Esityslista PDF-muodossa

Comments

Transcription

Esityslista PDF-muodossa
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Perusturvalautakunta
20.10.2015
10/2015
AIKA
20.10.2015 klo 17:00
PAIKKA
Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)
1(23)
KÄSITELLYT ASIAT
§
Otsikko
Sivu
113
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3
114
Pöytäkirjan tarkastus
4
115
Työjärjestyksen hyväksyminen
5
116
Perusturvan toimialan tositteiden hyväksyjät v. 2015
6
117
Perusturvan toimien täyttöluvat
8
118
Nimikkeen muutos / vastaava sairaanhoitaja
9
119
Kuljetuspalvelujen asiakasmaksujen tarkistaminen
10
120
Työllisyyspoliittisen avustuksen hakeminen - uusi hanke
11
121
Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen
15
Keski-Suomessa
122
Kotouttamisohjelman päivittäminen
16
123
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta /
19
Mansikkapuisto Oy
124
Ilmoitusasiat
20
125
Muut mahdolliset asiat / tilaisuudet
21
126
Keuruun sairaalan toiminta
22
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Perusturvalautakunta
20.10.2015
10/2015
2(23)
OSALLISTUJAT
Nimi
Tehtävä
LÄSNÄ
Kajosmäki Maija
Huuskola Mika
Kaijanmäki Timo
Länkinen Marja
Potapoff Antti
Vuolle-Apiala Kastehelmi
Oksanen Harri
puheenjohtaja
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
kaupunginhallituksen
edustaja
MUU
Vanhanen Riitta
esittelijä/
perusturvajohtaja
pöytäkirjanpitäjä
työllisyyspäällikkö
Lahti Hanna
Koivula Erja
POISSA
Röppänen Joonas
Laurila Leena
Mäkelä Tero
Lisätiedot
asiantuntijana §120
klo 17-18:10
jäsen
kaupunginhallituksen
puheenjohtaja
vs. kaupunginjohtaja
ALLEKIRJOITUKSET
Maija Kajosmäki
puheenjohtaja
KÄSITELLYT ASIAT
§:t 113 - 126
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Keuruulla, lokakuun 27.päivänä 2015
Marja Länkinen
Hanna Lahti
pöytäkirjanpitäjä
Antti Potapoff
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perusturvatoimistossa 29.10.2015
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 113
20.10.2015
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
SOS 20.10.2015 § 113
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
10/2015
3(23)
KEURUUN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 114
10/2015
4(23)
20.10.2015
Pöytäkirjan tarkastus
SOS 20.10.2015 § 114 Pöytäkirja tulee tarkastaa 26. - 27.10.2015 välisenä aikana ja sen
jälkeen se on julkisesti nähtävillä 29.10.2015.
Pöytäkirjan tarkistusvuorossa ovat jäsenet Marja Länkinen ja Antti
Potapoff.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Hyväksyttiin.
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Perusturvalautakunta
§ 115
10/2015
5(23)
20.10.2015
Työjärjestyksen hyväksyminen
SOS 20.10.2015 § 115
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Lisäasiana hyväksyttiin käsiteltäväksi §125: jälkeen §126 Keuruun
sairaalan toiminta. Muutoin asiat päätettiin käsitellä esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
KEURUUN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 164
§ 74
§ 116
10/2015
6(23)
16.12.2014
16.06.2015
20.10.2015
Perusturvan toimialan tositteiden hyväksyjät v. 2015
SOS 16.12.2014 § 164
Perusturvalautakunta on vuosittain vahvistanut tositteiden hyväksyjät.
Hyväksyjän on tarkastettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus ja muu palvelus on merkitty vastaanotetuksi ja että menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha.
Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö.
Tositteiden hyväksyjät on nimetty henkilökohtaisesti.
