להורדת טופס הרשמה

Comments

Transcription

להורדת טופס הרשמה
E4D
SOLUTIONS LTD
EXPERTS FOR DESIGN DEVELOP DEBUG DEPLOY
Expert Days 2013 ‫טופס הרשמה לכנס‬
8-2122121.21
____/____/____ :‫תאריך‬
__________________ :‫ _________________________תפקיד‬:‫שם ממלא הטופס‬
________________________ :)‫ד‬2‫ ____________________כתובת (או ת‬: ‫חברה‬
__________________________:‫_____________________ טל' נייד‬:‫טל' עבודה‬
_____________________________________ :‫ ___________כתובת מייל‬:‫פקס‬
:‫רשימת הסדנאות‬
:8221 '‫יום א‬
‫מדריך‬
‫שם סדנא‬
‫מספר סדנא‬
‫גל קוג'מן‬
MVVM with WPF and Prism
‫גד מאיר‬
Analyzing Systems and Software using the
Windows Performance Toolkit
Entity Framework 6.0
Client Side Development Fundamentals in Depth
Software Development Management Workshop By
Case Study
Increase Developer Productivity using TFS and
Visual Studio 2012/2013
Search-driven Application Development with
SharePoint 2013
Microsoft Dynamics CRM 2013 – What’s New?
‫יאיר שיבק‬
‫ליאור בר און‬
‫משה קפלן‬
‫אריאל גור אריה‬
‫יוני תורג'מן‬
‫יניב ארדיטי‬
100
101
102
103
104
106
107
108
:2221 '‫יום ב‬
‫מדריך‬
‫יניב יחזקאל‬
‫יאיר כהן‬
‫רועי רוזנברג‬
‫יניב ארדיטי‬
‫שם סדנא‬
RESTful Services with Web API
Azure Cloud Services - Leveraging The Cloud for
Rapid Scaling and Reliability
Automate your Deployment Process with Team
Build 2012 / 2013
Extending Microsoft Dynamics CRM 2013
‫מספר סדנא‬
201
1
30-7023267 :‫ פקס‬30-7025636 :‫ טלפון‬.2 ‫ קומה‬,‫תקווה‬-‫ פתח‬2 ‫רח' גרניט‬
202
203
206
E4D
SOLUTIONS LTD
EXPERTS FOR DESIGN DEVELOP DEBUG DEPLOY
:2.221 '‫יום ג‬
‫מדריך‬
‫אייל ורדי‬
‫יניב יחזקאל‬
‫גל קוג'מן‬
‫משה קפלן‬
‫תומר צפלר‬
‫שם סדנא‬
‫מספר סדנא‬
ASP.NET MVC 4.0
033
Building Real-Time Web Applications with SignalR
Windows Phone 8 Development
Big Data, Analytics and Feedback Workshop by
Case Study
032
030
Customizing Microsoft Dynamics CRM 2013
036
035
:22221 '‫יום ד‬
‫מדריך‬
‫מיקי פרלשטיין‬
‫אייל ורדי‬
‫שחר חברוני‬
‫יניב ארדיטי‬
‫שם סדנא‬
‫מספר סדנא‬
C# in Depth
401
AngularJS for .Net Developers
‫ טקטיקות לחימה‬- ‫ניהול פרויקטי תוכנה‬
Implementing Processes in Microsoft Dynamics
CRM 2013
403
407
408
:21221 '‫יוםה‬
‫מדריך‬
‫משה קפלן‬
‫הילה להב רייס‬
‫ינון פרק‬
‫עדי גלעד‬
‫גיא גלנצר‬
‫אייל ורדי‬
‫ציפי מלין‬
‫שם סדנא‬
Web Systems Architecture and Performance
Workshop by Case Study
Implementing Agile Release Management
Practices using TFS
Web Application Testing
Load Balanced and High Available Dynamics CRM
2011
