«Det er ingen tvil om at foreldrene har mye å si for

Transcription

«Det er ingen tvil om at foreldrene har mye å si for
AVISEN ´14
Gratisavis i forbindelse med utdannelses- og rekrutteringsdagen
ByggCamp på Jåttå videregående skole 25. september 2014 kl 16.30
8 videregående skoler deltar: Gand, Godalen, Bryne, Sola, Sauda, Jåttå, Tryggheim og Dalane.
"BER FORELDRENE
TENKE SEG OM!"
«Det er ingen tvil om at foreldrene har
mye å si for barnas utdanningsvalg!»
Det sier daglig leder for Byggopp
Rogaland AS, Per Roy Haaland.
”Dette er et ønske fra vår side.” Et
ønske om at foreldre og barn skal
se muligheter innen våre fag, slik
at ungdommen har flere muligheter til å gjøre gode utdanningsvalg.
Vi trenger flere kunnskapsrike
lærlinger i våre medlemsbedrifter
slik at vi kan ”Bygge Norge” med
kvalitet! Dette er grunnen til at vi
inviterer til nok en ByggCamp på
Jåttå videregående skole 25. september 2014. Les mer side 3
Delta på foreldreseminar og vinn en iPad mini!
1
www.ragnsells.no
IDRETTSFORBUND
Lærlingeplass
Vår jobb er å håndtere store luftmengder i bygninger.
Den skal være frisk og ren med riktig temperatur uansett
årstid. Alt dette skal bygges, automatiseres og
energiøkonomiseres .
I blikkenslagerfaget / ventilasjonsmontasje tar vi inn
lærlinger som ønsker å lære seg et fag med mange
muligheter. Vi kan tilby en variert og spennende læretid.
Vi har et stabilt godt miljø med faglig dyktige
medarbeidere og mange sosiale sammenkomster.
Hvis du vil bli mer kjent med oss skal du ta
kontakt med Vidar Mong på telefon 900 98 243
eller mail [email protected].
ren luft
Block Watne AS Luramyrveien 40, 4313 Sandnes.
Telefon: 51 44 43 00
2
PROGRAM
16.30: ByggCamp åpner
16.45:
Show med Preben Jr
17.30:
Foreldreseminar
18.30:
Det store Spikerslaget
19.30:
Slutt
TIL ALLE FORELDRE
MED UNGDOM I SKOLEALDER:
Velkommen til utdannings- og
rekrutteringskveld
på
Jåttå
videregående skole, torsdag 25.
september 2014 kl 16.30 - 19.30
Ta med hele familien. Mye kjekt å
se, å gjøre, å delta på.
Over 60 utstillere/ deltakere med 8
videregående skoler, UIS, bedrifter
og leverandører.
Se www.byggcamp.no for
oppdatert deltakerliste.
Gratis foreldreseminar
(begrenset plass):
Ønsker du å reservere plass,
sender du bare en epost til
[email protected]. Da er
du garantert plass.
Under hele kvelden vil utstillere og
skoler demonstrere de ulike fagene. Det
blir aktiviteter, faglig veiledning innen
rehabelitering, oppussing og tilbygg og
mye mer.
Deltar du på
foreldreseminaret er du med i
trekningen av en
iPad mini.
KOM PÅ BYGGCAMP 25. SEPTEMBER 16.30
Ta en titt på mulighetene innen våre fag
- vi trenger fagfolk på alle utdanningsnivåer
i årene framover.
Fag-/svennebrev? Fagtekniker? Ingeniør?
Sivilingeniør? Finn den utdanningen som
passer for deg.
Spennende oppgaver står i kø innen våre
fag.
Velger du en utdanning innen yrkesfag, har
du gode muligheter for å få en spennende
jobb når du er ferdig.
markedsavdelingen-as.no
Lærlinger
Dette gjelder enten du tar fag-/svennebrev
eller du tar videre utdanning ved en teknisk
fagskole, en høgskole eller et universitet.
Alle som deltar på foreldreseminaret
er med i trekningen av en iPad Mini.
Når du først er der
Hvis du trenger råd til Rehabelitering, Oppussing eller Tillbygg. Da er
ByggCamp på Jåttå plassen å være.
Aldri har så mange fagfolk vært
samlet på så sentral plass med fag
som elektro, rør, mal, mur, blikk, ja
i det hele tatt...
Velkommen på ByggCamp.
Vi er klare!
PROGRAM FORELDRESEMINAR:
Kl: 1730 – Opplæringskontorene ønsker velkommen Per Roy/Kjetil Larsen
Kl: 1735 - Øystein Kjellsen (Varme og
Bad) - Hvorfor
Kl: 1745 - Camilla Njærheim (Suldal Transport)
– Feilvalg/Muligheter med feilvalg
Kl: 1755 - Kristian Maldal
– Veien videre/Tekniskfagskole
Kl: 1805 - Stig Hølland (Sig. Halvorsen)
– Forventninger lærlinger
Kl: 1815 - Olaug Strand (Rådgiver UIS)
- Etter- og videreutdanning
Vinn en iPad!
Gratis adgang! Velkommen!
Her får dere vite alt om utdannelse,
valgmulighetr og veien videre.
JÅTTÅ VIDEREGÅENDE
SKOLE 25. SEPTEMBER
Stort behov i fremtiden.
- Behovet for kvalifiserte fagarbeidere vil
være stort også i fremtiden. Det vil fortsatt
være mulig for ungdom å få læreplass etter
Vg2 i skole, og for nyutdannede fagarbeidere
å få jobb etter læretiden. Et fagbrev eller
svennebrev gir også gode muligheter for
utdanning ved fagskoler, høgskoler og
universiteter senere – for de som ønsker seg
videre utdanning og karrierevei.
Tenk langsiktig.
- Vi oppfordrer ungdom til å tenke langsiktig.
Unge med fagutdanning, fagskoleutdanning
eller ingeniørutdanning vil bli en ettertraktet
ressurs i fremtiden. Rådgivere i skolen
kan dermed fortsatt anbefale fag- og
yrkesopplæring innen bygg og anlegg som
et fremtidsrettet utdanningsvalg. Vi må ha
kunnskap om langsiktige utviklingstrekk i
arbeidsmarkedet, og ikke gi elevene råd som
i for stor grad er basert på de umiddelbare
følgene av konjunktursvingninger og
skremmende overskrifter i media.
Daglig leder BYGGOPP Rogaland AS, Per Roy
Haaland (til venstre) og
Rekrutteringsansvarlig Gaard Emil Gramstad
Gjennom mange år har Fjogstad-Hus bygget tradisjoner som en bedrift med fokus på
lærlinger. Det handler om å sikre framtiden, og det handler om mulighet til å sikre seg de
dyktigste tømrerne. Ved å være aktive i tidlig rekruttering, har man mulighet til å påvirke
læreprosessen til sine framtidige håndverkere.
Bli med på det
beste laget!
Vi jobber daglig med å bygge eneboliger,
prosjektboliger samt små og store
rehabiliteringsprosjekt.
Ta gjerne kontakt for en prat med oss!
3
Strandgt. 21, 4307 Sandnes
Kontakt Erling Hellestø
tlf. 51 97 17 00
www.fjogstad-hus.no
ngsleder
BETONG- OG TOTALENTREPRENØR I VEKST
Mer info: svbetong.no
Telefon: 51 60 77 40 –[email protected]
ør i vekst – vi søker:
der
ingsleder
Fleksible løsninger er vårt varemerke.
Spesialtilpassede betongkonstruksjoner er vår spesialitet!
Mer info: svbetong.no/ledigestillinger
Telefon: 51 60 77 40 – [email protected]
Vi tar eierskap til våre oppgaver
og vil gjerne ha deg med på laget.
4
«DET ER MYE POSITIVT SOM SKJER
- MYE POSITIVT!»
Sigbjørn Lande avdelingsleder for
Bygg-og Anleggsteknikk på Time videregående setter seg ned
med et lurt smil og en god kopp kaffe. Vi er på Jåttå vgs. Han
kommer fra et møte med avdelingsleder for byggteknikk på
Jåttå, Trond Kjetil Egeland. «Nå har vi fått så mange henvendelser fra bedrifter om behovet for nye lærlinger at nå er vi
bare nødt til å si ifra. Dette er bedrifter som ønsker å bruke
arbeidskraft fra lokale utdannings-institusjoner» Han forsetter «Alle elever innen byggteknikk får lærlinge-plass etter Vg
2 - det kan vi nesten garantere!»
Vi har den siste tiden hørt enkelte uttalelser om at det for
mange utenlanske arbeidstakere i byggebransjen. At det er
en av grunnene til noe nedgang i innsøkningen. ByggCamp
25. september vil på mange måter motbevise dette. Her kommer det bedrfiter, leverandører, opplæringskontorer og sist
men ikke minst 7 forskjellige videregående skoler. De vil
vise mulighetene og mangfoldet i våre fag. Det vil bli demonstrasjoner i 10 forskjellige fag:
tømrer, elektro, treteknikk, rør, blikk, mur, transport, overflate-behandling, stillas og betong.
«Dette er en unik mulighet for både mor og far og den håpefulle
selv til å få et bredt og godt innblikk i hva våre fag går ut på»
sier Lande. Han gleder seg stort. Det gjør alle deltakere. «Det
er fantastisk hva vi gjør sammen i forbindelse med ByggCamp.
Det viser vilje til sammarbeid, på tvers av fag og skoler. Det er
det det handler om i arbeidslivet også - samarbeid».
«Mange tenker kanskje at en gang tømrer - alltid tømrer. Vi
sier en gang fagmann, alltid fagmann. Et fagbrev er et godt
kort på hånden dersom en ønsker påbygg til ingeniør, adminstrasjon ol. Sågar gjerne videre på universitet. Har du et fagbrev i hånden - er «alle» dørene åpne. Det er min påstand»
sier Lande. Mange bedriftsleder har fagbrevet med seg - hver
dag. Det gir dem et solid fortrinn i søken etter spennende utfordringer»
ler far, men din håpefulle. Ingenting er verre enn å begynne
på et studie der forutsetningen til å lykkes ikke står i forhold
til realitetene. Bruk ByggCamp til å se litt nærmere på hva vi
har å tilby. Kanskje, kanskje er det nettopp den lille stunden
akkurat den dagen som gjør at du/ dere oppdager vår verden»
Velkommen til ByggCamp 25 september 17 - 19.30.
«Et gammelt ordtak sier; det du ikke vet har du ikke vondt av. I «Så må jeg få lov i si tilslutt: Jeg gleder meg til vi får en like fin
vårt tilfelle er det stikk i motsatt; Det du ikke vet har du vondt skole på Time om et par år som her på Jåttå» smiler Lande og
av. Om ikke nødvendigvis deg som leser dette og er mor el- avslutter «Det er mye positivt som skjer - mye positivt!»
Det er vi som
leverer byggevarene!
