Gjeldende referanseområder

Transcription

Gjeldende referanseområder
Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema
Side 1 av 16
Referanseområder, medisinsk biokjemi
Kode
Kilde
*
Analyse
Funksjonsundersøkelser
GLBL Pt- Glukosebelastning
[1]
LABL
Pt- Laktosebelastning
[2]
KRCL
Pt- Kreatininclearance
(overflatekorrigert)
[2]
Referanseintervall/
terapeutisk område
Venøst serum/plasma:
Fastende: < 7,0 mmol/L
Etter 2 timer: < 7,8 mmol/L
Økning av S-Glukose fra fasteverdi på ≥ 1,4
mmol/L
Kvinner:
< 40 år:
75 – 135 mL/min
40 – 60 år: 65 – 120 mL/min
> 60 år:
50 – 115 mL/min
Menn:
< 40 år:
80 – 150 mL/min
40 – 60 år: 70 – 135 mL/min
> 60 år:
55 – 120 mL/min
Hematologi
SR
B- SR
[3]
LKC
B- Leukocytter
ERY
B- Erytrocytter
HB
B- Hemoglobin
Sykehuset i Vestfold HF
Pasientbehandling
Dok.nr:
D06967
[4]
Barn:
0-14 år: ≤ 10 mm/h
Voksne:
Menn: 15-49 år: ≤ 15 mm/h
≥ 50 år: ≤ 20 mm/h
Kvinner: < 50 år: ≤ 20 mm/h
≥ 50 år: ≤ 30 mm/h
Barn:
0-<2 mnd: 5,0 – 20,0 giga/L
2-<7 mnd: 5,0 – 18,0 giga/L
7 mnd-<3 år: 6,0 – 17,0 giga/L
3-<7 år: 5,0-15,0 giga/L
7-16 år: 4,5-14,0 giga/L
Voksne:
≥ 16 år: 3,5 – 10,0 giga/L
[5]
Spebarn:
test 2 1-14 dager: 4,1-5,7 tera/L
15-30 dager: 3,2-4,8 tera/L
1-<2 mnd: 2,9-4,2 tera/L
2-<6 mnd: 3,4-4,8 tera/L
Barn:
[6]
6 mnd-<8 år: 4,0 - 5,6 tera/L
8-<18 år jenter: 4,1-5,4 tera/L
8-<18 år gutter: 4,3-5,8 tera/L
[7]
Voksne:
Kvinner ≥ 18 år: 3,9 - 5,2 tera/L
Menn ≥ 18 år: 4,2 - 5,7 tera/L
[5]
Spebarn:
test 2 1-14 dager: 13,4-20,0 g/100 mL
15-30 dager: 10,0-15,3 g/100 mL
1-<6 mnd: 8,9-12,7 g/100 mL
Plassering:
1.6.1.18.3.2.4
Ver.Nr.:
4.00
Gyldig fra:
16.10.2015
Sign.:
Avdelingssjef Per Aas
Kode
Analyse
Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema
Side 2 av 16
Referanseintervall/
terapeutisk område
Kilde
*
[6]
[7]
EVF
B- EVF
[5]
test 2
[6]
[7]
MCV
B- MCV
[5]
test 2
[7]
MCH
B- MCH
[5]
test 2
[7]
MCHC
B- MCHC
[5]
test 2
[7]
TRC
ANEU
AMO
Sykehuset i Vestfold HF
Pasientbehandling
B- Trombocytter
B- Nøytrofile
[7]
[5]
test 2
B- Monocytter
[5]
test 2
Dok.nr:
D06967
Plassering:
1.6.1.18.3.2.4
Barn:
6 mnd-<8 år: 10,7-13,4 g/100 mL
8-<12 år: 11,8-14,8 g/100 mL
Jenter 12-<18 år: 11,2-15,8 g/100 mL
Gutter12-<18 år: 12,6-17,0 g/100 mL
Voksne:
Kvinner ≥ 18 år: 11,7 - 15,3 g/100 mL
Menn ≥ 18 år: 13,4 - 17,0 g/100 mL
Spebarn:
0-14 dager: 40-57 %
15-30 dager: 31-45 %
1-<6 mnd: 27-38 %
Barn:
6 mnd-<8 år: 30-39 %
8-<12 år: 32-42 %
Jenter: 12-<18 år: 33-45 %
Gutter: 12-<18 år: 36-49 %
Voksne:
Kvinner ≥18 år: 35 - 46 %
Menn ≥18 år: 40 - 50 %
Spebarn:
1-14 dager: 91-106 fL
15-60 dager: 83-103 fL
Barn:
61 dager-<6 år: 70-88 fL
6-<12 år: 74-88 fL
12-<18 år: 77-91 fL
Voksne
≥ 18 år: 82 – 98 fL
Barn:
1-<15 dager: 31-36 pg
15-60 dager: 28-35 pg
61 dager -<6 år: 23-30 pg
6-<18 år: 25-30 pg
Voksne:
≥ 18 år: 27 – 34 pg
Barn:
1-<15 dager: 33-36 g/100 mL
15 dager-<18 år: 32-35 g/100 mL
Voksne:
≥ 18 år: 32 – 36 g/100 mL
145 – 390 giga/L
Barn:
1-<15 dager: 1,6-6,8 giga/L
15-60 dager: 0,8-5,5 giga/L
61 dager -<6 år: 1,0-8,3 giga/L
6-<12 år: 1,6-7,9 giga/L
12-<18 år: 1,5-7,5 giga/L
Voksne:
≥ 18 år: 1,8-7,4
Barn:
1-<15 dager: 0,5-1,8 giga/L
15-<31 dager: 0,3-1,4 giga/L
1 måned-<2 år: 0,2-1,2 giga/L
2-<12 år: 0,2-0,9 giga/L
12-<18 år: 0,2-0,8 giga/L
Ver.Nr.:
4.00
Gyldig fra:
16.10.2015
