Endelig eksplan alfabetisk H 2016

Comments

Transcription

Endelig eksplan alfabetisk H 2016
Uke 37
Uke 40
Uke 44
Uke 34
29.11.2016
07.12.2016
26.09.2016
21.10.2016
11.11.2012
25.11.2016
02.12.2016
08.12.2016
08.12.2016
08.12.2016
05.12.2016
16.12.2016
14.09.2016
05.12.2016
12.10.2016
14.10.2016
08.11.2016
06.12.2016
06.12.2016
06.12.2016
20.12.2016
31.10.2016
28.11.2016
13.12.2016
30.11.2016
15.09.2016
28.10.2016
14.12.2016
30.11.2016
14.09.2016
14.10.2016
30.11.2016
18.10.2016
09.12.2016
24.11.2016
19.08.2016
09.09.2016
16/19/20.09
22.11.2016
21.12.2016
4207 Feltkurs uke 37 tirs-tors
4259 Støy og luft Lab uke 40, ons.tors.fred
Lab
4260 Microbiology
4501Feltkurs uke 34 22-26.8
4502/9000 Alpine Biodiversity and Climatic Change
4502-002
Alpine Biodiversity and Climatic Change
4501-001
Alpine Ecology
4501-002
Alpine Ecology
ANGLIT400 Anglophone Literature from 1945 to Present
ANGLIT400 Anglophone Literature from 1945 to Present
ANGLIT400 Anglophone Literature from 1945 to Present
6000 002
Bed.øk
6000 002
Bed.øk
6121 002
Bildebehandling
4014/4014N-02 Biologi og miljø
4015-002
Botanikk og zoologi
2801
Bransjekunnskap
2801
Bransjekunnskap
1462-002
Bre, grunnkurs
1462-002
Bre, grunnkurs
1466-002
Bre, praktisk fordypning I
6102 002
Databaser
6102N 002 Databaser
5602 002
Databaser
6012 002
Driftsregnskap og budsjettering
2631-001
Ecophilosophy
2631-002
Ecophilosophy
2631-003
Ecophilosophy
6118 002
eForretning og sosiale medier
2012/2012N English Grammar
2012/2012N English Grammar
2012/2012N English Grammar
6057 002
Entreprenør og samfunn
2011-obl
Essay Writing
2011-001
Essay Writing
2011-002
Essay Writing
3524-001
Ex.phil
3524-002
Ex.phil
4207-002
Ferskvannsfiske og vannressursforvaltning
2814N
Festival and Event Management
4311/9003 Field Methods: Fish and Wildlife
4311/9003 Field Methods: Fish and Wildlife
4311/9003 Field Methods: Fish and Wildlife
6004 002
Finansregnskap med analyse
10
10
10
10
15
15
15
7,5
7,5
7,5
10
10
7.5
7.5
5
5
10
7,5
7,5
10
7,5
7.5
7.5
7.5
7,5
10
10
10
7,5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7,5
hand in
presentation
written
idrh
art.prøve
Lesesalen
skr
Oppåstugo
utlev
fronter
innlev
muntlig
skr
idrh
skr
B-1050 Porsgrunn
skr
2-130-131Wiseflow
skr
Oppåstugo/lesesal
skr
idrh
utlev
innlev
Fronter
utlev
fronter/ekspd161
innlev
fronter
skr
2-132
skr
idrh Wiseflow
skr
idrh Wiseflow
skr
idrh Wiseflow
skr
4-311B
hand in
Fronter
hand in
Fronter
oral
skr
4-311C Wiseflow
hand in
hand in
fronter
skr Oppå 2-130/131/132/133
skr
idrh
innlev
innlev
fronter
innlev
Fronter
skr
Oppåstugo
skr
idrh
skr
Oppåstugo
innlev
mc
seminar
hand in
presentantion
skr
4-311B og C
9-13
10-12
9-13
9-14
9-14
2
3
4
27
27
37
37
5
5
5
282
70
30
89/69
6
28
28
37
37
20
109
101
13
46
31
31
31
11
44/141
44/141
44/140
65
44
44
44
37
37
16
5
19
19
19
53
4
2
4
9-12
5
5
4
4
3
9-13
10-14
10-14
10-15
9-13
4
4
4
5
4
9-13
4
10-15
5
3
9-13
10-14
9-12
15-17
10-13
9-13
9-14
Arvid Odland
Arvid Odland
Stefanie Reinhardt
Stefanie Reinhardt
Peter Fjågesund/Kavu Ngala
Peter Fjågesund/Kavu Ngala
Peter Fjågesund/Kavu Ngala
Asbjørn Nygård
Hans Martin Rugstad
Tor Lønnestad
Dag Bjerketvedt
Øyvind Steifetten
Bente Støa
Bente Støa
Fredrik Christoffersen
Fredrik Christoffersen
Fredrik Christoffersen
Bjørn Kristoffersen
Bjørn Kristoffersen
B.Kristoffersen/D.T. Bui
Lars Håkonsen
Per Ingvar Haukeland
Per Ingvar Haukeland
Per Ingvar Haukeland
Anne Kristin Sortehaug Ajer
Øystein Heggelund
Øystein Heggelund
Øystein Heggelund
Nils Per Hovland/Runar Gundersen
David Isaksen
David Isaksen
David Isaksen
Gunnar Berge
Gunnar Berge
Espen Lydersen
Anne S. Blengsdalen
Frank Rosell
Frank Rosell
Frank Rosell
Asbjørn Nygård
Se
ns
ur
M ord
er
n
kn .
