male15. - Polskie Echo

Transcription

male15. - Polskie Echo
Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny Polonii w Północnej Anglii i Walii
Free monthly - Contact Newspaper - for Polish Peoples in North England and Wales
Y
T
K
A
KONT
NR.15 WRZESIEŃ
MSM NAJWIĘKSZA
HURTOWNIA
SPOŻYWCZA
W ANGLII str.15
GDZIE NA IMPREZE-GDZIE SZUKAĆ PRACY-MIESZKANIA-OGŁOSZENIA
MATRYMONIALNE - OFERTY PRACY
JAK ZAWSZE OFERTY PRACY
POLSKIE BIURO KSIĘGOWE
MANCHESTER - str. 9
autoelektryk liverpool - str.11
DENTYSTA W MANCHESTER - str. 7
Polskie gangi w szpitalach w Londynie
kradną… str.14
Najnowsze ogłoszenia matrymonialne:
Poznam kobiete która czuje sie stara niepotrzebna i nie kochana , moze spędzimy
reszte życia razem 50 lat - Liverpool tel. 07799584760
Witam mile panie Krzysztof lat 59 jestem samotny jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny to
nie mam kompleksów poznam panią w stosownym wieku szukam bratniej duszy manchester tel. 07443083154
DOMOWE POLSKIE
OBIADY za 5 DOWÓZ
PO MANCHESTER
tel. 0161 740 8319
Stała opłata
ELEWY PIENIĘDZY
DO POLSKI
PRZELEWY PIENIĘDZY
DO POLSKI
£1
Transport
Stała
opłata
----------------
£1
Dowóz na
---------------------------lotniska do
Manchester
do lekarzy
dokoncie
Liverpool
Pieniądze na
już nawet w 2h
Wycieczki po Anglii
Najlepszy kurs wymiany
Telefon
07741 557039
Akceptujemy karty debetowe
grosik.com
Pieniądze na koncie już nawet w 2h
Najlepszy kurs wymiany
Akceptujemy karty debetowe
grosik.com
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
2 PAGE
PROFESJONALNA KANCELARIA
PRAWNA W MANCHESTER :
OBSŁUGA PRAWNA:
- rozwody
- prawo pracy
- spory sądowe
- testamenty
- prawo spadkowe
- odzyskiwanie długów
ODSZKODOWANIA:
- wypadki w pracy
- wypadki drogowe
- zaniedbania medyczne
- choroby zawodowe
- wadliwe produkty
- potknięcia, poślizgnięcia
Małgorzata Kubik
Dyplomowany Prawnik
[email protected]
Tel: 01925418004
Mark Reynolds Solicitors Limited
http://www.markreynoldssolicitors.co.uk
3 PAGE
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
POZNAJ SWOJE
PRAWA W RAZIE
ARESZTOWANIA W
WIELKIEJ BRYTANII
Poznaj swoje prawa w razie aresztowania.
W razie aresztowania zostaniesz zabrany na posterunek policji, a tam zatrzymany
i przesłuchany w celi aresztu. Po wyjaśnieniach możesz zostać zwolniony lub
oskarżony o popełnienie przestępstwa.
Przebywając w areszcie masz zagwarantowane prawa i musisz poinformować funkcjonariusz policji, że chcesz skorzystać z :
-Bezpłatnej porady prawnej,
- Prawa poinformowania bliskich o twoim pobycie na posterunku, usługa także
bezpłatna,
- Bezpłatnej pomocy medycznej, jeżeli źle się czujesz,
- Prawa zapoznania się z przepisami, którymi kierują się policjanci tzw. Kodeksem
Postępowania „Codes of Practice”,
- Poprosić o pisemną informację na temat swoich praw np. na temat przerw na
jedzenie lub toaletę, masz prawo do tych informacji w swoim ojczystym języku,
możesz poprosić o tłumacza, który wyjaśni ci wątpliwości,
- Zostaniesz przeszukany, a twoje osobiste rzeczy zostaną zatrzymane przez oficera
policji na czas twojego pobytu w areszcie.
Jeżeli aresztowania dotyczy osoby poniżej 18 lat, policja musi próbować
skontaktować się z rodziną lub opiekunem prawnym osoby nieletniej.
Dorosły, tzn. rodzin, opiekun prawny, pracownik socjalny czy inna wyznaczona
dorosła osoba, muszą być obecne przy przeszukiwaniu i przesłuchaniu nieletniego.
Policja ma prawo przesłuchać cię w sprawie przestępstwa, o które jesteś podejrzany.
Masz prawo do milczenia, ale może to zaszkodzić potem twojej obronie w sądzie,
jeżeli np. powołasz się na fakty, o których nie wspomniałeś podczas przesłuchania.
rozprawę.
2. Osoba zatrzymana musi otrzymać kopię informacji dla sądu o dowodach w
sprawie i uzasadnieniu dalszego zatrzymania.
3. Osobie zatrzymanej przysługuje prawo do obecności prawnika w sądzie.
4. Policja otrzyma zgodę na przedłużenie zatrzymania wyłącznie wtedy,
jeżeli sąd uzna, że jest to konieczne i że policja przeprowadza dokładne dochodzenie w sprawie, bez zbędnej zwłoki.
Policja ma obowiązek przeczytać ci formułkę:
5. Jeżeli policja dysponuje wystarczającymi dowodami do skierowania sprawy
do sądu, zarzuty mogą zostać postawione na posterunku policji lub listownie.
“You do not have to say anything. But, it may harm your defence if you do not mention
when questioned something which you later rely on in court. Anything you do say may
be given in evidence.”
Osoba zatrzymana będzie zobowiązana do stawienia się w sądzie na
rozprawę.
Jak długo może trwać pobyt w areszcie policyjnym?
Areszt może trwać do 14 dni bez postawienia zarzutów, jeżeli
jesteś podejrzany o terroryzm.
Zazwyczaj pobyt w areszcie policyjnym bez postawienia zarzutów może trwać do
24 godzin. Może on zostać przedłużony, lecz tylko w wypadku, jeśli domniemane
przestępstwo może być rozpatrzone przez sędziego i ławników w sądzie koronnym
oraz wymaga to zgody komisarza policji (Police Superintendent) lub sądu.
Po upływie 36 godzin tylko sąd może wydać zgodę na dalsze zatrzymanie przez
policję bez postawienia zarzutów.
Co jakiś czas starszy funkcjonariusz policji ma obowiązek rozpatrzyć sprawę, w
celu stwierdzenia, czy uzasadnione jest dalsze przetrzymywanie danej osoby na
posterunku policji. Procedura ta nosi nazwę przeglądu. Osoba zatrzymana ma prawo
wypowiedzieć się na temat tej decyzji, chyba że jej stan na to nie pozwala. Również
jej adwokat ma prawo wypowiedzenia się w sprawie tej decyzji w jej imieniu.
Policja podczas zatrzymania ma prawo do zrobienia fotografii, wzięcia odcisków palców, a także pobrania próbek do zbadania DNA ( np. włosów). Nie
muszą mieć na to twojej zgody.
Policja potrzebuje twojej zgody na pobranie próbek krwi lub moczu, a także na
badanie stomatologiczne. Pozwolenie na pobranie próbek krwi i moczu nie dotyczy, gdy chodzi o ustalenie zawartości alkoholu lub narkotyków. Raz pobrane
odcinki palców są przechowywane w kartotece policyjnej. Możesz usunąć te
dane z kartoteki pisząc w tej sprawie specjalne pismo do lokalnej policji.
Prawo do bezpłatnej pomocy prawnej.
Jeżeli funkcjonariusz przeprowadzający przegląd nie zwolni osoby zatrzymanej, jest
on zobowiązany do uzasadnienia decyzji i odnotowania jej w aktach osoby zatrzymanej.
Jeśli poprosi się o rozmowę z adwokatem, nie będzie to oznaczać, że zrobiło
się coś złego. Strażnik aresztu (Custody Officer) ma obowiązek zapytać osobę
zatrzymaną, czy chce ona zasięgnąć porady prawnej. Usługa ta jest bezpłatna.
Jeżeli zatrzymanie nie jest konieczne, osoba zatrzymana musi zostać zwolniona.
Jeżeli policja będzie chciała kontynuować dochodzenie w sprawie przestępstwa,
osoba zatrzymana może zostać zwolniona warunkowo.
Podczas pobytu na posterunku, policja musi umożliwić ci rozmowę z adwokatem bez względu na porę dnia czy nocy. Jeśli poprosi się o poradę prawną,
zazwyczaj policja nie ma prawa zadawać osobie zatrzymanej pytań, do czasu
aż miała ona możliwość porozmawiania z adwokatem.
Jeżeli policja zwróci się do sądu z wnioskiem o przedłużenie zatrzymania:
1. Osoba zatrzymana musi zostać doprowadzona do sądu na
Masz prawo poprosić, aby adwokat był obecny podczas zadawania pytań
przez policję. Jeśli poinformujesz policję, że nie potrzebujesz porady prawnej,
lecz później zmienisz zdanie, należy poinformować strażnika aresztu, który
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
następnie pomoże w skontaktowaniu się z adwokatem.Jeśli adwokat nie przyjdzie
lub nie skontaktuje się z tobą na posterunku policji, czy też będziesz potrzebować
jeszcze raz z nim porozmawiać, należy poprosić funkcjonariusza policji, aby się z
nim ponownie skontaktowano.
Bezpłatne porady prawne w niektórych mniej poważnych sprawach:
W niektórych mniej poważnych sprawach bezpłatna porada prawna jest ograniczona
do porad telefonicznych udzielanych przez wykwalifikowanych doradców infolinii
Urzędu Obrony w Sprawach Karnych (Criminal Defence Service (CDS) Direct), poza
ograniczonymi wyjątkami, gdy adwokat powinien przyjść na posterunek policji, m.in.
w następujących przypadkach:
- policja chce zadać Panu/Pani pytania na temat przestępstwa lub przeprowadzić
procedurę identyfikacji przez świadka naocznego.
- potrzebujesz pomocy „upoważnionej osoby dorosłej”, czyli jesteś np. nieletni lub
ubezwłasnowolniony,
- nie jesteś w stanie porozumieć się przez telefon lub zarzucasz policji poważne
naruszenie obowiązków.
W przypadku, gdy bezpłatna porada prawna nie jest ograniczona do porady telefonicznej infolinii Urzędu Obrony w Sprawach Karnych (CDS Direct):
Możesz poprosić o rozmowę z adwokatem, którego znasz i nie będzie wymagana za
to opłata, jeśli zapewnia on usługi w ramach bezpłatnej pomocy prawnej (legal aid).
Jeśli nie znasz żadnego adwokata lub nie można skontaktować się z adwokatem,
którego znasz, masz prawo do rozmowy z adwokatem z urzędu (duty solicitor).
Usługa ta jest bezpłatna.
Adwokat z urzędu jest niezależny od policji.
Skorzystanie z pomocy tłumacza ustnego i uzyskanie tłumaczeń niektórych dokumentów:
Jeśli nie znasz lub nie rozumiesz języka angielskiego, policja zapewni pomoc osoby,
która posługuje się twoim językiem. Usługa ta jest bezpłatna. Jeżeli nie czujesz się
pewny, od razu proś o tłumacza, unikniesz nieporozumień,
W przypadku osób niesłyszących lub mających trudności z mówieniem, policja
zapewni pomoc angielskiego tłumacza brytyjskiego języka migowego. Jest to
bezpłatne.
Jeśli nie mówisz po angielsku lub nie rozumiesz tego języka, policja poprosi
tłumacza o wyjaśnienie ci przyczyn zatrzymania. Musi to nastąpić za każdym razem,
gdy policja podejmuje decyzję o zatrzymaniu w areszcie.
Po każdej decyzji o zatrzymaniu w areszcie i po postawieniu zarzutu popełnienia
przestępstwa, policja musi również wręczyć ci protokół w twoim języku, zawierający
informację, dlaczego cię zatrzymano oraz na temat wszelkich zarzucanych ci
przestępstw, chyba że wystąpią wyjątkowe przyczyny, aby tego nie robić.
Są one następujące:
Jeśli zadecydujesz, że nie potrzebujesz protokołu do celów swojej obrony, ponieważ
w pełni rozumiesz, co się dzieje oraz konsekwencje zrezygnowania z prawa do
protokołu i miałeś możliwość zwrócić się o pomoc adwokata w podjęciu decyzji.
Należy również wyrazić swoją zgodę na piśmie.
Jeśli tłumaczenie ustne lub podsumowanie przy pomocy tłumacza ustnego zamiast
tłumaczenia pisemnego jest wystarczające do celów twojej obrony oraz do pełnego
zrozumienia tego, co się dzieje i zatwierdzi to strażnik aresztu.
