Deltagarförteckning

Comments

Transcription

Deltagarförteckning
Deltagarförteckning
Den 16 mars hade 1 270 personer anmält sig till kongressen Position 2015. Deltagarförteckningen innehåller enbart de som accepterat att
deras namn visas i listan på nätet.
Efternamn
Förnamn
Organisation
Aase
Øivind
TerraTec Sweden AB
Aavasaari
Johannes
Lantmäteriet
Adem
Jemal
Kartotek
Agerbladh
Ylva
Örebro kommun
Agnarsson
Magnus
Sweco Position AB
Ahl
Viktoria
WSP
Ahlberg
Karin
Uppsala Vatten och Avfall AB
Ahlm
Linda
Lantmäteriet
Ahlström
Peter
Malmö stad
Ahnlén
Fredrik
KTH
Ahnsjö
Joachim
Sweco
Ahnstedt
Tomas
Borås Stad
Aktas
David
Trafikverket
Al Baghdady
Shayma
KTH
Alborn
Jonas
Kungsbacka kommun
Aldosson
Carina
SKMF
Alfredson
Henrik
SCB
Alfredsson
Anders
Lantmäteriet
Aller
Ylva
Boverket
Allvar
Torsten
Lantmäteriet
Almén
Mikael
Lantmäteriet
Almgren
Karin
Huddinge kommun
Almqvist
Allan
Malmö stadsbyggnadskontor
Almqvist
Sofi
Exploateringskontoret
Alneberg
Daniel
Eskilstuna kommun
Ander
Johan
Göteborgs stad
Anderson
Lars
Metria
Andersson
Bengt
Geodesikonsult Bengt Andersson
Andersson
Christer
FOI
Andersson
Dennis
Trafikverket
Andersson
Ellen
Uppsala universitet
Andersson
Hans-Olov
Lantmäteriet
Andersson
Isabelle
Lunds Universitet
Andersson
Johan Vium
WSP
Andersson
Kerstin
Boverket
Andersson
Lotta
SMHI
Land (Sverige om inget
annat anges)
Andersson
Magnus
Botkyrka kommun
Andersson
Martin
Lantmäteriet
Andersson
Mathias
Bjerking AB
Andersson
Mattias
Region Gotland
Andersson
Nils
Skanova Access AB
Andersson
Per
Södertälje Kommun
Andersson
Per-Erik
Avesta Kommun
Andersson
Peter
Lantmäteriet
Andersson
Regina
Stockholms stad
Andersson
Roland
Motala kommun
Andersson
Ronny
Metria AB
Andersson
Stefan
Esri Sverige AB
Andersson
Stina
Ängelholms kommun
Andersson
Tonny
Karlstads Universitet
Andreasson
Jonas
Lunds kommun
Andreasson
Katarina
Norrköpings kommun
Andréasson
Tomas
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
Anehem
Leif
Stockholm Vatten VA AB
Ansmo
Marie
VA-utveckling i Växjö AB
Antonsson
Daniel
Sveriges Kommuner och Landsting
Antonsson
Malin
Skara kommun
Appelgren
Torgny
Solna stad
Appelquist
Susanne
Region Gotland
Arell
Lars
Näringsdepartementet
Arffman
Carola
YrkesAkademin
Argus
Elisabeth
Stockholms stadsbyggnadskontor
Arkedal
Ann-Christin
Lantmäteriet
Arneland
Gordana
Lantmäteriet
Arvidsson
Ida
Mjölby Kommun
Arvidsson
Lena
SKMF
Arvidsson
Per
Kristianstads kommun
Askelin
David
Nacka kommun
Asp-Eriksson
Margareta
Lantmäteriet
Attefall
Stefan
VätterHem
Axelsson
Berit
Lantmäteriet
Axelsson
Mikael
Motala kommun
Axelsson
Peter
Trafikverket
Axelsson
Svante
Naturskyddsföreningen
Baard
Anneli
Vänersborgs kommun
Backlund
Roland
Lantmäteriet
Backlundh
Johan
Borlänge kommun
Bader
Rami
Linköpings kommun
Baggman
Elin
Kartotek
Bagherbandi
Mohammad
Högskolan i Gävle
Bajracharya
Sardu
Sustainable Nepal
Bancila
Marica
Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
Barlow
Cecilia
Bromölla kommun
Bastigkeit Ränk
Carolina
Student Kartoteket
Batljan
Iilja
Rikshem
Baumgartner
Amanda
Sveriges geologiska undersökning
Bauner
Mikael
Karlstad universitet studerande
Behdjou
Madjid
Stockholm Vatten AB
Ben Daher
Kaisa
SCB
Bengtson
Pontus
WSP Sverige AB
Bengtsson
Ann
Karlstads kommun
Bengtsson
Ingemar
HERE Solutions
Bengtsson
Lena
Lantmäteriet
Bengtsson
Lars-Håkan
Hammarö kommun
Bengtsson
Marcus
Locumba AB
Bengtsson
Ronny
Scotland Survey ors
Bengtsson
Sven
Cad-Q
Benites
Maria
Eskilstuna kommun
Berg
Lennart
Bjerking AB
Bergeå
Håkan
Svenska Kommunal-Tekniska föreningen
Berggren
Monica
Berggrund
Mattias
Umeå kommun
Bergkuist
Katharina
Borås stad
Bergkvist
Joel
WSP Sverige AB
Berglin
Håkan
Nacka kommun
Berglund
Anna
Umeå Kommun
Berglund
Mats
Örebro kommun
Bergman
Anna
Gävle Energi
Bergman
Peder
Luleå kommun
Bergstedt
Per-Erik
BAS/Kramfors Kommun
Bergstrand
Kristian
Helsingborgs stad
Bergstrand
Sebastian
Karlstad Universitet
Bergström
Eric
Gävle kommun
Bergström
Gunnar
Skellefteå kommun
Bergström
Per
Tyréns AB
Bergvall
Madeleine
Lantmäteriet
Berndtsson
Martin
Stadsbyggnadskontoret
Bjälnes
Per
Tyréns AB
Bjäräng
Åsa
Helsingborgs stad
Björck
Toomas
ÅF
Björk
Alexandra
Flens kommun
Björk
Emma
Karlstads universitet/Botkyrka kommun
Björklund
Julia
Stockholms stad
Björkman
Rickard
Växjö kommun
Björling
Nicklas
Riksantikvarieämbetet
Blankenberg
Leif Erik
TerraTec Sweden AB
Blanning
Erik
Örebro Kommun
Blick
Max
Karlstad universitet
Blide
Gunnar
Stadsbyggnadskontoret
Blom
Karin
Trafikverket
Boberg
Anders
Tyréns AB
Boberg
Anja
Nacka Kommun
Boberg
Göran
Rymdstyrelsen
Bohman
Rebecca
Skellefteå kommun
Boll
Ragnar
Lantmäteriet
Boman
Marcus
BAS/ Kramfors kommun
Bonde
Michael
FM International Oy FINNMAP
Borgström
Jesper
Mjölby Kommun
Bornvall
Elin
Metria AB
Borälv
Erik
VINNOVA
Bosrup
Sanna
Sundbyberg stad
Boström
Marcus
Skellefteå kommun
Bovellan
John
Katrineholms kommun
Bovin
Kajsa
SGU
Brandel
Malin
Lantmäteriet
Brandt
Anders
Högskolan i Gävle
Brask
Joel