Sign.:
Avdelingssjef Per Aas
Kode
Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema
Side 3 av 16
Referanseintervall/
terapeutisk område
Kilde
Analyse
*
ALYM
B- Lymfocytter
AEOS
B- Eosinofile
ABAS
ARET
B- Basofile
B- Retikulocytter
B- Retikulocytthemoglobin
BBBmBmMAL
BMETH
BCOHB
BHBEL
Utstryk u/beskrivelse
Utstryk m/beskrivelse
Utstryk u/beskrivelse
Utstryk m/beskrivelse
Malariaplasmodier
Methemoglobin
Karboksyhemoglobin
B- Hemoglobintyping
Lkc- NBT-test
Voksne:
≥ 18 år: 0,2-0,8 giga/L
[5]
Barn:
test 2 1-<15 dager: 1,8-8,0 giga/L
15-<31 dager: 2,1-8,4 giga/L
1 måned-<6 måneder: 2,1-9,1 giga/L
6 måneder-<2 år: 1,5-8,1 giga/L
2-<6 år: 1,1-5,8 giga/L
6-<18 år: 1,0-4,3 giga/L
Voksne:
≥ 18 år: 0,9-3,2 giga/L
[5]
Barn:
test 2 <2 år: < 0,8 giga/L
2-<18 år: < 0,5 giga/L
Voksne:
≥ 18 år: < 0,4 giga/L
[5]
< 0,1 giga/L
[4]
30 – 100 giga/L
[5]
Barn:
0-<6mnd: 28-39 pg
6-<24mnd: 29-36 pg
2 år-< 6 år: 28-38 pg
6-<18 år: 30-40 pg
Voksne:
≥ 18 år: 31-41 pg
Tekstet svar
Tekstet svar
Tekstet svar
Tekstet svar
Negativt
[8]
< 1 % av total-Hb
[8]
Ikke-røkere: < 3% av total-Hb
Røkere: 4-10 % av total-Hb
Tekstet svar
Tekstet svar
Koagulasjon/hemostase
INR P/B- INR
[4]
CEPH
P- APTT
[9]
FIBR
DD14
APCR
P- Fibrinogen
P- FDP (D-dimer test)
P- APCR
[4]
[4]
[4]
Metabolitter
KREA S/P- Kreatinin
Sykehuset i Vestfold HF
Pasientbehandling
Dok.nr:
D06967
[10]
Plassering:
1.6.1.18.3.2.4
< 1,1
Terapeutisk 2,0 – 3,5
30-42 s
Terapeutisk område (heparinbehandling):
60 – 120 s
2,0 – 4,5 g/L
< 0,5 mg/L
0,80 – 1,20
Barn:
Navlestrengsblod: 46-86 µmol/L
Premature 0-21 dgr: 28-87 µmol/L
Termin barn 0-14 dgr: 27-81 µmol/L
15-60 dgr: 21-58 µmol/L
Ver.Nr.:
4.00
Gyldig fra:
16.10.2015
Sign.:
Avdelingssjef Per Aas
Kode
Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema
Side 4 av 16
Referanseintervall/
terapeutisk område
Kilde
Analyse
*
UR+ S/P- Urinstoff
UR- S/P- Urinsyre
TBIL S/P- Bilirubin(total)
KKBB S/P- Bilirubin, konjugert
2 mndr.- <3 år: 14-34 µmol/L
3-<7 år: 23-42 µmol/L
7-<11 år: 28-57 µmol/L
11-<15 år: 37-72 µmol/L
15->18 år: 41-89 µmol/L
[11, Voksne:
12]
Kvinner  18 år: 45 – 90 mol/L
Menn  18 år: 60 – 105 mol/L
[5]
Barn:
test 1 < 1 år: 0,7 – 5,0 mmol/L
og 2
1-<18 år: 1,1 – 7,1 mmol/L
Voksne:
Kvinner 18 - 49 år: 2,6 - 6,4 mmol/L
[11]
Kvinner 50 år:
3,1 - 7,9 mmol/L
Menn 18 - 49 år: 3,2 - 8,1 mmol/L
Menn 50 år: 3,5 - 8,1 mmol/L
[5]
Barn:
test 4 0-12 mndr: 71-399 µmol/L
1-<10 år: 101-297 µmol/L
Jenter 10-<14 år: 178-345 µmol/L
Gutter 10-<14 år: 137-404 µmol/L
Jenter 14-<18 år: 178-351 µmol/L
Gutter 14-<18 år: 143-518 µmol/L
[11] Voksne:
Kvinner 18 - 49 år: 155 - 350 mol/L
Kvinner  50 år: 155 – 400 mol/L
Menn > 18 år: 230 - 480 mol/L
[5]
Barn:
test 1 Fødsel-1 døgn: <100 µmol/L
1-2 døgn: <140 µmol/L
3-5 døgn: <200 µmol/L
6-30 døgn: Vurderes individuelt
1 mnd – < 18 år: <17 µmol/L
[11] Voksne:
> 18 år: < 25 mol/L
[13] < 7 mol /L
UBIL S/P- Bilirubin, ukonjugert
[13]
< 20 mol /L
DELB S/P- Bilirubin, delta
[13]
< 7 mol/L
[11]
[11]
Vurderes individuelt
Fastende 4,0 – 6,0 mmol/L
Fastende 4,0 – 6,3 mmol/L
NBIL S/P- Bilirubin (baby)
GLUK S/P- Glukose
GLPO kB- Glukose (kalibrert for
plasma)
AMON
P- Ammoniakk
LAKT
ALAKT
[14]
vP- Laktat
aP- Laktat
A1C
Sykehuset i Vestfold HF
Pasientbehandling
B- Glykosylert hemogl.