Podczas przesłuchania, jeśli policja nie dokonuje nagrania audio, tłumacz będzie
zapisywał pytania i odpowiedzi w twoim języku. Będzie możliwe sprawdzenie tego
zapisu, zanim podpiszesz, że jest to dokładny protokół z przesłuchania.
Jeśli chcesz złożyć zeznanie policji, tłumacz sporządzi jego kopię w twoim języku,
którą należy sprawdzić i podpisać jako prawidłową.
Kontakt z ambasadą lub konsulatem
Osoby, które nie są obywatelami brytyjskimi mają prawo poinformować policję, że
4 PAGE
chcą skontaktować się z Wysoką Komisją, Ambasadą lub Konsulatem swojego
kraju w celu powiadomienia o miejscu swojego pobytu i przyczynie zatrzymania
na posterunku policji. Przedstawiciele tych instytucji mogą również złożyć poufną
wizytę osobie zatrzymanej lub zorganizować jej spotkanie z adwokatem.
Jeżeli nie jesteś zadowolony z postępowania policji podczas aresztowania
możesz złożyć skargę w Independent Police Complaints Commission (IPCC.).
mgr prawa Magdalena Stachyra
-------------------------------------------------------------------
LEPIEJ NIE ŁAM PRAWA
Opłata w sądzie magistrackim jest ustalona na 150 funtów jeśli dana osoba
przyzna się do winy, może wzrosnąć do 1000 funtów, jeśli dana osoba zostanie
skazana,
Nowe opłaty sądowe wzbudzają sprzeciw środowiska prawniczego ponieważ są
tak skonstruowane, że zachęcają niewinnych ludzi do przyznania się do winy.
Protesty w sprawie nowych opłat, które zostały wprowadzany na początku tego
roku, wzmogły się po tym jak zanotowano wiele przypadków, w których ludzie nie
posiadający dużych dochodów byli zmuszeni do płacenia setek funtów za niewielkie wykroczenia – dodatkowo do grzywien.
Środowisko prawnicze twierdzi, że te opłaty są niesprawiedliwe i powodują to, że
wielu skazanych musi kraść, aby je uiścić.
Taka opłata może być nawet dziesięciokrotnie wyższa jeśli osoba skazana
twierdziła początkowo, że jest niewinna. Taki stan rzeczy powoduje, że osoby
niewinne mogą przyznawać się do winy, aby uniknąć tych zwiększonych opłat.
Nowe opłaty nie są dopasowane do wagi danego przestępstwa.
Taka opłata w sądzie magistrackim jest ustalona na 150 funtów jeśli dana osoba
przyzna się do winy, ale może wzrosnąć nawet do 1000 funtów jeśli dana osoba
zostanie skazana, a nie przyznała się do winy.
The charge is not means-tested or adjusted according to the seriousness of the
crime. In the magistrates’ court it is fixed at £150 if someone pleads guilty, but it
can rise to £1,000 if they are found guilty. For homeless and poor people who are
caught shoplifting it now means the courts are forced to impose the charge which
is often more than 100 times the value of what they took.
Bezdomni i ludzie ubodzy przyłapani na kradzieży w sklepie mogą być zmuszeni
do uiszczenia opłaty, która stukrotnie przekracza wartość skradzionej rzeczy.
Sędzia Judge Clark stwierdziła, że “Opłaty nie są dopasowane do zdolności do
jej uiszczenia przez daną osobę. Uważam, że jest to skrajnie niesprawiedliwe, ale
jestem zmuszona, by pobierać takie opłaty.”
Mark Fenhalls QC, przewodniczący Criminal Bar Association stwierdził “Te
nowe opłaty sądowe są głęboko niesprawiedliwe. Magistraty i sędziowie powinni
osobiście ustalać wysokość takich opłat, dopasowując je do danego przypadku.
Należy zaufać sędziom, że będą podejmować prawidłowe decyzje.
Rzecznym Ministerstwa Sprawiedliwości wydał oświadczenie mówiące, że:
“Decyzja,aby skazani ponosili koszty działalności sądów jest prawidłowa. Wprowadzenie tej opłaty sprawia, że koszty działania sądów są częściowo przenoszone
z podatników na osoby skazane.
“Opłaty mogą zostać rozłożone na raty jeśli osoba skazana nie jest w stanie
zapłacić jej w całości.”
Łukasz Ł
Dear Madam/ Sir , we are a Polish Company Cobico Ltd and we edit a free newspaper with advertisements for Polish People in UK. The name of our newspaper
WYDAWCA: Cobico ltd- Unit 77 - Cariocca Business Park
in KONTAKTY. It is issued one monthly and is freely distributed around the North
2 Sawley Street - Manchester - M40 8BB
England and North Wales. We report widely on activities within the Polish ComMANAGER PROJEKTU - Jacek Jurasz
munity and more. You can advertise and read interesting articles in our newspaper.
Where you can find KONTAKTY - in many different busy places: churches, schools, REDAKTORZY - , Magdalena St . Karolina W, Anna W, Piotr Stylczak
schops, polish restaurant, and many other places.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
REKLAMA - tel. 07860531963
Email: [email protected]
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do
skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Redakcja nie ponosi
PRENUMERATA!!! DOSTAWA BEZPOŚREDNIO POD TWOJE DRZWI
odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały
zawarte w czasopiśmie nie mogą być wykorzystane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek 12 wydań to jedyne 20 funtów i pocztą wysyłamy, każde wydanie
sposób bez pisemnej zgody Wydawcy.
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
5 PAGE
STUDIUJ W MANCHESTER
NA POLSKIEJ UCZELNI
STUDIUJ Z NAMI, NIE ZMARNUJ
SZANSY, WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE
POPRAWIA TWOJĄ JAKOŚĆ ŻYCIA,
TO STUDIA DLA CIEBIE, STUDIUJĄC U NAS ZWIĘKSZASZ
SWOJĄ POZYCJĘ ZAWODOWĄ
u nas zapłacisz 130 funtów na
miesiąc x 10 miesiecy 1300 funtów na rok
po co się zadużać na brytyjskiej uczelni
spotkania są raz na miesiąc w Manchester
--------------------------------------------------------skończ z nami licencjata - dyplom otrzymujesz
w języku Angielskim akceptowany w całej Unii
Europejskiej
mgr możesz zrobić na angielskiej
----------------------------------------------------------------
KIERUNEK- ZARZĄDZANIE
- LICENCJAT – 6 semestrów
KIERUNEK – TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI –
INŻYNIERSKIE – 7 semestrów
Pamiętaj na naszej polskiej uczelni WSSG Manchester zdobywasz punkty ETCS,
dzięki którym możesz iść na magistra na każdej uczelni w Europie i w Anglii .
Mamy pozwolenie z Ministerstwa Edukacji.
Od września 2015 roku w Manchester nasza Wyższa Szkołą SpołecznoGospodarcza rozpoczyna rekrutację po raz pierwszy. NIE ZMARNUJ SZANSY!
ZAPISZ SIĘ. Wystarczy wypełnić i przynieść:
kwestionariusz
świadectwo dojrzałości
3 aktualne fotografie o formacie 35×45
ksero dowodu osobistego lub paszport – awers i rewers
wpłacić F 15 – opłata rekrutacyjna
opłata miesięczna tylko 130 funtów na miesiąc
Nasz dziekanat mieści się w Manchester, 124 Middleton Road, M8 4JU, tel.
07481526153
Link facebook: https://www.facebook.com/WSSGManchester
e-mail: [email protected]
Wszystkie sesje egzaminacyjne odbywać się będą w Manchesterze bez konieczności wyjazdu do Polski.
Poniżej przesyłam wybrane zawody do jakich nasza uczelnia przygotowuje po
ukończeniu studiów na poszczególnych kierunkach.
Proponujemy bardzo rozwojowe zawody:
Specjalista ds. marketingu internetowego /
specjalistka ds. marketingu
Specjalista ds. marketingu internetowego to osoba, która podejmuje działania
mające na celu poznanie potrzeb klientów i takie dostosowanie strategii
sprzedażowych, aby klient jak najchętniej i jak najczęściej korzystał z usług danej
firmy lub kupował jej produkty. Stosuje do tego wszelkie formy komunikacji oparte
na sieci internetowej
Księgowy / księgowa
Księgowy to osoba prowadząca rachunkowość firmy. Jego rolą jest gromadzenie
i kontrolowanie wszystkich dokumentów (umowy, rachunki, faktury) związanych z
zakupem oraz sprzedażą dóbr i usług przez przedsiębiorstwo. Każdy nasz student
będzie miał możliwość przystąpienia do kursów księgowości AAT
AAT Level 1 Access
AAT Level 2 Certificate in Accounting
AAT Level 3 Diploma in Accounting
AAT Level 4 Diploma in Accounting, itd.
Dietetyk / dietetyczka
Dietetyk przygotowuje jadłospisy dla osób chorych lub zdrowych oraz udziela
porad z zakresu zdrowego żywienia. Posiada wiedzę na temat sposobów przygotowywania żywności, źródeł jej pochodzenia i doskonale zna właściwości
poszczególnych składników odżywczych. Potrafi zatem ocenić wpływ różnego
rodzaju produktów spożywczych na stan organizmu człowieka znajdującego się w
określonej sytuacji (choroba, ciąża, określony tryb życia, uprawianie sportu itp.).
Po ukończonej specjalizacji student może otworzyć własną działalność, na terenie
Anglii, w formie sklepu ze zdrową żywnością lub otworzyć punkt gastronomiczny
FIT , bar FIT, restaurację FIT.
Inżynier kontroli jakości
to specjalista odpowiedzialny za nadzór nad poszczególnymi etapami procesu
produkcyjnego, którego zadaniem jest jednocześnie zapobieganie wytwarzaniu
towarów o złej jakości. W zależności od zajmowanego stanowiska jego zakres
obowiązków zawodowych może być różny, chociaż można wymienić kilka wspólnych czynności, takich jak:
opracowywanie planów kontroli,
wydawanie zezwoleń na produkcję,
pilotowanie postępowań reklamacyjnych,
prowadzenie badań laboratoryjnych i dokumentowanie ich wyników.
Ponadto każdy specjalista pracujący w tym zawodzie powinien zbierać informacje
o obecnych potrzebach rynku w zakresie wymogów jakościowych wobec produktów, zgłoszonych patentach czy nowinkach technologicznych.
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
Winiarstwo i piwowarstwo
Wytwórca trunków – manager smaków
Obecnie w browarach osoba odpowiedzialna za produkcję piwa nosi tytuł
głównego piwowara. Główny piwowar sprawuje nadzór nad całym procesem
technologicznym produkcji piwa od warzenia przez fermentację do filtracji. Czuwa
również nad właściwym smakiem i jakością piwa. Poza piwowarami zawodowymi
pojęciem tym określa się również rzemieślników warzących piwo w niewielkich
ilościach. Po naszej specjalizacji inżynier może być zatrudniony także przy produkcji win oraz pełnić funkcję managera w wielkich winiarniach i rodzinnych Pubach
6 PAGE
30 GODZIN BEZPŁATNEJ OPIEKI
DLA PRACUJĄCYCH RODZICÓW
OD 2017
DLA OSÓB PRACUJĄCYCH
Zajęcia realizowane są w trybie zaocznym – online. Raz w miesiącu obowiązkowe
zjazdy w budynku
” FRIENDS MEETING HOUSE” w Manchester, 6 Mount Street, M2 5 NS
Pracujący rodzice będą mogli otrzymać 30 godzin bezpłatnej opieki przedszkolnej od roku 2017.
Jednak Raport Narodowego Stowarzyszenia Nauczycieli (NAHT) wykazał,
że szkoły mogą być zmuszone do zmniejszenia o połowę liczby dzieci w
żłobkach, aby poradzić sobie z większą ilością godzin.
Uczelnia ma możliwość wykładów w języku angielskim. Masz znajomego z Hiszpanii, Włoch,Ukrainy,Czech,Słowacji,Niemiec, Litwy,
Łotwy,Rosji, Rumuni, Bułgarii, Pakistanu, Indii, itd.,poleć naszą
uczelnię a z nami dostaniesz dobre wykształcenie.
Naszym studentom oferujemy szereg szkoleń i kursów, kończących
się angielskim certyfikatem.
W ramach wykładów zapraszany na prelekcje o tematyce:
nieruchomości w Anglii, ” JAK i GDZIE KUPIĆ”, ” DOBRA INWESTYCJA”
prawo w UK, ” TESTAMENTY”, ” UBEZPIECZENIA I ODSZKODOWANIA”
” Employed parents will be able to claim 30 hours of free childcare from
2017, up from the 15 hours they can currently receive. A report by the National Association of Head Teachers (NAHT) said its members could cut in
half the number of children in nursery classes to cope with the longer hours.
