Kirjuri-Digi

Comments

Transcription

Kirjuri-Digi
Kirjuri
Pori 21.1.2014
Veijo Koivula
22. tammikuuta 14
Kirjuri
• Suomen ev.lut. kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä
- Aikaisempi tilanne n. vuodesta 1990 alkaen, vähitellen,
niin että 2005 kaikki seurakunnat mukana: kaksi
vaihtoehtoista järjestelmää
- > kullakin seurakunnalla omassa järjestelmässään
omista jäsenistä muodostuva tietokanta
- Kirjurin tuoma olennaisin muutos: yksi yhteinen
tietokanta, jossa kaikki Suomen ev.lut. kirkon jäsenet
2
01/22/14
22. tammikuuta 14
Esityksen / esittäjän nimi
Kirjurin rakentamisen syyt
• Vanhat järjestelmät olivat jo vanhentuneet/
vanhentumassa (sekä teknisesti että esim. tietoturvaa
ajatellen)
• Seurakuntakohtainen tietokanta ei antanut
mahdollisuuksia organisaatiorakenteen kehittämiseen
• Ajatuksena, että uusi järjestelmä toisi
kustannustehokkuutta – tai ainakin mahdollistaisi sen
3
01/22/14
22. tammikuuta 14
Esityksen / esittäjän nimi
Kirjurin historia
• Keskusrekisterinjohtajien yhteinen aloite 9.11.2004
• Kirjurin rakentaminen aloitettiin vuonna 2006
järjestetyllä kilpailutuksella
• Käyttöönotto tapahtui asteittain vuoden 2012
aikana; ensin neljä pilottiseurakuntaa, sitten
vähitellen muut
• Kirjuri kaikkien Suomen ev.lut. seurakuntien
käytössä vuoden 2012 päättyessä
4
01/22/14
22. tammikuuta 14
Esityksen / esittäjän nimi
Kirjurin sisältö
• Kirjurissa kaksi osiota: Data ja Digi
• Kirjuri-Datassa kaikkien Suomen ev.lut. kirkon
jäsenten perushenkilötiedot sekä perhesuhteet
vuodesta 1999 alkaen
• Kirjuri-Digi; digitoitu aineisto kattaa ev.lut. kirkon
jäsenten tiedot 1860-2005; tämä aineisto on digitoitu
ja se siirretään vähitellen manuaalisesti Kirjuriin
- 1860-luvulta 1960-luvulle vanhat kirkonkirjat
- 1960-luku – 2005 perhelehdet
5
01/22/14
22. tammikuuta 14
Esityksen / esittäjän nimi
Kirjurin nykytilanne ja tulevaisuus
• Kirjuri on kaikkien Suomen ev.lut. seurakuntien
käytössä
• Rekisteröinnit sujuvat; tavoitteena myös
yhdenmukaiset käytännöt
• Ohjeet ja koulutukset
• Haasteita riittää erityisesti Kirjurin raportointi- ja
tilastointiominaisuuksissa
• - tilastointi ollut ajankohtainen erityisesti
tammikuussa 2014
• - suurena haasteena seurakuntavaalit 2014;
vaaliluetteloiden tekeminen Kirjurissa jne.
6
01/22/14
22. tammikuuta 14
Esityksen / esittäjän nimi
Kirkonkirjojenpidon organisointihanke
• Esiselvitystyö tehty
• Tarpeet ja haasteet
• Nykytila
• Tavoite
7
01/22/14
22. tammikuuta 14
Esityksen / esittäjän nimi
Kirkonkirjojenpidon tulevaisuus
• Kirkonkirjojenpidon suuret linjaukset:
1. Nykyisten tehtävien säilyttäminen ja kehittäminen /
viranomaistehtävistä luopuminen ja keskittyminen Suomen
ev.lut. kirkon jäsenrekisteritehtäviin
- Yhteiskunnan suunnalta kahdensuuntaista painetta
- Suomen ev.lut. kirkon oma tahtotila?
2. Kirkonkirjojenpidon organisointi
Nykyinen hajautettu malli / rovastikunnittain / aluerekisterit /
keskitetty malli
- Esiselvitystyöryhmä jättänyt raporttinsa keväällä 2013
8
01/22/14
22. tammikuuta 14
Esityksen / esittäjän nimi