ad
Se
ns
or
er
ne
an
sv
Em
er
A
nt
al
l
Ti
m
Ti
d
R
om
Ek
s.f
or
m
SP
ne
Em
K
od
e
.
Eksamensplan Høst
Høst 2014
2016
D
at
o
Endelig
18.10.2016
Knut Rydgren
Knut Rydgren
S1
S1
S1
S1
Bruce Barnhart
S4
Bruce Barnhart
S4
S4
Terje Heskestad
S1
Terje Heskestad
S1
Frits Albregtsen
S1
Hans Utkilen
S1
S1
Aksel Tjora
S4
Aksel Tjora
S4
S1
S1
S1
Egil Andersen
S1
Egil Andersen
S1
Håvard Tveite,kun Buis oppg.
S1
Kjell Gunnar Hoff
S4
S1
S1
S1
Hallstein N Søvik
S4
S4
S4
S4
Bjørn Magne Hatlø
S1
S4
S4
S4
Eli Seglen
S4
S4
Sigurd Rognerud
S1
Even Ruud
S4
S1
S1
S1
Terje Heskestad
S4
inn 25.11
ut 11.11
Wiseflow
Konte
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow
Konte
Wiseflow Konte, også for nettstudenter
Wiseflow
40%
60%
Konte, også for Porsgr.studentene
15
7,5
7,5
15
15
15
15
10
10
10
15
15
15
15
10
15
15
15
10
10
10
10
10
15
15
10
Idrettsplanlegging, helse og tilrettelegging
15
Idrettspolitikk og administrasjon
15
Idrettssosiologi I
10
Idrettssosiologi II
15
Idrettssosiologi II
15
Idrettssosiologi II
15
Idrettssosiologi III
15
Idtettspedagogikk, coaching og ledelse III
15
Informasjonsbehandling
7,5
Informasjonsbehandling
7,5
Informasjonsbehandling
7,5
Informasjonssikkerhet
7,5
Innføring i Linux
7,5
Innføring i Linux
7,5
Innføring i turisme
7,5
Innføring i turisme
7,5
Innføring i økonomi
15
Internasjonal markedsføring/Int.national marketing 15
Internasjonal markedsføring/Int.national marketing 15
Internasjonal poltikk og samf.forh.
7,5
5
3
4
5
6
6
15
12
38
4
4
4
4
4
4
78
78
31
37
37
28
12
120
85
4
20/3
17/4
28
28/1
11
87
90
87
49
19
19
83
16
14
4
64
64
64
27
15
330
69
112
5
123
92
3
5
26
8
5
86
4
4
4
5
6
6
6
6
6
6
4
2
4
4
4
4
4
6
Sigrid Stykket
Terje Andersen
Einar Mo
Tommy Langseth
Otto Christensen
Otto Christensen
Øyvind Salvesen
Alexander Asplin
Bjørn Steen
Arne Hjeltnes/Kjell Kjenstad
Evy Beate Tveter
Jens Johan Hyvik
Herleik Baklid
Kai Østberg
Herleik Baklid
Jens Johan Hyvik
Stephen J. Walton
Stephen J. Walton
Sidsel Sæterhaug
Jan-Michel Johansen
Laila Hjort Nielsen
Jan-Michael Johansen
Arnstein Sunde
Øyvind Støren
Øyvind Støren
Frode Telseth
Inger-Lise E. Bergan
Kjetil Lie
Hans Hognestad
Hans Hognestad
Hans Hognestad
Hans Hognestad
Jan Ove Tangen
Liv B. Hemmestad
Øystein Wendelborg
Øystein Wendelborg
H.P. Høie
Hans Petter Høie
Tor Lønnestad
Tor Lønnestad
Øyvind Grønflaten
Øyvind Grønflaten
Helge Kaasin
Helge Kaasin
Helge Kaasin
Nuno A. N. Marques
Gudleiv Bø
Theo Schewe
Thorunn Falkanger
Ingmar Meland
Ingmar Meland
Tor Bernhardsen
banik/Hvalby/Brazier/Vaale
Knut Sprauten
Ingmar Meland
Ingmar Meland
Se
ns
ur
M ord
er
n
kn .
