pobierz - Katowice Airport

Comments

Transcription

pobierz - Katowice Airport
MAGA Z YN MIĘDZ YNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO K ATOWICE | K ATOWICE AIRPORT MAGA ZINE
10
Słoneczny Ejlat – oaza przyjemności
Sun-filled Eilat – oasis of pleasure
22
Katowice Airport – spojrzenie w przyszłość
Katowice Airport – a glance into the future
luty | february 1 (33) 2011
36
Polskie premiery motoryzacyjne 2011
Polish automotive premieres 2011
wstęp | foreword
Szanowni Państwo!
Dear Readers and Guests!
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy w 2011 roku numer magazynu „Silesia Airport”, tym razem w całkowicie nowej odsłonie. Mamy nadzieję,
że zmieniony format, powiększona objętość i pionierskie działy przypadną Państwu do gustu.
Welcome to the first issue of “Silesia Airport” magazine for 2011 and
the unveilling of a completely new look. We hope that you will enjoy
the new, larger format and brand-new sections.
Tymczasem wielkimi krokami zbliża się sezon czarterowy. Po raz kolejny powiększyliśmy siatkę połączeń wakacyjnych. Już teraz biura podróży i touroperatorzy oferują aż 38 tras do ciepłych zakątków świata
z Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Jest
to najbogatsza propozycja z dotychczasowych i z pewnością pozwoli
odprawić jeszcze więcej pasażerów w tym segmencie ruchu, niż w rekordowym 2010 roku. Reportaże o dwóch interesujących kierunkach
czarterowych z wylotem z Pyrzowic – Dubaju i Ejlacie – znajdą Państwo na łamach tego wydania.
Godnym uwagi jest także pierwszy z cyklu sześciu artykułów poświęconych historii śląskiego lotniska. Warto przedstawić bogate dzieje naszego portu, który w przeszłości związany był nie tylko z lotnictwem
cywilnym. Jest ku temu znakomita okazja, gdyż w tym roku Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA obchodzi 20-lecie powstania. W związku
z jubileuszem chcemy także pokazać jak lotnisko będzie wyglądało za
kilka dekad. Artykuł „Katowice Airport –
– spojrzenie w przyszłość”, w oparciu o wizualizacje przygotowane przez studentów i pracowników naukowych Wydziału
Architektury Politechniki Śląskiej, opisuje
planowany stan infrastruktury portu w roku 2032.
At Katowice Airport, the charter season is approaching at break-neck
speed and our network of holiday destinations has increased yet
again. Travel agents and tourism operators are offering a massive 38
routes to warm destinations around the world from Katowice Airport
in Pyrzowice. This is the largest assortment of routes we have ever had
on offer and this will most definitely translate into an even larger passenger volume than we had in 2010, which was a record-breaking year
in itself. This issue focuses on two of the many exotic charter destinations with departures from Pyrzowice – Dubai and Eilat.
Also worth a mention is the fact that this issue includes the first of a
series of six articles devoted to the history of the airport in Silesia. The
Upper Silesian Aviation Group is celebrating 20 years of service in the
aviation industry and this is the perfect opportunity to highlight Katowice Airport, its rich and diverse history, linked not only to civil aviation. With this anniversary event, we would also like to present what
the airport will look like in the future. “Katowice Airport – a look into
the future”, an article based on a visualisation prepared by students and academics
at the Faculty of Architecture at the Silesian University of Technology, presents
the planned infrastructure as of 2032.
In terms of development, we would like
to highlight the cargo version of the Il-96
aircraft. A recent visit at Katowice Airport
by this colossus served to further confirm
that the airport in Pyrzowice presents a
glowing vision of the future not only in
terms of passenger volume, but also cargo
traffic.
Myśląc o ewolucji zdecydowaliśmy się
przybliżyć charakterystykę towarowej
wersji samolotu Ił-96. Wizyta tego kolosa w Katowice Airport po raz kolejny potwierdziła, że przed Pyrzowicami świetlana droga nie tylko w zakresie rozwoju
ruchu pasażerskiego, ale również cargo.
I’d like to invite you to enjoy this issue
and wish you many successful business
and tourist trips with departures from our
airport.
fot. Piotr Adamczyk
Zapraszając do lektury, życzę Państwu
wielu udanych podróży służbowych i turystycznych z wylotem z naszego lotniska.
Artur Tomasik
Prezes Zarządu GTL SA
President of the GTL SA Management Board
silesia airport 1
spis treści | table of contents
3
Aktualności | News
30
6
Dubaj – miasto rekordów Guinnessa
Dubai – a city of Guinness records
Okiem spottera: lljuszyn Ił-96-400T
A spotter's perspective: Ilyushin Il-96-400T
32
Nauka – świat bez granic
Research – a world without borders
34
Talizmany szczęścia
Lucky charms
10
Słoneczny Ejlat – oaza przyjemności
Sun-filled Eilat – oasis of pleasure
16
Dzieje się w Europie | What's on in Europe
18
Enter Air – siła czarterów
Enter Air – the strength of charters
36
Polskie premiery motoryzacyjne 2011
Polish automotive premieres 2011
22
Katowice Airport – spojrzenie w przyszłość
Katowice Airport – a glance into the future
40
Na koń! | Get on your horse!
26
Zanim powstało GTL SA: lata 1926–1945
Before GTL: 1926–1945
42
Laboratorium Wirtualnego Latania
Virtual Flight Laboratory
Redaktor naczelny | Editor in-chief
Piotr Adamczyk
tel.: +48 32 39 27 194
e–mail: [email protected]
Rada programowa | Programme Board
Monika Krzykawska
Artur Tomasik
Wydawca | Publisher
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Upper Silesian Aviation Group
www.gtl.com.pl
Przekład | Translation
Eva Piotrowska
Okładka | Cover
Adam Krawczyk (fot. www.istockphoto.com)
Korekta | Proofreading
Dorota Mańka
Kontakt | Contact
[email protected]
Stali współpracownicy
Regular contributors
Aleksandra Hańderek
Sylwia Kaczyńska-Adamczyk
Michał Jaraczewski
Piotr Winkler
Patronat | Patron
Skład i opracowanie graficzne
Typesetting and graphics
Adam Krawczyk
Reklama | Advertising
MEGA-ART s.c.
tel.: +48 668 043 002
e–mail: [email protected]
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Marshal Office of the Silesian Voivodeship
www.silesia-region.pl
Śląska Organizacja Turystyczna
Silesian Tourist Organisation
www.silesia-sot.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
The editorial board does not return unsolicited material and reserves the right to abridge and make editorial changes to texts approved for printing. The editorial board does not take responsibility for the
content or any error, omission or inaccuracy of advertising material.
fot. www.dreamstime.com, archiwum GTL SA (2)
R E K L A M A
2 silesia airport
aktualności | news
Nowości czarterowe
W Katowice Airport powstanie nowy hangar techniczny
Biura podróży i touroperatorzy ogłosili nowe kierunki czarterowe
z Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.
Od 1 września z Rainbow Tours można polecieć na wakacje do Ejlatu,
izraelskiego kurortu nad Morzem Czerwonym (więcej na str. 10).
Loty realizowane będą raz w tygodniu, w czwartki. Rezerwacja:
www.rainbowtours.pl. Połączenie obsługuje polska linia czarterowa
Enter Air. Ten sam przewoźnik przetransportuje turystów z Katowice
Airport do Dubaju (więcej na str. 6). Od 28 kwietnia raz w tygodniu,
w czwartki, wczasy na tej trasie uruchamia biuro podróży Sun&Fun.
Oferta dostępna na www.sunfun.pl. Nowością w siatce połączeń
czarterowych z Pyrzowic w sezonie wiosna/lato 2011 będzie też śródziemnomorska wyspa Cypr. Organizatorem wyjazdów jest biuro podróży Itaka. Premierowy lot w sobotę 5 marca. Drugą z nowych propozycji Itaki z wylotem z Katowic jest hiszpańska wyspa Ibiza. Pierwszy
rejs zaplanowano na 14 czerwca. Na obydwu destynacjach przeloty
realizować będzie czeska linia czarterowa Travel Service. Wakacje są
dostępne poprzez stronę internetową www.itaka.pl. Ostatnią z dotychczas zapowiadanych nowości jest hiszpańska Gran Canaria,
wchodząca w skład archipelagu Wysp Kanaryjskich. Wyjazdy oferuje
biuro podróży TUI (www.tui.pl). Inauguracyjny wylot ze śląskiego
lotniska już 3 maja.
1 lutego 2011 roku została zawarta umowa pomiędzy Górnośląskim
Towarzystwem Lotniczym SA, Spółką zarządzającą Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, a konsorcjum firm
Polimex-Mostostal SA, z siedzibą w Warszawie i Coifer Impex SRL,
z siedzibą w Bukareszcie, na wykonanie zadania pn. „Plan i projekt nowego hangaru technicznego”, dofinansowanego ze źródeł Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawca ma 60 tygodni na realizację. Wartość kontraktu wynosi 26 360 449,31 zł brutto.
W nowym hangarze, o kubaturze 106 350,00 m³ i powierzchni użytkowej 7912,00 m2, jednocześnie będzie można serwisować dwa samoloty wielkości Airbusa A320 czy Boeinga 737. Taki sam potencjał uzyska
obecnie istniejący hangar techniczny, którego remont generalny
zakończy się w połowie kwietnia br.
New charters
Travel agents and tourism operators have announced new charter
destinations from Katowice Airport in Pyrzowice. From 1 September,
Rainbow Tours is operating holidays in Eilat, the Israeli resort on the
Red Sea (see page 10). Flights will take place once a week on Thursdays. Reservations: www.rainbowtours.pl. The route will be operated by Polish charter airline, Enter Air. This air carrier will also be
transporting tourists from Katowice Airport to Dubai (see page 6),
every Thursday from 28 April with Sun&Fun. More information:
www.sunfun.pl. Cyprus is another new addition to the charter network from Pyrzowice. The inaugural flight offered by Itaka to the Mediterranean island will take place on Saturday 5 March. Another new
holiday destination from Itaka, departing from Katowice, is the Spanish island of Ibiza. The first flight is planned for 14 June. Both Cyprus
and Ibiza will be operated by Czech charter airline, Travel Service.
More information: www.itaka.pl. The last of the new holiday offers is
Gran Canaria, which is part of Spain’s Canary Islands. Holidays here are
offered by TUI (www.tui.pl). Flights to Gran Canaria will begin 3 May.
Katowice Airport will have a new maintenance hangar
The Upper Silesian Aviation Group, which manages Katowice Airport
in Pyrzowice, signed an agreement with a consortium of Polimex-Mostostal SA (Warsaw) and Coifer Impex SRL (Bucharest) for the
execution of the “Plan and design of the new maintenance hangar”
which will be subsidised by the Operational Programme ‘Infrastructure and Environment’. The contractor has 60 weeks to complete
the project worth 26 360 449.31 PLN (gross). The new hangar, with a
cubature of 106 350 m³ and usable floor space area of 7912 m2, will be
able to service two Airbus A320 or Boeing 737 aircraft simultaneously.
Currently undergoing general renovations (planned completion: mid-April), the existing hangar will also have a similar cubature and area.
silesia airport 3
aktualności | news
finałowa Gala 2010 roku
2010 Gala
The Gala ending 2010 for Katowice Airport in Pyrzowice was held on
14 January at Hotel Monopol in Katowice. Participants included representatives of airlines, travel agents, tourism operators, local authorities
and government institutions overseeing and inspecting the aviation industry. As in previous years, statuettes from the Upper Silesian Aviation
Group were presented to tourism operators and air carriers as well as
guarantees of joint publicity campaigns with the Group, which manages
the airport in Pyrzowice. At the Gala, “2010 – Tour Operator of the Year”
went to Nowa Itaka. The award for “2010 Tour Operator Debut” was presented to BEE & FREE and Oasis Tours was presented with the “2010 Most
Dynamic Tour Operator”. Low cost carrier, Wizz Air, and charter airline,
Nouvelair were awarded for their long-term association with the airport.
Representatives of two charter airlines – Small Planet Airlines and Enter
Air – accepted awards for successful debuts from Katowice Airport last
year. LOT Polish Airlines was also awarded for increasing the frequency
of flights between Katowice and Warsaw. The representative of Czech
charter airlines, Travel Service, was recognised for operating long haul
connections to Kenya. In addition, all Partners of the Katowice Airport
marketing programme launched at the beginning of 2011, “Fly Silesia”
were acknowledged. This year’s gala was compered by Piotr Bałtroczyk,
and the star of the evening was vocalist, Patrycja Malinowska.
Turyn i Monachium
na Embraerze 170
Turin and Munich on
board an Embraer 170
Polskie Linie Lotnicze LOT, począwszy od rozkładu wiosna/lato
2011, na trasach z Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice
w Pyrzowicach do Turynu i Monachium operować będą większym samolotem. 48-miejscowego Embraera 145 zastąpi bardziej
pojemna i nowoczesna maszyna
– mieszczący 70 osób na pokładzie
Embraer 170. Częstotliwość lotów
pozostaje bez zmian.
LOT Polish Airlines will be
operating a larger aircraft
from Katowice Airport
on the Turin and Munich
routes, starting from the
spring/summer 2011 timetable. The 48-seater Embraer 145 will be replaced by a
lar-ger and newer machine –
– the 70-seater Embraer 170.
Flight frequency will remain
unchanged
4 silesia airport
fot. Zbigniew Sawicz (2), www.lot.com
W piątek 14 stycznia w Hotelu Monopol w Katowicach odbyła się gala
podsumowująca rok 2010 w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele linii lotniczych, biur podróży, touroperatów, administracji samorządu terytorialnego województwa śląskiego, a także instytucji rządowych, nadzorujących i kontrolujących branżę lotniczą. Zgodnie z tradycją w trakcie gali
uhonorowano touroperatorów i przewoźników statuetkami Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA oraz promesami na wspólne akcje
marketingowe, które będą realizowane ze Spółką zarządzającą pyrzowickim lotniskiem. Tytuł „Touroperator 2010” trafił do biura podróży
Nowa Itaka. Wyróżnienie dla „Touroperatora debiutanta 2010” otrzymało BEE & FREE, a „Najdynamiczniejszym touroperatorem 2010” zostało
Oasis Tours. Niskokosztowej linii lotniczej Wizz Air i czarterowej Nouvelair przyznano wyróżnienia za długoletnią współpracę. Przedstawiciele
dwóch czarterowych przewoźników – Small Planet Airlines i Enter Air –
– odebrali wyróżnienie za udany debiut w Katowice Airport w ubiegłym
roku. Uhonorowano również Polskie Linie Lotnicze LOT za zwiększenie
częstotliwości rejsów na trasie Katowice–Warszawa. Z kolei delegatowi
czeskiej czarterowej linii lotniczej Travel Service przekazano podziękowania za obsługę długodystansowego połączenia do Kenii. Ponadto
złożono wyrazy wdzięczności wszystkim Partnerom zainaugurowanego
z początkiem 2011 roku programu marketingowego katowickiego lotniska „Fly Silesia”. Tegoroczną galę poprowadził Piotr Bałtroczyk,
a gwiazdą wieczoru była wokalistka Patrycja Malinowska.
Katowice Airport z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy
9 stycznia w całej Polsce i wielu miejscach na świecie
już dziewiętnasty raz zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP). Ponad sto tysięcy wolontariuszy tym razem zbierało fundusze dla dzieci z chorobami
urologicznymi i nefrologicznymi. Do akcji włączyło się Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA (GTL SA), firma zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Powstał Sztab GTL SA, w składzie którego znalazło się 20 osób,
zarówno pracowników Spółki, jak i zaprzyjaźnionych sympatyków portu. Kwesta na terenie Katowice Airport trwała przez całą niedzielę. W jej
efekcie udało się zebrać 2824 zł, 52 euro, 37 funtów, 47 koron czeskich,
212 koron norweskich oraz 200 forintów. Sukcesem zakończyła się także
sprzedaż podczas aukcji na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Pyrzowickie lotnisko wystawiło na licytację trzy czteroosobowe
wycieczki po porcie oraz ufundowany przez Stowarzyszenie Lotniskowych Służb Ratowniczo-Gaśniczych model pojazdu strażackiego Rosenbauer Panther (skala 1:50). Wycieczki zlicytowano za 760 zł, 660 zł i 630 zł,
z kolei miniatura samochodu została kupiona przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP za kwotę 237 zł 50 groszy. W trakcie XIX Finału
WOŚP miłym akcentem była także wizyta na Górnym Śląsku Orkiestrolotu, czyli specjalnego czarteru z Warszawy, który wylądował na naszym
lotnisku we wczesnych godzinach porannych 9 stycznia. Na pokładzie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT, na uroczyste otwarcie Finału w Kopalni Guido w Zabrzu oraz w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku
w Chorzowie, przybyli m.in. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Jerzy Buzek oraz Prezes Banku Pekao SA Alicja Kornasiewicz. Towarzyszyli im dziennikarze mediów ogólnopolskich. W drodze powrotnej do pasażerów dołączył „dyrygent” Orkiestry, niestrudzony Jerzy Owsiak. Samolot
do Warszawy wystartował z Katowice Airport po godzinie 11:00. W stolicy ekipa WOŚP kontynuowała telewizyjną relację na żywo z przebiegu
XIX Finału. Fundacja, na swojej stronie internetowej www.wosp.org.pl,
informuje, że do dnia 4 marca 2011 roku na jej konto wpłynęło 40 mln zł,
które zostaną przeznaczone na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu
medycznego dla dzieci z chorobami nefrologicznymi i urologicznymi.
Jerzy owsiak i przewodniczący parlamentu europejskiego jerzy buzek z załogą
orkiestrolotu | Jerzy Owsiak with President of the European Parliament, Jerzy
Buzek, and the OrkiestroLOT crew
Katowice Airport and the Great
Orchestra of Christmas Charity
The Great Orchestra of Christmas Charity (GOCC) took place for the nineteenth
time not only in Poland but in many places
all around the world on Sunday, 9 January.
This time, over one hundred volunteers were
collecting money for children with urological and
nephrological disorders. The group which manages
Katowice Airport in Pyrzowice, the Upper Silesian Aviation Group, fielded a 20-strong team made up of staff and
airport supporters. Collection took place throughout the entire day. The end result: 2824 PLN, 52 Euros, 37 GBP, 47 Czech koruna,
212 Norwegian krone and 200 Hungarian forints. There was also success
in the auctions, the proceeds of which went to the Great Orchestra of
Christmas Charity Fund. Katowice Airport offered three group tours of
the airport (max. 4 persons per group) and the Airport Fire and Rescue
Association offered a 1:50 scale model of a Rosenbauer Panther fire engine. The tours were auctioned off for 760 PLN, 660 PLN and 630 PLN
whereas the fire engine was bought by the Polish Voluntary Fire Brigades
Association for 237.50 PLN. The 19th Final of the GOCC also included a
visit to Upper Silesia by the ‘OrkiestroLOT’ – a LOT Polish Airlines special
charter from Warsaw, which landed at our airport in the early hours of
the morning on 9 January. On board this flight were many special guests
including Jerzy Buzek, the President of the European Parliament, and Alicja Kornasiewicz, the President of Bank Pekao and a large group of journalists from all over Poland. This year, the GOCC was officially opened
at the Guido Mine in Zabrze and at the Silesian Culture and Recreation
Park in Chorzów. Jerzy Owsiak, the Orchestra’s indefatigable ‘conductor’ joined the return flight, which took off from Katowice Airport
bound for Warsaw just after 11am. The GOCC team continued the live
broadcast of the 19th GOCC Final in Warsaw. The Foundation’s website
www.wosp.org.pl informs that as of 4 March 2011, 40 million PLN has
been collected. This money is earmarked for the purchase of highly-specialised medical equipment for the treatment of nephrological and urological disorders in children.
naSI DZIELNI WOLONTARIUSZE | Our brave volunteers
silesia airport 5
na wakacje | for the holidays
Dubaj
miasto rekordów Guinnessa
Dubai – a city of Guinness records
Stolica jednego z siedmiu
emiratów, tworzących Zjednoczone Emiraty Arabskie, słynie
ze spektakularnych inwestycji
budowlanych, imprez kulturalnych oraz sportowych, a w ostatnich latach wyrosła także na
ważne i być może największe
centrum konferencyjne. Próżno
tu szukać historycznych zabytków, bo ta młoda metropolia
swój gwałtowny rozwój datuje
na początek XXI wieku. Główną
przyczyną dynamicznych przemian była decyzja władz o rezygnacji z gospodarki opartej
na wydobyciu ropy naftowej
i podjęcie działań zmierzających
do uczynienia Dubaju znaczącym ośrodkiem usługowo-turystycznym. Stąd realizacja
zachwycających całych świat
projektów inwestycyjnych.
6 silesia airport
Buduje się tu zarówno na lądzie,
jak i na morzu.
Z „wodnych” konstrukcji najbardziej znane są dwa. The
World, czyli archipelag trzystu
sztucznych wysp usypanych
u wybrzeży miasta, tworzących
swoistą mapę świata. Drugim
jest Palm Islands. Projekt, który
ciągle jest w realizacji, zakłada
stworzenie trzech największych
na świecie sztucznych wysp.
Wszystkie będą miały kształt
palmy z falochronem dookoła,
oddzielającym je od wód Zatoki
On the coast of the Persian Gulf,
in the south-eastern section
of the Arabian Peninsula, lies
Dubai. This city, like many in the
region, is booming thanks to
capital stemming from crude
oil. Its might and affluence is
evident and stunning to behold
from the very moment of arrival.
The airport in Dubai is one of
the most modern airports in
the world and also the most dynamically expanding. The passenger terminals are furnished
in a style that can be described
as luxurious Arabian. Dubai is
also the main base for Emirates,
the five-star airline that is recognised as being amongst the
best in the world.
The capital of one of the seven
emirates, together forming the
United Arab Emirates, is famous
for its spectacular construction
projects, cultural and sporting
events and in recent years, has
also gained significance as perhaps one of the largest conference centres in the world.
There are no sites of historical
significance to discover, as the
uc zn e wyspy
ięk sze na św iecie szt
Palm Isl an ds – na jw
n-m ad e isl an ds
wo rld's larg est ma
Palm Isl an ds – th e
fot. www.istockphoto.com, www.dreamstime.com
W południowo-wschodniej
części Półwyspu Arabskiego,
nad brzegami Zatoki Perskiej,
położony jest Dubaj. Miasto, jak
wiele w tym regionie, kwitnie
dzięki kapitałowi pochodzącemu z ropy naftowej. Swoją potęgą i bogactwem zachwyca już
od momentu przylotu. Tutejsze
lotnisko to bowiem jeden z najbardziej nowoczesnych i najszybciej rozwijających się portów na świecie. Terminale pasażerskie urządzone są w prawdziwie arabskim, luksusowym
stylu. Jest to także główna baza
zaliczanej do najlepszych na
świecie linii lotniczych, bo pięciogwiazdkowy Emirates cieszy
się zasłużoną sławą.
Perskiej. Na każdej powstaną
kompleksy mieszkalne oraz mariny (porty jachtowe), a całość
połączy tak charakterystyczna
w ostatnich latach dla Dubaju
znakomita sieć dróg.
Godne faraonów idee materializują się oczywiście także na
lądzie. Budzą podziw zarówno
pod względem jakości architektonicznej, jak i gabarytów. To
tutaj znajduje się megarekordzista, wybudowany kosztem
1,5 mld dolarów i oficjalnie
otwarty w styczniu 2010 roku
Burdż Chalifa (Wieża Chalifa).
Jest najwyższą konstrukcją budowlaną, najwyższym budynkiem wolnostojącym i najwyższym wieżowcem w dziejach
ludzkości. Jego wysokość wydaje się wręcz niewiarygodna,
gdyż wynosi… niemal kilometr
dramatic expansion of this
young metropolis only dates
back to the beginning of the
21st century. The main reason
driving this transformation was
the decision by authorities to
step away from an economy
based only on extracting crude
oil to Dubai emerging as a significant centre for tourism and
services, resulting in the construction investment projects
renowned around the world.
Extensive construction work is
taking place on sea as well as
on land.
Of the ‘water’ constructions,
there are two that stand out.
The World, an archipelago of
300 man-made islands just off
the coast of Dubai, together
making a rough shape of the
world. The other is Palm Islands.
This project is still in construction and upon completion will
form three of the world’s largest
man-made islands. Each will
take the form of a palm tree
with a crescent-shaped rock
breakwater encircling it and
separating it from the Persian
Gulf. Marinas, residential areas
(828 m)! Tym samym może się
poszczycić najwyżej położonym
basenem (76 piętro), tarasem
widokowym (124 piętro) i meczetem (158 piętro). Spektakularnym obiektem jest także
Burdż al-Arab (Wieża Araba) –
– jeden z najwyższych na świecie hoteli, zaliczany do grona
najbardziej luksusowych. O jego
klasie świadczy oferta apartamentów wyłącznie o powierzchni od 169 m² do 780 m². Każdy
z gości, przez całą dobę, ma do
dyspozycji własnego lokaja. Na
żądanie może mieć przydzielonego osobistego kucharza,
dodatkową ochronę, samochód
i kierowcę. Ceny pobytu wahają
się od 1300 do nawet 35 000 dolarów za dobę. Wyjątkowość
podkreśla architektura i położenie. Budynek kształtem przypomina żagiel i znajduje się na
Bu rdż Chali fa – na
jw yż szy bu dy ne k św
iata
Bu rj khali fa – wo rld
's talles t bu ild ing
as well as restaurants, shopping
malls and sports facilities will
feature on each of the islands.
All will be connected by the
phenomenal road network that
Dubai is famed for.
Ideas reminiscent of those of
the Pharaohs are also materialising on land. These constructions incite admiration for their
architecture as well as size. At a
total cost of 1.5 billion dollars,
and official opened in January
2010, Burj Khalifa is the world's
tallest man-made structure. It
is currently a record-breaker in
being the tallest freestanding
structure and the tallest skyscraper to tope of the spire and
the tallest structure every built.
Its height seems almost impossible – at 828m, it’s difficult to
believe that it’s almost a kilometre high! At this height, Burj
Khalifa also boasts, amongst
others, the world’s highest
swimming pool (76th floor), observation deck (124th floor) and
mosque (158th floor). Another
spectacular structure is Burj Al
Arab – one of the world’s tallest
hotels and and also one of the
silesia airport 7
na wakacje | for the holidays
sztucznej wyspie, oddalonej
280 m od brzegu.
W mieście powstaje także kilka,
oczywiście największych na kuli
ziemskiej, dzielnic biznesowych,
jak Dubai Marina (200 wieżowców powyżej 200 m wysokości),
czy Business Bay (230 wieżowców). W związku z tym, że ziemia jest najcenniejszym dobrem
na tym ogromnym placu budowy, władze cały czas starają
się ją „wydrzeć” morzu. W tym
celu usypany zostanie m.in.
Dubai Waterfront – największe
na świecie (a jakże!) sztuczne
wybrzeże. Dzięki niemu linia
brzegowa powiększy się do
820 km. Szejk Dubaju chce
także, aby jego emirat stał się
największym centrum rozrywkowym na naszym globie.
Ma to umożliwić ukończenie
ok. 2025 roku parku rozrywki.
Dubailand, położony na powierzchni 277 km², dziennie będzie mogło odwiedzić nawet
200 tys. osób.
Przy skali tego, co nas w Dubaju
otacza, nie dziwi już nawet spo-
sobność, aby w trakcie letnich
upałów fani białego szaleństwa
mogli założyć narty i poszusować
w największej na świecie hali
narciarskiej Ski Dubai. Obiekt,
którego stoki mogą jednocześnie przyjąć nawet 1500 narciarzy, jest częścią centrum handlowego Mall of the Emirates.
To z pewnością intrygujące
miasto, w którym każde, najśmielsze nawet pomysły mają
szansę na realizację, warte jest
zobaczenia. Tym bardziej,
że metropolia, w ostatnich latach mocno nastawiona na turystykę, dysponuje przebogatą
ofertą hoteli.
Z Międzynarodowego Portu
Lotniczego Katowice w Pyrzowicach do Dubaju będzie można polecieć na wakacje od
28 kwietnia do 13 października br. Rejsy raz w tygodniu,
w czwartki, wykonywać będzie
Boeingiem 737-800 polska linia
czarterowa Enter Air. Organizatorem wyjazdów jest biuro
podróży Sun&Fun.
Zapraszamy!
most luxurious. Its offer of suites
ranging from 169m² to 780m2
serves as indication of its superdeluxe rating. Every guest has
a personal butler at their disposal. On demand, guests can
also have their own personal
chef, additional security staff,
vehicle and driver. Stays at the
hotel range from USD1300 to
USD35 000 per night. Shaped
like a billowing sail and built
on a man-made island 280m
from the coast, Burj Al Arab’s
extraordinary architecture and
setting only serve to underline
its exclusivity.
Also under construction in
the Dubai are several business
districts, also the largest in the
world. These include Dubai
Marina (200 skyscrapers more
than 200m tall) and Business
Bay (230 skyscrapers). Owing
to the fact that land is the most
valuable asset in this enormous
construction zone, authorities are continuing to “reclaim”
the sea. Dubai Waterfront will
be the world’s largest (naturally!) man-made beachfront.
ielnic a bizne sowa
ięk sza na św iecie dz
du bai marina – na jw
sin ess dis tri ct
wo rld's larg est bu
Du bai Marina – th e
As a result the coastline will be
extended by 820km. Dubai’s
sheik also harbours ambitious
plans for this emirate to become
home to the world’s largest entertainment complex. Set on an
area of 277km2, Dubailand is set
for completion in 2025. It will be
able to cater for over 200 000
people daily.
Considering the scale of what
Dubai already offers, it’s hardly
surprising that despite the summer heat, at Ski Dubai, winter
sports’ enthusiasts can strap on
their skis and schuss down the
slopes of the largest indoor ski
slopes in the world. This building is able to cater for up to
1500 skiers at any one time and
forms a part of the Mall of the
Emirates.
This is, without a doubt, a most
intriguing city, in which every
single idea, even the most out
of this world or daring, has a
chance to succeed and become
reality. It really needs to be seen
to be believed and with the
multitude of hotels to choose
from and a metropolis geared
towards tourism, it is well within
the reach of many.
Katowice Airport in Pyrzowice
will be offering flights to Dubai
from 28 April to 13 October this
year. Travel agents Sun&Fun
will offer flights once a week,
on Thursdays, and these will be
operated by a Boeing 737-800
aircraft belonging to Polish
air-carrier, Enter Air. It’s worth
taking a look!
Piotr Adamczyk
fot. www.istockphoto.com
Artykuł powstał dzięki
This article is sponsored by
8 silesia airport
na wakacje | for the holidays
Słoneczny Ejlat
oaza przyjemności
Najbardziej luksusowy izraelski kurort leży w południowej części pustyni Negew nad zatoką
Akaba. Już samo dotarcie jest przygodą, bowiem
wiąże się z pokonaniem wielu kilometrów pustkowia. Nie bez powodu Izraelczycy nazywają Ejlat
„sof olam”, czyli „kraniec świata”. To ekstremalnie
usytuowane i odosobnione miejsce stanowi prawdziwą enklawę wypoczynku i przyjemności.
10 silesia airport
Israel’s most luxurious resort lies in the southern
part of the Negev Desert on the Gulf of Aqaba.
Getting there is, in itself, an adventure as it
involves travelling through many kilometres of
emptiness. Perhaps that’s why Israelies call Eilat
‘sof olam’, or ‘the end of the world’. Its extreme
isolation and seclusion makes it the perfect enclave for pleasure and relaxation.
fot. www.dreamstime.com
Sun-filled Eilat – oasis of pleasure
Chociaż w mieście próżno szukać wykopalisk, monumentów
i innych skarbów przeszłości,
ewentualne braki wynagradza
fascynująca i niezwykle malownicza przyroda. Najpierw zjawiskowy krajobraz gór Ejlat. Przedziwne, kolorowe formy skalne,
wąskie kaniony, o ścianach
wznoszących się setki metrów
w górę i monumentalne filary
powalają swoim urokiem. Warto
wybrać się do oddalonego
o 4 kilometry Kanionu Salomona. Prowadzi on do przepięknego rezerwatu przyrody Harei
Eilat. Szlak wije się po dnie kanionu, mijając trzy wyniosłe skały, każdą o wysokości 700 met-
rów. Dalej przecina Szosę Księżycowej Doliny, a następnie
zmierza ku malowniczej oazie
Ein Netafim. Tam, u stóp ogromnego urwiska, znajduje się jeziorko, do którego, po gładkiej
skale, spływają krople wody. Na
koniec prawdziwa perła przyrody: Czerwony Kanion, wyrzeźbiony w piaskowcu przez erozje.
Po pustynnych wrażeniach czas
na niezapomniane morskie
przeżycia. W Ejlacie, na odcinku
11 kilometrów, ciągną się wspaniałe, zróżnicowane plaże. Jedną z nich jest Rafa Delfinów.
To prywatna przestrzeń, gdzie
można zażywać kąpieli w towa-
Although it’s no use looking for
archaeological digs, monuments
and other treasures from the
past, the area has a fascinating
and particularly picturesque
natural environment. To start
with there’s the phenomenal
landscape of the Eilat Mountains. The extraordinarily colourful rock formations, monumental pillars and narrow canyons
with walls jutting out hundreds
of metres into the sky, are simply
breathtaking. It’s worth taking
a trip to Solomon’s Canyon, located 4km from Eilat. It leads to
the stunning Harei Eilat Nature
Reserve. The trail winds along
the canyon floor, passing three