Optimera Sandnes / Årsvollveien 24 / 4312 Sandnes / Tel: 51 60 34 00 / optimeraproff.no / monter.no
5
Lemminkäinen Norge AS er en
landsdekkende entreprenør innen
asfalt, tunnel og veivedlikehold.
Vi er også en betydelig aktør innen
leveranser av pukk- og grus til de
fleste formål.
Avdeling Forus ble etablert i 1945, og tar på seg
store og små asfaltoppdrag i lokalmarkedet.
Vårt nedslagsfelt omfatter tradisjonelt bl.a.
kommunene Stavanger, Sola, Sandnes,
Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Gjesdal, Klepp,
Time, Hå, Bjerkreim, Forsand og Eigersund.
Vår nåværende asfaltfabrikk ble etablert i 2002
og ligger strategisk til for leveranser både i bil
og båt på Forusstranda ved Gandsfjorden.
Søk lærlingeplass hos oss i asfaltfaget.
Kontaktperson avd. sjef Åsbjørn Skrettingland,
tlf. 476 69 256.
www.lemminkainen.no
telekoM
gnirælppo ryblit regnavatS BT ylppA
:nenni
Apply TB Stavanger
tilbyr opplæring innen:
ENERGIhvorFor velge applY tb?
SPAR OPP TIL
tegafr20
ekirtke%
lE - AV
tegafreggelrøR KOSTNADENE
DITT
regalsnekkilb goPÅ
-rebboBYGGET
K • Elektrikerfaget
De tekniske fag som apply tb besitter er fremtidens yrker: rør, elektro,
telekom og ventilasjon!
Sentrale arbeidsområder for telekommunikasjonsmontørfaget er planlegging,
utbygging, installasjon og drift av anlegg for offentlige og private telenett, kabel-TVnett, datanett og anlegg for overføring av radio- og satellittsamband, og installasjon
av utstyr og tjenester tilknyttet nettverkene. Faget kan deles i følgende områder:
De tekniske fagene er i stadig utvikling, derfor er tverrfaglig kompetanse viktig.
utbygging og drift av
arbeide med energieffektivisering og fornybar energi.
• telekabelanlegg, kobber-, fiber- og hybridkabler
• transmisjonsutstyr
Fagbrev innen de tekniske fag er et godt grunnlag for videre og høyere utdanning.
• telefonsentraler
®
Nye Ruukki energipanelsystem er lufttett. Energipanelsystemet har
• alarm- og sikkerhetsanlegg
og et energisk
allerede
vært utprøvd på et titalls bygninger, og er i tilleggungt
sertifisert
av miljø.
• kabel-tv-anlegg
VTT, tilsvarer Sintef i Norge (VTT-C-8526-12).
• Mobiltelefoni og radiokommunikasjonsanlegg
store utvikling og karriere muligheter.
• satellittkommunikasjonsanlegg
®
• radiolinjesambandDETTE ER NYTT som kan inngå i Ruukki energipanelsystem:
en av landets største lærlingebedrifter.
Đ5XXNNL® solar-paneler,
• installasjoner for strømforsyning,
jording og vernsom produserer strøm
tegafsnojsakinummofasadesystem
keleT Ruukkis energieffektive
• Rørleggerfaget
va rødnarevel-latot ksinket re BT ylppA
go gardppoecivres ,retkudorp ,igolonket
ggelnA & ggyB lit retkejsorp
• Kobber- og blikkenslager
• Telekommunikasjonsfaget
Apply TB er teknisk total-leverandør
produkter, serviceoppdrag
og prosjekter til Bygg & Anlegg
• alarm-, sikkerhets- og styringssystemer
Les mer om fordelene med Ruukki® energipanelsystem
på adressen www.ruukki.no
vg 1
vg 2
elektroFag
Data/elektronikk
lÆrling i
beDriFt
1 ÅR
2 ÅR
2,5 ÅR
FOTO: STIG HÅVARD DIRDAL
Đ(QHQHUJLVLPXOHULQJVWMHQHVWHVRPRSWLPHUHUE\JJHWVHQHUJLHƑHNWLYLWHW
installasjon og drift av
Đ/XIWWHWWKHWVQLY§HWVNUHGGHUV\VIRUKYHUWE\JJ
av teknologi,
• bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i offentlige og private telenett
Đ/XIWWHWWKHWVJDUDQWLĆKYLVGHWDYWDOWHQLY§HWLNNHRSSQ§VI§UGXSHQJHQHWLOEDNH
• lokale datanett (som
lan, Wlan og WiFi)
aDresse applY tb
Hillevågsveien 24, 4001 Stavanger
Telefon: 51 88 60 00
www.applytb.no
1
6
markedsavdelingen-as.no
bli lærling
i betongfaget
hos oss
finn oss på Facebook og Instagram
www.blockberge.no
7
Gand ligger sentralt til med - 5 minutt til tog/buss.
- Godt utbygget yrkestilbud.
- Gode ordninger for påbygning fra yrkesfag til allmenne fag
Tryggheim
Gand vgs
Vi tilbyr blant annet følgende utdanningsprogram Vg 1 Byggog anleggsteknikk.
er en kristen skole med internat, og vi legger vekt på å skape
et aktivt og godt miljø med elevene i fokus. Tryggheim skal
være sted der det er godt å være og godt å lære. Vi ønsker at
du skal føle deg verdifull og trygg – samtidig som du får en
lærerik, meningsfull og spennende skolegang.
Gand er Rogalands største videregående skole med et mangfold av fag og muligheter. Skolen tror på personlig vekst og
at det er avgjørende at hver enkelt får utvikle egne evner og
troen på seg selv – også på andre felt enn de rent faglige.
De fleste klassene har bare 15 elever. Dette gjør at lærerne
kan bidra til elevenes utvikling på en god måte.
Vg 2 Byggteknikk
Vg 2 Treteknikk
Vg 1 Elektrofag
Vg 2 Elenergi
Vg 2 Data- og elektronikk
www.gand.vgs.no
«Alt du trenger å vite, finner du på www.tryggheim.no»
Tenk på framtiden!
Velg Godalen VGS!
Sola Vgs
Sola videregående skole har i dag ca. 850 elever.
Skolen ligger i Sola kommune. Innen elektro kan vi tilby:
Vi er skolen for tradisjonelle håndverksfag og industrifag i moderne innpakning! Våre lærere setter eleven i sentrum og vil i
størst mulig grad legge opp til en helhetlig opplæring, med vekt
på
problemløsning på tvers av fag, der du som elev ser sammenhengen mellom det du lærer i skolen og din framtid
i arbeidslivet. Trenger eller ønsker du annet arbeidsopplegg
enn det klassen har, så vil våre dyktige rådgivere og
Servicesenteret vårt hjelpe deg til å nå dine mål.
• VG1 elektro
• VG2 Data og elektronikk
• og som den eneste skolen i Rogaland kan vi tilby VG3
Dataelektroniker. Sola videregående skole har også en ny
stor flyavdeling ved Stavanger lufthavn
Sola. Her kan du velge mellom å bli flymekaniker eller avionikker og kan søke etter fullført VG1 elektro. Besøk vår
hjemmeside på www.sola.vgs.no
Trivsel og trygghet er viktig for god læring! Derfor har vi egen
miljøkoordinator, to kantiner og gratis skolefrokost!
Vi ønsker å være best, for framtiden din er viktig – for deg og
oss!
Vi gir deg læring i dag for i morgen innen blant annet Bygg og
anleggsteknikk og Elektrofag
www.godalen.vgs.no
8
ELEKTRO
"Godalen vgs, Jåttå vgs og Sola vgs samarbeider om presentasjonen av elektrofaga på ByggCamp. På elektrofaga sine 4
stander vil det føregå demonstrasjoner innanfor faga automasjon, data- og elektronikk, kulde og varmepumper, elenergisystemer. Programfaglærarar står på standene."
Dalane vg. skole
Sauda vidaregåande skule er eit
resurssenter innan transport.
Om skolen:
Sentralt i Egersund
Gode tog- og bussforbindelser
Gangavstand fra stasjonen til skolen
Ca 700 elever
Skulen har VG2 Transport og Logistikk- og Yrkessjåførlinje
som den einaste skulen i Rogaland fylke. I løpet av eit skuleår
har me 78 elevar som har som mål å arbeida med noko innan
transport.
Flertallet av våre elever kommer fra de fire Dalane-kommunene, samt søndre del av Hå. 2 vg1-klasser på bygg- og
anleggsteknikk 1 vg2-klasse byggteknikk.
I løpet av skoleåret er klassene på flere bedriftsbesøk.
Dersom du har spørsmål om denne utdanninga er me å treffa
på ByggCamp`14 den 25.09.14
www.sauda.vgs.no
I faget prosjekt til fordypning får elevene praktisk opplæring
i bedrift. Vg1-elevene har hvert år ansvar for montering
og demontering av Julebyen. Dette er en del av klassenes
elevbedrifter.
www.dalane.vgs.no
Elektrofag ved
Jåttå videregående skole
Bryne Vidaregåande skule
• Sentralt på Bryne
• Gode tog- og bussforbindelser
• Gangavstand fra tog
Velger du elektrofag åpner dette opp for mange ulike muligheter. Grunnutdanningen er 2 år på skole og deretter 2,5 år
læretid i bedrift. Du får da fagbrev og kan starte på karrieren
din.
Ønsker du å utdanne deg videre trenger du et ekstra år med
generell studiekompetanse eller du kan ta y-veien til ingeniør.
5 vg1- klasser byyg- og anleggsteknikk
3 vg2- klasser byggteknikk
1 vg2- klasser KEM klima, energi og miljø 2 UP klasser
(utvida praksis)
Elektrofagavdelingen på Jåttå videregående skole består
av 8 klasser. Våre programområder er Elenergisystemer og
Automatiseringssystemer.
Klassene våre er ute på bedriftsbesøk og byggeplassbesøk
både på vg1 og vg2. I faget prosjekt til fordypning får elevene
mulighet til å være utplassert i bedrift to dager i uken.
www.jaattaa.vgs.no
www.bryne.vgs.no
9
Bilia Forus
Din Ford varebil leverandør i Rogaland
Alt som gjelder Ford.
Og litt til.
Ring oss på telefon 08555
Nå oss døgnet rundt via chat på bilia.no
eller facebook.com/bilianorge
holte
Brannsikkerhet
ockfon
Holdbarhet
Akustisk komfort
Bæredyktighet
Rockwool
og Rockfon
Rockwool og Rockfon
-de unike egenskapene byr på mange muligheter
-de
unike egenskapene byr
på mange muligheter
Våre produkter kommer fra en utømmelig kilde av stein, som gir en enestående kombinasjon av bærekraft, brannmotstand, overlegen akustikk
og uovertruffen isoleringsevne og holdbarhet. Disse egenskapene gjør
både Rockwool isolasjon og Rockfon akustiske himlinger til markedets
mest anerkjente. Se mer informasjon på rockwool.no eller rockfon.no
CREATE AND PROTECT
Annonse til ByggCamp avisen 120x88 mm outline.indd 1
9/19/2013 9:26:49 AM
10
HAR DU LYST Å JOBBE MED
FERSKVARE?
