUV/ÅSTORP: 042-489 94 32 och 042-489 94 31
E-POST: [email protected] och [email protected]
Djurhållare kritiseras
för allvarliga brister
ÅSTORP. 4]SYdaWÊ[[PaTXªb
SYdaWÊ[[PaT]Pcc^\TST[QPac
c^a_bZ^\\d]WPaUÊccZaXcXZ ÊcVÉaSPP[[P_a^Q[T\;É]b
Pe[É]bbchaT[bT]bSYdabZhSS bchaT[bT]Éa^RZbÊZaXcXbZcX[[
bT]WTcUÛaP[[ePa[XVPQaXbcTa PccSTceXST]X]b_TZcX^][T
]Éa STc VÉ[[Ta VaXbPa ^RW VPc Tcc ZPSPeTa Pe T] T\d
T\dTa 4\dTa]P Tcc b[PVb X]]TXVTccTa]PbWÉV]
bcadcbUÊV[PaWPaWPUcUÛa[XcT
_[PcbPccaÛaPbXV_Ê^RWSYda Djurhållaren har ÊcVÉaSPcT]
WÊ[[PaT]bPZ]PaPSTZePcdc ST[QaXbcTab^\WP]UÊccZaX
QX[S]X]VUÛaPcccPWP]S^\ cXZUÛacXSXVPaT^RWWPaÉeT]
bcadcbSYdaEÉabcÉaSÉaT\^c bPVccX[[[É]bbchaT[bT]PccWP]
PccSYdaT]X]cTWPUccX[[VÊ]V cÉ]ZTa ÊcVÉaSP P[[P ST UT[
cX[[ePccT]T[[Tac^aaP^RWaT b^\UaP\Z^\\XcCa^cbSTc
]P[XVV_[PcbTa
eÉ[YTa[É]bbchaT[bT]Pcc[ÉVVP
Tcc UÛaT[ÉVVP]ST UÛa Pcc |UÊ
Djurskyddsinspektörerna
cX[[bcÊ]ST]cX[[UaTSbbcÉ[[P]
WPaePaXc_Ê_[PcbeXSceÊcX[[ ST^RWePaPZcXVUÛaQÉccaX]V|
UÉ[[T]UÛaaPÊaTc^RWceÊcX[[ PeSYdaWÊ[[]X]VT]
UÉ[[T] X P_aX[ X Êa 4UcTab^\
UT[T]É]]dX]cTÊcVÉaSPcbWPa
Fredrik Lassen
[email protected]
[É]bbchaT[bT]]dVY^acTccUÛ
042-489 94 31
aT[ÉVVP]ST b^\ ceX]VPa
Redigering: Bo Pettersson
Högtryck på
ärtskörden
...och ärtsafarin fullbokad resten av säsongen
~3ÊZÛaeXdccX[[UÉ[cb^\
[XVVTa bÊ ]ÉaP b^\ \ÛY[XVc
3TcWPaePaXceÉ[SXVccahRZ_Ê
bPUPaX]bTSP]eXQÛaYPcaXZcP
^bb cX[[ QPa]T] 3Tc Éa T]
caTe[XV SPVbdcU[hZc ^RW STc
Éaa^[XVcUÛaST\PccbTWda
Éac^a]PWP\]Pa_ÊcP[[aXZT]
1Pa]T]ÉaYdca^cbP[[cUaP\
cXST]bZ^]bd\T]cTa
Värmen och regnet har
gynnat årets ärtskörd.
Det pågår arbete dygnet runt på Findus
fabrik och ute på fälten.
Ärtsafarin är mer populär än någonsin och det
är helt fullbokat i sommar.
Elin Fexner
[email protected]
042-489 90 46
BJUV. ©ac^a]P bZÛaSPb UÛa
Hund instängd i bil vid Citygross
HYLLINGE. 8bÛ]SPVbd__
cÉRZcTT]ZeX]]PPccT]
Wd]Sh[PST^RWeTaZPST[XSP
XT]QX[_Ê_PaZTaX]VT]eXS
2XchVa^bb7^]eÉ]STbXVcX[[
T]^aS]X]VbePZcb^\QT
bcÉ\STbXVUÛaPccb[ÊbÛ]STa
T]adcPUÛaPccZd]]PQTUaXP
Wd]ST]eX[ZTc]ÛST]cX[[Ê
cTaT][XVcQa^ccbQP[ZT]
7d]ST]bÉVPaTT]#"ÊaXV
\P]Éa]d\XbbcÉ]ZcUÛa
SYda_[ÊVTaX
Inbrott men inget saknas
KVIDINGE. =PccT]\T[[P]
[ÛaSPV^RWbÛ]SPVeXS!"
cXST]QaÛcbXV]ÊV^]X]_Ê
5aÛWdbTcbUÛabZ^[P8]
Qa^ccbcYdeT]ZPbcPSTT]
KVIDINGE FÖRSAMLING
Konsert
i sommarkvällen
Kvidinge kyrka
Tors den 21 juli kl 19.00
Klassisk sång och musik
Susanne Andersson Evans,
operasångerska
Lindy Tennet-Brown, pianist
Samarr. Med Sensus
_P__TabZ^aVX\TcP[[VT]^\
hccTaSÛaaT]3TcÉaS^RZ
^bÉZTac^\]ÊV^cbcd[XcbSÊ
\P]É]]dX]cTd__cÉRZcPcc
]ÊV^cbPZ]Pb
X MATSEDELN
Åstorp
SERVICEHUSEN
Ugnsstekt fisk, Elisabethsås,
potatis, ärtor. Citronfromage,
mandarin.
Bjuv
SERVICEHUSEN
Kycklinggryta med curry och
aprikoser, ris, ärtor. Hallonkompott.
Det finns hopp!
Inom några år tror forskarna att dom kan
finna bot och möjlighet att förebygga Alzheimers
sjukdom. Mer pengar till forskning är enda sättet att
skynda på utvecklingen. Det finns alltså hopp!
Och med din hjälp kan hoppet bli verklighet.
Hjälp oss att stödja forskningen.
PG 90 11 19-8 eller BG 901-1198
www.alzheimerfonden.se
Telefon 020-30 11 30
Glöm inte dom som glömmer!
G
Minnesblad vid alla minnesgåvor.
Ud[[cX1Yde?Ê5X]SdbY^QQPa
\P]aTSP]bYdSPVPaXeTRZ
P]^RW! cX\\Pa^\ShV]Tc
<T[[P] ^RW ! b^\
\PaPaQTcPaTY^QQPabZXUcUÛa
Pcc WX]]P \TS 8 Êa [XVVTa
bZÛaST] STbbdc^\ WXccX[[b
ÛeTaVT]^\b]XccTc
~3TcQ[TeT]cXSXVbcPacX
ÊaSTcePa[dV]cX]]P]\XS
b^\\Pa \T] bTSP] ceÊ
eTRZ^a cX[[QPZP Éa STc Ud[[
ad[[TEXWPabZÛaSPcd]VTUÉa
WÉ[UcT]]d\T]STcbTaQaP
dc 3Tc WPa ePaXc [PV^\
ePa\c !!!# VaPSTa ^RW
aTV]d]VTUÉaT]VÊ]VXeTRZ
P]3TcWPaVh]]PcÉac^a]P
QTaÉccPa^S[X]VbRWTU?Ta0[
QX]?Tabb^]b^\bYÉ[ebXccTa
Årets ärtskörd är över normalskörd. Ärtorna gynnas av lagom värme och en del regn.
Fakta Ärter
dcT X T] bZÛaSTcaÛbZP ]Éa cX\\Pa cX[[b ST UahbTb ]Ta
73UÊacPVXW^]^\
UÛaZ[PaPa?Ta0[QX]?Tabb^]
5Ûa cX[[UÉ[[Tc ÊZTa UhaP
Ärtorna såddes sista SPVPa bZÛaST[PV^\ZaX]V_Ê^[XZP
]P X \Pab ^RW bZP bZÛaSPb _[PcbTa \T[[P] BZÊ]T ^RW
]ÉaSTÉab^\P[[aPQÉbc3Tc 7P[[P]S 5aP\ cX[[ ST] !
ZP]WP]S[P^\T]cX[[ceÊSP PdVdbcXbZÛaSPa\P]
VPab\PaVX]P[UÛaPccUÊc^__
~3Tc Q[Xa ad]c ÊccP]X^
ZeP[XcTc 1[Xa ST UÛa \^V]P eTRZ^a^RWbZPeXWX]]P\TS
ZP]STccX[[TgT\_T[Q[XSYda ' WTZcPa bÉVTa ?Ta 0[
QX]
U^STaPeÉac^a]P
~©aSTcUÛaePa\cWX]]Ta
eX ZP]bZT X]cT \TS ^RW SÊ Den årliga och _^_d[ÉaPÉac
UÊaeXYdcP]ÉbcPÉacUÉ[cBT bPUPaX]ÉaX_aX]RX_Ud[[Q^ZPS
SP]UÊaSTcX]cTcP\TaÉ]caT bTSP]T]cXScX[[QPZP
X Ärtan hör förstås till familjen ärtväxter . Dess frön används ofta som livsmedel eller till djurfoder. Växten odlas även som jordförbättrare
eller som prydnad. Ärtan är
en gammal kulturväxt, och
man har gjort historiska fynd
som visar att vi har samlat
ärtor i minst 10 000 år. Det
finns flera olika typer av ärta:
sockerärt, brytärt, spritärt,
märgärt, släpärt. Ärtor trivs
med svala, fuktiga somrar
och tål lätt skugga.
FRÅN
LÄSARNA
Lämna ditt bidrag
på hd.se/lasarnas
Golfveckan inledd på Söderåsen
Åstorps cyklister tog sex medaljer
BJUV. Första tävlingen i
ÅSTORP. Årets svenska mäs-
golfveckan var i spelformen
bästboll. Hela 120 spelare
startade och de som spelade
bäst var:
Etta på 45 poäng var Andersson och Andersson, tvåa
också med 45 poäng men
med högre hcp blev Leif och
Kerstin Olofsson. Trea med
44 poäng blev Daniel Ewald
och Carl-Fredrik Englund. På
fjärde plats kom Mats We-
berg och Weberg med 43 poäng, på femte plats kom
Christer och Mikael Björnstedt också 43 poäng men
med högre hcp. Sexa var
Tommy Nordstedt och Andreas Feurst med 42 poäng
Tävlingarna fortsätter på
måndag med greensome
slaggolf och på tisdag är det
flaggtävling.
Sune Stolt
Mycket folk på Centerns naturvandring
ÅSTORP. Årets mat- och naturvandring var i år förlagd
till Söderåsen Forsgård. Ulrika Stengard-Olsson, som driver verksamheten på Forsgård, hälsade välkommen
och berättade om allt som
händer på gården.
130 personer gick den 2,5
km långa vandringen. Guider
för var sin grupp var Ulrika
Stengard-Olsson och Kurt
Månsson, tidigare ordförande
för Söderåsens Natur.
Maten som bjöds var närodlad och närproducerad.
Forsgård stod för lunchen
som var fläskfilé med tillbe-
hör. Under vandringen bjöds
på kulinariska läckerheter.
Grönsaker, hallon, sylt och
saft från Sånnagården. Korv
från styckarna i Grytevad.
Man fick smaka på olika
sorters potatis från Olofsgården, Kvidinge. På olika honungssorter bjöd Arne
Bengtsson. Goagården, Hasslarp bjöd på getost och marmelader och till sist fick man
smaka Chocolautos hemlagade choklad tillverkad av
Birgitta Johansson.
Hans-Ingvar Jönsson
terskap arrangerades av IK
Ymer och Borås CA på Kransmossen i Borås. Tävlingarna
började med tempo för samtliga klasser under onsdagen.
Först ut var damerna Anna
Persson och Carina Börjesson
i D40. Här konstaterades
snabbt efter målgång att Anna vunnit överlägset med hela 2:40 före Ulrika Wånggren/Motala. Carina lyckades
cykla exakt lika fort som EvaLena Lehikoinen/Borlänge
och eftersom ingen tidtagning lyckades skilja dem blev
det två bronsmedaljer!
Sedan var det tid för Benny
Andersson i H50 klassen, här
var det mycket spännande
hur det skulle gå mot nykomlingen i klassen Tommy Olsson/Norberg. Tyvärr så blev
det inte något riktigt avgörande då Tommy bröt snabbt
pågrund av en stor pinne som
drog av växelörat. Benny gick
i mål med en bra tid och vann
med 48 sekunder över tvåan.
Övriga tävlande för Åstorps CK: Brian Malmberg
plac. 15 i H30, Jonas Gartman
plac.6 i H40 och Hans Persson plac. 28 i H40.
På torsdagen var det dags
för XC. Först ut var även nu
damerna med ett nu mer
ihållande regn! I starten satte
genast Anna Persson dem
andra på plats och håll ledningen betryggande i mål.
Carina kom sist ut på startloppen men arbetade sig upp
till tredjeplatsen och ett
brons i mål.
Efter pausen startade nästa omgång med först H40
Stefan Larsson plac. 7 och
Hans Persson plac 21 blev resultaten. Två minuter efter
statade H50 med bland annat
Benny Andersson som nu
åter skulle mäta sina krafter
med Tommy Olsson/Norberg!
Benny tog starten men tappade sedan till Tommy som
cyklade fort men tyvärr fick
missöde med cykeln igen och
Benny passerade enkelt och
drygade sedan ut avståndet
och var ca 1 min före vid målgång. Ytterligare ett guld till
Benny.
På fredagen deltog Brian
Malmberg i H30 och kämpande till sig en trettonde
plats.
Ingrid Närlund
Bjuv Åstorp A23
TISDAG 19 JULI 2011
Att ha ett rikt mimspel och vara uttrycksfull och snabb fysiskt, kännetecknar Susanna Andersson Evans. ”Jag stämmer inte in på den typiska bilden folk i allmänhet har av en operasångerska”, konstaterar hon.
En mångsidig operasångerska
Hon har gjort många
stora roller på operor
runt om i Europa, men
det är hemmet i Kvidinge som är basen för
sångerskan Susanna
Andersson Evans. På
onsdag uppträder hon
på Tomarps Kungsgård
tillsammans med pianisten Lindy TennentBrown.
~9PVWPaT]Qa^aX<d]ZP
;Yd]VQh ^RW T] bhbcTa X
7P[\bcPSEXcXccPSTad]c[X
cTWÉa^RWePa\T]UPbc]PST
UÛaSTcWÉaWdbTcbÉVTaW^]
~EXVÛaP[[cX]VbYÉ[ePXaT
]^eTaX]VT]STcÉab_É]]P]
ST \T] cPa cXS Z^]bcPcTaPa
W^]^RWeXbPaWdaT]WT[Tg
caPeÊ]X]VWPacX[[Z^\\Xc_Ê
STcb^\cXSXVPaTePaTcc_[Pcc
Wdb
Susanna Andersson Evans
WPaePaXcWT\\PX:eXSX]VTX
ceÊ \Ê]PSTa 0[[aP bT]Pbc
WPaW^]d__caÉcc_ÊCTPca^
2^[^]X1dT]^b0XaTb
~3TcePaUP]cPbcXbZcPccUÊ
VÛaP STc 3Tc Éa Tcc SaÛ\
Y^QQX]^\^_TaPeÉa[ST]
BdbP]]P eÉgcT d__ X [X[[P
BeT]bcPeXZ dcP]UÛa »bcTa
bd]S^RWXWT\\TcU[ÛSPST
\dbXZT]
~EX\dbXRTaPSTP[[cXScX[[
bP\\P]b YPV QÛaYPST \TS
UX^[aTSP]]ÉaYPVePaUhaPÊa
<T]STcÉaUÛabcÊbbÊ]VT]
b^\ePaXcSTcRT]caP[PXBd
bP]]Pb[Xe
~BYÛ]VVY^aSTYPVX_aX]
RX_ P[[cXS <T] YPV WÛ[[ _Ê
\TSbÊ\hRZTcP]]Pc^RZbÊ
XSa^cc9PVaTS^RWÊZcTbZX
S^a
KVIDINGE. <Xcc X _ÊVÊT]ST
aT]^eTaX]V Pe WdbTc Z^\
\Ta BdbP]]P 0]STabb^]
4eP]b ^RW Û__]Pa SÛaaT]
cX[[WT\\Tc^RZbÊZP[[PcaT
]^eTaX]Vb^QYTZcTc X :eX
SX]VT
~AT]^eTaX]VT]ÉaTccPe
Qa^cc\P]bTaWda]ÊV^cQ[Xa
UÉaSXVcZ^]ZaTc3TcÉa]Ê
V^c \P] [Éa bXV \TS cXST]
9PV WPa P[[cXS T] WP\\PaT
\TS\XVXQX[T]]dUÛacXST]
bZaPccPaW^]
CX[[bP\\P]b\TSbX]\P
ZTU[hccPSTW^]cX[[T]_[P]b
WdbTc_Ê1^d[TePaST]X:eX
SX]VT UÛa Tcc _Pa Êa bTSP]
4UcTa Tcc X]cT]bXec ZaX]V
U[PRZP]ST b^\ UaX[P]bP]ST
^_TaPbÊ]VTabZP Éa STc WÉa
]d\TaPQPbT]0ccSTcQ[TeX
:eXSX]VTb^\_PaTc[P]SPST Första gången honUPbc]PST
ePaX]cTaT]b[d\_\T]STc UÛa^_TaP[XVVTaZ[PacX\X]
Zd]ST[XZeÉ[WPQ[XeXc]ÊV^] ]Tc
~9PVePa #Êa^RWbÊVUX[
P]]P]bcP]b^RZbÊ
\T]?aTcchF^\P]3TcePa
T]Z^acbTZeT]bXUX[\T];P
CaPeXPcPXcX^bTZd]STaZP]
bZT\T]YPVUPbc]PSTSXaTZc
]ÉaYPVWÛaSTSTc7ÊaTcaTb
cTbXVUÛaZ[PaPaW^]
Y^QQ _TaX^SeXb <PZT]
CTRfh] 4eP]b Éa SXaXVT]c
UaÊ]=hPITT[P]Sdab_ad]V
[XVT]©eT]WP]WPa\Ê]VP
aTbSPVPa_TaÊa?PaTccaÉUUP
STbUÛaUT\ÊabTSP]
~EXb_T[PST_PbbP]ST]^V
Men visst, hon tycker bYÉ[e :Éa[TZbSahRZT] bZaPccPa
X]cT Pcc P[[ ^_TaP Éa d]STa W^]
WÊ[[P]ST
~3TcZP]ePaPeP]bX]]XVc Att de är i samma bransch
caÊZXVc STc Éa \Ê]VP QXcPa ZP]W^]bTb^\T]bc^aUÛa
b^\bZPbcÉ\\P>_TaPbZP ST[
~3Tc UX]]b T] ]Pcda[XV
ePaP a^[XVc YPV cÉ]ZTa X]cT
P[[cXScaPSXcX^]T[[cZaX]VSTc UÛabcÊT[bTSÉabÊZ[PacbÉVTa
7^] dcQX[SPST bXV d]STa W^]
~BTSP]ÉaSTc]ÉbcP]P[[
bTgÊa_ÊP]aXZP6dX[S7P[[
BRW^^[X;^]S^]
cXSchbcXeÊacWT\]d\TaP
~9PV cÉ]ZcT Pcc ZP] YPV Z^]bcPcTaPaW^]
~EXWPaX]cTaPSX^^RWCE
[hRZPb SÉa bÊ WPa YPV UXgPc
STc3TcePaU^[ZUaÊ]ÊccPcX^ b^\ \Ê]VP WPa _Ê X QPZ
^[XZP[É]STaQPaPX\X]Z[Pbb Vad]ST]3TcWPabX]UÛaZ[P
aX]VXeÊacPaQTcTbÉVTaW^]
bÉVTaW^]
Livet som sångerska Éa
\Ê]VPVÊ]VTab[XcbP\cBd
bP]]PWPaÉeT]_a^ePc_ÊPcc
ePaPUPbcP]bcÉ[[S_ÊTcc^_T
aPWdbX;TX_iXV
~3TcePacdUUcbcÉ\QP]
ST]ÉabZÛaP^RWZ[PaPaX]cT
Wda\hRZTcb^\WT[bc<P]
WPSTTccQTbcÉ\cP]cP[UÛaT
bcÉ[[]X]VPa ^RW STc ePa ^U
cPbc UÛa \Ê]VP UÛaZ[PaPa
W^]
0ccePaPbX]TVT]RWTUUaX
[P]bPaT \TS WT[P eÉa[ST]
b^\PaQTcbUÉ[cÉaX]cTWT[[Ta
P[[cXS T] SP]b _Ê a^b^a
<hRZTc aTb^a ^RW X]cT]bXec
Hon berättar att \Ê]VPWPa
T] UÛaTbcÉ[[]X]V Pe Wda T]
^_TaPbÊ]VTabZPbZPbTdc
~9PV Éa Yd VP]bZP [XcT]
^RW caÉ]Pa VP]bZP \hRZTc
AÛbcT]bXccTaYdX]cTXbc^a[T
ZT] 5Ûa Pcc ^aZP \TS Pcc
b_aX]VP _Ê bRT]T] ^RW
bYd]VP bP\cXSXVc \ÊbcT YPV
caÉ]P 4] [Û_ad]SP eÉa\Ta
d__Za^__T]bTSP]eÉa\Ta
YPV d__ aÛbcT] UÛaZ[PaPa
W^]
Allra senast uppträdde Susanna i Ligeti`s Le Grand Macabre
på Teatro Colon i Buenos Aires.
]P CX[[bP\\P]b \TS _XP
]XbcT] ;X]Sh CT]]T]c
1a^f]VTaW^]T]b^\\Pa
Z^]bTac_ÊC^\Pa_b:d]Vb
VÊaSST]!Yd[XZ[^RZP] (
Nu får Kvidingebor ^RW 3Tc Q[Xa bÊ]VTa da ^_Ta^a
P]SaP ^_TaPX]caTbbTaPST ^RW P]SaP ZÉ]SP bÊ]VbZPc
cX[[UÉ[[TPcc[hbb]P_ÊBdbP] cTa
Elin
Fexner
[email protected]
042-489 90 46
Foto:
Emil Langvad
[email protected]
042-489 90 00
A24 Ängelholm
TISDAG 19 JULI 2011
NYHETSCHEF: 0431-842 50 E-POST: [email protected]
KUNDTJÄNST: 0431-840 00
Redigering: Ingvor Jonsson
Vakt som
ingrep blev själv
misshandlad
ÄNGELHOLM. 3TcQ[TebcÛZXVc
dcP]UÛa]PccZ[dQQT]<^aaXbTU
cTabcÉ]V]X]V]PccT]\^cbÛ]SP
VT]
BcaPgTUcTaZ[^RZP]caTbÊVT]
^aS]X]VbePZcTccQaÊZ\T[[P]ceÊ
h]VaT\É]
=ÉaWP]UÛabÛZcTX]VaX_PQ[Te
WP]b[PVT]XQPZWdedSTc4UcTa
eXcc]Tbd__VXUcTaÉaT]!"ÊaXV
\P]]d\XbbcÉ]ZcUÛab[PVTc
=ÉbcP]bP\cXSXVc_ÊVXRZTcc
P]]PcQaÊZ\T[[P]T]\P]^RW
T]ZeX]]PT]QXcQ^ac=ÉaT]!$
ÊaXV\P]UÛabÛZcTbZX[YPSTceÊÊc
Q[TeWP]b[PVT]XP]bXZcTc4]!$
ÊaXV\P]Éa\XbbcÉ]ZcUÛa\Xbb
WP]ST[]
3TceÊVÉa]X]Vb\É]]T]ÉaT]
[XVc_^[XbT]b[ÉZc\TSePaP]SaP
Tjernobylungdomar
sjunger
STRÖVELSTORP. EPaYTÊaP]^aS
]Pb[ÉVTa_Ê^[XZPWÊ[[XBeTaXVT
UÛaQPa]^RWd]VS^\Pab^\
SaPQQPSTbPeZÉa]ZaPUcb^[hRZP]
XCYTa]^Qh[ ('%4]Pe_[PcbTa]P
Éa1a^QhXBZÊ]TSÉaTcc%cP[
d]VS^\PaQadZPaST[cP
8bP\QP]S\TS[ÉVaTcPaaP]
VTaPb^RZbÊZ^]bTacTaQ[P]SP]
]PcXBcaÛeT[bc^a_ªaTcbZ^]bTac
\TSCYTa]^Qh[d]VS^\Pa]P
ÉVTaad\XBcaÛeT[bc^a_bZhaZPX
SPVcXbSPVZ[^RZP] '3TcQ[Xa
bÊ]VQÊST_ÊahbZP^RWbeT]bZP
:^]bTacT]X][TSb\TSPcc=PT\X
A^b`eXbc[TSTaT]Z^acP]SPZc
SE KYRKAN. På onsdag visas
Tåstarps kyrka med inventarier
för allmänheten mellan klockan
13 och 16. Det serveras dessutom
kaffe med hembakat.
Arkivfoto: NIKLAS GUSTAVSSON
CITATET
”Tycker att det är
så fint och trevligt
med bänken och
papperskorgen vid
Bellis”
Signaturen ”Ingivare”
berömmer på
kommunens
synpunktsforum
Å-sikten.
X TIPSET I DAG
NOSTALGI
I HAMNEN
Nostalgikväll är det i Vejbystrands hamn i kväll – inte på
onsdag som det felaktigt angavs i
måndagstidningen. Lars Lundberg och Per-Olof Jansson håller i
arrangemanget, som inleds 18.30.
Inträdet på 40 kronor går till KVSmuseet.
Ett fotografi som togs i hemlighet av
Lancasterbombaren LL757.
William Steadman var flygmekaniker i
Storbritannien under andra världskriget.
PLANET I LÄRKHOLM. Året
var 1944. William Steadman
var i 30-års åldern och hade
just vinkat av kompisarna i
det brittiska bombplanet på
väg mot Tyskland. Nyligen
var hans sonson Mark
Stephen i Lärkholm bland
annat för att leta efter rester
av planet hans nu 97 år
gamla morfar aldrig glömde.
Vid nerslagsplatsen med en del av det brittiska bombplanet. Jonas Landin och Mark Stephen undersöker en del från flygplanet som kraschade i Lärkholm under andra världskriget. Mark Stephens morfar
var mekaniker och hade alltid ett särskilt förhållande till just det flygplanet.
Minnen efter ett störtat
LÄRKHOLM. D]STa[Ê]VcXSeX[[TFX[[X
P\ BcTPS\P] X]cT _aPcP ^\ P]SaP
eÉa[SbZaXVTcB^]b^]T]<PaZBcT_WT]
QadZPST cXccP X \^aUPab VP\[P QÛRZTa
UaÊ]ZaXVTcSÊWP]ePaQPa]\T]STcePa
UÛabc UÛa ceÊ Êa bTSP] b^\ FX[[XP\
BcTPS\P]]d(&ÊaQÛaYPSTQTaÉccP^\
STcb^\WPSTWÉ]c
7P]WPSTePaXcU[hV\TZP]XZTad]STa
ZaXVbÊaT] ^RW UXRZ Q[P]S P]]Pc [P__P
XW^_U[hV_[P]T]^RWVÛaPST\U[hVSdV
[XVP SÊ ST Z^\ cX[[QPZP cX[[ ;dSU^aS
<PV]PXBc^aQaXcP]]XT]7P]Ud]STaP
STbÉabZX[cÛeTaTccU[hV_[P]b^\P[SaXV
Z^\ cX[[QPZP 4] ;P]RPbcTaQ^\QPaT
b^\UÛabeP]]ST]"PdVdbcX (##_Ê
eÉV _Ê d__SaPV cX[[ ChbZ[P]S ?Ê Ydbc
STccPU[hV_[P]WPSTWP]\Ê[PcT]>^a
Fd[[XTUXVdaeX[ZTcÉaT]eÉ[ZÉ]SbTaXT
UXVdaXBZ^c[P]S»eTabPcccX[[beT]bZP
Q[Xa]P\]Tc|EÊaFX[[XP\|BXbcPQ^Z
bcPeT]XU[hV_[P]b]P\]TcePa^RZbÊF
Barnbarnet Mark StephenbÛZcT_ÊX]
cTa]Tc^RWUP]]X]U^a\PcX^]^\Pcc_[P
]TcbZYdcXcb]TaPechbZPbcaXSb_[P]^RW
ZaPbRWPcX;ÉaZW^[\]ÉaP;ÉaZTaÛSX
©]VT[W^[\bZ^\\d]
~8WÛbcPbePaeXWÉa9PVeXbbcTX]cT
TgPZc ePa _[P]Tc WPST ZaPbRWPc 1PaP
PccSTcePaXSTcWÉa^\aÊSTc9PV^RW
\X]U[XRZeÉ];Tb[XT<R3^]P[SZ]PRZP
ST_ÊXWdbT]^RWUaÊVPST^\U[hV_[P
]TcCX[[b[dcZ^\eXcX[[CXX]P^RW9^]Pb
;P]SX]CXX]PbPSXaTZcPccW^]WPSTT]
ST[UaÊ]U[hV_[P]TcXT][PSPbÉVTa<PaZ
BcT_WT]^RWbZX]Tad__
3T]WÉaWT[VT]WPa_PaTc^RWSTaPb
caTQPa]ePaXccX[[QPZPX;ÉaZW^[\UÛaPcc
UÊeTcP\Ta^\ZaPbRWT]^RWUÛaPccQ^
W^b UP\X[YT] ;P]SX] :aPbRW_[PcbT]
En familj från Sverige och en från Skotland möts efter att Mark Stephens började undersöka vad som
hände med det flygplan hans morfar var mekaniker för under andra världskriget.
[XVVTaQPaPRXaZP"\TcTaUaÊ];P]
SX]bWdb^RWX]ÉaWTcT]UX]]bSTbbdc^\
T]Q^\QZaPcTaUaÊ]T]PeU[hV_[P]Tcb
Q^\QTa
Totalt nio man fanns X _[P]Tc SÊ STc
ZaPbRWPST5[TaPPeST\WPSTW^__Pc
\TS UP[[bZÉa\ \T] X]VT] ÛeTa[TeST
ªccPPeST\[XVVTaQTVaPeSP_ÊT]Zha
Z^VÊaSX7T[bX]VQ^aV^RWT]_ÊT]Yd
SXbZZhaZ^VÊaSX<P[\Û
~3Tc WÉa ePa Tcc b_TRXT[[c U[hV_[P]
UÛa\X]\^aUPa7P]Z^\\TaXWÊVWda
WP]bP|WTYSÊ|cX[[STb^\ÊZcTXeÉV8
^Zc^QTa]ÉaeXePaWÉabT]PbcWXccPSTeX
T][XcT]QXcUaÊ]U[hV_[P]Tcb^\YPVc^V
”
Det här
var ett
speciellt
flygplan för
min morfar.
Han kommer
ihåg hur han
sa ”hej då”
till de som
åkte iväg.”
\TSWT\cX[[W^]^\7P]Zd]STbÉVP
_aTRXbePaST]ST[T]WPSTbdccXc_Ê_[P
]Tc9PVca^aPccSTcVPeW^]^\Tccb[PVb
Peb[dc7P]WPaQ[XeXcUÛaVP\\P[UÛa
PccZd]]PZ^\\PWXcbYÉ[ebÉVTa<PaZ
BcT_WT]
~7P]b \^aUPa QadZPST P[[cXS bÉVP
PccX]]P]WP]SÛabZd[[TWP]eX[YPWPT]
ST[PebXccU[hV_[P]bÉVTa;Tb[XT<R3^
]P[S
3T]b^\[TcPaZP]U^acUPaP]STWXccP
QXcPaUaÊ]_[P]Tc©eT]Xb^\\PaWXccP
ST<PaZBcT_WT]T][XcT]QXcQPaPT]
P]X]VbcÛaaTÉ]T]cd\]PVT[\T]É]SÊ
PeeÉaSTUÛaWP]b\^aUPa
4][XVc<PaZBcT_WT]ePaU[hV_[P]Tc
Ängelholm A25
TISDAG 19 JULI 2011
Tjuvarna
angrep två
små barn
Chockad mamma berättar om dramat
En snabbtur till Ica. Ängelholmsmamman skulle bara
köpa lite mjölk och bröd. Hon
gick in själv och lämnade sina
två barn i bilen. Då slog två tjuvar till.
ZÛ_Ta RXVPaTccTa ^RW [É\]Pa bTSP]
QdcXZT]
<X]dcT]bT]PaTdcTXQX[T]?[Ûcb[XVc
ahRZbSÛaaPa]Pd__PeceÊ\É]3T]
T]P \P]]T] QÉa RP\^dU[PVTUÉaVPST
bW^acb ^RW T] UXRZZ]Xe X QÉ[cTc 3T]
P]SaPÉa_XTaRPS^RWWPaT]aX]V\TS
T]SÛbZP[[T
ÄNGELHOLM. ~3TWPaePaXcbÊaÉSSP
EXb^eXbP\\PbÉ]V]PccT]TUcTa
3T]"%ÊaXVPb\ÊQPa]b\P\\P]Éa
\TScPVT]]Éa=BC_aPcPa\TSWT]]T
<TSWÉ]bh]cX[[QPa]T]eX[[W^]X]cT
bcÉ[[P d__ \TS ]P\] ^RW QX[S <T]
QTaÉccP STc eX[[ W^] 3Tc ZÉ]]b eXZ
cXVc
bombplan
På flygplanet
hade William
Steadman målat
seriefiguren Oor
Wullie som kan
översättas med
”Vår William”.
”
Männen
hängde
döda i träden
då min farfar
kom dit. Jag
har hört att
hela huset
skakade och
att barnen
sprang ner
i källaren.
De trodde
att det var
tyskarna
som kom när
det small.”
bÉabZX[c X]caTbbP]c ^RW [XcT WT\[XVPaT
É]STP]SaP_[P]T]<TSXQTbÉcc]X]VT]
UP]]b ]É\[XVT] T] chbZcP[P]ST \P]
b^\bZd[[TPe[TSPSTchbZP_[P]T]^RW
UÛabÛZPUÛaeXaaPST\
~3TcePaT]\P]b^\[hRZPcbU[hUaÊ]
chbZPa]P7P]bZd[[TbZXRZPchbZPa]Pb
U[hV_[P]_ÊTccP]]PcWÊ[[bÉVTa<PaZ
BcT_WT]
En av planets vingar[P]SPSTXcaÉSVÊa
ST]eXSSTcWdbSÉaCXX]P;P]SX]Q^aX
SPV7^]Z^\\TaXWÊVWXbc^aXTa]P^\
ZaPbRWT]
~<É]]T]WÉ]VSTSÛSPXcaÉST]SÊ
\X]UPaUPaZ^\SXc9PVWPaWÛacPccWT[P
WdbTc bZPZPST ^RW Pcc QPa]T] b_aP]V
]TaXZÉ[[PaT]3Tca^SSTPccSTcePachb
ZPa]Pb^\Z^\]ÉaSTcb\P[[
5Ûa ]ÊV^c Êa bTSP] _[PRTaPSTb T]
\X]]TbbZh[c_Ê]TSb[PVb_[PcbT]XbP\
QP]S \TS T] eP]SaX]V \TS <d]ZP
;Yd]VQhC^bbYÛ WT\QhVSbUÛaT]X]V
1^\QZaPcTa] Éa bTSP] T] cXS ePccT]
Uh[[S^RWUX]]b]ÊVaP\TcTaQ^acUaÊ]
bZh[cT] 3Tc bcÛacPST U[hV_[P]Tc WPa
WPUcSTcV^SP\TSbXVPccSTcUÛacceÊUP
\X[YTa]Éa\PaTePaP]SaP
~EÊaPQPa][TZTaYÉccTQaPXW^_3Tc
ZÉ]]bb^\eXZÉ]cePaP]SaP[É]VT=Éb
cPÊaÊZTaeXcX[[BZ^c[P]S^RWWÉ[bPa_Ê
ST\bÉVTaCXX]P;P]SX]
Michael
Lundblad
[email protected]
0431-842 28
Foto:
Mats Roslund
[email protected]
0431-842 27
Klockan var strax efter bYd _Ê bÛ]
SPVbZeÉ[[T]<P\\P]^RWWT]]TbceÊ
_^YZPaUT\^RWbYdÊaVP\[PZÛaSTcX[[
8RP=ÉaP:d[[PWP[[T]
?PaZTaX]VT]ePac^\bÊ]Éab^\_Ê
T]T]bP\eXcQX[
~3Tc ePa QPaP T] Z^ac ad]SP YPV
bZd[[TZÛ_P\YÛ[Z^RWQaÛS9PVVXRZ
X] T]bP\ ^RW [ÊbcT X]cT QX[T] TUcTa
\XV
8]]TXQdcXZT]UP]]bQPaPT]P]]P]
Zd]S3TcÉaT]\P]\TS_XTaRX]VPa
^RWT]aX]V\TST]SÛbZP[[T_Ê7P]
De två männen börjar letaXVT]^\QX
[T] <T] SÉa UX]]b X]cT bÊ \hRZTc ~
\P\\P]WPacPVXc_[Ê]Q^ZT]\TSbXV
X]XQdcXZT]3TbTaceÊeÉbZ^aXQPZbÉ
cTc\T[[P]QPa]T]
<É]]T]bcaÉRZTabXVTUcTaeÉbZ^a]P
=Éa_^YZPa]PQÛaYPabZaXZPQ[XaaÊ]Pa
]P_[Ûcb[XVceÊ[SbP\\P5T\ÊaX]VT]
Q[Xab[PVT]XWdedSTcWP]bh]VaTQa^a
UÊaTccb[PV_ÊPgT[]3ÊcPaSTbXVda
QX[T]^RWb_aX]VTaX]XQdcXZT]
=Éa \P\\P] caÛbcPc QPa]T] ^RW
VÊadcUÛaPccbTTUcTaÉaaÊ]Pa]PQ^acP
~9PVbZPYdePaPSÉaUÛa\X]PQPa]
YPVbZPbZhSSPST\3TcZÉ]]bbÊY^Q
QXVcbÉVTaW^]cX[[=BC
7^] ca^a X]cT Pcc cYdePa]P ePa dcT
TUcTaYdbcST\
~=TYSTcePa]^Vb[d\_T]3TcWÉa
Éa\É]]XbZ^adcP]]ÊVaPbZad_[Ta
8 ]d[ÉVTc UX]]b X]VT] \XbbcÉ]Zc
<T]T][XVc_^[XbT]UPbc]PSTVÉa]X]Vb
\É]]T] X QdcXZT]b ÛeTaePZ]X]VbZP
\TaP4]UÛad]STabÛZ]X]VWPa]dX]
[Tccb AdQaXRTaX]VT] Éa \XbbWP]ST[
^RWUÛabÛZcX[[bcÛ[S
~9PVWPaP[SaXVWÛaccP[Pb^\]ÊV^c
[XZ]P]STd]STa\X]cXSbÉVTa6ÛaP]
7PbbT[X]U^a\PcÛaUÛa_^[XbT]X=^aS
eÉbcbZÊ]T
Mamman och hennes_^YZPabcP]]PST
WT\\Pd]STa\Ê]SPVT]
~3T QÛaYPa \Ê [XcT QÉccaT ]d 9PV
QTaÉccPSTUÛaSPVXbTc^\ePSb^\WP
STWÉ]c0[[PbÉVTacX[[\XVPcceT\b^\
WT[bcWPSTZd]]Pc[É\]PQPa]T]XQX
[T]bÊSÉa
7^]bÉVTaPccSTc_ÊTccbÉccZÉ]]b
QaPPccQTaÉccP^\STcb^\X]caÉUUPST
~EXZ^\\Ta]^VÛeTaSTcWÉa]Ê
V^]SPV9PV[É\]PaP[SaXVQPa]T]T]
bP\\PXQX[T]XVT]9PVW^__PbPccYPV
]dZP]UÊP]SaPUÛaÉ[SaPaPccePaPUÛa
bXZcXVP<P]ZP]P[SaXVeTcP\TSST]
WÉab^acT]b\É]]XbZ^a
Per
Kudo
[email protected]
0431-842 69
Klart med ny lokal
för Systembolaget
Systembolaget i Ängelholm har varit trångbott och jagat nya
lokaler ett tag. Nu är
det klart att man flyttar till huset som i
många år kallades
Lilla Brännborns i
korsningen Vattengatan-Storgatan. Där blir
dessutom ett nytt gym i
fastigheten.
ÄNGELHOLM. 0ccUPbcXVWTcb
Q^[PVTc 1PRZPWX[[ _[P]TaPa
T] ^\QhVV]PS Pe WdbTc
\TSQ[P]SP]]Pc8RPBd_Ta
\PaZTc^RW;X]STgZePacT
aTc 5P[ZT] T[[Ta |;X[[P
1aÉ]]Q^a]b|WPaePaXcZÉ]c
T][É]VaTcXS
=dÉaSTcSTbbdc^\Z[Pac
Pcc T] Pe ST ]hP WhaTbVÉb
cTa]P Q[Xa BhbcT\Q^[PVTc Q[P]SP]]PcV[PbUPbPSTa8RP \TS]ÊVaPP]SaP^RZbÊ3Tc
b^\ [É\]Pa [^ZP[Ta]P _Ê ^RW;X]STgZ^\\TaPccUX] Éa '~( ZePSaPc\TcTa
Bc^aVPcP]
]PbZePa^RWÉeT]BhbcT\ b^\ Éa ZePa bÉVTa 9Taah
Q^[PVTcbZPUÊ_[Pcb_ÊQ^c ?Tabb^] UPbcXVWTcbRWTU _Ê
Systembolaget fårT]hcP_Ê cT]eÊ]X]VT]
1PRZPWX[[
^\ZaX]V'ZePSaPc\TcTa
3TcÉa^RZbÊZ[PacPccTcc
?Ê5Xc]Tbb!#BTeT]bWT\
X]Z[dbXeT[PVTa^RW_Tab^ Vh\ X U^a\ Pe 5Xc]Tbb bXSPbcÊaPcc\P]QTaÉZ]Pa
Û__]PP][ÉVV]X]VT]X©]V
]P[dcah\\T]
T[W^[\ ST] !% PdVdbcX
~3TcWPaePaXccaÊ]VcUÛa
[TeTaP]bTa]P^RWeXWPaSTc
! !
caÊ]Vc_Ê[PVaTc^RZbÊCP]
ZT]ÉaPcceXbZPZd]]PePaP
Från Backahills sidaaÉZ]Pa
_Ê_[PcbcX[[QÛaYP]Pe]ÉbcP
\P]\TST]QhVVcXS_Ê^\
b^\\Pa8]VTcÉab_XZPcÉ]
ZaX]VTccÊa^RWPccUPbcXVWT
]d \T] QPaP STc Q[Xa Tcc
cT] bZP bcÊ WT[c UÉaSXV eXS
bcÛaaT[PVTabÊQ[XaSTcQaP
ST]]P cXST] cX[[ ]ÉbcP Êa
3Tc Éa aXZcXVc caÊ]Vc X SPV
5ÛabcZ[PaPZ^\\TaSTQT
bÉVTa 0]]T[XT 4ZT[X] Qd
UX]c[XVP
QdcXZb[^ZP[Ta]P
cXZbRWTU_ÊBhbcT\Q^[PVTcX !#BTeT]Z^\\TaPccUX]]Pb \TS8RP^RW;X]STgPccQ[X
_ÊP]SaPeÊ]X]VT]
©]VT[W^[\
Michael Lundblad
~»eTaeÊ]X]VT] Éa X]cT
Backahill tänker bXV QhVV Uh[[S \TS WhaTbVÉbcTa É]
bcPac X \XccT] Pe PdVdbcX 3ÉaUX]]b\Ta_[Pcb^RWSTc
5PbcXVWTcT] bZP UÊ Tcc \^ Éa X]cT QTbcÉ\c eX[ZP b^\
STa]PaT dcbTT]ST \TS Q[Xa WhaTbVÉbcTa EX Y^QQPa
”
Där finns mer
plats och det
är inte bestämt
vilka som blir
hyresgäster.”
A26 Landskrona
TISDAG 19 JULI 2011
NYHETSCHEF: 0418-49 65 50 E-POST: [email protected]
KUNDTJÄNST: 0418-49 65 00
X Här kan du se se årets bilkortege rullar på fredag.
Grafik: HD
50-åringar tema
på Thulinträffen
X HALLÅ DÄR
...Evert Lundgren, som
för artonde året i rad anordnar Thulinträffen på
Citadellet, lördag 23 juli.
Arkivfoto:
ROLAND BENGTSSON
Förra året var temat
utryckningsfordon. Vad
blir det i år?
~CT\PcUÛaXÊaÉaE^[
e^? '^RW9PVdPa4
CH?4b^\QÊSPUh[[Ta$
XÊaCX[[QX[Pa]PbÉaPWPa
eX ;P]SbZa^]Pb TVT]
cad\_TcPaT ;TXU <Pccb
b^]b^\b_T[Pa]ÊVaP%
cP[bcadST[dccTa X]]T _Ê
Q^aVVÊaST]3TcQ[XaeÉ[
SXVcePRZTac
Måste man vara bilintresserad för att komma?
~0Qb^[dc X]cT 3Tc
UX]]b bÊ \hRZTc P]]Pc
<Ê]VP Z^\\Ta cX[[ Tg
T\_T[ cXSbT][XVc Z[ÉSSP
^RWchRZTaPccSTcÉaSTc
a^[XVPbcTBTSP]ÉaYd^\
VXe]X]VPa]PeÉ[SXVcePRZ
aP^RW]hccUÛaXÊaÉaPcc
1^d[TbÉ[[bZP_Tc UX]]b _Ê
_[PcbUÛaPcc[ÉaPdc1^d[T
3ÉaT\^cca^aYPVPcc\P]
ÉaQX[X]caTbbTaPS]Éa\P]
ÊZTaWT\
Vad blir dagens höjdpunkt?
~BeÊac Pcc bÉVP \T]
ZP]bZTQ[XaSTc]ÉaCWd
[X]caÉUUT]b ?Éa[P dcbTb
3Tc bZP ePaP T] eÉ[SXVc
b_TRXT[[ QX[ ^RW ÉVPaT]
bZP WT[bc WP \PcRWP]ST
Z[ÉSTa ^RW UÛaP bXV X T]
[XVWTc\TSQX[T]
[email protected]
0418-49 65 53
HOPPA INTE ÖVER...
möjligheten att prova på friidrottens alla grenar, som
exempelvis 60 meterslöpning, längdhopp, kula och
höjdhopp. Det är IF Kronan
som gärna vill att tjejer och
killar i åldrarna 6-12 år
hänger på när de arrangerar
friidrottsskola på banorna
bakom Gullstrandskolan.
Den 25-29 juli, klockan 10-12
Arkivfoto:
alla dagar, är det som gäller.
CHRISTIAN
TÖRNQVIST
Det kostar 400 kronor att vara med, man måste ha träningskläder och gympaskor och anmäla sig senast den
22 juli till Cityidrott. För slantarna får man inte bara lära sig springa fort och hoppa långt, man får även en
tröja, priser och så klart fika.
Fängelse
för yxrånet
mot apoteket
Fängelse i ett år och tio
månader. Det blir straffet för den 43-årige man
som i februari rånade
apoteket Kronan med
en yxa.
LANDSKRONA. 3TcePa_ÊTU
cTa\XSSPVT]ST]#UTQadPaX
XÊab^\P_^cTZTc_ÊEPccT]
eTaZbP[[Î]aÊ]PSTbPeT]T]
bP\VÉa]X]Vb\P]
4]PeSTP]bcÉ[[SPWPaQT
aÉccPcPccW^]VT]Pbc[P\Éa
ZT cX[[ aÊ]PaT] ]Éa ST]]T
Z^\X]_ÊP_^cTZTcTUcTab^\
WP] QPa T] ZP\^dU[PVT
\Û]bcaPSWPcc^RWWPSTeX
aPc T] eXc WP[bSdZ ad]c P]
bXZcTc
<T] ST] PZcdT[[P SPVT]
ePa STc bc^a\ePa]X]V ^RW
SÉaUÛaca^SSTW^]Pcc\P]
]T]Z[ÉccbXV_ÊSTcXÛV^]UP[
[P]STbÉccTc_ÊVad]SPeeÉS
aTc
TccaÊ]^RWPcc\P]]T]ePa
dcT TUcTa ]PaZ^cXZPZ[PbbPST
[ÉZT\TST[ Pe ch_T] QT]b^
SXPiT_X]Ta
4]QdcXZbRWTUb^\bTccbX
cdPcX^]T] UÛabÛZcT UÛa\Ê
\P]]T] Pcc [É\]P [^ZP[T]
3T]P]bcÉ[[STcahRZcT_Ê[Pa
\Tc^RWU[hSSTda[^ZP[T]
Mannen fortsatte Pcc ZaÉeP
\TSXRX]Ta Pe QdcXZbRWTUT]
>RWW^]bÊVX]VT]P]]P]dc
eÉV É] Pcc VT \P]]T] STc
WP]eX[[TWP
<P]]T] bPST cX[[ WT]]T
PccW^]X]cTbZd[[T_aPcP|T]
YÉe[P\PbbPbZXc|^RWPccW^]
WPST ceÊ \X]dcTa _Ê bXV
<P]]T] WÛYST hgP] \^c
WT]]T
1dcXZbRWTUT] bPccT bX]P
WÉ]STab^\bZhSSUÛaP]bXZ
cTcX]]P]W^]bZh]SPST\^c
\TSXRX][ÊS^a]P \TS \P]
]T]WPRZXWÉ[7^]Sa^V^RW
b[Tc X ^[XZP [ÊS^a bP\cXSXVc
b^\ W^] UaÊVPST ePS \P]
]T] eX[[T WP <P]]T] bPST
_Ê]hccPccW^]bZd[[TbZh]SP
bXV^RWPccW^]WPSTceÊ\X
]dcTa_ÊbXV
]T]ÉacXST]VÊccdc<T]]Éa
\P]]T]UÊccUhaP^[XZPch_Ta
Pe\TSXRX]TacX[[TcceÉaSTPe
& Za^]^a UÛabeP]] WP]
UaÊ][^ZP[T]
4cc eXcc]T bÊV \P]]T]
[É\]P _[PcbT] _Ê T] Q[Ê
\^d]cPX]QXZT
2hZT[]WXccPSTbeXST]UPb
cXVWTcXÛbcaPST[Pa]PPeRT]
caP[P ;P]SbZa^]P 8 T] [É
VT]WTc VaT_b ST] #"ÊaXVT
\P]]T]^RWceÊQTZP]cPcX[[
W^]^\ 8 [ÉVT]WTcT] WXccP
STbQ[P]SP]]PcST]ZP\^d
U[PVTUÉaVPST WPccT] T] hgP
^RWcPQ[TccZPac^a
aÉccPSTUÛabcUÛa_^[XbT]Pcc
#"ÊaX]VT] ePaXc dcT ^RW
Z^\\XccX[[QPZPcX^\X]dcTa
X]]P]_^[XbT]Z^\cX[[[ÉVT]
WTcT]
:P\aPcT] d__VPe d]STa
caP]b_^acT] cX[[ _^[XbWdbTc
Pcc#"ÊaX]VT]ePaVÉa]X]Vb
\P]]T] 3T] WXbc^aXT] c^V
WP] bTSP] cX[[QPZP <T] X
bP\QP]S \TS Pcc WP] eXcc
]PST d]STa TS eXS aÉccT
VÊ]VT] _TZPST WP] dc #"
ÊaX]VT]b^\VÉa]X]Vb\P]
Mannen döms ^RZbÊ Q[P]S
P]]PcUÛaPccWPb[PVXcT]UÛaT
STccP bP\Q^ \TS Tcc QPbT
QP[[caÉÛeTaQT]Tc^RWQaÉ]c
WT]]T X cX]]X]VT] \TS T]
V[ÛSP]STRXVPaTcc#"ÊaX]V
T]^RWZeX]]P]ePaSÊ^T]bT
^\Q^T]STc7^]WPSTd]
STa T] [É]VaT cXS UÛabÛZc
UÛa\ÊW^]^\PccU[hccPD]
STaQaÊZTcW^cPST#"ÊaX]V
T] ZeX]]P] \TS Pcc WP]
bZd[[T ZÛ_P T] _Xbc^[ ^RW
bZYdcPST\QÊSP
43-åringen varST]b^\QÉbc
bcÉ\STX]_ÊeXcc]TbQTbZaXe
]X]VPa]P Pe VÉa]X]Vb\P]
]T]b[É]VS7P]bceÊQTZP]
cP Éa QÊSP QTchS[XVc [É]VaT
3Tbbdc^\QTSÛ\bSTP]SaP
ceÊ b^\ ^bP]]^[XZP VÉa
]X]Vb\É] ST] T]T Pe ST\
WPabeÊacPccaÛaPbXV^RWST]
P]SaT ePa eXS cX[[UÉ[[Tc UÛa
Mannen skabTSP]WPZ^\
VaX_P]STcbÊQTadbPSPccWP]
X]cT Z[PaPST Pe Pcc VÛaP Tcc
\XcUaP\cX[[WT]]TXTccdc
P[Z^W^[dcP]S]X]Vb_a^e
ah\\TSÉaZd]STaX]cTWPa
<T]#"ÊaX]VT]WPabYÉ[e
cX[[caÉST ^RW bPVc |QT]b^
]TZPccX[[PccePaPVÉa]X]Vb Joakim
QT]b^|=ÉaZeX]]P]bÊVPcc
\P]]T]WÛ[[T]"RT]cX\T I förhör harQdcXZbRWTUT]QT \P]]T]^RWd__VTccPccWP] Andersson
[email protected]
cTa [Ê]V hgP X T]P WP]ST] aÉccPcPccW^]ePaaÉSSUÛaPcc X]cTePaXcdcT_ÊaÊ]SPVT]
0418-49 65 58
4] Pe WP]b ZP\aPcTa QT
UÛabc^SPccSTcePaUaÊVP^\ \P]]T]bZd[[Tb[ÊXWYÉ[WT]
Karnevalen lät bra men
all mat höll inte måttet
LANDSKRONA. <TSP]P]SaP
Stina Linde
Redigering: Ingvor Jonsson
a^PST bXV \TS Pcc SP]bP
bP\QP ^RW ÉcP b^RZTaePSS
beTccPSTb Z^\\d]T]b \X[
YÛX]b_TZcÛaTa \TS Pcc Z^]
ca^[[TaP ;P]SbZa^]PZPa]T
eP[T]b WÉ[b^Pb_TZcTa 8]
b_TZcX^]T] eXbPa Pcc [YdSTc
ePa [PV^\ \T] \PcT] UÛa
ePa\ ^RW b\X]ZTc X]cT aÉcc
\ÉaZc
3T bcÛabcP QaXbcTa]P _Ê
ZPa]TeP[T]UP]]bX\PcT]#(
[Xeb\TST[beTaZbP\WTcTa
ST[c^V^RWbP\c[XVPZ^]ca^[
[TaPSTb Pe \X[YÛX]b_TZcX^
]T] CeÊ bchRZT] bPZ]PST
aTVXbcaTaX]V\T]STccPZd]
STÊcVÉaSPb_Ê_[Pcb
Enligt miljöinspektör4[eXaP
:^bc^eXRUP]]bSTcX]cT]ÊV
aP bcÛaaT PeeXZT[bT] d]STa
ZPa]TeP[T]bceÊUÛabcPSPVPa
\T] _Ê [ÛaSPVT] WPST
\Ê]VP beÊac Pcc WÊ[[P bX]P
Zh[ePa^aZP[[P
?Ê UhaP ^[XZP bcÉ[[T] WÛ[[
[Xeb\TST[ b^\ TVT]c[XVT]
bZP Zh[UÛaePaPb P[[ST[Tb UÛa
WÛVcT\_TaPcdaXTccUP[[bÊ
WÛV b^\ & VaPSTa 8 STccP
UP[[ZPbbTaPSTb\PcT]SXaTZc
X[X]SaXVPaTUP[[QPSb_Tab^
]P[T][ÉVVPePa^a]PXZh[
På flera olika\PcbcÉ[[T]ZaX
cXbTaPSTb ÉeT] WhVXT]T] 8
caTUP[[bPZ]PST_Tab^]P[T]
WÊa]Éc^RW_ÊTccP]cP[bcÉ[
[T] UÛaePaPSTb STbbdc^\
\Pc _Ê ^[É\_[XVP bcÉ[[T]
b^\ X T] _[Pbc[ÊSP bcÊT]ST
_ÊV^[eTcT[[Tab^\XTccUP[[
SXaTZc_ÊV^[eTc
8 ePaYT UP[[ SÉa \X[YÛX]
b_TZcX^]T] d__cÉRZc PeeX
ZT[bTabZaXebT]X]b_TZcX^]b
aP__^acb^\bZXRZPbcX[[UÛa
bÉ[YPaT]bWT\Z^\\d]
©eT]]ÉaSTcVÉ[[STZT\X
ZP[XTa_ÊZPa]TeP[T]bÊUP]]b
STc T] ST[ Pcc P]\ÉaZP _Ê
<X[YÛX]b_TZcÛa?PcaXZ:Pa[b
b^]P]bePaPSTUÛaZ^]ca^[[T]
Peb\X]Z^RWWdSeÊaSb^\
bÊ[STb T[[Ta cX[[WP]SPWÛ[[b
^RW ePa ced]VT] Pcc dcUÛaP
U[TaPeTaZbP\WTcbUÛaQdS_Ê
_[Pcb
X]cT VÊ ÛeTa STRXQT[
\ÉccX\XccT]Pe_dQ[XZWPeTc
>\ STc VÉ[[Ta T] QPa]Z^]
bTacbZP]XeÊ]ePaP[ÉVaTÉ]
(STRXQT[^RWeXST]WdbUP
bPSUÊaST]X]cTVÊÛeTa'$
;YdSTceXSP[[PZPa]TeP[bbRT
I två stånd där\P]dcUÛaST ]Ta \ÉccTb P[[P SPVPa ^RW
cX[[UÉ[[XVP cPcdTaX]VPa UP]]b X]VT]VXRZÛeTaVaÉ]bT]
STc X]VT] X]]TWÊ[[bUÛacTRZ
]X]V _Ê UÉaVT] ^RW T] UÛa Det inkom dessutomQPaPTcc
bÉ[YPaTPeWdSeÊaSb_a^SdZ Z[PV^\Ê[d]STaWT[VT]UaÊ]
cTaWPSTX]VT]beT]bZ\ÉaZ T] Q^T]ST eXS :PbTa]_[P]
]X]V T[[Ta QadZbP]eXb]X]V b^\chRZcTPccSTcWPSTb_T
3TbbPUXRZSXaTZc_PRZPXW^_ [PcbUÛaWÛV\dbXZ_Êc^abSP
VT]
bX]PbPZTa
~3TcÉaaT]cQhaÊZaPcXbZP
~3TcQadZPaUPZcXbZcX]cT
d__VXUcTa5ÉaVTa]PZP]ePaP Q[XbÊ\Ê]VPZ[PV^\Ê[XeP]
V^SZÉ]SP X P]SaP [É]STa [XVPUP[[WT[[Ta5^[ZÉaQTaTS
\T]T][XVcbeT]bZ[PV\ÊbcT SP _Ê Pcc ZPa]TeP[T] Z^\
STcUX]]PbTccP]cP[d__VXUcTa \TabÊP]cX]VT]ÉaSTdcTX
UÛaPccSTcbZPUÊbÉ[YPbbÉVTa eX\[Tc bYÉ[eP T[[Ta bÊ aTbTa
?PcaXZ:Pa[bb^]
ST Q^ac bÉVTa \X[YÛX]b_TZ
=ÊV^cb^\UXRZQÉccaTQT cÛaEXRc^aXP:Pa[bcTSc
Stina Linde
chV ePa [YdSTc 5Ûa Pcc Q[X
V^SZÉ]SbZP[YdS]XeÊ]_ÊT]
Z^]bTac PebTSS UÛa edg]P
Landskrona A27
TISDAG 19 JULI 2011
Ida Ångbäck valde mellan civilingenjörsexamen och läkarutbildning. Det blev det förstnämnda.
Målmedveten tjej som
ständigt blickar framåt
Om hon inte vet hur man ska
göra, då tar hon reda på det. Ida
Ångbäck är 20-åringen som inte
sitter och väntar på att saker ska
ske. Hon gör det hon har lust att
göra – och hon gör det bra.
X TISDAGSGÄSTEN
Ida Ångbäck
LANDSKRONA. 8SPª]VQÉRZWPaP[[ST[Tb
]hbbUÊccaTSP_ÊPccW^]Z^\\XcX]_Ê
ST]U[TaPÊa[Ê]VPRXeX[X]VT]YÛabdcQX[S
]X]VT] X cTZ]XbZ UhbXZ eXS ;d]Sb cTZ
]XbZPWÛVbZ^[P
8]cTWT[c^eÉ]cPc\TScP]ZT_ÊPcc
W^]c^VTgP\T]UaÊ]]PcdaeTcT]bZP_
[XVP_a^VaP\\Tc_Ê6d[[bcaP]SbZ^[P]X
UY^[ \TS WÛVbcP QTchV X P[[P É\]T]
dc^\Tccb^\W^]WPSTE6X
BÊ]deTcW^]_aTRXbePSW^]bZPVÛaP
ST Z^\\P]ST UT\ ÊaT] 5Pbc STc Éa
X]cTWT[cbÉZTacPccW^][ÉbTaP[[cXTcc
bP\\P]WÉ]VP]ST beT_ 7^] bZd[[T
VÉa]PeX[YPÊZPXeÉVb^\dcQhcTbbcdST]c
]ÊV^cÊa^RZbÊ
~3TcUX]]bbÊeÉ[SXVc\hRZTcYPVeX[[
VÛaP9dbc]deX[[YPVbT^\STcÉa_[dVVP
cX[[RXeX[X]VT]YÛab^\ÉaSTcb^\YPVÉa
\T]PSPccVÛaP?a^ePaYPVX]cT]dbÊ
Z^\\TaYPVPccÊ]VaP\XVSTceTcYPV
bÉVTaW^]
EPac STc QÉa WÉ] TUcTa STc eTc W^]
SÉaT\^cX]cT:P]bZTU[hccPaW^]dc^\
[P]SbCX[[QPZPcX[[8cP[XT].CX[[QPZPTU
cTab^\W^]Z^\cX[[STc[X[[PbP\WÉ[[Tc
>aVXP]^]ÉaPEXRT]iPX]^aaP8cP[XT]
]ÉaW^]ePaXceÊÊabÊ[STa]
?P__P]WPSTUÊccY^QQ^RWUP\X[YT]
UÛ[YST\TS^RWQ^SSTSÉaXcaTÊaBÊ8SP
ª]VQÉRZ WPa VÊcc X XcP[XT]bZ UÛabZ^[P
3TQ^SSTXT]ST[PeTccVP\\P[cb[^cc
^RWQ[TeV^SPeÉ]]Ta\TSePZc\ÉbcP
aT]^RWWP]bUP\X[Yb^\STU^acUPaP]ST
d\VÊb\TS
När det var dags PcceÉ]SPWT\cX[[BeT
aXVTXVT]ePaSTc;P]SbZa^]Pb^\VÉ[[
ST>RWXQÛaYP]ZÉ]STW^]bXV[XcTb^\
T]dSSPUÊVT[
~3TcePa[XcTZ^]bcXVcPccZ^\\PcX[[
bZ^[P]P[[PZÉ]STePaP]SaPaTSP]9PV
ZÉ]ST\XV[XcTeX[bTXQÛaYP]\T]YPV
UXRZYdZ^\_XbPabTSP]
0ccUh[[PbX]UaXcXSWPaP[SaXVePaXc]Ê
V^cbcÛaaT_a^Q[T\UÛaWT]]T5Ûadc^\
PccePaP\TSZP\aPcTabÊWPaW^]d]
STaÊaT]WPUcT]\É]VSPZcXeXcTcTa3Tc
QÛaYPST\TS\dbXZ
~5ÛabceX[[TYPVTVT]c[XVT]b_T[PVX
cPaa^RWeXePa_ÊT]_a^eP_ÊSPVW^b
:d[cdabZ^[P]3ÊcTbcPSTYPVT]Z[PaX
]Tcc^RWbÊUXRZYPV[YdSXST]9PVQ[Te
ÛeTa[hRZ[XVBÊSTcQ[TeZ[PaX]TccXbcÉ[
[Tc
Instrumentspelandet Z^\_[TccTaPSTb
bT]PaT\TSU^cQ^[[b^\TabPccTb\TS
UaXXSa^cc X U^a\ Pe \TST[SXbcP]b[Û_
]X]V
~5^cQ^[[bcaÉ]X]VT] Q[Te UÛa bTaXÛb
bÊYPVb[dcPST^RWQÛaYPST[Û_caÉ]P[XcT
bYÉ[eBTSP]]ÉaYPVQÛaYPSTVh\]PbXTc
WXccPST YPV 7T[bX]VQ^aVb UaXXSa^ccb
Z[dQQ^RWZ^\\TSXTccQaPVÉ]VSÉa
8cPZc\TSPccbZ^[PaQTcTcQ[Tech]VaT
^RWch]VaT~W^][PST\hRZTcU^Zdb_Ê
Vh\]PbXTdcQX[S]X]VT]eX[ZTcYd^RZbÊ
QTcP[PSTbXVXU^a\PeYÉccTUX]PQTchV~
bÊQ[TeSTcUÉaaT^RWUÉaaT[Û_ad]S^a
Pysslande hinner honSÉaT\^c\TST]
WT[ST[CaÉ_Éa[^aVÛaPTV]Pb\hRZT]
cX[[eTaZPePRZaPYd[Z^ac
~9PVÉ[bZPaPcc_hbb[PUÛaSTcÉabÊ
Zd[3TcÉaT]a^[XVVaTYPeZ^__[P]ST
1PaP]ÊVaPcX\\PaTUcTaVh\]PbXT
TgP\T]XUY^[c^VW^]bX]_PRZPSTeÉbZP
^RWU[ÛVcX[[»bcTaaXZT3ÉaeÉ]cPSTY^QQ
b^\aTbT[TSPaT
4]aXZcXVdc\P]X]VPccb^\]h_ÊT]
_[PcbÉ]SÊZd]]PVdXSP^RWcPWP]S^\
SXcaTbP]ST VÉbcTa <T] 8SP ª]VQÉRZ
[ÛbcTÉeT]STccP|<P]QPaPVÛa|b^\
W^]dccahRZTaSTc5PbcSTcc^VTcccPV
X]]P]P[[cX]VbPcc
