Foreløpig eksplan V2016 alfabetisk

Comments

Transcription

Foreløpig eksplan V2016 alfabetisk
15
skr
10
innlev
10
innlev
10
skr
10 muntlig
10 muntlig
10 muntlig
10
skr
7,5
skr
10 inn/munt
10
skr
7,5
skr
7,5
skr
10
skr
10 artsprøve
10
innlev
10
skr
10
oral
10
written
7,5
skr
7,5
skr
7,5
skr
7,5
skr
10
innlev
10
skr
7,5
skr
7,5
skr
7,5
skr
10
utlev
10
innlev
7,5 written
10
skr
10
skr
10
10
10
7,5
7,5
10
10
10
15
15
15
15
15
15
innlev
innlev
skr
skr
skr
skr
skr
skr
innlev
muntlig
prakt/metod
prakt/metod
prakt/metod
prakt/metod
5
10-15
5
Wiseflow?
Oppåstugo/2-130/131
10-14
9-13
4
4
idrh
9-13
9-14
10-13
4
5
4
3
IT-labWiseflow
10-15
5
Wiseflow
10-14
9-13
9-12
9-13
kl 1400
4
4
3
4
idrh
9-13
Fronter
Wiseflow u-lab
idrh
idrh
Fronter
9-13
Wisefl
Wiseflow
Fronter
Fronter
idrh
idrh
Porsgrunn
Wiseflow
10-14
10-14
9-13
4
4
4
4
9-12
10-15
15-17
3
5
2
10-15
9-14
9-14
9-13
9-13
10-15
Fronter
sem.rom
9-16
5
5
5
4
4
5
Tor Lønnestad
Inger-Anne Søfting
Inger-Anne Søfting
Inger-Anne Søfting
Inger-Anne Søfting
Inger-Anne Søfting
Inger-Anne Søfting
Mona Sæbø
106 Einar Mo
Jan Heggenes
Jan Heggenes
Asbjørn Nygård
Tor Lønnestad
Ulf Uttersrud
Sveinung Sauar?
Terje Heskestad
Frits Albregtsen
Øyvind Steifetten
Øyvind Steifetten
Peter Fjågesund
Peter Fjågesund
Stefanie Reinhardt
Stefanie Reinhardt
Bjørn Kristoffersen
Bjørn Kristoffersen
Per O.M. Isaksen
Lars Håkonsen
Espen Lydersen
Espen Lydersen
Anne Kristin Sortehaug Ajer
Anne Kristin Sortehaug Ajer
59 Niklas Kreander
Simon Jeppesen
Simon Jeppesen
???
Øystein Heggelund
Gunnar Berge
Synne Kleiven
Synne Kleiven
Synne Kleiven
Asbjørn Nygård
Asbjørn Nygård
Fredrik Kristoffersen
Dieu Bui
Sigrid Stykket
Frode Telseth
Frode Telseth
Arnstein Sunde
Arnstein Sunde
Arnstein Sunde
Arnstein Sunde
Egil Andersen
Egil Andersen
Marit Elvsås
Hallstein N Søvik
Hallstein N Søvik
???
Terje Heskestad
Terje Heskestad
Øystein Dick
Se
ns
u
M ror
er dn
kn .
ad
Se
ns
or
er
ne
an
sv
Em
er
nt
al
l
9-14
Wiseflow/u-lab
Fronter
A
Ti
m
Ti
d
R
om
Ek
s.f
or
m
.