Lemminkainen Norge AS er
ferksvareleverandøren.
Vi sitter og ser utover Gandsfjorden. Nærmere bestemt på kontoret til
Lemminkainen Norge AS avd. Forus.
Overfor meg sitter en godt fornøyd avdelingssjef Åsbjørn Skrettingland. Han har
all grunn til å smile. «Det er hektisk og
kjekt» sier han.
I sommer reasfalterte de rullebanen på
Sola Flyplass og ble ferdig før tiden. Jobben på Sola var på 250 ` m2 som tilsvarer
ca 25`tonn asfalt. Jobben tok 8 dager og
det var ca 40 mann involvert. «Omfattende, spennende og utfordrene jobb» sier
Skrettingland «Men slik vil vi at jobbene
våre skal være»
Ned mot Gandsfjorden står et stort anlegg hvor båtene med råvarer kommer
inn for å losse. Her blir ulike ingredienser mikset sammen til 180 graders
ferskvare som blir levert til kunden.
«Asfalt må å være varm, fersk og flytende. Normalt går det 3 - 4 timer fra vi
mikser asfalten til den legges på veien.
Det er transporten som avgjør tidsbruken. Asfalten vi leverer til prosjektene har
ulik kosistens. Hovedingrediensene er olje,
stein og grus. Der vi skiller på de ulike typene er på olje og stein. Vi har rundt 10 forskjellige resepter og har egne ingeniører
som setter opp legeringen og egne laboranter som står miksingen. Det er kunden
som bestemmer hvilken resept de vil ha».
«Dette og mange andre spennende
prosjekter gjør at vi ser lyst på fremtiden.» sier Skrettingland og forsetter
«Rogaland er fylke med mange spennende veiprosjekter. Her er det jobb for den
som har lyst. Idag har vi en lærling som
skal ta fagprøven i til jul og en som nettopp ble ansatt. Vi vil gjerne ha flere.»
På ByggCamp vil Lemminkainen stille
med utstyr som brukes i forbindelse med
asfaltering. Skrettingland opppfrodrer
alle til å komme innom.
Asfaltfabrikken ligger strategisk til for
leveranser både for bil og båt på Forusstranda ved Gandsfjorden. Produksjonskapasiteten er på ca 140 tonn i timen. Område er på ca 23 mål og ble etablert i 1949.
Lemminkainen overtok i 2002.
«Vi har flesibelt system i vår arbeidstruktur med bl. a. egen timebank. Her setter
de ansatte inn en time og en og en halv
tilbake. Ansinitetsnivået hos oss er rundt
30 år. Vi har så og si ingen gjennomtrekk.
Har du begynt - så blir du her. Det sier
noe om trivselen her.
Akkurat nå produserer de asfalt som
skal til Egersund. Ved kaien på lesses
første båt med 750 tonn. Dette tilsvarer
ca 25 lastebiler. Totalt skal det legges 4
tusen tonn i Egersund.
11
Velkommen til oss!»
NCC trenger deg!
NCC bygger noen av landets mest kompliserte vei- og
jernbaneprosjekter, og noen av landets mest miljøvennlige
kontor- og undervisningsbygg.
Derfor er vi alltid på utkikk etter unge, kloke hoder.
Følg oss på ncc.no og i sosiale medier, og få et innblikk i
hva vi driver med!
NCC i Norge
NCC
@nccnorge
@nccnorge
ncc.no
1719-1003 Ad Sociala medier 246x180,5 mm.indd 1
2014-06-25 14:43:30
Vi har Norges største utvalg av
kvalitetsfliser til riktig pris.
Italgraniti Stone D
Gulv- og veggfliser i spennende fargespill.
Ingen fliser er like. 3 lekre farger.
30x30 og 30x60 cm. Frostsikker.
Flisekompaniet Forus
Forusskogen 1
4033 Stavanger
Telefon: 51 57 51 40
Åpningstider
Mandag - Fredag 0900 -1800
Torsdag
0900 -1900
Lørdag
0900 -1400
www.flisekompaniet.no
12
Sikkerhet
Ramirent er Norges største utleier av maskiner og
utstyr. Vi tenker alltid på sikkerheten først.
Med kontinuerlig fokus på helse, miljø og sikkerhet
bidrar vi til en tryggere arbeidsplass - slik at du kan
fokusere på det som du kan best!
§ 51 95 87 00
Midtgårdveien 1 - Gausel
www.ramirent.no
13
ET FAG I STOR UTVIKLING
Varme & Bad har gjennom mer enn 200 lokale rørleggerbedrifter et vidt
spekter av kunder og oppdrag. Alt fra elegante baderom og miljøvennlige
oppvarmingsløsninger, til rør i alle dimensjoner for krevende bedriftskunder.
Du kan forsatt være liten å likevel være stor! Varme & Bad
består av store og små rørleggerbedrifter i hele landet. «Vi er
som en stor familie» sier Mette Toillefsen Skeie regionsansvarlig. «Rørleggerfaget har vært gjennom en rivende utvikling de
siste årene og våre bedrifter har vært flinke til å ta del i dette».
«Mange av de unge idag vet ikke hva det innebærer å være
rørlegger» sier Bjørnar Aase og forsetter «Dette er et mangfoldig fag med allsidige oppgaver som sanitære installasjoner,
vannbåren varme, sprinkleranlegg og mye mer».
Dette med bruk av vann til oppvarming blir stadig utbrett.
Mange hustander i vår region får oppvarmet vann fra søppelanlegget til IVAR.
Et godt eksmpel er Rørlegger Torgersen AS. En relativ liten rørlegger forretning i en stor familie - på flere måter. Med sine
snart 100 år(2015) er den like frisk og spenstig. Vi sitter i butikken sammen med 5. generasjon Annlaug Torgersen og arbeidsleder Bjørnar Aase. Hun er lærling på andre året. Trives veldig
godt. Det var ikke avgjort på forhånd at hun skulle ta dette valget. Hun gikk først på søm og håndverk på Forus og Vågen. Så
fikk hun bli med ut i felten å da var det gjort. Det var ingen tvil
det var rørlegger hun ville bli. Hun oppfordrer jenter til å prøve
dette - gjerne gjennom utplasseringer, eller sommerjobber. Hun
oppfordrer også foreldre til å komme på ByggCamp å snakke
med oss. Se på faget. Spør oss hvilke muligheter dette faget gir.
Bjørnar forsetter «En annen del av jobben er oppgraderinger
av eldre våtrom til miljøvennlige, energisparende dusjer, vasker og toaletter. Vi har også et omfattende rørnett som også
skal vedlikeholdes og ikke minst fornyes. På hele dette feltet
har det vært en rivende utvikling».
vb.no
JOBBE I VARME & BAD
Varme & Bad er en rørleggerkjede som er eid av rørleggerbedriftene i kjeden. Ønsker du å jobbe i Varme &
Bad ta kontakt med en av våre. Rørleggerbedriftene i Varme & Bad sørger for opplæring, både i egen regi,
gjennom kjeden og andre som tilbyr kurs, slik at vi på beste måte kan gjøre en god jobb for både privat- og
bedriftskunder.
Sjekk vår hjemmeside www.vb.no
Fremtidsutsikten gode hos våre rørleggerbedrifter. Velkommen skal dere være!
14
Magdalena drømmer
om å kjøre Kystbussen
Magdalena Kielbowska gikk første året
på Service og samferdsel på Jåttå videregående skole. Deretter fulgte ett år
med Transport- og logistikkfag på Gand
videregående skole i Sandnes. Her hadde hun tre praksisperioder, to uker i
hver periode. Den første perioden tilbragte hun hos Asko, der satt hun på
med en trailersjåfør og fikk se hvordan
tungtransporten fungerte.
- Hun fortalte om bedriften, og jeg syntes
det hørtes spennende ut, sier 18-åringen.
Derfor bestemte hun seg for å søke praksisplass – noe hun også fikk. I februar
var hun i gang med den to uker lange
praksisperioden sin på Revheim.
- De har vært veldig åpne, tatt godt i mot
meg og gitt gode forklaringer. Her på
Revheim har jeg fått være med på veldig
mye forskjellig. Hver morgen starter jeg
med å sitte på med en buss, for å se sjåføren i aktivitet i ruta. Etter det har jeg
fått innsyn i mange forskjellige deler av
- Da jeg begynte var jeg i tvil om jeg vil- det som skjer på Revheim. Jeg har vært
le bli bussjåfør eller lastebilsjåfør. Nå er med på trafikkontoret, skaderegistrejeg imidlertid ikke i tvil lenger. Jeg vil bli ring, skadeforebyggende arbeid, teknisk
bussjåfør, smiler Magdalena mens hun avdeling, verkstedet, regnskapskontoret
prøvesitter sjåførsetet i dobbeltdekkeren og i vaskehallen. Det er veldig bra at jeg
- Godt mottatt
som står parkert ute på Revheim.
får se alle leddene av selskapet, fordi jeg
Boreal Transport fikk hun øynene opp
på den måten forstår en bussjåførs hverfor da Inger Lise Randa Reiestad, oppHun har fått et veldig positivt inntrykk av dag mye bedre, sier 18-åringen.
læringsansvarlig i Boreal Transport, beBoreal Transport Sør (BTS).
søkte Jåttå videregående.
Drøm
Magdalena flyttet fra Stettin i Polen til
Stavanger for seks år siden. Hun kom
sammen med lillesøsteren sin som
nå er 14 år. Før de to søstrene kom hit
hadde allerede far og mor ankommet
oljebyen. Magdalena startet først på
språkskole på Johannes læringssenter,
hvor hun gikk i åtte måneder. Da hun
hadde lært seg norsk begynte hun på
vanlig norsk skole. Nå bor hun på Ålgård
og Lura (hos mor og far), og trives veldig
godt.
- Jeg drømmer om å bli bussjåfør, og håper å kjøre Flybussen og Kystbussen en
gang i framtiden. Muligens også være
inne på kontoret. Jeg ser det er muligheter for å utvikle meg i Boreal, og de er jeg
villig til å ta, sier hun med et smil.
Lærlinger
Boreal Transport tar inn elever i det videregående skolefaget prosjekt til fordypning.
- Dette fordi at elevene skal få et inntrykk av hva vi driver med og hvordan vi arbeider. Vi håper det vil bidra
til framtidig rekruttering av lærlinger,
sier Anette Helgevold, driftsleder ved
Boreal Transport Sør.
15
16
Foto: Elisabeth Tønnessen
E
R
E
I
RR R
A
K
E N YN N E
BEG EN IDÉLIR
MED DEN B ET
FØRKELIGH
VIR
Lyst å være
lærling
hos oss?
pet
elska e for å
s
t
e
lge d
e te n
du ve te muligh karriere.