Päätösehdotus
Puheenjohtajan selvitys
Perusturvalautakunta oikeuttaa seuraavat henkilöt virassa toimiessaan hyväksymään perusturvan toimialan tositteet vuonna 2015:
Kaikki perusturvalautakunnan vastuualueen tositteet:
- perusturvajohtaja Riitta Vanhanen
- toimistonhoitaja Seija Savela
- johtava sosiaalityöntekijä Alisa Veistämö
Lasten ja nuorten palvelut, aikuissosiaalityö
sis. toimeentulotuki, päihdepalvelut , välitystilit:
- sosiaalityöntekijä Riitta Peltonen
- sosiaalityöntekijä Tiina-Maija Lähteenmäki
- kanslistit Päivi Kataja-aho ja Anneli Kaartinen (toimeentulotuki,
välitystilit)
Vammaispalvelut:
- kuntoutus- ja toiminnanohjaaja Tuulikki Välimäki
- sosiaalityöntekijä Tiina-Maija Lähteenmäki
Kaikki työllisyyspalvelujen tulosalueen tositteet:
- työllisyyspäällikkö Erja Koivula
- palveluohjaaja Milla Maijala
Kaikki vanhuspalvelut tulosalueen tositteet:
- vanhustyön johtaja Tuija Koivisto, vs. Timo Itäpuisto
- kotihoitopäällikkö Miia Foncham, vs. Miia Leppäkangas
Palvelukeskus Lehtiniemi
 vastaava hoitaja Raili Leppäkangas
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 164
§ 74
§ 116
10/2015
7(23)
16.12.2014
16.06.2015
20.10.2015
 vastaava hoitaja Pia Kaski
 vastaava hoitaja Johanna Nivala
Kotihoito, tukipalvelut, vanhusten asumispalvelut, omaishoito
- kotihoidon ohjaaja Helena Isojärvi
- kotihoidon ohjaaja Kati Kujala
- kotihoitopäällikkö Miia Foncham, vs. Miia Leppäkangas
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
SOS 16.06.2015 § 74
Toimistonhoitajalla on ollut oikeus hyväksyä kaikki perusturvalautakunnan vastuualueen tositteet. Henkilöstövaihdoksen myötä tositteiden hyväksymisoikeus tulee tarkistaa.
Päätösehdotus
Perusturvajohtaja
Toimistonhoitaja Hanna Lahdella on oikeus hyväksyä kaikki perusturvalautakunnan vastuualueen tositteet.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
SOS 20.10.2015 § 116
Työntekijävaihdosten vuoksi tositteiden hyväksymisoikeuksia tulee
tarkistaa. Sinikka Hotti on aloittanut kotihoitopäällikön virassa
28.9.2015 ja Susanna Laaksonen toimii vs. vastaavana hoitajana
Tarhialassa 1.9.2015-31.5.2016.
Lisäksi on syytä tarkentaa, että sosiaalityöntekijä Riitta Peltosella on
oikeus hyväksyä kaikki sosiaalityön tulosalueen tositteet.
Päätösehdotus
Perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta myöntää vanhuspalvelujen tulosalueen sisältäen kotihoidon tositteiden hyväksymisoikeuden kotihoitopäällikkö
Sinikka Hotille, Palvelukeskus Lehtiniemen tositteiden hyväksymisoikeuden vs. vastaava hoitaja Susanna Laaksoselle ja sosiaalityöntekijä Riitta Peltoselle kaikkien sosiaalityön tulosalueen tositteiden hyväksymisoikeuden.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Hyväksyttiin.
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Perusturvalautakunta
§ 117
10/2015
8(23)
20.10.2015
Perusturvan toimien täyttöluvat
SOS 20.10.2015 § 117
Vanhuspalveluissa vapautuu hoitajan työsopimussuhde palvelutalo
Seiponrannassa 1.1.2016 alkaen. Lisäksi on vapautunut kotihoidossa varahenkilönä toimivan hoitajan vakanssi, mitä on hoitanut oppisopimusopiskelija 1.11.2012 alkaen.
Työllisyyspalveluissa Navikka-toimintakeskuksessa vapautuu 0,5
ohjaajan työsopimussuhde 1.2.2016 eläköitymisen vuoksi. Ohjaajan viimeinen työpäivä on 18.11.2015. Toimintakeskuksessa on ollut
täyttämättä 0,5 ohjaajan toimi alkaen 30.10.2014.
Keuruun kaupungin organisaatiosäännön mukaan kaupunginhallitus
antaa kokoaikaisen, toistaiseksi voimassa olevan viran tai työsuhteeseen perustuvan toimen täyttöluvan.
Perusturvajohtaja, p. 040 5135 821.
Päätösehdotus
Perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta pyytää kaupunginhallitukselta täyttölupaa kahdelle hoitajan työsopimussuhteelle, joista toisen sijoituspaikka on
toistaiseksi palvelutalo Seiponranta ja varahenkilönä toimivan kotihoito. Kelpoisuusehto on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2005 8§:n mukainen.Palkkauksen hinnoittelutunnus KVTES, liite 4, 04SOS06A
Lisäksi perusturvalautakunta pyytää kaupunginhallitukselta täyttölupaa Navikka-toimintakeskuksen ohjaajan toimelle alkaen 1.12.2015.
