Foreløpig eksplan V2016 alfabetisk

Comments

Transcription

Foreløpig eksplan V2016 alfabetisk
15
skr
10
innlev
10
innlev
10
skr
10 muntlig
10 muntlig
10 muntlig
10
skr
7,5
skr
10 inn/munt
10
skr
7,5
skr
15
ut/inn
7,5
skr
10
skr
10
skr
10 artsprøve
10
innlev
10
skr
10
oral
10
written
7,5
skr
7,5
skr
7,5
skr
7,5
skr
10
innlev
10
skr
7,5
skr
7,5
skr
7,5
skr
10
utlev
10
innlev
15
utlev
7,5 written
10
skr
10
skr
10
10
10
7,5
7,5
10
10
10
15
15
innlev
innlev
skr
skr
skr
skr
skr
skr
innlev
muntlig
Wiseflow/u-lab
Fronter
2-129
Oppåst/2-130-131-132-133
idrh
idrh
9-14
5
10-15
5
10-14
9-14
4
5
11
106
9-13
9-14
4
5
111
9-13
4
4
3
Fronter
4-311B
Lesesalen
10-14
10-13
11
Tor Lønnestad
Inger-Anne Søfting
Inger-Anne Søfting
Inger-Anne Søfting
Inger-Anne Søfting
Inger-Anne Søfting
Inger-Anne Søfting
Mona Sæbø
Einar Mo
Jan Heggenes
Jan Heggenes
Asbjørn Nygård
Jan Ove Tangen
Tor Lønnestad
Dag K. Bjerketvedt
Ulf Uttersrud
Sveinung Sauar?
Terje Heskestad
Frits Albregtsen
90 Øyvind Steifetten
Øyvind Steifetten
Fronter
IT-labWiseflow
10-15
5
Wiseflow
10-14
9-13
9-12
9-13
kl 1400
4
4
3
4
Wiseflow u-lab
idrh
idrh
Fronter
9-13
Wisefl
Wiseflow
Oppåstugo
Fronter/Ekspedisjon
Ekspedisjonen
Fronter
idrh
4-311C
Oppåstugo
idrh
Porsgrunn
Wiseflow
idrh
10-14
10-14
9-13
kl 8.00
kl 14.00
9-12
10-15
15-17
10-15
9-14
9-14
9-13
9-13
10-15
Fronter
sem.rom
9-16
4
4
4
4
3
5
2
5
5
5
4
4
5
Peter Fjågesund
Peter Fjågesund
Stefanie Reinhardt
Stefanie Reinhardt
Bjørn Kristoffersen
Bjørn Kristoffersen
Per O.M. Isaksen
Lars Håkonsen
Espen Lydersen
18/1 Espen Lydersen
Anne Kristin Sortehaug Ajer
Anne Kristin Sortehaug Ajer
59 Niklas Kreander
Simon Jeppesen
Simon Jeppesen
Øyvind Støren
???
Øystein Heggelund
23 Gunnar Berge
Synne Kleiven
Synne Kleiven
Synne Kleiven
Asbjørn Nygård
Asbjørn Nygård
Fredrik Kristoffersen
Dieu Bui
Sigrid Stykket
Frode Telseth
Frode Telseth
Egil Andersen
Egil Andersen
Marit Elvsås
Hallstein N Søvik
Hallstein N Søvik
???
Terje Heskestad
Terje Heskestad
Øystein Dick
Se
ns
u
M ror
er dn
kn .
ad
Se
ns
or
er
ne
an
sv
Em
er
nt
al
l
A
Ti
m
Ti
d
R
om
Ek
s.f
or
m
.