å
m
r
s
Der fo får de be m en lang
u
d
n
nnen
en o
hvor
sser i en,
eg gj
a
l
d
p
e
g
l
r lin
ansj
ut vik
byr læ anleggsbr fjell.
l
i
t
h
t
Smi
eller
- og
Kruse felt i bygg , tømmer kte oss
g
ng
o nt a
a l l e f a e t e r b e to
dé å k n.
i
d
d
o
n
tide
e n te
r en g
d e t e at o m f ra m
oss
r
o
r
t
pr
Vi
r send ller
n
e
l
e
l
e
v
a
e
ith.no
h.no
og slå
se-sm ruse-smit
es vi!
u
r
k
k
på
snakk
@
r
t
å
e
s
s
e
–
m
Les
obbv
h.no
il på j ruse-smit
a
m
en
@k
bbsyd
på jo
På bildet ser du Tor André,
Morten og Håvard som er
lærlinger hos oss i Stavanger.
Fra idé til virkelighet
Murmester Oddgeir Rogdeberg sier:
«Samtidig trenger vi en bevisstgjøring inn
mot skolene. At de kan tilby undervisning
av en som er utdannet murer og ikke en
tømrer som dropper innom murerfaget i ny
og ne. Idag er det tre skoler som har lærere
som er utdannet murere. Det er Godalen,
Gand og Time. Vi må øke innsøkningen til
faget. Det er utfordringen»
Meling skyter inn: «Vi må fortelle om
spekteret i murerfaget. Det spenner fra
riksatikvariske bygg til de mest moderne
bygg idag. Materialet som vi jobber med
er kalk, murstein, flis, naturstein mm.
Innen murerfaget er det 70 ulike grener.
Murerfaget er med andre ord variert.
Dette gjør at få slutter.
Murmester Oddgeir Rogdeberg avslutter:
«På toppen av det hele er mur mer
miljøevennlig enn tre. Et passivt hus
bygget i mur er lettere å holde miljøvennlig
enn et passiv hus bygget i tre.
Dette er dokumentert.»
Vær lur - bygg i mur!
I kontorene til Stavanger Murmesterforening
sitter jeg sammen med fire menn i sine
beste aldre. Det er styret i foreningen.
Jeg har tok initiativ til dette møte og hadde
engentlig et viktig spørsmål: «Hvor viktig
er lærlinger for murerfaget»? Jeg stiller
spørsmålet til Murmester Meling: «Hvor
viktig er lærlingene for din bedrift?».
Svaret kom like kontant som reaksjonen:
«De er fremtiden. Det er de vi skal bygge
videre på når de er utlærde. Punktum
finale!» Vi kunne egentlig ha sluttet
intervjuet her. Svarene var helt tydelige.
Lærlingene er viktige! Eller som Meling
sier « uunværlige». «Men..» så forsetter
han: «hvordan skal vi få ungdommen til
å forstå at vi trenger dem. Ikke minst få
foreldre til å forstå at dette yrke er mer
allsidig enn de gjerne tror».
17
Hva er da problemet? Høy trivselfaktor,
allsidige arbeidsoppgaver, miljøvennlig.
Vær lur - bygg i mur! Velkommen til
murerfaget!!!
S
TAVANGER
&
SANDNE
M U R M E S T E R F O R E N I N G
E t a b l e r t
1 9 0 6
S
BYGGOPP, Opplæringskontor for
Bygg- og Anleggsteknikk Rogaland AS ble etablert i 1977.
Hovedkontoret er i Stavanger (Forus)
med avdelingskontor i Haugesund og
RYTOPP , Ryfylke tverrfaglige opplæringskontor som ligger på Sand i
Ryfylke.
Vi er spesialister på lærlingespørsmål
og fagopplæring. BYGGOPP fungerer
som et servicekontor for våre lærlinger og våre medlemsbedrifter.
Vår filosofi er
”DITT VALG – VÅRT ANSVAR”.
Med dette mener vi at dersom du velger
å utdanne deg innen ett av våre fag i
Vi tar ansvar for opplæring av Rørleggere i Rogaland. Opplæringskontoret
garanterer deg en variert og trygg utdannelse. Du vil få oppfølging av oss
under hele læretiden, samt at du vil
bli innkalt til kompetansehevingskurs
med sertifikater, som du vil dra nytte
av videre i arbeidslivet.
Opplæringskontorets hovedoppgaver er:
• Tegne lærekontrakt med deg og
sette deg inn i dine rettigheter og
plikter.
• Ha samtaler med deg og opplæringsbedriften hvert halvår.
• Ta ansvar for at opplæringen skjer i
henhold til Opplæringsloven.
en av våre bedrifter, så er det vårt
ansvar at du får opplæring i henhold
til gjeldene lover og læreplaner og til
best mulig kvalitet.
Kvaliteten sørger vi for ved:
•rekruttering til bransjen
•inngåelse av lærekontrakt
•innføringskurs for nye lærlinger
•nettverk for bedrift og lærling
•oppfølging og kvalitetsikring av opplæringen
•tilsyn og veiledning i læreforholdet
•oppgradering av instruktørene i
lærebedriftene
• arrangerer kurs og opplæring
•oppmelding til fag/svenneprøver
•administrative oppgaver
• Tilrettelegge opplæringen om dette
er nødvendig.
• Avholder sveisekurs, kurs i varme
arbeider og utvidet teoriundervisning.
• Har mulighet til å omplassere deg
til annen opplæringsbedrift, om
nødvendig.
• Sørger for at du får tatt manglende
studiekompetanse (Yrkesteori og
allmennfag).
• Melder deg opp til svenneprøve.
• Alle lærlinger får tilgang til
E-læring med egen lisens , samt
program for dokumentasjon og
vurdering.
18
Å drive med fagopplæring er i dag en
ansvarsfull og viktig oppgave.
Som lærling er det viktig at kvalitet
står sentralt i ditt valg av lærebedrift.
Derfor bør du velge en bedrift som er
tilsluttet et opplæringskontor når du
velger læreplass.
www.byggopp.no
For ytterligere opplysninger ta kontakt
med Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Rogaland. (Oppror.no) I
Rogaland er det normalt behov for 6070 lærlinger hvert år. Velger du en av
våre opplæringsbedrifter, garanterer
vi deg en utdannelse under ordnede
forhold.
www.oppror.no
Implenia er et sveitsisk entreprenørselskap - det største i sveits.
Selskapet kom til Norge i oktober 2011. Det skjedde ved et oppkjøp av
Betonmast Anlegg(etablert i 1923). Hovedområdet til Implenia er Anleggsrettet Infrastruktur, som vei, bane, tunnel, bru og kraftindustri. Implenia
ser på skandinavia generelt og Norge spesielt som et interessant marked.
Implenia et selskap for fremtiden
innen sitt felt. Selskapet har et mål
om å bli et av de ledene infrastrukturentreprenører i norge.
I tillegg er Implenia Miljø en stor aktør innen miljøsanering og riving av
konstruksjoner. Miljøavdelingen holder til på Østlandet.
«I Stavangerområdet er det betongfaget som der det primære. Pr.
idag har vi i avd. Vest, tilknyttet 36
forskalingssnekkere».
«Det kommer mange spennende
prosjekter fremover. Der ønsker vi å
være med» sier Tor Magne Granmstad, Prosjektsjef i Rogaland.
«Vi satser hardt og målrettet i å få de
spennende jobbene» sier Gramstad
og forsetter: «gjerne jobber som er litt
kompliserte, som igjen gjør at ungdommer finner det interessant og spennende å begynne å jobbe for oss. Her får
de tillitt fra første dag. Vi ser at dette er
med å bygge opp god kompetanse på et
tidlig tidspunkt. Samtidig er det opp til
ungdommen å vise sitt engasjement og
således delta i utvikling videre».
Gramstad er tydelig fornøyd når han
forsetter:
Implenia er organisert i forkjellige avdelinger. Tunnelavdelingen har
hele landet som marked. Avdeling
øst driver regulær entreprenørvirksomhet på Østlandet, mens avdeling
vest har sitt hovedkontor i Bergen.
Samtidig har en valgt å ha et kontor i
Stavanger. Dette for å ha en lokal tilhørighet å for å kunne være nær den
utviklingen som skjer i dette området. Og selvfølgelig for å knytte til
seg de folkene i Rogaland vi ønsker
skal være bidragsytere hos Implenia.
«De som blir ansatt i Stavanger har
vestlandet som sitt arbeidssted. Det
betyr at de en stund gjerne jobber her
i regionen for så å reise til Bergen for
å jobbe på neste prosjekt. Våre hovedfag er tunnelarbeid, grunnarbeid/
maskin, og betongarbeid».
«Her i regionen har vi to store prosjekter. Det ene er biogassanllegget
på Grødaland. Et prosjekt med mange
spennende oppgaver som må løses.
Implenia hovedentreprenør og byggherre er IVAR AS. Utvikling av biogass
er nytt både oss og utbygger IVAR. De
maskintekniske løsningene endres
og slikt påvirker også vårt arbeid. Så
langt har vi håndtert utmerket og vi er
godt i gang med byggingen».
«Det andre er bygging av nytt kraftverk for Lyse Produksjon i Lysebotn.
Anlegget skal stå ferdig i 2018. Vi
skyter ut en ny kraftverkhall som
ligger 1, 5 km inn i fjellet og hallen
blir nærmere 40 m høy, 20 m bred og
50 m lang. Pr idag driver med utelukkende tunneldrift. I løpet av høsten
2015 starter også betongarbeidet.
Allerede nå er det etablert et eget,
mobilt blandeverk i Lysebotn ».
Det er tydelig at Tor Magne Gramstad
brenner for betong - og da spesielt
anleggsbetong. «Statens Vegvesen
som er en av våre største kunder stiller strenge krav til utforming og kvalitet. Vi har mange flotte eksempler
på betongformater som tunnelportaler og broer her i distriktet knyttet
til anleggsvirksomheten i Rogaland –
alle sammen flotte monumenter for
bransjen»
Bildet fra første salven i Lysebotn
www.implenia.no
19
Grip sjansen
I 125 år har Skanska vært en innovativ prosjektutvikler og entreprenør.
Uansett hva vi utvikler og bygger er vi helt avhengig av ansatte som er
veldig gode på det de gjør.
I Skanska er det muligheter. Grip sjansen.
Les mer om karrieremuligheter i Skanska på www.skanska.no/karriere
Øresundbrua – Malmø / København
Empire State Building – New York
Clairon Hotel & Congress – Trondheim
til å bygge morgendagens grønne samfunn
Det er det vi gjør. Vi bygger det samfunnet trenger, og vi gjør det på en bærekraftig måte.
Da broa over Øresund skulle bygges trodde mange det ikke var mulig uten å forstyrre miljøet og skremme bort fisken. Nå står
broen der og dyrelivet har aldri vært mer yrende. I tillegg ga vi 160 millioner tonn blåskjell et helt nytt hjem.
I New York gjorde vi mer enn bare å flytte når vi trengte nye lokaler. På åtte uker forvandlet vi 32. etasje i Empire State Building
fra et helt ordinært kontor til en topp moderne arbeidsplass med en av de høyeste miljøsertifiseringene det er mulig å oppnå,
LEED Platinum.