Toimen kelpoisuusehto sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2005 8§:n mukainen. Palkkauksen hinnoittelutunnus KVTES, liite 4, 04SOS06A.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Hyväksyttiin.
KEURUUN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 118
10/2015
9(23)
20.10.2015
Nimikkeen muutos / vastaava sairaanhoitaja
SOS 20.10.2015 § 118
Kotihoidon osana toimivassa Palvelutalo Seiponrannassa on 45 yksiötä ja 10 kaksiota ikääntyneille. Henkilöstörakenne on sairaanhoitaja ja 23 hoitajaa/kodinhoitajaa, joista kaksi on varahenkilönä. Lisäksi palvelutalossa työskentelee pääasiallisesti yksi kotisairaanhoitajista. Tulosyksikön esimiehenä toimii kotihoitopäällikkö.
Kotihoidon ja palvelutalon toimivuuden parantamiseksi on suunniteltu, että sairaanhoitajan toimi muutetaan vastaavan sairaanhoitajan
toimeksi ja toimenhoitajalle delegoidaan työnjohdollisia tehtäviä kuten sijaisten ottoa. Nykyinen toimenhoitaja on antanut suostumuksen nimikkeen muutokseen.
Keuruun kaupungin organisaatiosäännön mukaan kaupunginhallitus
päättää virkojen ja toimien nimikkeiden muutoksista.
Valmistelija perusturvajohtaja puh. 040 5135 821
Päätösehdotus
Perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kotihoidon/Palvelutalo Seiponrannan sairaanhoitajan nimike muutetaan
1.12.2015 alkaen vastaavaksi sairaanhoitajaksi.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Hyväksyttiin.
KEURUUN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 119
10/2015
10(23)
20.10.2015
Kuljetuspalvelujen asiakasmaksujen tarkistaminen
SOS 20.10.2015 § 119
Keuruun kaupunki järjestää sosiaalihuoltolain 23 §:n mukaisia liikkumista tukevia palveluja ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:n mukaisia kuljetuspalveluja. Kuljetuspalveluista voidaan periä sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksulain ja asetuksen mukaisesti maksut. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu
siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.
Keuruun perusturvalautakunta on päättänyt periä sosiaalihuoltolain
ja vammaispalvelulain mukaisista taksikuljetuksista 1.4.2015 lukien
kunnes toisin päätetään
- 4,70 e/yhdensuuntainen matka, kun yhdensuuntaisen matkan pituus on alle 30 km
- 8,20 e/yhdensuuntainen matka, kun yhdensuuntaisen matkan pituus on 30-44 km
- 11,80 e/yhdensuuntainen matka, kun yhdensuuntaisen matkan pituus on 45 km tai yli
Maksut vastaavat keskimääräisiä linja-autoliikenteen taksoja kyseessä olevilla matkoilla.
Koska Aluehallintovirasto kiinnittää Keuruun perusturvalautakunnan
huomiota sosiaalihuollon asiakasmaksulain 6 § mukaisiin omavastuuosuuksiin vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa, on maksuja
syytä tarkistaa.
Valmistelija perusturvajohtaja puh. 040 5135 821
Päätösehdotus
Perusturvajohtaja
Keuruun perusturvalautakunta päättää periä 1.12.2015 alkaen sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisista taksikuljetuksista:
- 3,30 e/ yhdensuuntainen matka, kun yhdensuuntaisen matkan pituus on enintään 12 km
- 4,70 e/yhdensuuntainen matka, kun yhdensuuntaisen matkan pituus on 13-30 km
- 7,40 e/yhdensuuntainen matka, kun yhdensuuntaisen matkan pituus on 31-50 km
- 11,80 e/yhdensuuntainen matka, kun yhdensuuntaisen matkan pituus on vähintään 51 km.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Hyväksyttiin.
KEURUUN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 120
10/2015
11(23)
20.10.2015
Työllisyyspoliittisen avustuksen hakeminen - uusi hanke
SOS 20.10.2015 § 120
Keski-Suomen Työ- ja elinkeinotoimisto on ilmoittanut haettavaksi
lokakuun 2015 loppuun mennessä työllisyyspoliittiset avustukset
vuodelle 2016. Avustusta voidaan myöntää avustettavaan toimintaan kerrallaan enintään kolmen vuoden ajaksi. Päätös myönnettävän avustuksen määrästä tehdään aina kalenterivuodeksi kerrallaan, mutta päätöksessä varaudutaan tulevan vuoden / tulevien vuosien rahoittamiseen ehdolla, että toiminta on avustuspäätöksen mukaista. Kunnalle tai kuntayhtymälle avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia kokonaiskustannuksista.