(HbA1c)
Dok.nr:
D06967
Plassering:
1.6.1.18.3.2.4
[4]
[4]
Barn:
0-2 uker: 56-92 µmol/L
2-4 uker: 39-71 µmol/L
>1 mnd-<18 år: 21-50 µmol/L
Voksne:
 18 år: 11 – 32 mol/L
0,5 – 2,2 mmol/L
0,5 – 1,6 mmol/L
[4]
4,0 – 6,0 %
Ver.Nr.:
4.00
Gyldig fra:
16.10.2015
Sign.:
Avdelingssjef Per Aas
Kode
Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema
Side 5 av 16
Referanseintervall/
terapeutisk område
Kilde
Analyse
*
Elektrolytter/blodgasser
NA S/P- Natrium
[11]
K S/P- Kalium
[5]
Barn:
test 1 < 1 uke: 3,2 – 5,5 mmol/L
og 2
1-4 uker: 3,6-6,0 mmol/L
1-6 mnd: 3,5 – 5,6 mmol/L
6-12 mnd: 3,5 – 6,1 mmol/L
1-17 år: 3,7 – 5,0 mmol/L
[11] Voksne  18 år:
3,5 – 5,0 mmol/L
CL S/P- Klorid
OSMO S/P- Osmolalitet
OGAP S/P Osmolalt gap
P S/P- Fosfat
[3]
[15]
[15]
[5]
test 1
CA S/P- Kalsium (total)
ALCA S/P- Kalsium,
albuminkorrigert
KCA++ k/a Kalsium, fritt
OG
BACA++
VCA++
S- Kalsium, fritt
MG S/P- Magnesium
TCO2 S/P- TotalCO2
AGAP
SB-A
SB-K
PH
PCO2
SaBkBBB-
Sykehuset i Vestfold HF
Pasientbehandling
Aniongap
Syre/base/blodgasser
Syre/base/blodgasser
pH
pCO2
Dok.nr:
D06967
137 – 145 mmol/L
98 – 108 mmol/L
282 – 301 mosm/kg
< 7 mosmol/kg
Barn:
0-<1 mnd: 1,3-2,5 mmol/L
1 mnd -<4 år: 1,0-2,2 mmol/L
4-<13 år: 1,0-1,9 mmol/L
13-<18 år: 0,8-1,7 mmol/L
[11]
Voksne:
Kvinner > 18 år: 0,76 – 1,50 mmol/L
Menn 18 - 49 år: 0,71– 1,65 mmol/L
Menn > 50 år:
0,71– 1,35 mmol/L
[3]
Barn:
< 13 år: 2,20 – 2,70 mmol/L
13 – 17 år: 2,10 – 2,60 mmol/L
[11] Voksne 18 år:
2,15 – 2,51 mmol/L
[11] 18 – 49 år: 2,17 – 2, 47 mmol/L
> 50 år:
2,17 – 2, 53 mmol/L
[5]
Barn:
test 1 0-<1 mnd: 1,00-1,50 mmol/L
og 2
1-6 mnd: 0,95-1,50 mmol/L
6-12 mnd: 1,09-1,44 mmol/L
1-<18 år: 1,22-1,37 mmol/L
Voksne 18 år:
[16]
1,14 – 1,28 mmol/L
Barn:
[5]
0-<1 mnd: 1,00-1,50 mmol/L
test 1 1-6 mnd: 0,95-1,50 mmol/L
og 2
6-12 mnd: 1,09-1,44 mmol/L
1-<18 år: 1,22-1,37 mmol/L
Voksne:
[14] 1,15-1,33 mmol/L
[11] 0,71 – 0,94 mmol/L
[13] Voksne
22-30 mmol/L
[17] Voksne 18 år: 11-17 mmol/L
Plassering:
1.6.1.18.3.2.4
[4]
[4]
7,36 – 7,44
4,7 – 5,9 kPa
Ver.Nr.:
4.00
Gyldig fra:
16.10.2015
Sign.:
Avdelingssjef Per Aas
Kode
Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema
Side 6 av 16
Referanseintervall/
terapeutisk område
Kilde
Analyse
*
HCO3
BE
PO2
P-
HCO3-
[4]
Voksne:
22 – 26 mmol/L
[4]
-3 – 3 mmol/L
[4, 18] < 40 år: 11,2-14,0 kPa
40 -59: år 10,4-13,2 kPa
60-79: år 9,6-12,4 kPa
> 80 år: 8,8-11,6 kPa
5,0 - 5,6 kPa i sentralvenøst blod
B- Base Excess
B- pO2
Vitaminer/sporstoffer
AB12 S/P- Aktivt B12
B12 S/P- Vitamin B12
[19]
32-207 pmol/L
Barn:
[20] 0-<1 år: 191-1163 pmol/L
1-<9 år: 209-1190 pmol/L
9-<14 år: 186-830 pmol/L
14-<17 år: 180-655 pmol/L
17-<19 år: 150-599 pmol/L
Voksne >18 år:
[19] 150 – 565 pmol/L
[19] 6,0 – 36 nmol/L
[5]
Barn:
test 3 0-3 mnd: 13-42 µmol/L
3-12 mnd: 4-34 µmol/L
1-3 år: 5-29 µmol/L
4-<18 år: 3-23 µmol/L
Voksne > 18 år:
[11]
9 – 34 mol/L
SFOL S/P- Folat
JERN S/P- Jern
Lipider
TG S/P- Triglycerider (fastende)
KOL S/P- Kolesterol
[11] 0,45 – 2,60 mmol/L
[5]
Barn:
test 1
0 – 6 år: 1,2 – 5,6 mmol/L
og 2
7– 17 år: 2,9 – 6,4 mmol/L
[11]
HDL S/P- HDL-kolesterol
[21]
[11]
LDLK S/P- LDL-kolesterol
[21]
[11]
Sykehuset i Vestfold HF
Pasientbehandling
Dok.nr:
D06967
Plassering:
1.6.1.18.3.2.4
Voksne:
18 - 29 år: 2,9 - 6,1 mmol/L
30 - 49 år: 3,3 - 6,9 mmol/L
> 50 år:
3,9 - 7,8 mmol/L
Barn:
6 mnd - 8 år: 0,7 – 1,6