Da vi utviklet og bygde Clarion Hotel & Congress i Trondheim, tenkte vi grønt hele veien. I tett samarbeid med kunden jobbet
vi fram et fremtidsrettet hotell som tilfredsstiller energimerke A. Vi garanterer også for energibruken i bygget de første to
driftsårene gjennom vår unike avtale om energiansvar.
Skanskas
Grønne
Initiativ
20
Kontoret ble etablert i januar 1994, og
har som formål å koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet og bidra til god faglig
kvalitet over opplæringen.
tillegg knyttet til oss lærer ressurser
fra elektrobransjen og fra den videregående skolen.
Opplæringskontor for elektrofag i
Rogaland er en privat bedrift og er eid
av våre medlemsbedrifter
Vi tilrettelegger undervisning og kurser både på VG2 og VG3 nivå innenfor elektrofagene for våre lærlinger.
Disse kursene foregår både på dagtid
og kveldstid.
OFEL er i dag 5 fast ansatte med bred
bakgrunn fra elektrofagene og vi har i
Våre medarbeidere foretar kompetanse utredning i forbindelse med å
tilrettelegge muligheten til å ta flere
fagbrev i elektrofagene.
OFEL har kontinuerlig møter med
lærlingene og bedriftene i løpet av
læretiden både ute hos bedriftene og
inne hos OFEL i forbindelse med skole
avvikling. Dette gir oss en god innsikt
i opplæringen ute hos bedriftene våre.
www.ofel.no
VENTILASJON- OG
BLIKKENSLAGERFAGET
HVA JOBBER VI MED?
Metallfaget eller ”ventilasjon- og
blikkenslagerfaget” har tre hovedarbeidsområder.
VENTILASJON
Dette utgjør en stadig større del av
vårt arbeid. Det er de siste år blitt et
mye større fokus på gode inneklima
enten det dreier seg om private boliger, offentlige bygg, yrkesbygg eller
en oljeplattform. Som metallarbeider
vil du være med å prosjektere, montere og vedlikeholde ulike typer ventilasjonsanlegg.
Denne bevissheten om godt inneklima
har ført til en betydelig produktutvikling og dermed enda flere varierte
arbeidsoppgaver for faget vårt.
FASADE
Fasaden på et bygg er byggets ”ansikt” og førsteinntrykk. Både arkitekter og byggherrer legger stor vekt på
hvordan byggets fasade tar seg ut. Vi
er de fagfolkene som ivaretar den viktige jobben med å kle fasadene med
ulike metallløsninger. Det kan være
rustfritt stål, zink,aluminium, kobber
og andre spennende kombinasjoner
TAK
Fremdeles utgjør taktekking et stort
arbeidsområde innen faget. Når du ser
et tak, kan du være nokså sikker på at
her har en blikkenslager vært i arbeid
på en eller annen måte.
21
”THE FINAL TOUCH”
Når arkitekten eller byggherren kommer med tegninger på et praktfullt
og spennende bygg, er det vår jobb å
sørge for at det endelige resultatet
og finishen er i tråd med byggherrens
forventninger. Dermed blir jobben vår
noe langt mer enn rutinearbeid. Vi må
finne løsninger og utvikle produkter i
verkstedet for deretter å ta ansvaret
for at sluttresultatet blir så godt som
mulig. ”The final touch” ligger i våre
hender.
www.blikkopp.net
Vi er stadig på jakt etter dyktige distribusjonssjåfører og motiverte lærlinger.
Er du interessert? Registrer åpen søknad på www.asko.no.
Tenk JULEBORD allerede i dag!
Vi har oversikt over 200 ulike lokaler
Når et vellykket arrangement er i havn, kan du glede deg over rosen
– og at du valgte en dyktig samarbeidspartner!
Selvsagt kan du også fikse alt på egen hånd – det er helt opp til deg. La oss si at du får ansvaret
for gjennomføringen av sommerfesten kundekvelden, julebordet eller et lignende arrangement. Du
har da egentlig to muligheter. Enten opptrer du som den store fikseren på egen hånd – ved å ringe
rundt til alle med lokaler, mat, underholdning og alt det andre. Du søker på Internett – og du leser
gule og rosa sider til øynene blir røde... Eller du tar én telefon – for å gi jobben videre til en dyktig
arrangør. Og det beste av alt: Dette andre alternativet koster ikke mer enn det første!
Arrangørservice legger frem flere forslag
– du tar avgjørelsen.
Vi undersøker terrenget for deg. Vi vurderer forskjellige alternativ når det gjelder innhold og
opplevelser på ditt arrangement. Du kan dermed i ro og mak vurdere de forskjellige forslagene – og
velge det opplegget du liker best. Og prisene blir de samme gjennom oss, som du ville fått på egen
hånd! Arrangørservice er distriktets ledende bedrift innen planlegging av arrangementer. Siden
oppstart i 1993 har vi vært involvert i over 500 arrangementer. Lang fartstid og bred erfaring har
gitt oss solid kompetanse innen vårt fag.
Arrangørservice as
 Hotell • Restaurant • Catering
 Selskapslokaler og andre utleielokaler
 Dekor og kostymer • Blomsterdekor
 Busser • Båter • Tog
 Utleie av selskapsklær
 Utleie av telt, stoler, bord, tepper m.m.
 Utendørsopplevelser som klatring, rapelering
 Innendørsopplevelser som go-cart, bowling m.m.
 Villmarksprodukter • Gårdsprodukter
 Institusjonelle kulturprodukter
 Fotografer • Toastmaster og konferansier
 Revygrupper og ”stand-up” komikere
 DJ – også med gammelpop
 Enmannsorkester, duo, trio, større band
 Klassiske artister og klassiske orkester med solister
 Barneunderholdning • Utleie av lyd og lys
 Produksjon av invitasjoner, bordkort, sanger og
taler
TRYGVE LARSEN begynte som frilans arrangørkoordinator i Kongeparken i 1987. Deretter fungerte han som frilans koordinator for mange bedrifter i regionen – til
han i juni 1993 startet Polyvision Productions AS (med hovedkontor i Oslo) sammen med Jo Vestly. Høsten 1994 overtok Larsen selskapet – som skiftet navn til Event
Partner AS – og flyttet hele virksomheten til Stavanger. Siden den gang har selskapet bygget seg opp en solid kompetanse og er i dag en ledende aktør på sitt felt.
Arrangørservice Postboks 3226, Krossen | Telefon 915 21 777 | E-post: [email protected]
22
Fjogstad-Hus satser på lærlinger:
Fra tømrerlærling
til prosjektleder
Christian tok fagbrev som tømrer i 2008. Store
deler av læretiden jobbet han med rehab,
som han synes trigger mer enn nybygg:
- Det gir hele tiden utfordringer å jobbe med
eksisterende bygg. Vi vet aldri helt hva som
møter oss når vi starter å rive, og det er mer
krevende faglig å gjøre en rehabjobb, sier han.
Fjogstad-Hus har lange tradisjoner for å ta
inn lærlinger. Mange som i dag jobber fast
i firmaet, startet med lærlingekontrakt.
Christian Jensen er en av disse. Han har
gått en spennende vei fra han startet som
lærling til han i dag er prosjektleder.
sidene av faget, og har sterke meninger om
å være aktive i forhold til å ta inn lærlinger:
- Det gir oss som firma en unik mulighet til
å velge de beste og lære dem opp selv. Da får
vi de dyktigste tømrerne og de som passer
best hos oss. Samtidig gjør vi vårt for å sikre
vi bransjen for framtiden.
I år har han tatt skrittet fra tømrerjobb til
prosjektleder. Mer ansvar, større utfordringer
og en veldig spennende hverdag:
- Jeg er heldig som havnet hos Fjogstad-Hus.
Det har vært en flott reise, fra jeg startet som
lærling til i dag. Fjogstad-Hus har et veldig
godt miljø. Både faglig og sosialt. De er heldige
som får læreplass her, sier Christian.
Daglig leder i Fjogstad-Hus Sandnes, Erling
Hellestø, startet også som tømrerlærling. Han
har gått gradene med økende ansvar og tatt
nødvendig videreutdannelse. Han kjenner alle
Daglig leder Erling Hellestø sammen med årets lærlinger.
NYTT FRÅ RYFYLKE:
Kombinerer byggfag og
internatliv
Elevar som går byggfag ved
Sauda vgs, avd Sand, kan frå
hausten av bu på internatet
Rygjatun, som ligg vegg-ivegg med skulen.
Internatet har dei seinare åra
vore eit tilbod til elevar på Topp
Volley Norge, men ønskjer frå i
år av dei første byggfag-elevane velkomne.
– Forholda ligg svært godt til
rette for elevane, seier rektor
Nils P Sand. - Internatet ligg
vegg-i-vegg med skulen, i eit
godt utbygd idrettsområde, og
berre 1 km frå Sand sentrum.
Skulen har i dag tilbod om VG1
Bygg- og anleggsteknikk og
VG2 Byggteknikk. – Vi har utvikla eit godt samarbeid med
det lokale næringslivet, og
jobbar målretta med å tilby
elevane god og relevant utdanning, der dei får prøva seg med
realistiske byggeprosjekt.
FAKTA:
Rygjatun driv internat for
elevar ved Topp Volley
Norge og elevar som går
byggfag på Sauda vgs.
Internatet ligg sentralt på
Sand i Suldal, ca 1 km frå
Sand sentrum.
Internatet ligg i nær
tilknyting til mellom anna
friidrettsbane, symjehall,
idrettshall og innandørs
sandvolleyballanlegg.
Det er 80 rom på Rygjatun,
og elevane er delte på 4
internatbygg.
Elevane får kost og losji,
sosialt fellesskap og tilsyn
av vaksne.
Du kan kombinere Topp
Volley med utdanning innan byggfag.
Elevtalet er stigande,
både på Topp Volley og på
byggfag-linja.
Kulturhuset i Suldal
inneheld mellom anna
bowling, kinosal, bibliotek
og kafe.
Det går hurtigbåt frå
Stavanger til Sand.
KJEKT PÅ INTERNAT : Elevane som bur på internatet blir tatt
godt vare på. Det er ikkje det samme som å flytte på hybel. Her
får elevane mat og sosialt felleskap, under oppsyn av vaksne
ressurspersonar som jobbar på Rygjatun.
23
Vi kan forskale de fleste plasser
UR
ESTER
MURHUS
Vi utfører alt i mur, puss og flisearbeid
Sørhaugveien 29, 4085 Hundvåg - Telefon: 51 54 97 85 - Telefaks: 51 54 97 89
Tlf: 51 49 50 73 - www.espelandas.no
-­‐ den foretrukne samarbeidspartneren ORAS er Norges ledende VVS Entreprenør Vi bygger www.seabrokers.no
Norge! Vil du være med? -­‐ den foretrukne samarbeidspartneren ORAS er Norges ledende -­‐ den foretrukne samarbeidspartneren VVS Entreprenør HAR DU LYST PÅ EN SPENNENDE JOBB??
