Referat fra styremøte i Vanntanken Skatval 08.09.2015

Transcription

Referat fra styremøte i Vanntanken Skatval 08.09.2015
Referat fra styremøte i Vanntanken Skatval 08.09.2015
Tilstede: Pål Martin Daling, Iwar Arnstad, Hermann Gjerde, Ann Elisabeth Valstad Fånes, Karen
Forbord Platou og Brigt Gjevik
Sak 1 - Referat
Siste referat gjennomgått og godkjennes.
Sak 2 – Status økonomi
Innkommet:
April
Mai
Juni
Juli
August, hvorav:
 Faste givere 3.080, Gave gitt i forbindelse med bryllup: 24.800, Gave fra klassekassen for 10E Halsen U-skole: 810,Hittil i år
Penger på konto, ca:
5.200,4.310,3.080,3.080,28.690,-
77.480,220.000,-
Sak 3 - Nytt siden sist
Iwar har tatt kontakt med Vanntanken Norge for å høre om status fra Plan, men har foreløpig ikke
mottatt noe svar på henvendelsen. Iwar følger opp dette videre.
Sak 4 – Høstens aktiviteter
Henrik har kommet med forslag om å høre med Avinor om å få lov til å montere et rør/kule for å
putte penger på. Vi hører med Avinor om vi kan få et møte med dem.
Vi sjekker muligheten for å lage en slik kule/gavebrønn som kan brukes også andre plasser?
Bør merkes med informasjon om oss på norsk og engelsk
Ann Elisabeth sjekker med Maskon om mulighet for å lage kule/gavebrønn.
Iwar hører med Avinor om å få til et møte.
Høstarrangement hvor vi inviterer Skatval Historelag.
Program:
 Forslag om å invitere forfatter av «Vannhistorien» som kan holde et innlegg
 Informasjon om Vanntanken
 Kulturelt innslag
Servering: Vannbakkels
Dato: Onsdag 28. oktober kl 19:00
Sted: Framhuset
Avklares innen 15.09.2015:
Ann Elisabeth sjekker med Ole Vig dans og drama om kulturelt innslag
Hermann sjekker med Skatval Historielag
Brigt sjekker med Rolf C om leie av Framhuset
For å få folk til å komme på arrangementet:
 Informasjon på nettsidene våre
 Facebook: Opprette et arrangement hvor vi i styret oppfordres til å invitere «venner»


Mediaomtale: Vi forsøker å få omtale i Stjørdals-Nytt.
Medlemmene i Historielaget inviteres
Brosjyre:
Oppdateres i forkant av høstarrangement. Karen og Iwar tar ansvar for dette.
Skal vi gjenta forrige års utlevering av brosjyrer i alle postkasser? Vi ser det an.
Andre forslag
Historielaget har treff onsdager med ca 20-30 deltakere.
Mandagsklubben har treff hver mandag. Hermann utfordres til å holde et lite innlegg om Vanntanken
på et møte hos Mandagsklubben.
Oppfølging av faste givere: Sende ut informasjon til faste givere i etterkant av at vi har mottatt
informasjon fra Plan med status i prosjektet.
Neste styremøte:
Dato: Onsdag 14.10 kl 1900
Sted: Ann Elisabeth