soaring pillars, each measuring
700m. It then crosses Moon Valley and makes its way towards
the picturesque Ein Netafim
Oasis. There, at the foot of an
enormous precipice lies a small
lake which is fed by droplets of
water flowing down smooth
rocks. And to finish, a true pearl
of nature: Red Canyon, carved
out of sandstone by erosion.
Following these desert sensations its time for memorable sea
adventures. Stunning beaches
stretch for 11km in Eilat. One of
these is Dolphin Reef. This is a
private area where people can
swim and interact with these
silesia airport 11
na wakacje | for the holidays
czerwony kanion | red cANYON
12 silesia airport
wodną „Jacqueline” lub obejrzeć trójwymiarowy film w panoramicznym kinie.
Będąc w Ejlacie nie sposób nie
zachwycić się gromadami zwierząt latających. Na pustyni,
w górach czy na plażach można
obserwować kilkadziesiąt rodzimych gatunków. Jednak prawdziwym ornitologicznym spektaklem są wiosenne migracje,
kiedy miliony ptaków, które
spędziły zimę w Afryce, przelatują tędy, aby wrócić do swoich
gniazd. Na niebie pojawiają się
całe fale orłów i sokołów, tysiące
pelikanów oraz klucze bocianów. Wrażenia są niepowtarzalne!
Wybrzeże Ejlatu to wymarzone
miejsce dla miłośników nurkowania, windsurfingu, nart wodnych, żeglarstwa czy po prostu
intelligent and friendly mammals. A little way south is the
Coral Beach Natural Reserve.
The soft, warm sand fosters
relaxation, but there’s also an
exotic coral reef just a stone’s
throw away – all you need to do
is rent some di-ving equipment!
Another place worth visiting
is the Coral World Underwater
Observatory. A spiral staircase
leads you down five metres
under water to a round space
with large windows. A myriad
of fish of all shapes and sizes,
and representing all the colours
of the rainbow swim amongst
the amazing coral. Tourists can
also choose to take a trip on
the cutest yellow submarine
in the world – Jacqueline, or
watch a 3D movie of the world
underwater.
Whilst in Eilat, it’s impossible
not to be astounded by the
birdlife. In the desert, the mountains and on the beach, there
are numerous native species to
admire. However, the most
spectacular ornithological event
is the spring migration when,
after spending winter in Africa,
millions of birds make their way
back to their nests. Aeries of
hawks and eagles, thousands of
pelicans and storks flying in a
v-formation - an amazing sight
to behold!
The Eilat coast is the perfect
place for enthusiasts of diving,
windsurfing, waterskiing and
sailing, as well as those purely
wanting to swim in the sea
and relax on the beach. Sunny
weather and high temperatures
all year round guarantees an enjoyable holiday. After recharging the batteries in the sun,
it’s time to use the new-found
Świątynia Skały (meczet Omara) | Temple Mount (the Mosque of Omar)
fot. www.fotolia.pl (2), www.dreamstime.com
rzystwie tych przesympatycznych i inteligentnych ssaków.
Trochę dalej na południe znajduje się Rezerwat Przyrody
Plaży Koralowej. Leniuchowaniu
sprzyja mięciutki, ciepły piasek,
ale na wyciągnięcie ręki jest
egzotyczna rafa koralowa –
– wystarczy tylko wypożyczyć
sprzęt do nurkowania! Kolejnym
atrakcyjnym miejscem jest
morski park przyrodniczy z podwodnym obserwatorium, Coral
World Underwater Observatory.
Spiralne schody prowadzą do
znajdującego się 5 metrów pod
wodą okrągłego pomieszczenia
z oknami. Można tam oglądać
fantazyjne ryby we wszystkich
kolorach świata i o zdumiewających kształtach, pływające
wśród wspaniałych koralowców.
Turyści mają również okazję
wybrać się w rejs najprzytulniejszą na świecie żółtą łodzią pod-
morskich kąpieli i zwyczajnego
plażowania. Słoneczna pogoda
i wysoka temperatura przez cały
rok gwarantują udane wakacje.
A po tak wspaniałym wypoczynku energia aż rozpiera
i chciałoby się zobaczyć coś więcej. Zatem niech propozycją nie
do odrzucenia będą wycieczki
do Jerozolimy i Petry.
Fascynujące miasto trzech religii. Jego symbolem jest słynne
Wzgórze Świątynne z widoczną
z daleka złotą kopułą. Abraham
chciał tu złożyć w ofierze swojego syna Izaaka, zaś Muzułmanie wierzą, że w tym miejscu
nastąpiło wniebowstąpienie
Mahometa, dlatego wzgórze
powszechnie uważane jest za
święte. To Jerozolima.
Kamienne schody, przy końcu
Tiferet Jisrael, prowadzą do
Ściany Płaczu – najważniejsze-
go miejsca wszystkich Żydów.
Nieustannie, dzień i noc, odwiedzane jest przez pielgrzymów
i turystów. Mimo gwaru i tłumu
wyczuwa się niezapomnianą
atmosferę mistycyzmu. Dalej,
przez dzielnicę arabską i chrześcijańską, wiedzie via Dolorosa,
czyli droga krzyżowa. Świętość
i wzniosłość miesza się z krzykiem handlarzy i miejskim chaosem. Ulica zmierza do Bazyliki
Grobu Pańskiego, wzniesionej
w IV w. przez św. Helenę. Stare
miasto wypełnione jest głównie
symbolami religijnymi, pozostawionymi przez odwiedzających
wiernych z całego świata.
Pozostaje jednak Nowa Jerozolima, która godnie pełni funkcję
stolicy Izraela. Ta część aglomeracji ma również wiele do zaoferowania turystom. Smutna,
ale jakże istotna, jest wizyta
w Muzeum Historii Holokaustu
energy and do some travelling
– Jerusalem and Petra fit the bill
perfectly!
Jerusalem. A fascinating city
of three religions. Its symbol is
the famous Temple Mount with
the golden Dome of the Rock,
which is visible for miles. It was
here that Abraham wanted
to make an offering of his son
Isaac. Muslims, however, believe
that this is where Muhammad
ascended into heaven. That
is why this hill is generally regarded as holy.
Stone stairs at the end of Tiferet
Jisrael lead to the Western Wall
(also known as the Wailing Wall)
– the most important place for
Jewish people. At every hour of
the day and night, the Western
Wall is visited by the faithful,
pilgrims and tourists. Despite
the noise and crowds, there’s
an evident air of mysticism. Via
Dolorosa, the Way of Suffering,
is held to be the path that Jesus
took on the way to the crucifixion, and it weaves through the
Arabic and Christian districts.
Solemnity and respect mixes
with the cries of street-merchants and urban chaos. The
street makes its way to the
Church of the Holy Sepulchre,
erected in the 4th Century by St
Helena. The old city is full of religious symbols, left behind by
the visiting faithful from around
the world.
What’s left to see, is New Jerusalem, which functions as Israel’s
capital. This section of the agglomeration also has much to
offer tourists. A sad, but vital
place to visit is the Holocaust
History Museum Yad Vashem,
where the memory of 6 million
Jews murdered by Nazis, is
commemorated. In addition
Ściana płaczu | The Western Wall
silesia airport 13
na wakacje | for the holidays
Yad Vashem, gdzie uczczono
pamięć 6 milionów Żydów, zamordowanych przez niemieckich nazistów. Godny uwagi jest
Kneset. Aby go zwiedzić, należy
się udać do dzielnicy rządowej.
Warto wpaść na King David
Street i poznać dwa najbardziej
znane budynki w Jerozolimie:
Hotel YMCA – dzieło twórców
Empire State Building oraz King
David Hotel – postawiony przez
egipskich Żydów.
Jerozolima jednych zachwyca,
drugich wzrusza, a jeszcze innych zadziwia, ale nikogo nie
pozostawia obojętnym.
Na koniec pora przekroczyć granicę Izraela i powitać Jordanię.
Celem wycieczki nie może być
nic innego, jak tylko ósmy cud
świata: wykute w czerwonych
skałach nabatejskie miasto.
To fenomen architektoniczny,
pochodzący z VI w. p.n.e. Petra
przez dwa tysiąclecia pozostawała zapomniana dla świata.
Dopiero w 1812 roku ponownie
odkrył ją podróżnik Johann
Ludwig Burckhardt. Wejście do
miasta prowadzi przez kilometrowy wąwóz, wokół którego
wznoszą się 80-metrowe klify.
Imponujące sylwetki grobowców i świątyń, wykute w nubijskim piaskowcu, mienią się
czerwienią, różem i fioletem. Do
najwspanialszego monumentu
Petry prowadzi męczący szlak
ośmiuset schodów. Niewątpliwie warto się wspiąć, aby ujrzeć
powalający widok klasztoru El
Deir.
Egzotyczny Ejlat to nie tylko oaza, gdzie może odpocząć strudzony pielgrzym. To ekskluzywny, pełnoprawny kurort, który
zapewni słoneczne wakacje
z dala od reszty świata…
Wakacje w Ejlacie oferuje
biuro podróży Rainbow Tours.
Loty bezpośrednio z Katowice
Airport. Oferta dostępna na
www.rainbowtours.pl
Aleksandra Hańderek
there’s the Knesset, the legislative council, however, in order
to visit it, you need to make
your way to the government
district. King David Street is
definitely worth a visit to see
the two most famous buildings
in Jerusalem: the YMCA Hotel –
designed by the same group as
the Empire State Building and
the King David Hotel, erected by
Egyptian Jews.
Jerusalem, for some it’s delightful, for some, moving, and for
others, startling, but it’s impossible to remain indifferent.
To finish, it’s time to cross the
border of Israel and greet Jordan. The aim of this excursion
is evident – to visit the eighth
wonder of the world, the Nebataean city sculpted out of the
red rock, Petra. This architectural phenomenon dating back
to 6BC, Petra remained lost to
the world for two millennia. It
was only in 1812 that Johann
Ludwig Burckhardt, a Swiss
traveller, rediscovered the ruins
of the city. Entry to the city is
through a kilometre-long gorge
surrounded by 80-metre high
cliffs. The impressive silhouettes
of tombs and temples, sculpted
in the Nebataean sandstone
shimmer red, pink and purple.
Petra’s most stunning monument involves climbing a trail of
800 steps – the astounding view
of the El Deir Temple is worth
every step of the tiring climb.
Exotic Eilat is not just an oasis
offering rest for the weary
pilgrim. It’s an exclusive, cardcarrying, resort area, guaranteeing sun-filled holidays far away
from the rest of the world…
Rainbow Tours offers holidays in
Eilat, with flights from Katowice
Airport. Offer available at:
www.rainbowtours.pl
Artykuł powstał dzięki
This article is sponsored by
Petra – ruiny miasta Nabatejczyków
wykutego w skale
fot. www.istockphoto.com
Petra – ruins of the Nabataean city
carved in stone
14 silesia airport
wydarzenia | events
Dzieje się w Europie
What's on in Europe
Katowice Airport presents the most interesting community, cultural and sporting
events in Europe in March and April 2011.
Birmingham – wystawa psów rasowych
Birmingham – dog show
Crufts to największa na świecie (odnotowana w Księdze
Rekordów Guinnessa) wystawa psów rasowych, organizowana przez Kennel Club. Od 10 do 13 marca, na terenie
National Exhibition Centre, miłośnicy czworonogów zaprezentują łącznie 28 tysięcy swoich podopiecznych.
W trakcie wystawy właściciele i ich psy będą rywalizować
o prestiżowy tytuł Best in Show.
Więcej informacji: www.crufts.org.uk
Loty z Katowice Airport do Birmingham obsługuje linia
lotnicza Ryanair. Rozkład lotów i rezerwacja biletów na
www.ryanair.com
Crufts is the biggest dog show on Earth (listed in
the Guinness Book of Records) and is organised
annually by the Kennel Club. From 10–13 March
at the National Exhibition Centre, dog-lovers will
present all together 28 thousand of their canine
charges, who will be competing for the title of
‘Best in Show’.
More Information: www.crufts.org.uk
Flights from Katowice Airport to Birmingham are
offered by Ryanair. Timetable and ticket reservations: www.ryanair.com
Barcelona – koncert Kylie Minogue
Barcelona – Kylie Minogue
12 marca, w słynnej hali Palau Sant Jordi, wybudowanej na XXV Letnie Igrzyska Olimpijskie 1992 r., wystąpi
jedna z najsławniejszych popowych wokalistek – Kylie
Minogue. Koncert odbędzie się w ramach światowej
trasy koncertowej słynnej Australijki, promującej jej
najnowszy album Aphrodite.
Bilety do kupienia na www.artistticket.com
Loty z Katowice Airport do Barcelony obsługuje linia
lotnicza Wizz Air. Rozkład lotów i rezerwacja biletów na
www.wizzair.com
Kylie Minogue, one of the world’s most famous
pop artists, will perform on 12 March, at the
famous Palau Sant Jordi, which was built for
the XXV Summer Olympic Games, held in 1992.
The concert is part of the famous Australian’s
Aphrodite World Tour
Tickets available at www.artistticket.com
Flights from Katowice Airport to Barcelona are
offered by Wizz Air. Timetable and ticket reservations: www.wizzair.com
16 silesia airport
Dublin – Festiwal Świętego Patryka
Dublin – St Patrick’s Festival
Najważniejsze święto społeczności irlandzkiej najlepiej
spędzić w ich stolicy, Dublinie. Największy w tym kraju
festiwal, organizowany na całym świecie na cześć patrona
Zielonej Wyspy – świętego Patryka, w tym roku odbędzie
się w dniach 17–20 marca. Jak zawsze towarzyszyć mu
będą liczne parady i niekończące się imprezy w pubach,
oczywiście przy kuflu wybornego irlandzkiego piwa.
Więcej informacji: www.stpatricksfestival.ie
Loty z Katowice Airport do Dublina obsługuje linia lotnicza Ryanair. Rozkład lotów i rezerwacja biletów na
www.ryanair.com
The most important national holiday in the Irish
community worldwide – and where best to celebrate but in the Irish capital, Dublin. The festival of
the Emerald Isle’s patron saint – St Patrick – will
take place from the 17th–20th March. Many parades, never-ending parties in pubs – all with a
pint of Irish liquid gold.
More information: www.stpatricksfestival.ie
Flights from Katowice Airport to Dublin are offered by Ryanair. Timetable and ticket reservations:
www.ryanair.com
fot. www.istockphoto.com (6), www.dreamstime.com
Prezentujemy polecane przez Katowice Airport najciekawsze
wydarzenia społeczne, kulturalne i sportowe, które odbędą
się w Europie w marcu i kwietniu 2011 roku.
Turyn – Festiwal Czekolady
Turin – Chocolate Festival
Coroczny turyński Festiwal Czekolady to raj dla
łasuchów. Przez dziesięć dni, od 1 do 10 kwietnia,
na słynnym Piazza Vittorio Veneto oraz w otaczających go kawiarniach będzie można spróbować
lokalnych słodkich wyrobów. Imprezie towarzyszą
liczne wydarzenia kulturalne.
Więcej informacji: www.cioccola-to.com
Loty z Katowice Airport do Turynu obsługują Polskie Linie Lotnicze LOT. Rozkład lotów i rezerwacja
biletów na www.lot.com
If you've got a sweet tooth, the annual Turin Chocolate Festival is the place to go. For 10 days, from
1st–10th April, the famous Piazza Vittorio Veneto
and the surrounding cafes will offer tastings of local sweets. The festival is supported by numerous
cultural events.
More information: www.cioccola-to.com
Flights from Katowice Airport to Turin are offered
by LOT Polish Airlines. Timetable and ticket reservations: www.lot.com
Rzym – rocznica powstania miasta
Co roku, 21 kwietnia, mieszkańcy stolicy Włoch
i tysiące turystów wspólnie świętują rocznicę
powstania Rzymu, założonego przez Romulusa
w 753 roku przed naszą erą. Liczne koncerty,
pokazy sztucznych ogni, parady grup rekonstruujących oddziały rzymskich legionów i świetna
zabawa – to wszystko czeka na odwiedzających
w tym czasie Wieczne Miasto.
Więcej informacji: www.gsr-roma.com
Loty z Katowice Airport do Rzymu obsługuje
linia lotnicza Wizz Air. Rozkład lotów i rezerwacja
biletów na www.wizzair.com
Rome – Rome Foundation
Anniversary
Every year on 21 April, citizens of Italy’s capital, together with thousands of tourists,
celebrate Rome’s birthday – the city was
founded by Romulus in 753BC. Concerts, fireworks displays, historical reconstructions –
– there’s something for everyone at this time
in the Eternal City.
More Information: www.gsr-roma.com
Flights from Katowice Airport to Rome are
offered by Wizz Air. Timetable and ticket
reservations: www.wizzair.com
Londyn – ślub księcia Williama z Kate
Middleton
London – the wedding of Prince
William and Kate Middleton
29 kwietnia odbędzie się jedno z najważniejszych w 2011 roku wydarzeń polityczno-społecznych w Europie. Oto książę William, wnuk Elżbiety II z domu Windsor, królowej Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
pojmie za żonę Kate Middleton.
Więcej informacji: www.royal.gov.uk
Loty z Katowice Airport do Londynu-Luton obsługuje linia lotnicza Wizz Air, a do Londynu-Stansted linia lotnicza Ryanair. Rozkład lotów
i rezerwacja biletów na www.wizzair.com
i www.ryanair.com
The 29th of April will see the eyes of the world
turn to London and one of the most significant
events on the socio-political calendar of 2011.
The grandson of Queen Elizabeth II from the
house of Windsor, Prince William, will wed Kate
Middleton.
More information: www.royal.gov.uk
Flights from Katowice Airport to London-Luton
are offered by Wizz Air, and London -Stansted
is offered by Ryanair. Timetables and ticket