„
Deklaracja rządu w sprawie podwojenia ilości bezpłatnej opieki przedszkolnej dla pracujących rodziców może przynieść odwrotny skutek. Dyrektorzy
szkół ostrzegają, że w rezultacie mogą być zmuszeni do zmniejszenia liczby
miejsc w żłobkach.
Nowa ustawa może spowodować, że zabraknie miejsc dla 300,000
trzylatków i
czterolatków chodzących do państwowych żłobków. Wielu rodziców może
zostać zmuszonych do wysyłania dzieci do drogich prywatnych przedszkoli.
Większość szkół nie może zostać rozbudowanych i wiele szkół może
być zmuszonych do zmniejszenia liczby miejsc jeśli, zgodnie z przewidywaniami, 80% rodzin będzie chciało skorzystać z pełnej oferty 30 godzin
bezpłatnej opieki przedszkolnej.
Oznacza to, że żłobki, które przyjmują obecnie 50 dzieci, będą musiały
obniżyć tą liczbę o połowę jeśli rodzice będą chcieli wysłać dziecko do
żłobka na 6 godzin dziennie.
Judith Stott, dyrektor szkoły w Old Trafford stwierdziła, że martwi się o to,
że nowa ustawa może uderzyć w dzieci z uboższych rodzin. Stwierdziła
również, że “Ta ustawa będzie wspierać tylko dzieci z rodzin, w których
zarówno matka jak i ojciec pracują, bo tylko wtedy będą mogli ubiegać się
oni o 30 godzin bezpłatnej opieki przedszkolnej,”.
księgowość, ” OTWÓRZ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ”, ” EWIDENCJA
KOSZTÓW W
FIRMIE”
Russell Hobby, sekretarz generalny NAHT uważa, że “Rząd nie przemyślał
do końca skutków nowej ustawy,”.
Coaching wizerunek osobisty, ” OSIĄGANIE CELU”, ”
PRZYSPIESZENIE TEMPA ROZWOJU OSOBISTEGO”
oraz inne
Nasz dziekanat mieści się w Manchester,
124 Middleton Road, M8 4JU, tel.
07481526153
----------------------------------------------------------------------------
Ponad połowa z blisko 800 dyrektorów szkół twierdzi, że nie jest w stanie
przyjąć do żłobków większej ilości dzieci – chociaż ¼ z nich twierdzi, że
byłoby to możliwe gdyby Ministerstwo Edukacji sfinansowało rozbudowę
szkół.
Prywatne szkoły ze żłobkami, posiadające około 23,000 miejsc dla
dzieci w wieku lat trzech, również twierdzą, że poziom finansowania jest
niewystarczający i wiele z nich nie będzie mogło wziąć udziału w projekcie.
Łukasz Ł
-----------------------------------------------------------
7 PAGE
KONTAKTY
PRACA
SPRZATANIE
MANCHESTER
--------------------------------------Cleaning Operative
sercon support services
Cleaning Operative
Location - UK-NW-Manchester
Industries - Personal and household services
Job type - Part time less than 30 hours
Years of experience - 1+ years
Career level None - Education Level
GCSE / Scottish or equivalent
Salary - 6.50 - 6.50 per hour
Job reference code - CITIMAN
Cleaning Operative – Manchester M1 6DE
Sercon Support Services Ltd is a growing organisation operating in the facilities management sector
throughout Scotland and North East England.
We are currently looking to recruit two experienced
cleaning operative to join our existing team at our
Clients premises in Manchester. The current vacancy is an average of 10 hours per week (17:00 –
19:00) and meets national minimum wage.
Main duties include:
General Cleaning – large offices areas, toilet
areas, kitchen areas and stairwells
Ortodoncja
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
Previous cleaning experience is essential for this role.
COSHH Training/Knowledge would be preferred.
To apply please forward CV and Covering Letter to:
quoting reference: CITIMAN. Previous candidates need
not apply. Application methods
Email: [email protected]
---------------------------------------------------------------
Hall Cleaning Services
Limited
School Cleaning Supervisor
sibility to undergo NVQ training after initial induction.
sent cv - Email: [email protected]
--------------------------------------------------------------------Floorbrite Cleaning Contractors Limited
Cleaning Operative
Company - Floorbrite Cleaning Contractors Limited
Location - UK-NW-Ashton-under-Lyne
Industries - Personal and household services
Job type - Part time less than 30 hours
Salary - 7.00 - 7.50 per hour
Experience is preferred but not essential as training
provided. Experience of using a Scrubber Dryer would
be advantageous. Duties include sweeping, vacuuming and mopping floors, polishing and dusting, cleaning toilets, emptying bins, and all other associated
tasks. Immediate start.
Shift times: Monday - Sunday ( 14 hours per week)
Monday - Friday : 19.30 pm - 21.30 pm - £7.00 per
hour
Saturday : 19.30 pm - 21.30 pm - £7.50 per hour
Sunday: 15.00 pm -17.00 pm - £7.50 per hour
Company- Hall Cleaning Services Limited
Location - UK-NW-Manchester
Industries - Business services - other
Job type - Part time less than 30 hours
Career level
Entry Level
Salary - 323.75 Fortnightly
Job reference code - E/MAN
Clean Supervisor required for Secondary Educational
Establishment.
Duties include:
sent cv - Email: [email protected]floorbrite.co.uk
Controlling a team of cleaners in a high school, in the
-------------------------------------------------------------------Beswick area
Working Hours:
Monday to Friday, 3.00pm - 6.30pm
Requirements:
All successful applicants will be required to undergo a
satisfactory Enhanced Criminal Record Bureau Check
before final appointment with this Company.
Training and Experience:
Previous Supervisory skills are preferd and knowledge
of the cleaning industry is advantageous. The sucessful
applicants will undergo Company training, with the pos-
w Victoria Dental Manchester tel. 01618324153
Ponadto posiadamy szeroki wybór aparatów stalych czyli
założonych na zębach pacjenta na okres leczenia.Aparty te są
aparatami standardowymi, leczenie trwa około 2-3 lata i wizyty kontrolne są co 6 tygodni.
Aparaty metalowe
tradycyjne z ligature elastyczna Aparaty kosmetyczne szafirowe.
Aparaty kosmetyczne ceramiczne
Oferujemy rownież najnowszejsze zamki samoligiturujace typu Damona, ktore mogą być metalowe
lub ceramiczen. Aparaty te skracają znacznie
czas leczenia do okresu 1-2 lat i wymagają wizyt
kontrolnych co 10 -12 tygodni. Aparty te sa bezpieczniejsze dla pacjentów gdyż przesuwaja zeby
z uzyciem znacznie mniejszej siły.
Oferujemy system Insignia gdzie indywidualne
zamki są ustawiane dla każdego pacjenta komputerowo w laboratorium.
Oferujemy samolitigujace kosmetyczne zamki
Damona.
Oferujemy rownież leczenie aparatami
dojezykowymi jak Incognito lub STB firmy Ormco
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
KONTAKTY
PRACA
SPRZATANIE
MANCHESTER
---------------------------------------
Servest Ltd
Weekend Site Manager (Cleaning)
Company - Servest Ltd
Location - UK-NW-Manchester
Industries - Business services - other
Job type - Part time less than 30 hours
Salary - 9.50 - 9.50 per hour
Weekend Site Manager (Cleaning) required for
prestigious department store in Manchester City
Centre. Main duties and responsibilities:
Train staff in the safe use of machinery and chemicals to recognised industry standards.
Ensure a professional image is presented by all
cleaning operatives. Deal with colleagues and customers in a professional manner. Ensure cleaning
materials are used in a cost effective way.
To take appropriate action if cleaning standards are
not achieved. The successful applicant will have
authority to deal with any cleaning issues. This will
include a full investigation with recommendations
for corrective actions. Attend weekly meetings as
required to discuss cleaning services.
Provide cover as and when required.
Qualifications and experience:
Be computer literate
Knowledge of modern cleaning techniques
Ability to work on own initiative
Good communication skills
Ability to manage and motivate staff
Knowledge of COSHH
Hours of work, Saturday 7am to 4pm & Sunday
8am to 4pm – as well as cover during week if available.
*IMPORTANT* when applying please include your
CV and covering letter and include MPWM in the
subject header.
Application methods
Email: [email protected]
-----------------------------------------------
Maid 2 Clean
Wilmslow
Domestic Cleaner / Cleaning Job
Company- Maid 2 Clean
Location- UK-NW-Hyde
Industries- Personal and household services
Job type- Part time less than 30 hours
Salary- 7.00 per hour
We are Maid2Clean, the nation’s leading domestic
cleaning company and we urgently need another
honest and reliable cleaner to carry out domestic
cleaning and ironing duties for our residential clients
in the following areas: Congleton
Candidates must be able to work to a high standard
and provide references proving honesty and reliability. Good communication skills are needed as you
will take verbal and written instructions from the client. All work is arranged on a self-employed basis.
WHAT WE OFFER:
1. You get paid immediately – and in cash!
2. Regular jobs are paid at £7.00 per hr
3. One-off spring cleans are paid at £8 per hr
4. We don’t take any fees or commissions – you
keep all your earnings
5. Flexible hours to suit you
6. You get the same regular clients every week or
fortnight
7. Meet your clients first, before starting work
8. Immediate start, subject to interview & references
sent cv Email: [email protected]
8 PAGE
---------------------------------------------------------------
Personal and household services
Job type - Part time less than 30 hours
Salary - 6.50 - 6.70 per hour
Experience is preferred but not essential as training provided. Duties include sweeping, vacuuming
and mopping floors, polishing and dusting, cleaning
toilets, emptying bins, and all other associated tasks.
Immediate start.
Monday - Saturday 7.30pm - 9.30pm and Sunday
2.30pm - 4.30pm
Application methods
Jennie Pinder
Email: [email protected]
Cleaning Operative
-------------------------------------------------
Company - Future Cleaning Services
Location - UK-NW-Stockport
Industries - Business services - other
Job type - Part time less than 30 hours
Years of experience - Less than 1 year
Career level- None
Job reference code - Stockport
Cleaning Operative required to work in Stockport.
You will be required to work 6am - 8am, 6 over 7
days. Please be advised however that this role is inclusive of weekend and bank holiday working. During
weekends and over school holidays.
The rate of pay for this job is £6.50/hour.
Previous experience is preferable but not essential.
1. Your name
2. The name of the town you are applying for work in
3. Advise on any previous experience
4. Contact telephone number
sent cv - Email: [email protected]
------------------------------------------------------------Consultant Services Group Ltd (Cleaning)
Relief Cleaning Operatives
Company - Consultant Services Group Ltd (Cleaning)
Location - UK-NW-Manchester
Industries - Personal and household services
Job type - Part time less than 30 hours
Salary - 6.50 per hour
Job reference code - R01105/REL
Experienced, reliable Relief Cleaning Operatives are
required to carry out general cleaning duties at our
clients premises on Norsley Trading Estate, Little
Hulton. You must be flexible with regards to working hours as you will be covering for holidays and
sickness so therefore must also be available at short
notice as and when required. Please be aware that
there are no guaranteed hours with this position.
Workings hours are various shifts throughout the day.
Uniform provided. To apply, please email your CV
and quote reference R01105/REL on your application.
IT IS IMPORTANT TO QUOTE THE REFERENCE
NUMBER AS WE HAVE MANY JOBS ADVERTISED
AND FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN YOUR
DETAILS NOT BEING PASSED ON.
sent cv -Application methods
Email: [email protected]
---------------------------------------------------Floorbrite Cleaning Contractors Limited
Cleaning Operative
Company - Floorbrite Cleaning Contractors Limited
Location - UK-NW-Stockport
Industries
Consultant Services Group Ltd (Cleaning)
Temporay Cleaning
Operative
Company - Consultant Services Group Ltd (Cleaning) Location - UK-NW-Oldham
Industries - Personal and household services
Job type - Full time
Salary 6.50 per hour
Job reference code - R01766
Experienced, reliable Temporary Cleaning Operative
required to carry out general cleaning duties at our
clients premises in Linney Lane Shaw. This position
is to cover maternity leave, however, this could possibly lead to a permanent position. Working hours are
8am - 4pm Monday to Friday. Uniform provided. To
apply please either phone our Recruitment line and
quote reference R01766 and leave your name and
telephone number on 01924 418218 or email your CV
and please quote reference R01766 on your application.
PLEASE NOTE THAT IT IS IMPORTANT TO QUOTE
THE REFERENCE NUMBER AS WE HAVE MANY
JOBS ADVERTISED AND FAILURE TO DO SO MAY
RESULT IN YOUR DETAILS NOT BEING PASSED
ON.
Application methods
Email: [email protected]
co.uk
--------------------------------------------Company confidential
INDUSTRIAL CLEANING
OPERATIVE
Solo Service Group
Cleaning Operative- Preston
Company- Solo Service Group
Location - UK-NW-Preston
Industries - Business services - other
Job type - Part time less than 30 hours
Cleaner required 6 days a week 2 hrs per day 07:00 - 09:00
Monday - Sunday Day off Saturday @ £6.50
Experience is preferred but not essential.
