Obvestilo o izbiri ponudnika

Comments

Transcription

Obvestilo o izbiri ponudnika
Podpisnik: GRETA METKA BARBO SKERBINC
Izdajatelj: sigen-ca
Številka certifikata: 3B464325
Potek veljavnosti: 19.02.2019
Čas podpisa: 05.08.2014 09:07
Številka:
4300-15/2014
Datum:
30.07.2014
Obvestilo o izbiri ponudnika
Obveščamo vas, da je v postopku oddaje javnega naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama
storitev B, z oznako LBKARSV-15/2014, št. 4300-15/2014, »Modularno izobraževanje kariernih
svetovalcev«, izbrana skupna ponudba ponudnikov:
Kadis d.o.o., Koprska 72, 1000 Ljubljana
in
O.K. Consulting d.o.o., Celovška cesta 291, 1000 Ljubljana,
v skupni vrednosti 115.805,00 € brez DDV in 141.282,10 € z DDV.
OBRAZLOŽITEV
Naročnik – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) je v postopku oddaje
javnega naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, »Modularno izobraževanje
kariernih svetovalcev« dne 30.05.2014 na spletni strani ZRSZ objavil navodilo ponudnikom za
oddajo ponudbe.
Na razpis je prispela ena (1) skupna ponudba ponudnikov:
Kadis d.o.o., Koprska 72, 1000 Ljubljana in O.K. Consulting d.o.o., Celovška cesta 291, 1000
Ljubljana.
Naročnik je prejeto skupno ponudbo preveril ali izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Naročnik je ugotovil,
da je prejeta ponudba »formalno nepopolna ponudba« in zahteval dopolnitev ponudbe. Naročnik je
dopolnitev ponudbe prejel v zahtevanem roku. Po pregledu dopolnitev je naročnik ugotovil, da je
ponudba popolna.
1/3
Na podlagi navedenega je naročnik sprejel odločitev kot je razvidno iz tega obvestila.
Pripravila:
Karin Zakrajšek
Svetovalka področja II
Mavricija Batič
v.d. generalne direktorice
Način odpreme : AR - priporočeno s povratnico:
1. Kadis d.o.o., Koprska 72, 1000 Ljubljana
2. O.K.Consulting d.o.o., Celovška cesta 291, 1000 Ljubljana
2/2

Similar documents