ad
Se
ns
or
er
ne
an
sv
Em
nt
al
l
A
er
skr
2-129
10-15
skr
Kåvån
9-12
skr
2-130,131 Wiseflow
9-13
skr
Wiseflow
9-14
skr
idrh
10-16
skr
idrh
10-16
innlev
fronter
skr
Oppåstugo
9-13
skr
Oppåstugo
10-14
skr
4-311C
9-13
skr
Oppåstugo
10-15
skr
Oppåstugo 2-130/131/132
10-16
skr
Oppåstugo
10-16
skr
Wiseflow 2-132
10-16
skr
2-133
10-16
skr
Oppåstugo
10-16
innlev
Fronter
skr
idrh
9-15
innlev
fronter
skr
idrh
9-13
mc
2-129/130/131/132/133
9-11
skr
Oppåstugo, 2-129/132
9-13
skr
Oppåstugo
10-14
innlev
fronter/ekspd
kl 1400
innlev
fronter/ekspd
kl 1400
skr
idrh
10-14
skr
Oppåstugo
9-13
skr
Oppåstugo
9-13
skr
Kåvån
9-15
utlev
fronter
kl 9.00
innlev
fronter
kl 15.00
muntlig
utlev
eksped
kl 9.00
utlev
fronter/ekspd
kl 900
skr
idrh, 2-129,130,131,132 Wisefl
10-14
skr
A-194-251-252-276 Pors Wisefl
10-14
skr
2-129 Wiseflow
10-14
skr
2-129 Wiseflow
9-13
skr
2-130,131,132,133Wiseflow
10-14
skr
2-129 Wiseflow Eksterne
10-14
innlev
Fronter
kl.1800
skr
4-311B
9-12
skr
Kåvån
9-14
hand in
Fronter
kl.1400
written 130, 131, 132, 133 Wiseflow
9-14
skr
Fronter
kl.2359
Ti
m
Ti
d
om
R
Ek
s.f
or
m
.
Folkedikting og folkekultur
Foretaksstrategi
Forretningsjus
Forskningsteori og metode
Fra antikken til 1600 tallet
Fra antikken til 1600 tallet
Friluftsliv og ulykkeshåndtering
Generell kjemi
Generell kjemi
Gis og kart
Grammatikk og pragmatikk
HIS 1- Noreg før 1800
HIS 1- Verda før 1800
HIS1 Noreg etter 1800
HIS-2 Politisk kultur, normer og sosial kontroll
HIS2-Norden etter 1740 Fellesskap/fragmenter
Historie og teori
Historie og teori/Innføring i kulturstudier
Håndtverk og skaperglede i naturen
Idrettsaktiviteter I
Idrettsfysiologi I
Idrettsfysiologi I
Idrettsfysiologi II
Idrettsfysiologi III
Idrettsfysiologi III
Idrettspedagogikk, coaching og ledelse I
SP
ne
Em
od
e
K
at
o
D
14.12.2016
2107-002
04.01.2017
6013 002
19.12.2016
6006 002
27.01.2017
1271-001
14.12.2016 3363N-002
14.12.2016 3363N-002
18.11.2016 1269
03.10.2016
4101-001
15.12.2016
4101-002
12.12.2016
5708 002
25.11.2016
2119-002
29.11.2016
3543
13.12.2016
3541
16.12.2016
3544-002
15.12.2016 3509/3509N
07.12.2016 3514/3514N
30.09.2016
2550-001
12.12.2016 2550/2584
08.11.2016
1459-002
15.12.2016
1009-002
30.09.2016 1017-oblig
02.12.2016
1017-002
25.11.2016
1018-003
21.10.2016
1113-002
09.12.2016
1113-000
09.12.2016
1002
18.11.2016
1040-001
24.11.2016
1041-001
16.09.2016
1001-002
28.11.2016
1013-001
02.12.2016
1013-001
12-14.12.16
1013-002
04.11.2016
1111-001
21.11.2016
1112-001
01.12.2016
6003 002
01.12.2016
6003 002
01.12.2016 6003N 002
04.01.2017
6123 002
13.12.2016
6100 003
13.12.2016 6100N 002
20.10.2016
6072 001
12.12.2016
6072 002
05.01.2017
6042 003
30.11.2016
5208 001
05.12.2016
5208 002
23.10.2016
6051 001
S4
S4
S4
S1
S4
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S4
S4
S1
S1
S4
S4
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
Henning Bueie, 1/3 av besvarS1
Henning Bueie
S1
Henning Bueie
S1
Tom Heine Nätt
S4
Janis Gailis
S1
Janis Gailis
S1
?