4009/4009N Geologi og landskap
4015/4015N Botanikk og zoologi
18.05.2016 5610 002 Algoritmer og datastrukturer
11.03.2016 2008-obl3 American Literature and Culture
14.03.2016 2008N obl American Literature and Culture
09.05.2016 2008N-002 American Literature and Culture
09.05.2016 2008-002 American Literature and Culture
10.05.2016 2008-002 American Literature and Culture
11.05.2016 2800-002 American Literature and Culture
18.02.2016 4328/9002 Applied Genetics
23.02.2016 6021 002 Arbeidsrett
11.04.2016 4112-001 Arealforvaltning og kommunal planlegging
02.05.2016 4112-002 Arealforvaltning og kommunal planlegging
25.05.2016 6000 002 Bed.øk
27.05.2016
1317
Bevegelse, politikk og media
31.05.2016 6121 002 Bildebehandling
24.02.2016 4014/4014NBiologi og miljø
26.02.2016 4015/4015NBotanikk og zoologi
14.06.2016 4015/4015NBotanikk og zoologi
11.03.2016 2009/2009NBritish Literature and Culture
04.05.2016 2009/2009NBritish Literature and Culture
02.05.2016 4505-obl Conservation Biology
12.05.2016 4505-002 Conservation Biology
30.05.2016 6102 002 Databaser
11.05.2016 6065 002 Databaser og web
26.05.2016 6053 002 Distribusjonskanaler
20.05.2016 6012 002 Driftsregnskap og budsjettering
08.04.2016 4308/9004 Ecotoxicology
15.04.2016 4308/9004 Ecotoxicology
09.05.2016 6118 002 eForretning og sosiale medier
09.05.2016 6118N 002 eForretning og sosiale medier
26.02.2016 6041 002 Eiendomsfinansiering
11.04.2016
1465
Ekspedisjonsstil
13.04.2016
1465
Ekspedisjonsstil
19.05.2016
1316
Energiomsetning og kraftutvikling
23.05.2016 6050 002 English for Exchange Students
30.05.2015 2012-002 English Grammar
08.03.2016 3525-001 Ex.fac
Uke 19
Feltkurs uke 19, 4503 Ferskvannsøkologi
Uke 23
Feltkurs uke 23
04.03.2016
4503
Ferskvannsøkologi
19.05.2016
4503
Ferskvannsøkologi
26.05.2016
4503
Ferskvannsøkologi
18.05.2016 6004 002 Finansregnskap med analyse
18.05.2016 6004 002 Finansregnskap med analyse
07.06.2016 1470-002 Fjellsport praktisk fordypning
10.05.2016 5704 002 Fjernanalyse
24.05.2016 2107-002 Folkediktning og folkekultur
30.05.2016 1110-obl2 Fordypningsidrett 3
01.06.2016 1110-002 Fordypningsidrett 3
SP
ne
Em
od
e
K
D
at
o
Foreløpig eksamensplan våren 2016
8.2.2016
S4 Wiseflow
S1
S1
S1
S1
S1
S1
Wiseflow
S4 Wiseflow
S1
S1
S1 Konte, kun i Bø
S4 inn 3.6
S1
S1 Konte
S1
S1
S1
S1 Wiseflow
S1
S1
S1 Konte kun i Bø Wiseflow
S4 Wiseflow NB lag som Flowhandin
S4
S4
S1
S4
S4 NB. Sensurfrist 4 uker
S4 NB. Sensurfrist 4 uker
S4
S1 inn 13.4
S1 ut 11.4
S4 inn 26.6
S4
S1 Konte
S1
S1
S1
S1
S4
S4
S1
S4
S1
S1
S1
Tolkingsoppgave
Feltkursrapport
Wiseflow
refleksjonsnotat
prakt/metod
prakt/metod
prakt/metod
prakt/metod
prakt/metod
innlev
skr
skr
skr
skr
skr
innlev
skr
skr
skr
Fronter/ekspedisjon
idrh
idrh
idrh Wiseflow
skr
Oppåstugo
Porsgr Wiseflow
2-128/129/130/131/133
Fronter
idrh
Opåstugo
2-130/131
skr
skr
innlev
skr
midtprøve
innlev
skr
written
skr
skr
skr
skr
skr
skr
skr
skr
skr
skr
skr
skr
innlev
skr
innlev
skr
skr
skr
skr
utlev
innlev
ut/inn
muntlig
muntlig
innl/munt
skr
skr
kl.1400
9-12
9-12
9-14
9-14
9-14
kl24.00
10-16
9-13
9-11
10-14
10-14
10-13
9-13
10-14
3
3
5
5
5
6
4
2
4
4
3
4
idrh
Wiseflow
idrh
Wiseflow
idrh
10-15
10-16
10-14
10-16
10-13
1013
4
4
5
6
4
6
3
3
Wiseflow
Wiseflow
10-16
10-16
6
6
10-16
6
9-13
Wiseflow
Wiseflow- lab
10-14
Oppåstugo
9-13
4
10-14
4
4
4
4
9-13
9-13
9-13
Fronter
Fronter/ekspd
Fronter
idrh
kl 1400
9-15
10-14
6
4
Arnstein Sunde
Arnstein Sunde
Arnstein Sunde
Arnstein Sunde
Arnstein Sunde
Arnstein Sunde
Terje Andersen
Terje Andersen
???
