silesia - Katowice Airport

Transcription

silesia - Katowice Airport
SILESIA
1 (15) 2008
Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice
Katowice International Airport Magazine
Siedmiu wspaniałych
The Fantastic Seven
Zmieniamy jutro polskiego przemysłu
Transforming the Tomorrow of Polish Industry
www.katowice-airport.com
Szanowni Państwo!
Dear Passengers and Guests!
W roku 2007 odprawiliśmy najwięcej pasażerów w historii Międzynarodowego Portu
Lotniczego Katowice, było ich prawie 2 miliony. Ten wynik umocnił pyrzowickie lotnisko na trzeciej pozycji wśród wszystkich
11. polskich portów lotniczych. Plany na
rok 2008 są ambitne. Chcemy nadal rozbudowywać infrastrukturę
portu, zarówno tę związaną z kwestiami operacyjnymi, jak
i ochroną środowiska naturalnego, do której przywiązujemy szczególnie duże znaczenie. Większość z tych inwestycji finansowanych
będzie ze źródeł pochodzących z unijnego Funduszu Spójności.
Dołożymy starań, aby maksymalnie wykorzystać te środki, i aby MPL
Katowice ciągle było postrzegane jako lotnisko przyjazne pasażerom i liniom lotniczym oraz środowisku naturalnemu.
In 2007, we checked in almost 2 million
passengers - more than at any other
time in the history of Katowice International Airport. This result reinforced the
Airport's position as third out of all Polish airports. Our plans for 2008 are ambitious. Our aim is to continue to develop the Airport's
infrastructure in terms of both operations and, more importantly, environmental protection. Most of these investments will be financed by the European Cohesion Fund.
We hope to maximise the utilisation of these funds so that
Katowice International Airport will continue to be perceived
as a passenger, airline and, above all, environmentallyfriendly airport.
Z poważaniem
Yours Sincerely
Artur Tomasik
Prezes Zarządu GTL S.A.
Artur Tomasik
President of the Board of GTL S.A.
Słowo od redaktora naczelnego
Foreword by the Editor-in-Chief
Szanowni Czytelnicy!
Dear Readers!
Zapraszam Państwa serdecznie do zapoznania się
z pierwszym w roku 2008 numerem „Silesia Airport”. Początek Nowego Roku to dobry czas na
zmiany, doszło do nich także w naszym magazynie. Miło mi poinformować, że od tego numeru
patronat nad działem „Pomysł na Śląsk” objął ArcelorMittal Poland - lider w branży hutnictwa stali
w Polsce. Zachęcam do zapoznania się z artykułem z serii „Lotnisko od zaplecza”. Tym razem opisujemy ciężką i odpowiedzialną pracę Marszałków i Dyżurnych Ruchu. Polecam
również teksty o Londynie i Maladze, do której w tym roku
będą mogli Państwo polecieć z MPL Katowice.
Życzę miłej lektury!
SILESIA airport 1 (15) 2008
I would like to invite you to the first issue of 'Silesia Airport for 2008. The beginning of a new year is always
a good time for changes and we have, indeed, made
several to our Magazine. It gives me great pleasure to
announce that from this issue, ArcelorMittal Poland,
the leading steel producer in Poland becomes the patron of the 'A Concept for Silesia' section of our Magazine. I'd like to encourage you to take a look at the new article in
our series 'The Airport - Behind the Scenes'. In this issue we look at
the difficult and highly responsible jobs of the Marshallers and Dispatchers. The articles on London and Malaga, where, from this
year, you'll be able to fly to from Katowice International Airport,
are equally fascinating. I hope you enjoy this issue.
Z poważaniem
Kindest Regards
Piotr Adamczyk
redaktor naczelny
Piotr Adamczyk
Editor-in-Chief
wstęp
Foreword by the Management Board
introduction
1
Słowo od Zarządu
spis treści
2
table of contents
SILESIA
3
6
8
11
12
16
18
20
22
24
News
Strefa Schengen / The Schengen Area
Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice
Katowice International Airport Magazine
REDAKTOR NACZELNY EDITOR-IN-CHIEF
PRZEKŁAD TRANSLATION
Piotr Adamczyk
Eva Piotrowska
RADA PROGRAMOWA PROGRAMME BOARD
Stolica różnorodności / The capital of diversity
STALI WSPÓŁPRACOWNICY REGULAR CONTRIBUTORS
Artur Tomasik
Monika Krzykawska
Monika Olszewska
Paweł Wojda
Teresa Semik
Jacek Cwetler
Cezary Orzech
Bartłomiej Płucienniczak
WYDAWCA EDITOR
DRUK, SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE
PRINTING, TYPESETTING AND GRAPHICS
Hiszpańskie klimaty / The Spanish ambiance
Kolebka flamenco i Picassa / Picasso and the cradle of Flamenco
Siedmiu wspaniałych / The fantastic seven
W trosce o bezpieczeństwo / Out of concern for safety
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Upper Silesian Aviation Group
www.gtl.com.pl
PATRONAT PATRON
Agencja Reklamowa S-print 2 Sp. z o.o.
Advertising Agency S-print 2 Ltd.
www.s-print.com.pl
REDAKCJA TECHNICZNA TECHNICAL EDITOR
Dorota Mańka
Sudoku
REKLAMA ADVERTISING
Szusowanie i jazzowanie / Skiing and jazz
Orzech w niebie / Orzech in heaven
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Marshal Office of the Silesian Voivodeship
www.silesia-region.pl
S-print 2 Sp. z o.o.
Beata Darmolińska
e-mail: [email protected]
tel. +48 32 256 62 14
www.s-print.com.pl
OKŁADKA COVER
26
30
Jacek Birnbach
Inwestuj w Dąbrowie Górniczej / Invest in Dąbrowa Górnicza
Pomysł na Śląsk / A concept for Silesia
Śląska Organizacja Turystyczna
Silesian Tourist Organisation
www.silesia-sot.pl
KONTAKT CONTACT
[email protected]
reklama
Złoty Laur dla GTL S.A.
W sobotę 19 stycznia br. w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia
Laurów Umiejętności i Kompetencji 2007. Wśród licznych nagrodzonych osób i firm, których wpływ na rozwój regionu jest niepodważalny, znalazło się Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. – firma zarządzająca
Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Kapituła Laurów wyróżniła GTL S.A. Złotym
Laurem Umiejętności i Kompetencji za oddanie
do użytku w roku 2007 Terminalu Pasażerskiego B oraz
ciągłą rozbudowę infrastruktury pyrzowickiego lotniska.
Golden Laurel for GTL
The prize-giving ceremony for the Laurels of Aptitude
and Expertise 2007, was held on Saturday 19th January, 2008, at the Upper Silesian Cultural Centre in Katowice. Amongst the many prize-winners, whose
influence on the development of the region is unparallelled, was the Upper Silesian Aviation Group (GTL),
under whose management is Katowice International
Airport in Pyrzowice. The Group was awarded the
Golden Laurel of Aptitude and Expertise for the opening of Terminal B and the continued expansion of the
infrastructure at Katowice International Airport.
Nowa trasa Katowice – Bydgoszcz
W dniu 8 stycznia br. linia lotnicza Jet Air uruchomiła bezpośrednie
połączenie z Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach do portu lotniczego Bydgoszcz. Loty odbywać się będą
w każdy wtorek i środę. Wylot z Portu Lotniczego Bydgoszcz o godzinie 7.00, przylot do Katowic o 8.20. W drogę powrotną, trwającą 1,20 h, samolot startuje z MPL Katowice o godzinie 8.50. Loty
realizowane są 18–miejscowymi samolotami Jetstream 32. Cena biletu kształtuje się w kwocie od 199 zł do 399 zł.
New Route: Katowice – Bydgoszcz
On 8th January, 2008, Jet Air launched a direct connection between Katowice International and Bydgoszcz Airports. These connections are scheduled for Tuesdays and Wednesdays. Flights will
depart from Bydgoszcz Airport at 7:00am and land in Katowice
at 8:20am. The return journey, lasting 1hr 20 mins, will take off
from Katowice at 8:50am. All flights will be operated by the 18seater Jetstream 32 aircraft. Tickets will cost between 199PLN
and 399PLN.
Germanwings w MPL Katowice
Od 1 kwietnia br., wraz z wejściem nowego rozkładu lotów wiosna/lato 2008, niemiecka niskokosztowa linia lotnicza Germanwings
zadebiutuje na pyrzowickim lotnisku. Linia uruchomi dwa połączenia: do Kolonii/Bonn (CGN) i na lotnisko w Stuttgarcie (STR). Loty na
tej pierwszej trasie odbywać się będą 3 razy w tygodniu (wtorek,
czwartek, sobota), a w okresie wakacyjnym od 14 lipca do 11 sierpnia także w poniedziałki. Połączenia do Stuttgartu także będą realizowane 3 razy w tygodniu (wtorek, czwartek, sobota). Germanwings
(4U) będzie czwartym niskokosztowym przewoźnikiem operującym
z pyrzowickiego lotniska. Linia należy do grupy Lufthansy. Na rynku
przewozów lotniczych działa od 27 października 2002 roku. Aktualnie dysponuje flotą 27. samolotów Airbus A320/A319. Jej siatka połączeń w Europie obejmuje 66 kierunków.
Germanwings at Katowice International Airport
From 1st April, 2008, together with the launch of the Spring/Summer 2008 timetable, the German low-cost airline, Germanwings,
will make its debut on the tarmac at Pyrzowice. The airline is opening
two connections: Cologne/Bonn (CGN) and Stuttgart (STR). On the
Cologne/Bonn route, flights will depart 3 times a week (Tuesdays,
Thursdays and Saturdays) and during the holiday season, from
14th July to 11th August, also on Mondays. Connections to
Stuttgart are also scheduled for 3, weekly flights (Tuesdays, Thursdays and Saturdays). Germanwings (4U) will be the 4th low-cost
airline operating from Katowice International Airport. The airline,
a subsidiary of the Lufthansa Group which has been operating
since 27th October 2002, has a fleet of 27 Airbus A320/A319
planes. Germanwings has a network of 66 destinations.
Wizz Air: piąty samolot – nowe trasy
Na konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2007 r.
w Katowicach, Natasa Kázmér - Dyrektor Komunikacji i Public
Affairs niskokosztowej węgierskiej linii lotniczej Wizz Air zapowiedziała,
że od 14 czerwca 2008 r. przewoźnik zwiększy liczbę samolotów bazujących w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice z czterech
do pięciu. Dodatkowy samolot umożliwi zwiększenie częstotliwości
lotów na trasach z Katowic o 40%. Utrzymane zostaną także letnie
połączenia do Bourgas, Heraklionu i Barcelony–Girony oraz otwarta
zostanie nowa trasa do Warny. Natasa Kázmér zapowiedziała również, że w najbliższym czasie linia ogłosi kolejne nowe połączenia
z MPL Katowice.
Wizz Air: 5th Aircraft – New Routes
At a press conference held on 19th December, 2007, in Katowice,
Natasa Kázmér, Director of Communications and Public Affairs
of the Hungarian low-cost airline – Wizz Air, announced that
from 14th June, 2008, the airline will increase its fleet based at
Katowice International Airport in Pyrzowice from four to 5. This
additional aircraft will allow for a 40% increase in the frequency
of flights from Katowice. Apart from Bourgas, Heraklion and
Barcelona Girona, a new route to Varna will also be added to
Wizz Air’s existing summer timetable. Natasa Kázmér announced
that in the near future, Wizz Air will reveal additional new routes
from Katowice International Airport.
fot. Piotr Adamczyk
news
3
news
4
Podsumowanie 2007 r. i plany na rok 2008
W roku 2007 w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach odprawiono 1 995 914 pasażerów, czyli o 37% więcej niż
w roku 2006. W porównaniu z minionym rokiem zanotowano znaczący wzrost ruchu regularnego oraz czarterowego. W ruchu regularnym odprawiono 1 529 734 pasażerów, o 35,5% więcej niż
w roku poprzednim. Ruch czarterowy wzrósł o 47%, dzięki czemu
z 432 830. pasażerami czarterowymi pyrzowickie lotnisko potwierdziło silną pozycję Centrum Czarterowego Polski Południowej i drugiego w kraju, po Porcie Lotniczym Warszawa, pod względem
obsługi tego rodzaju ruchu. Wzrost liczby pasażerów naturalnie przełożył się na większą liczbę operacji lotniczych, których odbyło
się 24 489, o 16% więcej niż w roku 2006. Najwięcej pasażerów
w minionym roku, tj. 249 142, odprawiono w sierpniu. Był to także
najlepszy miesiąc w liczbie odprawionych pasażerów czarterowych
(83 366). W ubiegłym roku 76,5% pasażerów odprawiono w ruchu
regularnym, a 21,5% w czarterowym.
W roku 2007 siatka połączeń lotniczych w MPL Katowice została
znacznie poszerzona. Liderem jest tutaj niskokosztowa węgierska
linia lotnicza Wizz Air. Przewoźnik otworzył dziesięć nowych połączeń: Londyn–Stansted, Belfast, Eindhoven, Bourgas, Kreta–Heraklion, Bournemouth, Malmö–Sturup, Coventry, Glasgow–Prestwick i
Bruksela–Charleroi. PLL LOT oraz Centralwings otworzyły po jednym
nowym połączeniu, odpowiednio do Turynu oraz irlandzkiego Shannon. Debiutująca w listopadzie minionego roku na pyrzowickim lotnisku największa niskokosztowa linia lotnicza w Europie – Ryanair
otworzyła dwa nowe połączenia do Bristolu oraz Dublina.
W minionym roku Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., spółka
zarządzająca MPL Katowice, otrzymała prestiżowe nagrody. GTL S.A.
zostało uhonorowane nagrodą miesięcznika Forbes „Quality International Forum Jakości 2007“ oraz Medalem Europejskim, przyznanym przez Business Center Club. W roku 2008 GTL S.A. rozpoczęło
przygotowania do pozyskania środków unijnych na rozwój infrastruktury portu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Dodatkowo, w ramach rocznego programu prac
na współfinansowanie projektów w dziedzinie Transeuropejskiej Sieci
Transportowej w 2007 r., Komisja Europejska podjęła decyzję o dofinansowaniu części planowanych przez Spółkę projektów studyjnych
w wysokości 800 tys. euro, co stanowi około 40% wnioskowanej
kwoty. Tę formę dofinansowania pyrzowickie lotnisko otrzymało jako
jedyne w Polsce i jedno z czterech w Unii Europejskiej. Trwają prace
nad Planem Generalnym MPL Katowice, który nakreśli kierunki rozwoju pyrzowickiego lotniska na najbliższe kilkanaście lat. GTL S.A.
było także jednym ze współinicjatorów uruchomienia Centrum
Kształcenia Kadr Lotnictwa, które ma funkcjonować przy Politechnice Śląskiej.
