אוגדן מטלות - מבינים פיזיקה

Transcription

אוגדן מטלות - מבינים פיזיקה
‫אוגדן מטלות "מבינים פיזיקה" ‪ -‬מכניקה‬
‫לפניכם אוגדן מטלות המבוסס על שאלות מהספר "מבינים פיזיקה" מכניקה‪ .‬המטלות נבנו על פי‬
‫שאלות המופיעות בסיום כל אחד מפרקי הספר‪ .‬בכל מטלה ‪ 11 – 1‬שאלות‪ .‬ניתן לשפל את המטלה‬
‫ולערוך אותה כך שתתאים למטרות ההוראה‪.‬‬
‫כדי לצפות במטלה יש להיכנס לבודק המטלות‪ .‬בעמוד הראשי ללחוץ‬
‫על "זכוכית מגדלת"‪.‬‬
‫בתיבת דו‪-‬שיח שתפתח יש להכניס את מספר המטלה שבה רוצים‬
‫לצפות‪ ,‬ולהקליק על הכפתור האדום – ‪..go‬‬
‫במסך שיפתח יש ללחוץ על כפתור‪" :‬בדיקה‪/‬תצוגה מוקדמת"‬
‫כדי לצפות במטלה‪.‬‬
‫פרק‬
‫שם המטלה‬
‫‪ - 1‬מדידות‬
‫התקן של הזמן‬
‫‪913609‬‬
‫התקן של המרחק‬
‫‪913611‬‬
‫התקן של המסה‬
‫‪913612‬‬
‫מעבר בין יחידות‬
‫‪913613‬‬
‫בעיות נוספות‬
‫‪913614‬‬
‫מהירות וקטורית וגודל מהירות‬
‫‪913616‬‬
‫שינוי מהירות‬
‫‪913617‬‬
‫תאוצה קבועה‪ :‬מקרה מיוחד‬
‫‪913618‬‬
‫בעיות נוספות‬
‫‪913619‬‬
‫החוק השני של ניוטון לכוח יחיד‬
‫‪913631‬‬
‫כל הכוחות נובעים מאינטראקציות‬
‫‪913632‬‬
‫כוחות כבידה ונפילה חופשית‬
‫‪913633‬‬
‫חוק התנועה השלישי של ניוטון‬
‫‪913635‬‬
‫חיבור וקטורים בדרך גראפית‬
‫‪913636‬‬
‫חיבור וקטורים באמצעות רכיבים‬
‫‪913639‬‬
‫כפל וחלוקה של וקטורים בסקלר‬
‫‪913642‬‬
‫ניתוח של תנועת קליע‬
‫‪913638‬‬
‫‪ – 2‬תנועה לאורך קו ישר‬
‫‪ .3‬כוחות ותנועות לאורך ישר‬
‫‪ .4‬וקטורים‬
‫‪ .5‬כוח שקול ותנועה דו‪-‬‬
‫מספר המטלה‬
‫מימדית‬
‫העתקה דו‪-‬ממדית‬
‫‪916632‬‬
‫מהירות ממוצעת ומהירות רגעית‬
‫‪916633‬‬
‫תאוצה ממוצעת ותאוצה רגעית‬
‫‪916634‬‬
‫תנועה מעגלית אחידה‬
‫‪916635‬‬
‫פרק‬
‫‪ .6‬זיהוי ושימוש בכוחות‬
‫‪ - 7‬תנע קווי‬
‫‪ – 8‬מערכות מרובות חלקיקים‬
‫‪ – 9‬אנרגיה קינטית ועבודה‬
‫‪ – 11‬אנרגיה פוטנצילית‬
‫ושימור אנרגיה‬
‫‪ - 11‬סיבוב‬
‫שם המטלה‬
‫כוח שקול כחיבור וקטורי‬
‫מספר המטלה‬
‫‪916636‬‬
‫כוחות מגע ‪1‬‬
‫‪916638‬‬
‫כוחות מגע ‪2‬‬
‫‪916639‬‬
‫כוחות גרר ומהירות סופית‬
‫‪916640‬‬
‫יישום של חוקי ניוטון ‪1‬‬
‫‪916641‬‬
‫יישום של חוקי ניוטון ‪2‬‬
‫‪916642‬‬
‫התנע הקווי של חלקיק‬