18.05.2016 5610 002 Algoritmer og datastrukturer
11.03.2016 2008-obl3 American Literature and Culture
14.03.2016 2008N obl American Literature and Culture
09.05.2016 2008N-002 American Literature and Culture
09.05.2016 2008-002 American Literature and Culture
10.05.2016 2008-002 American Literature and Culture
11.05.2016 2800-002 American Literature and Culture
18.02.2016 4328/9002 Applied Genetics
23.02.2016 6021 002 Arbeidsrett
11.04.2016 4112-001 Arealforvaltning og kommunal planlegging
02.05.2016 4112-002 Arealforvaltning og kommunal planlegging
25.05.2016 6000 002 Bed.øk
31.05.2016 6121 002 Bildebehandling
26.02.2016 4015/4015NBotanikk og zoologi
14.06.2016 4015/4015NBotanikk og zoologi
11.03.2016 2009/2009NBritish Literature and Culture
04.05.2016 2009/2009NBritish Literature and Culture
02.05.2016 4505-obl Conservation Biology
12.05.2016 4505-002 Conservation Biology
30.05.2016 6102 002 Databaser
11.05.2016 6065 002 Databaser og web
26.05.2016 6053 002 Distribusjonskanaler
20.05.2016 6012 002 Driftsregnskap og budsjettering
08.04.2016 4308/9004 Ecotoxicology
15.04.2016 4308/9004 Ecotoxicology
09.05.2016 6118 002 eForretning og sosiale medier
09.05.2016 6118N 002 eForretning og sosiale medier
26.02.2016 6041 002 Eiendomsfinansiering
11.04.2016
1465
Ekspedisjonsstil
13.04.2016
1465
Ekspedisjonsstil
23.05.2016 6050 002 English for Exchange Students
30.05.2015 2012-002 English Grammar
08.03.2016 3525-001 Ex.fac
Uke 19
Feltkurs uke 19, 4503 Ferskvannsøkologi
Uke 23
Feltkurs uke 23
04.03.2016
4503
Ferskvannsøkologi
19.05.2016
4503
Ferskvannsøkologi
27.05.2016
4503
Ferskvannsøkologi
18.05.2016 6004 002 Finansregnskap med analyse
18.05.2016 6004 002 Finansregnskap med analyse
07.06.2016 1470-002 Fjellsport praktisk fordypning
10.05.2016 5704 002 Fjernanalyse
24.05.2016 2107-002 Folkediktning og folkekultur
30.05.2016 1110-obl2 Fordypningsidrett 3
01.06.2016 1110-002 Fordypningsidrett 3
30.05.2016
1050
Fordypningsidrett II
30.05.2016
1051
Fordypningsidrett II
30.05.2016
1052
Fordypningsidrett II
31.05.2016
1050
Fordypningsidrett II
SP
ne
Em
od
e
K
D
at
o
Foreløpig eksamensplan våren 2016
26.01.2016
S4 Wiseflow
S1
S1
S1
S1
S1
S1
Wiseflow
S4 Wiseflow
S1
S1
S1 Konte, kun i Bø
S1
S1
S1
S1
S1 Wiseflow
S1
S1
S1 Konte kun i Bø Wiseflow
S4 Wiseflow NB lag som Flowhandin
S4
S4
S1
S4
S4 NB. Sensurfrist 4 uker
S4 NB. Sensurfrist 4 uker
S4
S1
S1
S4
S1 Konte
S1
S1
S1
S1
S4
S4
S1
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
Tolkingsoppgave
Feltkursrapport
Wiseflow
refleksjonsnotat
praktisk metodisk eksamen
praktisk metodisk eksamen
praktisk metodisk eksamen
praktisk metodisk eksamen
idrh
idrh
idrh Wiseflow
Porsgr Wiseflow
2-128/129/130/131/133
Fronter
IT-lab
idrh
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow
3
3
5
5
5
9-13
10-14
4
4
10-14
4
9-14
10-16
10-14
10-16
10-13
1013
5
6
4
6
10-16
6
10-16
10-14
6
9-13
4
10-14
9-13
4
4
6
4
2
4
4
3
3
Wiseflow
Wiseflow
Fronter
Fronter/ekspd
Fronter
idrh
kl 1400
9-15
10-14
U-lab
Drammen Wisefl
eksped
eksped
idrh
10-14
10-14
10-14
9-13
kl 1400
kl 1400
9-14
6
4
4
4
4
4
5
Arnstein Sunde
Arnstein Sunde
Terje Andersen
???
Einar Mo
Jakob Chr. Petersen
84 Tommy Langseth
Otto Christensen
Otto Christensen
Eva Støa
Theo Schewe
???
Jakob Chr. Petersen
Einar Mo
Se
ns
u
M ror
er dn
kn .
ad
Se
ns
or
er
ne
an
sv
Em
er
nt
al
l
9-12
9-12
9-14
9-14
9-14
kl24.00
10-16
9-12
9-11
10-14
10-14
10-13
A
Ti
m
Ti
d
.