MSB
Bredesen
Mats
Härjedalens kommun
Breimark
Pererik
Kartotek
Bremborg
Patrik
Lantmäteriet
Brennerfelt
Rolf
SMHI
Brink
Lars
Trafikverket
Brnos
Robert
Kartotek
Brodén
Jenny
Karlstads kommun
Brodén
Johan
Trimtec AB
Brodin
Jennie
Österåkers kommun
Brohn
Carl-Erik
C-E Brohn konsult
Brolin
Anders
Metria AB
Bronder
Axel
Digpro
Broström
Annika
Metria AB
Broström
Evelina
Swedish Space Corporation
Bruce
Linus
Metria AB
Brunes
Fredrik
KTH/Samhällsbyggarna
Brunkert
Anders
Eskilstuna kommun
Bruun
Åsa
Upplands Väsby kommun
Brännäng
Ida
Eskilstuna kommun
Burenius
Johan
Sjöfartsverket
Burrows
Martin
Cad-Q
Burström
Martin
Enköpings kommun
Buss
Börje
Tyresö kommun
Bylander
Staffan
Lantmäteriet
Bylander
Ulrika
SWECO CIVIL
Bylund
Henrik
Metria AB
Bylund
Sara
Lilla Edets kommun
Bylund
Tommy
Trafikverket
Byström
Pär
BAS/Kramfors Kommun
Bäcklund
Anita
Lantmäteriet
Bäckström
Bo
Svenska kommunaltekniska föreningen
Bäärnhielm
Göran
Kartografiska Sällskapet
Böhm
Janos
Varbergs kommun
Börjesson
Henri
Stockholms Universitet
Börjesson
Kjell
Kartotek/Kartografiska Sällskapet
Calestam
Karl-Martin
Tyréns AB
Capaldi
Romeo
Norsecraft Geo AB
Carles
Erik
Gbg Stad Fastighetskontoret
Carlson
Anna-Clara
Kartotek
Carlsson
Caroline
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Carlsson
Caroline
VA-utveckling i Växjö AB
Carlsson
Maria
Riksantikvarieämbetet
Carlström
Anders
Västerås Stad
Castehav
Carina
Skellefteå kommun
Cederlund
Niclas
S-GROUP Solutions AB
Cederlund
Per-Martin
Lerums Kommun
Cha Jaresjö
Kajsa
Trafikförvaltningen, SLL
Chance
Aaron
Järfälla kommun
Chandrasekaran
Guha
Stockholm Vatten VA AB
Christenson
Robert
Karlstads universitet
Colding
Tina Svan
Geodatastyrelsen
Colombo
Cristian
Solna stad
Comérus
Lisen
FCG SIPU International
Corse
Anders
Trafikverket
Coulter
Bridget
ÅF- Infrastructure AB
Creutz Andersen
Helena
Blom Sweden AB
Cunvik
Peter
Kart- och teknikutbildarna AB
Curtis
Philip
SGU
da Cruz
David
Swedegas AB
Dahlén
Sara
Metria
Dahlgren
Anders
Tillväxtanalys
Dahlqvist
Anna
Öckerö kommun
Damm
Jonas
Solna Stad
Danila
Uliana
Karlstad Universitet
Danlind
Gunilla
Haninge kommun
Davidsson
Daniel
Karlstad Universitet
Dehlin
Kent
Nacka Kommun
Dellming
Maria
Göteborgs Stad
Demircan
Cemil
Eskilstuna kommun
Demirtzidis
Dimitrios
ÅF infrastructure
Doyle
Göran
Kartotek
Dryselius
Mats
Nyköpings kommun
Dunkars
Mats
Sweco Position AB
Danmark
Duve Hansen
Britta
Lunds kommun
Edberg
Erik
Lantmäteriet
Edbom
Roland
Upplands Väsby kommun
Ederborg
Tomas
Lantmäteriet
Edlund
Åsa
Karlstads kommun
Edlundh
Marcus
Kartotek
Edman
Tobias
Metria AB
Edoff
Kristina
Nacka kommun
Edsgård
Susanne
Karlstads kommun
Edvardson
Kristoffer
Sweco Civil AB
Egebäck
Anna
Arboga Kommun
Ehrlén
Martin
Järfälla Kommun
Ejnebrand Frisk
Yvonne
Lantmäteriet
Ek
Susanne
Botkyrka kommun
Ek Lara
Malin
FCG SIPU International
Ekefjärd
Fredrik
Skellefteå kommun
Ekelund
Fredrik
Sweco
Ekelund
Gunilla
Sölvesborgs kommun
Eken
Olle
Kartotek
Ekerot
Torbjörn
Stockholm Vatten VA AB
Eklund
Ulf
Motala kommun
Ekman
Göran
Lantmäteriet/SWEPOS
Ekstedt
Gustav
Örebro kommun
Ekwall
Anders
Eskilstuna kommun
Elfström
Mats
Simrishamn/Tomelilla/SKMF
Elg
Margareta
Kartografiska Sällskapet
Eli
Gustav
Botkyrka kommun
Embretsen
Björn
Järfälla kommun
Enander
Jonas
Uppsala kommun
Enckell
Christopher
Falkenbergs kommun
Engblom
Anna
Sjöfartsverket
Engfeldt
Andreas
SKMF/Lantmäteriet
Englund
Marie
Stockholms stadsbyggnadskontor
Engman
Bengt
Sjöfartsverket
Engman
Håkan
Agency9 AB
Engström
Karl
Täby kommun
Engström Askelin
Sara
Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun
Enström
Petronella
Sundsvalls kommun
Envall
Jonas
Carmenta AB
Eresund
Kristina
Karlstads universitet
Ericsson
Karin
Lantmäteriet
Eriksson
Anders
MSB
Eriksson
Ann
Statens Bostadsomvandling AB/Kartografiska Sällskapet
Eriksson
Anna
Lantmäteriet
Eriksson
Camilla
Kartotek
Eriksson
Cecilia
Vänersborgs kommun
Eriksson
Göran
Göran Eriksson Lantmäterikonsult
Eriksson
Henrik
Karlstads universitet
Eriksson
Jan
Stockholms stadsbyggnadskontor
Eriksson
Kjell
Haninge kommun
Eriksson
Lars-Göran
Östersunds kommun
Eriksson
Lena
Härjedalens kommun
Eriksson
Maria
Uppsala kommun
Eriksson
Maria
Vilhelmina kommun
Eriksson
Marie
Stadsbyggnadskontoret
Eriksson
Marie
Södertälje kommun
Eriksson
Marie-Anne
Skara kommun
Eriksson
Nina
Svenska kraftnät
Eriksson
Per
Karlstads Kommun
Eriksson
Torbjörn
Örebro kommun
Eriksson
Ulf
Lantmäteriet
Eriksson
Åsa
Trafikverket
Erixon
Ante
TerraTec Sweden AB
Erixon
Mikael
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ermebrant
Daniel Torbjörn
Högskolan i Gävle
Ernberg
Jenny
Södertälje kommun
Essvik
Johan
Högskolan i Gävle
Ewald
Fia
MSB
Evers
Olof
SLL
Fagrell
Maria
Örebro kommun
Fagrell Eriksson
Niklas
Cad-Q
Falk
Katrin
Geodatasekretariatet, Lantmäteriet
Fennö
Helena
Länsstyrelsen i Västmanland
Ferenius
Erik
Huddinge kommun
Fernholm
Bo
Oskarshamns Kommun
Flarup
Marcus
SMHI
Forseth
Marie
Lantmäteriet
Forssman
Hanna