‫שינויים במתקף ותנע ‪1‬‬
‫שינויים במתקף ותנע ‪2‬‬
‫התנגשויות פשוטות ושימור תנע‬
‫שימור תנע בשני ממדים‬
‫מערכת שמסתה משתנה ‪ -‬רקטה‬
‫מערכת חלקיקים ומרכז המסה‬
‫התנע הקווי של מערכת חלקיקים‬
‫מבוא לאנרגיה קינטית ועבודה‬
‫עבודה המבוצעת על ידי כוח חד ממדי‬
‫כוח והעתקה ביותר ממימד אחד‬
‫עבודה שקולה ואנרגיה קינטית‬
‫הספק‬
‫אנרגיה פוטנציאלית – "עבודה נשמרת"‬
‫‪916643‬‬
‫‪916644‬‬
‫‪916646‬‬
‫‪916647‬‬
‫‪916648‬‬
‫‪916649‬‬
‫‪916651‬‬
‫‪916653‬‬
‫‪916655‬‬
‫‪916656‬‬
‫‪916658‬‬
‫‪916660‬‬
‫‪916662‬‬
‫‪916686‬‬
‫שימור אנרגיה מכנית ‪1‬‬
‫שימור אנרגיה מכנית ‪2‬‬
‫קריאת גרף אנרגיה פוטנציאלית‬
‫שימור אנרגיה ‪1‬‬
‫שימור אנרגיה ‪2‬‬
‫שימור אנרגיה ותנע במימד אחד‬
‫התנגשות אלסטית במימד אחד‬
‫שימור אנרגיה ותנע בשני ממדים‬
‫המשתנים בתנועה סיבובית‬
‫סיבוב בתאוצה זוויתית קבועה‬
‫הקשרים שבין תנועה קווית לתנועה‬
‫סיבובית‬
‫אנרגיה קינטית סיבובית‬
‫מומנט הסיבוב‬
‫החוק השני של ניוטון לסיבוב‬
‫עבודה ואנרגיה קינטית סיבובית‬
‫‪916687‬‬
‫‪916688‬‬
‫‪916689‬‬
‫‪916690‬‬
‫‪916691‬‬
‫‪916692‬‬
‫‪916693‬‬
‫‪916694‬‬
‫‪916665‬‬
‫‪916666‬‬
‫‪916668‬‬
‫‪916669‬‬
‫‪916670‬‬
‫‪916684‬‬
‫‪916685‬‬
‫פרק‬
‫‪ – 12‬סיבובים מורכבים‬
‫‪ – 13‬שיווי משקל ואלסטיות‬
‫‪ - 14‬כבידה‬
‫‪ - 11‬תנודות‬
‫‪ – 16‬גלים מכאניים רוחביים‬
‫שם המטלה‬
‫שילוב של העתקה ותנועה סיבובית‬
‫פשוטה‬
‫מומנט סיבוב כמכפלה וקטורית‬
‫יצירת סיבוב על פי החוק השני של ניוטון‬
‫תנע זוויתי‬
‫התנע הזוויתי של גוף‬
‫שימור התנע הזוויתי‬
‫מרכז הכבידה‬
‫אלסטיות‬
‫חוק הכבידה העולמי של ניוטון‬
‫כבידה וסופר‪-‬פוזיציה‬
‫כבידה בסמוך לכדור הארץ‬
‫כבידה בתוך כדור הארץ‬
‫אנרגיה פוטנציאלית כבידתית‬
‫מהירות ותאוצה ב‪-‬ת‪.‬ה‪.‬פ‬
‫מטוטלת כבידתית‬
‫אנרגיה בתנועה הרמונית פשוטה‬
‫מהירות הגל‬
‫מהירות הגל על מיתר מתוח‬
‫התאבכות גלים‬
‫מספר המטלה‬
‫‪916654‬‬
‫‪916657‬‬
‫‪916659‬‬
‫‪916661‬‬
‫‪916663‬‬
‫‪916664‬‬
‫‪916645‬‬
‫‪916650‬‬
‫‪916627‬‬
‫‪916628‬‬
‫‪916629‬‬
‫‪916630‬‬
‫‪916631‬‬
‫‪916624‬‬
‫‪916625‬‬
‫‪916626‬‬
‫‪916620‬‬
‫‪916621‬‬
‫‪916622‬‬

Similar documents