Avustuksella voidaan kattaa seuraavia kuluja: avustuksesta katettavasta toiminnasta vastaavien henkilöiden palkkakustannukset, lomarahat, lomakorvaukset, työterveysmaksut (siltä osin, kun Kela ei korvaa työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella) lyhytkestoinen henkilöstökoulutus,
erikseen määritellyt matkakulut, puhelin-, posti- ja kopiointikulut sekä
sähköisen viestinnän kulut, kehittämistuloksista ja uusista toimintamalleista tiedottaminen, kirjanpito ja tilintarkastus, ohjausryhmän kokouspalkkiot ja matkakulut, avustuksen saajan tuella palkatuille ja
työkokeilussa oleville ostopalveluna hankkimat työllistymistä tukevat
palvelut (esim. työhönvalmennuksen tyyppinen valmennus, koulutusvalmennus, palvelutarvetta ja osaamista kartoittavat arvioinnit, lyhytkestoinen työtehtäviin liittyvä koulutus).
Avustusta ei myönnetä eikä sitä saa käyttää elinkeinotoimintaan liittyviin kustannuksiin, julkisina työvoima-, ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin, sellaisten palveluiden tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan velvollinen järjestämään, investointeihin ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoiin ja vuokrakustannuksiin.
Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammattitaitoa ja osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään. Erityisesti avustusta tulee käyttää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymisen edistämiseen mm. työmahdollisuuksien luomiseen välityömarkkinoille ja välityömarkkinoilla tuotettujen
palvelujen vaikuttavuuden parantamiseen.
Avustuksella voidaan tukea toimintaa, jossa kohderyhmälle järjestetään työmahdollisuuksia ja työkokeiluja tai molempia sekä niihin liittyviä niihin liittyviä palveluja. Toimintaan voi sisältyä mm. TOPPIS-mallilla toteutettavaa ammatillista koulutusta. Avustusta voidaan
myöntää työnjohdosta ja ohjauksesta sekä esimerkiksi lyhytkestoiPöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 120
10/2015
12(23)
20.10.2015
sesta työtehtäviin liittyvästä koulutuksesta, kohderyhmän koulutus ja
jatkotyöllistymismahdollisuuksien etsimisestä ja niihin siirtymisen tukemisesta aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi toimintaan voi sisältyä
työttömien työmarkkinavalmiuksia parantavien palvelujen ja toimintamallien kehittämistä.
Hankkeiden valinnassa asetetaan etusijalle hakemukset, jotka
TE-toimisto katsoo tarpeelliseksi. Tavoitteena on saada aikaan vaikuttavia hankkeita, joiden avulla vahvistetaan työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen siirtymistä TE-toimiston asettamien painotusten mukaisesti. Hankkeiden arvioinnissa otetaan huomioon seudulliset tarpeet Keski-Suomen alueella. Lisäksi arvioidaan:
a) kohderyhmän koulutukseen ja avoimille työmarkkinoille ohjauksen
tavoitteita ja menetelmiä
b) hakijaorganisaation kokemusta, ammatillista osaamista ja ohjausosaamista kohderyhmän työllistämisessä ja ohjaamisessa
c) kohderyhmälle tarjottavia työtehtäviä
d) yhteistyöverkoston hyödyntämistä sekä toiminnan juurruttamismahdollisuuksia pysyviksi käytännöiksi.
Työkanava-hanke kartoitti, kuinka monella asiakkaalla on sairautta
(somaattista tai mielenterveyteen liittyvää) tai päihdeongelmaa. Laskelmat perustuivat asiakkailta saatuihin tietoihin. Kaiken kaikkiaan
noin 2/3:lla asiakkaista oli jonkinlaista terveydellistä vaivaa. Erityisesti mielenterveys- ja/tai päihdeongelmat korostuvat – niitä oli kaikkiaan yli 50 %:lla asiakkaista. Asiakkaista kartoitettiin myös, oliko
heillä jokin ammattiin pätevöittävä koulutus vai ei. Kaiken kaikkiaan
noin 40 %:lta asiakkaista puuttuu ammatillinen koulutus. Koulutuksen puute oli tavallisinta 50-luvulla syntyneillä, mutta tyypillistä myös
nuorilla asiakkailla (90-luvulla syntyneillä). Työkanava-hanke kartoitti
myös useita oppimisympäristöjä kaupungin toimipisteissä, muutamia
välityömarkkinoilla sekä yrityksissä. Hanke kytki tunnistettuihin oppimisympäristöihin mukaan PAIKKO- hankkeen kehittämän osaamistodistuksen, josta on asiakkaalle hyötyä hänen hakeutuessaan alan
koulutukseen. Osaamistodistuksella todistettu osaaminen on mahdollista esittää kouluttajalle näytöllä, jolloin työttömyysaikana hankittu osaaminen voidaan hyväksilukea opintoihin.