S1
Helene Kvaberg Tolstad
S1
Nils Ingar Arvidsen
S4
Theo Schewe
S1
Theo Schewe
S1
?
S4
Wiseflow
Konte
Wiseflow, Konte også for Porsgr.studenter
Wiseflow
1. deleksamen
Konte
Wiseflow
Wiseflow
Konte
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow
anatomi
Wiseflow
oppgave
labrapport
Konte
inn 2.12
ut 28.11
inn 18.11.2016
inn 25.11.
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow, konte, også for nettstud.
Wiseflow
Wiseflow
Konte
Wiseflow
Utlevering Fronter 03.10.2016
Internasjonal poltikk og samf.forh.
Introduction To English Sociolinguistics
Introduction To English Sociolinguistics
Investering og finansiering I
Investering og finansiering II
Jus for eiendomsmeglere II
Jus for eiendomsmeglere III
Kajakk,praktisk fordypning I
Kano,praktisk fordypning I
Klatring, praktisk fordypning I
Klima, energi og miljø
Klima, energi og miljø
Klima, energi og miljø
Kropp, helse og bevegelse
Kultur for barn og unge
Kultur, politikk,sektor,næring
Kultur, samfunn, forvaltning
Kultur, samfunn, forvaltning
Kuratorarbeid
Kuratorarbeid
Landmåling
Literature of Mystery and Detection
Literature of Mystery and Detection
Makroøkonomisk teori og politikk
Markedsføring
Markedsføring
Markedsføring og arrangement
Markedskommunikasjon
Markedskommunikasjon
Matematikk
Matematikk
Metode i bruk
Metode i bruk
Metode i bruk
Mikro- og markedsøkonomi
Mikrobiologi
Mikrobiologi
Modellering og UML
Moderniteten
Modul kultur
Modul kultur
Molecular Genetics
Musikkformidling og -administrasjon
Natural Science Methods
Norsk litteratur før 1900
Norsk litteratur før 1900
7,5
10
10
7,5
7,5
7,5
7,5
10
10
10
10
10
10
15
7,5
15
10
10
30
30
10
10
10
7,5
7,5,
7,5,
7,5,
7,5
7,5
7,5
7,5
15
15
15
7,5
10
10
7,5
15
30
30
10
7.5
10
15
15
skr
innlev
skr
skr
skr
skr
skr
skr
skr
skr
skr
skr
skr
skr
innlev
skr
utlev
innlev
utlev
innlev
skr
innlev
skr
skr
skr
skr
skr
innlev
skr
skr
skr
utlev
innlev
skr
skr
skr
skr
skr
skr
utlev
innlev
skr
innlev
skr
utlev
innnlev
2-130-131-132-133Wiseflow
fronter
Oppåstugo
idrh
idrh
2- 130-131 Wiseflow
2-133 Wiseflow
2-130/131
2-133
2-130/131
4-311B/C Oppåstugo
lesesalen
Oppåstugo
Wiseflow
fronter
2-130/131
fronter
fronter
Fronter
fronter
2-133 Wiseflow
Fronter
idrh
idrh
idrh
A276-283-290 Porsgr
idrh
Fronter og eksped.
