pobierz - Katowice Airport

Comments

Transcription

pobierz - Katowice Airport
K ATOWICE AIRPORT MAGAZINE
MAR ZEC–K WIECIEŃ | MARCH–APRIL 2 (39) 2012
12
18
22
Stavanger – potęga norweskich fiordów
Stavanger – mighy Norwegian fjords
Ibiza – hiszpańska zabawa
Ibiza – Spanish for fun
Krym – magia Wschodu
Crimea – magic of the East
34
Enter Air – linia w kolorze nieba
Enter Air – sky-coloured airline
wstęp | foreword
Szanowni Państwo!
Dear Readers and Guests!
Wielkimi krokami zbliża się wiosenno-letni sezon wakacyjny. Biura podróży i touroperatorzy przygotowali ofertę obejmującą aż 42 kierunki
z wylotem z Katowice Airport. Tym samym nasze lotnisko po raz kolejny
potwierdza pozycję lidera wśród polskich portów regionalnych w segmencie obsługi pasażerów czarterowych.
The spring/summer holiday season is approaching in leaps and bounds.
Travel agents and tour operators have prepared holiday offers encompassing 42 destinations with departures from Katowice Airport. In doing so,
they have further cemented Katowice Airport’s leading position amongst
all of Poland’s regional airports in terms of handling charter passengers.
W ramach tegorocznych wakacyjnych nowości mamy m.in. Krym i Ibizę.
O tych dwóch pięknych zakątkach Europy można przeczytać na łamach
bieżącego numeru „Silesia Airport”. Ciekawym uzupełnieniem artykułów
o kierunkach wakacyjnych jest tekst poświęcony największej polskiej
czarterowej linii lotniczej Enter Air, której samoloty często można spotkać
w Pyrzowicach.
New destinations for this year’s holiday offer include: Crimea and Ibiza.
Both of these idyllic parts of Europe are showcased in this issue of “Silesia Airport”. Supplementing these articles on holiday destinations is one
on Poland’s largest charter airline, Enter Air, and whose aircraft are often
guests in Pyrzowice.
Jednak rozwój połączeń czarterowych to nie wszystko: od sezonu wiosna-lato zwiększymy także ofertę rejsów regularnych. Na naszym lotnisku pojawi się nowy przewoźnik tradycyjny – skandynawskie linie lotnicze SAS,
które z Katowic, cztery razy w tygodniu, będą oferowały połączenie do
Kopenhagi. Kolejnym skandynawskim kierunkiem będzie Stavanger, obsługiwany przez linię lotniczą Wizz Air. Rozszerzeniu ulegnie także siatka
połączeń krajowych. Już od maja, sześć razy w tygodniu, w ciągu 45 minut będzie można dostać się z Katowic do Poznania linią OLT Express.
O stolicy Wielkopolski, stolicy Królestwa Danii
oraz krainie norweskich fiordów wokół Stavanger
mogą Państwo przeczytać w tym wydaniu naszego magazynu.
However, developing the charter network is not all: as of the spring/summer season, we’re also increasing our network of regularly scheduled services. Our airport will add a new traditional carrier – Scandinavian airline
SAS, to its stable. SAS will offer four flights a week from Katowice to Copenhagen. Wizz Air, on the other hand will be adding another Scandinavian destination, Stavanger. The network of domestic destinations is also
growing. Starting from May, it will only take 45 minutes to travel from Katowice to Poznan with OLT Express. This issue of “Silesia Airport” includes
articles on Poznan, the capital of Wielkopolska, the capital of Denmark,
and the land of the Norwegian fjords
in the vicinity of Stavanger.
I sincerely hope you enjoy this edition
of “Silesia Airport” and that you enjoy
your choice of holiday destination –
– departing from Katowice Airport of
course!
fot. Piotr Adamczyk
Gorąco zapraszając do lektury, życzę Państwu
udanego wyboru wakacji, oczywiście z wylotem
z Katowice Airport!
Artur Tomasik
Prezes Zarządu GTL SA
President of the GTL SA Management Board
silesia airport 
1
spis treści | table of contents
3
Aktualności | News
32
6
Baśniowa Kopenhaga
A Copenhagen fairytale
Uroczyste podsumowanie roku
Celebrating a great year
34
Enter Air – linia w kolorze nieba
Enter Air – sky-coloured airline
36
Śląskie Smaki | Taste of Silesia
38
Odlotowa Galeria – odlotowy mebel
Sky Galeria – Out-of-this-world furniture
41
Spotkania podróżnicze w Bibliotece Śląskiej
Traveller meetings at the Silesian Library
42
Małe auta miejskie – nowości
Small city cars – innovations
12
Stavanger – potęga norweskich fiordów
Stavanger – mighy Norwegian fjords
16
Dzieje się w Europie | What's on in Europe
18
Ibiza – hiszpańska zabawa
Ibiza – Spanish for fun
22
Krym – magia Wschodu
Crimea – magic of the East
28
Poznań – miasto know-how
Poznań – a city of know-how
Przekład | Translation
Eva Piotrowska
Redaktor naczelny | Editor in-chief
Piotr Adamczyk
tel.: +48 32 39 27 194
e–mail: [email protected]
Rada programowa | Programme Board
Monika Krzykawska
Artur Tomasik
Wydawca | Publisher
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Upper Silesian Aviation Group
www.gtl.com.pl
Korekta | Proofreading
Dorota Mańka
Skład i opracowanie graficzne
Typesetting and graphics
Adam Krawczyk
Okładka | Cover
Adam Krawczyk (fot. www.istockphoto.com)
Stali współpracownicy
Regular contributors
Aleksandra Hańderek
Sylwia Kaczyńska-Adamczyk
Michał Jaraczewski
Piotr Winkler
Kontakt | Contact
[email protected]
Reklama | Advertising
MEGA-ART s.c.
tel.: +48 668 043 002
e–mail: [email protected]
GTL-SERVICE Sp. z o.o.
tel.: +48 32 284 50 26
e–mail: [email protected]
Patronat | Patron
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Marshal Office of the Silesian Voivodeship
www.silesia-region.pl
Śląska Organizacja Turystyczna
Silesian Tourist Organisation
www.silesia-sot.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
The editorial board does not return unsolicited material and reserves the right to abridge and make editorial changes to texts approved for printing. The editorial board does not take responsibility for the content or any
error, omission or inaccuracy of advertising material.
fot. Piotr Adamczyk
R E K L A M A
2  silesia airport
aktualności | news
Z OLT Express z Katowic do Poznania i Szczecina
OLT Express from Katowice to Poznan and Szczecin
Od 14 maja br. polecimy linią lotniczą OLT Express z Katowice Airport do
Poznania. Rejsy realizowane będą raz dziennie od poniedziałku do soboty.
Wylot z Poznania zaplanowano o godzinie 13:45 z lądowaniem w Katowicach
o 14:30, z kolei rejs z Pyrzowic na godzinę 15:00, a przylot do Poznania o 15:45.
Podróżując z Górnego Śląska, połączenie to umożliwia także szybki transfer
z przesiadką w stolicy Wielkopolski na loty do Szczecina, jak również z powrotem. Bilety w cenie od 99 zł w jedną stronę na trasę Katowice–Poznań–
–Szczecin można już rezerwować na www.oltexpress.com
From 14 May, OLT Express will offer flights from Katowice Airport to Poznan.
Flights will operate once a day from Monday to Saturday. Flights will depart
from Poznan at 13:45 and land in Katowice at 14:30. The return flight will take
place at 15:00, landing in Poznan at 15:45. This connection also allows for
quick transfers in Poznan for flights to and from Szczecin. Ticket prices start
from 99 PLN one way on the Katowice–Poznan–Szczecin route and are available at www.oltexpress.com
Przyszłe Miss w Pyrzowicach
Pageant contenders at Pyrzowice
W piątek 2 marca br. mieliśmy przyjemność gościć w Katowice Airport finalistki konkursu Miss Photo Models Poland 2012. Dwadzieścia pięknych pań
odleciało z Pyrzowic do Hurghady Boeingiem 737-400 linii lotniczej Enter
Air.
We had the honour of hosting the finalists of the Miss Photo Models Poland
2012 pageant at Katowice Airport on Friday, 2 March. Twenty beautiful women took off from Pyrzowice on an Enter Air Boeing 737-400 aircraft bound
for Hurghada.
silesia airport 
3
aktualności | news
Drugie transatlantyckie połączenie all-cargo z Katowic
W ramach rozwoju połączeń frachtowych Polskich Linii Lotniczych LOT SA,
Biuro Cargo i Poczty uruchomiło na początku lutego br. bezpośrednie rejsy
z Katowic do Chicago samolotem typu „all cargo”. Podobnie jak połączenie towarowe do Hamilton w Kanadzie, to także obsługiwane będzie przy
współpracy z kanadyjską linią lotniczą Cargojet. Otwarcie nowej destynacji
związane jest z zapotrzebowaniem rynku na tak zdywersyfikowane przewozy lotnicze z tej części Europy do USA oraz zmniejszeniem oferowania na
samolotach pasażerskich w sezonie zimowym. Chicago wybrano jako miasto docelowe z uwagi na ilość towarów transportowanych na tym kierunku
z Polski, jak również ze względu na dogodne możliwości tranzytu cargo do
innych miast w Stanach Zjednoczonych i dalej, do Ameryki Południowej.
Analogicznie jak dla połączenia do Hamilton, Polskie Linie Lotnicze LOT SA
liczą na zainteresowanie rejsami do Chicago ze strony spedytorów z Austrii,
Czech, Szwajcarii i Węgier. Przewoźnik ocenia, że będzie transportował na tej
trasie m.in. części do maszyn i samochodów, farmaceutyki, elektronikę i żywność. Odloty do Chicago planowane są raz w tygodniu w dni powszednie,
a do Hamilton nadal będą wykonywane w weekendy. Do obsługi obydwu
tras skierowano głównie towarowe Boeingi 767-200ER.
As part of its drive to expand LOT Polish Airlines’ all-cargo routes, at the beginning of February, the Cargo and Mail Service launched an all-cargo route
from Katowice to Chicago. As with the freight connection to Hamilton in
Canada, flights to Chicago will operate in conjunction with the Canadian
carrier, Cargojet. This new route is a result of demand on the cargo market
for freight transport to the USA from this part of Europe, as well as a seasonal
(winter) decrease in passenger aircraft on this route. Chicago was chosen
owing to the amount of freight transported on this route from Poland as well
as the convenient transit of cargo to other cities in the USA and further on to
South America. As with the route to Hamilton, LOT Polish Airlines is banking
on the interest of freight and transport companies from Austria, the Czech
Republic, Hungary and Switzerland. The carrier forecasts that this route will
include the transport of machine and car parts, pharmaceuticals, electronics
and food. Flights to Chicago will operate once a week, on weekdays. The
Hamilton route will continue to operate on weekends. Both routes will be
mainly operated by Boeing 767-200ER cargo aircraft.
4  silesia airport
fot. Piotr Adamczyk
Another transatlantic all-cargo connection from Katowice
na weekend | for the weekend
Baśniowa
Kopenhaga
fot. www.istockphoto.com
A Copenhagen fairytale
6  silesia airport
Któż z nas, z czasów dzieciństwa, nie pamięta
baśni o Calineczce, brzydkim kaczątku czy
dziewczynce z zapałkami? I niemal każdy jest
w stanie skojarzyć je z ich autorem, Hansem
Christianem Andersenem. Postać tego wybitnego duńskiego pisarza nierozerwalnie
związana jest z równie baśniową jak jego
dzieła Kopenhagą – stolicą Królestwa Danii.
Zapraszamy na krótką podróż po tej pięknej
krainie.
Who doesn’t remember being read the story
of Thumbelina, the Ugly Duckling or the Little Matchgirl? And almost everyone is able
to associate the stories with their author,
Hans Christian Andersen. This famous Dane
is as inextricably linked to his tales as to
the equally fairytale-like city of Copenhagen, the capital of the Kingdom of Denmark.
Come with us on a short tour of this magical city.
Zamek Rosenborg – jeden z symboli Kopenhagi | Rosenborg Castle – one of the symbols of Copenhagen
Wyprawę zacznijmy od kilku faktów geograficzno-historycznych.
Stolica Danii położona jest na
dwóch wyspach – Zelandii i Amager. Zamieszkuje ją ok. 1,5 mln
osób. Panuje tutaj klimat morski,
co sprawia, że latem możemy
spodziewać się deszczu, a zimą
wcale nie musimy spacerować
nadzwyczaj ciepło ubrani. Przeszkadzać może trochę wilgoć,
przypominająca o bliskości cieśniny Sund. Tę małą niedogodność
rekompensuje piękno Kopenhagi,
która prawa miejskie otrzymała
w 1254 roku. W swojej dotychczasowej, ponad 750-letniej historii,
najwięcej zawdzięcza królowi
Chrystianowi IV Oldenburgowi.
To za jego panowania, na przełomie XVI i XVII wieku, powstały
najbardziej rozpoznawalne obiekty metropolii. Bez wątpienia jednym z nich jest Zamek Rosenborg
wraz z otaczającym go Ogrodem
Króla. Wybudowany w pierwszej połowie XVII wieku, w stylu
bardzo popularnego w tamtym
But first, let’s start with a few necessary geographic and historical facts. With a population of
around 1.5 million people, Denmark’s capital is situated on two
islands – Zealand and Amager,
and lies in an oceanic climate
zone. This means that the summer months can be quite wet but
winter doesn’t necessarily require
particularly warm clothing. The
humidity can be an uncomfortable reminder of the city’s close
proximity to the Oresund, one of
the three Danish straits. However,
the beauty of Copenhagen more
than compensates for the humidity. Copenhagen was granted
city rights in 1254 and in its history spanning more than 750 years,
the city owes much to King Christian IV Oldenburg. It was under
his reign at the turn of the 17th
century that the city’s most
recognisable landmarks arose.
Amongst these landmarks, is
the Rosenborg Castle and its extensive grounds. It was built in
silesia airport 
7
na weekend | for the weekend
składają się także stare żaglowce
i brygi cumujące przy nabrzeżu,
z załogami strojem nawiązującymi do epoki w której statki
zostały zbudowane. Wędrując po
Nyhavn, warto dotrzeć pod dom
o numerze 67. Mieszkał w nim
Andersen i – jak głosi legenda –
– podobno tam napisał swoją
pierwszą baśń.
Dotyczy to również dwóch dzielnic portowych: Nyhavn i Christianshavn. Zdjęcia wykonane
w pierwszej z nich chyba najczęściej prezentowane są na kopenhaskich pocztówkach. Nic w tym
dziwnego, bo to niezwykle malownicze miejsce, zachwycające
feerią pastelowych kolorów pokrywających elewacje uroczych,
siedemnastowiecznych kamieniczek. Mieszczą się w nich liczne
tawerny, bary, piwiarnie i restauracje. Na fantastyczny klimat
Druga z wymienionych dzielnic,
należąca do obowiązkowych
punktów zwiedzania, to Christianshavn, zwany Małym Amsterdamem. Porównanie nasuwa się
samo, bo jak stolica Holandii poprzecinany jest licznymi kanałami
z pływającymi po nich przeszklonymi tramwajami wodnymi,
którymi można wybrać się na
wycieczkę. Z kolei podobnie jak
w Nyhavn, ozdobą są tu kolorowe
kamieniczki. Zabudowa jest
jednak o wiele bardziej zwarta,
Nyhavn – to stąd pochodzi większość zdjęć eksponowanych na kopenhaskich pocztówkach
Nyhavn – the district most often featured on postcards of Copenhagen
8  silesia airport
Pomnik Hansa Christiana Andersena, najbardziej znanego duńskiego pisarza
Statue of Hans Christian Andersen, the most famous Danish writer
fot. www.istockphoto.com
czasie renesansu niderlandzkiego,
obecnie jest siedzibą muzeum
poświęconemu duńskim monarchom z dynastii Oldenburgów.
To kopalnia wiedzy nie tylko
o tym znakomitym skandynawskim rodzie, ale i o historii państwa. Po prostu nie można być
w Kopenhadze i nie odwiedzić
Rosenborg!
gdyż – co było plagą dużych
miast ubiegłych wieków – dzielnica nigdy nie płonęła. Jej urodę
możemy podziwiać nie tylko
z poziomu tramwaju wodnego,
ale także z wysokości. Wystarczy
tylko wspiąć się po czterystu zewnętrznych schodach na liczącą
99 metrów wieżę najwyższego
w Kopenhadze barokowego Kościoła Najświętszego Zbawiciela, skąd roztacza się przepiękna
panorama na Christianshavn.
