ROZLICZENIE VATU 70 FUNTOW ZA 3 MIESIACE

Transcription

ROZLICZENIE VATU 70 FUNTOW ZA 3 MIESIACE
Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny Polonii w Północnej Anglii i Walii
Free monthly - Contact Newspaper - for Polish Peoples in North England and Wales
Y
T
K
A
KONT
NR.12 JUNE
MSM NAJWIĘKSZA
HURTOWNIA
SPOŻYWCZA
W ANGLII str.19
GDZIE NA IMPREZE-GDZIE SZUKAĆ PRACY-MIESZKANIA-OGŁOSZENIA
MATRYMONIALNE - OFERTY PRACY
PODWYŻKA SKŁADKI NI
DLA
SELF EMPLOYED W ANGLII
str. 5
JERRY
Transport
Dowóz na lotniska
Dowóz na zakupy
Dowozy do pracy,
----------------------------
Dowóz do szkoły
do lekarzy
Wycieczki po Anglii
7 dni w tygodniu Telefon
07455902022 Jarek
HURTOWNIA POLSKIEGO
PIWA Manchester
-----------------------------------------Oferujemy bogaty asortyment
w atrakcyjnych cenach.
Zapraszamy do zapoznania sie
z nasza oferta.
Kontakt: 07553645302
ROZLICZENIE VATU 70 FUNTOW
ZA 3 MIESIACE - WIELKA
PROMOCJA W BIURZE
KSIĘGOWYM - str. 9
JAK ZAWSZE :
dużo ofert pracy
Ekslusywna Restauracja
z Polskim jedzeniem
w Centrum Manchesteru
schabowy, gulasz, bigos,polskie alkohole,
imprezy okolicznościowe
str 3
AUTOHOLOWANIE
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
2 PAGE
PROFESJONALNA KANCELARIA
PRAWNA W MANCHESTER :
OBSŁUGA PRAWNA:
- rozwody
- prawo pracy
- spory sądowe
- testamenty
- prawo spadkowe
- odzyskiwanie długów
ODSZKODOWANIA:
- wypadki w pracy
- wypadki drogowe
- zaniedbania medyczne
- choroby zawodowe
- wadliwe produkty
- potknięcia, poślizgnięcia
Małgorzata Kubik
Dyplomowany Prawnik
tel. kom.07935453471
Tel: 01925418004
Mark Reynolds Solicitors Limited
http://www.markreynoldssolicitors.co.uk
3 PAGE
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
Baltic Cellar
Ekslusywna Restauracja z Polskim
Jedzeniem w Centrum Manchesteru
Polskie menu:
-----------------------------schabowy - kotlet
bigos - pierogi
gulasz - piers
POLSKIE ALKOHOLE
PIWO WÓDKA
--------------------------------------W NIEDZIELE DZIECI
JEDZA ZA DARMO
--------------------------------------------PARKING OBOK
PO 20.ORAZ W NIEDZIELE
ZA DARMO
-----------------------------------------------------------------------
MUZYKA NA ZYWO W PIATKI
I W SOBOTY
------------------------------------------------------------------------
ORGANIZUJEMY :
wesela, komunie,
chrzciny, urodziny
sala na 10-100 osób
tel. 01619716047
Baltic cellar - 20 Lloyd Street M2 5WA
www.balticcellar.com
fb tweeter
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
139 000 funtów wygrana za zwolnienie
z pracy, 8000 za potknięcie się na chodniku- to tylko niektóre wygrane sprawy
Małgorzata Kubik
wywiad z Polskim
prawnikiem z
Manchester
4 PAGE
Nasza kancelaria zajmuje się też prawem rodzinnym, prawem spadkowym,
oraz błędami w sztuce lekarskiej, w tym błędnie postawioną diagnozą, błędami
popełnionymi podczas operacji, nieodpowiednim leczeniem oraz zaniedbaniami
dentystycznymi.
Echo – czy to jest duża kancelaria ?
Małgorzata – Tak, w tej chwili mamy 4 oddziały w Północno-Zachodniej Anglii.
Nasze biura znajdują się w Liverpool’u, Runcorn, Warrington i Leigh, jednakże
zawsze staramy się, aby spotkania z klientem odbywały się w najbardziej dla
niego dogodnym miejscu, posiadamy sale spotkań w wielu miastach w Anglii.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy na przykład klient niedawno przeszedł operację
możemy umówić się na wizytę domową.
Echo – jakimi dziedzinami prawa się zajmujecie i jaką pomoc
prawną mogą uzyskać Polacy w waszej kancelarii.
Małgorzata – Jak wspomniałam wcześniej jest to prawo rodzinne, najczęściej są
to rozwody i podział majątku, ustalenie kontaktów, adopcje, przemoc domowa,
jak również prawem spadkowym i sporządzaniem testamentów, oraz odszkodowaniami powypadkowymi – w tym wypadkami w miejscach publicznych, jakimi
najczęściej są poślizgnięcia i potknięcia, wypadkami w pracy, włączając w to
również pracowników zatrudnionych przez agencje pracy, wypadkami drogowymi jako pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierujący pojazdem lub pasażer.
Echo – jak wyglada rozwód w UK
Małgorzata – Przede wszystkim małżeństwo musi trwać przez minimum rok, a
stałym miejscem zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków jest Wielka
Brytania. Proces rozwodowy przebiega w 3 etapach:
1. Pozew o rozwód – w pozwie należy wyjaśnić dlaczego staramy się o rozwód
2. Wstępne orzeczenie o rozwodzie – Decree Nisi – jest wydawane, kiedy sędzia
zadecyduje, że istnieją podstawy do rozwodu
Echo – czy jest pani dyplomowym prawnikiem ?
Gosia – Tak, ukończyłam studia prawnicze. Pracuję w angielskiej kancelarii, w
której zostało mi powierzone prowadzenie polskiego departamentu.
Echo – czy zna pani biegle język angielski i gdy pójdzie pani do
sądu z Polakiem czy będzie pani potrzebowała tlumacza ?
Małgorzata – Płynnie porozumiewam się w języku angielskim. Klient zawsze ma
kontakt ze mną na wszystkich etapach postępowania, gdyż ja osobiście prowadzę
sprawę, zatem tłumacz nie jest potrzebny. Jeżeli chodzi o rozprawy w sądzie,
zawsze zależy nam na tym, aby klient nie musiał być obecny, gdyż niejednokrotnie
wiąże się to z utrudnieniami dla klienta, takimi jak wzięcie wolnego w pracy, czy
znalezienie opiekunki do dzieci. W wyjątkowych sytuacjach, sędzia może zechcieć
porozmawiać z moim klientem i wówczas nie mogę wystąpić w roli tłumacza, gdyż
będzie to tzw. konflikt intreresów, wtedy na Sali rozpraw obecny jest niezależny
tłumacz zapewniony przez Sąd.
Echo – czym zajmuje się pani kancelaria ?
Małgorzata – Przede wszystkim zajmujemy się szkodami niemajątkowymi – czyli
naruszeniem dóbr i interesów klienta. Osoba, która doznała krzywdy fizycznej lub
psychicznej może starać się o zadośćuczynienie. Zajmujemy się również prawem
pracy, w tym między innymi niesłusznymi zwolnieniami, dyskryminacją ze względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, czy orientację seksualną.
3. Prawomocne i ostateczne orzeczenie o rozwodzie – wydanie przez Sąd
tzw.Decree Absolute Sprway finansowe między małżonkami są rozpatrywane
osobno.
Czy sprawy karne nie są wam obce , tzn jeśli jakiś polak trafi do
więzienia jesteście mu wstanie pomoc?
Małgorzata – Niestety nie zajmujemy się prawem karnym, jednakże gdy ktoś
został niesłusznie aresztowany, źle traktowany w czasie pobytu w więzieniu, czy
też doznał tam obrażeń ciała, lub opieka medyczna czy dentystyczna zostały
zaniedbane, często występujemy z cywilnym pozwem przeciwko policji czy
służbie więziennej. Pozwala to naszym klientom uzyskać zadośćuczynienie za
poniesione szkody materialne oraz cierpienia wywołane pozbawieniem wolności
i stresem, który się z tym wiąże, a także utratą dobrego imienia.
Echo – jak wyglada sprawa majątków, np. ( odpukać rodzice giną
w wypadku samochodowym ) czy utomatycznie majątek jest
przepisywany na dzieci , kto bierze opieke nad dziecmi ?
Małgorzata – To pytanie dotyczy trzech dziedzin prawa, którymi się zajmujemy,
i są to: prawo rodzinne, prawo spadkowe oraz kwestie odszkodowania, o które
mogą starać się dzieci (jeżeli nie są to osoby pełnoletnie, to ich prawni opiekunowie), za utracenie osoby najbliższej. Działa to również w odwrotnym kierunku,
otóż gdy dzieci giną w wypadku, rodzice na tej samej zasadzie mogą starać się
o odszkodowanie.
Dear Madam/ Sir , we are a Polish Company Cobico Ltd and we edit a free newspaper with advertisements for Polish People in UK. The name of our newspaper
WYDAWCA: Cobico ltd- Unit 77 - Cariocca Business Park
in KONTAKTY. It is issued one monthly and is freely distributed around the North
2 Sawley Street - Manchester - M40 8BB
England and North Wales. We report widely on activities within the Polish ComMANAGER PROJEKTU - Jacek Jurasz
munity and more. You can advertise and read interesting articles in our newspaper.
Where you can find KONTAKTY - in many different busy places: churches, schools, REDAKTORZY - , Magdalena St . Karolina W, Anna W, Piotr Stylczak
schops, polish restaurant, and many other places.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
REKLAMA - tel. 07860531963
Email: [email protected]
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do
skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Redakcja nie ponosi
PRENUMERATA!!! DOSTAWA BEZPOŚREDNIO POD TWOJE DRZWI
odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały
zawarte w czasopiśmie nie mogą być wykorzystane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek 12 wydań to jedyne 20 funtów i pocztą wysyłamy, każde wydanie
sposób bez pisemnej zgody Wydawcy.
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
5 PAGE
W takich wypadkach nawet koszty pogrzebu są pokrywane z odszkodowania. Jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi – w zależności od tego, czy rodzice
sporządzili testament i wyznaczyli opiekuna czy nie. Jeżeli opiekun nie jest
wyznaczony, najbliższy krewny jest brany pod uwagę. Zawsze w takich sytuacjach opieka społeczna – ang. Social Services – zajmuje się sprawą.
POLONEZ-POLSKI SKLEP
Echo – Co się dzieje w przypadku, gdy ktoś został niesłusznie
zwolniony z pracy?
Małgorzata – Wówczas w imieniu klienta kontaktujemy się z pracodawcą, w
celu wyjaśnienia dlaczego nastąpiło zwolnienie. Mamy na to niewiele czasu,
gdyż wniosek do Sądu musi być wiesiony w terminie 3 miesięcy od dnia, w
którym nastąpiło zwolnienie.
Echo – Co się dzieje w przypadku, gdy ktoś został pobity, a
sprawcy nie są znani?
Małgorzata – W takiej sytuacji policja prowadzi śledztwo, a my równolegle
możemy starać się o odszkodowanie dla klienta. Większość ofiar pobicia nie
zdaje sobie sprawy z możliwościubiegania się o odszkodowanie za doznane
krzywdy. Organizacja wypłacająca odszkodowanie, to organizacja rządowa,
działająca niezależnie i może wypłacić odszkodowanie w przypadku, gdy
sprawca nie został jeszcze osądzony, a nawet gdy sprawca nie został rozpoznany czy zatrzymany przez policję. W takich sytuacjach na wniesienie
roszczenia mamy 2 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie.
Echo – Jakaś ciekawa sprawa którą państwo wygrali w ostatnim czasie ?
Nasz klient potknął się na nierównym chodniku. Orzecznictwo wykazuje,
że każda wada nawierzchni poniżej jednego cala nie jest zaskarżalna. W
wyjaśnieniach Urzędu Miasta, które do nas przysłano, zasugerowano, że
Urząd nie zamierza naprawić uszkodzonej powierzchni chodnika, o której z
resztą wspomniano podczas ostatniej inspekcji. Wszczęliśmy postępowanie
przeciwko Urzędowi Miasta na podstawie wypadku, który miał miejsce przy
ruchliwej drodze podmiejskiej w Liverpool’u, ponieważ bez względu na to, jaka
jest głębokość ubytku, nasz klient miał prawdziwy wypadek. Uzyskaliśmy kwotę
ponad £8 000 dla naszego klienta. Pomimo tego, że Urząd Miasta twierdzi, że
podejmuje wszelkie działania, które są niezbędne, nie zawsze oznacza to, że
rzeczywiście tak jest.
POLONEZ - polski sklep w LEEDS
9 Middleton park Circus Ls10 4LU
Codziennie PN-SAT - 9.00 - 21.00
Niedziela - 10.00 -20.00
PODWYŻKA SKŁADKI NI DLA
SELF EMPLOYED W ANGLII
lub
Pani Anita pracowała w szpitalu. Zauważyła, że pacjenci nie otrzymują odpowiedniej opieki i postanowiła porozmawiać o tej sprawie z dyrektorem szpitala.
Wyjaśniła mu, że chce zgłosić nieprawidłowości do Komisji ds. Jakości Opieki
(która podlega Ministerstwu Zdrowia i jest odpowiedzialna za normowanie i
sprawdzanie służby zdrowia i opieki społecznej w Anglii). Pani Anita została dyscyplinarnie zwolniona z powodu domniemanego niewykonywania swojej pracy
poprawnie. Sędzia po rozpatrzeniu sprawy naszej klientki przyznał, że została
ona niesłusznie zwolniona z pracy. Pani Anita w ramach zadośćuczynienia
za niesłuszne zwolnienie, utratę zarobków, utratę przyszłych zarobkow oraz
szkodę uczuciową otrzymała £139 000.