idrh
idrh
A273-274-276 Porsgr
Fronter
Fronter
idrh
idrh
1-112
Kroa
2-130,131 Wiseflow
4-311B
Fronter
fronter
Oppåstugo
Fronter
Oppåstugo
Fronter
Fronter
4
9-14
5
4
4
5
5
4
4
4
2
3
4
4
9-13
9-13
10-15
9-14
9-13
9-13
9-13
14-16
10-13
10-14
9-13
10-15
5
kl 1400
9-13
4
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
4
4
4
4
4
kl.1400
10-13
9-14
9-14
3
5
5
9-13
9-13
9-13
9-13
10-16
9-13
9-14
90
10
10
190
53
39
25
20
7
13
102
91
71
25
11
28/6
40
40
20
20
20
11
11
190
312
65
17
166
287
66
27/5
27/5
4
27/5
4
56
2,5
10
4
10
4
52
6
9
56
56
4
20
17/8
5
31
44/140
44/140
Nuno A. N. Marques
IslamYoussef
IslamYoussef
Lars Håkonsen
Steinar Egge
Sverre I. Andersen
Jakob Chr. Petersen
Arne Kildal
Andre Horgen
Jakob S. Fink
Arne Myhre
Arne Myhre
Arne Myhre
Kirsten W. Houe
Torild Wagle Christensen
Marit Johanssson
Tommy Langseth
Tommy Langseth
Bente Støa
Bente Støa
Dieu Tien Bui
Peter Fjågesund
Peter Fjågesund
Nils E. Sørgaard
Per O.M. Isaksen
Terje Andersen
Per O.M. Isaksen
Terje Andersen
Terje Andersen
Roy M. Istad
Tone Grande
Sture Kvarv
Sture Kvarv
Sture Kvarv
Lars Håkonsen
Andrew Jenkins
Andrew Jenkins
Ingrid Sundbø
Otto Christensen
Geir Grothen
Geir Grothen
Mona Sæbø
Anne s. Blengsdalen
Jan Heggenes
Johan Magnus Staxrud
Johan Magnus Staxrud
?
Glenn Q. Håkonsen
Dag Michalsen??
Jakob Chr. Petersen
Einar Mo
Terje K. Berntsen
Terje K. Berntsen
Inger Anne Westby
Åsne D. Haugsevje
Frithjof Bringager
Frithjof Bringager
Juan C. Pellicer
Juan C. Pellicer
Terje Synnestvedt
Marit Elvsås
Marit Elvsås
Marit Elvsås
Theo Schewe
Theo Schewe
Jon Nitter Gundersen
Jon Nitter Gundersen
Ingmar Meland
Ingmar Meland
Ingmar Meland
Terje Synnestvedt
Camilla Haslekås
Egil P. Andersen
Ingmar Meland
Even Ruud
Are Halvor Åstveit
Se
ns
ur
M ord
er
n
kn .
ad
Se
ns
or
er
ne
an
sv
Em
nt
al
l
er
9-13
A
Ti
m
Ti
d
om
R
Ek
s.f
or
m
SP
ne
.
6051 002
2031N-001
2031N-002
6008 002
6015 000
6035 002
6038 000
1456-002
1454-002
1455-002
4006-001
4006-002
4006N
1401
2815-002
2802/2802N
1461
1461
3324
3324
5709 002
2030N-001
2030N-002
6009 002
6002 000
6002 000
1045
6048 001
6048 002
6001 002
6001 002
2551/2585
2551/2585
2551/2585
6007 000
4260-001
4260-002
6111 002
3366N -002
3489
3489
4326
2817/2817N
4301-002
2113/2117
2113/2117
Em
od
e
K
at
o
D
07.12.2016
14.10.2016
06.12.2016
02.12.2016
16.12.2016
06.12.2016
01.12.2016
08.11.2016
08.11.2016
08.11.2016
17.10.2016
12.12.2016
12.12.2016
01.02.2017
08.12.2016
12.12.2016
06.12.2016
08.12.2016
06.09.2016
14.11.2016
02.12.2016
21.10.2016
16.12.2016
07.12.2016
05.12.2016
05.12.2016
05.12.2016
18.11.2016
09.12.2016
12.12.2016
12.12.2016
25.10.2016
08.11.2016
16.12.2016
16.12.2016
11.10.2016
13.12.2016
16.12.2016
19.12.2016
06.09.2016
14.11.2016
08.11.2016
01.12.2016
23.09.2016
10.10.2016
17.10.2016
S4
S4
S4
S1
S4
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S4
S4
S1
S1
S4
S4
S1
S4