Ujrzymy stąd również Wolne
Miasto Christiania, niegdyś prężny
ośrodek ruchu hippisowskiego
i kultury alternatywnej, dziś osiedle posiadające status niezależnej
społeczności.
Po napełnieniu zmysłów zapierającymi dech w piersiach widokami, wybierzmy się pod Amalienborg, zabytkowy, pochodzący
z XVIII wieku, barokowy pałac kró-
lewski. Siedziba duńskich monarchów składa się z czterech niemal
identycznych skrzydeł, otaczających plac o tej samej nazwie.
Centralnie usytuowany konny
pomnik króla Fryderyka V, inicjatora budowy całego kompleksu,
tworzony był przez bez mała
20 lat. W miejscu tym najlepiej
być przed południem, bo gdy
wybije dwunasta następuje uroczysta zmiana warty przepięknie
umundurowanych żołnierzy
gwardii Jej Królewskiej Mości.
Kopenhaga to nie tylko renesansowe i barokowe zabytki,
ale także współczesne dzieła
architektoniczne. W pobliżu Amalienborg znajduje się futurystyczny budynek Opery Kopenhaskiej.
Niezwykle interesujący jest także
Czarny Diament, czyli Kopenhaska Biblioteka Królewska z bogatymi zbiorami, także z rękopisami
the mid-17th century in the Dutch
Renaissance style popular at the
time, and is now home to a museum devoted to the Danish monarchy from the Oldenburg dynasty. For anyone even remotely
interested in history, this is a
goldmine of information not only
on this famous Scandinavian dynasty, but also the nation’s history.
No visit to Copenhagen is complete without a visit to Rosenborg!
This is also true of the two port
neighbourhoods: Nyhavn and
Chistianshavn. The former is
perhaps the district most often
featured on postcards from Copenhagen. This is completely understandable as it is a particularly
picturesque district – a myriad of
pastel colours adorning the walls
of the quaint tenements dating
back to the seventeenth century
and housing numerous taverns,
bars, cafes and restaurants. The
area’s unique atmosphere is
further enhanced by the old
tall ships and brigs berthed at
the quay, and manned by crews
dressed as they would have been
in the époque in which the ships
were built. Strolling through Nyhavn, it’s worth making it all the
way to number 67. This is where
Andersen lived and, as legend
has it, is apparently where his first
story was written.
The second neighbourhood
mentioned, and another landmark for compulsory viewing, is
Christianshavn, called Little Amsterdam. The comparison is evident upon first glance – similarly
to the capital of Holland, Christianshavn is criss-crossed with numerous canals with glass-covered
hop-on-hop-off water buses traversing them and providing
Jeśli myślimy o zakupach w Kopenhadze,
powinniśmy wybrać się na Strøget,
główną ulicę handlową miasta
Shopping in Copenhagen is synonymous
with Strøget
silesia airport 
9
na weekend | for the weekend
Po całodziennym spacerze koniecznie należy dać się porwać
nocnemu życiu Kopenhagi.
Rozkręca się wprawdzie powoli,
ale gdy już to nastąpi, trwa do
białego rana. Najwięcej lokali
znajdziemy w dzielnicach Vesterbro, Østerbro i Nørrebro. Ta ostatnia jest prawdziwym tyglem kulturowym stolicy Danii, więc
w licznych klubach możemy posłuchać udergrundowej muzyki
w najlepszym wydaniu.
Powoli kończąc tę krótką wyprawę po Kopenhadze, zajrzyjmy
jeszcze na nabrzeże portu, gdzie
na wyłaniającym się z wody głazie znajduje się posąg Małej Sy-
renki, jednej z bohaterek baśni
Andersena i symbol miasta.
Zdjęcie, które tu zrobimy, będzie
piękną pamiątką wizyty w baśniowej stolicy Królestwa Danii –
– Kopenhadze.
Informacje praktyczne
Do Kopenhagi z Katowice Airport
można dostać się skandynawskimi liniami SAS. Rejsy realizowane
są cztery razy w tygodniu:
w poniedziałki, wtorki, czwartki
i piątki. Lot trwa ok. 1 godziny
i 20 minut. Przed wyruszeniem na
zwiedzanie polecam zaopatrzyć
się w Kartę Kopenhaską. Pozwala
ona bez dodatkowych opłat lub
z dużą zniżką obejrzeć ponad 60
atrakcji kulturalnych i turystycznych w regionie stołecznym, bez
ograniczeń korzystać z autobusów, metra i kolei miejskiej oraz
uzyskać zniżki przy wynajmowaniu samochodów i kupowaniu
biletów na wodne rejsy. Kartę
można kupić przez Internet
na stronie
www.visitcopenhagen.com
Piotr Adamczyk
a fantastic way to see the area
with its picturesque quaint little
buildings. The density of the buildings is much higher here as,
unlike what plagued so many
other cities in past centuries, Nyhad never suffered destructing
fires. In fact, this stunning area
can be admired not only from
the water buses but also from
high above. All you need to do is
climb up the four hundred stairs
on the outdoor staircase and find
yourself 99m above the ground
on the tower of Copenhagen’s
Baroque Church of Our Saviour,
and admire the stunning panorama stretching over Christianshavn. This is the best vantage
point from which to admire the
Freetown Christiania, which was
once an active hippie commune
and centre for alternative culture,
and today is a self-proclaimed
autonomous neighbourhood.
After satiating the senses with
breathtaking views, let’s take a
trip to Amalienborg, the Baroquestyled royal castle built in the
18th century. Home to the Danish monarchy, Amalienborg is
made up of four almost-identical
wings, surrounding a square of
the same name. The square’s
centrepiece is a statue of King
Frederic V on horseback. It was
he who initiated the building of
the entire complex, construction
of which took almost 20 years. It’s
best to be here before midday
as the changing of Her Majesty’s
colourfully-clad guard is worth
watching on the dot of noon.
However, Copenhagen is not
just renaissance and baroque
landmarks, but also contemporary architecture. The futuristic
building housing the Copenhagen Opera lies near Amalienborg.
Another interesting construction
is the Black Diamond, which is
Copenhagen’s Royal Library with
its amazing collections, including Andersen’s manuscripts. It’s
called the Black Diamond by locals owing to the polished black
granite used in its construction.
10  silesia airport
If your looking for something to
take home from Copenhagen for
your loved ones then it’s best to
visit Strøget – the main shopping
strip in the city – full of elegant
stores with luxury items such
as clothing, jewellery, furniture,
porcelain. This is also where you’ll
find the Tobacco Museum and
an art gallery housed in one of
the oldest churches in the city –
– the gothic Church of the Holy
Ghost.
There’s nothing like finishing a
day strolling through the city
than enjoying Copenhagen’s
nightlife. It takes a while to get
going, but when it does, it’s a
party right through till morning.
Most bars and clubs are in Vesterbro, Østerbro and Nørrebro.
The last of these is the cultural
melting pot of the Danish capital
and where a multitude of clubs
offer a chance to hear the latest
underground music.
As our short visit to Copenhagen
comes to an end, it’s time to take
a walk along the port where the
statue of the Little Mermaid, one
of the main characters in one of
Andersen’s tales and a symbol of
Copenhagen, sits on a partly-submerged rock. A photo taken here
will be a wonderful souvenir of
our stay in the fairytale-like capital of the Kingdom of Denmark –
Copenhagen.
Practical Information
Scandinavian airline, SAS, flies to
Copenhagen from Katowice Airport four times a week: Mondays,
Tuesdays, Thursdays and Fridays.
Flight time is around 1 hour 20
minutes. Before setting off to see
the city, we suggest getting a
Copenhagen Card. This card gives
you free or extremely discounted
entry to over 60 cultural and
tourist attractions in the capital,
unlimited travel on public transport and discounted car hire and
tickets for river cruises. Tickets
can be purchased online at
www.visitcopenhagen.com
fot. www.istockphoto.com
Andersena. Swoją potoczną
nazwę zawdzięcza granitowi
i przyciemnianemu szkłu użytemu przy budowie. Jeśli bliskie
nam osoby chcemy obdarować
pamiątką z Kopenhagi, najlepiej
udać się na Strøget – główną
ulicę handlową miasta, pełną eleganckich sklepów z luksusowymi
towarami, m.in. z odzieżą, biżuterią, meblami, porcelaną. Znajduje
się tu także Muzeum Tytoniu,
a w jednej z najstarszych świątyń
miasta, gotyckim kościele Ducha
Świętego, galeria sztuki.
na weekend | for the weekend
Stavanger
potęga norweskich fiordów
Lysefjord – jeden z najpiękniejszych fiordów Skandynawii
Lysefjord – one of the most beautiful Scandinavian fjords
12  silesia airport
fot. www.istockphoto.com
Stavanger – mighy Norwegian fjords
Zaledwie po półtorej godziny lotu z Katowic możemy trafić do jednego z najpiękniejszych krajobrazowo miejsc Europy – norweskiego Stavanger.
Ten ośrodek miejski, czwarty pod
względem liczby mieszkańców
w Norwegii, położony jest na Półwyspie Skandynawskim w południowo-zachodniej części wybrzeża.
Począwszy od lat osiemdziesiątych XIX wieku był jednym z największych portów rybackich nad
Morzem Północnym. Wszystko
zmieniło się w połowie lat sześćdziesiątych minionego wieku,
kiedy to odkryto w tym rejonie
wielkie pokłady ropy naftowej.
Od tego momentu Stavanger jest
stolicą norweskiego przemysłu
zajmującego się wydobyciem
czarnego złota. Swoje regionalne
siedziby ma tutaj także większość
światowych gigantów wśród firm
naftowych.
Jednak tym, co do Stavanger przyciąga turystów z całego świata, są
przepiękne fiordy i fantastyczne
plaże. Zwiedzanie miejscowych
pomników przyrody ułatwiają warunki atmosferyczne, wyjątkowo
łaskawe jak na ten region Europy.
Lata są tutaj przyjemne, a okres
wegetacji roślin trwa najdłużej
w całej Norwegii. Zdecydowaną
atrakcją turystyczną numer jeden
w okolicach Stavanger jest zaliczany do najpiękniejszych fiordów
Skandynawii Lysefjord. Wżyna się
w ląd aż na 42 kilometry w głąb.
Z kolei nad taflą wody wznoszą
się na wysokość tysiąca metrów
prawie pionowe skalne ściany. Ten
majestatyczny obraz można podziwiać na dwa sposoby: wybierając
wycieczkę statkiem, który przez
cały rok wypływa ze Stavanger lub
z lotu ptaka, stromą i krętą drogą
pieszo bądź autobusem. W drugim
przypadku koniecznie należy
dotrzeć do Preikestolen, skalnej
półki położonej na wysokości
604 m n.p.m., skąd rozpościera się
bajkowy widok na potężny fiord.
Potem do rozpadliny skalnej Kjerag, aż 1100 metrów ponad lustro
morza, zapewniającej fantastyczną
perspektywę na otaczający kraj-
obraz. Obok niej znajduje się
Kjeragbolten, słynny głaz, który
utknął między dwiema skałami.
Warto podkreślić, że piesza, dosyć
męcząca wycieczka w to miejsce,
zajmuje ok. 2,5 godziny. Dla leniuszków istnieje jednak alternatywa – Månafossen. Dziewiąty pod
względem wysokości swobodnie
spadający wodospad Norwegii ma
aż 92 metry.
Drugą po fiordach stworzoną rękami matki natury atrakcją turystyczną okręgu Stavanger są najpiękniejsze w Norwegii piaszczyste
plaże. Wzdłuż nich stoją liczne
latarnie morskie, w których często
można coś zjeść i znaleźć nocleg.
W samym Stavanger też znajduje
się kilka miejsc godnych uwagi.
Warto zajrzeć do Norweskiego Muzeum Ropy Naftowej, gdzie dowiemy się jak wygląda proces wydobywania tego cennego surowca
naturalnego, którego los Norwegom nie poskąpił. Interesujące,
pomimo dziwnej na pozór
nazwy, jest także Muzeum Konserw, znajdujące się w najstarszej
części miasta, Gamle Stavanger.
Obecność placówki w tym miejscu
nie powinna dziwić, gdyż Stavanger było kiedyś stolicą norweskiego śledzia. Fani średniowiecznej
architektury powinni zajrzeć do
katedry św. Svithuna, wybudowanej w 1125 roku przez angielskiego
biskupa Reinalda w stylu anglonormandzkim. Warto zobaczyć
także Ledaal – letnią rezydencję
królewską z XVIII wieku oraz Pałac
Biskupi, zawierający bogate zbiory
archeologiczne, zwłaszcza z epoki
brązu.
Na wycieczkę do Stavanger z Katowice Airport można wybrać się
już od 1 kwietnia br. Rejsy dwa razy
w tygodniu, w środy i niedziele,
oferuje linia lotnicza Wizz Air. Serdecznie zapraszamy!
Kjeragbolten – słynny głaz, który utknął między skałami i jeden z symboli Stavanger
Kjeragbolten – the famous boulder that got stuck between two rock faces and one of the
symbols of Stavanger
Preikestolen to skalna półka z pięknym widokiem na Lysefjord
Preikestolen is a rock-shelf with a stunning view onto Lysefjord
silesia airport 
13
na weekend | for the weekend
Oprócz przepięknych fiordów otoczonych
majestatycznymi górami, jedną z atrakcji
Stavanger są także wyjątkowej urody
wodospady
Apart from the stunning fjords surrounded
by majestic mountains, the area’s waterfalls
are also a major drawing-point to Stavanger
Fourth in terms of population in
Norway, Stavanger is located in the
south-western section of the coast
on the Scandinavian Peninsula.
From the 1880s, the town had been
one of the largest fishing ports on
the North Sea. All this changed in
the mid-1960s when great petroleum deposits were discovered in
this region. From this point on, Stavanger became Norway’s mining
capital – the mining of black gold
that is. In fact, many global giants
of the oil industry have their regional headquarters in Stavanger.
However, attracting tourists from
all around the world to Stavanger
are the stunning fjords and the
beautiful beaches. Visiting these
natural landmarks is made easier
by the exceptional climatic conditions, for this region that is, that
14  silesia airport
this area is lucky to have. Summers
are pleasant and the growing
season is the longest here in all of
Norway. By far the biggest tourist
attraction in Stavanger and its
surrounds is one of the most
beautiful fjords in Scandinavia,
Lysefjord. Measuring almost 42km,
the rocky walls fall almost 1000m
vertically into the water. This majestic image can be enjoyed in
two ways: a boat trip that operates
out of Stavanger all year round
or a birds-eye view by taking
the steep and winding road on
foot or by bus. In choosing the
second option, you really need
to get to Preikestolen, a rock shelf
604m above sea level that offers
a fabulous view of the mighty
fjord. Then on to the rocky chasm
of Kjerag 1100 m above sea level
providing an amazing view of the
surrounding landscape. Next is
Kjeragbolten, the famous boulder
that got stuck between two rock
faces. It’s worth mentioning that
on foot, you’re looking at a
2.5-hour long and tiring hike to
get there. But for all the lazybones
there’s something equally fantastic
to see – Månafossen. At 92m, this
waterfall is the ninth-largest, in
terms of vertical drop, in Norway.
The second-largest natural tourist attraction following the fjords
in the Stavanger region are the
most beautiful sandy beaches in
Norway. The many light houses
dotting the landscape often offer
not only meals, but also accommodation.
There are several places in Stavanger itself worthy of a mention. The
Norwegian Petroleum Museum is
one of them. Here you can learn all
about oil and the manner in which
this valuable natural resource is
extracted. The Norwegian Canning
Museum is also interesting, despite
its strange name. It’s located in
the oldest part of the city, Gamle
Stavanger. This shouldn’t come as
a surprise as Stavanger was once
Norway’s herring capital. Fans of
Medieval architecture should visit
St Svithun’s Cathedral (Anglo-Norman style), which was built in 1125
by an English monk. Reinald became Stavanger’s first bishop. Another place worth a visit is Ledaal
– the summer residence of the
royal family dating back to the 13th
century and the Bishop’s Palace,
home to a large and fascinating
collection of archaeological finds
particularly from the Bronze Age.
Visiting Stavanger will be even
easier from the 1 April, when
Wizz Air will begin operating two
flights a week (Wednesdays and
Sundays) from Katowice Airport to
Stavanger. What a way to spend a
weekend!