Haettava uusi hanke keskittyy 3.n toimintalinjan ja monialaisen yhteispalvelun asiakkaisiin, joilla on todettu tai todetaan jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä (Aspergerin oireyhtymä, ADHD, ADD, laaja-alaiset oppimisen vaikeudet, kielelliset erityisvaikeudet) tai näitä
piirteitä omaavat henkilöt. Hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintamalli nimenomaan kohderyhmän työelämäosallisuuden ja työelämälähtöisen koulutuksen lisäämiseksi pitkään työttömänä olleiden aikuisten ja monialaista yhteispalvelua tarvitseville asiakkaille,
jotka ovat motivoituneet työskentelemään oman työllistymisensä
edistämiseksi. Avustuksella on myös tarkoitus edelleen jatkaa sekä
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 120
10/2015
13(23)
20.10.2015
kehittää Työkanavahankkeessa aloitettua oppimisympäristöjen ja
osaamistodistusten hyödyntämistä pitkään työttömänä olleiden
osaamisen lisäämiseksi sekä työllistämisen edistämiseksi.
Hankkeen päätavoitteena on löytää keinoja kohderyhmän työllistymisen edistämiseen tunnistettujen oppimisympäristöjen kautta toteutettuja osa-tutkintoja osaamistodistusten ja tutkinnonosien näyttöjen
kautta. Lisäksi tavoitteena on lisätä työnantajien tietoisuutta käyttämättömästä työvoimapotentiaalista ja tukea heitä tämän työvoiman
hyödyntämisessä. Hankkeella juurrutetaan opinnollistamisen mallia
Keuruulle sekä luodaan uusia tapoja suorittaa tutkinnon osia näyttöjen kautta hyödyntäen palkkatuki-, työkokeilu ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Ohjaus tehdään moniammatillisessa yhteistyössä
palveluohjaajan, TE-toimiston Kelan ja työttömien terveyspalveluiden kanssa. Kohderyhmänä ovat pääasiassa aikuiset, joilta puuttuu
ammatillinen koulutus, työttömät koulutetut, työvoiman ulkopuolella
olevat ja ne, joiden työllistymiseksi tarvitaan pääasiassa osaamista
ja työmarkkinavalmiuksia vahvistavia toimenpiteitä.
Opinnollistamisen avulla vahvistetaan kohderyhmän ammattiosaamista sekä motivoidaan ja ohjataan jatkokoulutukseen ja työhön.
Oppimisympäristöinä toimivat työpajat ja työssä-oppimis- ja palkkatukipaikat, joissa asiakkaat suorittavat ammatillisia osatutkintoja.
Opinnollistaminen mahdollistaa reitin jatkokoulutukseen sekä avoimille tai tuetuille työmarkkinoille. Hankkeen aikana koulutetaan
myös työpaja- ja työpaikkaohjaajia. Hankkeen tuloksena on toimintamallin siirtäminen perusrakenteisiin.
Hankkeessa hyödynnetään Työkanava hankkeen luomia monialaisen yhteistyön verkostoja ja kehitetään työllisyyspalvelujen toimintaa
osaamisen tunnistamisen kautta. Hankkeeseen palkataan avustuksella neuropsykiatristen tai näitä piirteitä omaavien henkilöiden kontaktoinnista, palveluohjauksesta sekä polutuksesta vastaava palveluohjaaja ja oppimisympäristöistä, niiden tunnistamisesta sekä koulutusyhteistyöstä vastaava koulutuskoordinaattori. Hanketta haetaan
kolmevuotisena vuosille 2016–2018 oppimisympäristöjen tunnistamisen, osaamistodistuksen kytkemisen sekä asiakkaiden ohjausosaamisen kouluttamisen vuoksi ja varmistaa toimintojen juurruttamisen osaksi työllisyyspalveluiden palveluita.
Liite: Talous 2016-2018
Oheismateriaali: Hanke-hakuilmoitus
Valmistelija työllisyyspäällikkö, p. 040 544 0139
Päätösehdotus
Perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta puoltaa uuden hankkeen hakemista.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Perusturvalautakunta
Päätös
§ 120
10/2015
14(23)
20.10.2015
Merkittiin tiedoksi kokouksessa jaettu hankekuvaus.