Jeśli potrzebujesz prawnika zadzwoń do nas.
Można umówić się na wizyte domową.
Małgorzata Kubik- Mark Reynolds Solicitors
tel. kom.07935453471
lub
Tel: 01925418004
Od 6 kwietnia 2015 roku mamy nową stawke tygodniowego
ubezpieczenia dla osoby samozatrudnionej.
National Insurance Class 2 wynosi obecnie 2,80 co przy
wcześniejszej stawce oznacza podwyżkę tylko uwaga o 5 pensów. W
skali 52 tygodni w roku to kwota wynosząca zaledwie 2,60 funta.
You usually pay 2 types of National Insurance if you’re
self-employed:
Class 2 if your profits are £5,965 or more a year
Class 4 if your profits are £8,060 or more a year
Class Rate for tax year 2015 to 2016
Class 2
£2.80 a week
Class 4
9% on profits between £8,060 and £42,385
2% on profits over £42,385
[email protected] Website:
www.markreynoldssolicitors.co.uk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Podwyżka dotyczy osób prowadzących własną
działalność w całej Wielkiej Brytanii
------------------------------------------------------------------------------------------
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
6 PAGE
m.in.: Victoria’s Secret, Ermenegildo Zegna, Emporio Armani, Salvatore Ferragamo i Ralph
Lauren, gotowy jest również salon Samsunga z najnowszą ofertą tej firmy (jeden z nielicznych na świecie salonów firmowych na lotnisku). Pojawi się również duży sklep z ubraniami
i zabawkami dla dzieci oraz wyborem słodyczy M&M’s. Lotnisko poszerza także swoją ofertę
gastronomiczną. Na 2,5 tys. m kw zaaranżowanych jest 10 restauracji i barów, a także bank,
kantory, bankomaty I maszyny vendingowe. Nowa powierzchnia pozwoliła na umieszczenie
60 tys. metrów powierzchni, siedem kondygnacji i 1,3 tys. pomieszczeń – 23 maja Lotna Lotnisku Chopina oczekiwanych przez wielu pasażerów restauracji typu fast food (m.in.
nisko Chopina otwiera dla pasażerów swój odnowiony I rozbudowany terminal. Dzięki
restauracja McDonald’s). Pojawią się też kawiarnie Espressamente Illy i McCafé oraz kawiarniemu może w komfortowych warunkach obsługiwać nawet 20 milionów pasażerów. Kiedy
nia Bread&Co z rozszerzoną ofertą. Miłośnicy dań restauracyjnych będą mogli skorzystać
1 lipca 1992 r., dokładnie o 5:35, pilot samolotu z Aten zgłosił gotowość do lądowania w
z oferty restauracji The Flame i Misa. Nowością jest strefa food court z trzema lokalami ze
Warszawie, w nowej hali przylotów trwały jeszcze gorączkowe przygotowania do powitania
zróżnicowaną ofertą obejmującą dania fast food, kuchnię włoską i kuchnię polską. Wszystkie
pierwszych pasażerów. Uroczystość zaplanowana była na 6:00, a zaproszeni oficjele dopite lokale działają we wspólnym systemie płatności, co pozwoli na elastyczny wybór posiłków
ero się zjeżdżali.
przez pasażerów.
– Samolot z Aten zawsze zjawiał się przed czasem i musieliśmy przetrzymywać go w
Elektrownia solarna i taras widokowy
powietrzu kilkanaście minut, żeby wylądował zgodnie z rozkładem –wspominali pracownCiekawostkę w nowym terminalu stanowi innowacyjne w skali światowej dla lotnisk
icy lotniska. Na szczęście po wylądowaniu wszystko poszło zgodnie z planem. Pasażerów
rozwiązanie: elektrownia słoneczna na dachu, która w momencie projektowania była
powitały kwiaty, fotografowie i skocznie przygrywająca góralska kapela. Tak właśnie zaczęła
największym tego typu obiektem w Polsce. Panele z ogniwami fotowoltaicznymi pokrywające
się historia Terminala 1 na Lotnisku Chopina, która dziś wkracza w swój nowy rozdział.
80 proc. części dachu (7 tys. m kw.) terminala umożliwią konwersję energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną i wyprodukują dla lotniska rocznie 98,95 MWh
prądu, co zaspokaja około 25 proc. zapotrzebowania lotniska w energię elektryczną. Warto
także wspomnieć, że ku uciesze warszawiaków i turystów ponownie zostanie otwarty taras
widokowy, który w związku z remontem zamknięty został w 2010 roku. Taras będzie dostępny
dla osób niepełnosprawnych, gdyż dociera do niego winda, czego nie było pięć lat temu. W
pobliżu tarasu znajdzie się też kawiarnia i sklep z pamiątkami. W dalszej kolejności w terminal
powstaną także dwa nowe salony Executive Lounge, każdy o powierzchni ok.500 m kw.,
pomieszczenia modlitwy i medytacji dla różnych religii oraz ambulatorium. Cała modernizacja
terminala kosztowała blisko 400 mln zł. 30 proc. kosztów pokrywa Unia Europejska w ramach
Tańszy wariant
Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko. Generalnym Wykonawcą modernizacji
Potrzeba rozbudowy portu lotniczego na Okęciu pojawiła się już w latach 70. ubiegłego
jest konsorcjum HOCHTIEF Polska S.A. i HOCHTIEF Solutions AG.
wieku. Pod uwagę były brane dwie koncepcje: rozbudowa północna, autorstwa Stefana
Przemysław Przybylski – Rzecznik Prasowy Lotniska Chopina
Kuryłowicza, oraz rozbudowa południowa, którą promował Jacek Janczewski. Obydwa
Nowy terminal w liczbach: 60 tys. m kw. powierzchni, 9 tys. żarówek, 7,5 tys. gniazdek eleplany nie wyszły jednak poza sferę dyskusji. Do pomysłu powrócono po zakończeniu stanu
ktrycznych, 3,6 tys. sztuk bagaży/godz. – wydajność sortowni, 98,95 MWh – roczna produkcja
wojennego. W połowie lat 80. powstał plan rozbudowy lotniska, który zakładał budowę
prądu z elektrowni solarnej, 1,3 tys. pomieszczeń, 10 restauracji i barów, 15 sklepów, 48
nowego terminal pasażerskiego, dworca towarowego cargo oraz bazy cateringowej.
stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, 6 stanowisk odprawy samoobsługowej
– Ówczesne Ministerstwo Komunikacji uznało, że rozbudowa istniejącego lotniska będzie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------kilkakrotnie tańsza od budowy nowego, i dlatego zrezygnowano z pomysłu zlokalizowania
nowego portu poza Warszawą – wspomina Bogdan . Chudziak, były dyrektor ds. rozbudowy Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie. W 1986 r. została powołana Dyrekcja Budowy
Międzynarodowego Dworca Lotniczego, której zadaniem było znalezienie odpowiedniej
lokalizacji nowego terminala i opracowanie koncepcji nowego obiektu.
– Chcieliśmy mieć nowoczesny terminal, który byłby wizytówką Warszawy I Polski –
wspominała Jolanta Gajzler-Adamczyk, która na początku lat 90. pełniła funkcję zastępcy
dyrektora portu ds. technologii.
Trójkąt z rękawami
Wykonawcę na rozbudowę infrastruktury lotniska wybrano w jednoetapowym przetargu.
Ofertę złożyło 7 firm.
– Najładniejszy projekt złożyła firma jugosłowiańska, nie została jednak wybrana z powodu niewskazania źródeł finansowania – wspomina dyr. Chudziak. Określone w przetargu
wymogi spełniła niemiecka firma Hochtief i to ona została ostatecznie wybrana na generalnego wykonawcę inwestycji (w trakcie realizacji współpracowały z nią164 inne firmy, w tym
124 polskie).
– Niemcy zaproponowali piękny 4-kondygnacyjny terminal zaprojektowany na planie
trójkąta. Mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni obiektu można było do niego dołączyć aż
8 rękawów pasażerskich i znacząco zwiększyć liczbę tzw. stanowisk kontaktowych – opowi- Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) opracowało „optymalny”
ada Ryszard Jędruch, główny specjalista ds.technologii terminala. Rozpoczętą w kwietniu
maksymalny rozmiar bagażu kabinowego.
1990 r. budowę zakończono niemal dokładnie 24 miesiące później.Terminal o powierzchni
Pewno nieraz byliście swiadkami albo mieliście i wy takie zdarzenie kiedy macie już ostatnią
45 tys. m kw. przewidziany był do obsługi 3,5 mln pasażerów rocznie (już w pierwszym roku kontrole przed wejściem na pokład a pani mówi wasz bagaż jest za duży, za dużo waży i aby
obsłużył ponad 2 mln). W hali odlotów znajdowały się 23 stanowiska odprawy biletowoz nim wejśc na pokład musicie uiścić dopłate. Aby było wesoło linie lotnicze mają różne standbagażowej, w strefie wolnocłowej działało sześć sklepów i jedna restauracja.
ardy a najbardziej nasz kochany Ryanair który lubi bardzo czesto czepiać się podręcznych
Prasa początkowo krytykowała charakterystyczny kolor dachu oraz brak miejsc parkinbagażów. IATA zaproponowała globalny standard odnośnie rozmiaru bagażu ręcznego w
gowych (problem rozwiązał oddany do użytku w 1994 r. wielopoziomowy parking P1). Z cza- samolocie, aby uniknąć zamieszania wśród pasażerów i przyspieszyć podróż. Dla pasażerów
sem jednak wszyscy przyzwyczaili się do nowego terminala i do dziś mile go wspominają.
to męka. Zmieszczenie się w normie, i perspektywa ewentualnej grzywny może wywołać u
Niestety stan techniczny budynku po 20 latach użytkowania oraz konieczność dostosowania nich gniew. Na dodatek linie lotnicze stosują różne standardy. Obecnie jeśli ktoś wniesie na
go do obsługi rosnącego ruchu wymusiły podjęcie trudnej decyzji o zamknięciu obiektu i
pokład bagaż o maksymalnym rozmiarze, luki bagażowe mogą być pełne, a nadmiar bagażu
jego gruntownej modernizacji. Terminal został zamknięty dla pasażerów we wrześniu 2012
jest umieszczany w przechowalni na czas lotu.
roku, po zakończeniu piłkarskich mistrzostw Europy i w ciągu 2,5 roku zmienił się nie do
Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych (IATA) opracowało „optymalny”
poznania.
rozmiar dla bagażu podręcznego. Zalecane jest 55 x 35 x 20 cm (21.5 x 13.5 x 7.5 cali). To
Przestronniej i wygodniej
mniej niż maksimum dopuszczane przez Easyjet, Ryanair, Thomas Cook, Virgin Atlantic i BA.
Projektując modernizację założono, że w całości wykorzystana zostanie konstrukcja nośna
Airbus, na przykład, zwiększy szerokość luków bagażowych do swoich A320 od następnego
starego obiektu i nie zmieni się jego charakterystyczny trójkątny kształt. Wnętrze i kopuła
roku, aby można było zmieścić więcej bagażu. Będzie to – 55.8cm x 36.8cm x 22.9cm – lub
oraz całe wyposażenie techniczne to już zupełna nowość z wykorzystaniem rozwiązań
nawet trochę więcej. Ale tylko on. Firmy takie jak Ryanair całkowicie zmieniły nasze przyzwycgodnych XXI w. Obecnie Terminal 1 liczy siedem kondygnacji (pasażerowie będą mieli
zajenia.” IATA nie może wprowadzić w życie swoich regulacji. Ale mniejsza ilość bagażu na
dostęp do trzech z nich), a powierzchnia obiektu wynosi ponad 60 tys. m kw. (łącznie z
pasażera może zaoszczędzić liniom lotniczym czasu, a czas to pieniądz”.
bliźniaczym Terminalem 2 i pirsami ma powierzchnię całkowitą 154,5 tys. m kw). Do dysIATA opracowało nakleję „IATA Cabin OK” mówiąca o tym, że bagaż spełnia jej nowe wytycpozycji pasażerów w nowej części jest 48 stanowisk check-in. W nowych halach odlotów i
zne. „Wielu producentów stworzyło produkty spełniające wytyczne odnośnie maksymalnego
przylotów znajdują się też kasy linii lotniczych, stanowiska biur podróży, nowe stanowiska
rozmiaru, i prawdopodobnie od następnego roku pojawią się na nich oznaczenia IATA.
wypożyczalni samochodów, a także biura linii lotniczych. Komfort podróżnych w znaczący
Zobaczymy czy ułatwi to życie pasażerom i czy sprawi to, że loty będą bardziej komfortowe.
sposób podniesie bezpośrednie połączenie z podziemną stacją kolejową pod terminalem.
Czyli zmiany od Nowego Roku.
- Właściwie należy powiedzieć, że to nie odświeżony, ale całkiem nowy terminal – mówi
Tak naprawdę zmiane tych rozmiarów to kolejna ukryta podwyżka dla ludzi. Gdyż będa mniej
Michał Kaczmarzyk, dyrektor Lotniska Chopina w Warszawie.
zabierać jako bagaż podręczny a ponadto pasażerowie będą musieli mieć nowe podręczne
- Wszystkie zmiany, które w nim wprowadzamy zwiększają komfort obsługi pasażerów i
walizki czyli trzeba iść na zukupy. Zarobią więcej i linie lotnicze i producenci walizek . Każdy
przepustowość portu, która w ciągu najbliższych 15 lat może osiągnąć poziom 20 mln osób chce jak widać jak najszybciej i jak najwięcej zarobić na latających emigrantach, no bo
rocznie. Dzięki temu nasze lotnisko ma szansę stać się najważniejszym i największym
przecież jeśli lecisz w daleką podróż do USA, kanady lub na wakacje zabierasz większą
portem w Europie Środkowej.
walizke.