reservations: www.wizzair.com and
www.ryanair.com
Madryt – turniej tenisowy ATP i WTA
Madrid – ATP and WTA tennis tournament
Turniej tenisowy w Madrycie jest częścią serii
Masters 1000. Na hiszpańskich kortach spotka się
światowa elita: najlepsze tenisistki (od 30 kwietnia do 8 maja) i tenisiści (od 1 do 8 maja), m.in. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray. Łączna
pula nagród wynosi ponad 7 mln euro.
Więcej informacji: www.madrid-open.com
Loty z Katowice Airport do Madrytu obsługuje
linia lotnicza Wizz Air. Rozkład lotów i rezerwacja
biletów na www.wizzair.com
The tennis tournament in Madrid is part of the Masters 1000. The tennis world’s elite will meet on the
Spanish courts: women (30 April–8 May) and men
(1–8 May) – with stars such as Roger Federer, Rafael
Nadal and Andy Murray. The prize pool is worth
over 7 million Euros.
More information: www.madrid-open.com
Flights from Katowice Airport to Madrid are offered
by Wizz Air. Timetable and ticket reservations:
www.wizzair.com
silesia airport 17
wywiad | interview
Enter Air
siła czarterów
Rozmawiamy z Grzegorzem Polanieckim,
Prezesem linii lotniczej Enter Air.
We talk to Grzegorze Polaniecki, the President of
Enter Air.
Piotr Adamczyk: Udany debiut
linii Enter Air w 2010 roku na
polskim rynku przewozów
czarterowych jest uznawany
w branży lotniczej za jedno
z najważniejszych wydarzeń
minionego roku. Kiedy narodził się pomysł założenia linii,
kto był autorem tej koncepcji
i jaka jest recepta na sukces
przewoźnika czarterowego na
polskim rynku?
Grzegorz Polaniecki: Pomysł na
projekt Enter Air pojawił się już
w 2007 roku. Wtedy jednak nie
był to ten sam projekt co teraz.
Piotr Adamczyk: Enter Air’s
successful debut in 2010 on
the Polish charter market is
regarded within the aviation
industry as one of the most
significant events of the past
year. What prompted the decision to establish an airline,
who was its initiator and what
is the recipe for success for a
charter airline on the Polish
market?
Grzegorz Polaniecki: The idea
for Enter Air was already on the
books back in 2007. However, it
differed significantly from the
18 silesia airport
Inaczej dobiera się model biznesowy gdy rynek globalny rośnie,
a inaczej gdy rynek jest w stanie
kryzysu. W czasie hossy łatwiej
jest zdobyć finansowanie,
ale musi być ono o wiele większe. W czasie kryzysu koszty rozpoczęcia biznesu są niższe, łatwiej też o wykwalifikowany personel, ale działalność jest bardziej ryzykowna. My wystartowaliśmy w ryzykownym okresie,
ale nie był to akt spontaniczny –
– wyczekaliśmy na odpowiedni
moment. Mając bardzo duże
doświadczenie w branży lotni-
final project. The choice of business model is different when
the global market is growing,
as opposed to a market that is
in a state of crisis. A bull market
makes it easier to win financing,
but on the other hand, a significantly larger amount of financing is needed. During a crisis,
the cost of starting a business is
smaller, it’s easier to get qualified personnel, but it’s at a
much higher risk. Although we
started out during a risk-ridden
period, this was not a spontaneous act – we waited for precisely
fot. archiwum Enter Air
Enter Air – the strength of charters
czej, umieliśmy idealnie oszacować wszystkie ryzyka projektując model odporny na nie. Autorami koncepcji Enter Air jest zespół Enter Air. Lotnictwo to sport
zespołowy, który wymaga szerokich kompetencji. Nasz sukces
zawdzięczamy modelowi biznesowemu, dopasowanemu do
wymagań polskiego rynku oraz
przede wszystkim do aktualnego cyklu koniunktury. Nie istnieją uniwersalne recepty na
sukces.
Aktualnie flota Enter Air liczy
pięć samolotów: cztery Boeingi 737 w wersji 400 i jeden
w wersji 800. W najbliższym
czasie flotę zasili kolejna maszyna amerykańskiego producenta w wersji 800. Zdecydowanie większa flota, niż
w pierwszym roku działalności,
zapewne wpłynie na szerszą
siatkę połączeń czarterowych
z Polski. Jak będzie ona wyglądać w tym roku?
Powiększamy flotę zgodnie z zapotrzebowaniem rynku na przewozy na określonych trasach.
Program na najbliższe lato jest
już w pełni zdefiniowany, a my
pracujemy teraz nad kształtem
następnych sezonów turystycznych. Wielkość i jakość floty
jest jednym z kluczowych elementów strategii linii lotniczej.
Ponieważ jesteśmy w fazie realizacji strategii długofalowej, staramy się pozyskać do współpracy najlepsze firmy leasingowe
na świecie, aby w przyszłości
mieć jak największą elastyczność w kształtowaniu floty.
W każdym elemencie naszego
biznesu dążymy do optymalnych rozwiązań, a dobór typów
i liczby samolotów do charakterystyki operowanych tras jest
kluczowy. Największa część
rynku turystyki wyjazdowej
oparta jest na podróżach do
niedrogich miejsc wypoczynku.
Enter Air operuje na wszystkich
najpopularniejszych trasach do
kurortów basenu Morza Śródziemnego, Morza Czarnego,
Czerwonego oraz innych ciekawych, egzotycznych miejsc,
takich jak Wyspy Kanaryjskie czy
Dubaj. Planujemy też szereg nowych, atrakcyjnych destynacji,
którymi będziemy chcieli zaciekawić naszych turystów. Polacy
lubią podróżować i odkrywać
the right moment. Our very
high level of experience in the
aviation industry meant that we
were able to not only evaluate
all the risks involved, but also
develop a model resistant to
them. The authors of the concept behind Enter Air are the
Enter Air team. Aviation is a
team sport requiring a wide
range of competencies. We owe
our success to a business model
adjusted to the requirements
of the Polish market and most
of all, the current economic
climate. There isn’t a single universal recipe for success.
Currently, the Enter Air fleet is
made up of five aircraft: four
Boeing 737 – 400 and one Boeing 737 – 800. In the nearest
future, another version 800
model aircraft of the American
aircraft producer will join the
fleet. This larger fleet will
probably also impact on the
broadening of the charter network from Poland. What will
this network offer this year?
We’re increasing our fleet in line
with market demand on specific
routes. The offer for this upco-
ming summer is already fully
determined and we’re now
working on future tourism
seasons and offers. The size and
quality of a fleet is one of the
key elements of an air carrier’s
strategy. We’re currently in the
process of realising our longterm strategies. Thus, in order
to have the most flexibility in
terms of fleet development,
we’re focusing on the most
renowned leasing companies in
the world. We strive towards offering optimal solutions in every
aspect of our business, which
is why the decision regarding
the number and type of aircraft
fulfilling the needs on a given
route is a crucial one. The major
sector of outbound tourism is
focused on travel to less-expensive holiday destinations. Enter
Air operates on all the most popular routes to resorts on the
Mediterranean, Red and Black
Seas as well as to other exotic
destinations such as the Canary
Islands and Dubai. We’re also
planning a series of new and attractive destinations to interest
our tourists. Polish people enjoy
travelling and discovering new
silesia airport 19
wywiad | interview
nowe, romantyczne zakątki,
a naszą misją jest im służyć.
W minionym sezonie, na pokładach samolotów Enter Air,
można było spotkać magika,
który umilał lot pasażerom.
Spotkało się to z bardzo pozytywnym odzewem ze strony
podróżujących. Czy w tym roku zamierzacie kontynuować
ten pomysł i czy pasażerowie
mogą spodziewać się kolejnych atrakcji i udogodnień?
Oczywiście. Magik Maks bardzo
spodobał się pasażerom, szczególnie młodym i na pewno będzie jeszcze z nami latał. Będą
też przenośnie odtwarzacze
DVD z najnowszymi premierami
kinowymi, tak jak w ubiegłym
sezonie oraz różne promocje
i zabawy. Nasza praca jest bardzo wdzięczna – wozimy ludzi
na wakacje i mamy mnóstwo
radości z wymyślania atrakcji dla
nich. Nie mogę na razie zdradzić
szczegółów, ale w nadchodzącym sezonie będą nowe, ciekawe atrakcje i udogodnienia na
pokładach naszych samolotów.
Zapraszamy, szczególnie rodziny z dziećmi.
and romantic places and our
mission is to oblige.
In the previous season, it was
possible to enjoy a magician’s
show onboard Enter Air during
the flight. This was met with
a very positive response from
passengers. Are you planning
to continue with ideas such
as these, this year and can
passengers expect more attractions?
Of course. Maks the Magician
was a hit with passengers, especially the youngest ones and he
will definitely be flying with us
again this year. As last season,
there will also be portable DVD
players with the latest movies
on offer, as well as many different promotions and games.
Our job is very rewarding – we
transport people on holidays
and developing ways in which
to make this trip more appealing, is extremely enjoyable. I’m
not at the liberty to divulge any
details, but the upcoming season will offer new and exciting
attractions onboard our aircraft.
We particularly welcome families with children.
Enter Air made its mark at
Katowice Airport in Pyrzowice
already last year. What are
your plans in terms of network
development from Pyrzowice
for the spring/summer 2011
season, how many passengers
are you planning to transport
this year from Katowice Airport and how many aircraft are
you planning to base here?
Katowice Airport in Pyrzowice
sets an example for other airports. Many years ago, when I
was working for EuroLOT and
was launching the first connections to Pyrzowice, I did not
expect this airport to grow and
develop to the extent it has. Katowice has an ideal location, is
close to a large urban agglomeration and has an enormous
potential outbound traffic.
Transparent terms of cooperation and an active campaign to
promote routes from Pyrzowice
guarantees that Katowice Airport will continue its dynamic
development. Enter Air is planning to significantly increase its
base at Katowice Airport. We
would like to treble the number
of aircraft based here and also
establish a large operational
base for flight crews. I don’t
have specific data regarding the
number of passengers we will
be transporting from Pyrzowice
in 2011, however, the number
is well over 100 000. From their
fot. archiwum Enter Air
Już w zeszłym roku Enter Air
mocno zaznaczył swoją obecność w Międzynarodowym
Porcie Lotniczym Katowice
w Pyrzowicach (MPL Katowice). Jakie są plany, dotyczące
rozwoju siatki połączeń linii
Enter Air z Pyrzowic w sezonie
wiosna/lato 2011, ilu pasażerów zamierzacie przewieźć
w tym roku z podkatowickiego
lotniska oraz ile maszyn planujecie zbazować?
Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach jest
wzorem dla innych portów.
Kiedy wiele lat temu, pracując
w EuroLOT, otwierałem pierwsze połączenia do Pyrzowic, nie
spodziewałem się, że lotnisko
tak wspaniale urośnie i rozwinie
się. Katowicki port jest idealnie
położony, blisko dużej aglomeracji miejskiej, z olbrzymim potencjałem ruchu wyjazdowego.
Przejrzyste warunki współpracy
oraz aktywność w promowaniu
połączeń z Pyrzowic jest gwarancją dalszego dynamicznego
rozwoju tego lotniska. Enter Air
planuje znaczącą rozbudowę
bazy w MPL Katowice. Chcemy
potroić liczbę samolotów bazowanych tutaj oraz założyć dużą
bazę operacyjną dla personelu
latającego. Nie mam teraz dokładnych danych na temat liczby
pasażerów, których przewieziemy z Pyrzowic w 2011 roku,
ale na pewno będzie to sporo
20 silesia airport
ponad 100 000. Samoloty nasze
będą z katowickiej bazy obsługiwały porty w całej Polsce. Do
najważniejszych kierunków,
które będziemy eksploatowali
z Pyrzowic, można zaliczyć Turcję, Grecję, Włochy, Cypr, Hiszpanię, Maroko, Dubaj, Majorkę,
Wyspy Kanaryjskie, a także Tunezję i Egipt. Nowe, ciekawe
kierunki pojawią się w zimie
2011. Pracujemy z portem nad
strategią rozwoju nowych połączeń czarterowych i niedługo
Katowice mogą stać się najbardziej znanym polskim miastem
w różnych egzotycznych zakątkach globu.
MPL Katowice z każdym rokiem notuje znaczący wzrost
liczby pasażerów czarterowych. Już teraz jest liderem
w tym segmencie ruchu wśród
polskich portów regionalnych,
a w przyszłości chce się stać
głównym portem czarterowym
w Polsce. Enter Air w zeszłym
roku dołączył do grona przewoźników czarterowych,
którzy odprawiają najwięcej
pasażerów w Pyrzowicach.
Jakie czynniki – z perspektywy
czarterowej linii lotniczej – decydują o tym, że lotnisko jest
atrakcyjnym partnerem?
Proces planowania i otwierania
nowych połączeń wymaga wysiłku ze strony biura podróży, li-
nii lotniczej i portu. I nie zawsze
chodzi tu jedynie o solidarne
ponoszenie ryzyka rozwijania
nowej trasy. Ja najbardziej cenię
to, że w MPL Katowice pracują
profesjonaliści, którzy bardzo
sprawnie i szybko podejmują
decyzje i aktywnie szukają rozwiązań, mając na uwadze oczekiwania klienta. Tym, co najbardziej wyróżnia pyrzowickie lotnisko, jest właśnie aktywność
we współpracy z klientami oraz
zachęcanie do rozwoju. Ponadto sprzyjające uwarunkowania
infrastrukturalne, brak ograniczeń hałasowych oraz model
biznesowy, który rozumie fakt,
że niższe ceny generują większy
wolumen obrotów, który pomimo niższych marż przekłada się
na wyższy zysk. Katowice nie
zabiegają o święty spokój, tylko
poprzez swoją aktywność generują większy ruch w biznesie.
W większości portów czartery
są traktowane jako działalność
niszowa i brak jest dla nas ofert
marketingowych, specjalnych
promocji czy wsparcia. Jako
jeden z nielicznych portów
w Polsce, Międzynarodowy Port
Lotniczy Katowice w Pyrzowicach traktuje wszystkich operatorów lotniczych równo i to
nam się u was podoba.
Dziękuję za rozmowę.
base at Katowice Airport, our
aircraft will be servicing airports
throughout Poland. Amongst
the most important routes that
we will be offering from Pyrzowice are Turkey, Greece, Italy,
Cyprus, Spain, Morocco, Dubai
and Majorca, the Canary Islands,
as well as Tunisia and Egypt.
Fascinating new routes will be
offered for the winter 2011
season. We’re working with the
airport on a new charter development strategy and very
soon, Katowice may become
the most well-known Polish
city in many exotic destinations
around the world.
Katowice Airport continues
to record significant growth
in terms of charter passenger
volume. Already now, it is the
leader in this sector of traffic
of all the regional airports in
Poland. In the future, we plan
for it to be the main charter
airport in the country. Last
year, Enter Air joined the circle
of charter air carriers transporting the largest number of
passengers from Pyrzowice.
What factors – from the perspective of a charter airline –
– make an airport a good business partner?
The process of planning and
launching new routes demands
effort from travel agents,
airlines and airports alike. This
does not always simply mean
jointly accepting the risks
involved with developing new
routes. What I value the most is
the fact that Katowice Airport
is staffed by professionals,
who make decisions quickly
and competently, as well as
actively searching for solutions
to fulfil clients’ expectations.
What makes Katowice Airport
stand out from the rest is this
active cooperation with clients,
encouraging development. In
addition, there is favourable
infrastructure, lack of noise
limits and a business model that
appreciates the fact that lower
costs generate a larger volume
of turnover, which despite lower
margins, translates into larger
profits. Katowice Airport does
not seek peace and quiet, but
through its activity, generates
increased volume in business.
Most airports treat charters as a
niche activity and do not have
any marketing offers, special
promotions or offer support for
charter airlines. Katowice Airport in Pyrzowice is one of only
a handful of airports in Poland
offering equal treatment for all
air operators – and this is something we appreciate.
Thank you for taking the time
to talk to us.
silesia airport 21
lotnisko od zaplecza | the airport – behind the scenes
Katowice Airport
spojrzenie w przyszłość
Katowice Airport – a glance into the future
Pod koniec 2008 roku został przyjęty Plan Generalny Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach (MPL Katowice/Katowice Airport). Wyznacza
on kierunki rozwoju infrastruktury lotniskowej i okołolotniskowej
do roku 2032. Uzupełnieniem
tego dokumentu jest koncepcja
zagospodarowania przestrzennego strefy ogólnodostępnej portu,
stworzona przez zespół z Katedry
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury
Politechniki Śląskiej.
Punktem wyjścia do opracowania materiału były założenia
programowe Planu Generalnego
MPL Katowice, ocena terenu oraz
22 silesia airport
„dobre praktyki” – inspiracja z innych, doskonale funkcjonujących
lotnisk na świecie. W pierwszym
etapie przeprowadzono analizy
obszaru przed terminalami, robocze spotkania i konsultacje
z pracownikami Górnośląskiego
Towarzystwa Lotniczego SA, zarządzającego Katowice Airport,
a także uzgodnienia z Polskimi
Kolejami Państwowymi SA (PKP)
i Zarządem Dróg Wojewódzkich
w Katowicach. Wykonano również studia przypadków zagospodarowania podobnych stref
przy wybranych portach w Europie. Pod tym kątem poddano rozpatrzeniu np. obszar przed nowym terminalem Warszawa-Okęcie wraz z parkingami wielo-
poziomowymi i dojazdami oraz
strefy przedterminalowe trzech
londyńskich lotnisk: Stansted,
City Airport i Heathrow (Terminal 5). Ponadto przeanalizowano
szereg materiałów dostępnych
w internecie, w tym przykłady
budynków terminali, mapy satelitarne portów w Manchesterze
i Barcelonie z mostami pieszymi
(skywalks), łączącymi parkingi,
stację kolejową i terminale.
Następnie opracowano trzy koncepcje wariantowe, dotyczące
m.in. różnych rozwiązań budowy
nowego terminalu MPL Katowice,
lokalizacji przystanku PKP, sposobów powiązania ich ze sobą,
możliwości ukształtowania dróg
dojazdowych i parkingów.
Kolejnym etapem prac było
zaprojektowanie wariantu końcowego, który obejmuje plan
zagospodarowania terenu przed
terminalami w skali 1:1000 wraz
z wizualizacjami i schematycznymi przekrojami, a następnie
pokazanie całego obszaru portu
w pomniejszeniu. Zasięg opracowania ograniczony jest od południa planowaną linią kolejową,
od północy istniejącymi i projektowanymi budynkami terminali,
hotelem od strony zachodniej,
a od wschodniej przyszłym terminalem cargo. W strefie przedterminalowej znajdują się drogi
dojazdowe, parkingi, stacja kolejowa, połączona z terminalami
za pomocą skywalk – mostu pie-
wizualizacje: Politechnika Śląska
Widok na planowaną infrastrukturę Katowice Airport, stan na rok 2032 | View of the planned infrastructure Katowice Airport, 2032
szego i centrum konferencyjne
z bazą noclegową. Zaproponowano także taką reorganizację
parkingów, by umożliwić bezpłatny dojazd pod nowy terminal C. Wydzielono kilka stref płatnego parkowania z oddzielnymi
bramkami i zlikwidowaniem szlabanów na wjeździe z drogi nr 913.
Dodatkowo zarekomendowano
zróżnicowanie kolorystyczne
i materiałowo-nawierzchnie oraz
wprowadzenie elementów małej
architektury zieleni dla poprawy
komfortu poruszania się pieszych. A wzdłuż drogi 913, w strefie dojazdu do lotniska, zlokalizowano tereny pod budowę komercyjnych obiektów usługowo-biurowych, których przykładową
formę pokazano na wizualizacjach.
Zaprezentowana, przykładowa
bryła planowanego terminalu C
ukazuje obiekt dwukondygnacyjny, z obsługą przylotów w dolnej
części, a halą odlotów na górze.
Założona została dynamiczna
forma z przeszkloną elewacją
i falującym dachem. Alternatywnie opracowano elewację
z wkomponowanymi kielichami –
– elementami konstrukcji nawiązującymi do charakterystycznego kształtu filarów katowickiego
dworca PKP. Przed terminalem
zaprojektowano dwupoziomową
strefę dojazdu wraz z przystankami autobusowymi, postojami taksówek i parkingiem wielopoziomowym.
W obrębie samego portu lotniczego przedstawiono inwestycje
związane z jego rozwojem: rozbudowaną w kierunku wschodnim płytę postoju samolotów
Apron 1 (obecnie przed terminalami pasażerskimi) z nieodzowną
modernizacją dróg kołowania,
obecnie istniejącą drogę startową przekształconą w drogę kołowania, nową drogę startową, nowy hangar techniczny dla dwóch
samolotów kodu „C” (np. Airbus
A320 linii Wizz Air czy Boeing
737-800 linii Ryanair), wieżę obserwacyjną Lotniskowej Straży
Ratowniczo-Gaśniczej z centrum
koordynacji, stanowisko do odladzania samolotów, płytę postojową dla statków powietrznych
w niebezpieczeństwie, rozbudowaną płytę postojową Apron 3
we wschodniej części lotniska
i przy niej nową bazę cargo oraz
zaplecze cateringowe. W koncepcji jest także miejsce dla strefy
przemysłowej, umiejscowionej
również od wschodu, z układem
komunikacyjnym i pokazaniem
przykładowych gabarytów takich
obiektów.
kami na wjeździe do portu, aby
stworzyć rondo z możliwością
nawracania.
kiem za pomocą drogi S1 i węzła
„Pyrzowice” oraz węzła „Lotnisko”.
W związku z faktem, że Plan Generalny MPL Katowice przewiduje budowę połączenia kolejowego, łączącego lotnisko z miastami
Aglomeracji Górnośląskiej i stację
PKP na południe od drogi 913
w śladzie istniejącej linii kolejowej, to w projekcie uszczegółowiono lokalizację tego przystanku, proponując połączenie go
z terminalami za pomocą wspo-
Na koniec warto dodać, że przedstawione w koncepcji inwestycje
będą realizowane stopniowo
w ciągu najbliższych dwudziestu
lat. W pierwszym etapie, do roku
2015, ma powstać infrastruktura
MPL Katowice i stacja kolejowa.
Poszerzona także zostanie droga 913 do lotniska. Na drugim
etapie, około roku 2020, planuje
się wybudować część nowego
połączenie terminala ze stacją kolejową – „skywalk”
The terminal and railway station connected by a
skywalk
W stworzonym dokumencie nie
zabrakło układu drogowo-kolejowego wokół Katowice Airport.
Podstawowy dojazd zapewniony
jest od strony południowej drogą
913. Uwzględniono zamierzenia
Zarządu Dróg Wojewódzkich
względem poszerzenia tej trasy
do dwu jezdni, mającej po dwa
pasy ruchu w każdym kierunku.
Wzięto również pod uwagę planowaną przebudowę rozjazdu
drogi przed istniejącymi bram-
mnianego mostu pieszego –
– skywalk. Linia kolejowa poprowadzona jest w poziomie terenu, dlatego jej skrzyżowanie
z drogą 913 zrealizowane będzie
w formie wiaduktu i wykopu.
Uwzględniono także planowaną
po stronie zachodniej portu budowę autostrady A1. Na odcinku,
na którym autostrada przecina
teren Katowice Airport, poprowadzono ją w wykopie. Trasa A1
będzie skomunikowana z lotnis-
terminalu C, hotel i przebudować
parkingi wraz z drogami dojazdowymi. Po zakończeniu ostatniego
etapu, w 2032 roku, Katowice Airport powinien dysponować infrastrukturą przedstawioną w ramach stworzonej wizualizacji.
dr inż. arch. Michał Stangel
Katedra Urbanistyki i Planowania
Przestrzennego
Wydziału Architektury
Politechniki Śląskiej
silesia airport 23
lotnisko od zaplecza | the airport – behind the scenes
The General Plan for Katowice
Airport in Pyrzowice was accepted towards the end of 2008. This
document outlines the direction
in which the development of
the infrastructure of the airport
and surrounding areas will take
through to 2032. Complementing this document are ideas
regarding land utilisation of the
airport’s public areas, developed
by a team from the Department
of Urban Planning of the Faculty
of Architecture of the Silesian
University of Technology.
The starting point for this project
was Katowice Airport’s General
Plan, a land assessment and
‘experience’ – inspired by other,
well-functioning world airports.
The first stage included an analysis of the terrain in front of the
terminals, working meetings
24 silesia airport
and consultations with Katowice
Airport’s management – the
Upper Silesian Aviation Group
(GTL), PKP Polish Railways and
the Department of Roads in
Katowice. Studies of similar land
development projects at several
other European airports were
also undertaken – the areas in
front of the new Warsaw-Okecie
Airport, including multi-level car
parks and access roads, as well as
the public access zones of three
London Airports: Stansted, City
Airport and Heathrow (Terminal 5). In addition, material
available on the Internet was
also consulted. This included
information such as examples of
terminal buildings, satellite maps
of airports in Manchester and
Barcelona with skywalks linking
car parks, railway stations and
terminals. Next, three different
solutions for Katowice Airport
were prepared – covering issues
such as the construction of a new
terminal at the airport, location
of the railway station and different methods of linking as well as
access roads and car parks.
The next stage involved designing a project of the final version
including land utilisation of the
areas in front of the terminals on
a scale of 1:1000 as well as the
visualisation and cross sections.
This was followed by the preparation of a scale model of the entire
area. The project’s boundaries
are the railway line to the south
and the existing and planned terminal buildings to the north, the
hotel from the western side and
the planned cargo terminal to
the east. The area in front of the
terminals includes access roads,
car parks, railway station linked
by skywalks to the terminals
and conference centre and hotel
complex. In order to allow free
access to the new Terminal C, the
plan suggests a reorganisation of
the existing car parks. Several
areas for paid car parks have
been planned, each with their
own gates. This would mean
that the need for gates at the
entrance to road 913 would be
eliminated. Other recommendations include diverse colour
schemes and textures, landscape
architecture and greenery for pedestrian comfort and accessibility. Along the 913 airport access
road, land has been assigned for
the construction of commercial
service/office buildings. A suggestion of the form that these
buildings could take has been
included in the visualisation.
wizualizacje: Politechnika Śląska
Parking wielopoziomowy w miejscu istniejącego budynku cargo | Multi-level car park in place of existing cargo building
The model of planned terminal C
suggests a two-storey, glass-fronted building with a wavy
roof. The arrival hall is planned
for the ground level and departures on the top floor. An alternative shape for the building
incorporates the characteristic
wine-glass shape of the pillars
of Katowice’s railway station.
A two-level access area with
multi-level parking, bus stops
and taxi stands has been planned
to utilise the area in front of the
terminal.
Air's Airbus A320 or Ryanair’s
Boeing 737-800 aircraft), observation tower for the Airport Fire
and Rescue Service and coordination centre, de-icing station,
apron for aircraft in emergency
situations, expansion of Apron 3
in the eastern side of the airport
and the new cargo base and
catering base adhering to it. The
concept also includes space for
an industrial area – also along
the eastern side of the airport,
with access roads and suggested
building sizes.
The investments within the airport itself include those related
to its development and expansion: eastward expansion of
Apron 1 (currently in front of the
passenger terminals) and necessary modernisation of taxiways,
transforming the existing runway
into a taxiway, new runway, new
maintenance hangar for two
code “C” aircraft (such as Wizz
The road and rail network was
also addressed in the document.
The main access road is the 913
from the south. The plans of
the Department of Roads and
Transport were also taken into
account. These include aspects
such as the widening of road
913 into a dual-carriageway and
the planned reorganisation and
construction of a roundabout at
the intersection in front of the
current entry to the airport to
allow for u-turns.
As the Katowice Airport General
Plan foresees the construction
of a rail link between the airport
and cities within the Upper Silesian Agglomeration, the railway
station has been planned to the
south of the 913 along the existing railway lines, it is linked to
the terminals by means of a skywalk. The railway line is at ground
level, which is why at its junction
with the 913 there will be a viaduct constructed which will involve excavation work. The
planned A1 motorway has also
been incorporated alongside
the western boundary of the airport. As with the railway,
a tunnel is planned where the
motorway crosses airport land.
The A1 will be connected with
Katowice Airport by means of the
S1 Expressway and the ‘Pyrzo-
wice’ and ‘Airport’ junctions. To
finish off, it’s worth noting that
the concept of this investment
shown here will be realised
over the next 20 years. The first
stage, up to 2015, will involve the
development of infrastructure
at Katowice Airport and the railway station. The 913 will also be
widened through to the airport.
The second stage, planned for
around 2020, will include the
construction of Terminal C, the
hotel and the reorganisation of
the car parks and access roads. At
the end of the final stage, in 2032,
Katowice Airport should include
the infrastructure depicted in this
visualisation in its entirety.
Dr Michał Stangel
(Architectural Engineer)
Department of Urban Planning
Faculty of Architecture, Silesian
University of Technology
Skrzyżowanie kolei z drogą 913 | Railway line crossing over road 913
silesia airport 25
20 lat gtlsa – część I | 20 years of GTL – part 1
Zanim powstało GTL SA:
lata 1926–1945
Before GTL: 1926–1945
W 2011 roku Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA (GTL SA), Spółka zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, obchodzi 20-lecie powstania.
Z tej okazji rozpoczynamy sześcioczęściowy cykl artykułów, poświęcony historii rozwoju lotnictwa cywilnego na terenie
obecnego województwa śląskiego oraz przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości pyrzowickiego portu.
In 2011, the Upper Silesian Aviation Group (GTL), which manages Katowice Airport in Pyrzowice, is celebrating its 20th
anniversary. To commemorate
this occasion we’re embarking
on a series of six articles devoted to the development of civil aviation in what is now
the Silesian province, as well as the past, present and
future of the airport in Pyrzowice.
Katowice Airport to jedno
z największych lotnisk komunikacyjnych w Polsce. Co roku
odprawianych jest tutaj prawie
2,5 mln pasażerów oraz tysiące
ton towarów. Czarterowe i regularne linie lotnicze, operujące z Pyrzowic, oferują siatkę połączeń obejmującą ponad sześćdziesiąt tras na trzy kontynenty:
do Europy, Azji i Afryki. Mieszkańcy regionu mogą pochwalić
się nowoczesnym, wysokiej
klasy portem lotniczym ze zróżnicowaną i rozbudowaną infrastrukturą usługową, który jest
prawdziwym oknem na świat
województwa śląskiego i stanowi niewątpliwie jedną z jego wizytówek. Obserwując z tarasu
Katowice Airport is one of the
largest airports in Poland. Every
year, almost 2.5 million passengers and thousands of tons of
cargo come through the airport.
Charter and regular airlines
operating from Pyrzowice together form a network of over
60 routes encompassing three
continents: Europe, Asia and
Africa. People living in the region can be proud of this modern, high-class airport with its
diverse and expanded service
infrastructure, which is a true
window to the world for the
Silesian region and is one of its
showpieces. Watching from the
observation deck as the newest
generation of passenger jet-air-
26 silesia airport
craft take off and land, it’s worth
remembering that air transport
in this region has a long history,
dating back to pre-World War II
times.
Katowice Airport in Pyrzowice is
the direct successor of Katowice
Airport Muchowiec. Work on
the first regional airport began
in 1926 and was initiated by the
Silesian County Regional Air Defense League. A year later, the
construction of an air strip was
completed on the 56-hectare
site leased from the Katowice
Joint Stock Company for Mining and Metallurgy. In the
meantime, the Silesian Aviation
Association (SAA) was founded.
fot. archiwum GTL SA
widokowego lądujące i startujące pasażerskie samoloty odrzutowe najnowszej generacji
warto pamiętać, że transport
lotniczy ma w regionie długą,
sięgającą jeszcze czasów przedwojennych, tradycję.
Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach jest
bezpośrednim spadkobiercą
Międzynarodowego Portu
Lotniczego Katowice Muchowiec. Prace nad powstaniem
pierwszego w regionie lotniska
komunikacyjnego rozpoczęto
w 1926 roku. Inicjatorem był
Śląski Okręg Wojewódzki Ligi
Obrony Powietrznej Państwa.
Już w następnym roku, na wydzierżawionych od Katowickiej
2
/3
14
2
/2
4
0
09/27
Spółki Akcyjnej dla Górnictwa
i Hutnictwa 56-hektarowej
działce, położonej na południe
od ścisłego centrum Katowic,
zakończono budowę pola wzlotów. W międzyczasie zawiązano
Śląskie Towarzystwo Lotnicze
(ŚTL). W założeniu jego twórców
miało wspierać rozwój lotnictwa
komunikacyjnego na Górnym
Śląsku i stworzyć w przyszłości
