Sisäinen ruokapalvelusopimus 2015

Comments

Transcription

Sisäinen ruokapalvelusopimus 2015
Liite 6/Perusturvaltk 19.5.2015 §66
Keuruun kaupunki
SISÄINEN SOPIMUS
SISÄINEN RUOKAPALVELUSOPIMUS
Sopijaosapuolet
Ateriapalvelun tuottaja
-yhdyshenkilö
Ateriapalvelun ostaja
-yhdyshenkilö
Keuruun kaupunki /Tekninen lautakunta
Tukipalvelut
Multiantie 5, 42700 KEURUU
palvelupäällikkö Ulla Luoma
puh. 040 8370 562
Keuruun kaupunki / Perusturvalautakunta
Perusturvapalvelut
Multiantie 5, 42700 KEURUU
perusturvajohtaja Riitta Vanhanen
puh. 040 5135 821
Sopimuksen kohde
Tukipalvelujen tulosyksiköt tuottavat perusturvapalveluille seuraavat ruokapalvelut:
Tulosyksikkö: Terveyskeskuksen keittiö puh. 040 1684575
1. Kotiin toimitettavat ateriat
2. Palvelukeskus Lehtiniemi
ruokasali (tai sovitusti terveyskeskuksen ruokasali Manteli)
Muistiyksiköt Suvanto- ja Saarelmakoti
Asumisyksiköt Lahdelma- ja Valkamakoti
Tarhiala 1 ja 2
3. Palvelutalo Seiponranta
4. Runokulma (lokakuu 26.10 alkaen)
Tulosyksikkö: Keuruun keskuskeittiö puh. 0400 162906
1. Vanamokoti (30.10.2015 asti)
2. Navikka
Tulosyksikkö: Haapamäen keskuskeittiö puh.040 4855723
1. Kotiin toimitettavat ateriat
2. Palvelukoti Metsätähti
Keuruun kaupunki
SISÄINEN SOPIMUS
Ruokapalvelun sisältö
Kotiin toimitettavat ateriat:
- lounas sisältää lämpimän ruoan, salaatin ja jälkiruoan. Ateriat kuljetetaan
yksittäispakattuna asiakkaan kotiin ma - pe.
- viikonlopun ateriat toimitetaan kylmänä, ajopäivä on perjantai.
Palvelukeskus Lehtiniemi
- ruokasalissa tilatusti aamupala, lounas, päiväkahvi ma – pe
- Manteli palvelee lounasasiakkaita lauantaina ja sunnuntaina
- muissa yksiköissä aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala
- myös yksittäisiä tarjoiluja eri pisteisiin mm. kokouksiin
- elintarvikkeita tilauksen mukaan Jamix -tilausohjelmalla
Vanamokoti, lounas ( toimitetaan keskuskeittiöltä 30.10.2015 asti)
- lounas ma – la sisältää leivät, levitteet ja juomat
- elintarvikkeet tilauksen mukaan
Runokulma
-
aamupala ja iltapala tarvikkeet
lounas ja päivällinen lämmin ateria
muut elintarvikkeet tilauksen mukaan jamix – tilausohjelmalla
Navikka,
-
lounas ma- pe, sisältää leivät, levitteet ja juomat, mutta ei jälkiruokaa
elintarvikkeet tilauksen mukaan
Palvelukoti Metsätähti
- lounas ja päivällinen jäähdytettynä maanantaista perjantaihin sekä kylmänä
lauantain ja sunnuntain lounaat ja päivälliset sekä elintarvikkeet tilauksen
mukaan
- sisältää leivät, levitteet ja juomat
Käytännöt
Ruokapalvelut tilataan edellä mainituista toimintayksiköistä. Tilaaminen tapahtuu
sähköisesti jamix-tilausohjelmalla asiakasmäärät ja tarvikkeet ilmoittaen. Tilatessa
ilmoitetaan myös erikoisruokavaliot.
Keuruun kaupunki
SISÄINEN SOPIMUS
Sähköinen tilausjärjestelmä otetaan käyttöön terveyskeskuksen keittiössä 2015 vuoden
aikana. Aterioiden kuljetukset järjestää tuottaja. Kuljetukset on kilpailutettu ajalle 1.8.2014
– 31.7.2017 ja niitä hoitaa Keuruulla Kuljetusliike Laurinen Oy ja Haapamäellä QPM