Oras Rogaland satser på VVS lærlinger !  Du som lærling og arbeidstaker skal ha høye forventninger - VI HAR MULIGHETENE! Vi bygger Norge! 8l din arbeidsgiver! ORAS er Nmorges Vil du være ed? ledende !  Vi som arbeidsgiver har høye forventninger 8l deg som lærling og arbeidstaker! POLYGON
STAVANGER
ENERGIBORING - FUNDAMENTERING
VVS Entreprenør Prisliste for energiboringboring og kollektorTelefon
for varmepumper
til Rørleggere
51 63
55 00
KRAN - TRANSPORT
Gå inn på ORAS.NO og finn ut mer Telefon 51 80 00 00 - [email protected]
www.polygongroup.com
Vi bygger Norge! Dybde
90m
Oras Rogaland satser på VVS lærlinger !  Du som lærling og arbeidstaker skal ha høye forventninger 8l din arbeidsgiver! !  Vi som arbeidsgiver har høye forventninger 8l deg som lærling og arbeidstaker! 100m
110m
120m
130m
140m
Pris
25.835,27.935,- 30.035,- 32.135,- 34.235,- 36.235, Gå inn på ORAS.NO og finn ut mer Seabrokersgruppen ble startet i 1982. Vi jobber aktivt innenfor områdene
skipsmegling,
utvikling og drift av eiendom,
radarbasert havovervåking, utvikling av fjernstyrt løfteutstyr og entreprenørvirksomhet. Gruppens hovedkontor er plassert
i Stavanger, men vi har også kontorer i Bergen, Aberdeen, Rio de Janeiro og Singapore.
Vi får jobben gjort -­‐ Garantert Se www.seabrokers.no for mer informasjon.
150m
160m
170m
180m
190m
200m
38.435,-
40.535,-
42.635,-
44.735,-
46.835,-
48.935,-
Vil du være med? Vi får jobben gjort -­‐ Garantert STAVANGER - BERGEN - ABERDEEN - RIO DE JANEIRO - SINGAPORE
Oras Rogaland satser på VVS lærlinger !  Du som lærling og arbeidstaker skal ha høye forventninger 8l din arbeidsgiver! !  Vi som arbeidsgiver har høye forventninger 8- den
l deg som samarbeidspartneren
foretrukne
lærling og arbeidstaker! ORAS er Norges ledende
VVS Entreprenør
Gå inn på ORAS.NO og finn ut mer Vi bygger Norge!
Vil du være med?
Vi får jobben gjort -­‐ Garantert Oras Rogaland satser på VVS lærlinger
9 Du som lærling og arbeidstaker skal ha høye forventninger
til din arbeidsgiver!
9 Vi som arbeidsgiver har høye forventninger til deg som
lærling og arbeidstaker!
[email protected] - Opstadvegen 643 - Boks 60 - 4368 Varhaug
Tlf. 51 79 86 80 - Fax 51 79 86 81 - www jermester.no
www.cei.no
Gå inn på ORAS.NO og finn ut mer
Vi får jobben gjort - Garantert
Etiketter
24
Dette er Seabrokers
markedsavdelingen reklamebyrå
TRYGG FRAMTID OG FAGLIG UTVIKLING
JOBB I EN AV LANDETS STØRSTE
HÅNDVERKSBEDRIFTER
EN UTDANNELSE SOM RØRLEGGER GIR DEG MULIGHETER LANGT INN I FRAMTIDEN!
Rørleggerfaget har hatt en betydelig vekst, og har
fått økt betydning! På byggeplasser, i industri-‐ og
kontorbygg og i boligene våre lages noen av de
råeste og mest moderne løsningene av oss.
Sig. H-‐skolen gjennomfører en rekke interne kurs.
De som ønsker andre fagområder å jobbe på eller
andre utfordringer, kan etter bestått fagbrev og
noen års praksis videreutdanne seg.
Økt fokus på alternative energi-‐ og miljøløsninger
betyr også økt fokus på det vi jobber med.
Kompetanse er et nøkkelord i vår bedrift.
Velkommen til vår stand på Bygg-‐Camp og få mer
informasjon om en framtid hos Sig. Halvorsen!
Hos Sig. Halvorsen ønsker vi å gi alle medarbeidere
som vil noe, muligheten til å videreutvikle seg.
www.sig-‐halvorsen.no
25
Salg & Utleie
Stillas
Forskaling
Containere
Presenning
Byggegjerde
Radonsystem
Mannskapsvogner
Stillasnett/presenning
Sandviksveien 30, pb. 3064 Hillevåg, 4095 Stavanger
Telefon 51 82 77 91
TAKTEKKINGSARBEID UTFØRES AV
Villavent® boligventilasjon
Icopal Tak AS Gamleveien 87 4315 Sandnes
www.icopal.no
Velkommen til miljøbedriften
Ragnar Svendsen AS
HÅ ELEMENT A/S
Postboks 71, 4368 Varhaug, tlf. 51798690
Betongelementer til alle typer bygg: Til driftsbygninger,
redskapshus, grunnmurer, yrkesbygg, m. m.
[email protected] - Opstadvegen 643 - Boks 60 - 4368 Varhaug
Tlf. 51 79 86 80 - Fax 51 79 86 81 - www jermester.no
26
Foto: Anne Lise Norheim
engasjert?
kompetent?
handlekraftig?
www.hellvikhus.no
LYST PÅ EN SPENNENDE JOBB
INNEN KRAN OG TRANSPORT?
Kran & Transport AS
- VI HAR MULIGHETENE!
MOBILKRANER - BELTEKRANER - KRANBILER - SEMITRAILERE
Seabrokers Kran & Transport
er et selskap i Seabrokers
Group som med høyt fokus
på sikkerhet leverer de beste
løsninger innen heising og
transport. Vi har en bred og
variert maskinpark som gjør at
vi kan levere konkurransedyktige priser og effektive
løsninger for våre kunder
Sjekk ut www.seabrokers.no eller ring 51 80 00 00
På Forus, blant skifer, fliser og mur har vi tatt
oss en prat med markedsansvarlig skifer/
naturstein & varme Harald Gilje.
Modena Mur & Bygg har butikker i Stavanger, Forus, Sandnes,
Håland(Bryne), Egersund. Hovedkontoret er på Forus. Modena Mur & Bygg
ønsker å fremstå som en faghandler
med en god andel av norske produkter.
«I de fleste butikker har vi ansatte
som betjener privatkunder og ansatte
som betjener proffkunder. Kundene
bruker som regel en kombinasjon av
Modenas nettsider og butikker i sitt
valg av produkter. Her kan de bestille
konsulent for å så å komme inn i en
av butikkene for gjennomgang av for
eksempel tegninger». sier en godt
fornøyd Gilje.
«Prosjektkontorene våre retter seg
mot utbygger og arkitekter. I tillegg
driver vi egenpleie mot utøvende
håndtverkere og murmestere».
«Vi opplever en stor økning av kompetansen hos våre privatkunder.
27
De er godt opplest i forkant på våre
nettsider www.modena.no. Kommer
oftere godt forberedt på dagtid og
stiller mange gode faglige spørsmål.
Mange av våre butikkansatte krysser
linjen frem og tilbake melllom privat
og proff mange ganger i løpet av en
dag. Dette gjør at de er godt skodd til å
kunne svare på faglige spørsmål som
våre private kunder stiller».
«Modena er opptatt av rekruttering til
faget. Vi har egen Modenaskole. Unge
talenter kan gå inn på en spesialprogram som er ledes av av topplederne
i konsernet. Samtidig som vi alle i
hele konsernet stadig blir skolert og
oppdatert på nye produkter og systemer».
AD. MOMENT
N LY
R
A OF
E
L T
FÅ EN FLYING START PÅ ARBEIDSLIVET!
ELCOR søker lærlinger innen tavlemontørfaget.
Vi er blant landets fremste lærebedrifter innen elektro – per i dag utgjør læringer hele 10 % av vår unge stab. Nå vil vi ha flere!
Nye lærlinger vil følge et velprøvd opplegg og få tett oppfølging under hele læretiden. De aller fleste får tilbud om fast jobb etter
endt utdanning. Vi har dessuten et inkluderende arbeidsmiljø, og lærlinger deltar selvsagt på våre mange sosiale arrangementer.
Vi gleder oss til å høre fra deg. www.elcor.no
Elcor er resultatet av sammenslåingen mellom Forus Elektro Automatikk, Elektromarine & Elmoko. Vi er nå en av Skandinavias ledende leverandører av elektropaneler
og komplette tavlesystemer. Elcor-navnet er sammensatt av ordene ”Electro” og ”Core”, og passer veldig godt for vår virksomhet. Det understreker at vi leverer kjernen
i større elektrosystemer, altså selve hjertet i offshore- og maritime installasjoner, skip samt landbaserte bygg og anlegg.
NORGE: STAVANGER ARENDAL MJØNDALEN KONGSVINGER DANMARK: SKAGEN www.elcor.no
28
MASIV BYGG OPPFØRER
HAVNESPEILET,
SANDNES SPAREBANKS
NYE BYGG
Brannsikkerhet
PÅLITELIGHET OG HANDLEKRAFT!
AD. MOMENT
Som distriktets største lokalt eide totalentreprenør er vi stolte
av våre bidrag i utviklingen av Sandnes. Et av våre kommende
prosjekter er Havnespeilet, som blant annet blir det nye
tilholdsstedet for tradisjonsrike Sandnes Sparebank. Vi gleder oss!
Akustisk komfort
Holdbarhet
Bæredyktighet
masiv.no
Rockwool og Rockfon
Våre produkter kommer fra en utømmelig kilde av stein, som gir en enestående kombinasjon av bærekraft, brannmotstand, overlegen akustikk
og uovertruffen isoleringsevne og holdbarhet. Disse egenskapene gjør
både Rockwool isolasjon og Rockfon akustiske himlinger til markedets
mest anerkjente. Se mer informasjon på rockwool.no eller rockfon.no
-de unike egenskapene byr
på mange muligheter
GAMES
OF JADAR
CREATE AND PROTECT
VI BEMANNER BYGGEBRANSJEN
Er du en racer i kjelkehockey? Smasher som en gud?
Liker du bowls? Stødig i curling?
REALISER DRØMMER
Hvert år arrangerer vi Jadargames. Flinke folk blir enda
bedre når de har det kjekt på jobben.
Norges største leverandør av bygge199
systemer basert på betongelementer
Marazzi, veggflis
Mercury 25x33cm
Fra kr
pr. m2
Marazzi, gulvflis
Scriptorium
159
33x33 cm
pr. m2
1. september 2014 overtok Spenncon AS Betong.
Vi kan nå samlet i Rogalandsregionen tilby enMODENA
endaMUR&BYGG
bedre totalløsninger for bygg
med eksklusive fasader i bl.a. slipt betong.
FORUS
STAVANGER
EGERSUND
SANDNES
BRYNE
FARSUND
T: 51 44 31 66
Åpent: 9-19 (9-14)
I Rogaland har nå Spenncon:
- ca. 220 ansatte
- produksjon av ca 160.000 tonn
- omsetning på ca. 390 mill.