Duties will include sweeping, mopping, dusting, polishing,
cleaning toilets, emptying bins and all other related task as
required.
Do not apply direct to site.
sent cv -
Email: [email protected]
-----------------------------------------------------
9 PAGE
KONTAKTY
PRACA
SPAWACZE
MANCHESTER
MIG Welder
Location - UK-NW-Manchester
Industries
All - Job type
Full time
We are currently looking for MIG Welder
for a company based within the Openshaw
area, the ideal candidate will;
Have previous experience as a MIG
Welder.
candidate must have previous experience
To apply please call Careermakers send a
CV to [email protected]
-================================
MIG/TIG Welder
Company - HEADS Recruitment
Location - UK-NW-Openshawe
Job type - Full time
Career level
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
None
Salary - 7.25 - 7.25 per hour
Hours of Work
Temporary contract
Job reference code
A1/OS/WELD0001
HEADS Recruitment are advertising this
position on behalf of one of our clients.
Our client are a manufacturer of various
heavy duty goods based in the Openshaw area of Manchester and are looking for MIG Welders.
You must be able to:
Weld between 8mm and 14mm varying thicknesses of material.
Weld a multi run
Weld a fillet
Weld a single run
The hours on offer are Monday to Thursday (6am-4pm) or (4pm-2am) with the
possability of overtime on a Friday also.
Job type- Full time
Salary- 10.00 - 12.00 per hour
Job reference code- GH01
WELDER
Key Skills

Mig/Tig welding

Working from drawings
Normal duties will include Mig/Tig
welding within a general subcontract environment. In addition; all
products must be finished to a high
precision. Some basic fabrication
skills would be advantageous but
not essential.
This position may become permanent after an initial trial period and
normal working hours will be Monday to Friday 0800-1630.
sent cv :
Email [email protected]
If interested please send a copy of your
up to date CV
Email: [email protected]
-------------------------------------
--------------------------------------
Welder
Company- Keystaff Recruitment Limited
Location- UK-NW-Oldham
Industries - Staffing/employment
agencies
MIG Welder Nights
Company- Prime Time Recruitment
Location- UK-NW-altrincham
Industries
Manufacturing - other
Job type- Full time
Years of experience
Less than 1 year
Career level
None
Salary
10.30 - 12.00 per hour
Hours of Work
Shift work
Cordant Recruitment are currently
looking for MIG Welders. Candidate must have previous heavy
duty MIG welding experience .
Candidates should be able to read
technical drawings and specification sheets.
Duties include marking out and
cutting materials, drilling and
finishing products by grinding
or sanding. Candidate must be
prepared to work in a busy environment.
£10.30 - £12.00 per hour
Working Monday - Thursday 12
hour night shifts.
Overtime available - paid at time
and a half
To apply please forward your cv to
the email address given
Application methods
Email: [email protected]
---------------------------------------
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
Kursy na spawacza w
Manchester,w jezyku
Polskim,cetyfikat
Europejski
KIEROWCY
MANCHESTER
7.5 Tonne Driver
Company - Hi-Flyers
Location - UK-NW-Manchester
Industries - Transport and storage
- materials
Job type - Full time
Years of experience - 2+ years
We are currently looking for a 7.5
tonne driver required for a builders
merchant based in the Manchester
area.
Duties involve some hand ball work
and Multi-drop around the north west
area and maybe further.
Wages are negotiable but this is a
a temp to perm position for the right
candidate.
Drivers must have a full UK licence
with no more than 6 points due to
insurance purposes.
Please forward all Cv’s to
[email protected]
Kursy 5 dniowe w Manchester
KURS obejmuje swoim zakresem metody spawania:
111 – spawanie ręczne elektrodą otuloną (MMA)
131 – spawanie półautomatyczne w osłonie gazu obojętnego (MIG)
135 – spawanie półautomatyczne w osłonie gazu aktywnego (MAG)
136 – spawanie drutami proszkowymi (FCAW)
Kurs ze wszystkich wyżej wymienionych metod prowadzony jest na
poziomie podstawowym obejmującym spawanie spoin pachwinowych
w pełnym zakresie z elementami spawania spoin czołowych blach.
Szkolenia prowadzone są na materiałach podstawowych stale niestopowe w zakresie cienko oraz grubo przekrojowym.
Czas trwania kursu w zależności od intensywności prowadzonego
szkolenia to od 1 do 2 tygodni. Kurs obejmuje pięć dni po 5 godzin
(łącznie 25 godzin). Proponowane godziny realizacji kursu w powszednie dni tygodnia od 17:00 do 22:00. Kurs składa się z części teoretycznej (dwa dni – 10 godzin) po zakończeniu której uczestnik
dostaje materiały szkoleniowe w których przedstawione są metody i
techniki spawania, jakość i trwałość spoin, instruktarz użytkowania i
ustawiania sprzętu spawalniczego oraz elementy bezpieczeństwa i
higieny pracy. Część praktyczna przy automatach spawalniczych MIG
MAG trwa 3 dni – 15 godzin. W razie potrzeby istnieje możliwość
wydłużenia czasu trwania części praktycznej przy automatach spawalniczych (o kolejne bloki 5 godzinne).
Po zakończeniu kursu kandydat na spawacza zdaje egzamin teoretyczny oraz praktyczny i otrzymuje certyfikat spawacza wg normy
europejskiej EN 287-1.
Certyfikat i uprawnienia w języku angielskim – kurs zaczyna się
10 listopada w Manchester
Ania: +44 07481526153
M8 4 JU, 124 Middleton Road, Manchester
10 PAGE
-------------------------------------------------
Counterbalance and
Reach FLT Driver
£7.50 per hour
Company - Contact Industrial
Location - UK-NW-Manchester
Industries - Education
Job type - Full time
Years of experience
1+ years
Salary- 7.50 - 11.25 per hour
Our client are looking for Flt drivers
that have both Counterbalance and
Reach license. This would be a great
opportunity for someone who is looking for long term ongoing work.
Start times from 06.00 - 09.00, Monday to Friday work, with Saturday
overtime available.
YOUR PAY AND BENEFITS
·Basic rate: £7.50 per hour
·Weekly pay (Friday)
. Long term work
WHAT YOU REQUIRE
.Counterbalance and Reach License
Required
WHAT TO D NEXT
Contact Kris, Paul, Maciek, or
Michelle 0161 7497389 for a chat
and to talk about any other contracts,
or forward your cv to
kris @contact4jobs.com
-----------------------------------------------
Polaris Logistics Recruitment ltd
C+E Tramper Driver
Company
Polaris Logistics Recruitment
Location - UK-NW-Manchester
Job type - Full time
Salary - 600.00 - 700.00 per week
Hours of Work - Annual hours
Polaris Logistics & Distribution are
seeking an experienced Class 1 driver
with digi card to operate one of our
vehicles from Trafford Park. Duties
will be general haulage on tautliners
nationwide.
Experience on securing loads with
internal and ratchet straps necessary.
Up to 4 nights out per week Monday –
Friday, with optional Sunday afternoon
running available.
This is a full time position with immediate start. Uniform provided and
28 days a year holiday. Call Adam or
Colin for further details.
Email:
[email protected]
--------------------------------v Polaris Logistics Recruitment ltd
C+E Tramper Driver
Company
Polaris Logistics Recruitment
Location - UK-NW-Manchester
Job type - Full time
Salary - 600.00 - 700.00 per week
Polaris Logistics & Distribution are
seeking an experienced Class 1 driver
with digi card to operate one of our
vehicles from Trafford Park. Duties
will be general haulage on tautliners
nationwide.
Experience on securing loads with
internal and ratchet straps necessary.
Up to 4 nights out per week Monday –
Friday, with optional Sunday afternoon
running available.
This is a full time position with immediate start. Uniform provided and
28 days a year holiday. Call Adam or
Colin for further details.
sent cv Email: [email protected]
----------------------------------------
11 PAGE
KONTAKTY
PRACA
SPRZATANIE
LIVERPOOL
Cleaning Operative
Parthenon Facilities Management Ltd
AREA MANAGER CLEANING
Company- Parthenon Facilities Management Ltd
Location- UK-NW-Liverpool
Industries- Personal and household services
Job type- Part time less than 30 hours
Salary- 12.38 - 12.38 per hour
Job reference code- AM - LIV
Please quote the Employers unique ref in
the subject box of the email (AM-LIV),
failure to do so will result in a unsuccessful application due to the inability to match
applicants with the different positions.
AREA MANAGER NEEDED TO
COVER MERSEYSIDE
New position has arisen for a Commercial
Cleaning Area Manager - we are looking to
have this role filled immediately
Competitive rate of pay with reviewed
bonus’s
Required to cover the Merseyside region,
must have experience within a similar role
Will be responsible for the running of sites
within their area dealing with all site issues,
staffing and day to day running of the contracts reporting directly to the Operations
Manager
Make sure all cleaning is delivered to an
acceptable standard adhering to health and
safety COSHH at all times
Manage the wage budget effectively
Ensure machinery and equipment are kept
in a clean and tidy state
Must be hard working with a professional
attitude, be able to work to a schedule on
own initiative
30 hours per week with the view for progression, flexible days but will include
weekends as and when needed –Opportunity to progress within the business
Company vehicle provided along with fuel
card
£ 1200 per month plus reviewed
bonus’s
Company vehicle, fuel card , phone
and ipad
sent cv - Application methods
Email: [email protected]
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
------------------------------
Consultant Services Group Ltd (Cleaning)
Cleaning
Operatives
Company - Consultant Services
Group Ltd (Cleaning)
Location - UK-NW-Bootle
Industries - Personal and household
services
Job type Part time less than 30
hours
Salary - 6.50 per hour
Job reference code - SD/GAV
Experienced, reliable Cleaning Operatives required to carry out general
cleaning duties at our clients premises
in Aintree Liverpool. Working hours
are 5.30am - 9.00am Monday to Friday. Uniform provided.
OFERUJE SZEROKI ZAKRES
USLUG ELEKTRYCZNYCH W POJAZDACH
Diagnostyka komputerowa:
- silnik
- ABS, ESP, VSC
- AirBag-- SRS
- Skrzynia automatyczna
- Kasowanie inspekcji i kontrolek serwisowych
- Naprawa wszystkich usterek elektrycznych
- Naprawa i serwis klimatyzacji
- Naprawa rozruszników i alternatorów
( osobowe i cieżarowe )
PLEASE NOTE THAT IT IS IMPORTANT TO QUOTE THE REFERENCE
NUMBER AS WE HAVE MANY JOBS
ADVERTISED AND FAILURE TO DO
SO MAY RESULT IN YOUR DETAILS
NOT BEING PASSED ON.
Application methods
Email: [email protected]
--------------------------------------------
West Cheshire Cleaning Services
cleaning operative
Company
West Cheshire Facilities Management
Location
UK-NW-Birkenhead
Industries
Personal and household services
Job type
Part time less than 30 hours
Salary
6.70 per hour
Operative required for general cleaning duties within a office environment
2 hours per day (8.am - 10.am), 5
days a week Monday - Friday. Candidates must prove eligibility to work in
the UK.
Application methods
Email: [email protected]
--------------------------------------Hall Cleaning Services Limited
School Cleaner /
Cleaning Operative
Evening Cleaner required for Secondary Educational Establishment in
Maghull area
Duties include:
Sweeping, mopping, vacuuming, washing tables, emptying bins and using
buffing machine to maintain the cleanliness within in all areas of the education
establishment, i.e. corridors and stairs, halls, staff offices and toilet areas.
Working Hours:
Monday to Friday, 3.30pm to 6.00pm
Requirements:
All successful applicants will be required to undergo a satisfactory Enhanced
Criminal Record Bureau Check before final appointment with this Company.
Training:
No previous knowledge of the cleaning industry is required as sucessfull applicants will undergo Company training, with the possibility to undergo NVQ
training after initial induction.
Company - Hall Cleaning Services Limited
Location - UK-NW-Liverpool
Industries - Business services - other
Job type - Part time less than 30 hours
Years of experience - Less than 1 year
Career level
Entry Level
Salary - 167.50 Fortnightly
Job reference code -
MARICOURT
Application methods
Email: [email protected]
-------------------------------------------------------
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
PRACA NA KUCHNI
Manchester
-------------------
PRACA NA KUCHNI
LIVERPOOL
-------------------
12 PAGE
PRACA NA KUCHNI
LEEDS
------------------Cook
Company- Kautars Kinder Crew
Location- UK-Yorkshire-Leeds
Industries- Education
Job type- Part time less than 30 hours
Salary- 6.50 per hour
COOK
Cook - Pub Kitchen
Company - Beerhouses
Location - UK-NW-Stalybridge
Industries - Restaurant/food services
Job type - Part time less than 30 hours
Salary - 7.00 - 7.80 per hour
The Stalybridge Buffet Bar, part of the Beerhouses
brand, based on the platform at Stalybridge Train
Station, are looking for a dedicated cook who will take
ownership of our kitchen and food service, under the
direction of the manager.