Einar Mo
Jakob Chr. Petersen
84 Tommy Langseth
Otto Christensen
Otto Christensen
30 Eva Støa
25 Laila Hjort Nielsen
34 Bjørn Steen
Bjørn Steen
Bjørn Steen
Harald Klempe
Harald Klempe
L.Vestgarden/T.A.Aarnes
L.Vestgarden/T.A.Aarnes
L.Vestgarden/T.A.Aarnes
Harald Klempe
Evy Beate Tveter
Herleik Baklid
Jens Johan Hyvik
Kai Østberg
Jens Johan Hyvik
Jens Johan Hyvik
Jens Johan Hyvik
N.I. Agøy/J.J.Hyvik
Kai Østberg
Kai Østberg
Kai Østberg
Eldrid G. Mathiesen
L. Vestgarden/T.A.Aarnes
L. Vestgarden/T.A.Aarnes
Sidsel Sæterhaug
Knut Rønningene
24 Michael S. Reinboth
Ralph Høksaas
Peter Jørgensen
Trygve Beyer Broch
Trygve Beyer Broch
Trygve Beyer Broch
Trygve Beyer Broch
Trygve Beyer Broch
Hans Hognestad
Hans Hognestad
Øystein Vendelborg/H.P. Høie
Theo Schewe
Theo Schewe
???
Jakob Chr. Petersen
Einar Mo
Se
ns
u
M ror
er dn
kn .
ad
Se
ns
or
er
ne
an
sv
Em
er
nt
al
l
prakt/metod
A
Ti
m
Ti
d
R
om
.
15
15
15
15
15
15
7,5
7,5
15
7,5
7,5
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
5
5
10
15
10
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
10
10
7,5
Ek
s.f
or
m
SP
ne
Em
od
e
K
at
o
D
30.05.2016
1050
Fordypningsidrett II
30.05.2016
1051
Fordypningsidrett II
30.05.2016
1052
Fordypningsidrett II
31.05.2016
1050
Fordypningsidrett II
31.05.2016
1051
Fordypningsidrett II
31.05.2016
1052
Fordypningsidrett II
22.04.2016 6013 001 Foretaksstrategi
02.05.2016 6013 002 Foretaksstrategi
23.05.2016 6020 004 Forretningengelsk
13.05.2016 6006 002 Forretningsjus
13.05.2016 6006 002 Forretningsjus
29.01.2016 1271-001 Forskningsteori og metode
20.05.2016 3363N Fra antikken til 1600-tallet
24.05.2016 3363N Fra antikken til 1600-tallet
25.02.2016 1017-002 Fysiologi I
26.02.2016 1017-obl Fysiologi I, Anatomidelen
15.02.2016 4101N/4400N Generell kjemi
03.05.2016 4101N/4400N Generell kjemi
17.06.2016 4400N Generell kjemi
31.03.2016 5702 002 Geografisk analyse
25.04.2016 5702 002 Geografisk analyse
17.02.2016 4009/4009NGeologi og landskap
20.05.2016 4009/4009NGeologi og landskap
27.05.2016 4009/4009NGeologi og landskap
26.04.2016
4324
Georesources and Groundwater
11.05.2016 2111/2119 Grammatikk og pragmatikk
30.05.2015
3508
HIS 2 Nordisk historie oversyn
24.05.2016 3505/3505N HIS 1 Noreg etter 1800
19.05.2016
3543
HIS 1- Norge før 1800
24.05.2016 3534/3534N HIS 1- Spesialisering i norsk historie
27.05.2016 3532/3532N HIS 1 Spesialisering verda etter 1750
27.05.2016 3502/3402N His 1 Verda etter 1750
23.05.2016
3542
HIS 1 Verda etter 1800
30.05.2015 3541-002 HIS 1 Verden før 1800
12.05.2016
3544
HIS1- Noreg etter 1800
28.04.2016
3514
HISFellesskap og fragmentering