~3TcÉaYdT]_a^RTbbWT[PcXST]STc
ePa]^VTVT]c[XVT]X]cTUÛaaÉ]YPVZ^\
cX[[QPZP XVT] cX[[ eX]cTabÉb^]VT] b^\
YPVZÉ]ST\XVcahVVXd__VXUcT]
Ida Ångbäck har lättUÛaPcc[ÉaPbXV]hP
bPZTa ^RW VÛa STc \TS bc^ac T]VPVT
\P]V3Éa\TSX]cTbPVcPccW^]P[SaXV
VÛa]ÊVaP\XbbcPVD]STabX]aTbT[TSPa
cXSUÛab^eW^]bXVeXSTcccX[[UÉ[[TcX[[ePc
cT]Vh\_P] b^\ W^] bZd[[T [TSP ^RW
b^\QÛaYPSTZ[^RZP]&_Ê\^aV^]T]
”
Det finns
så väldigt
mycket jag
vill göra.
Just nu vill
jag se om det
är plugga till
civilingenjör
som är det
som jag är
menad att
göra. Provar
jag inte nu,
så kommer
jag att ångra
mig, det vet
jag.”
~3TcbZPeÉ[X]cTWÉ]SPXVT]bP\X]
RWTUcX[[\XVSÊ
3TcVY^aSTSTcX]cTWT[[Ta
=ÉaY^QQTcXÛbcTaaXZXbZP1PS6PbcTX]
ePaÛeTaXP_aX[XÊaePaSTcSPVbPccÊZP
cX[[8cP[XT]7T]]TbUP\X[YbVP\[PeÉ]
]TaUXaPSTQPa]S^_
~?P__P] cX[[ QPa]Tc QadZPST ZP[[P
\XVUÛa|RX__^[X]P|STcQTchSTabh[c[ÛZ
]ÉaeXQ^SSTSÉa=dWPaWP]YdUÊccbX]
TVT][X[[PRX__^[X]PWPWP
En veckas språkkursXchbZPX1Ta[X]WPa
^RZbÊWd]]Xcb\TS8SPª]VQÉRZXTcc
]ÛcbZP[:P]W^]X]cT]ÊV^ccX[[aÉRZ[XVc
QaPbÊbTaW^]cX[[PccW^]Q[XaQaP_Ê
STc CX[[bP\\P]b \TS T] QPa]S^\b
ZP\aPcWPaW^]UPaXccX[[<P[[^aRP]ÊVaP
SPVPa4]b_TRXT[[bTVT[cda\TSbZ^]P
aT]ETVPWPaZ[PaPcbPe3TcePaT]!
Êab_aTbT]cPccbTV[PUaÊ]Bc^RZW^[\cX[[
6^c[P]S_ÊcaTSPVPa^RW[ÉaPbXVWda
STcUd]VTaPa_ÊT]bc^aQÊc
9dbc]dcPaW^]STc\TbcQPaP[dV]c
?hbb[Pa[ÉbTabTV[PaÉa\TSZ^\_XbPa
BÉZTacTccZ[^ZcQTb[dc\TScP]ZT_Ê
WÛbcT]bZ^\\P]STbcdSXTa
Anna
Söderquist
[email protected]
0418-49 65 06
Foto:
Thommy Nyhlén
[email protected]
042-489 90 00
A28 Allmänt
TISDAG 19 JULI 2011
Redigering: Jens Nilsson
Det fanns djur med perfekta ögon så tidigt som för 500 miljoner år sedan, på bilden syns en flugas fasettögon.
Foto: PETER HUDSON/Scanpix
Perfekta ögon
i tidernas gryning
WPST ÛV^] \T] ^\ ST ePa
[XZP _TaUTZcP b^\ W^b
\^STa]P U^a\Ta WPa X]cT
Zd]]Pc dc[ÉbPb Pe ST U^bbX[
b^\WXccPcb
=d Éa S^RZ VÊcP] [Ûbc
»V^]T] b^\ ST PdbcaP[XbZP
U^abZPa]Pd__cÉRZcÉabÊZP[
[PST UPbTccÛV^] Pe bP\\P
STOCKHOLM. 5h]STc b^\ ch_b^\W^b]dcXSPX]bTZcTa
aP__^acTaPbXST]eTcT]bZP_ ^RWZaÉUcSYda=P\]TcZ^\
[XVPcXSbZaXUcT]=PcdaTVY^a \TabXVPePccÛV^]T]QTbcÊa
STbXTcc^\aÊSTb^\bTSP] PeT]bc^a\É]VSbTgZP]cXVP
cXSXVPaTÉaZÉ]cUÛabX]PU^b WTgPV^]P[P [X]bTa T[[Ta
bX[ 4\d 1Ph _Ê :P]VPa^^ UPbTccTa
8b[P]SXBhSPdbcaP[XT]
3TbTSX\T]cÉaP[PVaT]Éa Antalet fasetter kanePaXTaP
RXaZP$ $\X[Y^]TaÊaVP\[P T]^a\cUaÊ]PaccX[[PacUaÊ]
UaÊ] QÛaYP] Pe ZP\QaXd\ ]ÊVaPUÊcX[[cX^cdbT]cP[bb^\
_TaX^ST] SÊ ST] \^STa]P W^beXbbPca^[[b[É]S^a9dU[Ta
SYdaeÉa[ST]_aTRXbWPSTbTcc UPbTccTaSTbc^QÉccaTbh]UÛa
SPVT]b[Ydb
\ÊVP
0]P[hbT]PeSTPdbcaP[XbZP
Före kambrium fanns]ÉbcP] U^bbX[T]eXbPaPccSTePaZ^\
X]VP SYda b^\ Zd]ST bTb _[TgP\TSÛeTa"UPbTc
\TSQ[^ccPÛVPc\T]XQÛa cTaePaSTaP3TcX]]TQPaPcc
YP] Pe _TaX^ST] d__bc^S SYdaT]Zd]STbTbX]^\VXe
]ÉbcP]P[[PSTVad__Tab^\ ]X]V\TSÛeTaaPbZP]STWÛV
bTSP]STbbS^\X]TaPcY^aS bh]bZÉa_P
0acT]b^\ePaWPeb[TeP]
Z[^cTc3TcePaUÛaTVÊ]VPa]P
cX[[ eÊaP SPVPab X]bTZcTa ST[XZb^\P[[PP]SaPSYdaeXS
ZaÉUcSYda^RWahVVaPSbSYda
ST]]P cXS Zd]ST ^RZbÊ bT
7da _Pbb eÉ[ dceTRZ[PST QaPXWP[e\ÛaZTa
?TaUTZc bh]UÛa\ÊVP d__
STbbP cXSXVP aT_aTbT]cP]cTa
ePa WPa S^RZ [É]VT ePaXc bc^S\TSP]SaP^aS\hRZTc
^Z[Pac 3TaPb bh]UÛa\ÊVP cXSXVc d]STa Te^[dcX^]T]
WÛacX[[ST\Tbc^\STQPccT »V^]ÉaeXbbTa[XVT]Z^\_[X
aPSTUaÊV^a]P5[TaPPeST\ RTaPST^aVP]\T]UÛaST[Pa]P
Det fanns djur med perfekt syn redan för en
halv miljard år sedan.
Det framgår av nya fynd
av välbevarade fossila
ögon i Australien.
\TSV^Sbh]ÉabÊbc^aPPccST
PeP[[cPccSÛ\PdceTRZ[PSTb
\hRZTcWPbcXVcPeT][Ê]VaPS
Vad__Ta3TSYdab^\\Xbb
[hRZPSTb T[X\X]TaPSTb SX
aTZceX[ZTcWÛYSTTe^[dcX^]b
cPZcT]hccTa[XVPaT
På Darwins tid, ^RW [Ê]Vc
SÉaTUcTaP]c^V\Ê]VPPccSTc
\ÊbcT WP cPVXc \hRZTc [Ê]V
cXS UÛa ÛV^] Pcc dceTRZ[Pb
1XQT[ca^T]ST^RWP]SaPaT[X
VXÛbPWPacX[[^RW\TSP]UÛac
PccÛV^]ÉaP[[cUÛaZ^\_[TgP
UÛaPccZd]]Pd__bcÊVT]^\
Q[X]SP ZaPUcTa b^\ STc
]Pcda[XVPdaeP[Tc
3T \ÊbcT UÛ[YPZc[XVT] WP
d__bcÊccVT]^\T]bZP_T[bT
_a^RTbb
8]VTc Pe STccP bcÉ\\Ta
1TaÉZ]X]VPa eXbPa Pcc STc
]Pcda[XVP daeP[Tc ZP] Z^]
bcadTaP_TaUTZcPÛV^]X]^\
[^__TcPeQPaPT]WP[e\X[Y^]
Êa^RWT][Ê]VaPSU^bbX[Pe
b[ÛYPaPccÛV^]dceTRZ[PcbeXS
U[TaP^[XZPcX[[UÉ[[T]Pe\Ê]VP
^[XZPSYdaVad__TaWT[c^QT
a^T]STPeePaP]SaP
3T]hPUh]ST]UaÊ]0dbcaP
[XT] Éa STbbdc^\ QTeXb UÛa
Pcc\^STa]^_cXZUaP\\TYb
[PSPeSTc]Pcda[XVPdaeP[Tc
UP]]b aTSP] X cXSTa]Pb Vah
]X]VTT
Roland Johansson
Så här ser ett av de nya fynden av välbevarade fossila ögon i Australien ut.
Foto: JOHN PATERSON/Scanpix
TISDAG
19 JULI 2011
vecka 29
Fotboll. BoIS fast i bottenträsket B4
Fotboll. Landgren flyttar till Norge B4
4 1035
HD.SE
B
Alla ville
hylla Lotta
och gänget
B6
)&-4*/(#03(4%"(#-"%/03%7­453"4,¯/&45*%/*/("3
-"/%4,30/"1045&/
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/Scanpix
Alexander Gerndt går till holländska Utrecht, det blir HIF:s största affär hittills.
Foto: PAUL MADEJ/Scanpix
Gerndt – en rekordaffär
©eT]ST]WÉaPUUÉaT]VXRZU^ac
~9PVWPaX]VT]P]X]VWdab]PQQc
STcWPaVÊccSTcUÊaSdcP\TSST\
SÉaQ^acPbÉVTa0[TgP]STa6Ta]Sc
^RW]XRZPaQ^ac\^cST]Z^bch\
Z[ÉSSP 785[TS]X]VT] b^\ bcÊa X
T] Z[d]VP _Ê 6d[SUÊVT[] PaT]Pb
VaÉb\PccP
FOTBOLL. BÊQ[TeSTcSÊT]UÛabÉ[Y
~ ?aTRXb X]]P] PeaTbP] cX[[ PaT
]X]VPe785)bbZhccTZd]VcX[[b[dc ]P]X:P[\PaQ[TeSTcZ[Pac\T[
7^[[É]SbZP DcaTRWc b^\ UÛaaP [P]Z[dQQPa]PEXÉaX]cTUÛacYÉ]cP
\Ê]SPVT] eÉaePST \XccQPRZT] PePccSTcWÉaZ^\\Tadc\T]STc
<PaRdb=X[bb^]WPa]d^RZbÊeÉa UX]]b X]VT] P][TS]X]V Pcc Wh\[P
ePc0[TgP]STa6Ta]Sc
bÉVTa<h[[T]QTaV
Försäljningen av Alexander
Gerndt blir den största affären i HIF:s historia. Själv konstaterade bara anfallsstjärnan: ”Vi får se. Jag har egentligen ingen vidare koll”.
B]PQQPUUÉaXVT].
~3TcVXRZU^acEXWPaUÛacUÛa
WP]S[X]VPa\TSST\XWT[VT]3Tc
ÉabP]cPcceXWPaWXccPcT]]XeÊSÉa
eXÉaÛeTaT]bbÉVTa785)bZ[dQQSX
aTZcÛa?Pd[<h[[T]QTaV
UÉaT] eX WPa VY^ac ]ÊV^]bX] <T]
]ÊV^]bXUUaPUÊa]XP[SaXVda\XV
7daÉaSÊZ^[[T]_ÊDcaTRWc^RW
ST]W^[[É]SbZP[XVP]0[TgP]STa.
~ DcaTRWc WPa QaP UP]b STc eTc
YPV3T]W^[[É]SbZP[XVP]ÉaQÉccaT
É]ST]beT]bZP^RWSTcÉaTccP]]Pc
Det spekulerasXT]ÛeTaVÊ]Vbbd\ bZh[cUÛ]bcTaÉ]BeTaXVT3TcÉa^RZ
\Pad]c#$\X[Y^]TaZa^]^a7P[eP bÊUÛa\Ê][XVcUÛa^UUT]bXePb_T[PaT
ÛeTaVÊ]Vbbd\\P] cX[[UP[[Ta 785 bÉVTa0[TgP]STa6Ta]Sc
^RWST]P]SaPWP[eP]STX]eTbcT
aPaTb^\WYÉ[_cTcX[[Pcc[ÛbP6Ta]Sc Han kom till HIFUÛaSahVcTccÊabT
UaÊ]6TU[T
SP]4]bZhccT[XVPcXcT[^RWTccRd_
~5Ûa785ÉaSTcST]bcÛabcPPU Vd[SbT]PaTSaPaWP]eXSPaT
~9PVca^aPccP[[PbTaPccYPVÉaT]
P]]P]b_T[PaT]dÉ]]ÉaYPVZ^\
WXcC^dRWbZ^ccWda\P]bTa_Ê
b_T[Tc9PV\ÊbcTdceTRZ[PbUÛaPcc
cP]ÉbcPbcTVbÉVTa6Ta]Sc
?Ê^]bSPVÊZTa6Ta]SccX[[7^[
[P]S UÛa [ÉZPad]STabÛZ]X]V ÉeT]
^\Z^]caPZcTcX]cTÉaZ[Pac_ÊSTc
_Tab^][XVP_[P]Tc
CeÊ\PcRWTaÊcTabcÊaX785caÛ
YP]<P[\Û55^RW85:6ÛcTQ^aV
Tomas Nilsson
[email protected]
042-489 9436
Redigering: Mattias Friberg.
Det är vi som håller SAAB rullande!
Fribrocks har sålt och “servat” Saab i mer än två decennium.
Vi skall fortsätta minst lika länge till.
Som Saab specialister har vi kunnandet och resurserna.
Det är tryggt att köpa Saab hos oss.
Fribrocks har alltid ett stort urval av begagnade Saab.
• Bilar sedan 1926 •
Välkommen att prata bil med oss!
Helsingborgsv 27 Ängelholm • Tel 0431 44 25 00
Vardag 9-18 www.fribrocksbil.se Lördag 10-14
B2 Sport
19
JULI
SPORTCHEF: Lasse Mauritzson
042-489 93 50
REDAKTION: 042-489 90 30
E-post: [email protected]
JAG REKOMMENDERAR:
Peru–Uruguay, semifinal,
Copa America
Canal+ Sport 1 kl 2.40
X Vem hade trott
att varken värdnationen Argentina eller ärkerivalen Brasilien
skulle överleva
kvartsfinalen?
Nu håller jag
Uruguay som favorit till slutsegern. Laget har byggt vidare på
succén från VM i Sydafrika och
med anfallare som Diego Forlán
och Luis Suarez får Peru svårt att
stå emot.
Mattias Arvidsson
I DAG hd.se/sport
FOTBOLL: Se hur det går för
Malmö FF i returmötet borta mot
Torshavn i kvalet till Champions
league.
BLOGG: Läs de senaste inläggen
från våra bloggare.
X
WEBBFRÅGAN
Säljer HIF guldet när man Alexander Gerndt?
Gå in på hd.se/sport och svara
X
GÅRDAGENS FRÅGA
Hur går det för HIF i den allsvenska toppmatchen mot Kalmar FF?
Ställningen då 317 personer svarat, fördelning i procent:
HIF visar att de är högsta hönset
och vinner lätt.
15
Det blir kamp så att fjädrarna
ryker, men HIF tar tre poäng.
44
Tuppfäktningen slutar oavgjord.
16
HIF gör en kalkoninsats och åker
på däng.
19
Det vete fåglarna.
6
Greening till Forest
FOTBOLL. =^ccX]VWP\5^aTbcWPa
ZÛ_c\XccUÉ[cPaT]9^]PcWP]6aT
T]X]VUaÊ]5d[WP\3Éa\TSÊcTa
UÛaT]PbWP]\TScaÉ]PaT]BcTeT
<R2[PaT]b^\WP]b_T[PSTUÛaX
<XSS[TbQa^dVW^RW<P]RWTbcTa
D]XcTSbZaXeTaBZhb_^acb
»eTaVÊ]Vbbd\\P] UÛa "!
ÊaX]VT]ePa%_d]S\^c
bePaP]ST %" \X[Y^]Ta Za^]^a
6aTT]X]V VY^aST # \PcRWTa _Ê
caTbÉb^]VTaUÛa<P]RWTbcTaD]X
cTS \T[[P] ((' ^RW ! ^RW
bPccQ[P]SP]]Pc\TS_ÊQÉ]ZT]X
2WP\_X^]b [TPVdTUX]P[T] \^c
1PhTa]<á]RWT] (((
TISDAG 19 JULI 2011
Redigering: Mattias Friberg
X HIF RYCKER I TOPPEN
Marcus i tårar
efter avskedet
Derbyt mot Malmö FF skulle bli
Marcus Nilssons sista framträdande i HIF-tröjan innan flytten
till Holland. En varning i Kalmar
satte stopp för det.
ALLSVENSKAN
Kalmar–HIF 1–2
ÉaZTaXeP[T]_ÊWT\\P_[P]XSTcb^\
bZd[[TQ[XPebZTSb\PcRWT]
~9PVeTcX]cTePSYPVbZPbÉVPSTc
WP]S[Pa^\TccSTaQhb^\bZd[[TQ[X
bXbcP\PcRWT]9PVbÊVUaP\T\^cSTc
bÊ^TaWÛac\hRZTcbÉVTa=X[bb^]^RW
WPa U^acUPaP]ST T] WP[ecX\\T TUcTa
\PcRWT]beÊacPccbÉccP^aS_ÊQTbeX
ZT[bT]
FOTBOLL. =Éa \PcRWT] ePa ÛeTa Z^\
cÊaPa]PAhSTQÉRZbb^]T]<PaRdb=X[b
b^]WPab_T[PcUÉaSXVcX7854VT]c[XVT]
ePaSTccÉ]ZcPcc[ÛaSPVT]bSTaQhWT\
\P\^c<55bZd[[TQ[XSTcbc^aPPebZT
STc <T] TUcTa &" \X]dcTa _Ê 6d[S
UÊVT[]PaT]PX:P[\Pabc^SSTcZ[PacPcc
bÊX]cTQ[XaUP[[Tc
~9PVUPccPaX]cTePaUÛaYPVUÊaT]ePa
]X]V EXbbc cPa Q^[[T] _Ê Pa\T] \T]
STcÉaWT[c^\TSeTcTc©aSTcVd[cZ^ac
bZd[[TSTcST[PbdcWda\Ê]VPVd[PZ^ac
b^\WT[bcXP[[beT]bZP]
785UÛaWP]S[PST\TS=X[bb^]b]hP
Z[dQQ DcaTRWc Pcc \XccQPRZT] bZd[[T
P]b[dcPcX[[7^[[P]SUÛabcTUcTaSTaQhc
\^c<553TbbeÉaaTbZd[[TSTceXbPbXV
ePaP^]ÛSXVPUÛaWP]S[X]VPa8^RW\TS
STcVd[PZ^acTcWP\]Pa=X[bb^]_ÊbTg
ePa]X]VPa ^RW Éa P[[cbÊ PebcÉ]VS \^c
Direkt efter slutsignalenePaWP]UaP\
\T W^b S^\PaT <PacX] 7P]bb^] ^RW
_ÊVTbcTa]PVXRZSTc\TSP[[Û]bZeÉaS
chS[XVWTcPccdc[ÛbPPcc=X[bb^]X]cTWÛ[[
\TS ^\ STc Vd[P Z^acTc 4UcTa Pcc WP
_aPcPc \TS 7P]bb^] VXRZ WP] \TS
cd]VPbcTVca^cbbTVTa]UÛaPcccPT\^c
^ePcX^]TaUaÊ]ST]SahVc#_Tab^]Ta
bcPaZP785Z[PRZT]3ÊQaPbcSTc^RW
WP]VÛ\STWdedSTcXST]caÛYPWP]X]cT
Z^\\TaQÉaPXVT]_Ê]ÊVaPÊa
~ =Éa UP]bT] cPRZPST \XV ^RW YPV
eTaZ[XVT]UÛabc^SPccSTcePabXbcPVÊ]V
T]b^\YPVb_T[PSTQ[TeSTcbÊ3ÊZ^\
cÊaPa]P
785UÛabePaTc WPST X][TS]X]VbeXb
bc^aP_a^Q[T\\TS:P[\PabQaPbX[XP]
bZP P]UP[[bcaX^ >UcP [ÊV \P] UÛa WÛVc
^RW:P[\PacX[[ÉcbbÉccPX]Q^[[PaQPZ^\
VÅRA BETYG
Pär Hansson
3
Marcus Holgersson
3
Marcus Nilsson
4
Peter Larsson
2
Erik Edman
2
Mattias Lindström
3
May Mahlangu
3
Ardian Gashi
2
Rachid Bouaouzan(ut 68) 3
Alexander Gerndt (ut 84) 3
Rasmus Jönsson
3
Inhoppare
Christoffer Andersson (in
68) och Erik Sundin (in 84)
spelade för kort tid för att
bedömas.
Betygsättare:
Tomas Nilsson, Sebastian
Keta
\XccQPRZPa]P <PaRdb =X[bb^] ^RW
?TcTa;Pabb^]
:P[\Pab[TS]X]Vb\Ê[Z^\^RZbÊSÊ
785UÛabePaTc d__caÉSST eXaaXVc 3P
]XT[<T]STbSaXQQ[PSTXbcaPUU^\aÊSTc
UXRZ\TSbXV?Éa7P]bb^]_ÊT]dcU[hZc
^RWZd]STbTSP]b_T[Pb]TccQPZÊccX[[
T]UaX3P]XT[B^QaP[T]bTb^\eXP?TcTa
;Pabb^]bQT]bPccT ~
Ibland blev STccdUUc<PaRdb=X[bb^]
UXRZ d__ T] Pa\QÊVT X P]bXZcTc _Ê
3P]XT[<T]STbX\X]dc"%^RWSTcePa
QÛaYP]_Ê]ÊV^cb^\bÊVdcb^\T]eTS
TaVÉ[[]X]VbYPZc UaÊ] <T]STb bXSP
\PcRWT]dc
~7P]eX[[TeÉ[VTXVT]^RWSTcZP]
YPVcP^\STcÉabRWhbbc3TcePaX]cT
SXaTZcUd[c^RWSÊZP]YPVcPSTcbÉVTa
=X[bb^]
1[Xa <T]STb QYdST] _Ê X]U[hcc]X]Vb
UTbcT]XDcaTRWc.
~=TYYPVca^aX]cTSTcbÉVTa=X[bb^]
b^\cX[[bXbcZ[É\\TaUaP\Tcc[TT]ST
Tomas
Nilsson
[email protected]
042-489 94 36
Rasmus dubbel lyfter HIF
HIF åkte till Kalmar och stal
segern. Stor hjälte med sina två
mål blev Rasmus Jönsson.
FOTBOLL. 6^[eTcbZPZPSTd__TX_aTbb
ad\\TcTUcTa\PcRWT]~STcePa785
b^\UXaPSTeX]bcT]\TSP[[bÊ]VX^\
Z[ÉS]X]Vbad\\Tc
~3TcePaST]eP][XVP|bTVTa]ÉaeÊa|
3T]bYd]VTaeXTUcTaePaYTbTVTa3TcbZP
WÛaPb ]Éa \P] eX]]Ta bÉVTa SdQQT[
bZhccT]APb\db9Û]bb^]
9Û]bb^] UXgPST caT _^É]V cX[[ 785
\^c:P[\Pa\TSbX]PceÊ\Ê[3Éa\TS
U[ÛV :P[\Pab [Ê]VP beXc dcP] UÛa[dbc
WT\\P _Ê 6d[SUÊVT[] P[[ eÉa[ST]b
eÉV
~3TcÉaYÉccTbZÛ]cPccVÛaPceÊ\Ê[
b_TRXT[[cXT]bÊWÉacÉc\PcRWEXZcXVcPcc
ahRZPXUaÊ]ST\\TScaT_^É]V^RZbÊ
Rasmus och HIF
var huvudet högre
än Kalmar och
Daniel Sobralense.
Foto: SCANPIX
Rasmus första mål, ZeXccTaX]VT]cX[[ ~ Z^\XST]UT\c^]ST\X]dcT]3ÊUXRZ
WP] T] Q^[[ _Ê SYd_Tc UaÊ] APRWXS
1^dP^diP]9Û]bb^][PSSPSTWÛVTaZP
]^]T]
~9PVZÉ]]TaPccYPVWPaQaPbZ^cc[ÉVT
\T]WP]cÉRZTaQaP
1^[[T]caÉUUPSTC^QXPb2Pa[bb^]UXRZ
T] bcdSb \TS QÊVT ^RW bTV[PST ÛeTa
1TaXbWPX:P[\PaQdaT]
~3TcÉaU[hcPccST]bcdSbPaÛeTa\Ê[
ePZcT]\T]STcQTWÛeTa\P]XQ[P]S
~ WÛ[[bXVcX[[\X]dc$'3Êb_T[PST
785d__Tcc\Û]bcTaP]UP[[0[TgP]STa
6Ta]Sc UXRZ Q^[[T] _Ê eÉ]bcTaZP]cT]
TUcTaT]_aTRXbRa^bbUaÊ]\Xcc_[P]bXV
]TaPS0aSXP]6PbWX6Ta]ScWÛ[[X^RW
cXccPST d__ ~ ^RW bÊV T] UaT]TcXbZc
[Û_P]STAPb\db9Û]bb^]X\XccT]
~9PVbTaPcc0[TgbTa\XV7P]b[Êa
TccaXZcXVcQaPX][ÉVV^RWYPVUÛabÛZTa
QPaPZ^\\PUÛabc_ÊST]UaP\UÛa\Ê[
ePZcT] ^RW QPRZT] 3Tc ePa QPaP Pcc
[ÉVVPX]ST]
=X WPa Tcc QaP bP\PaQTcT 5ÛaaP
\PcRWT] b_T[PST Sd UaP\ 6Ta]Sc ]d
ceÉac^\
~3Tc ZÉ]]b b^\ Pcc eX WXccPa ePa
P]SaPQaP^RWSTcUd]VTaPaQÉccaT^RW
QÉccaT
=Éa]d 0[TgP]STa6Ta]Sc[hUcTa\^c
W^[[É]SbZP QaTSSVaPSTa UÛabeX]]Ta
ST] d__PaQTcPST cT[T_PcX] \T[[P] ST
QÊSP4aXZBd]SX]ÉabYÉ[ebZaXeT]TabÉc
cPaT_Êc^__
~EX VY^aST STc QaP WT[P UÛaaP ÊaTc
^RWWPaÉeT]b_T[PcXW^_XÊa9PVÉaX]cT
^a^[XV ÉeT] ^\ 6Ta]Sc bÊZ[Pac Éa T]
UP]cPbcXbZb_T[PaT
Jönsson säger att hans ^RW Bd]SX]b
bP\PaQTcT ^RW bÉcc Pcc b_T[P XW^_ Éa
[XZPSP]cb^\STcWP]^RW6Ta]ScWPa
~0[Tg^RWBdSST]Éa[XZPb^\b_T
[Pach_Ta bÊ \X] a^[[ É]SaPb X]cT bÊ
\hRZTc
BT]Pbc\^c3YdaVÊaST]UXRZAPb\db
b_T[PP]SaPWP[e[TZb^\eÉ]bcTahccTa
8VÊabcP]]PSTWP](\X]dcTaXZTSYP]
>RWQ[Te\TaZ^]ZaTcUaP\UÛa\Ê[
~BÊWPaYPVZÉ]cWT[PbÉb^]VT]9PV
Z^\\Ta]Éa\aT\Ê[^RWZÉ]]Ta\XV
[XcTWTcPaTb^\P]UP[[PaT
Sebastian
Keta
042-489 90 30
Tevez nära Corinthians
Nyförvärvet också nekad visum
FOTBOLL. 0aVT]cX]bZT[P]Sb[PVbP]UP[[PaT]2Pa[^b
FOTBOLL. 5ÛabcQ[Te9^Th1Pac^]^RW=X[TAP]VTa
CTeTib^\[É]VTWPaSTZ[PaTaPcPccWP]eX[[[É\]P
<P]RWTbcTa2Xch^RWU[hccPWT\cX[[BhSP\TaXZP
bTa]ddcPccUÊbX]eX[YPXVT]^\3Tc\TbcPcP[PaUÛa
Pcc!&ÊaXVTCTeTiÊcTaeÉ]STacX[[QaPbX[XP]bZP2^a
X]cWXP]bSÉaWP]b_T[PST!#~!%
~9dbc]dWPaeXT]ÛeTaT]bZ^\\T[bT\TS2^a
X]cWXP]b\T]2Pa[^bÉaU^acUPaP]ST2Xchbb_T[PaT
bPST<P]RWTbcTa2XchbcaÉ]PaTA^QTac^<P]RX]X
Carlos Tevez.
cX[[BZhCEXVÊaTT
]TZPSTeXbd\cX[[DB0cda]Î]=dZ^\\Ta]ÉbcP
b\É[[UÛa=TfRPbc[TX]cTWT[[Ta]hUÛaeÉaeTcH^WP]
2PQPhTUÊa]ÊV^ceXbd\>abPZT]ÉaPccWP]ePaXc
X]Q[P]SPSX]ÊV^cb^\QTbZaXebb^\|\X]SaTUÛabT
T[bTa|T][XVcBZhb_^acb
3T]!$ÊaXVTUaP]b\P]]T]b^\ZÛ_cTbUÛa\^c
bePaP]ST$\X[Y^]TaZa^]^aUaÊ];X[[TZ^\\Ta
[XZb^\1Pac^]^RWAP]VTaXbcÉ[[TcUÛ[YP\TSaT
bTae[PVTc_ÊcaÉ]X]Vb[ÉVTacX[[7^[[P]STT
Foto: SCANPIX
Sport B3
TISDAG 19 JULI 2011
Adelstam
låg bakom
TFF:s skräll
ALLSVENSKAN
Trelleborg–IFK Göteborg 2–0
FOTBOLL. <TS!~ ~\^c6Û
cTQ^aVc^VCaT[[TQ^aVTcc[XcTcZ[Xe
d__XST]P[[beT]bZPcPQT[[T]
<T] b^\ caÉ]PaT] C^\ ?aPW[
bPST)
~:[PaceXSaÛ\\Ta^\[XcTQÉcc
aTcPQT[[_[PRTaX]V\T]eXQTWÛeTa
UÛabcUÊ[XcTQÉccaT_ÊUÛccTa]P=d
WPaeX=^aaZÛ_X]V^RWBhaXP]bZP
Q^acPbÊUÊaeXbTWdaeXZ[PaPa^bb
\^cbÊ]P[PVXQ^ccT]3TcÊcTabcÊa
U[TaPeXZcXVP\PcRWTaX]]P]eXZP]
P]SPbdc
CaT[[TQ^aVÉadaT]bePRZPSÉa
\P]WPSTbTgaPZPUÛa[dbcTaX]]P]
\P]eP]]WT\\PÛeTa:P[\PaUÛa
T]eTRZPbTSP]>RW]dcaTUaXbZP
_^É]V XVT] \TS [hbP]ST b_T[
UaP\Êc^RWbcPaZcUÛabePa
~EXUÉ[[Tac^__[PVT]_Ê[Û_P]ST
QP]S<^c4[UbQ^aVQ[TeSTc"~
WÉaWT\\P4UcTaST]QÛaYPSTUÛa
bcÊbeÊa]TaVÊ]V\T]]dWPaSTc
eÉ]c
BeÊaXVWTcTa]PUÛa6ÛcTQ^aVPcc
eX]]P_ÊEÊ]VPeP[[T]ZePabcÊabT
SP]!#B]PRZTcUÛaT\PcRWT]
WP]S[PST^\Pcc6ÛcTQ^aVbeT]b
ZP\ÉbcPaTbT]Pbc!&X]cTed]
]XcSÉa_ÊbYdÊa\T]]dUP]]bT]
b_TRXT[[cPZcXZUÛaPccbc^__PC55
3T]\ÉaZcTbX]cT
~3TcUÛaeÊ]Pa\XVEXWPSTT]
\PcRW_[P] QaP caÉ]X]VPa eX
b]PRZPSTXVT]^\P[[cSÉaUÛaQ[Te
YPVUÛaeÊ]PSPccSTcQ[Teb^\STc
Q[Te bPST 6ÛcTQ^aVb caÉ]PaT 9^
]Pb>[bb^]
~<T]STSa^VXbÉa^bb\TSQ^[
[PaQPZ^\QPRZ[X]YT]^RWSÉa[Û_
cT 5aTSaXZ 9T]bT] \PgX\P[c _Ê
P[[cX]V
Efter drygt en kvartbZÛc<PccXPb
0ST[bcP\ ~TUcTaT]aP__Z^\
QX]PcX^]SÉa0ST[bcP\^RW:aXbcX
P] 7Ph]Tb eÉVVb_T[PST XVT]^\
UÛabePaTc
~9PVUXRZX]cTbÊQaPcaÉUU\T]
STcZ^\T]aTcdab^\YPVQPaPaP
ZPSTX]bPST0ST[bcP\b^\VY^ac
caT\Ê[_ÊUhaP\PcRWTa\^c6ÛcT
Q^aV<X]dcT]TUcTa_PdbT]Z^\
!~<Ê[bZhccT]ePa<PaRdb?^ST
\TST]e^[[ThZP]^]UaÊ]!$\T
cTaCXST]aP]]XeÉV^RWd]STaST]
UÛabcPcX\\T]WPST6ÛcTQ^aVX]cT
bZP_Pc ]ÊV^]cX]V C^QXPb 7hbÎ]
UX]cPSTbXVXVT]^\\T]bc^__PSTb
SXaTZcPeC55UÛabePaTc
7T\\P[PVTcWPSTTcc_PaRWP]
bTaPccdcÛZP[TS]X]VT]<T]<Pc
cXPb 0ST[bcP\b UaXb_PaZ caÉUUPST
aXQQP]bÊSTcWÛaSTbÉ]SP]TacX[[
UÉaYT[ÉVT]PTT
Han hade sett fram emot derbyt mot MFF som sista match i HIF-dräkten. Men nu missar Marcus Nilsson matchen på grund av avstängning och han
kunde inte hålla tårarna tillbaka när han tackade fansen i Kalmar i går.
Foto: SCANPIX
Gefleback fick en match till
FOTBOLL. 8VÊaZ^\S^\T]VÉ[[P]ST6TU[T
QPRZT]>[^U<ÊaSbPebcÉ]V]X]VTUcTadceXb
]X]VT]\^c6PXb3^\T]UÛaST]Va^ePUÛabT
T[bT]X]]TQÉaUÛadc^\PccWP]ePaPebcÉ]VS
XbÛ]SPVT]b\PcRW\^c08:PccWP]Q[XaPe
bcÉ]VST]\PcRWcX[[<ÊaS\XbbPaSÉa\TS
ÉeT]\PcRWT]\^c<YÉ[[QhQ^acP]d_Ê[ÛaSPV
6TU[TWPaceÊPebcÉ]VSPb_T[PaTX\PcRWT]
SÊIPZPaXP0QSd[[PXUXRZbX]caTSYTePa]X]V
\^c08:TT
Bo Harmby
Inter får behålla guldet från 2006
CITATET
”Nästa år kommer pokalen säkert komma till den
här klubben. Chelsea har varit i ett par semifinaler
och även i en final på sistone. Jag kan inte se
varför vi inte kan gå vidare och vinna allting”.
ANDRE VILLAS-BOAS, den nye Chelseatränaren, är säker på att
klubben äntligen ska vinna Champions league den kommande
säsongen. Sagt till AFP.
FOTBOLL. 8cP[XT]bZPUÛaQd]STcQTb[dcPSTX
VÊaPcc8]cTaUÊaQTWÊ[[PbX][XVPcXcT[UaÊ]
!%3TcePaX\PY! b^\9deT]cdb
[É\]PSTX]T]ÛeTaZ[PVP]^RWP]bÊVPcc
cXcT[]UaÊ]!%bZd[[TePaPePZP]c
3TcÊaTcQ[Te9deT]cdbSTVaPSTaPccX[[
BTaXT1^RWUXRZbcPacP\TS\X]db]X^_^
É]V3Tbbdc^\Q[Te[PVTcPe\TScXc[Pa]P
UaÊ]!$^RW!%_ÊVad]SPePcc[PVTc
UÛabÛZc\dcPS^\PaTTT
Inter och lagkapten Zanetti får behålla
guldet.
B4 Sport
TISDAG 19 JULI 2011
Redigering: Lasse Mauritzson
X SUPERETTAN
Andreas Landgren
Norge
nästa för
Landgren
Det fanns flera
intresserade klubbar
från Norge och Holland. Nu är det klart
att ex-HIF:aren
Andreas Landgren
hamnar i
Fredrikstad.
FOTBOLL. 5ÛaaT 785
\XccUÉ[cPaT] 0]SaTPb
;P]SVaT] WPa QTbcÉ\c
bXV]ÉbcPZ[dQQQ[Xa]^a
bZP5aTSaXZbcPS
~ 3Tc ePa STc QÉbcP
b_^acb[XVP P[cTa]PcXeTc
UÛa\XV7ÉaWPaYPVQÉbc
RWP]b Pcc UÊ b_T[cXS ^RW
Z^\\P X bP\\P U^a\
b^\ YPV WPST UÛa Tcc
WP[eÊa bTSP] X]]P] YPV
UXRZ _a^Q[T\ \TS bYdZ
S^\Pa bÉVTa 0]SaTPb
;P]SVaT] ]Éa b_^acT]
]Êa W^]^\ _Ê cT[TU^]
UaÊ]=^aVT
EPa785PZcdT[[c.
~9PVWPaT]Z^]cX]d
Ta[XVZ^]cPZc\TS9Tb_Ta
9P]bb^] b_^acRWTU \T] X STc WÉa [ÉVTc ePa
STcP[SaXVPZcdT[[c
!!ÊaX]VT]b]hPZ[dQQ
[XVVTa Ydbc ]d _Ê cX^]ST
_[Pcb X ST] ]^abZP WÛV
bcP[XVP] ;P]SVaT] WPa
ePaXc_Ê_[PcbXTcc_PaSP
VPa ^RW UÊcc Tcc V^cc X]
cahRZ
~3TcÉaT]QaP_dQ[XZ
WÉa d__T ^RW \Ê]VP
d]VPb_T[PaTX[PVTc3Tc
ZÉ]]bQaP
;P]SVaT]cX[[WÛaU^ac
UPaP]ST XcP[XT]bZP DSX
]TbT^RW5aTSaXZbcPSWPa
bZaXeXcTcc[Ê]TPecP[b^\
bcaÉRZTabXVÛeTabTg\Ê
]PSTa
~9PVU[hccPad___Ta
\P]T]c ]d SXaTZc ^RW
bZP caÉ]P \TS [PVTc aT
SP] X \^aV^] bÉVTa
;P]SVaT]b^\Q[Xab_T[
Z[PaST] PdVdbcX
EPSeX[[SdUÊdcPeSX]
cXSX=^aVT.
~9PVZP]X_aX]RX_cP
T]bcPac_[PcbaTSP]UaÊ]
QÛaYP]^RWW^__PbZd]
]P_aTbcTaP_ÊST]WÛVP
]XeÊ b^\ YPV eTc Pcc YPV
WPa ZP_PRXcTc cX[[ bÉVTa
0]SaTPb;P]SVaT]
Linus Ahlin
BoIS värvar inte trots
BoIS inledde höstsäsongen med en ny förlust och är fortsatt fast i
bottenträsket. Men
klubben letar inte efter
nyförvärv. ”Dagens
trupp är tillräckligt
bra”, säger sportchefen
Mats Aronsson.
SUPERETTAN
Landskrona–Falkenberg 0–2
FOTBOLL. 8UÛaaP^\VÊ]VT]
ÊZcT1^8B_ÊT]aXZcXVbcYÉa]
b\É[[^RWUÛa[^aPST\TS$~ X 5P[ZT]QTaV =Éa bTaXT]
eÉ]STQ[TeSTcT]]hUÛa[dbc
ST]WÉaVÊ]VT]\TS!~X]
UÛa"&%ÊbZÊSPaTQÉbcXÊa
WT\\P_Ê8?Ca^cbSTc_aT
ZÉaPcPQT[[ÉVTcWPa[TS]X]V
T]X]VP_[P]Ta_ÊPccUÛabcÉa
ZPcad__T]
~7É]STaSTcX]VTcb_TRX
T[[c_ÊbZPSTbXSP]bÊQ[XaSTc
X]cTPZcdT[[cEXbZPUÛabÛZP
Z[PaPPeSTcWÉa\TSST]QT
UX]c[XVPcad__T]bÉVTab_^ac
RWTUT] <Pcb 0a^]bb^] ^RW
U^acbÉccTa)
~3Tc VÊa QPaP X]cT Pcc
_[^RZP X] ]hP b_T[PaT WT[P
cXST] 3Tc Éa bP\cXSXVc T]
”
Att ligga där
vi ligger är
inte okej.”
TZ^]^\XbZ UaÊVP VÛa eX Tcc
bÉ\aT Êa É] UÛaaP aT]c
b_^acb[XVc bÊ [TSTa STc cX[[
bYd]ZP]ST_dQ[XZbXUUa^a^RW
\X]SaTX]cÉZcTa
Mats Aronsson berättarS^RZ
Pcc Z[dQQT] WPa Tcc ÛVP _Ê
b_T[PaT QÊST X BeTaXVT ^RW
dc^\[P]SbCaP]bUTaUÛ]bcaTc
UÛaPcceÉaePb_T[PaTÛ__]Pa
ST] PdVdbcX
~EX WPa [XcT ^[XZP ]P\]
b^\eXWPaZ^[[_Ê\T]STcÉa
X]VT]cX]V b^\ Éa PZcdP[XbT
aPc1[XaeXPe\TS]ÊV^]b_T
[PaTT[[TaÊZTa_Ê]ÊV^]hccTa
[XVPaT[Ê]VePaXVbZPSPbÊUÊa
eXcXccP_Ê^\eX\ÊbcTeÉaeP
8]UÛa ÊaTcb bÉb^]V bPccT
1^8Bd__\Ê[bÉcc]X]VT]Pcc
cP Z[XeTc d__ X P[[beT]bZP]
3PVT]beTaZ[XVWTcÉaT]WT[c
P]]P]
~3TcÉa[Ê]VcXUaÊ]STUÛa
eÉ]c]X]VPa^RWaT[PcXecaTP
[XbcXbZP\Ê[bÉcc]X]VPaeXbPc
cT d__ X]]P] bÉb^]VT] 0cc
Oavgjort bra för ÄFF
FOTBOLL. <TSceÊ\Ê[X]^\[^__TcPe
ÊccP\X]dcTa^aS]PST<PdaXRX^0[Q^a
]^iT]_^É]VcX[[1a^\\P_^YZPa]PX
!~!\PcRWT]\^cªceXSPQTaV
3TcePaS^RZTUcTaT]dceXb]X]Vb^\
WT\\P[PVTcc^VÛeTab_T[Tc^RWcX[[
b[dcUXRZX]ZeXccTaX]VT]Xbd_TaTccP]b
c^__\ÛcT7P\\PaQh^RW»bcTab[d
cPST~3T^PeVY^aSP\PcRWTa]P
Vh]]Pa[TSP]ST©55
BoIS-spelarna Fredrik Liverstam och Ajsel Kujovic blir överspelade på en hörna när Falkenberg tog ledningen. ”Ett skitmål”,
enligt Liverstam.
Foto: JOHAN PERSSON
[XVVP SÉa eX [XVVTa Éa X]cT aPS_ÊQ^acaTbc^[_T]1^8B
^ZTYbÉVTa<Pcb0a^]bb^]
\XccQPRZT] 5aTSaXZ ;XeTa
bcP\bZPZPa_ÊWdedSTc]Éa
I måndagens match\^c5P[ \Ê[TcZ^\\Ta_ÊcP[
ZT]QTaVWPST1^8BUÛaceXe[Pc
~3Tc Q[Te WT[c Û__Tc _Ê
beÊacPccbZP_P]ÊVaPaXZcXVc QPZaTbc^[_T]T]\XbbPe^bb
WTcP RWP]bTa 1^[[ca^[[PaT] XUÛabePaTcEXb[É__TaX]ceÊ
Bda_aXbTbZ^YPSTUaXbZc\TS bZXc\Ê[ X SPV _aTRXb b^\
VÉbcTa]Pb UÛabePa \T] ]Éa eP][XVcbÉVTaWP]
5P[ZT]QTaVUÛabePaPSTbX]
Q^[[T]eÉ[]ÊSSTX]XQ^gT]
ePa dSS[ÛbWTcT] _ÊcPV[XV [TS]X]V bZXRZ[XVc ^RW 1^8B
8bcÉ[[Tc ePa STc 5P[ZT]QTaV [hRZPSTbX]cTPccUÛaeP[cPbXcc
b^\c^V[TS]X]VT]_ÊT]UPbc Q^[[X]]TWPe
bXcdPcX^] ]Éa :aXbc^UUTa
~Bcd]ScP[bb_T[PaeXQaPX
4]V[Î]UXRZbcÊWT[c^\PaZT SPVb_TRXT[[cUaP\cX[[\XccT]
Pe STaPb _[P]WP[eP <T]
[É]VaTUaP\cPaSTcbc^__EX
WPa QaP P]UP[[PaT bÊ YPV eTc
X]cTePSSTcQTa^a_ÊbÉVTa
;XeTabcP\
En kvart föreb[dcTcVXRZ[dU
cT]daWT\\P[PVTcWT[c3Ê
Q[Te\Ê[ePZcT]<XaiPBT[X
\^eXR dceXbPS TUcTa Pcc WP
SaPVXc]TaBcTUP]A^STeÊVX
bcaPUU^\aÊSTc8]QhccT2^]
]h A^bÎ] ePa RWP]b[Ûb _Ê
bcaPUUT]~!
~3Tcb_T[PaX]VT]a^[[^\
eXÉaQÉccaTÉ]ST\T[[TaX]cT
TUcTab^\eXX]cTcPa]ÊVaP_^
É]V EX Z^\\Ta X]cT cX[[ ST
aXZcXVcePbbP[ÉVT]P^RWQ[Xa
QTVaÉ]bPSTcX[[X][ÉVVbdRZPa
1^8BcaÉ]PaT]7T]aXZ;Pab
b^] ^RW U^acbÉccTa \TS Pcc
Z^\\T]cTaPcPQT[[ÉVTc)
~3TcÉaX]cTP[[bQaPEXUÊa
cPT]caÉ]X]V^RW\PcRWXcP
VTc^RWUÛabÛZPPcccP^bbdc
STcWÉa
ChRZTaSdPcccad__T]QT
WÛeTaUÛabcÉaZPb.
~EXUÊabÉccP^bb]Ta^RW
Shay Given till Aston Villa Svenskt VM-brons
CITATET
”14 väskor var inte med men de har
tydligen lokaliserat dem.”
LEIF ENGQVIST, lagledare i Malmö FF,
hoppades att spelarnas utrustning skulle
hinna fram till Färöarna innan träningen .
FOTBOLL. 0bc^]EX[[PWPaVY^acZ[Pac
\TS<P]RWTbcTa2Xchb\Ê[ePZcBWPh
6XeT]5ÛaPcc[^RZPÛeTaST]"$ÊaXVT
\Ê[ePZcT]ZaÉeSTbSTcT]QTcP[]X]V_Ê
\^cbePaP]ST"&\X[Y^]TaZa^]^a
~9PVÉaeÉ[SXVcV[PSÛeTaPccePaP
WÉabÉVTaWP]
0bc^]EX[[PbÊ[STcXSXVPaTbX]UÛabcT
\Ê[ePZc1aPS5aXTST[cX[[C^ccT]WP\
TT-Reuters
SKYTTE. 3TbeT]bZPWTaaPa]Pc^V_Ê
bÛ]SPVT]Qa^]bX[PVE<XbZhccTVaT
]T]UXcPbRb_^acX]VCÉe[X]VT]XUaP]
bZP>aeX[[TZP]cPSTbPeÛbaTV]^RW
Q[Êbc\T]BeTaXVTWÛ[[XW^_bZhccTc
^RWUXRZQPaPbcahZPeB_P]XT]^RW8cP
[XT]
1a^]b[PVTcQTbc^SPe0]STab1^aT
9^WP]<ÊacT]bb^]<PacX]0]STabb^]
^RWA^VTa9Pa]P[STT
Sport B5
TISDAG 19 JULI 2011
Byggmark har
tuffat till sig
utsatt läge
Med VM-silvret i slalom
i vintras visade Jens
Byggmark att han är att
räkna med igen. Inför
kommande säsong har
han dessutom tuffat till
sig rejält – genom att
träna MMA. ”Jag kan
stå på start och tänka
att ”jag spöar alla här”,
haha.
ALPINT. 3T]!$ÊaXVTP[_X]
VÅRA BETYG
cPTccb]PRZ^\ePSb^\Éa
\ÛY[XVc^RWX]cT\ÛY[XVcEX[
ZT][PVST[STcVÉ[[TaZÉ]]Ta
YPVX]cTUÛaPcc_aTRXbTaPYdbc
]dbÉVTa7T]aXZ;Pabb^]
=^cTaQPacÉaPcc\XccUÉ[cP
aT]<PaRdb;P]ciQ[TecPRZ
[PSXb[dcbZTSTc^RWSÉaTUcTa
UXRZQhcPbdc\TST]ZaPUcXVc
QP]SPVTaPSePS
Linus
Ahlin
[email protected]
042-489 90 30
Mirza Selimovic utvisad.
Mirza Selimovic (utv 71) 3
Max Mölder
2
Fredrik Liverstam
3
Linus Malmqvist
2
Mikael Bengtsson
2
C. Tapper H. (ut 85) 2
Marcus Lantz (ut 90) 3
Fredrik Svanbäck
2
Mathias Andersson (ut 71) 2
Ajsel Kujovic
2
Surprise
4
Inhoppare:
Conny Rosén, mv (in 71),
Linus R Olsson (in 85)
och Alban Shipshani (in
90) spelade alla för lite
för att betygsättas.
Betygsskala:
5: Allsvensk klass
4: Mycket bra
3: Bra
2: Godkänd
1: Underkänd
0: Usel
Betygsättare:
Linus Ahlin
Simmare fick miljonböter
Falkenberg förstärker
SIMNING. 5ÛacaTÊabTSP]\XbbWP]S[P
STST]PdbcaP[XbZTbX\\PaT]=XRZ
3z0aRhbX][PVZP\aPcBX\^]2^f[Th
_ÊT]QPaXBhS]Th2^f[ThUXRZbeÊaP
UaPZcdaTaXP]bXZcTc^RW_Ê\Ê]SPVT]
Z^\S^\T]\^c3z0aRh)QÛcTa_Ê
SahVcT]\X[Y^]Za^]^a3z0aRhQ[Te
UÛaaP\Ê]PST]ST]P]SaTbX\\PaT]
bTSP]!!b^\b[^V<XRWPT[?WT[_b
_Ê!\TcTaUYÉaX[TT-AFP
VOLLEYBOLL. ATVTaP]STbeT]bZP\Éb
cPa]P5P[ZT]QTaVUÛabcÉaZTa[PVTc\TS
ST]!ÊaXVTSP]bZT[P]Sb[PVb\P]]T]
BX\^]1XcbRWT]eÉ]bcTaWÉ]cb_XZTa
|C^__T]_ÊST]SP]bZPT[XcbTaXT]Éa
[XZPQaPb^\ST]beT]bZP\T][PVT]
SÉad]STaÉaX]cTP[[bXbP\\PZ[Pbb8
3P]\PaZWPa\P]QPaPUhaPcdUUPbT
aXT\PcRWTa_ÊT]WT[bÉb^]V|bÉVTa
1XcbRWXTcc_aTbb\TSST[P]STTT
bcYÉa]P]9T]b1hVV\PaZUaÊ]
CÉa]PQhWPaTccQa^ZXVcbZP
STUÛaU[dcTc)
?Ê ]hÊabPUc^] !& Z[Te
WP] _Ê Tcc RWP\_PV]TV[Pb
UXRZbhXU^cT]^RWceX]VPSTb
PebcÊT]eÉa[SbRd_cÉe[X]V
B^\\PaT] !' ePa WP]
X]Q[P]SPSXT]P[[ePa[XV\^
c^aRhZT[^[hRZPeX[ZTc[TSST
cX[[_a^Q[T\\TSWÛUcT]b^\
WP]X]cTaXZcXVcZ^\cX[[aÉccP
\TSUÛaaÉ]XeX]caPb
0ccSÊ[ÉVVPX]ZP\_b_^ac
_ÊbRWT\Pcd]STaUÛabÉb^]V
T] ~ Éa STc eTaZ[XVT] bÊ
b\Pac.
~5PbcWdabTabZPSTaXbZT]
dc UÛa T] Qa^ccPaT YÉ\UÛac
\TS T] bZXSÊZPaT. 3T] Éa
eÉ[SXVc[XcT]^RWYPVca^aPcc
YPV ZP] bZPSP \XV \Ta ^\
YPVbcÊad]STaT]bZXebcÊ]V
É]^\YPVQa^ccPbbÉVTa9T]b
1hVV\PaZ
~6aPQQPa]P YPV Qa^ccPb
\TS ]d Éa ^RZbÊ VP]bZP
b]É[[P\^c\XVST[ÊbTa\XV
\T]dcP]PcccahRZPSTcSÉa
bXbcPEPSÉaSTceÉabcPb^\
ZP]WÉ]SP.3TcÉaeÉ[]ÉbP]
T[[TaÛa^]T]
EPSUÊaSddcPeSTc.
~<hRZTcdcWÊ[[XVWTc^RW
QÊ[bchaZP0ccZ^\\PXZ^]b
cXVP_^bXcX^]Ta^RWcPbXVda
STc:ÛaSd\PVT_ÊVh\\Tc
ÉaSTcbeÊacPccUÊSTWÉaTg
caT\[ÉVT]P^RWQ[XbcPaZXST
Z^]bcXVPaÛaT[bTa]P
~9PVca^aSTcÉaQaPUÛaT]
bZXSÊZPaT <P] caÉ]Pa d__
aTPZcX^]T]^RWbT]Q[Xa\P]
[XcTWÊaSPaTca^aYPV9PVZÉ]
]TaPeSTc
Idén kom frånT]QPa]S^\b
Z^\_Xbb^\cXSXVPaTcaÉ]Pc
Qa^cc]X]V\T]_ÊbT]PaTcX
ST]VÊccÛeTacX[[<<0caÉ
]X]V
~?^[PaT] b^\ WÊ[[Ta _Ê
\TS STc WÉa chRZTa Pcc YPV
bZP VÊ T] P\PcÛa\PcRW X
Qa^cc]X]VbVaT]T]WP]chRZ
TaPccYPVWPacP[P]V<T]YPV
eTcX]cTSTcQ[XaYd_X]bP\c
Jens Byggmark har tränat MMA i sommar för att bli ännu
tuffare i de alpina pisterna.
Arkivfoto: SCANPIX
>RWSÊ bZd[[T\P] Yd É]SÊ
eX[YPVÊX]^RWb[Ê^RWb_PaZP
5PbcXbÊUP[[bZd[[TYPVYdUÊ
aXZcXVYÉZ[PbcahZ
E<bX[eaTc X 6Pa\XbRW
?PacT]ZXaRWT]XUTQadPaXePa
Zd[\T]_ÊTcc_PabePYXVPÊa
UÛa1hVV\PaZ4UcTaVT]^\
Qa^ccbbÉb^]VT]!%&SÉa
WP] eP]] bX]P UÛabcP ceÊ
eÉa[SbRd_bTVaPa c^V WP]
ST]Z^\\P]STbÉb^]VT]caT
P]SaP_[PcbTa X b[P[^\ <T]
bT] QÛaYPST ZaÊ]V[Tc 5^a
\T]eX[[TX]cTaXZcXVcX]UX]]P
bXV WP] WP[ZPST ]Ta X bcPa
c^aS]X]VT] X eÉa[SbRd_T]
^RWUXRZbeÊacPccWÉeSPbXVX
Z^]ZdaaT]bT]5ÛabcbT]PaT
WPa WP] Zd]]Pc Z^]bcPcTaP
PccSTccX[[eXbbST[QTa^SST
_Ê Pcc Za^__T] X]cT aXZcXVc
ÊcTaWÉ\cPc bXV UaÊ] \^c^a
RhZT[^[hRZP]!'
Efter att ha kämpatbXVd__Êc
d]STa ! Z^\ WP] b^\
bXbcT\P]\TSXE<[PVTcX
b[P[^\~eX[ZTcQ[TecX[[bdR
RÎ
~BYÉ[eUÛaca^T]STc Éa _Ê
c^__3TcWPaSTceÉ[TVT]c[X
VT]P[[cXSePaXc\T]\PcTaX
P[TcWPabÉ[[P]bcÉ\cATSP]
]dWPaYPVcTbcPcdc^RWYPV
eTcPccYPVWPaQaPVaTYTaPcc
QÛaYP ZÛaP _Ê X WÛbc STc Éa
Filip defilerade på SM
RACING. 5X[X_6dS\d]Sbb^]c^VB<
Vd[SXZPacX]V]ÉaWP]cÉ\[XVT]^bcÛac
ZÛaSTWT\UX]P[T]eXScÉe[X]VPa]PX
;XSZÛ_X]V:[PbbT]WTcTa:I!^RW
ZÛab\TSbTgeÉg[PST !$ZdQXZbQX[Pa
~0[[cX]VU[Ûc_ÊeÉ[SXVcQaP9PVc^V
bcPacT]^RWbZP_PSTT][dRZPb^\YPV
WÛ[[WT[PeÉVT]bÉVTa!ÊaX]VT]UaÊ]
<ÛaPa_b^\c^VbXccP]SaPaPZPVd[SX
Filip Gudmundsson bT]X^aZ[PbbT]
YÉZ[XVc bZÛ]c 3Tc WPa UPZ
cXbZcP[SaXVZÉ]cbbÊWÉaQaP
X]UÛaT]bÉb^]V
EPSbÉccTaSdd__UÛa\Ê[
UÛabÉb^]VT].
~3TcWÉabÉVTaYPVYdQPaP
cX[[\TSXTa]P~c^__bYdT[[Ta
c^__UT\<T]YPVeTcYdePS
YPV eX[[ ^RW YPV eX[[ SXc bÊ
b]PQQcb^\\ÛY[XVc>RWSTc
ÉaTccP<T]\P]\ÊbcTÉ]SÊ
bTcX[[ePa\P]Éa]d^RWSÊ
Éa STc eÉ[ c^__ bYd 3Ê ZP]
YPV[TeP\TS\XVbYÉ[e
0]]Pab ZP] WP] Yd P[[cXS
VTbXVbYÉ[eT]aTYÉ[^\VÊ]V
TT
Emma Lukins
Jens Byggmark
Född: 22 augusti 1985.
Klubb: Tärna IK Fjällvinden.
Bor: Monaco.
Främsta meriter: VM-silver
slalom 2011, två världscupsegrar slalom 2007, fyra andraplatser världscupen slalom
2007/08, trea i slalomcupen
2007.
Världscupen 2010/11: Två
gånger bland de åtta främsta
på tio starter, 16:e plats i slalomcupen.
Klubb tvångsnedflyttas
FOTBOLL. BZX[YTS^\bc^[T]UÛaXSa^ccbP
]TYcX[[ad\É]bZPU^cQ^[[bZ[dQQT]CX
\Xb^PaPbÛeTaZ[PVP]ÛeTaPccQ[X
ceÊ]Vb]TSU[hccPccX[[SXeXbX^]ceÊCX\X
b^PaPÉabZh[SXVc_^acdVXbXbZP1T]UXRP
^RWad\É]bZPbcPcT]_T]VPa;PVTc
WP\]PSTQPaPUhaP_^É]VQPZ^\bT
aXTbTVaPaT]>cT[d[6P[PcXUÛaaPbÉb^]V
T]©eT]6[^aXP1XbcaXcPQ[XaceÊ]Vb
]TSU[hccPcPebP\\PP][TS]X]VTT-AFP
B6 Sport
Elitlöpare
som satsar
går back
ORIENTERING. ! aTS^eX
bPST BeT]bZP ^aXT]cTaX]Vb
UÛaQd]STcT]UÛa[dbc_ÊU[TaP
\X[Y^]Ta
=d\X]bZPabcÛSTccX[[T[Xc
[Û_Pa]Pb^\ceX]VPbcP_T]V
PadaTVT]UXRZPUÛaPccZd]]P
bPcbP
~4Z^]^\XbZcbTccVÊaYPV
QPRZbÉVTa7T[T]P9P]bb^]
eÉa[SbceÊPXb_aX]c
5ÛaaPÊaTceXbPSTBeT]bZP
^aXT]cTaX]VbUÛaQd]STc Tcc
d]STabZ^cc _Ê #$ \X[Y^]Ta
Za^]^a 3T] Y^QQXVP bXcdP
cX^]T]WPaceX]VPcUaP\QT
b_PaX]VPa ^RW ST b^\ WPa
SaPQQPcb WÊaSPbc Éa ST
T[XcPZcXeP
7ÉaÉa]ÊVaPTgT\_T[)
! [ÊVST]c^cP[PeX]bc
bd\\P] X T[XcbTaXT] _Ê
#Za^]^a~XÊaÉaST]
^QTUX]c[XV
! ePaTccE<Vd[SeÉac
Za^]^a~XÊaÉaQ^
]dbT]Q^accPVT]
! UXRZ[P]Sb[PVTcbT[Xc
Vad__TcccaÉ]X]VbQXSaPV_Ê
RXaZP Za^]^a~XÊa
WPabd\\P]WP[eTaPcb
! ST[PSTb Tcc caPZcP
\T]cTdc_ÊRXaZP"Za^
]^a_TaSPVd]STacaÉ]X]VPa
\TS[P]Sb[PVTc~XÊaÉaÉeT]
ST]WÉabd\\P]^QTUX]c[XV
~3TT[XcPZcXePUÛabcÊa[É
VTc\T]^\STVX[[Pa[ÉVTcÉa
T]WT[cP]]P]bPZ?Tab^][X
VT] bZd[[T YPV chRZP Pcc STc
ePa aXZcXVc caÊZXVc ^\ STc
SaPQQPST\XV9PVUÛabcÊaPcc
STcÉaQTbeÉa[XVcUÛaST\Pcc
UÊ \X]SaT _T]VPa \T] eX
ZÉ]ST Pcc STc TZ^]^\XbZP
[ÉVTcePaZÉaec^RWceX]VPSTb
PccaÉccP\d]TUcTa\PcbÉRZ
bÉVTaUÛaQd]STcb^aSUÛaP]ST
;T]P ;Pabb^] b^\ \TSVTa
Pcc STc WÉa ZP] _ÊeTaZP ST
b_^acb[XVPaTbd[cPcT]
~9PbYÉ[eZ[PacÉaSTcWÉa
T]aXbZb^\eXcPa3TcÉaTcc
Y^QQXVc[ÉVT\T]STcUÊaX]cT
[ÉRZP\Ta^RWSÉaUÛaePaeX
ced]V]PPccVÛaPbÊWÉa
Helena Jansson är \TS X
eÉa[SbT[XcT]~^RWW^]ÉaT]
PeU[TaPbeT]bZP^aXT]cTaPaT
b^\WPaSaPQQPcbPeUÛaQd]
STcbTZ^]^\XbZPÊcVÉaSTa
~9PVWPaX]VTcY^QQeXSbX
SP]dcP]bcdSTaPacX[[UT\cX^
_a^RT]cC^cP[cbTccbÊVÊaYPV
QPRZ 9PV [TeTa _Ê Tcc [XcTc
T[XcbcÛS^RW\X]PTV]Pb_Pa
_T]VPa BYÉ[eZ[Pac QTWÛeb
STchccaT\TST[UÛaPccSdbZP
Z[PaPSXV>RWSTcÉaZ[PacPcc
YPVbZd[[TZd]]PePZ]PePaYT
\^aV^]^RWchRZPPccSTcÉa
^aÉcceXbc\T]Ydbc]deX[[YPV
X]cT[ÉVVPT]TaVX_ÊSTcbÉ
VTaW^]TT
TISDAG 19 JULI 2011
Redigering: Lasse Mauritzson
X FOTBOLLS-VM
Tusentals hyllade b
Över femtusen supportrar tog emot
bronslaget med öppna
armar när de på måndagen anlände till
Götaplatsen i Göteborg
för att fira. Vi har verkligen vingar i det är
laget,” sade en rörd
Charlotte Rohlin.
FOTBOLL. |FT[^eTBfTST]
FT[^eTBfTST]|bZP]ST
aPST Tcc 6^cWXP 2d_[PV
UaÊ]:^b^e^b^\eP]SaPST
0eT]h] d__ ^RW ]Ta ~ Tcc
_PbbP]ST X]ca^ cX[[ STc
beT]bZP SP\[P]Sb[PVTcb
T]caÎ_Ê6ÛcP_[PcbT]
=Éa Qa^]b\TSP[YÛaTa]P
aPSPST d__ bXV _Ê bRT]T]
UaP\UÛa bd__^acaPa]P bcTV
YdQ[Tc Q[P]S P[[P ST\ b^\
b[dcXcd__UÛaPccWh[[P
~9PVÉaaÛaSPccbÊ\Ê]VP
WPaZ^\\XcbPSTQPRZZ[X_
_P] 2WPa[^ccT A^W[X] ^RW
QTaÉccPST^\bP\\P]WÊ[[
]X]VT]^RWZP\aPcbZP_TcX
[PVTc
:d[cda^RWXSa^ccb\X]Xb
”
Det sade
klick någon
gång på vägen
efter Stenungsundslägret”
cTa] ;T]P 0ST[b^W] ;X[YT
a^cW d__ePZcPST \TS cP[
^RWQ[^\\^a
~=X WPa VY^ac bÊ \Ê]VP
V[PSP^RWbc^[cPSTbbPeTRZ
^a ^RW bcX\d[TaPc \Ê]VP
U[XRZ^a ^RW ZP]bZT T] ST[
_^YZPa cX[[ Pcc QÛaYP b_T[P
3Éa\TSWPa]XbÉZaPcÊcTa
eÉgcT]bPST\X]XbcTa]
>RW Q[P]S bd__^acaPa]P
UP]]b^RZbÊZ^\_XbPa]P)
~3Tc WÉa Éa YÉccTbc^ac
Bc^acUÛaSP\U^cQ^[[T]XWT
[PBeTaXVT3TcVÊaX]cTPcc
QTbZaXeP Wda STccP ZÉ]]b
bPST;X]]ÎP7PV[d]SZ^\
_Xb^RWUÛaTSTccP[PVZP\aPc
\TS :aXbcX] ^RW <PaXT
7P\\PabcaÛ\
Men firandet börjadeaTSP]
dcT_Ê;P]SeTccTaU[hV_[Pcb
SÉa [PVTc [P]SPST cXSXVPaT
_ÊSPVT]
<PaXT 7P\\PabcaÛ\
Tre spelare kvalade in
GOLF. CaTd]VPV^[UP\PcÛaTac^VbXbcP
RWP]bT]PccZeP[PX]cX[[=^aSTP\Pb
cTab_Ê1a^7^U %ÊaXVT<PaRdb6aP]
eP]]ZeP[Tc_Ê5aÛbÊZTa_Ê\Ê]SPVT]
UÛaT!"ÊaX]VPa]PBX\^]5^abb[d]S
^RWA^QTac2Pa[bb^]3Éa\TSc^VST
caTb_T[Pa]PePabXccfX[SRPaS
~3aÛ\\T]ÉaPccZ[PaPZeP[VaÉ]
bT]\T]STcQ[XabÊZ[PacbeÊacbÉVTa
<PaRdb6aP]TT
De svenska bronshjältarna landade på svensk mark på måndagen och hyllades av tusentals supportrar när de kom till
Götaplatsen i Göteborg för en ceremoni.
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL
ePab eÉ]bcTaU^c bÉZaPST
Qa^]b_T]VT] X \PcRWT]
\^c5aP]ZaXZTWÉ[bPSTbPe
Tcc WT[c VÉ]V WT\XUaÊ]
6[P]bWP\\PaX=ÉaZT
~<P] VÊa ad]c \TS Tcc
bc^ac[TT]STXT]QdQQ[PPe
V[ÉSYTBTSP]ÉaSTcVP]bZP
c^\c É]SÊ \P] Z^\\Ta
]^V UPccP STc TUcTa Tcc cPV
3TcWPaePaXcT]UP]cPbcXbZ
aTbP^RW[PVTcWPaVY^acSTc
UP]cPbcXbZc QaP 9PV ca^SST
X]cTT]bPccYPVbZd[[TePaP
\TS X E<cad__T] BÊ Pcc
WP ePaXc \TS ^RW QXSaPVXc
cX[[ Tcc Qa^]b Éa T] SaÛ\
b^\ VÊcc X d__Uh[[T[bT bP
<PaXT7P\\PabcaÛ\cX[[
Stämningen ochcahVVWTcT]
WPa U[TaP VÊ]VTa QTbZaXeXcb
b^\ T] PeVÛaP]ST UPZc^a
QPZ^\ [PVTcb ^aÉSSP b_T[
bcX[
~3Tc bPST Z[XRZ ]ÊV^]
VÊ]V _Ê eÉVT] TUcTa BcT
]d]Vbd]Sb[ÉVaTcEXZÉ]ST
CITATET
”Det gjorde en stor skillnad att få det
skåpet.”
JOHN MULROONEY, Darren Clarkes caddie,
om att få samma skåp som 1993 års British
open-vinnare Greg Norman spelade roll.
ePaP]SaP QaP \T] eX QT
bcÉ\ST ]ÊV^]bcP]b ePS eX
eX[[TÊbcPSZ^\\P3TcZd]
SThccaPbXVXPcceXSP]bPST
PcceXW^__PST^RWZ[P__P
STX]]P]eXbZd[[TX]_ÊPaT
]P] 0cc X]VT] ZÉ]ST bXV
WÉ\\PS ^RW ^cahVV X STc
bPST P]UP[[bbcYÉa]P] ;^ccP
BRWT[X]
9dbcSP]bTa]P^RW_T__
]X]VT]Éa]ÊV^cb^\BRWT
[X]QTbZaXeTab^\STcbcPa