9-17 år: 0,8 – 1,9 mmol/L
Voksne:
Kvinner  18 år: 1,0 - 2,7 mmol/L
Menn  18 år: 0,8 - 2,1 mmol/L
Barn:
6 mnd – 8 år: 0,7 – 2,8 mmol/L
Jenter 9-17 år: 1,2 – 5,0 mmol/L
Gutter 9-17 år: 1,1 – 3,6 mmol/L
Voksne:
18 - 29 år: 1,2 - 4,3 mmol/L
30 - 49 år: 1,4 - 4,7 mmol/L
 50 år: 2,0 - 5,3 mmol/L
Ver.Nr.:
4.00
Gyldig fra:
16.10.2015
Sign.:
Avdelingssjef Per Aas
Kode
Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema
Side 7 av 16
Referanseintervall/
terapeutisk område
Kilde
Analyse
*
Enzymer/ vevsskademarkører
ALP S/P- Alkaliske fosfataser
[4]
Barn:
0-<18 år: 35-400 U/L
Voksne  18 år:
35 – 105 U/L
¤ Opprinnelige verdier konvertert til IFCC-nivå
ASAT S/P- ASAT
ALAT S/P- ALAT
LD S/P- LD
GGT S/P- Gamma-GT
CK S/P- CK
AMYLP S/P- Pancreasamylase
ACE
S- ACE
[5]
Barn:
test 1 0-<12 mnd: < 100 U/L
og 3
1-7 år: < 60 U/L
8-<18 år: < 42 U/L
Voksne:
Kvinner  18 år: < 35 U/L
[11]
Menn  18 år: < 45 U/L
[5]
Barn:
test 4 0-<18år: <59 U/L
[11] Voksne:
Kvinner  18 år: < 45 U/L
Menn  18 år: < 70 U/L
[4]
0-10 år: 100-400 U/L
11-69 år: 105-205 U/L
> 69 år: 115-255 U/L
[5]
Barn:
test 4 0-<4 måneder: < 174 U/L
4-<7 måneder: < 123 U/L
7-<13 måneder: < 59 U/L
1-<12 år: < 25 U/L
12-<18 år: < 39 U/L
[11] Voksne:
Kvinner 18-39 år: < 45 U/L
”
 40 år: < 75 U/L
Menn 18-39 år: < 80 U/L
”  40 år: < 115 U/L
[5]
Barn:
test 3 Jenter: 0-<3 måneder: 43-474 U/L
Gutter: 0-<3 måneder: 29-303 U/L
Jenter: 3-<13 måneder: 27-242 U/L
Gutter: 3-<13 måneder: 25-172 U/L
1-<15 år: 25-177 U/L
15-<18 år: 28-147 U/L
[11] Voksne:
Kvinner  18 år: 35 – 210 U/L
Menn 18-49 år: 50 – 400 U/L
” > 50 år: 40 – 280 U/L
[11] 10-65 U/L
Barn under 10 år har lavere verdier.
[8]
Barn:
Barn kan ha inntil 50% høyere verdier enn
[22] voksne.
Voksne ≥ 18 år: 13 – 59 U/L
Proteiner/cancermarkører
TP S/P- Totalprotein
Sykehuset i Vestfold HF
Pasientbehandling
Dok.nr:
D06967
[5]
Barn:
test 3 < 1 mndr.: 41 – 63 g/L
1 – 12 mndr: 44 – 79 g/L
Plassering:
1.6.1.18.3.2.4
Ver.Nr.:
4.00
Gyldig fra:
16.10.2015
Sign.:
Avdelingssjef Per Aas
Kode
Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema
Side 8 av 16
Referanseintervall/
terapeutisk område
Kilde
Analyse
*
[11]
ALB S/P- Albumin
[5]
test 1
og 3
[11]
HAPT S/P- Haptoglobin
[23]
[4]
CRP S/P- CRP
A1AT
S- Alfa-1-antitrypsin
IGA S/P- IgA
[13]
[4]
[5]
test 3
[4]
IGG S/P- IgG
[5]
test 3
[4]
IGM S/P- IgM
[5]
test 3
[4]
KRYO
S- Kryoglobulin
PEL
S- Proteinelektroforese
FIX
S- Immunotyping
FLCK S/P- Frie kappa lettkjeder
FLCL S/P- Frie lambda lettkjeder
FLCR S/P- Kappa/lambda ratio
Sykehuset i Vestfold HF
Pasientbehandling
Dok.nr:
D06967
[13]
[13]
[13]
Plassering:
1.6.1.18.3.2.4
1 – < 18 år: 57 – 80 g/L
Voksne  18 år:
62 – 79 g/L
Barn:
0 - 12 mndr.: 20 – 49 g/L
1-18 år: 29 – 47 g/L
Voksne:
18 – 39 år: 36 – 48 g/L)
40 – 69 år: 36 – 45 g/L)
 70 år: 34 – 45 g /L
Barn:
0-< 15 år: 0,0 – 2,4 g/L
Voksne:
15 - 50 år: 0,4 – 1,9 g/L
 50 år: 0,5 – 2,1 g/L
< 5 mg/L
1,0 – 1,7 g/L
Barn:
0-<1 måned: 0-0,1 g/L
1-<6 måneder: 0-0,4 g/L
6-<12 måneder: 0-0,8 g/L
1-<4 år: 0,1-1,4 g/L
4-<7 år: 0,3-1,9 g/L
7-<16 år: 0,3-2,5 g/L
16-<18 år: 0,7-2,6 g/L
Voksne:
18-<50 år: 0,7-3,7 g/L
≥ 50 år: 0,7-4,3 g/L
Barn:
0-<1 måned: 1,6-8,7 g/L
1-<6 måneder: 1,4-5,3 g/L
6-<12 måneder: 1,3-8,2 g/L
1-<4 år: 4,1-12,0 g/L
4-<7 år: 5,6-13,3 g/L
7-<12 år: 4,9-16,2 g/L
12-<18 år: 5,2-18,2 g/L
Voksne:
Kvinner18-50 år: 6,9 – 15,7 g/L