W nowej części terminala pasażerowie mają do dyspozycji 15 nowych sklepów o łącznej
Lukasz P/ bbc
powierzchni prawie 3 tys. m kw. Nowością są sklepy znanych I ekskluzywnych marek,
LOTNISKO CHOPINA NOWY
TEMINAL OD 23 MAJA 2015
MNIEJSZY ROZMIAR- NOWE WYMIARY
BAGAŻÓW PODRĘCZNYCH, ZNÓW
WYDATEK.
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
7 PAGE
KONTAKTY
PRACA
RECYCLING
Recycling Operative
Company - Cat Resourcing
Location - UK-NW-Rochdale
Job type - Full time
Salary - 6.50 - 6.50 per hour
We are recruiting for several recycling operatives for
our client based in Kingsway distribution park, Rochdale.
Candidates will be working within a busy recycling
base, loading and unloading vehicles and then sorting recyclable goods into relevant sorting machines.
Candidates will also be working on industrial cleaning
machines.
Hrs of work are 6am - 6pm and 6pm - 6am.
Permanent roles are available for the right candidates
after certain qualifying periods and are dependant on
performance.
Application methods
Email: [email protected]
----------------------------------------------------------------------
Recycling Operative
Location - UK-NW-Widnes
Industries Staffing/employment agencies
Job type - Full time
Career level
None
Salary 6.50 - 6.90 per hour
Recycling Ops:
We are currently recruiting recycling operatives to work for one of our busy clients in the
Widnes area.
Candidates will be responsible for loading
recyclable products onto the correct sorting
machinery. Hours of work are 6am - 6pm
or 6pm - 6am midnight to midday or 3am 3pm . Immediate vacancies are available.
Full training will be offered so no experience
required .
Application methods
Email: [email protected]
----------------------------------------------------------
Recycling Operative
Location - UK-NW-Widnes
Industries - Staffing/employment agencies
Job type - Full time
Career level
None
Salary - 6.50 - 6.90 per hour
Recycling Ops:
We are currently recruiting recycling operatives to work for one of our busy clients in the
Widnes area.
Candidates will be responsible for loading
recyclable products onto the correct sorting
machinery. Hours of work are 6am - 6pm
or 6pm - 6am midnight to midday or 3am 3pm . Immediate vacancies are available.
Full training will be offered so no experience
required .
Application methods
Email: [email protected]
------------------------------------------------------
Ortodoncja
Recycling Line
Pickers
Company-Blacks Supply Ltd
Location-UK-WA-Deeside
Job type
Full time
Blacks Supply require several Production Line Workers for their wellknown client, based in Deeside.
Based on the Production Line,
picking cardboard out of the paper
recycling.
£6.50 an hour, 8am - 4pm, Mon Fri.
Immediate starts available.
Need to have own PPE
sent cv - Application methods
Email: [email protected]
co.uk
-----------------------------------------------
Victoria Dental
Manchester
PRACUJEMY NA NAJNOWOCZESNIEJSZYM SPRZECIE:
-WAND STA - urzadzenie do znieczulenia komputerowego
umozliwia 100% bezbolesne znieczulenie
Refuse Collector
Location-UK-NW-Nelson
Job type
Full time
Salary-meets national minimum
Must be comfortable lifting containers and wheelie bins. Experience is
not essential, as full training will be
provided. Duties include refuse or
recycling collection. This is a temporary ongoing position, duration
unknown. Immediate start. Various
hours available full and part time,
must be willing to work in all weathers , ask for details.
Application methods
Email: [email protected]
-----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------OPG -pantogram -W naszje klinice moga panstwo
zrobic zdjecie w 1 minucie i omowic je na ekranie
monitora oraz wziasc w w formacie cyfrowej do
domu.
---------------------------------------------------------------------------Systen radiowizjografii cyfrowej
Przy fotelach umieszczone sa aparaty rengenowskie
ktore wykonuja zdjecia wenwatrzdoustne.
---------------------------------------------------------------------------Raypex 5 -Endometr Raypex 5
pozwala na biezaco kontrolowacglebokosc
kanalow korzeniowych podczas ich oczyszczania.
---------------------------------------------------------------------------Po wiecej zapraszamy na strone
www.dentystamanchester.co.uk
w Victoria Dental Manchester tel. 01618324153
Ponadto posiadamy szeroki wybór aparatów stalych czyli
założonych na zębach pacjenta na okres leczenia.Aparty te są
aparatami standardowymi, leczenie trwa około 2-3 lata i wizyty kontrolne są co 6 tygodni.
Aparaty metalowe
tradycyjne z ligature elastyczna Aparaty kosmetyczne szafirowe.
Aparaty kosmetyczne ceramiczne
Oferujemy rownież najnowszejsze zamki samoligiturujace typu Damona, ktore mogą być metalowe
lub ceramiczen. Aparaty te skracają znacznie
czas leczenia do okresu 1-2 lat i wymagają wizyt
kontrolnych co 10 -12 tygodni. Aparty te sa bezpieczniejsze dla pacjentów gdyż przesuwaja zeby
z uzyciem znacznie mniejszej siły.
Oferujemy system Insignia gdzie indywidualne
zamki są ustawiane dla każdego pacjenta komputerowo w laboratorium.
Oferujemy samolitigujace kosmetyczne zamki
Damona.
Oferujemy rownież leczenie aparatami
dojezykowymi jak Incognito lub STB firmy Ormco
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
8 PAGE
WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW
MIĘDZYNARODOWYCH I AMERYKANISTYKI
Zapraszamy na studia zaoczne lub online do Warszawy:
- licencjat i magister
- uczysz sie przez internet przylatujesz tylko na zaliczenie
Ciekawe kierunki:
- zarządzanie, - stosunki miedzynarodowe
- brokerstwo informacji - bardzo ciekawy kierunek
- dyplomacja i służba zagraniczna
Przerwałeś studia w Polsce - dokończ u nas
Uczysz sie online przyjeżdżasz co pół roku na zaliczenie
www.wssmia.edu.pl
KONTAKT: Polska - 0048 22 255 39 52
Pracuj w angielskim domu opieki w Anglii/ Manchester / 14 GBP/h
Miejsce: Manchester (zagranica)
Typ umowy: Stała praca
Wynagrodzenie: 13.00-14.00 funtów brutto /godz.
Termin rozpoczęcia: lipiec 2015
Oferujemy:
Stały kontrakt (etat ok. 40 godzin tygodniowo).
Wynagrodzenie: 13.00-14.00 funtów brutto /godz.
Kontrakt podpisywany bezpośrednio z pracodawcą brytyjskim
Możliwość szkoleń i podwyższania kwalifikacji zawodowych
Zamieszkanie: pomoc w znalezieniu zamieszkania
Zapewniony system szkoleń i rozwoju zawodowego
Wymagania:
dobra znajomość języka angielskiego
dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwa (licencjat lub magister)
referencje i zaświadczenie o niekaralności
rejestracja NMC/RGN nurse (osoby bez rejestracji/w trakcie procesu rejestracji mogą podjąć pracę jako
opiekun osoby starszej/care assistant ).
Gotowość do podjęcia pracy w UK od lipca 2015
Obowiązki:
Brytyjski pracodawca posiadający doświadczenie w branży medycznej i dom opieki o wysokim standardzie
usług zatrudni wykwalifikowaną pielęgniarkę do pracy z osobami starszymi. Dostępne stanowisko w wyspecjalizowanym domu opieki w Manchesterze. Jeśli masz kwalifikacje jako pielęgniarka – zapewniamy pomoc
w znalezieniu stabilnej pracy jako pielęgniarka lub przejściowo opiekun medyczny w Wielkiej Brytanii. Oferta
skierowana do osób przebywających w Polsce jak i tych mieszkających już w UK. Rozmowa kwalifikacyjna z
pracodawcą brytyjskim telefonicznie /skype. Praca dla pielęgniarek w UK od lipca 2015.
Kontakt:
W przypadku zainteresowania niniejszą ofertą prosimy o pilne o przysłanie cv w języku angielskim na adres:
[email protected] i rejestrację na www.prowork.pl
tel. +48 22 323 63 35; +48 501 182 708, kontakt:
Anna Cebula. Po otrzymaniu cv kontaktujemy się z kandydatami telefonicznie.
Prowork.PL Profesjonalny dobór personelu do opieki
ul. Smolna 38/8, 00-375 Warszawa
Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - certyfikat nr 9116 (www.kraz.praca.gov.pl).
Nie pobieramy żadnych opłat od osób starających się o pracę. Pomagamy w przygotowaniu/przetłumaczeniu
dokumentów i skutecznym podjęciu pracy za granicą.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRACA W PRZEDSZKOLU
Praca Przedszkole:Butterfly Children Middleton 86 Rochdale Road M24 2QA
TEL.07850079900 -ANNA
Praca polega na opiece dzieci w przedszkolu. MIłą atmosfera , stałą praca, szkolimy.
Jęśli lubisz prace z dziemi zadzwoń do nas a
nie pożałujesz. Obecnie to duże przedszkole
aż dla 40 dzieci. Stabilna firma
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
9 PAGE
KONTAKTY
PRACA
SPAWACZE
MANCHESTER
piece work bonus will be paid as well as the weekly
wage. We pay an excellent rate for this role at £8
per hour. You can also claim meals and mileage
allowance in this contract.
The client is recruiting immediately for this role
Alternatively: drop him an e-mail to
[email protected]
------------------------------------------------------------------
MIG Welder
Location - UK-NW-Oldham
Industries - Engineering services
Job type- Full time
Salary - 8.00 - 8.00 per hour
Our client based in Oldham is looking for an experienced MIG Welder to join their busy team.
Your main duties will be to MIG weld fences to a high
standard.
You will be required to go for a weld test at the company.
Must be able to start ASAP.
Katie Tomaszewski
Email: [email protected]
Staffing/employment agencies
Job type - Full time
Salary - 6.68 - 7.11 per hour
Overtime Rates at x1.5 and x2.0 of STD Rate
Job reference code - AJ/Welder/Bol-9496
Our client based in Horwich is looking for experienced MIG Welders to work in a busy office
furniture factory.
Hours of work are 7:30am-4.15pm Mon-Thur and
7.30am-1.30pm Friday.
This is a temp to perm vacancy for the right candidate.
Immediate starts available.
Application methods
HEADS Recruitment
Bolton
Phone: 0161 746 8809
Email: carrick.reid.27BB[email protected]
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Company - Careermakers
Location - UK-NW-Manchester
Careermakers Recruitment Ltd are urgently seeking
MIG welders for a general engineering client based in
Openshaw, Manchester. You must be able to work on
rotating shifts in a ‘4 on 3’ off pattern.
Shifts are 6am – 4pm or 4pm – 2am Monday to
Thursday
The work will involve producing 5 mm fillets and multi
run work using standard MIG welding equipment. You
must be experienced in this type of shopfloor work.
The work is full time with the agency leading to being
taken on by the client after 12 weeks. At this point a
Location - UK-NW-Stockport
Industries - Engineering services
Job type
Full time
We are current recruiting for semi skilled MIG
welder for our client based in Marple.
As a MIG welder you will be required to weld to a
good standard whilst working to tight deadlines.
The ideal candidate will be able to grind effectively
and TIG welding will be an advantage, but is not
essential.
If successful you will be working in a busy workshop, in a welding bay. It is a friendly working
MIG Welder
MIG Welder
MIG Welder
atmosphere with good opportunities for the
right person
Working hours are days Monday-Friday with
an early finish Friday
The pay rate is negotiable depending on
experience
If interested please contact Matt Gyves on
the contact details provided
sent cv
Email: [email protected]
--------------------------------------------------------
Welder Fabricator
Location - UK-NW-Oldham
Industries - Engineering services
Job type
Full time Years of experience - 5+ years
Career level
Experienced (Non-Manager)
Salary - 9.00 - 9.50 per hou r
Welder MIG
-----------------------------------------------------------
ACCOUNTS
LT D
profesjonalnie i na czas
Prowadzenie
spółek LTD od
£70
£40
zajmUjEmy SIĘ:
• Rejestracją i rozliczeniem Self employed, Sole traders, Partnership
• Otwieraniem i prowadzeniem spółek LTD (Limited Company)
• Rozliczaniem Cis dla firm budowlanych
• Prowadzeniem listy płac Payroll na nowych zasadach RTI
• Rejestracją i rozliczaniem VAT
• Rozliczeniami rocznymi osób indywidualnych
jesteśmy
autoryzowanym
agentem HmRC
Office A - 1 floor, Building 1, Wilson Park,
Monsall Road, Manchester, M40 8WN
st
[email protected]
www.jeaccounts.co.uk
Tel: 0161 205 8024
NASZ ADRES:
Company - JM Horseboxes Ltd
Location - UK-NW-preston
Industries
Manufacturing - other
Job type
Full time Career level
Experienced (Non-Manager)
Salary - bonus scheme
EXPERIENCED FULL TIME WELDER/
COACHBUILDER REQUIRED
Due to further business expansion JM
Horseboxes Ltd are looking to take on another
fabricator. The right candidate should have
experience in mig and tig welding, working
and fabricating with metal or in vehicle body/
trailer manufacture. As well as welding other
duties include measuring, cutting, constructing and working with metal based products.
Attention to detail and pride in your work is a
must as well as good time keeping and reliability.