Perusturvajohtaja täydensi ehdotusta kokouksessa seuraavasti:
Kaupungin osuus kustannuksista katetaan palkkatukimäärärahoista.
Täydennetty ehdotus hyväksyttiin.
Liitteet
Liite 1
Liite 2
Oheisaineisto
TYPO avustus hakuilmoitus
Pöytäkirjan tarkastajat:
Talous 2016-2018
Hankekuvaus
KEURUUN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 121
10/2015
15(23)
20.10.2015
Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen Keski-Suomessa
SOS 20.10.2015 § 121
Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohjausryhmä esittää aloitettavaksi mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen kilpailutuksen valmistelun.
Ohjausryhmä pyytää kunnilta
1) palautetta kuluneesta sopimuskaudesta 2013 alkaen
2) ehdotuksia uuden sopimuksen sisällöksi 1.1.2017 alkaen
3) periaatteellista kannanottoa haluaako ko. kunta olla mukana uudessa kilpailutuksessa.
Keuruu ei osallistunut edelliseen kilpailutukseen.
Kannanottoa on pyydetty 15.10. mennessä, mutta asian käsittelyyn
on saatu lisäaikaa.
Päätösehdotus
Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja ehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös
Keuruun perusturva ei nykytilanteessa ota periaatteellista kantaa kilpailutukseen osallistumisesta. Keuruu toivoo, että kilpailutuksen ehdot eivät ole yhtä vaativat kuin viime kerralla, ja että kilpailutukseen
voi ilmoittautua vielä kilpailutusasiakirjojen valmistuttua.
Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen totesi jääviytensä (yhteisöjäävi),
poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Perusturvalautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 102
§ 235
§ 122
10/2015
16(23)
15.09.2015
28.09.2015
20.10.2015
Kotouttamisohjelman päivittäminen
SOS 15.09.2015 § 102
Keurusseudun kotouttamis- ja maahanmuutto-ohjelma on hyväksytty
kaupunginhallituksessa 16.2.2009. Lainsäädännön muutosten ja pakolaistilanteen vuoksi ohjelma on perusteltua uusia.
Kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) annetun lain tarkoituksena
on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajien mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi halutaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä
vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa maan kotouttamispolitiikasta valmistelemalla mm. valtion kotouttamisohjelman valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Ely-keskukset tukevat alueillaan merkittävimpiä kotouttamistahoja eli te-toimistoja ja kuntia.
Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta
paikallistasolla. Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.
Lain mukaan kunnan kotouttamisohjelmaan voi sisältyä
- selvitys kytkeytymisestä kunnanstrategiseen suunnitteluun ja seurantaan
- suunnitelma kunnan yleisten palvelujen toteuttamisesta maahanmuuttajille soveltuvina sekä suunnitelma erityisesti kotoutumista
edistävistä ja tukevista toimenpiteistä
- tieto kotouttamisen yhteensovittamisesta vastaavasta kunnan viranomaisesta sekä eri toimenpiteistä vastaavista tahoista
- suunnitelma lasten ja nuorten kotoutumisen sekä sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä
- suunnitelma työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutumisen
ja sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä
- monivuotinen suunnitelma 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen
henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä
- suunnitelma hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämisestä
- suunnitelma kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Perusturvalautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 102
§ 235
§ 122
10/2015
17(23)
15.09.2015
28.09.2015
20.10.2015
Multian viranhaltijajohto on ilmoittanut kunnan halukkuuden osallistua kotouttamisohjelman päivittämiseen.
Kotouttamisohjelman valmisteluun tulee nimetä työryhmä. Työryhmässä olisi hyvä olla edustus ainakin Ely-keskuksesta, Te-toimistosta, Kelasta, poliisista, SPR:n paikallisosastosta, Keuruun seurakunnasta, Keski-Suomen seututerveyskeskuksesta, Keuruun vuokra-asuntopalvelusta, kaupungin sivistystoimesta ja perusturvasta sekä Multian kunnasta. Lisäksi työryhmä kuulee eri tahoja valmistelun
yhteydessä.