” > 50 år: 6,1 – 14,9 g/L
Menn  18 år: 6,1 – 14,9 g/L
Barn:
0-<1 måned: 0-0,7 g/L
1-<12 måneder: 0-1,3 g/L
1-<7 år: 0,3-1,8 g/L
7-<10 år: 0,2-1,7 g/L
10-<18 år: 0,3-2,3 g/L
Voksne:
Kvinner 18-50 år: 0,6-2,3 g/L
Kvinner ≥ 50 år: 0,4-2,1 g/L
Menn ≥ 18 år: 0,4-2,1 g/L
- (neg)
Tekstet svar
Tekstet svar
6,7 – 22,4 mg/L
8,3 – 27,0 mg/L
0,31 – 1,56
Ver.Nr.:
4.00
Gyldig fra:
16.10.2015
Sign.:
Avdelingssjef Per Aas
Kode
Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema
Side 9 av 16
Referanseintervall/
terapeutisk område
Kilde
Analyse
*
TFMET
SS-Transferrinmetning
(beregnet)
[24]
[24]
[11]
[11]
TIBC
S- TIBC
FERR S/P- Ferritin
[11]
[3]
[4]
PSA
S- Prostataspesifikt antigen
[25]
CEA S/P- CEA
C125 S/P- CA125
[4]
[4]
TROP S/P- Troponin T
TPO S/P- Anti TPO
S100
S- S100B
Barn:
0-1 år: Mangler referanseområde
1-12 år: 5 – 43%
13-17 år: 8 – 50%
Kvinner 18 – 49 år: 10 – 50%
“
 50 år: 15 – 50%
Menn  18 år: 15 – 57%
49 - 83 mol/l
Barn:
< 1 mnd: 200 – 600 g/L
1-5 mndr: 50 – 200 g/L
½ -15 år: 10 – 150 g/L
Voksne:
Kvinner: 15 – 150 g/L
Menn: 25 – 200 g/L
Menn:
< 49 år: < 2,5 μg/L
50-59 år: < 3,5 μg/L
60-69 år: < 4,5 μg/L
> 70 år: < 6,5 μg/L
< 5 g/L
< 35 kIE/L
[26]
[13]
[27]
< 15 ng/L
< 6 kIE/L
Voksne:
< 0,10 g/L
Barn (< 18 år) har høyere verdier enn voksne.
Det er ikke etablert referansegrenser for barn.
[28]
Anbefalt område: 50-125 nmol/L
[29]
Barn:
< 2 mndr: 9 – 23 pmol/L
2-11 mndr: 9 – 18 pmol/L
1-17 år: 9 – 16 pmol/L
Voksne  18 år:
9 – 19 pmol/L
Barn:
0-<1 mnd: 4,6-10,1 pmol/L
1 mnd. – 10 år: 4,0-8,1 pmol/L
Jenter: 11-<18 år: 3,5-7,3 pmol/L
Gutter: 11-<18 år: 4,2-7,5 pmol/L
Voksne  18 år:
2,6 – 5,7 pmol/L
Barn:
1-3 dager: 0,13 – 9,2 mIE/L
4-30 dager: 0,16 – 8,5 mIE/L
1-11 mndr: 0,8 – 6,3 mIE/L
1-5 år: 0,70 – 6,0 mIE/L
6-10 år: 0,60 – 5,4 mIE/L
11-15 år: 0,50 – 4,9 mIE/L
Hormoner
VD25 S/P- 25-OH-vitamin
D
FT4 S/P- Tyroksin, fritt (FT4)
[13]
FT3 S/P- Trijodtyronin, fritt (FT3)
[30]
[13]
TSH S/P- TSH
[29]
[31]
Sykehuset i Vestfold HF
Pasientbehandling
Dok.nr:
D06967
Plassering:
1.6.1.18.3.2.4
Ver.Nr.:
4.00
Gyldig fra:
16.10.2015
Sign.:
Avdelingssjef Per Aas
Kode
Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema
Side 10 av 16
Referanseintervall/
terapeutisk område
Kilde
Analyse
*
[32]
[4]
BHCG S/P- HCG
KORT S/P- Kortisol
KORM S/P- Kortisol, morgen kl. 0709
KORK S/P- Kortisol, kveld kl. 18-21
FSH S/P- FSH
LH S/P- LH
[4]
[4]
[4]
[13]
[13]
PROL S/P- Prolaktin
PEKP
[13]
S/P- Prolaktin etter PEGfelling
PTHO
S- PTH
PBNP S/P- NT-proBNP
[24]
[33]
[34]
16-20 år: 0,50 – 4,4 mIE/L
Voksne > 20 år:
0,50 – 3,6 mIE/L
< 3 IE/L
70 – 690 nmol/L
138 - 690 nmol/L
< 50 % av morgenverdien
Kvinner:
Follikelfase: 3,0 – 8,1 IE/L
Midtsyklustopp: 2,6 – 16,7 IE/L
Lutealfase: 1,4 – 5,5 IE/L
Menn:
1,0 – 12,0 IE/L
Kvinner:
Fertile kvinner:
Follikelfasen:
1,8 – 11,8 IE/L
Midtsyklisk topp: 7,6 – 89,1 IE/L
Lutealfasen:
0,6 – 14,0 IE/L
Etter menopause, uten hormonbehandling: 5,2 –
62,0 IE/L
Menn: 0,6 – 12,1 IE/L
Kvinner: 110 – 560 mIE/L
Menn: 70 – 410 mIE/L
Kvinner: < 453 mIE/L
Menn: < 325 mIE/L
2,3 – 9,3 pmol/L
Kvinner
18-44 år <15 pmol/L
45-54 år <29 pmol/L
55-64 år <34 pmol/L
65-74 år <36 pmol/L
>74 år <87 pmol/L
Menn
18-44 år <10 pmol/L
45-54 år <14 pmol/L
55-64 år <25 pmol/L
65-74 år <44 pmol/L
>74 år <57 pmol/L
Medikamenter/ toksikologi
DIGO S/P- Digoksin
TEO S/P- Teofyllin
CARB
S- Karbamazepin
LI