The right candidate will be joining a growing
innovative company with a team of other
craftsmen in producing custom made luxury
horseboxes, race trucks and motorhomes.
sent cv - Email: [email protected]
Location - UK-NW-Runcorn
Job type Full time
Years of experience-2+ years
W MANCHESTER
Kwartalne
rozliczenie VAT od
Welder/fabricator/coachbuilder
Urgent requirement for my Client for a time
served Welder Fabricator
My client specialise in manufacturing in
gates, railings, access ramps etc,
Working hours are Mon-Thurs 7:30am4:30pm, Fri 7:30-3pm, overtime available in
the evenings and Saturday’s.
Need to be able to Mig weld, if can Tig weld
this would be an advantage.
This is repetitive work.
Hourly rate is £9-£9.50 an hour
This is a temp to perm position after 13
weeks
Immediate weld tests and start date for the
right applicant
Please email your CV to [email protected]
-----------------------------------------------------------
POLSKIE BIURO KSIĘGOWE
Career level
Experienced (Non-Manager)
Education Level
GCSE / Scottish or equivalent
Salary-8.00 - 9.50 per hour
Job reference code-TLL/WM/1
We are currently seeking a MIG Welder who
is fully experienced of welding stainless steel.
This role is on days Monday to Friday and you
will be working on a 40 hour week for approximately 4 to 6 weeks.
sent cv - Email: [email protected]
co.uk
------------------------------------------------------------
KONTAKT:
Emilia Beresinska 079 466 871 76
Joanna Jagiello 074 877 907 83
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
10 PAGE
KONTAKT PRACA
KIEROWCY
MANCHESTER
Gi Group Logistics
Class 2 / HGV 2 / LGV Cat C
Driver
Location-UK-NW-Manchester
Industries-Transport and storage - materials
Job type-Full time
Years of experience-1+ years
Career level
None-Salary-9.00 - 10.00 per hour
Pension-Hours of Work
Shift work-Job reference code-C27503
My client, a largely successful food and drinks
distribution company, are looking for Class 2 / HGV 2
/ LGV Cat C drivers to work from their Trafford Park
depot on deliveries to Costa Coffee and Premier Inn
outlets throughout the North of England.
The shift patterns available include days, nights and
weekends. Candidates must be experienced in driving Class 2 / HGV 2 / LGV Cat C vehicles alongside
holding the relevant driving licence and a Digital
Tachograph card. A driver CPC card is also essential.
Candidates must have relevant knowledge of Working Time Regulations and EU Drivers Hours rules.
The role will involve handballing upon delivery of
the goods as well as customer/client interaction so
excellent customer service skills are essential as well
as the ability to be efficient upon unloading of the
vehicle. The pay rate is £9 per hour (£10 per hour
for self-employed drivers) with enhanced rates for
weekend and overtime work.
sent cv - Email: [email protected]
-----------------------------------------------------------------------
IDEAL DRIVING are looking for 6
x Class 1 (C + E) Drivers for a full
time on-going contract in either
Manchester, Warrington or Stoke.
Various Shift Pattern available – Days, Nights, Weekends etc:
Pay Rates:
Monday to Friday Days = £10.00 to £11.00
Monday to Friday Nights = £10 to £11.50
Saturday, Up to = £12.00
Sunday, Up to = £14.00
Night Out, up to = £24.00 Per Night
Average Weekly Wage = £450 to £950
Personal:
· You must possess a full LGV C+E (Class 1) license
with a maximum of 6 penalty points, and have held
that license for TWO YEARS.
· Be physically active due to the nature of the role
· Basic English language skills – Verbal & written
· Have excellent communication skills at all levels
towards both customers and colleagues
· Have some geographical knowledge of UK roads
· Have a positive, can-do attitude and be of a smart
appearance
· Be prepared to exchange EU to UK license
Benefits:
Well-maintained, modern vehicles
Full company uniform
For more information on this position please call
James on
07715 902772 or 0161 667 6780
-----------------------------------------------------------------
PRACA
Agencja pracy Redline recruitment poszukuje kierowce Class 1 ( C+E )
do pracy dla naszego klienta w Traford Park Stawki
10£-12£. Mozliwosc pracy w weekend oraz mozliwe
night outs.
Praca od 15.06.15 induction w ten piatek
Oferujemy:
-zmiany od poniedzialku do piatku plus weekend
-zmiany poranne
-mozliwosc nadgodzin
-szybki start
-konkurencyjne wynagrodzenie
-praca dla znanej firmy
-kierowcy Ltd and Umbrella mile widziani
-on site induction zapewnione
Wymagania:
-doswiadczenie w poruszaniu sie w ruchu lewostronnym ( minimum 2 lata )
-maximum 6 punktów karnych
-cyfrowa karta kierowcy (tachograph )
-swiadectwo Kwalifikacji zawodowych CPC (mozliwosc ukonczenia CPC przez nasza
agencje dla osób nie posiadajacych wszystkich
modulów)
-komunikatywny jezyk angielski
- wazne zaswiadczenie o niekaralnosci
Zainteresowanych prosze o wyslanie CV na
adres [email protected] lub kontakt telefoniczny w godzinach 9am-4pm pod
numerem 01612022255.
----------------------------------------------------------------------
HGV Class 2 8 Wheel
Tipper Driver
Company - Drivers4Drivers Ltd
Location - UK-NW-Manchester
Job type - Full time
Years of experience - 1+ years
Salary - 9.50 - 12.00 per hour
D4D are seeking experienced HGV class 2 tipper
drivers for work in and around the North West. Successful applicants will have experience of driving 8
wheel tippers, hold a full valid UK driving licence with
category C entitlement and no more than six points/
endorsements, and have a valid digital tachograph
card. There are opportunities for temp to perm positions for successful applicants. The shift patterns are
Monday - Friday on days. cpc card is also required
PLEASE DO NOT APPLY IF YOU DO NOT HAVE
EXPERIENCE
576216 Send a CV to;
driver4drivers @ gmail. com
--------------------------------------------------------------------CareerMakers Recruitment Ltd
7.5 Tonne Driver
Company - Careermakers
Location - UK-NW-Manchester
Job type - Full time
Careermakers are urgently seeking 7.5 tonne drivers
for their client based in Middleton. Duties will involve
delivering cables and materials on pallets to locations
across the North West. The vehicle will be a drop side
so use of straps is important to secure your load. Full
drivers CPC essential.
The work will be regular and long-term, possibly
leading to full-time with the client. We pay £7.50 per
hour for this work with lots of hours available. We
guarantee an 8 hour day in this role and you can
claim mileage and meal allowance.
This work is to start immediately.
Alternatively send your cv with a covering letter to
[email protected]
--------------------------------------------------------------------
Zapraszamy na zakupy do Polskiego sklepu
41 St Petersgate - Stockport SK1 1DH
07743905781 oraz 01614804134
godz. otwarcia: Pon.-Sob. - 09.30-20.00
Nie. - 10.00-18.00 Bank holidays: 10.00-16.00
Polski Sklep Gabi to sklep dla Kazdego i na Kazda kieszen :) Szeroki wybor
produktow oraz niskie ceny zapraszaja do zakupow. 3 razy w tygodniu dostawy
wedlin oraz swiezego miesa prosto z polskiej rzezni. Jestesmy otwarci na Panstwa propozycje. Polskie warzywa i owoce, alkohol, transfery pieniezne oraz punkt
wysylek paczek do Polski. Zapraszamy!!!
Czy chcesz powrócić do sylwetki sprzed
ciąży?
Czy chcesz nabrać masy mięśniowej?
Czy poprostu nabrać energii życiowej i
witalnej..?
.. i zacząć nowy dzień z pełnym witamin i
minerałów śniadaniem!
Czy może planujesz dorobić w wolnym
czasie?
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
o kontakt:
Dorota -07743905781
11 PAGE
KONTAKTY
PRACA
SPRZATANIE
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
Essential Requirements
- Cleaning experience is preferred but training will be provided
- Flexible
Key Competencies:
- Verbal and written communication skills
- Professional personal presentation
- Customer service orientation
- Attention to detail
- Excellent standard of cleanliness
- Enthusiastic attitude Application methods
Email: [email protected]
---------------------------------------------------------------------------------
Cleaning Operative
MANCHESTER
--------------------------------------photo/msp.money.pl
-
Cleaning Operative
BlueSky Facilities / Doublecheck Cleaning Company
Cleaning Operativev
BlueSky Facilities / Doublecheck Cleaning Company
Location - UK-NW-Cheshire
Job type - Full time
Years of experience - 1+ years
Salary - 6.50 per hour
Experienced cleaner to work in prestigious office in central SALE .
Hours of work 5pm - 7pm. Rate of Pay £6.50. Duties to include Hoovering, mopping, cleaning toilets and general housekeeping duties.
Company sent cv Email: [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------
Cleaning Operative
Company - Ocean
Location - UK-NW-Manchester
Job type - Full time
Salary - 6.50 - 6.50 per hour
Cleaning Operative required for daily clean of busy work station, duties to include general cleaning, mopping, hoovering and overall up
keep of station. Daily shifts of 1.5hours per day Monday to Friday.
Successful applicant will need to have documentation to apply. Immediate start available so would like all succesful applicants to have
passport or full birth certificate, utility bill (dated with in last 3 months)
official bank statement(dated with in last 3 months) and proof of
national insurance, all with correct address.
To apply please send c.v and brief cover letter to
[email protected]
------------------------------------------------------------------------------------
Mobile Cleaning Operative
Companyn - Westgrove Group
Location - UK-NW-Manchester
Industries - Security and surveillance
Job type - Full time
Salary - 7.70 per hour
Job reference code - Manchester
The Westgrove group is an award winning national provider of
bespoke dual service security and cleaning solutions, specialising in
high profile corporate offices, commercial premises, shopping centres
and football stadia. We are currently looking for a Mobile Cleaning
Operative in the Manchester area.
You will contracted to 0 hours per month
You will be covering a portfolio of sites within a 50 mile or 1hr radius
of home with travelling expenses paid.
Main Duties:
- Cleaning of offices - Cleaning toilets
- Floor cleaning including mopping, vacuuming, sweeping and
carpet cleaning
- Emptying bins throughout the centre and car parks
- Cleaning glazing and framework
- Radio use
- Cleaning stairwells
- Use of specialist cleaning equipment
Industries - Construction - industrial facilities and infrastructure
Job type - Part time less than 30 hours
Years of experience - 1+ years
Career level -None
Salary - 6.50 - 6.50 per hour
Job reference code - TKAltrincham10Jun
We have a CLEANING vacancy within one of the world’s leading
retailers which offers the latest fashions, and brand named merchandise for men, women, children and home ware at discount
prices.
We are looking for a Cleaning Operative within the Altrincham
Area to join our team. The vacancy is for 14 hours per week,
6 over 7 days with a day off during the week, 7am to 9.30am,
at a rate of £6.50 per hour starting immediately. Experience is
preferred but is not necessary as full training will be given.
We’re not only a growing business, we promote from within too
so there are always opportunities to learn and develop new skills
through our many learning and development initiatives.
We like to think that working at resource is a pretty rewarding
experience all round. We have a friendly, fun working culture,
and we recognise and reward the contribution that our people
make to the business.
resource is a people business; we build our reputation on our
expertise in delivering essential support services for our clients.
resource is a place where our values matter, our team are proud
to work for us and we build a collaborative partnerships with our
clients, growing our business by developing advocates.
Our strength lies in the people we employ. Are you one of Our
Kind of People?
Location - UK-NW-Altrincham
Application methods - cent cv
Email: [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------------
Cleaning operative
Location-UK-NW-Bury
Job type-Part time less than 30 hours
Years of experience-1+ years
Career level-None
Education Level
CSE or equivalent
Salary-6.50 - 6.50 per hour
Job reference code-BURY Job description
Cleaning operative required to cover holidays and sickness. Monday - Friday 20.00-00.00. Duties to include vaccuming, desk cleaning, toilet cleaning. Good eye for detail. Please
contact Anne for further information.
Company
Mitie Retail
Application methods
Email: [email protected]
------------------------------------------------------------------------------------
Vacancy Reference 044793
ASDA Wythenshw Hollyhedge
Supermarket
Company - City Facilities Management Supermarkets and
Depots
Location -UK-NW-Manchester
Industries-Energy and utilities
Job type-Part time less than 30 hours
Years of experience
Less than 1 year
Career level
None
Salary-7.92 - 7.92 per hour
Hours of Work
Shift work
Job reference code-044793
Based at your local ASDA you will work as part of a friendly team
that involves daily supervision of a team of cleaners. Previous
supervisory experience in the customer environment required.
Daily duties will cover completion of time sheets, stock control,
monitoring cleaning standards to ensure company standards
targets are met and working during COMPLETE hours in a busy
dynamic environment. You are required to have good customer
service skills to deal courteously with both shoppers and ASDA
staff. Full training will be given on all cleaning and admin tasks
- Attractive range of company benefits including uniform, family
friendly policies and opportunities for progression.
Hours of Work: 16 hours per week
Rate: £ 7.92 per hour
Shifts: Mon: 6am-9.30am
Tues: 6am-9am
Wed: 6am-9.30am
Fri: 6am-9am
Sun: 7am-11am
Application methods
Email: [email protected]
--------------------------------------------------------------------------------------
Cleaning Supervisor
KGB Cleaning & Support Services is an Equal Opportunities
Employer
Please email CV to contact address listed.