40 Things You Didn't Know about SQL Server
‫מגמות בעולם הפיתוח‬
SharePoint 2013 Rapid Development
‫מספר סדנא‬
2
30-7023267 :‫ פקס‬30-7025636 :‫ טלפון‬.2 ‫ קומה‬,‫תקווה‬-‫ פתח‬2 ‫רח' גרניט‬
500
501
503
506
507
508
509
‫‪SOLUTIONS LTD‬‬
‫‪E4D‬‬
‫‪EXPERTS FOR DESIGN DEVELOP DEBUG DEPLOY‬‬
‫פרטי המשתתפים‪:‬‬
‫שם משתתף‬
‫כתובת מייל‬
‫טלפון נייד‬
‫מספרי הסדנאות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫אופן התשלום‬
‫באפשרותכם לשלם בכרטיס אשראי ‪ /‬צ'קים ‪ /‬התחייבות מקום העבודה‪:‬‬
‫עלות הרשמה לסדנא אחת‪ :‬יום אחד ‪.₪ 0353‬‬
‫‪ 23%‬הנחה לנרשמים עד ה ‪ -6.00.2300‬עלות סדנא לאחר הנחה ‪.₪ 043‬‬
‫תנאים כלליים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫המחירים אינם כוללים מע"מ‪2‬‬
‫‪‬‬
‫תנאי תשלום‪ :‬שוטף ‪21. +‬‬
‫‪‬‬
‫הודעה על ביטול ההרשמה אפשרית עד ‪ 1.‬ימים לפני קיום האירוע וזאת במשלוח הודעה כתובה‬
‫ל ‪ 2 E4D‬ביטול לאחר מכן יחויב ב‪ 0.%-‬מהסכום‪2‬‬
‫‪‬‬
‫אי השתתפות ללא הודעה מוקדמת על ביטול עד ‪ 2.‬ימים מפתיחת הכנס תגרור‬
‫חיוב מלא‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫רח' גרניט ‪ 2‬פתח‪-‬תקווה‪ ,‬קומה ‪ .2‬טלפון‪ 30-7025636 :‬פקס‪30-7023267 :‬‬
‫‪SOLUTIONS LTD‬‬
‫‪E4D‬‬
‫‪EXPERTS FOR DESIGN DEVELOP DEBUG DEPLOY‬‬
‫‪‬‬
‫איחור בתשלום יחויב בהפרשי ריבית והצמדה‪2‬‬
‫חיוב באמצעות כרטיס אשראי שמספרו_________________ ______________‬
‫תוקף הכרטיס ________________ שם בעל הכרטיס____________________‬
‫ת‪.‬ז בעל הכרטיס _______________ מס' תשלומים _________________‬
‫פרטים לשליחת חשבונית מס (עבור חברה)‬
‫מחיר הסדנה ___________ ‪ ₪‬לא כולל מע"מ‬
‫שם החברה _________________________ ח‪.‬פ _______________________‬
‫אגף‪/‬מחלקה_____________________ שם איש קשר ____________________‬
‫טלפון איש קשר __________________________פקס ____________________‬
‫כתובת למשלוח חשבונית‪:‬‬
‫רחוב __________________מס' _______ עיר ________________‬
‫מיקוד_________________________ ת‪.‬ד _____________________‬
‫אני מצהיר‪/‬ה כי קיבלתי את כל המידע על הסדנא‪/‬ות הנ"ל וכי ידועות לי וברורות לי כל הנחיות‬
‫ההרשמה וביטולה‪ 2‬אני מאשר את השתתפותי בסדנא ומתחייב‪/‬ת לקיים את תקנות הביטולים‬
‫מול ‪2 E4D‬‬
‫חתימת לקוח פרטי ________________________________‬
‫חתימה וחותמת החברה _____________________________‬
‫שם המאשר _____________________________________‬
‫יש להחזיר את טופס ההרשמה חתום לפקס‪.1-611.136 :‬‬
‫לפרטים נוספים‪ :‬דנה עזרא ‪[email protected] ,.00-0621211 :‬‬
‫שרית אברמוב‪[email protected] ,.0.-8006280 -‬‬
‫‪4‬‬
‫רח' גרניט ‪ 2‬פתח‪-‬תקווה‪ ,‬קומה ‪ .2‬טלפון‪ 30-7025636 :‬פקס‪30-7023267 :‬‬

Similar documents