T: 51 68 15 50
Åpent: 9-19 (9-14)
T: 51 88 08 90
Åpent: 7-17 (9-14) Tors: 7-19
T:51 48 96 60
Åpent: 7-16 (9-14)
Tirs-tors: 7-18
T: 51 49 55 60
Åpent: 7-17 (9-14) Tors: 7-19
T: 90 95 20 54
Åpent: 9-16 (9-14)
Tors: 9-18
FLISER – SKIFER – NATURSTEIN – OVNER – BELEGNINGSSTEIN – MUR OG BETONGPRODUKTER – BADEROMSMØBLER
Spenncon er godkjent lærlingebedrift og har
mer enn 40 års erfaring innen flere fag, f.eks.
teknisk tegning, produksjon og montasje.
Møt oss for en prat på Byggcamp 2014
Jåttå VG skole - 25. september.
Foto: Jiri Havran
Spenncon AS inngår i det internasjonale industrikonsernet Consolis SAS, som er en ledende europeisk produsent
av prefabrikkerte betongelementer med 130 fabrikker. Konsernet har en omsetning på NOK 10 mrd. og har over
12 000 ansatte i virksomheter i mer enn 25 land.
Spenncon AS er Norges største og ledende leverandør av byggestystemer basert på prefabrikkerte betongelementer.
Selskapet har 7 fabrikker, ca. 750 ansatte og en omsetning på ca. NOK 1 mrd.
Leveransene omfatter prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjektering, produksjon og montasje.
www.spenncon.no
29
Vil du bli en av oss?
Har du ambisjoner og arbeidsglede?
Har du lyst til å jobbe med spennede oppgaver?
I en stor bedrift som Norgeshus er vi alltid på utkikk
etter dyktige medarbeidere - både lærlinger,
nyutdannede og mer erfarne
medarbeidere.
I Norgeshus har du mange goder:
Spennede prosjekter - Gode utviklingsmuligheter
Stort nettverk - Deltakelse på Norgeshuskongress
Norgeshusskolen - Private innkjøpsavtaler
Norgeshus Tveit og Hafnor AS
Vi er et byggefirma som etablerte
oss i 1980. I alle år har vi drevet vår
virksomhet med mål om å gi kunden
kvalitet og service til riktig pris. Boliger
planlagt med tanke på design, kvalitet
og økonomi. Tveit & Hafnor utfører
bygg av alle typer; boligprosjekter, industribygg, garasjer og restaurering.
30
Norgeshus Tveit og Hafnor AS
4315 Sandnes - Tlf: 51 63 74 80
[email protected]
HUS - HYTTE - REHAB
AMBISJONER?
Ser du for deg en
framtid i byggebransjen?
POLYGON STAVANGER
Telefon 51 63 55 00
www.polygongroup.com
Bravida søker elektroinstallatør
Kontakt: Ronny Øvrevik 41440661 // [email protected]
Skikkelig håndverk!
Positiv innstilling – Jobbe trygt – Stolthet - Kvalitet
Hovedkontor: Pedergaten 110, 4014 Stavanger, tlf 51 85 82 00
www.solland.no
Ønsker du en fargerik og utfordrende hverdag?
OVERFLATETEKNIKK
MALERFAGET
Fargerikt og utfordrende.
Med utdanning innen overflateteknikk har du mange muligheter til et fargerikt og spennende yrke.
En jobb der du får bruke kroppen, hendene og hodet hver dag! I maleryrket holder du deg i form,
samtidig som du utfører faglig utfordrende håndverk avbeste kvalitet. Du får også en frihet kontorlivet ikke kan gi deg. Etter endt arbeidsdag vil du alltid se konkrete resultater.
BESØK OSS PÅ STAND UNDER BYGGCAMP.
Godkjente opplæringsbedrifter i malerfaget Rogaland
Se www.byggopp.rogaland.no
www.malermesterlauget-rogaland.no
Malermesterbedriftens Interesseorganisasjon
MALORAMAKONSERNET
31
MESTERBREV
ISA
I det «øppna» landskapet ikke langt fra Nærbø sentrum i Hå kommune ligger hovedkontoret til Risa AS som er en totalentreprenør
innen vei og anlegg . Her møter vi Synnøve Arvesen som har ansvar
for lærlinger og Torill Sigurdsen som er personalsjef.
Risa AS er en del av Risa-konsernet som har
totalt 530 ansatte og en omsetning på 1,3 milliarder. Konsernet består av Risa AS, Jærbetong
AS og Bjørns hage og anlegg AS
Risa AS er et av Norges største privateide entreprenørselskaper og har 430 ansatte. Selskapet ble etablert på Jæren i 1948 og holder til i
konsernet sine topp moderne lokaler. Selskapet
har også avdeling på Sørlandet og Haugalandet. Oppdragene er hovedsakelig i Sør-Norge og
varierer fra store samferdselprosjekt til infrastruktur for boligfelt samt drift og vedlikehold
av veg fordelt på 5 kontrakter.
I hovedinngangen står det sentralt plassert en
banner der hovedfokuset til Risa AS står tydelig
beskrevet. Øverst på denne står det HMS. «HMS
står sentral hos oss» sier Sigurdsen og forsetter «HMS er og skal alltid være i ryggmargen til
alle som jobber her»
PRIORITERER
LÆRLINGER
Lærling Kristian Sollenes (18) fra Varhaug
har gått to år på anleggsteknikk og har nå ett
år igjen av læretiden før han kan ta fagbrevet i
vei- og anleggsfaget. Han har valgt et yrke som
er variert, utfordrende og svært etterspurt i
bransjen. Risa har lang erfaring med å ta seg av
og gi lærlinger den kunnskapen de trenger for å
bestå fagbrevet og ikke minst - å bli godt rustet
til fremtidige jobber.
Kristian er blant med å legge rør, kjøre gravemaskin og setter ut kummer der det trengs.
Han sier at det er viktig å være nøyaktig og ha
stå-på-vilje hvis man vil utmerke seg. Vi bruker
mye GPS og andre styringssystem i vårt arbeidet både i maskin og ute på anleggene
Han anbefaler alle til å ta læretiden i Risa.
Ikke bare er det et utmerket lærested, men Risa
byr også på hyggelig kollegaer og har et kjempe godt arbeidsmiljø. Man får god oppfølging
som lærling og de sørger for at man kommer
seg gjennom hele læreplanen slik at man blir
best mulig forberedt til arbeidslivet og fagbrevet. Han husker veldig godt sitt første møte med
Risa. De tok veldig godt i mot meg og gjorde alt
for at jeg skulle få en god læretid. Man lærer
noe nytt hele tiden her, så jeg er kjempefornøyd
at jeg søkte læreplass her.
«Rekruttering av lærlinger er kjempe viktig
for oss» sier lærlingeansvarlig Arvesen og forsetter. «Vi har i dag 32 lærlinger innen fagene
anleggsmaskinfører, vei- og anlegg, fjell- og
bergverk. I tillegg har vi lærlinger i fagene anleggsmaskinmekaniker, yrkessjåfør og anleggsgartner. Vi er aktivt ute på skoler, messer og får
årlig besøk av ca 300 elever fra ulike ungdomskoler og videregående skoler. Elevene får da en
Både personalsjefen og lærlingeansvarlig er
– Man får god
som lærling
og de sørger for at man
rling Kristian
Sollesnes
fra Varhaug
innføring
i hva(18)
vi driver
på med har
og muligheten
til oppfølging
helt tydelige
i oppfordringen
til alle mødre og
kommer
seg
igjennom
hele
læreplanen
slik
at
man
blir
best
å
prøve
seg
i
å
operere
en
anleggsmaskin
gjenfedre
om
å
komme
til
ByggCamp.
«Her kan de
gt et yrke som er svært etterspurt i en bransje
mulig forberedt tilsnakke
arbeidslivet
ogoss
fagbrevet.
Jeg kunne ikke i en fremtidsnom
vår
gravemaskinsimulator».
med
om
mulighetene
ed langsiktige utviklingsmuligheter. Entreprenør- tenkt meg å tatt læreplassen i en annen bedrift, forteller han.
rettet bransje» sier Arvesen ivrig. Sigurdsen
skapet Risa har lang erfaring med å ta seg av
legger til «En bransje som ekspanderer - og vi
gi lærlinger den kunnskapen de trenger for GOD OPPFØLGING
trenger nye medarbeidere».
bestå fagbrevet og ikke minst – å bli godt
stet til fremtidige jobber.
stian har gått to år på anleggsteknikk og har nå ett år
n av læretiden før han blir håndmann. Han husker veldig
dt sitt første møte med Risa.
Prosjektleder Krister Tofteberg (33) tok seg av Kristian
det første året. Selv har 33-åringen jobbet seg oppover
fra håndmann og bas til leder for utleieavdelingen og fra
2012 prosjektleder i Risa.
e tok veldig godt i mot meg, og gjorde alt for at jeg
lle få en god læretid. Man lærer noe nytt hele tiden
, så jeg er kjempefornøyd at jeg søkte om læreplass
. Jeg har fått ett enormt utbytte av å bli fulgt opp av
lærlingsansvarlig.
– Jeg sørget for at Kristian fulgte læreplanen og fikk den
oppfølgingen han trengte. De lærlingene vi har hatt har
vært veldig gode, og de gjør en viktig og god jobb. Det
er absolutt mulig å få seg jobb i Risa etter endt læretid,
spesielt hvis man er på hugget, viser interesse og er villig
til å lære. Risa er flinke til å gi deg sjansen, forteller Krister
som har jobbet fire år i bedriften.
stian er blant annet med på å legger rør, kjører graveskin og setter ut kummer der det trengs. Han påpeker at
er viktig å være nøyaktig og ha stå-på-vilje hvis man vil
merke seg. Han anbefaler alle til å ta læretiden i Risa. Ikke
e er det en utmerket lærested, men Risa byr også på hyg-
UTFORDRENDE I ET GODT MILJØ
33-åringen startet i Rısa med skrekkblandet fryd. Som
en tidlig selger var han vant med en hverdag i dress,
til å bli introdusert til skitt under neglene. Men han
32
gled fort inn i miljøet i Risa og fant sin plass.
Kristian anbefaler andre til å bli lærling i Risa.
Velkommen til oss!
Man lærer alltid noe nytt. På den måten er det alltid
utfordrende, og det liker jeg, forteller Krister.
Hvis man gjør en god jobb er det en stor sjanse for
videre jobb i Risa. Og det er nettopp det Varhauggutten vil etter læretiden.
– Jeg har lyst til å bli her i mange år til. Her er det kjekt
å gå på jobb, avslutter 18-åringen.
”
Man får god oppfølging som lærling og de sørger
for at man kommer seg igjennom hele læreplanen
slik at man blir best mulig forberedt til arbeidslivet
og fagbrevet. Jeg kunne ikke tenkt meg å tatt læreplassen i en annen bedrift.