ZPbcT \X]]Tc dcP]UÛa _[P
]T] ?Ê _[P]T] Éa STc "~ \Ê[Tc \^c 0dbcaP[XT] X
ZePacbUX]P[T]
~0ccVÛaP"~ ^RWZÉ]]P
Pcc]dÉaSTc]^VZ[Pac0cc
eTcPPcc\P]ÉaXbT\X^RW
ePS STc QTchSTa 3Tc ePa
WÉUcXVcbPSTBRWT[X]
BTVTacÊVTc ad]c X 6ÛcT
Q^aVbZd[[TU^acbÉccPZeÉ[[T]
dc1[P]SP]]PcbZd[[TE<
cad__T]ePaP\TS_ÊX]eXV
]X]VT] Pe 6^cWXP 2d_ _Ê
=hPD[[TeXTT
Clarke klättrar 81 platser
Spelare dog efter tackling
GOLF. 3PaaT]2[PaZTbbTVTaX1aXcXbW
^_T]X]]TQPaTccaTYÉ[cbZdcc_ÊeÉa[Sb
aP]Z]X]VT]UÛaST]]^aSXa[É]SbZTV^[
UPaT]~UaÊ] )TcX[[")T_[Pcb
0\TaXZP]bZT^_T]ceÊP]3dbcX]
9^W]b^]b^\cÉe[Pa_Ê1a^7^UST]
WÉaeTRZP]Éa]heÉa[SbbYdP
A^QTac:Pa[bb^]cP__PSTUaÊ] ')T
cX[[ ()T\T]ÉaU^acUPaP]STWÛVbcaP]
ZPSPebeT]bZPa]PTT
RUGBY. 0dbcaP[XbZTadVQhb_T[PaT]7P[
[Th0__[TQh! S^V_Ê\Ê]SPVT]b^\
T]UÛ[YSPebZPS^a]PWP]SaPQQPSTbPe
XT]\PcRWX[ÛaSPVb0__[TQhcPRZ[P
STb^RWQ[Te\TSeTcb[Ûb\TSWYÉa]
^RWahVVbZPS^a?Ê\Ê]SPVT]\TSST
[PST[^ZP[P\TSXTaPcc0__[TQhbUP\X[Y
bcÉ]VcPeST[Xebd__TWÊ[[P]STÊcVÉa
STa]PTUcTaPcc0__[TQhUÛaZ[PaPcb
WYÉa]SÛSTT-Reuters
Sport B7
TISDAG 19 JULI 2011
bronshjältarna
Japanska stjärnan Homare Sawa med VM-bucklan efter finalsegern.
Foto: SCANPIX
Ikonen Sawa
bakom guldet
FOTBOLL. 5^cQ^[[bXZ^]T] X
9P_P]7^\PaTBPfPbÊVcX[[
Pcc^aS]P[P]STcbUÛabcPE<
Vd[SVT]^\bXccZeXccTaX]Vb
\Ê[Xb[dcTcPeUÛa[É]V]X]V
T]
7^]QTWÛeSTX]cTT]bb[Ê
]ÊV^]bcaPUU]Éa9P_P]eP]]
bcaPUUb_PaZb[ÉVV]X]VT]ÛeTa
DB0
~9PV WPa b_T[Pc ' Êa X
[P]Sb[PVTcSTcWÉaePaeÉac
PcceÉ]cP_ÊbÉVTaW^]
7^\PaTBPfPePaQPaP %
Êa]ÉaW^]E<STQdcTaPST
STcePaXBeTaXVT (($8]UÛa
ÊaTcbE<bPSTBPfPPccSTc
E<b[dcb_T[b^\W^]\X]
STbQÉbcePaSTcUÛabcPXBeT
aXVT TUcTab^\ STc ePa T]
SaÛ\b^\SÊVXRZXd__Uh[
[T[bT?ÊbÛ]SPVT]d__Uh[[ST
W^] T] ]h SaÛ\ ~ Pcc Q[X
eÉa[Sb\ÉbcPaT
7^] eP]] ^RZbÊ E<)b
bZhccT[XVP^RWeP[STbcX[[cda
]TaX]VT]bQÉbcTb_T[PaT
~0[[c Z^\ _Ê T] VÊ]V
<T] P[[c Éa WT[P [PVTcb UÛa
cYÉ]bc 8 SPV b_aP]V P[[P cX[[
bXbcP bTZd]ST] X]VT] VPe
d__
Lotta Schelin med vänninans barn Charlie.
Foto: SCANPIX
Caroline Seger intervjuas på Landvetter.
Foto: SCANPIX
Sawa är den stora SP\U^c
Q^[[bXZ^]T] X 9P_P] b^\
[P]Sb[PVbSTQdcTaPST b^\
$ÊaX]V \TS Pcc VÛaP UhaP
\Ê[X[P]SbZP\_T]8E<X
ChbZ[P]SWT]]TbUT\cT^RW
ca^[XVT]bXbcPWPSTW^]VY^ac
UhaP\Ê[^RWbchacbXcc9P_P]
cX[[bX]P[[aPUÛabcPE<UX]P[
=Éa[P]Sb[PVbZ^\_XbPa]P
X][TS]X]VbeXbX\PcRWT]WP
STbeÊacPccUÊ_Pbb]X]VPa]P
PccVÊaÉccb_aP]VBPfPSTbc^
\Ta7^]ePaÛeTaP[[c_Ê_[P
]T]^RWaT]bPSTQ^acQ^[[Pa
^RW UÛabÛZcT bchaP d__ STc
YP_P]bZPb_T[Tc
>RW STc ePa ^RZbÊ W^]
b^\\TSbXccZ[PRZ\Ê[]ÊVaP
\X]dcTa X]]P] b[dcbXV]P[T]
VXRZXUÛa[É]V]X]VT]bÊVcX[[
PccSTcQ[TebcaPUU[ÉVV]X]V
~9PVUPccPSTUÛabcX]cTPcc
Q^[[T]VXRZX\Ê[
I Japan är inte SP\U^cQ^[[
]ÊV^]bc^aXSa^ccWPaUÊb_T
[PaT ^RW UÊa Z]P__c X]VT]
d__\ÉaZbP\WTc<T]\Éb
cPacXcT[] [Éa bÉZTac VÛaP Pcc
YP_P]Ta]PUÊaU[TaXS^[TaÉ]
7^\PaTBPfP
3Tc[ÉaW^]bÉZTacX]cTWP
]ÊV^cT\^c
~9PV WPa VY^ac T] [Ê]V
[P]Sb[PVbaTbP ^RW TUcTa
\Ê]VPbeÊaPÊaÉaYPVbÊV[PS
PccYPVWÊ[[Xc_ÊbÊ[É]VTTT
Ingela Ahlberg
Fabricius till KHL-klubb
Kina dominerar
Gudjohnsen till AEK Aten
Liverpoolback till Rennes
ISHOCKEY. !'ÊaXVT:Pa[5PQaXRXdbbT
SIMHOPP. 3TZX]TbXbZPbX\W^__Pa]P
S^\X]TaPabc^aceXSE<XBWP]VWPX?Ê
\Ê]SPVT]Q[TeSTcUÛabcT]SdQQT[bT
VTaUÛaWT\\P]PcX^]T]SÊ;XBWXgX]
eP]]UÛaT[P]Sb\P]]T]7T<X]_Ê
WTaaPa]PbT]\TcTabbeXZc;XcTbT]PaT
_ÊSPVT]eP]]2WT]Ad^[X]^RWFP]V
7P^Vd[SXSP\Ta]Pb \TcTabh]Za^
:X]PbbX\W^__PaTWPaWXccX[[bcPVXc
UhaPVd[SPeUhaP\ÛY[XVPTT-Reuters
FOTBOLL. 8b[É]SbZTP]UP[[PaT]4XSda
FOTBOLL. ;XeTa_^^[beÉ]bcTaQPRZ
6dSY^W]bT][É\]Pa4]V[P]SUÛab_T[X
VaTZXbZP04:0cT]?Ê\Ê]SPVT][P]
SPSTWP]X6aTZ[P]SbWdedSbcPSUÛa
PccVT]^\VÊT][ÉZPad]STabÛZ]X]V
8b[É]]X]VT]\TSUÛaU[dcTcX1PaRT[^]P
^RW2WT[bTPePa_ÊeÉVcX[[FTbc7P\
\T]XbcÉ[[Tc[^RZPST0cT]^RWb_T[
dcP]UÛa4]V[P]SSÉaWP]bT]PbccX[[
WÛaSTBc^ZTTT-Reuters
2WaXb<PeX]VPVÊacX[[UaP]bZPAT]]Tb
»eTaVÊ]Vbbd\\P]Éa_Ê\^cbePaPST
#\X[Y^]TaZa^]^a!ÊaXVT<PeX]VP
Z^\cX[[;XeTa_^^[UaÊ]?PaXbBPX]c
6Ta\PX]b^\\PaT]!(\T]WPa
\Xbb[hRZPcbcPT]_[PcbX[PVTc3T]
P]SaPWP[eP]PeUÛaaPbÉb^]VT]ePa
WP]dc[Ê]PScX[[QT[VXbZP6T]Zb^\bT
SP]Q[Te\ÉbcPaTTT-AFP
]PbcX;d[TÊÉaZ[PaUÛab[^ePZXbZP
:7;]hZ^\[X]VT];Te?^_aPS5PQaX
RXdbVY^aSTUÛaaPbÉb^]VT]QPaPc^[e
_^É]VUÛa;d[TÊb^\XeÊaPbQaÛcZ^]
caPZcTc\TSU^afPaST]
8;Te?^_aPSUÊa5PQaXRXdbbÉ[[bZP_
Peb[^ePZT];dQ^b1PacTRZ^^RW
beT]bZcaX^]4\X[;d]SQTaV0]SaÎ
7d[c^RW0[TgP]STa7T[[bcaÛ\TT
Gudjohnsen
B8 Sport
TISDAG 19 JULI 2011
Redigering: Mattias Friberg
C?II7?DJ;<hdWjjikZZWh[d0
9efW7c[h_YWh\hWcc[l_Z
i[c_ÓdWb[h$ 97D7B!IFEHJ'($*&
H[ZWaj[email protected]^Wd9Whbped
J?I:7='/@KB?
;b_jL[[email protected]>Wcf[b$
7dZoIY^b[Ya^Whi_aj[jfj_j[bd$
L[jbWdZW`W]Whibkjif[b
uhZ[jIY^b[Yaijkh5
;b_jL[jbWdZW^WhlWh_j[dX[#
il_a[bi[_if[[ZmWo[b_ji[h_[d
eY^bW][jhkjWd\hibkjif[bi#
fbWji$KffhoYad_d]cejLWb#
97D7B!IFEHJ''/$&&
iWhdW5
JekhZ[<hWdY[dhcWhi_]Wl#
]hWdZ[j$Bkn[cXkh]i7dZo
IY^b[YaeY^XheZ[hd<hda
`W]Whi_d\hijWjekhj_j[b$?ZW]
ahi[jWff',$ ;KHEIFEHJ'*$&&
'-$++Ifehjdojj$
(($&&Ifehjdojj$
''$&&I_cd_d]
:?H;AJLC$<_dWb_^[hhWhdWijh[c[j[h
iodYhe$<hdI^Wd]^W_"A_dW$>:
(($(&Ifehj$
-$++I_c^eff0
'c[j[h"ÓdWb"ZWc[h
:?H;AJLC$<hdI^Wd]^W_$Aecc[d#
jWjeh[[email protected]"CWh_W
C[YaXWY^$
'($&&BkdY^jhWl[jZ_h[aj
:?H;AJ
')$&&JhWl0BkdY^[dil_ddWh[$
('$)&JhWl0L_ddWh[0L,+$
('$++>okdZW_]ebZ[d]eWbi$
&$&&J^[kbj_cWj[Ó]^j[h$H
)$&&Cedij[hadeYaekji$H
*$&+J^[kbj_cWj[Ó]^j[h$H
+$&&AbWii_iaWÓ]^j[hÅ7b_"B_ijedeY^
<eh[cWd$H
&$'&Ifehjdojj$
.$&+Ifehjl[j[diaWf$
'*$(&Ifehjl[j[diaWf$
'/$)&Ifehjl[j[diaWf$
'$)&J^[8_]=Wc[$
.$)&9oa[b$HJekhZ[<hWdY[$
'&$&&I_cd_d]$LC$I_c^eff^[hhWh"
)ciodahed_i[hWj$<hdI^Wd]^W_"A_dW$
''$&&I_cd_d]
:?H;AJLC$I_c^eff^[hhWh")c
iodahed_i[hWjÓdWb$<hdI^Wd]^W_"A_dW$
'($)&I_cd_d]$LC$I_c^effZWc[h"
'cÓdWb$<hdI^Wd]^W_"A_dW$
')$'+9oa[b$HJekhZ[<hWdY[$
'*$&&9oa[b
:?H;AJJekhZ[<hWdY[$;jWff',$
'-$*+Ideea[h$7kijhWb_Wd=ebZÓ[bZi
Ef[d$<hdL_Yjeh_W"7kijhWb_[d$
(&$&&8end_d]09$<heY^Å[email protected]^died$
HM87$Ikf[hc[bbWdl_ajÅj_j[bcWjY^$
('$&&8end_d]0C$A[iib[hÅC$8ekWZ#
bW$M89$Ikf[hc[bbWdl_ajÅj_j[bcWjY^$
()$&&<_WMJ99$
()$)+9oa[b$HJekhZ[<hWdY[$
&$*+I_cd_d]$HLC$
'$'+Cejehifehjm[[a[dZ$H
'&$&&Cejehifehj$HIkf[hX_a[$8I8$
''$&&MWjji$H
''$'+J^[:W_boIkh\H[fehj$
''$)&Ideea[h
:?H;AJ7kijhWb_Wd=ebZÓ[bZiEf[d$
<hdL_Yjeh_W"7kijhWb_[d$
'*$)&<h[[ijob[CejeYheii$H
N#<_]^j[hi$<hd8hWi_b_W"8hWi_b_[d$
'+$)&8emb_d]$HC[Z_j[hhWd[Wd
9^Wbb[d][9kf$<hd8WhY[bedW$
',$)&8emb_d]$HF87Jekh$
'-$)&7c[h_aWdia\ejXebb0F_jjiXkh]^Å
9b[l[bWdZ$H7h[dW<eejXWbbB[W]k[$
'.$)&MWjji$H
'/$)&Do^[j[h$
(&$&&Ideea[h$H7kijhWb_Wd=ebZ#
Ó[bZiEf[d$<hdL_Yjeh_W"7kijhWb_[d$
(($&&Ab_ffZoad_d]$H
(($)&AWcfifehj0M_bYenÅHeZh_]e
:Wcc$HIjh_a[\ehY[$
&$&&Do^[j[h$
'$)&8end_d]0C$A[iib[hÅC$8ekWZbW$
HM89$Ikf[hc[bbWdl_ajÅj_j[bcWjY^$
''$&&<ejXebb09ebecX_WÅF[hk$H
9efW7c[h_YW$
')$(+<ejXebb0I[Wjjb[Å9^_YW]e$H
CW`ehB[W]k[IeYY[h$
'+$'&<ejXebb0AWbcWhÅ>[bi_d]Xeh]$H
'-$&&<ejXebb0>WbcijWZÅ;b\iXeh]$H
'/$&&If[[ZmWo0
;b_jL[jbWdZWÅLWbiWhdW
:?H;AJ;b_ji[h_[d$<hdL[jbWdZW
CejehijWZ_ed$Fhe]hWcb[ZWh[0F[j[h
>[dh_aiied$Aecc[djWjeh[h0Ij[\Wd
Ab[c[jp"F[[email protected]$
(($&&<ejXebb0?<ADehhaf_d]Å
Ioh_WdiaW$H7bbil[diaWd$
&$&&<ejXebb09^_b[ÅL[d[pk[bW$H
9efW7c[h_YW$AlWhjiÓdWb$
($*&<ejXebb0F[hkÅKhk]kWo
:?H;AJ9efW7c[h_YW$I[c_ÓdWb$
Aecc[djWjeh0CWjiBWhiied$>:
'+$&&CejehmehbZCW]Wp_d[$
'+$)&7JFj[dd_im[[abo$
',$&&Cejehifehj$?dZoYWh$Jehedje$
'.$*&J[dd_i$H:Wl_i9kf$
',$&&Jh[bb[Xeh]Å?<A=j[Xeh]$
7bbil[diaWd$HH[fh_i\hd_]h$
'.$&&AWbcWh<<Å>[bi_d]Xeh]$
7bbil[diaWd$HH[fh_i\hd_]h$
(&$&&9efW7c[h_YW$HAlWhjiÓdWb$
(($&&8WhY[bedWÅL_bbWhh[Wb$BWB_]W$H
',$+&>L-'Å:`kh]hZ[d$;b_ji[h_[d$H
'/$&&7?AÅ8hodi$;b_ji[h_[d$H
('$&&;b_ji[h_[d0hiahd_aW$
('$++<hbkdZWÅIa[bb[\j[$;b_ji[h_[d$H
'-$&&Mebl[iÅJejj[d^Wc$FB$H
'/$&&9^[bi[WÅ;l[hjed$<7#Ykf[d$H
('$*+B_l[hfeebÅCWdKd_j[Z$FB$H
()$*+8bWYafeebÅ9^[bi[W$FB$H
šul[d_L_WiWj<ejXebb>:$
'-$&&IOkbW[lÅ:CeialW$A>B$H
'/$&&DOHWd][hiÅEjjWmW$D>B$H
('$&&zh[XheÅCehW$7bbil[diaWd$H
()$&&:[jhe_jÅ[email protected][$D>B$H
'-$&&H[Z8kbbHeea_[i9kf$H
'/$&&BW]#LC$HHWY[e\\$
(($&&BW]#LC$H<_dWb$
'+$&&8h_j_i^Ef[d$HCW`eh$
('$&&=ebÓd]MehbZÅ:W_bod[mi$
(($&&F=7Jekh>_]^b_]^ji$CW]Wi_d$
()$&&=eb\iaebWc[ZI_ced>ebc[i$
('$)&7\j[djekh(&''$',$[jWf[$IW_dj#
FWkb#Jhe_i#9^~j[WknÅ=Wf"',("+ac$
')$(+JekhZ[<hWdY[0IjkZ_[j$
'*$'+JekhZ[<hWdY[0',$[jWf[
:?H;AJIW_djFWkbJhe_i9^~j[WknÅ
=Wf"',("+ac$=Wf$
',$'&JekhZ[<hWdY[0',$[jWf[
:?H;AJ
'-$)&JekhZ[<hWdY[0IjkZ_[j$
'.$(&JekhZ[<hWdY[0IjkZ_[j$
7P]ÉaUÛaeÊ]PSÛeTaPcc
STcX]cTbZTSST\Ta^\ZPbc
]X]VPaXaTbd[cPc[XbcP]d]STa
TcP__Ta]PX?haT]ÎTa]P
~<T] 0[_Ta]P Q[Xa [XcT
eÉaaT^RWRhZ[XbcTa]PWPaTcc
P]cP[SPVPacX[[XQT]T]3Tc
\ÊbcT _Ê ]ÊV^c bÉcc WÉ]SP
[XcT\Ta]dbÉVTaEPRRWX
Inför slutveckan har
många fortfarande
chansen att vinna Tour
de France. Nyckeletapperna blir de tuffa alpklättringarna på torsdag och fredag.
Totalställningen
CYKEL. ET\eX]]TaC^daST
Hemmacyklisten CW^\Pb
E^TRZ[Ta [TSTa c^cP[c ]d
<T]UaP]b\P]]T]WPabYÉ[e
d__bZPccPc bX]P bTVTaRWP]
bTacX[[]^[[_a^RT]c
~3TcWPaePaXcWT[c^ca^
[XVcPccWP]WPaVÊcc\TSbÊ
QaP X ?haT]ÎTa]P <T]
TVT]c[XVT] WÊ[[Ta YPV X]cT
\TS^\PccWP]X]cTZP]eX]
]PSTcÉad__cX[[STP]SaP
WdaSTZÛa
|3TP]SaP|ÉaQ[P]SP]]Pc
QaÛSTa]P 5aÉ]Z ^RW 0]Sh
BRW[TRZ UaÊ] ;dgT\QdaV
ceÊPaTb_TZcXeTUhaP
~9PVca^aPccST\ÊbcTQT
bcÉ\\PbXVeT\STbZPZÛaP
UÛa bÊ Pcc X]cT QÊSP VÊa _Ê
PccPRZ?Ê_P__TaTcÉa0]Sh
QÉbc ^RW 5aÉ]Z Q^aST Q[X
WYÉ[_ahccPaTÊcW^]^\bÉVTa
EPRRWX b^\ WÊ[[Ta caTP]
2PST[ 4eP]b 0dbcaP[XT]
b^\UPe^aXc
~7P]WPaT]eÉ[SXVcbc^a
RWP]b 3Tc WPa X]cT bTcc dc
b^\ Pcc ST WPa WPUc [Écc UÛa
PccWÉ]VPPeW^]^\X?haT
]ÎTa]P3Tcb^\cP[PaT\^c
W^]^\ÉaPccWP]^UcPQadZPa
UÊT]bePRZP]ÊV^]VÊ]V
5aP]RT.3T]UaÊVP]ÉaU^ac
UPaP]ST Û___T] ca^cb Pcc
QPaPT]eTRZPÊcTabcÊaPeST]
UaP]bZPRhZT[Z[PbbXZTa]
”
Jag har känslan av att
Contador väntar
på etappen mot
Alpe d’Huez och
sätter allt på ett
kort där.”
4UcTaT]eX[^SPVXVÊaeÉ]
cPa U[TaP cdUUP P[_bcXV]X]VPa
X]]P] bÛ]SPVT]b \Ê[VÊ]V
X?PaXb8]cT\X]bcc^abSPVT]b
TcP__ \^c 6P[XQXTa BTaaT
2WTeP[XTab^\SPVT]SÉa_Ê
UÛ[Yb d__ \TS T] ]h QaP]c
Z[ÉccaX]V\^c0[_TSz7dTi
~3Tc bZd[[T UÛaeÊ]P ^\
X]VT]bZd[[T[hRZPbbZP_PT]
[dRZPSÉa4UcTaSTceTceX[XcT
\Ta^\WdaSTcVÊaÉeT]^\
STc Éa Tcc cT\_^[^__ ZePa
TUcTa STc bÉVTa 4da^b_^acb
Tg_TacA^QTac^EPRRWX
Får Thomas Voeckler bära
den gula ledartröjan ändå
till Paris?
Foto: SCANPIX
8cP[XT]bZT UT\\P] 8eP]
1Pbb^^RWb_P]Y^aT]BP\dT[
BP]RWTibTgPVÊaX]cTWT[
[TaPccaÉZ]PQ^ac
Detsamma gäller UÛa b_P]
bZTcXcT[UÛabePaPaT]0[QTac^
2^]cPS^ab^\WPaUhaP\X
]dcTad__cX[[E^TRZ[Ta
~9PV WPa ZÉ]b[P] Pe Pcc
2^]cPS^aeÉ]cPa_ÊTcP__T]
\^c0[_TSz7dTi^RWbÉccTa
P[[c_ÊTccZ^acSÉa7P]bPc
bPa_ÊPccVÊb^[^SÉa^RWQT
WÛeTaX]cT_[^RZPX]P[[cTU
cTab^\WP]ÉaeÉ[SXVcQaP_Ê
PccZÛaPcT\_^^RZbÊbÉVTa
EPRRWXb^\bTaUaP\\^cT]
SaP\PcXbZb[dceTRZP)
~9PVZP]X]cTT]bZ^\\P
XWÊV]ÉaSTcePabÊWÉaYÉ\]c
\T[[P]bÊWÉa\Ê]VPRhZ[Xb
1) Thomas Voeckler, Frankrike, 65.24.34.
2) Fränk Schleck, Luxemburg,
1.49 minuter efter.
3) Cadel Evans, Australien,
2.06.
4) Andy Schleck, Luxemburg,
2.15.
5) Ivan Basso, Italien, 3.16.
6) Samuel Sanchez, Spanien,
3.44.
7) Alberto Contador, do, 4.00.
8) Damiano Cunego, Italien,
4.01.
9) Tom Danielson, USA, 5.46.
10) Kevin De Weert, Belgien,
6.18. TT
X DE ÅTERSTÅENDE
ETAPPERNA
I dag: Saint Paul-Trois-Châteaux–Gap, 162,5 km.
Onsdag: Gap–Pinerolo, 179
km.
Torsdag: Pinerolo–Galibier
Serre-Chevalier, 200,5 km.
Fredag: Modane Valfréjus–
Alpe d’Huez, 109,5 km.
Lördag: Grenoble–Grenoble
(tempolopp), 42,5 km.
Söndag: Créteil–Paris, 95 km.
cTa <T] STc VÛa STc QPaP
b_É]]P]STTT
Carl Göransson
D?9B7IB?D:
8EOD=L;IIED
L]WZoaWfZ`kf[j
_9B#alWbZ`kd][bd$
')$&&=eb\$H8h_j_i^Ef[d$CW`eh$
'/$&&=eb\$F=7#jekh[d$
(($&&DWiYWh$H>`Zfkdaj[h$
()$&&<kjXebCkdZ_Wb$
()$)&?77<7j^b[j_nM[[abo$
>hh[Zel_iWiZW][diZ_h[ajidZWifehjeY^[jjkhlWbWlh[fh_i[heY^cW]Wi_dfhe]hWc$
Många hoppas på
god tour sista veckan
<[email protected]_ej_bb
[dZkXX[b_bkdY^[d5
9B#=E:8?J7H
:K88B7HvA;5
9^Wcf_ediB[W]k[#alWb[jh_]d]
_][d"eY^Z[\hijWh[jkhcWjY^[hdW
if[bWi_l[YaWd$:[jÓddi]eZX_jWhWjj
^cjWZh"XWhWcWdj_jjWh[njhWde]W$
va[IlWdij[Zjhlhj_fi[jjW_XZW::#
beff[d_;ia_bijkdW$C[ijifddWdZ[Xb_h
Wjji[^Wdido\hlhl"'&#\WbZ_][c_b`edh[d
M_i^_d]Ijed["]hWZ[Xkj_il[diajhd_d]$
:K88;BD
::;ia_bijkdW
J_fiIlIf[b 8[j),+ BWZXhea[i 8[jYb_Y Kd_X[j
( 8WakÅ:_dWcePW]h[X
( '",- '".& '".& '"-+ '"-&
'/ >8Jehi^WldÅCWbc<< ( '"(& '"(+ '"(+ '"(+ '"(+
EZZi ("&& ("(+ ("(+ ("'/ ("')
:[jhiWdd[hb_][d_dj[bjjWjj^_jjWl[jj_]Wif[bkdZ[hieccWhf[h_eZ[d$?Xh_ij
fWddWj\Z[ddWZkXX[bZk]Wj_bbjl]d][hf[d]WhdWfIl[diaWif[b$:_dWce
PW]h[X^Whh[ZWd[jj)Å&#l[hb]["eY^bh_dj[]\h\kbbj^hc[dl_dd[hjheb_][d
dZ$Il[diaWcijWhdW`W]Whi[]hWh\hWjjXo]]Wkffi`bl\hjhe[dZ[j_][d$
8EC8;D
:7=;DI8uIJ7IF;B
8ecX[d'0'**hWZ[h
7 >8Jehi^Wld&
CWbc<<'"(")"*
8 M_ibWAhWaem'"(")
IaedjeH_]W&"'
9 F[hk&"'
Khk]Wko'"(")
(.F[hkÅKhk]kWo
( '",& '"-+
zl[hhWiad_d]WhdWijkhd[h_d]9efW7cƒh_YW^Whdk
djj\hWcj_bbi[c_ÓdWb[hdW$Khk]kWoibe]kjlhZ#
bWdZ[j7h][dj_dWeY^l_iWZ[h[ZWd_LC_IoZW\h_aW
\hhWh[jWjjfej[dj_Wb[dhcoYa[j^]$
C<<cij[idWhj\_]d]
cbiaojj[j$I[c_ÓdWb#
fbWji[dXh^W][jj
Khk]kWoi`bl\hjhe[dZ[$
J_fi IlIf[b Kd_X[j
'<behWJWbb_ddÅI^Wc$Hel[hi '(")& ("*+
<behWJWbb_ddhilhibW]dWf^[ccWfbWd"eY^^Whdk
ÈXWhWÈ[jj&Å'#kdZ[hb][Wjj^cjWkff$<behW^Wh
WlWdY[cWd][j_dechYa^bb$I^WcheYaHel[hi^Wh
lWh_j_dijWX_bWfibkj[j"eY^\hZ[jilhj^h$
C7J9>;D
C?N;D
CWjY^[d'0<ejXebb09efW7cƒh_YW
F[hkÅKhk]kWo
J_fi0'Å)
:[jaWdcoYa[jlbXb_iWjjZ[jbeiidWh
ehZ[djb_]jdk\hKhk]kWo$EY^aecc[h
<ehb|deY^Ik|h[peY^]hWXXWhdW_]d]"
hYa[hZ[j_dj[XWhWj_bbÓdWbkjWdZ[j
aWdl[dXb_c[Z[jjfWhcb$
C_n[d.+0<ejXebb09B#alWb
>8Jehi^WldÅCWbc<<
zl[h)cb
;nWaj)cb
KdZ[h)cb
J_fi0If[bfl[h)cb$
EZZi[daWddZhWi$Ec_d][jWddWjWd][i]bb[heZZi[d\hIl[diaWIf[b$
("(+
)"*&
'"/+
J_iZW]'/`kb_
Beff/$::#'$
Beff'&$::#($
',*&W0
' B_]^jd_d]Ahedei #[email protected]
( CkiYb[iIf_h_j#;h_aiied>
) FhedjeH_XX#[email protected]
* Fh_dY[ii9_hYb[#HkdZgl$7#A
+ Ij[dB_#7dZ[hi[dJ
, CW_dAhedei#IlWdij[Zjv
- 7bl[dWFkjji#Kdj[hij[_d[[email protected]
. @kijWb_jjb[ifej#MWbb_dJ
/ ;ii_[d#7Z_[biied;
'& HeoWb<bki^#Ebiied:
'' DWdjkYa[j#A_^bijhcz
'( 7bl[dWDedijef#FkdaWh_B
(,*&W0
Z,-()
&'())
+*)&+
*&'+&
&'')&
)*'*'
&)(Z'
Z&')'++,(
,'&'*
&&(&'
')&,)
')"*W
'(",W
')"&W
'("/W
')"&W
''".W
'("/W
'("+W
')"(W
'("&W
')"(W
'(")W
H7DA0,#(#''#)#'#/#+#-#.#'&#'(#*
CW_d Ahedei i_]d[hWZ[ [d jk\\ bd]#
ifkhji[dWij\hWcj_bbi[][h$=Wl[jjh_a#
j_]j\ehcX[ia[Z$AWdffdWeY^Xh^_j#
jW[dl[jj_]fei_j_ed\hdi_jji`jj[ifh$
CkiYb[iIf_h_j ^Whi[jjWbbjXjjh[kjf
i_ijed[$ >bb \Whj[d XhW _ ad_liaWhf
aedakhh[di i[dWij$ 8[i_jj[h [d lWii
ibkjhaWh[Z^Wd\hi_dico]h[iW$:[d
aehjWZ_ijWdi[dh[jjfbki$DWdjkYa[j
lWhh_aj_]j\_di[dWijZ^WdifkhjWZ[j_bb
L-+#i[][h$
::";ia_bijkdW
::#'0(","''
::#(0'"*"'&
Ioij[c0/hWZ[h
' M_i^_d]Ijed[ #IlWdij[Zjv (&&'(
( ;nfh[iiIj[f#C[bWdZ[hCC ',&')
) L[bj[d9ekjkh[ #FWdiY^emJ ''))'
* <ehckbWEd[#7Z_[biied;
)&''*
+ I^Wg_i8WYa#H[Zƒd:
'(Z(&
, 7cekhZÊEYYW]d[i #CWhj[$9 ''*''
- ?d^_X_j[Z#C[bWdZ[hI
,(')&
. >WhWbZ_d^e#A_^bijhcz
&((*'
/ @WYafej8heZZ[#=eef8
&'&'&
'& HW`WC_hY^_#Aeb]`_d_B
'*Z''
&/"'W
'(")W
')"&W
''"'W
'&"(W
'("&W
')"*W
'("-W
'*"(
'("'W
H7DA0'#'&#*#,#+#-#.#(#/#)
M_i^_d]Ijed["h[ZWdj_e\WbZ_]c_b`edh
_cfed[hWZ[ ijehj _ Ifh_dj[hCijWh[d
Zh^Wdilb_\hiaiec\_dWbjl_d]#
WZ[i^WhlW_ZZ[dic[ddZX`Zkff
j_bb ijh_Z ec i[][hd$ B_j[ Y^WdiWhjWj
b][c[daWd^Wd^bbWif[jiXb_h^Wd
ilhibW][d$ HW`W C_hY^_ h [d c_dij
b_aWXhW^ijc[db][jhY^WdiWhjWj$
>Wd^Whl_iWj\_d\ehc_jlhWaW$8[^l[h
dZ jkh \hd XWaifh$ <ehckbW Ed[
iWjj \Wij c[Z ifWhWj _ Ifh_dj[hcijW#
h[di\_dWb$I[hWbbjXjjh[kj$
B:"B_dZ[iX[h]
B:#'0'"*
B:#(0'&
Ioij[c0(hWZ[h
Aecc[djWh0'&8bWp_[
I_bl_eB:#(hZ[j]_ldW
j_f[jZ[d^hec]d][d$
JH?E"B_dZ[iX[h]
;jjW0'")"+
JlW0'")"+
Jh[W0'")"*"+"-"/
Ioij[c0(*hWZ[h
Aecc[djWh0+M_bZ7dZ
Im[[jZkdZ[h\_d_alWb[j$
Sport B9
TISDAG 19 JULI 2011
SPORT I SIFFROR
FOTBOLL
Allsvenskan
Kalmar FF–HIF
1–2 (1–1)
1–0 Daniel Sobralense (13), 1–1 Rasmus
Jönsson (16), 1–2 Rasmus Jönsson (58)
Skott: 17–10 (8–6) .
Skott på mål: 9–5 (5–3).
Hörnor: 1–8 (1–4).
Frisparkar: 11–15 (6–9).
Bollinnehav i procent: 44–56.
Off side: 3–7 (0–4).
Varningar, K: (34) Kristoffer Fagerkrantz.
Varningar, H: (63) Ardian Gashi, (73) Marcus
Nilsson, (84) Alexander Gerndt.
Domare: Martin Hansson, Holmsjö.
Publik: 11 787 (på Guldfågeln Arena).
Kalmar FF
(4–3–3):
Etrit
Berisha
– Mattias Johansson, Tobias Carlsson,
Markus Thorbjörnsson, Stefan Larsson
– Tobias Eriksson, Henrik Rydström, Kristoffer
Fagercrantz (Erik Israelsson 46) – Daniel
Sobralense, Abiola Dauda (Marcus Nilsson 72),
Daniel Mendes (Johan Bertilsson 81).
HIF (4–4–2): Pär Hansson – Markus
Holgersson, Peter Larsson, Marcus Nilsson,
Erik Edman – Mattias Lindström, Ardian Gashi,
May Mahlangu, Rachid Bouaouzan (Christoffer
Andersson 68) – Rasmus Jönsson, Alexander
Gerndt (Erik Sundin 85).
Trelleborgs FF–IFK Göteborg
2–0 (1–0)
1–0 Mattias Adelstam (18), 2–0 Marcus Pode
(47).
Varning, IFK Göteborg: Stefan Selakovic.
Domare: Andreas Ekberg, Malmö.
Publik: 3 820.
Trelleborgs FF (4–5–1): Viktor Noring – Dennis
Melander, Peter Abelsson, Thommie Persson,
Erdin Demir – Mattias Adelstam, Viktor
Svensson, Marcus Pode (Andreas Wihlborg
82), Kristian Haynes, Joakim Nilsson (Magnus
Andersson 74) – Fredrik Jensen (Andreas
Grahm 69).
IFK Göteborg (4–4–2): Markus Sandberg
– Adam Johansson, Karl Svensson, Hjalmar
Jonsson, Mikael Dyrestam – Stefan Selakovic,
Jakob Johansson (Andreas Drugge 56), Joel
Allansson (Elmar Bjarnason 56), Tobias Sana –
Hannes Stiller (Robin Söder 70), Tobias Hysén.
Helsingborg
17 11 5 1 31– 12 38
Elfsborg
17 11 2 4 31– 16 35
AIK
17 10 2 5 28– 16 32
Gais
17 9 2 6 28– 19 29
Kalmar FF
17 9 2 6 22– 19 29
Gefle
17 7 6 4 17– 17 27
Häcken
16 7 4 5 32– 18 25
Malmö FF
16 7 4 5 16– 18 25
IFK Göteborg
17 7 3 7 21– 22 24
Djurgården
17 6 3 8 20– 21 21
Örebro
17 6 2 9 21– 27 20
Trelleborgs FF
17 6 2 9 28– 38 20
IFK Norrköping
17 5 4 8 18– 26 19
Syrianska FC
17 4 3 10 15– 24 15
Mjällby
17 4 2 11 12– 27 14
Halmstad
17 1 4 12 11– 31 7
Kommande matcher:
Lördag: Helsingborg–Malmö FF, Mjällby–Gefle,
Syrianska FC–Trelleborgs FF
Söndag: AIK–Kalmar FF, Häcken–Gais, Örebro–
IFK Norrköping
Måndag: Elfsborg–Djurgården, IFK Göteborg–
Halmstad
Superettan
BoIS–Falkenberg 0–2 (0–1)
0–1 Kristoffer Englén (34), 0–2 Marcus Översjö
(72)
Skott: 16–11 (6–6).
Skott på mål: 4–7 (1–4).
Hörnor: 6–6 (4–5).
Frisparkar: 9–14 (4–5).
Off side: 1–2 (0–0).
Varningar, B: (19) Mikael Bengtsson, (77)
Marcus Lantz.
Varningar, F: (82) Tobias Karlsson.
Utvisning, B: (72) Mirza Selimovic.
Domare: Niklas Abrahamsson, Sollefteå.
Publik: 3 760 (på Landskrona IP).
Öster–Hammarby
0–0
Publik: 5 173.
Brommapojkarna–Åtvidaberg
2–2 (0–2)
0–1 självmål (17), 0–2 Oscar Möller (23), 1–2
Mauricio Albornoz (71), 2–2 Mauricio Albornoz
(79).
Utv, Åtvidaberg: Oscar Möller (57).
Publik: 809.
Ängelholm
16 8 5 3 24– 19 29
Gabriel Cichero blev Venezuelas hjälte.
Foto: SCANPIX
Venezuela
fortsätter
att skrälla
FOTBOLL. BZaÉ[[Pa]PU^acbÉc
Nu är den stora fotbollsfesten i Göteborg igång. I går invigdes Gothia Cup och deltagare från den 72 nationerna tågade in på
Ullevi.
Foto: ADAM IHSE/Scanpix
Åtvidaberg
16 8 2 6 31– 18 26
Degerfors
16 8 2 6 25– 24 26
Brommapojkarna 16 7 4 5 24– 15 25
Falkenberg
15 8 1 6 24– 18 25
Hammarby
16 7 4 5 21– 18 25
Assyriska
16 8 1 7 19– 20 25
Öster
16 6 6 4 22– 14 24
Gif Sundsvall
15 6 5 4 23– 14 23
Brage
16 6 4 6 18– 25 22
Jönköpings S
16 6 3 7 23– 24 21
Ljungskile
16 5 5 6 20– 21 20
Värnamo
16 4 6 6 19– 25 18
Landskrona
16 4 5 7 19– 26 17
Västerås SK
16 3 4 9 15– 30 13
Qviding
16 1 7 8 10– 26 10
Kommande matcher:
Lördag: Degerfors–Qviding, Gif Sundsvall–
Öster, Jönköpings S–Brommapojkarna,
Värnamo–Landskrona, Åtvidaberg–Västerås
SK
Söndag: Falkenberg–Ljungskile, Ängelholm–
Brage
Måndag: Hammarby–Assyriska
Danska ligan
Århus–Lyngby
2–1 (1–0)
1–0 Stephan Petersen (8), 2–0 Sören Berg (56),
2–1 Bajram Fetai (81).
Publik: 12 229.
Horsens
1 1 0 0 3– 0 3
FC Köpenhamn
1 1 0 0 2– 0 3
Odense
1 1 0 0 2– 0 3
Århus
1 1 0 0 2– 1 3
Silkeborg
1 1 0 0 2– 1 3
Bröndby
1 0 1 0 2– 2 1
Ålborg
1 0 1 0 2– 2 1
Midtjylland
1 0 0 1 1– 2 0
Lyngby
1 0 0 1 1– 2 0
Sönderjylland
1 0 0 1 0– 2 0
Nordsjälland
1 0 0 1 0– 2 0
Köge
1 0 0 1 0– 3 0
Norska elitserien
Fredrikstad–Brann
4–2 (2–2)
1–0 Celso Borges (8), 2–0 Celso Borges (11), 2–1
Lars Grorud (18), 2–2 Diego Guastavino (32), 3–2
Celso Borges (68), 4–2 Mads Hansen (83).
Publik: 10 304.
Molde
16 10 2 4 33– 24 32
Tromsö
15 8 5 2 29– 16 29
Strömsgodset
15 8 2 5 25– 21 26
Brann
16 8 2 6 28– 27 26
Lilleström
16 7 4 5 35– 25 25
Fredrikstad
16 7 2 7 19– 19 23
Stabaek
15 7 2 6 27– 30 23
Ålesund
15 7 2 6 19– 22 23
Rosenborg
15 6 4 5 27– 19 22
Vålerengen
15 6 3 6 18– 18 21
FK Haugesund
16 6 2 8 25– 29 20
Viking Stavanger 16 4 5 7 13– 21 17
Odd Grenland
15 4 4 7 19– 24 16
Sarpsborg
16 4 4 8 23– 32 16
Sogndal
15 4 3 8 10– 16 15
Start
16 4 2 10 23– 30 14
Finska ligan
Inter Åbo–MyPa
5– 2
HJK Helsingfors 16 14 0 2 46– 12 42
Inter Åbo
15 10 2 3 41– 22 32
Jyväskylä
15 9 3 3 27– 19 30
TPS Åbo
16 7 4 5 22– 23 25
Honka
15 6 5 4 21– 17 23
Mariehamn
15 6 3 6 19– 17 21
Kuopio
15 3 6 6 17– 24 15
MyPa
16 4 3 9 17– 25 15
Haka
16 4 3 9 15– 35 15
Jaro
15 3 4 8 23– 29 13
VPS Vasa
15 2 6 7 10– 21 12
Rovaniemi
15 2 5 8 19– 33 11
SAN JUAN, Argentina: Copa America,
kvartsfinal
Chile–Venezuela
1–2 (0–1)
0–1 Oswaldo Vizcarrondo (34), 1–1 Humberto
Suazo (69), 1–2 Gabriel Cichero (80).
Utv, Chile: Gary Medel (82). Venezuela: Tomas
Rincon (90).
Varningar, Chile: Mauricio Isla, Pablo Contreras,
Arturo Vidal. Venezuela: Cesar Gonzalez.
Domare: Carlos Vera, Ecuador.
Chile (4–3–3): Claudio Bravo – Mauricio Isla,
Pablo Contreras, Waldo Ponce, Gonzalo Jara
(Esteban Paredes 60) – Gary Medel, Arturo
Vidal, Carlos Carmona (Jorge Valdivia 46)
– Luis Jimenez (Carlos Munoz 83), Alexis
Sanchez, Humberto Suazo.
Venezuela (4–4–2): Renny Vega – Roberto
Rosales, Oswaldo Vizcarrondo, Grenddy
Perozo, Gabriel Cichero – Franklin Lucena,
Cesar Gonzalez (Alejandro Moreno 89), Tomas
Rincon, Juan Arango – Nicolas Fedor (Salomon
Rondon 60), Giancarlo Maldonado (Luis Seijas
64).
MLS
New England–Philadelphia
0– 3
WPS
Sky Blue–New York Flash
0– 2
New York Flash 11 7 2 2 23– 12 23
Philadelphia
Boca Raton
Boston
Sky Blue
Atlanta
11
9
11
10
14
6
5
4
3
1
3
1
2
3
3
2
3
5
4
10
19–
15–
14–
13–
7–
9
16
13
14
27
21
16
14
12
6
FÄKTNING
SHEFFIELD: EM, lagtävl, värja, final: Norge–
Spanien 36–35.
Damer, lagtävl, florett, final: Italien–Ryssland
45–43.
GOLF
MADISON,
Mississippi:
USA-touren,
slutställning (par 72): 1) Chris Kirk, USA, 266
(67–67–64–68), 2) Tom Pernice, do, (66–67–67–
67) och George McNeill, do, (67–65–67–68),
båda 267... 38) Richard S Johnson, Sverige, 276
(67–70–74–65).
SIMHOPP
SHANGHAI: VM, 1 m, final: 1) Li Shixin, Kina,
463,90 p, 2) He Min, do, 444,00, 3) Pavlo
Rozenberg, Tyskland, 436,50, 12) Alexander
Andresen, Sverige, 282,15.
Damer, höga hopp, synkro, final: 1) Hao Wang/
Chen Ruolin, Kina, 362,58, 2) Alexandra Croak/
Melissa Wu, Australien, 325,92, 3) Christin
Steuer/Nora Subschinski, Tyskland, 316,29.
SPORT I DAG
HELSINGBORG
Olympia kl. 17: HIF–Trelleborg, U21-serien.
VANN JAG?
C Chile–Venezuela
RÄTT TIPS
DAGENS DUBBEL
Europatipset
X, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, X, 2, X
13 rätt: 70 701 kr (15 st), 12 rätt: 1 001 kr (348), 11
rätt: 46 kr, 10 rätt: 15 kr.
Topptipset, 8 rätt: (2 575) 262 kr.
ARVIKA
DD–1: 1 Sacha du Varlet (2,18).
DD–2: 5 Pebbly (1,83). Struken nr 10
Odds: 6,64. Oms: 3 687 231 kr.
Måltipset
7–10–14–17–19–27–29–30.
Utdelning: 8 rätt: ingen vinnare, 7 rätt:
(14) 19 085 kr, 6 rätt: (919) 363 kr, 5 rätt (4
frispelsrader): (14 359) 10 kr.
V65
ARVIKA
V65: 4-1-11-13-1-5
6 rätt: 4.610 kr
5 rätt: 141 kr
ODDSET
KENO
BOMBENFACIT
Bomben 1
A Kalmar–Helsingborg
1–2
B Trelleborg–Göteborg
2–0
C Öster–Hammarby
0–0
D Brommapojkarna–Åtvidaberg
2–2
Odds: 61 434,40
2 4 7 10 11 20 22 29 32 34
35 41 45 49 55 57 59 66 68 70.
Kung Keno: 66
Bomben 2
A Japan–USA
B Brasilien–Paraguay
1–2
Odds: 2 580,15
cTaPccSdVVPcÉccXU^cQ^[[T]b
2^_P 0\TaXRP ET]TidT[P
eP]] ]PccT] \Ê]SPVT]
ZePacbUX]P[T]\^c2WX[T\TS
!~ ^RW c^V bXV SÉa\TS cX[[
bX]UÛabcPbT\XUX]P[]ÊV^]bX]
Xcda]TaX]VT]<PcRWeX]]PaT
Q[Te 6PQaXT[ 2XRWTa^ b^\
VY^aSTbTVTa\Ê[TcX')T\X
]dcT]
?PaPVdPh bZXRZPST WT\
1aPbX[XT]UaÊ]2^_P0\TaXRP
cXSXVPaT_ÊbÛ]SPVTUcTaPcca
WPed]]XcZePacbUX]P[T]\TS
!~TUcTabcaPUU[ÉVV]X]V
1aPbX[XT] ePa ÛeTa[ÉVb]P
d]STa\PcRWT]b !\X]d
cTa\T]]ÉaSTceÉ[b[dcPST
\Ê[[Ûbc ÉeT] TUcTa UÛa[É]V
]X]VT]\Xbb[hRZPSTb|QaPb
bPa]P|WT[cXbcaPUU[ÉVV]X]V
T] 1ÊSP [PVT] UXRZ Peb[dcP
\PcRWT]\TScX^\P]bTSP]
S^\PaT]eXbPcdcTcc_Pab_T
[PaTTUcTaTccbc^aQaÊZ_Ê_[P
]T]
8bT\XUX]P[T]bcÉ[[bET]T
idT[P\^c?PaPVdPh\TSP]
DadVdPh ^RW ?Tad VÛa d__
^\ ST] P]SaP UX]P[_[PcbT]
TT
SPORTENS
DAGBOK
Borstahusens Bollklubb:
Seniorerna återupptar
träningen i kväll.
Veckans matcher
SÖNDAG 24/7
1–1
0–0
SUPERETTAN
Ängelholms FF-Brage Idrottsplatsen Ählm kl 18.00
B10 Det händer Tisdag
X Bjuv
BIBLIOTEKEN
Bjuv 13–19.
FRITID & FRILUFTSLIV
Friluftsbadet Bjuv, 10–18.30. Motionssim 6.30–9.
FÖR BARN OCH UNGA
Familjecentralen Biblioteksg 1 B,
Billesholm. Babykafé 9–12.
KYRKLIGT
Ekeby kyrka Kyrkan öppen med
guide 13–17. Kaffeservering, Utställning: ”Barndom”, leksaker m
m från förr och nu.
Ekebygården Bordsmässa med
kaffe 9.
MUSEER
Radio- och teletekniska museet
Storg 31, Ekeby. Öppettider enl
överenskom tel 042-895 02 el
070-786 61 00.
ÖVRIGT
NSR Återvinningscentral Verkstadsg 3, 13–17.
X Båstad
BIBLIOTEKEN
Båstad 10–18.
Grevie 14–19.
FILM
Scala bio Harry Potter och dödsrelikerna 2 19.30.
FRITID & FRILUFTSLIV
Boule Lottastugan 13.30. Båstad
PRO.
Bowling Xbowl sportcenter 15–
20.
Malens minigolf 12–22.
Naturvandring vid Torekov Guide: Bodil Stefansson. Samling
Ydrehall, slutet av St Toras väg,
Torekov, 19.
Padel-banan Hamnen 8–24. Inomhus 15–20.
FÖR BARN OCH UNGA
Öppen förskola Familjecentralen, Båstad, 9–12.
MUSEER
Hembygdsparken i Boarp Bjäreslöjdarna, konst, hantverk, textil
13–17.
UTSTÄLLNINGAR
Utställningen om Hallandsåstunneln Vistorpsv 96, Förslöv,
10–16, gratis guidning 13.
ÖVRIGT
NSR Återvinningscentral Englandsdalsv 76, 7–16.
Vårliden Träffen 10. Sommarkafé
14.
X Helsingborg
BIBLIOTEKEN
Elineberg 13–17.
Ringstorp 10–12, 13–17.
Rosengården 10–12, 13–17.
Rydebäck 10–12, 13–17.
Stadsbiblioteket 9–19.
Ödåkra 10–13, 14–17.
FILM
Filmstaden Bad teacher 18.45.
Baksmällan 2 21.30. Harry Potter
och dödsrelikerna 1 15, 18.15.
Harry Potter och dödsrelikerna 2
15.15, 18.15, 21.15. Harry Potter
och dödsrelikerna 2 3D 15, 15.45,
18, 18.45, 21, 21.45. Kronjuvelerna 18.30, 21.15. Kung Fu Panda 2,
sv tal, 15.45. Kung Fu Panda 2 3D,
sv tal, 16. La prima cosa bella 16.
Pirates of the Caribbean: I främmande farvatten 21.15. Poppers
Pingviner, eng tal, 18.30. Poppers
pingviner, sv tal, 16. Super 8
20.45. Transformers 3 3D 18.15,
21.30.
FRITID & FRILUFTSLIV
Actic Motionssim 6.30–21.30. Allmänt bad, under 18 år, 10–18.
Gym 6.30–21.30.
Filborna arena 6.30–21, kassan
stänger 20. Motionssim 6.30–
20.30. Allmänt bad 10–19.30.
Helsingborgs minigolf Vikingstrand 13–22, sista insläpp 20.30.
Kärnans bangolf 12–22.
Pålsjöbaden 9–20, sista insläpp
19.
Råå vallar Råå vallar camping.
Bad 10–18, tempererad pool.
Sportfiske Råå hamn, längst ut
på piren. Båten Wittskär 8–12 o
13.30–17.30.
Viskans bangolf 13–21.
Äventyrsgolf Råå vallar camping
8–12, 15–20.
FÖR BARN OCH UNGA
Lek på kungligt sätt Aktiviteter.
Sofiero slott och slottsträdgård
11–15.30.
Luftkuddeland Råå vallar camping 10–19.
Tropikariet med hajrevet Hävertg
21, 10–17.
KYRKLIGT
Allerums kyrka Vägkyrka 13–17.
Utställning: ”Maskor och medeltid”, ett stickprojekt av Anna-Karin Lundberg. Andakt 14. Kaffeservering.
Andreasgården Sommarkafé 14.
”Hoppingivande människor i förrött land”, rapport från Zimbabwe med Lars och Kerstin Dahlin.
Den gode herdens kyrka Sommarkafé i trädgården 13.30–
15.30.
Raus kyrka Vägkyrka 13–17.
MERA MUSIK
Ewan Svensson Acoustic Quartet
Ballader, latinamerikansk musik,
jazzstandards. Raus kyrka, Kyrkv
1, 19.
Kulijuli Marianne Mörck, Eddie
Oliva, Malin Nilsson, Magnus Johansson, Jazzin’ Jacks m fl. Nöjesgrytan, Slottshagen, 19.
MUSEER
Beredskapsmuseet Djuramossa,
10–19.
Grafiska museet Fredriksdal, 11–
16. Utställning: ”Träden i fokus”,
Bertil Hagberg, foto.
Idrottsmuseet Carl Krooks gata
10, 10–15. Utställning: Legendariska HIF-ledare 1907–2010.
Klockaregårdens museum Allerum, 13–17.
Medicinhistoriska museet Bergaliden 20, 12–15. Utställning för
barn: Sjukvård på lek och allvar.
Nordvästra Skånes scoutmuseum Raus församlingshus, Kielerg 25, västra sidan, 10–12 el enl
överenskom 042-29 71 48.
Raus stenkärlsfabrik & Yoshio
Nakajima museum Lokmansg 8,
Råå, 10–18.
Råå museum för fiske och sjöfart
Råå hamnplan, 13–17. ”Kjellsortering”, ur Kjell Hanssons maritima samling.
Skolmuseet Bergaliden 24, 10–
15. Utställning: ”Från stenålder
till Bernadotte”.
Wallåkra stenkärlsfabrik Drejarstigen, 11–17.
TEATER
Historien får liv Vandringsteater.
Fredriksdal 11 o 14.30.
Viva la Greta Eva Rydberg, Magnus Härenstam, Ola Forssmed
m fl. Fredriksdal 19.30.
UTSTÄLLNINGAR
Dunkers kulturhus ”Passion”,
samlingsutställning; ”Mama
Maasai”, Ewa-Mari Johansson,
foto; ”Andra rum”, Åsa Maria
Bengtsson, Tamara Malmeström
de Laval, Charlotte Petersen,
skulpt, install, måleri m m;
”Bläck”, Björn Abelin, foto, Elisabeth Åsbrink, text; ”Jag vill måla
hela världen lilla mamma”, 10–
18.
Fredriksdal Prästgården: ”Trädets tid”, Christel Kvant 10–18.
Södra herrgårdsflygeln: ”Pinndjur”, utställning, inspiration,
slöjdverkstad 10–18.
Sofiero slott ”Ingrid – blomsterdrottningen”, foto, film, föremål
11–18. Orangeriet: ”Cocktail couture”, Agneta Spångberg, keramik, Gunnar Kaj, blommor 11–18.
Medelhavsträdgården: Stina
Lindholm, skulpt 10–18.
ÖVRIGT
Bårslövs träffpunkt Snödroppeg
1. Canasta 13.30–16.30.
Djurparken Rausv 671, 11–18.
Guidad stadsrundvandring Saml
vid Magnus Stenbocksstatyn,
Stortorget, 15. Arr Turistbyrån.
NSR Återvinningscentral Hjortshögsv 1, 9–18.
RSMH Lyktan Bryggareg 7, 10–18.
Stadsarkivet Bredg 17, 9–12, 13–
16. Släktforskarhjälp.
Träffpunkt Norra Husensjö Ludvikag 49 A. Kafé 14–15.30.
Träffpunkt Påarp Lokförareg 20.
Våffelkafé 14.
Träffpunkt Rydebäck Rydebäcks
centrum. Drop in 9–12. Kaféet
9.30–12, 13–15.30.
Träffpunkten Lyckoträffen OD
Krooks g 53–55. Kafé 14.
Turistbyrån Dunkers kulturhus
10–19.
TISDAG 19 JULI 2011
Guiden är öppen för arrangemang och aktiviteter som vänder sig till allmänheten och inte kräver
förhandsanmälan eller medlemskap. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
TIPSET
Arkivfoto: JOHAN PERSSON
Stadsvandring
i sommarkvällen
Rothoffska kolonin Citadellet.
Stugan öppen 12–16.
Tycho Brahe-museet Ven, 10–18.
UTSTÄLLNINGAR
Galleri SK Citadellet Borggården. Kerstin Addin, Rose-Marie
Bengtsson, måleri, glas 13–17.
Landskrona konsthall ”The Roma journeys”, Joakim Eskildsen,
foto 13–17.
Landskrona museum Gerry Johansson, foto; ”Broderat”; ”10LoFi”, foto, 12–17. Minnesbanken:
Siw Malmkvist-samling, skivor,
foton, affischer m m, 13–16.
Sofia Albertina kyrka ”Fönster
mot himlen”, Gudrun Emgård,
ikoner 11–16.
Stadshuskajen ”Svenska omvägar – Swedish detours”, Bertil
Hagberg, Annika Hagberg, foto.
ÖVRIGT
Malvan Lunch 13–14.30.
Turistbyrån Landskrona–Ven Regeringsg 13, 9–18.
Turistinformationen Ventrafikens
terminal 9–14.15.
X HÖGANÄS
X Perstorp
Himmelsfärdskyrkan, klockan 19.
BIBLIOTEKEN
Perstorp 11–17. Tidningsrum fr
8.30.
FRITID & FRILUFTSLIV
Bangolf Vid Ugglebadet, 17–20.
Bälingebadet Insjö med brygga,
båtuthyrning, fiskekort, camping,
kafé 10–20.
Ottvalla skogspark Mellan Perstorp o Västra Torup, 11–17.
Ugglebadets utomhusbassäng
10–18.
MUSEER
Plastens hus Hässleholmsv 6,
10–17.
UTSTÄLLNINGAR
Perstorps bibliotek Peter Hinz,
måleri.
ÖVRIGT
Röda Korset Mötesplats Kupan
10–13.
Känner du för att röra på dig och samtidigt få en god
portion kulturhistoria? Då kan du i dag följa med guiden
Gunnel Wounsch på stadsvandring i Höganäs. Vandringen har rubriken ”Ligger kyrkan mitt i byn?” och startar
klockan 19 vid Himmelsfärdskyrkans entré. Från tornmuseet och interiörerna går vandringen runt bland alikor och grisar.
Tågaborgs Träffpunkt Tågag 32.
Canasta 13.30.
Visningspunkten Hebsackersg 8,
14–16. Visningsmiljö med smarta
saker och hjälpmedel som kan
öka tryggheten och säkerheten i
hemmet.
X Höganäs
BIBLIOTEKEN
Höganäs 10–19.
Jonstorp 10–12, 14–19.
Lerberget 14–18.
Viken 10–12, 14–17.
FILM
Saga bio Baksmällan 2 18. Harry
Potter och dödsrelikerna 2 20.
Kung Fu Panda 2 16.
FRITID & FRILUFTSLIV
Fisketur Möllebåten, Mölle
hamn, 18.
Höganäs sportcenter Motionssim
6.30–8. Familjebad 12–18. Gym
och sol 6.30–19.
Kullens fyr 11–16.
Kvickbadet Sambastu 18–20.
Möllebåten Mölle hamn. Guidad
tur 13 o 15.
Naturum Kullaberg, 11–18.
Simbassängen i Arild 8–9,
13–20.
Stadsvandring ”Ligger kyrkan
mitt i byn?”. Start vid Himmelsfärdskyrkans entré 19.
KYRKLIGT
Arilds kapell Sommarandakt 20.
Eftersaml i Arilds missionshus.
”Ungdom med uppgift – ett köksjobb på Hawaii”, Rebecka Jansson. Servering.
Brunnby vägkyrka 10–17.
Höganäs kyrka Sommarkafé 14–
16.
Höganäs vägkyrka 10–16. Kaffeservering.
Jonstorps kyrka Laudes (bön)
8.45–9.
Mölle kapell Visning 13–17.
Väsby kyrka Andakt 19. Kaffeservering. Konsert med Elna Carr,
violin och Håkan Qvennerstedt,
piano 20.
MARKNAD & LOPPIS
Gula Boden Brännerig 4, 12–
16.30. Höganäs BTK.
Röda Korset Storg 21, 10–18.
MUSEER
Hembygdsgården Himmelstorp
Kullaberg, 13–17.
Vikens sjöfartsmuseum 14–17.
Utställning: Fartygsmodeller.
TEATER
Commedia! Med Sommarteater
på Krapperup. Mölle, bakom stationshuset, 19.
UTSTÄLLNINGAR
Höganäs museum Karin Östberg,
keramik; Claes Moser, måleri;
Elevutst, Tornlyckeskolan, 13–17.
Krapperups konsthall Anja Notini, Dag Notini, Anna Zaar, måleri,
skulpt, foto 13–17.
ÖVRIGT
NSR Återvinningscentral Skjutbanev 1, Strandbaden, 7–16.