Valmistelija perusturvajohtaja puh. 040 5135 821
Päätösehdotus
Perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että
- Keurusseudun kotouttamisohjelma päivitetään viimeistään 1/2016
mennessä
- päivittämistä koordinoi perusturvan toimiala, mikä nimeää valmistelutyöryhmän
- kaupunginhallitus nimeää mahdollisen edustuksensa valmistelutyöryhmään
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
KH 28.09.2015 § 235
Päätösehdotus
Vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että
1) Keurusseudun kotouttamisohjelma päivitetään viimeistään
tammikuussa 2016;
2) päivittämistä koordinoi perusturvan toimiala, mikä nimeää
valmistelutyöryhmän;
3) kaupunginhallitus nimeää edustajansa valmistelutyöryhmään.
Päätös
Hyväksyttiin (1+2).
Kaupunginhallitus nimesi valmistelutyöryhmään edustajakseen Milla
Rautasen.
SOS 20.10.2015 § 122
Kaupunginhallitus on hyväksynyt perusturvan esittämät linjaukset
kotouttamisohjelman päivittämisestä. Kaupunginhallitus on kokoukPöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Perusturvalautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 102
§ 235
§ 122
10/2015
18(23)
15.09.2015
28.09.2015
20.10.2015
sessaan 28.9.2015 käsitellyt myös valtuutettu Simo Jämsän aloitetta
kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta ja kotouttamisesta. Yhdeksän
valtuutettua on jättänyt 14.9.2015 vaatimuksen tuoda Jämsän aloite
pikaisesti valtuustokäsittelyyn. Kaupunginhallitus on kuitenkin päättänyt, että aloitteen käsittelyä jatketaan Keurusseudun kotouttamisja maahanmuutto-ohjelman päivityksen yhteydessä. Lisäksi kaupunginhallitus on todennut kotouttamisohjelman tukevan mahdollisesti
Keuruulle saapuvien turvapaikanhakijoiden tai muiden maahanmuuttajien sopeutumista.
Kotouttamisohjelman valmisteluun esitetään osallistujiksi:
Ely-keskus; erikoissuunnittelija Sari Jokinen
Te-toimisto; asiantuntija / kotouttamispalvelut Saara Kiesiläinen
Kela; palvelupäällikkö Tuulia Alho
Keuruun seurakunta; diakoni Unto Mikkonen
Keuruun poliisi; rikoskomisario Vesa Järvenpää
Keski-Suomen seututerveyskeskus; apul.ylilääkäri Johannes Routila
SPR; pj. Maaret Kuusela, varapj. Eeva-Riitta Lähteenmäki
Multian kunnanhallitus; Helena Kurvinen
Multian kunta; perusturvajohtaja Leena Mikkonen
Multian kunta; sosiaalityöntekijä Leena Pihlainen
Multian kunta; sivistystoimenjohtaja/rehtori Satu Ilomäki
Keuruun kaupunginhallitus; Milla Rautanen
Keuruun sivistystoimi; sivistysjohtaja Kerttu Ruhanen, varhaiskasvatuspäällikkö Marika Savukoski, vapaa-aikapäällikkö Heli Peltola,
kansalaisopiston rehtori Pirjo Ikkala
Keuruun vuokra-asunnot liikelaitos; asuntopäällikkö Mika Laulainen
Keuruun perusturva; perusturvajohtaja Riitta Vanhanen, sosiaalityöntekijä Riitta Peltonen, työllisyyspäällikkö Erja Koivula sekä lautakuntatyöhön osallistuva nuorisovaltuuston edustaja Matleena Jämsä.
Työryhmän sihteerinä toimii toimistonhoitaja Hanna Lahti.
Valmistelija perusturvajohtaja puh. 040 5135821
Päätösehdotus
Perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta nimeää edellä esitetyn kotouttamisohjelman
valmisteluryhmän sekä oman edustuksensa työryhmään.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Perusturvalautakunta nimesi edellä esitetyn työryhmän ja oman
edustuksensa työryhmään. Perusturvalautakunnasta työryhmään
osallistuvat Maija Kajosmäki ja Mika Huuskola.
KEURUUN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 39
§ 123
10/2015
19(23)
17.03.2015
20.10.2015
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Mansikkapuisto Oy
SOS 17.03.2015 § 39
Mansikkapuisto Oy on toimittanut 19.2.2015 ilmoituksen yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottamisesta Keuruulla. Mansikkapuisto Oy lasten, nuorten ja perheiden erityispalveluja tuottava yritys, jonka kotipaikka on Hämeenlinna. Yritys tuottaa jatkossa avohuollon ennaltaehkäiseviä ja jälkihuollon palveluja myös Keski-Suomessa.
Ilmoitus koskee perhetyötä, lastensuojelun jälkihoitoa, tukiasumista
ja muuta sosiaalihuollon asiantuntijatoimintaa.
Ilmoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Valmistelija perusturvajohtaja Riitta Vanhanen, puh. 040-5135821
Päätösehdotus
Perusturvalautakunta hyväksyy Mansikkapuisto Oy:n ilmoituksen
yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Keuruulla ja lähettää
ilmoituksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon
rekisteröitäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
SOS 20.10.2015 § 123
Mansikkapuisto Oy on toimittanut 8.10.2015 ilmoituksen toiminnan
muutoksesta. Ilmoitus koskee lapsiperheiden kotipalvelun lisäämistä
Mansikkapuisto Oy:n avohuollon palveluihin 1.10.2015 alkaen.
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 922/2011 11§:n mukaan
yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan
toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluita tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa.
Ilmoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Perusturvan toimistonhoitaja, p. 0400 786 082
Päätösehdotus
Perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta hyväksyy Mansikkapuisto Oy:n ilmoituksen toiminnan muutoksesta ja lähettää ilmoituksen Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirastoon rekisteröitäväksi.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Hyväksyttiin.
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Perusturvalautakunta
§ 124
10/2015
20(23)
20.10.2015
Ilmoitusasiat
SOS 20.10.2015 § 124
Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi 12.9.-14.10.2015 saapunut posti.
Päätös
Merkittiin tiedoksi saapunut posti ja perusturvalautakunta päätti olla
käyttämättä otto-oikeuttaan ottokelpoisiin viranhaltijapäätöksiin.
Liitteet
Liite 3
Pöytäkirjan tarkastajat:
Tiedoksitulleet
KEURUUN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 125
10/2015
21(23)
20.10.2015
Muut mahdolliset asiat / tilaisuudet
SOS 20.10.2015 § 125
Päätös
SOTE 2020-hankkeen Peurunka 3 -seminaari. Toimistonhoitaja ilmoittaa perusturvalautakunnan osallistujat.
Asumisyksikkö Runokulman avoimet ovet torstaina 22.10.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Perusturvalautakunta
§ 126
10/2015
22(23)
20.10.2015
Keuruun sairaalan toiminta
SOS 20.10.2015 § 126
Keski-Suomen seututerveyskeskus on 16.10.2015 pyytänyt kannanottoa Keuruun sairaalan sairaalapaikkoihin v. 2016 talousarvion laatimista varten. Keuruun sairaalan paikkamäärä nostettiin 1.3.2015
alkaen 32:sta 38:aan, koska keuruulaisten ja multialaisten lisäksi petäjävetiset siirtyivät käyttämään Keuruun sairaalaa.
Vuonna 2014 Keuruun sairaalassa oli hoitopäiviä 9320, hoitojaksoja
1539, eri potilaita 829, keskimääräinen hoitoaika 6,1 vrk ja käyttöaste 76,8 %. Keskimääräinen käyttöaste maalis-syyskuussa 2015 on
ollut 65 % eli päivittäin on ollut toistakymmentä paikkaa käyttämättä.
Syksyä kohden käyttö on kuitenkin hieman lisääntynyt. Vuonna
2015 on remontin takia ollut 1-2 huonetta pois käytöstä.
Alustavasti seututerveyskeskuksessa on suunniteltu, että Keuruun
sairaalan paikkamäärä määritetään 1.1.2016 alkaen 35:ksi ja
1.6.2016 alkaen 32:ksi, mikäli enempää tarvetta sairaansijoille ei
ole. Samalla tarkistetaan hoitohenkilöstön määrää ns. luonnollisia
teitä.
Perusturvajohtaja, p. 040 5135 821
Päätösehdotus
Perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta pitää seututerveyskeskuksen suunnitelmaa
vähentää sairaalan paikkamäärä 1.1.2016 alkaen 35:een ja mahdollisesti 1.6.2016 alkaen 32:een kannatettavana. Perusturvalautakunta katsoo, että hoitohenkilökunnan määrää tulee tarkastella suhteessa potilaiden määrään kuitenkin turvaten sairaalan akuuttitoiminta.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Hyväksyttiin.
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
10/2015
23(23)
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
113 - 115, 117, 118, 120, 122, 124, 125, 126
Pykälät
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
116, 119, 121, 123
Pykälät
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:
Aika:
Perusturvatoimistossa 29.10.2015
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Pykälät
116, 119, 121, 123
Oikaisuvaatimusoikeus:
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Keuruun perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: [email protected]
puhelin 0207 738 738 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma-pe klo 9 – 15
Oikaisuvaatimusaika:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan
asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Similar documents