Piotr Adamczyk
fot. www.istockphoto.com
Just a 90-minute flight from Katowice takes us to
one of the most picturesque places in Europe –
– Stavanger, in Norway.
wydarzenia | events
Dzieje się w Europie
Marzec i kwiecień to w Europie czas licznych festiwali.
March and April in Europe is a time of a multitude of
Spośród nich wybraliśmy filmowy w Kopenhadze, poświę-
festivals. We’ve chosen to highlight a film festival in
cony światłu w sztuce i designie we Frankfurcie oraz
Copenhagen, another dedicated to light in art and
sztokholmski, w trakcie którego hucznie wita się wiosnę
design in Frankfurt, as well as a festival in Stock-
w stolicy Szwecji. W ofercie europejskich miast nie brakuje
holm welcoming and celebrating spring in the Swed-
także wydarzeń sportowych. W tym przypadku polecamy
ish capital. Sport is another focus in Europe at this
coś dla fanów dźwięku silników motocyklowych – free-
time of the year. We’ve got a suggestion for fans of
style’owe zawody w Monachium. Nie zapomnieliśmy,
the roar of motorbike engines – the freestyle com-
że w związku z nadejściem wiosny swoje podwoje otwie-
petition in Munich. And we haven’t forgotten about
rają liczne na naszym kontynencie zachwycające parki.
the fact that spring also means that many fantastic
Rekomendujemy odwiedzić dwa przepiękne obiekty tego
parks are also re-opening their gates after winter.
typu, zlokalizowane w stolicy Danii. Do wszystkich wymie-
We’d like to suggest visiting two particular parks in
nionych miast można dostać się bezpośrednio korzysta-
the Danish capital. All of the events and cities are
jąc z oferty lotów regularnych Katowice Airport.
just one flight away from Katowice Airport.
Park Bakken zaprasza
Bakken Park welcomes you
Ten najstarszy na świecie park rozrywki
działa już 425 sezonów. Królewski Bakken
pod Kopenhagą jest wyśmienity do odpoczynku i zabawy. Wesołe miasteczko,
parady klownów, Mikołaje z całego świata, stada królewskich danieli, urokliwe
ścieżki rowerowe – to tylko kilka ofert tego niezwykłego miejsca. W sezonie, czyli
od 29 marca do końca sierpnia, otwarty
jest codziennie od 14:00 do północy.
Więcej informacji na www.bakken.dk
The oldest amusement park in the world
has been entertaining guest for 425 seasons.
Located near Copenhagen, this is the best
place to relax and have fun. The amusement
park, clown parades, Santas from all around
the world, herds of royal fallow deer, stunning cycling trails – that’s only a tiny part of
what this unique place has to offer. From 29
March through to the end of August it's open
every day from 2 pm till midnight. More information is available at www.bakken.dk
16  silesia airport
Otwarcie Ogrodów Tivoli
Opening of the Tivoli Gardens
Legendarne Ogrody Tivoli, usytuowane w sercu
Kopenhagi, stały się symbolem Danii za sprawą
ogromnej liczby atrakcji, ale przede wszystkim
dzięki wyjątkowemu klimatowi. Warto je odwiedzić
nie tylko podczas wakacji. Różnorodne koncerty
i przedstawienia, pokazy sztucznych ogni, przejażdżki na karuzelach czy kolejkach górskich, od tych
tradycyjnych po machiny wyciskające zawrotne
ilości adrenaliny – to tylko nieliczne z rozrywek oferowanych przez Tivoli. W tym roku parkowy sezon
potrwa od 12 kwietnia do 23 września. Szczegóły na
www.tivoli.dk
The legendary Tivoli Gardens lie in the very heart
of Copenhagen and have become a symbol of Denmark owing to the enormous number of attractions awaiting guests, but first and foremost for the
amazing atmosphere it exudes. It’s worth visiting
not just during the holidays. Concerts, theatre productions, fireworks, merry-go-rounds and roller
coasters – from traditional rides to those offering
maximum adrenaline rushes. Tivoli offers all of this
and more. This year the season lasts from 12 April
to 23 September. More information is available at
www.tivoli.dk
www.VisitDenmark.com (3), www.istockphoto.com, Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Jochen Günther
What's on in Europe
CPH:PIX – festiwal filmowy w Kopenhadze
CPH:PIX – film festival in Copenhagen
Nowy festiwal CPH:PIX to największa impreza filmowa w Danii. W dniach od 12 do 29 kwietnia zobaczymy ponad 170 filmów z całego świata, poznamy
również najlepszego debiutującego reżysera, który
w ramach głównej nagrody konkursowej otrzyma
50 000 euro. Większość pokazów odbywa się w kinie
Dagmar, zlokalizowanym w centrum Kopenhagi.
Szczegółowe informacje na www.cphpix.dk
CPH:PIX is a new festival and the largest
film event in Denmark. Between 12 and 29
April we’ll be able to watch 170 films from all
around the world and find out who will win
the 50 000 euro prize for best debut director.
Most screenings will take place at the Dagmar,
in the centre of Copenhagen. More information is available at www.cphpix.dk
Festiwal światła
Festival of lights
Coś dla fanów zaskakujących iluminacji i designu.
W tym roku, w dniach od 15 do 20 kwietnia,
we Frankfurcie zaprezentowane zostanie przez
międzynarodowych artystów i projektantów ponad dwieście świetlnych instalacji. Wypełnią one
przestrzeń miasta, gdyż powstaną zarówno na budynkach, jak i w formie tymczasowych konstrukcji.
Wydarzeniu towarzyszy cykl publicznych dyskusji
i wystaw muzealnych. Więcej informacji na
www.light-building.messefrankfurt.com
This is something for fans of illumination and
design. This year from 15-20 April, the Luminale in
Frankfurt will showcase over two hundred light
installations designed by international artists and
designers. The festival takes over the city as the designs will be presented on buildings, as well as in
the form of temporary constructions. The event is
accompanied by a series of public discussions and
museum exhibitions. More information is available
at www.light-building.messefrankfurt.com
Noc skoków
A night of jumps
Największy międzynarodowy turniej w motocrossowym freestyle’u zawita 24 kwietnia do Monachium
w ramach swojej światowej trasy. W tamtejszym Olympiahalle najlepsi na świecie reprezentanci tej dyscypliny sportu po raz kolejny udowodnią, że można pokonać grawitację, wykonując przy tym kosmiczne wręcz
sztuczki. Szczegóły na www.olympiapark.de
As part of its world tour, the largest international motocross freestyle competition will be
held 24 April in Munich. The sport’s leading
representatives will once again prove that
gravity can be conquered – with death-defying tricks thrown in for good measure. More information is available at www.olympiapark.de
Noc Walpurgii
Walpurgis Night
Noc Walpurgii jest ważnym wydarzeniem w szwedzkim kalendarzu. W Sztokholmie, na przełomie maja i kwietnia, świętuje się wtedy nadejście wiosny. Całość
wzbogacona jest o liczne parady, koncerty i występy taneczne, które trwają do
białego rana. Niepowtarzalności tej imprezie dodaje fakt, że następnego dnia,
czyli 1 maja, Szwedzi równie hucznie obchodzą Święto Pracy. Zabawa może
więc trwać nieprzerwanie 48 godzin, oczywiście jeśli tylko starczy sił. Informacje
dotyczące tegorocznych obchodów Nocy Walpurgii można znaleźć na stronie
internetowej sztokholmskiego skansenu www.skansen.se, który jest głównym
organizatorem tego wydarzenia.
Celebrating spring’s arrival, this festival is a significant event on the
Swedish calendar that takes place in Stockholm at the end of April and
the beginning of May. The event is enriched by a multitude of parades,
concerts and dance performances all night long. The uniqueness of
this event is further highlighted by the fact that the next day, 1 May, is
a day that Swedes celebrate with revelry. As a result, the party lasts
48 hours non-stop. Information about this year’s celebration of Walpurgis Night, is available on the website of Stockholm’s skansen
www.skansen.se , which is also the event’s main organiser.
Rejsy z Katowice Airport do Kopenhagi obsługują skan-
Flights from Katowice Airport to Compenhagen are ope-
dynawskie linie lotnicze SAS, trasę do Frankfurtu –
rated by Scandinavian airlines SAS, Frankfurt is offered
– niemiecki narodowy przewoźnik Lufthansa, do Mona-
by German national carrier, Lufthansa, to Munich – LOT
chium – Polskie Linie Lotnicze LOT SA, a do Sztokholmu –
Polish Airlines, and Wizz Air (to the airport in Skavsta)
– Wizz Air (lotnisko Skavsta). Rozkłady lotów i rezerwa-
offers flights to Stockholm. Timetables and ticket
cja biletów na www.flysas.pl, www.lufthansa.com,
sales are available at www.flysas.com, www.lufthansa.com,
www.lot.com i www.wizzair.com
www.lot.com and www.wizzair.com
silesia airport 
17
na wakacje | for the holidays
Ibiza
hiszpańska zabawa
fot. www.istockphoto.com
Ibiza – Spanish for fun
18  silesia airport
Wyjeżdżając na wakacje często
szukamy nie tylko okazji do wypoczynku, ale także do świetnej
zabawy, najlepiej do białego rana.
W tegorocznej ofercie wiosenno-letnich kierunków czarterowych
Katowice Airport chyba najlepiej
te kryteria spełnia hiszpańska
Ibiza. Zapraszamy na krótką, czytelniczą wyprawę po tej krainie
nieustającej zabawy. Mamy nadzieję, że zachęci ona do wyboru
właśnie tego kierunku, który – co
warto podkreślić – po raz pierwszy w tym sezonie dostępny jest
z wylotem z Katowic.
Ibiza to wyspa kontrastów. Z jednej strony ogromne dyskoteki,
w których grają najlepsi światowi
didżeje, a trans, techno czy house
rozbrzmiewa aż do przepięknych
poranków. Z drugiej strony dziewicze zakątki z uroczymi plażami,
które pozwalają naładować akumulatory po całonocnej zabawie,
ale również ciekawa architektura
i zapierające dech krajobrazy.
W języku katalońskim Ibiza to
Eivissa, ale jak twierdzą historycy
jej nazwa pochodzi z VII w. p.n.e.
od fenickiego słowa „iboshim”,
co oznacza „dedykować bogu
muzyki i tańca Bes”. Położona na
Morzu Śródziemnym wchodzi
w skład hiszpańskiego archipelagu Baleary. Jest stosunkowo
płaska – jej najwyższy szczyt ma
475 m n.p.m. przy powierzchni
571 km2. Znajduje się pod wpływem klimatu podzwrotnikowego
(co wcale nie dziwi). Liczba dni
słonecznych wynosi ok. 280
w roku. To sprawia, że sezon pełną parą startuje na wyspie w maju, a kończy się w październiku.
Co ważne, wakacyjne upały pomaga łagodzić morska bryza.
Przez wiele lat Ibiza była totalnie
zapomnianym zakątkiem świata.
Dopiero w latach siedemdziesiątych zeszłego wieku odkryli ja
hippisi i z czasem zaczęła się pojawiać w ofercie europejskich
biur podróży. Dzisiaj to jedna
z najpopularniejszych wśród
turystów enklaw basenu Morza
Śródziemnego. Dowody są na
wyciągnięcie ręki: w 2011 roku,
w miejscowym porcie lotniczym,
Thinking about summer holidays,
many of us are often looking not
only to indulge in a spot of rest
and relaxation, but also somewhere to have fun and party the
night away. The destination most
fitting these criteria in this year’s
spring-summer charter offer
from Katowice Airport is Ibiza in
Spain. Come with us on a short
trip to the land of the neverending party. We hope that it will
encourage you to choose Ibiza as
your summer holiday destination.
It’s worth adding that this is the
first time Ibiza is being offered
from Katowice Airport.
Ibiza is an island of contrasts. On
the one hand the world’s best
DJs playing at huge night clubs
with trance, techno and house
resounding right through till
the break of dawn. On the other,
hidden coves with stunning
beaches perfect for recharging
the batteries after a night of
dancing and not to mention the
unique and interesting architecture and breathtaking views and
landscapes.
Ibiza, in Catalan, is Eivissa, but
historians believe that the name
comes from the ‘dedicated to
the god of music and dance Bes’
which is what the Phoenicians
called the island seven centuries
before our era. Set on the Mediterranean Sea, Ibiza is part of the
Spanish Balearic archipelago.
With its highest peak set at 457m
above sea level, the 571 km2
island is relatively flat and has a
subtropical climate. It has an
average of 280 sunny days annually which means that the
summer season starts in earnest
in May and continues right
through to October. What’s important is the fact that the sea
breeze helps to cool the summer
heatwaves.
For many years, Ibiza lay in a
forgotten corner of the world. It
was only in the 1970s that hippies
discovered its charms and in time,
the island became appearing
in the offers of European travel
agents. Today it’s one of the
most popular tourist destinations
of the entire Mediterranean
Obowiązkowy punkt wycieczek po Ibizie:
czternastowieczne Górne Miasto (Dalt
Vila) położone w stolicy wyspy, otoczone
murami obronnymi
A must-see in Ibiza: Dalt Vila – the Old
Town in the island’s capital is surounded
by defensive walls
silesia airport 
19
na wakacje | for the holidays
w XIII wieku i rządzi Eivissą aż do
dziś. Częste zmiany władców
w dawnych wiekach pozostawiły
wyraźne architektoniczne ślady
w krajobrazie. Stąd obowiązkowym punktem wycieczek jest
położone w stolicy wyspy Górne
Miasto (Dalt Vila), otoczone murami obronnymi, wybudowanymi
w XIV wieku. Warto także obejrzeć gotycką katedrę pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej,
patronki Ibizy i połączony z nią
warowny zamek. W San Antonio
czeka kolejne arcydzieło architektury sakralnej, czternastowieczny
wspaniały kościół-forteca pod
wezwaniem św. Antoniego. Jednak najlepiej zachowany tego ty-
basin. The statistics speak for
themselves: in 2011, the local
airport handled 5.6 million passengers, 85% of whom travelled
during the summer holiday season. Most of these visitors come
here to party. And the nightclubs
on Ibiza are more than ready to
oblige. The largest of these are
in the main tourist areas on the
island – Playa d’en Bossa, Playa
de Talamanca, Cala Portinatx
and San Antonio. In the latter,
Privilege, the largest night club
in the world, is able to cater for
ten thousand revellers. Another
night club worthy of mentioning
is Pacha, which is located in the
island’s capital and is famous for
Ibiza knows how to throw a great
party, but it has more offer than
that. The island’s history and its
stunning landscapes, and the
gorgeous wild beaches (there are
over thirty of them) make Ibiza
a fantastic tourist destination. If
that’s not enough to convince
you, maybe the fact that in 1999,
owing to its biological and cultural diversity, Ibiza made it onto
the UNESCO world heritage list.
Świetna rozrywka to jednak
nie wszystko co oferuje nam
Ibiza. Burzliwa historia wyspy
i jej piękne krajobrazy, w tym
urokliwe dzikie plaże (wszystkich
jest ponad trzydzieści) sprawiają,
że jest to też znakomite miejsce
do turystycznych wypraw. Niech
świadczy o tym chociażby fakt,
że w 1999 roku, doceniając różnorodność biologiczną i kulturową
Ibizy, wpisano ją na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Warto wspomnieć, że pierwsi
na wyspę przybyli Fenicjanie.
Rządzili nią także Kartagińczycy,
Rzymianie, Bizantyjczycy, Wandalowie i Arabowie. Hiszpańska
korona zdobyła tu panowanie
20  silesia airport
the performances of the world’s
leading DJs, the space it offers
and the amazing sound system.
As with most things, quality
comes at a price – entry to Pacha
amongst the most expensive
(about 50 Euros). For those who
still have any energy left after
a night of partying, should try
Space at Playa d’en Bossa. Why?
Because it’s open from 7am till
sunset. This is also where you’ll
find one of the most famous
techno parties in the world.
Home is a 24-hour techno marathon. By popular opinion though,
the best club is Bora Bora which
is open and pumping 22 hours
a day.
Gotycka katedra pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej
Our Lady of the Snows gothic cathedral
The first people to make it to
the island were the Phoenicians.
However, the island has also
been governed by Carthaginians,
Romans, Byzantines, Vandals and
Arabs. The Spanish crown took
over in the 13th and governs
over Eivissa today. The frequent
change of rulers in the past has
left a definite imprint on the
island’s architectural landscape.
This is why the Old Town in Ibiza
is a must to see. Dalt Vila is surrounded by defensive walls built
in the 14th century. It’s also worth
visiting the gothic Cathedral of
Our Lady of the Snows, who is
Ibiza’s patron. Take a look at the
adjoining fortified castle too.