Prognozujemy, że w 2008 r. w MPL Katowice odprawionych zostanie 2,6 mln pasażerów, m.in. dzięki nowym kierunkom do Londynu
–Gatwick i Bydgoszczy (Jet Air) oraz zwiększeniu o 40% częstotliwości operacji na dotychczasowo obsługiwanych kierunkach przez największego przewoźnika w MPL Katowice – linię lotniczą Wizz Air. Ruch
będzie wzrastał także dzięki nowym liniom lotniczym, które
w roku 2008 zaczną operować z MPL Katowice. Pierwszą z nich będzie niemiecki niskokosztowy przewoźnik Germanwings. W tym roku
GTL S.A. skupi się nad przygotowaniami nowych projektów inwestycyjnych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Planujemy także
rozpocząć wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2001,
a także kontynuować prace związane z rozbudową infrastruktury odpowiedzialnej za ochronę środowiska i bezpieczeństwo.
SILESIA airport 1 (15) 2008
A Summary of 2007 and Plans for 2008
In 2007, the Katowice International Airport (KIA) in Pyrzowice
cleared 1 995 914 passengers – 37% more than in 2006. In comparison to 2006, a significant increase in passenger volume was
noted in both scheduled services and charter traffic. In terms of
scheduled services, the airport cleared 1 592 743 passengers –
35.5% more than in the previous year. Charter traffic increased by
47%, thus with its 432 830 charter passengers, the airport in Pyrzowice cemented its position as the Charter Centre of Southern
Poland and the largest after Warsaw Airport, in terms of charter
traffic. The increase in passenger volume naturally resulted in a
significant (24 489 -16%) increase in aircraft operations than in
the corresponding period in the previous year. The largest number of passengers were cleared in August (249 142), which was
also the busiest month for charter traffic with 83 366 passengers
being cleared. In 2007, scheduled services accounted for 76.5%
of the passenger volume, with 21.5% and the remaining 2% accounting for charter flights and General Aviation respectively.
2007 saw a considerable increase in the number of network
connections to and from Katowice Airport. The outright leader
in the number of connections was the low-cost airline Wizz Air,
which opened 10 new connections: London-Stanstead, Belfast,
Eindhovem, Bourgas, Crete-Herkalion, Bournemouth, MalmoSturup, Coventry, Glasgow-Prestwich, Brussels-Charleroi. Polish
Airlines LOT together with Centralwings each opened one new
connection to Turin and Shannon in Ireland respectively. The
largest low-cost airline in Europe, Ryannair, debuted in Katowice
in November last year with 2 connections: Bristol and Dublin.
In the past year, the Upper Silesian Aviation Group (GTL), under
whose management is the Katowice International Airport, received several prestigious awards – Forbes Magazine's Quality
International 2007 and the European Medal awarded by the
Business Centre Club. In 2008 GTL has already initiated preparations towards obtaining European Union funds to develop the
airport's infrastructure as part of the Infrastructure and Environment Operational Program. Additionally, as part of the cofinanced 'Trans-European Transport Network' programme, the
European Commission chose to award the Group a subsidy of
800 Euro, or approximately 40%, of the planned research projects. KIA was the only airport in Poland, and only one of four in
Europe to be awarded this grant. Work is also underway on the
development of the KIA General Plan, which will sketch the expansion of the Airport for the next 15 years. GTL was also one
of the co-initiators of the Aviation Personnel Education and
Training Centre, which will function as part of the Silesian University of Technology.
It is forecast that the Airport will clear 2.6 million passengers in
2008, owing to new routes being opened: London-Gatwick,
Warna (Wizz Air), Bydgoszcz (Jet Air) as well as a 40% increase
in the frequency of flights on current routes operated by the
leading carrier at Katowice International Airport - Wizz Air. Air
traffic will also increase due to the airlines which will be starting operations from KIA in 2008, the first of which will be the
German low-cost airlines, Germanwings. This year, GTL will
focus on the development of new investment projects funded
by the European Union as well as the implementation of the
Quality Management System ISO 9001:2001 and continuing
the expansion of infrastructure responsible for environmental
protection and security.
Schengen area
strefa Schengen
6
Decyzją unijnych ministrów spraw wewnętrznych, w nocy
z 20 na 21 grudnia 2007 r., Polska weszła do strefy Schengen
w zakresie lądowych przejść granicznych. Natomiast zastosowanie dorobku Schengen do transportu lotniczego nastąpi
z końcem marca 2008 r. Oznacza to, że ruch pasażerski na lotniskach zostanie podzielony na pasażerów odlatujących
do strefy Schengen i odlatujących poza strefę Schengen, co
do których obowiązywać będą dotychczasowe zasady kontroli
Strefa Schengen
The Schengen Area
na granicach. MPL Katowice w Pyrzowicach jest w pełni przygotowany na tę zmianę. W oddanym do użytku w lipcu 2007 r.
Terminalu B będą obsługiwani pasażerowie podróżujący w ramach strefy Schengen, do której należą następujące państwa:
Belgia, Francja, Holandia, Niemcy, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Austria, Grecja, Dania, Finlandia, Szwecja, Islandia oraz Norwegia, a także od grudnia 2007 r. Czechy,
Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Podróżni udający się do państw spoza strefy Schengen, a więc
także do Wielkiej Brytanii i Irlandii – państw cieszących się największą popularnością wśród podróżnych, odprawiani będą
w Terminalu A.
Ruch Schengen oznacza dla pasażerów brak kontroli dokumentów, jednak każdy podróżny będzie musiał poddać się – tak jak
dotychczas – przeprowadzanej przez Straż Graniczną kontroli
bezpieczeństwa, czyli oddać bagaż do prześwietlenia i przejść
przez bramki bezpieczeństwa. Brak kontroli dokumentów nie
oznacza, że można podróżować bez dowodu tożsamości
– w praktyce uprawniony organ w państwie strefy Schengen ma
prawo poprosić o okazanie dowodu tożsamości. Ponadto kontrole na granicach mogą zostać w sytuacjach wyjątkowych przywrócone, tak jak np. w wypadku zagrożenia terrorystycznego,
epidemii, niepokojów społecznych. Dlatego też podróżować naSILESIA airport 1 (15) 2008
Poland’s land borders with other countries of the European
Union were abolished on 21st December 2007 when, upon a
decision made by the European Council of December 2006,
Poland entered the Schengen Area. However, in terms of air
transport, this abolition of state borders will not be finalised until
the end of March, 2008. Effectively this will mean a division of
passenger traffic into two groups – passengers departing to
countries within the Schengen Area, and those travelling beyond the Schengen Area. The latter will continue to be subject
to existing border controls. Katowice International Airport is already fully prepared to implement the necessary organisational
changes. Terminal B, which was opened in July 2007, will handle passengers travelling within the Schengen Area: Belgium,
France, Germany, Holland, Luxemburg, Spain, Portugal, Italy,
Austria, Greece, Denmark, Finland, Sweden, Iceland, Norway.
As of December 2007, the Czech Republic, Estonia, Latvia,
Lithuania, Malta, Slovakia, Slovenia and Hungary also became
part of the Schengen Agreement. Passengers travelling to countries outside the Schengen Area, including those on route to
Great Britain and Ireland – the most popular destinations, will
need to check in and go through customs in Terminal A.
Although the Schengen Agreement involves the abolition of border identity checks, it does not allow for the elimination of border security checks all together. Thus, all passengers, irrespective
of travel destination, will still need to go through the same security procedures that are currently in place - baggage screening
and security gates. The lack of document checks is not an indication that passengers may travel without personal identification
of any sort. In fact, passengers may be asked to provide photo
identification by authorised personnel within the Schengen Area.
It is, therefore, imperative that passengers travel with a valid document verifying their identity. Also, border controls may be reinstated in exceptional circumstances such as threats of terrorist
attacks, epidemics or periods of civil unrest. This is why valid
photo identification confirming nationality (passport or personal
ID card) must continue to be carried at all times – by all passengers, including children. It must be stressed that a driver’s licence,
fot. Igor Popławski
leży z ważnym dokumentem potwierdzającym obywatelstwo
i tożsamość (dowodem osobistym lub paszportem). Ta zasada
dotyczy również dzieci. Należy także pamiętać, że prawo jazdy,
legitymacja szkolna, czy też zaświadczenie o złożeniu wniosku
o wydanie paszportu czy dowodu osobistego nie są dokumentami potwierdzającymi tożsamość.
Polska po wejściu do strefy Schengen objęta została działaniem Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), który jest bazą
danych, zawierającą informacje o obywatelach UE i przedmiotach. Podczas wyrywkowej kontroli dokumentów, która może
zostać przeprowadzona na lotniczym przejściu granicznym,
funkcjonariusz ma prawo sprawdzić czy dany podróżny lub
przedmiot, który przewozi, jest odnotowany w bazie. Warto
wiedzieć, że wpis do SIS ma charakter stały i nawet drobne
wykroczenie może zostać wprowadzone do bazy danych.
Nie można zapominać, że choć granice zostaną otwarte, to
w rzeczywistości nie znikną. Ma to istotne znaczenie z punktu
widzenia przepisów celnych. I choć od wejścia Polski do Unii
Europejskiej kontrola celna przeprowadzana jest tylko wyrywkowo, podróżowanie w obrębie strefy Schengen nie oznacza
dowolności w ilości przewożonych towarów, zwłaszcza akcyzowych, które mogą służyć wyłącznie do użytku osobistego
i nie mogą podlegać odsprzedaży. A to oznacza, że limity
w przewozie powyższych towarów nie ulegną zmianie. Nie będziemy mogli mieć przy sobie więcej niż 800 sztuk papierosów, a w przypadku wjazdu m.in. do Austrii, Danii, Finlandii,
RFN, Szwecji, Wielkiej Brytanii tylko 200 sztuk. Podobnie
w przypadku przedmiotów zabytkowych: należy posiadać odpowiednie zezwolenie na wywóz.
Należy pamiętać, że granice Unii Europejskiej nie są tożsame
z granicami strefy Schengen i dlatego brak kontroli dokumentów nie musi oznaczać braku kontroli celnej i odwrotnie, bo
np. Norwegia i Islandia nie są członkami Unii Europejskiej, ale
należą do strefy Schengen. Ponadto zasada swobodnego przepływu osób obowiązuje niezależnie od narodowości, czyli
obejmuje również obywateli państw trzecich, osób starających
się o azyl i legalnych imigrantów już obecnych na terenie UE.
SILESIA airport 1 (15) 2008
student card or passport/personal ID-application lodgement verification are not acceptable for identity verification.
Upon entering the Schengen Agreement, Poland also became
part of the SIS (Schengen Information System), a database containing information about undesired or wanted people, stolen
passports, and other items of interest to border officials. During
random spot-checks at both air and land borders, officials will
be able to check if a person features on the SIS. It is important
to be aware of the fact that entries into the SIS database are
permanent - even mild offenses may be noted.
Another matter of significance is the fact that although the
borders may be open, they do not disappear entirely. This is
vital information in terms of customs requirements. Since
Poland’s ascension into the European Union, only random customs checks have been undertaken and entry into the Schengen Area does not change the existing allowances on goods
transferred from country to country. This is particularly true in
terms of excise on goods which are for personal use only and
not for further sale eg. The limit of 800 cigarettes per person
(or 200 cigarettes when entering Austria, Denmark, Finland,
Germany, Sweden and Great Britain) remains. Likewise, documentation allowing antiques to be taken out of the country
will still need to be produced on demand.
Similarly, it’s important to note that European Union borders
are not synonymous with borders of the Schengen Area, which
is why a lack of document checks does not automatically discount customs checks and vice versa. Norway and Iceland, for
example, are members of the European Union but do not belong to the Schengen Area. Also, the freedom of movement
within the Area is valid for people of all nationalities – for those
outside the Schengen Area, assylum seekers and legal
immigrants already living in the European Union.
Sylwia Kaczyńska
Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Phd Student of the Faculty of Law and Administration
of the Silesian University, Katowice
Schengen area
strefa Schengen
7
„Lataj z Katowic!” liniami tradycyjnymi
‘Fly from Katowice!’ with traditional airlines
8
stolica różnorodności
LONDON
LONDYN
SZYCH
TO JEDEN Z NAJPOPULARNIEJKIERUNKÓW
REGULARNYCH
MPL KATOWICE. DO TRZECH LONDYŃSKICH LOTNISK, TJ. LUTON, STANSTED I OD
31 STYCZNIA BR. DO GATWICK, MOŻNA
DOLECIEĆ LINIAMI LOTNICZYMI WIZZ AIR.
SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD LOTÓW NA
WWW.KATOWICE-AIRPORT.COM
Z
the Capital of Diversity
LONDON
IS ONE OF THE MOST POPULAR
KATOWICE INTERNATIONAL
AIRPORT. WIZZ AIR FLIES TO THREE LONDON AIRPORTS – LUTON, STANSTED AND,
FROM 31ST JANUARY, 2008, GATWICK.
FOR MORE INFORMATION REGARDING
FLIGHT TIMETABLES VISIT:
WWW.KATOWICE-AIRPORT.COM
ROUTES FROM
Pałac Westminsterski i Big Ben / The Palace of Westminster with Big Ben
SILESIA airport 1 (15) 2008
Charakterystycznym elementem tej starej elektrowni, która została odnowiona przez szwajcarskich architektów, jest neon –
The Swiss Light (światło szwajcarskie). Dwuwarstwowy snop
światła wygląda niczym latarnia morska, która być może
wskaże nam kierunek do udania się w kolejne miejsce przesiąknięte duchem artystów. Mowa tu o National Gallery, gdzie
wśród ponad 2300. dzieł sztuki znajdują się płótna takich sław,
jak Vincent van Gogh, Velazquez, Rembrandt czy Leonardo da
Vinci.
Chcąc podziwiać Tamizę z przeszło 40. metrów nad górnym
poziomem rzeki, warto wybrać się na Tower Bridge – most wybudowany w stylu wiktoriańskim z kamienia i stali. Wyjątkowe
jest to, że podnosi się, by umożliwić wysokim statkom wpłynąć
do centrum Londynu. Te bliźniacze wieże, połączone dwoma
pomostami – kładkami dla pieszych, są jedną z najpopularniejszych atrakcji miasta.
