Skrivekurs Hanne Ørstavik

Comments

Transcription

Skrivekurs Hanne Ørstavik
!
KROPP OG SPRÅK
Forfatteren Hanne Ørstavik og Villa SULT
arrangerer skrivekurs. Åpent for alle.
Bakgrunn
Hvordan kan jeg være i språket på en ny måte som er
min, og som er sann? Dette er ikke et kurs hvor du
lærer verktøy og teknikk, men et rom for å lytte sammen, og alene, til hva språket er og gjør. Tider
Det første skrivekurset gjennomføres i helgen 10.-11.
april 2015. I forkant av kurset skriver alle en tekst basert på en
gitt oppgave. Ved å nærlese den egne og de andres
tekster i fellesskap, nærmer vi oss spørsmålene om
hva som faktisk blir sagt, hvordan «min stemme» lyder, hva er mulig for meg å si, og hvordan. Hvilket
språk har du i deg allerede? Kurset ledes av forfatter
Hanne Ørstavik. Det er to selvstendige kurs, men det kan absolutt
være nyttig for deltakere å være med på begge.
!
!
!
!
!
!
!
!!
!!
!!
!
!
Hanne Ørstavik
Hun er en av våre mest profilerte forfattere, med høy
anerkjennelse, oversettelser til en rekke språk og
mottaker av mange priser, deriblant Gyldendals SULTprisen i 1999. Hennes eget forfatterskap berører også eksplisitt temaene, kropp, sinn og spiseforstyrrelser. Dette gjelder særlig romanen Hyenene
fra 2011. Hanne Ørstavik er også utdannet kroppsterapeut.
Det arrangeres et nytt kurs i helgen 12.-13. juni 2015.
Fredag klokken 18:00-22:00.
Lørdan klokken 10:00-14:00. Økonomi: Pris 1 900 kroner. Påmelding: Meld deg på via vår hjemmeside,
www.villasult.no. Kurset vil være annonsert på hjemmesidens forside. Deltakere
Inntil 15 personer.
Kruses gate 8!
0263 Oslo
[email protected]!
www.spiseforstyrrelser.no
Hanne Ørstavik
Organisasjonsnummer: 913 110 838!
Bankkonto: 9590.34.89287