Trelleborgs kommun
Fotmeijer
Hans
Sjöfartsverket
Francke
Ulrika
Tyréns AB
Fransson
Anne-Marie
IT&Telekomföretagen
Fransson
Erik
Tillväxtanalys
Fransson
Joakim
Trafikverket
Franzén
Åsa
Trelleborgs kommun
Fredén
Lars
Göteborgs Stad
Fredriksson
Jonas
SCB
Fredriksson
Kennet
Sigtuna kommun
Fredriksson
Rosanne
Metria AB
Freeney
Maria
NCC
Friberg
Gustav
Skogforsk
Friberg
Sofia
Kartotek
Fridlund
Sofia
Haninge kommun
Fridstrand
Karin
Metria AB
Friskman
Stefan
Bas/Kramfors Kommun
Frithiofsson
Terese
Sjöfartsverket
Front
Daniel
Borås Stad
Frånberg
Östen
Uppsala universitet
Fröjdenlund
Johanna
Lantmäteriet
Frölander
Katarina
Huddinge kommun
Frössling
Johan
Ericsson AB
Furenberg
Andreas
Peab Sverige AB
Fyrberg
Birgitta
Lantmäteriet
Gallardo Yébenes
Daniel
Täby kommun
Gardshol
Birgitta
Norconsult Astando AB
Garli
Fredrik
Statistiska centralbyrån
Genel
Kerim
Vattenfall Vattenkraft AB
Gevorkjan
Zepyur
Stadsbyggnadskontoret
Gimring
Lennart
ÅF-Infrastructure AB
Gjertsen
Knut Arne
Kartverket
Gkourgiotis
Panagiotis
Botkyrka kommun
Glavas
Melina
Trafikverket
Glavasevic
Sanja
Malmö Stad
Glimmersten
Johan
Karlstad universitet
Gonzalez
Jorge
Lidingö Stad
Gortcheva
Christina
Huddinge Kommun
Goudarzi
Ali
Södertälje kommun
Granbacka
Elisabet
Haninge kommun
Granlund
Annica
Karlstads kommun
Granqvist
Markus
BAS/Kramfors Kommun
Granqvist Pahlén
Tina
Skellefteå Kraft AB
Grimheden
Mikael
Ljungby kommun
Grossman
Ita
ITM Mobile
Grum
Maria
Kartotek
Grund
Patric
Svenskt Marintekniskt Forum
Grundberg
Mikael
Örebro kommun
Grunditz
Maria
Projektengagemang kring arkitektur
Grånäs
Karin
SGU/Kartografiska Sällskapet
Gråsjö
Mikael
Carmenta
Gröndahl
Kim
Studerande Kartotek
Grönlund
Anders
Lantmäteriet
Gullin
Christian
Landskrona stad
Gunnarfeldt
Magnus
Luleå kommun
Gunnarsson
Tomas
Gävle Energi
Gustafsson
Anders
Borås Stad
Gustafsson
Anders
Kartotek
Gustafsson
Maria
Oskarshamn Energi Nät AB
Gustafsson
Peter
Upplands Väsby kommun
Gustavsson
Anders
Karlstad kommun
Norge
Gustavsson
Bodil
Linköpings kommun
Gustavsson
Fredrik
Swedegas AB
Gustavsson
Mikael
Tyresö kommun
Gustavsson
Richard
Kartotek
Guttormsson
Anneli
Tyréns AB
Gårdestig
Christer
Västkonsult i Trollhättan AB
Gärdeklint
Nina
Göteborgs Stad
Göranson
Tomas
Borås Stad
Göransson
Annelie
Stadsbyggnadskontoret, Kristianstads kommun
Göransson
Johan
Agency9 AB
Hagberg
P-O
Carmenta AB
Hagberg
Pär
Tyréns AB
Haglöf
Britt
Stadsbyggnadsförvaltningen
Hagman
Eric
Kartotek, Kart- och teknikutbildarna i Haninge AB
Hagman
Stefan
ÅF
Hagström
Håkan
Östersunds kommun
Hagström
Karin
Huddinge kommun
Hallblad
Björn
Vänersborgs kommun
Hallengren
Rickard
Lantmäteriet
Hallin
Hans-Olov
Lantmäteriet
Halling
Mats
Kartografiska Sällskapet
Halvarsson
Jonny
Metria AB
Hammarstrand
Olof
Kartografiska Sällskapet
Hammer
Agneta
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
Hamon
Emile
Veidekke
Hansen
Lea Dyrholm
Dansk Kortdagsudvalg
Hansson
Anton
KTH
Hansson
Maria
Kartotek
Harders
Wiebke
Ljungby kommun
Harju
Johnny
BAS/Kramfors Kommun
Harrie
Lars
Lunds universitet
Hauska
Hans
Pensionär
Hedberg
Emelie
Uppsala kommun
Hedberg
Henrik
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Hedberg
Rikard
FORAN Remote Sensing
Hedbom
Mari
Malmö Stad
Hedeklint
Karin
Statistiska centralbyrån
Hedén
Pär
Lantmäteriet
Hedenström
Anna
SGU
Hederos
Sara
WSP Sverige AB
Hedlund
Ulf
Stockholms stad
Hedlund
Ulf
Tyréns AB
Hedlund
Åsa
Metria AB
Hedman
Anna
Haninge kommun
Hejdenberg
Richard
Gävle Energi
Helander
Alfred
Danmark
Hell
Benjamin
Sjöfartsverket
Hellberg
August
Södertälje kommun
Hellblom
Nils
Huddinge kommun
Helleday
Miriam
Nacka kommun
Hellemar
Maria
Västerås stad
Hellgren
Pär
Skellefteå kommun
Hellström
Annalena
ÅF-Infrastructure AB
Hemming
Klas
Borås Stad
Hemström
Tore
Uppsala Vatten och Avfall AB
Henningsson
Åsa
Universitetsbiblioteket
Henriksson
Anika
Lantmäteriet
Henriksson
Monica
VA-utveckling i Växjö AB
Henriques
Per
Stockholms stad
Hermodsson
Annika
Esri Sverige AB
Hernandez Escobar
Rafael
Örebro kommun
Hietasaari
Rikard
Sjöfartsverket
Hjalmarson
Anders
AB Östgötatrafiken
Hjort Nielsen
Brian
Höganäs kommun
Hjorth
Kjell
Lantmäteriet
Hofvenstam
Martin
Lantmäteriet
Holgersson
Christopher
Vänersborgs Kommun
Hollander
Pär
Lantmäteriet
Holm
Katarina
Trafikverket
Holmberg
Christina
Solna Stad
Holmberg
Jonas
Sveriges geologiska undersökning
Holmgren
Henrik
Linköpings Kommun
Holmlund
Jan-Anders
MSB
Holmström
Mattias
Danderyds kommun
Holpers
Jimmy
Region Gotland
Holvik
Halvor
TerraTec Sweden AB
Horemuz
Milan
KTH
Hovberg
Annika
Norrköpings kommun
Hugosson
Alice
Student, KTH
Hugosson
Lena
Sundsvalls kommun
Huhta
Anders
Metria
Husberg
Stig
Kartotek, Kart- och teknikutbildarna i Haninge AB
Hägglund Eriksson
Malin
student KTH
Höglund
Karin
Kartotek
Högstedt
Christina
E.ON Elnät Sverige AB
Höij
Magnus
STD-företagen
Höök
Annelie
Gävle kommun
Illerstam
Jenny
Sundbybergs stad
Ingerstedt
Niklas
Arboga Kommun
Iric
Miso
Malmö Stadsbyggnadskontor