Gdy największy zegar w Wielkiej Brytanii - Big Ben, znajdujący
się na jednej z dwóch wież Parlamentu wybije godzinę 15.30,
oznacza to dla londyńczyków jedno: czas na herbatę.
Most - Tower Bridge / Tower Bridge
London, with its 7 million inhabitants, is a thriving multinational and multicultural metropolis. Central London seems to
‘belong to everyone’ as England’s capital city has been, and
continues to be, a ‘must see’ for the 20 million tourists who
visit it annually. When alighting at one of the busiest international airports in London, Gatwick, and wanting to transfer to
the London City as quickly as possible, it’s worth choosing the
Gatwick Express train which guarantees direct connections
with the centre of London. One of the most popular forms of
public transport is London’s underground system, known as
‘The Tube’. Alternatively, you can try the slow, often late, but
with their own cult following – red double-deckers.
Above all, London is a city with a gamut of ways in which to
spend your free time. For art-lovers there’s the Tate Modern
SILESIA airport 1 (15) 2008
art gallery which exhibits international modern art featuring
the likes of top 20th Century artists such as Picasso, Warhol
and Dali. The Tate Modern is one of the most often visited
tourist attractions in London. One of the characteristics of this
former power plant, which was given a second lease on life by
Swiss architects, is The Swiss Light neon – a double-layered
shaft of light, which looks like a beacon or lighthouse illuminating the way towards yet another building saturated with
art - the National Gallery, where amongst the 2300 works of
art are those by Vincent Van Gogh, Velazquez, Rembrandt and
Leonardo da Vinci.
If you’d like to admire the River Thames from over 40m above
water level, it’s worth climbing the Victorian structure of stone
and steel – the Tower Bridge. What is unique about this bridge
„Lataj z Katowic!” liniami tradycyjnymi
Londyn, liczący ponad 7 mln mieszkańców, jest tętniącą życiem
metropolią różnych kultur i wielu narodowości. Centrum Londynu „należy do wszystkich”, gdyż stolica Anglii zawsze była
atrakcyjnym miastem wśród turystów, których do Londynu
przyjeżdża 20 mln rocznie.
Wysiadając na jednym z najruchliwszych międzynarodowych
portów lotniczych w Londynie - lotnisku Gatwick - i chcąc jak
najszybciej dostać się do centrum miasta, warto wybrać podróż
pociągiem Gatwick Express, który gwarantuje bezpośrednie połączenie. Bardzo popularnym środkiem komunikacji miejskiej
jest metro, potocznie zwane przez londyńczyków „the tube“
(rura). Alternatywnym sposobem poruszania się są wolne i często niepunktualne, ale zarazem kultowe czerwone „piętrusy”.
Londyn to przede wszystkim miasto o wielkiej różnorodności
ofert spędzania wolnego czasu. Miłośników sztuki zachwyci imponująca galeria sztuki współczesnej - Tate Modern. Podziwiać
w niej można największe prace czołowych dwudziestowiecznych artystów, takich jak np. Picasso, Warhol czy Dali. Należy
ona do najbardziej lubianych atrakcji turystycznych Londynu.
‘Fly from Katowice!’ with traditional airlines
9
„Lataj z Katowic!” liniami tradycyjnymi
‘Fly from Katowice!’ with traditional airlines
10
Zgodnie z tradycją jest to moment na wypicie świeżo zaparzonej, popołudniowej herbaty. Znawcy najbardziej cenią
herbatę z określonych regionów. Darjeeling, herbata o owocowym aromacie, najlepiej smakuje z drobnymi ciasteczkami.
Cejlońską pija się na śniadanie, natomiast bardziej aromatyczną jest herbata Earl Grey. Starannie przygotowywany
napój, który często podaje się z mlekiem lub cytryną i cukrem,
ma wyśmienity smak i aromat.
Po wspaniałym podwieczorku, z rozpieszczonym podniebieniem, możemy udać się na zakupy. Zwykło się mówić, że jeśli
czegoś nie da się kupić w Londynie, najprawdopodobniej to
nie istnieje. Należy wiedzieć gdzie szukać wśród 30 000 londyńskich sklepów. Można także stanąć w gigantycznej kolejce,
niekoniecznie do kasy sklepowej, i czekać cierpliwie na wejście
do słynnego muzeum figur woskowych Madame Tussaud’s.
Codziennie tysiące ludzi w londyńskim smogu wyczekuje, aby
móc wejść do środka i sfotografować się z ulubionym aktorem
czy politykiem.
Pełni wrażeń i zmęczeni zgiełkiem szukamy restauracji, których
w Londynie jest ponad 12 000. Zła sława londyńskiej kuchni
już dawno minęła, więc bez obaw można próbować nachos
i klusek, pizzy z japońskimi dodatkami, tajskich specjałów,
a także od niedawna posiłków angielskich. Londyn oferuje też
niezliczone warianty spędzania wieczoru. Można wybrać się
do tętniących życiem zatłoczonych klubów tanecznych lub też
w przyjemnej, kameralnej atmosferze skosztować piwa w tradycyjnych londyńskich pubach.
Londyn, miasto o wyjątkowo kosmopolitycznym charakterze,
wydaje się być zatem miejscem dla zwolenników miejskiego
zgiełku, lecz i o oazę spokoju tutaj nietrudno.
Panorama wzdłuż Tamizy / Panoramic view over the River Thames
is the fact that it opens, allowing tall ships to sail into the centre of London. The twin towers are joined at the top by two
catwalks, or walkways, for pedestrians. These walkways are
amongst the City’s most popular attractions.
When the largest clock in Great Britain, Big Ben, on one of the
two towers of the Houses of Parliament, chimes 3:30pm, this for
Londoners means only one thing - it’s time for afternoon tea.
Traditionally, this is the time to have a freshly-brewed afternoon tea. Tea connoisseurs most value the teas from very specific regions. Darjeeling, with its fruity aroma, tastes best with
delicate biscuits, Ceylon tea is taken with breakfast, whereas
the most fragrant is Earl Grey. This carefully brewed beverage,
which is often served with milk or with slices of lemon has an
exquisite taste and aroma. With the afternoon tea still fresh in
our minds, it’s time to go shopping.
It has become a fact universally acknowledged that if you
can’t buy it in London, there’s a high possibility it doesn’t
exist. Of course, this does assume that you know where to
look in London’s 30 000 shops. If shopping’s not your style,
perhaps you’d like to join the gigantic queue waiting patiently to enter Madame Tussaud’s famous waxworks museum. Daily, thousands of people wait uncomplainingly in
London’s smog for the chance to take a photo with their
favourite actor or politician.
Tired but full of new experiences it's time to look for a restaurant, of which there are over 12 000 to choose from in London. The notorious days of bad English food are long gone, so
it’s without hesitation that you can try nachos with dumplings,
pizza with Japanese toppings or Thai food - as well traditional
English food that has recently returned to restaurant menus.
London offers an unbelievable choice in nightlife. You can
dance the night away at one of the many crowded thumping
dance clubs or talk over a beer in one of the quaint London
pubs. London has a uniquely cosmopolitan character which
suits all walks of life – from those looking for an abundant
nightlife to those in search of a peaceful oasis.
Bartłomiej Płucienniczak
fot. www.sxc.hu
SILESIA airport 1 (15) 2008
jedno całe jajo, jedno żółtko
cukier puder - 100 gram
ser mascarpone - 250 gram
śmietana 36% - 1 pudełko
Amaretto - 50 gram
kawa - 3 łyżeczki na ¾ szklanki wody
biszkopty - 200 gram
Hiszpańskie klimaty
w Gaudi Café
The Spanish ambiance of Gaudi Café
W samym sercu Katowic, o krok od rynku, dworca kolejowego
i miejskich urzędów, odnaleźć można klimaty hiszpańskiej Katalonii z jej niepowtarzalnym, architektonicznym urokiem. Kawiarnia „Gaudi Café” ujmuje gości gustownie urządzonym
wnętrzem, którego inspiracją była twórczość Katalończyka Antonio Gaudiego. Faliste linie, nieregularne, poskręcane kształty,
dziwaczne, a przez to intrygujące detale znakomicie harmonizują z secesyjnymi kamienicami wokół. Samo nawiązanie do
najwybitniejszych osiągnięć architektury początku XX wieku to
tylko połowa sukcesu. „Gaudi Café” należy do tych wyjątkowych miejsc, w których nie zdarza się zła kawa. Tort „łasucha“,
sernik tiramisu z listkiem mięty czy czekolada na gorąco z bitą
śmietaną smakują tutaj zawsze tak samo - wybornie! Dla wielu
gości, w tym dla katowickiej bohemy, „Gaudi Café” jest kawiarnią na specjalne okazje. Tutaj uświetnia się ważne wydarzenia, przeżywa sukcesy zawodowe czy osobiste. To miejsce,
pełne niespodzianek, warte jest czasu i pieniędzy.
In the very heart of Katowice within walking distance to the
main square, railway station and town hall is a hint of Catalonia, with its unique, Spanish charm. Inspired by the works of
a Catalonian Antonio Gaudi, Gaudi Café captivates guests
with its stylish interior. Fluid lines and irregular, twisted shapes
– the bizarre, nevertheless intriguing, details perfectly match
the nearby Art Nouveau buildings. However, this reference to
one of the most architectural achievements of the early 20th
century is only a fraction of its success. Gaudi Cafe is one of
those unusual places where there's no such thing as a bad coffee. Gourmet cakes, tiramisu served with a mint leaf, or hot
chocolate with whipped cream, always taste delicious. For
many, including Katowice's artisans, Gaudi Cafe is the perfect
place to celebrate special occasions – both personal and professional triumphs. It is a place full of surprises, which is worth
coming back to!
Gaudi Café, ul. Wawelska 2, Katowice
Teresa Semik
fot. www.cyberstudio.pl
SILESIA airport 1 (15) 2008
cuisine
Sernik tiramisu
kuchnia
11
Jaja ubijamy z cukrem pudrem w kąpieli wodnej. W osobnym
naczyniu ubijamy śmietanę i ser marscarpone. Łączymy obie
masy. Z kawy i likieru sporządzamy napar, w którym moczymy
biszkopty. Całość układamy w formach: biszkopty, masa, biszkopty, masa i wstawiamy do lodówki. Przed podaniem posypujemy kakao i cukrem pudrem.
Tiramisu
1 whole egg, 1 yolk
100g icing sugar
250g mascarpone cheese
1 container full cream (36%)
50g Amaretto
3 tsp coffee dissolved in ¾ glass of water
200g ladyfingers
Whip eggs with icing sugar over a bain marie. In a separate
bowl, whisk cream and mascarpone. Add mascarpone mixture
to the eggs. Combine coffee with Amaretto. Dip ladyfingers in
the prepared brew and, in an alternating pattern, place the ladyfingers and the mixture into dessert dishes: ladyfingers, mixture, ladyfingers, mixture. Place the dishes in the fridge to set.
Serve cooled, sprinkled with cocoa and icing sugar.
reklama
„Lataj z Katowic!” liniami czarterowymi
‘Fly from Katowice!’ with charter airlines
12
Kolebka flamenco i Picassa
Picasso and the cradle of Flamenco
REGIONEM, W KTÓRYM MOŻNA SPOTKAĆ WSZYSTKO TO,
CO KOJARZY SIĘ Z HISZPANIĄ, JEST ANDALUZJA. MOWA
TU O PIASZCZYSTYCH PLAŻACH, KORRIDZIE, FIESTACH,
PROCESJACH ORAZ O CHARAKTERYSTYCZNYCH „BIAŁYCH
WIOSKACH“. ANDALUZJĘ WYRÓŻNIA PONADTO WIELKIE
BOGACTWO ZABYTKÓW ARCHITEKTURY ORAZ SZTUKI.
WYLOTY NA WAKACJE Z MPL KATOWICE OFERUJE BIURO
RAINBOW TOURS.
PODRÓŻY
ANDALUCIA,
THE REGION WHERE YOU WILL FIND EVERY-
THING THAT YOU ASSOCIATE WITH
SPAIN –
SANDY
BEACHES, BULL FIGHTS, FESTIVALS, PROCESSIONS, AS WELL
AS THE CHARACTERISTIC WHITE VILLAGES.
ANDALUCIA
IS ALSO A VERY DISTINCTIVE AREA FOR ITS RICHNESS OF ART
AND ARCHITECTURE.
RAINBOW TOURS OFFERS HOLIDAYS DEPARTING FROM KAAIRPORT.
TOWICE INTERNATIONAL
El Gastor - późne popołudnie w Andaluzji / El Gastor - late afternoon in Andalusia
SILESIA airport 1 (15) 2008
Jednym z ważniejszych miejsc, wpisanych w turystyczną
mapę tego regionu, jest tętniąca życiem Malaga. Miasto, położone w środkowej części Costa del Sol, założone zostało
przez Fenicjan. Za czasów panowania Rzymian było ono
ważnym portem handlowym Półwyspu Iberyjskiego. Turystyczny boom, który rozpoczął się w Hiszpanii w latach
sześćdziesiątych XX wieku, zmienił znacząco oblicze Malagi,
która do dziś jest centrum kulturalnych wydarzeń oraz jakże
popularnych fiest. Malaga uznawana jest za piąte co do ważności miasto Hiszpanii, a tym samym za jedną z nowoczesnych europejskich stolic, wzbogaconych przez międzynarodową różnorodność kultur. Pomimo ogromnego napływu zagranicznej turystyki, miasto nie utraciło swojego
wrodzonego, hiszpańskiego charakteru. Z uwagi na dużą
liczbę turystów przybywających z Północnej Europy, lotnisko
w Maladze, położone 8 km na północny-zachód od centrum, jest jednym z ważniejszych portów lotniczych Hiszpanii. Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze drogowej,
można bez większych problemów dostać się z lotniska
do miasta, wybierając podróż autobusem lub taksówką. Istnieje również możliwość przejazdu pociągiem, który odjeżdża do centrum co 30 minut. Chcąc wybrać się na wycieczkę
po Maladze, najlepszym środkiem komunikacji będzie autobus turystyczny (Bus Turistico Malaga Tour). Kursuje on codziennie i umożliwia dogodne zwiedzanie miasta.
Gdy gorący klimat, panujący w mieście, zacznie powoli doskwierać - warto wstąpić do Katedry, która osłoni od palącego słońca, a zarazem zachwyci swą monumentalnością.
Jej budowę rozpoczęto w XVI wieku, ale zakończono dopiero w wieku XVIII. Dzięki temu charakteryzuje ją wielka
różnorodność stylów architektonicznych, począwszy od go-
One of the key places featuring on the tourist map of this region is the vibrant city of Malaga on the Costa del Sol. The city
was founded by the Phoenicians and under Roman rule, was
one of the main commercial ports on the Iberian Peninsula.