02.05.2016 4267/4267NHMS, Internkontroll,helse/miljøforvaltning
22.04.2016 4216-obl Hydrologi og grunnvann
28.04.2016 4216-002 Hydrologi og grunnvann
07.06.2016 1459-002 Håndverk og skaperglede
30.05.2015 1009-002 Idettsaktiviteter 1
29.04.2016
1002
Idettsped, coaching og ledelse 1
01.06.2016 1009-002 Idrettsaktiviteter 1
13.05.2016 1010-003 Idrettsaktiviteter II
09.05.2016
1012
Idrettsped., coaching og ledelse
13.05.2016
1012
Idrettsped., coaching og ledelse
26-29.05.16
1040
Idrettsplanlegging, helse og tilrettelegging
30.05.2015
1041
Idrettspolitikk og administrasjon I
31.05.2016
1041
Idrettspolitikk og administrasjon I
11.04.2016 1001-001 Idrettssosiologi I
09.05.2016 1001-001 Idrettssosiologi I
31.05.2016 6003 002 Informasjonsbehandling
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S4
S4
S4
S4
S1
S1
S1
praktisk metodisk eksamen
praktisk metodisk eksamen
praktisk metodisk eksamen
praktisk metodisk eksamen
praktisk metodisk eksamen
praktisk metodisk eksamen
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow
Konte
Konte
S1
S1
S1
S4
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
Ralph Høksaas
Henning Bueie
artsprøve
Feltkursrapport
Konte
Konte
også konte
Konte
Konte
S1 Konte
S1 Wiseflow
S1 Konte
S1
S1 Konte
S1
S1 Feltkursrapport
S1
S1
S1 Konte
S1 Konte
S1
S1
S1 inn 13.5
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S4 Konte kun i Bø Wiseflow
Informasjonssikkerhet
7,5
skr
Informasjonssikkerhet
7,5
skr
Innføring i Linux
7,5
skr
Innføring i spansk
15
skr
Innføring i spansk
15 muntlig
Innføring i økonomi
15
innlev
Innføring i økonomi
15
innlev
Innføring i økonomi
15
skr
Internasjonal økonomi
7,5
skr
Internasjonale forretningsforhold
7,5 hand in
Internasjonale forretningsforhold
7,5 written
Investering og finansiering I
7,5
skr
Investering og finansiering II
7,5
skr
IT-ledelse
7,5
skr
Kajakk praktisk fordypning I
10
skr
Kajakk praktisk fordypning II, hav
10
skr
Kano hvitt vann, praktisk fordypning
10
skr
Kano, praktisk fordypning I
10
skr
Klatring praktisk fordypning I
10
skr
4006/4006N Klima, energi og milj
10
skr
5104 002 Kommunalt og statlig regnskap (Regnsk.og budsjettering i offentlig7,5
sektor)
skr
2803-001 Kommunikasjon og kreativitet
15
innlev
2803-002 Kommunikasjon og kreativitet
15 muntlig
2803-002 Kommunikasjon og kreativitet
15 muntlig
2803-002 Kommunikasjon og kreativitet
15 muntlig
1401
Kropp, helse og bevegelse
15
skr
2804-001 Kultur og samfunn i endring
15
innlev
2804-002 Kultur og samfunn i endring
15
utlev
2804-002 Kultur og samfunn i endring
15
innlev
1461
Kultur, samfunn og forvaltning
10
utllev