You will have sole responsibility for all preparation
work and for cooking all dishes to be served so a wide
range of cooking skills to high standards are essential.
If you show interest in what you do, take pride in what
you achieve, have the cooking skills to be responsible
for the kitchen along with people skills to liaise with the
bar, then we would welcome your application.
Other duties will include ordering, budgeting, planning food menus, promoting the kitchen through social
media, cleaning and maintenance.
Team work is a priority so you will need to be flexible
with your duties and prepared to learn the bar so you
can help out if necessary as bar staff would do for
you. You will be based at the Stalybridge Buffet Bar,
however you may be asked to work at one of our pubs
within a reasonable travelling distance, on occasion if
the need arises.
Your normal hours of work will be a 30 hours per week.
For further information on Beerhouses or the Stalybridge Buffet Bar please visit our website.
The hourly rate for this position will be £7.00 to £7.80
per hour.
If you are interested in this role please download an
application form which you will find on our website and
send this to our HR Manager by email. Alternatively
email your CV to our HR Manager.
Application methods
Email: [email protected]
-----------------------------------------------------------------------
Sandfield Park Private Nursery
Nursery Cook
Company- Sandfield Park Private Nursery
Location - UK-NW-Liverpool
Job type - Part time less than 30 hours
Salary - 7.20 per hour
This position is for 12 months to cover for maternity
leave. Must have previous experience and a Food
Hygiene Level 2 certificate. Must provide references. Duties include preparing, cooking and serving
meals and cleaning duties within the kitchen. Successful applicants are required to provide an enhanced disclosure. Disclosure expense will be met
by employer. Working 17 hours per week, Monday
to Friday between 9am-1pm. To apply please send
us a CV via E-mail
Email: [email protected]
-----------------------------------------------------
Cook / Chef
Job description
Company - Prospect House Healthcare Limited
Location - UK-NW-Prescot
Industries - Healthcare services
Job type - Part time less than 30 hours
Career level
None Salary - Minimum wage
Hours of Work - Shift work
Serves meals by reviewing recipes; assembling,
combining, and cooking ingredients; maintaining
equipment, inventory, and a sanitary kitchen.
Duties: * Plans meals by analysing recipes; retrieving and ordering ingredients.
* Prepares ingredients by following recipes; slicing,
cutting, chopping, mincing, stirring, whipping, and
mixing ingredients; adding seasonings; verifying
taste. Must be able to cook for scratch.
* Completes meal preparation by grilling, sautéing, roasting, frying, and broiling ingredients;
verifying doneness and taste; assembling and
refrigerating cold ingredients.
* Presents meals by placing and arranging hot and
cold elements using plates, dishes, bowls, and
baskets. * Controls costs by adhering to recipes;
following preparation standards.
* Maintains a sanitary kitchen by adhering to state
and local sanitation, storage, and refrigeration requirements and codes; cleaning equipment.
* Maintains supplies inventory by checking stock;
anticipating needs; placing and expediting orders;
verifying receipt.
* Keeps equipment operating by following operating instructions; troubleshooting breakdowns;
performing preventive and cleaning maintenance;
calling for repairs.
* Updates job knowledge by participating in educational opportunities; reading professional publications; maintaining personal networks; participating
in professional organisations.
sent cv - Application methods
Email: [email protected]
------------------------------------------
Kautars Kinder Crew is looking to recruit a cook to
come and join their team. You will be required to work
Monday-Friday a total of 30-35 hours per week from
9am-4pm. A food & hygiene certificate is essential.
You will be required to perform the following duties:
·
Cooking for 50 children a day including snacks
dinner & tea.
·
Must be able to understand and work with
dietary requirements
·
Keeping the kitchen clean & tidy with regards
to health & hygiene standards.
References required.
Immediate start available.
To apply for this position please send us your CV’s
via E-mail. Application methods
Email: [email protected]
--------------------------------------------------
Cook/Housekeeper
Nursery Cook
Location- UK-Yorkshire-Leeds
Industries
Education-Job type
Part time less than 30 hours
Opportunity to work in a brand new high spec
kitchen in a beautiful children’s nursery.
Main duties are producing nutritional meals and
snacks within a busy day nursery in line with Food
Policies and meeting individual dietary requirements including weaning, allergies and intolerances.
All other kitchen duties as required including
cleaning, stock ordering and record keeping.
Qualifications are not essential and training will
be offered.
Approx 20 hours per week Monday- Friday.
This job opportunity would be ideal for parents
wanting to work schools hours. Applicant must
drive due to location of nursery.
The successful applicant will be required to provide an enhanced disclosure (DBS).
For an application form and more details please
email enclosing a copy of your current CV.
Application methods
Email: [email protected]
-------------------------------------
13 PAGE
PRACA
W OPIECE
MANCHESTER
Estio Healthcare Ltd
Apprentice Care Assistant Company - VSS Ltd
Location - UK-NW-Sale Job type - Full time
Salary - 4.00 - 4.00 per hour
39 hours on a rota basis
Job reference code - ACA/CCH/SALE
This is a government funded apprenticeship working in the
M33 area!Your day to day duties will include;
Personal Care to the elderly
Help support residents feeding
Changing beds Personal Hygiene
Participating in activities with residents
Communicating with the elderly
Ensuring the home is kept clean
Skills required
Excellent communication
Compassionate Good listener
Patient Good attention to detail
Good time keeping Caring and Honest
Personal Qualities;
Smartly Dressed
Professional Bubbly
Good communication skills
Punctual Good Listener
Not afraid of hard work Motivated
Work well under pressure
Ideally applicants would have A – C GCSE’s Maths & English or Equivalent.
To apply for this position please send a copy of your CV to
Application methods
Email: [email protected]
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
Borough Care Limited
CARE ASSISTANT
Company - Borough Care Limited
Location - UK-NW-STOCKPORT
Industries - Healthcare services
Job type -- Full time Salary - 6.80 per hour
£6.80 Per Hour (benefits and training offered)
Job reference code - SOO/74004
All applicants are asked to visit the following website to
understand the role of a carer:- a question of care a career
for you. (www.aquestionofcare.org.uk). Applicants are then
asked to select the next button at the home page and follow
the questionnaire. Applicants will be greeted with three carer
type scenarios. Applicants will need to choose two scenarios.
Once the questionnaire has been completed you will receive
an online profile. Applicants are requested to bring their profile (if selected) to the interview.
Would you like to make a difference and be part of service
that provides an excellent service to the older people of
Stockport?
Borough Care is a leading not for profit provider of sustainable and responsive residential, day services and flexible
services, serving the older people of Stockport and Greater
Manchester. Our people are at the core of our values and
through their dedication we offer our service users and their
families the engagement, person centered care, comfort and
commitment.
Borough Care are currently recruiting for a number of Care
Assistant roles within our Homes across Stockport. The post
holder would be required to perform the following tasks:
·
To provide physical care for residents having particular
regard to their emotional needs, comfort and well-being.
·
To help in the care of the residents physical environment and assist in the day-to-day activities within the Home.
·
To create a friendly and supportive atmosphere
·
Assist clients in an out of bed, assist clients with personal toileting needs
·
Help to care for residents who are ill or dying. This
would include giving bed baths, special diets as required and
informing senior staff of any changes.
·
Assist and encourage residents to eat and drink as
appropriate. Under direction, give elementary nursing attention, i.e. apply creams, simple surgical dressings, etc.
Other Accountabilities
ocial Care
1. Help in the promotion of residents well-being by sharing in recreational activities.
2. Assist in the planning of outings and entertainment arranged for residents.
3. Where necessary, accompany residents to hospital and
other appointments.
4. Motivate and assist residents to regain lost skills.
Domestic Tasks
1. Make and change beds, tidy drawers and wardrobes.
2. Clean aids and equipment and, where necessary,
resident areas on a day-to-day basis. This should include
baths, commodes, etc. and any other household task
required, to maintain a high standard of cleanliness in the
Home.
3.Prepare and serve drinks and meals as required.
4. Assist with laundering, repairing and naming clothes
where necessary.
Other Requirements
1. To be aware of Health & Safety issues and to work in a
manner that would not compromise the safety of self and
others.
2. To participate in training programmes, working groups,
team meetings, reviews and supervision sessions.
3. To liaise with all visitors to the Home as and when
necessary.
4. To undertake the role of key worker and participate in
the preparation of care plans and risk assessments.
5. To write up daily records and reports as required.
6. To work in accordance with the Company’s policies and
procedures.
7. To supervise, if requested, residents who require assistance with smoking.
8. To undertake any other duties which are deemed
relevant to the post. Application methodsEmail: [email protected]
--------------------------------------------
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
14 PAGE
Polskie gangi w
szpitalach w Londynie kradną…
Polish Gangs Stealing Alcoholic
Hand Gels From London
Hospitals
Polskie gangi upatrzyły sobie kradzieże płynu-żelu do rąk
w szpitalach w Londynie. Dziesiątki kradzieży doprowadziły
do ​​co najmniej trzech zgonów od 2008 roku. W rozmowie
z BBC, polski migrant Bartłomiej opowiadał, jak stracił
1,5 litrów krwi w krwotoku spowodowanym przez picie
płynnego żelu do rąk, stosowanego w celu zapewnienia
higieny w szpitalach. Bartek opowiada: „Żyliśmy w różnych
miejscach, zawsze w pobliżu szpitali,„Nie trzeba tego żelu
kraść, bo jest powszechnie dostępny. Jeśli był tam dozownik to po prostu wypełnialiśmy pół filiżanki tego żelu i
mieszaliśmy go z wodą. Nie trzeba pić dużo, żeby się upić.
Straciłem kilku moich przyjaciół ” Koronerzy odnotowali trzy
zgony związane z piciem żelu od 2008 roku. Szpital St
Thomas, znajduje się w centrum Londynu, z pokojami i z
widokiem na Tamizę oraz Budynki Parlamentu i to właśnie
tutaj zanotowano największą liczbę przypadków kradzieży,
aż 29 przypadków kradzieży żelu w ciągu ostatnich trzech
lat. Co ciekawe w niektórych przypadkach kradzieży żelu
dochodziło do ataków i groźb na pielęgniarki. Słowa pani
Janice A. szefowej działu pielęgniarek opisują całą sprawę
mówiąc:
Nasza pielęgniarka została zaatakowane gdy mężczyzna
chciał zabrać żel do konsumpcji. Dr Sarah J. lekarz
GP, ostrzegł: „Te żele są bardzo toksyczne, mogą one
spowodować poważne stany zapalne wewnętrznych jelit. Te
płyny powodują zapalenie żołądka oraz żyły narażone są na
krwawienie. Rzeczniczka MHS powiedziała: „Chcielibyśmy
potępić wszelkie gangi które kradną żel i mogą zatruć siebie
i innych”. Niektóre szpitale zaczęły testowanie nowych
produktów, w tym pianki, żele bezalkoholowe i grubsze żele.
Inne szpitale usunęły dozowniki z miejsc publicznych,
lub zainstalowały zamykane dozowniki.
Konrad W
---------------------------Polish gangs have been stealing alcoholic hand gel from
London hospitals in a bid to fuel their drinking habits. The
dozens of thefts have led to at least three deaths since
2008.
Speaking to the BBC, Polish migrant Bartlomiej told how
he lost 1.5-litres of blood in a haemorrhage caused by
his habit of drinking the liquid hand gel, used to ensure
hygiene on hospital property.“We lived in various places,
always nearby hospitals,” he said “We were squatting, or
we just illegally lived in houses or different accommodation. Those were the places we were binge drinking. It’s a
really simple life.”
“You don’t have to steal it because it’s widely available
– we’ve just been walking in with a plastic cup. If it was
manual dispenser we just filled a half of a cup of this spirit
gel and we mixed it with water, half-and-half. You don’t
need to drink a lot of it to get drunk.“I’ve lost a few of my
friends, the ones who drank Ace cider and hand wash
gel.” Coroners have recorded three deaths linked to the
hand gel since 2008, two who died of poisioning and a
third who drowned in a canal in Paddington after visiting
St Mary’s hospital.
Bartlomiej listed Charing Cross Hospital, King’s College
Hospital, North Middlesex Hospital, St George’s Hospital,
Lambeth Hospital and Hammersmith Hospital as among
the hospitals targeted by his gang.Freedom of Information requests have also uncovered cases at Barts Health
NHS Trust, London North West Healthcare NHS Trust,
Epsom and St Helier University Hospitals, Homerton
Hospital, and the Royal Free Hospital.