The tourist boom that hit Spain in the 1960s dramatically
changed Malaga and today, the city is a centre of cultural
events and the incredibly popular fiestas. Malaga is the 5th city
in Spain, in order of importance, but at the same time, one of
the most modern European cities enriched by an international
multicultural diversity. Despite the surge in international
tourism, the city has managed to maintain its innate Hispanic
character. Due to the large number of tourists from Northern
Europe, the airport in Malaga, situated 8km from the city centre, is one of the key airports in Spain. Taking into account the
well-developed road infrastructure, there are no problems with
taking buses or taxis to and from the airport. Trains for the city
centre depart every 30 minutes. To visit Malaga, take the Bus
Touristico Malaga Tour, which operates daily and gives visitors
a comprehensive look at what there is to see in Malaga.
When you need a break from the hot summer sun the cathedral is worth a visit. It will not only provide respite from the
sun’s rays but will also soothe the soul with its monumental
glory. Interestingly, although the building of the cathedral was
begun in the 16th century, it wasn’t completed until the 18th
century. As a result, the cathedral is a fascinating mix of
architectual styles – from the Gothic in the lower section
through Renaissance and the late Baroque periods. Amongst
SILESIA airport 1 (15) 2008
„Lataj z Katowic!” liniami czarterowymi
‘Fly from Katowice!’ with charter airlines
14
Katedra w Maladze / Malaga Cathedral
tyku w dolnej części, poprzez renesans, aż do późnego baroku. Wyjątkową częścią Katedry jest chór, gdzie 40 z 58.
drewnianych figur zostało wykonanych przez słynnego rzeźbiarza - Pedro de Mena. Katedra znana jest także pod nazwą
La Manquita, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „jednoręką
kobietę”. Nazwana została tak z powodu nieukończenia budowy drugiej wieży.
Nad miastem góruje La Alcazaba - mauretańska twierdza
z IX wieku. Ta forteca jest jedną z najpotężniejszych muzułmańskich budowli militarnych zachowanych w Hiszpanii.
W jej wnętrzach znajduje się Muzeum Archeologiczne, posiadające wiele prehistorycznych eksponatów, a także rzymskie rzeźby i arabską ceramikę. Alcazaba wznosi się ponad
miasto podwójnym murem obronnym z czworokątnymi wieżami, z którego rozciąga się wspaniały widok. Jeszcze wyżej,
na samym szczycie wzgórza, znajduje się zamek Castillo de
Gibralfaro, datowany na początek XIV wieku. Z kolei u podnóży Alcazaby, w drugiej połowie ubiegłego stulecia, odkryto rzymski amfiteatr. Pomimo swoich niewielkich
rozmiarów jest jednym z najstarszych w całej Hiszpanii.
Inną, chętnie odwiedzaną atrakcją turystyczną jest szesnastowieczny, renesansowy pałac Palacio de los Condes
de Buenavista, zamieniony w prawdziwą świątynię sztuki
– Muzeum Picassa. Miłośnicy tego wielkiego XX–wiecznego
artysty, który urodził się 25 października 1881 r. właśnie
w Maladze, znajdą tu w pełni udokumentowane jego życie
i twórczość. Stałą ekspozycję stanowią dzieła podarowane
przez wnuka malarza. Niezwykłe w osobie Picassa jest to, że
nie było nikogo takiego jak on ani przed nim, ani po nim.
Możliwość zobaczenia w tym miejscu wielu artystycznych
dokonań Picassa spowoduje, że nawet najbardziej zachowawczy w stosunku do tego artysty zwiedzający uzna go
za jedną z największych postaci XX wieku. Pozostając
w kręgu sztuki można udać się do Muzeum Sztuk Pięknych
(Museo de Bellas Artes), gdzie do woli podziwiać można obrazy Murilla, Ribery, Moralesa, szkice z dziecięcych lat Pabla
Picassa i zobaczyć dom rodzinny artysty - Casa Natal de Picasso, obecnie siedziba zarządu Fundacji Picassa.
Malaga to także jeden z ważniejszych hiszpańskich portów
rybackich, dlatego tutejsza kuchnia oferuje przede wszystkim dania rybne i owoce morza. Mimo tego nie brak w potrawach świeżych warzyw i owoców. Tutejsi mieszkańcy
wprost uwielbiają swoją kuchnię oraz bary i restauracje,
gdzie koncentruje się całe życie towarzyskie. Jedną z najpopularniejszych restauracji w Maladze jest Adolfo, urządzony
w stylu regionalnym i oferujący świetne wina oraz inne speSILESIA airport 1 (15) 2008
the cathedral’s unique features are the choir stalls which are
adorned with 40 wooden figures carved by the famous sculptor, Pedro de Mena. Because the second tower was never completed, the cathedral is also known as La Manquita or ‘the
one-armed lady’.
La Alcazaba, a fortress dating back to the 9th century, towers
over the city. It is one of Spain’s largest existing Muslim military structures and houses the Archeological Museum containing many prehistoric items, as well as Roman sculptures
and Arabic ceramics. Acazaba overlooks the city with its double-walled defenses and quadrangular towers which provide a
stunning view of the city. At the very top of the hill is the
Castillo de Gibralfaro, dating back to the beginning of the 14th
century. At the base of Alcazaba, however, is the Roman amphitheatre, which was only discovered in the second half of
the 20th century. Despite its rather small size, it is one of the
oldest in all of Spain. One of the city’s most popular tourist
spots is the Renaissance Palace dating back to the 16th century. The Palacio de los Condes de Buenavista has been transformed into a temple of art – the Picasso Museum. Admirers
of this great 20th century artist, who was born in Malaga on
25th October, 1881, can examine his life and work, which is
documented here - including a permanent exhibition donated
to the museum by his grandson. Picasso’s uniqueness rests in
the fact that there has been noone like him since then, or before him, for that matter. Having the opportunity to see so
many of Picasso’s works in the one place will make visitors with
even the most conservative tastes in art, leave regarding him as
one of the 20th century’s greatest and most distinctive personalities. In keeping with the artistic flow, you can also visit
the Museo de Bellas Artes, where you can peruse the works of
Murilla, Ribery, Morales as well as Picasso’s childhood sketches
– or you can visit his family home, the Casa Natal de Picasso,
which is now the headquarters of the Picasso Foundation.
Malaga, being one of Spain’s most important fishing ports, is
Charakterystyczna wąska uliczka z kwiatami / Typical narrow street with flowers
Bartłomiej Płucienniczak
fot. www.sxc.hu
also renowned for its fish and seafood dishes – not to mention
all the fresh fruit and vegetables! The city’s inhabitants adore
their local cuisine and focus their entire social lives around the
city’s many bars and restaurants. One of the most popular
restaurants in Malaga is ‘Adolfo’ whose regional-styled interior offers fantastic wines and other house specials, particularly the Andalucian Tapas, little bite-sized sandwiches which
are, naturally, to be taken with the local wine. Until the infestation of the Phylloxera plant lice, Malaga was the largest
wine-producing region in Spain. Today, only 900 hectares remain, further illustrating to what extent tourism has taken over
from wine production.
Visitors can enjoy the many entertainment centres, aqua parks,
go-carting centres, safari park and the many beautiful public
gardens. Similarly attractive for golf-enthusiasts is the largest
concentration of golfing schools in the world. There are so
many golfing schools that Malaga is often called ‘Costa del
Golf’. Beach-lovers will adore the stunning natural coastline,
clear water and peaceful coves. The characteristic blue flags
granted by the European Union are a guarantee of the exceptional quality of Malaga’s beaches.
Malaga’s nightlife offers many attractions - from quiet and
peaceful wine cellars, to vibrant pubs and clubs - not forgetting Flamenco!
Malaga, with its unique charm, traditions, culture and cuisine,
together with its friendly people, is a compulsory destination
for every tourist. What’s more, the Costa del Sol has 8 months
of spring and 4 months of summer each and every year. One
word – Paradise!
‘Fly from Katowice!’ with charter airlines
cjały. Koniecznie należy spróbować wyśmienitych andaluzyjskich Tapas - małych porcji różnorodnych kanapek, popijając
je tradycyjnym winem z Malagi. Do czasu inwazji filoksery
Malaga była największym ośrodkiem winiarskim w Hiszpanii. Uprawiano tu wówczas winorośl na około 113 000 hektarach. Dziś jest to zaledwie 900 hektarów, co pokazuje, że
przemysł turystyczny znacząco zdominował przemysł winiarski.
Turystów, ceniących relaks i odpoczynek, zadowolą parki
rozrywki, parki wodne, gokarty, parki safari i wiele przepięknych publicznych ogrodów. Atrakcją jest także jedno z największych na świecie skupisk szkółek golfowych. Jest ich tu
tak wiele, że Malaga często nazywana jest „wybrzeżem golfowym”. Zwolenników plażowania zachwyci piękny, naturalny krajobraz wybrzeża, czysta woda i zaciszne zatoczki.
Powiewające charakterystyczne błękitne flagi, przyznawane
przez Unię Europejską, gwarantują wysoką jakość malagijskich plaż. Nocne życie w mieście także jest pełne atrakcji:
poczynając od spędzania czasu w cichej i spokojnej winiarni,
odwiedzania modnych lokali i nowoczesnych pubów, zapełniających się dopiero po północy, a kończąc na szalonych zabawach w rytmie flamenco, którego kolebką jest Andaluzja.
Malaga ze swym nadzwyczajnym urokiem, tradycją, kulturą,
gastronomią oraz sympatycznymi i gościnnymi mieszkańcami, powinna stać się obowiązkowym punktem w kalendarium każdego turysty. Jeszcze jedna, najważniejsza zaleta,
której nic i nikt nie jest w stanie odebrać wybrzeżu: osiem
miesięcy wiosny i cztery miesiące lata każdego roku. To
wszystko tworzy wizerunek Rajskiego Miasta.
„Lataj z Katowic!” liniami czarterowymi
15
reklama
16
lotnisko od zaplecza - część 2
the Airport - Behind the Scenes - Part 2
Niewiele jest armii na świecie, które mają chociażby jednego
marszałka. Nie ma natomiast lotniska komunikacyjnego,
na którym nie byłoby ich przynajmniej kilku. To oni nadzorują
to, co się dzieje z samolotami od chwili ich lądowania
do startu. Poznać ich można po ubiorze, gdyż obowiązkowo
muszą mieć na sobie jaskrawo-żółte kurtki oraz trzymane w rękach długie latarki sygnalizacyjne, które swoim kształtem przypominają buławy - stąd nazwa marszałek. W MPL Katowice
jest ich siedmiu, pracujących w systemie zmianowym, chociaż
w ankiecie personalnej, w rubryce stanowisko, mają wpisane
„koordynator naziemnego ruchu lotniczego“.
W przeszklonym pomieszczeniu, skąd widać doskonale całe
lotnisko, panuje cisza, przerywana co chwila komunikatami
dobiegającymi z głośnika radiostacji. Są krótkie i rzeczowe, in-
Siedmiu wspaniałych
The Fantastic Seven
formujące precyzyjnie o której godzinie wyląduje samolot
i skąd. Na monitorach aktualna sytuacja meteo: podstawa
chmur, widzialność, prędkość i kierunek wiatru, temperatura.
W zasilaczach ładują się akumulatory kilku latarek, na biurku
leży lornetka. To centrum dowodzenia wszystkim, co się dzieje
na płycie lotniska. A jest to obszar ogromny - kilkaset hektarów.
Po odebraniu z wieży kontroli lotów informacji o lądującym samolocie, pada komenda do wszystkich służb przy którym stanowisku się zatrzyma. W głośniku słychać po kolei
potwierdzenie zrozumienia informacji. Krótko: pierwszy przyjął, trzeci przyjął, i tak dalej. Za numerem kryje się dana służba.
Polecenie wydaje dyżurny portu, który bezpośrednio współpracuje z marszałkami. To on tak naprawdę, gdy pełni dyżur,
„ma lotnisko na głowie“. Dyżurnych operacyjnych w katowickim porcie jest czterech.
Od tego momentu rusza cała machina. Nikt nikogo o nic nie
pyta. Wszyscy wiedzą co mają robić. Pracują według opracowanych, sprawdzonych procedur. To postawa bezpieczeństwa. Tu na kombinowanie „po swojemu“ nie ma miejsca.
Samolot przyziemił, skręca w drogę kołowania. Pilot
przed wskazanym stanowiskiem widzi marszałka, który ruchami rąk pokazuje jakie manewry ma wykonać. Znaki, jak
w kodzie marynarskim, są na całym świecie ściśle ustalone.
There are only very few armies in the world which can boast
having a Marshal in their ranks. However, all airports have several. Marshallers are in charge of aircraft from the moment
they land till their departure. Marshallers, also known as
Ground Control, are very easy to spot at an airport by their
bright yellow jackets and the signalling torches, or wands,
which bear a resemblance to the batons presented to army
marshalls – hence the similarity in titles.
At Katowice International Airport (KIA), there are 7 marshallers
working in shifts. The air-marshalling control centre is a glassed
office with a view over the entire airport. The office is quiet
with frequent bursts of information broadcast over the radio.
These short and precise bursts of information broadcast the
time of arrival of an aircraft and its port of origin. The monitors in the office display meteorological information such as
the cloud base, visibility, wind-speed and direction and ground
temperature. This is the control centre of everything that happens at ground level at the Airport – involving an awareness of
what is happening over several-hundred hectares.
When the information of a landing aircraft has been received
from the air-traffic control tower, the command is released as
to which bay the aircraft will be directed. Over the radio, one
by one, the ground control team and ground crew confirm receiving the information. The messages are short and succinct
‘number 1, affirmative‘, ‘number 2, affirmative‘ etc. The numbers denote each individual airport service for which this information is necessary. The command is given by the
dispatcher on duty who is in charge of coordinating the whole
airport. There are four dispatchers at KIA. From the moment a
command is given, the chain of procedures sets into motion.
Everybody knows exactly what to do and works within a very
precise set of guidelines which have been trialled, tested and
are fundamental for the security and safety of both aircraft and
airport.
