Odgovor Šahovske zveze Slovenije - klik

Comments

Transcription

Odgovor Šahovske zveze Slovenije - klik
Ljubljana, dne 12.12.2014
Spoštovani podpisniki odprtega pisma, slovenska šahovska javnost,
s precejšnjim začudenjem smo prebrali vaše odprto pismo, še posebej nas je razočaralo
dejstvo, da so med podpisniki nekateri izjemni šahisti, ki jih cenimo in spoštujemo.
Res je, da se Šahovska zveza sooča s težavami, ki so v veliki meri posledica zaostrenih
gospodarskih razmer in temu primernemu upadu sponzorskih sredstev, vendar ni pri tem v
ničemer v drugačnem položaju, kot druge športne zveze. Kljub velikemu izpadu sponzorskih
sredstev se to na samem programu Šahovske zveze v zadnjih letih veliko ne pozna, saj ta ni
okrnjen. To lahko pripišemo uspehu vodstva Šahovske zveze in tudi izjemnemu angažiranju
predsednika in nekaterih članov upravnega odbora, katerih rezultat je bistveno povečanje
deleža financiranja iz javnih sredstev. Tudi sicer se položaj slovenskega šaha sistemsko
izboljšuje, na primer možnost pridobivanja športnih štipendij, financiranje trenerja,
kategorizacija (o tem več v prilogah), itd. Navsezadnje pa spremenjen odnos do šahovske igre
kažejo tudi personalne funkcije predstavnikov ŠZS v organih športne organizacije na nivoju
države. Tudi nekateri vidni uspehi slovenskih šahistk in šahistov in reprezentanc seveda niso
prišli sami po sebi.
Prav zato dojemamo pismo, ki je izjemno žaljivo in nekonstruktivno (»Šahovska zveza za
šahiste in ne obratno!«) in napada tiste, ki so s svojim prostovoljnim delom za slovenski šah
veliko naredili, nekateri tudi prispevali lastna finančna sredstva, kot izjemno nizek nivo
komuniciranja znotraj šahovske javnosti. Še toliko bolj, ker so njegovi podpisniki sposobni za
doseganje svojih interesov uporabiti tudi otroke. Nekateri pa za svoje lastne materialne in
osebne ambicije zlorabljajo še tako malo šahu medijsko dostopnega prostora.
S pismom predstavljen nabor idej, ki naj bi ponujal jasne smeri izhoda iz krize, ni nič drugega
kot zgolj skrajno naivno razmišljanje brez realnih osnov v aktualnem stanju. Težko je verjeti,
da gre zgolj za naivnost, saj predlogi posredno rušijo obstoječe vire financiranja in povečujejo
odhodke. Pri tem ni prav nobene ideje, kako zagotoviti pokritje financiranja tako idealno
predstavljene in zamišljene šahovske dejavnosti. Pismo polemike skoraj ne dopušča, ker je
popolnoma brez vsebine, kolikor pa jo je, je ta nejasna, pavšalna in žaljiva. Pa tudi zavajajoča,
saj kot novosti ponuja programe, ki se že izvajajo.
Kot demokrati pa smo k upoštevanju pisma in odzivu nanj zavezani. Zato bomo storili vse, da
bo Upravni odbor čim prej sklical letni občni zbor ter se ob sklicu odločil, ali naj bo ta tudi
volilni. In to kljub temu, da je bilo vodstvo izvoljeno z nedvoumno podporo in s 4 letnim
mandatom. Vsekakor ne mislimo predstavljati ovire takšni odločitvi, nasprotno, podpisniki
pisma in ostali člani ŠZS naš odgovor razumite tudi kot poziv vsem, ki menite, da lahko za
šah naredite več. Ob tem pa pričakujemo, da boste za uresničenje idej, ki ste jih navedli v
pismu, tudi ponudili realne instrumente izvedbe in njihovega financiranja. Menimo, da je to
vsekakor potrebno, če naj Upravni odbor sprejme sklep o sklicu občnega zbora v začetku
naslednjega leta, ki bi bil hkrati tudi volilni.