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S4
S4
S1
S1
S1
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow
inn 8.12
inn 14.11
Wiseflow
Også kulturstudenter
Samme som 6002
Konte i Bø, også for Porsgr.studentene
Wiseflow
inn 14.11
skr
Oppåstugo/lesesalen
10-15
5 44/140 Johan Magnus Staxrud
muntlig
25 Heidi Christoffersen
10
skr
Oppåstugo
9-12
3
6
Heidi Christoffersen
10
skr
Oppåstugo
9-12
3
17 Heidi Christoffersen
10
skr
Oppåstugo
9-12
3
10 Heidi Christoffersen
7.5 hand out
Fronter
28 Hedda Fæden
7.5 hand in
Fronter
28 Hedda Fæden
7,5
skr
2-130-131 Wiseflow
9-13
4
34 Bjørn Kristoffersen
7,5
skr
idrh
9-13
4
58 N. E. Sørgaard/Håkonsen/Hjelmbrekke
7,5
skr
2-129, 133 Wiseflow
9-13
4
32 Jon Kvisli
7,5
skr
Oppåstugo
9-14
5
8
Jakob Chr. Petersen
15
skr
Oppåstugo
10-16
6
52 Otto Christensen
7,5
skr
Kåvån
9-13
4
7
Karl Johan Gloppen
10
skr
1-112
9-12
3
13 Alexander Asplin/Mona Sæbø
10
skr
idrh
10-13
3
13 Alexander Asplin/Mona Sæbø
7,5
skr
idrh Wiseflow
9-13
4
262 Karl Johan Gloppen
15
innlev
fronter
kl 14.00
19 Simon Jeppesen
5
obli
140 Islam Youssef
5
oral
5-320
40 Islam Youssef
5
oral
5-320/322
40 Islam Youssef
5
oral
5-210
40 Islam Youssef
5
oblig
Fronter
140 Islam Youssef
5
skr
Oppåstugo
10-1130 1.5
32 Islam Youssef
5
skr
lesesalen Kroa?
10-1230 2,5
140 Islam Youssef
7,5,
skr
2-129/132 Wiseflow
9-14
5
43 Lars Halvor Ova Johnsen/Elin Folseraas
15
skr
Wiseflow
hjemme
1
Fabian Mosenson
7,5
skr
2-129 Wiseflow
9-13
4
11 Roy M. Istad
7,5
skr
idrh
9-13
4
130 Runar Gundersen
7,5
innlev
fronter
13 Annette Winkelmann
15
skr
4-311B
9-15
6
11 Tore Samuelsen
15
skr
Oppåstugo
10-16
6
17 OttoChristensen
7,5
skr
idrh Wiseflow
10-14
4
240 Karl Johan Gloppen
7.5
utlev
Fronter
8
Bente Støa
7.5
innlev
Fronter
8
Bente Støa
7
written
idrh
9-13
4
10 Heidi Kristoffersen
10
skr
2-133
9-13
4
8
Terje Planke
15
skr
idrh
9-15
6
72 Lars Sanden
7,5
skr
idrh
10-14
4
29 Lars Sanden
10
innlev
fronter/ekspd
67 Andre Horgen
7,5
skr
2-133/5-221-222Wiseflow
9-13
4
38 Ingrid Sundbø
15
skr
Wiseflow, hjemme
8.30-14.30
77 Miguel Vazquez-Larruscain
15 muntlig
Wiseflow
hjemme
77 Miguel Vazquez-Larruscain
15
skr
Wiseflow, hjemme
8.30-14.30
1
Miguel Vazquez-Larruscain
15 muntlig
Wiseflow
hjemme
1
Miguel Vazquez-Larruscain
15
skr
Wiseflow
hjemme
77 Fabian Mosenson
15 muntlig
5-224
munt
77 Fabian Mosenson
Øyvind Gulliksen
Rannveig Sæther Reinboth
Rannveig Sæther Reinboth
Rannveig Sæther Reinboth
Tom Heine Nätt
Knut E. Løyland
Geir Varholm
Bodil Leknes
Ingmar Meland
Dag Øyvind Lotsberg
Dag Øyvind Lotsberg
Paul Henning Fjeldheim
Jørgen Yri
Tom Heine Nätt
Tor Bernhardsen
Egil Bjørnsen
Roald Laurantsen
Ingmar Meland
Dag Øyvind Lotsberg
Frithjof Bringager
Frithjof Bringager
Øyvind Gulliksen
Roald Laurantsen
Roald Laurantsen
Egil P. Andersen
Jørgen Yri
Jørgen Yri
Se
ns
ur
M ord
er
n
kn .
ad
Se
ns
or
er
ne
an
sv
Em
er
nt
al
l
A
Ti
m
Ti
d
om
R
Ek
s.f
or
m
.
