REKRUTACJA 201412415

Comments

Transcription

REKRUTACJA 201412415
YT
REKRUTACJA 201412415
PRAC owN l A RiaEŻBY, CERĄMI KI, RĘ K DDZ|EŁ A I wI
T
RAZU
PRACOWNIA WITRAZU
Bielejec Kaja Katowice
Doros Magdalena Dąbrowa Górnicza
DróżdŻJulia Katowice
DróŻdż Wiktoria Katowice
Góra Kinga Katowice
Góra Antoni Katowice
Gięltrel Weronika Katowice
Gosiewska .Iulia Katowice
Gryczanlda Katowice
GryczartPola Katowice
GilZofia Katowice
Kopeó Julia Katowice
Kluczewska Zofia Katowice
Kutz Julia Katowice
Kozik Fabian Katowice
Kozik ZuzawtaKatowice
Kontowicz Julia Sosnowiec
Knapik Agata Sosnowiec
Kielesz Olaf Katowice
Konopka Julia Katowice
Lis Monika Katowice
Lebda-Wyborny Michał Katowice
Lampa Iga Siemiariowice 51.
Lubacka Julia Katorvice
Lubacka Aleksandra Katowice
Motyka Kinga Katowice
Michalik Lena Katowice
MĘnarska Katar ryna Katowice
Micyk Barbara Katowice
Micyk Jan Katowice
Miziołęk Liliarura Katowice
Merkel Antonina Katowice
Mączka Sonia Katowice
Negro Magdalena Katowice
Opach Karolina Katowice
okręglicka Sonia Katowice
okręglicka Lena Katowice
Pyrek Zofia Katowice
Pala Paweł Katowice
Pala Wiktor Katowice
Pytel Agata Katowice
Petridis Rafael Katowice
Pi skuła 7'ttzanna Katowi ce
Szyla Olga Katowice
Sojka Alicia Katowice
Surzyn Julia Katowrce
Smyk Krzysztof Katowice
Szymonek Dominika Katowice
Szymonek Kamila Katowicę
Tarnawska Kamila Katowice
ZającMarek Katowice
Zdanek Maksym Siemianowice
Zurawska Julia Katowice
%ffi
PRACOWNIA CERAMIKI l NIAŁYCH FORM RZEZBIARSKICH
Bartczak Karolina Katowice
Bartczak Adam Katowice
Babiński Wojciech Katowice
Białas Estera Katowice
Cunningham Zofia Katowice
Doras Magdalena Katowice
DroŻdżJulia Katowice
DroŻdŻ Wiktoria Katowice
Dybała Aleksander Katowice
Gajka Mikołaj Katowice
GllZofta Katowice
GryczanPola Katowice
Gajooh Alicja Katowice
Grocholski Jakub Katowicę
Kozieł Pola Katowice
Kocyba Łucja Katowice
Kuczka Zofia Katowice
KnapikKarolina Katowice
Knapik Agata Katowice
Kielesz Olaf Katowice
KomendaEmilia Katowice
Kluczewska Zofta Katowice
KasperczykEmilia Katowice
Lubacka Aleksandra Katowice
l.ubacka Julia Katowice
Lorenczyk Agata Katowice
LorenczykMichał Katowice
Lozano Sarta Pauline Katowice
Łopuszyński Michał Katowice
MączkaSonia Katowice
MarszałekNatalia Katowice
Miziołekliliarrrra Katowice
Malik Alina Katowice
MetlerskaAnna Katowice
Misiak Maja Katowice
Młynarska Kataruyna Katow ice
MikośPrzemysławKatowice
MirskaMagdalena Katowicę
Negro Łukasz Katowice
NegroMagdalena Katowice
okręglickalena Katowice
okręglicka Sonia Katowicę
Pi skuła Zuzanna Katowice
Pasieka Lena Chorzów
Pętridis Rafael Katowice
Pala Paweł Katowice
Pala Wiktor Katowice
Szymonek Kamila Katowice
Sojka Alicja Katowice
Sobota Wawrzyniec Katowice
Studzizba Miłosz Katowice
Salbert Olga Bytom
Salbert Igor Bytom
Stanek Zuzanna Katowice
'farnawska Kamila Katowice
WilczakDominika Katowice
Warecka Zttzanna Katowice
ZdanekMaksym Katowice
ZurawskaJulia Katowice
{,
Yń
PRACOWNIA RZEZBY W DREWNIE I STYROPIANIE
BarczykAdam Katowice
BarczykMaciej Katowice
Katatzyna Mikołów
Dromert Andrzej Mikołów
Godula Patryk Chorzów
Haładewicz Magdalena Tychy
KurowskiAdrian Katowice
Kowalczyk Mikołaj Katowice
LorenczykMichał Katowice
LorenczykAgata Katowice
Lorenczyk Weronika Katowice
Magryś Patrycja Katowice
Półkotyckilgor Katowice
Pawlak Wojciech Katowice
Pander ł'ukasz Katowice
Pander Jakub Katowice
B o gucka
lzabela Katow,ice
PaczułaMarta Katowice
Sobieszek Marta Katowice
Sobieszek Krzysztof Katowice
Pander
Studzizba Miłosz Katowice
Świerczek Wojciech Cieszyn
Trzeciak Jakub Katowice
Woner Martyna Katowice
Woner Michał Katorł,ice
Złobińska Barbara Siemianowice Śl.
PRACowNlA SZTUKI WSPOŁCZESNEJ
Bogucka Katarzyna Mikołów
Korvalczyk Mikołaj Katowjce
LorenczykMichał Katowice
LorenczykAgata Katowice
Lorenczl.kWeronika Katowice
Malik Alina Katowice
Magryś Patrycja Katowice
Pawlak Wojciech Katowice
Półkotycki Igor Katowice
Sobczyk Kamila Katowice
Sobieszek Michał Katowice
Sroczyńska Koryna Bytom
T rzęciak Jakub Katowice
Wolski Tymon Katowice
t'r
TI
(-
PRACOWNIA RĘKoDZIEŁA
Ewa
Achtelik Katowice
Błażejowsk a Izab ela Katowice
Białas Estera Katowice
Czapla Antonina Katowice
Idzińska Maja Katowice
KrawczykMarta Katowice
Kalemba Anna Katowice
Kalemba Jagoda Katowice
Kowalczyk Maja Katowice
Lysko Martyna Katowice
Lorenczyk Weronika Katowice
Lorenczyk Agata Katowice
Musiał Martyna Katowice
Młynarska Katarzyna Katowice
Neuman Martyna Gierautowice
Piotrowska Amelia Katowice
Palka Zuzanna Katowice
Sohys Marta Katowice
Starzyk Anna Katowice
Sagan Sonia Katowice
WolfWiktoria Katowice
Wid< Wiktoria Katowice
W aruecha Nikola Katowice
Zalew ska Paulina Katowice
'ł

Similar documents