linię lotniczą. Ze względu na decyzję Skarbu Państwa o powstaniu Polskich Linii Lotniczych
LOT (PLL LOT), pomysłu tego
nie udało się zrealizować
i w 1928 roku Śląskie Towarzystwo Lotnicze zostało rozwiązane. Ideę, która przyświecała
twórcom ŚTL, od 20 lat z sukcesami realizuje bezpośredni historyczny następca – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA.
Wracając jednak do przedwojennego rozwoju lotnictwa
w województwie, trzeba ko-
niecznie wspomnieć o kluczowej dacie 2 stycznia 1929 r. Wtedy to nowoutworzone Przedsiębiorstwo Polskich Państwowo-Samorządowych Linii Lotniczych LOT zainaugurowało
pierwsze połączenia lotnicze
pomiędzy Katowicami a Warszawą ośmioosobowym samolotem Fokker FVIIa/1m. W procesie powstawania narodowego przewoźnika znaczący udział
miały śląskie gminy. Gdy zdecydowano o utworzeniu PLL LOT,
Ministerstwo Komunikacji, reprezentujące Skarb Państwa, zarezerwowało dla siebie 60%
udziałów, pozostałe przyznano
samorządom miast II Rzeczypospolitej. Okazało się, że ci potencjalni akcjonariusze – z wyjątkiem śląskich miast – nie byli
zainteresowani ich nabyciem.
Tym samym 90% pozostało
w rękach Skarbu Państwa,
a właścicielem 10% pakietu
Its aim was to support the development of air transport in Upper Silesia and, in the future, establish an airline. Owing to the
decision of the State Treasury to
create LOT Polish Airlines, this
idea never left the ground and
in 1928 the Silesian Aviation Association was dissolved. The idea
which the SAA strived to achieve
has not only been realised, but
is continued by the association’s
direct successor – the Upper
Silesian Aviation Group.
Getting back, however, to the
pre-World War II development
of aviation in the region, the
date 2nd January 1929 is significant. It was on this day that the
State-owned Self-Governing
Corporation of Airlines LOT
launched connections between
Katowice and Warsaw, operated
by an 8-seater Fokker FVIIa/1m
aircraft. Local governments
Pierwsze lotnisko, wybudowane
w czasach II wojny światowej,
dysponowało trzema drogami
startowymi o utwardzonej
nawierzchni. Ślady po tej
infrastrukturze po dziś dzień
znakomicie są widoczne na
zdjęciach satelitarnych
The first airport was established
during WWII and had three hard-surface runways. Traces of this
infrastructure is still visible today
on satellite images
in Silesia played a crucial role
in the process of establishing
the national carrier. When the
decision for the creation of
LOT Polish Airlines was passed,
the Ministry for Communication, which was representing
the State Treasury, reserved
60% of shares for itself, with
the remainder being offered to
the local governments of the
Second Polish Republic. Interestingly, with the exception of
Silesian cities, the remainder of
the potential shareholders were
not found to be interested in acquiring these shares. As a result,
90% of the shares remained in
the hands of the State Treasury,
and 10% of shares of LOT Polish
Airlines went to local governments in Silesia.
Let’s return to Muchowiec for a
moment. This is where, having
launched flights to Warsaw,
silesia airport 27
20 lat gtlsa – część I | 20 years of GTL – part 1
Polskich Linii Lotniczych LOT zostały śląskie samorządy.
Wróćmy na chwilę do Muchowca.
Tam bowiem, po otwarciu destynacji do Warszawy, w kolejnych
miesiącach narodowy przewoźnik kontynuował rozwój siatki
połączeń. W niedługim czasie
uruchomiono loty pomiędzy
Katowicami a Wiedniem i Brnem.
Dzięki temu śląski port został
drugim, po Warszawie, obsługującym loty międzynarodowe.
Obie trasy zamknięto 30 kwietnia
1933 r. Ostatni lot, na odcinku
Warszawa–Katowice, odbył się
tuż przed wybuchem II wojny
światowej, 30 sierpnia 1939 r.
W okresie największego w dziejach ludzkości konfliktu zbrojnego Pyrzowice po raz pierwszy pojawiły się na lotniczej mapie świata. Wprawdzie jeszcze przed wojną terenami wokół interesowało
się Wojsko Polskie, rozpatrując je
jako zapasowe lotnisko polowe,
nie podjęto jednak w tym zakresie wiążącej decyzji. Dlatego
pierwsze lotnisko, w miejscu
gdzie obecnie znajduje się Kato-
wice Airport, zostało założone
przez niemieckie Luftwaffe. Było
częścią poligonu doświadczalnego Schendek (Zendek) wojsk
III Rzeszy, przez historyków zaliczanego do ósemki największych
wykorzystywanych przez Niemcy
w latach 1939–45. O potędze poligonu świadczy jego powierzchnia, szacowana na ok. 20 000 ha.
Lotnisko, czyli najważniejszą instalację poligonu, Niemcy wybudowali w jego południowo-zachodniej części. Powstały trzy
drogi startowe na planie trójkąta,
o długości 1000, 1449 i 1500 metrów. Wszystkie miały 50 metrów
the national carrier continued to
develop its network. Flights between Katowice and Vienna and
Brno were launched in quick succession. As a result, the airport
in Katowice became the second,
after Warsaw, airport offering international flights. Both of these
routes were closed 30th April,
1933. The last flight on the Warsaw–Katowice route took place
just prior to the outbreak of World
War II, on 30 August 1939. During
the largest military conflict in history, Pyrzowice first appeared on
the aviation map of the world. It
is true that the Polish Military was
interested in using the area as a
spare airfield, however, nothing
was done to formally establish
this. This is why the first airport
on what is now Katowice Airport,
was founded by the German Luftwaffe. It was part of the Schendek
training ground for the armies
of the Third Reich. It is regarded
by historians to be in the 8 most
highly utilised training grounds
by German troops 1939–1945.
The importance of this military
training ground is evident in the
size of its area – approximately
20 000 ha. At first the airport was
called Tarnowitz. In 1942, this
name was changed to Udetfeld,
in memory of Ernst Udet – a fighter pilot ace in World War I and
the head of the technical office of
28 silesia airport
szerokości i utwardzoną nawierzchnię. Początkowo port nosił nazwę Tarnowitz. W 1942 roku zmieniono ją na Udetfeld, na cześć
Ernsta Udeta – asa lotnictwa
myśliwskiego w czasach I wojny
światowej, a w trakcie kolejnej –
– szefa Urzędu Technicznego
w Ministerstwie Lotnictwa Rzeszy, który popełnił samobójstwo
w 1941 r.
Podczas II wojny światowej lotnisko Udetfeld spełniało kilka
funkcji. Testowano na nim nowe
rodzaje uzbrojenia dla sił powietrznych III Rzeszy, m.in. samoloty o napędzie rakietowym
Messerschmitt 163 Komet. Prowadzono także szkolenia pilotów
na tym pionierskim orężu walki
powietrznej. Od 1941 roku Udetfeld stanowiło punkt tranzytowy
dla samolotów transportowych,
dostarczających zaopatrzenie
z III Rzeszy do jednostek niemieckich walczących na terenie ZSRR.
Stacjonowały tam także jednostki myśliwskie, szturmowe i bombowe Luftwaffe. Te pierwsze broniły śląsko-zagłębiowskiego
obszaru przemysłowego przed
alianckimi nalotami. Szturmowce
i bombowce brały udział m.in.
w nalotach na Warszawę w trakcie powstania w stolicy (1944).
Militarna rola lotniska malała
wraz ze zbliżaniem się frontu.
W końcu załoga i samoloty zostały ewakuowane, a z początkiem
1945 roku lotnisko zostało zdobyte przez Armię Czerwoną.
Rozpoczął się kolejny etap w historii Pyrzowic, ale o tym w następnym odcinku…
Piotr Adamczyk
Messerschmitt 163 Komet
the Reich's air ministry, who committed suicide in 1941.
During the Second World War,
Udetfeld Airport performed
several functions. It served to
test new types of arms for the air
force of the Third Reich, including
the Messerschmitt 163 Komet
rocket-powered fighter aircraft.
The airport was also used to
train fighter pilots. From 1941,
Udetfeld was a transit point for
transport aircraft, providing supplies from the Third Reich to German units fighting on USSR land.
In addition, Luftwaffe fighter,
ground-attack and bombing aircraft were stationed at Udetfeld.
The fighter aircraft defended
the Silesian and Dąbrowski Basin
industrial area against Allied air
raids. The ground-attack and
bombing aircraft participated in
missions such as raids on Warsaw
during the capital’s uprising
(1944). The military significance
of the airport decreased as the
front approached and eventually the aircraft and their crews
were evacuated. The airport was
captured by the Red Army at the
beginning of 1945.
And so began the next stage of
the history of Pyrzowice – but
more about that in the next
issue…
okiem spottera | A spotter's perspective
Iljuszyn Ił-96-400T
prawdziwy rarytas dla miłośników lotnictwa
Ilyushin Il-96-400T – a true rarity for aviation enthusiasts
Zrobił niemałe poruszenie wśród
śląskich fanów lotnictwa, zwłaszcza fotografii lotniskowej, z języka angielskiego nazywanych
spotterami. Zupełnie niespodziewany, ale jakże wyczekiwany. Klasyczny, wielki, wywołujący u miłośników aeronautyki szybsze bicie serca, u przypadkowych obserwatorów wielkie zaciekawienie. Można stwierdzić, że nie miał
większego znaczenia w historii
lotnictwa cywilnego, nie spowodował żadnej rewolucji, ani nie
otworzył nowego rozdziału.
Jednak dla nas, fascynatów, jest
czymś wyjątkowym, nie tylko ze
względu na swoją rzadkość. On
posiada duszę i charakter.
Iljuszyn to założone przez Siergieja Iljuszyna w 1933 roku rosyjskie lotnicze biuro konstrukcyjne.
Przez 75 lat działalności zaprojektowało ponad 120 typów maszyn,
a łącznie zbudowało ponad
60 tysięcy samolotów różnego
typu. Z początku były to szturmowce oraz bombowce, a po
II wojnie światowej samoloty zadaniowe, transportowe oraz pa-
sażerskie. Obecnie Ilyushin Aviation Complex produkuje głównie
maszyny transportowe, w mniejszej części pasażerskie, a także
wojskowe.
Ił-96 to młodszy, silniejszy brat
modelu Ił-86. Ta szerokokadłubowa, czterosilnikowa konstrukcja
została dopracowana, unowocześniona, wyposażona w najnowszą awionikę i bardziej ekonomiczne silniki. Obecnie na
świecie lata nieco ponad 30 samolotów typu Ił-96. Małe zainteresowanie tym modelem wynika
z wielu błędów konstrukcyjnych
jego poprzednika, a także z niewielkiego popytu na rosyjskie
maszyny. Mimo niskich cen, tego
typu samoloty są drogie w serwisowaniu. Niemniej, pomimo wątpliwej sławy pierwowzoru, Ił-96
poszczycić się może brakiem poważniejszych usterek od ponad
17 lat, od kiedy wszedł do seryjnej produkcji. Jest to obecnie
jeden z najnowocześniejszych
oraz najbardziej zaawansowanych technologicznie samolotów
rosyjskiej produkcji. Służy między
innymi do przewozu najwyższych władz państwowych tego
kraju – prezydenta oraz premiera.
Jednostka, która odwiedziła
Katowice Airport, to transportowa konfiguracja najnowszego
modelu Iljuszyna 96, wersji -400.
Została wyprodukowana w 2008
roku i nosi numery rejestracyjne
RA-96103. W barwach linii lotniczej Polet, która jest pierwszym
oraz jedynym użytkownikiem
modelu -400, lata od grudnia
2009 roku. Ił-96-400T jest samolotem mogącym przewieźć
aż 92 tony ładunku. Jego zasięg,
przy tak dużym obciążeniu,
to 5 tysięcy kilometrów. Charakteryzują go także pokaźne rozmiary: ma 64 metry długości, 60
metrów rozpiętości skrzydeł
i prawie 16 metrów wysokości.
fot. Piotr Adamczyk, Jacek Winiarski, Karol Niespodziański (2)
Iljuszyn Ił-96-400T rosyjskiej
linii lotniczej Polet, bo to o nim
mowa, wylądował w Katowice
Airport w środę 2 lutego 2011 roku. Transportowiec wykonywał
przewóz towarów na trasie Monachium–Katowice–Moskwa.
Wystartował dnia następnego
w godzinach nocnych. Niestety
tak to już bywa z lotami cargo,
że godziny przylotu oraz odlotu
są bardzo elastyczne. Sytuacja
miała miejsce i w tym przypadku,
przez co wielu spotterów mogło
obserwować jego piękno tylko
podczas długiego postoju. Zaciekawienie wywołał także wśród
pasażerów katowickiego lotniska,
gdyż był doskonale widoczny zarówno z tarasu widokowego,
jak i spod terminalu pasażerskiego B.
30 silesia airport
This aircraft caused a big stir
among Silesian fans of aviation
photography, more commonly
known as 'spotters'. Completely
unexpected, but so long-awaited. Classic, enormous and triggering a quickening heartbeat
in spotters and in coincidental
observers alike. Lacking any
real significance in the history
of civil aviations, it hasn’t been
the cause of any revolutions, nor
opened any new chapters either.
But for us, spotters, this aircraft
is something unique not only
because of its rarity. It has a soul
and character.
An Ilyushin Il-96-400T, belonging
to Russian air carrier, Polet, landed at Katowice Airport on
Wednesday 2 February, 2011. The
freighter was transporting cargo
on the Munich–Katowice–Moscow route. It took off the following night. Unfortunately, that’s
the way it is with cargo flights, ar-
rivals and departures of these aircraft are very flexible. That’s what
happened this time and it meant
that many spotters only had the
chance to observe its beauty during its long stopover. The aircraft
also evoked interest and intrigue
amongst passengers of Katowice
Airport, as it was perfectly visible
from the observation deck, as
well as passenger terminal B.
The Ilyushin is the name of the
Russian design bureau and aircraft manufacturer, founded by
Sergey Ilyushin in 1933. Over 75
years, the company designed
over 120 types of machine and all
together, built over 60 000 aircraft
of various type. At first it was
ground-attack aircraft and bombers, but after WWII, focus shifted
to freight and passenger aircraft.
Currently, the Ilyushin Aviation
Complex manufactures mainly
freight aircraft and to a lesser extent passenger and military aircraft.
The Il-96 is the younger, stronger
brother of the Il-86 model. This
wide-bodied construction with
four energy-efficient engines,
was refined, modernised and
equipped with the latest avionics. Currently, there are only just
over 30 IL-96 aircraft. The modest
interest in this model stems from
the many construction-faults of
its predecessor, as well as the limited demand for Russian aircraft. Despite low prices, these
type of aircraft are costly to
maintain and service. However,
in spite of the questionable fame
of its precursor, the IL-96 has
boastsed a lack of serious defects
for 17 years, from the moment it
went into serial production. At
the moment it’s one of the most
modern and most technological-
ly advanced aircraft produced in
Russia. Amongst others, this aircraft is used to transport Russian
national authorities – including
the president and premier.
The aircraft which visited Katowice Airport was the cargo-configured lastest model Ilyushin
96-400. Manufactured in 2008, its
registration number is RA-96103.
It has been flying in the livery of
Polet, the first and only user of
the -400 model, since December
2009. The IL-96-400T is able to
carry up to 92 tons of cargo. Its
range, with its maximum take off
weight, is 5 thousand kilometres
and has very characteristic and
impressive dimensions: 64m
long, a wing-span of 60m and
almost 16m high.
Piotr Winkler
silesia airport 31
kultura | culture
Nauka
świat bez granic
Research – a world without borders
Cztery lata temu, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zrodził
się pomysł oryginalnego konkursu fotograficznego, którego celem jest promocja dorobku pracowników i studentów uczelni
oraz innych instytutów naukowych z regionu, jak i jednostek
spoza tego terytorium. Od tamtej
chwili miały miejsce już trzy edycje Biennale Fotograficznego Uniwersytetu Śląskiego. Zdjęcia, nadesłane na pierwszą z nich, dokumentowały w artystyczny sposób
projekty badawcze prowadzone
na terenie województwa. Fotografie, w ramach wystawy podsumowującej kolejną edycję, która
odbyła się pod hasłem „Nauka
śląska dla Polski – nauka Polska
dla Śląska”, obrazowały nie tylko
prace badawcze realizowane
przez śląskich naukowców, lecz
również przez ich koleżanki i kolegów z innych ośrodków, rozsianych po całym kraju. W trzeciej
odsłonie konkursu, której ideą
przewodnią była „Nauka – świat
bez granic”, rozszerzono formułę.
Tym razem uczestnicy mogli zaprezentować zdjęcia wykonane
w trakcie projektów badawczych
prowadzonych nie wyłącznie na
Śląsku czy w Polsce, ale także
w innych częściach świata. Obiektywy dociekliwych uczonych zawędrowały znacznie dalej, objęły
bowiem więcej niż przestrzeń
wyznaczoną przez umowne granice regionu lub państwa. Zarejestrowały interesujące zjawiska
oraz obiekty w tak odległych
32 silesia airport
„Taniec z bąbelkami , granulowany
osad czynny podczas fazy napowietrzania w reaktorze SBR, Gliwice 2010”,
Beata Kończak, Marcin Kończak –
– nagroda główna