Norsk litteratur før 1900
Norway and Telemark: Regional Identety
Norwegian language Advanced level
Norwegian Language Beginning Level
Norwegian Language Intermediate Level
Norwegian Perspective on Outdoor Education
Norwegian Perspective on Outdoor Education
Objektorientert programmering
Offentlig økonomi
Operativsystem og nettverk
Oppgjør og regnskap for eiendomhandel
Opplysningstiden
Org.fag II
Organisk kjemi og genteknologi
Organisk kjemi og genteknologi
Orgfag I
Outdoor Life
Practical English
Practical English
Practical English
Practical English
Practical English
Practical English
Practical English
Praktisk eiendomsmegling I
Praktisk spansk 1
Programmering i Java
Prosjektstyring
Publikumsutvikling
Revisjon
Romantikken
Samfunnsvitenskapelig metode
Samtidskunst
Samtidskunst
Scandinavian Film and Fiction
Seiling, praktisk fordypning I
Skatte- og avgiftsrett
Skatte og avgiftsrett for eiendomsmegl.
Skog, fjell, vann
Smidige metoder
Spansk språk 1
Spansk språk 1
Spansk språk og kultur
Spansk språk og kultur
Spanskspråklige verdener
Spanskspråklige verdener
SP
ne
Em
od
e
K
at
o
D
07.12.2016 2113/2117
08.12.2016
2622
09.12.2016
2609-002
09.12.2016
2600-002
09.12.2016
2601-002
28.11.2016
1247-002
02.12.2016
1247-002
02.12.2016
6109 002
12.12.2016
6016 002
07.12.2016
6107 002
03.01.2017
6037 000
16.12.2016 3364N-002
06.01.2017
6014 002
07.10.2016
4111-001
09.12.2016
4111-002
13.12.2016
6010 000
18.11.2016 1240
30.09.2016
2010N
03.10.2016
2010-001
04.10.016
2010-001
05.10.2016
2010-001
16.11.2016
2010N
08.12.2016
2010-002
08.12.2016 2010N-002
30.11.2016
6033 002
05.12.2016
2303-002
19.12.2016
6108 002
16.12.2016
6106 002
12.12.2016
2805-002
21.12.2016
6090 002
15.12.2016
3365N
29.11.2016
6011 002
14.11.2016
2816N
12.12.2016
2816N
02.12.2016
2632-002
08.11.2016
1457-002
30.11.2016
6088 002
14.12.2016
6039 002
04.11.2016
1452-002
29.11.2016
6112 002
12.12.2016
2307-002
15.12.2016
2307-002
12.12.2016
2301-002
15.12.2016
2301-002
05.12.2016
2309-S
7-9.12.2016 2309M/2303
S4
S4
S4
S4
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S4
S4
S4
S1
S1
S1
S1
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S1
S4
S4
S1
S4
S4
S4
S1
S4
S4
S4
S1
S4
S1
S1
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow
Konte
Konte
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow Konte, også for nettstud.
