Kart- och turistsymboler

Comments

Transcription

Kart- och turistsymboler
KART- OCH TURISTSYMBOLER
Symbolerna används i Lantmäteriets allmänna kartserier och finns lagrade i
filformaten EPS och BMP för nedladdning från vår hemsida.
KARTSYMBOLER
Badplats
Bebyggelselämning
Begravningsplats
Bilparkering
Brädgård
Bränning
Bro
Broöppning
Brygganordning
Camping
Cistern
Cykelled
Dammbyggnad
Dammbyggnad, liten
Fjällstation
Flygplats, övrig
Flygplats, trafik
Fornlämning
Fyr
Gästhamn
Golfbana
Gruva
Gruvhål
Helikopterlandning
Hjälptelefon
Hjälptelefon (neg)
Hus, gård
Hus, herrård
Hus, slott
Hus1
Hus2
Husvagnscamping
Idrottsanläggning
Idrott, fotbollsplan
Hus 3
Flygplats, militär
Lantmäteriet, Division Geodata, 802 82 Gävle
TELEFON 0771 - 63 63 63
E-POST [email protected], INTERNET www.lantmateriet.se
KART- OCH TURISTSYMBOLER - LANTMÄTERIET
Idrott, skjutbana
Idrott, skjutbana
liten
Informationstavla
Järnvägsstation1
Järnvägsstation2
Kärnkraftverk
Kåta
Kulturminne
Kyrka
Kyrka, liten
Mast
Naturminne
Milstolpe
Naturminne
Minnessten
Motionsslinga
biologiskt
Rastplats
Riksröse
Ruin
Sevärdhet
Sjukhus
Skidspår
Skorsten
Skoterled
Skoterpåbud
Slussport
Stugby
Torn
Transformator
Triangelpunkt
Tunnel
Utsiktsplats
geologiskt
Såg
Vägbom
Vad
Väderkvarn
Vändplats
Vandrarhem
Vindskydd1
Vindskydd2
Vattenpilriktning
Vindkraft
2(6)
KART- OCH TURISTSYMBOLER - LANTMÄTERIET
TURISTSYMBOLER
Apotek
Bad
Badminton
Bågskytte
Bandy
Bangolf
Bank
Bastu
Båtled
Bibliotek
Bordtennis
Botaniskt
naturminne
Bowling
Brädsegling
Busshållplats
Café
Camping
Curling
Cykel
Dagis/Förskola
Delhandikapp
Djurpark
Dressincykel
Dricksvatten
Drivmedel
Dusch
Eldplats
Elljusspår
Färja
Fiske
Flygplats
Fornlämning
3(6)
KART- OCH TURISTSYMBOLER - LANTMÄTERIET
Fotbollsplan
Friluftsområde
Friluftsgård
Frisör
Gångbro
Gästhamn
Gästutsikt
Geologiskt
naturminne
Golf
Gruva
Handikapp
Helikopter
Hoppbacke
Hundsport
Hundsport
förbjuden
Husvagnscamping
Isbana
Ishockey
Järnvägsstation
Kajplats
Kanotcentral
Kanotled
Kanottransport
Kulturminne
Kursgård
Kyrka
lekplats
Livsmedel
Matservering
Motion
Motorbana
Museum
4(6)
KART- OCH TURISTSYMBOLER - LANTMÄTERIET
Naturstig
Naturvård
Orientering
Övernattning
Parkering
Polis
Post
Rastplats
Raststuga
Ridanläggning
Rum
Sevärdhet
Simhall
Sjösättning
Sjukhus
Skidbacke
Skidled
Skidlift
Skidspår
Skidspår el
Skjubana
Skoterled
Skyddsområde
Soptunna
Sportanläggning
Squash
Stollift
Stugby
Systembolaget
Taxi
Tunnelbana
Teater
5(6)
KART- OCH TURISTSYMBOLER - LANTMÄTERIET
Telefon
Tennis
Toalett
Trav
Turistbyrå
Turistinformation
Utsiktsplats
Utsiktstorn
Vadställe
Vandrarhem
Vandring
Varning
Vattenskidor
Vattentoalett
Verkstad
Vindskydd
6(6)