“Dancing bubbles, granulated active
residue during aeration phase in
the SBR reactor, Gliwice 2010”, Beata
Kończak, Marcin Kończak – Main Prize
„Zabawy z bronią przed meczetem.
Hama, Syria 2008”, Mateusz
Osienkiewicz – I nagroda
"Games with guns in front of a
mosque. Hama, Syria 2008”, Mateusz
Osienkiewicz – 1st Prize
i egzotycznych krainach, jak Bliski
i Daleki Wschód, wysokie Andy,
mroźna Arktyka. Tym samym
potwierdzono, że myśl ludzka nie
zna granic: nie istnieją dla niej
bariery fizyczne, granice geogra-
ficzne. Wystawę zdjęć, nadesłanych na III Biennale Fotograficzne
Uniwersytetu Śląskiego, można
oglądać od marca do końca kwietnia w hali odlotów terminalu pasażerskiego B Międzynarodowe-
go Portu Lotniczego Katowice
w Pyrzowicach. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, Spółka
zarządzająca Katowice Airport,
była sponsorem wszystkich dotychczasowych edycji Biennale.
The idea for a unique photographic competition was borne at
the Silesian University in Katowice, four years ago. The competition's aim was to promote the
achievements of the university’s
students and academics as well
as other research institutes in the
region and beyond. The “Silesian
University Photographic Biennale” has already had three editions. Photos sent in for the first
edition presented research projects within the region, albeit in
an artistic manner. The second
edition entitled “Silesian research
for Poland – Polish research for
Silesia” documented not only
research by Silesian academics,
but also their colleagues in other
centres throughout Poland. For
the third competition, “Research
– a world without borders”, the
format was extended. This time,
participants could present photographs taken during research
projects not only in Silesia, or in
Poland, but in other parts of the
world as well. The photographic
lenses of inquisitive academics
travelled much further than before, from the Near and Far East
to the high Andes and freezing
Arctic. In doing so, the fact that
thought has no barriers, physical
or geographical. The exhibition
culminating the “III Silesian University Photographic Biennale”
is available for viewing in March
and April in the departures area
of Terminal B of Katowice Airport
in Pyrzowice. The Upper Silesian
Aviation Group, which manages
Katowice Airport, has sponsored
all three editions of the Biennale.
Piotr Adamczyk
„Czemu tak wieje?”, dariusz ignatiuk – II nagroda
"why is it so windy?”, 2nd Prize
„włochaty dotyk natury”, Monika Jędrzejczyk-Korycińska – II nagroda
"Nature's hairy touch”, Monika Jędrzejczyk-Korycińska – 2nd Prize
„śpiewające fontanny przyciągają trurystów”, Alicja Lizurej – wyróżnienie
"The singing fountains attract tourists” Alicja Lizurej – Commendation
„Wynik hamowania wzrostu kolonii bakteryjnych badanymi nanotlenkami”,
Paulina Mosdorf – wyróżnienie | "nano-oxides and the suppresson of bacterial
growth”, Paulina Mosdorf – Commendation
silesia airport 33
kultura | culture
Talizmany szczęścia
Przez cały styczeń w galerii holu głównego Biblioteki
Śląskiej można było oglądać
wystawę „Drzeworyty – talizmany szczęścia”. Ekspozycja
nawiązywała do obchodów
Chińskiego Nowego Roku
(Roku Królika), w 2011 przypadających 3 lutego. Drzeworyty, których tradycja jest wciąż
żywa na Tajwanie, zaliczają się
do noworocznych zwyczajów.
Te, przedstawiające bóstwa,
bohaterów i opiekunów, są żywym elementem kultury ludowej, są też rodzajem talizmanów ochronnych i amuletów,
mających przynosić szczęście,
pomyślność, powodzenie, bogactwo oraz dobrobyt. Wykonywane tradycyjnymi
metodami pełnią różne funkcje. W przeszłości modlono się do nich i obdarowywano nimi nawzajem.
Kiedyś drzeworyty przygotowywano z okazji różnych
festiwali i świąt ludowych czy ważnych uroczystości
rodzinnych. Z czasem były już jednak wytwarzane
tylko podczas obchodów Chińskiego Nowego Roku,
który jest najważniejszym świętem dla obywateli tego
kraju na całym świecie. Prezentowane na wystawie
w Bibliotece Śląskiej drzeworyty przedstawiały wyobrażenia najróżniejszych bóstw opiekuńczych, sceny rodzajowe, ilustracje ze znanych powieści i sztuk
teatralnych, ludowych oper oraz bajek. Ich motywem przewodnim bywają też chińskie znaki zodiaku:
szczur, wół, tygrys, zając, smok, wąż, koń, koza, małpa,
kogut, pies i świnia. Innym tematem, często występującym na drzeworytach, są ryby. W języku chińskim
słowo „ryba” brzmi podobnie jak „pomyślność”, „dobrobyt” czy „bogactwo”. Na wystawie w Katowicach
prezentowane były eksponaty z ostatnich konkursów
na drzeworyt noworoczny, organizowanych na Tajwanie. Ponadto uczestnicy wernisażu poznali instrukcję
parzenia herbaty, brali udział w warsztatach chińskiej
wycinanki, degustacji orientalnych przekąsek oraz
oglądali filmy i prezentacje multimedialne. Ekspozycję, przy współudziale Biblioteki Śląskiej, przygotowała instytucja Taipei Economic and Cultural Office. Informacje o wszystkich organizowanych w Bibliotece Śląskiej wystawach można znaleźć na stronie
www.bs.katowice.pl
34 silesia airport
Throughout January, visitors to the gallery in the
main hall of the Silesian
Library were able to enjoy
the “Wood engravings –
lucky charms” exhibition.
It alluded to the celebration of the Chinese New
Year (the year of the rabbit) in 2011 which was celebrated on 3rd February.
The tradition of wood-engravings is still practiced
in Taiwan and is a New
Year’s custom. Charms
depicting gods, heroes
and guardians are a living
element of folk culture,
and are also seen as protective talismans and amulets, bringing luck, success,
prosperity, wealth and well-being. Made using traditional methods, these charms and talismans fulfil various functions and roles. In the past, people used to
pray to them and exchange the charms as gifts. In addition, wood-engravings were made for various festivals and folk celebrations or family occasions. Over
time, their production became limited only to Chinese
New Year celebrations. This is the most important national holiday. The wood-engravings presented at
the exhibition at the Silesian Library depic-ted their
vision of guardian gods, genre scenes, illustrations
from well-known stories and theatre productions, folk
operas and folk stories. Their leading motifs can also
be the Chinese zodiac: rat, ox, rabbit, snake, horse,
goat, monkey, rooster, dog and pig. Another oftenused symbol on wood-engravings is the fish. In the
Chinese language, the word for ‘fish’ sounds similar to
‘success’, ‘prosperity’ or ‘wealth’. The exhibition in Katowice presented items from the recent competition
for New-Year wood engravings organised in Taiwan.
In addition, visitors also learnt traditional methods
of preparing tea, participated in workshops regarding Chinese paper-cutting, tasted oriental treats and
watched films and multimedia presentations. The
exhibition was prepared by the Taipei Economic and
Cultural Office, in conjunction with the Silesian Library. Information about all exhibitions organised at
the Silesian Library can be found on the library website: www.bs.katowice.pl
fot. archiwum Biblioteki Śląskiej
Lucky charms
motoryzacja | automotive
Polskie premiery
motoryzacyjne 2011
Polish automotive premieres 2011
Według analityków ten rok
może być trudnym okresem
dla polskiej motoryzacji. Duże
zainteresowanie klientów samochodami z kratką oraz promocje
u dealerów na auta z silnikami
niespełniającymi norm Euro V
mocno napędzały sprzedaż
w ostatnich miesiącach 2010.
Jednak być może niektóre
z polskich premier rynkowych
pomogą utrzymać dobre wyniki
sprzedaży w tym roku.
W 2011 u polskich dealerów
będzie sporo premier samochodów z kategorii premium:
Audi A6, Mercedes CLS oraz SLK,
Jaguar XF po face liftingu, Porsche 911, hybrydowe Infinity
M35h. Zapowiadane są też interesujące nowości ze średniej
półki, które teoretycznie powinny być w zasięgu Kowalskiego.
Z pewnością jedną z ciekawszych propozycji jest Ford Focus
trzeciej generacji. Nowy Focus
MK3 swoją światową premierę
miał podczas targów motoryzacyjnych w Detroit na początku ubiegłego roku. W chwili
wejścia na polski rynek będzie
oferowany w wersji pięcio-
fot. www.media.opel.com, www.istockphoto.com
Opel Astra IV Sports Tourer
36 silesia airport
drzwiowej, czterodrzwiowej
oraz kombi. Producent nie ujawnił jak dotąd żadnych informacji
o wersji trzydrzwiowej. Najnowszy Focus został zaprojektowany zgodnie z fordowską stylistyczną koncepcją Kinetic Design. Pod jego maską pracować
będą nowoczesne silniki benzynowe EcoBoost lub wysokoprężne, z rodziny Duratorq.
W USA Ford rozpocznie sprzedaż elektrycznej odmiany Focusa, która w przyszłości pojawi
się także w Europie.
W Polsce Focus MK3 sprzedawany będzie w czterech wersjach
wyposażenia: ambiente, trend,
trend sport oraz najbardziej
bogatej – titanium.
Kolejna ciekawa premiera to
Opel Astra IV Sports Tourer.
Astra IV kombi stanowi bliźniaczy model odmiany pięciodrzwiowej, produkowanej
w Gliwicach. Astrę IV Sports
Tourer wypuszcza należący do
Opla angielski zakład w Ellesmere Port. Jest ona dłuższa, wyższa
i szersza od Astry III kombi,
a pojemność bagażnika wynosi
1550 litrów. Ciekawostką w wer-
sji IV Sports Tourer jest system
FlexFold, umożliwiający elektryczne składanie foteli tylnych.
Klienci, chcący kupić nową
Astrę, będą mieli do wyboru
jeden z silników benzynowych
o pojemności 1.4l lub 1.6l i mocy
od 100 do 180 KM albo silnik
diesla od 1.3l do 2.0l w zakresie
mocy od 95 do 160 KM. Najsłabszy silniki wysokoprężny
1.3 CDTI EcoFlex, o mocy 95 KM,
standardowo posiada system
Start&Stop.
Podobnie jak Focus MK3,
tak i Astra IV Sports Tourer oferowana jest w czterech wariantach: Essentia, Enjoy, Sport oraz
Cosmo.
Pasjonaci motoryzacji, którzy
cenią francuskie marki, też
znajdą coś dla siebie. W lutym,
w salonach Citroena, debiutował nowy model C4. Samochód
występuje na rynku jedynie
w wersji pięciodrzwiowej. Minimalnie urósł w stosunku do
swojego poprzednika. W ofercie
Citroena C4 są trzy silniki diesla
o mocy 90, 110 oraz 150 KM i jeden silnik benzynowy 1.6 l VTI
o mocy 120 KM. Klienci mogą
According to analysts, this year
may be a difficult one for the
Polish automotive industry.
Clients’ increased interest in
vehicles equipped with cargo
partitions and dealership sales
of vehicles not complying with
Euro V emission standards,
significantly pushed sales in the
final months of 2010. However,
there is a possibility that some
of the premieres on the Polish
market will help maintain good
sales results this year.
In 2011, Polish automotive dealers will have quite a few new
offers in the premium vehicle
category: Audi A6, Mercedes
CLS and SLK, Jaguar XF postfacelift, Porsche 911, and the
hybrid Infinity M35h. An interesting selection of vehicles
priced in the mid-range, theoretically within reach of the
average Joe Blow, is also being
forecast for this year.
One of the more intriguing
offers is the new third generation Ford Focus. The new Focus
MK3 was unveiled during the
Motor Show in Detroit at the
beginning of last year. When it is
introduced onto the Polish market, this vehicle will be offered
in three models: 5-door, 4-door
and station wagon. The producer has not, as yet, provided
any information regarding the
3-door version. The newest
Focus has been designed in
accordance with Ford’s stylistic
concept – Kinetic Design, with
EcoBoost petrol engines or
diesel engines from Duratorq. In
the USA, Ford will begin sales of
the electric version of the Focus,
which in the future, will also be
launched in Europe.
In Poland, the Focus MK3 will be
offered in four trim levels: ambiente, trend, trend sport and the
most exclusive – titanium.
Another interesting launch is
set to be the new Opel Astra
IV Sports Tourer. The Astra IV
station wagon is the twin to the
5-door model, produced in Gliwice. The Astra IV Sports Tourer
will be manufactured by Opel’s
English plant at Ellesmere Port.
It’s longer, higher and wider
than the Astra III station wagon
and has a 1550-litre boot. One
silesia airport 37
motoryzacja | automotive
wybrać jeden z trzech wariantów wyposażenia: attraction,
seduction lub exclusive.
U dealerów marki Chevrolet,
w drugiej połowie roku, pojawi
się nowa, pięciodrzwiowa odmiana modelu Cruze. Cruze
hatchback miał premierę podczas ubiegłorocznych targów
w Paryżu. Samochód stanowić
będzie ciekawą alternatywę dla
wersji czterodrzwiowej sedan.
Obecnie importer nie ujawnił
szczegółów wyposażenia i cen,
ale przypuszczalnie będą podobne do wersji sedan.
W salonach polskich dealerów, prócz zupełnie nowych
samochodów, znajdą się także
odświeżone, dobrze już znane
modele. Tak będzie na przykład
w przypadku marki Peugeot
i face liftingu modelu 308, który
pojawi się w sprzedaży w połowie roku.
Czy premiery pomogą w utrzymaniu dobrych wyników sprzedaży? Focus to ciekawa propozycja jeśli chodzi o samochody
flotowe, wykorzystywane przez
przedsiębiorców, natomiast
Astra IV Sports Tourer powinna
zapewnić marce jeszcze lepsze
wyniki. W 2010 Opel Astra był
na polskim rynku jednym
z lepiej sprzedających się modeli. Francuska nowość, w postaci
Citroena C4, może być intrygującą konkurencją dla pozostałych aut klasy średniej.
of the interesting aspects of
the IV Sports Tourer is the FlexFold, electric rear-seat folding
system. Customers wanting
to purchase the new Astra will
be able to choose from a 1.4L
or 1.6L petrol engine – 95-160
horsepower. The smallest diesel
engine – the 95 horsepower
1.3 CDTI EcoFlex, is equipped
with the Start&Stop system as
standard.
As in the Ford Focus MK3, the
Astra IV Sports Tourer is offered
in 4 trim levels: Essentia, Enjoy,
Sport and Cosmo.
Automotive enthusiasts who
value French producers will also
find something for themselves.
In February, Citroen launched
its new model of the C4. This car
is only available on the market
in the 5-door model and is only
minimally bigger than its predecessor. The Citroen C4 offer
includes three diesel engines –
90, 110 and 150 horsepower and
one, 120-horsepower 1.61VTO
petrol engine. Clients will be
able to choose from three trim
levels: attraction, seduction or
exclusive.
In the middle of the year, Chevrolet dealers will be launching
the new 5-door Cruze. The
Cruze hatchback was unveiled
at last year's Motor Show in
Paris. This vehicle will form an
interesting alternative to the
4-door sedan. The importer has
not as yet revealed any details
regarding fittings or prices however it is assumed that these will
be similar to that of the sedan.
Apart from completely new
models, Polish dealerships will
also offer refreshed versions of
well-known models. An example of this is Peugeot and the
face lift of the 308, which will be
available for sale in the middle
of the year.
Will these launches help maintain good sales-figures? The
Focus is an interesting proposal
with regards to fleet-sales, however the Astra IV Sports Tourer
should ensure better results for
Opel. In 2010, the Opel Astra
was one of the best-selling
models on the Polish market. The French offer with the
Citroen C4, may be interesting
competition for other midrange vehicles.
Michał Jaraczewski
www.automotiveblog.pl
fot. www.media.ford.com
Ford focus mk3
38 silesia airport
śląskie. pozytywna energia | silesia. positive energy
Na koń!
Get on your horse!
Od kiedy oswoiliśmy dzikie mustangi, konie odgrywają niezwykle istotną rolę w dziejach ludzkości, zarówno w gospodarce (przemysł, rolnictwo), transporcie,
jak i w historii. Były wiernymi
kompanami podczas najważniejszych walk, które kształtowały
polityczny obraz świata. Wystarczy wspomnieć podboje Hunów,
Aleksandra Macedońskiego,
Mongołów lub wielkie bitwy
średniowiecza. Także w naszej
narodowej tradycji militarnej zajmowały ważne miejsce. Któż nie
pamięta zwycięstwa polsko-litewskiego rycerstwa pod Grunwaldem, czy spektakularnych
wygranych jednej
z najlepszych formacji kawaleryjskich, husarii, pod Kircholmem
i Wiedniem.
Obecnie, w wielu częściach świata, te wspaniałe, silne ssaki nadal
pełnią znaczącą funkcję w życiu
człowieka, zwłaszcza podczas
pracy na roli. Jednak coraz częściej doceniamy je przede wszystkim w aspekcie rekreacyjnym.
Jazda konna ma bowiem wiele
zalet. Z jednej strony znakomicie
wpływa na cechy fizyczne
jeźdźca: ćwiczy mięśnie nóg
i brzucha, kształtuje prawidłową
postawę kręgosłupa, poprawia
koordynację ruchową, stabilizuje
równowagę ciała. Z drugiej strony niezaprzeczalnie pozytywny
jest bezpośredni kontakt ze
