Bruksanvisning - Roche Norge AS

Transcription

Bruksanvisning - Roche Norge AS
Brukermanual
Urisys® 1100
Lese av urinteststrimmel
1. Dypp teststrimmelen i ca. ett
sekund i urinprøven. Dra strimmelen mot kanten av prøvebeholderen
for å fjerne overskytende urin.
2. Trykk kanten og baksiden av
strimmelen kort (ikke mer enn ett
sekund) mot et absorberende papir
slik at overskytende urin fjernes.
3. Plasser teststrimmelen i holderen slik
at ca. 2 mm av strimmelen ligger under
klipsen øverst på holderen.
5. Etter inkubasjonstiden blir de
ulike testfeltene lest av og resultatet
skrevet ut.
6. Ta ut og kast den brukte teststrimmelen når avlesningen er
ferdig. Tørk bort eventuelle urinrester med lofritt papir.
Bruk Combur-10-test M, Combur7-test eller Combur-5-test.
4. Trykk START-knappen. En
nedtelling vises på skjermen mens
teststrimmelen inkuberes.
Det er viktig at teststrimmelen plasseres
i riktig posisjon og at START-knappen
trykkes 5-10 sekunder etter at
strimmelen er dyppet.
Kalibrere Urisys 1100-systemet
NB! Kalibrering med Control-Test M er bare nødvendig hvis du skal bruke Combur-10-test M teststrimler sammen med
Urisys 1100-systemet. Kalibrering må utføres hver 7.dag eller når meldingen ‘repeat calibration’ vises på skjermen.
1. Dersom meldingen ‘repeat calibration’ vises, trykker du ‘yes’ på venstre
funksjonstast. Deretter vises meldingen ‘start calibration’.
2. Legg kalibreringsstrimmelen på
teststrimmelholderen med referansefeltene opp. Ca. 2 mm av strimmelen
må ligge under klipsen.
Hvis Urisys 1100 instrumentet er
klar til å måle, trykker du på venstre
funksjonstast og velger ‘calibr’. Deretter vises meldingen ‘start calibration’.
3.Trykk på start-knappen.
4. Hvis kalibreringen er gyldig,
skrives meldingen ‘calibration ok’ ut.
5. Hvis en av følgende meldinger
vises på skjermen, må du se i brukerhåndboken hvordan du skal gå frem
videre:
- ‘Reference pad error’
- ‘Calibration invalid’
- ‘Calibration error’
Resultattabell
Urisys 1100 skriver ut resultatene i følgende konsentrasjonsgradering:
Parameter
SG (spesifikk vekt)
Konvensjonelle
enheter (Conv.)
SI-enheter (SI)
Arbitrære enheter
(Arb.)
1,000
1,005
1,010
1,015
1,020
1,025
1,030
1,000
1,005
1,010
1,015
1,020
1,025
1,030
1,000
1,005
1,010
1,015
1,020
1,025
1,030
5
6
6,5
7
8
9
5
6
6,5
7
8
9
5
6
6,5
7
8
9
Neg
25 Leu/µL
100 Leu/µL
500 Leu/µL
Neg
25 Leu/µL
100 Leu/µL
500 Leu/µL
Neg
1+
2+
3+
NIT
Nitritt
Neg
Pos
Neg
Pos
Neg
1+
PRO
Protein
Neg
25 mg/dL
75 mg/dL
150 mg/dL
500 mg/dL
Neg
0,25 g/L
0,75 g/L
1,5 g/L
5,0 g/L
Neg
1+
2+
3+
4+
Norm
50 mg/dL
100 mg/dL
300 mg/dL
1000 mg/dL
Norm
3 mmol/L
6 mmol/L
17 mmol /L
56 mmol/L
Norm
1+
2+
3+
4+
KET
Ketoner
Neg
5 mg/dL
15 mg/dL
50 mg/dL
150 mg/dL
0,5
1,5
5
15
Neg
mmol/L
mmol/L
mmol/L
mmol/L
Neg
1+
2+
3+
4+
UBG
Urobilinogen
Norm
1 mg/dL
4 mg/dL
8 mg/dL
12 mg/dL
Norm
17 µmol/L
70 µmol/L
140 µmol/L
200 µmol/L
Neg
1+
2+
3+
4+
BIL
Bilirubin
Neg
1 mg/dL
3 mg/dL
6 mg/dL
Neg
17 µmol/L
50 µmol/L
100 µmol/L
Neg
1+
2+
3+
pH
LEU
Leukocytter
GLU
Glukose
Daglig
vedlikehold
Rengjør teststrimmelholderen med
vann og desinfeksjonsmiddel en gang
per dag.
1. Slå av instrumentet.
2. Trekk teststrimmelholderen ut av
instrumentet.
3. Skyll med rennende vann.
4. Fjern eventuelle krystallavsetninger med en myk børste.
Særlig rundt metallpinnen og på
tennene på undersiden av teststrimmelholderen.
5. Tørk over hele teststrimmelholderen med 70 % alkohol eller annet egnet desinfeksjonsmiddel. Tørk
med en myk lofri klut.
6. Monter teststrimmelholderen.
7. Slå på instrumentet.
Roche Diagnostics Norge AS
Pb 6610 Etterstad
0607 Oslo
Norway
© 2013
All trademarks mentioned
enjoy legal protection.

Similar documents