S- Litium
[35]
[35]
[35]
[4]
SALI S/P- Salicylat
[4]
PARA S/P- Paracetamol
ETAN S/P- Etanol
Sykehuset i Vestfold HF
Pasientbehandling
Dok.nr:
D06967
[4]
[4]
Plassering:
1.6.1.18.3.2.4
0,6 – 1,3 nmol/L
55 – 110 mol/L
17 – 50 mol/L
Veiledende terapeutisk område (gjelder ved
monoterapi):
0,50 – 1,0 mmol/L
Veiledende terapeutisk område (som
antiflogistikum):
1,0-1,8 mmol/L
33 – 133 mol/L
< 2 mmol/L
Ver.Nr.:
4.00
Gyldig fra:
16.10.2015
Sign.:
Avdelingssjef Per Aas
Kode
Analyse
Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema
Side 11 av 16
Referanseintervall/
terapeutisk område
Kilde
*
META
EGLY
ACET
ISOP
GENT
S/PS/PS/PS/PS/P-
Metanol
Etylenglycol
Aceton
Isopropanol
Gentamicin
[4]
[4]
[4]
[4]
[36]
TOB S/P- Tobramycin
[36]
VAN S/P- Vankomycin
[36]
< 1 mmol/L
< 1 mmol/L
< 1 mmol/L
< 1 mmol/L
Anbefalt serumkonsentrasjon ved dosering x 1
(vanligst):
Bunnverdi: < 0,5 mg/L , Toppverdi (8t etter):
1,5-4,0 mg/L
Anbefalt serumkonsentrasjon ved dosering x 2-3:
Bunnverdi: < 2,0 mg/L , Toppverdi (30 min
etter avsluttet infusjon): 6-12 mg/L
Anbefalt serumkonsentrasjon hos voksne ved
dosering x 1:
Bunnverdi: < 0,5 mg/L , Toppverdi (8t etter):
1,5-4,0 mg/L
Anbefalt serumkonsentrasjon hos voksne ved
dosering x 3:
Bunnverdi: < 2,0 mg/L , Toppverdi (30 min
etter avsluttet infusjon): 6-12 mg/L
Anbefalt serumkonsentrasjon hos voksne ved
dosering x 2:
Bunnkonsentrasjon: 15-20 mg/L
Toppkonsentrasjon: Ikke aktuelt
Allergi/cøliaki
IGE S/P- Total IgE
PHAD S/P- Phadiatop
MATA S/P- Matallergener
TTG S/P- IgA-tTG
[13]
[13]
Barn:
< 2 uker: < 1,5 kU/L
2-6 uker: < 6 kU/L
7-12 uker: < 8 kU/L
13-26 uker: < 12 kU/L
6-12 mndr: < 15 kU/L
13-23 mndr: < 30 kU/L
2-4 år: < 70 kU/L
5-7 år: < 160 kU/L
8-10 år: < 180 kU/L
11-14 år: < 195 kU/L
Voksne  15 år:
< 120 kU/L
- (neg)
- (neg)
< 7 kU/L
Kvalitative urinundersøkelser
UERY
ULKC
UHS
UKS
UUUU-
Erytrocytter
Leukocytter
Hyaline sylindre
Kornede sylindre
0-3 pr. synsfelt (400x)
0-3 pr. synsfelt (400x)
0
0
UGL
UKET
UBL
ULK
UUUU-
Glukose (kval.)
Ketoner
Blod
Lkc (stix)
-
Sykehuset i Vestfold HF
Pasientbehandling
Dok.nr:
D06967
Plassering:
1.6.1.18.3.2.4
(neg)
(neg)
(neg)
(neg)
Ver.Nr.:
4.00
Gyldig fra:
16.10.2015
Sign.:
Avdelingssjef Per Aas
Kode
Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema
Side 12 av 16
Referanseintervall/
terapeutisk område
Kilde
Analyse
*
UNIT
U- Nitritt (stix)
- (neg)
UBI
UURB
UURO
U- Bilirubin (kval.)
U- Urobilin (kval.)
U- Urobilinogen (kval.)
- (neg).
- (neg)
- (neg).
UBAR
U- Barbiturater (kval.)
- (neg)
UUUU-
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
BEN
OPI
AMF
CAN
URED
UPEL
UFIX
Benzodiazepiner (kval.)
Opiater (kval.)
Amfetamin (kval.)
Cannabis (kval.)
U- Reduserende substans
U- Proteinelektroforese
U- Immunotyping
påvist
påvist
påvist
påvist
- (neg)
Tekstet svar
Tekstet svar
Kvantitative urinundersøkelser
UAMYLP
NPH
UPRO
DUPR
PRRA
MALU
UUUtUUU-
TMAL tUALRA UUKR UDUKR tU-
Pancreasamylase
pH
Protein (kvant.)
Protein (kvant.)
Protein/Kreatinin ratio
Albumin
(”mikroalbumin.”)
Albumin
("mikroalbumin")
Albumin/Kreatinin ratio
Kreatinin
Kreatinin
[13]
[3]
[4]
[37]
[37]
< 30 mg/døgn
[37]
< 3 mg/mmol kreatinin
> 2,7 mmol/L
Barn < 15 år:
Referansegrenser mangler.
Voksne:
Kvinner ≥ 15 år: 5,0 – 16,0 mmol/døgn
Menn ≥ 15 år: 7,0 – 18,0 mmol/døgn
Avhengig av diurese
Barn < 15 år:
Referansegrenser mangler.
