Planteforedlingens fokus på hvetekvalitet til mat og fôr

Transcription

Planteforedlingens fokus på hvetekvalitet til mat og fôr
Planteforedlingens fokus på
hvetekvalitet til mat og fôr
Jon Arne Dieseth
Graminor AS
Graminor AS - 2002
www.graminor.no
Graminor AS er det eneste selskapet som arbeider med å skaffe fram nye
sorter for norsk landbruk. Vekstene det arbeides med er: engvekster, bygg,
havre, hveite, poteter, jordbær, bringebær, plommer epler og pærer.
Virksomheten er en kombinasjon av egen foredling og testing av materiale
fra utenlandske foredlere.
Foredlingsmål i hveite






Høg avling
Tidlighet
Sjukdomsresistens
Stråstyrke
Værresistens
Bakekvalitet
Nyere norsk hveitehistorie
Dagens norske forbrukerpreferanser for brød har sitt opphav fra
perioden da det meste av brødhveiten blei importert fra Nord Amerika
Kvalitetstester i norsk hveiteforedling

Hektolitervekt


Falltall


Stivelsens forklistringsevne
Protein%



Kornfylling => utmalingsgrad
Mere protein => mere gluten
Negativt korrelert til avling
SDS-sedimentasjonsvolum

Glutenkvalitet
Falltallsmåling



Grøtkoking under
kontrollerte betingelser
Aksgroing ødelegger
stivelsens struktur og
forklistringsevne
Spiretrege sorter mindre
utsatt for aksgroing


Store genetiske forskjeller
Bygges opp i rått og kjølig vær
Kvalitetstester i norsk hveiteforedling

Hektolitervekt


Falltall


Stivelsens forklistringsevne
Protein%



Kornfylling => utmalingsgrad
Mere protein => mere gluten
Negativt korrelert til avling
SDS-sedimentasjonsvolum

Glutenkvalitet
NIR/NIT teknologi
-“Non destructive”
-Proteininnhold
-Kalibrering for SDSsedimentasjonsvolum
og andre kvalitetsmål
har vist seg å være
vanskelig
-Lovende resultater
mhp. kalibrering for
fusariumangrep og
mycotoxiner
SDS sedimentasjonstest
Utnytter at de store, uløselige glutenproteinene sedimenterer
i en løsning av vann, melkesyre og kjemikaliet SDS.
- God sammenheng med brødvolum, gitt samme dyrkingsmiljø.
-
SDS-sed. volum i norsk og utenlandsk
foredlingsmateriale av vårhveite.
Foredlingslinjer
Gj.sn. SDS
Bedre enn
verdier for
Bjarne Zebra
År Opphav Antall Bjarne Zebra
%
%
Nor.
259
43
93
2012
78
65
Utl.
95
7
52
Nor.
142
12
89
2011
92
72
Utl.
38
0
45
Nor.
162
14
79
2010
88
72
Utl.
71
0
37
Nor.
259
31
88
2009
83
69
Utl.
65
3
38
Nor.
210
18
87
2008
86
64
Utl.
60
0
63
Nor.
147
29
78
2007
78
67
Utl.
64
2
23
Målestokksorter
Bjarne: Tidlig
Sterk gluten
Klasse 2.
Zebra: Sein
Sterk gluten
Klasse 3.
Variasjoner i det norske mathveitemarkedet
Utfordringer for norsk hveiteforedling
mhp. kvalitet av brødhveite


Forbedre glutenkvaliteten til norske
hveitesorter slik at en større andel norsk hveite
kan brukes i norske mjølblandinger
Gjøre norske hveitesorter mer kvalitetsstabile



Nye mekanismer for resistens mot aksgroing
Resistens mot nedbrytning/omstrukturering av
glutenproteinene
Andre kvalitetsmål må kanskje med i
kvalitetstester i foredling og prisgradering
Fôrhveite





Norsk hveiteforedling har fokusert på bakekvalitet
De fleste foredlingsmål felles
Noen kvalitetsmål er motstridende
 Stivelseskilde
 Glutenproteiner?
Egen foredling for fôrhveite
i Norge er ikke realistisk
Testing av utenlandske
fôrhveitesorter mulig
 Høsthveite
Sammendrag





Fokus på bakekvalitet har vært en forutsetning for
aksept av norskprodusert mathveite i markedet
Sterk glutenkvalitet og resistens mot aksgroing er
essensiell foredlingsmål i norsk hveiteforedling
I ”gode år” har norskprodusret hveite en kvalitet så god
at den greit kan dekke ¾ av forbruket av mathveite
Mer ustabilt vær under modning og innhøsting øker
behovet for sorter med større kvalitetsstabilitet
Fôrhveite har ikke vært prioritert i norsk
hveiteforedling, men fôrhveitesorter er tilgjengelige fra
utlandet
Takk for
oppmerksomheten !