X Klippan
BIBLIOTEKEN
Klippan 13–19. Tidningsrum fr 9.
Ljungbyhed 10–14.
FRITID & FRILUFTSLIV
Dressincykling Start Nybygget 9,
13 o 17. Tel 0435-44 17 73.
Hillesgården Fastarp. Parken 10–
18. Utställning: ”Eva Rydberg –
50 år på scen”.
Klippans badhus Friskvård 7–20.
Klippans bowlinghall 11.30–
18.30.
Ljungbyheds friluftsbad 11-21.
Sommarmixgympa Män och
kvinnor. Stadsparken, vid utescenen, 18.30–19.30. Klippans gymnastikkrets.
Östra Ljungby friluftsbad 11–21.
MERA MUSIK
Musik i sommarkvällen Cecilia
Rosell Lindh och Anders Ehrenstråle. Källna kyrka 19.
UTSTÄLLNINGAR
Ljungbyheds bibliotek Monter.
Siv Ohlström, alster av naturens
eget material 14–19.
ÖVRIGT
Röda Korset Kupan 14–18.
X Landskrona
BIBLIOTEKEN
Stadsbiblioteket 12–19.
FILM
Biohuset Maxim Harry Potter
och dödsrelikerna 2 3D 20.30.
Poppers Pingviner 18.30
FRITID & FRILUFTSLIV
Bangolf Badhusparken, 10–22.
Citadellbadet 9–17. Morgonbad
6–7.
Citadellfisket 8–21.
Curling, bowling & bowls Curla
nu, Hjalmar Brantings väg 5,
11.30–21.
Härslövsbadet 9–17.
FÖR BARN OCH UNGA
Rådstugans öppna förskola 9–
11.30.
MUSEER
Hembygdsgården Ven, 9.30–
15.30. Kringbyggd gård med
halmtak.
X Svalöv
BIBLIOTEKEN
Röstånga 11–13, 15–19.
Svalöv 10–17.
Teckomatorp 9–13.
KYRKLIGT
Konga kyrka Öppen kyrka 13–17.
Utställning: Glas – kristall eller
fattigmansglas, till fest och vardag . Kyrkogårdsvandring 18.
Röstånga kyrka Öppen kyrka 13–
17. Utställning: Bygdens keramik,
barbiedockor, orgelteckningar.
MARKNAD & LOPPIS
Emmaus Fredriksdal biståndsloppis 13–17. Vid väg 108.
X Åstorp
BIBLIOTEKEN
Kvidinge 15–19.
Åstorp 10–17.
FRITID & FRILUFTSLIV
Bangolf Vid ishallen, 17.30–21.
Boulehallen 18–21. Åstorps
björnboulare.
Kvidinge friluftsbad 10–18.30.
Lydinge golf Hyllinge. Driving
range och korthålsbana 8–19.
Sportfiske Tegelbruksdammen,
Hyllinge.
Åstorps bowlinghall 15–20.
FÖR BARN OCH UNGA
Hyllinge fritidsklubb Åk 4–6, 14–
18.
Kvidinge familjecentral Sommarkafé 9–12.
UTSTÄLLNINGAR
Tomarps Kungsgård Kvidinge.
Helmtrud Nyström, måleri,
Aleksandra Kucharska, skulpt,
Hjalmar Asp, teckn, 12–17.
ÖVRIGT
Frivilligcentralen Solrosen Trädgårdsg 15. Pyssel 12.30–15.30.
NSR Återvinningscentral Gasverksg 1, 7–16.
Redigering: Kenneth Elofsson
FRITID & FRILUFTSLIV
Bangolf Vid Rönnevik, 13–21.
Furutorps golf Pay & Play Munka
Ljungby, 9–20.
Skånetrafiken Vittsjö–Grundatorpskvarn Saml Ängelholms
järnvägsstation 7.10. EVF.
Tisdagsvandring Saml Nya Torg
14. EVF.
Äventyrsgolf Råbocka, 11–21.
FÖR BARN OCH UNGA
Barnens sommarkyrka Barkåkra
församlingshem 9.30.
Pyttetåget Stortorget–Hembygdsparken 12, 13, 14.15, 15.15,
16.15. Hembygdsparken–Stortorget 12.30, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45.
KYRKLIGT
Barkåkra kyrka Vägkyrka 11–16.
Lunchandakt 12. Besök i kyrktornet 17.
Skäldervikens församlingshem
Kafé Tisdag 14.
MARKNAD & LOPPIS
Mötesplats Kupan Storg 4, 10–13,
14–17.30. Röda Korset.
MUSEER
KVS-museet Vejbystrand, 14–18.
Sveriges järnvägsmuseum 10–17.
Utställning: ”Eskader – 80 år
svensk modellhistoria”.
Ängelholms flygmuseum Valhall
park, 10–17.
Ängelholms hembygdspark Museerna öppna 13–17.
TEATER
Sommarlustspel Hembygdsgården 19.
Utanför ramarna i Haradal Sommarlustspel med Glädjetåget.
Hembygdsparken 19.
ÖPPET HUS
Flottans män Kajutan, Österg 89,
11–15. Bjuder på kaffe o våfflor.
ÖVRIGT
Nostalgikväll vid hamnen i Vejbystrand Lars Lundberg och PeO
Jansson leder ett samtal om
hamnen, fisket och bodarna på
hamnplanen vid ruffen 18.30.
NSR Återvinningscentral Nordalag 1, 7–16.
Ängelholms turistbyrå 10–18.
X Örkelljunga
BIBLIOTEKEN
Åsljunga 16–18
Örkelljunga 10–17.
FRITID & FRILUFTSLIV
Boule Vid badplatsen, Vemmentorp, 14. SPF.
Hjelmsjö bangolf 14–20.30.
Korthåll och pistolskytte Skyttecentrum 17–19.
Sommarrodel Från Hallandsåsens topp. Kungsbygget 13–21.
KYRKLIGT
Korskyrkan Bön 9, 19.
Vägkyrka Vid Rya kyrkoruin 13–
17.
UTSTÄLLNINGAR
Örkelljunga bibliotek Ronny Pålssons vattenkannor och mattpiskare i plast; ”Gamla bilder berättar”.
ÖVRIGT
Kafé Sackeus/loppis Storg 15,
13–17.
Turistbyrån Storg 2, 10–14.
X Så når du oss
Uppgifter till Guiden lämnas
vardagar, senast kl 11 dagen före
införandet. Kontakta oss helst
via mejl: [email protected]
Tel 042-489 91 33
Fax 042-489 93 70
Matsedlar för servicehus och
skolor återfinns på respektive
lokalsida i del A. Dessutom: Varje
fredag, i del C, nöjes- och konstkalender för hela regionen.
X Ängelholm
BIBLIOTEKEN
Hjärnarp 14–18.
Stadsbiblioteket 10–19.
Vejbystrand 10–12, 15–19.
FILM
Röda Kvarn Bad teacher 18.15.
Harry Potter och dödsrelikerna 2
18, 21. Transformers: Dark of the
Moon 20.
Birgitta
Persson
Anne-Boel
Olofsson
hd.se
X VAD HÄNDER MER?
På hd.se/kalender finns mer
information
TISDAG 19 JULI 2011
Serier & kryss B11
REDAKTÖR: Jonas Brorson 042-489 93 71
E-POST: [email protected]
DAGENS SUDOKU
Av Glen McCoy
A
F
F
E
&
E
G
O
N
1
2
3
4
9
3
8
B
A
B
Y
B
L
U
E
S
Av Jerry Scott & Rick Kirkman
4
1
2
6
9
3
2
1
7
8
7
9
5
3
8
7
4
5
3
4
8
5
7
© Bulls
Alla siffrorna 1–9 ska finnas med en gång i varje lodrät
och vågrät rad samt i varje markerad box (3x3 rutor).
7
8
9
6
2
5
4
3
1
7
8
4
6
9
5
1
5
4
2
5
7
9
1
6
6
8
9
3
8
7
3
2
9
8
1
6
7
3
8
4
5
2
3
9
2
1
4
5
6
7
7
6
5
2
3
9
1
8
4
6
1
3
8
9
7
4
5
2
5
7
6
3
2
1
9
4
8
Av Bud Grace
© B ll
4
1
hd.se/spel
3
LÖS FLER
SUDOKU!
2
E
R
N
I
E
Här är den rätta lösningen
till dagens sudoku.
LILLA KRYSSET
Av Lars Mortimer
H
Ä
L
G
E
FÖREGÅENDE KRYSS
1
2
3
1
4
2
A
5
5
6
U
8
A G O
R
Ä
A
8
E
11
T
Av Lise Myhre
10
N
E
M
I
7
T
L
P
V
I
K
T
A D E
E
F O N
L
E
N
7
9
K
K N A
9
I
R
K A R T
10
7
K
4
R
C
6
3
T R A G E D
F
R
Rätt lösning på
förra Lillkrysset.
11
VÅGRÄTT:
1. Ilskna till
5. Brukas SOS i
6. Får man eka
7. Kan man fast knappar
10. Precis som vanligt
11. Tillhörigheter
Av Frode Øverli
EX[ZP_Pa.
Qa^Pa
X
+"()"3&55
"'']34'a34-"(
©2008 Zits Partnership Distr. KFS/Bulls
Av Jerry Scott & Jim Borgman
Z
I
T
S
HJÄRNKOLL
0.+"('^3-*'5"(&/0.&6301"/]45"
40.."34,"+"(%*4,"7"3"//"/%"(*&/
)&-7&$,"
%]3.*44"%&/*
%&/$)"/4&/
JkXi`Dfjk
( JgXe`\e
Y GfekE\l]
) Ka\Zb`\e
Z BXicjYife
*
[ 9`jZXpXYife
+ 9fje`\efZ_
—! 91 !($
=iXebi`b\
?\iZ\^fm`eX
BePa)P#Q"R!S R
I
S
K
H
O
S
P
I
T
A
L
E
T
LODRÄTT:
1. Är det att förlora anseendet
2. Sätta fyr
3. Militär rang
4. Styr ljus och mörker
8. En han i stian
9. Blir nattad
B12 Allmänt
TISDAG 19 JULI 2011
X TV-KRÖNIKAN
I DAG på hd.se
Kontorsångest inleder arbetsveckan
NÄR SVT-SERIEN ”CLEO” bÉ]STbUÛabcPVÊ]VT]
!!WPSTYPVX]cTcX[[aÉRZ[XVTaUPaT]WTcPeePaYT
bXVUP\X[YTZ^]U[XZcTaT[[TaZ^]c^abÊ]VTbcUÛaPcc
d__bZPccPST]bZPeP]STaT[PcX^]bWd\^a]=X^Êa
bT]PaTZP]YPVÉ]c[XVT]aT[PcTaPcX[[2[T^b[Xeb
ZeP[5Ûaca^cbPccWd\^a^UcPbcÉaT]UÉabZePaP
WPabTaXT]bcÊccbXVUÛaeÊ]P]beÉaceÉ[
BZaXePaZ^[[TZcXeTcCaTEÉ]]TaSTceX[[bÉVP9^
WP]:X]SQ[^\<XRWPT[7Y^acW^RWC^\PbCXeT
\PaZb^\Q[P]SP]]PcVY^ac{BeT]bb^]BeT]b
b^]|BEC)bZP]bZT\TbcUaP\VÊ]VbaXZPZ^\TSX
bTaXT]ÊV^]bX]VÛaTcceÉ[bZaXeTcZeX]]^_^acaÉcc
b]PaPaTÉ]T]aT]Z^\TSX7ÉaUX]]b_XVVP^]T[X
]Tab\T]\TST]b^aVbT]WTcXQ^ccT]3TcÉab^
UXbcXZTaPc\T]^RZbÊRWPa\XVc^_aTcT]cXÛbc
A^[[T]b^\$$ÊaXVhaZTbZeX]]PePabb^]U[hc
cPaWT\XUaÊ]Éab_TRXP[bZaXeT]UÛaBdiP]]TATd
cTa2[T^T[[Ta2[T^_PcaP0]STabb^]b^\W^]WT
cTaXSTcUXZcXeP_aÉbcQTchVTcWPaQÉccaTZ^[[_Ê
bXccY^QQÉ]_ÊbXccZÉ]b[^[Xe7T]]TbUÛaWÊ[[P]ST
cX[[\É]ÉaZ^\_[XRTaPc^RWXQ[P]S_aPcPaW^]
\TSePaT[bTab^\X]VPP]SaPÉ]W^]bYÉ[eZP]bT
BTaXT]QP]PSTeÉV^RWeXbPSTPccT]ZeX]]P
UPZcXbZcZP]ePaP]PeTcXT]Z^\TSXbTaXT0ccbT
aXT]U^acUPaP]STWÊ[[TaQTa^aUaÉ\bc_ÊbZÊSTb_T
[PaVP[[TaXTcSÉa\P]WPa[hRZPcb\TS_Tab^]ZT
\X]b^\XST]XSTP[PPaQTcbVad__T]7ÉaUX]]b
RWTUT]2[PTbb_T[PSPe;^P5P[Z\P]b^\ÉabÊ
eÉ[\T]P]ST\TbXVPccSTcZaÉebT]bZP]SP[\TS
d]STaQTcP[SPPaQTcPaTUÛaPccWP]bZPPVTaP
ZaPUcUd[[c^RWaÉSSPUÛaTcPVTc9^WP]AWTQ^aVb
bYÉ[ed__cPV]PPaQTcb]PaZ^\P]ªZTÉab^\T]
ZTcRWd_U[PbZP~]ÉaWP]eÉ[bÉccTaXVÊ]VZ^\
\TaP[[c_ÊT]VÊ]V7P]b\^aP[QTUaXPSTbÉ[YPaT
Éa]Pcda[XVceXbcX[[bZadePS^\É]\TSb\Ê\TS
T[\T]bÉZTacX]cTbÉ[[bh]cXPaQTcb[XeTc
3Tc\ÉaZbPcc|2[T^|ePaZT]ÉaT]Z^_XPPeT]
P\TaXZP]bZbTaXTT[[TaUaP\Z[^]PSX]ÊV^]W^[
[É]SbZXSÎUPQaXZ
En dryg halvtimmes programtid,
men effektivt använd. Kändisarnas släkthistorier i ”Vem tror du att du
är?” i SVT1 blir alltid lite annorlunda. Lite som “Kobra intervju” för dem som
minns.
Prinsar och prinsessor var inte
roligare förr. Medan jag ser Oscar
II promenera in och ut ur bild i “Hundra
svenska år” i SVT2 längtar jag efter en
ny omgång kunglig tv med Ebba von Sydow.
YPVchRZTaPccbTaXT]Éaa^[XVPaT]dÉ]SÊWPaZP]
bZT\Ta\TS\X]TVT]\^V]PSPccVÛaP\T]
ZP]bZTÊaSTc^RZbÊTccQTeXb_ÊPccQaPbTaXTaWPa
]ÊV^cT]]TaeT[[TaTccP]b[PVb^\\P]UÉbcTabXV
eXS=X^ÊabT]PaTWPaYPVd__T]QPa[XVT]Ê[STa]
X]]TUÛaPccd__bZPccPST]bZPeP]STaT[PcX^]bWd
\^a]^RWePS_PbbPaeÉ[QÉccaTÉ]Pcc[ÊcPT]aTYÉ[
S^bZ^]c^abÊ]VTbcX][TSPPaQTcbeTRZP]
3TUÛabcPbTgPeb]XccT]Pe|2[T^|UX]]b_ÊBEC
?[PhcX[[ $bT_cT\QTa
Signaturen ”Chris” om förslaget att
Systembolaget ska erbjuda hemkörning
av sina drycker.
X BLOGGCITATET
Jonna Ingvarson i Nöjesbloggen.
I KVÄLL...
ser jag andra delen av “FBI:s historia” som tar oss
bakom polismyndighetens hundraåriga historia i
SVT1 klockan 20.
Katarina Höije
[email protected]
Hjälp barn att hitta hem.
Hundratusentals barn och föräldrar som skilts åt på grund av krig och katastrofer söker
just nu efter varandra. Tack vare ditt bidrag kan vi hjälpa familjer att återförenas. Ge din
gåva via Bankgiro 900-8004 och märk talongen HITTA eller ge ett bidrag i våra bössor.
Läs mer på www.redcross.se om vårt arbete och om vilken nytta ditt bidrag gör.
”Är ju bra för de äldre som
inte kan ta sig till bolaget
på egenhand, eller de
handikappade med mera som
vill ha ett glas ibland. Men hur
bra är det för alkoholisterna
eller de som börjat utveckla
alkoholism?”
”I går kollade jag på sista Harry Potter-filmen,
eller 7.2 som fansen
kallar den. Gåshudsaktigt bra (förutom en del
oneliners, lökiga kärlekshistorier och slutet
då förstås).”
JAG VAR 21 Êa]Éa|2[T^|bÉ]STbUÛabcPVÊ]VT]0cc
DAGENS TV- OCH RADIOPROGRAM. C16–19
X KOMMENTERAT
Nöje. Romantisk Patrick Wolf tillbaka. C5
Folk och familj. Tygerna bär hennes minnen. C6
TISDAG
19 JULI 2011
vecka 29
KULTUR&NÖJE
HD.SE
C
Kultur 2
Nöje 4
Folk & Familj 6
Min mening 9
Tv/radio 16
Vädret 20
HELSINGBORGS DAGBLAD, NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR, LANDSKRONA POSTEN
Bland
gycklare
& fakirer
REDIGERING: CILLA NILSSON
Björn Gunnarsson har
sett klassisk Vauduvill
i Hammenhög C3
B E R L O C K E R I S T E R L I N G S I LV E R F R Å N K R . 2 0 0
W W W. LY X X A . S E
C2 Kultur
TISDAG 19 JULI 2011
KULTURCHEF: Gunnar Bergdahl 042-489 90 06 REDAKTIONSSEKRETERARE: Johan Malmberg 042-489 92 31
LITTERATURREDAKTÖR: Jenny Högström 042-489 91 40 E-POST: [email protected]
Helena Erikssons nionde bok rör sig mellan dansen, förklädningen
och vandringen. Henrik Petersen dras lyckligt med i virvlarna.
Kulturredaktionen
recenserar dagligen
”Sommar”
Jörgen Andersson:
Anna Kåver
Anna Kåver_bhZ^cTaP_Tdc^RW
UÛaUPccPaT dc[^ePa Pcc WT]]Tb
B^\\Pa_a^VaP\ bZP WP]S[P
^\Z^]bcT]PccePaP\É]]XbZP
3TcbZd[[TZd]]PQ[XWdabc^a
ed[TcT[[Ta_[Pccb^\WT[bc
3TcQ[XaSTc]dX]cT0]]P:Ê
eTaVaÉeTadaT]SYd_haZTb^RW
[XebTaUPaT]WTc ]Éa W^] _aPcPa
^\ ST ePccT]WÊ[ ~ bÊeÉ[ [XeVX
eP]STb^\UPa[XVP~eXZP]WP\
]PX7^]QTaÉccPa[ÊV\É[c^RW
dcP]bc^aPÊcWÉe^a^\ZÉ]b[^a
^RW\T[[P]\É]bZ[XVZ^\\d]X
ZPcX^]Q[P]SP]]Pc^\bX]P\
QXeP[T]b X]UÛa b^RXP[P \TSXTa
eX[ZT]eÉgcUaP\VT]^\WT]]Tb
PaQTcT\TSbYÉ[e\^aSb]ÉaP^RW
bYÉ[ebZPSP]ST d]VP \É]]X
bZ^a
©]SÊ Q[Xa STc T] cahVV aTbP
VT]^\STc\É]bZ[XVP[P]SbZP
_Tc0]]P:ÊeTacPa\TS^bb_Ê
<dbXZeP[Tc QXSaPa) W^] [hUcTa
UaP\\dbXZT]b^\T]WT[P]ST
^RWUaXVÛaP]STZaPUc^RW\dbX
ZT] W^] b_T[Pa UÛa ^bb Q[Xa T]
X]cTVaTaPSST[Pe_aPcTc~UÛ[Y
bP\ePRZTacaÛbcTaXZ
Bakom
masken
BOKEN
Mellan eller En annan
närhet
Helena Eriksson
OEI Editör
--
FÖRSTA MENINGEN:
”Jag ser dig.”
Poeten Helena Erikssons ]X^]ST
Q^Z<T[[P]T[[Ta4]P]]P]]ÉaWTc
ÉacX[[Z^\\T]XbP\QP]S\TST]
aTbPcX[[6P[XRXT]^RWT]Êa[XVZPa
]TeP[X<PRTSPBÊbT]cb^\! ePaW^]SÉa
1^ZT]ZÉ]]bbZÛ]cVP\\P[SPVb
_ÊSTcbÉccTc)4]_^TcbZPaTbP^RW
bZaXePcX[[UÉ[[TbSXZc~dc\TSST]X
cahRZbÊU^acW^]Z^\\TaWT\
5TbcXeP[T]XUaÊVPÉaT]cX[[bcÉ[[
]X]V SÉa \É] bÊ ZP[[PST UT[^b
d__caÉSTa X \PbZTa ^RW SaÉZcTa
\TSVÊcUd[[PSYdabh\Q^[Ta;É]Vbc
Ibland ligger det banala ^RW
STc\^aP[XbTaP]ST]ÉaPSTcX]
bXZcbUd[[P:ÊeTa_aPcPa^\bX]
V[ÉSYTÛeTa\dbXZT]QPa]QPa
]T] WPeTc ^RW \X]]T]P UaÊ]
QPa]S^\T]b 1YÉaTZdbc ~ ^RW
STcQTSaÉV[XVPXPccZ^]bd\TaP
bXVcX[[[hRZPeX[ZTc[Écc[ÊcTabXV
bÉVPbUaÊ]T]_aXeX[TVXTaPS_^
bXcX^]
<T]XVad]ST]cP[PaW^]^\
PccUÛabÛZPePaP\TSeTcTc]Éa
ePaP]STX]dTc^RWPcceÊVPePaP
ZÉ]b[^\É]]XbZPbP\cXSXVcb^\
eX QTWÛeTa QT\ÉbcaP beÊaP
ZÉ]b[^a bÊ Pcc ST X]cT Q[Xa ST
bcadZcXeP UÛa ^bb bYÉ[eP ^RW
P]SaP ~ Tcc bcÉ]SXVc _ÊVÊT]ST
PaQTcTEXWP\]Pa[Ê]VcUaÊ]ST
b]PQQP [Ûb]X]VPa ^RW T]Z[P
Z]T_UÛaTcc[hRZ[XVPaT[Xeb^\
bYÉ[eWYÉ[_bQÛRZTa]P^RWÉ[bZP
SXVbYÉ[e[XccTaPcdaT]ÉaUd[[Pe
9PV ca^a X]cT Pcc YPV ]d [Éac
\XVZ^]bcT]PccePaP\É]]XbZP
<T]0]]P:ÊeTaWPaUÊcc\XV
Pcc bcP]]P d__ T] bcd]S ^RW
[hbb]P~T]X]cTUÛaPZc[XVQTSaXUc
XSTcWÛV[YdSSPQadbb^\bcÉ]
SXVc^\VTa^bbÉeT]T]WÉ]ST[
bT[Ûbb^\\Pa\Ê]SPV
Jörgen Andersson
[email protected]
Anna Kåver
Foto: SR
I morgon:
Sören Sommelius om
Martin Fröst
Redigering: Cilla Nilsson
QPZXQ^ZT]UX]]bT]bP\[X]VbePac
eXcP U^c^VaPUXTa 3T] b^\ ZÉ]]Ta
XVT]7T[T]P4aXZbb^]bTaPccW^]
bYÉ[eUX]]bQ[P]SST\PbZTaPSTEX
bTaWdaW^]Z[ÉadcbXVXST]d]STa
[XVP SaÉZcT]* [XcT [XZ T] cYdaUÉZc
]X]Vbd]XU^a\\T]\TSTccb[PVb
Z[^RZ^ab^\bZÉ[[^aX\XSYP]QPZ
cX[[?ÊT]QX[SbcÊaUÛaUPccPaT]^RW
[Ta\TSST]eXc\Ê[PSTVaX]P]ST
\PbZT]XT]PWP]ST]4]WPccÉa
UÉbcd__cX[[_ÊST]\TST]QX[SPe
T][P\P
EPSÉaSTcWÉaUÛaT]Q^Z.
ZTaPabXV3Tc[ÊcTabXVX]cT~UÛa
QYdSPb)
9PVZP]ePaPeT\b^\WT[bc
ET\ÉaST]P]SaT
ET\ÉaYPV]ÉaYPVQ[XeXcT]P]]P]
3TcVÊaX]cTPccXST]cXUXTaP
UÛaQYdSP_Tab^]T]
QPZ^\\PbZT]
3T]É[bZPSTZP]eXbPbXVePaP
XST]cXbZ
\TSUÛaaÉSPaT]:P]
Förlaget OEI EditörsWT\bXSP\TS UXT]ST]Q[X\X]É[bZPaT
ST[PaPccSTcÉaeXPST]UaP]bZT_^ d]STaSTbbP
TcT]2[PdSTA^hTc9^da]^dSb^\ P]SaP^\bcÉ]SXVWTcTa
4aXZbb^] cXSXVPaT ÛeTabPcc b^\ b^\T]P]]P]
W^]WP\]PST_ÊST]]PZPa]TeP[
CTgcT]ÉabZaXeT]bÊb^\eX[ÉbTa
ST]_ÊbeT]bZP\T]WPaaTSP]X Så börjar dikten P[[c\Ta [XZ]P T]
T]cXSXVPaTU^a\_dQ[XRTaPcb_ÊVP SP]b]ÉaST]cPabXV\TaSXP[^VXb
[XRXbZPb^\|4]caT^d0^dcaP_a^ ZP U^a\Ta 7Éa UX]]b U[TaP ^[XZP
gX\XSPST| 0\PbcaP]6P[[Pa \PbZTaPSTYPVU[TaP^[XZP\Pb
! 1X[STa]PWPa4\X[X^0aPßg^ ZTaPSTSdW^]^RWT]WT[\PbbP
cPVXc
^[XZP \PbZTaPST \É] ^RW STc
3TcÉaT]T]SP[Ê]VSXZc\TScaT _ÊVÊaT]P[SaXVUÉaSXVP[SaXVUPbc
ÊcTaZ^\\P]ST \^\T]c) \PbZT bcÉ[[S ^RW QTZeÉ\ [^ZP[XbTaX]V*
aX]VSP]b^RWeP]SaX]V
^d__WÛa[XVT]_aÛePb^RWdc\P]Pb
3TcÉaXbYÉ[ePSTcSÉa\PbZQÉ ST^[XZP_^bXcX^]Ta]P3Td__[ÛbTa
aP]STc b^\ ST] cPa bX] dcVÊ]Vb bXVT[[TaQhcTa_[PcbUÛa]hPb
_d]Zc7ÉaUX]]bchS[XVPaTU[TZcX^
3Tc Éa bÊ SXZcT] ^RZbÊ Q[Xa T]
]TaSPVQ^Zb[XZ]P]ST^\UÛaZ[ÉS eP]SaX]V WT[P cXST] \^c ]ÊV^c
]X]VT])
^ZÉ]c \^c ]ÊV^c ]hcc SÉa |YPV|
X]cTeTceT\|YPV|T[[TaST]P]SaT
PccQÉaP\PbZVTaT]UaXWTcPcc_Pb Éa~\TSbX]\PbZ
?[PcbTa]P_ÊeP]SaX]VT]ÉaST[
bTaPVaÉ]bTa
eXbVT^VaPUXbZP|VÊcX[[QTaVT]cX[[
PccQÉaP\PbZÉaPcceXbcPbX
U^cb\PbZTaPS|<T]STÉa^RZbÊ
T]VaÉ]bi^]ePaP\T[[P])SXV^RW
bcÉ[[T] _Ê Za^__T] X UÛaZ[ÉS]P
\XVSYda^RW\É]]XbZP
ST])|EXVÊaXT]Qh3TcÉaZP[[c
[Xe^RWSÛS~
:[^RZZ[P]V|
Men hon ärX]cT[XZPaTb^]TaP]ST
WT[PcXST]|0ccUÛaQYdSPSTc^ZÉ] Dikten är påeÉVT]^QTbcÉ\SeÉV)
SP| cP[Pb STc ^\ _Ê UÛabcP bXSP] |6ÊXTcc\ÛaZTaUÛaPccZ^\\P
\T]STcÉaUÛabc]ÊVaPbXS^abT]PaT cX[[T]]hSPV|7T[PcXST]dcU^ab
b^\STcZ[PaVÛabWdaeXbZPUÛabcÊ ZP]STT]_[PcbbÊb^\STcWTcTaX
STcSÉaUÛaQdSTc
cXcT[] |\T[[P]| T[[Ta |T] P]]P]
3Ê Éa eX aTSP] X]]T X Q^ZT]b ]ÉaWTc|3TcÉaT]\hRZTc\É]bZ
WYÉacPTcc^chV[PcWYÉacP3Tc\Pb [XV QPa]b[XV YP ZPa]TeP[XbZ SXZc
SÉaP[[cÉaT][TZ\TSa^[[Ta
<T] WÉa UX]]b ^RZbÊ T] UaÊVP
^dccP[PS\T]WÛVbcZ^]ZaTcb^\
VÉ[[TaUÛaUPccPaT]bYÉ[e3TcUaP\
VÊachS[XVcPccSTb^\Z[ÉadcbXV_Ê
UTbcXeP[T]X<PRTSPÉa\É]QPaP
\É]~|STbbP\É]STbbPUT[^b|BÊ
ePSVÛaTVT]c[XVT]eÊa_^Tc7T[T]P
4aXZbb^]SÉa.3TcbÉVTaW^]X]cT
EPSbÉVTaSTVP[XRXbZP\É]]T]^\
PccW^]ÉaSÉaQ[P]SST\.
3TcUÊaeXX]cTaTSP_Ê
7^]ePaSÉaQPaP
3TcÉabÊePRZTac
Helena Eriksson.
Henrik Petersen
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / Scanpix
Poeten i Galicien. Bild ur boken.
[email protected]
TISDAG 19 JULI 2011
I MORGON: Del 2 i serien ”Helsingborg plussas på”
X ALLT KULTURMATERIAL hd.se/kultur
Kultur C3
X BJÖRN GUNNARSSON
Urgammal komik när Harald Leander spelar dockteater.
Nostalgiskt gyckel
Nahid Persson Sarvestani skriver nyansrikt om det iranska samhället.
Foto: CHRISTINE OLSSON / Scanpix
Iranskt liv inifrån
BOKEN
Alltid i mitt hjärta
Nahid Persson Sarvestani
Bladh & Bladh
--
Dokumentärfilmaren=PWXS?Tab
b^] BPaeTbcP]X UÛaQ[Xa T] VÊcP UÛa
\XV^RZbÊTUcTaPccYPV[ÉbcWT]]Tb
bYÉ[eQX^VaPUXbZP Q^Z 0[[cXS X \Xcc
WYÉacP EPaXUaÊ] Z^\\Ta ST]]P
ZaPUcPccX]cTQPaPÛeTa[TePd]STa
bc^aPbeÊaXVWTcTa^RWQ^ZbcPe[XVT]
[XebUPa[XVPW^cdcP]^RZbÊPccePaP
^QÉ]SXVceTaZbP\^RWZaTPcXe.3T
ceÊ bPZTa]P \ÊbcT UÛabcÊb WÉ]VP
XW^_ZP]bZTePaSTcZaTPcXeXcTcT]
b^\aÉSSPST[XeTc_ÊT]d]VZeX]
]Pb^\VT]^\PccX]cTUX]]PbXVX
UÛacahRZ^RW^aÉcceXb^abPccTQÊST
bXcc TVTc ^RW bX]P ]ÉabcÊT]STb [Xe
_Êb_T[
=PWXS ePa X]cT ST] T]SP X ST]
bc^aPUPccXVPUP\X[YT]UaÊ]ST][X[[P
Qh]BPaeTbcP]X8aP]b^\T]VPVT
aPSTbXVXaTe^[dcX^]T]UÛabc\^c
bWPWT]^RWbTSP]\^cSTaT[XVXÛbP
Ud]SP\T]cP[XbcTab^\ahRZcTÊcbXV
\PZcT]UaÊ]STb_[XccaPSTd__a^ab
\PZPa]P4]Qa^aSÛ\STbcX[[Tcc
Vah\cUÉ]VT[bTbcaPUU^RWT]PeaÉc
cPSTb=PWXSU[hSST\TS\PZT^RW
QPa]cX[[3dQPXSÉaST[TeSTX[[TVP[c
^RWd]STa\hRZTcbeÊaPUÛaWÊ[[P]
ST]X]]P]U[hZcT]U^acbPccTcX[[BeT
aXVTSÉaSTbÊb\Ê]X]V^\UXRZd_
_TWÊ[[bcX[[bcÊ]S
Somliga blir knäckta \T] UÛa
P]SaPVÉ[[TaST]VP\[PbP]]X]VT]
PccSTcb^\X]cTSÛSPaSXVVÛaSXV
bcPaZPaT:P]bZTePaSTcZÉa[TZT]
X]^\UP\X[YT]ZP]bZTePaSTc=P
WXSbaÉcceXbT_Pc^bT[[TaWT]]TbQT
W^ePePccdccahRZPbXVePaPST[PZ
cXV^RWZaTPcXeb^\QTbcÉ\STWT]
]TbÛST~\TSWYÉ[_PecdaT]UÛa
WT]]Tb [Xe WÉ]VST XQ[P]S _Ê Tcc
WÊa
=Éa W^] Z^\\Xc bÊ [Ê]Vc X bXcc
]hP[P]SPccWT]]TbPaQTcbZP\aP
cTaVaPcd[TaPSTWT]]TcX[[Pccb]Pac
WPT]UPbcP]bcÉ[[]X]Vb^\bcÉSPaT
X]^\ aÉRZWÊ[[ eXbbcT W^] Pcc W^]
eX[[T^RWZd]ST]ÊV^cP]]Pc9PSTc
WPSTW^]eTcPcWT[PcXST]
=PWXS ?Tabb^] BPaeTbcP]X Q[Te
bÊb\Ê]X]V^\aPSX^Y^da]P[Xbc^RW
bTSP]UX[\PaT7^]WPaU^acbPccPcc
ZaXcXbTaP\PZcT]X8aP]cX[[TgT\
_T[\TS|?a^bcXcdcX^]QPZ^\b[Û
YP]| b^\ bZX[SaPa Wda aÉccb[ÛbP
XaP]bZP ZeX]]^a ceX]VPb dc X T]
T[É]SXVcX[[ePa^8bXccbT]PbcTUX[\
_a^YTZc |3a^cc]X]VT] ^RW YPV|
ÊcTaeÉ]STW^]cX[[ST]XaP]bZP]d
cXSbWXbc^aXT] \TS Tcc _^acaÉcc Pe
ST] PebPccP TgZTYbPaX]]P] 5PaPW
3XQP3TcZP]bZTQ[XaWT]]TbbXbcP
PaQTcTXBeTaXVTUÛaYdbc]dY^QQPa
W^]eXSPaTX;^b0]VT[Tb
Skildringen avd__eÉgcT]XSTcUÛa
aTe^[dcX^]ÉaP 8aP] Éa X]caTbbP]c
ST] [ÉVVTa bÊ \Ê]VP ]hP]bTa cX[[
\X]Va^eccX[[hgPSTTda^_TXbZPUÛ
aTbcÉ[[]X]V^\STccPbP\WÉ[[T1T
aÉccT[bT]^\ZaXVTc^RWU[hZcT]Éa
VPbcZaP\P]ST =Éa ST] [P]SPa X
BeTaXVTXeÊaceÉ[\T]P]STcPUPccP
P]X]Vb[ÛbPbÉccPcccPT\^cU[hZcX]V
Pa _Ê UÊa YPV bZaPccP Tcc VT]TaPc
UadbcaTaPcbZaPccCÉ]ZcX[[TgT\
_T[Pcc\P]X]cTZP]UÛaTbcÉ[[PbXV
PccT]ZeX]]PUaÊ]8aP]X]cTÉaaT[X
VXÛb4[[TaPccW^]^RWWT]]TbP[[c
UÛaTaUPa]P[X[[PQPa]bZPQ[XUÛacYdb
cPT]PeSTUÛabcP]ÉccTa]P_ÊUÛa
[ÉVV]X]VT] X b]ÛXVP BeTaXVT ÛeTa
PccQ[XeÉRZcPXb\ÊcX\\Pa]PPeT]
ZeX]]PXeXcbÉaZ\TS[YdbXWÊaTc
b^\bYd]VTaT]^QTVaX_[XVbÊ]V
”Alltid i mitt hjärta”ZP]X]cTZP[[Pb
eÉ[bZaXeT]ST]Éab]PaPaT^b^acT
aPS ^RW UÛaUPccPS _Ê Tcc bd_TaT]
ZT[cb_aÊZ<T]Pcc=PWXS?Tabb^]
BPaeTbcP]X b^\ [Éac bXV beT]bZP
b^\edgT]X]eP]SaPaTÛeTaWdedS
cPVTcbZaXeXcST]ÉaT]_aTbcPcX^]
>RWYPVUÛabcÊaSaXeZaPUcT])WXb
c^aXT]b^\WÉaQTaÉccPbÉabÊSaP
\PcXbZPccYPVQPaP\ÊbcT[ÉbPST]*
ST]WPaZaÉecPccQ[XQTaÉccPS
Diana Holmberg
[email protected]
”You can’t. You don’t”
X Peter Handkes roman ”Målvak-
tens skräck vid straffspark” handlar
ju om målvakten som fått kicken,
går bärsärkagång och blir en mördare. Nu lär inte målvakten i USA:s
damlandslag i fotboll, Hope Solo, gå
samma bistra öde till mötes efter
nederlaget på straffsparkar i VM-finalen i Frankfurt i söndags kväll. Ty
då handlade det om straffläggarnas
skräck.
Även om flera kommentatorer
hälsade med glädje att Japan tog sin
första VM-medalj i fotboll – ”vi lever
i en globaliserad värld, bara att gratulera” – undrar jag vad Obama
tänkte som satt på den virtuella
läktaren i Vita Huset. Och som re-
dan visste att Pia Sundhage tänkte
avböja en inbjudan från honom om
USA vann – med hänvisning till att
hon var en idrottsmänniska, inte en
politiker. Sundhage nobbade också
Bush när USA vann VM 2007. Hade
kanske varit värre om Kina – som
USA är djupt skuldsatt gentemot
och som ensam kan försätta världens ledande stormakt i konkurs –
vunnit.
Nog hade Sundhage ett oslagbart
hårdkokt hemingwayskt svar på frågan hur man förklarar att USA missade sina straffar: ”You can’t. You
don’t”.
Carina Waern
Besvikelse
efter
missad
straff.
USA:s
Carli
Lloyd.
NÄR CIRKUS MAXIMUMUÛa]ÊVaPÊabTSP]bcPacPSTT]]hbÉ
b^]VUÛabÉZaPST\P]_daXbcXbZcPccSTcX]cTX]VXRZ]ÊV^]
]hRXaZdbX_a^VaP\\Tc=dePaSTccPX]cTaXZcXVcbP]c]hRXa
ZdbT]ÉabÊX]cTVaTaPS\TSRXaZdbZ^]bcT]XP[[PUP[[]ÉaSTc
VÉ[[Ta[dUcPZa^QPcXZPccST]X]cTVÊaPccd]SeXZP^\\P]
T]VPVTaPah]VaTPacXbcTa
=ÊV^c[XZ]P]STZd]STZP]bZT7PaP[S;TP]STabZaXeP^\
bX]EPaXTcÎEPdSdeX[[T]bZÊ]bZZd[cUÛaTcTT[bTb^\]dÊcTa
Z^\\TaXcÉ[cUÛaUÛabcPVÊ]VT]_ÊUT\c^]Êa8]VT]|]hePd
STeX[[T|dcP]QPaPVP\[PZ[PbbXZTab^\T[Sb[dZPaTUPZXaTa
^RWST]XcdbÊVPSTSP\T]<T];TP]STab[Ê]VZÛaPaT\TS
EPdSdeX[[b^\Êc]YdcTa^\Êcc[XV]^bcP[VXbZ_^_d[PaXcTcXP[
[PbZÊ]bZPbRT]Z^]bcZaTcbPaÉaUÛabcÊbÉZcP|RP\_|3TceX[[
bÉVPT]Zd[cdaUÛaTcTT[bTb^\WÉa\PaUÛaU[dcT]WTc\TSXa^
]XbZeX]ZT[
OM VARIETÉ VAUDUVILL e^aTPdcT]cXbZU^[Z[XVWTcbZd[[T\P]
eÉ[X]cTbÉccPd__cÉ[cTcX]cX[[b\PZUd[[PEP[]Ûc:P_aXU^[X
7P\\T]WÛVdcP]_ÊBYÛQ^b^RW:XeXZb\PaZ]PSTa>RW
_dQ[XZT]Ê]VPaPeÛbcTa[T]bZZd[cdaT[Xc3T]SÉa[X[[PXa^]Xb
ZPSXbcP]bT]V[XS]X]VT]\T[[P]_Pa^SX]^RWSTcbTaXÛbPPcc
TZeX[XQaXbcXZT]Éa|SÊ[XV|PccST]\TSePa\cWYÉacPSaXeTa
\TScPUU[XVWTcT]XVP\[PcXSTabUPccXVPU^[Zd]STaWÊ[[]X]V
VÛaUÛabcÊbP[[cbP\\P]bcX[[cTPcTa
5ÛaTbcÉ[[]X]VT]ÉaX]cT\PaZ]PSbVhRZT[3T]UÛaTbcÉ[[Ta
ePaPSTc<P]ZP]UaÊVPbXVePaUÛaaTeh]ZPQPaÎ]^RWePd
STeX[[T]UÛabeP]]UaÊ]X]bcXcdcX^]bcTPcTabRT]Ta]P3T]
U^[Z[XVc_^[XcXbZP^\\P]bÊeX[[_^_d[XbcXbZPZ^\\T]cP
aT]Éa^dcb^daRPScX[[SXeTabTP\PcÛaXbcXbZP]hÊabaTehTa
3T]bZPQaÛbPWd\^a]cX[[bcÊd__Z^\XZT]^RWSTZ^\\Ta
bXT[[P]ÛYTbcTPcaPa]PSÉaST]UPbc]PaXQdbZXbT]bTeXVP_X[b
]TaUX[\bT_^Z^RWP[SaXVZP]UÛa]hPb1da[TbZT]bPQ]^a\X
cTcTa^RWST]bYdZcPQbdaSPZ^\XZT]UÛaeXbPbcX[[9PRZPbb
^RWH^dcdQT
TEATERNS OCH CIRKUSENSeÉVPa\ÛcbQPaPX]hRXaZdbTZeX[X
QaXbcXZT]X]cTXSTcZa^__b[XVPR[^f]TaXTc^RWSaÊ_[XVP
VhRZT[b_T[Tc=Éa7PaP[S;TP]STab_T[PaS^RZcTPcTa^RW[Ê
cTaS^RZP]bQT]Z[XPS^RZb_T[PaT]XÛaPcÉaSTcQÊSTda
VP\\P[Z^\XZ^RWT]\TcPZ^\\T]cPa^\ePSbZÊSTb_T
[TaXTVT]c[XVT]ÉaUÛa_aTcT]cXÛbcQ[É]SeTaZ
3TcUX]]b]ÊVaPaXZcXVcV^SP]d\\TaXST]]hPUÛaTbcÉ[[
]X]VT]|WÛYS_d]ZcTaXSTcaTSP]WÛVcQT[ÉV]PPacXbcXbZP
[P]SbZP_Tc|B^\Tcc\X\PcSP\b[PVb\Ê[Xb[^f\^cX^]X]
]P]UÛa[^aPaT]bcÉ]VbX]Xca^[[ZPa[T]b[ÊSP
EPaXTcÎ]ePdSTeX[[T]^RWbXSTbW^fT]ÉaP[[PSÛSP\T]
ZP]VÉa]PÊcTad__bcÊXQ[P]Sb^\_Ê\X]]T[bT^\cTPcTa
Z^]bcT]b^ÉZcPPeT[bTXSTcbeTccXVP\PaZ]PSbcÉ[cTc3TcÉa
]ÊV^cXcTPcTa]bbYÉ[b^\VÊaUÛa[^aPc]ÉaSTcX]cT[[XVT]cP
VhRZ[P]STcUÛabeX]]Ta:^]bc]Éa[XVWTc^RWU^[Z[XVWTc\ÊbcT
YdUÊ\ÛcPb]ÊV^]bcP]bEPaXTcÎEPdSdeX[[b_^_d[PaXcTc
chRZbeXbPPccQTW^eTcUX]]b|0eVhRZ[PaQ[^SÉaZ^]bcT]
UÛSS|bcÊaSTcb^\STeXbÛeTacÉ[cÛ__]X]VT]X7P\\T]WÛV
3TcÉabÊbP]cb^\STcÉabPVc
Björn Gunnarsson
[email protected]
Fotnot: Varieté Vauduvill spelar
i Hammenhög till och med 24 juli.
Foto: SCANPIX
C4 Nöje
TISDAG 19 JULI 2011
NÖJESCHEF Herbert Tinz 042-489 93 46
E-POST: [email protected]
Kulijuli,
Grytan i
Slottshagen kl 19
I DAG
VÄLJER
JAG
X Hoppas att vädergudarna är på gott humör.
En sak är i alla fall säker. Marianne Mörck kommer garanterat att vara på gott humör. Damen
med den stora rösten är inte bara sång, hon
brukar allt som oftast också bjuda på en stor
dos humor och en rejäl dos självironi. I min bok
är hon ensam värd besöket i Grytan.
Stefan Lindqvist
Redigering: Cilla Nilsson
Öppna öron
mot världen
P3 Dokumentär tar sig an historiska händelser
”P3 Dokumentär” var den lilla upp-
BILJETTER TILL LA TRAVIATA PÅ KRAPPERUP. Alla som
redan köpt biljett till Skånska Operans föreställning av
La Traviata på Krapperup till helgen kan känna sig lugna, de får plats i salongen. Däremot kommer det att
släppas fler biljetter lördag 23 juli, när scenbygget är
klart och Skånska operan vet hur många extrastolar
det går att sätta in.
CITATET
”Men jag kämpade som tusan
och insåg att det inte är hela
världen om jag stavar fel här
eller där, det är vad jag skriver som är det relevanta.”
SCHLAGERSTJÄRNAN SARA VARGA
berättar om sin ordblindhet för
Aftonbladet. I skolan var det tufft,
men i dag är ordblindheten inget
hinder för låtskrivandet.
Emma Watson, Rupert Grint och Daniel Radcliffe
i rekordfilmen om Harry Potter.
HARRY POTTER SLÅR BILJETTREKORD
Den sista filmen i serien
om trollkarlen Harry Potter, ”Harry Potter och
dödsrelikerna: del 2”, har
slagit historiskt rekord i
förskottsförsäljning av biljetter – både i Sverige och
Nordamerika.
Enligt BBC News hade
filmen tjänat in motsvarande nästan 600 miljoner
kronor i Nordamerika redan på premiärdagen. De
flesta biograferna visade
filmen i 3D, vilket höjde
biljettpriserna. I Sverige
lockades 110 977 besökare
till biograferna första dagen, vilket drog in drygt
13,5 miljoner kronor. TT
Spektra
47 738
Så många bilar passerade Stora Bältbron i Danmark
tack vare brittiske sångaren Robbie Williams magsjuka. Rekordet beror på att många konsertbesökare
körde över bron för att ta sig till lördagens Take Thatkonsert i Köpenhamn. Men de åkte hem igen samma
dag eftersom konserten ställdes in. Det gamla rekordet låg ungefär 2 000 bilar under det nya. TT Spektra
TITTARTOPPEN 11–17 juli 2011
1. Fotbolls-VM, damer,
Sverige–Japan (TV4,
onsdag) 1 797 000
2. Allsång på Skansen (SVT1,
tisdag) 1 606 000
3. Morden i Midsomer (SVT1,
tisdag) 1 501 000
4. Fotbolls-VM, damer,
Japan–USA (TV4, söndag)
1 284 000
5. Grattis Kronprinsessan
(SVT1, torsdag) 1 192 000
6. Fotbolls-VM, damer,
Sverige–Frankrike (TV4,
lördag) 1 115 000
7. Lotta på Liseberg (TV4,
måndag) 863 000
8. Sommarkväll (SVT1, lördag)
737 000
9. Postkodkampen (TV4,
fredag) 695 000
10. Sommar med Ernst (TV4,
torsdag) 678 000
stickaren som blev en av Sveriges Radios mest nedladdade
produktioner. I sommar checkar
programmet ut från Sverige i
jakt på den nutida världshistoriens avgörande händelser.
Fakta P3 Dokumentär
Amanda
Rydman är
exekutiv
producent
för ”P3 Dokumentär”.
Folkmordet i Rwanda PccPRZT] _Ê
F^a[SCaPST2T]cTaST] bT_cT\QTa
! 3Tc Éa ]ÊVaP Pe ST É\]T] b^\
[hbb]PaTZP]Va^ccP]TabXVXd]STabÛ]
Foto: SÖREN
SPVbZeÉ[[Pa]PXb^\\Pa3^Zd\T]cÉ
VILKS/Sveriges
Radio
aTa]PZP]]Êd__T\^cT]^RWT]WP[e
\X[Y^][hbb]PaTSÉa^\ZaX]V[XVVTaP]
cP[Tc]TS[PSS]X]VPaPeST\Tbc_^_d
[ÉaP bÉ]S]X]VPa]P 4UcTab^\ P[[P |?" ÛZPST aTbdabTa cX[[ PeZ]^__PaT] |?"
3^Zd\T]cÉa|b^\bÉ]cbUX]]bPcc[PSSP 3^Zd\T]cÉa eÉa[ST]| b^\ bÉ]STb
]TaWPaSTSTbbdc^\[Ê]V[Xeb[É]VS
UÛabcPVÊ]VT]UÛaaPb^\\PaT]
Framgångssagan |?" 3^Zd\T]cÉa|
QÛaYPST!#]ÉaY^da]P[XbcTa]P5aTS
aXZ 9^W]bb^] ^RW :aXbc^UTa 7P]bb^]
VY^aSTT]S^Zd\T]cÉa^\\^aSTc_Ê
>[^U ?P[\T 3d^] U^acbPccT bTSP] Pcc
dcU^abZPÉ\]T]b^\;PbTa\P]]T]^RW
BcXV1TaV[X]VVT]^\Pcc_ÊTccSaP\P
cdaVXbZcb_É]]P]STbÉccePaeP]hVY^aSP
X]cTaeYdTa\TSBeTaXVTbAPSX^b^\UPc
cP]STPaZXe\PcTaXP[ATbd[cPcT]_X[[P
STbX]XcPQ[Ê]_ÊaÛSPSPVPab^\\XS
b^\\PaPUc^]^RW]PcX^]P[SPVT]~]Éa
STcWT[cT]ZT[cX]cTUP]]b]ÊV^cP]]Pc
PccbÉ]SPBÊb\Ê]X]V^\UXRZ|?"3^
Zd\T]cÉa| T] TVT] bÉ]S]X]VbcXS ^RW
Amanda Rydman Éa TgTZdcXe _a^Sd
RT]c^RWST]T]SPP]bcÉ[[SP_Ê|?"3^
Zd\T]cÉa| b^\ VÛab Pe UaX[P]bPaT
AhS\P]^RWUaX[P]bPa]PeÉ[YTaÉ\]T]
\T] eÉ[SXVc \Ê]VP UÛab[PV Z^\\Ta
^RZbÊUaÊ]_a^VaP\bTaXT]bT]VPVTaPST
[hbb]PaT DcÛeTa ST Y^da]P[XbcXbZP dc
\P]X]VPa]PUÛaÉ\]TbeP[T]^UcP\TS
bXV_dQ[XRXbcXbZcZ]XeXVPQTb[dc
~>UcPbcÉaSTc]P\]VXe]X]Vb_a^Q[T
\PcXZTUcTab^\\Ê]VP_a^VaP\WP]S
[Pa^\ZaX\X]T[[P5^[Zb^\]P\]VPeb
UÛa $ÊaZP]bZTX]cTbZP]P\]VTbXSPV
]ÉaSTPecYÉ]PcbX]PbcaPUU3Tbbdc^\Éa
STceÉ[SXVceXZcXVcPccP[[PUÊaZ^\\PcX[[
Premiärer
med musik
i höst
cP[bbÉVTa0\P]SPAhS\P]b^\ÉaU[X
cXVQTbÛZPaTW^bBeTaXVTbAPSX^bYdaXb
cTa
7daUÛaWÊ[[Ta]XTacX[[PccbÉ]SPX|ST]
d]VPZP]P[T]|.
~EXbZXcTaXSTc3TcT]SPb^\eTaZ
[XVT]Éa?"\TSSTcWT[PÉaPcceXX]cT
UÛadcbÉccTaPcc]ÊV^]ZP]WXbc^aXT]3d
b^\[hbb]PabZPP[SaXVZÉ]]PSXVSd\
Éa\P] $T[[Ta!!ÊabÊWPa\P]ZP]bZT
X]cTePaXc\TS]ÉaSTceXQTaÉccPa^\
WÉ]STTT Spektra
KOMMANDE BESÖK
X Chamber Philharmonic Europe orchestra: Landskrona teater 20.8.
X ”Sopraner”: Bygdegården Förslöv, Båstad 3.9, Jarl Kullescenen, Ängelholm
7.9, Landskrona teater 9.9, Kulturhuset
Björnen, Åstorp 21.9, Tivolihuset Höganäs 27.9, Flamman, Ekeby 23.10.
X ”Tid för avgång”: Bygdegården Förslöv, Båstad 17.11, Flamman, Ekeby 20.11.
Farsen inleder 25.1 nästa års teatersäsong i Tivolihuset Höganäs.
X ”Bara som ett rent undantag”: Kulturhuset Björnen, Åstorp 31.8, Landskrona
teater 30.9.
Landskrona och Båstad får var
sin Sverigepremiär i höst.
Landskrona Teater bjuder på
klassiska pärlor under en tysk
orkesters första Sverigebesök. I
Båstad utforskas operans kvinnoroller i ”Sopraner”.
Chamber Philharmonic 4da^_P ^a
RWTbcaPWPabeT]bZ_aT\XÉa_Ê;P]Sb
Za^]P cTPcTa AT_Tac^PaT] X]]TWÊ[[Ta
eTaZPeEXeP[SX7d\\T[6aXTV5PdaT
^RW1PRW<dbXZTa]PUaÊ]:Û[]QTbÛ
ZTaBeTaXVTUÛaUÛabcPVÊ]VT]
|B^_aP]Ta| WPa BeTaXVT_aT\XÉa X
1hVSTVÊaST]5Ûab[Ûe1ÊbcPS3TcÉaT]
ZÉa[TZbUÛaZ[PaX]V cX[[ ^_TaPZ^]bcT]
<P[\Û^_TaPbbÊ]VTabZ^ad]SaPaePa
UÛa bÊ \Ê]VP b^_aP]Ta \ÊbcT VÊ T]
ZeP[Uh[[SSÛScX[[\ÛcTb3aPQQPbeTaZ
[XVT]Z^[^aPcdab^_aP]TaPeWhbcTaX^RW
VP[T]bZP_.:eX]]^a^[[Tab^\_aX]bTb
b^a_XV^a_a^bcXcdTaPST^RWWT\\P
UadPadcU^abZPb<TSbÊ]VT]XRT]cad\
QYdSb _Ê PaX^a ^RW SdTccTa da Q[P]S
P]SaP|C^bRP||>cT[[^||1PaQTaPaT]X
BTeX[[P| |CP]]WÉdbTa| |AdRZ[PaT]b
eÉV|^RW|2^bXUP]cdccT|
X ”P3 Dokumentär världen” sänds i P3
söndagar kl 18.03–20.00.
X Sommarens program: Folkmordet i
Rwanda (24 juli), Francodiktaturen (31
juli), Kravallerna vid ungdomens hus i
Köpenhamn (7 augusti), 11 september
(14 augusti).
X Cirka 35 producenter har gjort runt
120 dokumentärer sedan starten 2005.
Samtliga finns att ladda ner som
poddradio på SR:s hemsida.
X Det tar i regel en månad att göra en
”P3 Dokumentär”.
X Sveriges Radio producerar även dokumentärer på ”Dokumentärredaktionen” i
P1 och ”P4 Dokumentär”.
ZT] B\XcW 7^] Éa X]cT [Écc[daPS ^RW
ePS b^\ bTSP] WÉ]STa UÊa _dQ[XZT]
eTcPX1ÊbcPS1Yde^RW7ÛVP]Éb
Foto: MALMÖ OPERA
8 ªbc^a_ ^RW ;P]SbZa^]P Wh[[Pb ST
bc^aPPacXbcTa]P?^eT[AP\T[^RW7PbbT
=ÊVaP Pe WÛbcT]b cda]TaP]ST UÛaT ^RW CPVT 9TYYP Bd]SbcaÛ\ ^RW ;TXU
bcÉ[[]X]VPa VÉbcPa U[TaP ^acTa X =^aS 6T[[TaUP[Z\TSQP]S\TSeTaZPaX|1PaP
eÉbcbZÊ]T
b^\TccaT]cd]SP]cPV|3T]X]]TWÊ[
|CXS UÛa PeVÊ]V| ZP[[Pb T] bZT]QPa [Ta Vd[SZ^a] da beT]bZ aTehcaPSXcX^]
Z^\TSX\TS?P]XZcTPcTa]?[PcbT]Éa \TS cXcT[] UaÊ] 1aXcP 1^aVb ]d\\Ta
bcPcX^]bWdbTcXBR^cQh_ÊST]T]VT[bZP |4ccaT]cd]SP]cPV|Pe?^eT[AP\T[
[P]SbQhVST] CÊV bZP Z[PaTaPb eÉ]c
ad\bcÉSPbca^cbPccbcPcX^]T]Éa]TS
Göran
Holmquist
[PVSbTSP]U[TaPÊa4]SPcP\XbbVÛaPcc
[email protected]
P[[P U^acUPaP]ST UÊa [Û] BÊ ShZTa STc
042-489 91 25
d__TccW^cXU^a\Pe_aPZcXZP]cT]5aÛ
Ann-Marie Backlund och Gabriella Drake Lindfors utforskar operans kvinnorollerna i föreställningen ”Sopraner”.
TISDAG 19 JULI 2011
X VAD HÄNDER? Allt om nöje i NV-Skåne hd.se/noje
Nöje C5
Bra support. Patrick Wolfs budskap och ambitiösa scenkläder går igen lite hos Lady Gaga, och nu har den världskända sångerskan tipsat sina fans om hans musik. ”Väldigt kul!”, tycker den
turnéaktuella Londonbon.
Foto: FREDRIK SANDBERG /Scanpix
Patrick Wolf har vuxit upp
I England spelar popmusikern
Patrick Wolf för utsålda hus.
Med sitt gladaste och mest
romantiska album hittills,
”Lupercalia”, är han redo att nå
ut till fler. Till exempel i Sverige.
Patrick Wolf är bZ^[PS \dbXZTa ]Éa
\PaTceÊ\TcTa[Ê]V^RWWPSTUÉQ[Tbb
UÛacTPcaP[XbZPZ[ÉSTa[Ê]VcX]]P];PSh
6PVPb VT]^\b[PV DcÛeTa bX]V[Pa]P
|CWT 2Xch| ^RW |7^dbT| b^\ WÛab X
beT]bZaPSX^ÉaT]VT[b\P]]T]VP]bZP
^ZÉ]SXBeTaXVTBÊWÉa_aTbT]cTaPaWP]
bXV)
~9PVÉaT][ÊcbZaXePaTb^\bcÉ]SXVc
UÛaÉ]SaPb4]UaXbYÉ[b^\X]cTVÛa\d
bXZUÛaPccQTWPVP]ÊV^]P]]P]9PVeX[[
UÊ U^[Z Pcc ZÉ]]P Pcc ST X]cT QTWÛeTa
UÛaÉ]SaPbUÛaPccQ[X_^_d[ÉaP
Ett liknandeQdSbZP_WPaeÉa[SbbcYÉa
]P];PSh6PVPb^\WPacX_bPcbX]PUP]b
^\?PcaXRZF^[Ub\dbXZ3TcWPaWP]
X]VTcT\^c
~3TcÉaZd[PccbTT]_^_bcYÉa]Pb^\
bZaXeTadcXUaÊ]bXVbYÉ[e^RWX]cTÉaaÉSS
UÛaWÊ]eÉ[SXVcZd[PccW^]QTd]SaPa
\XccPaQTcT7^]Éa_ÊTccbÉccePSeX
P[[PeX[[ePaP
?Ê?TPRTP]S;^eTUTbcXeP[T]X1^a
”
Jag är
inte så
besatt av
vad som
gick fel i mitt
förflutna
längre, utan
fokuserar
på det jag är
tacksam för
i livet. Jag är
lite klokare
nu.”
\dbXZT] ^RW [XeTc UÛaÉ]SaPcb =d Éa
WP]T]cahVVUÛa[^ePS^_cX\Xbc?PcaXRZ
F^[UWPaWT[cT]ZT[cedgXcd__
~ 9PV Éa _Ê Tcc bÉcc bP\\P _Tab^]
b^\UÛadc\T]T]P]]P]b[PVb[ÊcbZaX
ePaT9PVÉaX]cTbÊQTbPccPeePSb^\
VXRZUT[X\XccUÛaU[dc]P[É]VaTdcP]U^
ZdbTaPa_ÊSTcYPVÉacPRZbP\UÛaX[XeTc
9PVÉa[XcTZ[^ZPaT]d3deTcYPVZÉ]
]Ta\XVbYÉ[eQÉccaT
Att den brittiska popartisten Patrick
Wolf har mognat, blivit lugnare och
upp över öronen förälskad märks på
den nya, romantiska skivan ”Lupercalia”.
[É]VTUXaPST?PcaXRZF^[UbX]!'ÊabSPV
7P]b_T[PSTU[TaP[ÊcPaUaÊ]]hP|;d
_TaRP[XP|~WP]b\TbcaPSX^eÉ][XVPP[
Qd\WXccX[[b3Ta^\P]cXbZPb_ÊaT]UÉa
VPb Pe UX^[ _XP]^ WPa_P T[TZca^]XbZc
Qadb^RWbPg^U^]^RWÉaQTchS[XVcV[P
SPaTÉ]bX]PUÛaTVÊ]VPaT
När Patrick Wolf b[É__cT bX] \ÛaZP
U^[ZT[TZca^]XbZP STQdcbZXeP |;hRP]
cWa^_h|!"ePaWP]T]É[cP]ST^RW
STbcadZcXe_Tab^]BTSP]STbbWPaQÊST
I höst återvänder ?PcaXRZF^[UcX[[BeT
aXVT 7P] QTaÉccPa ePS _dQ[XZT] ZP]
eÉ]cPbXV)
~<Xccbc^aPQP]SVTaT]bcÛaaT[YdS
QX[S^RWU[TaUÉaVTaPcc\Ê[P\TS>RW
YPVÉaX]cTbÊUd[[b^\YPVQadZPSTePaP
3TcZÉ]]bX]cTcaÊZXVcdcP]YPV]YdcTa
PePccWP\TaZ^]ca^[[ÛeTa\XVbYÉ[e_Ê
bRT]T]3T]hP[ÊcPa]PWPa\TaZÉ]b[^a
^RWSaP\PYPV\ÊbcTePaP_Êc^__UÛa
Pcc Zd]]P aT[PcTaP cX[[ STc ST WP]S[Pa
^\
:É]b[^a]Pb^\?PcaXRZF^[UcP[Pa^\