Company-KGB Cleaning & Support Services Ltd
Location=UK-NW-Manchester
Industries
Business services - other
Job type-Part time less than 30 hours
Working Supervisor Required
Shift: 2.30pm - 5.45pm - Mon- Thurs/2.30pm-5.30pm Fri
Mon - Fri
Total weekly hours: 16hrs
Hourly Rate: £8.00
Weeks per annum: 52
meets National Minimum wage or above]
To work for a UK based recognised Cleaning Contractor within
an Educational Facility - supervising a team of cleaning staff.
Must have experience as a Cleaning Supervisor.
This position is a hands-on working Supervisor role where you
will be working alongside your team and assisting in the day to
day cleaning duties required of the college.
You will be required to perform administrative duties including
staff timesheets, rota’s, monthly stock ordering, weekly cleaning
auditing, monitoring machine breakdowns, organising servicing
& repairs.
You will be expected to work alongside your team of staff when
required so experience in the cleaning field is paramount.
You will be required to train staff & monitor and develop their
needs and be responsible for ensuring the team is motivated,
enthusiastic and performance standards are highly maintained.
You will be expected to communicate effectively with the client
on a daily basis and report directly to the company Director and
Regional Managers.
All applicants will be subject to the CRB Disclosure Service to
which the successful candidate will be responsible to expense.
Application methods
Email: [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------------
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
PRACA NA KUCHNI
Manchester
------------------Trainee Cook
Location - UK-NW-Manchester
Industries - Retail
Job type - Full time
Career level
None - Education Level
Vocational (e.g. NVQ/SNVQ)
Salary - meets minimum wage
Gabbotts Farm are looking to recruit full time Trainee Cooks to join
our team in all areas of the business.
The Role:
§ Assists the Cook with the preparation and cooking of the products
§ Displays the products in the hot counter with guidance form the
Cook
§ Completes task requested
§ Carry out due diligence checks of products
§ Up-Selling
§ Cash Handling
§ Actively seeks out other tasks
§ Follows reasonable instruction from management
You:
§ Excellent customer service with a positive attitude and can do
approach
§ Proactive self –starter
§ Quick and efficient
§ Has a positive attitude to learning
§ Contributes to the performance of the team
§ Excellent attendance/timekeeping
§ Prepared to go the extra mile
§ Adheres to all Company policies and procedures
Interested in joining a strong team? Please send your CV along
with a cover letter to:
Email: Application methods
Email: [email protected].uk
--------------------------------------------------------------------------------------Mayfield Residential Home
Part Time Cook
Location - UK-NW-Sale
Industries - Healthcare services
Job type - Part time less than 30 hours
Years of experience - 2+ years
Career level
Experienced (Non-Manager)
Education Level
GCSE / Scottish or equivalent
Hours of Work
Fixed term contract
Job reference code
MAYPTCOOK - Application methods
Nadia Carney
Part time cook required for residential care home for up to 24
elderly residents.
Experience of cooking in a Residential Care is not essential but
would be beneficial.
Your main tasks as a cook would include:
Preparing, cooking and presenting food in line with requirements of
residents and regulations
Must be able to prepare home cooked food
Ensuring kitchen is kept clean and maintained in accordance with
regulations and home requirements and following relevant hygiene,
health and safety guidelines
Helping to ensure appropriate stock levels
Completing relevant documentation
Experience in preparing food for elderly people required. Relevant
NVQ or equivalent preferred.
sent cv - Email: [email protected]
---------------------------------------------------------------------------------------
PRACA NA KUCHNI
LIVERPOOL
-------------------
SEFTON PARK DAY NURSERY
Cook - Wavertree
Company-SEFTON PARK DAY NURSERY
Location-UK-NW-Liverpool
Job type-Part time less than 30 hours
Salary-MEETS NATIONAL MINIMUM WAGE
There will be a trial period. 9am -12pm, Monday to Friday, . A
food hygiene certificate is an advantage. If applicant does not
have one already they must be prepared to gain one. Duties
include cooking home cooked meals, completing paperwork and
adhering to food hygiene policies.
Successful applicant will require a DBS check (formerly CRB),
the cost of which will be met by the employer. This however will
be paid for by the applicant if they leave within 12 months.
Application methods
Phone: 01517350358
Email: [email protected]
---------------------------------------------------------------------------------Birkdale Park Nursing Home
Cook
Company - Birkdale Park Nursing Home
Location - UK-NW-Southport
Industries - Healthcare services
Job type - Part time less than 30 hours
Years of experience - 1+ years
Salary - 7.00 per hour
Birkdale Park is a well established nursing home that provides
a safe and homely environment where the unique needs of
individuals are recognised and skilled staff available. To ensure
this we offer training and development for all staff to ensure that
service standards are achieved.
Role : Reporting to the Head Cook, to produce good quality
home cooked food whilst maintaining high standards of cleanliness and hygiene
Main Responsibilities
- Prepare, cook and serve hot and cold meals, as and when
required
- Provide for special dietary requirements where necessary, and
take into account the preferences of individual Clients
- Maintain and improve professional knowledge and competence
- Ensure statutory Health and Safety standards in the kitchen
and dining areas
- Ensure all crockery and equipment is cleaned and stored
appropriately, and that the overall cleaning of the kitchen area
(and, where appropriate, the dining areas) is carried out effectively
- Understand, and ensure the implementation of, the nursing homes Health and Safety policy, and Emergency and Fire
procedures
- Promote safe working practice in the nursing home
- Adhere to all Company policies and procedures within the
defined timescales
- Ensure all equipment is clean and well maintained
- Carry out any other tasks that may be reasonably assigned to
you
- Contribute to the preparation of the weekly shopping list
Person Specification
- Experience of working in catering environment
- Food/Hygiene certificate
- Good Communication Skills
- Ability to prepare meals which are in keeping with special
dietary requirements
Hours of Work: 2/3 days per week to suit
Rate of pay: £7 P/H
sent cv - Email: [email protected]
----------------------------------------------------------------------------
12 PAGE
PRACA NA KUCHNI
LEEDS
-------------------
COOK (BYWATER HALL)
The Hamlet-Location-UK-Yorkshire-Castleford
Industries - Healthcare services
Job type - Full time
Years of experience -1+ years
Career level - Experienced (Non-Manager)
Education Level
Vocational (e.g. NVQ/SNVQ)
Salary - 7.60 - 7.60 per hour
Job reference code - BYWH/
Job Description – COOK
REPORTS TO – HOME MANAGER
Job purpose - Supporting Orchard Care Homes’ aim of delivering high standards to residents by providing nutritious, varied and
well-balanced meals that are safely and hygienically prepared and
served. Responsible for supervising the catering team along with
managing and controlling the catering budget, submit food orders
to Head Office when required in a timely manner.
Key Responsibilities
1. To plan, prepare and cook a variety of meals which are
appealing, nutritious and centres around residents’ preferences, requests or any special dietary requirements, to follow Orchard Care
Homes’ Good Food Guide and, where appropriate, make amendments after authorisation from Head Office.
2. To be active and encouraging, provide advice and guidance
for the team ensuring that Orchard Care Home is a friendly, supportive working environment.
3. To understand and comply with all statutory and legal requirements which are relevant such as HACCP, Health & Safety,
COSHH, Environmental Health, all aspects of the Care Standards
Act, have a clear understanding of Infection Prevention and Control
policies, procedures and measures to maintain a safe environment
throughout the home.
4. Implement, monitor and maintain cleaning schedules that
meet the requirements of the Food Safety Manual, and ensure that
all areas of the kitchen are immaculately clean. This will include the
washing up of pots, pans and dishes when required.
5. Ensure sufficient food stocks are ordered and received from
approved suppliers and that stock rotation is taking place to maintain optimum freshness of all foodstuff ensuring the highest quality
expected within Orchard Care Home.
6. Responsible for all kitchen equipment ensuring it is in full,
safe working order, reporting any damage or faults to the Caretaker
and Home Manager and following up any appropriate action.
7. To be an active member of the Orchard Care Home team,
contribute to team meetings, and assist the Home Manager with
the selection, interviewing, induction and on-going development of
catering staff.
8. To be understanding towards residents and their needs and
attend resident/relative meetings. Regularly monitor and assess resident’s satisfaction with the catering service provided in
their home, and respond accordingly and positively to ideas and
feedback.
Application methods
Email: [email protected]
--------------------------------------------------------------------------------------
CAFE KITCHEN COOK
Location - UK-Yorkshire-Knaresborough
Industries - Personal and household services
Job type
Full time -Salary
6.75 - 7.50 per hour
Hours of Work
Overtime
Job reference code -AC/TBM/COOK
The Black Mulberry on the Waterside in Knaresborough, HG5, is
recruiting a new full-time Cook to work in their busy Cafe Kitchen.
Duties will include: ingredients preparation, cooking and assembling; maintaining equipment and a sanitary kitchen; managing
supplies inventory by checking stock and anticipating needs. Working closely with the waiting staff and Cafe Manager.
The ideal person will be energetic and enthusiastic about food,
reliable and consistent, methodical and cool under the pressures of
a busy kitchen.
Hours of work are 9.30am to 5.30pm 5 days per week including
weekends, 2 days off throughout the week, flexible.
Full training provided but minimum basic experience necessary.
£££ competitive hourly rate, negotiable depending on experience.
Immediate start required so candidates must be ready to hit the
ground running.
sent cv - Email: [email protected]
13 PAGE
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
POLSKI DENTYSTA w Oldham
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
KONTAKTY
PRACA
BUDOWLANKA
MANCHESTER
Shuttering Joiner (CSCS)
Company - BRS Limited
Location - UK-NW-Manchester
Job type - Full time
Salary - 15.00 - 17.00 per hour
Hours of Work
Job description
BRS - Construction Ltd. (AGENCY) has been instructed to
recruit for 4 skilled Shuttering Joiners for a major project
in the Greater Manchester area. Candidates must hold a
current CSCS card also candidates must have experience
in traditional and pan systems (RMD & DOKA). For more
information on this long term project contact Shaun at BRS.
Email: [email protected]
------------------------------------------------------------------------------
Joiner
Job descriptionExperienced Joiner Required
12 Week Project -Based - Manchester, City Centre
Start Date – ASAP
Company-Auxilium Property Solutions
Location-UK-NW-Manchester
Industries
14 PAGE
Construction - residential & commercial/office
Job type
Full time
Career level
Experienced (Non-Manager)
Joiner required for 12 week project based in Manchester, City Centre.
Experience of fitting kitchen & bedroom furniture essential. The successful applicant must have a flexible approach work and be willing to
work as part of a team.
Recognised joinery qualifications preferred but not essential as relevant experience will be taken into consideration.
CV’s should be sent in application of post.
Closing date for applications will be the 15th of June 2015
Application methods
SENT CV
Email: [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------Approved Workforce Ltd
Joiner
SENT CV - Email: [email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------
Nowe godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 13:00 – 17:00
wtorek 11:00 – 15:00
środa 11:00 – 15:00
czwartek 11:00 – 15:00
piątek 11:00 – 15:00
Uwaga! Konsulat nie przyjmuje interesantów w święta polskie oraz brytyjskie.
Przypominamy, że w celu załatwienia sprawy w urzędzie należy uprzednio zarezerwować termin spotkania w systemie www.e-konsulat.gov.pl.
Osoby odbierające dokumenty paszportowe nie mają obowiązku umawiania się na wizytę. Dokumenty
te można odbierać w wyżej wymienionych godzinach. Dokumentem gwarantującym możliwość wejścia
do konsulatu jest otrzymane od pracownika konsulatu potwierdzenie złożenia wniosku paszportowego.
Tel: 00 44 (0) 161 245 4130 - Faks: 00 44 (0) 161 236 8709
e-mail: [email protected]
W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula poza godzinami pracy placówki
możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: - 0 7769 975 719 (dla dzwoniących z Wielkiej Brytanii)
lub - 0044 7769 975 719 (dla dzwoniących z innych krajów) Jest to numer interwencyjny służący tylko i
wyłącznie do zgłaszania spraw wyjątkowych, np. wypadków losowych i spraw kryzysowych.
Polski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa pod numerem 01270 260106. Głównym
zadaniem projektu jest umożliwienie Polakom doświadczającym przemocy w rodzinie poufnego kontaktu, podczas którego będą mogli porozmawiać w ojczystym języku o swojej sytuacji oraz uzyskać
informacje o dostępnej im pomocy.
Polski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 01270 260106 działa w środy od 10.00 do
14.00 oraz we wtorki od 19.30 do 21.30.
Planowane jest wydłużenie czasu działania telefonu, a aktualne informacje na ten temat można
znaleźć na stronie internetowej www.nowezyciebezprzemocy.co.uk.
Job description-Company
Kalcrest Site Services
Location=UK-NW-Manchester
Job type
Full time
Career level
Experienced (Non-Manager)
Salary-14.97 - 14.97 per hour
Hours of Work
Temporary contract
1 x Joiner needed on a contract in Manchester.
Duties will include first, second and final fix. Must hold a valid CSCS card and have previous experience. £14.97 per hour. For more information or to apply please choose one of the
following options:
SENT CV Email: [email protected]
----------------------------------------------------------------------------
Job description
Location-UK-NW-Manchester
Industries-Staffing/employment agencies
Job type
Full time
Salary-13.00 - 13.50 per hour
Approved Workforce are operating as an employment business
on behalf of a client based in Manchester. We are currently looking for experienced Joiners for a site in Manchester. CSCS card is
essential, must have previous experience supported by checkable
references. Duties to include all aspects of site joinery including framing and boarding on a commercial fitout. This post is temporary for 2
weeks. £13-13.50 per hour
Konsulat Generalny RP
Manchester One
. 51 Portland Street.
