Normal synsfunksjon HK Falkenberg

Transcription

Normal synsfunksjon HK Falkenberg
Helle K Falkenberg 2014
[email protected]
Syn –den viktigste sansen?
Øyet og
synsfunksjonen
• Synet gir informasjon om verdenen vi lever i
• Synspersepsjon gir mening til synsinntrykket
•
•
•
•
KROSS 2014
Helle K. Falkenberg
Optiker & førsteamanuensis
Institutt for optometri og synsvitenskap
[email protected]
•
Innhente informasjon
Unngå farer & hindringer
Bevegelse og sikker forflytning
Kommunikasjon
Store krav til synsfunksjonen
• Oppdage og identifisere
• Rask og presis
16.10.2014
HELLE K FALKENBER G, HØGSKO LEN I BUSKERUD OG VESTFOLD – PROFESJ O NSHØ GSKO LEN
2
Øyets anatomi
Synsbanen
Ekstraokulære muskler
• 6 ekstraokulære muskler
• Innervert av III, IV og VI hjernenerve
• Koordinere fiksering begge øynene
• Presist, raskt, utholdende
• Optisk nerve
•Chiasma
•Optisk Trakt
•LGB
•Synsstrålingen
•Visuell cortex
TLangaas IFOS
16.10.2014
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
1
Helle K Falkenberg 2014
[email protected]
Synsfunksjon
• Synsskarphet (Visus, oppløsningsevne)
• Kontrastsensitivitet
• Lys- og mørkeadaptasjon
• Fargesyn
• Synsfelt (perifert og sentralt)
• Persepsjon av bevegelse
• Øyemotorikk/ samsyn
• Endres gjennom livet
16.10.2014
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD – PROFESJ ONSHØ G SKOLEN
• Ikke en stabil funksjon – ”født med ski på beina”
• Utvikling og endring hele livet
SYN – Utvikling og Aldring
•
• Krever oppfølging
•
•
•
•
• Synshjelpemidler kan bedre synsfunksjon
• Omgivelser kan gi bedre synssituasjon
• Personer i nærmiljø kan gi råd ift synssituasjon
Hvordan vet vi at synet endrer seg
• Kontroll av synet
•
Skolestart (4 årskontroll)
Moped/bilkjøring
Yrkeskrav
70 år ifht fornying av sertifikat
Anatomiske endringer
• Mindre lysgjennomgang av hornhinne
og linse
• Endringer av netthinnen
(Spalton et al., 1984)
Synsskarphet (visus)
Synsskarphet
• WHO
• Beste korrigerte visus
(BCVA)
– Moderat synssvekkelse
0.05 ≤ BCVA < 0.33 Snellen
– Blindhet
BCVA < 0.05 Snellen
– Bilkjøring < 0.33 Snellen
http://precision-vision.com
16.10.2014
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
2
Helle K Falkenberg 2014
[email protected]
Synsskarphet
Akkomodasjon
For å kunne innstille
synet fra avstand til nær
må man kunne
akkomodere (endre
fokus)
Presis, utholdende,
samsyn
Reduseres raskt med
alder
Kontrastsensitivitet (KS)
•
Kontrastsensitivitet defineres som minste
forskjellen i kontrast man trenger for å oppløse
detaljer i et objekt
• Kontrast avhenger av størrelsen og belysning
• Ofte større betydning i forhold til daglige
aktiviteter (ADL) enn det redusert visus har
London underground
Fargesyn
Eikertun Sykehjem
Synsfelt
• Medfødt
• Rød-Grønn (8% menn, 0.5-1% kvinner)
• Blå-gul (1%?)
Perifer-synet er viktig i hverdagssituasjoner, for full
oppmerksomhet, orientering og mobilitet
Normal utstrekning (hodet og øynene er i ro)
Binokulært: 120-140º
Monokulært: 100º ut til siden
60º oppover, og nasalt
70º nedover
16.10.2014
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
3
Helle K Falkenberg 2014
[email protected]
Testing av synsfelt
•
Tap av synsfelt
Perifert
•
•
•
•
•
Donders, synsfelt yttergrenser
Goldmann (synsfelt yttergrenser)
Automatisk perimetri (30º)
Tangent screen (Bjerrum)
Sentralt
• Amsler(20º)
HELLE K FALKENBER G -HØGSKO LEN I BUSKERUD OG VESTFOLD – PROFESJ O NSHØ GSKO LEN
16.10.2014
Samsyn
Øyemotorikk
•
•
Bildene fra begge øynene oppfattes av hjernen
som ett
• Dybdesyn
• Estimering avstand (<6m)
• Øyemotorikk
• Lesing
• Fiksering
• Sakkader
Øyemotorikk
20
Samlebetegnelse for all øyemuskelaktivitet
Viktig for blant annet lesing, fiksering, skille små
detaljer, orientering i omgivelsene
• Finmotorisk
•
• Sakkader, mikrosakkader, fiksering, antisakkader
•
Grovmotorisk
• Akkomodasjon, konvergens, følgebevegelse, stereosyn
Vanlig aldersrelaterte øyesykdommer
• Aldersrelatert makula degenerasjon
• Glaukom (grønn stær)
• Diabetes
• Kataract (grå stær)
16.10.2014
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
4
Helle K Falkenberg 2014
[email protected]
Nasjonale retningslinjer for
Nasjonale
retningslinjer
behandling
og rehabilitering ved
hjerneslag - 2010
Problemer i hverdagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
«Alle slagpasienter bør få vurdert synsfunksjonen etter
hjerneslaget. Ved nyoppstått reduksjon i visus, dobbeltsyn
eller synsfeltsutfall bør henvisning til øyelege vurderes. Hvor
mange som også bør tilbys synstrening ved synspedagog er
usikkert»
«Det finnes ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne
anbefale gjenopptrening av synsfeltet ved spesielle
stimuleringstiltak. Kompensatorisk synstrening i form av
visuelle scanningteknikker kan være til nytte (nivå 3).
Synsproblemer kan også avhjelpes med forskjellige former
for hjelpemidler»
(5.3.4 s126 Nasjonale retningslinjer)
Lesing & TV titting, gjenkjenner ikke folk
Ukonsentrert, sliten
Redusert dybdesyn
Problemer med å gå/ orientering
Husarbeid, matlaging, påkledning & stell
Skjønner ikke selv hva problemet er
Kommunikasjon med andre
Bilkjøring –egne synskrav
Sosiale deltagelse og aktiviteter
Ensomhet
Rehabilitering
Takk for oppmerksomheten!
• Mestre hverdagen og daglige behov
• Utnytte muligheter og ressurser
Bare ta kontakt
[email protected]
• Mest mulig selvstendighet
• Synsråd
• Gi innsikt i eget synsproblem
• Motivere til opptrening av ferdigheter
• Lære kompenserende teknikker
• Lære bruk av hjelpemidler
• Krever tverrfaglig samhandling
16.10.2014
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD – PROFESJ ONSHØ G SKOLEN
28
Tverrfaglig master i synspedagogikk og synsrehabilitering
Deltid, søknadsfrist 1. november 2014.
http://www.hbv.no/mss
16.10.2014
16.10.2014
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD – PROFESJ ONSHØ G SKOLEN
29
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
5