Guy’s and St Thomas Hospital, located in central London
with rooms overlooking the Thames and the Houses of
Konsulat Generalny RP
Manchester One
. 51 Portland Street.
Manchester M1 3LD
Nowe godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 13:00 – 17:00
wtorek 11:00 – 15:00
środa 11:00 – 15:00
czwartek 11:00 – 15:00
piątek 11:00 – 15:00
Uwaga! Konsulat nie przyjmuje interesantów w święta polskie oraz brytyjskie.
Przypominamy, że w celu załatwienia sprawy w urzędzie należy uprzednio zarezerwować termin spotkania w systemie www.e-konsulat.gov.pl.
Osoby odbierające dokumenty paszportowe nie mają obowiązku umawiania się na wizytę. Dokumenty
te można odbierać w wyżej wymienionych godzinach. Dokumentem gwarantującym możliwość wejścia
do konsulatu jest otrzymane od pracownika konsulatu potwierdzenie złożenia wniosku paszportowego.
Tel: 00 44 (0) 161 245 4130 - Faks: 00 44 (0) 161 236 8709
e-mail: [email protected]
W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula poza godzinami pracy placówki
możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: - 0 7769 975 719 (dla dzwoniących z Wielkiej Brytanii)
lub - 0044 7769 975 719 (dla dzwoniących z innych krajów) Jest to numer interwencyjny służący tylko i
wyłącznie do zgłaszania spraw wyjątkowych, np. wypadków losowych i spraw kryzysowych.
Polski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa pod numerem 01270 260106. Głównym
zadaniem projektu jest umożliwienie Polakom doświadczającym przemocy w rodzinie poufnego kontaktu, podczas którego będą mogli porozmawiać w ojczystym języku o swojej sytuacji oraz uzyskać
informacje o dostępnej im pomocy.
Polski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 01270 260106 działa w środy od 10.00 do
14.00 oraz we wtorki od 19.30 do 21.30.
Planowane jest wydłużenie czasu działania telefonu, a aktualne informacje na ten temat można
znaleźć na stronie internetowej www.nowezyciebezprzemocy.co.uk.
Parliament recorded the highest number of incidents:
29 cases of hand gel theft in the past three years.In
some cases the thefts have been linked to violence as
nurses have been threatened and assaulted. Janice
Stevens, interim chief nurse at the Royal London,
said: “A nurse was assaulted when a member of the
public was trying to take alcohol gel, which they were
going to consume. Security was immediately called,
the person was removed and the nurse was supported following the assault. “The alcohol gel is locked
and we’ve removed alcohol gel from the non-clinical
areas such as outpatients, which is lower in risk of
infection. Staff are aware of the importance of keeping
an eye on the gel and we are just piloting an alcoholfree gel to see whether that has the same impact
on the bugs. It’s there to prevent infections such as
MRSA.”
Dr Sarah Jarvis, a leading GP, warned: “These alcohol gels are not made to be drunk. Therefore they will
have all sorts of things added to them which will be
very toxic. They can cause severe inflammation on
the inside of your gut.“This is going to be a particular
problem for alcoholics because they tend to have
inflammation on the stomach and they can have swollen veins inside their stomach, so they are much more
prone to bleeding. You can also get alcohol poisoning,
which can be fatal.”
An NHS England spokeswoman said: “In the interests
of patient safety, hospitals take a vigilant approach
to preventing infection. Hospitals have alcohol hand
wash to protect patients, the public and NHS staff,
and to support high standards of cleanliness.“We
would condemn any gangs or individuals targeting
hand gel for their own purposes which could put patients’ health wellbeing at risk.”
Some hospitals have begun trialling new products,
including foams, non-alcoholic gels and thicker gels
in an attempt to circumvent the problem. Others have
removed dispensers from some public areas, or have
installed lockable dispensers.
breitbart.com
Mieszkasz na terenie
Liverpoolu
PAMIETAJ O TYM
Jesli nie masz pieniedzy na jedzenie, ogrzewanie
lub ubranie I jestes w bardzo trudnej
pozycji finansowej mozesz skorzystac z takiej
oto formy pomocy.:Pomoc jest ograniczona i
liczba dotacja bedzie limitowana. Aby skorzystac
z pomocy trzeba miec wiecej niz 16 lat oraz
w wiekszosci przypadkow pobierac benefity lub
gdy czekasz na przyznanie: Income Support.
Income based Job Seekers Allowance.
Income related Employment and Support Allowance,
or Pension Credit (Guarantee Credit
only). Oraz nie miec finansow na podstawowe
srodki utrzymania. Aplikowac o taka pomoc
mozna od poniedzialku do piatku w godzinach
8:00-20:00 dzwoniac pod numery telefonow:
0800 456 1523 lub 0151 233 3053.
Wypłata przyznawana jest w formie voucheru
wysylanego emailem lub smsem I mozna
ja zrealizowac w Paypointach na terenie
miasta. Kwota jest uzalezniona od indywidualnych
potrzeb osoby zglaszajacej.
15 PAGE
PRACA
magazyny
Lancashire
Crowne Plaza Liverpool John
Lennon Airport
Packer/Picker
Company - Bulk Hardware Ltd
Location - UK-SW-Chippenham
Industries - Wholesale trade/import-export
Job type - Full time
Product packing requires dexterity and the ability to
work unsupervised with speed, accuracy and attention
to detail. Applicants must be reliable, flexible and organised team players. Literacy and numeracy, together
with some computer skills are essential. The role may
include product picking and some lifting.
To apply for this job by sending a CV and covering letter
to the email address below or by post to: Bulk Hardware Ltd, Parsonage Way Industrial Estate, Chippenham, Wiltshire SN15 5QQ.
Application methods
Email: [email protected]
------------------------------------------------------------------------
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
Bakery Picker/Packer
Company - st marys bakery
Location - UK-SW-Paignton
Industries - Food and beverage production
Job type - Full time
Career level - None
We are looking for a bakery picker/packer to work
in a busy craft bakery
The applicant needs to be reliable, organised and
willing to work within a team.
The job entails working early morning start Monday to Saturday picking and labeling products and
packing into bread baskets for orders . After the
orders have been dispatched the applicant will be
wrapping and packing rolls through a sealer and
generally helping out in the bakery.
To apply email your cv plus a cover letter to
[email protected]
-------------------------------------------------------------------
Warehouse
Location - UK-NW-Preston
Industries - Staffing/employment agencies
Job type - Full time
Salary - 6.86 - 6.86 per hour
GBP6.86 - 6.86 per hour
Job reference code - JC ViWH 3-9496
******To apply please call 0161 746 8167 and leave
your name and number quoting ‘Preston Warehouse’******
Job: Warehouse Operative
Location: Ribbleton, Preston
Hours: 10pm-6am
Wage: £6.86 per hour
Warehouse operatives are needed to work for a
well established business in Roman Way Industrial
Estate near Preston.
Duties will include, order picking, packing and
labelling stock, and general warehousing duties.
Candidates with warehouse experience are prefered but this is not essential.
Hours of work will be 10pm-6am Monday to Friday
at a pay rate of £6.86 per hour.
HEADS Recruitment sent cv
Email: [email protected]
applythis.net
----------------------------------------------
Product Packer
Company - The Sachet Company
Location - UK-NW-Preston
Industries - Manufacturing - other
Job type - Full time
Salary - 8.00 per hour
This is a permanent, full time position, working 40
hours per week Monday to Friday.
Must have previous experience working in a fast
packing environment and be dextrous, diligent and
reliable.
Duties to include all aspects of packing products in
a timely and efficient manner and any other relevant duties as required.
To apply send CV and covering letter by email or
post
Email: [email protected]
---------------------------------
KONTAKTY
JOB-PRACA
-----------------MAGAZYNY
manchester
Warehouse FLT
Reach Driver
Proactive Personnel Ltd
Company- Proactive Personnel Ltd
Location - UK-NW-Warrington
Job type - Full time
Warehouse FLT Reach Driver.
My client is looking for an experienced FLT
Reach driver with a valid licence.
Flexible with hours.
Days & Night Shifts
First Aid Certificate is an advantage.
Role will also involve general warehouse duties
such as:
Hand balling
Shunting
Moving pallets around a busy warehouse.
send a CV to heidi.mcgreary @proactivepersonnel.net
-------------------------------------------------------------Hammonds of Knutsford Plc
Warehouse/driver
Company- Hammonds of Knutsford Plc
Location- UK-NW-Knutsford
Industries- Wholesale trade/import-export
Job type- Full time
Salary- 15,000.00 per year
+ up to £1,500 performance bonus per annum
Application methods
Must be aged 21+ for insurance purposes and
have full clean driving licence. Responsibilities
to include delivering goods to businesses in the
local area, picking orders and other warehouse
duties in a physically demanding environment. A
sense of humour, excellent work ethic and being
prepared to work flexible hours when required is
essential. Previous fork lift experience would be
helpful but full training can be provided.
Monday to Friday, 8.00am-5.00pm.
sent cv - Email: [email protected]
-------------------------------------------------------------Cascade Holdings
Warehouse/Driver
Team Member
An excellent opportunity to join a busy, friendly
and professional organisation has arisen. We
are currently looking to recruit a Warehouse/
Driving operative.
Cascade Holdings is a unique supplier of
decorative home lighting in the UK, some of our
customers include, BHS, B&Q, Sainsbury’s and
Homebase. Our company is a forward thinker in
the industry with promising plans for the future.
Job Title: Warehouse Operative
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
Flexible in approach required to work any 5 from 7 shifts
with a requirement to work additional hours / shifts as
necessary
Reporting to the Warehouse Manager
The Role:
To undertake goods in, picking and loading, delivery to
stores/customers
To carry out all warehouse duties assigned to enable
the smooth and efficient movement of stock from Goods-in
to Goods-out
To be responsible for the Health & Safety of themselves
and others by adhering to safe working practices.
To undertake training required enabling the role to be
satisfactorily carried out.
any 5 out of 7 days including weekends, on a weekly
shift pattern based on a 40 hour week
The Person:
Able to work on own initiative as well as be an integral
part of the team
Effective communicator and able to develop good working relationships at all levels.
Must be numerate and literate and able to work to
deadlines.
Able to provide a high standard of service and understand accuracy demands.
Warehouse experience desirable but not essential as
full training will be given.
Candidates will possess a positive and customer focused attitude with a keen and enthusiastic approach.
If you feel you meet the above criteria and would like to
join our team as an a Warehouse Operative, please apply
to [email protected]
-------------------------Heads Recruitment
Warehouse Packer
Location - UK-NW-Chadderton
Industries - Staffing/employment agencies
Job type - Full time
Salary - 6.50 - 7.20 per hour
GBP6.50 - 7.20 per hour
Job reference code - B2CPACK-9496
Warehouse Packer
Chadderton 0600-1400 / 1400-2200 / 2200-0600
£6.50 - £7.20 p/h
We are recruiting a number of Warehouse Packers to work
in Chadderton.
The role will involve the packing toiletries & beauty products for dispatch to prestigious UK retailers.
The hours of work are 0600-1400 or 1400-2200 or 2200 0600 Monday to Friday.
The role is temporary but on an ongoing basis.
Immediate starts available for successful applicants.
sent cv - Email: [email protected]
-------------------------------------------
Warehouse
Company - Labour 24/7
Location - UK-NW-Bolton
Job type - Full time
Years of experience - 1+ years
Salary - 6.50 - 6.50 per hour
16 PAGE
09.00am-5.30pm
Please apply by sending your CV to
[email protected]
-----------------------------------------------------Nationwide solutions ltd.
Warehouse Apprentice
Company - Nationwide solutions ltd
Location - UK-NW-Salford
Job type - Full time
Salary - £3.00
Job reference code - WAR-APP-MAN
Shop in Manchester is looking for 1 keen person to
become a warehouse apprentice. The job role will
include packing items away ready to be sent off. This
is a government funded scheme in which you will work
towards your NVQ level 2. The wage is £3.00 an hour
working 30 to 35 hours a week. You must be 16 – 24
and live in the Manchester area. If you would like to
apply for this apprenticeship position please send a up
to date copy of your CV to us via email.
Application methods
Email: [email protected]
----------------------------------------------------------
Warehouse Handballer
Company - HEADS Recruitment
Location - UK-NW-Wythenshawe
Job type - Full time
Career level
None - Salary - 6.50 - 8.67 per hour
Hours of Work
Temporary contract
Job reference code - A2/HAND/GS
Handballer / Warehouse Op
Hours: 4am-12pm Mon-Sat (+overtime)
Rates: £6.50/hr + agreed overtime rate
Handballer / Warehouse Op
The Role
Heads Recruitment is recruiting Handballers / Warehouse Operatives in Wythenshawe area of Manchester to work for one of our Clients in the logistics industry. You don’t have to have a previous experience in
either Picking or Packing, handballing, as full training
will be provided.