Éa\TbcZÉa[TZbUd[[PbÊSP]PBZXeP]VT
]^\bhaPbPeWP]bUÛaÉ[bZT[bT^RWTUcTa
cda]Î]WPaWP]Tccbc^ac_aXePc_a^YTZc
_ÊVÊ]VWP]bZPVXUcPbXV:P]bZTaTSP]
]ÉbcPÊa©]]dTccedgT]_^É]VcX[[_^_
ePaVT]UaÊ];^]S^]TT Spektra
Fakta Patrick Wolf
X Föddes den 30 juni 1983 i London, där
han bor kvar.
X Har skapat musik sedan 11-årsåldern
och släppt fem album.
X Är skolad musiker och känd för att
spela nästan alla instrument – exempelvis fiol, piano, theremin, gitarrer och
harpa. Men saxofon fixar han inte.
X Har samarbetat med Marianne Faithfull, Patti Smith, Owen Pallett (Arcade
Fire) och Alec Empire (Atari Teenage Riot) med flera.
X Är öppet bisexuell och förlovad med
sin William.
X Låten ”Bermondsey street” handlar
om kärlek som inte tar hänsyn till kön.
Patrick Wolf kallar den för sin ”2011kärlekslåt”.
X Gav ut sitt förra album med hjälp av
fansen, via investeringssystemet Bandstocks.
X Har producerat sitt senaste album
”Lupercalia” själv, och döpt det efter en
romersk fruktsamhetsfestival.
X Tycker att Stockholm är vackert och
har sin gudmor i Göteborg.
Rebecka Ljung
[email protected]
C6 Folk & familj
TISDAG 19 JULI 2011
REDAKTION: 042-489 91 24 E-POST: [email protected]
ANNONSER: 020-23 24 00 E-POST: [email protected]
Redigering: Kenneth Elofsson
X DAGENS NAMN
Sara
Sara är hebreiskt och har tolkats
som ”härskarinna” eller ”furstinna”. Sara började användas i Sverige i mitten av 1400-talet. Namnet kom in i den svenska almanackan på 1800-talet till minne av
den bibliska Abrahams hustru
som födde sonen Isak då hon var
90 år gammal. I slutet av 1980-talet blev namnet mycket populärt.
Omkring 63 000 heter Sara och
cirka 42 000 kallas så.
Namnsdag 20 juli:
Margareta och Greta
19 juli
I dag kan skåningarna börja
plocka hallon som nu börjat mogna längst ner i södra Sverige, detta enligt botaniska observationer
och statistik. Hallonbusken kom
till Sverige under 1500-talet, införd som medicinalväxt. Bäret ansågs vara bra mot svagt hjärta.
X HÖRT OCH HÄNT
Tillräckligt envisa klottrare drar
sig inte ens för att ge sig på tusentals år gamla hällristningar. Det
uppdagades för 20 år sedan, 1991,
då det visade det sig att några av
Sveriges finaste hällristningar vid
Nämforsen i Ångermanland förstörts när initialer huggits in
bland figurerna.
”Jag kommer nog alltid att vara 25”
CITATET
”I moralen räknas
endast avsikten,
i konsten endast
resultatet.”
Henry de Montherlant
1896–1972, fransk
författare.
X FÖDELSEDAGAR
70 år fyller 20 juli
Birgit Persson,
Landskrona.
Tills i fjol arbetade
hon på Borgmästargatan i Landskrona med att väva
och sy. Reglerna ändrades tyvärr
så hon fick sluta och då blev det
Bredgatan i stället några timmar i
veckan. Hon följer gärna med ut
på olika aktiviteter. Nu senast var
hon och lyssnade på Cadillac
Band i Kågerödslund. Nästa aktivitet blir Karnevalen i hemstaden
samt Ewa Rydberg på Fredriksdal
i Helsingborg.
70 år fyller 20 juli Liisa Guldstrand, Svedberga gård.
Hon har arbetat
som chef för tillståndsenheten i Helsingborg och
njuter nu av livet som
pensionär. Hennes familj består
av son och dotter med sambo,
samt en boxer.
70 år fyller 20 juli Bengt Bengtsson, Helsingborg.
Varje klädesplagg Aleisa Stefanovski tillverkar är unikt och sys oftast av återvunna tyger. Kläderna syr hon själv, men förhoppningen är att kunna
komma igång med en något större produktion lite längre fram.
Ett gammalt påslakan _Ê\X]]Ta ^\
Tccb^\\Pa[^eb^\T]VÊ]VXcXST]cX[[
QaX]VPSTbeXST]b_^acbcdVP4]Q[^\
\XV bT]P_bVd[ VPaSX] b^\ Q[TZcb Pe
b^[T]WXccPbXT][^__Xb[ÊSPUÛaT]QX[[XV
_T]VChVTa]PbP\[PaW^]_ÊbXVdcP]
PccaXZcXVceTcPePSb^\Z^\\TaPccQ[X
PeST\\T]]ÉaSTeÉ[bPccbbP\\P]
^RWSTbXV]T]ÉaZ[PabÉVTaW^]Pcc_[PV
VTc^UcPbcZÉ]]bWT[cbYÉ[eZ[Pac
~3TcQ[Xa]ÊV^cWT[cd]XZcePaYTVÊ]V
3T]T]PZ[É]]X]VT]ÉaX]cTST]P]SaP
[XZbÉVTa0[TXbPBcTUP]^ebZX^RWWÊ[[Ta
d__T]bePacVd[Q[^\bcTa_aXRZXVZaTP
cX^]UaÊ]Z[ÉSbcÊ]VT]SÉaZ[É]]X]VPa]P
WÉ]VTa[XZcb\É[[ZPaP\T[[Ta
Precis som hennes design, Éa STc Tcc
Qa^ZXVc[Xe0[TXbPBcTUP]^ebZX[Tec7^]
eÉgcTd__X7PeP]]P_Ê:dQP^RWQÛa
YPSTXcXSXVÊ[STaPccbh_ÊbX]\^a\^ab
VP\[P \PbZX] 3Ê ePa STc bc^aP eXSP
ZY^[Pab^\VÉ[[ST
?aTbbPaU^cT] UXRZ [^e Pcc eX[P d]STa
Tcc_PaÊa]ÉaW^][É\]PST:dQPUÛaPcc
dcQX[SP bXV cX[[ X]VT]YÛa X B_P]XT] SXc
WT]]Tb\P\\P^RWbhbcTabT]PaT^RZ
bÊU[hccPST8B_P]XT]caÉUUPSTW^]bX]
\P]^RW!#c^VSTSTcVT\T]bP\\P
bcTVTcPccQ^bÉccPbXVXBeTaXVT=ÉaQPa
]T]UÛSSTbeÉRZcTbÊcTa[dbcT]PccQÛaYP
bh=dcPaW^]STc[dV]c\TSbed[bcXVP
e^[P]VZY^[Pa8bcÉ[[TcbPcbPaW^]_ÊPcc
cX[[eTaZPT]Z[PQPa]Z[ÉSTaXV[PSPUÉa
VTaUÛaSTcTV]P\ÉaZTc<PSTQh\P
\P
~9PVÉa]ÊV^cPeT]X\_a^eXbPcÛaYPV
VÊa_ÊZÉ]b[P^RWYPVca^aPcc\X]PTaUP
aT]WTcTaUaÊ]^[XZPZd[cdaTa^RW[É]STa
WPabPccbX]Pb_ÊaX\X]STbXV]
Aleisa Stefanovski
”Jag är en lekfull person och är spontan av naturen, men i Sverige har jag
fått lära mig att lugna ner mig lite”
säger Aleisa Stefanovski.
eTaZPST^RWd]XZPWÉaWPaWP]ceTaZTc
UÊccST]QTchST[bTSTcUÛacYÉ]Pa8P]SaP
[É]STaeX[[\P]WP\ÉaZTbZ[ÉSTab^\
bXV]P[TaPa bcPcdb 9PV chRZTa ^\ ST]
beT]bZPcP]ZT]^RWbcX[T]\T]STcVÉ[
[TaPccWXccPT]QP[P]b\T[[P]T]Z[Pb]Xcc
^RW \hRZTc UÉaV ^RW \Û]bcTa bÉVTa
W^]
7^] caXeb QaP X BeTaXVT ]YdcTa cX[[
Ud[[^Peb^\\PaeÉa\T]b^\UÊaWT]]T
PccÛeTa[TePST]\ÛaZP[Ê]VPeX]cTa]
<T]XQ[P]SbPZ]PaW^][XeTcXB_P]XT]
^RW_Ê:dQPSÉa\P]_dbbPb^RWZaP
Rutigt med randigt,a^bP\TSaÛccST \Pb]Éa\P]\ÛcTa]ÊV^]_ÊVPcP]ST
dSSPchVTa]PUX]]TaÉ]SÊWPa\^]XcX[[ V[PSPcX[[a^_T]^RWWda\P]P[[cXSZP]
bP\\P]b
aÉZ]P \TS Pcc Q[X QYdST] _Ê T] Z^__
~8 BeTaXVT VX[[Pa \P] STc TVT]cX[[ ZPUUTW^bT]VaP]]T
Aktuell: Fyller 40
år 20 juli
Bor: I Bårslöv
Familj: Make och
två döttrar, mamma och syster i
Spanien
Gör: Designar egna barnkläder
Firar: På en uteservering i Barcelona tillsammans
med släkt och
vänner
På gång: Planerar
sin första egna
barnkollektion till
hösten
Längtar efter:
”Spontana möten,
känslor som tilllåts få utlopp och
gamla villor i Havanna där musiken från balkongerna hörs ner på
gatan.”
~<T]BeTaXVTÉaTccQaP[P]Sb^\[Ê
cTa \XV UÛaeTaZ[XVP \X]P SaÛ\\Pa 8
B_P]XT] WP]S[Pa P[[c ^\ ZPaaXÉa 3Éa
bZd[[TYPV]^VX]cTZd]]PcVÛaPSTcYPV
VÛaXSPVbÉVTaW^]
Till hösten börjar 0[TXbPBcTUP]^ebZX_Ê
<P[\ÛcX[[bZÉaPaPZPST\X^RWZ^\\Ta
Pcc[ÉaPbXVVad]STa]PXZ[ÉSTbSTbXV]
UaÊ]bZXbbcX[[UÉaSXVZ^[[TZcX^]EXSX]
cPV]X]VT]UXRZW^]WÛaPPccW^]WPST
ZÉ]b[PUÛaSTbXV]\T]PccW^]U^acUP
aP]STWPa\hRZTcZePaPcc[ÉaP
~9PVÉabYÉ[e[ÉaS^RWeTcPccSTcÉaT]
ZaÉeP]STbZP_P]ST_a^RTbbQPZ^\eP
aT_[PVV3TcÉaT]cdUUQaP]bRW\T]
STcWÉaÉaTccbcTVXaÉccaXZc]X]VUÛaPcc
YPVbZPZd]]PUÛabÛaYP\XV_Ê\X]ST
bXV]
Men att fylla fyrtio år Éa ]ÊV^c W^]
VÉa]P b[X__Ta B^\[XVP bZd[[T ZP]bZT
bÉVPPccSTcQPaPÉaT]bXUUaP\T]0[TXbP
BcTUP]^ebZXeTcPccSTcZP]ePaPY^QQXVc
Pcc]ÊT]eXbbÊ[STa
~9PV WPST T] [XcT] ZaXb eXS caTccX^
STc ePa X]]P] YPV UÊcc \X]P QPa] 0cc
Uh[[PUhacX^ZÉ]]bX]cTbÊZd[\T]YPV
cÉ]ZTaPcc[XeTcX]cTQTWÛeTacPb[dcQPaP
UÛaSTc9PVWÊ[[TaUPbceXScP]ZT]PccSTc
Éa]dSTca^[XVPQÛaYPa3TcÉa\hRZTc
b^\WÉ]STaX\Xcc[XeYPVdceTRZ[PbWT[P
cXST]^RWSTcZÉ]]beÉ[SXVcQaP<T]
YPVZÉ]]Ta\XVX]cTb^\\X]Ê[STaYPV
Z^\\Ta]^VP[[cXSPccePaP!$ÊaX]]Tabc
X]]TbÉVTaW^]^RWbZaPccPa
Anna
Bachmann
[email protected]
042-489 90 00
Foto:
Sonny Thoresen
[email protected]
042-489 90 00
Folk & familj C7
TISDAG 19 JULI 2011
X I DAG
X NAMN VI MINNS
...för 20 år sedan, 1991,
visade det sig att golf
kunde vara mer lönsamt
för bönder än odling eller djurhållning. I Stockholms län hoppades
lantbrukarna på att
golfsporten skulle öka i
samma höga grad som
dittills. När åkrarna blev
golfbanor kunde det ge
höga inkomster i form av
arrende från klubbarna
och statsbidrag.
För 160 år sedan, 1851,
avled den franske uppfinnaren och fotografen
Louis Jacques Mandé
Daguerre. Han var en av
fotografins pionjärer och
lyckades på 1830-talet
fästa människor och föremål på bild. Hans uppfinning, dagerrotypin,
blev dock inte den metod
för fotografering som
överlevde. En viktig anledning var att den inte
kunde mångfaldigas annat än genom att omfotograferas. Daguerre var
född 1787.
...för 70 år sedan, 1941,
exploderade ett tåg lastat med ammunition på
Krylbo station. Vagnarna blev helt demolerade
av de kraftiga detonationerna. Tre persontåg
som också stod på stationen brann upp. 24
personer skadades, varav sex allvarligt.
...för 90 år sedan, 1921,
öppnades en reguljär
flyglinje mellan Stockholm och Tallinn i Estland. Två flygbåtar av
märket Savoi och en
Junker med plats för fyra passagerare skulle
trafikera den 45 mil
långa sträckan över Östersjön. I oktober lades
linjen ner på grund av
för få resande.
Allas vår Wictor
fyller 2 år den 19/7
Grattis från
Mamma
Farmor och Farfar
Danne och Gammelfarmor
Vår älskade Viggo
6 år
Grattiskramar
Mamma, Pappa och Livia
Denna dag 1941 började det brinna kraftigt på
Krylbo station sedan ett tåg med ammunition exploderat.
Foto: SCANPIX
X KÄNDISJUBEL
För 65 år sedan, 1946,
föddes den rumänske
tennisspelaren Ilie Nastase. Han tillhörde
världstoppen i nästan 15
år och var rankad etta
1973. Han vann US Open
1972 och Franska öppna
1973. 1976 spelade han
Wimbledonfinal mot den
tio år yngre Björn Borg.
Då fick han stryk och
Borg inledde sin svit
med fem Wimbledonsegrar. Nastase var känd
för att vara en skämtare
på banan, men även för
att ha ett häftigt humör.
För 48 år sedan, 1963,
föddes skådespelaren
Kristina Törnqvist. Hon
har i mer än 25 år varit
engagerad vid Dramaten, där hon i år är aktuell i ”Scener ur ett äkten-
Grattis Viggo
på 6 - årsdagen
600
svenska FN-soldater
skulle sändas till den
unga staten Kongo för
att sättas in som lugnande faktor i inbördeskriget. Det beslutade denna dag 1960 den
svenska regeringen på
uppdrag av FN, Förenta
nationerna. Det var
FN:s generalsekreterare, svensken Dag
Hammarskjöld, som
bett om hjälp.
Foto: SCANPIX
Dagens ros och tack
alla snälla som ställde
upp och hjälpte mig när
jag föll på Södergatan
den 22/6-11.
Ingrid Mickelsson
Kristina Törnqvist
spelar med i Fanny och
Alexander på Dramaten,
med premiär nästa år.
I dag fyller hon 48 år.
Foto: LEIF R JANSSON
skap”, efter Ingmar
Bergmans film. På film
har hon setts som misshandlad hustru i ”Hem
ljuva hem” och kvinnlig
vän i Peter Dalles ”Skenbart”, och på tv i ”De
halvt dolda”, med manus
av Jonas Gardell. Med
premiär nästa år spelar
Kristina Törnqvist med i
uppsättningen av ”Fanny
och Alexander” på Dramaten.
Grattis!
Elias på 9-årsdagen
All uppvaktning
Den 11 Juni 2011
gifte vi oss på
stejlebacken i Borstahusen
Annette Johansson
och
Johan Persson
Nu heter vi båda Persson
på min födelsedag
undanbedes
Vigsel har ägt rum i Allerums kyrka den 4 juni 2011 mellan
Rebecca Norbo och Christer Collin
Vigselförrättare: Pär Stymsberg
Tärnor Madelene Norbo, Lovisa Berg.
Brudnäbbar: Brudparets barn Elina och Erik.
Nu mera heter hela familjen Collin.
Tack till alla som var med och gjorde vår dag helt underbar.
Foto Thomas Johansson
Linus 3 år
Vår Fia 18 år!
Hipp hurra
för Fia på hennes dag
Grattiskramar
från
Farmor
Många kramar, pussar och
paket från Mamma, Pappa
Emma, Elin
Smulan och Zäta
Grattiskramar från
Mormor och Morfar
Vi älskar dig!
Mamma, Pappa
och storasyster Elin
Tonårslivet är över för
alltid, välkommen
till ”vuxenlivet”
Grattis på 9-årsdagen
Johanna!
Grattis vår prinsessa
Elina Collin 5 år
Frida 15 år
Grattis vår goa tjej
Önskar Mamma, Pappa
och Sebastian
önskar
Mamma, Pappa och Erik
Farmor och Farfar
Grattis på 20-årsdagen
Jessika önskar Mamma,
Pappa, Jeppe, Jojjo o Jocke
Den 19 juli 1960 beslutades att Sverige skulle sända
FN-soldater till Kongo. Här står en av soldaterna
utanför en anläggning i Leopoldville samma år.
önskar
Farmor och Farfar
Grattis Sigge
2år
Kramar från alla i familjen
Sheila Johannesson
Landskrona
Ev uppvaktning
på min födelsedag
undanbedes vänligen
Gärle Ottosson,
Helsingborg
Grattis
på 9 - årsdagen
Maja
önskar
Mamma, Pappa och Ida
Stor kram och grattis på
din 4-årsdag den 19 juli
Emelie 5 år
Grattiskramar från
Mormor och Morfar
vår älskade
Oskar Rasmusson
önskar Viktor, Mamma,
Pappa, Farmor och Farfar
Så kommer du med
på Folk & familj:
Inför födelsedagen
Casper 8 år
Ett stort grattis
Elin Kovacek
på din 6-årsdag
önskar
Farmor och Farfar
Många grattiskramar
från
Mamma, Pappa, Elinor
Grattis Philip!
Idag fyller du 18 år
Julia 10 år
Grattis till första nollan!
Vi älskar dig!
Mamma, Pappa,
din syster Emma
Födelsedagskramar
Mamma, Pappa, John,
Robin och Vilgot
Julia 10 år
Grattis Kulta!
Många kramar från
Mummu och Tuffa
Hör av dig i god tid via mejl till
[email protected] eller på adress Folk& familj,
Helsingborgs Dagblad, 251 83 Helsingborg.
Om du skriver ”Frisvar” överst på kuvertet så behövs det inget frimärke.
Vi behöver veta namn, födelsedatum, bostadsort,
arbete, eventuell utbildning och intressen.
C8 Folk & familj
TISDAG 19 JULI 2011
Redigering: Kenneth Elofsson
X BEGRAVNINGAR
8 6aÊ\P]bc^a_b ZhaZP
WPa QTVaPe]X]VbVdSb
cYÉ]bcÉVcad\UÛaAnnaLisa Larsson Pegelow
:[X__P]
>UUXRXP]c ePa 9^T[
7P]bb^] <Pcb 2P[eÎ]
bYÛ]V9PVÉaUaÉ\[X]VPe
;^aT]i ^RW 3PVT] Éa
]ÉaP Pe 7É]ST[ >aVP
]XbcT]1^T[EXSTZTb_T
[PST 6P\\P[ UÉQ^S
_bP[\Pe;X]SQTaV^RW
EÊaT] Pe 6aXTV ?bP[
\Ta]P! !'$^RW!(&
bYÛ]Vb
6aPebÉcc]X]V bZTSST
_Ê:[X__P]b:P_T[[Zha
Z^VÊaS
8 C^aTZ^eb ZhaZP WPa
QTVaPe]X]VbVdSbcYÉ]bc
ÉVcad\UÛa Bengt Eneroth
>UUXRXP]c ePa 6ÛaP]
A^b\P] >aVP]XbcT]
;TXU 0W[QTaV b_T[PST
5ÛaZ[ÉSS 6dS UÛab_T[
^RW5dVPX5Sda8aÎ]T
9Û]bb^]bYÛ]V3PVT]Éa
]ÉaP^RW2^\TBd]SPh
?Ê cad\_Tc b_T[PST
2WaXbcTa 4ZbcTSc 9Tbd
Q[TXQTc \TX]T 5aTdST
^RW=^Rcda]T?ÊbPg^
U^]b_T[PST9ÛaVT]?Tc
cTabb^]?bP[\da]PccT]
?bP[\Ta]P"#! ^RW
!(&bYÛ]Vb
8 BP]ZcP <PaXP ZhaZP X
7T[bX]VQ^aV WPa QT
VaPe]X]VbVdSbcYÉ]bcÉVc
ad\UÛaInga-Lill Norén
7T[bX]VQ^aV
>UUXRXP]c ePa :YT[[
ªZT3Ta]TbcÊ[>aVP]Xb
cT] 2WaXbcX]P 9P]bb^]
b_T[PST0XaPe1PRW^RW
6P\\P[UÉQ^S_bP[\Pe
;X]SQTaV _Ê ^aVT[ 9^
WP] BP]SQTaV bYÛ]V
7YÉacPcbbPVP^RW7Éa
[XVWTcT]b\^aV^]?bP[
\Ta]P!#( (^RW!(&
bYÛ]Vb
8 AXbTQTaVP ZhaZP WPa
QTVaPe]X]VbVdSbcYÉ]bc
ÉVcad\UÛaAlly Svensson;Yd]VQhWTS
>UUXRXP]c ePa 1T]]h
BeP][Yd]V >aVP]XbcT]
=X[b0a]T
ªZWTST]
b_T[PST 0SPVX^ BÊ
bZX\aP]ST ePa P[SaXV
WPeTc^RW0Xa?bP[\Ta
]P !#( !'( ^RW !(&
bYÛ]Vb
6aPebÉcc]X]V bZTa X
\X]]Tb[d]ST]_ÊAXbT
QTaVPZhaZ^VÊaS
Googie
Withers död
3T]QaXccXbZPbZÊSTb_T
[TabZP]6^^VXTFXcWTab
ÉaSÛS7^]Q[Te(#Êa
aP__^acTaPa112=Tfb
6^^VXTFXcWTabQ[Te
\TbcZÉ]SUÛabX]\TS
eTaZP]X0[UaTS7XRW
R^RZbcWaX[[Ta|4]SP\
UÛabeX]]Ta| ("'D]
STabX]ZPaaXÉa\TSeTa
ZPSTW^]XT]aPScebT
aXTa^RWUX[\Ta6^^VXT
FXcWTabbXbcPUX[\Q[Te
|BWX]T| ((%UÛaeX[
ZT]WT]]Tba^[[_aTbcP
cX^]Q[Te>bRPab]^\X
]TaPSTT Spektra
8 BcaÛeT[bc^a_b ZhaZP
WPa QTVaPe]X]VbVdSb
cYÉ]bcÉVcad\UÛa AnnMari Paulsson ?X[PQ^
[Tc
>UUXRXP]c ePa ?PcaXZ
=TdWPdb >aVP]XbcT]
0V]TcP;PVTb^]b_T[PST
0XaPe1PRW^RWCaÛbcT
eXbP 2Pa^[X]T »eTa[XS
bYÛ]V 9PV WPa WÛac ^\
T]bcPS^RWB^\T]Qa^
ÛeTa\ÛaZPePccT]?bP[
\Ta]P!!#(^RW!#'
bYÛ]Vb
8©]VT[W^[\bZhaZPWPa
QTVaPe]X]VbVdSbcYÉ]bc
ÉVc ad\ UÛa Helén Johansson©]VT[W^[\
>UUXRXP]c ePa BPaP
6dbcPebb^]>aVP]XbcT]
A^QTac 7P[[QTaV b_T[P
ST 1Xbc Sd QTX \Xa ^RW
CaÛbcTeXbP
0]]XZP
5aP]bb^]bYÛ]V6PQaXT[
[Pb bÊ]V ;TXU CW^abÎ]
b_T[PST_Êcad\_TcCX
\Tc^bPhV^^SQhTCX[[
bP\\P]b UaP\UÛaST
b^[XbcTa]P B^\ T] Qa^
ÛeTa\ÛaZPePccT]?bP[
\Ta]P ! ^RW !#'
bYÛ]Vb
6aPebÉcc]X]VbZTa_Ê
©]VT[W^[\bZhaZ^VÊaS
8 ;PbPaTccTcb ZP_T[[ X
7T[bX]VQ^aV WPa QT
VaPe]X]VbVdSbcYÉ]bcÉVc
ad\ UÛa Arne Stridh
AÊÊ
>UUXRXP]c ePa 6[T]]
7ÊZP]bb^] ?Ê RS b_T
[PSTbEPaYPVVÊaXbZ^
VPaQTaV^RWSP[PabP\c
?Éa[T_^acT]
8 :[X__P]b :P_T[[ WPa
QTVaPe]X]VbVdSbcYÉ]bc
ÉVc ad\ UÛa Ingvar
”Bryggarn”
Persson
:[X__P]
>UUXRXP]c ePa 1T]Vc
0a]T8ePabb^]>aVP]Xb
cT]1^T[EXSTZTb_T[PST
0eT<PaXPPeBRWdQTac
^RWCaÛbcTeXbPPe1T]]h
0]STabb^] ?bP[\Ta]P
"( %!% ^RW %"
bYÛ]Vb
8 0[[Tad\b ZhaZP WPa
QTVaPe]X]VbVdSbcYÉ]bc
ÉVcad\UÛaThord Frennesson;PaÛS
>UUXRXP]c ePa 4eP
6d[[\^>aVP]XbcT]4eP
0]SaÎ 2P[eÎ] b_T[PST
0Xa Pe 1PRW ^RW BÊ
bZX\aP]ST ePa P[SaXV
WPeTcPeCPdQT_Ê^aVT[
?bP[\Ta]P!!#(^RW
!(&bYÛ]Vb
8 0[[Tad\b ZhaZP WPa
QTVaPe]X]VbVdSbcYÉ]bc
ÉVcad\UÛaGittan Skoglund3^\bcT]
>UUXRXP]c ePa 4eP
6d[[\^>aVP]XbcT]4eP
0]SaÎ 2P[eÎ] b_T[PST
=Éa\PaT 6dS cX[[ 3XV
^RWCahVVPaTZP]X]VT]
ePaP?bP[\Ta]P ((!#(
^RW!(&bYÛ]Vb
8 1YÛa]TZd[[P ZhaZP X
ªbc^a_WPaQTVaPe]X]Vb
VdSbcYÉ]bc ÉVc ad\ UÛa
Walborg Olsson ªb
c^a_
>aVP]XbcT] 0]]XZP
1hbcaÛ\ b_T[PST CaÛb
cTeXbP^RW2WTbb?Taah
BR^ccX bYÛ]V 3Éa a^b^a
P[SaXV SÛa ^RW 9PV WPa
WÛac ^\ T] bcPS ?bP[
\Ta]P!" !#'^RW! bYÛ]Vb
8 7ÛVP]Éb ZP_T[[ WPa
QTVaPe]X]VbVdSbcYÉ]bc
ÉVcad\UÛa Kjell Stark
7ÛVP]Éb
>UUXRXP]cePa<PV]db
=^aSbcaÛ\>aVP]XbcT]
=X[b ChZTbb^] b_T[PST
EX[P^RW7^a][Êc?bP[
\Ta]P!#(!"$^RW!(&
bYÛ]Vb
Vår älskade
Stina Hedin
* 29 september 1945
har idag stilla insomnat
Munka-Ljungby
den 14 juli 2011
Åsa och Jonas
Annika
Camilla och Mikael
Anders
Barnbarn
Mor
Syskon
Stilla,så stilla
Du kära nu slumrar
Borta från sjukdom och strid
Stor är vår saknad men
dock vi Dig unnar
Vila i frid
Enligt familjens önskan
sker begravningen i
stillhet.
Tack avd.23 Ängelholms
sjukhus.
Istället för blommor tänk
gärna på Cancerfonden
tel.020-595959
Minnesord Så
skriver du:
X Minnesord får vara
högst 2 000 tecken skrivet i dator, eller 25 maskinskrivna rader. Insända minnesord ska innehålla uppgifter om den
avlidnes ålder, hemort
samt närmast anhöriga.
Bifoga gärna bild.
X Publiceringen är gratis, men redaktionen förbehåller sig rätten att
korta och redigera inkommet material.
X Minnesordet ska vara
undertecknat med både
för- och efternamn. Ett
namn kan också stå som
representant för en
namngiven grupp. Minnesord ska vara sakliga
och inte innehålla dikter
Min innerligt älskade Far
Vår käre Bror
Per-Erik
Jönsson
* 31 maj 1922
Foto: GÖRAN STENBERG
och verser. Skriv inte
i Du-form.
X Avsändarens namn
och telefonnummer ska
alltid bifogas.
Dagblad, 251 83 Helsingborg
Munka Ljungby
den 9 juli 2011
Posta till: Familjeredaktionen, Helsingborgs
Fax: 042-489 93 70
Anders
Ragnar
Stig och Karin
Släkt och vänner
Inom några år tror forskarna att det kommer att finnas bot och möjlighet att förebygga Alzheimers sjukdom.
Det finns alltså hopp! Och med din hjälp kan hoppet bli verklighet.
Hjälp oss att stödja forskningen.
PG 90 11 19-8 eller BG 901-1198
www.alzheimerfonden.se
Telefon 020-30 11 30
Minnesblad vid alla minnesgåvor.
Glöm inte dom som glömmer!
G
Brodde
Broddesson
* 23 september 1939
har i dag stilla insomnat
Helsingborg
den 8 juli 2011
Pierre
Peter
Charlotte och Michael
Lovisa, Elvira
Syskon, släkt och vänner
Minnesstund äger rum i
Helsingborgs krematorium
torsdagen den 28 juli
kl. 14.30. Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk på Cancerfonden
tel 020-59 59 59.
Vårt allt
Bertil Rönn
* 1 mars 1927
Åstorp
14 juli 2011
Mille
Pär och Ingela
Hanne och Lenny
med respektive
Min älskade
från våra ungdomsår
aldrig, aldrig mer
Din hand jag hålla får
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
Tänk på sjöräddningen i
Mölle / Höganäs
pg 900500-0
bg 900-5000
har idag hastigt lämnat
oss i djup sorg och
saknad.
E-postadress:
[email protected]
Det finns hopp!
Vår käre Pappa
Svärfar och Morfar
Jesus sade: "Jag är
uppståndelsen och livet.
Den som tror på mig
skall leva om han än dör,
och den som lever
och tror på mig skall
aldrig någonsin dö."
Joh. 11:25-26
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Barkåkra kyrka
fredagen den 12 augusti kl.
13.00, därefter inbjudes
till Församlingshemmet.
Svar om deltagande vid
minnesstunden meddelas
till Svenssons Begr. byrå
tel. 0431 - 135 20 senast
måndagen den 8 augusti.
Tänk på Bibelsällskapet
pg. 90 06 26 - 3, EFS
mission bg. 900-9903,
Oasrörelsen pg.
79 08 90 - 8 eller
Stockholms Stadsmission
pg. 90 03 51 - 8.
Vår käre
Make
Pappa, Svärfar
Farfar och Morfar
Rune
Johansson
* 10 juli 1942
har lämnat oss,
släkt och vänner.
Ängelholm
den 13 juli 2011
Inger
Henrik och Charlotta
Märta, Gustav
Linda och Daniel
Annie, Ian
Älskad - Saknad
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga Korsets
kapell torsdagen den
28 juli kl. 10.30.
Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
Min mening C9
TISDAG 19 JULI 2011
Redigering: Marie Sahlén
REDAKTÖREN
HAR ORDET
X Det är semestertider för
vissa av oss och dags att
jobba igen för andra. Min
mening-sidan är öppen
hela sommaren.
X I dag publicerar vi Ingrids reflektioner från en
sjukhusvistelse.
X Och signaturen ”Fia
med knuff” uppmanar alla
att skriva på namninsamlingen för en folkomröstning om Saltkristallerna.
Marie
Sahlén
Människan spelar liten roll för klimat
Svar till Börje Widerberg
med rubriken ”Om jordens
medeltemperatur”, 16/7.
Angående jordens V[^QP[P
cT\_TaPcdabÊeX[[YPV^RZbÊ
d__\P]PPccbÛZPX]U^a\P
cX^]_Ê]ÉcTc\T]WT\bXSP]
UaÊ] =PbP 6Xbb b^\ 1F
WÉ]eXbPa cX[[ QTWÛeTa Z^\
_[TccTaPb D__VXUcTa]P UaÊ]
6XbbZ^\\TaUaÊ]\PaZbcP
cX^]Ta ad]c ^\ZaX]V eÊa
eÉa[S3TbbPeÉSTabcPcX^]Ta
ÉaeÉ[SXVc^YÉ\]cUÛaST[PST
STÉaPe]Pcda[XVPbZÉ[eP][X
VPbcXcÉccQTQ^SSP^\aÊST]
\TSP]STÉaQTchS[XVc^eP]
[XVPaTXcX[[TgT\_T[BXQXaXT]
^RWPaZcXbZP^\aÊST]3Tbb
dc^\bÊWPa\Ê]VPbcPcX^]Ta
b^\ cXSXVPaT QTUP]] bXV X
[P]SbQhVS]dbcPS^\ZaX]V
bXV _Ê Vad]S Pe daQP]XbT
aX]VT] 1Tc^]V ^RW PbUP[c
bZP_PaTcc\XZa^Z[X\Pcb^\
Éa # VaPSTa ÛeTa ^\VX
eP]ST[P]SbQhVS
\P]T]V[^QP[\TST[cT\_T
aPcdabP\cXSXVcb^\\P]bZP
cPWÉ]bh]cX[[daQP]WTPcTU
UTZcT]bÊbÉVTaSTcbXVbYÉ[ec
PccSTÛ__]Pad__UÛa\hRZ
Tc V^SchRZ[XVP P]cPVP]ST]
EX[[ \P] WP \Ta ^QYTZcXeP
d__VXUcTabÊÉaSTcQÉccaTPcc
bTePSbPcT[[XcTabÉVTa^\bP
ZT] >RW SÊ d__\P]Pa YPV
ST]X]caTbbTaPSTPccVÊX]_Ê
fffSaa^hb_T]RTaR^\
3Éa[ÉVVbST]V[^QP[P\TS
När man utifrån cdbT]cP[b T[cT\_TaPcdaT]dcUÛaePaYT
^YÉ\]c UÛaST[PST eÉSTabcP \Ê]PSbTSP] (&(SÊeXUXRZ
cX^]TabZPUÛabÛZPeÉVPbP\ STUÛabcPeÉSTabPcT[[XcTa]P
1[Xa STc SÊ ePa\PaT T[[Ta
ZP[[PaT.1FWPaaÉccXPccSTc
Éa eP]bZ[XVc Pcc eÉ[YP (('
b^\dcVÊ]Vb_d]ZcTUcTab^\
eX WPST T] ZaPUcXV 4[ =X]^
STcÊaTcb^\SaTed__cT\
_TaPcdaT] <T] ÉeT] ^\
cT\_TaPcdaT] U^acbÉccTa Pcc
bcXVPbÊca^aYPVPccÉeT]1F
ZP]TaZÉ]]PPccST]WPabcX
VXc QTchS[XVc [Ê]VbP\\PaT
d]STa!cP[TcÉ]cXSXVPaT
STRT]]XTa ?a^Q[T\Tc UÛa
8?22ÉaPcc\P]_Ê(cP[Tc
UÛadcbÊV VT]^\ Z[X\Pc\^
ST[[TaX]V Pcc cT\_TaPcdaT]
bZd[[TPRRT[TaTaPX]cTQa^\
bPX]
Det blir allt \Tad__T]QPac
Pcc [Pa\Tc ^\ Z[X\PcW^cTc
ePaQTchS[XVcÛeTaSaXeTc3Tc
WP]S[Pa X]cT QPaP ^\ Pcc
cT\_TaPcdaT]X]cTWPaÛZPc
b^\\P]ca^SSTdcP]^RZbÊ
^abPZTa]P cX[[ ePS b^\ bcha
Z[X\PcTc3ÉaWPaeX\É]]X
bZ^aT]QTchS[XVc\X]SaTa^[[
É]ePSeXcXSXVPaTca^cc
Tobias Bäckström
Kyrkhult
[email protected]
042-489 93 07
X TYCKT PÅ NÄTET
”Det är väl för
bövelen bättre
dom spelar
riktiga spel om
så på gatan än
att dom springer
runder o stör
och förstör! När
jag var liten fick
man minsann
leka överallt
utan massa
klagomål. Om
hbg-hem är så
jädrans känsliga
så får banne mig
anpassa bostadsområdena till
barn oxå!”
Signaturen ”Puzzen03” om
”Gatan blir basketplan - okej
eller inte?”
X WEBBFRÅGAN
Såg du VM-finalen mellan
USA och Japan? Ställningen då 471 personer svarat,
fördelning i procent:
Ja!
37
Nej
30
Bryr mig inte om fotboll
32
X MEST LÄST
PÅ HD.SE I GÅR
1. Så smet de från
dödskörningen
2. Två bilbränder
i Helsingborg i natt
3. Gatan blir basketplan
– okej eller inte?
4. Rånarna erbjuder sig
sälja tillbaka mobilen
5. Stort polispådrag
GÖR SÅ HÄR. Skicka per
brev, fax eller e-post. Skriv
kort, högst 2 500 tecken. Endast i undantagsfall publiceras längre texter. Insändaren måste åtföljas av namn,
adress och telefonnummer.
Redaktionen förbehåller sig
rätten att korta och redigera
texterna. Insända bidrag returneras inte.
Uppföljning
av externa
utförare
Ett sjukhus med goda utsikter
Tänk dig att duTUcTa!cX\
\Pab Y^QQXV aTbP ceX]VPb
ÛeTa]PccP_ÊP]]P]^ac_^
_d[Éa STbbdc^\ 4cc T]SP
W^cT[[WPaÛ__Tc^RWT]eÉ]
[XV _^acXTa QTZ[PVPa Pcc STc
T]SPWP]ZP]TaQYdSPÉaT]
bÉ]VXTccUhaQÉSSbad\ceÊ
WTaaPa^RWT]SP\b^eTaSÉa
aTSP]
9PWP
|<T]|cX[[ÉVVTaWP]|YPV
bTaPccT]b^UUPXU^PYÎ]Q[Te
[TSXV]dbÊ.?aXbTcÉabP\
\P|BZd[[TSdPRRT_cTaP.|
Min resa var b]PQQ cahVV
Z^acP\Qd[P]bcX[[7T[bX]V
Q^aVbPZdc;dV]c^RWcahVVc
b[dbbPSTbYPVad]c\X]PP]
WÛaXVPbÉ]STYPVWT\|AX]V
Ta^\YPVbZPWT\|:^\\Ta
eXS!!cXST]_ÊPeST[]X]VT]
cPbT\^cPeePa\PÛV^]^RW
[TT]ST bÉVTa W^]) |CheÉaa
WPaeXQPaPT]QÉSSXQ[P]SPc
ad\ceÊWTaaPab^eTaSÉa]d
eX eX[[ WT[bc X]cT WP ]ÊV^] X
Z^aaXS^aT]|
9PWP
<T]\TS]ÉaWTccX[[ST'
ÊaT] cÉ]ZcT YPV) |7TaaPa ~
bYdZPSTbbdc^\~_Êad\\Tc
Éa eÉ[ \Xcc \X]bcP QTZh\
\Ta|1[XaZ^__[PScX[[|bhaT
[X]P|^RWbÊeXSPaT:[^RZP]
UT\Z^\\Ta\P]^RWZ^[[Pa
\Xcc bhaTd__cPV YPV [TeTa
;XZP QaP Pcc VÊ _Ê c^P SÊ
Ad[[Pa XW^_ [Xe[X]P] ^RW
eX]V[PaXeÉV
Jag möttes inte Pe 2WP]T[
]d\\Ta$9PV|bP]TaPa|P[[
cXS c^P] UÛaT bXcc]X]V ~ WÉa
UP]]b X]cT _P__Ta X WP]S
SdZbc^aZT]T[[TaWP]Sb_aXc
4]SPbc T] h]Z[XV ad[[T Pe
bÉ\bcPZeP[XcÎ3ÉabcÊaYPV
TUcTaPcccXSXVPaTd]STaSPV
VY^ac T] _a^ecPV]X]V ceÊ
Svar till signaturen ”Gustaf”
med rubriken ”Har det verkligen blivit bättre”, 13/7.
Insändarskribenten kunde se sommarnattens leende och ljusets skiftningar över Ven.
Arkivfoto: CHRISTIAN TÖRNQVIST
Û__]P bÊa X ad\_P] 7PST
YPVX]cTbcÊcc_Ê[Xe[X]P]WPST
YdWYÉa]P]Ud]VTaPc^RWYPV
aX]Vc TUcTa WYÉ[_ 9PV ÛeTa
[TeST
Morgonbestyr och eXS cX
ST] QÛaYPa eX WÉ[bP _Ê ePa
P]SaP^RWTUcTa]ÊVaPSPVPab
b\Ê_aPc UaP\bcÊa ZPcPbca^
UTab^\QTZÉ\_Pb\TS^[XZP
VaPSTa Pe UPYcPaP]SP 4]P
bcÊT]STXP[[chbcWTc
3TcÉ[SaT_PaTcSÉaW^]Éa
X][PVSXP]SaPÉ]ST]PebYdZ
WdbTcSTcÉaW^]b^\^aZPa
QTbÛZP bX] \P] EPaYT SPV
Z^\\TaST]]P[X[[P[X[[PUad
^RW _T__Pa bX] \P] WP]
b^\]PacX[[ÉacahVVXWT]]Tb
]ÉaWTc 7^] bÉVTa cX[[ \XV
|3TcePaYdX]cTbÊWÉaeXWP
STcÉ]Zc^bb|=ÉTX]cTUÊQ^
XW^_
3^Zc^a] VÊa a^]ST] ^RW
W^] QTa ^\ bP\cP[ |9PV
Z^\\Ta|bÉVTaWP]^RWWP]
VÛa STc 7P] [hbb]Pa [dV]c
WÊ[[Ta\TS^RWbÊeXSPaT^RW
VÊa\TS^aST])|9PVbZPVÛaP
ePSYPVZP]|9PVVPaP]cTaPa
X STccP ]d UP]]b STc X]VTc
UaXSUd[[PaT ad\ X 7T[bX]V
Q^aV
Satt halva natten ^RW bÊV
b^\\Pa]PccT]b[TT]ST[Yd
bTcbbZXUc]X]VPaÛeTa]PccT]
^RWET]ePRZTacWÛVcXS[XVc
]ÉbcP]bÊcPRZUÛadcbXZcTa]P
7T[bX]VQ^aVb bYdZWdb QYd
STa_Ê
9PVeX[[WT\CeÊUÊaUPaP
_Ê UÛa\XSSPVT] bÉ]VPa]P
aTSP]STbX]UXRTaPST^RWQÉS
SPST^RWT]|Z^aaXS^a|Z^\
\Ta X] U[Ta eÉ]cPa SÉa dcT
\T] UÛabc T] |bc^a\
UÊVT[|bc^aQd[[aP]STWTaaT
\TScT[TU^]T]XWP]ST]bZÛ
cP]ST|PUUÉaTa|^RWbÊeXSPaT
0]WÛaXVPaÉccPacX[[^RWWP]
[P]SPaXbÉ]VT]XeÉ]cP]_Ê
d]STabÛZ]X]VSTcVÊaU^ac
9dQ[P]ST V[PS \TSST[Pa
WP]PccWP]UÊaVÊWT\9PV
b^eT]cX\\TTUcTaSTc
Min rara doktor WPaUÊcc[ÛUcT
Pe ÛeTa[ÉZPaT Pcc YPV UÊa VÊ
WT\9PV[^ePaWÛVcXS[XVcPcc
YPVbZPVÛaPP[[cUÛaPccSTbZP
b[X__PbT\XVXVT]4UcTaT]
eTRZPY^QQPaYPVU^acUPaP]ST
_ÊSTc
=TaT eXS P_^cTZTc ~ VXRZ
bYÉ[e_dWEÉ]cP]ST_Ê\X]P
SÛccaPab Û\\P ^\eÊaS]PS
cÉ]ZTaYPV_ÊePSYPV[É\]Pc
3T]bc^aPbZP]SP[T]VT\T]
bP\\TSWT[PBeTaXVTbbYdZ
Wdb) c^P[TccTa]P <T] ~
UaP\UÛaP[[cST]]Pd]STaQPaP
_Tab^]P[b^\\P]bhbcT\P
cXbZcdc]hccYPa^RWb[XcTadc
BZP\
EPaZT]STT[[TaeXQTWÛeTa
|BP[cZaXbcP[[Ta|
Ingrid
Helsingborg
X KORT SAGT
Slutspurt inför folkomröstningen
DEN TYSTA NÖDEN
Den 27 juli ÉaP[[aPbXbcPSP
VT] UÛa ST] b^\ eX[[ bZaXeP
_Ê [Xbc^a]P ^\ T] U^[Z^\
aÛbc]X]VP]VÊT]STBP[cZaXb
cP[[Ta]P
EÊaP bchaP]ST X7T[bX]V
Q^aVbÉVTaPcceXaÛbcPcUaP\
ST_^[XcXZTaeXWPaWÉaXbcP
ST]]d^RWPcceXQ^aSTeTcPc
ePSSTbc^SUÛaEXQ^aSTWP
UÛaca^T]ST UÛa ST\ ©]SÊ
ÉaUaÊVP]^\YdbcBP[cZaXbcP[
[Ta]PbÊeÉ[SXVcb_TRXT[[
9PV bh\_PcXbTaPST \TS
Vem hjälper unga som är arbetslösa utan pengar och
mat? Var finns tröst för föräldralösa? De måste vara attraktiva och inspirerande om
en arbetsgivare ska ge dem
sommarjobb. Vem vill lyssna? De äldre har brådis med
boule, PRO, stavgång, dans
och utfärder. Hoppas det
finns änglar som rycker in...
Henny Sjöberg
Helsingborg
|\Xcc|_PacXXÛeaXVPUaÊV^a
\T]X]cT]ÉaSTcVÉ[[STSTccP
\Pbc^S^]cQhVVT 5Ûa bT]c
.X]bTaYPVPccYPVaÛbcPcUT[
4[[Ta bZP eÊaP UÛaca^T]ST
eP[SP É]SÊ [hbb]P cX[[ b[dc.
3Tc\ÊbcTSTeÉ[É]SÊVÛaP
^\U[TaÉ] _Tab^]Ta
eX[[ WP T] U^[Z^\aÛbc]X]V
EPSZP]ePaP\TaST\^ZaP
cXbZc.3dZP]aÛbcPP]cX]VT]
UÛa T[[Ta T\^c ;Êc \É]]X
bZ^ab^\Q^aWÉaX7T[bX]V
Q^aVUÊbÉVPbXcc
9PVZÉ]]TacX[[caT_[PcbTa
STcUX]]bZP]bZTU[Ta.SÉa
Sd ZP] bZaXeP _Ê [XbcP] ^\
U^[Z^\aÛbc]X]VT]:PUÎ1P
VT[b_ÊBÛSTaVPcP] !\Xcc
T\^cZhaZ^VÊaST]CW^aTb
QPVTaX_Ê:d]VbVPcP]%^RW
7É[b^Q^ST] ;XUT _Ê 7Ébc
\Û[[TVaÉ]ST] \XccT\^c
BhbcT\Q^[PVTc
BZh]SP_Ê
Fia med knuff!
Helsingborg
Man kan lätt UÛaeX[[PbXSXcc
X][ÉVVPccca^PccT]eTaZbP\
WTcXZ^\\d]P[aTVXÉaST]
T]SPeÉVT]UÛaPccUÊTcc_Ta
UTZc aTbd[cPc ^RW ZeP[XcTc
4]cTZ b^\ Sd cPa d__ b^\
TgT\_T[ePaT]eTaZbP\WTc
b^\ePaQaPX]^\eXbbP^\
aÊST]^RW\X]SaTQaPX]^\
P]SaP=ÉaSTcQTb[dcPSTbPcc
d__WP]S[PSTbbeTaZbP\WTc
b^\ X]cT Éa T] Z^\\d]P[
ZÉa]eTaZbP\WTc Pe T] Tg
cTa] dcUÛaPaT ePa bhUcTc Pcc
WÛYPVT]^\b]XccbZeP[XcÎ]UÊ
X]]hPXSÎTa_ÊWdad__SaP
VTcZP]dcUÛaPb^RWUÛ[YPd__
eÊaPbZPccT_T]VPa_ÊTcc\Ta
]^VVaP]cbÉccEXca^aPccSTc
UX]]b TgcTa]P dcUÛaPaT b^\
ZP]VÛaPTccQÉccaTY^QQb^\
ÛeTacXSZP]YdbcTaPb^RWP]
_PbbPbcX[[X]eÊ]Pa]PbQTW^e
CaTZ[ÛeTa]b\Ê[bÉcc]X]VÉa
Pcc Z^]cX]dTa[XVc UÛ[YP d__
^RWUÛaQÉccaPP[[PeÊaPeTaZ
bP\WTcTa
EXeX[[WPT]_a^UTbbX^]T[[
aT[PcX^] \TS eÊaP TgcTa]P
dcUÛaPaTSÉaUÛaÉaZaPeT]_Ê
d__UÛ[Y]X]V^RZbÊWÛVP=Éa
eXX]cTÉa]ÛYSP\TS]ÊV^]
ST[PeeTaZbP\WTcT]SÊVT
]^\UÛab T] SXP[^V ^RW SXb
ZdbbX^]UÛaPccbÉccPX]^[XZP
ÊcVÉaSTa^RWd]SeXZPPccSTc
bZTaXVT]XUaP\cXST]
Det är bra att SdUaÊVPa^\
ZeP[XcTcbd__UÛ[Y]X]VT]BcP
ST]b^[XZPUÛaeP[c]X]VPaVT
]^\UÛaTccP]cP[\Éc]X]VPa
^RWd]STabÛZ]X]VPaPeWT[
bX]VQ^aVPa]Pb d__UPcc]X]V
PeeÊaP^[XZPeTaZbP\WTcTa
7T[bX]VQ^aVb bcPS \ÉcTa
ÉeT]cX[[bP\\P]b\TSB:;
BeTaXVTb :^\\d]Ta ^RW
;P]SbcX]V Wda ]ÛYSP eÊaP
Zd]STaÉa\TSeÊa\h]SXV
WTcbdcÛe]X]V <Éc]X]VPa]P
VÛabUÛaPccZd]]PdceTRZ[P
^RWUÛaQÉccaPST]eTaZbP\
WTcb^\bcPST]P]bePaPaUÛa
XTVT]aTVXT[[TaXTgcTa]aTVX
3TccP[XVVTaXT][XVWTc\TS
CaTZ[ÛeTa]b\Ê[bÉcc]X]VPcc
bcÉ]SXVc UÛaQÉccaP ^RW dc
eTRZ[P bcPST]b eTaZbP\WT
cTa
Magnus Jälminger
ordförande i stadsbyggnadsnämnden
Helsingborg
TISDAG 19 JULI 2011
C10 Sommarkrysset
PUSSELKRYSS
FIBER
FRÅN
BARK
SÄGS
LÄTT
HAR DU SKRÄP,
SÄGS
SAMT FÅGELN
VARA
IBLAND NOG HU- VÄRMVARA EN VUDET PÅ LANDS- FROM
ORT
VAJADE
FORDOM
I FÄLT
VISSA ÄR
AV
PAPPER
MANNE-
SÅDANA
KAN MAN
ETT
EJ KÄNG TER NOG MED
SPEL, LÄSER
KONTAKT- SIG OFTA MUNTRA
BL A ANNONSER LITE... TILLROP
VÄXER
PÅ
TRÄD
KULÖR
HÖGRE
OCH
MILDA
FINNS
SVÄNG
DANS I
TVÅTAKT
VACKER
FORM
AV
KVARTS
AGATHA
CHRISTIEDECKARE
TON
INTE
MÅNGA
SAKNAS
EJ I KÖK
SJÄLVSPILLAN
STÖRRE
STYCKE
DROGHANDEL
SMÄRRE
VERKTYG
FLYGARE I
MYTOLOGI
SÅDANT
FORSLAR
DJUR HIT
OCH DIT
VAR DEN FÖRKANSKE ÄNDRAR
BÄREN I
ANBURKEN SIKTET
PRAKTVAGN
DRILLAD
OBRUKBAR
INTE OVANLIGT
PÅ MATBORDET
DYNA
KAN VARA
FÖR
SÅDAN
SISAL FÅR MAN
FRÅN VÄXTEN...
KAN MAN
SE I
PARIS
HUSDJURSHUS
LANDSKOD
FÖR
TOGO
KAN NÄR FRU
BETYDA FORTUNA
SHILLING SVIKER
DET STABILISERAR
NÅGOT
OVANLIGT
VILL VI
VÄL VÅR
DÖRR OM
NATTEN
FEMFEMMAN
LÄKEMEDEL, BL A
VÄLVILLIG
GUD
BEGREP
I VISSA SANDIGA TRAKTER
GRUNDÄMNE
FRUSEN
VARA
SVÅR
KONFLIKT
SATTE
I SIG
FINARE
TITEL
SKA
VISSA
MÅL
KURAGE
STORSTAD
VILL VI
INTE HA
I GAPET
INDISK
DELSTAT,
TURISTMÅL
SMÅ, SMÅ LAXAR
UTTRYCK
FÖR
AVSKY
KUNDE
JU INTE
“TITANIC”,
SA MAN
EN
GAMMAL GJORDE
KULTUR- NOG
VÄXT KOCKEN
Kan du hitta de åtta
svaren på fyra bokstäver
var och sedan pussla in
dem i rutmönstret?
BOGSERA
ÖVERLÄGGNING
BRUKAR
SITTA
DÄR OCH
UGGLA
PASSAR
VATTEN- BRA
TILL
DRAG SOPPAN
DANSAR
BOXARE
I
Svaren går vågrätt och
lodrätt, vilket gör att ju
mer du kan, desto
lättare blir det.
BETRAKTAR
NÄMNS
IBLAND
MED SUS
GJORDE
VARGEN
BYTET
PLAGG
BESITTNING
GOTT
MÅTT
BILDADE
EN TYP
AV
SAX
KAN
SKARV
BLI
ÅSYFTA
JAGAR
PÅ SAVANNEN
TVÅ LIKA
VÄTA
FICK
MAN VID
TRÄFF
EN DEL
AV VÅRT
LAND
HAR MAN
I STYRELSE
KAN BLI
TILL
SKICKLIGHET
LEGERING
HAMNAR
OFTA I
UGN
KAN VI
NÄR
NÅGOT
SAKNAS
DAMMSUGARE
GÖR
HANEN
SOM EN
VÄCKARKLOCKA
KREATUR
ÖGONFÄGNANDE
RÄTTSREGEL
BETEENDE, SÄTT
SKA JU
EN HETVÄGG
AULA
HONDJUR
SÖKER
STÄDSE
VETGIRIG
KINAS
STYRELSE
1368-1644
BORTÅT
30000
KVINNOR
HETER SÅ
BENDEL
ELEKTRONVOLT
ORDBTET
LUSENS
ÄGG
DEN ÄR
EN SJÖFÅGEL
MYCKET
ALLVARLIGA
UPPBRAGT
Facit för senaste kryssen
FÅGEL
LUSTIGKURRE
GER
SKEN AV
MAN KAN
GÅ I SAKTA
RÄVSVANS
VILDVUXEN
FÖRSE
SIG
VISS BOXARE
TOG SIG
NAMNET...
BEFÄSTNING
BRUKAR
KOCK
LOVAR
OCH
SVÄR
FORNTIDA
KONUNG
MELLANRUM
ÄR VISSA
KAR FÖR
VILL
VÄNNER
OCH
BEKANTA
TORDE
DET I
DUSCHEN
I SÅDAN
FINNS
DET
NIKOTIN
SLÄPPA
LOSS
FÖRENING
KÄLLSKRIFTER,
I KLOCKBUTIKEN
STÅR
OMSIDER
BABY
JOBBAR
OFTA VID
GRÄNS
FALNAR
BLUNDER
KLIPPS
TILL
VÅDER
KAN MAN
SE HÄNGA
I KRAN
VISAR
VISSA
KORT
VÄV
DRYCK
BÅT
KAN
HAMNA I
SVAMPKORGEN
BESTÄMD
MÄNGD
ALIKAN
T EX
BARACK
OBAMA
BRUKAS
OFTA VID
AVVERKNING
FEGIS
© WW 1393
DEN ÄR
BELÄGEN
FRAMTILL
SALSA
KAN
EN
SNIDARE
SLOPAD
PENG
I DEN
HELIGA
SKRIFT
EXISTERAR
VILL NOG
SPARSAM
PÅ MARKNADEN
BL A EN KLANDER
STYCKNINGS- STÅR
DETALJ RYCKEN
VÄKTARE RÖRD
AV GODA TILL
SEDER TÅRAR
KAXIG
GÖR MAN
SCHNITZEL
LYSANDE
UTGÅR
FRÅN
VISST
NAV
KAN MAN
FÅ I BÅT
GRÖNOMRÅDE
NAKEN
VID
VESTIBULEN
JÄMNADES MED
MARKEN
HONDJUR
SER MAN STORDÅD
I VISSA SMÄRRE
BYGGHAMNAR STENAR
HAR KÄNNEDOM
UTRUST- VISST
NING SKYDD,
ELLER HÖR TILL
RÅÄMNE BILEN
DET HUVUDSAKLIGA INNEHÅLLET
BLEV NOG
FINA
SÅSEN
FOTBOLLSSPELARE
KAN JU
VARA EN
KRITISERAD
FISK
EN TYP
AV
LINOR
KAN MAN
KÄNNA AV
VID DANS
BRUKAR
DET VID
GRILLEN
TUR
SMÅTJEJER
VÄRMER
SKULTEN
VIKTORIA
LAND,
STAT
SAKNAR
SLARVER
DEN
MJUKAR
UPP
VATTNET
TIDNING, GÖR
GAVS UT MAN
I HUVUD- GNÄLSTADEN LIGT
UTAN
SPÄNST
OVÄNLIGT
SINNAD
DAM
JORD
GREN
INOM
FRIIDROTT
PIKTUR
HÖLL SIG
PÅ
BENEN
G
Å
T
A
EMBALAGETS
VIKT
V
I
S
S
N
A
TÄVLING
V
Ä R
R I
N D
N
L A
E
G E
I S
O S
N
E R
R O
S
P S
I L
L A
R
R
Å L
GA
A T
T A
BLIR FÅLAR MED
SADEL
MILITÄRA
FÖRBAND
GROGGY
KORT
GEORGIA
FÖRKYLD
GÖR DET
KANSKE
SÄGS
PRÄNTAT
I BLASKA
TRÄD
ÄR NOG
DE SOM
NÖTER
SOFFLOCKET
TVINA SMÄRRE
OCH KROPPSSLOKA DELAR
F T
Å
A R
T
L I
EM
P
G E
E R
I
R E
Y R
N
K A
I S
GA
A R
SAGOKUNG I
EDDAN
STORMAKTSVÄLDEN
FÖRÄRA
Här gäller det att gå
från ett ord till ett annat.
Du ska byta ut en
bokstav i taget. Alla ska
bytas ut. Flera lösningar
är möjliga.
BLIR VI
ALLA
MED
TIDEN
GUDAR
KAN BLI
TILL
MÖBLER
ÖKAR
MED
TIDEN
T
E
A
K
Å
L
D
E
R
ROTFRUKTER
B
E
T
O
R
EMILÉ
ZOLA
SKREV OM
FAGRA...
N
A
N
A
MINIKRYSSET
Facit för senaste kryssen