Manchester M1 3LD
Joiner / Carpenter
Joiner
Job description
Location-UK-NW-Manchester
Industries-Construction - industrial facilities and infrastructure
Job type-Full time
Salary-Pay per Hour
Hours of Work
Temporary contract
Sub-contracting
Job reference code-47359 : Joiner
Now Careers are currently seeking a skilled CSCS carded
joiner for work starting in Manchester.
This is potentially a long term contract as our client has many
on-going sites in this area.
Candidates must have their own tools, full PPE &CSCS cards
(preferably blue skills cards)
If you are available and would like more information, please
email CV’s to [email protected] Mieszkasz na terenie
Liverpoolu
PAMIETAJ O TYM
Jesli nie masz pieniedzy na jedzenie, ogrzewanie
lub ubranie I jestes w bardzo trudnej
pozycji finansowej mozesz skorzystac z takiej
oto formy pomocy.:Pomoc jest ograniczona i
liczba dotacja bedzie limitowana. Aby skorzystac
z pomocy trzeba miec wiecej niz 16 lat oraz
w wiekszosci przypadkow pobierac benefity lub
gdy czekasz na przyznanie: Income Support.
Income based Job Seekers Allowance.
Income related Employment and Support Allowance,
or Pension Credit (Guarantee Credit
only). Oraz nie miec finansow na podstawowe
srodki utrzymania. Aplikowac o taka pomoc
mozna od poniedzialku do piatku w godzinach
8:00-20:00 dzwoniac pod numery telefonow:
0800 456 1523 lub 0151 233 3053.
Wypłata przyznawana jest w formie voucheru
wysylanego emailem lub smsem I mozna
ja zrealizowac w Paypointach na terenie
miasta. Kwota jest uzalezniona od indywidualnych
potrzeb osoby zglaszajacej.
15 PAGE
KONTAKTY
JOB-PRACA
-----------------MAGAZYNY
manchester
Warehouse Staff
Company - Cat Resourcing
Location -UK-NW-Manchester
Job type - Full time
Salary - 7.40 - 8.44 per hour
Our client who is a large distribution centre is
looking for Immediate warehouse staff to start
at their Bury site.
The ongoing contract is for both full time hours
on permanent night shifts, 12-8 or 11-7 and
part time staff to work a 6-10 shift.
Ongoing Work with excellent progression opportunities - No experience
equired as full training will be issued
Application methods
Email: [email protected]
-------------------------------------------------------Warehouse Pickers
Location - UK-NW-Manchester
Job type - Full time
Salary - 6.50 - 6.50 per hour
Currently looking for experienced order pickers
to work within a busy warehouse environment.
Duties will include picking in a timely fashion
using pick guns, palatalizing, stacking and
wrapping pallets, working within a team as
well as an individual, adhering to the company
health and safety rules and other general
warehouse duties. The company work rotating
shifts 6am-2pm and 2pm-10pm and candidates must be able to work both shifts, overtime will be available and you are expected to
work OT to suit the business needs.
Application methods
Email: [email protected]
-------------------------------------------------------WAREHOUSE PACKERS
Company - T R S Ltd
Location - UK-NW-Manchester
Industries - Staffing/employment agencies
Job type - Part time less than 30 hours
Career level
None
Salary - 6.50 - 9.47 per hour
£6.50 Per Hour & £9.47 OT
Hours of Work
Overtime
TRS Ltd are looking for Warehouse candidates
within the Manchester area for a number of
Part Time Ad-Hoc Warehouse Packer roles .
TRS Ltd are proud to be working with North
West Ostomy Supplies (NWOS) on the Oakhill
trading estate and offering the following Part
Time Ad-Hoc positions: various shifts available
are Monday to Friday 4pm to 8pm, £6.50 per
hour.
Duties Involve:
· order picking of goods
· Loading and unloading of stock
· Using handheld scanners
· Site housekeeping
Benefits include
·
Overtime
·
Great working environment with on-site
parking and good links to public transport
·
Uniform provided
·
Excellent future progression opportunities as the site continues to grow
· The right attitude! Teamwork is essential
to the success of the site, we want people who
are supportive and genuine to their colleagues
Application methods
Email: [email protected]
-------------------------------------------------------------
Warehouse Operative
Company - Castle View Recruitment
Location - UK-NW-Manchester
Industries- Wholesale trade/import-export
Job type - Full time
Career level
Salary - 6.50 - 6.50 per hour
Hours of Work
Shift work
We currently require warehouse staff to work for our client within
a busy and target driven warehouse environment, duties include
Picking stock items whilst operating hand held scanning devices,
packing items ready for dispatch and loading and unloading orders
ready for deliveries. This is a temporary on-going contract initially
with a view of becoming permanent for the right candidates. Our
client works a range of shifts including continental shift system
6am-6pm days or 6pm-6am nights and 3 shift system 7am-3pm,
3pm-11pm & 11pm-7am.
If this role interestes you could you send your CV to a member of
the team on the email address - Immediate starts
Application methods
Email: [email protected]
--------------------------------------------------------------------------------------Warehouse Operative
Company - Castle View Recruitment
Location - UK-NW-Manchester
Industries - Wholesale trade/import-export
Job type - Full time
Career level - None
Salary - 6.32 - 6.32 per hour
Hours of Work
Shift work
We currently require warehouse staff to work for our client within a
busy and target driven warehouse environment.
Duties include;
Picking stock items whilst operating hand held scanning devices,
packing items ready for dispatch and loading and unloading orders
ready for deliveries.
This is a temporary on-going contract initially with a view of becoming permanent for the right candidates. Our client works a range of
shifts including continental shift system 6am-6pm days or 6pm-6am
nights and 3 shift system 7am-3pm, 3pm-11pm & 11pm-7am.
If this role interests you please forward your CV through the Job
Centre Gateway.
Application methods
Email: [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------
WIELKA PROMOCJA
2 dekodery HD plus jeden
dekoder
zadzwoń po szczegóły
Order Picker
Company - Heads Recruitment
Location - UK-NW-Manchester
Job type- Full time
Career level
None - Education Level
CSE or equivalent
Salary - 6.50 - 8.33 per hour
Job reference code - A1/TP/OP
Heads Recruitment is currently seeking experienced order pickers and
packers to work for one of our Client who is a global leader in marketing and
distribution of cosmetics. The company has a global share in the following
cosmetics markets: make-up, aftershave, perfumes, deodorants.
The role will be working either a fixed 6am-1.30pm shift or a 1.30pm-9pm
shift, with an hourly rate between £6.50 and £8.33 + overtime
Duties of the role will include: order picking using picking guns and picking
software, picking in a targeted timely fashion, packing products, wrapping pallets, quality checking and other warehouse duties.
Candidates wishing to apply for this vacancy will have to go through the
necessary recruitment process of interview and induction before placement.
To apply for a local interview, please email your CV to Wojciech () or call 0161
746 8555 or 07591631558
lub send cv - Email: [email protected]
------------------------------------------------------------------------------------------------------WAREHOUSE ADMINISTRATOR
Location - UK-NW-Manchester
Industries - Wholesale trade/import-export
Job type - Full time
Years of experience - 2+ years
Career level
None
Education Level - GCSE / Scottish or equivalent
Salary - 17,000.00 - 20,000.00 per year
We are looking for an enthusiastic, committed and focused individual to join
our successful expanding Trafford Park office.
We are Irish owned freight forwarder with our own service to Ireland, Benelux
and UK domestic and looking to add to our team.
Duties:
LOADING / UNLOADING VEHICLES - FLT COUNTERBALANCE DUTIES
(LICENCE REQUIRED)
DATA INPUT / COMPUTER USE
SENDING / RECEIVING OF EMAIL
PRINTING / CREATING LOADING / UNLOADING MANIFESTS
sent cv
Application methods
Email: [email protected]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TELEWIZJA 2 W 1
Za jedyne 15 funtów miesiecznie
Cyfrowy Polsat i NC+ w jednym abonamencie !!!
Wszystkie Polskie programy
Pierwszy miesiąc abonament za darmo a jeśli jesteś niezadowolony to w ciągu
pierwszego miesiąca możesz zrezygnować i otrzymać pełny zwrot kosztów.
Wszekie pytania i zamówienia prosze kierować pod
email: telepolska”gmail.com telefon komórkowy 0751 3475 311
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
KONTAKTY
PRACA
---------------------KIEROWCY
Yorkshire
--------------------------------hnhn
--
Crusher Driver - CPCS
Company - HRGO
Location - UK-Yorkshire-Leeds
Industries - Construction - industrial facilities and infrastructure
Job type-Full time
Salary - 15.00 - 16.00 per hour
Hours of Work
Temporary contract
We currently require a crusher driver operative for a site in Pontefract .
Applicant must hold relevant CPCS Card and have relevant experience. On
going contract min 3 months work starting ASAP
Application methods
Email: [email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------------------
7.5 ton / C1 driver
Company- The Best Connection
Location - UK-Yorkshire-Leeds
Industries- Transport and storage - materials
Job type - Full time
Career level - Experienced (Non-Manager)
Salary - 8.50 - 9.50 per hour
Hours of Work
Overtime
Temporary contract
Experienced 7.5 ton driver required for ongoing work in the Beeston area.
Applicants must hold a Drivers CPC qualification card and digital tachograph card. Drivers must have no more than 6 points on licence, and no
DD/DR endorsements showing.
The position will involve day runs to various parts of the UK, up to 3 drops
per day, with various start times.
The Best Connection Group Ltd was formed in 1991. The company has a
network of 70+ branches throughout the UK, from which it specialises in the
supply of temporary labour to the industrial, HGV, warehouse & dristribution
sectors.
Occasional Saturday work is also available at a premium weekend rate.
Ltd / Umbrella drivers are welcome and the corresponding hourly rate will
be £9.50 per hour.
sent cv - Email: [email protected]
---------------------------------------------------------------------------------------------
5 TON Tacho Driver
Company - The Best Connection Group Ltd
Location - UK-Yorkshire-leeds
Job type
Full time - Years of experience - 2+ years
Career level
Experienced (Non-Manager)
Salary - 7.35 - 8.35 per hour
Hours of Work
Overtime
The Best Connection Group Limited was formed in 1991. The company has
a network of 60 + branches throughout the UK, from which it specialises
in the supply of temporary labour to the industrial, HGV, warehouse and
distribution sectors.
We are currently offering the opportunity of work for our client based in
Leeds.
We currently have the pleasure of recruiting a multi drop van driver for 45
drops. We require drivers to have a maximum of 3 points.
The hourly rate is £7.35 per hour. You need to be aware that
when applying the job involves handball. We require drivers to
have a C1 licence with DIGI card and DQC (CPC).
We are pleased to offer a contributory workplace pension to all
PAYE staff.
LTD Company/Umbrella drivers are welcome and the corresponding hourly rate will be ££8.35per hour.
sent cv - Email: [email protected]
------------------------------------------------------------------------------
Class 2 Night Trunking Driver
Company - Logical PS Driving
Location - UK-Yorkshire-Leeds
Job type - Full time
Salary - 9.00 - 10.50 per hour
Hours of Work -Flexitime
Overtime-Zero hours contracts
Logical personnel Solutions URGENTLY require a Class 2 HGV
Night driver to work on an ad hoc basis as a cover driver for our
client based in Leeds.
Duties include - working throughout the night to drive to their
Watford depot to be unloaded on arrival and then drive back to
the Leeds depot, shifts are usually between 10-12 hours long.
This position is for ad-hoc holiday cover, so would suit someone
who is currently working part time or is semi-retired.
Drivers should have Full Class 2 HGV Licence, No more than
6 points on the licence, no other endorsements, Drivers should
have CPC and Digi card along with recent relevant experience
and thier own PPE including hi-vis vest and safety boots.
sent cv - Email: [email protected]
---------------------------------------------------------------------------------
FLT Driver
Company - Logical PS Driving
Location -UK-Yorkshire-Leeds
Job type- Full time
Salary - 7.00 - 7.50 per hour
Hours of Work
Overtime
Logical Personnel Solutions require an experienced FLT counterbalance driver to work at our busy site in Morley.
Duties include – working on an afternoon shift 2pm until 10pm
you will work in the warehouse of a busy fast paced transport
company moving palletised goods around the warehouse safely
and effectively.
You will work within a team of around 10 other FLT drivers to ensure incoming lorry’s are unloaded, outgoing lorry’s are loaded
and incoming stock is moved to the right area.
This position is a temp to perm for the right FLT driver, a 2 hour
assessment will be required where you will use the forklift in
front of the team leader to enable him to asses your skills.
The starting date for this position is Tuesday 5th of May. To
apply, please ring send your CV to [email protected]
com or [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------
HGV Class 1 (CE) tramping Driver
The Best Connection Group Ltd
Location - UK-Yorkshire-Sherburn-in-Elmet
Industries -Transport and storage - materials
Job type - Full time
Career level
Experienced (Non-Manager)
Salary--9.50 - 11.00 per hour
Hours of Work
Overtime
Temporary contract
e currently have the pleasure of recruiting class 1 (CE) drivers
for long-term, ongoing work with our client based in Sherburn In
Elmet, Leeds LS25 6EZ
The position involves delivering plasterboard to large builders
merchants.
This position involves leaving from the Yorkshire depot on a
Monday morning and making deliveries around the country,
staying out tramping 4 or 5 nights a week. A night out allowance is paid for every night out.
Applicants must have valid class 1 licence and delivery experience .
Hourly rate will be £9.50 per hour with the opportunity of overtime @ £10.50 after 8 hours
We are pleased to offer a contributory workplace pension to all
PAYE staff. Ltd co/ umbrella drivers are welcome and the corresponding hourly rate will be £11.00 per hour, with £11.50 for
overtime.