1461
Kultur, samfunn og forvaltning
10
2579
Kulturarv i bruk
10 muntlig
2579
Kulturarv i bruk
10 muntlig
2590
Kulturleiing
10 muntlig
2590
Kulturleiing
10 muntlig
2806-001 Kulturprosjektledelse
15
innlev
2806-001 Kulturprosjektledelse
15
utlev
2806-002 Kulturprosjektledelse
15
innlev
2806-001 Kulturprosjektledelse
15
innlev
2701
Lingvistikk
10
skr
2114-001 Litteratur etter 1900
10
utlev
2114-001 Litteratur etter 1900
10
innlev
2114
Litteratur etter 1900
10
skr
2306-001 Litteratur og kultur i Latin-Amerika
15
skr
2306-002 Litteratur og kultur i Latin-Amerika
15 muntlig
2306-002 Litteratur og kultur i Latin-Amerika
15 muntlig
2306-002 Litteratur og kultur i Latin-Amerika
15 muntlig
2306-002 Litteratur og kultur i Latin-Amerika
15 muntlig
6054 002 Logistikk
7,5
skr
6009 002 Makroøkonomisk teori og politikk
7,5
skr
6002 000 Markedsføring
7,5,
skr
6001 002 Matematikk
7,5
skr
U-lab
Drammen Wisefl
eksped
eksped
idrh
10-14
10-14
10-14
9-13
kl 1400
kl 1400
9-14
9-13
idrh
idrh
10-14
2-132 Wiseflow
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
10-15
9-13
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
2-130/131 2-129
12-16
4
Fronter
Fronter
Fronter
Fronter
Fronter/ekspd
kl 1400
Fronter
47
kl 1400
Fronter
Fronter
Fronter
9-12
Fronter
Fronter
idrh
2-130/131/133Wiseflow
idrh
idrh
3
9-14
10-14
5
4
9-12
9-13
9-13
3
4
4
5
9-14
21
28
55
Juan G. Maupome
Helge Kaasin
Helge Kaasin
Helge Kaasin
Nils E. Sørgaard
Helge Kaasin
Helge Kaasin
Lars Håkonsen
Niklas Kreander
Ingrid Sundbø
Arne Kildal
Simon Jeppesen
Andre Horgen
Andre Horgen
Jakob Fink
Arne Myhre
Kjetil Lie
Anne Svånaug Blengsdalen
Anne Svånaug Blengsdalen
Anne Svånaug Blengsdalen
Anne Svånaug Blengsdalen
Laila Hjort Nielsen
Herleik Baklid
Herleik Baklid
Herleik Baklid
Tommy Langseth
Tommy Langseth
Stephan John Walton
Stephan John Walton
Egil Bjørnsen
Egil Bjørnsen
Anne S. Blengsdalen
Anne S. Blengsdalen
Anne svånaug Blengsdalen
Anne S. Blengsdalen
Evy.B.Tveter/Ø.Heggelund
Johan Staxrud
Johan Staxrud
Johan Staxrud
Katrine Utgård
Katrine Utgård
Katrine Utgård
Katrine Utgård
Katrine Utgård
Per O. M. Isaksen
Nils E. Sørgaard
Per O.M. Isaksen
Roy M. Istad
Tom Heine Nätt
Tom Heine Nätt
Janis Gailis
Nils Ingar Arvidsen
Nils Ingar Arvidsen
Nils Ingar Arvidsen
Theo Schewe
Theo Schewe
Glenn Q. Håkonsen
Dag Michalsen
Tom Røise
Andre Tofteland
??
Terje Synnestvedt
Marit Elvsås
Jon Nitter Gundersen
Se
ns
u
M ror
er dn
kn .
ad
Se
ns
or
er
ne
an
sv
Hans Petter Høie
Hans Petter Høie
Tor Lønnestad
5
4
kl 1400
9-12
Em
er
nt
al
l
4
4
4
4
Fronter
Wiseflow u-lab
9-13
A
Ti
m
Ti
d
R
om
Ek
s.f
or
m
SP
ne
.