15 prakt/metod
15 prakt/metod
7,5
skr
15
skr
7,5
skr
7,5
skr
15
skr
15
innlev
15
skr
10
skr
10
skr
10
skr
10
skr
10
skr
10
innlev
10
skr
10
skr
10
innlev
10
skr
10
written
10
skr
10
skr
10
skr
15
skr
5
skr3
5
skr
10
skr
10
skr
15
skr
15
skr
10
skr
10
innlev
10
skr
10
innlev
10
skr
10
skr
10
utlev
10
innlev
15
ut/inn
15 muntlig
15 muntlig
10 innl/munt
10
skr
7,5
skr
7,5
skr
7,5
skr
7,5
skr
15
skr
15 muntlig
15
innlev
15
innlev
15
skr
R
om
Ek
s.f
or
m
SP
ne
Em
od
e
K
at
o
D
31.05.2016
1051
Fordypningsidrett II
31.05.2016
1052
Fordypningsidrett II
02.05.2016 6013 002 Foretaksstrategi
23.05.2016 6020 004 Forretningengelsk
13.05.2016 6006 002 Forretningsjus
13.05.2016 6006 002 Forretningsjus
29.01.2016 1271-001 Forskningsteori og metode
20.05.2016 3363N Fra antikken til 1600-tallet
24.05.2016 3363N Fra antikken til 1600-tallet
25.02.2016 1017-002 Fysiologi I
26.02.2016 1017-obl Fysiologi I, Anatomidelen
15.02.2016 4101N/4400N Generell kjemi
03.05.2016 4101N/4400N Generell kjemi
17.06.2016 4400N Generell kjemi
31.03.2016 5702 002 Geografisk analyse
25.04.2016 5702 002 Geografisk analyse
17.02.2016 4009/4009NGeologi og landskap
20.05.2016 4009/4009NGeologi og landskap
27.05.2016 4009/4009NGeologi og landskap
29.04.2016
4324
Georesources and Groundwater
11.05.2016 2111/2119 Grammatikk og pragmatikk
30.05.2015
3508
HIS 2 Nordisk historie oversyn
24.05.2016 3505/3505N HIS 1 Noreg etter 1800
19.05.2016
3543
HIS 1- Norge før 1800
24.05.2016 3534/3534N HIS 1- Spesialisering i norsk historie
27.05.2016 3532/3532N HIS 1 Spesialisering verda etter 1750
27.05.2016 3502/3402N His 1 Verda etter 1750
30.05.2015 3541-002 HIS 1 Verden før 1800
12.05.2016
3544
HIS1- Noreg etter 1800
23.05.2016
3542
HIS1- Verda etter
02.05.2016 4267/4267NHMS, Internkontroll,helse/miljøforvaltning
22.04.2016 4216-obl Hydrologi og grunnvann
28.04.2016 4216-002 Hydrologi og grunnvann
07.06.2016 1459-002 Håndverk og skaperglede
30.05.2015 1009-002 Idettsaktiviteter 1
13.05.2016 1010-003 Idrettsaktiviteter II
09.05.2016
1012
Idrettsped., coaching og ledelse
13.05.2016
1012
Idrettsped., coaching og ledelse
26-29.05.16
1040
Idrettsplanlegging, helse og tilrettelegging
30.05.2015
1041
Idrettspolitikk og administrasjon I
31.05.2016
1041
Idrettspolitikk og administrasjon I
11.04.2016 1001-001 Idrettssosiologi I
09.05.2016 1001-001 Idrettssosiologi I
31.05.2016 6003 002 Informasjonsbehandling
03.05.2016 6123 002 Informasjonssikkerhet
03.05.2016 6123N 002 Informasjonssikkerhet
03.06.2016 6100 003 Innføring i Linux
28.04.2016 2300-002 Innføring i spansk
29.04.2016 2300-001 Innføring i spansk
18.03.2016 6042 001 Innføring i økonomi
29.04.2016 6042 002 Innføring i økonomi
03.05.2016 6042 003 Innføring i økonomi
S1
S1
S4
S4
S4
S4
S1
S1
S1
Juan G. Maupome
Helge Kaasin
Helge Kaasin
Helge Kaasin
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow
Konte
Konte
Laila Hjort Nielsen
Bjørn Steen
Bjørn Steen
Bjørn Steen
Harald Klempe
Harald Klempe
L.Vestgarden/T.A.Aarnes
L.Vestgarden/T.A.Aarnes
L.Vestgarden/T.A.Aarnes
Harald Klempe
Evy Beate Tveter
Herleik Baklid
Jens Johan Hyvik
Kai Østberg
Jens Johan Hyvik
Jens Johan Hyvik
Jens Johan Hyvik
Kai Østberg
Kai Østberg
N.I. Agøy/J.J.Hyvik
Eldrid G. Mathiesen
L. Vestgarden/T.A.Aarnes
L. Vestgarden/T.A.Aarnes
Sidsel Sæterhaug
Knut Rønningene
Peter Jørgensen
Trygve Beyer Broch