Another masterpiece of sacred
architecture is the amazing
fourteenth-century church-fortress – Sant Antoni. However, the
best-preserved sacred fortress
stands on top of a 66m-high hill
in Santa Eulària.
fot. www.istockphoto.com
obsłużono 5,6 mln pasażerów,
z czego 85% w trakcie sezonu
wakacyjnego. Większość z nich
przyjeżdża tu po dobrą zabawę.
Dyskotek na Ibizie jest mnóstwo.
Największe znajdują się w głównych ośrodkach turystycznych
wyspy. To Playa d’en Bossa, Playa
de Talamanca, Cala Portinatx i San
Antonio. W tej ostatniej miejscowości otwarto gigantyczny klub
Privilege. Mieści dziesięć tysięcy
ludzi i zdaniem wielu osób jest
największą dyskoteką na świecie.
Godna polecania jest także zlokalizowana w stolicy wyspy dyskoteka Pacha, słynąca z występów najlepszych didżei, przestronności i doskonałego nagłośnienia. Niestety jakość zabawy
idzie w parze z jej ceną – wejściówki należą do jednych z najdroższych (ok. 50 euro). Ci, którzy
mają jeszcze siłę po nocnym szaleństwie, powinni zajrzeć do dyskoteki Space przy Playa d'en
Bossa. Powód jest prosty – działa
od 7 rano do zachodu słońca.
Odbywa się tutaj także jedna
z najsłynniejszych imprez techno
o nazwie Home, czyli prawdziwy,
dwudziestoczterogodzinny maraton dla fanów muzyki elektronicznej. W powszechnej opinii
najlepszym plażowym klubem
jest Bora Bora, w którym zabawa
trwa dwadzieścia dwie godziny
na dobę.
pu obiekt Ibizy, obronny kościół,
znajduje się na 66-metrowym
wzgórzu w Santa Eulària.
Wpływy arabskie także odcisnęły
swoje piętno na architekturze wyspy. Najlepiej widać to w małych
miejscowościach, takich jak np.
wspomniana Santa Eulària, gdzie
zabudowę tworzą w większości
domy w kształcie sześcianu,
z grubych klocków pomalowanych na biało, z niewielkimi
oknami i płaskimi dachami. Fani
starożytności powinni odwiedzić przede wszystkim Puig des
Molins, największą nekropolię
funicko-punicką, z ponad trzema
tysiącami grobowców. Ponadto
położoną pomiędzy Es Codolar
i Cala Jondal miejscowość Sa Caleta, gdzie znajdują się pozostałości fenickiej osady. Wyprawę
można połączyć z leżakowaniem
na pobliskiej, ukrytej pomiędzy
czerwonymi klifami plaży. Tego
typu miejsc na Ibizie nie brakuje.
Nie są tak popularne jak plaże
przy największych kurortach,
ale zapewniają względny spokój
i możliwość prawdziwego relaksu. Zwiedzając wyspę wybierzmy się także do rezerwatu
przyrody Parque Natural de Ses
Salines, w którym można zobaczyć łąki Posejdona – niezwykle
rzadki gatunek podmorskich
traw.
Zwolennicy aktywnego wypoczynku, oprócz wypraw krajoznawczych po wyspie, mogą też
spróbować windsurfingu czy nart
wodnych. Ibiza słynie z bardzo
dobrych warunków do uprawiania tych sportów. Gdy po całonocnej zabawie lub całodziennym zwiedzaniu chcemy jeszcze
kupić jakieś pamiątki, najlepiej
udać się do Sant Carles, gdzie
w każdą sobotę odbywa się jarmark Las Dalias. Na ponad dwustu stoiskach można nabyć m.in.
lokalne rękodzieła i zjeść miejscowe przysmaki, takie jak np. gruba
pajda chleba natartego pomidorem, oliwą i czosnkiem. Szynka na
kanapce także jest mile widziana.
Taką oto przekąskę obowiązkowo
musimy popić dzbankiem lokalnego wina. Warto też skosztować
opiekanych bułeczek z oliwą,
masłem lub dżemem. Mieszkańcy
wyspy je uwielbiaj. Dlaczego? Kto
nie spróbuje, ten się nie dowie.
A kto Ibizy nie odwiedzi, ten
nigdy nie będzie wiedział co
oznacza prawdziwa zabawa połączona z kontemplacją przepięknych pejzaży.
Pierwszy rejs z Katowice Airport
na Ibizę już 1 maja br. Organizatorem wakacji jest biuro podróży
Itaka. Szczegóły na stronie internetowej www.itaka.pl.
Serdecznie zapraszamy!
Arabic influences have also left
their mark on the island’s architecture. This is most evident
in the smaller towns such as
Santa Eulària as we’ve already
mentioned, where the majority
of the houses are cube-shaped
and painted white with small
windows and flat rooves. History
buffs should visit, first and foremost, Puig des Molins. With more
than three thousand tombs, it is
the largest Phoenician-Punic
necropolis. In addition, it’s located between the towns of Es
Codolar and Cala Jondal, in Sa
Caleta. There are more remains
of Phoenician settlements to
explore. In fact, this trip can be
combined with relaxing on a
nearby beach hidden amongst
the red cliffs. There’s a plethora of
places of this type in Ibiza. They
aren’t as popular as the beaches
near the largest resort areas, but
they provide the possibility of
relative peace and the possibility
to really and truly relax. In exploring the island, it’s really worth
the effort to go to the Parque
Natural de Ses Salines, and visit
the fields of posidonia – an extremely rare species of underwater grasses.
In addition to sight-seeing trips
around the island, those who
want to spend their holidays
actively can also try windsurfing
or waterskiing. Ibiza is famous for
its fantastic conditions for water
sports. After partying all night
long or spending the day sightseeing, it’s time to buy a few souvenirs. For these, it’s best to go
to the Las Dalias market in Sant
Carles. Held every Saturday, the
market boasts over two hundred
stalls featuring local handicrafts
and try the local delicacies such
as thick slices of garlic-rubbed
bread with olive oil and tomato.
Ham is also a perfect addition to
the sandwich. A jug of local wine
is the perfect accompaniment.
It’s also worth trying the toasted
buns with olive oil, butter, or jam.
The locals love them. Why? Well
you’re not going to know until
you try them for yourself. Unless
you go to Ibiza, you’re never going to understand the powerful combination of the ultimate
party atmosphere that goes
together with the stunning views
and landscapes.
Itaka is offering holidays to Ibiza
and the first flight from Katowice
Airport to Ibiza will take place
1 May this year. More information
is available at www.itaka.pl.
Definitely worth considering!
Piotr Adamczyk
silesia airport 
21
na wakacje | for the holidays
Krym
magia Wschodu
Crimea – magic of the East
Jaskółcze Gniazdo – bajkowy, neogotycki zameczek, zbudowany
na szczycie czterdziestometrowego klifu Aurora
fot. www.istockphoto.com
Swallow’s Nest – a fairytale, neogothic castle built at the top
of the forty-metre high Aurora cliff
22  silesia airport
Przeglądając katalogi biur podróży z myślą
o letnich wakacjach, zazwyczaj swoje zainteresowania kierujemy na kurorty Morza
Śródziemnego, Czerwonego lub położone na
Atlantyku Wyspy Kanaryjskie. Jednak w nadchodzącym wielkimi krokami letnim sezonie
czarterowym warto spojrzeć na oryginalną, orientalną destynację „Krym” – jedną
z tegorocznych nowości Katowice Airport.
Flicking through the many travel-agent catalogues looking for some inspiration for
summer holidays, most people generally interested in resorts on the Mediterranean
Sea, the Red Sea or the Canary Islands set on
the Atlantic Ocean. With this year’s summer
holiday season fast approaching, it’s worth
taking a look at a unique destination – Crimea – a new destination in this year’s offer
from Katowice Airport.
Wielki Meczet Chan-Dżami jest
najważniejszą świątynią Tatarów
Krymskich
The Grand Mosque is the most important
religious temple for the Crimean Tatars
Wbijający się od północy w Morze Czarne Półwysep Krymski,
zwany często Chorwacją Wschodu, to wyjątkowo ciekawy kierunek, szczególnie dla osób, które
cenią sobie aktywny wypoczynek. Intrygujących miejsc do odwiedzenia na tym kawałku lądu
o powierzchni prawie 26 000 km2
jest bez liku i aż grzechem byłoby
chociaż części z nich nie zobaczyć. To region Europy niezwykle
bogaty pod kątem zarówno krajobrazowym, kulturowym, jak
i historycznym. Wystarczy tylko
zerknąć na jego dzieje: swoje osa-
dy i warownie budowali tu Grecy,
Ormianie, Turcy, Genueńczycy,
Karaimi czy Tatarzy. Przez setki lat
mieszały się tutaj różne religie
i tradycje. Zresztą każdy z nas zna
„Sonety Krymskie” Adama Mickiewicza. Podróż na Krym to okazja,
aby osobiście przekonać się co
zauroczyło poetę.
Po lądowaniu w stolicy Autonomicznej Republiki Krymu – Symferopolu i zameldowaniu się
w hotelu jednej z miejscowości
położonych na wybrzeżu Morza
Czarnego, pierwszą wycieczkę
Jutting out into the North Sea,
the Crimean Peninsula is often
called the Croatia of the East. This
is an incredibly interesting destination, particularly for people
who appreciate spending their
holidays actively. Intriguing
places to visit on the 26 000 km2
peninsula are a dime a dozen
and it would be almost sinful to
be there and not take in at least a
few of them. This region of
Europe is extremely rich in terms
of landscapes, culture and history. Just take a look at its history:
Greeks, Armenians, Turks, Ge-
noese, Karaites and Tatars all had
settlements and forts in this area.
For hundreds of years, Crimea
was a place where religions and
traditions mingled and merged.
Poet Adam Mickiewicz preserved
the area’s essence in the “Crimean
Sonnets”. A holiday in Crimea is
an opportunity to see what it
was about Crimea that charmed
the poet.
After landing in the capital of
the Autonomous Republic of
Crimea – Simferopol and checked
into a hotel in one of the towns
silesia airport 
23
na wakacje | for the holidays
jak Biały Pałac w Liwadii, budowla
otoczona jest pięknym ogrodem.
Kolejnym obligatoryjnym punktem
programu zwiedzania Wielkiej
Jałty jest wizyta w Jaskółczym
Gnieździe. Ten bajkowy, neogotycki zameczek położony jest na
szczycie czterdziestometrowego
klifu Aurora. Wprawdzie wybudowano go zaledwie sto lat temu, ale
bez wątpienia stanowi najbardziej
rozpoznawalny symbol Krymu,
o czym świadczy chociażby fakt,
że znajduje się na praktycznie każdej widokówce jaką chcielibyśmy
stąd wysłać.
warto zaplanować w głąb półwyspu, do Bachczysaraju, dawnej stolicy Chanatu Krymskiego. Znajduje
się tutaj Wielki Meczet Chan-Dżami, najważniejsza świątynia Tatarów Krymskich. Wybudowano go
w pierwszej połowie XIV wieku
i od tego momentu praktycznie
nieustannie jest centrum życia religijnego. Obiekt zachwyca swoją
urodą, tak różną w porównaniu
z meczetami arabskimi. Jedną
z najpiękniejszych części całego
kompleksu pałacowego jest Dziedziniec Fontann, co wcale nie
dziwi, gdyż przez Tatarów woda
zawsze była otaczana szczególnym
szacunkiem. Blisko meczetu Chan-Dżami odnajdziemy wykuty
w skale Monastyr Uspieński, miejsce kultu grekokatolików, którego
budowa rozpoczęła się prawdopodobnie w VIII wieku. To kolejny
obowiązkowy punkt wycieczki po
Bachczysaraju. Nie pomińmy także
jednego z kilku skalnych miast,
np. Czufut-Kale. Ta średniowieczna
twierdza zamieszkana była jeszcze
do przełomu XIX i XX wieku przez
Karaimów, niewielką grupę etniczną, która wyodrębniła się z judaizmu.
24  silesia airport
Po nasyceniu się niesamowitą różnorodnością kultur i religii, skupionych na niewielkim obszarze
Bachczysaraju, kolejnym celem
krymskich wędrówek powinna
być Wielka Jałta, najpopularniejsza
wśród wczasowiczów część południowego wybrzeża. W jej skład
wchodzi dwanaście miejscowości,
z największą z nich Jałtą – często
uczęszczanym przez mieszkańców
Ukrainy i Rosji kurortem. Uzdrowisko wciśnięte jest pomiędzy Góry
Krymskie i Morze Czarne. Widoki
zachwycają każdego, szczególnie
że towarzyszy im specyficzny,
śródziemnomorsko-subtropikalny
mikroklimat. Górskie i leśne powietrze miesza się z morskim, co daje
prawdziwe wytchnienie ciału i duszy. Wśród egzotycznej roślinności
wzniesiono pałace, zespoły sanatoryjne i parki. Corocznie odbywają
się tutaj międzynarodowe festiwale sztuki, Dni Puszkina i Czechowa
czy wieczory muzyki kameralnej,
np. Aksamitna Jesień.
Trzy kilometry na południowy-zachód od Jałty położona jest Liwadia. Można tam dotrzeć spacerem
wzdłuż wybrzeża. Znajduje się tu
wybudowany w początkach
XX wieku na życzenie cara Mikołaja II Wielki Pałac, zwany także Białym. W lutym 1945 roku odbyła się
w nim jedna z trzech najważniejszych konferencji (tzw. jałtańska
lub krymska) Wielkiej Trójki, czyli
przywódców USA, Wielkiej Brytanii
i ZSRR, na której zadecydowano
o powojennych losach Europy
i świata. Warto zwiedzić ten obiekt,
gdyż część ekspozycji poświęcona
jest temu wydarzeniu. W Białej
Komnacie zobaczymy okrągły stół
– to przy nim 67 lat temu odbywały się ważne dyskusje polityczne.
Pałac otoczony jest pięknym parkiem, w którym mieszają się trzy
style: francuski, angielski i turecki.
Z Liwadii marszrutką, czyli popularnymi miejscowymi busami, pełniącymi funkcję komunikacji miejskiej,
możemy przejechać do odległej
o 13 kilometrów Ałupki. Główną
atrakcją turystyczną tej miejscowości jest dziewiętnastowieczny Pałac
Woroncowa, z zewnątrz przypominający warowny zamek. W jego
wnętrzu otwarto galerię sztuki
oraz wystawę przedmiotów z brązu, porcelany i kamienia. Podobnie
Będąc w Sudaku znowu warto
skorzystać z marszrutek i udać się
do krajobrazowej perły Krymu,
rezerwatu Nowy Świat. To miejsce
nie ma swojego odpowiednika
na półwyspie. Olbrzymia góra
Sokół, tajemnicze groty i lazurowe
zatoczki tworzą niezapomniany
widok. Do Sudaku i Nowego Świata warto przybyć z jeszcze innego
powodu: świetnych win, zwłaszcza
fot. www.istockphoto.com, www.shutterstock.com
Czufut-Kale – tajemnicze miasto Karaimów | Chufut-Kale – the secret city of the Karaim
Gdy nasycimy już swoje oczy pięknymi jałtańskimi krajobrazami
i odwiedzimy najważniejsze zabytki, pora udać się bardziej na
wschód, w rejon Sudaku i Nowego
Świata. To chyba najcieplejsze
miejsce na Krymie. Liczba dni słonecznych to ponad trzysta w roku,
więcej niż w Jałcie. Rzadko także
zaskoczyć może tutaj deszcz. Nad
Sudakiem dominuje Twierdza Genueńska i właśnie dla niej warto
odwiedzić to miejsce. Potężna warownia powstała w latach 1381–
–1430 i jest świadectwem potęgi
śródziemnomorskiej Republiki
Genueńskiej. Godna faraonów budowla położona była na obszarze
prawie 30 hektarów. Otaczały ją
dochodzące do ośmiu metrów
wysokości, a grube na dwa metry
mury obronne o łącznej długości
jednego kilometra. W środku fortecy znajdowała się duża osada.
W 1475 roku, po krwawej bitwie,
twierdza padła pod naporem
wojsk tureckich. Do czasów obecnych ocalały dwa ciągi murów
z czternastoma basztami, a także
meczet i ruiny kościoła.