Isaksson
Jonas
Borås Stad
Isaksson
Rune
Student
Isgren
Gunilla
Botkyrka kommun
Ismaal
Asmah
Högskolan i Gävle
Isoz Henriksson
Marianne
Stockholm Vatten VA AB
Ivarsson
Jesper
ÅF
Iversen
Anita
Örebro kommun
Jackson
Anders
Högskolan i Gävle
Jacobsson
Jonas
Digpro
Jacobsson
Marie
Sjöfartsverket
Jacobsson
Marika
Umeå Kommun
Jagaeus
Carl-Johan
Kartotek
Jakobsson
Kerstin
Region Gotland
Jakobsson
Lars
Sjöfartsverket/Kartografiska Sällskapet
Jakobsson
Tommy
Tojak AB
Jakus
Aleksandar
Höganäs kommun
Jalkemyr
Ulrika
Solna Stad
Janisels
Mikael
Stockholms kommun
Jansson
Joakim
Eda kommun
Jansson
Mattias
Sweco
Jansson
Patric
Trafikverket
Jarlenfors
Angela
Botkyrka kommun
Jarlmo
Maria
Fortifikationsverket
Jeansson
Eric
Göteborgs Stad
Jensen
Anna
KTH - Kungliga Tekniska Högskolan
Jeremic
Dejan
CILAP
Jernberg
Magnus
Norconsult Astando AB
Jernström
Anders
Örebro kommun
Jirner
Eva
SGU
Johansson
Anita
Norrköpings kommun
Johansson
Bengt
Tyréns AB
Johansson
Björn
Föreningen DIS
Johansson
Daniel
Botkyrka kommun
Johansson
Helena
SGU
Johansson
Jan
Chalmers tekniska högskola
Johansson
Jim
Ängelholms Kommun
Johansson
Johnny
Kartotek
Johansson
Karl-Gustav
Lantmäteriet
Johansson
Kerstin
SGU
Johansson
Lars-Göran
landskrona stad
Johansson
Lena
Haninge kommun
Johansson
Lennart
Sjöfartsverket
Johansson
Lovisa
Norrköpings kommun
Johansson
Magnus
Norrköpings kommun
Johansson
Maria
Ecoloop
Johansson
Mats
Linköpings kommun
Johansson
Mikael
Lantmäteriet
Johansson
Mikael
Linköpings kommun
Bosnien-Hercegovina
Johansson
Olof
Samhällsbyggarna
Johansson
Patrik
Eskilstuna kommun
Johansson
Sara
Uppsala kommun
Johansson
Sune
Lidköpings kommun
Johansson
Tim
LTU
Johansson
Ulrika
Lantmäteriet
Johnson
Kerstin
Karlstads kommun
Johnsson
Lena
Tekis AB
Johnsson
Mikael
Nacka Kommun
Jokela
Mauritz
Solna stad
Jonasson
Sophie
Riksantikvarieämbetet
Jongeling
Rogier
Plan B Sweden AB / BIM Alliance Sweden
Jonsson
Axel
Kartotek
Jonsson
Björn
Lantmäteriet
Jonsson
Boel
Skellefteå kommun
Jonsson
Håkan
Eskilstuna kommun
Jonsson
Lars
Sandvikens kommun
Jonsson
Per
Tyréns AB
Jonsson
Pär
Riksantikvarieämbetet
Jonsson
Sune
Stockholms stadsbyggnadskontor
Jonsson
Susanne
Lantmäteri
Jonsson
Totte
Högskolan i Gävle
Jordan
Magnus
Karlskoga kommun
Josefsson
Örjan
Lantmäteriet
Joudi
John
Linköpings kommun
Julin
Bengt
NCI New Century Information
Juliusson
Sara
Tyresö kommun
Jureskog
Per-Åke
Metria AB
Justesen
Marcus
Statistiska centralbyrån
Juzwiak
Beata
Stockholms stad
Jäger
Jitka
Trafikverket
Jämtnäs
Lars
Lantmäteriet
Järdemar
Josefine
Esri Sverige AB
Järeholm
Jenny
Kartotek
Jäwert
Jonny
Örnsköldsviks kommun
Jöngren
Magnus
VA-utveckling i Växjö AB
Jönsson
Ann-Sofie
Lantmäteriet
Jönsson
Karl-Magnus
Kristianstads kommun
Jönsson
Mikael
Haninge kommun
Jönsson
Regina
Folkuniversitetet Yrkeshögskolan
Jönsson
Rikard
Region Gotland
Jörgensen
Annika
Falkenbergs kommun
Kahlbom
Oscar
Region Gotland
Kantecka
Margareta
Stadsbyggnadskontor
Karbalaee
Fereshteh
Stockholms Universitet
Karlsson
Ann-Sophie
Nässjö kommun
Karlsson
Bo
Avesta Kommun
Karlsson
Daniel
Student
Karlsson
Håkan
Pitney Bowes
Karlsson
Ingemar
Ystads kommun
Karlsson
Jan
Hässleholms kommun
Karlsson
Janni
Högskolan i Gävle
Karlsson
Johanna
Trafik Stockholm/Kartografiska Sällskapet
Karlsson
Kent
Sweco Position AB
Karlsson
Lena
Botkyrka kommun
Karlsson
Per
Lerums kommun
Karlsson
Peter
Lantmäteriet
Karlsson
Ulrika
Lantmäteriet
Karmalm
Johan
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
Karrbom Gustavsson
Tina
KTH
Kask
Anna
Täby kommun
Keden
Jonas
Kartotek
Kempe
Christina
Lantmäteriet
Kers
Mikael
Trafikverket
Kessler
John
Tieto
Kevius
Regina
Stockholms stad
Khleif
Ahmed
Kartotek
Khyber
Qaisar
Telge Nät AB
Kilhage
Mikael
Filipstad kommun
Kindeberg
Annika
Sjöfartsverket
Kiss
Peter
Ingenjörer Utan Gränser
Kits
Ira
Upplands Väsby kommun
Kjellqvist
Jenny
Stockholms stadsbyggnadskontor
Kjellson
Bengt
Lantmäteriet
Kjernald
Emma
Göteborg Stad
Klaesson
Bente
Täby kommun
Klang
Dan
GeoXD AB
Klang
Kristina
GeoXD AB
Knight
Ian
Örebro kommun - Stadsbyggnad
Kolovos
Aris
Cartesia
Komljenovic
Milos
Director RGA RS
Korall
Mårten
Region Gotland ZZ1416
Korolanyi
Tomas
Upplands-Bro kommun
Krantz Persson
Kim
Arboga kommun
Krook
Peo
Norconsult Astando AB
Kruukka
Tomas
Metria AB
Kurman
Gisela
Huddinge kommun
Kvarnström
Britt-Mari
Karlstads Kommun
Kvarnström
Lars
LTK Geodesi
Kylbring
Karin
Eskilstuna kommun
Kyrk
Anders
Cartesia
Kårén
Anna
Sundsvalls kommun
Bosnien-Hercegovina
Lager
Anders
Upplands Väsby kommun
Lagerlöf
Sofie
Upplands-Bro kommun
Lagerqvist
Anders
Lantmäteriet
Lagerqvist Nilsson
Monica
Regeringskansliet
Lahti
Björn
Helsingborgs stad
Lahti
Johan
Malmö Stadsbyggnadskontor
Lambréus
Jesper
Södertälje kommun
Landare
Maja
Sweco
Landin
Staffan
Gapminder
Langhammer
Daniel
Riksantikvarieämbetet
Lantto
Martin
Skolfastigheter i Stockholm AB
Lantz
Lilian
Trafikverket
Larsén
Lena
Stockholms stad, Trafikkontoret
Larsson
Adam
Vänersborgs Kommun