Ker menimo, da smo ravnali po svojih najboljših močeh in lahko pokažemo tudi določene
rezultate, to pismo ni odstopna izjava, vsekakor pa mu bo takšna izjava sledila, v kolikor se bo
pokazalo, da obstoji kakršnakoli boljša alternativa sedanjemu vodstvu šahovske zveze.
Morda je bila naša napaka v tem, da smo premalo pozornosti namenili obveščanju šahovske
javnosti o aktivnosti zveze in njenih rezultatih. Prav zato so temu odzivu priložena tudi
celovita poročila.
dr. Tomaž Subotič, predsednik ŠZS;
Milan Kneževič, častni predsednik;
Mirko Bandelj, podpredsednik;
Gojko Musić, član UO
Priloge:
• Dosežki ŠZS v zadnjem obdobju
• Pregled dela in uspehov na področju mladinskega šaha 2012-2014
• Poročilo državnega trenerja
Ljubljana, dne 12.12.2014
Dosežki Šahovske zveze Slovenije v zadnjem obdobju
Med številnimi izvedenimi aktivnostmi, športnimi uspehi in drugimi dosežki velja omeniti
nekaj pomembnejših:
1. Urejen sistem kategorizacije na OKS:
-
-
-
-
kategorizacija je eno od pomembnih meril za pridobivanje sredstev za ŠZS in klube ter
pridobitev individualnih pravic športnikov
trenutno imamo 10 športnikov mednarodnega razreda in 4 športnike perspektivnega
razreda (najvišji mladinski razred), 19 športnikov državnega razreda in 30 v
mladinskem razredu.
možnost pridobivanja štipendij za perspektivne športnike (štipendijo že prejema Laura
Unuk) in drugih ugodnosti (npr. enkratna finančna podpora, pravice iz zdravstvenega
zavarovanja…)
sprejetje kategorizacije za pospešeni in hitropotezni šah.
2. Uspehi v mednarodnem merilu: naslov svetovne prvakinje do 16 let Laura Unuk,
ekipno mladinsko EP: zlata medalja 2014 (Unuk, Hreščak), bronasta medalja 2013
(Leonardi, Vidic).
3. Boris Kutin je postal podpredsednik Fide.
4. Zaposlitev profesionalnega trenerja v okviru razpisa Razvoj kadrov v športu.
5. Kljub krizi so bila zagotovljena sredstva za nemoteno delovanje in za udeležbo na
mednarodnih tekmovanjih: olimpijada, ekipno EP, mladinsko ekipno EP, mladinska
olimpiada do 16 let, mitropa pokal. Izveden je bil celoten tekmovalni program na ravni
ŠZS (letno več kot 30 tekmovanj).
6. V Nacionalnem programu športa 2014-2023 je bil na pobudo Iztoka Jelena sprejet
amandma, da se s športom razvijajo tudi odlike mišljenja in osebnosti, kjer ima šah
pomembno vlogo.
Ljubljana, dne 12.12.2014
Pregled dela in uspehov na področju mladinskega šaha 2012-2014
V organizacijo vseh aktivnosti in za zagotavljanje sredstev je bilo vloženo veliko truda in
časa, vodstvo ŠZS in tudi nekateri sodelavci so to opravljali brezplačno oz. volontersko.
Deluje se strateško na vseh stopnjah od osnovnih šol do vrhunskega mladinskega šaha. Ob
tem velja izpostaviti tudi pomemben prispevek staršev in klubov.
Precejšnja prizadevanja se vlagajo za urejen sistemski položaj šaha. Kategorizacija za
standardni šah v okviru OKS je v letu 2014 dopolnjena tudi s posebno kategorizacijo za
pospešeni in hitropotezni šah. To omogoča posameznikom pridobitev statusov in pravic ter
večjo možnost za pridobivanje sredstev na državni ravni in v lokalnih okoljih.