Kuljetus
Palvelun laatu
Tukipalvelut sitoutuvat vuosittain suunnittelemaan, kehittämään ja seuraamaan toimintaa
yhteisillä palavereilla ostajan kanssa. Huhtikuussa pidetään esimiespalaveri, missä
mukana sekä tuottajan että tilaajan puolelta asianomaiset esimiehet.
Ruokapalvelun laatu määritellään ravitsemissuositusten mukaisesti ja Eviran ohjeistus
huomioon ottaen.
Laatua seurataan omavalvonnalla, atk-ohjelmalla ja vuosittain tehtävällä
asiakastyytyväisyyskyselyllä sekä tuottajan ja ostajan yhteispalavereilla. Raportti
asiakaskyselyistä toimitetaan perusturvalautakuntaan tiedoksi.
Mikäli tulosyksikkö on estynyt toimittamasta sovittua ruokapalvelua, siirtyy
toimitusvelvollisuus tukipalvelujen muulle yksikölle.
Hinnoittelu ja laskutus
Ruokapalvelun hinnoittelussa noudatetaan ns. nettoperiaatetta eli toiminta on voittoa
tavoittelematonta. Ruokapalvelun hinnat vahvistaa tekninen lautakunta kalenterivuosittain.
Liitteinä ovat vuoden 2015 toimipistekohtaiset hinnat sekä arvioidut vuosikustannukset.
Tuottaja laskuttaa ruokapalveluista kerran kuukaudessa. Lasku laaditaan tilatuista
aterioista/ ateriapäivistä sekä erikseen elintarvikkeista, jotka eivät sisälly suoritehintoihin.
Laskutus on sisäistä eikä sisällä arvonlisäveroa.
Tuottaja vastaa tarpeellisista investoinneista, jotka kohdistuvat palvelun tuottamiseen.
Tuottaja hankkii ja huoltaa ruuankuljettamiseen ja pakkaamiseen tarvittavat laitteet ja
välineet.
Perusturva hankkii omiin toimintayksiköihin ruokailuastiat ja välineet, ellei toisin sovita.
Ostaja ilmoittaa tuottajalle seuraavan vuoden suoritemäärät kesäkuun loppuun mennessä.
Tuottaja toimittaa ostajalle seuraavaa talousarviota varten tiedot ruokapalvelujen
alustavista hinnoista kesäkuun loppuun mennessä. Hinnoittelusta neuvotellaan syyskuun
aikana, mikäli ostaja ei voi hyväksyä esitystä sellaisenaan.
Keuruun kaupunki
SISÄINEN SOPIMUS
Sopimuksen voimassaolo ja muut sopimusehdot
Molemmat sopijaosapuolet sitoutuvat tiedottamaan toisilleen välittömästi niistä
muutoksista, jotka vaikuttavat ruokapalvelun järjestämiseen.
Sopimus on voimassa 1.6.2015 alkaen toistaiseksi kuitenkin hintojen osalta 1.1.2015
alkaen. Mikäli sopimuksen jatkumiselle muodostuu merkittävä este, asiasta neuvotellaan.
Sopimuksen irtisanomisaika neuvottelun jälkeen on kolme kalenterikuukautta.
Sopimusta voidaan muuttaa, mikäli molemmat sopijaosapuolet hyväksyvät muutoksen.
Sopimuksen liitteitä voidaan muuttaa sopijaosapuolten välisillä neuvotteluilla sopimusta
muuttamatta.
Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja
mikäli yhteisymmärrystä ei synny, viedään asia kaupunginhallituksen ratkaistavaksi.
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
Keuruulla ----/---- 2015
Tukipalvelut
Perusturvapalvelut
Ulla Luoma
palvelupäällikkö
Riitta Vanhanen
perusturvajohtaja
Liitteet:
Liite 1 Ateriamäärät ja kokonaismenot
Liite 2 Yksikkökohtaiset hinnat
Liite 3 Yhteyshenkilöt

Similar documents