Larsson
Andreas
Karlstad universitet
Larsson
Anna
Lunds Universitet
Larsson
Anne
Metria AB
Larsson
Elisabet
Stadsbyggnadsförvaltningen
Larsson
Gunvor
Solna kommun
Larsson
Håkan
FOI
Larsson
Karolina
Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun
Larsson
Niklas
COWI
Larsson
Nils
Stockholms läns landsting
Larsson
Peter
Fortifikationsverket
Larsson
Petra
Kristianstad kommun
Larsson Wallin
Johan
Tyréns AB
Lauren
Alexandra
Skanska
Leckström
Marianne
SKL
Leijonhud
Michael
Infrastrukturkansliet
Lekberg
Daniel
Norconsult Astando AB
Lendrup
Anders
MSB
Lennvall
Lars
Miljö- och energidepartementet
Leonborn
Jimmy
Stadsbyggandskontoret, Stockholm Stad
Lernefalk
Håkan
Katrineholms kommun
Levein
Magnus
MSB
Lewén
Ingemar
Trafikverket
Lidberg
Pia
Lantmäteriet
Lidbom
Daniel
Karlstad Universitet
Lidstedt
Anna
Nynäshamns kommun
Lilja
Madeleine
Stockholms Hamnar
Lilje
Mikael
Lantmäteriet
Lilliehorn
Terese
BIM Alliance
Lillvreten
Lennart
Lantmäteriet
Lim
Nancy Joy
Högskolan i Gävle
Linbacke
Per
Metria AB
Lindberg
Fredrik
Göteborgs Universitet/GIS-väst
Lindberg
Niklas
Trafikverket
Lindblad
Anders
Esri Sverige AB
Lindblad
Per
Enköpings kommun
Lindblad
Ulf
Lerums kommun
Lindbom
Jan
Dimenteq Oy
Lindborg
Micaela
Eskilstuna kommun
Lindbäck
Anders
Metria AB
Lindeberg
Greger
Metria
Lindell
Bengt
Norsecraft Geo AB
Lindelöf
Anders
Huddinge kommun
Lindén
Patrick
Swedish Standards Institute
Linder
Marie
Hyresgästföreningen
Linder
Rickard
Hylte kommun
Lindgren
Jens
Uppsala Kommun
Lindgren
Matilda
Uppsala Kommun
Lindgren
Monica
Metria AB
Lindhe
David
Student Avancerad GIS Yh
Lindholm
Roger
VIA/Kramfors kommun
Lindkvist
Peter
Landskrona Stad
Lindmark
Sally
BAS/Kramfors
Lindquist
Margareta
Lantmäteriet
Lindqvist
Per
Riksantikvarieämbetet
Lindström
Christer
4Dialog AB
Lindström
Johan
Österåkers kommun
Lindström
Mårten
BIM Alliance
Lindström
Robin
Kartotek
Lindström
Ulf
Östersunds kommun
Linell
Mathias
Järfälla kommun
Linjer
Johan
Lantmäteriet
Linnå
Jan
Sjöfartsverket
Lipcsey
Elisabeth
MSB
Lithén
Thomas
Lantmäteriet
Ljungberg
Klas
Håbo kommun
Ljungh
Marie
Botkyrka kommun
Lockner
Mikael
VIA/Kramfors kommun
Lodin
Maria
Kartverket
Looström
Tomas
Region Gotland
Lorentzon
Fredrik
MSB
Louka
Lana
Eskilstuna Kommun
Lovén
Hans
Privat
Lucero
Francisco
Kartotek
Lund Andersson
Cecilia
Högskolan i Gävle
Lundberg
Anders
Landskrona stad
Lundberg
Fredrik
Lantmäteriet
Lundberg
Jonas
Linköpings Universitet
Lundberg
Kristian
Saab AB
Finland
Norge
Lundberg
Tobias
Kartotek
Lundell
Arne
Österåkers kommun
Lundell
Gunnel
Karlskoga kommun
Lundgren
Berndt
KTH
Lundgren
Roger
Geomatikk Sverige AV
Lundgren Nilsson
Liselotte
Miljö och stadsbyggnad Lidingö stad
Lundholm
Gabriella
Tyresö kommun
Lundin
Elisabeth
Ericsson
Lundin
Karin
Huddinge kommun
Lundin
Peter
Agima Management
Lundin
Samuel
BAS/Kramfors Kommun
Lundquist
Anders
Lantmäteriet
Lundqvist
Henrik
Länsstyrelsen i Jönköping
Lundström
Bengt
Kommunlantmäteriet, Linköpings kommun
Lundström
Karin
Statens geotekniska institut
Lundström
Maria
Lantmäteriet
Lundström
Olivia
VIA/Kramfors Kommun
Lüning
Lena
Ericsson AB
Lyxell Stålnacke
Marie
Lantmäteriet
Löfgren
Tomas
Trafikverket
Löndahl Åkerman
Ebba
Södertälje kommun
Lönnberg
Annika
Lantmäteriet
Lönnerhed
Pär
FORAN Remote Sensing
Lövefalk
Martin
Malmö stadsbyggnadskontor
Lööf
Anna
Lantmäteriet
Madura
Vesna
Sjöfartsverket
Magnusson
Anders
Huddinge Kommun
Magnusson
Yngve
Pensionär
Malm
Linus
Tyréns AB
Malmberg
Marie
Falu Kommun
Malmberg
Sara
Högskolan i Gävle
Malmdal
Jonas
Riksantikvarieämbetet
Malmestrand
Peter
Borlänge kommun
Malmestål
Lars
Järfälla Kommun
Malmström Ryner
Maria
Svenska kraftnät
Malvenius
Patrik
Lilla Edets kommun/GIS-väst
Mankenskiöld
Peter
Sveriges Kommuner och Landsting
Markus
Peter
Lunds Universitet
Martinelle
Kristina
SGU
Mattsson
Fredrik
Danderyds kommun
Mattsson
Sara
Esri Sverige AB/Kartografiska Sällskapet
Mejerwall
Dan
Kartotek
Melander
Christina
Östersunds kommun
Melin
Peter
Lantmäteriet
Mellgren
Linda
ULI Geoforum
Meyerson
Lina
Lantmäteriet
Mikko
Henrik
Sveriges geologiska undersökning
Minör
Ulf
Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
Miskovic
Darko
Technical adviser RGA RS and CILAP coordinator
Moberg
Anna
SKMF
Moberg
Lennart
Karlstads kommun
Moche
Jenny
Metria AB
Mogren
Andreas
Karlstad Universitet
Moisander
Anja
Landskapsarkitekt
Monell
Oscar
Esri Sverige AB
Mood
Johan
Karlskoga kommun
Morales Pasik
Federico
Högskolan i Gävle
Morén
Lena
Lantmäteriet
Moritz
Marcel
Huddinge kommun
Morosini
Daniel
Oskarshamns Kommun
Mostert
Julie
Lantmäteriet
Mostert
Mark
Boverket
Moström
Jerker
Statistiska centralbyrån
Moverare
Jessica
Sweco Position
Munsin
Anna-Stina
Malmö Stad, Stadsbyggandskontoret
Muratovic
Nedzad
Kartotek
Månsson
Ola
Sveriges Byggindustrier
Mårtensson
Stig-Göran
Högskolan i Gävle
Mäkiniemi
Ritva
Luleå kommun
Möller
David
Sweco
Möller
Åse
Sigtuna kommun
Naesenius
Monne
Sigtuna Kommun
Nelson
Jonas
Täby kommun
Nelson
Ross
