Norsk - Universitetet i Tromsø

Comments

Transcription

Norsk - Universitetet i Tromsø
Skoleeksamen i WISEflow uten digitale
hjelpemidler
Skoleeksamen i WISEflow kjøres ofte med en såkalt FLOWlock-browser. Denne browseren låser ned
PCen din slik at det eneste du har tilgang til er den funksjonaliteten som finnes i FLOWlockbrowseren. I hovedsak er dette samme funksjonalitet som du har tilgjengelig i word.
Denne brukerveiledningen vil gi deg noen tips til hvordan du besvarer en eksamen i FLOWlock og
noen tips til funksjonaliteten som finnes.
Lykke til med eksamen!
Innlogging i WISEflow
Logg inn i WISEflow enten via lenke på mottatt e-post fra UNIwise om tildelt skoleeksamen eller via
lenke https://uit.wiseflow.dk:
1. Klikk på FEIDE i bildet under
2. Velg Universitetet i Tromsø i nedtrekksmenyen
1
3. Skriv inn ditt UiT-brukernavn og passord (samme som du bruker på Fronter, for å logge på
nettet på campus osv)
4. Huk av for godta og klikk på «Ja, fortsett» i det neste bildet
2
Oppstart av skoleeksamen i WISEflow:
Første side (Oversikt) i WISEflow er delt i to områder (se bilde 1):
•
Demo flow – WISEflow sin demoeksamen som er tilgjengelig for test . Her kan du teste
hvordan en eksamensinnlevering i WISEflow fungerer.
•
Universitetet i Tromsø – vil du se alle eksamener du er meldt opp i.
3
Bilde 1: Oversikt eksamener i WISEFlow
I området Universitetet i Tromsø klikk på emne/fag du ønsker å starte eksamen i. I dette eksempelet
er skoleeksamen TEST EKSAMEN for ALI-1111 og FRA-1012 åpen for gjennomføring (se bilde 1). Legg
merke til statusfeltet for eksamen og avslutningstid (markert med gult på bilde 1).
I eksamensvinduet klikk på Start FLOWlock for å starte skoleeksamen (se bilde 2).
Bilde 2: Skoleeksamensmodul i WISEflow
I de fleste nettlesere får du opp 1-2 bilder som ber deg om å godta at FLOWlock åpnes på maskinen
din. Les gjennom bildene og aksepter.
Før eksamen starter får du opp et vindu med en nedtellingsklokke. Klokken viser hvor lenge det er
til eksamen starter.
4
I det eksamen starter får du opp et nytt vindu hvor du skal skrive inn eksamenspassordet som du
har fått av eksamensvakten ca 5 min før eksamen starter.
Skrive eksamensbesvarelse i FLOWlock
Bilde 3: Skoleeksamen i FLOWlock
Forklaring til feltene i FLOWlock (se bilde 3):
I høyrespalten vil du kunne finne følgende:
-
Eksamens oppgaveformuleringen - eksamensoppgaven
-
Innholdsfortegnelse til din egen eksamensbesvarelse som vil genereres fortløpende. Du kan
navigere i din eksamensbesvarelse ved å klikke på overskriftene i innholdsfortegnelsen.
-
Revisjoner – det vil bli generert og lagret fortløpende versjoner av din besvarelse (hvert 3.
sekund). Du kan se og bla mellom ulike versjoner av din eksamensbesvarelse ved å klikke på
disse.
5
-
Mulighet til å tilføye bilder. Du kan for eksempel tegne en graf eller en figur på kladdearket
og føye dette til i besvarelsen ved å ta bilde med webkameraet på PCen. Bildet blir lagt til
slutt i besvarelsen. Du må henvise til bildet i teksten.
Dersom oppgaven har en spesiell tittel skrives denne inn i feltet bak tittel
Start oppgaven med å skrive inn ditt kandidatnummer
Bruk overskrifter for å gjøre oppgaven din enklest og mest mulig oversiktlig å lese for sensor
Innlevering av eksamensbesvarelse i FLOWlock
Dersom du leverer før eksamenstiden er ute må du få hjelp av en eksamensvakt. Vakten skal skrive
inn et passord. (se bilde 4).
Bilde 4: Innlevering av eksamensbesvarelse i FLOWlock
Dersom du sitter til eksamenstiden utløper vil besvarelsen automatisk bli levert inn. Følgende
skjermbilder kommer opp:
6
Klikk på «innlever».
Klikker «Innlever» igjen og kommer til:
Du får ikke et kvarter ekstra som du får ved ordinære skoleeksamener. Årsaken til dette er at det
ekstra kvarteret er der for at du skal rekke å klargjøre papirene dine for innlevering. Dette ordnes
automatisk når eksamen er digital.
7
Innlevering av eksamensbesvarelsen er endelig. Det er ikke mulig å trekke tilbake innleveringen på
skoleeksamen. I det besvarelsen leveres inn får du en epost som bekrefter innleveringen. Du vil
også få tilgang til en kopi av din besvarelse i ditt studentarkiv i WISEflow. (se bilde 5).
Bilde 5: Bekreftelse på innlevert eksamensbesvarelse i FLOWlock
Hvis nettkontakt uteblir eller andre tekniske svikt
Hvis kontakt med internett uteblir i mer enn 10 sec, vil det komme opp en varsel, samt valg om å
lagre eksamensbesvarelsen som lokal kopi på din egen PC (se bilde 6).
Bilde 6: Melding om manglende kontakt med nettet/WISEFlow
8
Selv om kontakten med nettet er brudd har du fortsatt mulighet å skrive videre på
eksamensbesvarelsen i FLOWlock.
Når nettforbindelsen blir gjenopprettet, vil FLOWlock vise melding om gjenopprettet forbindelse og
i løpet av noen få sekund lagre det du har skrevet uten nettforbindelse. Den siste versjonen
kommer til å bli synlig under Revisjon i Oversiktsfeltet. (se bilde 7)
Bilde 7: Melding om gjenopprettet internettforbindelse
Hvis nettforbindelsen uteblir i mer enn 5 min anbefales det at du lagrer eksamensbesvarelsen lokalt
på din PC med jevne mellomrom. Dette er i tilfellet hvis nettforbindelsen uteblir helt til eksamens
slutt. Endelig versjon av besvarelsen må lagres som lokal kopi, og leveres inn i ettertid ved å hente
den fra din PC.
9

Similar documents