Must hold a digital tachograph, no handball, long term on-going
work for successful applicant.
sent cv - Email: [email protected]
-------------------------------------------------------------------------------------
16 PAGE
FLT Counterbalance Driver
Company - Logical PS Driving
Location - UK-Yorkshire-Leeds
Job type - Full time
Salary - 7.00 - 8.00 per hour
Hours of Work
Flexitime - Overtime
Logical Personnel Solutions URGENTLY require an experience
FLT Counterbalance driver to work at our clients busy warehouse based in Morley, Leeds.
Duties include - Working on a 2pm until 10pm Shift you will be
responsible for loading and unloading lorry’s coming in and out
of the depot, you will be responsible for moving pallets around
the warehouse quickly and safely and ensure all the pallets are
in the right places around the warehouse. This is a very fastpaces pressurized environment, and you must be able to handle
a forklift safely, but quickly and efficiently also.
You must have recent experience within a similar environment
preferably working within a palletised network warehouse, this
is a permanent position for the right driver. Your FLT licence
must be in date, and must refreshed within the last 3 years as
required.
Good rates of pay apply. along with a good full time salary once
a permanent position is offered.
To apply for this position please send your CV to
[email protected]
------------------------------------------------------------------------------------
HGV Class 1(CE) Driver
Company - The Best Connection Group Ltd
Location - UK-Yorkshire-Leeds
Industries - Transport and storage - materials
Job type
Full time
Career level
Experienced (Non-Manager)
Salary - 9.50 - 11.50 per hour
Hours of Work
Overtime
Temporary contract
The Best Connection Group Limited was formed in 1991. The
company has a network of 60+ branches throughout the uk,
which specialises in the supply of temporary labour to the industrial, HGV, warehouse and distribution sectors.
We currently have the pleasure of recruiting class 1 (CE) drivers
for long-term, ongoing workwith our client based in Sherburn In
Elmet, Leeds LS25 6EZ
The position involves delivering plasterboard to large builders
merchants.
Hours of work are 0400 – 1600 and not include weekends.
Tramping work may also be available at this site, but nights out
are not guaranteed.
Applicants must have valid class 1 licence and delivery experience .
Hourly rate will be £9.50 per hour with the opportunity of overtime @ £10.50 after 8 hours
We are pleased to offer a contributory workplace pension to all
PAYE staff. Ltd co/ umbrella drivers are welcome and the corresponding hourly rate will be £11.00 per hour, with £11.50 for
overtime.
Must hold a digital tachograph, no handball, long term on-going
work for successful applicant.
sent cv - Email: [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------------
Crusher Driver - CPCS
Company HRGO
Location - UK-Yorkshire-Leeds
Industries Construction - industrial facilities and infrastructure
Job type
Full time
Salary - 15.00 - 16.00 per hour
Hours of Work
Temporary contract
We currently require a crusher driver operative for a site in
Pontefract .
Applicant must hold relevant CPCS Card and have relevant
experience. On going contract min 3 months work starting
sent cv - Email: [email protected]
------------------------------------------------------------------------------
17 PAGE
KONTAKTY
PRACA
SPRZATANIE
LIVERPOOL
--------------------------------------**Cleaning Operative**
Company - Oltec Group
Location- UK-NW-Liverpool
Job type
Full time Salary -6.50 per hour
Job reference code
SR - HD
A position has arisen as a Cleaning Operative
working for a prestigious client in Liverpool. Candidates must have a smart and presentable appearance and have excellent communication skills. Experience essential. Duties include general cleaning
duties , vacuuming carpets and upholstery, dusting,
polishing and emptying bins. Benefits include
Simply Health Plan and Legal Helpline. Succesful candidate will be flexible regarding hours, and
willing to work weekends. This is a part time post.
Oltec Group are an equal oppurtunities employer.
Application methods
Email: [email protected]
----------------------------------------------------------------
Cleaning Operative
Location -UK-NW-Liverpool
Industries - Business services - other
Job type - Part time less than 30 hours
Years of experience
Less than 1 year
Career level
None
Salary - 6.50 per hour
Job reference code - Holmesfield
You will be responsible for the cleaning in a retail
store. Experience in a similar field is advantageous but not essential as full training is provided.
Duties include sweeping, mopping, dusting, using
a cleaning machine and any other associated tasks
as required. Shift pattern is 6am - 8am 4 days on
4 days off. To apply please email contact below
quoting reference “Holmesfield”
Application methods
Email: [email protected]
------------------------------------------------------------------
Cleaning Operative Norris
Green
Company - Mitie Retail
Location - UK-NW-Liverpool
Job type - Full time
Salary -6.50 - 6.50 per hour
Reliable and hard working cleaning operative
required for a new store opening for high profile client. 12 hours per week Monday to Saturday. Must
have relevant right to work and ID. Experience
preferred although not essential as full training will
be provided. Please apply with a CV and covering
letter to
Application methods
Email: [email protected]
-------------------------------------------------------------------
**Cleaning Operative**
POLSKI GARAŻ
LIVERPOOL
Company - Integrated Cleaning Management Ltd (Compass
Group)
Location - UK-NW-Liverpool
Job type - Part time less than 30 hours
Salary - 7.00 per hour
Harvester Aintree Park require a cleaning operative
(Aintree Race Course, L9 5AY)
Days: Tuesday, Wednesday & Thursday (3 days per week)
Hours: 2 hours per day, 6 hours per week (morning role)
Salary: £7.00 per hour
For more information, or to apply, please contact Annabella
by email or text.
Application methods
Email: [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------Cleaning Operative
Location - UK-NW-Liverpool
Industries--Business services - other
Job type - Part time less than 30 hours
Years of experience - Less than 1 year
Career level
None
Salary- 6.50 per hour
Job reference code --Allerton
You will be responsible for the cleaning in a retail store.
Experience in a similar field is advantageous but not essential
as full training is provided. Duties include sweeping, mopping, dusting, using a cleaning machine and any other associated tasks as required. Shift pattern is 6am - 8am 4 days
on 4 days off. To apply please email contact below quoting
reference “Allerton”
Application methods
Email: [email protected]
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Part Time Cleaning Operative
Company - Oltec Group
Location- UK-NW-Liverpool
Job type- Full time
Salary - 6.50 - 6.50 per hour
Job reference code - SR - BC
A position has arisen as a Part Time Cleaning Operative working for a prestigious
client in Liverpool. Candidates must have
a smart and presentable appearance and
have excellent communication skills. Experience essential. Duties include general
cleaning duties , vacuuming carpets and
upholstery, dusting, polishing and emptying
bins. Benefits include Simply Health Plan
and Legal Helpline. Succesful candidate
will be flexible regarding hours. Oltec
Group are an equal oppurtunities employer.
Application methods
Email: [email protected]
---------------------------------------------------------
Cleaning Operative
West Cheshire Cleaning Services
Location - UK-NW-Liverpool
Industries
Personal and household services
Job type
Part time less than 30 hours
Salary - 6.50 per hour
General cleaning duties within a school
environment to include toilets. Duties to
include mopping, damp wiping etc. 2 hours
per day (3.30pm - 6.30pm) Monday to Friday. an Enhanced DBS would be advantageous Candidates must prove eligibility to
SENT CV
Email: [email protected]
Prime Time Recruitment - Northwich
Cleaning Operative NORTHWICH
My client is currently seeking experienced hygiene operatives to work in a large production environment.
Previous experience in a similar role is essential.
Daily duties include:
Cleaning machinery
Cleaning areas of the production environment
Deep cleaning of equipment Following health and safety rules
· Candidate Requirements
· Ability to work as part of a team
· Able to follow instructions
· Ability to work to tight deadlines
Hours of Work
07:00 – 17:00. Saturday, Monday and Wednesday. Extra shifts may be available.
Rate of pay
£6.67 per hour
This role will be made permanent for the right candidate.
Company
Prime Time Recruitment - Northwich
Location - UK-NW-Northwich
Job type
Part time less than 30 hours
Salary
6.50 - 6.70 per hour
SENT CV
Email: [email protected]
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
KONTAKTY
PRACA-
LAST MINUTES
wszystkie oferty znajdują sie na
www.polskie-echo.com
PRACA W PRZEDSZKOLU
Praca Przedszkole:Butterfly Children Middleton 86 Rochdale Road M24 2QA
TEL.07850079900 -ANNA
PRACA W BIURZE
P&M Resources ltd
Manchester
Poszukuje pracownika biurowego odpowiedzialnego za:
Dawanie ogloszen na roznych stronach
internetowych
Rejestracje przyszlych pracownikow
Rozmowe w osobami na budowie
Wymagamy bardzo dobrego jezyka angielskiego w pismie I mowe(wymgana umiejetnosc
spelowania)
Praca w Manchester M4
Osoby chetne prosimy o kontakt 0161 212 7444
-------------------------------------------------------------
Praca polega na opiece dzieci w przedszkolu. MIłą atmosfera , stałą praca, szkolimy.
Ideal Recruit zatrudni osoby do pracy
Jęśli lubisz prace z dziemi zadzwoń do nas a nie
pożałujesz. Obecnie to duże przedszkole aż dla 40 dzieci.
Stabilna firm
-----------------------------------------------------------------------------
jscowosci Runcorn I St Helens,
PRACA POLSKI SKLEP
Poszukujemy osoby do pracy do sprzedawania w polskim
sklepie w Northenden / Manchester M22
Nowy właściciel. Miła admosfera, Znajomość języka choć
podstawowa
tel. 074 63 700 005 – mówimy po angielsku troszke po
polsku
-----------------------------------------------------------------
w characterze picker / packer w mieDobra znajomosc jezyka angielskiego oraz
doswiadczenie nie sa wymagane.
Zmiany:
Runcorn: 06.00 am – 3.00 pm lub 3.00 pm –
12.00 am
St Helens: 07.00 – 4.00 pm
Wynagrodzenie: £ 6.50/godz
Zainteresowanych prosze o kontakt telefoniczny : 01617422320 Anna
KONTAKT 0161 742 2320 ANNA
-------------------------------------------------------------jj
18 PAGE
Poszukuje pracownikow na
terenie calego U.K
-ciesli szalunkowych- szalunki systemowe £1417/h
-zbrojarzy-£14-17/h
-ground workers- £10-15/h
-concrete finishers- £9-14/h
-pomocnikow – £8.50-10
- operatorow maszyn budowlanych z karta
CPCS – £14-18/h
Legalna praca , pomagamy w zakwaterowaniu ,
wymagamy obowiazkowo Cscs plastic card
Kontakt – 0161 212 7443, – 0161 212 7444 –
07534 947 959
[email protected]
Ewelina Paterek
----------------------------------------------------------------HEADS Recruitment poszukuje osob
chetnych do pracy przy zbieraniu zamowien w magazynie mieszczącym sie w
Liverpool
Praca w pelnym wymierze godzin + nadgodziny
(5-6 dni w tygodniu –zmiany obejmujace weekendy).
Oferta dla osob z podstawowa znajomoscia jezyka
angielskiego szukajacych pracy na stale jak i
tymczasowo (dla studentow)
Zmiany: Dzienna rotacyjna 6-14/ 14-22 lub stala
zmiana nocna 22-6
Stawka £6.50/godz (nadgodziny platne po wyzszej
stawce)
Zainteresowanych prosimy o kontakt i przeslanie
swojego cv na adres:
[email protected]
-------------------------------------------------------------------
19 PAGE
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
operating as an employment agency. AM2PM RECRUITMENT SOLUTIONS specialise in the recruitment and
supply of FLT BENDI Drivers to Acumen in the Speke
area. Due to continued growth we need to appoint a
number of BENDI / FLEXI FLT DRIVERS for our client.
·
Job Location
The site address is Acumen in Speke Liverpool, Acumen, Pharmacy Rd, Speke Boulevard, Speke, Liverpool,
L24 9HZ
·
Your rates of pay are as follows:
FLT BENDI DRIVERS
All Shifts - Basic Rate
£8.50- Overtime During Week
£12.75- Saturday
£12.75 - Sunday
£17.00 - Bank Holiday
£8.50 Shifts & Hours of Work
o Earlys - Monday to Thursday 5am to 1.30pm & Friday
5am to 12.30pm
o Afternoons - Monday to Thursday 1.00pm to 9.30pm
& Friday 12pm to 7.30pm
o Nights - Monday
sent cv -Application methods
Email: [email protected]
---------------------------------------------------------------------------
DRIVER / LABOURER 7.5 TONNE
Company - Altrad NSG Ltd
Location-UK-NW -Liverpool
Industries - Construction - industrial facilities and infrastructure
Job type - Full time
Years of experience -1+ years
KONTAKTY
JOB-PRACA
KIEROWCY LIVERPOOL
7.5 Tonne Driver
Company - CM
Location - UK-NW-Liverpool
Job type - Full time
We are currently recruiting for experienced 7.5 Tonne Home Delivery Drivers for our
client based in Warrington.
Job Description:
Working as part of a two man delivery team, you will be delivering products to residential premises throughout the UK on behalf of this well-known home brand.
This business operates 24/7 therefore weekends are included as part of the working week.
Start times ranging from 0600 - 0900. We are looking for drivers for weekdays only,
weekends only, and those who are prepared to do both.
Candidate Specification
Successful applicants will be of a smart appearance with a customer focused attitude.
You will have previous multi drop experience, preferable within home delivery, and
have a proven record of delivering between 5 – 30 drops per day.
Candidates must have a Digital Tachograph Card, and full CPC.
send your CV to [email protected]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bendi / Flexi FLT Driver
Location - UK-NW-Liverpool
Industries - Staffing/employment agencies
Job type - Full time
Salary - 8.50 per hour
Hours of Work
Flexitime - Overtime
Shift work - Temporary contract
AM2PM Recruitment Ltd – Liverpool L24
This vacancy is being advertised on behalf of AM2PM RECRUITMENT SOLUTIONS who are
Working as part of a Scaffolding Team, you will be
required to drive a 7.5 tonne vehicle to and from the allocated sites. You must therefore possess the relevant licence to enable you to drive this vehicle (CPCS, CISRS,
CSCS). A COTS card would be advantageous.