Högskolan i Gävle
Neubauer
Peter
Mapillary
Niklasson
Mikael
Lantmäteriet
Niland
Jesper
Trafikverket
Nilsson
Anders
Landskrona Stad
Nilsson
Caroline
Högskolan i Gävle
Nilsson
Christoffer
Kartotek
Nilsson
Henrik
Kalmar kommun
Nilsson
Ingela
Agima Management AB
Nilsson
Jan G
Kalmar kommun
Nilsson
Karin
Stockholms stad
Nilsson
Lars
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Nilsson
Lars
Åre kommun
Nilsson
Linda
Kristianstad kommun
Nilsson
Marie
Gnosjö kommun
Nilsson
Marie
Gävle kommun
Nilsson
Petra
Solna stad
Nilsson
Pontus
Kartotek
Nord
Eva
Södertälje kommun
Bosnien-Hercegovina
Nordén
Jonas
Kartografiska Sällskapet
Nordh
Anders
SKL
Nordin
Jonas
Österåkers kommun
Nordin
Katrine
Lantmäteriet
Nordlander
Patrik
Metria AB
Nordlund
Håkan
Esri Sverige
Nordman
Jörgen
Ledningskollen
Nordqvist
Anders
Metria AB
Nordström
Daniel
Örebro Kommun
Nordström
Pär
Region Gotland
Norèn
Anna
Lantmäteriet
Norén
Lars
Huddinge Kommun
Norin
Dan
Lantmäteriet
Norlin
Annelie
Trafikverket
Norling
Ida
Oskarshamns kommun
Norman
Jeanette
Lantmäteriet
Norman
Nils-Olof
Lantmäteriet
Novén
Maria
Trafikverket
Nyborg
Ingemar
Gbg Stad Fastighetskontoret
Nygren
Emilia
Högskolan i Gävle
Nyhlén
Peter
Lantmäteriet
Nylander
Katarina
Sweco
Nylén
Ann-Charlotte
MSB
Nyman
Helena
Upplands Väsby kommun
Nyström
Fridha
Cartesia
Nyström
Lars
Skellefteå kommun
Näslund
Jan-Eric
GIS-student Sthlm universitet
Nässén
Ingela
Lantmäteriet
Näsström
Helena
Stockholms läns landsting
Näsström
Ingrid
Karlstad kommun
Obradovic
Zeljko
Director FGA FBiH
Ohlsson
Ann
Nacka Kommun
Ohlsson
Fredrik
Metria AB
Ohlsson
Kent
Lantmäteriet
Ohlsson
Kerstin
Haninge kommun
Ohlsson
Lars
Trafikverket
Ohrzén
Susanna
Högskolan i Gävle
Olander
Stefan
Lunds Universitet
Olbers
Aron
Södra Skogsägarna Ek
Ollén
Joakim
KunskapsPorten AB
Olsén
Yvonne
Nacka kommun
Olsson
Anders
Gävle Kommun
Olsson
Birgitta
Naturvårdsverket
Olsson
Håkan
SMHI
Olsson
Karin
Trafikverket
Olsson
Lena
Borlänge Energi AB
Bosnien-Hercegovina
Olsson
Marika
S-GROUP Solutions
Olsson
Per
InfraGuide
Olsson
Per-Anders
Lantmäteriet
Olsson
Rune
Pensionär
Olsson
Tobias
Sveriges Arkitekter
Olsson
Torbjörn
Trafikverket
Olsson
Torsten
Kartografiska Sällskapet/Position 2015
Oscarsson
Håkan
Lantmäteriet
Oskarsson
Jan-Eric
Trafikverket
Ottander
Jonas
Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Ottosson
Caroline
Trafikverket
Paananen
Markus
BAS/Kramfors Kommun
Paganus
Ari
Dimenteq OY
Finland
Pajula
Kimmo
FM International Oy FINNMAP
Finland
Palm
Karl-Erik
Mora Kommun
Palm
Louise
Malmö stad
Palmborg
Hans
Agency9 AB
Palmelius
Stefan
SCB
Parneborg
Niclas
Lantmäteriet
Parsons
Ed
Google
Storbritannien
Pasalic
Nedzad
Assistant director FGA FBiH and CILAP coordinator
Bosnien-Hercegovina
Patrascu
Mihai
Lunds Universitetet
Paulsson
Kerstin
Huddinge kommun
Paulsson
Mats
Blom Sweden AB
Pavasson
Lena
Uppsala universitetsbibliotek
Pedersen
Markus
Norrköpings kommun
Persson
Clas-Göran
Lantmäteriet
Perbo
Ulf
BIL Sweden
Persson
Anders
Skogsstyrelsen
Persson
Emma
Skara kommun
Persson
Eva
Härjedalens kommun
Persson
Helena
Danderyds kommun
Persson
Klara
Stockholms Universitet
Persson
Marcus
Malmö Stadsbyggnadskontor
Persson
Stefan
Landskrona stad
Peterson
Eric
Huddinge Kommun
Peterson
Stefan
Örebro kommun
Petersson
Daniel
Stockholm Vatten VA AB
Petersson
Ingvar
Uddevalla kommun
Petersson
Lena
Eskilstuna kommun
Petrini
Johan
Sveriges geologiska undersökning
Pettersson
Cecilia
Haninge kommun
Pettersson
Elin
Finspångs kommun
Pettersson
Erik
ÅF-Infrastructure AB
Pettersson
Jenny
Uppsala kommun
Pettersson
Jörgen
Tekniska verken
Pettersson
Lars
Trafikverket
Pettersson
Tobias
Vallentuna kommun
Philipson
Jacob
Datscha AB
Pihl
Cecilia
Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg
Pirard
Joel
Digpro
Poncin
Christophe
Tekis
Poon
Chi-Hao
Datscha AB
Presno
Therese de
Kartotek
Pye
Alexandra
Uppsala kommun
Pyykönen
Markku
Högskolan i Gävle
Ramic
Halid
WSP Sverige AB
Randsalu
Toomas
Kristianstads kommun
Randström
Sofia
Tyréns AB
Rannestig
Ewa
Malmö stad
Rantanen
Mathias
Haninge kommun
Ranung
Jenny
SMHI
Reinedahl
David
Eskilstuna kommun
Reintz
Henrik
Reintz Produktion
Reshetyuk
Yuriy
Högskolan i Gävle
Rheyneuclaudes
Katinka
Student
Richtnér
Daniel
Gävle Energi AB
Rickardsson
Mikael
Kartotek
Riis
Johan
Breakoutimage AB
Ring
Andreas
Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning
Ringborg
Eva
Värmdö Kommun
Ringmar
Helena
Eskilstuna kommun/Kartografiska Sällskapet
Ringström
Lena
Stockholm Vatten VA AB
Rispling
Linus
Nordregio
Robertsson
Maria
Vänersborgs kommun
Rodriguez
Efrain
Kartotek
Rodriguez Loudot
Sabina
Botkyrka kommun
Roman
Emil
Huddinge Kommun
Romppala
Kent
VA-utveckling i Växjö AB
Roos
Kristoffer
Högskolan i Gävle
Rosander
Daniel
byNet AB
Roslund
Maria
Stockholms stadsbyggnadskontor
Rost
Helén
Blom Sweden AB
Rothman
Magnus
Nacka kommun
Rova
Jimmy
SKMF
Rube
Ann
Yrkeshögskolan Helsingborg
Rundqvist
Bernt
Södertälje Kommun
Rundqvist