Voksne ≥ 15 år:
330 - 580 mmol/døgn
[3]
UURE U- Urinstoff
U+DU tU- Urinstoff
[4]
UUR- U- Urinsyre
DUR- tU- Urinsyre
[8]
UNA U- Natrium
DUNA tU- Natrium
[3]
UK U- Kalium
DUK tU- Kalium
Sykehuset i Vestfold HF
Pasientbehandling
Dok.nr:
D06967
≤ 350 U/L
4,5 – 8,0
Avhengig av diurese
< 0,15 g/døgn
< 15 mg/mmol kreatinin
Avhengig av diurese
[14]
Plassering:
1.6.1.18.3.2.4
Avhengig av diurese
Barn < 15 år: Referansegrenser mangler
Voksne > 15 år: 1,5-4,5 mmol/døgn
Avhengig av diurese
Barn < 15 år:
Referansegrenser mangler.
Voksne ≥ 15 år:
40 – 220 mmol/døgn
Avhengig av diurese
Barn:
Barn < 6 år: Referansegrenser mangler
Ver.Nr.:
4.00
Gyldig fra:
16.10.2015
Sign.:
Avdelingssjef Per Aas
Kode
Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema
Side 13 av 16
Referanseintervall/
terapeutisk område
Kilde
Analyse
*
UOSM U- Osmolalitet
UP U- Fosfat
DUP tU- Fosfat
[14]
UCA U- Kalsium
DUCA tU- Kalsium
[4]
UMG U- Magnesium
DUMG tU- Magnesium
[4]
Jenter 6-<10 år: 8-37 mmol/døgn
Gutter 6-<10 år: 17-54 mmol/døgn
10-<15 år: 18-58 mmol/døgn.
Voksne:
25 – 125 mmol/døgn
Avhengig av diurese.
Avhengig av diurese
Barn < 15 år:
Referansegrenser mangler.
Voksne:
13 – 42 mmol/døgn
Avhengig av diurese
Barn < 15 år:
Referansegrenser mangler.
Voksne:
Menn ≥ 15 år: 2,0 – 9,0 mmol/døgn
Kvinner ≥ 15 år: 2,0 – 7,0 mmol/døgn
Avhengig av diurese
Barn < 15 år:
Referansegrenser mangler.
Voksne ≥ 15 år:
2,5 – 7,5 mmol/døgn
Undersøkelser i spinalvæske
SPLKC
SPTP
Sp- Leukocytter
Sp- Protein
SPAL
SPIG
IGGI
SPISO
SPGL
Sp- Albumin
Sp- IgG
Pas-IgG-indeks
Sp- Isoelektrisk fokusering
Sp- Glukose
Undersøkelser i andre
kroppsvæsker
Sv- Natrium
PlPlPlPlPlPlPlPl-
Hb
Leukocytter
LD
pH
Glukose
Albumin
Totalprotein
Amylase
[4]
[4]
[14]
[14]
[4]
0 – 5 mega/L
0-1 dag: 0,40 – 1,20 g/L
1 dag-<1 måned: 0,20 – 0,80 g/L
1 måned-<12 år: 0,20 – 0,31 g/L
≥ 12 år: 0,15 – 0,50 g/L
177-251 mg/L
< 55 mg/L
0,3 – 0,7
Tekstet svar
Ca. 2/3 av P-Glukose
[5]
< 5 år:
< 40 mmol/L
Test 1
[38] 5-9 år: 17 - 59 mmol/L
10-14 år: 20 - 73 mmol/L
15-19 år: 22 - 79 mmol/L
> 20 år: 25 - 89 mmol/L
Referansegrenser mangler.
Referansegrenser mangler.
Referansegrenser mangler.
Referansegrenser mangler.
Referansegrenser mangler.
Referansegrenser mangler.
Referansegrenser mangler.
Referansegrenser mangler.
X- Natrium
Sykehuset i Vestfold HF
Pasientbehandling
Dok.nr:
D06967
Plassering:
1.6.1.18.3.2.4
Ver.Nr.:
4.00
Gyldig fra:
16.10.2015
Sign.:
Avdelingssjef Per Aas
Kode
Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema
Side 14 av 16
Referanseintervall/
terapeutisk område
Kilde
Analyse
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-
Kalium
Klorider
Kalsium
Totalprotein
Albumin
LD
pH
Glukose
Kolesterol
Hemoglobin
Amylase
Bilirubin
Ery
Lkc
Eosinofile
Proteinelektroforese
Urinstoff
Kreatinin
Osmolalitet
ACE
Undersøkelser i fæces
F- Blod
F- Reduserende substans
- (neg)
- (neg)
* I de tilfeller flere enn én kilde er angitt, er referanseområdene som disse kildene viser til
sammenfallende.
Eksterne referanser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Helsedirektoratet, Diabetes - Nasjonal faglig retningslinje, 2009. p. 148.
Stakkestad, J.A. and A. Åsberg, Brukerhåndbok Klinisk Kjemi. 2. utgave ed2001:
Akademisk forlag AS.
Wu, A.H.B., Tietz Clinical Guide To Laboratory Tests. 4th edition ed2006:
Saunders Elsevier.
NFMB, Brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, 2013, Sunnsoft.
Soldin, S.J., et al., Pediatric Reference Intervals. 7th edition ed2011: AACC Presss.
Aldrimer, M., et al., Population-based pediatric reference intervals for hematology,
iron and transferrin. Scand J Clin Lab Invest, 2013. 73(3): p. 253-61.
Mårtensson, A., Reference intervals for haematology analytes Preliminary results
from the Nordic Reference Interval Project (NORIP). Klinisk Biokjemi i Norden,
2003. 15(2): p. 20-1.
Jacobs, D.S., W.R. DeMott, and D.K. Oxley, Laboratory Test Handbook. 5th edition
ed2001: LexiComp.
OUS(1), R., Referanseområdet er hentet fra svenske laboratorier (Lund,
Sahlgrenska, Uppsala) som har benyttet testen i mange år. Rikshospitalet i Oslo
har valgt det samme referanseområdet, og det er verifisert ved måling på
blodgivere her hos oss.
Ceriotti, F., et al., Reference intervals for serum creatinine concentrations:
assessment of available data for global application. Clin Chem, 2008. 54(3): p.
559-66.