ORDBYTET
FÖRDE BÖR HÄLSOKLARAS
BEHÄRSKA RETO- FARLIGT MED SVÅÄMNE RIGHET
RIKEN
FEMFEMMAN
NYMFER, BÄRARE BRÄNSLE
HÅLLER AV ÄRFT- GÖR MAN
TILL I LIG INFOR- KANSKE I
VATTEN MATION VREDE
V
N D R E T
A N A D AG
L Å
J A S
A AMA R
D Y R A R
K N I
E V
R I S A
F
H GA P
UMG Å S U R K U
L U L L
P O R L A
T U L
P R I L L A
T A B B
T A P E T
B O
V Y
D A L E R
G I N D A N S R
K A J A N D
ME S
AME R I K A
N T
P A N
E K R A R
R E V S B A R
D A T E R S O
N A V K A
K A J
S
E
T EMA T
O S A R Y T M
Ä R
MÅ T T E T
T Ö S E
S E G E R
T V
R I K E
R
R A
P I P E R
S L A P P MA R
S T O D
S T I L
D
U
K
P A
T
B E
R
PUSSELKRYSS
MYNT AV
STORT
VÄRDE
TISDAG 19 JULI 2011
FYNDET
FYNDET
JOBB
SÄLJES
SERVICE & HANTVERK
LEDIGA PLATSER
LEDIGA PLATSER
PLATSSÖKANDE
FLYTT OCH STÄD
Gräsklippare Klippo Champion, inköpt 2008, lite använd.
Lerberget. Pris 1.900:-. Tel
0705/129572, svar före 25/7
Duktig målare söker arbete.
Allt av intresse 070/4690542
FLYTTAR
FÖR DIG!
Hallon
Vinbär
till självplock på
Fleningen Allmänning
dagl 8-18, lö-sö 8-16
Erik Wiid
C11
Mursten Stl. 20,5 x 13,5 cm
ca. 200 st 15:-/st
Tel 0703-17 50 71
H-fönster 3-glas. 1st 16/13,
2st 14/13, 1st 9/12, 1st 20/13
fast, 1st 9/20 dörr. 500:-/st. 2st
5/8 bly 150:-/st 0705-672200
Allt i Flytt AB
I stan, inrikes
och utlandet
RÖGLE
FLYTT
0431-36 32 48
042-12 88 50
Slott eller Koja?
In- och Utrikes
s"ËST
s3NABBAST
s"ILLIGAST
Tel 042-13 44 80
alltiflyttab.se
hd.se/kalender
Skinngrupp Mkt bra skick.
En 3-sits och två fåtöljer +
höj och sänkbart marmorbord.
3.900 el högstbj. 0703-644145
Duktig målare söker
arbete inom gips, spackling
och måleri .0735/78 35 75
söker marknadsinriktad VD
Vi befinner oss i en spännande expansiv fas där vi nu söker
en dynamisk och marknadsinriktad VD. Vi tror att vår nya VD
har en gedigen erfarenhet av nöjen, möten, kongresser
samt är van att leda och utveckla stora organisationer.
Känner du dig manad att axla denna stora och spännande
utmaning, vill vi ha din ansökan och CV senast den 29 juli.
Skicka den till [email protected] eller postledes till:
Nöjesparken Sundspärlan AB, Box 9094, 250 09 Helsingborg
Helgens konserter och utställningar.
Mer information om tjänsten hittar du på
www.sundsparlan.se
Duktig plattsättare söker
arbete! Allt av intresse. Bra
referenser. Tel 0765-68 11 47
Duktig snickare sök.arbete,
allt av intresse, innertak, kök,
golv. Dennis 0735/783575
Duktig snickare söker arb.
Allt av intr. 070/469 05 42
Duktig snickare söker
jobb inom renov. o bygg.
Tel.702632558
Målarmästare söker arbete.
Tel 073/894 49 46
Ring gärna mellan 9.00-18.00
Au-pair i Paris sökes till
Kamera Canon EOS450D +
Canon 18-55IS objektiv. Mkt
bra kamera i perfekt skick i org
förp. 4.300:- Tel 0709-370848
hd.se/mat
ROADHOUZE
KÖPER & SÄLJER
LP - EP - CD - DVD
SAMLINGAR
MOTOR
Damcykel begagnad.
Tel 042-12 26 73
Frimärken Ostämplade
häften och årssatser köpes.
072-00 22 425
Guld 18K 200 kr/g. Allt guld
köpes, oavsett skick. 0763-90
99 89
LP-skivor med klassisk musik.
Endast större skivsamlingar.
KÖPER:
Inköpta på 1950-1960-tal. Ring
Svenska ostämplade frimärken 0729/42 34 96, 0729/42 34 95
SÄLJA BIL?
Citroén Xantia 2.0, 2000
nybesikt. vinterhjul, 15.150 mil.
Pris 19.900. tel 0702/438598
BILAR KÖPES
!
trop
00 u
Visning och anbud från 18.00 ÖVER 6
TRÄDGÅRDSMÖBLER M M: Dagbäddar, Launch-och
matgrupper i aluminium och konstrotting, caféset bord + 2st
stolar, statyer i gjutjärn & bleckplåt. Möbler 1800-tal: Soffa
gustavianskstil, byrå, skänk, serveringsvagn, månbord, länsstolar,
komod, sekretär, slagbord, hörnskåp allmoge, KJ stolar med bord.
ÖVRIGA MÖBLER: Äldre matsalsgrupp i gustaviansk stil,
soffbord,sängbord, matgrupp i stavlimmad ek med sideboard, skåp
50-tal S V Möbelfab länskarmstolar designad regissörsstol mm.
KURIOSA: skeppsklocka, modellbåtar, äldre och nyare ljuskronor
i kristall-empire gustaviansk och rokokostil, stora och små speglar,
kopparföremål, vagnslyktor, kinesiskt porslin,väggur, klädhängare,
AA Öresundsgruppen:
Kadettgatan 30 gavel. Idag
stegmöte 19.30-21
Tel:15 35 35
hd.se/kommentera
ENASTÅENDE KONSTSAMLING GÅR UNDER KLUBBAN !
Original: Ian Rusht, N Pedersen, stor olja Madelené Pyk, Lars
Bjönni, I I Lagerberg, M Ronnehed, K Elfast, C Pyk, BG Karlsson,
Osanne, A Palmér mfl: Litografier: M Hådell, A Lindman, E
Billgren, P Olofson, A Olson, Rolf Hansson, Vassilenko, Corneille,
M Chagall, T Tobiasse, M Strüwer, C Larsson, Glaskonst: Bertil
Vallien, U Hydman, statyer av Timo Solin & Ernst Billgren.
Från mattkonkurs försäljes ca 100st färgrika by- och
nomad mattor oavsett bud! Antika och exklusiva samlarobjekt
Husvagn köpes!
Mindre defekt inget hinder.
Ring 0738/97 67 98
HÄLSA & SÄLLSKAP
Städning, Röjning - billigt
Hela skåne 040/974950
Skrotbil hämt. 0700/170086
HUSVAGN/HUSBIL KÖPES
Husvagn köpes!
Mindre defekt inget hinder.
Ring 0738/97 67 98
HELSINGBORG
STOR AUKTION
Onsdag 20 juli & Torsdag 21 juli kl. 18.30
hd.se/motor
Dödsbon
Silverföremål4712 kr/kg (14
juli) Bestick, brickor, pokaler
etc. 0763-90 99 89
FÖRENINGAR
Förslövs Bygdegård/Förslöv
Myntsamlingar köpes. Även Harley Davidson Road King.
osorterade silvermynt, sedlar
07:a, 5.600 mil, 6 växlad.
och guldmynt. 072-00 22 425 Pris 140.000:- Tel 0705163026.
från de stora mattprovinserna Ghom, Nain, Täbriz, Isfahan, Bidjar.
Betalning kan ske kontant, kort, check eller kredit.
För ytterligare info: 0290-371 45
www.wass-auktioner.se
Välkomna!
ACOA: Vuxna barn
till alkoholister eller
andra känslomässigt
störda familjer tisd,
tors 17.00, sön 16.30
Kadettg 30 (gaveln) tel
0709/427373.
www.acoa-sverige.org
RESOR
LEDIGA PLATSER
PERSONLIGT
Ölglas+etiketter Äldre sv m
bryggeritryck, öl/läsk etiketter,
PLM-ölburkar fr 50-60-talet,
gärna hel saml. 0736635873
SKÄNKES
Alla saker hämtas inom NVSkåne området, till Höganäs
Bordtennisklubbs loppis.
Ring 070/469 65 19
Heljarödsgården tar emot
till vår loppis 24/9. Vi hämtar
from. 11/7. Välkommen.
Tel 042/34 97 46
BBK/BFF Bjuvs Fotboll. Stöd
vår ungdom. Skänk till vår
loppis. Ring så hämtar vi.
042/700 19, 0730/46 86 48
Skäldervikens IF
Stöd vår förening skänk till
vår loppis. Ring så hämtar vi.
0431/20175, 0705/806126
64-årig enkel, lugn,
skötsam kvinna i Landskrona
söker en enkel, ärlig, pålitlig
man för ett seriöst förhållande
omkr. 64-72 år utan alkoholproblem. Mina intressen är bl.a.
sköna hemmakv, loppis, musik,
djur, natur och utflykter. Svar t:
"Kanske du finns 20 HD Hbg"
64 000 läsare planerar att köpa ny
TV inom två år. Annonsera i
HD och nå köparna!
Res till Köpenhamn med vännerna och spara
upp till 50 km på din bilresa! Om en i bilen är
född 1951 eller tidigare köp seniorbiljett till
specialpris! www.scandlines.se
*Gäller 1-dagsbiljett Helsingborg-Helsingör t/r för alla+bilen
mån–tors med utresa från 09.30. Biljett ska köpas i hamn i
Helsingborg före avresa. Giltighet t o m 4/9 2011.
Vill du hellre
sitta i bilen?
Väljer du TT-Line när bilresan går söderut så får
du en naturlig paus på vägen. Vila i hytten, ät lite
god mat eller ta en nypa frisk havsluft.
Allt medans milen minskar!
BÅTRESA MED BIL (MAX 6M)
+ 5 PERS, ENKEL RESA FRÅN
800:–
Bränsletillägg tillkommer, 50:–/enkel resa och fordon.
www.ttline.com
Boka på www.ttline.com eller ring 0410-562 00
(Telefonbokningsavgift 40 kr).
11-1041
NY TV
Hej morfar!
Specialpris på resor
utomlands.
fr 395:-*
Til
Danma l
15:e m rk var
inut!
Källa: Orvesto Konsument 2009:helår
antikt, hela hem, konst
Köpes. Vi betalar bäst!
AUKTIONER
www.bilformedlingen.com
Mån-Fre 10-18, Lör 10-15
042-12 25 51
Södra Storgatan 24 Helsingborg
Plattsättare söker arbete.
Allt inom kakel och klinker,
Micke Tel 0762 11 08 55
ANSLAGSTAVLAN
Ring
Hbg 042-37 93 10
Ählm 0431-155 60
Defekt bil fr 5.000- Mynt köpes! Ex. 1-kr 13/28,- 50.000:-, även obes. Allt av
/st tom 1967, 10-25-50-öringar intresse! Tel 0700/17 00 86
2,70-14 kr/st tom 1961. 076390 99 89
MC & MOPED SÄLJES
Skandinaviska MYNT & Sedlar
10, 25, 50 öre 1, 2, 5, 10 kr. 1771-1968
hd.se/kultur
BILAR SÄLJES
KÖPES
Mynt & Sedlar - Köpes!
Minst 14:- före -68
Frimärken, Brev & Vykort - Köpes!
CL Fågelsångsgatan 3
042-21 00 80
1-årig svensk flicka. 0760060990/annainstockholm
@hotmail.com
Trelleborg–Travemünde Trelleborg–Rostock
.
C12 Tv/radio
+$(/Å/$(& F'#ceh]ed$C[Z
BWhiCe][di[d$+$)& ;aedo^[#
j[h$+$)+ AkbjkhhWZ_ed0AbWii_#
a[hd$BWhiBdhej^[email protected][j
B[_]^$+$*+ Ceh]edWdZWaj$C[Z
BejjW<d]DehcWd"j\aohae#
^[hZ[8kd][FWijehWj"L_iXo
ij_\j$+$++ I`lZ[h$,$&&Å,$'+
Ceh]ed[ae$,$)& ;aedo^[j[h$
,$)(Å,$)- Do^[j[h\hdL[j[d#
iaWfihWZ_ed$,$+& JWdaWh\hZW#
][d$C[Z7hd[>Wiib[h"baWh[$
,$++ BWdZlZ[h$-$&&Å-$',
Ceh]ed[ae$-$)& ;aedo^[j[h$
-$)( ;aedec_[ae$-$),Å-$)/
Do^[j[h\hdL[j[diaWfihWZ_ed$
-$*, Akbjkhdojj$-$++ BWdZ#eY^
i`lZ[h$.$&&Å.$'+ Ceh]e#
d[ae$.$)& ;aedo^[j[h$.$)(
;aedec_[ae$.$), Do^[j[h\hd
L[j[diaWfihWZ_ed$.$*& Akbjkh#
dojj$.$*+Å.$+/ Kd]WHWZ_ej[#
Wj[hd$:[b($7lF_bWhCeb_dWBbe#
h[dj[$zl[hijjd_d]0;lWCvbWd#
Z[h$:hWcWj_i[h_d]07dZ[hiDo#
cWd$Cki_a07b\ediAWhWXkZW$
H[]_0M_b^[bc9Whbiied$C[ZXb$
/$&&Å/$'& Ceh]ed[ae$/$(&Å
'&$&& H_d]F'$H_d]F'eY^jWbW
abWhifha_Wajk[bbW\h]eh"j[b0
&//#+'&'&$?ZW]ilWhWhJecWi
J[d]Xo_=j[Xeh]$
'&$&& ;aedo^[j[h$
'&$&) Aheffi`b$8b_icWh#
jWh[$C[ZKbh_aW>`WbcWhiedD[_#
Z[cWd$
''$&& ;aedo^[j[h$
''$&) J[dZ[di0Hjj[h$?`Waj[d
fXWhdZec[d$:[d((cW`
'/+(WdbdZ[jjWh_][;Ya[#
^WhZI[_Z[b#Ckdj[hj_bbIa[bb[\#
j[`hdl]ijWj_edc[Z[d
WZh[iibWffhkdj^Wbi[d$
''$)+ HWZ_e\b`[jed][d0C_d#
TISDAG 19 JULI 2011
INFORMATION SVT: 08-784 20 00 TV3: 08-562 02 300 TV4: 08-459 40 00 KANAL 5: 08-520 55 555 KABELVISION: 0200-22 55 00
COMHEM: 0771-55 00 00 CANAL+: 020-24 00 24 VIASAT: 0586-680 30 SHOWVIEW: Siffrorna inom parentes anger videokod. © GemStar
d[d$:[b'-$C[ZJeh]doB_dZ]#
h[d$
'($&& JeblibW][j$:W][diZ_aj$
'($&+ ;aedo^[j[h$
'($&- C[ZZ[bWdZ[j_Z$
'($'& L[jWdZ[jilhbZ$AWdL[#
d[Z_]hZZWi5
'($)& BkdY^[ae$C[Z;aedec_#
[aeeY^j_Zd_d]iahd_aW$
'($++ BWdZ#eY^i`lZ[h$
')$&& IeccWh_F'$C[ZCWh#
j_d<hij$
'*$)& AkbjkhhWZ_ed0AbWii_a[h#
hkcc[j$;[email protected]]iHZZWjj
Ôo]W$
'+$&& ;aedo^[j[h$
'+$&) 8eb_d_F'$JWbai^emIl[#
h_][iHWZ_eiakbjkhaehh[ifed#
Z[dj$C[Z=kddWh8eb_d$
'+$*+ :W][di[ae$
'+$++ I`lZ[h$
',$&&Å'-$*+ IjkZ_e[jj$:_#
h[ajidjWajk[bbjcW]Wi_d$
',$*+Å'-$&& :W][di[ae$
'-$*+ :W][di[ae$
'.$&( Akbjkhdojj$
'.$'+ AkbjkhhWZ_ediieccWhk#
d_l[hi_j[j$:ed:[B_bbeeY^7b[n#
WdZWh>[ced$
'/$&& ;aedo^[j[h$
'/$&) L[j[diaWfihWZ_ed0<e#
hkc$8WhdW\ZWdZ[jiiied][h$
C[ZKhXWd8`hijWZ_ki$ul[d
()%-$
'/$)& IHC_dd[d$HWZ_edjh\#
\WZ[=[eh]HoZ[X[h]$
'/$)+ HWZ_e\b`[jed][d0C_d#
d[d$:[b'-$7leY^C[ZJeh]do
B_dZ]h[d$
(&$&& ;aedo^[j[h$
(&$&) J[dZ[di0Hjj[h$?`Waj[d
fXWhdZec[d$:[d((cW`
'/+(WdbdZ[jjWh_][;Ya[#
^WhZI[_Z[b#Ckdj[hj_bbIa[bb[\#
j[`hdl]ijWj_edc[Z[d
WZh[iibWffhkdj^Wbi[d$>WdlWh
[jjiaWbbWjah_]iXWhd\hdJoia
LhbZ[diXijW
abWh_d[jj_ij5
;db_]jJ^[J_c[ih
CWhj_d<hij ÈiWdde#
b_ajZ[dXij[dkb[#
lWdZ[abWh_d[jj_ij[dÈ
eY^i]i^WhkiaWj
ecZ[djhWZ_j_ed[bbW
aedi[hj\ehc[d][#
deci_jjdojdaWdZ[$
>Wd^Wh[dbd]hWZ
fh_iX[bdjWia_leh$
>h^edec_ÈIec#
cWh_F'È$ F'')$&&
bWdZ$+*hi[dWh[ijj[h^Wdi_]
f[dcejehYoa[bc[ZiWccW
WZh[iibWff_^WdZ[deY^ijWhjWh
`Waj[dfi_jjkhifhkd]$
(&$)+ H_d]F'$LWbZWZ[bWhkh
ceh]ed[diidZd_d]$
(&$+& AkbjkhhWZ_ed0AbWii_a[hd$
BWhiBdhej^[email protected][jB[_]^$
('$&& ;aedo^[j[h$
('$&) KH0Iaebc_d_ij[h_[j$
AecckdWb_i[h_d][d$BWdZ[ji
[dZWhWZ_efhe]hWceciaebWd$
L_X[boi[h"]hWdiaWheY^Z_iakj[#
hWhZ[l_aj_]Wij[iaeb\h]ehdW$
C[ZF_W<h_Zƒd$
('$)+ C_jj_cki_a[d$Cki_ado#
^[j[h\hdIl[h_][eY^lhbZ[d$
('$*+ JWdaWh\hZW][d$C[Z
7hd[>Wiib[h"baWh[$
('$+& BWdZ#eY^i`lZ[h$
(($&& ;aedo^[j[h$
(($'& HWZ_eifehj[d$
(($'( IeccWh_F'$C[ZCWh#
j_d<hij$
()$*& L[jWdZ[jilhbZ$AWdL[#
d[Z_]hZZWi5
&$&& ;aedo^[j[h$
&$&) E\hdk\jeY^adibW$Ecb_#
l[jiecX[h]eY^ZWbXWdW$Ec
idb^[j"ecbkijiijWhaWjjl_
aWdX[ij_]WX[h]eY^ec^kh
hZibWdijohlhWb_l$
'$&& ;aedo^[j[h$
'$&)Å'$)& L[j[diaWfihWZ_ed0
>_ijeh_W$Akd]WchZWh[d$C[Z
JeX_WiIlWd[b_Z$<hd)&%/
(&'&$;dAkd]WchZWh[$
,$&& IHI_ikhWZ_e$
,$)+ IHIWc[hWZ_ed$
,$+&Å/$&& 7khehW$Cki_aceh#
]ed$ÊC[ZFWjh_aFWkbiied$
-$)&Å-$)( ;aedo^[j[h$
.$)&Å.$)) ;aedo^[j[h$
/$&& zdiaW_F($&*-&#)-*.($
C[Z9[[email protected][\ied$
'&$&& ;aedo^[j[h$
'&$&* AbWii_ia\hc_ZZW]$'$
A[_ae7X[0:hcecahiXhi#
Xbecceh$;l[bod=b[dd_["cW#
h_cXW$H97H:,&++-$($M_b#
^[bcF[j[hied#8[h][h0;Wh_dW
'/'-$Ebe\>`[h"f_Wde$Im[#
Z_i^ieY_[joI9:'&..$)$<[b_n
C[dZ[biie^d0IjhaalWhj[jjdh'
;ii#Zkh$B[_fp_]alWhj[jj[d$Aed#
i[hj(&&'"7f[bhoZibWZWd"
8ijWZ$*$AbWki;]][0Ioc\ed_
dh''/*($<_b^Whced_iaWibb#
iaWf[jieha[ij[h"Eibe$:_h_][dj0
EZZ=h”d[h#>[]][$?dif[bWj
'/+.$C[Z8e[b7Zb[h$
'($&& F(:eakc[djh0I[XWi#
j_WdDej_d__IWblWZeh$:[b)$FbW#
d[jW8hWi_b$H[fh_i\hd'-%-$
')$&& IHff[hi_iaW$
')$)& IHfhecWd_$
'*$&& IHfakhZ_iaW$
'*$)& IHfWhWX_iaW$
'+$&& IHf[d][biaW$
'+$)& IHIWc[hWZ_ed$
',$&& IHI_ikhWZ_e$
'-$&& IHabWii_iaj$
'.$&& ;aedo^[j[h$
'.$&* IHAbWii_iaj$
'/$'/ C_jj_cki_a[d$C[Z
7dZh[WiB_dZW^b$
'/$)& F(B_l[`Wpp0IWhW^H_[Z[b
J_c[b_d[%IWck[b>bbal_ij9[d#
j[h$IWck[b>bbal_ij"[b]_jWhh"
@e[bMijX[h]"iWn"XbeYaԏ`j"
[b[ajhed_a"Adkj<_dihkZ"jhkc#
ceh"@e^Wdd[i8khijhc"[bXWi$
IWhW^H_[Z[b"id]"7b[nWdZ[h
I_cc"]_jWhh"CWhj_dz^cWd"
jhkcceh"L_ajehIaea_Y"XWi"
@[ddoI`ijhceY^;bb[d>`Wb#
cWhiied"l_eb_d"ChjW;h_aiied"
l_ebW"B_iWH[kj[h"Y[bbe$
('$)' C_h_Wci`Wpp$L_dob[heY^
c_dd[d$C[ZC_h_Wc7ŠZW$
(($)& AWb[`Zeiaef$Bd]cki_a$
&$&&Å,$&& Dejjkhde$
;aedo^[j[hlWh`[j_cc[&$&&#
+$&&eY^'/$&&#&$&&iWcj
+$)&$F)do^[j[hlWh`[j_cc[
,$&&#'.$&&iWcj,$)&"-$)&
eY^.$)&$LZ[h_Wdibkjd_d]j_bb
[aeidZd_d][d%F)do^[j[h
+$)&"'($&&"'-$&&"'.$&&"
(($&&eY^()$&&
,$&) Cki_a]k_Z[d_F)0Cki_a#
c_n$,$)' Ceh]edfWii[jiec#
cWh$C[ZH_aWhZ:_[]e";ccW
AdoYaWh[$'&$&( @jj[ijehW\h#
]eh$C[[email protected]^WddWAeb`ed[d$
'($&+ >WbbF)$')$&( Cki_a#
]k_Z[d_F)$C[ZC_Ya[9[Z[h#
X[h]$'*$&( IeccWhY^h_ij[h_
F)$',$&. CWccWidoWa_bb[$
'-$'& J^[Wd]hobWmi^em$
'.$&, >WbbF)$C[ZFh
Bhdijhc$'/$&) Cki_a]k_Z[d
_F)0Cki_ac_n$'/$)& Cki_a#
]k_Z[d_F)$C[[email protected][ddoI[j^$
(($&) Cki_a]k_Z[d_F)0B_l[$
C[ZC[deY^@[dd_[7XhW^Wc#
ied$()$&- B_]]Wc[ZF)$Fhe#
]hWcc[jiec^WdZbWheci[n
eY^h[bWj_ed[h$C[ZCWj_bZW8[h#
]]h[d$&$&)Å,$&& LWa[d$
BeaWbWdo^[j[hlWh`[^Wblj_cc[
,$)&Å'-$)&$:W][di[aelWh`[
^[bj_cc[$JhWÓa[\j[hdo^[j[hdW
lWh`[^Wblj_cc[,$&&Å'.$&&$
Ifehj0-$&-".$&+"')$&)"',$&)"
'/$&)"(&$&)eY^('$&)
,$'& Ceh]ed_F*$C[Z;XXW
=hWdWj^"IWdZhWIl[diied";h_a
8hƒd"FWjh_a>[aaWbW$/$)) Ia#
d[cijWh[d$C[ZIj[f^Wd_[M_#
^bXeh]"8`hd7bl[\[bZj$''$&,
IeccWh_Iad[$C[ZIj[f^Wd_[
M_^bXeh]"8`hd7bl[h\[bZj$
')$&+ F*;njhWieccWh$C[Z
;h_a8b_n$'+$&) Iad[Z_h[aj$
C[ZIl`[jbWdWFWijk^el_Y"AWbb[
EbZXo$',$*+ :W][di[aealWhj_
\[c$'-$*+ 8WhdhWZ_ed0
Bd]bhZW]_Y_jo$:[b-$AbWhW
hocc[h\hdi_dWXhaWdZ[\h#
bZhWheY^ideh[dYoa[b$F[d
b[afbWjijh\\Wh^ed[dj`[`$JklW
Delejdobi[hIWhWAWZ[\ehi
Xea$'.$&& AbWhj[nj0Do^[j[hf
bjjil[diaW$'.$'& ;j[b#Hkej#
i_dI_ikhWZ_e$7ajkWb_j[j[h\hd
Iad[eY^8b[a_d][$'/$&)
Ifehj[njhW$C[ZXbW[b_ji[h_[d_
If[[ZmWo$C[Z8eii[@e^WdZ[h"
B_dZWvX[h]$('$*& AWhbWlW]#
d[d$&$&) LWa[d$+$+/ BeaWbW
fhe]hWc$
BeaWbWdo^[j[hlWh`[^Wblj_cc[
c[bbWd,$&&Å'-$)&$JhWÓa
i[hl_Y[0,$'+"-$'+".$'+"/$'+"
'($'&"'+$&)"',$&."',$*'eY^
'-$)+$,$'& IeccWhceh]ed_
F*Ah_ij_WdijWZ$C[ZF[jhed[bbW
J^ehƒd"@e^WdF[jj[hiied$,$)&
Do^[j[h\hdF*Ah_ij_WdijWZ$
'&$&) <hc_ZZW]$C[ZF[h;h_a
J[bb$'&$)& Do^[j[h\hdF*Ah_#
ij_WdijWZ$')$&+ F*;njhWiec#
cWh$C[Z;h_a8b_n$')$)& Do^[#
j[h\hdF*Ah_ij_WdijWZ$'+$&)
>WbbIad[$'+$)& Do^[j[h\hd
F*Ah_ij_WdijWZ$',$*+ :W][di
[aealWhj_\[c$'-$)& Do^[j[h
\hdF*Ah_ij_WdijWZ$'-$*+ 8Wh#
dhWZ_ed0Bd]bhZW]_Y_jo$:[b-$
'.$&& AbWhj[nj$'.$'& IHI_ik#
hWZ_e$'/$&) Ifehj[njhW$C[ZXb
W[b_ji[h_[d_If[[ZmWo$C[Z
8eii[@e^WdZ[h"B_dZWvX[h]$
('$*& AWhbWlW]d[d$&$&) LW#
a[d$+$+/ BeaWbWfhe]hWc$
,$&& >emijk\\ÊicWZ[$,$(+ ImWcf
Be]][hi$-$(& Ia_j_]W`eXX$.$'+ Coj^#
Xkij[hi$/$&+ IodWXbk\\[d$/$)+ <h#
abWh_d]\b`[h$'&$&& IYhWf^[WfY^Wb#
b[d][$''$&& 9Wi^YWX$''$)& <[c#
cWdiln[b$'($&& :[ijheo[Z_di[#
YedZi$')$&& ;njh[cl[hb[ldWZ$
'*$&& M^[[b[hZ[Wb[hi$'+$&& J_Z[hdWi
\hcijW$',$&& ;njh[cW[nfbei_ed[h$
'-$&& IodWXbk\\[d$'-$)& <habWh_d]
\b`[h$'.$&& >[WhjbWdZj^kdZ[h$'/$&&
Coj^Xkij[hi$(&$&& >emijk\\ÊicWZ[$
('$&& <bo_d]M_bZ7bWiaW$(($&& =ebZ
Hki^7bWiaW$()$&& ;njh[cl[hb[ldWZ$
&$&& 7c[h_YWdbe]][hi$'$&& >em
ijk\\ÊicWZ[$'$)&Å($&& >emijk\\Êi
cWZ[$
,$(& Ah_][jcejYWdY[hd$-$'+ L_a_d]#
WhdWibd]ia[ff$.$'& 7di_aj[cejWd#
i_aj[$.$*& Cki_acijWhdW0Fehjhjji[#
h_[$/$'& F[j[hKij_deliC[dZ[biie^d$
'&$'& ;di`blijdZ_]cdd_iaW$''$*+
CepWhj0F_WdeiedWjdh(A$'./[$'($&&
EjWd]e$')$&& @kb_WLWhWZoicWij[h
YbWii$'*$&& ;[email protected][f^ied$'+$*&
LWd=e]^eY^=Wk]k_d$'-$&& 8hW^ci0
IedWjdh("ef//$'-$)& AWcf[dec
f_bbh[j$'.$&& LWbiakd][d$'/$&& >[dh_a
L???Å[djohWdd$(&$&& CWdd[dkdZ[h
WjjWYa$('$&& 8[[j^el[d0Ioc\ed_dh/$
(($'+ Ef[hW0Daj[h]Wb[d$()$'&
>_ijeh_[decfefeY^feb_j_a$&$'& @ekh#
dWb_ij_aeY^Z[ceahWj_$&$*&Å'$*&
7c[h_aWdiaW_dXhZ[iah_][j$
+$)& 9b_\\ehZ"Z[db_bbWhZWlWbf[d$+$++
IadWZWb[d$,$&& <hWdab_d$,$(+ @Wif[h
F_d]l_d$,$)& J_ccobWcc$,$*& <beh#
h_[iZhWaWh$,$+& M_XXbo=h_i$-$&& Ijeh
eY^B_j[d$-$'& <][bl][d)$-$(& J[ii
eY^KXX[$-$)+ 8WXWheY^8WZeki
l[djoh$-$++ J`kleY^j`kl$.$&& 8eb_#
XecfW$'-$&& 9ehd[_b8[hd_[$'-$(+
Icahof$'-$)& 7_iefeij[Wj[h$'-$*&
F_d]k$'-$+& >WhhoeY^^Wdi^_dac[Z
Z_deiWkh_[h$'.$&& 8WXWheY^8WZeki
l[djoh$'.$(+ ;dijkdZc[Z$$$$'.$)&Å
'/$)& IeccWhbel$'.$)( EiYWhieWi$
'.$*+ :`kd][bXea[d$'/$&& <bo](/
iWadWi$'/$)& 8[YaoH_Y^WhZih[][hWh$
'/$+&Å(&$&& AWjj[deY^ZWjehcki[d$
,$&& zl[hb[lW$-$&& :[doWl[j[h_d#
h[hdW$.$&+ :[ddWadWiWdd_d][d$.$+&
>[b_aefj[h^`bjWhdW$/$+& :[jakd]b_]W
bWiWh[jj[j$'&$+&Å'($&& <hbeiid_d]ia#
b_d_a[d$'*$&& B_l[jf_dj[di_l[d$
'+$&& >[b_aefj[h^`bjWhdW$',$&& Al_d#
dehiecchZWh$'-$&& Ah_c_d[bbj$
'.$&& 8hejjifbWjiKI7$'/$&& 8Whd
c[Zi`jj[i_dd[$(&$&& IWadWZ$('$&&
=_\jc[Z[dchZWh[$(($&& LhbZ[di
Xhejj$()$&& *.Wl]hWdZ[j_ccWh$
&$'& L_bbaehb_]Zec$&$+& 8Whdc[Z
i`jj[i_dd[$'$++ 9h_c[jemd$)$&& I`k
cej_l\hcehZ$*$&& Al_ddehXWaec
]Wbb[h$+$&&Å,$&& 7cXkbWdiÅ\hijf
eboYaifbWji[d$
,$)& Pehhe$-$(&Å.$++ :hGk_dd$'($&&
>[cj_bb]hZ[d$'($(+ CehZeY^_d]W
l_ieh$')$++ >[cj_bb]hZ[d$'*$*+
C$7$I$>$'+$'+ H[c_d]jedIj[[b[$
',$&+ B_l[jhkdjjh[jj_e$'-$&& Pehhe$
'-$+& EdY[WdZW]W_d$'.$)+ 7bboCY#
8[Wb$'/$(& :hGk_dd$('$&& CehZeY^
_d]Wl_ieh$(($)+ B_l[jhkdjjh[jj_e$
()$(& 7ha_lN$&$&+ BW][did]bWh$
'$)+Å($&& >[cj_bb]hZ[d$
,$'+ Ckhf^o8hemd$-$&+Å-$++ >ki[j
\kbbj''$&& =hekdZ[Z\ehb_\[$''$(+
?dj[XWhWcehiW$'($'+ <WZ[hJ[Z$
'($*& Ia[jY^i^em$')$&+ J^[m[Z][$
')$)& H_jWheYai$')$+& Iab$'*$+&
Ia[d[jX[ZhWh$'+$(& F[Whb$'+$*+
Ia[jY^i^em$',$'+ ?dj[XWhWcehiW$
'-$&& @Wl_iij"^[hhfh[c_hc_d_ij[h$
'-$)+ <WZ[hJ[Z$'.$&+ >ki[j\kbbj
'/$&& :Wl_ZB[jj[hcWd$'/$*+ Cedjo
Foj^ediÔo]WdZ[Y_haki$(&$'+ =hekd#
Z[Z\ehb_\[$(&$)+ H_jWheYai$('$&& )&
HeYa$('$(& 9^_bZh[di^eif_jWb$('$)+
:^WhcW=h[]$(($&& B[[;lWdiÅb_l[
_dIYejbWdZ$(($++ :Wl_ZB[jj[hcWd$
()$*& CedjoFoj^ediÔo]WdZ[Y_haki$
&$'& @Wl_iij"^[hhfh[c_hc_d_ij[h$
&$*+ )&HeYa$'$&+ Iab$'$)+Å($&&
Iab$
,$(& IfehjÓia[\hWbbW$,$+& HeXÓiaWh
_7kijhWb_[d$-$(+ <_ia[\W`j[d$-$++Å
/$'+ I_c^eff0;dc[j[h"ÓdWb"ZWc[h$
LC$'($&& BkdY^jhWl[jZ_h[aj$')$&&
JhWl0BkdY^[dil_ddWh[$')$(+ Ifehj#
Óia[\hWbbW$'*$&& HeXÓiaWh_7kijhW#
b_[d$'*$)& <_ia[\W`j[d$'+$&& @Waj
Óia[$'+$++ 7c[h_YWd]bWZ_Wjehi$
'-$&& HeWZmWhi$'.$&& JejWbboekjhW#
][ekiX[^Wl_eh$'.$)& HeWZYefi$
'/$&& 9h_i_ife_dj$(&$&& DhWZZ[d$
('$&& Ij[l[dI[W]WbÅbW][dicWd$
('$)& JhWl0L_ddWh[0L,+$('$++ >okd#
ZW_]ebZ[d]eWbi$(($&& Jef(&Yekdj#
Zemd$()$&& HeWZmWhi$&$&& J^[kbj_#
cWj[Ó]^j[h$'$&&Å($&& DhWZZ[d$
,$'+ Jkcc[dc_jj_^WdZ[d$,$*&
CWhj^WIj[mWhji^em$-$(+Å.$'& :h
Ep$/$(& <WbYed9h[ij$'&$'+ 9eiXo$
'&$*+ Jkcc[dc_jj_^WdZ[d$''$'+
CWY=ol[h$'($'+ Ia_j_]W`eXX$')$'&
J^[h[Wb7;$')$*& J^[h[Wb7;$
'*$'& ,&c_dkj[cWa[el[h$'+$'& :h
Ep$',$&+ 8_]][ijbei[h$'-$&& >ki`#
]WhdW$'.$&& J^[h[Wb7;$'.$)& J^[
h[Wb7;$'/$&& 9ebZYWi[$(&$&& 9I?
C_Wc_$('$&& 7]Wj^W9^h_ij_[0')l_Z
XehZ[j$(($++ 9h_c_dWbc_dZi$()$+&
9I?C_Wc_$&$+& <hWi_[h$'$(&Å($(&
7b_Wi$
+$+& ;jjWdiceh]ed#jl$.$)&Å'&$&&
H[]_edWbWdo^[j[h$'&$&& Jl#do^[j[h$
'&$&+Å'&$&/ OB;D[mi$''$++ <kbb
jWda$'($(+ LC_i_cd_d]$I_c^eff_
iWccWdZhW]$>[hhWh")ciodahe^eff
iWcjZWc[h"'cil_aj"ÓdWb$'*$&& Jl#
do^[j[h$'*$&+Å'*$++ ;jjWdiceh]ed#
jl0:W][dihkXh_a[h$'+$++ D[ffW`oco#
abkXX[d$',$&& 7djed?][baejjabWhWh
kff$',$'& 7djed?][baejjabWhWhkff$
',$(& B_bbWjlWd$'-$&& Jl#do^[j[heY^
lZ[h$'-$(& :W][diWdi_aj[$'-$)&
IbajjhZ[j$'.$&& >[Whjc_n$'.$)& JL#
dojj$'.$*+ ;khel_i_ed[dŏffdWjl#
b_d][dXh`Wh$'.$+& IeccWhZhd]$
'/$&& ;diWdd^_ijeh_W0Eb_ajdaWh[d$
'/$)& Jl#do^[j[heY^lZ[h$'/$++
IfehjhkjWd$(&$&& 7ajk[bbWjlWd$
(&$+& :W][diWdi_aj[$('$&& Do^[j[h$
('$(& <kbbjWda$('$+& C][b\bbWd$
(($(&Å()$*. Ahedfh_diHkZeb\$
,$&& B[ckhIjh[[j$,$(+ LhbZ[dil_bZW
Z`kh$,$+& 9ehm_deY^lhbZ[diZ`kh$
-$'+ DWjkhb_]W`]Wh[$-$*& >kdZlhb#
Z[diij`hdeh$.$'& 7bbjecaWjj[h$/$&+
7bbjec^kdZWh"aWjj[h^kiZ`kh$'&$&&
C_Y^W[bWiZ`khh[iW$'&$++ B[ckh
Ijh[[j$''$(& DZhef\hddWjkh[d$
''$+& :[doWl[j[h_dh[hdWc[ZIj[l[
?hm_d$'($*+ :`khfeb_i[d_>ekijed$
')$*& :`khfeb_i[d$'*$)& :`kh[diX[#
iaoZZWh[0?\hedjb_d`[d$'+$&& LhbZ[di
l_bZWZ`kh$'+$)& 9ehm_deY^lhbZ[di
Z`kh$',$&& DWjkhb_]W`]Wh[$',$(+ 7bbj
ec^kdZWh"aWjj[h^kiZ`kh$'-$(&
('$&&7d_cWbFbWd[j$
Cjb[`ed_ÈL_bZWij[7\h_aWÈ$
>kdZlhbZ[diij`hdeh$'-$*+ EhWd]k#
jWd][hdWi$'.$'+ AheaeZ_b`]Wh[d$
'/$'& 7bbjec^kdZWh"aWjj[h^kiZ`kh$
(&$&+ =_\j`]Wh[dc[Z:edWbZIY^kbjp$
('$&& L_bZWij[7\h_aW$('$++ HkkZ_
icahof[dilhbZ$(($+& :[d\hdZ[h#
b_]WfbWd[j[d$()$*+ 7bbjec^kdZWh"
aWjj[h^kiZ`kh$&$*& Ejc`jeab_ffj$
'$)+Å($)& =_\j`]Wh[dc[Z:edWbZ
IY^kbjp$
/$&& JW][iiY^Wk$/$&+ Hej[Hei[dÅ
If[Y_Wbi$/$++ 7H:#M[jj[hiY^Wk$
'&$&& JW][iiY^Wk$'&$&) 8h_iWdj$
'&$)& Pm[_>[hp[dkdZ[_d;Z[bm[_œ$
'($&& JW][iiY^Wk$'($'+ 7H:#8k\\[j$
')$&& 7H:#C_jjW]icW]Wp_d$'*$&& JW#
][iiY^Wk$'*$'& Hej[Hei[dÅIf[Y_#
Wbi$'+$&& JW][iiY^Wk$'+$'& Ijkhc
Z[hB_[X[Å:_[iY^dij[dCec[dj[$
',$&& JW][iiY^Wk$',$'& I[[^kdZ"
FkcW9e$'-$&& JW][iiY^Wk$'-$'+
8h_iWdj$'.$&& L[hXej[d[B_[X[$'.$+&
=heœijWZjh[l_[h$'/$*+ M_ii[dleh.$
'/$+& :WiM[jj[h_c;hij[d$'/$++
8hi[_c;hij[d$(&$&& JW][iiY^Wk$
(&$'+ :Wi=b”YaZ_[i[h;hZ[$('$&+ ?d
Wbb[h<h[kdZiY^W\j$('$+& Fbkic_dki$
(($'+ JW][ij^[c[d$(($*) :WiM[jj[h
_c;hij[d$(($*+ :_[7dmbj[Å;_d[
Z[kjiY^[=[iY^_Y^j[$&$'+ DWY^jcW#
]Wp_d$&$)+Å($'& Ad_]_d9^h_ij_d[$
,$&& B[`ekhdWb$,$)& JƒbƒcWj_d$.$&&
B[`ekhdWbZ[HWZ_e#9WdWZW$.$)& L_i_j[
b_Xh[$.$+& CW_iedic[Z_j[hhWdƒ[dd[i$
/$&& <bWi^_d\e$/$&+ J_L_+CedZ[$
'&$&& <bWi^_d\e$'&$&+ Jƒbƒjekh_ic[$
'&$)+ D[YfbkikbjhWbWYebb[Yj_ed$
''$&& Heno$''$)& FbkiX[bb[bWl_[$
'($&& <bWi^_d\e$'($&+ B[i[iYWfWZ[i
Z[F[j_jh[dWkZ$'($)& H_iaoXki_d[ii$
')$)& B[`ekhdWbZ[bWHJ8<$'*$&+ <eh#
j_[h$'*$+& <ehj_[h$'+$)+ LkZkY_[bfWh
oWdd_YaY^Whb[i$',$&& B[`ekhdWb$
',$)& Gk[ij_edifekhkdY^Wcf_ed$
'-$&& <bWi^_d\e$'-$&+ Kd[^[kh[ikh
j[hh[$'.$&& B[`ekhdWb$'.$(& BÊ_dl_jƒ$
'.$)& B[`ekhdWbZ[bʃYedec_[$'.$)+
D„]cWhed$(&$'& <bWi^_d\e$(&$(& 9kb
Z[Xekj[_bb[$(&$)& B[`ekhdWbZ[<hWdY[
($('$&& B[ÓbcZkjekh$('$&+ BWÓbb[
Wk\edZZkl[hh[}iWaƒ$(($)+ :[iYW#
c_edi[jZ[i^ecc[i$()$&& B[`ekh#
dWb$()$'& B[`ekhdWbZ[bWJIH$()$)+
CedZ[b[`ekhdWb7\h_gk[$()$++ IjkZ_e
'($&$*& :,X[biedijW][$'$+&Å($)+
Kd[^[kh[ikhj[hh[$
,$&& :`khiecl_$-$&& ?[dl_bZ^kdZi
ifh$.$&& L[j[h_dh[hfiW\Wh_$/$&&
D_][bCWhl[df^W`WhdWi$'&$&& :`kh
iecl_$''$&& ?[dl_bZ^kdZiifh$
'($&& L[j[h_dh[hfiW\Wh_$')$&& D_#
][bCWhl[df^W`WhdWi$'*$&& Jh[][#
fWhZXhZ[h$'+$&& 8_Zhejjd_d][df
>edi^k?ibWdZ$',$&& vhij_Z[hdW$
'-$&& ;jj^kdZb_l$'-$)& :`khfWha[d$
'.$&& J_bbXWaWj_bbA_dW0L_bZ^ij[di
j[haecij$'/$&& DWjkh[diejheb_]W
eZ`kh$(&$&& B[l[hW][$('$&& IWbbo
BeYa^Whjcoij[h_[i0J^[i^WZem_dj^[
dehj^$()$&&Å&$&& B_\[edCWhi$
-$&& HWoC[Whil[hb[ldWZiiaebWAW#
dWZW$.$&+ Ifehjl[j[diaWf$/$&+
:Wd][hekiWZl[djkh[i\ehXeoi$'&$&+
IY_[dY[_cfeii_Xb[$''$&+ Ah_]i\Whjo]$
'($'& Ikf[hiY_[dY[$')$'& HWoC[Whi
l[hb[ldWZiiaebWAWdWZW$'*$(& Ifehj#
l[j[diaWf$'+$(& :Wd][hekiWZl[djk#
h[i\ehXeoi$',$(& Ah_]i\Whjo]$'-$(+
HWoC[Whil[hb[ldWZiiaebWAWdWZW$
'.$)& :`_d]_iA^Wdi^[cb_]W]hWl$
'/$&& If[[Z[hi$'/$)& Ifehjl[j[d#
iaWf$(&$(+ Ah_]iiaebWd$('$(& IY_#
[dY[_cfeii_Xb[$(($'+ CeZ[hdah_]\h#
_d]$()$'+ DWp_ij`]WhdW$&$(& Ah_]i#
\Whjo]$'$)&Å($)& J^[8_]=Wc[$
,$&& 8WY^[beh$,$++ J^[\Wc_bo$-$++
LhbZ[diaWdia[icijW$$$.$++ FbWij_a#
Zeajeh/&('&$/$+&Å'&$+& 9^[Wj[hi$
'*$'& 8WY^[beh$',$&& >[he[i$'-$&&
LhbZ[diaWdia[icijW$$$'-$++ J^[\W#
c_bo$'/$&& 8h[jC_Y^W[biÅb_\[Wi?
adem_j$'/$)& Mehijm[[a$(&$&&
/&('&$('$&& '&_j[ciehb[ii$(($*+
8_]Xhej^[h$()$*& 9^[Wj[hi$&$)+ @[hho
Ifh_d][h$'$(+Å($(& /&('&$
,$(+ Co\Wc_bo$,$++ CedWhY^e\j^[
]b[d$-$*+ :[WbehdeZ[Wb$/$)& Ce#
dWhY^e\j^[]b[d$'&$(& :Wbp_[bWdZFW#
iYe[$'($&& ;Wij[dZ[hi$'($)& <Wmbjo
jem[hi$')$&& :[WbehdeZ[Wb$'*$*&
:Wbp_[bWdZFWiYe[$',$(& :[Wbehde
Z[Wb$'.$&+ <Wmbjojem[hi$'.$*& É7bbe
ÉWbbe'/$)& J^[_dif[YjehBodb[o
coij[h_[i$('$'& Jef][Wh$(($&& J^[
=hW^WcDehjedi^em$(($*+ G_$()$'+
B_jjb[8h_jW_d$()$*& Co\Wc_bo$&$'& Jef
][Wh$'$&& J^[=hW^WcDehjedi^em$
'$*+Å($'+ G_$
,$&& Fkdaj,$-$)& 7bb[imWip^bj$
.$&& Kdj[hkdi$.$)& =kj[P[_j[d"iY^#
b[Y^j[P[_j[d$/$&& Fkdaj/$/$)& C_j#
j[d_cB[X[d''$)& Kdi[h[[hij[][#
c[_diWc[Me^dkd]$'($&& Fkdaj'(Å
:WiHJB#C_jjW]i`ekhdWb$'*$&& C_jj[d
_cB[X[d'+$&& L[hZWY^ji\bb[$',$&&
<Wc_b_[d_c8h[ddfkdaj$'-$&& :_[
IY^kb[hc_jjb[h$'-$)& Kdj[hkdi$'.$&&
;nfbei_lÅ:WiCW]Wp_d$'.$)& ;nYbki_l
Å:WiIjWh#CW]Wp_d$'.$*+ HJB7ajk[bb$
'/$&) HJB7ajk[bbÅ:WiM[jj[h$'/$&+
7bb[imWip^bj$'/$*& =kj[P[_j[d"iY^#
b[Y^j[P[_j[d$(&$'+ 9I?0C_Wc_$(($'+
HeoWbFW_di$()$'& BWmEhZ[h$&$&&
HJBDWY^j`ekhdWb$&$(- HJBDWY^j`ekh#
dWbÅ:WiM[jj[h$&$)& 9I?0C_Wc_$
'$(+Å($'+ 9I?0C_Wc_$
,$&& F_\\Fk\\$,$(& JejWbboIf_[i$
,$*+ GkWYaFWYa$-$&+ F^_d[WieY^
<[hX$-$)& <W_hboEZZFWh[dji$-$+&
Ij_jY^$.$'+ F^_d[WieY^<[hX$.$)+ Gk#
WYaFWYa$/$&& <W_hboEZZFWh[dji$/$(+
I^Wa[_jkf$/$*+ AdWjj["<dWjj[eY^
J`Wjj[fl[djoh$'&$'& Fahea[d$
'&$)& J_d][b_d]eY^Z[d\hbehWZ[iaWj#
j[d$''$*+ ;jj]ejjiahWjj''$++ <W_hbo
EZZFWh[dji$'($(& F^_d[WieY^<[hX$
'($*& I^Wa[_jkf$')$&+ CW]_fMW#
l[hboFbWY[$')$+& <W_hboEZZFWh[dji$
'*$'+ <W_hboeZZfWh[dji$'*$(+ BoYaW
j_bb"9^Whb_['+$'& A_Ya8kjjemia_
\hehjil]^Wbi$'+$++ :[jb`klW^Wlib_#
l[j$',$*& F^_d[WieY^<[hX$'-$&&
<W_hboeZZfWh[dji$'-$(+ F^_d[WieY^
<[hX$'-$+& ;jj]ejjiahWjj'.$&& FWh_
akd]Wh$'.$(& BoYaWj_bb"9^Whb_['.$*+
A_Ya8kjjemia_\hehjil]^Wbi$'/$&&
J_d][b_d]eY^Z[d\hbehWZ[iaWjj[d$
(&$'+ A_Ya8kjjemia_\hehjil]^Wbi$
(&$)& Im[[jLWbb[o>_]^$(&$++Å('$++
>WddW^CedjWdW$
TISDAG 19 JULI 2011
DAGENS TV-KRÖNIKA. B12
SPORT PÅ TV. Se Sportens guide i del B
,$&-Å-$&& F'ceh][d$/$&& F'<eh#
c_ZZW]Iecc[h$'&$&) Iecc[h]³i#
j[d$''$&) :[dieY_Wb[kZ\ehZh_d]$
''$)& L_jW$''$++ :WdcWhaaehj$
'($'+ F'Z[XWj$'($). H[fehjW][d$
'($+) Ifhe]c_dkjj[j$'($++ H[Ô[a#
i_ed$')$&) HWZ_eabWii_a[h[d$'*$&)
L_Z[diaWX[dil[hZ[d$'+$&) <W]b_jj[#
hWjkhfF'$'+$)& Iecc[h7fhefeiÅ
<Wc_b_[d$',$'& Eh_[dj[h_d]$'.$'&
AbkXl³h[bi[j$'.$++ Do^[Z[h\hW
=h´dbWdZfZWdia$'/$&) L_jW$'/$(.
:WdcWhaaehj$'/$)) IkdZ^[ZfF'$
(&$&) Iecc[h]³ij[d$('$&) ;khefW
b_][dk$('$+) Aefb[lia´aa[d$(($&)
:Wdia[hd[iWaWZ[c_fF'$(($'&
Eh_[dj[h_d]$()$+) :WdcWhaaehj$
&$&+ F'Z[XWj$&$(- Ifhe]c_dkjj[j$
&$)& Iecc[h7fhefeiÅ<Wc_b_[d$
'$&) Iecc[h]³ij[d$($&) :[ceahW#
j_[jih´ZZ[he]aWcf[d\ehZ[jZWdia[
\eba[ijoh[-0-$)$&) :Wdia[hd[iWaW#
Z[c_fF'$)$'& Eh_[dj[h_d]$*$+'
:WdcWhaaehj$*$+. Ifhe]c_dkjj[j$
+$&) Iecc[h7fhefeiÅ<Wc_b_[d$
+$)+Å,$&& L_jW$
,$&-Å-$&& F(ceh][dcki_a$
.$&+ Ceh][dWdZW]j[d$Fh³bkZ_kc0
9[iWh<hWdYa07dZWdj_de_;#:kh$<hW
Z[j=$J$0IWbc[''."'#'*$IWbc[0**
ÈKheb_][^`[hj[È$<hWZ[jD$J$0CWjj^³k#
i[lWd][b_[j-"'#+$Aehl[hi07djed
8hkYad[h0=_lei"e=kZ"l_fZ_jXkZ$
Ibkjd$iWbc[0(-,È:ecc[hel[h
b[l[dZ[e]Z´Z[È$FeijbkZ_kc0Bƒed
8e†bbcWdd0<WdjWi_?<#:kh$
.$() F(ceh][dcki_a"\ehji$
/$&+ F(\ehc_ZZW]$C[ZZW][dil³ha0
J`W`aelia_`iD´ZZ[ad³aa[h[d"efki
-'"c[ZCWhj^W7h][h_Y^e]C_hWX[bW
:_dW"abWl[h$
'($'+ <[ij_lWbKfZWj[$
')$&& >[bjabWii_ia$ul[d&&$&+$
',$'& 7cWZ[ki$:_h[aj[$
'/$&& F(aedY[hj[d$'/$)&M[ij9eha
AWcc[hcki_a\[ij_lWb(&''Å[d][bia
\[ij_lWbaedY[hj^lehXh_j_ia[e]iaWdZ_#
dWl_ia[cki_a[h[if_bb[hcki_aW\L_#
lWbZ_">dZ[be]=[eh][Edibem$
8bWdZjZ[c[Zl_ha[dZ[[hF[j[hM^[#
bWd"\W]ej"CWh_WA[e^Wd["iefhWd":Wd
BWkh_d"AWj[>[Whd["XbeaÔ´`j[e]
8`Whj[;_a["l_eb_d$C[[email protected]´h][d>Wdi[d$
ul[dceh][d',$&&:HAbWii_ia$
(($&& @WppfF($
&$&+ >[bjabWii_ia$H[fh_i\hd')$&&$
($)( 7bb[]he$:[X[Zij[abWii_a[h[$
)$&&Å,$&& >[bjabWii_ia$
,$&+ Iecc[hCeh][dfF)$/$&+ IW#
_djJhef[p$'($&& F)do^[Z[h$'($&*
F)ifehj[d$'($&, F)c[ZHWicki
9^h_ij_Wd$'*$&) Jekh[dfF)$'+$&)
F)ifehj[d$'+$&+ Jekh[dfF)"\ehji$
',$&) F)ifehj[d$',$&+ Jekh[df
F)"\ehji$'-$&) F)ifehj[d$'-$&+
Jekh[dfF)"\ehji$'.$&) B_lh[Z#
Z[hd[fF)$(&$&) F)c[[email protected]
>Wdi[d$&$&+ DWjhWZ_efF)$+$&&
HWZ_eWl_i$+$&)Å,$&+ DWjhWZ_efF)$
,$&+ F*ceh][d$'&$&) F*Iecc[h$
'($&& HWZ_eWl_i$'($'+ Ickjl[`[d$
'($)& H[]_edWb[do^[Z[h$'($))
Ickjl[`[d"\ehji$')$&) J_ZicWia_#
d[d$'*$&) CWZi[d$'+$&) F*\hW7j_b
P$',$+& HWZ_eifehj[d$',$+) F*\hW
7j_bP"\ehji$'.$&) ;bZehWZe$'/$&)
F*W\j[d$('$&) CWZi[d$(($&)
:Wdiaj_c[d$()$&+ F*W\j[d"\ehji$
'$&) F*dWjhWZ_e$)$&) ;bZehWZe$
*$&) F*dWjhWZ_e$+$&& HWZ_eWl_i$
+$&)Å,$&+ Ceh][dijkdZ$
,$&&Å.$&& Ceh][d^hQ.-*,*)(S
,$&& HWickiAbkcfe]<beZ^[i#
j[dc[ZjWdZf_d[Q*&,)+S ,$&+
9^_heQ,*'-.*)(S ,$'& :[db_bb[
h´Z[jhWajehQ.,,)-/-S ,$(& >kc\
Q.-+&(--S ,$)& :oaEbb_Zoa
Q,&.(*)(S ,$*+ 7b\edivX[h]e]
C_bb[Q/,)(./&S -$&& <WdZWd]e
c[ZI_d[Q,,)+S -$)& H[Zd_d]i#
XZ[dHeb\Q,&/*(--S -$)+ JhebZ[h_
Q()(--,(S .$&&Å/$)+ Iecc[h#
IkccWhkcQ++'),&&S .$&'Å.$(+
IlWcf[XeX<_haWdjQ'&&&+)','S
/$)+ IaobWdZQ)+&(+')S '&$&&
Aoijj_baoijÅIoZi`³bbWdZiaoi#
j[hHQ,,*+'S ''$&& 8becij[h#
alWhj[jÅA³hb_]^[ZiXbecijH
Q)&(*(S ''$'+ Leh[iB_l0>ei
B³][dHQ')))'+*S ''$*+ I´h[d
Ho][fh³i[dj[h[hHQ+))'/&,S
'($'+ :oh[^eif_jWb[jQ)-&.).S
'($*+ A³hb_]^[Ze]aWei
Q-)/+,-S ')$'+ Dhb´l[hd[kZZ[#
b[haeaa[^k[hHQ+&'../S ')$*+
Iecc[hj_ZHQ/'.-.&S '*$'+
<ehWdZh_d]fl[`Q**)'&/S '*$*+
/&Ê[hd[jkhh[jkh0'//*H
Q-&,,&&S '+$'+ 7\j[di^em[j
iecc[hHQ,-*).).S ',$&& 8o]#
][cWdZ8eXQ/*./&S ',$'+ >oh#
Z[^kdZ[dCebboQ((++(/S ',$)&
B_bb[D¤H:Q(&-*S
'-$&&>[hYkb[Fe_hej0AWjj[d
_Zk[ibW][j Q,,(--S
'.$)&JL7l_i[dc[Zifeh#
j[d Q)'+')S
'/$&+7\j[di^em[jiecc[h
7ajkWb_j[jifhe]hWc$Q,('),',S
'/$*+Iecc[hl[`h[j
Aec^[bjj³jfl[`h[j"dh
:Hil[`hl³hj[h\ehj³bb[hWbj"
^lWZZk^WhXhk]\ehWjl_Z[$
Q-&**+'S
(&$&&>Wcc[hibW]iecc[h#
c_n
:[b,$L[ZlWdZ[j$F[j[h?d][#
cWdd^WhiWcc[diWj[d
h³aa[fhe]hWcc[hc[ZZ[
c[ijif³dZ[dZ[[`[d#
Zecc["^Wd^Whi[jZ[i[#
d[ij[-h$ul[d(&%-eY^
('%-$Q+(/S
(&$)&A[dZ[hZkjof[dH
:[b*$>WdaWd^³d][c[Z
^el[Z[jd[ZWZ_[j^[bjalWh#
j[h>WdaWdb´X["Yoab[e]
bWl[WhcX´`d_d][h$E]iaWd
^WdXW][aW][h"i\k]b[d[
iod][h$H[fh_i\hd()%'
(&&-$ul[d('%-$Q,&&S
('$&&JL7l_i[d Q).&-*S
('$(+Iecc[hl[`h[j
Aec^[bjj³jfl[`h[j"dh
:Hil[`hl³hj[h\ehj³bb[hWbj"
^lWZZk^WhXhk]\ehWjl_Z[
ecZ[dZWdia[iecc[h$
Q**+-'++S
('$)&7\j[djekh(&''
',$[jWf[$IW_dj#FWkb#Jhe_i#
9^~j[WknÅ=Wf"',("+ac$
Q//'++S
('$++C_iiCWhfb[0:´Z[d
aecc[hc[Zfeij[d
;d][biaah_c_i[h_[\hW(&&,$
BocijeYa[h[dbWdZiXo"^leh
ibWZZ[h[d^[hia[h$De][d
i[dZ[hceZXoZ[b_][Wde#
doc[ic³Z[Xh[l[j_bXo[di
Xeh][h[$Q/'**(&)S
()$)&L[hZ[dil³hij[dW#
jkhaWjWijhe\[h Q*..'/S
&$'+Å'$'&8beZ"il[Ze]J#
i^_hji Q'&-,(.+S
Tv/radio C13
+$&& >´`Xo^eif_jWbQ*..*'&/S
+$'& F_ff_BWd]ijh´cf[Q,,++*+'S
+$*& JhWdi\ehc[hiQ,/'*+*.S
,$&& D_d`WJkhjb[iQ','.&S ,$(+
;b[\Wdjfh_di[ii[dQ,&))(),*S -$&&
=eÊiecc[h:WdcWhaQ//./+),*S
''$&& H[]_edWbfhe]hWcc[h
Q'',(.S '($&& Do^[Z[hd[e]
ifehj[dQ++&/)S '($'& H[]_edWb[
do^[Z[hQ,',,+')S '($)+ J^[Z[#
\[dZ[hiQ.+-/*(,S ')$(+ JekhZ[
<hWdY[0IjkZ_[jQ.*/)-((S '*$&&
Do^[Z[hd[e]l[`h[jQ++*+'S
'*$'+ JekhZ[<hWdY[0',$[jWf[
Q/)&/-/-S ',$&& Do^[Z[hd[
Q.)(*(S ',$'& JekhZ[<hWdY[0',$
[jWf[Q+'.&..*S
'-$)&JekhZ[<hWdY[0Ijk#
Z_[j Q('&/S
'.$&&Do^[Z[hd[e]ifehj[d
Q-*/.-S
'.$'&H[]_edWb[do^[Z[h
Q/()(&/)S
'.$(&JekhZ[<hWdY[0Ijk#
Z_[j Q(-(,-S
'.$+&L[`h[j Q/(**.).S
'/$&&Do^[Z[hd[ Q+,&&S
'/$)&H[]_edWbfhe]hWc
('$(+AWei_IaW][d
H[fehjW][i[h_[$:[dkd][l_#
d_cfehj´hCehj[diaWbbWd#
Y[h[doheiƒ#l_d$Q*&,)*)(S
(($&&Do^[Z[hd[e]ifehj[d
Q,(+')S
(($(+H[]_edWb[do^[Z[h
Q+'(&'.&S
(($*&Ib[cc[ib[cc[
f_][h(
Jh[ib[cc[f_][he]ƒjia`kbj
aWc[hW$Q+&-.,--S
()$'&I[nebe][hd[
@eWdi³jj[h\eh\´hij[]Wd]
i_d[X[d_[dim_d][habkX"e]
_hkcc[jc[Z]beho^eb[i
l[dj[hZ[h^[dZ[[dif[Y_[b
efb[l[bi[$Q,+()-,(S
()$*&>[bjio]j Q+(&)'++S
&$'[email protected]_b Q*(-)&S
&$*+IaoYefi Q+(),-)&S
'$(&9h_c_dWb_dj[dj
7c[h_aWdiaah_c_i[h_[\hW
(&&,$Q--)---.S
($'+Aed][dW\Gk[[di
Q'.,-.,+S
($*+Aed][dW\Gk[[di
Q*/-'S
(&$&&>lWÊXhkZ[d_aa[l[Z
7bcW]jj_bcWdZ[dfZ[d
ijeh[ZW]kZ$Q-,-&)S
(&$+&8Ie]XWii[hd[ Q*(+-),*S
)$'+C[Z_kc Q'..).*,S
*$&&Å+$&&Bele]kehZ[d
'*$*+ J^[ZW_boi^em¾'+$'& Ieb[di
cWZ$'+$*& IjWhjiakZ_<h_bWdZi^Wl[d
H$',$'& >_jb[hib_llW]j[h$'-$&& :[#
WZb_d['-$&&$'-$'& L[hZ[diakbjkhi#
aWjj[$'-$(+ D7I7Êi^_ijeh_[$'.$(& 9e#
bkcXe0B´i[f[d][\eh[dZ´ZcWdZ$
'/$+& >`³bfc_daed[[hijWZ_]ia_Z[#
ikhH$(&$(& >`³bfc_daed[[hijWZ_]
ia_Z[ikhH$(&$+& :eakcWd_W0J^[
j^_dXbk[b_d[$(($)& :[WZb_d[$(($+&
9_j_[iedif[[ZÅCkcXW_jhWÓaH$
()$+& J^[ZW_boi^em$&$'& J^WjC_j#
Y^[bbWdZM[XXbeea$Aec[Z_[i[h_[$
&$)+Å'$)+ ;dXecX[kdZ[hioij[c[j$
Q'.*.-)&S
Q'.-,)/'
JL'&&&
JL'&&&79J?ED
JL'&&&DEH:?9
JL'&&&<7C?BO
JL'&&&9B7II?9
JL'&&&:H7C7
JL*<?BC
,$&&Aecc_iiWh_[IfYa$
,$&&BWh]eM_dY^$Q/.//-..*S
.$&&98*$Q/.&.&+*.S
'&$&&8Wbb_ij_Y$Q.(+/,*)(S
'($&&B[XWded$
-$&&Dh`W]jh\\WZ[@[iki$$$
c[ZibWd]X[bbWd$Q)&.,'(+.S
/$&&Fhocc[dc[ZF_ff_
Bd]ijhkcf$Q)&.-*-((S
''$&&Ahkcc[hd[)$
-$&&Oekd];_dij[_d$
.$&&Cj[_i[fj[cX[h$
'($&&<kddobWZo$
Q/-.,-/-'S
Q/-/*))*+S
'/$'&C_dW[\j[hc_ZZW]Wh
c[ZCWh]k[h_jj[$
/$&&HeYa#W#ZeeZb[$
'&$&&IaWc]h[ff$Q*/--/*+'S
'($'&8WhhoBodZed$
Q**,.&(*(S
Q./.*.(*(S
''$&&:[dceZ_]Wb_bbW
XhZheij[d$Q*&/),+,-S
')$&&J^[YheYeZ_b[iijh_a[
XWYa$Q**,))(--S
'+$&&IjhW_]^j$
<hWdiaaec[Z_\hd(&'&c[Z
=ƒhWhZ:[fWhZ_[k"=_i„b[
9WiWZ[iki$?[db_j[dWbbcdjhZ#
]hZcji=[hcW_d"\[cj_eh
eY^adWffjbiakdd_]"eY^
CWh]k[h_j["[db_j[d"bZh[ZWc
c[ZfWii_ed\hWjjbiW$
Q()'-,),*S
Q'/+.'*(,S
?dZ_iaaec[Z_\hd(&&/$
Lij[hd\hd'/+-c[[email protected][i
Ij[mWhj$Q'.(.(-**S
('$&&B[Wl[ie\]hWii$
'/$'+<enÓh[$
Q/-'+,+*.S
(&$&&<[cc[\WjWb[$
7Yj_edZhWcW\hd'//,$
'-$&&@kcf$Q(-,''-((S
'/$&&?d]eeZYecfWdo$
<hWdiaah_c_dWbj^h_bb[h\hd(&&(
c[Z7djed_e8WdZ[hWi"H[X[YYW
Hec_`d#IjWcei$BWkh[h[d\h[