9 Vi flytter innjanuar
i helt2014
nye topp moderne
9 Vimed
flytter
inn i helt nye topp moderne
skolelokaler
verksteder
skolelokaler med verksteder
9 Meget flott maskinpark/utstyr
Øksnevad9 Meget flott maskinpark/utstyr
Vi er landslinje
for anleggsteknikk og
Vi er landslinje for anleggsteknikk og
9anleggsmaskinmekanikker
Anleggsfaga
anleggsmaskinmekanikker
Vi flytter fra Time vgs til Øksnevad vgs 15
2014
3januar
Vg2 klasser
anleggsteknikk
3 -Vg2
klasser - anleggsteknikk
Øksnevad
1
Vg3
klasse
anleggsmaskinmekanikker
- anleggsmaskinmekanikker
9 Vi flytter inn1i Vg3
heltklasse
nye topp
moderne
klasser
- arbeidsmaskin
(landbruksmekanikker)
2skolelokaler
Vg2 klasser2med
- Vg2
arbeidsmaskin
(landbruksmekanikker)
verksteder
9 Meget flott maskinpark/utstyr
Elevene
kommer
fra og
hele
fylketelever
og noen
elever kommer
fra fylker
andre fylker
Elevene
kommer
fra hele
fylket
noen
kommer
også fraogså
andre
9 Anleggsfaga
Anleggsfag
Klassene våre er ute på bedriftsbesøk og byggeplassbesøk
Klassene
våre er
ute
på bedriftsbesøk
og
flytter
fra
Time
vgs til Øksnevad
vgs 15
Vi
erVi
landslinje
for
anleggsteknikk
og byggeplassbesøk
Elevene våre er utplassert i bedrifter flere perioder i løpet av skoleåret
januar
• anleggsmaskinmekanikker
Vi flytter
Timei bedrifter
vgs tilflere
Øksnevad
vgs
januar
Elevene
våre2014
erfra
utplassert
perioder i løpet
av 15.
skoleåret
9 Vi flytter inn
inn i ihelt
nyenye
topptopp
moderne
• 3Vi
helt
moderne skolelokaler
Vg2flytter
klasser - anleggsteknikk
med verksteder
1 Vg3skolelokaler
klasse - anleggsmaskinmekanikker
verksteder
2med
Vg2 klasser
- arbeidsmaskin (landbruksmekanikker)
9 Meget flott maskinpark/utstyr
•
Fin
maskinpark/utstyr
Opplæringskontoret
for Transportfag tilbyr:
Siv Madsen
Opplæringskontoret for
Gratis
medlemskap
i
vårt
kontor
transportoglogistikk.no.
Klassene
våre
er
ute
på
bedriftsbesøk
og
byggeplassbesøk
Transportfagene i Vest
Vi erVilandslinje
forfor
anleggsteknikk
er landslinje
anleggsteknikkog
oganleggsmaskinmekaniker.
Vi er bindeleddet mellom bedrifter, lærlinger/lærekandiMob: 90996635
Elevene
våre er utplassert i bedrifter flere perioder i løpet av skoleåret
anleggsmaskinmekanikker
dater og skolen.
www.transportoglogistikk.no
3 Vg2 klasser - anleggsteknikk
Besøksadresse: Bjødnabeen 10,
Vi tilbyr 3lærlinger/lærekandidater
til bedrifter i yrkesVg2 klasser - anleggsteknikk
1
Vg3
klasse
anleggsmaskinmekaniker
4031 FORUS
sjåførfaget
og logi-stikkfaget
Alt administrativt arbeid med
1 Vg3
klasse - anleggsmaskinmekanikker
Elevene kommer fra hele fylket og noen elever kommer også fra andre fylker
2 Vg2
klasser
arbeidsmaskin
(landbruksmekaniker)
lærlinger,
og-- vurdering.
2 oppfølging
Vg2
klasser
arbeidsmaskin
(landbruksmekanikker)
Obligatoriske og relevante kurs i våre fag Rådgiving og
Elevene
frabedrifter
hele fylket
og
elever
også fra
andre
Elevene
kommer
hele
fylket
ognoen
noen
kommer
også
frafylker
andre
yrkesrådgiving
påkommer
skoler fra
og
Oppmelding
til elever
fag-kommer
prøver/kompetanseprøver
Klassene
vårevåre
er er
ute
byggeplassbesøk.
Klassene
utepå
påbedriftsbesøk
bedriftsbesøk ogog
byggeplassbesøk
fylker.
Elevene
vårevåre
er er
utplassert
flereperioder
perioder
i løpet
av skoleåret.
Elevene
utplasserti ibedrifter
bedrifter flere
i løpet
av skoleåret
Nok en bil klar
for levering hos
Norsk Scania AS
avd Stavanger
Telefon: 51 81 16 50
Besøksadresse:
Forusbeen 17,
4031 Stavanger
Postadresse:
Postboks 175 Forus,
4065 Stavanger
33
Vi står ved et boligprosjekt i
Stavanger, Øvre Tastarustå.
Her ruver et stort og flott stillas. Vi står sammen med Åge
Olsen og Truls Nyhammer,
henholdsvis leder og koordinator for opplæring og rekruttering.
Norisol har vært stillasentreprenør for mange prosjekter
på land og til havs.
Norisol er et danskeid selskap.
Hovedkontoret til Norisol Norge AS er lokalisert på Sola og i
Porsgrunn.
Norisol prioriterer kompetanse
De menneskelige ressursene
er uten tvil det mest verdifulle
Norisol har. Å ha kompetente
og motiverte medarbeidere
og ledere er selve grunnlaget for å oppnå mål og skape
gode resultater, og ikke minst
oppfylle kundes krav til arbeidsinnsats og sikkerhet.
Kompetanseutvikling i Norisol
har høy prioritet og er med på
å videreutvikle selskapet. Vi
jobber derfor med å for å sikre at våre ansatte til enhver tid
har den kompetanse som er
nødvending for å kunne utføre
sin jobb på en trygg og effektiv
måte, og i henhold til kundens
forventninger.
Norisol satser på lærlinger
Norisol er en godkjent lærebedrift som satser på
lærlinger. Gjennom å ta imot
nye lærlinger ønsker Norisol å
være en vekstskaper på flere
måter:
• Vi sikrer rekruttering til egen
organisasjon.
• Vi viser at vi tar samfunnsansvar og bidrar til å utdanne
kvalifiserte fagarbeidere for
dagens og morgendagens
samfunn.
• Vi viser at vi tar bransjeansvar og bidrar til å sikre
tilstrekkelig antall faglærte i
forhold til bransjens behov.
• Vi får styrket egen bedrift
gjennom kontinuerlig lærling.
Våre fagledere har høy kompetanse og lang erfaring, noe
som sikrer deg som lærling
god opplæring og oppfølging
i læretiden, og gjør deg godt
forberedt til fagprøven. Vi
tar inn lærlinger hvert år, og
de fleste får tilbud om fast
ansettelse hos oss etter endt
læretid. Muligheten for videre
kompetanseutvikling i selskapet er gode.
Norisol rekrutterer lærlinger innen:
Stillasbyggerfaget
Her går du en 2+2 modell hvor du
først tar VG1 Bygg og anleggsteknikk
og VG2 Byggteknikk for så å gå 2 år
i lære i bedrift. Som lærling får du
du en betalt utdannelse og lønn i
læretiden.
Isolatørfaget, særløpsfag
Her går du en 1+3 modell hvor du
først tar VG1 Bygg og anleggsteknikk
for så gå 3 år i lære i bedrift.
Allmenne fag og yrkesteori innen
isolatørfaget tas i løpet av de 3 åren
du går som lærling i bedrift. Som
lærling får du du en betalt utdannelse og lønn i læretiden.
Industrimalerfaget
Her går kandidaten en 2+2 modell hvor du tar VG1 Bygg og anleggsteknikk og VG2 Overflateteknikk for så å gå 2 år i lære i
bedrift. Læretiden er variert hvor en
får jobbe både on- og offshore. Som
lærling får du du en betalt utdannelse og lønn i læretiden.
Vi trenger deg!
Norisol satser på lærlinger. Dersom
du ønsker en å vite mer om dine muligheter som lærling i Norisol, ring
oss på 51 71 62 00, eller besøk vår
hjemmeside www.norisol.no.
Eller besøk oss på ByggCamp. Vi snakkes!
34
Bygg-Service AS • Joavegen 48, 4050 Sola
51 64 45 50 • [email protected]
www.byggservice.as
www.jatak-jtt.no
Jæren Treteknikk as er lokalisert på Kverneland og har i tillegg ett salg- / ingeniørkontor i Haugesund. Kjernevirksomheten er produksjon av alle typer trekonstruksjoner samt ett
variert tilbud av tekniske tjenester innen byggfag.
Vi møter daglig leder Svein
Myklebust. Han startet bedriften sammen med broren for
11 år siden.
Bedriften har i dag 35 årsverk
og omsetter for ca.70 mill. «Vi
har hatt positive tall i bedriften hvert år siden starten»
sier Myklebust fornøyd.
Myklebust forsetter «Kundene våre representerer flere
bedrifter innen byggebransjen
i tillegg leverer vi prosjekt til
landbruk og entreprenører».
Spisskompetansen til våre
konstruktører ligger i kombinasjonen av teoretisk kunn-
35
skap og praktisk innsikt. Hos
oss står prosjektets mest rasjonelle løsning både innenfor kompleksitet og økonomi i
sterkt fokus.
I samarbeid med kunden blir
den optimale løsningen bestemt.
«Vi er med i en landsdekkende
kjede som heter Jatak. Dette
er et tett samarbeid mellom
selvstendige bedrifter rundt i
Norge».
Myklebust avslutter: «Bedriften ser positivt på fremtiden
og ser frem til å tilby sin kompetanse og sine tjenester til
våre kunder».
Caverion Norge AS
Avd. Stavanger
Tlf: 51 81 99 00
www.caverion.no
Elektro
Ventilasjon
Rør
Caverion er et europeisk selskap med ca. 18.000
ansatte i 13 land. I Norge er Caverion den største
totaltekniske leverandøren. Vi har ca. 3.400 medarbeidere med tverrfalig teknisk kompetanse innen
service og prosjekt. Som medarbeider i Caverion vil
du få en utviklingsplan som sikrer deg påfyll av kompetanse og utvikling gjennom Caverion Academy. Vi
er også organisert slik at de ulike fagene jobber tett
sammen. På den måten får våre medarbeidere en
unik kjennskap til hele prosessen og opplever tverrfaglighet i praksis. Vi designer, produserer, drifter og
vedlikeholder energieffektive tekniske løsninger for
alle typer bygg, industri og infrastruktur.
Rønning elektro as er en av distriktets største EL entreprenør og lærling bedri6 og har følgende fagområder: . El installasjon i næring og bolig . Telekommunikasjon: adgang, alarm, AV , brannalarm mm . Automasjon: SD anlegg, industriautomasjon . Energirådgiving Sjekk: ronning-­‐el.no eller våre face book sider “Keep on running” 36