Sykehuset i Vestfold HF
Pasientbehandling
Dok.nr:
D06967
Plassering:
1.6.1.18.3.2.4
Ver.Nr.:
4.00
Gyldig fra:
16.10.2015
Sign.:
Avdelingssjef Per Aas
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema
Side 15 av 16
Rustad, P., Reference intervals for 25 of the most frequently used properties in
clinical chemistry Proposal by Nordic Reference Interval Project (NORIP). Klinisk
Biokjemi i Norden, 2003. 15(2): p. 10-7.
Mårtensson, A., et al., Creatininium reference intervals for corrected methods.
Scand J Clin Lab Invest, 2004. 64(4): p. 439-41.
Leverandør, Verdier anbefalt av reagensleverandør.
Burtis, C., E.R. Ashwood, and D.E. Bruns, Tietz Textbook of Clinical Chemistry and
Molecular Diagnostics. 5th edition ed2012: Elsevier.
SiV(7), Referanseoområdet er basert på egne målinger av 118 blodgiver juli 2014
i forbindelse med overgang til nytt instrument. 2014.
Klaestrup, E., et al., Reference intervals and age and gender dependency for
arterial blood gases and electrolytes in adults. Clin Chem Lab Med, 2011. 49(9):
p. 1495-500.
SiV(1), Referanseområdet er basert på egne målinger på 145 friske blodgivere (77
menn og 68 kvinner, alder 18 – 70 år) og analysert på Vitros FS 5.1 i april 2012.
Kofstad, J., Blodgasser, elektrolytter og hemoglobin - metode og klinikk1995:
TANO.
SiV(2), Referanseområdet er 2,5 og 97,5 persentilene i fordelingene av verdier på
egne målinger av 158 blodgivere (77 kvinner og 81 menn, alder 20-69 år) med
normal MMA og homocystein analysert på Architect i2000sr fra Abbott mai 2013.
Bailey, D., et al., Marked Biological Variance in Endocrine and Biochemical Markers
in Childhood: Establishment of Pediatric Reference Intervals using Healthy
Community Children from the Canadian Laboratory Initiative for Pediatric
Reference Intervals Cohort. Clin Chem, 2013.
Aldrimer, M., et al., Reference intervals on the Abbot Architect for serum thyroid
hormones, lipids and prolactin in healthy children in a population-based study.
Scand J Clin Lab Invest, 2012. 72(4): p. 326-32.
SiV(4), Referanseområdet er basert på egne målinger på 145 friske blodgivere (77
menn og 68 kvinner, alder 18 – 70 år) og analysert på Vitros FS 5.1 i april 2012.
Chan, M.K., et al., Canadian Laboratory Initiative on Pediatric Reference Interval
Database (CALIPER): pediatric reference intervals for an integrated clinical
chemistry and immunoassay analyzer, Abbott ARCHITECT ci8200. Clin Biochem,
2009. 42(9): p. 885-91.
SiV(5), Beregninger fra egen produksjonsstatistikk.
Oesterling, J.E., et al., Serum prostate-specific antigen in a community-based
population of healthy men. Establishment of age-specific reference ranges. JAMA,
1993. 270(7): p. 860-4.
Aakre, K.M., et al., Nasjonale anbefalinger for tolkning av troponin resultater ved
diagnostikk av akutt hjerteinfarkt. 2013.
Roche, Pakningsvedlegg S100B. 2014.
Ross, A.C., et al., The 2011 report on dietary reference intakes for calcium and
vitamin D from the Institute of Medicine: what clinicians need to know. J Clin
Endocrinol Metab, 2011. 96(1): p. 53-8.
Hubner, U., et al., Continuous age-dependent reference ranges for thyroid
hormones in neonates, infants, children and adolescents established using the
ADVIA Centaur Analyzer. Clin Chem Lab Med, 2002. 40(10): p. 1040-7.
Kapelari, K., et al., Pediatric reference intervals for thyroid hormone levels from
birth to adulthood: a retrospective study. BMC Endocr Disord, 2008. 8: p. 15.
Zurakowski, D., J. Di Canzio, and J.A. Majzoub, Pediatric reference intervals for
serum thyroxine, triiodothyronine, thyrotropin, and free thyroxine. Clin Chem,
1999. 45(7): p. 1087-91.
Bjoro, T., et al., Prevalence of thyroid disease, thyroid dysfunction and thyroid
peroxidase antibodies in a large, unselected population. The Health Study of NordTrondelag (HUNT). Eur J Endocrinol, 2000. 143(5): p. 639-47.
SiV(6), April 2012 ble det rekruttert 96 friske blodgivere med kreatinin i
referanseområdet og 25-OH-vitamin D > 50 nmol/L (47 kvinner og 49 menn, alder
18-70 år) og PTH ble analysert på Abbott Architect. .
Roche, Pakningsvedlegg NT-pro-BNP. 2012.
Felleskatalogen. Felleskatalogen. 2013; Available from: www.felleskatalogen.no.
Sykehuset i Vestfold HF
Pasientbehandling
Dok.nr:
D06967
Plassering:
1.6.1.18.3.2.4
Ver.Nr.:
4.00
Gyldig fra:
16.10.2015
Sign.:
Avdelingssjef Per Aas
36.
37.
38.
Referanseområder - medisinsk biokjemi Skjema
Side 16 av 16
Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus,
konsentrasjonsmåling av viktige antibiotika. 2013.
Hartmann, A., et al., [Protein-creatinine ratio--a simple method for proteinuria
assessment in clinical practice]. Tidsskr Nor Laegeforen, 2002. 122(22): p. 21803.
Mishra, A., et al., Diagnosis of Cystic Fibrosis by Sweat Testing: Age-Specific
Reference Intervals. The Journal of Pediatrics, 2008. 153(6): p. 758-763.e1.
Sykehuset i Vestfold HF
Pasientbehandling
Dok.nr:
D06967
Plassering:
1.6.1.18.3.2.4
Ver.Nr.:
4.00
Gyldig fra:
16.10.2015
Sign.:
Avdelingssjef Per Aas