Z[jjWcij[hj`kliecZhW]_ji_]
j_bbXWaW\hdZ[dkdZh[lhbZ[d$
Aec[Z_\hd(&&/c[Z;ZmWhZ
Dehjed"A[h_Hkii[bb$Q,(+)*(*/S
()$&&<hijWZW][dfh[ij[d
WlZ_jjb_l$
('$&&@W]WZÅh[djWYef$
Q)--'-*(,S
Il[diaaec[Z_\hd(&'&$
Q/.&-+,',S
.$&&7d[ZkYWj_ed$Q/.&..'.&S
'&$&&H[l[d][e\j^[Xh_Z[i#
cW_Zi$Q.(+&'),*S
'($&&EbZXeoi$Q.--,../&S
'*$&&:[[email protected]^d$Q++)'*,)+S
',$&&C_iiFejj[h$Q++(('/-'S
'.$&&M^e_i9bWha
HeYa[\[bb[h5
?ihW[b_ia#\hWdia#Xh_jj_iajZhWcW
\hd(&&/$Q.--,&(+.S
'*$&&7lib`WdZ[j$
:hWcW\hd'//-$Q++)&/-&)S
',$&&C_Y^[bLW_bbWdj$
Q++)(/+,-S
'.$&&JWn_)$
')$&&Dh`W]jh\\WZ[@[iki$$$
c[ZibWd]X[bbWd$Q-.&.-','S
'+$&&J`ehl[d"8jicWdeY^
Cei[i$Q-&+'-+')S
'-$&&<WhiWd$Q.(/&-),*S
'/$&&Ahkcc[hd[Åi[hZ[j
`kb_][d$Q/,&**,',S
('$&&>[hh[deY^^Wdij`#
dWh[$Q-&,&'/&,S
()$&&Ah_][h[di^`[hj[$
?hbdZia#Xh_jj_iajWd_c[hWjl[d#
joh\hd'//'$Q/-/+&,)+S
8h_jj_iajZhWcW\hd'/-+c[Z
HoWdEÊD[Wb$Q'/,,+.'/S
',$&&:k[bb[d_<_h[Yh[[a$
Lij[hd\hd'/,.$Q(-,&**)(S
'.$&&:k[bbXbWdZX[h][d$
Cki_aWb_iajZhWcW\hd'/-+$
'*$(&Jefi[Yh[j
Aec[Z_\hd'/.*$Q-&+'*+(/S
'+$++8[\eh[WdZW\j[h$
:hWcW\hd'//,$Q**/,*+')S
'-$*+9ed[^[WZi$
<Wc_b`[aec[Z_\hd'//)$
Ah_c_dWbZhWcW\hd(&'&$
<hWdiaWYj_ed\hd(&&)$
Q/*/*/-/-S
Q/*&)&&/)S
(&$&&J^[\heij$
(&$&&>ki^$
Dehia#ifWdiajZhWcW\hd(&&/$
8h_jj_iahoiWh[\hd(&&/$
Q*-(')&-*S
Q*-')+(*(S
(($&&Ed]8Wa0J^[X[]_dd_d]$
(($&&>Wdd_XWbh_i_d]ÅedZi#
aWdlWadWh$
Dehiajah_]iZhWcW\hd'//($
('$&&HWXX_j#fhee\\[dY[$
Q-&+'.(*(S
Q/-&,('++S
<hWdia#Xh_jj_ia#Wc[h_aWdiahoiWh[
\hd(&&-$Q*-((./&,S
'$&&;d^dZ\kbbj_Z$
7kijhWb_iajl[djohiZhWcW\hd
(&&/$Q/-&,*+')S
<hWdiajZhWcW\hd(&&.c[Z
@WYgk[i=WcXb_d":ƒXehW^
<hWd‚e_i$Q('/..'&+S
(($&&:WhaY_jo$
'$&&9heeabod$
&$*+:[WZ<_i^$
Q)**(+/))S
()$&&(*#j_ccWhi`Waj[d$
)$&&>[hh[deY^^Wdij`dWh[$
IY_[dY[ÓYj_ed\hd'/.-$
:hWcWaec[Z_\hd'//*c[Z
7b\h[MeeZWhZ":[bheoB_dZe$
7Yj_edaec[Z_\hd(&&+$
&$&&HeiieD[he$Q*--)-+/*S
($'&CW]_Y]hW\Ój_$Q'('&',.'S
*$&&Å,$&&C_dejWkh$
IY_[dY[ÓYj_ed#j^h_bb[h\hd'//.
c[ZHk\kiI[m[bb$Q/-'++.'/S
Q-///*-)&S
Q/-'+-(--S
Q+(''(++,S
+$&&Å-$&&HadWj_bb'&&$
'$&&Å)$&&7c[h_YWdl_h]_d$
&$&&CWZd[ii$Q.)/)'&/(S
($&&Å*$&&B[p_ed_fh_lWj[$
)$&&Å+$&&I`\Whjidojj$
($(&>Whb[cd_]^ji$Q(-/.*/'*S
*$'+Å,$(&7]WjWeY^ijehc[d$
HoiWh[\hd(&&,$Q--*-&&&'S
Q-//'*+/*S
Aec[Z_\hd(&&/$Q/,+./)/'S
Q(&+/(.*,S
:hWcW\hd(&&'$Q))*'/*..S
Q+*,,*+))S
Ed]8Wa0J^[X[]_dd_d]
JL'&&&(($&&
Coij_Yh_l[h
9!>_ji(($&&
7c[b_W
9!;cej_ed('$&&
HWXX_j#fhee\\[dY[
JL'&&&<Wc_bo('$&&
<[cc[\WjWb[
JL'&&&9bWii_Y(&$&&
<WbiaieclWjj[d
I<#aWdWb[d('$*&
I^W\j
J9C(($*+
<?HIJ
>?JI
;CEJ?ED
79J?ED
I;H?;I
I<#A7D7B;D
J9C
-$'+>ebbomeeZXkpp$
,$)+>ebbomeeZXkpp$
-$(&D[mOeha"?bel[oek$
Q,-.(,&-*S
:[b(/$Q,-.*+'&/S
Q)(('&+,-S
-$'&=Whh_ied$Q+*'''','S
.$*+7b_[di_dj^[Wjj_Y$
-$&+F[[email protected]ÅaWcf[d
ecial_]][d$Q*///)+(/S
/$&&Fh[Y_eki$Q(+,,),')S
'&$+&J^[Yho_d]]Wc[$
/$&+>ebbomeeZXkpp$
Q/'/'/+,-S
Q)'/)+(*(S
'&$'&8[Ya0EadZWlidZWh[$
Q(*.'+-&)S
/$)+7]ehW$Q/('.+*)(S
''$*&>ebbomeeZXkpp$
Q(,-*/*+'S
'($)&)&HeYa$Q-.,')&,.S
')$&&C_bZh[ZF_[hY[$
,$)&I_nj[d$Q+(.+&/)S
.$&&AWbb[8becal_ijeY^
HWicki$Q,+-'.'/S
/$(&=jWaWdWbÅ[bb[hl[c
Zhe]khfheff[d5Q.'-',',S
''$&&Jla_bbWheY^[dj`[`$
,$&&),j_ccWh$Q),&*./&,S
-$+&;dcWdij[]Wlj][j$
-$*+9eYe9^Wd[b?]eh
IjhWl_dia_`$Q(',++)*+S
/$*+J_bbXWaWj_bbOehai^_h[$
'&$)+;d^[bjlWdb_]ZW]f
`eXX[j$Q.+)+&(+.S
'($&&<b_]^je\j^[YedY^ehZi$
''$'+IYeeXo#:ee
7XhWYWZWXhW#:ee$Q*(,.)*(,S
'($)&9Wf_jWb_ic07bel[ijeho$
8h_jj_iajZhWcW\hd'//($
Q),/),(--S
J^h_bb[h\hd(&'&$Q(**('&-*S
Q,'+'+'&/S
Q.',-,+(/S
Aec[Z_\hd(&&/$Q)-&'--((S
'($'&?jÊiWmedZ[h\kb
W\j[hb_\[$Q)+/&&(--S
')$++J^[Whcoe\Yh_c[$
'*$)+>kcfZWo$Q+**)*(*(S
',$'&C[jhef_W$Q+(&//+,-S
'-$)+M^[doekÊh[ijhWd][$
'*$(+>ebbomeeZXkpp$
<hWdiajah_]iZhWcW\hd(&&/$
')$'+=h[[dBWdj[hd0<_hij
Ô_]^j$Q)'+).,&&S
'*$)&<WjWbi[Yh[ji$Q/&*&&(+.S
',$&&J^[Xen$
:[b(/$Q-,-//,,/S
Q/-/-.+,-S
J^h_bb[h\hd(&&/$Q(,++.)*+S
',$'&:[d]hdWc_b[d$
Q+&.-(./&S
'*$++<_i^jWda$Q)-.')*+'S
',$++9_dƒcWlƒh_jƒ$
'/$&&I[l[dfekdZi$
:hWcW\hd(&''$Q'--(',',S
:hWcW\hd(&&.$Q-,)/&'&/S
J^W_bdZiaWYj_ed\hd(&&.$
Q*-()).).S
&$&&IYWdZWbe$
?jWb_[dia[hej_a\hd'///$
Q/*/'&(.+S
($&&8hedied$Q--*-(*,/S
*$&&Å,$&&J^[\heij$Q--*.+/))S
Q.&++/.'/S
:hWcWaec[Z_\hd(&&*$
Q/'',)*+'S
''$*&J^[[nf[h_c[dj$
Q.&*()&/)S
'*$&&L$Q.&*)*'&/S
Q(&,'&,.S
Q*-**(.).S
7Yj_edaec[Z_\hd'/.-$
(($)+8hWcIjea[hÊi:hWYkbW$
HoiWh[\hd'//($Q*//+)/.-S
Q/'.,.+-+S
:hWcW\hd'/++$Q+,&,/(,-S
/$'&>Wdi\hkeY^^Wdi
i[ah[j[hWh[$Q,&.'-.'/S
'&$)+A_c$Q'&+',,',S
'($(+vj[haecij[d$
:hWcW\hd'/+,$Q-&('.'&+S
',$&&;djekhW][$Q-.-&'(--S
',$)&J^_i_i;d]bWdZÉ.,$
')$&&Il[diiedIl[diiedÅ
Óbc[d$Q(/)+')S
'*$)&J`eYaj`kl[d$Q.&,'+*.S
'+$++u]][jhbijQ(-(//.-S
'-$)&;c_b_Bdd[X[h]W$
Q'-.(,+')S
Q*(--((S
'-$)&@W]c_ddiFWh_i$
'-$)&)&HeYa$Q/)+('-/-S
'.$&&=Wc[e\J^hed[i$
'.$&&Jh[iebWh$Q/'-','S
(&$&&7jjWd]hW[dXho]]W$
:hWcW\hd'/+*$Q-(*&...*S
'/$(&L_jjd[j_bb[jjah_]$
'-$++J^[ej^[hi_Z[e\j^[
jhWYai$Q),)).'&/S
'/$)&9Whh_[hi$
'.$(+8[Ya0CWdd[dfXWb#
aed][d$Q(&)(/*+'S
(&$&&?c_dl_bZWij[\WdjWi_$
?hbdZiajZhWcW\hd(&&/$
IahYaÓbc\hd(&&/$Q)(,)-/-'S
Q'-/'.+*.S
Il[diaaec[Z_\hd'/,+$
Lij[hd\hd'/*'$Q')(+/,',S
Q/.,,/&/)S
('$&&J^[If_h_j$
'/$&&J^_i_i;d]bWdZÉ.,$
Q)*//-((S
('$&&?i_ijWi[akdZ[d$
('$&&7c[b_W$
7Yj_ed\hd(&&.$Q*,+,*(--S
Q'/,&)*(,S
('$*&<WbiaieclWjj[d$
Aec[Z_\hd(&'&$Q',.-.+(/S
:hWcW\hd(&&/$Q+'+(.*(,S
7Yj_ed\hd'/./$Q-&,.-(,-S
(($)+?dijd]Z($Q-*&+/.'/S
&$'&?d^Wb[$Q.,+**)'&S
'$)&D_d`WWiiWii_d$
(&$&&<b_]^je\j^[YedY^ehZi$
Q.,'.'++S
(($&&Coij_Yh_l[h$
(($+&HWY^[b][jj_d]cWhh_[Z$
Q'/-&+.).S
:hWcW\hd(&&)$Q(/).',',S
:hWcW\hd(&&.$Q,,',+,)+S
&$'+:Wj_d]'&'$Q,,(-,-)&S
($&&Å)$*+Docf^[jWc_d[($
&$*&Å($(&8[\eh[j^[hW_di$
HecWdj_iajZhWcW\hd(&&-$
Q),-,+*&-S
Q+.+.*&&'S
Q.-&.)/))S
Q''&.+(+.S
()$(&Ibff\d]Whd[beii"Z[j
hlhQ.,.,)*+S
'$&&JhebiW$Q)'(+('/.S
)$)+Å+$(&8Wd]XWd]
ehWd]kjWd]$Q)'-&(()S
(($*+I^W\j$Q',)''..*S
&$)&>[dd[iakd]Wh_a[$
7Yj_ed\hd(&&/$Q),(-)'),S
(($*&8[Ya0=Wc[d$Q'(,+)-((S
&$'&8bWYam_Zem$Q+/),'/(+S
'$+&>ebomWj[h$Q)(.-,(()S
)$(+9edijWdj_d[$Q/-/-+/&-S
+$(+Å-$&&8[Ya0BeYafe`a[d$
('$&&:_WcedZZe]i$
Q++,*+&,.S
)$'&Å*$*+'(c[de\
9^h_ijcWi$Q'&.(,(()S
'($*&7Zl[djkh[bWdZ$
:hWcW\hd'///$Q,(')(,&&S
'+$&&=Wc[e\J^hed[i$
Q'-.('&,.S
('$&&Jh[c[$Q''&/.-((S
(($&&8_]bel[$Q''&/*/&,S
()$&&Å&$&&=Wc[e\J^hed[i$
'*$&+J^[jm[djo#Ó\j^^ekh$
:hWcW\hd'/,-$Q,..&)'.-S
',$&&L_lWBWiL[]Wi$
Cki_aWb\hd'/,*$Q),,&,-((S
'/$(+;\j[hboij$
:hWcW\hd'/+)$Q,&(/(++,S
($(&;bl_i0J^WjÊij^[mWo_j_i$
:eakc[djh\hd'/-&$
Q))..(.,+S
C14 Tv/radio
TISDAG 19 JULI 2011
INFORMATION SVT: 08-784 20 00 TV3: 08-562 02 300 TV4: 08-459 40 00 KANAL 5: 08-520 55 555 KABELVISION: 0200-22 55 00
COMHEM: 0771-55 00 00 CANAL+: 020-24 00 24 VIASAT: 0586-680 30 SHOWVIEW: Siffrorna inom parentes anger videokod. © GemStar
F[jj[h]hZ[Xkj_Wbbid]iiWccWd^Wd]
,$&&HWffehjQ+'-/-S
,$&+H[]_edWbWdo^[j[h
Å @W]^Wh\hijjjWjjZ[jhijehj
:[jXb_hZ[Xkj\hhWffWh[d
F[jj[h _È7bbid]fIaWdi[dÈ$
Å@W]^Wh\hijjjWjjZ[jh
lbZ_]jijehj$:[jaddiakb
Wjj\h[fh[i[dj[hWi_d][dh[
^h"i][hF[jj[h$
F[jj[h7b[n_i7ia[h]h[d
ÓYa[jjdojj][decXhejj[\j[h
i_dc[Zl[haWd_^ij[dijl#
ikYYƒÈIcoYa[jXjjh[È$
Å7bbid][daddiiec[d
dWjkhb_]kff\b`d_d]WlZ[j
fhe]hWcc[jeY^iÓYa`W]
[dXhW_ZƒeclWZ`W]l_bb]hW$
J_Z_]Wh[^Wh^Wde\jWijX[#
Q.+&,,+,-S
\kdd_ji_]fjkhdƒkj[
_bWdZ[jdhWbbid][d
hkbbWj_jl#hkjehdW$C[d
_hXb[lZ[j[dbkYaW
_Z[jifYaWZ[iY^[cWj$EY^
^Wd^Wh_d][jZb_]jibbiaWf$
8eAWif[hiEha[ij[h"iec
ÓhWh(&#hi`kX_b[kc"eY^
ijehij`hdWdCWb[dW
;hdcWd" iec^kdd_j
Wll[haWjh[fhe]hWcb[#
ZWh[_È7bbid]f
IaWdia[dÈ"c[Zl[h#
aWheYai$
/$)&AedijZ[YaWhdWH
Q-**(,S
'&$)&B_l[jfbWdZ[jH
Q/+*.S
''$&&:[jijWb_l[jÅ
ieccWhH Q.(,-S
''$)&>_ff>_ffH Q)),*S
'($&&H[iWdj_bbJWkX[H
Q(&,)+S
')$&&Å')$(+Cj[c[Z
B_lKbbcWddH Q'((+.S
')$)+?chaWij[
IcbWdZ
µ ¶¶Il[diajZhWcW
ILJ'(&$&&
Q.'.*(+.S
,$(+=ecehhedIl[h_][
\hd'/*)$?hebb[hdW0I_#
]khZMWbbƒd"=kbbWdDW#
jehf$Q./''),*S
'*$+&I[c[ij[h"i[c[i#
j[h"i[c[ij[hH
Q./*),)+S
'+$'&=ecehhedIl[h_][
Q/),-&/)S
',$&&HWffehjQ/(*)(S
',$&+L[cjhehZkWjjZk
h5H Q'),(*(S
',$*+IY^bW][hfhbehH
Q/.*)'++S
',$++IeccWhalbbH
Q)'&'-((S
'-$++IfehjdojjQ/''+*+'S
'.$&&HWffehjQ((&,.S
'.$'&H[]_edWbWdo^[j[h
>[jb[lhWZ
aeYa`kX_b[hWh
IWcbWdZ[ cWd Al_ddeh c[Z
^WhXb_l_j^[cbi lWhi_jjkffZhW]
I[ZWd][decXhejj[jf/&#
jWb[j"^Wh=ehZedHWciWo
ijWddWjalWhfjl#jeff[d$
;jjX[l_i\hbd]eY^jhe#
][dj`dijhWjjÈ>[bbÊia_j#
Y^[dÈdhZ[j^kdZhWZ[Wl#
id_jj[j$:_h[aj[\j[hjld#
jWhiied]ifh[c_h\hÈ=eh#
ZedÊia_jY^[dd_]^jcWh[iÈ$
DkhZ[jj[hZW]iWjji[
cdd_iaehiec^Whilhj
Wjjia_b`Wi\hdi_dW]e#
Z[bWh$<hijkj_Zeakc[d#
jhi[h_[dÈCWd_iaWiWc#
bWh[Èh[dcWdiecaWd
X[jhWajWiiec^[cbi$
>Wd^Wh\hl_iie[jj^ki"
c[dZ[jhi\kbbjc[Z
iWa[hWjjZ[j_dj[]hWjj
Xe_$
AWdWb+(&$&&
JL)('$&&
AWdWb+(($&&
Del[bbÓbc[dÈC[ZWdWbbj
WddWj^dZ[hÈia_bZhWh
jlcdd_iaehiZ[d$
:[bihZ[jjedhij`[`[d
iecldjWhkjWd\h[dh[#
ijWkhWd]"Z[bihZ[j[d
bZh[al_ddWieci_jj[h
l_Z[dbWdZil]eY^cj[h
^Wij_]^[j[dfX_bWh$8ZW
^Wh[jjkffZhW]$
ILJ(('$)&
HWbf^CWYY_d^e
;ZZ_[Ckhf^o
Idkj[d_>ebbomeeZ??
9heiiheWZi
¶¶¶¶
AEC;:?
IdZW]ii[]bWh[fl]j_bb
ah\jia_lWfiah]hZi$
7lj_j[bd\hijhcWdWjj
Z[jXb_haecfb_aWj_ed[h$
LWdi_dd_]jakbWl>Wii[
JW][ h[]_"c[ZXbWdZ
WdZhW BWhi;aXeh] eY^Ce#
d_YWP[jj[hbkdZ$Il[h_]["
'/,+
I<#aWdWb[d(&$&&
¶¶
79J?EDAEC;:?
;ZZ_[Ckhf^oi idWXXa\#
jWZ[:[jhe_j#idkjj[hld#
Z[hj_bbBei7d][b[i[\j[h[jj
cehZ\hiaf[dfeb_iY^[\$
Kff\b`Wh[diWadWhifedjW#
d_j[jeY^l[haWhlWhWb_j[Wl
[jj^Wijl[ha$D]hWiY[d[h
hheb_]W$8[l[hbo>_bbiYef
??"KI7"'/.- JL*(($)&
¶¶
:H7C7
Kd]cWd"X[iWjjWlXbk[i
HWbf^CWYY_d^e"\hd
\hijWÈAWhWj[A_ZÈ#Óbc#
[hdW"ia[hZ[dl]aehi#
d_d]Zhcki_a[haWdib`W
i_di`bj_bbZ`lkb[d\hWjj
Xb_XhWfWjjif[bW$Cd]W
iY^WXbed[h$KI7"'/.,
8hWcIjea[hi:hWYkbW
?chaWij[IcbWdZ
8[bem
JL*<_bc(($)+
',$*&Ifhah[iWdH
Q*//-.).S
'-$'&AlWhj[hiZeajehd
H Q+&/-'S
'-$*&Do^[jij[Ya[d
Q-)/,),*S
'.$++EZZWiWjQ-))+)*+S
'/$&&L[cl[jc[ij5H
<h][ifehj\hd(&&.$
Fhe]hWcb[ZWh[0H_YaWhZ
Ebiied$H[fh_i\hd<hd
(&&.$ul[d(*%-$Q-(+.S
'/$)&AlWhj[hiZeajehd
H Il[diaZeakc[djh#
i[h_[\hd(&'&$B[ddWhj
È^WhWbbjÈ0aej\hia`kjd_d]"
Z_WX[j[i"jhWa[eijec_eY^
Zecd_d]WhÅc[dXb_h
\h_ia:[b,Wl-$Q,+(/S
(&$&&<8?0i^_ijeh_W
:eakc[djhi[h_[$:[b(
Wl+$:[dWc[h_aWdiaW
cWhZhcc[d$<8?hiaob#
Z_]WWjjlhdWWbbWWc[h_#
aWd[hic[ZXeh][hb_]W
hjj_]^[j[h$C[d_XbWdZ
\hd]hcWdZ[ddWiaob#
Z_]^[j$IlWhZ[j_\Wbb[j
CWhj_dBkj^[hA_d]"Zh
@;Z]Wh>eel[hXbkdZWZ[
\hfbWd[hdWfWjjchZW
ZhA_d]$ul[d((%-$
:H7C7
¶¶
Jh[del[bb[hWl7bX[hj
;d]ijhc ^WhXb_l_jckij_]
ia_bZh_d]Wlicbdd_d]Wh
_loaehjilWYa[hjbWdZiaWf
_db[Zd_d][dhh[dW
jkh_ijh[abWc[d$:[jZh_Yai
Xhddl_deY^Xb_hibW]icb
fbhZW]icWhadWZ[d$
Il[h_]["'/*) ILJ'')$)+
ILJ'()$)&
('$)&C[ZWdWbbjWddWj
^dZ[h
¶¶
J>H?BB;H
8#Óbc_'/*&#jWbi#ij_b[\j[h
cWdkiWl][d_\habWhWZ[
:Whh[d7hede\iao"iec
[][djb_][diakbb[h[]_ii[#
hWj$;dWc[h_aWdiakXj
fbeYaWhkffjh[l[hb[lWdZ[
\hdXh_jj_iajia[ff$Cd]W
coij_iaW_dibW]$KI7"
(&&(
JL,('$&&
('$&&CehZ[d
_C_Ziec[h
8h_jj_iaah_c_dWbi[h_[\hd
(&''$ul[d(*%-$Q.&-**S
Il[diadel[bbÓbc\hd
(&''$;dc[Z[bbZ[hi
al_ddWi_jj[hl_Z[dbWdZi#
l]eY^cj[hZ[\hX_#
fWii[hWdZ[X_bWhdWi^Wi#
j_]^[j$IWcj_Z_]jijh[d
jedhij`[`j_bbiWccWdi
c[Zi_dWfebWh[eY^ld#
jWhkjWd\h[dh[ijWkhWd]
__dd[hijWd$?hebb[hdW0;lW
<h_j`e\ied"F[bb[IWdZX[h]$
ul[d_ILJ'((%-$Q/&/)S
(($&&IfehjdojjQ-)(*(S
(($'+H[]_edWbWdo^[j[h
Q*+).,--S
(($(+HWffehjQ,+)..+-S
(($)+?djh[Wjc[dj
7c[h_aWdiaZhWcWi[h_[
\hd(&'&$ul[d()%eY^ILJ(*(&%-$Q/,(+')S
(($)&<hilkddWQ*(,S
()$&&IlWb[iahH Q')*+S
()$)&9heiiheWZi
;\j[hh[fh_iec]d][d_
ieccWhWlÈC[hb_dÈaec#
c[hILJ(WjjidZWdoWWl#
id_jj\hdiied]jh[c[Z
ijWhjZ[d)&`kb_$Akd]Kj#
^[h\ehjijj[hi_daWcfcej
jhebbZec_9Wc[bej$Ceh#
]WdWAWj_[CY=hWj^ j[h#
•
ldZ[hj_bbibejj[jheY^Wd#
ldZ[hcW]_\hWjjkdZ[h#
c_d[hWakd][d$C[hb_dh#
aWh_bbWkjeY^cij[
aeccWf[jjijjWjjabWhW
i_]khad_fWd$?^ij\hZ[d
\`hZ[iied][dfh[c_h
_IjehXh_jWdd_[d$
>WhZk[d\h]Wecjl5C[`bWj_bb`Wc[i$cebbWd6jjif[ajhW$i[
ul[d(&%-$Q)&.&-)&S
'/$&&>em?c[joekh
cej^[hH Q,&/-&)S
'/$)&('%(cdH
Q,&.&-*S
(&$&&Ikf[hi_p[liik#
f[hia_ddo
8h_jj_iah[Wb_joi[h_[\hd
(&''$:[b*Wl''$?Z[jjW
Wlid_jjXoj[hjlfWhZ_[j
c[ZlWhWdZhW\hWjj\
i_][d]edffdWh[$
Q'*&,)+S
('$&&>[bbÊia_jY^[d
7c[h_aWdiah[Wb_joi[h_[
\hd(&'&$:[b.Wl'+$
:[j[hij[dZ[Z[bjW#
]WhdWjlbWh_Z[jjjedZ[
Wlid_jj[j$;d[b[]Wdjc_Z#
ZW]iaW^bbWi\hWjjÓhW
[jj^]j_Zb_]j`kX_b[kcÅ
i[h_[di^kdZhWZ[Wlid_jj
Q-.,*+'S
(($&&J^[^kdai
8h_jj_iah[Wb_joi[h_[\hd
(&''$:[b(Wl,$?ZW#
][diWlid_jjWlib`Wh
d]hWWlcdd[di_dW
jWdaWhecahb[a"[\j[h#
iec:ecjoYailWhWf
l]_d_[jjXbecijhWdZ[
\h^bbWdZ[$=hWXXWhdW
WdehZdWh[d\[ij_b][d#
^[j[deY^7dZo\hX[ia
WlÔ_Yaldd[d=[ccW$
H Q.++'&*/S
;mWHkZb_d]h[dWlIl[h_][i
\hcijWfehjhjj\eje]hW\[h$
($)&8Whj[dZ[hiaebWdH
()$&&;mWHkZb_d]H
)$(+Bel[8_j[iH
ul[d()%-$Q/-((++'S
AWj_[
CY=hWj^$
=d][j^bb[hijbbd_d]WhdW
fD[mOehaiXWh[h$
Q(-+/))S
ul[d((%-$Q,*&-)-(S
+$&+Il[h_][_ZW]
ieccWhH Q.'/'-)&S
+$'+Å,$&&=[decHoii#
bWdZf)&ZW]WhH
H Q'*+*'.&S
'.$++A[deQ+)&//.-S
&$)&>em?c[joekh
cej^[hH Q'()'*&-S
'$&&?jedbo^khjim^[d
?bWk]^H Q'()('),S
'$)&>[bbÊia_jY^[dKI7
Q(')&&&'S
Q+&.**,/S
Q/.,*+*.S
'-$++>[bbÊia_jY^[dKI7
7c[h_aWdiaZhWcWi[h_[
\hd(&&-$Q--)/.-S
&$&&('%(cdH
ZhWcW\hd'/.,$?heb#
b[hdW0HWbf^CWYY^_e"@e[
I[d[YW$Q/'--,',S
'$'&IeccWhcehZH
)$*+KffZhW]]hWdiad_d]
ÅlWZ^dZ[i[d5H
H Q/-/-+,-S
'*$++;njh[c[^ec[
cWa[el[hH Q.*.,)*+S
'+$+&JefceZ[b
7kijhWb_[dH Q,+*/(--S
',$++Fhe`[YjhkdmWoH
Q-.(,)+S
µ ¶¶7c[h_aWdiaj
($*&;d][biaW
7dj_ahkdZWdH
Q(+,+&,.S
')$&+EfhW^M_d\h[o
i^emH Q('&.).S
'*$&&?jÊic[ehj^[Ze]
()$&&DWlo9?IH
'$*&<8?0i^_ijeh_WH
Får kung Uther bukt med magin?
Q/')-+,-S
Q-/./&S
(&$++HWZ_e^`bf[dÅ
Ahedfh_di[iiWd
L_Yjeh_Wi\edZ
'/$&&=[d_Wbj[bb[h]Wb[j
8eAWif[hieha[ij[h"F[j#
j[h"F[hd_bbW7dZ[hiied$
Fhe]hWcb[ZWh[0CdiP[b#
c[hbm$ul[d(&%-$Q(*)(S
H Q(.,).'/S
''$'&JefceZ[b
7kijhWb_[dH Q'&')+(/S
'($'&Fhe`[YjhkdmWoH
Q/(.)+')S
Q(&--,/+*.S
Q**-/(--S
.$(+7bbWbiaWhHWocedZ
ul[d('%-$Q.-'*'S
('$&&7ajk[bbjQ(&+')S
('$((H[]_edWbWdo^[j[h
(&$&&7bbid]f
IaWdi[d
Q(&++,,*S
-$)&@_cilhbZH
/$(+HWY^W[bHWoQ*))).).S
'&$(&LhWXijWh
L_dY[dj<>[dZh_Yaih
fhe\[iieh_\_beie\_eY^be]_a$
'/$(&Il[h_][_ZW]
ieccWhQ('...*S
'/$)&HWffehjQ+/+(/S
'/$+(H[]_edWbWdo^[j[h
,$*&<kdd_[ijf[jiWdZ
f[efb[Q//,'&-*S
-$&+IaWZki]WH
'-$+&Kkj_i[jQ-)/(+*.S
'.$&&;nf[Z_j_edDoW
=k_d[WH
H[fehjW][$>Wd^Whjh\#
\WjXWhdeY^kd]ZecWh
c[ZeY^kjWd\kda#
j_edid[Zijjd_d]Wh$:h
\hWbbW[dc[d_d]i\kbb\h_#
j_Z"][decWjjaeccWkj
_dWjkh[deY^]dWi_]j
eb_aW\oi_iaWWaj_l_j[j[h$
:Wdiajfhe]hWc\hd
(&'&$JlkffÓddWh[\h
]hW[dfh[i[djWj_ed\h
L_dY[dj<>[dZh_Yai"fhe#
\[iieh_ÓbeieÓeY^be]_a$
ul[d(&%-$Q,(&/)S
7jjWd]hW[dXho]]W
¶¶¶¶
IAHu9A
IahYaÓbc"l_iij$C[d<hWd#
Y_i <ehZ9effebWi :hWYkbW
heYaihecWdj_iajhW][Z_$
=WhoEbZcWdi ]h[l[hfb#
]WZWlieh]dh^Wdaec#
c[hj_bbBedZed$LWYa[heY^
ÓdW[\\[aj[h$8hWcIje#
a[hÊi:hWYkbW"KI7"'//(
Q-&*,(*(S
Q(&).'.,)+S
Ced_YWP[jj[hbkdZ
Q-(*-'&/S
'.$'+=[decHoiibWdZ
f)&ZW]WhQ,+'-*(,S
'+$*+J[c[Z8[jjoH
Q,*-&.*,S
Aif[Y_Wb$;mWHkZb_d]^Wh
\eje]hW\[hWjWbbW\hdDWi#
jWii`WA_dia_j_bb7dZo
MWh^eb$H[fh_i\hd'+%-$
Q(.+,-S
()$++Å&$(&;djekhW][
H Q()&(-/-S
Q')(((&*S
*$'+Fki^_d]ZW_i_[iH
Q-++())+S
+$&+9_joWakj[dH
Q.+..&*/S
+$++Å,$*&J^[JohW
8Wdaii^emHQ,).--)&S
TISDAG 19 JULI 2011
+$+&:eYjehiH Q+./+(+.S
,$+&Do^[jiceh]ed
Q),,/+*(,S
'&$&&:eYjehiQ,-/-((S
''$&&I_cd_d]
:_h[aj$LC$<_dWb_^[hhWh#
dWijh[c[j[hiodYhe$
DAGENS TV-KRÖNIKA. B12
SPORT PÅ TV. Se Sportens guide i del B
,$'&@_ccojme#i^e[i
Q(-'-..*S
,$)+7c[h_YWÊi\kdd_[ij
^ec[l_Z[eiQ,',)',.S
-$&&Å.$)+Ieoekj^_da
oekYWdZWdY[Q,.',.).S
/$'&8hej^[hii_ij[hi
Q*)-,+(/S
'($(+D_][bbWia_jY^[d
Q,*)*,.(S
'&$&&I`kdZ[^_cb[d
Q++-/.-S
')$&+;dkd][_c_dkj[d
Q'-',/&,S
''$*+Heeci[hl_Y[H
H Q'-*,*+'S
'*$&+udjb_][d^[ccW
H Q/+,&/)S
'+$&&9F>AWijhkf
Q-&(.'/S
'+$*&C_iiCWhfb[0
If[][bdifhWYa\hd
aWdjj_bbaWdj
µ 8h_jj_iajah_c_dWbZ#
hWcW\hd'//($?heb#
b[[email protected]>_Yaied"
9bW_h[8beec$Q'.+&/-'S
'.$&&LWZXb_hZ[j\h
cWjH Q()&(*(S
'.$)&IWcWdj^WH
Q-*-,&/)S
'($*+;bb[d:[=[d[h[i
i^emQ-*.+'++S
')$*&Hkb[ie\
[d]W][c[djQ+','.&S
'*$'&9ek]WhjemdH
Q/-)*+'S
'*$*&Ldd[hH Q)(+./&S
'+$'&=eii_f]_hbQ+.**/-'S
',$&+Kd]WcZhWh
Q(*+,(+.S
',$)+7c[h_YWÊi\kdd_[ij
^ec[l_Z[eiQ'-''&,.S
'-$&+=h[oÊiWdWjeco
Q,)/&-*S
Q)''','S
'/$&&Do^[j[hdWQ.-,&/)S
'/$'+BeaWbWdo^[j[h
Q((())*+S
>Wdjl[[email protected]^dd_[Ah_]#
ijhceY^CWjj_WiIhd^ebc$
'.$&&Heeci[hl_Y[
Il[dia_dh[Zd_d]ii[h_[
\hd(&&-$ ul[d(&%-$
Q-,-*+'S
'/$&&9ek]Whjemd
7c[h_aWdiaaec[Z_i[h_[
\hd(&'&$:[b'*Wl(($
:[jh7bbW^`hjWdiZW]
eY^@kb[il_bb_d][j^[bbh[
dWjj=hWoiediaWffdW
kffi_dWadibeh\h
^[dd[$ul[d(&%-$Q/..-((S
7c[h_aWdiaaec[Z_i[h_[
\hd(&&'#&($:[b'.Wl
(*$HeiiÊeY^Ced_YWi
\hbZhWhÓhWh)+#hi`kX_#
b[kc$ul[d(&%-$Q/.-&/)S
(&$&&IEI=kj[
Il[diaZeakc[djhi[h_[
\hd(&&/$:[b-Wl/$;d
]hWl_Zj`[`^Wh\hkajWdi#
lhZWichjeheY^jhehWjj
^ediaW\ZW\hj_Z_]j$
ul[d()%-$Q*'(),*S
('$&&8o]]belH
Il[dia_dh[Zd_d]ii[h_[
\hd(&''$:[b(Wl'&$
8o]]beli]d][j^`bf[h
\Wc_b`[dIjhc_zh[Xhe$
('$&&CWd_iaWiWcbWh[
8h_jj_iaZeakc[djhi[h_[
\hd(&'&$ul[d()%-$
Q-.*&/)S
(($&&Do^[j[hdWQ(*-+,-S
(($'+BeaWbWdo^[j[h
Q')-*+*.S
(($(&IfehjQ')-).'/S
(($(+LZ[hQ'),)*)(S
(($)&Idkj[d
_>ebbomeeZ??
µ ¶¶7c[h_aWdia
WYj_edaec[Z_\hd'/.-$
?hebb[hdW0;ZZ_[Ckhf^o"
@kZ][H[_d^ebZ$Q(//&*+'S
&$*&Bkj^[hH Q/-',.*,S
'$*+DkcX[hiH Q,****..S
($*+7ha_lNH Q)-,)/'*S
)$*&C[Z_kcH Q((+)*(&S
*$)+Å+$'+FWha[h_d]i#
ah_][jH Q-(-&-)&S
Q/,/(*(S
(($&&=ehZedÊia_jY^[d
d_]^jcWh[iQ/,+*(,S
()$&&9I?Q(,/-(,S
&$&&J^[i^_[bZQ'/(,)-'S
'$&+9I?DOQ-/.,''-S
($&&<hX`kZ[dioiaed#
ahb[a Q,,+*++,S
)$&+CkhZ[hWjj^[
9Wdd[iÓbc\[ij_lWb
µ 7c[h_aWdiaah_c_#
dWbaec[Z_\hd(&&&$
Q**&&(.+S
*$*&M_f[ekjH Q,)+,(.+S
+$)&Å+$+&Hkb[ie\[d]W#
][c[djH Q,-/-)-(S
,$&&HWY^W[bHWoQ**/.(+.S
-$&&LhWXijWh
Q*&+./&,.S
''$*+I_cfiediH
Q+*'/&/-'S
'($'+IjWh]Wj[7jbWdj_i
H Q/+-+*(+.S
')$'&IjWh]Wj[I=#'H
Q'*&+*(+.S
.$*&;dfbWjifbWdZ[j
/$)+Å''$&+CWij[hY^[\
7kijhWb_WH Q--&,)-&)S
''$)+9_joWakj[dH
Q.*,,&..*S
'+$&+IcWbbl_bb[H
Q+&(/-/&,S
',$&&I_cfiediH
Q)*)*)+,-S
'-$&&<Wc_bo]koH
Q,)//.'&+S
'-$)&IYhkXiH Q,&-*.,.(S
'.$&&>em?c[joekh
cej^[hH
7c[h_aWdiaaec[Z_i[h_[
\hd(&&+$Q,/)/.'*'S
'.$)&('%(cdH
7c[h_aWdiaaec[Z_i[h_[
\hd(&&)$:[b')Wl(*$
7c[h_aWdiah[Wb_joi[h_[
\hd(&&)#&*$:[b(+Wl
*($Q*/,)(*+'S
'/$)&I_cfiediH
7c[h_aWdiaWd_c[hWZae#
c[Z_i[h_[\hd(&&,$:[b
'-Wl(($CWh][Wdld#
Z[h_dj[hd[j\h\hijW
]d][d"eY^^edXb_hl[h#
lbZ_]WZWlWbbjiec^ed
aWd^_jjWZh$Q'')*.*(,S
(&$)&<Wc_bo]koH
7c[h_aWdiaWd_c[hWZi[#
h_[\hd(&&.$:[b')$
Ij[m_[abhi_]iec[d
al_ddW\hWjj\ijWddW
alWh_Z[dWc[h_aWdiaW
l[hi_ed[dWlÈ@ebbo<Whc
H[l_[mÈ$Q*/,)-/&,S
('$&&8[bem
µ ¶¶7c[h_aWdia
iahYa\hd(&&($8[ijj#
d_d][dfZ[dWc[h_#
aWdiaWkXj[dJ_][h
I^WhahfkffZhW]_7j#
bWdj[dkdZ[hWdZhW
lhbZiah_][j"eY^hf
l]j_bbi_dXWi_9edd[Y#
j_Ykj$?hebb[hdW08hkY[
=h[[dmeeZ"Eb_l_WM_bb_#
Wci":[nj[h<b[jY^[h$
Q*),/)../S
()$&+('%(cdH
Q'(-(*&,.S
()$)+IYhkXiH Q+&.)-/.-S
&$&+CodWc[_i;WhbH
Q,+&+.','S
''$&&J^[jWbaQ/')++,-S
'($&&CWdd[diecjWbWh
c[Z^kdZWhH
Q+-'.-((S
Q,&*('&/S
')$)+>eki[WdZ^ec[
')$)+CWij[hY^[\
7kijhWb_WQ+*&()&,.S
'+$&&;dfbWji_ieb[d
Å8ehjW[bb[h^[ccW
Xij5H Q'-',(+.S
'+$++;dfbWjifbWdZ[j
Q.*&&','S
'*$)+7hcom_l[i
ul[d(&''$Q(*'.'(*(S
'+$)&Ikf[hdWddo
Q.')'&-*S
',$(+M_\[imWfH
H Q*/(/(*+'S
Q,*&()'.&S
',$+&9ekdjho^eki[
h[iYk[H Q)+/&(+,-S
'-$*+J^[h[ijWkhWdj
8h_jj_iah[Wb_joi[h_[\hd
(&&-$:[b-Wl'+$:[
j[hij[dZ[WcWjhaeYa#
WhdWacfWhl_ZWh[\hWjj
\Xb_aebb[]Wc[ZZ[dX[#
hcZ[h[ijWkhWd]]Wh[d
HWocedZ8bWdY$Q+(''&+')S
'/$&&;dfbWji_ieb[dÅ
8ehjW[bb[h^[ccW
Xij5
8h_jj_iah[Wb_joi[h_[\hd
(&&,$:[b(Wl)[email protected]_[
?hm_deY^@Wic_d[>Wh#
cWd^`bf[h9Wheb[CWo
WjjWl]hWec^edl_bbj_bb#
Xh_d]Wi_d\hWcj_Z_<Wb#
cekj^[bb[h<k[hj[l[d#
jkhW$ul[d(&%-$Q,/&+'.&S
Q,(/.*))/S
($)+LhWlhijWhH
Q(+,)'+-+S
Q*-(+))'&S
Il[diacWji[h_[\hd
(&'&$Q.)-'(*(S
'/$(+>emYb[Wd_ioekh
^eki[H
8h_jj_iah[Wb_joi[h_[\hd
(&&/$:[b,Wl'+$Fhe#
]hWcb[ZWh[0A_cMeeZ#
Xkhd"7]]_[CWYA[dp_[$
H[fh_i\hd(/%)$ul[d
()%-$Q**.(/-'S
(&$&&:[jeadZWH
Il[diajeYakbjcW]Wi_d
\hd(&'&$:[b+Wl'($
')#h_]W;b_d\hd?di`d
^Whldji_]j_bbfhe]hWc#
c[j\hWjj\^`bf$
Q-,&('&/S
Q/&'-(+-+S
<hWdiaZeakc[djhi[h_[
\hd(&&/$H[fh_i\hd
(&%'$ul[d((%-eY^
(*%-$
('$++Hkii_d0?iWZehW
:kdYWdH
AehjÓbc$H[fh_i\hd
(&&.$ul[d((%-$
(($&&zij[hi`diakij#
bWdZiaWfH
Akbjkh^_ijeh_iah[i[i[h_[$
H[fh_i\hd',%-$ul[d
('%-$
(($++:k[bb[d0JhWdiiob#
lWd_[d
<h][ifehj$
()$&&J^[MWh0,`kd_
'/**Å:W][d:H
()$++J_ZicWia_d[d0:W#
jeh_^[cc[jH
&$&&;dXea"[d\h\Wj#
jWh[0IjW\\Wd8[h]ij[d
H
<h\WjjWhiWcjWb$
&$)&Å'$&&L[j[hWdJL;k#
hefWH
IWc^bbii[h_[$H[fh_i\hd
'.%-$ul[d()%-$
('$&&7dj_gk[iheWZjh_f
8h_jj_iab_liij_bii[h_[\hd
(&'&$:[b')Wl)&[email protected]#
c[iB[m_ieY^AWj[8b_ii
\ehjijj[hi_d_hh\hZ_
[email protected][iWd#
ijhd][hi_]\hWjjj_bb#
\h_iadWÅeY^\hWjjXb_
Xjjh[fWjjfhkjW$>Wd
\hidWhj_dXb_Ya_bWdZ[ji
Ykhb_d]#^_ijeh_W"c[ZWd
AWj[h[i[hj_bbWkaj_ed[d
_;Z_dXkh]^$C[daecc[h
^[dd[ih[i[ibbiaWfWjj
ZoaWkff5Q'(+/+(/S
@e<heijl[j^khcWd
iaW^Wdj[hWeboZ_]WXWhd$
('$&&Ikf[hdWddo
8h_jj_iah[Wb_joi[h_[\hd
(&&/$HeoeY^AWj[@e^d#
ied^Whjh[id[hc[bbWd
[jjeY^\ohWheY^Zh_l[h
Z[iikjec[jjaW\ƒj_bb#
iWccWdi$ul[d(,%-$
Q+'(--&)S
8h_jj_iah[Wb_joi[h_[\hd
(&&)$:[b*Wl''$IWhW^
8[[d[o^`bf[hWcWjh[h
iecafj^kiWjjh[de#
l[hW$Q(***/-&)S
()$&+I[_d\[bZ.+&(&/)S
()$)+J^[Ybei[hH
Q-(+/&-*S
Q/.&+).'/S
()$)&C$7$I$>$H Q+*&-','S
&$&[email protected]"hjjibaWh[
H Q,'),--)&S
'$&&=^eijm^_if[h[h
Q/*+-.,+S
($&&BWmehZ[hH
H Q-(,&((.+S
*$&&J^[_dl_i_Xb[i
+$'+8hbbef_c_b`edabWii
Q-.-,-))/S
)$)+I[_d\[bZH Q*-+,&.,+S
*$&+Å+$&&J^[Ybei[hH
+$)+Å,$&+8hbbef
_c_b`edabWii
('$)&?djh[Wjc[djH
(($&&C_dd[dWij[b[l_#
i_edH
=ij0'//-0BWhiKbl[di#
jWc$H[fh_i\hdILJ'
'*%-$Q(.-'*/.-S
()$&&9b[eH Q//+&//&,S
()$)&CWjiec^bb[hH
Q//+&.(--S
Q-,()&/'*S
Q(-)//&/(S
($*&8[jm[[dj^[b_d[i
H[fehjW][$Q,,+-*,',S
('$&&L[cl[jc[ij5H
Q)(*(+(*(S
(($++Ia[d[jX[ZhWhH
)$&+L[cZc[h7co5
&$)+8ed[iH Q)+'.,))/S
'$)&:hW]ediÊZ[dH
(&$&&;dWij[dZ[al_d#
dehH Q,))--/.-S
(&$++HWZ_e^`bf[dÅ
Ahedfh_di[iiWdL_Yje#
h_Wi\edZ
Q)(*(,/-'S
(($&&=^eijm^_if[h[h
H Q'/'*+,,(S
Q)*/+'-+/S
+$(+Å,$&&If_dY_joH
IWc^bbii[h_[$:[b(Wl($
vh[jh'/.'eY^hW]]W#
h[d9eddob[l[h[jj^hj
b_l_IZ[hjb`[$>Wdh
hZZ\h_dlWdZhWha_bbWhdW
iecjWhZ[il[diaWj`[#
`[hdW$
('$&&B[lddkbd]h[H
AehjÓbciZeakc[djh$
7c[h_aWdiaah_c_dWbZhW#
cWi[h_[\hd(&'&$:[b/
Wl()$8h[ddWdeY^8eej^
kjh[Z[hZ[jchab_]Wceh#
Z[jf[da_hkh]$KdZ[h
kjh[Zd_d][di]d]_Z[dj_#
Ó[hWhi_]8h[ddWdWbbjc[h
c[ZZ[dZZ[Zeajehd"
eY^\h^[dd[Wjj_\h]W#
ijjWi_dWlWb$Q,/&'),*S
Q/-+(+*..S
+$&+CodWc[_i;WhbH
;dieh][]hkff$H[fh_i
\hd/%)$ul[d(+%-$
('$)&AbZaeZ08[d_dH
Q./.--((S
'.$&&:hF^_bH Q.'/&/-'S
'.$++B[_bWi^ec[
Z[b_l[hoH
(&$&&8ed[i
Q*&(+*+'S
)$)&CW]dkcQ./-(.+/*S
*$(&IjWh]Wj[7jbWdj_iH
'/$)&J_bbiZZ[dia_b`[h
eiijH
'-$)&@kZoiZecijebH
(($&&Fhef[hjobWZZ[h
Q),+/.+-+S
&$)+>em?c[joekh
cej^[hH Q*,.,*++,S
'$&+If_dY_joH Q..,-,,,(S
'$)+IabH Q..,,*.(-S
($&+I_cfiediH
H
<h\WjjWhiWcjWb$H[fh_i
\hd()%)$
(&$&&Abo\jWd0Jh[lhb#
ZWh"[dijWZH
')$&+8WXoXWXoH
Q+.(.(),*S
'($)&J^[h[ijWkhWdjH
Q-*((/.).S
'*$&[email protected]_cilhbZH
Q+++,','S
-$++Å/$&&M_\[imWfH
H Q'*()+(&)S
Q.)&)-'.&S
Q,*,,,.).S
-$*+9_joWakj[dH
Q,'(/)/-'S
'&$*+LhWlhijWhH
',$&&KHiWcj_Z[dH
'/$&&;dXea"[d\h\Wj#
jWh[0IjW\\Wd8[h]ij[d
,$&+Ikf[hdWddoH
-$&&7hcom_l[iH
Q--'..-((S
'/$&&9efiH
'/$)&Ldd[h
M_bbo8`hacWdid_YahWh
^[ccW^ei\Wc_b`[dIjhc$
Q(/((/.'/S
/$(&Å'&$'+IcWbbl_bb[H
Q'/*//'/&S
'/$(&LZ[hQ'.*(('S
'/$)&>WbljjW^eic_]
H
Il[diacWjbW]d_d]ii[h_[
\hd(&&/$:[b).Wl*&$
CWhj_dF[hiiedijh\h
ZW][diX`kZd_d]eY^^Wd
i[hl[hWh^WbijhWZYWhfWY#
Y_ej_bb\hhjj$H[fh_i\hd
(&'&$Q,&,,',S
(&$&&<kiaXo]]WhdWH
Il[diajiWc^bbifhe]hWc
\hd(&'&$:[b)Wl'&$
@[ii_YW7neY^[email protected]#
^WdiiedX[ijcc[hi_]
\hWjjiWjiWfi_jjZhc#
^ki$Q'*.(--S
-$(+CW]dkcH Q(,//,,',S
.$(&@_cilhbZH
Tv/radio C15
&$&&HWffehjQ'.+()(()S
&$&+(*l_i_edQ+-),+*,/S
&$'&IfehjdojjQ+*.)*'),S
&$(+(*l_i_edQ+-)-./))S
&$)&HWffehjQ)*)&),*)S
&$)+(*l_i_edQ+-*+&(&*S
&$*&Lij[hXejj[didojj
Q(+*'''/.S
&$+&Å'$&&789Q(+*)))'&S
Q,)./&&*/S
Q,(,,,+-+S
ILJ' ?CEH=ED
ILJ( ?CEH=ED
JL) ?CEH=ED
JL* ?CEH=ED
A7D7B+ ?CEH=ED
'($(+ C_jj_dWjkh[d'($++Å')$'+ =[d_Wbj[bb[h
]Wb[j')$)+ <bo]#8ec'+$'& =ecehhedIl[h_][
',$&& HWffehj',$&+ :_[j[hdWiaWcf',$+& A#
chajWehZ',$++ 7bbid]fIaWdi[d'-$++
Ifehjdojj'.$&& Do^[j[h'.$'+ ;dil[diaiec#
cWh_<_dbWdZ'.$++ L_WIl[h_]['/$'& IY^bW][h#
fhbeh$'/$(& Il[h_][_ZW]ieccWh$H[]_edWbWdo#
^[j[h$'/$)& Do^[j[h(&$&& KffZhW]]hWdiad_d]Å
lWZ^dZ[i[d5('$&& IeccWhcehZ('$)& J^[
JkZehi(($(& =eb\(($+& KdZ[hYel[hXeii()$)+
@cdWfb]eh&$&+ :WcW][i&$++ L[cjhehZkWjj
Zkh5'$*&Å)$'+ =hWjj_iahedfh_di[iiWd
',$*& 8jjh[fkbi'-$'& 7dj_acW]Wi_d[j'-$*&
Do^[jij[Ya[d$'-$+& Kkj_i[j$<_diaifha_]Wdo^[#
j[h$'.$&& ;nf[Z_j_edDoW=k_d[W$8h_jj_iadWjkhi[#
h_[\hd(&&/$'.$++ EZZWiWj$IWc_iaifha_]Wdo#
^[j[h$'/$&& L[cl[jc[ij5'/$)& Ifhah[iWd$KH$
Ifhai[h_[$(&$&& 8_bboii_ijWl_b`W$8h_jj_iaZhWcW#
i[h_[\hd(&&,$(&$++ >e[Zemd\hecheZ[e$8h_j#
j_iaWd_c[hWZaehjÓbc\hd(&'&$('$&& 7ajk[bbj
('$(( H[]_edWbWdo^[j[h('$)& AlWhj[hiZeajehd
(($&& Ifehjdojj(($'+ H[]_edWbWdo^[j[h(($(+
HWffehj(($)+ ?djh[Wjc[dj()$&& FWdWcW()$)&
Lnj^kiZhccWh&$&&Å&$++ 7jjb[lW[jj[da[bjb_l
''$'& JefceZ[b7kijhWb_[d'($'& Fhe`[YjhkdmWo
')$&+ EfhW^M_d\h[oi^em'*$&& ?jÊic[ehj^[
Ze]'*$++ ;njh[c[^ec[cWa[el[h'+$+& Jef
ceZ[b7kijhWb_[d',$++ Fhe`[YjhkdmWo'-$++
>[bbÊia_jY^[d'.$++ A[de'/$&& >em?c[joekh
cej^[h$'/$)& ('%(cd$(&$&& Bon\bbWd$
Il[diajb_liij_bifhe]hWc\hd^ij[d(&'&$('$&&
CehZ[d_C_Ziec[h()$'& DWlo9?I&$'& ('%(
cd&$*& >em?c[joekhcej^[h'$'& ?jedbo
^khjim^[d?bWk]^'$*& >[bbÊia_jY^[d($)+ 8Whj[d#
Z[hiaebWd)$(+ H[Wb^eki[m_l[ie\8[l[hbo>_bbi
*$'+ AWj^WdZA_c+$&+#+$++ 9_joWakj[d
,$+& Do^[jiceh]ed'&$&& :eYjehi''$&& ?dl_d#
Y_Xb[')$&+ ;dkd][_c_dkj[d'*$&+ udjb_][d
^[ccW'+$&+ 7_hc[Z_Yi'+$++ C_iiCWhfb[
'-$++ LWZXb_hZ[j\hcWj'.$(+ Bejje"@ea[heY^
:hcl_dij[d'.$)& IWcWdj^W'/$&& Do^[j[hdW
'/$'+ BeaWbWdo^[j[h'/$(& LZ[h'/$)& >Wbl
jjW^eic_](&$&& J_dWiieccWhaa('$&& MWb#
bWdZ[h$0<WY[b[iia_bb[hi$8h_jj_iajah_c_dWbZhWcW\hd
(&'&$(($&& Do^[j[hdW(($'+ MWbbWdZ[h0<WY[#
b[iia_bb[hi"\ehji()$&+ 8hea[dWhhem'$(& >WmW__
Ól[Å&($'+ DkcX[hi)$'+ 7ha_lN*$'+Å+$'+
C[Z_kc
/$'& 8hej^[hii_ij[hi'&$&& I`kdZ[^_cb[d
''$*+ Heeci[hl_Y['($*+ ;bb[d:[=[d[h[ii^em
')$*& Hkb[ie\[d]W][c[dj'*$'& 9ek]Whjemd
'*$*& Ldd[h'+$'& =eii_f]_hb',$&+ Kd]WcZ#
hWh',$)+ 7c[h_YWÊi\kdd_[ij^ec[l_Z[ei'-$&+
=h[oÊiWdWjeco'.$&& Heeci[hl_Y['/$&& 9ek]Wh
jemd'/$)& Ldd[h(&$&& Ikf[hXWdjWhdW('$&&
B_l[jf88(($&& 9[b[Xh_joh[^WXm_j^:h:h[m
()$&& 9I?&$&& J^[i^_[bZ'$&& 9I?DO'$++
<h_d][($+& 9hWYa[h*$&& FioY^*$*+ ;bb[d:[=[#
d[h[ii^em+$(+ Hkb[ie\[d]W][c[dj+$*+Å,$'&
FWdj[hjWdj[h
HD
Rea:
HELSINGBORGS DAGBLAD
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR
LANDSKRONA POSTEN
TISDAG 19 JULI 2011
AKTUELLT VÄDER
hd.se/vader
SKÅNE I DAG
Skånes västkust på dagen
Skånes västkust på kvällen
Klart till halvklart väder. 18 till 20
grader.
Uppehåll men molnigt. 15 till 19 grader.
+18
+10
+18
+11
+20
+20
måttlig
+20
måttlig
+20
+18
+11
+18
+12
+18
+18
+15
Inlandet på kvällen: Uppehåll men
molnigt. 15 till 19 grader.
Sjövädret i dag: Syd 4-8 m/s. God
Sjövädret i kväll: Syd 3-6 m/s. God
sikt.
sikt.
ONSDAG
+22
Mulet väder men i stort
sett uppehåll.
i dag
04.48
21.40
+18
i morgon
04.50
21.38
Dagen har minskat med 0 timmar och 47
minuter sedan sommarsolståndet.
+16
i dag
i morgon
Upp
22.30
22.42
10.02
VÄDERTOPPEN
3-6 m/s
+16
4-7 m/s
Halvklart till mulet
väder men i stort sett
uppehåll.
11.15
+21
+14
+13
Varmast
25 Visby
Gräs
Gråbo
+14
I dag Ons Tor
M L-M L
L-M L
L
+19
+24
+24
+29
+27
+34 +38
Aktuell prognos
0900-2000999
9:90 / minut
4-8 m/s
+32
+16
Källa: Göteborgs univ. Region Skåne
+25
+20
+23
+18
VÄDEROMSLAG?
+19
+18
EUROPAVÄDRET I MORGON
L=låga M=måttliga H=höga
i.h=inga halter i.u=ingen uppgift
+21
5-9
m/s
avser perioden igår kl 18-12
Kallast
5 Katterjåkk
POLLENPROGNOS
+22
+19
+34
+29
+23
+16
+18
+21
+25
+15
+28
+26
+19
New Delhi
New York
Nice
Oslo
Paris
Prag
Rom
Sydney
Tunis
Warszawa
Wien
+16
+18
Mulet väder och regn.
+27
+36
+22
+34
+26
+18
+29
+18
+25
+26
+24
Hongkong
Kairo
Kanarieöarna
Kreta
Lissabon
London
Los Angeles
Madeira
Madrid
Mallorca
Moskva
4-7 m/s
+20
+18
+31
TEMPERATUR
NEDERBÖRD
SKÅNEVÄDRET
senaste 30 dagarna i Helsingborg
senaste 30 dagarna i Helsingborg
Helsingborg i går
30
25
20
15
10
5
0
19/6
kl 08
+16
Ängelholm*
+19
kl 14 1000.1 hPa
+19
Landskrona*
+19
30
25
20
15
MÅNEN
Ned
+14
5-9 m/s
LÖRDAG
FREDAG
Ned
+25
Alicante
+36
Antalya
+34
Aten
Bangkok
+30
Barcelona
+22
Beijing
+27
Berlin
+21
Bryssel
+18
Budapest
+25
Cypern
+28
Helsingfors
+22
avser vädret mitt på dagen
TORSDAG
Växlande molnighet och
mest uppehåll.
Upp
Varierad molnighet och
enstaka regnskurar
här och var i
landet. Längs
Götalands ostkust
risk för åska. Allra
längst i norr mer
ihållande
regn.
Kväll
Natt
molnigt. 15 till 19 grader.
SOLEN
VÄRLDEN I MORGON
+18
Inlandet på dagen: Uppehåll men
En riktig möbelbutik
SVERIGE I DAG
+19
+19
EM HYLLINGE
Ådalsvägen 374
042-32 91 00
Kvalitetsrean fortsätter.
30% rabatt på utvalda
fåtöljer från Brunstad.
10
5
19/6
Max
26/6
4/7
Min
11/7
18/7
Medel
igår kl 14
Kustväder kl 14
26/6
4/7
Nederbörd denna månad:62,9 mm
11/7
18/7
Normalt:40,5 mm
*beräknat värde
Båstad*
+20
Hall. Väderö
S
7 m/s
Klippan*
+19
Helsingborg
S
5 m/s
Malmö
+20
Drogden
S 10 m/s
ALLTID AKTUELLT VÄDER hd.se/vader
Ta det kallt under rötmånaden
Rötmånaden står för
dörren, och då gäller
det att ta det kallt
– med maten. Ju längre
tid mat förvaras okyld,
i den fuktvarma luft
som är vanlig så här
års, desto större chans
har magsjukebakterierna att föröka sig.
STOCKHOLM. AÛc\Ê]PST]Éa
Rötmånad
X
RÖTMÅNAD
Under juli–augusti förstörs
maten lättare. Luften är
varm och fuktig vilket gör
att bakterierna mår bra
och förökar sig snabbare.
Temperaturen är viktig
Under rötmånaden är det
extra viktigt att maten
tillagas till rätt temperatur
och kyls ned snabbt för
förvaring.
$$#
Tcc VP\\P[c QTVaT__ b^\ &" #$$
Q[P]SP]]PcÊcTaUX]]bX1^] $$
ST_aPZcXZP] 3T] X]UP[[Ta
]Éa b^[T] bcÊa X ;TY^]Tcb
)( $$
"##&"
cTRZT]eX[ZTcQadZPaX]caÉUUP
#$$
\TSbcPac\T[[P]ST]!!^RW
!#Yd[X
=P\]TcbhUcPa_ÊPcc\Pc &'
ePa^a[Éccadcc]Pad]STaST] &# '
_TaX^ST]?a^Q[T\TcÉaS^RZ !""%"
$%"""
PebTeÉac\X]SaT]dÉ]UÛaaX ($"("
cXST]
KÄLLA: Vårdguiden
~8SPVWPaeXZh[bZÊ_^RW
QPaPeXbTacX[[Pcc\PcT]X]cT
Éa dcP]UÛa Zh[bZÊ_Tc P[[cUÛa
[É]VTbÊVÊaSTcYdQaPbÉVTa
<Pcb;X]SQ[PS\XZa^QX^[^V TgT\_T[eXb RP\_h[^QPRcTa
bP[\^]T[[P^RWTWTRQPZcT
eXS;Xeb\TST[beTaZTc
aXTaSaPQQPa\Ê]VPbeT]bZPa
Fuktig luft och WÛVcT\_TaP d]STab^\\PaWP[eÊaTcbÉa
cda ZP] UÛabcÊb ^RZbÊ UÛaT bZX[cd]STab[dcTcPeb^\\P
Z^\\P d]STa P]SaP ST[Pa aT]^RWcXSXVWÛbc
Peb^\\PaT]^RW\TSUÛaSÊ
4]ST[PeUÛaZ[PaX]VT]Éa
[XZPbc^aaXbZUÛaQPZcTaXTcX[[ Pcc\PcQ[XeXcbZÉ\SPePccWP
eÉgcX\PcT]b^\d]STaaÛc bcÊccUaP\\TT[[TaUÛaePaPcb
\Ê]PST]
UÛaePa\c
~9P STc WPa \Ta \TS
0]SaP UÛaZ[PaX]VPa Éa Pcc
cT\_TaPcda É] SPcd\ Pcc eXSaXRZTabÉ\aTePccT]^RW
VÛaPbÉVTa<Pcb;X]SQ[PS
WPa bÉ\aT WhVXT]\ÛY[XVWT
<PVbYdZ^a ^abPZPST Pe cTa É] eP][XVc ]Éa eX [TeTa
Fakta Klara
rötmånaden
Vid +70°C "
#$$""
$$%!!$
"$$
Bakterietemperatur
"$#(#
&"
$
#"&"#%"
Kyltips
$#$"%&$$
"" $$#$
$'""'#
$$$'#(!$
"!(max +8°C.
Så gör du för att klara rötmånaden utan att bli magsjuk:
X Se till att kylvaror snabbt
kommer in i kylskåpet när du
handlat och sänk gärna temperaturen där till fem grader.
X Ta inte fram mer mat åt
gången än som går åt vid
måltiden.
X När du grillar, använd olika redskap och fat till rått
respektive färdiggrillat kött.
X Vid utflykter, använd kylväska med kylklampar.
X Tvätta händerna före matlagning, och var noga med
handhygienen efter toalettbesök.
Källa: Livsmedelsverket, Vårdguiden
SVENSKA GRAFIKBYRÅN/TT
daX]eÉVbX]UTZcX^] =Éa STc
VÉ[[TaTWTRZP]\P]ÉeT]UÊ
Z^\_[XZPcX^]Ta_Ê]YdaPa]P
b^\eXbTccUaÊ]STcbc^aPdc
Qa^ccTcXChbZ[P]SbÉVTaB^
UXT 8ePabb^] T_XST\X^[^V
Magsjukebakterier är inte eXSB\XccbZhSSbX]bcXcdcTc
Pcc[TZP\TS
~<T] eXbbP Q[Xa X]cT P[[b
~3TcÉaaT[PcXecP[[ePa[XVP bÊbYdZPTUcTaT]eTRZPT[[Ta
\PVbYdZ^a ^RW QPa] ^RW bÊ[ÉZTa\PVbYdZP]dcPebXV
É[SaTÉaZÉ]b[XVPaT<P]ZP] bYÉ[ebÉVTaW^]TT
UÊaTYÉ[SXPaaÎUTQTa^RWSTc
ZP] ^RZbÊ Q[X Z^\_[XZPcX^
]Tab^\Q[^SUÛaVXUc]X]V^RW
Per Vallgårda
bcdV^RWQÊc[Xe:P]bZTaÛa
eX^bb^RZbÊX]ÉaWTcT]PeQT
cTbWPVPa SÉa eX Z^\\Ta X
Z^]cPZc\TSQPZcTaXTaUaÊ]
SYda
Comeback för egen sylt
GÖTEBORG. ªccX^cP[XbcTa]PÉa
_ÊeÉVPcccPd__ST]VP\[P
^RW dcSÛT]ST caPSXcX^]T]
Pcc Z^ZP TVT] bPUc ^RW bh[c
CaT]ST] WPa b[PVXc XVT]^\
STbT]PbcTÊaT]^RWQÉa^S
[PaT [P]STc ÛeTa bPS[Pa ]d
^\UÛaPcc\ÛcPST]]hPTU
cTaUaÊVP]
3TcÉaUaP\UÛaP[[cQPa]UP
\X[YTab^\bcÊaUÛaST]]hP
caT]ST]4]PeUT\QPa]UP
\X[YTa\TSQPa]ÛeTabYdÊa
Z^ZPaTVT]bPUc^RWbh[cTcc
UT]^\T]b^\WPaedgXcUaP\
STbT]PbcTcaTÊaT]
~7É[b^cÉ]ZTc WPa VY^ac
U^[Z\Ta]^VVaP]]P\TSePS
\P]ÉcTabÉVTa2P[[T4aXRb
b^] Y^aSVdQQb^S[PaT ^RW
^aSUÛaP]STX;P]cQadZPa]Pb
aXZbUÛaQd]SbQÉabTZcX^]
En kartläggning Pe beT]b
ZPa]Pb QÉaeP]^a VY^aS _Ê
d__SaPV Pe 1ÉaUaÉ\YP]STc
^RWBeT]bZcBXVX[[eXbPaPcc
" _a^RT]c beT]bZP U^[ZTc
Z^ZPaTVT]bPUc^RWbh[c©]
U[Ta &_a^RT]cUahbTaX]QÉa
UÛaPccWPcX[[eX]cTa]
~<Ê]VPZÉ]]TaT]bc^[c
WTc ÛeTa STc \P] WPa VY^ac
bYÉ[ebÉVTa2P[[T4aXRbb^]
<T]Pcc_[^RZPQÉaT]bYÉ[e
~ SÉa VÊa VaÉ]bT] UÛa
\Ê]VP
~BYÉ[e_[^RZTc WPa ePaXc
dcSÛT]ST[É]VT3TcUX]]bT]
[XcT]cT]ST]bcX[[ÛZ]X]V\T]
STU[TbcPZÛ_TaUÉaSXV_[^RZPc
_Ê UÛabÉ[Y]X]VbbcÉ[[T]P bÉ
VTa2P[[T4aXRbb^]
Nästa utmaning UÛa QÉa^S
[Pa]PÉaPcc\ÛcPST]ÛZPST
TUcTaUaÊVP]
~EX \ÊbcT cP WÉ]bh] cX[[
dceTRZ[X]VT] ^RW ^S[P ST
QÉab^acTab^\Éa\Tab\PZ
aXZP ^RW SÉaUÛa QÉccaT Pcc
VÛaPbh[cPeTT
Katharina Hedström
SMAKER I TOPP
X Jordgubbssylt
X Hallonsylt
X Drottningsylt
X Blåbärssylt
X Björnbärssylt
X Svarta vinbärssylt
X Röda vinbärssylt
BLÅBÄR - HJORTRON & SYLT
Nyplockade rensade bär. Litervis eller hela lådor. Nykokt hjortron-blåbärs-drottning-hallon-lingon
och tranbärssylt (60% bärhalt) Endast svenska bär. Allt i mån av tillgång. Säljes från lastbil.
VARJE ONSDAG fr 20/7 till 3/9: Båstad grusP vid kyrkogdn 9.15, Hov miljöstn 9.40,
Torekov nya hamnen 10, Grevie DinX 10.30, Förslöv k:a 10.50, Vejbystrand IP 11.15, Ängelholm ishall 12.30, Jonstorp IP 13.15, Höganäs sportc/golf 13.45, Ödåkra jvstn 14.30, Bjuv P
bibliotek grusP, Mejerig 15.10, Billesholm Folkpark 15.30, Kågeröd torget 16, Ekeby k:a 16.30,
Bårslöv skola 17, Helsingborg Folkparken (Sundspärlan) 17.30, Rydebäck stn 18.30, Landskrona IP 19, Billeberga stn 19.30, Svalöv Folkets Hus 20.
VARJE TORSDAG fr 21/7 till 4/8: Ljungbyhed Ljungavallen 7.30, Röstånga k:a 8,
Klippan badhuset 12, Åstorp ishallen 12.30, Ö Ljungby bakom Shell 13, Munka-Ljungby
sporthallen 13.30, Örkelljunga bakom rest Peking 14, Skånes Fagerhult Honda 14.45.
0730-75 48 84 (ingen förbeställning)