To be successful you need to be:
Enthusiastic
Punctual
Flexible (available to do overtime on a daily basis)
Be able to receive and understand verbal and written instruction
Be computer literate to be able to use stock control
software
Have good numeracy and literacy skills
Be able to work under stress in the target driven
environment
Be physically fit (heavy lifting included in your duties)
Handballer / Warehouse Op
The Company
Our Client is one of the leading UK companies specialising in global freight and transport, supply chain
and storage. They are now consolidating deliveries
from over 20 retailers and caterers in their new warehouse.
Due to location and hours of work, it is advisable that
all candidates should have their own transport.
All candidates MUST have a valid passport and once
successful you will be subjected to enhanced DBS
check.
sent cv
Labour 24/7 is an employment business acting on behalf
of our Bolton based client.
Due to delivering great service and enjoying recent success in the marketplace, our client have expanded and
can offer a great opportunity for a Warehouse Operative
to join the company on a full time basis.
The role includes order picking from detailed sheets, loading/unloading of wagons, location replenishment, dealing
with goods in/out and general tidying involved.
Email: [email protected]
Organising stock within the warehouse ready for despatch.
Unloading of vehicles manually.
-----------------------------------------------------The role will be 40 hours a week. Monday - Friday
17 PAGE
KONTAKTY
PRACA
----------------------
·
·
Pension Provision
Limited Company / Umbrella drivers
are Welcome
KIEROWCY - Yorkshire
MULTI DROP DRIVER
Company - hr group-Location - UK-Yorkshire-Leeds
Industries - Staffing/employment agencies
Job type - Full time
Salary - 7.30 - 8.30 per hour
Hours of Work - Temporary contract
Job reference code - ROI/85690
MULTI DROP DRIVERS WANTED IN THE ROTHERHAM AREA
We are currently looking for Multi Drop Drivers to work in the Leeds Area for an extremely busy courier company.
Candidate must be experienced or feel confident driving up to 3.5 ton van.
You will be dealing with the customers so you must have a friendly demeanour and a
good attitude. You will be required to do around 50 + Drops per day.
Monday - Friday Plus weekends. 10 - 12 hour days.
Overtime rates paid. sent cv - Email: [email protected]
-------------------------------------------------------------------------
FLT Counterbalance Driver - Warehouse
Company - Logical PS Driving
Location - UK-Yorkshire-Leeds
Job type - Full time
Hours of Work
Flexitime - Overtime- Shift work
Job reference code - Georgea
Logical Personnel Solutions are looking for an afternoon FLT counterbalance driver to
work on an afternoon shift for a large client based in Leeds.
Duties include - Working in a fast paced busy warehouse, you will be responsible for
moving pallets safely around the warehouse into specific locations, you will also be
responsible for loading and unloading lorry’s with pallitised goods to go out for delivery.
You will have experience of working in a similar, large, busy warehouse within the last
year, you will have up to date and refreshed FLT licences and be able to work from
2pm until 10pm own transport is preferable.
This is a temp to perm position, meaning you will work through Loigical for the first
12 weeks, and then go permanently onto the companies books. An assessment of 2
hours is required. You must have your own Hi-Vis vest safety boots and appropriate
work clothing.Good rates of pay apply, as well as a good package once permanent. To
apply please send your CV to [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------
HGV Class 1 (CE) Driver
Location- UK-Yorkshire-Sherburn-in-Elmet
Industries- Transport and storage - materials
Job type- Full time Career level- Experienced (Non-Manager)
Salary- 9.50 - 11.00 per hour
Hours of Work Overtime- Temporary contract
We currently have the pleasure of recruiting class 1 (CE) drivers for long-term, ongoing
work with our client based in Sherburn In Elmet, Leeds LS25 6EZ
The position involves delivering plasterboard to large builders merchants.
This position involves day shifts starting between 0400 - 0700 daily, and immediate
starts are available.Applicants must have valid class 1 licence and delivery experience .
Hourly rate will be £9.50 per hour with the opportunity of overtime @ £10.50 after 8
hours. We are pleased to offer a contributory workplace pension to all PAYE staff. Ltd co/
umbrella drivers are welcome and the corresponding hourly rate will be £11.00 per hour,
with £11.50 for overtime. Must hold a digital tachograph, no handball, long term on-going
work for successful applicant. The Best Connection Group Limited was formed in 1991.
The company has a network of 60+ branches throughout the UK, from which it specialises in the supply of temporary labour to the industrial, HGV, warehouse and distribution
sectors.Benefits of working for The Best Connection:
·
On-going Assignments throughout 2015
·
CPC training - ·
Personal Accident Insurance
·
Travel & Subsistence Expenses
·
Excellent Pay rates
·
Overtime
·
On-Line Payslips Email: [email protected]
-------------------------------------------------------------
Zapraszamy na zakupy do Polskiego sklepu
41 St Petersgate - Stockport SK1 1DH
07743905781 oraz 01614804134
godz. otwarcia: Pon.-Sob. - 09.30-20.00
Nie. - 10.00-18.00 Bank holidays: 10.00-16.00
Polski Sklep Gabi to sklep dla Kazdego i na Kazda kieszen :) Szeroki wybor
produktow oraz niskie ceny zapraszaja do zakupow. 3 razy w tygodniu dostawy
wedlin oraz swiezego miesa prosto z polskiej rzezni. Jestesmy otwarci na Panstwa propozycje. Polskie warzywa i owoce, alkohol, transfery pieniezne oraz punkt
wysylek paczek do Polski. Zapraszamy!!!
Czy chcesz powrócić do sylwetki
sprzed ciąży?
Czy chcesz nabrać masy mięśniowej?
Czy poprostu nabrać energii życiowej
i witalnej..?
.. i zacząć nowy dzień z pełnym witamin i minerałów śniadaniem!
Czy może planujesz dorobić w wolnym
czasie?
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych o kontakt:
Dorota -07743905781
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
KONTAKTY
PRACA
18 PAGE
POLISH SHOP IN NORTHENDEN
very low prices - bardzo tanio
OPIEKA
YORKSHIRE
Senior Care Assistant
Location - UK-Yorkshire-Dewsbury
Industries - Staffing/employment agencies
Job type - Full time
Salary - 7.00 - 8.00 per hour
Job reference code - PPF1794
An excellent opportunity has come up for an experienced Senior Care Assistant
wishing to progress to the next level in their career at a prestigious care home.
This home is part of one of the leading UK healthcare providers.
We are looking for an experienced Senior Care assistant to join our busy team.
You will be required to take the lead in the administration and ordering of medication, supervising care staff and leading the shift. You have responsibility for leasing with professionals and family members, arranging appointments, booking and
attending review meetings, writing and reviewing care plans and risk assessments
and overseeing the smooth running of the home in the absence of the Manager or
Deputy Manager.
The ideal candidate will have a strong understanding of resident’s issues and are
committed to the care and well being of their residents. NVQ 2 or NVQ 3 in Health
and Social Care is the minimum requirement, and practical experience of caring
for elderly, as well as the willingness to train to develop further.
Candidates should have experience of leading a care team in a care home environment.
If you like to discuss the role further please send your CV through t0
[email protected]
Przykładowe ceny:
Mortadela - 2.75 /kg
Krakowska - 3.99/kg
Parówki - 2.49 / kg
Kiełbasa z kija- 3.69 /kg
Szynka dębowa - 4.69/kg
Czynne :
9.00 - 21.00
Adres:
399 palatine road
M22 4js
Care Worker - Nursing Homes
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Healthcare Assistant – Mental Health
Location - UK-Yorkshire-Leeds
Industries - Healthcare services
Job type - Full time
Years of experience - Less than 1 year
Career level - Experienced (Non-Manager)
Salary - 7.29 - 13.80 per hour
Hours of Work
Shift work
Healthcare Assistant – Mental Health
Estio Healthcare is a leading healthcare agency based in Halifax. We cover Yorkshire, the North East and the North West area with a range of settings including
mental health, learning disabilities, elderly and also children.
We are looking for experienced care assistants and support workers to join our
fast expanding team providing high quality care to those that need it.
We have competitive rates of pay and provide quality training for all successful
candidates. Training consists of a 4 day mandatory training course free of charge,
covering all the basic training as well as medication and managing violence and
aggression.
We require a minimum of 6 months experience in a care setting as all of our settings include some aspect of personal care.
You will be required to complete a full enhanced DBS check to be in place for this
position.
If you have a DBS check on the Update service we can fast track your application.
A full driving licence would be beneficial but not essential.
email your CV to [email protected]
------------------------------------------------------------
Industries - Healthcare services
Job type - Full time
Years of experience - Less than 1 year
Career level - Experienced (Non-Manager)
Salary - 7.29 - 13.80 per hour
Estio Healthcare is a specialist care provider of health and social care staff.
We provide staffing solutions for any permanent and temporary vacancy.
For permanent vacancies, we offer staff throughout the UK from entry level
to directors and for temporary staffing needs we can provide health care assistants, support workers and nurses across the North of England.
What we are looking for…
We are recruiting full time and part time care/support workers. We have a
wide range of settings ranging from Learning Disabilities to Mental Health.
We are looking for people that are passionate about care and helping others.
Ideal candidate description…
We Require at least 5 months of paid experience within the care sector
ØSomebody willing to travel around the West Yorkshire Area
ØHaving a full clean driving licence would be great but not essential as we
employ non drivers
ØConfidence, Reliability and Hard Working
What we can offer…
ØGreat working environments and weekly payroll
ØFriendly and approachable office staff
ØAn opportunity to gain experience within different care settings
ØA chance to work within a team of professional staff
ØA FREE 4 day training course
ØA competitive rate of pay ranging from £7.29 - £13.80
sent cv - Email: [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------
19 PAGE
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
The ideal candidate will have a valid Counterbalance Licence and strong experience within
a Warehouse environment is essential.
Our client is looking to offer a rate of £7ph for
the successful candidate.
If you are interested please contact Josh
Gilbertson on sent cv
[email protected] proactivepersonnel.net
------------------------------------------------Vital People Limited
HGV Class 1 Cat C+E & HGV Class 2
Cat. C
KONTAKTY
JOB-PRACA
KIEROWCY LIVERPOOL
UK Staffing Ltd
Tug Driver - Liverpool
Company - UK Staffing Ltd
Location - UK-NW-Bootle
Job type - Full time
Salary - 10.00 - 10.00 per hour
We are looking for Tug Drivers in the Liverpool area that have previous
experience for an immediate start.
Must have a Driving License and a Port ISPS check.
Must be able to provide references.
To apply please email your CV to [email protected]
---------------------------------------------------------------------------Proactive Personnel Ltd
FLT Driver (Counterbalance)
Company - Proactive Personnel LTD
Location - UK-NW-Bootle
Industries - Manufacturing - other
Job type - Full time
Years of experience - 1+ years
Salary - 7.00 - 7.00 per hour
Hours of Work - Temporary contract
Proactive Personnel Ltd are pleased to be recruiting a Fork Lift Truck
Driver – Counterbalance on behalf of our client, a well established Manufacturing Company based in Liverpool.
·
Duties will include moving stock around the warehouse
·
Receiving goods into the warehouse
·
Order Picking and Storekeeping.
Driver - Company
Vital People
Location - UK-NW-Liverpool
Job type - Full time
Salary - Class 1 - £11.00, Class 2 - £9.50
Job reference code - VPA019
Role Title: HGV Class 1 Cat C+E & HGV
Class 2 Cat. C Driver
Paying: Class 1 - £11.00, Class 2 - £9.50
Contract Type: Temporary
Vital Drivers are currently working exclusively
with a client who are looking to recruit an
experienced Class 1 & 2 drivers. The successful candidate will have at least 2 years
commercial driving experience, no more than
6 points.
·
Carry out deliveries and collections
to our internal and external customers in a
professional manner
·
Drive the company vehicle safely and
responsibly; obeying the traffic laws and highway code at all times
·
Carry out daily and weekly vehicle
checks ensuring any defects found are reported to the Transport Manager
·
Keep an accurate record of deliveries and collections using PDA and delivery
documentation
·
Demonstrate exceptional customer
service skills in all aspects of the working day
·
Ensure that any equipment on the vehicle is secured and protected where necessary
·
Collect any money due on the delivery
/ collection as instructed; all monies collected
from the customer remains the responsibility
of the driver until it is signed for as received
by the Line Manager
·
Maintain product knowledge in order to
demonstrate equipment to customers where
necessary
·
Willingness to help out in different
departments as and when required
·
Be a key driver in serious about safety
by leading from the front
·
Carry out other tasks and duties as
required
Essential:
·
Must hold a Category C / CE (Class 1
& 2) licence and have experience in driving
Category C / CE (Class 1 & 2) vehicles
·
Full Driver CPC
·
At least 2 years commercial driving
experience
·
Must hold a Digital Tachograph card
·
Exceptional customer service experience
·
Have an understanding of safe loading
and towing processes
·
Understanding of the transportation of
hazardous goods
·
Manual handling awareness
20 PAGE
Unfortunately due to time restrictions
we cannot respond to every applicant, in
the event that we haven’t contacted you
within 48 hours please take it you have
not been successful for this particular
role, but your details will be kept on file
and considered for all future vacancies
we are acting on behalf of the client as
an Employment Agency in relation to this
vacancy.
