Språklek för anslagstavlan

Transcription

Språklek för anslagstavlan
Språket
en viktig del av barns utveckling
SPRÅKLEK är en webbplats som vänder sig till föräldrar
och andra som intresserade av barns språkutveckling.
Webbplatsen togs fram eftersom många saknade ett forum
där man kan få fakta, tips och råd om barns språkutveckling
på ett enkelt sätt.
På Språklek hittar du
u information om barns språkutveckling
u goda råd om språkstimulans för både små och stora
u många tips hur man på olika sätt kan hjälpa barn med
språk- och talsvårigheter eller dyslexi
u förslag på böcker och spel
SPRÅKET är ett fantastiskt system för kommunikation
mellan oss människor och språkutvecklingen är en viktig
del av barns utveckling.
ORDEN vi lyssnar till består av ljud. Varje språk, dialekt
och individ har sitt sätt att forma orden. En del barn
”pratar rent” redan från början. Andra har svårigheter med
ljuden i orden ända upp i skolåldern. Ord kan böjas och
kombineras till olika långa, olika komplicerade meningar.
Orden som vi förstår och använder blir fler hela livet.
Astrid Frylmark, som är grundare till Språklek, är leg. logoped. Hon har under åren mött många familjer och vet därför
att behovet av fakta och goda råd är stort.
Det är svårt att tänka sig en värld utan språk.
www.spraklek.se
wwww.facebook.com/spraklek