Henrik
Ekerö kommun
Runesson
Magnus
Nässjö kommun
Runnman
Edgar
Södertälje kommun
Ruuth
Andreas
Karlstad universitet
Rydberg
Anders
InfoTrader AB
Ryden
Anders
Lantmäteriet
Rydén
Birgitta
Lantmäteriet
Ryden
Tobias
Göteborgs Stad, Fastighetskontoret
Rydqvist
Annette
Boverket
Rydqvist
Maria
Boverket
Rylander
Markus
Lidköpings kommun
Röjvall
Ingvar
Täby kommun
Røkke
Per Ove
Tekna Samfunnsutviklerne
Rönnberg
Andreas
Lantmäteriet
Rönnqvist
Jonas
Gbg Stad Fastighetskontoret
Saarentaus
Juha
Sito Oy
Safakar
Mohammad
Uppsala Vatten
Sahlberg
Pontus
Datscha AB
Sahlén
Maria
Skara kommun
Sahlin
Eva
Högskolan i Gävle/Kartografiska Sällskapet
Sahlsten
Tommy
MISUG
Samor
Lina
GIS-väst
Samuelson
Olle
BIM Alliance
Samuelsson
Lisa
ULI Geoforum
Sandberg
Thomas
Östersunds kommun
Sandin
Jerry
Borås stad
Sandler
Hans
Pensionär
Sandqvist
Joachim
Gbg Stad Fastighetskontoret
Sarri
Henrik
Metria AB
Schalin
Camilla
Kungälvs kommun
Schillén
Joakim
Österåkers kommun
Schrøder
Lise
Aalborg Universitet
Schärdin
Johan
Trafikverket
Schön
Ida
BAS/Kramfors Kommun
Segergren
Erik
Vattenfall
Seipel
Stefan
Högskolan i Gävle
Selander
Anna
Nyköpings Kommun
Selberg
Anders
Linköpings kommun
Selin
Jenny
Kartotek
Selin
Patrik
Högskolan i Gävle
Seppänen
Tanja
Dimenteq Oy
Setterby
Ola
Alingsås kommun
Silverfur
Rikard
Fastighetsägarna
Silvermarker
Elena
Växjö kommun/Stadsbyggnadskontoret
Simonsson
Ingela
Spotland Surveyors
Simonsson
Patrik
Örebro Stadsbyggnad
Simunovic
Zeljko
Göteborgs Stad, Trafikkontoret
Sipilä
Jeanette
Uppsala Vatten
Sjö
Joel
VIA/Kramfors Kommun
Sjöberg
Daniel
Kungliga Tekniska Högskolan
Sjöberg
Karin
Metria
Norge
Finland
Danmark
Finland
Sjöberg
Lars
Botkyrka kommun
Sjödin
Martin
Blom Sweden AB
Sjögren
Jonas
SMHI
Sjögren
Lennart
Lennart Sjögren Analys & Utveckling AB
Sjögren
Niklas
Stadsbyggnad
Sjögren
Sofia
Lunds universitet
Sjöhed
Jan
Lantmäteriet
Sjökvist
Birgitta
Region Gotland
Sjölen
Linus
Bas/Kramfors Kommun
Sjölin
Jonas
Linköpings kommun/Kartografiska Sällskapet
Sjöstedt
Anders
Karlstads kommun
Sjöström
Charlotte
Timrå kommun
Sjöwall
Aldona
Folkuniversitet i Gävle
Skilberg
Mats
Solna Stad
Skog
Lars
Esri Sverige
Skoglar
Sofia
Vallentuna kommun
Skoog
Anders
Höganäs kommun
Skånes
Helle
Stockholms universitet
Smaaland
John
Esri Sverige
Smith
Jonathan
Kartotek
Smitt
Olof
Student
Snäll
Mats
Lantmäteriet
Soldagg
Diana
Stockholm Vatten VA AB
Solem
Jan Erik
Mapillary
Sparr Olivier
Sanna
Metria
Spetz
Pernilla
Fortum Generation AB
Spångberg
Matilda
Botkyrka kommun
Stadig
Henrik
Hushållningssällskapet
Staffas
Magdalena
Falu Kommun
Staiger
Harald
Trafikverket
Stanislawska
Daniela
Haninge kommun
Stanley
Christopher
Högskolan i Gävle
Stavenius
Lena
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
Stefansson
Mats
Metria AB
Steffen
Holger
Lantmäteriet
Sten
Henrik
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Stenberg
Patrik
Kungsbacka kommun
Stenberg
Thomas
Värmdö kommun
Stenborg
Erik
Volvo Car Corporation
Stenström
Karolina
Nacka kommun
Stephan
Uwe
Länsstyrelsen i Stockholm
Stern
Mikael
Spacemetric
Stordal
Emma
Kartotek
Strand
Christina
Vianova Systems Sweden AB
Strand Masman
Göran
IDC
Strandberg
Elin
Borås Stad
Strandberg
Hans
Blom Sweden AB
Strandberg
Helena
Lantmäteriet
Strandberg
Jesper
Stadsbyggnadskontoret Norrköping
Strandell
Elin
Avesta Kommun
Stridsman
Henrik
Lantmäteriet
Sträng
Malin
Värmdö kommun
Ström
Marika
Lantmäteriet
Strömberg
Christina
Länsstyrelsen Västerbotten
Strömbäck
Birgitta
Nacka kommun
Strömbäck
Fredrik
Sjöfartsverket
Sturesson
Christer
Ljungby kommun
Stålbring
Stefan
Östersunds kommun
Stölen
Lars Kristian
Sveriges geologiska undersökning
Summanen
Henrik
Riksantikvarieämbetet
Sund
Camilla
Huddinge Kommun
Sundblad
Anna
Nacka kommun
Sundberg
Bodil
Blom Sweden AB
Sundberg
Linn
LINK arkitektur
Sundbergh
Jenny
Södertälje kommun
Sundholm
Michael
Karlstads kommun
Sundqvist
Kristofer
Uppsala Kommun
Sundström
Inger
Svenska Kommunal Tekniska Föreningen
Sundström
Lennart
Lantmäteriet
Sundvall
Anneli
SKMF
Svahn
Stefan
Linköpings Kommun
Svanholm
Niklas
FMV
Svanström
Stefan
Statistiska centralbyrån (SCB)
Svantesson
David
Kristianstads kommun
Swedin
Anders
Lidköpings Kommun
Swenborg
Torbjörn
Tyréns AB
Svenson
Christer
Svensson
Anders
Kävlinge kommun
Svensson
Anetthe
Lantmäteriet
Svensson
Bengt
Gnosjö Kommun
Svensson
Bengt-Åke
Pensionär
Svensson
Börje
Mora kommun
Svensson
Charlotte
Kristianstads kommun
Svensson
Gunnar
Tyréns AB
Svensson
Håkan
Myresjöhus AB
Svensson
Jonas
Södra Skogsägarna
Svensson
Lovisa
Lunds Universitet
Svensson
Magnus
Agima Management AB
Svensson
Mats
Tyréns AB
Svensson
Mattias
WSP
Svensson
Mikael
KAU
Svensson
Robert
Tyréns AB
Svensson
Stefan
Haninge kommun
Svensson
Stig
Borås Stad
Svensson
Sven-Erik
Örebro kommun
Svensson
Åke
Metria
Swensson
Ewa
Lantmäteriet
Svärd
Torsten
Lantmäteriet
Syrén
Märta
Region Gotland
Sälg
Roger
Gävle Energi
Säw
Annika
Metria AB
Sävmarker
Lars
Lantmäteriet
Söder
Alva
Söder