Once the aircraft is on the ground and turns onto the taxiway,
the pilot sees the marshaller standing at the parking bay. Marshallers use hand signals to give directions to help manoeuvre
the aircraft into the correct position. The signals, like those
used at sea, are identical worldwide. When marshallers stand
with their hands straight up in the air, palms facing inwards,
the pilot knows that that is the aircraft’s parking bay. When
marshallers cross their hands above their heads, the plane
Za bezpieczeństwo naziemnego ruchu lotniczego
w katowickim porcie są odpowiedzialni:
Kierownik Działu Służby Dyżurnej: Karina Gołąb
Dyżurni Ruchu:
Marek Furgacz, Tomasz Jastrząb, Paweł Semrał
i Robert Ruszkowski
Marszałkowie:
Grzegorz Domarecki, Krzysztof Cembrzyński,
Wojciech Nowak, Marcin Reinisz, Przemysław
Czapla, Piotr Cichoń i Łukasz Ruchlewicz
Responsible for the ground control safety
at Katowice International Airport are:
Airport Operation Manager: Karina Gołąb
Dispatchers:
Marek Furgacz, Tomasz Jastrząb, Paweł Semrał,
Robert Ruszkowski
Marshallers:
Grzegorz Domarecki, Krzysztof Cembrzyński,
Wojciech Nowak, Marcin Reinisz, Przemysław
Czapla, Piotr Cichoń, Łukasz Ruchlewicz
SILESIA airport 1 (15) 2008
Czarek Orzech
stops. Chocks are inserted, and the handling agent connects
the plane with the ground power grid and greets the pilot. The
handling agent then establishes communication via interphone
and enquires as to any immediate needs – such as fuel or additional catering. Passengers alight, luggage disappears into
the terminal and the airport maintenance team moves in.
Soon, the procedure will be reenacted in reverse. Baggage will
be loaded, buses will deliver passengers to the plane, pilots
will check the plane’s weight and balance and the marshaller
will drop his arms and use the wands facing inwards to signal
the removal of the chocks – thus activating the start procedure.
The moment the wheels start to move, the flight start time is
recorded. If the start takes place within a minute of its scheduled timetable departure, the flight is on time. A moment later
and the flight is deemed to be late. Now, with the large number of low-cost airlines, turnaround times have dropped to
record lows. From the moment these flights land, it should
take no more than 30 minutes for the plane to be ready for
boarding. Particularly during peak hours – in the early mornings and evenings, the marshallers and airport maintenance
teams are rushed off their feet. If, however, due to inclement
weather conditions at other airports, there are more aircraft
landing at KIA, the dispatcher and marshallers don’t even have
a moment‘s break. Most importantly, everything still needs to
function according to procedures. No short cuts. London Bay
9, affirmative, push back at 7, affirmative, Paris at apron 3, affirmative, deicing for Rome, affirmative, the commands crisscrossing in the ether are only fully understood by the initiated.
These aren’t the only responsibilities of the dispatcher and
marshallers, there are many, many more. Their job-description
is a whole booklet of responsibilities, but they’re not to be seen
from the windows of the plane.
fot. Igor Popławski
To stanowisko (tu)
Identify gate
Zakręt w lewo
Turn left
Zatrzymaj się
Stop
lotnisko od zaplecza - część 2
Marszałek stoi z ramionami uniesionymi pionowo nad głową
i z dłońmi zwróconymi do środka. Pilot widząc taki znak wie,
że to jest dla niego wyznaczone stanowisko. Marszałek krzyżuje ręce nad głową, samolot staje. Podstawki blokujące koła
zostają podłożone, agent handlingowy otwiera klapkę w nosie
kadłuba, podłącza się do wewnętrznego telefonu i wita z kapitanem. Pyta co potrzeba: może paliwo, może dodatkowy catering, a może potrzebna jest inna usługa. Pasażerowie
wysiadają, bagaż znika w terminalu, na pokład wchodzi ekipa
sprzątająca. Za chwilę rozpocznie się procedura odwrotna: załadunek bagażu, autobus podwiezie pod trap pasażerów. Jeszcze tylko wyważenie samolotu i marszałek opuści ramiona,
a buławami skierowanymi na zewnątrz da znak, że podstawki
spod kół zostały usunięte. Rozpoczyna się procedura startu.
Gdy drgną koła, zostaje zapisana godzina startu. Jeśli wg rozkładu lotów nastąpi to nie później niż w ciągu minuty, oznacza to, że samolot wystartował o czasie. Chwilę potem
oznacza to już opóźnienie. Teraz w dobie tzw. linii niskokosztowych czas obsługi nabrał zawrotnego tempa. Od zatrzymania do startu wszystkie czynności muszą być wykonane do pół
godziny. Gdy samoloty w godzinach szczytu, to jest wcześnie
rano i wieczorem, lądują i startują co chwilę, trzeba się uwijać
jak w ukropie. Ale jeśli np. ze względu na złe warunki atmosferyczne na innym lotnisku lądują dodatkowe samoloty, to dyżurny z marszałkami nie mają ani chwili wytchnienia. Wszystko
musi się nadal odbywać według procedur, nic na skróty. Londyn na stanowisko 9 - zrozumiałem, push back na siódemkę
- zrozumiałem, Paryż na apron 3 - zrozumiałem, odladzanie
dla Rzymu - zrozumiałem. Tak krzyżują się w eterze zrozumiałe
tylko dla fachowców komendy. To nie wszystkie obowiązki dyżurnych i marszałków, jest ich znacznie więcej. Zakres prac to
spora broszura, ale ich z okna samolotu nie widać.
the Airport - Behind the Scenes - Part 2
17
ludzie MPL Katowice
the people of Katowice International Airport
18
W trosce
o bezpieczeństwo
Out of concern for safety
fot. Piotr Adamczyk
Z PIOTREM UCHROŃSKIM, KIEROWNIKIEM DZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA W GÓRNOŚLĄSKIM
TOWARZYSTWIE LOTNICZYM S.A. - FIRMIE ZARZĄDZAJĄCEJ MIĘDZYNARODOWYM PORTEM LOTNICZYM KATOWICE W PYRZOWICACH - ROZMAWIA PIOTR ADAMCZYK.
PIOTR ADAMCZYK TALKS WITH PIOTR UCHROŃSKI, THE MANAGER OF THE DEPARTMENT OF AIRPORT SECURITY FOR THE UPPER SILESIAN AVIATION GROUP, WHICH
MANAGES KATOWICE INTERNATIONAL AIRPORT (KIA) IN PYRZOWICE.
Piotr Adamczyk: Jakie są najważniejsze zadania kierownika
Działu Bezpieczeństwa GTL S.A.?
Piotr Uchroński: Kierownik Działu Bezpieczeństwa
GTL S.A. odpowiedzialny jest za to, aby pasażerowie korzystający z usług naszego portu czuli się bezpiecznie.
Moim obowiązkiem jest stać na straży regulacji prawnych,
które dotyczą bezpieczeństwa na lotnisku. Poza tym monitoruję pracę podległych mi służb. Odpowiedzialny jestem także za systematyczną realizację programu szkoleń
i ćwiczeń.
PA: Jakie służby podlegają Panu bezpośrednio?
PU: Bezpośrednio podlega mi Służba Ochrony Lotniska,
Administrator Systemu Przepustkowego oraz Specjalista
ds. Szkoleń. Ponadto ściśle współpracuję z pozostałymi
służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, tj. ze
Strażą Graniczną oraz Policją.
PA: Czy podział kompetencji pomiędzy tymi służbami jest
jasno określony?
PU: Tak, oczywiście. Służba Ochrony Lotniska (SOL) odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo na lotnisku zarówno
w części ogólnodostępnej, jak i zastrzeżonej. Straż Graniczna odpowiada za bezpieczeństwo w obrębie przejścia
granicznego. Policja wspiera SOL w zapewnieniu bezpieczeństwa w strefie ogólnodostępnej lotniska oraz odpowiada za bezpieczeństwo w jego pobliżu.
PA: W zeszłym roku na pyrzowickim lotnisku Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) przeprowadził obowiązkową certyfikację portu. Czy w trakcie certyfikacji brane są
pod uwagę także kwestie związane z bezpieczeństwem?
PU: Przy przeprowadzaniu certyfikacji naszego portu, kontrolerzy z Departamentu Ochrony i Ułatwień ULC zwracali
baczną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem
na lotnisku. Głębokiej analizie i inspekcji zostało poddane
zarówno formalne, jak i realne realizowanie przez Dział
Bezpieczeństwa przepisów prawnych, dotyczących kwestii
Piotr Adamczyk: What are the most important tasks assigned to the
manager of the Department of Airport Security?
Piotr Uchroński: One of the main responsibilities of the manager of
the Department of Airport Security is to make sure that passengers
feel safe at our airport. It’s my duty to ensure that all airport personnel abide by the laws and regulations of airport security. Apart from
that, I’m also in charge of monitoring my staff and of implementing
the professional development and training programme to keep all my
staff up to date on new developments in security and safety.
PA: Which airport services come under your authority?
PU: The Airport Security Service reports directly to me, as do the Airport Identification Administrator and Training and Professional Development Coordinator. Also, we work very closely with other airport
services responsible for security, such as border guards and the police.
PA: Do each of the security authorities have clearly defined roles and
responsibilities?
PU: Yes, of course. The Airport Security Service is in charge of security in both public access areas and secure zones. Border guards are
responsible for security at the border crossings themselves and the
police act as support for the Airport Security Service in terms of safety
in the public access areas and in the immediate vicinity of the airport.
PA: Last year the Civil Aviation Authority (CAA) carried out compulsory documentation and certifications at KIA. Were issues such as security also closely scrutinised?
PU: One of the most important aspects of the CAA’s certification procedures was checking airport security. The Security Service went
through a very thorough analysis and inspection in terms of both formal documentation and the extent to which the Airport Security Service carried out these procedures. In fact, the Airport Security Service
passed the CAA certification with flying colours.
PA: Does the airport often face critical situations?
PU: Unattended luggage, which is deemed to be a threat to airport security and therefore automatically triggering a whole string of security
procedures is, unfortunately, quite a common occurrence at the Airport. The worst thing about this is the fact that these procedures
SILESIA airport 1 (15) 2008
Piotr Uchroński pełni funkcję kierownika Działu Bezpieczeństwa w MPL Katowice. Żonaty. Ma 29 lata. Ukończył
Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz liczne kursy z zakresu bezpieczeństwa na lotniskach w prestiżowych
ośrodkach w Polsce i Europie.
Piotr Uchroński (29) is the Manager of the Airport Security Department at Katowice International Airport. Piotr
finished his studies at the University of Silesia and has
completed many courses at prestigious institutions both
in Poland and abroad regarding safety and safety procedures.
SILESIA airport 1 (15) 2008
involve a large number of staff and therefore, costs. This is why
I appeal to all passengers to always keep their luggage with them
and not to leave any luggage unattended at any time. This will help
us avoid unnecessary stress for both the passengers and also the
Airport Security Services, who are acutely aware of the potentially
dangerous situations unattended luggage can pose.
PA: Are there any investments planned in 2008 for the expansion
of the Airport’s infrastructure in terms of security?
PU: This year we’re planning to open a new, second, office for the
Airport Security Service. It will definitely improve working conditions
for our staff in the airside secure zone.
PA: How has the increase in passenger volume at Katowice International Airport influenced the way the Department of Airport Security functions?
PU: The increase in passenger numbers and, therefore, people seeing off these passengers, means that it’s even more necessary to
monitor the situation in both the public access areas and the secure
zone so that we can react as quickly as possible to any potential security threats. Also, the increased passenger volume has required us
to improve the standard of the safety inspection devices such as the
x-ray machines of both checked and hand luggage.
PA: What are the challenges facing the Department of Airport Security in the near future?
PU: I don’t think there are going to be any drastic changes. Fulfilling our daily responsibilities to the best of our ability is challenge
enough – and our aim, first and foremost, is to offer the passengers of Katowice International Airport the highest level of safety
available.
ludzie MPL Katowice
bezpieczeństwa w porcie lotniczym. Ta niezwykle ważna
kontrola wypadła dla nas zdecydowanie pomyślnie.
PA: Czy na lotnisku często dochodzi do sytuacji kryzysowych?
PU: W MPL Katowice stosunkowo często mamy do czynienia z sytuacjami kryzysowymi, spowodowanymi pozostawionym bez opieki bagażem. Każdą taką sytuację
traktujemy jako kryzysową i uruchamiamy wszelkie procedury przewidziane w tym przypadku. Związane są one
z ogromnym zaangażowaniem służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo oraz niemałym kosztem. Dlatego zwracam się z apelem do pasażerów, aby nie pozostawiali
na lotnisku bagażu bez opieki. Pozwoli to uniknąć zarówno
służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na lotnisku,
jak i samym pasażerom niepotrzebnych nerwów.
PA: Czy w bieżącym roku planowane są inwestycje związane z rozbudową infrastruktury lotniska, wpływające
na bezpieczeństwo?
PU: W tym roku planujemy budowę nowego posterunku
nr 2. Oddanie go do użytku zdecydowanie zwiększy wygodę pracy funkcjonariuszy Służby Ochrony Lotniska,
a także umożliwi przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa osób pracujących w strefie zastrzeżonej MPL Katowice w bardziej komfortowych warunkach.
PA: W jaki sposób wzrost ruchu pasażerskiego w MPL Katowice wpływa na zmiany sposobu funkcjonowania Działu
Bezpieczeństwa GTL S.A.?
PU: Wzrost liczby pasażerów, co wiąże się także ze wzrostem liczby osób odprowadzających powoduje, że musimy
jeszcze uważniej monitorować sytuację zarówno w strefie
ogólnodostępnej, jak i zastrzeżonej MPL Katowice tak, aby
jak najszybciej móc reagować na sytuacje z punktu widzenia bezpieczeństwa niepożądane. Ponadto wraz ze
wzrostem ruchu pasażerskiego przepisy obligują nas
do podnoszenia standardów urządzeń kontroli bezpieczeństwa, m.in. rentgenów, służących do kontroli bagażu
rejestrowanego i podręcznego.
PA: Jakie wyzwania czekają Dział Bezpieczeństwa GTL S.A.
w najbliższym czasie?
PU: Myślę, że w tym temacie nic się nie zmieni. Wystarczającym wyzwaniem dla nas jest codzienna, sumienna
praca, której najważniejszym celem jest zapewnienie pasażerom MPL Katowice bezpieczeństwa na najwyższym
światowym poziomie.
the people of Katowice International Airport
19
reklama
S U D O K U
competition
konkurs
20
ROZWIĄZANIE KONKURSU
Obok publikujemy rozwiązanie konkursu SUDOKU Z MPL KATOWICE z poprzedniego numeru „Silesia Airport”. Spośród
wielu nadesłanych rozwiązań, za które serdecznie dziękujemy,
wyłoniliśmy pięć pierwszych osób, które przesłały do nas prawidłowe rozwiązanie. Są to (w kolejności zgłoszeń): Stanisława
Litwin (Zabrze), Paweł Krzeszowiak (Żory), Piotr Osiecki (Chorzów), Magdalena Białas (Siemonia) i Michalina Pierchała (Rybnik). Laureatom gratulujemy i jak zawsze prześlemy nagrody!