Pałac w Liwadii był letnią siedzibą rosyjskich carów i miejscem, w którym zapadły decyzje o geopolitycznym kształcie Europy po zakończeniu II wojny światowej
The castle in Livadia was home to the tsars and the place where the geopolitical shape of Europe was decided after the end of WWII
on the coast of the Black Sea, it’s
worth planning a trip inland to
Bakhchysarai, the former capital
of the Crimean Khanate. Visit the
Great Khan’s Mosque, the most significant temple of Crimean Tatars.
From the moment it was built, in
the first half of the 14th century,
the mosque has virtually continually been central to religious life in
the area. The mosque is stunning
and completely different to that
of Arabic mosques. One of the
most stunning parts of the whole
complex is the Courtyard of Fountains, which should come as no
surprise as water was particularly
revered by the Tatars. Carved into
the rock face, near the Great Khan
Mosque, is the Uspensky Monastery. It is said that building work on
this place of worship for Greek
Catholics most probably began in
the 8th century. The monastery is
another must-see on the tour of
Bakhchysarai, as is a visit to at least
one of the several rock cities eg.
Chufut-Kale. This medieval fortress
was still inhabi-ted by the Karaites,
an small ethnic group (a breakaway
of Judaism) even in the late nineteenth and early twentieth century.
Having savoured the incredible
diversity of cultures and religions
clustered in the small area that
makes up Bakhchysarai, the next
stop on our Crimean escapade
should be Great Yalta, the most
popular part of the southern coast
amongst all holidaymakers. The
area is made up of twelve townships with the largest of them,
Yalta – often frequented by Ukranians and Russians. The resort is
squeezed in between the Crimean
Mountains and the Black Sea. The
views are stunning and made more
impressive by the fact that they are
accompanied by a specific Mediterranean-subtropical microclimate.
The forest and mountain air mixes
with the fresh sea air and provides
relief for the body and soul. Yalta
is where palaces, spa and wellness
resorts and parks are set amongst
the exotic flora. The area is home
to annual arts festivals such as
Crimeafest or the Velvet Autumn
celebrating chamber music.
Livadia lies three kilometres south
west of Yalta, a pleasant walk along
the coast. Livadia is home to the
Great Palace, which is also known
as the White Palace. It was built at
the beginning of the 20th century
on the request of Tsar Nicholas II. In
1945, the palace hosted one of the
three most significant conferences,
known as the Yalta Conference,
of the Big Three – the leaders the
USA, Great Britain and the Soviet
Union, which decided the fate of
post-war Europe and the world.
It’s worth visiting this building as
it houses an exhibition devoted to
the event. The White Hall still has
the round table around which, 67
years ago, important political discussions were held. The palace sits
in lovely grounds that incorporate
French, English and Turkish styles
of gardens.
Catch a marshrutka, a popular minibus service, from Livadia to Alupka, 13 kilometres away. The main
attraction here is the 19th century
Voronstov Palace that looks like a
fortress from the outside. Inside,
the palace now houses an art
gallery as well as an exhibition of
items made of bronze, porcelain
and stone. As the White Palace in
Livadia, the building is surrounded
by beautiful gardens.
Another obligatory stop on the
tour of Great Yalta is a visit to
the Swallow’s Nest. This magical
neogothic castle is set on the very
edge of the forty-metre Aurora
cliff. Although it was built only one
hundred years ago, it has without
a doubt become Crimea’s most
recognisable symbol – it features
on almost every postcard that we
would want to send from here.
When you’ve feasted your eyes on
the stunning landscapes of Yalta
and have visited the most significant monuments and landmarks,
it’s time to move a bit further east
to the region of Sudak and the
New World. This is perhaps the
most beautiful place in Crimea.
Averaging more than three hundred sunny days annually, it’s rare for
rain to surprise you here. The Genoese Fortress towers over Sudak
and is the reason why it’s worth
coming here in the first place. This
enormous fort was built between
1381 and 1430 and is testament to
the power of the Mesiterranean
Genoan Republic. Located in an
area of almost 30 hectares the construction is worthy of the Pharaohs
silesia airport 
25
na wakacje | for the holidays
Na Półwyspie Krymskim coś dla
siebie znajdą także fani górskich
wędrówek. Znakomitym punktem startu wycieczki na znany
z „Sonetów Krymskich” Mickiewicza Czatyr-Dach jest nadmorskie
miasteczko Aluszta. Szczyt liczy
1527 m n.p.m., ale wspinaczka nie
jest zbytnio męcząca, natomiast
widok na Morze Czarne, rozpościerający się z tej wysokości,
naprawdę rekompensuje wysiłek.
Jeśli starczy nam sił i czasu w trakcie wypoczynku na Krymie, warto
odwiedzić także Teodozję (dawną
kolonię grecką), wielokulturową
Eupatorię (mieszkają tu nadal
Ormianie, Tatarzy, Grecy oraz Karaimi) czy Stary Krym (pierwszą
stolicę Chanatu Krymskiego).
Wakacje na Krymie to świetny
wybór zarówno dla tych, którzy
szukają możliwości wypoczynku
w pięknym otoczeniu przyrody,
jak i dla osób preferujących aktywne spędzanie wolnego czasu.
Kto raz wybierze się w tamte
okolice, z pewnością zakocha się
w różnorodności kultur i urzekających krajobrazach.
and was once surrounded by a
one-kilometre long perimeter
of walls up to eight metres high
and two metres wide. Home to a
large settlement, in 1475 the fort
fell to the Turkish army following
a bloody battle. Two sections of
walls and fourteen towers have
stood the test of time, as have
a mosque and the ruins of a
church.
Pierwszy rejs z Katowice Airport
do Symferopolu, stolicy Krymu,
zaplanowano na wtorek 3 lipca br.
Loty realizowane będą do końca
sierpnia dwa razy w tygodniu,
w środy i piątki. Rejsy Boeingami
737-400/800 obsługiwać będzie
linia lotnicza Ukraine International
Airlines. Organizatorem wakacji
na Krymie z wylotem z Katowic
jest ukraińskie biuro podróży
Crimean Sun Holidays
(www.csh.com.ua) i jego polski
przedstawiciel, Biuro Turystyki
Joanna (www.joanna.wroc.pl).
Serdecznie zapraszamy!
Again in Sudak it’s worth catching
another marshrutek mini-bus to
the visit the pearl of Crimea –
– the New World reserve. This
unique reserve is most definitely
a one-of-a-kind on the Crimean
Peninsula. Sokol Mountain, the
grottoes and the azure coves all
make for an amazing view and an
unforgettable experience. It’s also
worth going to Sudak and the
New World for another reason:
great wines including one of the
best sparkling wines in the world.
Crimea was for centuries famous
for its wines. Wine buffs can
taste-test them on the spot as the
prices aren’t as prohibitive as in
Western Europe and the choice is
enormous.
The Crimean Peninsula also has
something for hikers. The coastal
town of Alushta is the perfect
place to start out to Chatyr-Dag,
the 1527m peak from Adam
Mickiewicz’s ‘Crimean Sonnets’.
Although the hike itself isn’t particularly strenuous, the breathtaking view from this height out
onto the Black Sea is definitely
worth it.
If you still have enough time
and energy during your holiday
in Crimea, it’s worth visiting
Teodosia (a former Greek colony),
the multicultural Yevpatoria (still
inhabited by Armenians, Tatars,
Greeks and Crimean Karaites) and
Old Crimea (the first capital of the
Crimean Khanate).
Holidays in Crimea are the perfect
choice for those who are looking
for a place to relax in a beautiful
natural setting and for those who
prefer to spend their holidays
more actively. Just one trip to
Crimea and you will fall in love
with its history, cultural diversity
and breathtaking views and landscapes.
The inaugural flight from Katowice Airport to Simferopol, Crimea’s capital, is planned for
Tuesday 3 July. Flights will take
place twice a week (Wednesdays
and Fridays) till the end of August.
Ukranian International Airlines
will operate Boeing 737-400/800
on this route. Holidays in Crimea
with departures from Katowice
are offered by Ukranian travel
agency Crimean Sun Holidays
(www.csh.com.ua) and their
representative in Poland, Biuro
Turystyki Joanna
(www.joanna.wroc.pl).
Definitely worth considering!
Twierdza Genueńska w Sudaku – jeden z symboli wielokulturowości Krymu
Genoese fortress in Sudak – one of the symbols of the multiculturalism in Crimea
26  silesia airport
Piotr Adamczyk
fot. www.istockphoto.com
wytwarzanych według oryginalnej metody szampańskiej, będących jednymi z najlepszych na
świecie. Łatwo to sprawdzić na
miejscu, gdyż ceny nie odstraszają tak jak na zachodzie Europy,
a dla lubujących się w degustacji
wybór rodzajów jest ogromny.
na weekend | for the weekend
Poznań
miasto know-how
Stolica Wielkopolski to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych
i najdynamiczniej rozwijających
się polskich miast. Poznań prawa
miejskie nabył w 1253 roku
i trwale zapisał się na kartach
historii naszego kraju. Jest też
uważany za jedno z hipotetycznych miejsc chrztu pierwszego
polskiego króla, Mieszka I. Tutaj
swoją siedzibę miał pierwszy
polski biskup, Jordan. Przez setki
28  silesia airport
lat leżał w granicach Rzeczpospolitej, by w XVIII wieku przejść
pod panowanie Prus. Ponownie
do Polski wrócił po zakończeniu
I wojny światowej i zwycięskim
powstaniu wielkopolskim.
Miotające miastem wichry historii znakomicie odzwierciedla
architektura. Przede wszystkim
otoczony dwoma rzekami –
– Wartą i Cybiną – Ostrów Tumski.
The capital of Wielkopolska is
without a doubt one of the finest
and most dynamically developing cities in Poland. Poznan
acquired city rights in 1253 and
in doing so, became etched into
the nation’s history. The city is
also considered to be one of
the places where Poland’s first
king, Mieszko I, may have been
baptised. It was also the city of
residence of Poland’s first bishop,
Jordan. For hundreds of years
Poznan lay on the country’s
border and by the 18th century
the city was under Prussian rule.
Following WWI and the success
of the Wielkopolska uprising,
Poznan was returned to Poland.
Poznan’s architecture reflects the
winds of history that have swept
through the city. First and foremost, Ostrow Tumski, or the Ca-
fot. www.istockphoto.com
Poznań – a city of know-how
Ten piastowski ośrodek władzy
jest równocześnie miejscem lokacji najstarszej polskiej katedry,
datowanej na X wiek Bazyliki
Archikatedralnej pw. Apostołów
Piotra i Pawła. Z drugiej strony
mamy Dzielnicę Zamkową, zwaną
Cesarską, powstałą podczas zaboru pruskiego. Z jej najpiękniejszych obiektów warto obejrzeć
Teatr Wielki i Zamek Cesarski (oba
wybudowane w 1910 roku) lub
wybrać się na spacer po najokazalszym w mieście Parku Adama
Mickiewicza. A nieopodal znaj-
spotkań handlowych sięgają czasów przed I wojną światową.
Samo MTP powstało w 1921 roku.
Początkowo imprezy wystawiennicze miały charakter krajowy,
ale już w 1928 roku zainaugurowano pierwszą wystawę
międzynarodową. Obecnie
realizowanych jest niemal 80 wydarzeń rocznie. Są to ekspozycje
przygotowywane dla ponad stu
sektorów gospodarki. W ciągu
roku odwiedza je 360 000 zwiedzających, a liczba wystawców
przekracza 13 200 osób.
thedral Island, nestled between
the Warta and Cybina rivers. This
centre of power from the Piast
era is also home to the oldest
cathedral in Poland – the Archcathedral Basilica of St Peter and
StPaul – dating back to the 10th
century. Then there’s the Castle
District, also called the Imperial
District, which was built when
Poznan was under Prussian rule.
Of the most beautiful buildings,
it’s worth exploring the Grand
Theatre and the Imperial Palace
(both dating back to 1910) or ta-
complex that Poznan occupies
a significant place on the tradeexhibition map of Central and
Eastern Europe. The tradition of
organising trade fairs here predates WWI, however the PIF itself
was opened in 1921. At first, the
events held here were on a national scale but in 1928 the complex held its first international fair.
Today, there are as many as 80
events held here every year and
catering for more than one hundred different industries. These
events attract 360 000 visitors
duje się Stary Rynek z modelowym przykładem ratusza czasów
renesansu.
Drugim powszechnie znanym symbolem Poznania jest
Jezioro Maltańskie. Sztuczny
zbiornik wodny o maksymalnej
powierzchni 67,5 ha, położony
w centrum miasta na prawym
brzegu Warty, dysponuje znakomitą infrastrukturą do organizacji
zawodów kajakarskich i wioślarskich. Potwierdzeniem faktu jest
lista wydarzeń sportowych, które
odbyły się na Malcie, np. trzykrot-
king in Adam Mickiewicz Park, the
most impressive park in Poznan.
Right nearby is the Old Market
Square with its archetypal example of a Renaissance town hall.
and more than 13 200 exhibitors.
Stołeczne Miasto Poznań to nie
tylko zabytki. Jedną z kluczowych
instytucji są Międzynarodowe
Targi Poznańskie (MTP). Dzięki
nim stolica Wielkopolski zajmuje
istotne miejsce na targowej mapie Europy Środkowo-Wschodniej. Tradycje organizowania tu
However Poznan, the region’s
capital city, is not just about
heritage monuments. One of
the city’s key institutions is the
Poznan International Fair (PIF) and
it is owing to this enormous
Lake Malta is another wellknown symbol of Poznan, this
man-made reservoir with a
surface area of 67.5 hectares is
situated in the city centre on
the Warta River’s right bank and
offers excellent infrastructure as
a rowing venue. Testament to
this fact is the extensive list of
silesia airport 
29
na weekend | for the weekend
Jezioro Maltańskie – sztuczny zbiornik
wodny, który powstał w 1952 roku. Prace
nad nim rozpoczęto podczas II wojny
światowej
Lake Malta – man-made reservoir
constructed in 1952. Work began during
WWII
Obowiązkowy punkt wizyty
w stolicy Wielkopolski stanowi
również degustacja lokalnego
specjału, czyli rogala świętomarcińskiego. Łakocie wytwarza się
z ciasta półfrancuskiego, w które
zawinięta jest masa z białego maku, wanilii, mielonych daktyli lub
fig, rodzynek, skórki pomarańczo-
30  silesia airport
wej, aromatu migdałowego,
owoców w syropie albo kandyzowanych. Rogal, zgodnie z recepturą, oblany jest pomadą
i udekorowany rozdrobnionymi
orzechami. Naprawdę pycha!
Na koniec warto wspomnieć,
że Poznaniowi przypadła zaszczytna funkcja Miasta-Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012. Pierwszy
mecz grupowy na Stadionie Miejskim odbędzie się 10 czerwca.
Wtedy to zmierzą się drużyny
Irlandii i Chorwacji. Z kolei
14 czerwca czeka nas tu rywalizacja pomiędzy Chorwacją a Włochami, a 18 czerwca – Irlandczyków z Włochami.
Dla wszystkich, którzy wybierają
się do Poznania na te spotkania
(i nie tylko), mamy dobrą wiadomość: z początkiem kwietnia br.
linia lotnicza OLT Express uruchamia bezpośrednie połączenia pomiędzy Katowice Airport a stolicą
Wielkopolski. Rejsy realizowane
będą raz dziennie od poniedziałku do soboty. Bilety w cenie od
99 zł można już rezerwować na
www.oltexpress.com
Zapraszamy!
Piotr Adamczyk
sporting events which have been
hosted here, including the ICF
Canoe Spring World Championships which were held here
three times. Lake Malta has also
played host to the best rowers
from Europe and the world. The
reservoir and its adjoining parklands are also highly regarded
as entertainment venues. Held
here since 1991, the Malta Festival
has become one of the most
significant cultural events on the
continent. First and foremost,
the festival produces a fantastic
opportunity to present open-air
theatre productions, independent, non-repertory and experimental theatre productions from
around the world. The festival is
not solely limited to theatre as
audience-members are able to
choose from numerous concerts,
film screenings, panel discussions
and lectures. It is no accident
that the Malta Festival developed
and grew in Poznan - The city’s
135 000 students studying at
the 26 institutions of tertiary and
higher education provide an substantial base for the organisation
and participation in all the cultural events the city has to offer.
No visit to the capital of the
Wielkopolska region is complete
without tasting the local delicacy
– the rogal swietomarcinski
(St Martin’s crescent-shaped bun).
This tasty sweet is made from
Danish pastry with a thick filling
of white poppy seeds, vanilla,
minced dates or figs, sultanas,
candied orange peel, almond
essence and candied fruit. The
bun, as tradition dictates, is iced
and decorated with crushed nuts.