6123 002
6123N 002
6100 003
2300-002
2300-001
6042 001
6042 002
6042 003
6029 000
6052 002
6052 002
6008 002
6015 000
6113 002
1456-002
1468-002
1467-002
1454-002
1455-002
Em
od
e
K
at
o
D
03.05.2016
03.05.2016
03.06.2016
28.04.2016
29.04.2016
18.03.2016
29.04.2016
03.05.2016
13.05.2016
04.05.2016
11.05.2016
27.05.2016
26.05.2016
23.05.2016
07.06.2016
07.06.2016
07.06.2016
07.06.2016
07.06.2016
01.06.2016
13.05.2016
06.05.2016
10.05.2016
11.05.2016
12.05.2016
27.01.2016
11.03.2016
18.05.2016
26.05.2016
08.06.2016
10.06.2016
25.05.2016
26.05.2016
18.05.2016
19.05.2016
04.03.2016
11.05.2016
13.05.2016
01.06.2016
29.04.2016
08.03.2016
15.03.2016
04.05.2016
23.05.2016
24.05.2016
25.05.2016
26.05.2016
27.05.2016
24.05.2016
02.06.2016
03.06.2016
30.05.2016
S4
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S4
S4
S1
S4
S1
S1
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S4
S4
S4
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S4
S1
S1
S1
Konte kun i Bø Wiseflow
Innlev 1
Innlev 2
Wiseflow
Konte
Konte
Wiseflow
Konte både 001 og 002
Wiseflow
inn 26.5
ut 18.5
Konte
Konte
inn 1.6
ut 11.5
inn 15.3
ut 8.3
Wiseflow
Konte
Konte
Konte kun i Bø
POLKUL400
6040 002
6040 002
6040 002
6034 002
6036 002
2304-002
2304-001
2304-001
2304-001
2304-001
2304-001
6108 002
6108N 002
6106 002
6090 002
5106 002
3365N
3365N
6011 002
Matematikk for økologer
Matematikk og biostatistikk
Mikro- og markedsøkonomi
Mikro- og markedsøkonomi
Moderniteten
Moderniteten
Natur, kultur, forvaltning
Natur, opplevelse, mening
Nature Qualities, Tourism and Guiding
Naturopplevelse og livskvalitet
Nordic Model
Nordic Model
Norsk muntlig
Norsk skriftlig
Norsk som andrespråk
Norway and Telemark Socil and Regional Expressions
Norwegian Language, Advanced Level
Norwegian Language, beginning level
Norwegian Language, IntermediateLevel
Objektorientert programmering
Offentlig økonomi
Operasjonsanalyse
Operativsystem og nettverk
Oppgjør og regnskap for eiendomhandel
Opplysningstiden
Opplysningstiden
Org.fag II
Orgfag I
Outdoors in the Winter
Pedagogikk, veiledning og ledelse
Pedagogikk, veiledning og ledelse
Personaladm. og ledelse
Politisk kultur 1750-2000
Praktisk eiendomsmegling 4
Praktisk eiendomsmegling 4
Praktisk eiendomsmegling 4
Praktisk eiendomsmegling II
Praktisk eiendomsmegling III
Praktisk spansk II
Praktisk spansk II
Praktisk spansk II
Praktisk spansk II
Praktisk spansk II
Praktisk spansk II
Programmering i Java
Programmering i Java
Prosjektstyring
Revisjon
Revisjon
Romantikken
Romantikken
Samfunnsvitenskapelig metode
10
skr
10
skr
7,5
skr
7,5
skr
15
innlev
15
skr
15
innlev
15
utlev
10
written
10
innlev
7,5
skr
10
skr
30 muntlig
30
skr
10
skr
7.5 hand in
10
skr
10
skr
10
skr
7,5
skr
7,5
skr
7,5
skr
7,5
skr
7,5
skr
15
innlev
15
skr
7,5
skr
7,5
skr
10 hand in
15 muntlig
15 muntlig
7,5
skr
15
skr
15 muntlig
15 muntlig
15 muntlig
7,5
skr
7,5
skr
15 hjemmeeks
15 muntlig
15 muntlig
15 muntlig
15 muntlig
15 muntlig
7,5
skr
7,5
skr
7,5
skr
15
skr
20
skr
15
innlev
15
skr
7,5
skr
10-15
2-129/130/131/132
idrh
Porsgr
Fronter
12.15-17.15
Fronter/ekspd
k 14.00
9-13
9-13
kl24.00
10-16
4
4
6
Fronter
9-13
4
Wiseflow
Wiseflow
9-13
9-14
4
5
4-311B
9-15
10-15
6
5
9-12
3
3
3
4
4
4
4
5
Wiseflow
Fronter
5-210
9-12
9-12
9-13
9-13
idrh
9-13
idrh
Fronter
Oppåstugo
idrh
9-14
kl24.00
10-16
9-13
9-13
9-13
idrh
idrh
