Welkomstwoord

Transcription

Welkomstwoord
IEEE Job Fair
2016
4
IEEE Job Fair 2016
Welkomstwoord
Beste student,
Beste doctoraatstudent,
High-techbedrijven spelen een belangrijke rol in onze Vlaamse economie. Het zijn deze bedrijven die door hun innoverende technologieën
van onze economie een dynamische, creatieve en concurrerende kenniseconomie maken. Om innovaties te kunnen doorvoeren, hebben
deze bedrijven uiteraard nood aan goed opgeleide mensen met een
sterke interesse in techniek.
Veel van de meest innoverende bedrijven zijn echter niet zo gekend bij
het publliek, en wat ze nu precies doen is vaak nog veel minder gekend.
Met onze negende editie van de IEEE Job Fair voor high-tech bedrijven
willen we jullie laten kennismaken met innovatieve bedrijven. Hierbij
hebben we zowel oog voor gevestigde waarden, als voor de iets jongere
spin-offs die met hun high-tech ontwikkelingen vaak dichter staan bij
onze dagelijkse leefwereld dan gedacht. De kleinere bedrijven in deze
interessante sector doen veelal beroep op rekruteringsbureaus voor
hun aanwervingen, daarom zullen ook zij deze namiddag vertegenwoordigd zijn.
Daarnaast willen we je er ook aan herinneren dat IEEE Student Branch,
CenEka en PKarus veel meer zijn dan enkel de organisatoren van deze
jobfair. Ook in de loop van het academiejaar kan je in contact komen
met interessante bedrijven tijdens seminaries of bedrijfsbezoeken die
we organiseren. Moet het trouwens nog gezegd worden dat er vaak een
aangename receptie op volgt? Naast het leggen van contacten met de
bedrijfswereld, brengen we de techniek ook nog op vele andere manieren dichter bij onze leden. Denk maar aan de twee e-Karts en de robot-
IEEE Job Fair 2016
competitie van IEEE, de las- en elektriciteitscursussen van PKarus en
de programmeerwedstrijden waar CenEka aan deelneemt. Meer informatie over deze activiteiten en de verenigingen zelf, vind je achteraan in
deze brochure terug.
We hopen je nog vaak te zien op onze toekomstige activiteiten en
wensen je alvast een aangename en interessante namiddag toe!
De bestuursleden van
PKarus
CenEka
IEEE Student Branch Gent
5
6
IEEE Job Fair 2016
Table of contents
Welkomstwoord4
Table of contents
6
Company brochure
7
1. Altran
2. ArcelorMittal
3. Caeleste
4. Comsof
5. Daikin
6. Damen
7. Dana
8. ENGIE Electrabel
9. Ernst & Young
10. Excentis
11. Experis
12. Exxonmobil
13. Flanders Make
14. Hudson
15. Newtec
16. Picanol
17. Televic
18. Tomtom
19. Toyota
20. Unilin
21. Verotech
22. Volvo Cars
23. Volvo Trucks
24 XAOP
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
IEEE SB Ghent
56
Ceneka58
PKarus60
Plattegrond
62
Because talent is the engine of Daikin Europe, we are looking for people
with sharp capabilities to join our teams in Ostend, Ghent and Brussels.
At Daikin, you can count on a varied job, with a competitive salary, that
stimulates its people to grow and to work together.
To keep up with the latest technologies, we offer our employees diverse
trainings at our Daikin Europe Academy. And if you are interested in an
international career, you can take the plunge for our international traineeship.
You have a master degree in Engineering, IT or Economics?
Are you convinced that your capabilities would thrive in a company
characterised by full-scale project, innovation and revolutionary developments that improve the comfort of millions of people?
If so, switch to top gear for an exciting track!
Check out our jobsite www.daikin.eu/jobs and discover your passion for
climate technology.
10 Reasons to Join Dana
Join thousands of people designing and producing world-leading driveline, sealing, and thermal-management technologies at Dana.
1. Our future is full of potential. Dana has consistently grown faster than the
markets we serve, and our growth projections show solid, sustained growth.
2. Our company and brand names are known and respected around the world.
3. Our employees take a great deal of pride in Dana – they’re our greatest ambassadors.
4. Our “One Dana” culture lays the foundation for faster, more creative solutions, which lead to more satisfied customers, which, in turn, create more
opportunity for Dana employees.
5. Our technology-based growth strategy is recognized and rewarded by our
customers. A thermal technology that improves fuel economy by 4 percent;
heavy-duty driveshafts and axles that weigh hundreds of pounds less than
competitive offerings; advanced transmissions that produce fuel savings in
off-road equipment by up to 20 percent – the list of our contributions to a
greener, cleaner world goes on and on.
6. We have nearly 100 major facilities – including engineering centers – in 25
countries. That’s just the start of “where we do business.” Serving the likes of
Ford, Dongfeng, PACCAR, Volkswagen, Nissan, Deere, and many others takes
Dana people to virtually every corner of the globe – and creates exciting careers.
7. Our production, engineering, and problem-solving teams achieve world-class
product quality on a global basis.
8. A culture of empowerment – every successful sales win, lean initiative, business expansion, and company achievement starts here. We expect all employees to voice their thoughts and every leader to listen – it’s a great formula
for success.
9. We know what is behind the financial results we report to Wall Street – safe
work practices, quality products, an openness to new ideas, and uncompromising corporate integrity. At the end of the day, they’re the building blocks
of operational and financial results.
10.We’ve been around for more than 110 years. We’ve had our share of ups and
downs over the past century, but came out a better company each time. Our
rich heritage isn’t something we rest on. It’s something we live up to. Just ask
our employees.
IEEE Job Fair 2016
35
Looking for the following profiles:
Burgerlijk ingenieur | Burgerlijk ingenieur architect | Elektrotechniek |
Computerwetenschappen | Werktuigkunde - Elektrotechniek | Fotonica
| Toegepaste Natuurkunde | Bouwkunde | Materiaalkunde | Chemische
technologie | Bedrijfkunde | Biomedische ingenieurswetenschappen
IEEE Job Fair 2016
43
IEEE Job Fair 2016
51
64
IEEE Job Fair 2016

Similar documents