Similar documents

Helsingborg - Netpublicator

Helsingborg - Netpublicator eller ring Kundcenter 020-23 24 00 må–fr 8–16.30 OM TIDNINGEN INTE KOMMER Gå in på: utebliventidning.se eller ring Tidningsbärarna 0771-39 04 00, 6–18. Om du bor i 0430-området: Kontakta VTD 035-16...

More information

2 - Netpublicator

2 - Netpublicator Den som anser sig orättvist behandlad i en tidningsartikel uppmanas i första hand ta kontakt med redaktionen.

More information

Bd__^acaPa \ÛccT ]hP AÛV[TP]bXZcT]

Bd__^acaPa \ÛccT ]hP AÛV[TP]bXZcT] Om du bor i 0430-området: Kontaka VTD 035-16 07 50 må–lö 7–11, sö 8–11. Ringer du före 9.00 så kan vi se till att du i de flesta fall får tidningen under dagen. MISSNÖJD MED EN ARTIKEL? Den som ans...

More information

Helsingborg - Netpublicator

Helsingborg - Netpublicator HD PÅ NÄTET: hd.se Chefredaktör och ansvarig utgivare LARS JOHANSSON Redaktionschef och stf. ansvarig utgivare ANNA BERGENSTRÖM Verkställande direktör PONTUS BODELSSON Politisk chefredaktör SVEN-ÅK...

More information

kursstart vecka 3

kursstart vecka 3 TORSDAG 13 JANUARI 2011 vecka 2

More information

resa på köpet395

resa på köpet395 må–fr 8–16.30 OM TIDNINGEN INTE KOMMER Gå in på: utebliventidning.se eller ring Tidningsbärarna 0771-39 04 00, 6–18. Om du bor i 0430-området: Kontakta VTD 035-16 07 50 må–lö 7–11, sö 8–11. Ringer ...

More information