9-13
10-14
3
16
10
6
4
4
4
4
38
38
38
Wiseflow
9-14
Wiseflow
9-14
5
5
Wisefl
Wiseflow
10-14
10-14
idrh
idrh
9-13
9-15
9-15
Wisefl
Fronter
kl24.00
10-16
9-13
4
4
4
6
6
6
4
Arne Myhre
Patricia Maria Graf
Lars Håkonsen
Nils E. Sørgaard
Otto Christensen
Otto Christensen
Andre Horgen
Per Ingvar Haukeland
Stefanie Reinhardt
Sidsel Sæterhaug
Hans Martin Rugstad
Hans Martin Rugstad
Marit Berge
Marit Berge
Ey Beate Tveter
Heidi Christoffersen
Heidi Cristoffersen
Heidi Christoffersen
Heidi Cristoffersen
Bjørn Kristoffersen
Tom Heine Nätt
Nisl E. Sørgaard
Knut E. Løyland
Per Chr. Hagen
Bo H. Lindqvist
Jon Kvisli
Geir Varholm
Jakob Chr. Petersen
Asbjørn Nygård
Otto Christensen
Otto Christensen
Karl Johan Gloppen
Dag Øyvind Lotsberg
Karl Johan Gloppen
Dag Øyvind Lotsberg
Simon Jeppesen
Torgersen/Houe/Sæterhaug/Bischoff
Torgersen/Houe/Sæterhaug/Bischoff
Karl Johan Gloppen
Dag Øyvind Lotsberg
Kai Østberg
Lars Halvor Ova Johnsen
Paul Henning Fjeldheim
Lars Halvor Ova Johnsen
Paul Henning Fjeldheim
Lars Halvor Ova Johnsen
Paul Henning Fjeldheim
Lars Halvor Ova Johnsen
Paul H. Fjeldheim
Lars Halvor Ova Johnsen
Paul H. Fjeldheim
Katrine Utgård
Katrine Utgård
Katrine Utgård
Katrine Utgård
Katrine Utgård
Katrine Utgård
Roy M. Istad
Tom Heine Nätt
Roy M. Istad
Tom Heine Nätt
Ingrid Sundbø
Tor Bernhardsen
Tore Samuelsen
Roald Laurantsen
Tore Samuelsen
Roald Laurantsen
Otto Christensen
Otto Christensen
Karl Johan Gloppen
Dag Øyvind Lotsberg
Se
ns
u
M ror
er dn
kn .
ad
Se
ns
or
er
ne
an
sv
Em
er
nt
al
l
A
Ti
m
Ti
d
R
om
Ek
s.f
or
m
SP
ne
.
4100N
4013
6007 000
6007 000
3366N
3366N
1450
1312
4510-002
1458-002
6093 000
6094 000
2208
2207
2103-002
2623
2609-003
2600-003
2601-003
6109 002
6016 002
6063 002
6107 002
6037 000
3364N
3364N
6014 002
6010 000
1246
1460
1460
6024 002
Em
od
e
K
at
o
D
23.05.2016
07.04.2016
09.05.2016
09.05.2016
20.05.2016
09.06.2016
27.01.2016
02.05.2016
04.05.2016
07.06.2016
02.05.2016
02.05.2016
27.05.2016
23.05.2016
19.05.2016
25.05.2016
29.04.2016
07.03.2016
29.04.2016
31.05.2016
03.06.2016
09.05.2016
01.06.2016
19.05.2016
20.05.2016
26.05.2016
10.05.2016
06.06.2016
07.04.2016
25.02.2016
26.02.2016
12.05.2016
24.05.2016
01.06.2016
02.06.2016
03.06.2016
10.05.2016
12.05.2016
9-11.5.2016
12.05.2016
13.05.2016
18.05.2016
19.05.2016
20.05.2016
20.05.2016
20.05.2016
07.06.2016
19.05.2016
19.05.2016
20.05.2016
30.05.2016
01.06.2016
S1
S1
S4
S4
S1
S1
S1
S4
S1
S1
S4
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S4
S1
S4
S1
S1
S4
S1
S1
S4
S1
S4
S4
S4
S4
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S4
S4
S1
S4
S4
S1
S1
S1
ut 25.1.16
inn 9.5
Wiseflow
Wiseflow
NUS9-15
NUS
Konte Wiseflow
Konte
Konte Wiseflow
Konte
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow hjemme
Konte
Konte, siste gang
Konte
idrh
Porsgr
2-128/129/130/131/133
idrh
idrh
10-15
9-13
9-13
9-14
10-14
9-13
9-13
4
6
4
5
4
4
5
4
4
4
10-15
5
9-15
9-13
fronter
Fronter
idrh
idrh
9-13
9-14
idrh
9-14
10-13
Wiseflow
Wiseflow
10-14
10-14
10-13
14-17
idrh
9-15
4
5
5
3
4
4
3
3
6
Terje Planke
Lars Sanden
Lars Sanden
Evy Beate Tveter
Per Chr. Hagen
Per Chr. Hagen
1 Andreas Zedrosser
Eldrid G. Mathisen
Niklas Kreander
Niklas Kreander
SteStephen John Walton
SteStephen John Walton
Islam Youssef
Islam Youssef
Islam Youssef
Arnstein Sunde
Arnstein Sunde
Arnstein Sunde
Ralp Høksaas
Lim Hemmestad
???