Absolutely delicious!
It’s also worth mentioning, that
Poznan has been chosen as one
of the host cities for the UEFA
EURO 2012 European Championships. Ireland and Croatia will play
their first match in their group at
the City Stadium 10 June this year.
On 14 June it will be Croatia vs
Italy and 18 June will see Ireland
go head to head with Italy.
We have great news for everyone
going to Poznan to enjoy the
football (and not only): Starting
from the beginning of April, OLT
Express is opening up direct
flights between Katowice Airport
and the capital of the Wielkopolska region. Flights will operate
once a day from Monday to Saturday. Tickets starting from 99 PLN
are already available at
www.oltexpress.com
Take a look!
fot. www.istockphoto.com
nie rozgrywano tutaj Mistrzostwa
Świata w Kajakarstwie, ponadto
goszczono najlepszych wioślarzy
Europy i świata. Jednak miejsce to
kojarzy się nie tylko ze sportem,
ale także z kulturą. Organizowany w Poznaniu od 1991 roku
Malta Festival stał się jednym
z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na kontynencie. Przede
wszystkim jest znakomitą okazją
do prezentacji teatrów plenerowych, offowych, impresaryjnych
(nierepertuarowych) czy eksperymentalnych z całego świata.
Formuła festiwalu nie ogranicza
się tylko do teatru, gdyż w jego
trakcie można wziąć udział
w licznych koncertach, pokazach
filmowych, panelach dyskusyjnych i wykładach. Malta Festival
w Poznaniu zdarzył się nieprzypadkowo, bo jak zawsze intensywnie zaangażowanych we
wszelkie formy działań kulturalnych studentów kształci się tu aż
135 000 na dwudziestu sześciu
wyższych uczelniach.
wydarzenia | events
Uroczyste
podsumowanie roku
Celebrating a great year
Wyróżnienie w kategorii „Touroperator roku” przyznano bielskiemu
biuru podróży Aquamaris, które
w minionym sezonie odprawiło
w Katowice Airport ponad 12 tys.
pasażerów. „Touroperatorem kierunku egzotycznego” zostało biuro
podróży Sun&Fun. Z wynikiem ponad 32 tys. podróżnych, wyczarterowanych z Pyrzowic do Egiptu
i Tunezji, było bezkonkurencyjne
w zeszłym roku. Ponadto Sun&Fun
otworzyło dalekodystansowe połączenie z Katowic do Dubaju. Tytuł „Touroperatora najpopularniejszego kierunku” otrzymało biuro
podróży Wezyr Holidays. Ubiegłorocznym hitem były oferowane
między innymi przez to biuro wakacje w Turcji, z których – wybierając ofertę Wezyr Holidays z wylotem z Katowice Airport – skorzystało 24 tys. osób. Z kolei „Najlepszym
Touroperatorem 2011 zdaniem
Internautów” zostało biuro podróży Viva Club. W przeprowadzonej
32  silesia airport
na facebookowej stronie Katowice
Airport ankiecie uzyskało 32% ogółu oddanych głosów. W ostatniej
kategorii, „Touroperator roku 2011”,
zwyciężyło biuro podróży Itaka
z Opola. Największy klient Katowice Airport wysłał na wakacje z pyrzowickiego lotniska ponad 80 tys.
pasażerów.
Po wyróżnieniach dla touroperatorów i biur podróży, przyszedł czas
na wyrażenie wdzięczności dla linii
lotniczych. Polska czarterowa linia
Enter Air otrzymała podziękowania
za dynamiczny rozwój w Katowice
Airport. Warto przypomnieć,
że w zeszłorocznym sezonie wakacyjnym przewoźnik bazował
w Pyrzowicach cztery Boeingi 737.
Za istotny udział we wzroście ruchu krajowego w segmencie przewozów tradycyjnych podziękowania trafiły do Polskich Linii Lotniczych LOT SA. W 2011 roku, na
trzech trasach z Katowic – do Mo-
nachium, Turynu i Warszawy, linia
ta przewiozła 94 tys. pasażerów,
z czego znaczną część do stolicy
Polski. Z kolei drugiego tradycyjnego przewoźnika operującego
z Katowice Airport, niemiecką
Lufthansę, uhonorowano podziękowaniami dla wiodącej linii pod
względem produktu w klasie
biznes. Wśród wyróżnionych nie
mogło zabraknąć także linii Wizz
Air, największego pod względem
ilości odprawianych pasażerów
przewoźnika w Pyrzowicach,
który w ubiegłym roku zanotował
najwyższy wzrost liczby podróżnych w segmencie linii niskokosztowych. Drugi z dyskontowych
przewoźników operujących z Katowic – irlandzki Ryanair – otrzymał
podziękowania za otwarcie w minionym roku regularnych połączeń
do Manchesteru i Bristolu. Ostatnie
wyrazy wdzięczności trafiły do linii
lotniczej OLT Express za uruchomienie w listopadzie 2011 roku
tras z Katowic do Gdańska i Rzeszowa.
W trakcie gali zostało uhonorowane także Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA. Wojewoda Śląski
Zygmunt Łukaszczyk, w związku
z wydaniem zgody na budowę nowej drogi startowej i ogłoszeniem
przez Spółkę przetargu na wykonawcę robót budowlanych tej największej inwestycji w dotychczasowej historii Katowice Airport,
wręczył Prezesowi Zarządu GTL SA
Arturowi Tomasikowi kielnię z dedykacją następującej treści: „Na
drogę nową, kielnię stalową, daję
szczerze i w sukces wierzę”.
Gala podsumowująca rok 2012 już
za kilkanaście miesięcy. Z pewnością będzie to okazja do wręczenia
kolejnych wyróżnień i podziękowań, bo przed Katowice Airport
bardzo dobry rok.
fot. Piotr Adamczyk
Na początku każdego roku Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
(GTL SA), zarządzające Katowice
Airport, organizuje dla swoich
głównych kontrahentów, czyli linii
lotniczych, touroperatorów i biur
podróży, uroczystą galę podsumowującą ostatnie dwanaście miesięcy. Tym razem wydarzenie odbyło
się 20 stycznia 2012 roku w Hotelu
Monopol w Katowicach. W scenografii pięknych, eklektycznych
wnętrz obiektu wybudowanego
na przełomie XIX i XX wieku, wręczono wyróżnienia dla touroperatorów oraz podziękowania dla linii
lotniczych operujących z Katowice
Airport.
Muzyczną gwiazdą gali podsumowującej
rok 2011 w Katowice Airport była Marta Król
z zespołem
Marta Król was the star performing at
the gala event celebrating significant
achievements at Katowice Airport in 2011
At the beginning of every year,
the Upper Silesian Aviation Group,
which manages Katowice Airport,
organises a gala event for its main
clients – airlines, tour operators
and travel agents, to celebrate the
achievements of the previous
twelve months. This year, the event
took place 20 January at Hotel
Monopol in Katowice. The awardsceremony for tour operators and
acknowledgements for airlines
operating out of Katowice Airport
was held within the beautiful eclectic interior of the building which
dates back to the turn of the 20th
century.
Handling over 12 thousand passengers at Katowice Airport, Aquamaris, of Bielsko-Biala was awarded
the special commendation ‘Tour
operator of the year’. ‘Tour operator – exotic destinations’ was
awarded to Sun&Fun. With over 32
thousand passengers chartered
from Pyrzowice to Egypt and Tunisia, the travel agent was without
rival in this category. In addition,
Sun&Fun launched a long-haul
route from Katowice to Dubai.
The title of ‘Tour operator – most
popular destination’ went to Wezyr
Holidays. One of last year’s hits was
Wezyr Holidays’ offer of vacations
to Turkey (with departures from
Katowice Airport). Twenty-four
thousand people thought so! With
32% of votes on Katowice Airport’s
Facebook page, Viva Club was
awarded ‘2011 Best Tour Operator
– as voted by Internet Users’. The
award in the final category, ‘2011
Tour Operator of the Year’, went to
Itaka in Opole. Katowice Airport’s
largest client sent over 80 000
passengers on holidays from the
airport in Pyrzowice.
Having awarded all the deserving
tour operators and travel agents, it
was time to thank and acknowledge the airlines. Polish charter
airline Enter Air was acknowledged
for its dynamic growth and development at Katowice Airport. It’s
worth reminding that the airline
based four Boeing 737 aircraft in
Pyrzowice during last year’s charter
season. LOT Polish Airlines were
commended for their significant
share in the growth of domestic
traffic in the segment of traditional
airlines. In 2011, the airline transported 94 000, on three routes
from Katowice – to Munich, Turin
and Warsaw. The majority of these
passengers were travelling to Warsaw. The other traditional airline
operating from Katowice Airport,
Germany’s Lufthansa, was acknowledged as being the leading airline
for its business class product.
Deserving acknowledgement on
the night was of course the largest airline in terms of number of
passengers handled at Katowice
Airport. Wizz Air noted the largest
increase in passenger numbers of
all low-cost airlines operating from
Katowice Airport. The second largest low-cost carrier operating
from Katowice – Irish Ryanair, received thanks for launching regular
connections to Manchester and
Bristol in the previous year. The
final acknowledgements went to
OLT Express for launching regular
flights from Katowice to Gdansk
and Rzeszow in November 2011.
The Upper Silesian Aviation Group
was also honoured during the
gala. Owing to the fact that the
construction of the new runway
has been approved and the
tendering process has begun for
the construction work on this, the
biggest investment in Katowice
Airport’s history, Silesian Voivode,
Zygmunt Lukaszczyk, awarded
Artur Tomasik, the President of
the Management Board a trowel.
The trowel was engraved with the
following: Na drogę nową, kielnię
stalową, daję szczerze i w sukces
wierzę (This steel trowel is presented with best wishes and many
successes – eng).
The gala celebrating 2012 is still
months away. It will be a chance to
present more acknowledgements
and commendations, as Katowice
Airport is set for another very successful year.
Piotr Adamczyk
silesia airport 
33
okiem spottera | A spotter's perspective
Enter Air
linia w kolorze nieba
Enter Air – sky-coloured airline
Przewoźnik, oferujący połączenia
czarterowe, swą działalność
w nadwiślańskim kraju rozpoczął
25 kwietnia 2010 roku (kilka miesięcy po zarejestrowaniu spółki)
lotem inauguracyjnym ze stolicy
Polski do tunezyjskiej Enfidhy.
Od tamtego momentu Enter Air
stopniowo powiększał swoją siatkę
destynacji wakacyjnych. Aktualna
wygląda bardzo imponująco, czego dowodem są połączenia dalekodystansowe z Warszawy do Kenii, Tajlandii czy na Sri Lankę. Katowice Airport to dla „Entera” druga
34  silesia airport
co do wielkości baza operacyjna,
z której przewoźnik oferuje aż 11
kierunków, w większości do kurortów basenu Morza Śródziemnego
i północnej Afryki, ale także do
Dubaju. Rozwój linii Enter Air jest
zaskakująco szybki. W 2011 roku
zarząd spółki miał dwukrotnie
okazję do świętowania, bowiem
w połowie lipca na pokład niebieskiego Boeinga wsiadł pięćset
tysięczny pasażer, a już pięć miesięcy później – milionowy (dla porównania: w sezonie letnim
2010 roku, od początku działalności linii, przewieziono 200 tysięcy podróżnych). Oprócz wspomnianych Katowic i Warszawy, Enter
Air bazuje także swoje samoloty
w Poznaniu, a na wakacje z tym
przewoźnikiem udamy się ponadto
z innych polskich miast: Gdańska,
Krakowa, Rzeszowa, Wrocławia
oraz Łodzi i Bydgoszczy.
Flota Enter Air obecnie składa się
z dziewięciu średniodystansowych
samolotów, a kolejne dwa są
w dostawie. Dla przewoźnika operują Boeingi 737 w wersji -400
(6 sztuk) oraz -800 (3 sztuki).
Wszystkie posiadają jednakowy,
bardzo schludny schemat malowania, a stonowany, jasnoniebieski
kolor jest przyjemny dla oczu pasażerów oraz obiektywów fanów
fotografii lotniczej. Boeingi 737-400
są w stanie przewieźć na swym
pokładzie do 168 pasażerów na
maksymalną odległość bliską
3200 km, natomiast wersja „osiemset”, zabierająca do 189 osób,
o dwa tysiące więcej kilometrów.
Egzemplarze należące do Enter Air
są zadbanymi samolotami, użytkowanymi poprzednio przez duże
i bezpieczne linie lotnicze. Średni
wiek wszystkich statków powietrznych linii Enter Air wynosi niecałe
17 lat (B737-400 mają przeciętnie
18 lat, a B737-800 tylko 13,5; dla porównania: średni wiek B737 Classic,
należących do Lufthansy, to 21 lat),
co wbrew pozorom nie jest dużą
wartością. Stan techniczny maszyny zależy bowiem w głównej
mierze od dbałości przewoźnika
o regularny serwis, a mniej od jego
wieku.
Dobra komunikacja społeczna
firmy jest w dzisiejszych czasach
niesłychanie istotna, z czego zarządzający spółką doskonale zdają
sobie sprawę. Enter Air, oprócz
podstawowej działalności jaką jest
przewóz pasażerów, podejmuje
liczne akcje społeczne oraz działania promocyjne, m.in. konkursy na
portalu społecznościowym Facebook. Enter Air w chwili obecnej
jest najprężniej rozwijającą się linią
czarterową w kraju i najdynamiczniej ewoluującą linią lotniczą
w Europie. Życzymy przewoźnikowi dalszego rozwoju zarówno
siatki połączeń z Katowice Airport,
jak i powiększania floty. Być może
przyjdzie czas na samoloty dalekodystansowe…
fot. Piotr Adamczyk
Czy istnieje linia lotnicza wzbudzająca zaufanie wśród pasażerów
oraz zapewniająca im bezpieczny
i komfortowy transport na wymarzony wypoczynek? Czy może ona
dodatkowo powodować u spotterów (z j. angielskiego: pasjonaci
obserwacji i fotografowania samolotów) ciekawość i fascynację?
Zdecydowanie tak! Enter Air jest
doskonałym tego przykładem.
Is there any single airline that inspires confidence among passengers and provides them safe and
comfortable transportation to their
dream holiday-destination as well
as being able to pique the curiosity
and fascination of plane-spotters?
Yes, definitely! Enter Air is a perfect
example of this.
The carrier, which offers charter
services, began operating in Poland on 25 April 2010 (several
months following the company’s
registration). Its inaugural flight
from Poland was from Warsaw to
Enfidha in Tunisia. Since then, Enter
Air has gradually expanded its network of holiday destinations. Currently it boasts an impressive list of
destinations including the long-haul connections from Warsaw
to Kenya, Thailand and Sri Lanka.
Katowice Airport is Enter Air’s second largest operational base and
the carrier offers 11 destinations
from Silesia. Most of these offers
are for resorts in the Mediterranean
basin and North Africa, as well as
Dubai. Enter Air’s growth and development has been particularly
dynamic. The company’s management board has every reason to
celebrate - and in 2011 there were
two such special occasions. In mid-July, the carrier’s five-hundred
thousandth passenger boarded
one of the sky-blue Boeing aircraft
and just five months later, Enter Air
was celebrating its millionth passenger (to compare: in the summer
season 2010, from the beginning
of the airline’s activities, the carrier handled 200 000 passengers).
Apart from Katowice and Warsaw,
Enter Air also bases aircraft in Poznan. During the summer holiday
season, the carrier will also operate out of other cities in Poland:
Cracow, Gdansk, Rzeszow, Wroclaw
as well as Lodz and Bydgoszcz.
Enter Air’s fleet currently consists
of nine mid-range aircraft with two
more awaiting delivery. The carrier
operates two versions of the Boeing 737 aircraft: -400 (6 aircraft) and
-800 (3 aircraft). All have the same
neat livery and its light-blue colour
is admired by both passengers and
the lenses of aerial-photography
enthusiasts. Its Boeing 737-400 aircraft can carry up to 168 passengers and has range of almost
3200km, while the ‘eight hundred’
can take up to 189 passengers and
has a range of 2000km more than
the -400. The machines owned by
Enter Air are very well-maintained
aircraft, that were earlier used by
large airlines with great safety-records. The average age of all the
aircraft belonging to Enter Air is
just under 17 years (B737-400 have
an average age of 18 years, but the
B737-800 only 13.5; as a comparison,
the average age of the B737 Classic
aircraft belonging to Lufthansa is
21 years). This, despite appearances, is not a large value at all. The
technical condition of an aircraft
largely depends on the carrier and
to what extent it adheres to regular
maintenance schedules, rather
than the aircraft’s relative age.