You will have responsibility for loading and unloading the
vehicles at the start and end of each day and for carrying
out all driver vehicles checks in line with company policy
and legislation.
Once on site you will support the team by providing a
labouring service to the team. This will involve you carrying scaffolding poles and associated products up and
down ladders and to wherever the teams are needed.
This is a physical role and therefore a good level of fitness is required.
The depot is based in Liverpool with sites spread around
the North West area.
This role is paid via Price Work with a minimum fall back
rate of £8.00 per hour.
Application methods
Email: [email protected]
---------------------------------------------------------------------------
FLT Driver - Woolston Area **
Immediate start**
Exchange People
Location --UK-NW-Runcorn
Industries -Staffing/employment agencies
Job type -Full time
Salary - 7.00 - 8.00 per hour
Hours of Work
Shift work -Temporary contract
Company - The Best Connection
Location-UK-NW-Warrington
Job type -Full time
Years of experience - 1+ years
Career level
Experienced (Non-Manager)
Salary - 8.52 - 8.75 per hour
Our client in Woolston, Warrington is looking to recruit an
experienced FLT Driver who holds both counterbalance
and reach licenses.
Duties will include:
·
Order Picking
·
Stock Replenishment
·
Goods In – Unloading Vehicles
·
Goods Out – Loading Vehicles
·
May involve some heavy lifting
The hours of work for this role are 11.30am – 19.30pm
Monday to Friday, with the opportunity to work overtime.
This position is potentially a long term opportunity for the
right candidate.
sent cv - Application methods
Email: [email protected]
---------------------------------------------------------------------------
20 PAGE
7.5 Tonne Driver
£8.50 per hour pay.
Company-Proactive Personnel Ltd
Location-UK-NW-Warrington
Job type-Full time
Salary-8.50 - 8.50 per hour
Proactive Personnel are currently looking to recruit
a 7.5 tonne driver for one of our most prestigious
clients Warrington clients.
With flexible shifts available for both week days and
weekends, apply now!
Duties will include:
·
Multi-drop around the North West region
·
Some handball requirements
·
Keeping truck in a clean and tidy organised
condition
The successful candidate will have:
·
Excellent time keeping skills
·
A competent level of customer service skills
·
Good work ethic
·
Previous driving experience
Email: [email protected]
net
-------------------------------------------------------------------
FLT Drivers
(Counterbalance)
Location-UK-NW-Runcorn
Job type-Full time
Years of experience=2+ years
Career level
Experienced (Non-Manager)
Education Level
GCSE / Scottish or equivalent
Salary-7.50 - 7.50 per hour
Job reference code--TLL/FLT/5
We are urgently seeking a number of Counterbalance Forklift Truck Drivers for our client in Runcorn,
you will be required to work any five days out of
seven on a 7am to 7pm day shift and 7pm to 7am
night shift. These positions are ongoing and may
become permanent for the right candidate.
sent cv - Email: [email protected]
-------------------------------------------------------------------
Forklift / Telehandler
Driver
Location - UK-NW-Middlewich
Industries
Construction - industrial facilities and infrastructure
Job type - Full time
Salary - 12.00 - 13.50 per hour
Hours of Work
Overtime
Temporary contract
Starting Monday 15th June for 8 Weeks + , CPCS
rough terrain tele-handler, forklift driver. Must be
willing to get out of the cab and labour, potential for
more work to follow, and additional hours on site as
well. The project is re roofing of a major industrial
unit, and could be the first of many for our client
sent cv - Email: [email protected]
co.uk
-------------------------------------------------------------------
PSV Chauffeur driver full
time
Company - DH Recruitment
Location - UK-NW-Wigan
Job type - Full time
Salary - 250.00 - 500.00 per week
**Please note you must have category D on your
licence to apply for this position***
We have a full time vacancy for a psv qualified driver
with CPC card and Digital tachograph card to work
for our client in the Wigan area. The role will involve
driving a variety of vehicles from 8 seater mini buses
to wedding cars and limousine vehicles. Hours of
work can vary depending on the customers requirements but typically work will be in the evenings
and at weekends. A guaranteed earning of £250 is
offered with potential earnings of £500 per week
during peak trade. Drivers need to be over the age
of 25 for insurance purposes and carry no more than
6 points on their licence for minor offences. Please
call the Wigan office
[email protected] for more information.
-------------------------------------------------------------------
21 PAGE
KONTAKTY
PRACA
-------------------------Receptionist
Receptionist/Administrator
Receptionist & Administrator
Company - Proactive Personnel Ltd
Location - UK-NW-Manchester
Industries - All -- Job type - Full time
Salary - 6.75 - 6.75 per hour
Proactive Personnel are looking for an experienced Receptionist
& Administrator to join a vibrant office based in Manchester City
Centre. You will be first point of contact for all visitors so a professional appearance and attitude is essential for this role along woth a
confident telephone manner.
Duties will include - Answering telephone calls and screening or directing to the correct person
- Greeting all visitors at the main reception
- Being responsible for keeping the reception area clean and tidy
- Filing, faxing and photocopying documents
- Dealing with incoming emails
- Dealing with all incoming and outgoing post
- Typing documents
- Using in house computer system
You must have good administration and communication skills, training will be given on certain aspects of the role. Please send your CV
and cover letter to Ellie Charlwood for an immediate interview
sent cv - Email: [email protected]
--------------------------------------------------------------------------------------
Receptionist
Company - CCP
2014-11 APJ Transport REKLAMA GAZETA 264x164 2 Strony.ai
1
Location - UK-NW-Manchester
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black
Industries - Construction - residential & commercial/office - Job type
- Full time
Salary - 8.00 per hour
Receptionist ( temporary position) required in
Manchester. Ideally Candidate will have previous experience in a reception role, but this is not essential.
Duties will include meeting and greeting customers
and clients, receiving telephone calls and enquiries,
Filing, typing plus other general office duties. Rate
of pay is £8.00 per hour. Hours are Mon to Friday
8.30am till 4 pm. This is a temporary position. Immediate start available.
sent cv - Email: [email protected]
--------------------------------------------------------------------
Feathers Hotel
Receptionist
UK-NW-Liverpool
Industries - Hotels and lodging
Job type - Full time
Salary - 7.00 per hour
Shift Pattern is 7am to 3pm or 3pm to 11pm. Working
in a busy 81 bedroom city centre hotel. You will need
to be customer focused with previous relevant hotel
reception experience. Previous experience of the
Hotel Trade is essential. Duties will include greeting
customers, processing reservations, general telephone duties, taking verbal and internet reservations,
ensuring all customers are happy and any issues are
dealt with immediately. You will have a personality
and back ground to provide service levels required
to give 1st class customer service. Experience would
be advantageous but not essential. The hotel works
on OPERA front office system.
Application methods
Email: [email protected]
--------------------------------------------------------------------
NHS Jobs
Receptionist (Evenings)
Location - UK-Yorkshire-West Yorkshire
Industries- Healthcare services
Job type - Full time
100.00 lpi
105.00° 2014-11-06
75.00°
90.00°
45.00°
2014-11-06 13:29:23
13:29:23
Salary - Dependent on Exper
MOUNT PLEASANT &EARLSHEATON MEDICAL CENTRES
EVENING RECEPTIONIST
REQUIRED TO COVER MATERNITY LEAVE INITIALLY
FOR 12 MONTHS STARTING AS SOON AS POSSIBLE
20 Hours per week - Mon/Tue/Wed/Thu - 2.00 – 7.00pm
Reception and Systm1 experience preferred, but training
will be given. Duties include making appointments, filing
and retrieving of medical records and other general administration duties.
Please forward C.V. to the Practice Manager:
Email: [email protected]
----------------------------------------------------------------------------
Receptionist
Company - The Chiro & Physio Clinic
Location - UK-NW-Liverpool
Industries
Healthcare services
Job type - Part time less than 30 hours
Salary
6.50 - 6.50 per hour
Application methods
Part time receptionist required to cover maternity leave
until approximately January 2016.
Hours of work are Monday 8.45am - 7.15pm and Tuesday
7.45am - 6.15pm. DO NOT apply if you cannot work these
hours. Applicants must be available to cover extra hours
for holiday leave as required.
The post is initially temporary to cover maternity leave,
however there may be permanent hours available from
January.
Duties include dealing with patient enquiries over the
telephone and face to face, making appointments, taking
payments, typing patient receipts, monitoring the email account, filing and general office duties.
Housekeeping duties including washing of towels and
gowns, keeping the treatment rooms clean and well
stocked. Cleaning of the kitchen and clinic areas as required.
sent cv - Email: [email protected]
------------------------------------------------------------------------------
PROMOCJA
paczki z Polski
do 30 kg £ 17,99/95 zł
PACZKI
I PRZPROWADZKI
POLSKA-ANGLIA-POLSKA
Cena za paczki do Polski
z punktów przyjęcia
do 10 kg £12
do 20 kg £18
do 30 kg £23
www: www.apjtransport.pl
e-mail: [email protected]
KONTAKT: PL +48 509-958-227
UK +44 07858049470
TRANSPORTUJEMY WŁASNYMI AUTAMI
MIESIĘCZNIK KONTAKTY
KONTAKTY
POZNAJMY SIE:
Pomieszczenia do wynajęcia przy polskim
sklepie Casper w Centrum
Wrexham - jedno obok - kilka na pietrze możliwość otwarcia biura
księgowego, lub innej działalności.
a może przychodnie medyczna ?
tel. 07894013572
---------------------------------------------------------
POKOJE DO WYNAJĘCIA
W MANCHESTER
Wynajmę pokoje usługowe
nad Poliskim sklepem
w Manchester
Adres: 7 king Edward
buildings Bury Old Rd M7 4QJ
cena 60 funtow, depozyt identyczny
( bezpłatne ogłoszenia prosze
wysyłać smsem 07860531963 )
Mam na imie Julek lat 42 pragne poznać kobiete , jestem
samotny mieszkam w Liverpool jestem szczery ale zagubiony
mój numer 077448785604
---------------------------------------------------------------------------------
Hej. Mam 28 lat. Chcialam poznac fajnego
rozsadnego faceta do lat 35. Moze akurat bedzie cos z
tej znajomosci. tel. 07424218638
--------------------------------------------------------------------------Jestesm gorącym 33 latkiem poznam doświadczonego geja z
bolton lub okolic . prosze o smsa tel 07874099657
----------------------------------------------------------------------------------Atrakcyjna blondynka pozna pana od 40 do 50 spokojnego bez
nałogów alkoholowych w celu przyjazni i prowadzenia
wspólnego biznesu tel. 07516976515
------------------------------------------------------------------------------------
KONTAKTY
Uslugi fotograficzne na terenie
Polnocnej Anglii
Jako profesjonaliści, oferujemy usługi fotograficzne, edytorskie
oraz drukarskie. Uwieczniamy dla naszych klientów spotkania
rodzinne, imprezy okolicznościowe, ważne chwile jak śluby,
wesela lub komunie. Dla modeli przygotowujemy ich portfolio a dla firm tworzymy obrazy ich produktów. Wynajmujący
pomieszczenia lub budynki mogą korzystać z naszych usług
fotografii wnętrz, a zainteresowani również mogą polegać na nas
w kwestiach foto-reporterskich. Tworzymy artykuły, prowadzimy
prezentacje i szkolenia, redagujemy i nagrywamy podcasty
fotograficzne oraz znacznie więcej.
Adres korespondencyjny siedziby:
486 Liverpool Road, Eccles, Greater manchester, M30 7HZ
Kontakt komórkowy: 07849 259 678
Telefony do studia: 0161 211 0052, 0161 707 4008
22 PAGE
3 pokoje o różnych
wielkościach
bez referencji, pokoja sa umeblowane, w
domu zawsze znajduja sie dwie lazienki i
wyposazona kuchnia, kontrakt na okres jaki
chcesz
odnowione
tel. 07454023398
dzwon Darol - tel. 079 190 800 30
-------------------------------------------------------------------
A może praca w innej części UK
200 OSÓB DO PRACY PRODUKCJA, MAGAZYNY
Ambitions Personnel ma prace tymczasową i na pełen etat w
całym Lincolnshire w największych brytyjskich firmach.
Obecnie poszukujemy:
pracowników produkcji
osoby z uprawnieniami na wózki widłowe
pracownikow magazynow
Zalety:
Regularne godziny pracy- 8-12 godzinne zmiany, nocki
Zarobki od 6.50£-11.72£ na godzine w zaleznosci od pracy i
zmian
Szanse na umowe na stale
Natychmiastowy start
Aby dowiedziec sie wiecej, skontaktuj sie prosze z jednym z
naszych biur.
Biurem w Lincoln
01522 546643
Biuro w Bostonie
01205 366888
Biuro w Wisbech
01945 465546
----------------------------------------------------------------------------------
REKLAMA DZWOŃ NA NUMER
07860531963
23 PAGE
POLISH ECHO - KONTAKTY
POLSKIE MEBLE W
ANGLII
www.romanofurniture.co.uk
0777 133 2687
*godz. otwarcia: pon-pt 10-18 - sob: 10-14
*SOFY JUZ OD £179
* mozliwosc doboru kolorystyki
* mozliwość zamówienia materaca na sprężynach
Romano Furniture Ltd.
Railway Arch
Lower Wharf Street
ASHTON-UNDER-LYNE