Tekmovalni program ŠZS je bil izveden v celoti. ŠZS je zagotovila sredstva za udeležbo na
ekipnih mladinskih mednarodnih tekmovanjih: ekipno mladinsko EP, olimpiada do 16 let.
Ekipnega evropskega prvenstva smo se v letih 2013 in 2014 udeleževali tudi z več ekipami,
medtem ko so nekatere večje in bolj bogate države ta tekmovanja izpustile. Več panožnih
športnih zvez ima težave s financiranjem in se tekmovanj ne udeležujejo ali pa prenašajo
financiranje na tekmovalce oz. starše. Zagotovljena so bila sredstva za posamična mladinska
EP in SP. S samo organizacijo in izvajanjem plačil je precej dela. Na tekmovanjih se je vedno
financiralo trenerja, glede na uspešnost pa se vračajo stroški (prijavnine, prevozni stroški).
V okviru projekta FIDE »Šah v šole« se je s šahi in demonstracijskimi tablami opremilo okoli
230 šol, kar je več kot tretjina vseh šol v Sloveniji. Izvedli so se tudi seminarji za mentorje na
več lokacijah. V projekt je vključenih že več kot 1300 učencev. Nekdanji republiški trener
Iztok Jelen je izvajal aktivnosti v okviru izbirnega predmeta Šah, skupaj s sodelavci je
pripravljal seminarje za učitelje in izobraževalce učiteljev, omeniti velja še spletno skupnost
Šah, spletno učilnico itd.
V letih 2012 in 2013 je bilo izvedeno usposabljanje strokovnih delavcev v športu. Skupaj s
priznanimi licencami na podlagi vlog je pridobilo licence: 7 šahovskih trenerjev, 5 šahovskih
inštruktorjev in 63 mentorjev.
S prenosnim računalnikom in projektorjem v vrednosti 1000 € se je opremilo 10 šahovskih
centrov. V letu 2014 je bil regijskim centrom na voljo tudi državni trener (predavanje,
simultanka, pogovor…). Najbolj perspektivni šahisti so dobili neposredno finančno podporo.
Z zaposlitvijo profesionalnega trenerja imajo najboljši brezplačne individualne treninge in
predavanja. Poročilo o njegovem delu je objavljeno v posebni prilogi.
Posebna pozornost je že nekaj časa posvečena najbolj perspektivni igralki v Sloveniji Lauri
Unuk. V letu 2014 je dobila še posebej veliko podporo (finančno in drugo) in to zahvaljujoč
dejstvu, da se je predsednik ŠZS kot član IO OKS osebno angažiral za spremembo
kategorizacije v korist šaha. Tako prejema štipendijo OKS-Združenje športnih zvez. Koristila
je lahko sredstva kot članica ženske reprezentance, dobila je tudi posebno finančno podporo,
namenjeno najbolj perspektivnim. K temu lahko dodamo še zanjo brezplačne treninge z
državnim trenerjem (1 ura velemojstra je najmanj 20 €). Vsega sploh ni mogoče v celoti
ovrednotiti, saj ji je bil trener prioritetno na voljo tako doma kot na tekmovanjih. To
sodelovanje se je začelo že v letu 2013. Po naslovu svetovne prvakinje je pridobila s pomočjo
zveze oz. gospoda Kutina še 4-letno sponzorsko štipendijo z možnostjo kasnejše zaposlitve. V
enem letu (od decembra 2013) je napredovala za okoli 230 ratinških točk, osvojila je naslov
svetovne mladinske prvakinje in v ekipi z Ivano Hreščak še naslov evropske mladinske
prvakinje, postala je ena glavnih igralk v ženski reprezentanci… Pri uspehih ima zagotovo
pomembno vlogo angažiranje vodstva ŠZS.
Eno ključnih meril za pridobivanje sredstev so rezultati, ki se upoštevajo preko kategorizacije
OKS.