zwierzęciem, który bardzo często
zbawiennie wpływa na nasze samopoczucie. Specjaliści odkryli,
że w trakcie jazdy konnej u większości ludzi organizm produkuje
wyjątkowo dużo
KONKURS
Prosimy wymienić trzy dowolne stadniny,
znajdujące się na terenie województwa śląskiego
i przesłać je na adres [email protected]
do 20 kwietnia 2011 r.
Spośród uczestników konkursu,
którzy odpowiedzą prawidłowo, wylosujemy trzy osoby.
Nagrodami są gadżety, ufundowane przez
Śląską Organizację Turystyczną.
Regulamin znajduje się pod adresem internetowym
www.katowice-airport.com/download/
konkurs-sot.pdf
40 silesia airport
endorfin – hormonów odpowiedzialnych za odczuwanie szczęścia. Najlepszym przykładem
szczególnej mocy uzdrawiania
jest rehabilitacja hipoterapią.
Wbrew pozorom rekreacja konna
nie jest aktywnością dostępną
tylko dla elit. Liczne w województwie śląskim stadniny, za relatywnie niewielkie kwoty, umożliwiają
przejażdżki na rumakach. Niezbędne jest tylko odpowiednie
doświadczenie, które można nabyć podczas lekcji z instruktorem.
Wycieczki „w siodle” organizuje
się o każdej porze roku. Są ekscytującym sposobem zwiedzania
przyrodniczych atrakcji województwa śląskiego, a jest ich
w regionie co niemiara. Z perspektywy końskiego grzbietu
inaczej prezentują się przepiękne
skały Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a w wiosenne czy jesienne dni kolory beskidzkich
lasów nabierają wyjątkowych
odcieni. Niezapomniane wrażenia pozostawia także wyprawa
wierzchem wokół licznych zbiorników wodnych. Także zimowe
wyprawy konne po kompleksach
leśnych, rozrzuconych gęsto wokół miast aglomeracji śląskiej, to
okazja do odpoczynku w napełniającym spokojem towarzystwie
tych pięknych, mądrych, cierpliwych, wytrzymałych i ufnych
zwierząt stadnych.
Znakomitą bazą informacji o turystyce konnej w województwie
śląskim jest strona internetowa
www.aktywna.silesia.travel
Można tu znaleźć adresy większości stadnin w regionie, a także
aktualności o różnych imprezach,
organizowanych dla fanów tej
formy rekreacji. Nie pozostaje nic
innego, jak tylko zawołać „Na koń
i w śląskie!”.
fot. www.istockphoto.com
Koń towarzyszy człowiekowi od
wieków. Naukowcy twierdzą, że
został udomowiony ok. 3500 lat
przed naszą erą w Kazachstanie.
Z czasem stał się zwierzęciem
jucznym, pociągowym, a w końcu wierzchowym.
People and horses have co-existed for Millennia. Researchers
believe that horses were first
domesticated about 3500 BC,
in Kazakhstan. Over time, they
became used for carrying goods,
then pulling carts and finally, for
riding.
From the moment wild mustangs
were domesticated, horses have
played a particularly significant
role in the history of mankind –
– from an economic (industry,
farming), a transport as well as an
historical perspective. They were
faithful companions during wars
that shaped the world political
stage – the Huns, Alexander the
Great, the Mongols or the huge
battles in the Middle Ages. Horses have also featured in Poland’s
national military history and
tradition. It’s impossible to ignore
Poland’s victory over Lithuania
at Grunwald, or one of the most
spectacular victories of the Hussars – the Polish winged cavalry
at Kircholmen and Vienna.
In many parts of the world, these
strong and wonderful mammals
continue to function considerably in people’s daily lives – particularly in farming. However,
they are being more and more
valued and appreciated in recreation. Horse-riding has many
merits. It has a very positive effect on a rider’s physical health:
it works on leg and abdominal
muscles, corrects the posture
and improves coordination and
balance. In addition, there is undeniable proof that direct con-
tact with these animals has a positive effect on our mental and
emotional wellbeing. Specialists
have discovered that the bodies
of a vast majority of people produce a significant amount
of endorphins (hormones of
happiness) whilst horse-riding.
The best example of this is
the incredible results of
hippotherapy on the
emotional and physical
wellbeing of patients.
Contrary to popular belief,
horse-riding is not just an elite
sport. Numerous stables and
studs in the Silesian region offer horse-riding at extremely
reasonable rates. Guidance from
qualified instructors will help you
acquire all the necessary skills.
Excursions “in the saddle” are
organised throughout the year
regardless of season. They offer
an exciting way to savour the
natural environment of the Silesian Region – and you’ll be spoilt
for choice! Experience stunning
rock formations of the Polish
Jurassic Highland on horseback
and view them from a completely
different perspective. Whilst in
spring and autumn, savour the
rainbow of colours in the forests
of the Beskid Mountains and
marvel the views from the saddle. Another unforgettable experience is taking in the many lakes
and other bodies of water on
horseback. Or perhaps see and
appreciate winter in a completely
different manner, such as a ride
through the numerous forested
areas surrounding the cities in
Silesia. It’s a fantastic way to relax
and regain composure in the
company of these beautiful, intelligent, patient, resilient, trusting
and placid animals.
and studs in the region as well
as news regarding events for enthusiasts of active recreation. The
only thing left to do is shout “Get
on your horse and to Silesia!”
Artykuł powstał dzięki
This article is sponsored by
Piotr Adamczyk
COMPETITION
Email us the names of any three horse studs in
Silesia to [email protected] by 20 April 2011.
Of the correct entries, three winners will be
chosen randomly and will receive prizes
from the Silesian Tourism Organisation.
Terms and conditions are available at
www.katowice-airport.com/download/
konkurs-sot.pdf
The website
www.aktywna.silesia.travel
offers a wealth of information on
equine tourism in Silesia including a list of most of the stables
silesia airport 41
nowe technologie | New Technologies
Laboratorium
Wirtualnego Latania
Virtual Flight Laboratory
Laboratorium Wirtualnego Latania to najnowocześniejsze w Polsce
Południowej i unikatowe w skali Europy profesjonalne zaplecze naukowo-badawcze, które powstaje na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (AEI) Politechniki Śląskiej.
fot. www.istockphoto.com, Politechnika Śląska
The Virtual Flight Laboratory is not only southern Poland’s most up-todate professional educational and research base but is also only one of
its type in Europe. This Laboratory is being constructed at the Faculty
of Automation, Electronics and Computer Science (AECS) of the Silesian
University of Technology.
42 silesia airport
14 symulatorów lotów wzbogaci
ofertę dydaktyczną Wydziału AEI
i umożliwi prowadzenie prac
naukowo-badawczych na najwyższym światowym poziomie.
Grant, finansujący to przedsięwzięcie, jest inicjatywą obecnego
prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej, Jerzego Rutkowskiego. Będąc jeszcze Dziekanem
na Wydziale AEI powołał zespół,
którego zadaniem było opracowanie dokumentacji konkursowej do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007–2013 (RPO
WSL 2007–2013). Projekt, przygotowany przez Teresę Radomską,
Dagmarę Sokołowską, Krzysztofa
Cyrana oraz Olega Antemijczuka,
znalazł się na pierwszym miejscu
listy rankingowej i uzyskał dofinansowanie w kwocie przeszło
10 mln zł na modernizację sal
audytoryjnych Wydziału AEI oraz
stworzenie Laboratorium Wirtualnego Latania.
Już jesienią tego roku Wydział
Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej będzie mógł realizować prace
naukowo-badawcze w dziedzinie systemów informatycznych
w lotnictwie z wykorzystaniem
14 symulatorów lotów, a także
współpracować z Centrum
Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywil-
nego Europy Środkowo-Wschodniej w procesie profesjonalnej
edukacji personelu lotniczego.
Koszt powstania Laboratorium
Wirtualnego Latania to przeszło
4 mln zł, z czego Komisja Europejska dofinansowuje projekt
w 85% całkowitej kwoty, a pozostałe 15 % stanowi wkład własny
Wydziału AEI. Na przeszło 120 m2
modernistycznego pomieszczenia stanie 12 symulatorów: 2 duże
urządzenia treningowe, gabarytowo przypominające kadłuby
samolotów i 10 mniejszych symulatorów lotów. Dwa pierwsze –
– symulator stacjonarny FNTP II
oraz FNTP II-MCC – będą służyć
do nauki pilotażu i nawigacji,
jak również do zdobywania
i przedłużania uprawnień dla
licencji zawodowych CPL (Commercial Pilot Licence – Licencja
Pilota Zawodowego), liniowych
ATPL (Airline Transport Pilot
License – Licencja Pilota Samolotowego Liniowego), lotów wg
wskazań pokładowych IR (Instrument Rating). Symulatory te pozwolą zapoznać się z samolotami
klasy Cessna 172 RG, Piper Arrow
IV, Piper Seneca III, King Air B200,
głównie z budową kabin, przyrządami pokładowymi i ich modelem aerodynamicznym. Pozostałe 10 symulatorów, czyli naziemne komputerowe urządzenia
treningowe, będą służyć do nauki
pilotażu i nawigacji, jak również
zapoznania się z samolotami
klasy Seneca III, Arrow IV, TB-10,
TB-20, C172R, C172RG, C182,
Bonanza, Mooney, Baron, King
Air B200, rozkładu przyrządów
pokładowych i ich modelu aerodynamicznego. Ponadto Wydział
AEI wzbogaci się o dwa duże symulatory mobilne, wbudowane
do przyczep samochodowych.
Będą to urządzenia do nauki pilotażu i nawigacji dla jednosilnikowych samolotów klasy Cessna
172, 182, 182 RG oraz wielosilnikowych typu Piper Seneca III,
Beech B 58 Baron, Piston R22,
R44, Schweitzer 300, Estrom
280, FX Turbine MD500, Bell 206.
Z tego względu symulatory te
spełnią rolę pracowni ćwiczebnej, a także pomogą skutecznie
promować Wydział AEI oraz całą
Politechnikę Śląską podczas różnego typu wydarzeń promocyjnych na terenie nie tylko regionu
czy Polski, ale całej Europy.
Laboratorium Wirtualnego Latania ma służyć badaniom naukowym, prowadzonym w ramach
Instytutu Informatyki. Już teraz
wiadomo, iż część z tych prac
będzie realizowana w ramach
współpracy z instytucjami międzynarodowymi, takimi jak Europejska Organizacja Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EURO-
CONTROL. Obecnie Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki czeka na rozstrzygnięcie trzech
konkursów na prace badawcze.
Granty zostały złożone w Komisji
Europejskiej w minionym roku.
Jeśli wszystko się powiedzie, jesienią tego roku pełną parą ruszą
prace angażujące instytucje europejskie, jak również amerykańskie. Ponadto warto dodać,
że Laboratorium Wirtualnego Latania będzie służyć tym studentom, którzy zamierzają kształcić
się w zakresie teleinformatyki
w transporcie lotniczym. Wydział
jest bowiem zobligowany zapisami umowy, w ramach realizacji
projektu dofinansowanego ze
środków RPO WSL 2007–2013, do
uruchomienia specjalności na
studiach stacjonarnych pierwszego stopnia pn. „Informatyka
w lotnictwie cywilnym”. Tym
samym wszystko wskazuje na to,
iż Wydział AEI przez kolejne lata
będzie aktywnie uczestniczył
w pracach naukowo-badawczych, wykorzystujących najnowocześniejsze techniki multimedialne w symulatorach lotu
oraz – we współpracy z Centrum
Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej – będzie przyczyniał się do
uzupełnienia braków personalnych wśród specjalistów branży
lotniczej.
silesia airport 43
Fourteen flight simulators will
increase the educational offer of
the AECS Faculty and will allow
world class standard of research
to be performed. The grant
which is financing this venture is
the initiative of the current Deputy Vice-Chancellor for International Cooperation, Jerzy Rutkowski.
While he was still the Dean at the
AECS Faculty, Jerzy Rutkowski
appointed a team whose aim was
to prepare documentation for
funding from the Regional Operational Programme for the Silesian Voivodeship 2007-2013 (RPO
WSL 2007–2013). This project,
prepared by Teresa Radomska,
Dagmara Sokołowska, Krzysztof
Cyran and Oleg Antemijczuk, was
ranked first and obtained over
10 million PLN in funding for the
modernisation of auditoriums
at the AECS Faculty and for the
establishment of the new Virtual
Flight Laboratory.
This autumn, the Faculty of
Automation, Electronics and
Computer Science at the Silesian
University of Technology will be
able to perform research into
computer systems in aviation,
using 14 flight simulators, as well
as collaboration with the Civil
Aviation Personnel Education
Centre of Central and Eastern
Europe in the professional development aviation personnel.
The Virtual Flight Laboratory cost
over 4 million PLN, of which
85% was subsidised by the European Commission and 15% by
the AECS Faculty. In an area of
over 120m2, there will be 12 simulators: two large training units,
which in size resemble fuselages
and 10 smaller flight simulators.
The former – stationary simulators FNTP II and FNTP II-MCC,
which will be used to teach
pilotage and navigation as well
as for acquiring and extending
Commercial Pilot Licenses, Airline
Transport Pilot Licenses and
Instrument Ratings. These flight
simulators will allow for training
on aircraft such as Cessna 172 RG,
Piper Arrow IV, Piper Seneca III,
King Air B200 – due to the construction of the cockpit, flight instruments and their aerodynamic
patterns.
The remaining 10 flight simulators will help train pilotage and
navigation as well as allowing
pilots to familiarise themselves
with aircraft types such as the Seneca III, Arrow IV, TB-10, TB-20,
C172R, C172RG, C182, Bonanza,
Mooney, Baron and King Air
B200, their flight instrumentation and aerodynamic patterns.
In addition, the AECS Faculty will
also be enriched by two mobile
simulators built onto trailers.
This equipment will be used to
teach pilotage and navigation
of single-engine aircraft such
as the Cessna 172, 182, 182 RG
and multi-engine aircraft such
as the Piper Seneca III, Beech B
58 Baron, Piston R22, R44, Schweitzer 300, Estrom 280, FX Turbine MD500 and Bell 206. These
mobile simulators will perform a
training role, but in doing so, will
also help promote the AECS Faculty and the Silesian University of
Technology in the region as well
as nationally and on an international scale.
The Virtual Flight Laboratory will
also aid research at the Institute
of Computer Science. It’s already
known, that a part of this research will be performed as part
of a collaborative effort with
international institutions such
as the European Organisation
for the Safety of Air Navigation
EUROCONTROL. At the moment,
the AECS Faculty is awaiting the
results of three competitions for
research. The grants were set up
by the European Commission
last year. If everything goes well,
research involving European and
American institutions will begin.
It’s also worth noting that the
Virtual Flight Laboratory will help
students who want to further
their education in the teleinformatics of air transport. The faculty is obligated as part of its contract for subsidies from the funds
of RPO WSL 2007–2013 to offer
a major in “Computer Science
in Civil Aviation”. This, in turn,
serves as indication that the AECS
Faculty will continue to actively
participate in research and education, using the most modern
multimedia techniques available
in flight simulators as well as collaboration with the Civil Aviation
Personnel Education Centre of
Central and Eastern Europe and
this research will serve to supplement shortages in specialists in
the aviation industry.
Dagmara Sokołowska
44 silesia airport
fot. www.dreamstime.com
nowe technologie | New Technologies

Similar documents

Inwestor poszukiwany Investor needed Bansko

Inwestor poszukiwany Investor needed Bansko Redaktor naczelny  |  Editor in-chief Piotr Adamczyk tel.: +48 32 39 27 194 [email protected] Rada programowa  |  Programme Board Monika Krzykawska Artur Tomasik Wydawca  |  Publisher

More information

pobierz - Katowice Airport

pobierz - Katowice Airport Rada programowa  |  Programme Board Monika Krzykawska Artur Tomasik Wydawca | Publisher

More information

- Katowice Airport

- Katowice Airport skład i opracowanie graficzne typesetting and graphics Adam Krawczyk Reklama  |  Advertising Piotr Adamczyk tel.: +48 32 39 27 194 [email protected] Okładka  |  Cover Adam Krawczyk Kontakt  |  C...

More information

silesia - Katowice Airport

silesia - Katowice Airport patronat nad działem „Pomysł na Śląsk” objął ArcelorMittal Poland - lider w branży hutnictwa stali w Polsce. Zachęcam do zapoznania się z artykułem z serii „Lotnisko od zaplecza”. Tym razem opisuje...

More information