COMPETITION RESULTS
Published alongside is the correct solution to the SUDOKU AT
KATOWICE AIRPORT competition from the previous issue of
‘Silesia Airport’. From the many correct entries, the first 5 correct prize-winning entries were sent in by (in the order being
received): Stanisława Litwin (Zabrze), Paweł Krzeszowiak
(Żory), Piotr Osiecki (Chorzów), Magdalena Białas (Siemonia)
and Michalina Pierchała (Rybnik). Congratulations! We hope
you enjoy your prizes!
9 1
8
6
3
9
5
2
6
1
4
7
3
8 6
5 4 2
7
3 7
1
2 3 5
9
6
8
1
7
9 4
8
5
2
4
2 7
5
4 9 8
6 1
3
4
9
1
3 7
6
2
8
5
7
3
8
1
6 2
4
5
9
5 1
9
7
4
3
8
2
6
6
4
8
5
9
1
3
7
2
NOWY KONKURS / NEW COMPETITION
Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu SUDOKU Z MPL KATOWICE! Tym razem proponujemy Państwu trudniejszy, trzeci
poziom gry. Dla pierwszych 5. osób, które prześlą do
31 marca 2008 r. na adres [email protected] prawidłowe
rozwiązanie, mamy nagrody. Prosimy pamiętać o podawaniu
imienia, nazwiska i adresu pocztowego biorących udział
w konkursie.
ZASADY GRY SUDOKU: Kwadratowy diagram gry podzielony
jest na 9 kwadratów, a każdy z nich na 9 kolejnych. Zadaniem
gracza jest wypełnienie wszystkich 81. kwadratów cyframi
od 1 do 9. W każdym rzędzie i każdej kolumnie dana cyfra
może wystąpić tylko raz. Podobnie w każdym z 9. większych
kwadratów: cyfry nie mogą się w nich powtarzać.
www.grasudoku.pl
Take part in the new edition of the SUDOKU AT KATOWICE
AIRPORT competition! In this issue, we've increased the degree
of difficulty of the Sudoku puzzle to the third level. The first 5
correct entries received at [email protected] by 31st March
2008, will receive prizes. In order to determine the winning
entries as quickly as possible, please don't forget to supply your
full name and postal address.
SUDOKU RULES: Sudoku involves a grid of 81 squares. The grid
is divided into 9 blocks, each containing 9 squares. The rules
of the game are simple: each of the 9 blocks has to contain the
numbers 1-9 within its squares. Each number can only appear
once in any row, column or box.
www.grasudoku.pl
SILESIA airport 1 (15) 2008
2
8
9
5
3
7
6
4
2
8
7
5
1
2
1
6
2
8
7
7
6
9
7
3
5
1
4
7
9
5
7
8
1
8
events
wydarzenia
22
Z inicjatywy członków klubu artystycznego „Piwnica Zamkowa”, działającego pod egidą Stowarzyszenia Sztuka Teatr,
w 1999 roku powołano do życia festiwal „Bielska Zadymka Jazzowa”. Rozszerzyła ona wachlarz przedsięwzięć kulturalnych,
realizowanych przez Stowarzyszenie, o projekty muzyczne.
Urokliwe miejsca Podbeskidzia, niepowtarzalna atmosfera koncertów oraz oczywiście gwiazdy światowego jazzu stały się
magnesem dla fanów tej muzyki z kraju i zagranicy. Dzięki tym
atutom festiwal w dość krótkim czasie stał się jedną z „kultowych” imprez tego typu w kraju. W 2006 roku czytelnicy i krytycy miesięcznika „Jazz Forum” uznali bielski festiwal za jedno
z najważniejszych wydarzeń jazzowych w Polsce.
Charlie Haden BZJ 2007, fot. Henryk Malesa
Szusowanie
i jazzowanie
zimowe atrakcje Bielska
Hank Jones BZJ 06, fot Grzegorz Pastwa
Saskia Laroo Meets Funk De Nite 2007
fot. Karolina Pustelnik-Fojcik
W dotychczasowych dziewięciu odsłonach „Zadymki” wzięło
udział 445. wykonawców z 24. krajów. Na różnych bielskich
scenach, m.in. Teatru Bielskiego, Teatru Banialuka, Schroniska
na Szyndzielni czy „Piwnicy Zamkowej”, wystąpili: Terence
Blanchard, Kevin Mahogany, Joe Lovano, Roy Hargrove, Dawid
Murray, Arild Andersen, Saskia Laroo, Till Broenner, Roberta
Gambarini, Henri Terier, Urszula Dudziak, Hanna Banaszak,
Ewa Bem, Anna M. Jopek, Jan Ptaszyn Wróblewski, Michał
Urbaniak, Tomasz Stańko, Leszek Możdżer oraz wielu innych.
Atrakcją „Bielskiej Zadymki Jazzowej” stały się nocne jam sessions w „Piwnicy Zamkowej”, podczas których młodzi adepci
jazzu mają możliwość zagrać z gwiazdami. „Zadymkowym”
koncertom towarzyszą zmagania młodych muzyków i wykonawców jazzu, walczących o Nagrodę Główną Festiwalu. Stowarzyszenie przyznaje również nagrodę artystyczną „Anioł
Jazzowy” dla wyjątkowych osobowości Festiwalu, ufundowaną
przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała.
Od pięciu lat festiwal dynamicznie się rozwija, gdyż znalazł wyjątkowego sponsora - Grupę Lotos S.A., który nie szczędzi pieniędzy i pomocy przy organizowaniu kolejnych edycji
„Zadymki”. Festiwal przyjął również nową nazwę: „Lotos Jazz
Festival - Bielska Zadymka Jazzowa”.
Jubileusz dziesięciolecia zobowiązuje, dlatego na tegorocznych
koncertach zagrają renomowani wykonawcy oraz będą miały
miejsce wyjątkowe koncerty i imprezy towarzyszące. Wydarzeniem na światową skalę będzie niewątpliwie jedyny w Europie koncert z jakim wystąpi w Bielsku–Białej Wayne Shorter
Quartet.
Planując zimowe szaleństwa w Szczyrku czy Wiśle warto więc
znaleźć czas na jazzowe atrakcje, które w dniach
15-24 luty 2008 r. będzie można oglądać na bielskich scenach.
Szczegółowy program koncertów i imprez towarzyszących
znajduje się na stronie www.zadymka.pl
Jacek Cwetler
BZJ 2004 Teatr Polski, fot. Anna Pekala
Skiing and Jazz
Winter Attractions
in Bielsko
magazine ‘Jazz Forum’ unanimously voted the festival in Bielsko
as one of the most important events in the jazz calendar in
Poland. 445 performers from 24 different countries have taken
part in the 9 annual festivals thus far. Internationally acclaimed
artists such as Terence Blanchard, Kevin Mahogany, Joe Lovano, Roy Hargrove, David Murray, Arild Andersen, Saskia
Laroo, Till Broenner, Roberta Gambarini, Henri Terier, Urszula
Dudziak, Hanna Banaszak, Ewa Bem, Anna M.Jopek, Jan
Ptaszyn Wróblewski, Michał Urbaniak, Tomasz Stańko, Leszek
Możdżer and many others, have performed at the festival concert venues in Bielsko such as The Bielsko Theatre, Teatr Banialuka, the Szyndzielnia Hostel and Piwnica Zamkowa. The
all-night jam sessions at the Piwnica Zamkowa have, for many,
become the highlight of the festival. These jam sessions give
young up-coming jazz musicians the chance to play with the
stars of the festival, who are all vying for the main prize of the
festival. The Association also grants a prize, the ‘Jazz Angel’ to
the festival’s most distinctive performer. The prize is funded by
the President of Bielsko-Biała.
For the last 5 years, the festival has dynamically expanded due
to the fact that it attracted a major sponsor in the Lotos Group,
which does all it can to not only fund, but also help in the organisation of the festival. In fact, the festival will be renamed
‘Lotos Jazz Festival- Bielska Zadymka Jazzowa’.
With its 10th anniversary coming up, there is an expectation of
an even more spectacular festival than usual. This year’s festival will not let anybody down – not only will there be worldfamous stars performing, but there will also be a multitude of
jazz concerts and other cultural and social events accompanying them. This world-class festival will undoubtedly be a oneof-a-kind in Europe because it will present the only European
performance of the Wayne Shorter Quartet.
So, if you’re planning a winter escape to Szczyrk or Wisła, it’s
worth taking some time out to visit the festival from the 15-24th
February 2008. For more details regarding the concert and other
events scheduled for the festival, visit www.zadymka.pl
SILESIA airport 1 (15) 2008
Nils Peter Molvaer 2006, fot. Krzysztof Szafraniec
Roy Hargrove w Piwnicy Z BZJ 2004
fot. Aleksander Lenart
events
„The Bielsko Jazz Blizzard – International Jazz Meeting“ was
established in 1999 on the initiative of the members of the
„Piwnica Zamkowa“ (Castle Cellar – eng.) Jazz club under the
auspices of the Sztuka Teatr Association. The festival augmented
the Association‘s cultural undertakings in terms of music ventures. The charming foothills of the Beskid Mountains, together
with the unique concert atmosphere and, naturally, the stars of
the international jazz scene, have become a magnet for fans of
this genre from Poland and beyond. Due to this perfect concert
recipe, the festival, in a relatively short period of time, has become one of the most popular events of this type in the country. In 2006, both readers and music critics of the monthly
wydarzenia
23
24
Orzech w niebie - podniebne opowieści Czarka Orzecha
Orzech in heaven - the soaring tales of Czarek Orzech
City Port Katowice
Kiedy jadąc katowicką ulicą Lotnisko mijamy zabudowania
Aeroklubu Śląskiego, trudno uwierzyć, że niespełna 80 lat
temu był to jeden z najnowocześniejszych międzynarodowych terminali lotniczych w Polsce. Doskonała lokalizacja,
zaledwie cztery kilometry od miejskiego rynku, a obecnie tuż
przy autostradzie A-4, od początku była zarazem wielkim
atutem, jak i przekleństwem. O grunt o powierzchni
ok. 90 ha zabiegało i zabiega wielu, ale na szczęście do tej
pory teren zachował swój lotniczy charakter.
Terminal jest dziś tylko w części wykorzystywany przez pilotów-amatorów, pozostałą powierzchnię wynajmują różnego
rodzaju firmy. Niebawem wszystko ma się zmienić. Jest
szansa, aby na powrót lądowały tu samoloty z całej Europy,
tzw. General Aviation. Lotnisko na Muchowcu nie może już
służyć tylko celom aeroklubowym. Przy obecnie dynamicznie
rozwijającym się ruchu pasażerskim, przed możliwością rozegrania spotkania piłkarskiego w ramach Euro 2012
na Stadionie Narodowym, powinno stać się City Portem
z prawdziwego zdarzenia. Podjęte kilkanaście miesięcy temu
działania Zarządu Aeroklubu Śląskiego zmierzają ku temu
celowi. Jest już gotowa koncepcja wybudowania nowej
drogi startowej oraz zaplecza technicznego.
Rozwojem City Portu są zainteresowane wojewódzkie władze samorządowe i miasta Katowice. Aby nie tracić czasu,
od kilku miesięcy zwożona jest ziemia w celu zrekultywowania i podniesienia terenu. W tej sprawie zawarte zostało
stosowne porozumienie z prezydentem Katowic. Zlecono
opracowanie areonautyczne tzw. przeszkód rozległych, aby
SILESIA airport 1 (15) 2008
Driving along the aptly named ‘Lotnisko’ (airport – eng) Street in
Katowice, we pass buildings belonging to the Silesian Aero Club.
It’s hard to believe that a little under 80 years ago this was one of
the most modern international aircraft terminals in Poland. With its
fantastic location only 4km from the centre of Katowice and now,
right alongside the A-4 Motorway, this localisation has, from the
very beginning, been both its chief asset and largest curse. Many
have attempted to take over the 90ha property but luckily, it has
managed to retain its aviation character.
Today, only a small part of the existing terminal is utilised by amateur pilots, the rest of which is rented out to a wide variety of
firms. This, however, is all about to change. There is a chance that
the airport will be reopened and available to cater for every type of
light aircraft, General Aviation, from all over Europe. The airport at
Muchowiec cannot remain simply to serve as the headquarters for
the Aero Club. With the dynamic rate at which passenger volume
is increasing, and the fact that the National Stadium in Chorzów
may be one of the hosting stadiums of Euro2012, the airport
should be remodelled to become the City Port. In actual fact, over
a year ago, the management of the Silesian Aero Club initiated the
process for the airport to become just that. Plans already exist to
build a new runway and base. Katowice City Council has expressed
an interest in the development of a City Port, with an agreement
having already been drawn up with the President of Katowice. For
several months already, soil has been delivered to the area to restructure the landscape in preparation for the building of the runway. Similarly, aeronautical studies have already been ordered in
terms of eg. researching presumed hazards so that in the future,
planes will be able to take off and land safely.
Should everything go to plan, Katowice will have two fully-operational airports - a larger airport at Pyrzowice and a smaller one,
catering for General Aviation, at Muchowiec. Everyone is set to
benefit from this development. The members of the Silesian Avia-
Czarek Orzech
tion Group, who founded the airport at Muchowiec in the 1920s,
will see their dreams become reality. Not many people are aware
of the fact that it was from Katowice, that the first international
LOT Polish Airlines flight to Vienna via Brno was initiated. Currently,
with the opening of the skies resulting in a greater ease in air travel,
Katowice is in desperate need of a City Port, so that the Silesian region can strengthen its position as one of the most progressive
areas in Poland, and Europe. The overall perception of the region
should be regarded as one of a dynamic and modern economy as
well as being a centre for culture and tourism.
Krzysztof Michalik and Marcin Konieczny from ‘Konstruktor’ – a
construction design company from Chrzanów have been recruited
to develop the overall design of Air Park Katowice. They agree that
it is an incredibly interesting, albeit challenging, project.