Seznam najvidnejših rezultatov slovenskih mladink in mladincev v letih 2012-2014:
Laura Unuk – 1. mesto, SP U-16, september 2014
Laura Unuk, Ivana Hreščak – 1. mesto, mladinsko ekipno EP, julij 2014
Caterina Leonardi, Teja Vidic – 3. mesto, mladinsko ekipno EP, julij 2013
Vesna Mihelič – 7. mesto, SP U-8 , september 2014
Nejc Amon – 7. mesto, EP U-12, september 2013
Gal Drnovšek – 9. mesto, EP U-18, avgust 2012
Uvrstitve slovenskih mladink in mladincev na svetovni ratinški lestvici v svoji starostni
kategoriji, ki omogočajo pridobitev statusa športnika perspektivnega razreda (najvišji
mladinski razred) po merilih OKS – december 2014:
Starostna kategorija Svetovni rang
1.
Unuk Laura U-16 4
2.
Hreščak Ivana U-14 27
3.
Urh Zala
U-12 48
4.
Amon Nejc U-12 52
5.
Vidic Teja
U-16 64
OPOMBA: Pogoj OKS za perspektivni razred je uvrstitev do 8. mesta na EP oz. do 16. mesta
na SP ali do 64. mesta na končni letni svetovni lestvici in starost 14 let (izjemoma mlajši).
Ljubljana, dne 12.12.2014
Poročilo o opravljenih urah trenerja s perspektivnimi mladinci v letu 2014.
ŠZS (predsednik) je v letu 2014, v sodelovanju z OKS, zagotovila delovno mesto
profesionalnega trenerja. Trenersko delo je opravljal velemojster Matej Šebenik, ki je na
podlagi priporočil Strokovnega sveta in mladinskega selektorja izbral 6 kandidatov za
individualne treninge.
Spodaj omenjeni igralci/-ke so imeli brezplačne individualne treninge in predavanja v
prostorih ŠZS. Število opravljenih ur s posamezniki:
1. LAURA UNUK: 103
2. NEJC AMON: 99
3. TEJA VIDIC: 55
4. IVANA HREŠČAK: 51
5. BORIS MARKOJA: 45
6. CATERINA LEONARDI: 20
Poleg tega je Matej Šebenik opravil 7 predavanj, katerih so se udeležili naslednji igralci/-ke:
Vid Dobrovoljc: 4
IVANA HREŠČAK: 6
David Stevanič: 3
NEJC AMON: 5
Anže Žnidarič: 3
LAURA UNUK: 4
Vasja Ačimovič: 2
TEJA VIDIC: 3
Sergej Ačimovič: 2
CATERINA LEONARDI: 2
Jaka Brilej: 1
GAL DRNOVŠEK: 2
Zala Urh: 1
DAVID BRINOVEC 2
Lovro Breznik Čeh: 1
BORIS MARKOJA: 1
Val Kmetič: 1
SHAM BRATKOVIČ: 1
Severin Mejak: 1
JAKOB BRATKOVIČ: 1
*v okrepljenem tisku so našteti mladinci/mladinke, za katere so bila predavanja brezplačna.
Sofinanciranje udeležbe ostalih je znašala 10 EUR na predavanje.
Med podpisniki pisma o slabem delu ŠZS so tudi starši otrok, ki so imeli celo leto možnost
redne komunikacije tako s trenerjem kot s predstavniki ŠZS. Možnost individualnih stikov
(govorilne ure, nasveti, predlogi) s trenerjem so imeli vsi s širšega seznama najvišje
kategoriziranih mladink in mladincev po kriterijih ŠZS in OKS. Nekateri so to izkoristili, spet
drugi pa niso trenerju posredovali niti izpolnjenega Letnega individualnega programa
spopolnjevanja. Mnenje o objektivnosti omenjenih kritikov naj si šahovska javnost ustvari
sama.
Trener ŠZS je vseskozi na voljo za sodelovanje s klubi in regijskimi centri, o čemer so bili vsi
seznanjeni. Zainteresirani so se na možnost sodelovanja odzvali z lastnimi predlogi in
povabili, najglasnejših kritikov pa seveda ni med temi.