Effective social networking is crucial for companies today and it is
something that the management
of Enter Air is extremely aware of.
In addition to its primary activities,
the transport of passengers, Enter
Air also undertakes numerous civic
initiatives and community actions
as well as promotional campaigns
in the form of eg. contests on Facebook. Enter Air is currently the fastest-growing charter airline in the
country and the most dynamically
developing airline in Europe. We
would like to take the opportunity
to wish Enter Air the continuing
growth and development of its
network from Katowice Airport as
well as growth in its fleet. Maybe
the time will soon come for longdistance aircraft...
Piotr Winkler
silesia airport 
35
śląskie smaki | taste of silesia
Śląskie Smaki
Taste of Silesia
– miała przecież dostarczyć energii do ciężkiej pracy. Jako kuchnia
regionalna, z czasem poszerzona
o specjały z Beskidów czy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,
stała się niezwykle różnorodna
i wielokulturowa; doszukamy się
w niej bowiem korzeni niemieckich, czeskich czy żydowskich. To
kuchnia zarówno mieszczańska,
jak i myśliwska. Prosta, ale pożywna. Niewątpliwie każdy smakosz
znajdzie w niej coś dla siebie.
Potencjał kuchni regionalnej jako
magnesu przyciągającego turystów jest ogromny, a pomysłów na
jego wykorzystanie wiele. Litwini,
poprzez certyfikację restauracji
i produktów, stworzyli liczne kulinarne szlaki tematyczne (Szlak
Sękacza, Szlak Czekolady, Szlak
Serowy), ułatwiające przyjezdnym
zapoznanie się z tym dziedzictwem. Czesi promują specjały
swojej kuchni poprzez serię kilkudniowych imprez pod nazwą
„Wędrujący Knedliczek”, zaś Brytyjczycy postawili na lokalne
festiwale kulinarne.
Województwo śląskie znajduje
się w czołówce polskich regionów, które zarejestrowały produkty tradycyjne – wytwarzane
według konkretnych receptur,
mające swoje korzenie właśnie na
danym terenie. Wśród 124 produktów nie sposób nie wspomnieć o krupnioku śląskim, złotopotockim pstrągu, żołądkach
z gęsi po siewiersku, chlebie tatarczuch czy kołoczu weselnym. Na
kanwie tak bogatego dziedzictwa
kulinarnego zaczęto promować
kuchnię regionalną, która cieszy
się coraz większym zainteresowaniem wśród turystów odwiedzających województwo śląskie.
Jedną z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych
kuchni regionalnych w Polsce jest
kuchnia śląska. Tradycją związana
z przemysłową historią regionu,
była dość treściwa i sycąca –
W 2006 roku Śląska Organizacja
Turystyczna przygotowała pierwszy Festiwal „Śląskie Smaki®”, który
odbył się w Ogrodzieńcu. Kolejne
edycje miały miejscew Cieszynie,
Raciborzu, Pszczynie, Złotym Po-
36  silesia airport
In recent years there's been a noticeable increase in the way in
which tourists are becoming
more involved in exploring destinations. Tours of historic buildings, delving into history or traversing hiking trails just isn’t
enough anymore. More and more
often we want to get to know
and understand the culture of
the people living in a given place.
And could be more enjoyable
than getting to know interesting
local customs and traditions
through local dishes and specialities? Taste – this is the sense that
makes exploring most enjoyable!
As a magnet attracting tourists,
the potential hidden in local
cuisine is enormous as are the
multitude of ways this can be
utilised. By certifying restaurants
and products, Lithuania for example has developed several culinary trails (Sekacz Trail, Chocolate
Trail, Cheese Trail) to help foreign
visitors get to know its heritage.
Czechs are promoting their culinary specialities through a series
of road-show events spanning
several days called ‘The Wandering Dumpling’. The British on the
other hand are well-known for
local food festivals.
One of the most characteristic
and recognisable regional cuisines in Poland is from Silesia. The
The Silesian region is one of the
front-runners in Poland in terms
of having registered traditional
products – made according to
specific recipes and having roots
in a certain area. Among the
124 products are Silesian black
pudding, zlotopolski-style trout,
Siewierz-style goose gizzards,
tatarczuch (buckwheat) bread or
traditional yeast cakes served at
weddings. Against a backdrop of
such a rich culinary heritage it is
no surprise that regional cuisine
is becoming so popular among
tourists visiting Silesia.
In 2006, the Silesian Tourist
Organisation organised its first
‘Taste of Silesia’ festival which was
hosted at Ogrodzieniec. Since
then the festivals have been held
in Cieszyn, Raciborz, Pszczyna,
Zloty Potok and Gliwice. — Every
year, the festival is organised in a
different part of the region, and
the amount and variety of local
specialities presented just serve to
fot. archiwum Śląskiej Organizacji Turystycznej
W ostatnich latach obserwujemy
wzrost zaangażowania turystów
w poznawanie odwiedzanych
miejsc. Już samo zwiedzanie zabytkowych obiektów, zagłębianie
się w historię czy przemierzanie
pieszych szlaków nam nie wystarcza. Coraz częściej chcemy
poznać i zrozumieć kulturę ludzi
żyjących w danym miejscu. A cóż
ciekawiej i przyjemniej pomoże
nam poznać tradycję odwiedzanego regionu jak nie lokalne dania i specjały? Smak – właśnie tym
zmysłem zwiedza się najlepiej!
culinary tradition was in line with
the region’s industrial history, resulting in a rich and filling cuisine
able to deliver the energy necessary to perform hard manual labour. The specialities associated
with the region’s cuisine grew to
include dishes from the Beskid
Mountains or the Cracow-Czestochowa Uplands and became an
incredibly diverse and multicultural cuisine – there are elements
of German, Czech and Jewish
culinary traditions. It’s a cuisine
that relates equally to the urban
as it does the hunting culinary
tradition. Simple yet nutritious.
Every foodie will find something
there to write home about.
toku i Gliwicach. — Festiwal co roku
organizujemy w innej części województwa, a ilość i różnorodność
prezentowanych na nim lokalnych
specjałów utwierdza nas tylko
w przekonaniu jak bogate jest dziedzictwo naszego regionu — mówi
Agnieszka Sikorska, Dyrektor Biura
Śląskiej Organizacji Turystycznej
i podkreśla, że warto rozszerzyć
ogólną wiedzę o kuchni regionalnej województwa śląskiego i nie
sprowadzać jej jedynie do rolady
śląskiej z kluskami i modrą kapustą.
Festiwal niezmiennie przybiera formę konkursu kulinarnego. Startują
w nim zarówno profesjonalni kucharze, uczniowie szkół gastronomicznych, jak i amatorzy: rodziny
czy koła gospodyń wiejskich.
Każda z drużyn jest skarbnicą wiedzy na temat tradycyjnej kuchni
i chętnie ujawnia przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Uczestnicy zacięcie walczą o tytuł
Eksperta Śląskich Smaków. Na Festiwalu królują dania proste, takie
jak karminadle z panczkrautem
(kotlety mielone z ziemniakami
wymieszanymi z kapustą), oberiba
na gęsto (kalarepa), prażuchy (danie z ziemniaków ze skwarkami).
Często jednak pojawia się kuchnia
regionalna w swojej wykwintnej
odsłonie: udka z kaczki z fusiatymi
kluskami i burakami z chrzanem,
pieczeń husarska z ziemniakami
smażonymi i czerwoną, zasmażaną kapustą. Każdy Festiwal to
prawdziwa uczta i święto kuchni
regionalnej. Śląska Organizacja
Turystyczna nadaje mu odpowiednią rangę i co roku zwieńczeniem
całego dnia kulinarnych zmagań
jest występ Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”.
Agnieszka Sikorska zachęca:
— Zapraszam na siódmą już edycję
Festiwalu, który w tym roku odbędzie
się 26 maja w Wojewódzkim Parku
Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
Sama jestem ciekawa co w sercu regionu zaprezentują miłośnicy kuchni.
Jedno jest pewne – jak co roku nas
zaskoczą.
www.slaskiesmaki.pl
confirm the richness of our region’s
cultural heritage — says Agnieszka
Sikorska, Director of the Silesian
Tourist Organisation. She also emphasises that it’s worth teaching
and spreading information about
Silesia’s regional cuisine so that it
is not overly-simplified to include
only beef rouladen, Silesian dumplings and red cabbage.
Fundacja
Śląskiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu
KRS 0000219230
Participating in the festival, which
includes a culinary contest, are
professional chefs, students
from cooking schools as well as
amateurs: families or members of
country women’s associations.
Each of the teams harbours a
wealth of information about traditional cuisine and is more than
willing to share recipes handed
down from generation to generation. Participants compete for the
title of Expert of Silesian Flavours.
The festival is dominated by simple
dishes such as ‘karminadle z panczkrautem’ (minced pork patties with
potatoes mixed with cabbage),
‘oberiba na gesto’ (kohlrabi),
prazuchy (a dish of potatoes and
pork scratchings). Often, however,
regional cuisine is shown at its
most refined: duck thighs served
with dumplings and beetroot with
horseradish, Husar roast with fried
potatoes and red cabbage. Each
festival is a feast and a celebration
of regional cuisine. The event is
high on the priority list for the Silesian Tourist Organisation and after
a day of intensive cooking, everyone at the event is the Hadyna
“Slask” Song and Dance Ensemble.
Agnieszka Sikorska encourages us
all: —I’d like to extend an invitation
to the seventh edition of the Festival,
which will this year be held on 26 May
at the Silesian Park of Culture and
Recreation. It will be very interesting
to see what culinary enthusiasts will
present at the heart of the region.
One thing is certain – as with every
year, we will definitely be in for a
treat.
Przekaż
1% swojego
podatku
na potrzeby
serca
KJ
Tak dla
transplan
tacji
www.fundacjasccs.pl
www.takdlatransplantacji.pl
Bank Zachodni WBK S.A./1 Oddział w Zabrzu
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905
design silesia
Odlotowa Galeria
odlotowy mebel
Sky Galeria – Out-of-this-world furniture
Rozumiejąc jak działają Miejsca silnie wierzymy,
że każde z nich może być pozytywnie „przetworzone”.
Fred Kent, przewodniczący PROJECT FOR PUBLIC SPACES
In understanding how Spaces work,we strongly believe that each of can be positively „transformed”.
Fred Kent, president of PROJECT FOR PUBLIC SPACES
Odlotowa Galeria, Odlotowy mebel
i Biblioteka Podróżnych to trzy przedsięwzięcia, które w tym roku zrealizuje
ASP w Katowicach na lotnisku Katowice
Airport. Porozumienie w tej sprawie podpisali rektor ASP w Katowicach Marian
Oslislo oraz prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA Artur Tomasik
Sky Gallery, Out-of-this-world furniture
and Travellers’ Library. Three projects
which will be realised by ASP Katowice
at Katowice Airport. The rector of ASP
in Katowice, Marian Oslislo and the
President of the Upper Silesian Aviation
Group, Artur Tomasik, recently signed an
agreement regarding these projects
38  silesia airport
mieć jak funkcjonują przestrzenie
publiczne.
Powołując do życia „Odlotową
Galerię”, „Bibliotekę Podróżnych”
oraz konkurs na „Odlotowy mebel”, Akademia Sztuk Pięknychw
Katowicach (ASP) i Górnośląskie
Towarzystwo Lotnicze SA (GTL SA)
In founding Project for Public
Spaces in 1975, Fred Kent was
guided by the need for a unique
approach to complex spatial
problems. His aim was to ensure
that the ideas generated within
the Project for Public Spaces,
were transformed into effective
methods of evaluation, thus
allowing for an understanding
of the manner in which public
spaces function.
The Academy of Fine Arts in
Katowice (ASP) and the Upper
Silesian Aviation Group (GTL)
were also guided by aims similar
to those of Fred Kent, in
fot. Krzysztof Szewczyk
Fred Kent, zakładając w roku 1975
organizację Project for Public
Spaces, kierował się potrzebą
unikalnego podejścia do złożonych problemów przestrzennych.
Chciał, by idee powstałe w Project for Public Spaces przekształcały się w skuteczne metody wartościowania, pozwalające rozu-
kierowali się podobnymi do opisanych przez Freda Kenta założeniami.
Design odgrywa zasadniczą rolę
w tworzeniu nowych produktów,
usług i systemów – to sposób
znajdowania najlepszych rozwiązań nastawionych na różnorodnych użytkowników i klientów.
Myślenie projektowe to także
dbałość o zrównoważony rozwój
oraz odpowiedź na oczekiwania
społeczne. Design wymaga specjalistycznej wiedzy i systemu
wsparcia jego wdrożenia. Może
pozytywnie wpływać na prze-
śląskimi przedsiębiorcami, projektantami, przedstawicielami
jednostek samorządu terytorialnego i środowiskiem akademickim.
„Odlotowa Galeria”, „Biblioteka
Podróżnych” oraz konkurs na
„Odlotowy mebel” są częścią projektu o nazwie „Design Silesia II”,
stanowiącego kontynuację działań zapoczątkowanych w 2010 roku, których głównym celem jest
przybliżenie przedsiębiorcom,
samorządom i środowisku akademicko-naukowemu tematu
designu oraz zachęcanie do
creating the “Sky Gallery”, Travellers’ Library and the competition for “Out-of-this-world
furniture”.
Design plays a crucial role in
creating new products, services
and systems – it creates a means
of finding the best solutions
aimed towards a diverse base
of end-users and clients. Design
thinking also includes a focus on
sustainable development and
the ability to respond to social
expectations. Design requires
specialised knowledge and a support system for its implementa-
a network of cooperation and
collaboration in the exchange
of information between Silesian
entrepreneurs, designers, localgovernment representatives and
academia.
„Sky Gallery”, Passenger Library
and the competition for „Out-ofthe-world furniture” are all part
of the “Design Silesia II” project,
which is a continuation of activities initiated in 2010. The project’s main objective is to bring
entrepreneurs, local governments and the worlds of academia and research together,
Taras widokowy, na którym powstanie Odlotowa Galeria | Observation deck which will host the Sky Gallery
mianę jakości przestrzeni publicznej i usług, w tym komunikacji.
Jest także narzędziem promocji
nie tylko produktu czy usługi,
ale również regionu – elementem
kształtowania przestrzeni publicznej. Dlatego tak ważne jest,
aby stworzyć sieć współpracy
i wymiany informacji pomiędzy
wdrażania innowacji poprzez
design.
W ramach projektu „Design Silesia II” Akademia Sztuk Pięknych,
razem z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym SA, organizuje
w przestrzeni tarasu widokowego
Międzynarodowego Portu Lotni-
tion. It can positively influence
the quality of the transformation
of public spaces and services, including communication. It is also
a tool for promoting not only the
product or service itself, but also
the region – a crucial element in
the shaping of public space. It
is therefore important to create
and to encourage the implementation of innovation through
design.
As part of the “Design Silesia II”
project, the Academy of Fine Arts
together with the Upper Silesian
Aviation Group are developing
an exhibition space for design
silesia airport 
39
design silesia
czego Katowice w Pyrzowicach
miejsce umożliwiające eksponowanie szeroko rozumianego
designu.
Pierwszą wystawą będzie prezentacja rezultatów konkursu
pn. „Odlotowy mebel” na projekt mebli przeznaczonych do
przestrzeni publicznej. Praca,
która zajmie pierwsze miejsce,
zostanie zrealizowana, a prototyp
mebla wystawiony na ekspozycji.
Oprócz tego Galeria będzie prezentowała wystawy związane
z designem, wystawy prac studentów ASP Katowice oraz wystawy pokonkursowe.
Wspólne działania ASP Katowice
i GTL SA obejmują również projekt „Biblioteki Podróżnych”, czyli
miejsca gdzie pasażerowie mogą
zapoznać się z najnowszymi publikacjami na temat designu oraz
publikacjami śląskich instytucji
związanych z designem. Oprócz
wydawnictw drukowanych,
za pomocą najnowszych urządzeń multimedialnych, będą udostępnione publikacje elektroniczne związane ze śląskim designem
oraz z historią kultury materialnej
na Śląsku.
Podczas uroczystości podpisania
porozumienia prof. Marian Oslislo
podkreślił, że Galeria będzie prezentować nie tylko design czy
prace projektantów i artystów
związanych z katowicką ASP,
ale również będzie jednym z elementów promocji uczelni oraz
całego województwa śląskiego.