We are an equal opportunities agency
and welcome applicants from all backgrounds
sent cv -chris @vital-people.co.uk
------------------------------------------FLT Counter Balance Driver
Company- gap personnel
Location - UK-NW-Birkenhead
Industries
Transport and storage - materials
Job type - Full time
Salary - 7.50 per hour
Gap personnel are currently looking for
a number of FLT Counter Balance drivers
for a busy client based in Bidston, Wirral
starting immediately.
The role would require various put away
jobs and a minimum of 1 years experience is essential, the working shift is
7am-4pm. Salary is £7.50ph
sent cv
Email: [email protected]
com
----------------------------------------------------
DRIVER TUK-TUK
Company- Little Helpers
Location - UK-NW-Liverpool
Industries
Financial services
Job type - Part time less than 30 hours
Salary - 7.50 per hour
+ tips
Must have a current driving licence and
minor points (3) will be considered.
Driving experience will be required.
Working 20+ hours weekly, 3 days over
7, to include days, evenings, nights and
weekends.
Will be a driving a fully 100% electric tuk
tuk to include taking tourists on set tours
in and around Liverpool city centre during
daytime.
In the evening you be be driving a tuk tuk
around the Liverpool city centre
Full training on this vehicle will be given.
A knowlege of Liverpool city centre and
surrounding areas would be beneficial but
training will be given.
The candiate will be required to communicate with customers and other members
of staff.
You will be required to open/close the
business as well as cash handling and
be able to work around the needs of the
company.
Please email your CV and quote Tuk Tuk
when applying.
Application methods
Email: [email protected]
---------------------------------
21 PAGE
KONTAKTY
PRACA
BUDOWLANKA
Joiner 2 Months
Work, £Excellent
Rates
Labourers CSCS card
If you do not have asbestos awareness
already we can provide you with a link to
an online course
sent cv - Temporary contract
Email: [email protected]
----------------------------------------------------Bamford Contract Services
Joiner
Location - UK-NW-Worsley
Industries - Staffing/employment agencies
Job type
Full time
Salary
- 14.00 - 14.00 per hour
Location - UK-NW-Salford
GBP14
per hour
Industries - Construction - industrial facilities
Job
reference
code - J10604-1162
and infrastructure
Our
client
is
looking
for a qualfied Joiner to
Job type - Full time
carry
out
kitchen
fitting
work within private
Salary 12.00 - 15.00 per hour
domestic
properties.
GBP12 - 15 per hour
Duties will include fitting of kitchen includJob reference code - Joienr Salford-14033
ing butt and scribe work to worktops.
Application methods - Liam Bennett
Applicants will have worked within a similar
We are seeking a reliable, hardworking and
experienced Joiner for day work in Salford. This environment and ideally have own Van
position is an immediate start and will last for ap- although mileage expense will be met by
the client.
proximately 2 Months.
sent cv to [email protected]
General responsibilities will include:
co.uk
Hanging Doors
------------------------------------------------Fitting Skirting
G
F
Joinery
Fitting Architrave
Laying Flooring
Joiner/ Multi Skilled
Partition Walls
Post and Panelling
The Successful Candidate will need access to a Company- G F Joinery
full range of tools and a valid CSCS card is ES- Location - UK-NW-Manchester
SENTIAL!! You MUST be able to provide refer- Industries - Construction - residential &
commercial/office
ences on request.
Job type
sent cv Full time
Email: [email protected]
Due to expansion we are looking for a
keen and reliable Joiner/Maintenance per------------------------------------------------------------son to join our team.
The successful candidate must be a qualified Joiner and have some good all round
knowledge of other trades.
Own tools and van are essential for this
** MULTI SKILLED JOINER **
role.
Location - UK-NW-Manchester
Application methods
Job type - Full time
Email: [email protected]
Salary -- weekly pay / weekly expenses
Hours of Work
------------------------------------We require x1 multi Joiner to start ASAP around
manchester on social housing schemes.
Quick Time Recruitment Limited
All aspects of joinery on a soical housing estate
aswell as other jobs ie, plumbing, tiling.
Criteria:
Must have a valid CSCS Card
Company
Asbestos Awareness
Quick
Time
Recruitment Limited
NVQ or Equivalent in Joinery
Location
Must provide 2 recent references
UK-NW-Manchester
Job Details;
Job type
You will be reporting to the Site manager and folFull time
lowing his instructions
Our
Client
requires
a number of Joiners to
1st fix 2nd fix Joinery and finishing joinery
work
on
domestic
new
builds/ extensions
Undertake all joiner work as necessary working
across
Stockport
on a refurbishment
You must have previous experience as
Ensuring that all work is performed in accordwell as a valid CSCS card.
ance with the requirements of health and safety.
Shop fitting and refurbishment skills are required
Rates Negotiable
for this particular role.
Experience/Skills
Ability to work effectively as a team
If interested in this role please send
Can work effectively and safely under pressure
a CV to [email protected] to prioritise workload and use their own
ment.co.uk or call Andy on
initiative
Must have full PPE including hard hat, work
--------------------------boots and high vis
Relevant Qualifications
1X Joiner
Site Joiner
ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI
MANCHESTER
Święto Plonów, czyli DOŻYNKI, to ludowe święto
połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie
żniw i prac polowych. Zwyczaj ten, praktykowany
przez Słowian i plemiona bałtyckie, w różnych stronach Polski określany był jako wyżynki, obrzynki,
wieniec,wieńcowe, okrężne. Obrzęd dożynek prawdopodobnie związany był pierwotnie z kultem roślin i
drzew, potem z pierwotnym rolnictwem. Wraz z rozwojem gospodarki folwarczno-dworskiej w XVI wieku
dożynki zagościły na dworach majątków ziemskich.
Urządzano je dla żniwiarzy (służby folwarcznej i pracowników najemnych) w nagrodę za wykonaną pracę
przy żniwach i zebrane plony. Dożynkom towarzyszyły
różne praktyki i zwyczaje. Część z nich będziemy
mogli poznać osobicie już 10-tego pazdziernika 2015
roku. Tego dnia w Polskim Osrodku Katolickim w
Oldham- Chamber Road odbedzie sie coroczna taneczna impreza, poprzedzona ceremonia dozynkowa,
w wykonaniu zespolu piesni i tanca Polonez. Jest to
niezwykle przezycie, jak i rowniez impreza, ktora warto
wpisac sobie w kalendarzu nadchodzacych wydarzeń.
Zapraszamy gorąco i serdecznie.
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
KONTAKTY
PRACA W BIURZE MANCHESTER
POZNAJMY SIE:
KONTAKTY
( bezpłatne ogłoszenia prosze
wysyłać smsem 07860531963 )
Mam na imie Julek lat 42 pragne poznać kobiete , jestem
samotny mieszkam w Liverpool jestem szczery ale zagubiony
mój numer 077448785604
---------------------------------------------------------------------------------
Hej. Mam 28 lat. Chcialam poznac fajnego
rozsadnego faceta do lat 35. Moze akurat bedzie cos z
tej znajomosci. tel. 07424218638
--------------------------------------------------------------------------Jestesm gorącym 33 latkiem poznam doświadczonego geja z
bolton lub okolic . prosze o smsa tel 07874099657
----------------------------------------------------------------------------------Atrakcyjna blondynka pozna pana od 40 do 50 spokojnego bez
nałogów alkoholowych w celu przyjazni i prowadzenia
wspólnego biznesu tel. 07516976515
-----------------------------------------------------------------------------------Darak 45 lat mieszka w manchester , poznam kobiete lat 30 -50
lat do stałego związku , tylko poważne oferty tel.
07477090049
-----------------------------------------------------------------------------------
Uslugi fotograficzne na terenie
Polnocnej Anglii
Jako profesjonaliści, oferujemy usługi fotograficzne, edytorskie
oraz drukarskie. Uwieczniamy dla naszych klientów spotkania
rodzinne, imprezy okolicznościowe, ważne chwile jak śluby,
wesela lub komunie. Dla modeli przygotowujemy ich portfolio a dla firm tworzymy obrazy ich produktów. Wynajmujący
pomieszczenia lub budynki mogą korzystać z naszych usług
fotografii wnętrz, a zainteresowani również mogą polegać na nas
w kwestiach foto-reporterskich. Tworzymy artykuły, prowadzimy
prezentacje i szkolenia, redagujemy i nagrywamy podcasty
fotograficzne oraz znacznie więcej.
Adres korespondencyjny siedziby:
486 Liverpool Road, Eccles, Greater manchester, M30 7HZ
Kontakt komórkowy: 07849 259 678
Telefony do studia: 0161 211 0052, 0161 707 4008
----------------------------------------------------------------------------------
22 PAGE
Pomieszczenia do wynajęcia przy polskim
sklepie Casper w Centrum
Wrexham - jedno obok - kilka na pietrze możliwość otwarcia biura
księgowego, lub innej działalności.
a może przychodnie medyczna ?
tel. 07894013572
--------------------------------------------------------KIEROWCY KAT C+E / CLASS I
Manchester
Carlisle – Stoke On Trent Crewe –
Burnley,Sherburn in Elmet
Stawki od £10 p/ h , serdnia wyplata
£450—£950
Duza liczba godzin , dostepne rozne zmiany. Kierowca zamiatarki ulicznej Kat C (
Manchester ) , 50/60h tyg,
stala praca , natychmiastowy start !!!
dzwoń - 0771 590 2772 - 0161 667
6780
------------------------------------------------------ALTRINCHAM - Poszukujemy :
Ślusarza
stolarza - pracownik budowlany-£8.59 –
£14.18p/h
Dzwoń Tel: 0161 742 2320
mówimy PO POLSKU – prosić panią Anie
------------------------------------------------------OFERTY PRACY PILNE W GREAT
MANCHESTER
Crumpsall – pakowanie , 2 zmiany –
£6.50p/h
Rochdale – pakowanie , zbieranie
zamowien – £6.50p/h
Oldham / Royton – magazyn , 2 zmiany –
£6.50 – £7.50
Swinton – zbieranie zamowien – 3 zmi-
Biuro ksiegowe PLG Accountants Ltd. z siedziba w Manchester poszukuje osobe na stanowisko data input clerk.
Praca jest w pelnym wymiarze godzin od 900 do 1700 od
poniedzialku do piatku.
Do obowiazkow pracownika nalezalo bedzie samodzielne
ewidencjonowanie zdarzen gospodarczych w bazie danych.
Najwazniejszymi kryteriami, jakie musi posiadac kandydat sa:
- dokladnosc we wprowadzaniu danych do systemu,
- dbalosc o szczegoly,
- biegla znajomosc programu Excel oraz Word,
- biegla znajomosc jezyka angielskiego.
Otwartość na wiedzę i osobowość pracownika ukierunkowana
na odpowiedzialność za rzetelne i terminowe wykonywanie
powierzonych mu obowiązków ma dla nas podstawowe znaczenie.
Doswiadczenie na podobnym stanowisku bedzie mile
widziane.
Zainteresowane osoby, prosimy skladac swoje CV na adres
email: [email protected]
any £6.50 – £8 p/h
Bury—pakowanie , £6.50p/h
Trafford Park – Naprawa palet – £6.50 – £8p/h
Kierowca zamiatarki ulicznej kat C – £7.50 –
£8.30p/h Tel: 0161 742 2320
mówimy PO POLSKU
---------------------------------------------------------------------PILNA PRACA W CHESHIRE
Magazyn Runcorn i St Helens,
Znajomosc jezyka angielskiego oraz doswiadczenie
nie sa wymagane. Runcorn: 06.00 am – 3.00 pm lub
3.00 pm – 12.00 am
St Helens: 07.00 – 4.00 pm
Wynagrodzenie: £ 6.50/godz
Zainteresowanych prosze o kontakt telefoniczny :
01617422320 Anna
---------------------------------------------------------------------WOZKI WIDLOWE / FLT
Trafford Park – counterbalance £ 7.50p/h
Partington – Counterbalance B2 – £8.38p/h
Crumpsall – VNA / Reach / Counterbalance –
£7.50p/h Golborne – Reach £8p/h
Salford / Swinton – Reach £7.50 – £8p/h
Rochdale – Counterbalance £7.50p/h
0161 742 2320 Industrial – Ania
-----------------------------------------------------------
REKLAMA DZWOŃ NA NUMER
07860531963
23 PAGE
POLISH ECHO - KONTAKTY