They stress that much thought needs to go into the planning stage
of the project and that a substantial amount of material is needed
to encourage discussion regarding the site’s investment potential,
in order for this project to fit in with the Silesian agglomeration’s
program of development. As plans already exist for the creation of
a Silesian conurbation – a common governing body for the all the
cities in the agglomeration, an airport of this type will become a
necessity in the very near future. The concept suggested by Michalik and Konieczny takes into consideration not only the building of
a new runway, passenger terminal and aircraft support facilities,
but also business and recreation centres.
The design is bold and, according to Michalik, links the new with
the old. The historical airport buildings will remain, however,
housed within the new modern structure. Steel and glass will dominate the surroundings and will include hotels, conference centres,
shopping centres, galleries, and, owing to its unique location, a
new Emergency Service Centre including mediflight, fire and police
bases. At the other end of the airport, however, a new recreational
complex is being planned in the vicinity of the forest and reservoir,
which would include a pier and marina, tennis courts, football
fields, bike tracks and a hill for beginner paragliders on one side
and sledding on the other. The Silesian Aero Club would also move
its headquarters to the new complex.
Naturally, the undertaking of a bold plan such as this one requires
solid financial backing and steps have already been taken to secure funds. More importantly, however, is the restructuring of the
airport’s managing body. The Silesian Aero Club holds perpetual
guardianship over the site and it is still too early to predict how
this will change in the future. Jarosław Szołtysek, director of the
Aero Club stresses that this matter is not extremely important at the
present, however several variants are being considered. What is essential, though, is the development of a solid plan to minimise time
wastage. The dynamic increase in light aircraft volume is proof that
a new airport must be constructed. We can only keep our fingers
crossed!
Orzech w niebie
w przyszłości mogły bezpiecznie startować i lądować samoloty. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Katowice będą miały dwa porty lotnicze: duży w Pyrzowicach
i mniejszy, dla małych samolotów General Aviation. Zyskają
na tym wszyscy. Spełnią się marzenia założycieli tego lotniska, członków Śląskiego Towarzystwa Lotniczego, którzy
pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku wybudowali
lotnisko na Muchowcu. W tamtych latach, o czym mało kto
już pamięta, PLL LOT uruchomił właśnie z Katowic pierwszą
swoją linię zagraniczną przez Brno do Wiednia.
Obecnie, po otwarciu nieba, kiedy latanie stało się prostsze,
Katowice Potrzebują City Portu, aby województwo śląskie
umocniło pozycję jednego z centrów rozwoju cywilizacyjnego Polski i Europy. Województwo powinno być postrzegane jako obszar dynamicznej i nowoczesnej gospodarki,
turystyki i centrum kulturalnego.
Inżynierowie Krzysztof Michalik i Marcin Konieczny z Biura
Projektowego „Konstruktor” w Chrzanowie podjęli się próby
stworzenia założeń przyszłego Air Parku Katowice. Jak sami
podkreślają jest to propozycja do zastanowienia. Wyszli bowiem z założenia, że potrzebny jest materiał do dyskusji
nad koncepcją opracowania możliwości inwestycyjnych terenu lotniska Muchowiec, aby później włączyć ją do programu rozwoju aglomeracji śląskiej. Ponieważ w planach
jest stworzenie konurbacji śląskiej, czyli najprościej ujmując
wspólnego zarządu nad głównymi miastami aglomeracji,
lotnisko takie w najbliższej przyszłości stanie się koniecznością. Zaproponowana przez Michalika i Koniecznego koncepcja zakłada nie tylko wybudowanie nowej drogi
startowej, terminala pasażerskiego i zaplecza technicznego,
ale także centrów aktywności gospodarczej i miejsc rekreacyjnych. Projekt jest niezwykle śmiały i – jak mówi
K. Michalik – zakłada on połączenie starego z nowym. Historyczne zabudowania terminalu byłyby we wnętrzu nowoczesnego kompleksu urbanistycznego. Dominowałaby
stal i szkło. W tej części znalazłyby się tzw. strefy aktywności, tj. hotele, centra kongresowe i handlowe, galerie oraz
– ze względu na doskonałe położenie – nowoczesne centrum kryzysowe z bazą lotnictwa sanitarnego, pożarniczego
i policyjnego. Natomiast po drugiej stronie lotniska,
przy parku leśnym w rejonie zbiornika wodnego, powstałby
kompleks sportowo-rekreacyjny z molem, przystanią, kortami tenisowymi, boiskami piłkarskimi, ścieżkami rowerowymi, górką do nauki paralotniarstwa z jednej strony,
a do jazdy na sankach z drugiej. Tam też przeniósłby swoją
siedzibę Aeroklub Śląski.
Oczywiście realizacja tak śmiałego planu wymaga sporych
nakładów finansowych, o które już podjęto starania, ale
przede wszystkim zmiany struktury zarządzania lotniskiem.
Aeroklub Śląski jest jego wieczystym użytkownikiem. Jak to
będzie w przyszłości wyglądało jeszcze za wcześnie mówić.
Dyrektor Aeroklubu, Jarosław Szołtysek podkreśla, że to
w tej chwili nie jest aż tak istotne, ale rozpatrywane są różne
warianty. Najważniejsze, aby idea trafiła na dobry grunt, aby
nie zmarnować czasu. Już obecny, dynamicznie wzrastający
ruch małych samolotów dowodzi, że lotnisko w nowym
kształcie musi powstać. Nic, tylko trzymać kciuki!
Orzech in heaven
25
reklama
Visiting Poland? Need a car? Just call !
+48 (0)32 350 14 50
fot. archiwum Aeroklubu Śląskiego w Katowicach, Lotnisko Muchowiec
photo archive of the Silesian Flying Club in Katowice, Muchowiec Airfield
SILESIA airport 1 (15) 2008
Katowice Kraków Wrocław Warszawa Łódź Gdańsk
w w w . j o k a . c om. p l
26
INWESTUJ
W DĄBROWIE
GÓRNICZEJ
INVEST IN
DĄBROWA
GÓRNICZA
Śródmieście Dąbrowy Górniczej / The Centre of Dąbrowa Górnicza
BLISKO 300 HEKTARÓW TERENÓW DLA INWESTORÓW
obejmuje oferta naszego miasta. Nowe ZAKŁADY PRODUKCYJNE mogą być jeszcze lokowane w strefie przemysłowej,
w sąsiedztwie ArcelorMittal Poland, Korea Fuel-Tech, Ficomirrors Poland. Proponujemy około 11 ha działkę z dostępem
do podstawowej infrastruktury technicznej, położoną kilkaset
metrów od drogi krajowej Kraków–Wrocław. Kilkanaście nowych działek o zróżnicowanej powierzchni będzie do dyspozycji inwestorów na obszarze inwestycyjnym Tucznawa.
Zakłady USŁUGOWE lokowane mogą być w zależności od koncepcji inwestora tak w centralnej części miasta, jak i w jego
„zielonych dzielnicach”. Pod zorganizowane BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE proponujemy kilkuhektarowe działki położone m.in. w dzielnicy Ząbkowice.
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE objęte ofertą inwestycyjną
świetnie nadają się do uruchomienia usług komercyjnych,
oświatowych, galerii itp.
ULGI PODATKOWE
zyskują przedsiębiorcy inwestujący na obszarach Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która w naszym mieście posiada ponad 170 ha. SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA niebawem obejmie kolejne 100 ha terenów inwestycyjnych.
WSPIERAMY NOWE INWESTYCJE
Zgodnie z lokalnym prawem (uchwała Rady Miejskiej) prowadzący działalność gospodarczą na terenie Dąbrowy Górniczej
mogą uzyskać zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych
inwestycji. Wysokość ulg uzależniona jest od wartości inwestycji oraz liczby tworzonych miejsc pracy.
SILESIA airport 1 (15) 2008
ALMOST 300ha OF LAND FOR INVESTORS
New PRODUCTION PLANTS can still be accommodated within
the industrial zone near ArcelorMittal Poland, Korea Fuel-Tech
and Ficomirrors Poland. We suggest plots of approximately
11ha, with access to basic infrastructure and only several-hundred metres from the Kraków-Wrocław national highway. Several new plots of many different sizes will be available to
investors in the Tucznawa investment area . Companies offering SERVICES can be accomodated in the centre of the city as
well as in its green suburbs. For HOUSING DEVELOPERS we
suggest plots in eg the suburb of Ząbkowice.
DEVELOPED REAL ESTATE - perfect for commercial or educational ventures, as well as galleries etc.
TAX REBATES
Available for businesses investing within the Katowice Special
Economic Zone – of which our city has over 170ha. In the near
future, a further 100ha in the SPECIAL ECONOMIC ZONE will
be available for investors.
We SUPPORT NEW INVESTMENTS
In accordance with local laws, persons opening new businesses
in Dąbrowa Górnicza will be exempt from paying land tax, as
part of the regional support programme for the development
of new investments. The rebate is dependant on the value of
the investment and the number of new workplaces created.
THE CITY‘S ASSETS
According to businesspeople, Dąbrowa Górnicza’s biggest
asset is its convenient location at the crossroads of the CieszynGdańsk and Kraków-Wrocław national highways as well as the
ATRAKCJE
Dąbrowa Górnicza to również świetne miejsce do rekreacji
i wypoczynku. Spośród innych miast aglomeracji wyróżnia nas
największy w regionie kompleks czterech jezior Pogoria. W naszym mieście ma swój początek Pustynia Błędowska, tzw. Polska Sahara – jedyny w Europie zespół piasków śródlądowych
z roślinami przypominającymi afrykańską sawannę. W sąsiedztwie do dyspozycji naszych gości jest Jura Krakowsko-Częstochowska z malowniczymi skałkami wapiennymi, jaskiniami
i ruinami średniowiecznych zamków.
ZAPRASZAMY DO DĄBROWY GÓRNICZEJ
Inwestujesz? Planujesz budowę nowego zakładu? Szukasz budynku do adaptacji? Zapraszamy do Dąbrowy Górniczej. Zaproponujemy właściwą lokalizację dla realizacji Twoich
zamierzeń.
Szczegółowa oferta inwestycyjna:
www.dabrowa-gornicza.com
Obsługa inwestora:
tel.: 032 295 68 85
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
OFERTA INWESTYCYJNA – KAZDĘBIE
nieruchomość gruntowa niezabudowana
Położenie: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona
przy drodze nr 9, prowadzącej do dzielnicy Łosień (w odległości ok. 1000 m wjazd na drogę szybkiego ruchu relacji Kraków
–Katowice). Działka objęta granicami Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Sosnowiecko–Dąbrowskiej.
W otoczeniu zakłady przemysłowe: ArcelorMittal Poland S.A.,
Ficomirrors, Korea Fuel-Tech.
SILESIA airport 1 (15) 2008
Katowice Special Economic Zone, Sosnowiec-Dąbrowa Subzone. The huge economic development potential is enhanced
by: the nearby Euroterminal, which will be expanded to accommodate wider tracks thus allowing for convenient rail
transportation to the Ukraine and Russia, and Asia (incl.
China), and the opening of the Expo Silesia exhibition centre,
less than 1km from the centre of Dąbrowa Górnicza.
ATTRACTIONS
Dąbrowa Górnicza is also a great place for rest and recreation.
What makes our city stand out from the rest of the agglomeration is the largest lake complex in the region – the Pogoria,
the ‘Polish Sahara’ (Błędowska Desert) – Europe's only landlocked sandy expanse covered with foliage reminiscent of the
African Savannah. Also nearby is the Kraków-Częstochowa
Jurassic Upland Chain with its picturesque limestone formations, caves and ruins of medieval castles.
Pogoria III – tereny rekreacyjne Dąbrowy Górniczej
Pogoria III – recreational areas of Dąbrowa Górnicza
INVITATION
Are you an investor? Are you planning to build a new plant?
Looking for new premises? We’d love to invite you to Dąbrowa
Górnicza. We’ll show you the perfect location to suit your needs.
For more information for investors:
www.dabrowa-gornicza.com
Investment hotline:
ph: +48 32 295 68 85
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
INVESTMENT OFFER – KADZĘBIE
undeveloped block of land
Location: This undeveloped block of land is situated on Road
9 leading to the suburb of Łosień (approximately 1km from
Park Wodny „Nemo Wodny Świat” – oferta rekreacyjna Dąbrowy Górniczej
'Nemo's Underwater World' Aquapark – recreation in Dąbrowa Górnicza
local
ATUTY MIASTA
zdaniem przedsiębiorców to przede wszystkim: dogodne położenie Dąbrowy Górniczej u zbiegu dróg krajowych Cieszyn
–Gdańsk i Kraków–Wrocław oraz Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna, Podstrefa Sosnowiecko–Dąbrowska.
Ogromne możliwości dalszego gospodarczego rozwoju wyznaczają: zlokalizowany w sąsiedztwie Dąbrowy Górniczej
Euroterminal, który po rozbudowie, wykorzystując tzw. szeroki
tor, umożliwi dogodny transport koleją towarów na Ukrainę
i do Rosji oraz Azji, w tym do Chin, a także uruchomione niespełna 1 kilometr od śródmieścia nowoczesne centrum wystawienniczo–targowe Expo Silesia.
region
27
local
region
28
Panorama Dąbrowy Górniczej – Centrum Administracyjne (mieści Urząd Miejski, Sąd Rejonowy i Prokuraturę Rejonową)
A view of Dąbrowa Górnicza – Central Administration District (Municipal Council, Regional Court and Regional Prosecutor's Office)
Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej – KW 24756.
Powierzchnia: 10 ha 81 a 26 m2
Oznaczenia geodezyjne: działka oznaczona nr 2274; karta
mapy 6. Obręb geodezyjny: 0012 – Strzemieszyce Małe.
Opis nieruchomości: działka o kształcie wielokąta, niezabudowana, niezagospodarowana. Teren płaski, porośnięty pojedynczymi samosiejkami krzewów.
Uzbrojenie: podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej w pobliżu terenu inwestycyjnego.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjno-usługowa, obiekty i urządzenia produkcyjne, składy, magazyny;
the Kraków-Katowice Motorway), within the boundaries of the
Katowice Special Economic Zone, Sosnowiec-Dąbrowa Subzone, near the plants of ArcelorMittal Poland, Korea Fuel-Tech
and Ficomirrors Poland.
Owner: Dąbrowa Górnicza local government. Ownership details are available in the Regional Court in Dąbrowa Górnicza.
Code: KW 24756.
Area: 108 126 m2
Surveying adnotations: plot number 2274, map 6, surveying
area 0012 – Strzemieszyce Małe.
Description: Polygonal shape, flat undeveloped plot with
sparse self–sown shrubbery.
Utilities: Basic infrastructure available e.g. power, sewerage
etc. within the investment area.
Proposed Spatial Planning Design: manufacturing and services.