Natomiast prezes GTL SA Artur
Tomasik, odnosząc się do liczby
odprawionych pasażerów, zaznaczył że będzie to jedna z największych sal wystawienniczych
w regionie.
projects on the observation deck
at Katowice Airport.
„Design Silesia” to projekt systemowy Samorządu Województwa
Śląskiego, zaplanowany do realizacji w ramach Poddziałania 8.2.2
Regionalne Strategie Innowacji
PO KL. Liderem przedsięwzięcia
jest Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, a partnerami są:
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Politechnika Śląska
w Gliwicach, instytucja kultury
Ars Cameralis Silesiae Superioris
i Zamek Cieszyn.
The joint activities of ASP Katowice and GTL also include the
„Travellers’ Library” – a place
where passengers can look
through the latest design publications and the publications of
Silesian institutions connected
with design. Apart from printed
publications, passengers will be
able to view electronic versions
of many publications related to
Silesian design and the history of
material culture in Silesia, using
the latest multimedia devices.
Więcej informacji o projekcie na
stronie www.design-silesia.pl
During the official signing ceremony, Professor Marian Oslislo
emphasised that the gallery will
The first exhibition will showcase
the results of the „Out-of-thisworld furniture” competition for
the design of furniture destined
for public spaces. The winning
design project will be built and
the resulting prototype will be displayed. In addition, the gallery
will present exhibitions connected with design, the works of students from ASP Katowice and exhibitions of competition entries.
exhibit not only the designs and
works of designers and artists
associated with the Academy of
Fine Arts in Katowice, but will also
promote the Academy and the
entire Silesian region.
The President of GTL, Artur Tomasik, added that in terms of the
number of passengers, this will
be one of the largest exhibition
halls in the region.
“Design Silesia” is a project of
the Self-government of the
Silesian Voivodeship, realised as
part of Sub-measure 8.2.2 of the
Regional Innovation Strategies
for Human Capital. Leading the
project is the European Social
Funds Division of the Marshal’s
Office. The project’s partners
are the Academy of Fine Arts in
Katowice, the Silesian University
of Technology in Gliwice, Ars
Cameralis Silesiae Superioris and
the Cieszyn Castle.
More information about the project is available at
www.design-silesia.pl
prof. Wiesław Gdowicz
Koordynator Projektu
ASP Katowice
Zagospodarowana zostanie także
przestrzeń w strefie ogólnodostępnej
na pierwszym piętrze terminalu B
fot. Krzysztof Szewczyk, Paweł Chidzicki
The general access area on the 1 floor of
Terminal B be will also be utilised
40  silesia airport
kultura | culture
Spotkania podróżnicze
w Bibliotece Śląskiej
Traveller meetings at the Silesian Library
Dokładnie rok temu,
z inicjatywy Śląskiego
Stowarzyszenia Podróżniczego Garuda, w Bibliotece Śląskiej zainaugurowano cykl spotkań
o tematyce podróżniczej. Pierwszemu z nich
towarzyszyła prelekcja
„Srebrne góry i solne
pustynie południowej
Boliwii”. Podczas kolejnych spotkań uczestnicy wysłuchali opowieści o Kenii, Birmie,
Bałkanach,
Kaukazie,
Bangladeszu, Hiszpanii,
Andamanach i Nikobarach oraz o Japonii.
Każde ze spotkań jest
szczególne i wszyscy
prelegenci starają się ubarwić swoje opowieści. Przynoszą atrakcyjne pamiątki z podróży, prezentują fragmenty
filmów, slajdy i zdjęcia. Na przykład podczas spotkania
z Bogumiłą Jarecką można było kupić wyroby skórzane
produkowane w warsztatach Marleen Crafts w Nyahururu w Kenii, które wykonały osoby niepełnosprawne,
nosiciele wirusa HIV, ofiary przemocy, byłe dzieci ulicy.
W ten sposób zarabiają oni na swoje utrzymanie. Pieniądze ze sprzedaży zostały przekazane warsztatom
w Nyahururu.
Jesienią Mieczysław Bieniek zaprezentował film o wyspie Sibu, a Patrycja Przewoźnik opowiedziała jak przejść
pieszo średniowieczną drogę św. Jakuba (ponad
500 km trasy francuskiej, która wiedzie od Pirenejów
przez północne prowincje Hiszpanii). „Hanami kontra
tsunami” to tytuł ostatniego spotkania. O Kraju Kwitnącej Wiśni z pasją opowiedzieli Agnieszka Stryczek
i Paweł Chudzicki, którzy Japonię odwiedzili w marcu
2011 roku, zupełnie nie spodziewając się zagrożeń – trzęsienia ziemi, tsunami i wycieku radioaktywnego.
Spotkania podróżnicze cieszą się sporym zainteresowaniem. Kilku ostatnich prelekcji wysłuchało w Bibliotece Śląskiej pół tysiąca osób. O tematyce i terminach kolejnych spotkań można przeczytać na stronie
www.bs.katowice.pl
Exactly one year ago, upon the
initiative of the “Garuda” Silesian Travel Association, the Silesian Library launched a series of
travel-themed meetings. The
first of these included a lecture
entitled “The silver mountains
and salty deserts of southern
Bolivia”. Subsequent meetings
were accompanied by tales
of travels to Kenya, Burma, the
Balkans, Caucasus, Bangladesh,
Spain, the Andaman and Nicobar Islands, and Japan.
Every meeting is very unique
and all the guest speakers do
their utmost to make their travel tales come alive. They bring
interesting souvenirs, present
fragments of video footage,
slides and photos. For example,
during a meeting with Bogumila Jarecka, participants
were able to purchase leather products from the Marleen Crafts workshops in Nyahururu in Kenya. The products were made by people with disabilities, HIV carriers,
victims of abuse and former street kids. This is the way
in which these people support themselves. Money from
the sale of the items at the meetings was passed on to
the workshops in Nyahururu.
Last autumn, Mieczyslaw Bieniek presented a film on the
island of Sibu, and Patrycja Przewoznik talked about taking a trip back to the Middle Ages and walking in the
footsteps of St Jacob (a route of over 500km in France
from the Pyrenees through the northern provinces of
Spain). “Hanami versus tsunami” was the title of the latest meeting. Agnieszka Stryczek and Pawel Chudzicki
talked about their trip to the Land of the Cherry Blossoms. They visited Japan in March 2011 – not realising
that they would be there for an earthquake and resulting
tsunami and radioactive leaks.
The meetings are very popular, with the latest talks
attracting about 500 people to the Silesian Library.
More information about the dates and subjects of upcoming meetings are available at www.bs.katowice.pl
Aneta Satława
silesia airport  41
motoryzacja | automotive
Małe auta miejskie
nowości
Small city cars – innovations
Według agencji JATO DYNAMICS
sprzedaż nowych samochodów
w Europie obniżyła się w 2011 roku
w porównaniu do 2010 o 1,2%.
Jednak mimo to koncerny motoryzacyjne zaskakują nas nowościami.
Wielu klientów, których nie stać na
zakup nowoczesnej limuzyny
z segmentu D, zamierzają kusić
małymi samochodami, idealnymi do jazdy po zatłoczonych
miastach. Fiat, Ford, Opel, Peugeot
oraz Volkswagen już wkrótce
rozpoczną walkę o nabywców zainteresowanych zakupem małych,
miejskich aut.
42  silesia airport
Fiat jeszcze w tym roku wprowadzi
do swojej europejskiej oferty model 500L. Samochód jest niejako
rozwinięciem modelu Fiat 500,
a przyrostek „L” trzeba odczytać
jako „duży” (z ang. LARGE). Fiat
500L zyskał dodatkową parę drzwi
i urósł w stosunku do dobrze znanej pięćsetki. Patrząc na samochód
można w nim dostrzec stylistykę
znaną z modelu Fiat 500, ale również Punto Evo oraz nowej Pandy.
Włoski koncern motoryzacyjny
zdecydował o produkcji modelu
500L w Serbii, jednak CEO grupy
Fiat – Sergio Marchionne – zapo-
wiedział, że fabryka w Tychach
w ciągu najbliższego roku otrzyma
nowy projekt, za co mocno trzymam kciuki.
Volkswagen pokazał w Genewie
pięciodrzwiowy model Up!. Co
ciekawe, samochód ma identyczne
wymiary jak model trzydrzwiowy
i oferowany będzie w pięciu wariantach wyposażenia oraz z dwoma wersjami silnika 1.0 l o mocy
60 KM lub 75 KM. Różnica w cenie
modelu Up! w opcji trzydrzwiowej
i pięciodrzwiowej wynosi nieco
ponad tysiąc złotych. Należące do
grupy Volkswagena marki Skoda
oraz Seat również zapowiedziały
pięciodrzwiowe odmiany bliźniaczych modeli Up! – Skoda Citigo
oraz Seat Mii. Dla fanów małych,
miejskich, sportowych samochodów koncern Volkswagen szykuje
nowość w postaci usportowionej
wersji modelu Up! GT.
Ford również przygotował premierę na ten rok. Zaprezentowany
w marcu, podczas targów w Genewie, rewolucyjny Ford B-Max
zastąpi model Fusion, który debiutował 10 lat temu i zdążył się już
fot. www.fiatpress.pl, www.vw.press-bank.pl, www.media.ford.com, www.media.opel.com
Fiat 500L
zestarzeć. Model B-Max jest rozwinięciem stylu znanego chociażby
z nowego Forda Focusa trzeciej
generacji czy rodziny minivanów
C-Max. Unikatowym rozwiązaniem
modelu B-Max będzie brak słupka B
oraz przesuwane tylne drzwi, które
z pewnością ułatwią wsiadanie do
samochodu, zwłaszcza na zatłoczonych miejskich parkingach.
B-Max pojawi się w ofercie polskich
dealerów Forda w IV kwartale tego
roku. Krajowy importer nie ujawnił
jeszcze informacji o cenach.
Opel również nie próżnuje i informuje o nowościach. Jedną z nich
jest produkowana w gliwickiej
fabryce Astra IV GTC w wersji OPC.
Nie jest to samochód mały, jednak
z racji produkcji w Polsce warto
o nim wspomnieć. Usportowiona
wersja OPC zaspokoi gusta najbardziej wymagających kierowców.
Pod maską znajdzie się dwulitrowy,
turbodoładowany silnik benzynowy o mocy 280 KM i momencie
obrotowym 400 Nm. Prócz silnika
o imponującej mocy, Astra IV GTC
w wersji OPC, między innymi za
sprawą nowych zderzaków, spojlera oraz kubełkowych foteli, zyska
bardziej drapieżny wygląd.
Kolejną nowością, zaprezentowaną
przez Opla w Genewie, jest mini
SUV Opel Mokka. To siostrzana
wersja pokazanego podczas styczniowych targów w Detroit modelu
Buick Encore. Opel Mokka jest
Opel Astra IV GTC
pierwszym małym kompaktowym
SUV-em w historii koncernu. Samochód napędzany będzie jednym
z trzech silników: turbodoładowanym benzynowym 1.4 l o mocy
140 KM, benzynowym 1.6 l o mocy
115 KM lub wysokoprężnym 1.7 l
o mocy 130 KM. W samochodzie
znajdą się rozwiązania dobrze
znane z takich modeli, jak Astra
IV, Insignia czy nowy Opel Zafira.
Ciekawostką jest możliwość skonfigurowania opcji z napędem 4x4.
Prócz niemieckich koncernów, nowości przygotował także francuski
Peugeot. Model 208 zastąpi dobrze wszystkim znany model 207.
Peugeot informuje, że dwieścieósemka będzie lżejsza i mimo
mniejszych rozmiarów zewnętrznych zapewni więcej miejsca dla
kierowcy oraz pasażerów. Według
informacji udostępnionych przez
producenta, model Peugeot 208
oferowany będzie z nową gamą
trzycylindrowych silników benzynowych oraz z silnikami wysokoprężnymi e-HDI, współpracującymi
z systemem Stop&Start.
Czas pokaże czy nowe małe modele skuszą klientów do zakupu
tych samochodów. Mimo kryzysu
branża motoryzacyjna rozwija się
i przedstawia innowacyjne projekty. Ostra konkurencja zmusza
koncerny do działania, dzięki czemu finalnie klient końcowy ma
możliwość dużego wyboru ofert.
Volkswagen Up!
Ford B-Max
Opek Mokka
silesia airport 
43
motoryzacja | automotive
According to JATO DYNAMICS, in
2011, new car sales fell by 1.2%, in
comparison to 2010. Car manufacturers, however, continue to surprise us with innovations. For those
clients for whom the purchase of
a new segment D limousine is out
of the question, manufacturers are
hoping to tempt buyers with small
cars ideal for driving in the traffic
of crowded cities. Fiat, Ford, Opel,
Peugeot and Volkswagen are all
embarking on a mission to entice
car-buyers to purchase small, city
vehicles.
Before the end of this year, Fiat
will introduce its 500L model to
its offer for Europe. This vehicle
builds on the Fiat 500 with the ‘L’
standing for ‘Large’. The Fiat 500L
has gained an extra set of doors
and is bigger than the well-known
500 model. It has retained some
stylistic elements of the Fiat 500
but is also reminiscent of the Punto
Evo and the new Panda. Although
is that this model has exactly the
same parameters as the threedoor edition. It will be available
with 5 trim packages and with two
different capacity 1.0L engines –
– 60 hp or 75 hp. The difference in
price between the 3- and 5-door
versions of the Up! is a little over
1000 PLN. Other manufacturers
from the Volkswagen group – Skoda and Seat, have also announced
5-door versions of their equivalents of the Up! – Skoda Citigo and
Seat Mii. Fans of small, sporty, city
cars will be glad to know that Volkswagen is preparing to launch
a sporty version of the Up!, the
Up!GT.
Ford also has innovations to offer
this year. The revolutionary Ford
B-Max was unveiled in March
at the Geneva Motorshow. This
model will replace the Ford Fusion,
which debuted 10 years ago and is
dated. The B-Max is developed in
the style of the new third genera-
year. As yet, prices have not been
revealed.
Opel Mokka will be available in a
4x4 version.
Opel is not sitting back quietly
and is also revealing innovations.
One of these is the Astra GTC (OPC
version) which is being manufactured at its plant in Gliwice. This
isn’t a small car, but as it’s being
produced in Poland, it’s definitely
worth a mention. The sporty OPC
version will satisfy even the most
demanding of drivers. Under the
bonnet – a two-litre, turbocharged
petrol engine (280 hp) and 400Nm
of torque. Apart from its impressive engine, the new bumper bars,
spoiler and bucket seats give the
Astra IV GTC in the OPC version, a
wilder, sportier look.
Apart from the German manufacturers, French Peugeot has also
planned innovations for this year.
The 208 will replace the wellknown 207. Peugeot has stated
that although the 208 will be lighter and despite the smaller exterior
parameters, it will offer more space
for the driver and passengers. According to information from the
manufacturer, the Peugeot 208
will offer a new range of threecylinder petrol engines as well as
diesel e-HDI engines, employing
Stop&Start technology.
The next innovation unveiled by
Opel in Geneva is the mini SUV,
Opel Mokka. This is the equivalent
of the Buick Encore which was
showcased in Detroit in January.
The Mokka is the first small com-
Time will tell if these new small
models will encourage people to
purchase these vehicles. Despite
the financial crisis, the automotive
industry continues to expand and
introduce new innovative designs.
Fierce competition is forcing car
manufacturers to act – which
Peugeot 208
In Geneva, Volkswagen unveiled
its 5-door Up! What’s interesting
44  silesia airport
tion Ford Focus or the C-Max family
of minivans. One of the B-Max’s
unique solutions is that it will not
have a B-post and will be fitted
with sliding rear doors. These will
definitely make getting in and out
of the car easier – particularly in
crowded city car parks. The B-Max
will be available at Ford dealerships
in Poland in the 4th quarter of the
pact-SUV in Opel’s history. The
vehicle will be available in one of
three versions: 1.4L, 140hp turbocharged petrol engine, 1.6L 115hp
petrol engine and a 1.7L 130hp
diesel engine. In terms of fittings,
the Mokka will be similar to models
such as the Astra IV, Insignia or the
new Opel Zafira. What is interesting, however, is the fact that the
means that ultimately, the client
will be guaranteed an extensive
range to choose from.
Michał Jaraczewski
www.AutomotiveBlog.pl
fot. www.press-room.peugeot.pl
the Italian car-maker decided to
produce the 500L model in Serbia,
CEO of the Fiat Group – Sergio
Marchionne – announced that the
plant in Tychy will receive a new
project within a week. We’re keeping our fingers crossed!