Også kulturstudenter
Konte
Wiseflow
inn 12.12
ut 17.10
Wiseflow
Wiseflow
video
video
Wiseflow
15
15
7,5
7,5
10
7,5
10
30
30
10
10
7,5
10
10
10
15
10
10
10
10
10
10
10
7,5
7,5
7,5
10
10
15
skr
Oppåstugo
skr
Oppåstugo
skr
Oppåstugo
skr
Oppåstugo
skr
2-129/132
written
4-311B/C
written
4-311B/C
utlev
Fronter
innlev
Fronter
innlev
Fronter
skr
4-311B/C
written
idrh
skr
Oppåstugo
skr
Oppåstugo
innlev
Fronter
skr
2-133
skr
Kroa
innlev
fronter
skr
Oppåstugo
skr
2-130, 131, 132 Wiseflow
mc
Fronter
innlev
Fronter
muntlig
muntlig
skr
2- 130-131-132-133Wiseflow
skr
2-129 Wiseflow Eksterne
skr
2-129 Wiseflow
skr
4-311B/Oppåstugo
skr
Oppåstugo/4-311B
skr
idrh
9-13
10-14
9-12
9-12
9-13
9-12
10-15
9-13
5
5
4
4
4
3
3
5
3
5
4
9-14
6
5
10-13
9-14
9-10
3
5
1
10-13
10-13
3
3
4
3
3
6
10-16
9-13
10-13
12-15
9-15
2
47
35
28
11/19
28
11
30
30
44
44
17
5
14
14
9
20
23
23
66
87/21
87/21
87/21
87/21
109
90
11
23/64
23/64
24
Evy Beate Tveter
Evy Beate Tveter
Per Chr. Hagen
Per Chr. Hagen
Ragni Vik Johansen
Bo H. Lindqvist
Bo Lindqvist
Eldrid G. Mathiesen
Per Strömberg
Per Strömberg
Tommy Langseth
Tommy Langseth
Bradley Brunelle
Bradley Brunelle
Hanne Viken
Islam Youssef
Harald Klempe
Synne Kleiven
N.I. Agøy/j.J. Hyvik
Asbjørn Nygård
Dag Bjerketvedt
Dag Bjerketvedt
Asbjørn Nygård
Rögnvaldur Ingthorsson
Röngvaldur Ingthorsson
Röngvaldur Ingthorsson
Röngvaldur Ingthorsson
Ida Dirdal
Ida Dirdal
Jon Kvisli
Marijanne Holtan
Marijanne Holtan
Tore Samuelsen
Juan Pellier
Juan Pellier
Bjørn Magne Hatlø???
Terje Heskestad
Howard Parker
Howard Parker
Terje Heskestad
Linda Løvfall???
Linda Løvfall???
Jostein Lund
Eddie Rekdal
Se
ns
ur
M ord
er
n
kn .
ad
Se
ns
or
er
ne
an
sv
Em
nt
al
l
A
er
10-15
10-15
9-13
Ti
m
Ti
d
om
R
Ek
s.f
or
m
.
Språket i utvikling og variasjon
Språket i utvikling og variasjon
Statistikk I
Statistikk II
Støy og luftforurensing
Sustainable Tourism
Sustainable Tourism
Teoretisk og metodisk fordypning
Teoretisk og metodisk fordypning
The Contemporary English Speaking World
The Contemporary English Speaking World
The Entrepreneur and Society
The Sound of English
Vannforsyning, avløp og avfall
Vanntema
Verden etter 1800
Videregående finansregnskap
Viltøkologi og viltforvaltning
Viltøkologi og viltforvaltning
Virksomhets- og regnskapsorg.
Vitenskapsteori og natursyn
Vitenskapsteori og natursyn
Vitenskapsteori og natursyn
Vitenskapsteori og natursyn
Web publisering
Web publisering
Windows server og datanett
Økologi
Økologi
Årsregnskap og god regnskapsskikk
SP
ne
Em
od
e
K
at
o
D
25.11.2016
2120-002
28.11.2016
2112-002
03.01.2017
6005 002
06.12.2016
6019 002
02.12.2016 4259/4259N
06.12.2016
6097 003
06.12.2016
6096 003
02.12.2016
1307
16.12.2016
1307
10.10.2016
2009-obl3
05.12.2016
2009-002
30.11.2016
6099 002
01.12.2016 2013/2013N
06.12.2016
4256-002
05.12.2016
4323
25.11.2016
3542
13.12.2016
6098 000
03.11.2016
4208-001
01.12.2016
4208-002
15.12.2016
6092 002
21.09.2016 4016/4016N
28.11.2016 4016/4016N
15.12.2016 4016-001
16.12.2016 4016-001
09.12.2016
6101 002
09.12.2016
6101N
05.12.2016
6105 002
14.10.2016 4105/4105N
08.12.2016 4105/4105N
07.12.2016
5101 002
S1
S4
S4
S1
S1
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S1
S1
S1
S1
S4
S1
S1
S4
S1
S1
S1
S1
S4
S4
S4
S1
S4
S4
Konte
Wiseflow
Konte, også for Porsgr.studentene
Wiseflow
inn 16.12
ut 2.12
Konte
Konte
Konte
Semesteroppgave
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow, konte også for nettstudenter
Sluttprøve 1
sluttprøve 2
Konte

Similar documents