Asbjørn Nygård
Asbjørn Nygård
Hallstein N. Søvik
Jon Kvisli
Jon Kvisli
Øyvind Steifetten
Øyvind Steifetten
Tore Samuelsen
Roald Laurantsen
Roald Laurantsen
Bo H. Lindqvist
Bo H. Lindqvist
Bjarne Ytterhus
Bjarne Ytterhus
Ingmar Meland
Ingmar Meland
Arnstein Sunde
Se
ns
u
M ror
er dn
kn .
ad
Se
ns
or
er
ne
an
sv
Em
A
er
nt
al
l
.
9-13
idrh
Ti
m
Ti
d
R
om
Ek
s.f
or
m
SP
ne
Em
od
e
K
at
o
D
07.06.2016 1457-002 Seiling praktisk fordypning I
10
skr
11.05.2016 6088 002 Skatte- og avgiftsrett (skatterett revisoreks)
15
skr
06.04.2016 6039 002 Skatte og avgiftsrett for eiendomsmegl.
7,5
skr
30.05.2015 2120-002 Språket i utvikling og variasjon
10
skr
04.05.2016 6005 002 Statistikk I
7,5
skr
04.05.2016 6005 002 Statistikk I
7,5
skr
29.01.2016
9010
Study Design and Statistics
5
skr
03.06.2016 4259N Støy og luftforurensing
10
skr
25.05.2016 6027 002 Sustainability Management
7,5
skr
25.05.2016 6032 002 Sustainability Management
10
written
12.05.2016
2588
Tekst, skrift, bilde lyd
10 muntlig
13.05.2016
2588
Tekst, skrift, bilde lyd
10 muntlig
03.03.2016 2013/2013NThe Sounds of English
10 fronterprøve
10.04.2016 2013/2013NThe Sounds of English
10
innlev
13.05.2016 2013/2013NThe Sounds of English
10
skr
04.05.2016
1053
Trenerrollen
15 gruppeeks
19.05.2016
1053
Trenerrollen
15 muntlig
20.05.2016
1053
Trenerrollen
15 muntlig
23.05.2016 1015-002 Treningslære og treningsledelse
10
innlev
Uke 15
Uke 15 Feltkurs 4216 Hydrologin og grunnvann
Uke 17
Uke 17 Feltkurs 4505 Conservation Biology
11.05.2016
1313
Verdier, læring, ledelse
15
utlev
10.05.2016 6091 002 Verdsettelse
7,5
skr
23.05.2016 6098 000 Videregående finansregnskap
skr
25.05.2016 6092 002 Virksomhets- og regnskapsorg.
10
skr
02.06.2016 6101 002 Web publisering
7,5
skr
12.05.2016 6105 002 Windows server og datanett
7,5
skr
12.05.2016 6105N 002 Windows server og datanett
7,5
skr
27.04.206 4105/N-001 Økologi
10
skr
27.04.206 4105/N-002 Økologi
10
skr
04.05.2016 5101 002 Årsregnskap og god regnskapsskikk
15
skr
S1
S4
S1
S1
S4
S4
S1
S1
S4
S4
S4
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
???
Terje Heskestad
Terje Heskestad
Linda Løvfall
Jostein Lund
Jostein Lund
S4
S4
S4
S4
S1
S4
S4
S1
Eddie Rekdal
S4
Konte
Konte
Konte
Konte
inn 18.5
Konte
Konte kun i Bø Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow
Konte midtprøve
Konte sluttprøve

Similar documents