Teren inwestycyjny – Kazdębie / Investment Property – Kazdębie
SILESIA airport 1 (15) 2008
Basic development: production/services development, storage
and warehousing, commercial development. Permissable development: Utilities, technical infrastructure networks, access
roads, landscaping, security landscaping, necessary parking
areas.
Form of Sale: auction
Kontakt:
Aneta Nowak
Wydział Strategii, Promocji i Komunikacji Społecznej
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
tel.: 032 295 68 85
e-mail: [email protected]
Contact:
Aneta Nowak
Department of Town Planning, Promotion and Communications in Dąbrowa Górnicza
ph: +48 32 295 68 85
e-mail: pro[email protected]
Ewa Fudali-Bondel
Wydział Strategii, Promocji i Komunikacji Społecznej
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
tel.: 032 295 68 85
e-mail: [email protected]
Ewa Fudali-Bondel
Department of Town Planning, Promotion and Communications in Dąbrowa Górnicza
ph: +48 32 295 68 85
e-mail: [email protected]
TAK NAS OCENIAJĄ
– certyfikat: Złota Lokalizacja Biznesu w konkursie
Gmina Fair Play 2007
– II miejsce i srebrna statuetka w konkursie: Samorząd
Przyjazny Przedsiębiorczości 2006
– III lokata w Rankingu Miast na Prawach Powiatu (2006
i 2007) prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich
local
obiekty i urządzenia usług komercyjnych. Przeznaczenie dopuszczalne: budynki gospodarcze, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; tereny komunikacji; zieleń urządzona;
zieleń o funkcjach izolacyjnych; parkingi niezbędne do obsługi
wyznaczonych terenów zabudowy produkcyjno-usługowej.
Forma zbycia: sprzedaż prawa własności w drodze przetargu.
region
29
OUR RESULTS
– Certificate: Golden Business Locality in the Fair Play
District 2007 contest.
– 2nd place and silver statuette in the ‘Business-friendly
Local Council 2006” contest.
– 3rd place in the Ranking of Counties (2006
and 2007) held by the Association of Polish Counties.
Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2006
Business-friendly Local Council 2006
reklama
pomysł na Śląsk
patronat
patron
a concept for Silesia
30
Zmieniamy jutro polskiego przemysłu
Transforming the Tomorrow of Polish Industry
Wielki piec nr 2 - Dąbrowa Górnicza / Blast furnace no 2 in Dąbrowa Górnicza
ARCELORMITTAL POLAND - LIDER W BRANŻY HUTNICTWA STALI W POLSCE , JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PRACODAWCÓW NA Ś LĄSKU - ZAKOŃCZYŁ
PIERWSZĄ FAZĘ INWESTYCJI , KTÓRYCH WARTOŚĆ ZAMKNĘŁA SIĘ
KWOTĄ 3 MILIARDÓW ZŁOTYCH . I NWESTYCJE TE UCZYNIŁY 4 HUTY ,
WCHODZĄCE W SKŁAD FIRMY , NAJNOWOCZEŚNIEJSZYMI W E UROPIE .
O BECNIE FIRMA ROZPOCZYNA DRUGĄ FAZĘ PROGRAMU INWESTYCYJ NEGO , DZIĘKI KTÓREMU A RCELOR M ITTAL P OLAND PODTRZYMA SWOJĄ
WIODĄCĄ POZYCJĘ W SEKTORZE NOWOCZESNYCH , INNOWACYJNYCH
PRODUKTÓW STALOWYCH, KTÓRYCH ODBIORCAMI SĄ DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCE SIĘ BRANŻE , TAKIE JAK MOTORYZACJA I PRZEMYSŁ AGD .
DO 2009 ROKU FIRMA ZAINWESTUJE KOLEJNE 1,2 MILIARDA ZŁ.
SILESIA airport 1 (15) 2008
ARCELORMITTAL POLAND,
POLAND,
SILESIA, HAS RECENTLY COMPLETED
ITS FIRST PHASE OF INVESTMENTS WORTH PLN 3 BILLION. THESE INVESTMENTS RESULTED IN THE DEVELOPMENT OF FOUR STEEL PLANTS, WHICH ARE
THE MOST TECHNOLOGICALLY DEVELOPED IN EUROPE. CURRENTLY, THE
COMPANY IS ENTERING THE SECOND PHASE OF INVESTMENTS WHICH WILL
ALLOW ARCELORMITTAL POLAND TO RETAIN ITS POSITION IN THE STEEL SECTOR OF MODERN, INNOVATIVE STEEL PRODUCTS, SUPPLYING ACTIVELY DEA LEADER IN THE STEEL INDUSTRY IN
AND ONE OF THE LARGEST EMPLOYERS IN
VELOPING SEGMENTS SUCH AS THE AUTOMOTIVE INDUSTRY AND THE
MANUFACTURING OF HOUSEHOLD APPLIANCES.
PLANS TO INVEST
ARCELORMITTAL POLAND
PLN 1.2 BILLION BY THE END OF 2009.
ArcelorMittal Poland is a part of the ArcelorMittal Group, which
is the largest steel producer employing 320 000 people in more
than 60 countries. ArcelorMittal is a leader on all the major world
markets including the automotive, construction, household appliances and packaging sectors, as well as having a prominent
position in terms of research and development and technology, and holding significant raw material deposits and operating an extensive distribution network. With its plants in 27 countries in Europe, Asia, Africa and America, ArcelorMittal has a significant presence on all the important world steel markets, from
the emerging to the fully developed, and is a key contributor
in the dynamic development of the growing markets in China
and India.
Skok w nowoczesność …
Od momentu zakupu czterech polskich hut przez grupę ArcelorMittal w roku 2004 do końca 2009 roku wartość inwestycji
firmy w Polsce wyniesie ponad 4,2 mld zł. W lipcu 2007 roku
zakończył się pierwszy etap procesu inwestycyjnego, którego
wartość szacuje się na ponad 3 mld zł. W ramach tej fazy ArcelorMittal Poland wybudował nową, supernowoczesną walcownię gorącą blach w Krakowie (381 mln USD), nową linię
ciągłego odlewania stali w Dąbrowie Górniczej (141,6 mln
USD), nową linię powlekania w Świętochłowicach (33,42 mln
USD) oraz zmodernizował walcownię walcówki w Sosnowcu
(42,18 mln USD). Inwestor podjął także dodatkowe inwestycje,
nieprzewidziane w pierwotnym biznesplanie spółki, stanowiącym załącznik umowy prywatyzacyjnej – kapitalny remont wielkiego pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej (256 mln zł) oraz budowę nowych i modernizację istniejących baterii koksowniczych
w Zakładach Koksowniczych Zdzieszowice, należących do ArcelorMittal Poland (380 mln zł).
Obecnie ArcelorMittal Poland wkracza w druga fazę inwestycji, której koszt wyniesie ok. 1,2 mld zł. W lipcu firma podpisała kontrakt na modernizację walcowni zimnej w Krakowie,
której koszt wyniesie ok. 37 mln USD. W bieżącym roku rozpoczną się także duże inwestycje w Dąbrowie Górniczej – budowa pieco-kadzi i stacji odsiarczania surówki. Ponadto trwa
budowa nowych magazynów o powierzchni ok. 20 tys. m²,
które pozwolą sprawniej obsługiwać kontrahentów.
Dzięki prowadzonym inwestycjom ArcelorMittal Poland w długiej perspektywie czasowej sprosta popytowi na dynamicznie
rozwijającym się europejskim rynku stalowym, w szczególności zaś zapotrzebowaniu na wysokoprzetworzone wyroby stalowe w tzw. UE12, czyli nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
A jump to innovativeness...
From 2004, when ArcelorMittal acquired four Polish steelworks,
to 2009, the company’s investment in Poland will have reached
PLN 4.2 billion. Estimated to be worth over PLN 3 billion, the
first stage of investments was completed in July 2007 and included the construction of a modern, top-of-the-line hot
sheet mill in Cracow (USD 381mln), a new continuous casting
line in Dąbrowa Górnicza (USD 141.6mln), a new coating line
in Świętochłowice (USD 33.42mln) as well as an upgrade of the
wire rod mill in Sosnowiec (USD 42.18mln). ArcelorMittal completed additional investment projects, which although not originally taken into consideration in the Group’s business plan, were
added as an annexe to the privatisation agreement. These included a major upgrade of the blast furnace (nr2) in Dąbrowa
Górnicza (PLN 256mln) as well as the construction of new, and
the modernisation of existing, coking batteries at the Coke Plant
in Zdzieszowice (PLN 380mln), belonging to ArcelorMittal
Poland.
ArcelorMittal Poland is entering the 2nd phase of investments,
which are planned to cost PLN 1.2 billion. In July, 2007, the company signed an agreement to modernise the cold strip-rolling
mill in Cracow at a cost of approximately USD 37mln. 2008 will
also see the commencement of large investments in Dąbrowa
Górnicza – the building of a new vat furnace and desulpharisation chamber. In addition, new warehouses with a collective
area of 20 000m2 are being built to allow for more efficient client
service. As a result of these investments, ArcelorMittal Poland
aims to meet the demand of the dynamically developing European steel market, particularly the demand for highlyprocessed steel products in the EU12 – the countries which recently joined the European Union.
… z poszanowaniem środowiska
Ochrona środowiska jest dziś dla grupy ArcelorMittal, obok
bezpieczeństwa pracy, głównym elementem tzw. zrównowa-
...with respect to the environment
For sustainable development, at ArcelorMittal, environmental
protection is today as important as occupational health and
SILESIA airport 1 (15) 2008
pomysł na Śląsk
ArcelorMittal Poland wchodzi w skład grupy ArcelorMittal,
która jest największym na świecie producentem stali, zatrudniającym 320 tys. pracowników w ponad 60. krajach.
ArcelorMittal jest liderem na wszystkich głównych światowych
rynkach, włączając rynek samochodowy, budowlany, artykułów
gospodarstwa domowego oraz opakowań. Zajmuje wiodącą
pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz technologii, jak również posiada znaczne złoża surowców i imponującą sieć dystrybucji. Dzięki zakładom w 27. krajach w Europie, Azji, Afryce
i Ameryce, firma jest obecna na wszystkich, od rozwijających się
do rozwiniętych, kluczowych rynkach stali, a ponadto dąży
do rozwoju na dynamicznie rosnących rynkach Chin i Indii.
patron
ArcelorMittal Poland holds 70% of the Polish steel industry’s
production capacity including four steel plants in Dąbrowa Górnicza (formerly the Katowice Steel Plant), Cracow (formerly the
Sendzimir Steelworks), Sosnowiec (formerly the Cedler Steelworks) and in Świętochłowice (formerly the Florian Steelwoorks),
which collectively employ 10 500 people. The company also
owns many industry-significant and prospering plants all strictly connected with the steel industry, such as the Zdzieszowice
Coke Plant – the largest industrial unit producing metallurgical
coke in Europe.
patronat
ArcelorMittal Poland skupia ok. 70% potencjału produkcyjnego krajowego hutnictwa. W skład firmy wchodzą cztery
huty położone w Dąbrowie Górniczej (dawna Huta Katowice),
w Krakowie (dawna Huta Sendzimira), w Sosnowcu (dawna
Huta Cedler) oraz w Świętochłowicach (dawna Huta Florian),
w których łącznie pracuje 10 500 hutników. Firma jest także
właścicielem wielu znaczących i świetnie prosperujących zakładów ściśle powiązanych z produkcją stali, takich jak Zakłady
Koksownicze Zdzieszowice – największy europejski zakład produkujący koks metalurgiczny.
a concept for Silesia
31
32
żonego rozwoju. W ArcelorMittal Poland ochrona środowiska
to nie tylko potężne nakłady na nowoczesne, „czyste” instalacje, ale również programy sadzenia drzew (100 tys. drzew posadzonych w 2007 r. i plan posadzenia 250 tys. drzew w 2008 r.),
programy rozwoju produktów, czyniące je bardziej ekologicznymi. Szeroko pojęta działalność proekologiczna firmy obejmuje także społeczności mieszkające wokół hut, dla których
działalność hutnicza może być uciążliwa nie tylko z powodu zanieczyszczeń, ale też np. hałasu.
Dzięki realizowanym w poprzednich latach inwestycjom poziom emitowanych przez ArcelorMittal Poland zanieczyszczeń
spadł nawet do 90%. Wysiłki te są dostrzegane przez śląskie
i małopolskie władze wojewódzkie, które zniosły ustalone kiedyś strefy ochronne wokół hut i wydały pozwolenia zintegrowane dla pracujących w ArcelorMittal Poland instalacji. Fakt
wydania tych pozwoleń potwierdza zgodność rozwiązań technicznych oraz parametrów instalacji ze standardami tzw. najlepszych dostępnych technik (BAT). ArcelorMittal Poland
spełnia dziś wszelkie standardy ochrony środowiska.
Linia ciągłego odlewania stali nr 3
Dąbrowa Górnicza
Continuous Caster no 3
in Dąbrowa Górnicza
safety. At ArcelorMittal Poland, environmental protection is
not simply a matter of investing in modern ‘clean’ installations.
The company has a tree-planting programme in which 100
000 trees were planted in 2007, and a further 250 000 trees
are to be planted in 2008. In addition, ArcelorMittal Poland
also has an ecological product development programme. Overall, the Group’s pro-ecological stance aims to improve not only
the company’s products, but is also involved in the welfare of
the communities living in close proximity to the steelworks, for
whom the steelworks may be problematic not only in terms of
environmental pollution, but also eg noise pollution.
A direct result of ArcelorMittal Poland’s investments in the previous years has been a 90% reduction in pollutants. These efforts have been recognised by the regional governments of
both Małopolska and Silesia. Both regional governments have
lifted the safety zones around the steelworks and have granted
an integrated pollution prevention control licence for the installations operating at ArcelorMittal Poland. The granting of
this licence verifies that ArcelorMittal Poland’s technical solutions and parameters are equal to the highest standard available and that ArcelorMittal Poland, today, fulfills all the
requirements of environmental protection.
www.arcelormittal.com/poland
Blacha gorącowalcowana / Part of the new Hot Strip Mill in Kraków
SILESIA airport 1 (15) 2008
patronat
patron
56201393_01K atowice_210x275v2o 1
2/12/08 12:07:18 P

Similar documents

silesia - Katowice Airport

silesia - Katowice Airport designed in compliance with “town-garden” concept. It is also a town bursting with cultural and artistic life, famous for ”Gaude Mater”, the International Sacral Music Festival, ”Sacrum”, the Inter...

More information