Patrik
Karlstads Universitet
Söderberg
Eva
Nyköpings kommun
Söderbom
Per
WSP Sverige AB
Söderman
Ulf
FOI
Söderström
Ida
Uppsala kommun
Söderström
Karin
Metria AB
Söderström
Per
Kungsbacka kommun
Tabucic
Denis
FGA FBiH
Tamme
Helena
Örebro kommun
Tankred
Ronny
Lantmäteriet
Tano
Marika
Eskilstuna kommun
Tarandi
Mikael
ULI Geoforum
Tarandi
Väino
KTH
Teke
Larz
Södra skogsägarna
Tellden
Erik
Stadsbyggnadskontoret Norrköping
Ternlund
Anna
Högskolan i Gävle
Thander
Monica
Luleå Tekniska Universitet
Theander
Lina
BIM Alliance
Theander
Monica
Österåkers kommun
Thorell
Linda
Västerås stad
Thorén
Klas
Kommunaltekniska Föreningen
Thorgren
Ann-Marie
Botkyrka kommun
Thorsbrink
Magdalena
SGU
Throgen
Anders
Mora Kommun
Thörne
Christina
SCB
Toft
Mikkel Wendelboe
Geoforum Danmark
Tornberg
Johan
Stockholms stad
Toth
Valdemar
Kartotek
Trensén
Johan
Örebro kommun
Troedsson
Karin
Lidingö stad
Tufvesson
Tommy
Landskrona stad
Tullberg
Odd
WSP
Tynell
Roger
Vallentuna kommun
Tähtikivi
Annelie
Lantmäteriet
Törne
Ylva
Stockholms läns landsting
Bosnien-Hercegovina
Danmark
Törnqvist
Stefan
Huddinge kommun
Uggla
Eva
Lantmäteriet
Uggla
Gustaf
KTH
Uggla
Maria
Stockholms Stadsbyggnadskontor
Uhno
Hans
Motala kommun
Ulander-Gille
Emelie
Huddinge kommun
Ulfvik
Mikael
Eskilstuna kommun
Wadell
Anders
Karlstads Universitet
Wadhstorp
Johanna
Huddinge kommun
Wahlström
Ulrika
Jönköpings kommun
Wahlund
Sara
WSP Samhällsbyggnad
Wainikka
Rolf
Kungsbacka kommun
Waldemar
Vibeke
Nacka kommun
Valencia
Viktor
Sydvatten AB
Walfridsson
Märit
Högskolan i Gävle
Wallenius
Katja
Studerande
Wallers
Örjan
Lantmäteriet
Wallhagen
Magnus
Sjöfartsverket
Vallin
Daniel
Lantmäteriet
Wallin
Lena
Nynäshamns kommun
Wallin
Åke
Högskolan i Gävle
Wallström
Christina
Lantmäteriet
Varcalin
Claudia
Borås stad
Varhaugvik
Linn
Lantmäteriet
Vass
Susanna
KTH
Wasström
Christina
Lantmäteriet
Wasström
Peter
Lantmäteriet/Kartografiska Sällskapet
Weinitz
Karl-Johan
Ängelholms kommun
Weinmark
Christer
Södertälje kommun
Wejdmark
Jan
Samhällsbyggarna
Veldeman
David
Medecins Sans Frontiers
Velevska
Suzana
Lantmäteriet
Vennberg
Jenny
Länsstyrelsen Norrbotten
Wennberg
Sandra
Metria AB
Wennergrund Wahl
Charlotte
Stockholms Stadsbyggnadskontor
Werner-Erichsen
Anders
Stadsbyggnadsförvaltningen Västerås Stad
Wessbergh
Roger
Mälarenergi AB
Wesström
Anton
byNet AB
Wesström
David
Tyréns AB
West
Ylva
Uddevalla kommun
Westberg
Jon
Högskolan i Gävle
Westberg
Magnus
Lantmäteriet
Westberg
Rolf
Digpro
Westerberg
Åsa
Gävle Energi AB
Westerlund
Mats
NCC
Westim Eriksson
Ann
Yrkeshögskolan Höga Kusten, Kramfors kommun
Westling
Malin
Kartotek
Westlund
My
Högskolan i Gävle
Wettergren
Pierre
Clever Collaboration Group
White
Richard
Trafikverket
Wiberg
Hans
Lerums kommun
Wickström
Ina
Samhällsbyggarna
Widenfors
Kateryna
Lantmäteriet
Vidgren
Eva
Luleå kommun
Widström
Anna
Trafikverket
Vieira
Erik
Digpro
Wigren
Anna
Lerums kommun
Wihlke
Carin
Solna stad
Wiik
Mattias
Nacka kommun
Vikdahl
Karl-Erik
Lidingö stad
Wiklund
Peter
Lantmäteriet
Viklund
Rickard
Enetjärn Natur
Wilde
Katharina
MSB
Wilhelmsson
Anna
Eskilstuna kommun
Wilhelmsson
Hans-Göran
S-GROUP Solutions
Wilhelmsson
Magnus
Malmö Stadsbyggnadskontor
Vilhelmsson
Robert
Metria AB
Willén
Erik
Skogforsk
Wiman
Sara
Metria AB
Wingstedt
Jan
Kartografiska Sällskapet
Wingård
Saga
Linköpings kommun
Virkkunen
Thomas
Tyresö Kommun
Virta
Aino
Stockholm stad
Wisén
Anders
Trafikförvaltningen SLL
Vitor
Velibor
RGA RS
Wolgast
Anne
VA-utveckling i Växjö AB
von Post
Jacob
Höganäs kommun
Woxlägd
Jesper
Härjedalens kommun
Wågström
Peter
NCC AB
Värnholm
Per
Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting
Xie
Wendy
Esri Sverige
Ylivainio
Kjell
Statistiska Centralbyrån
Zakariasson
Jan
Agima Management AB
Zallin
Tim
Studerande, Kartotek
Zeitooni Dicker
Maryam
SKMF
Zetterlund
Carl-Erik
Lantmäteriet
Zidziuniene
Edita
Bromölla kommun
Zimic
Andja
Lantmäteriet
Zimic
Seho
Lantmäteriet
Åberg
Anders
Pensionär
Åberg
Anna
Sveriges geologiska undersökning
Åberg
Richard
Metria
Bosnien-Hercegovina
Ågren
Johan
Avesta kommun
Ågren
Maria
Naturvårdsverket
Ågren
Ulrika
Avesta kommun
Åkerlund
Tobias
HiG
Åkerman
Jonas
InfoTrader AB
Åmell Skoglund
Elisabeth
Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
Ångström
Ingmari
Pensionär
Ångström
Karl-Ingvar
Pensionär
Åquist
Henrik
Blom Sweden AB
Årnfelt
Erik
Länsstyrelsen Östergötland
Åström
Kalle
Lunds Universitet
Öberg
Mats
SGI Statens Geotekniska Institut
Öberg
Meit
Student Folkuniversitetet Gävle
Ögren
Per
Metria AB
Ögren
Åsa
Esam AB
Öhman
Erik Öhman
Finspångs kommun
Öhrström
Patrik
Sollentuna kommun
Öiås
Hans
Sjöfartsverket
Öryd
Per-Olof
Pitney Bowes
Östberg
Ann-Sofie
Högskolan i Gävle
Österberg
Eija
Sigtuna kommun
Östergren
Klas
Mjölby Kommun
Östh
David
Högskolan i Gävle
Östlin
Monica
Lantmäteriet
Östling
Pia
Trafikverket
Östman
Anders
Novogit AB
Östman
Stefan
Stockholm Vatten VA AB
Östman
Susanne
Metria AB
Östrand
Peter
WSP Sverige AB