Trygve Beyer Broch
Trygve Beyer Broch
Trygve Beyer Broch
Trygve Beyer Broch
Hans Hognestad
Hans Hognestad
Øystein Vendelborg/H.P. Høie
Hans Petter Høie
Hans Petter Høie
Tor Lønnestad
praktisk metodisk eksamen
praktisk metodisk eksamen
S1
S1
S1
S4
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
Ralph Høksaas
Henning Bueie
Tom Heine Nätt
Tom Heine Nätt
Janis Gailis
Nils Ingar Arvidsen
Nils Ingar Arvidsen
Nils Ingar Arvidsen
Feltkursrapport
Konte
Konte
også konte
Konte
Konte
S1 Konte
S1 Konte
S1
S1 Wiseflow
S1
S1 Feltkursrapport
S1
S1
S1 Konte
S1
S1 inn 13.5
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S4 Konte kun i Bø Wiseflow
S4
S4
S1 Konte kun i Bø Wiseflow
S1
S1
S1 Innlev 1
S1 Innlev 2
S4
Internasjonal økonomi
7,5
skr
Internasjonale forretningsforhold
7,5 hand in
Internasjonale forretningsforhold
7,5 written
Investering og finansiering I
7,5
skr
Investering og finansiering II
7,5
skr
IT-ledelse
7,5
skr
Kajakk praktisk fordypning I
10
skr
Kajakk praktisk fordypning II, hav
10
skr
Kano hvitt vann, praktisk fordypning
10
skr
Kano, praktisk fordypning I
10
skr
Klatring praktisk fordypning I
10
skr
4006/4006N Klima, energi og milj
10
skr
5104 002 Kommunalt og statlig regnskap (Regnsk.og budsjettering i offentlig7,5
sektor)
skr
2803-001 Kommunikasjon og kreativitet
15
innlev
2803-002 Kommunikasjon og kreativitet
15 muntlig
2803-002 Kommunikasjon og kreativitet
15 muntlig
2803-002 Kommunikasjon og kreativitet
15 muntlig
1401
Kropp, helse og bevegelse
15
skr
2804-001 Kultur og samfunn i endring
15
innlev
2804-002 Kultur og samfunn i endring
15
utlev
2804-002 Kultur og samfunn i endring
15
innlev
2579
Kulturarv i bruk
10 muntlig
2579
Kulturarv i bruk
10 muntlig
2590
Kulturleiing
10 muntlig
2590
Kulturleiing
10 muntlig
2806-001 Kulturprosjektledelse
15
innlev
2806-001 Kulturprosjektledelse
15
utlev
2806-002 Kulturprosjektledelse
15
innlev
2806-001 Kulturprosjektledelse
15
innlev
2701
Lingvistikk
10
skr
2114-001 Litteratur etter 1900
10
utlev
2114-001 Litteratur etter 1900
10
innlev
2114
Litteratur etter 1900
10
skr
2306-001 Litteratur og kultur i Latin-Amerika
15
skr
2306-002 Litteratur og kultur i Latin-Amerika
15 muntlig
2306-002 Litteratur og kultur i Latin-Amerika
15 muntlig
2306-002 Litteratur og kultur i Latin-Amerika
15 muntlig
2306-002 Litteratur og kultur i Latin-Amerika
15 muntlig
6054 002 Logistikk
7,5
skr
6009 002 Makroøkonomisk teori og politikk
7,5
skr
6002 000 Markedsføring
7,5,
skr
6001 002 Matematikk
7,5
skr
4100N Matematikk for økologer
10
skr
4013
Matematikk og biostatistikk
10
skr
6007 000 Mikro- og markedsøkonomi
7,5
skr
6007 000 Mikro- og markedsøkonomi
7,5
skr
3366N Moderniteten
15
innlev
3366N Moderniteten
15
skr
1450
Natur, kultur, forvaltning
15
innlev
4510-002 Nature Qualities, Tourism and Guiding
10
written
1458-002 Naturopplevelse og livskvalitet
10
innlev
6093 000 Nordic Model
7,5
skr
9-13
kl 1400
9-12
idrh
idrh
10-14
2-132 Wiseflow
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-14
9-13
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
2-130/131 2-129
12-16
4
Fronter
Fronter
Fronter
kl 1400
9-13
Fronter
Fronter
idrh
Fronter
Fronter
idrh
2-130/131/133Wiseflow
idrh
kl 1400
9-12
3
9-14
10-14
5
4
9-12
9-13
9-13
3
4
4
5
9-14
10-15
9-14
idrh
Porsgr
Fronter
9-13
9-13
kl24.00
10-16
Fronter/ekspd
k 14.00
Wiseflow
4
4
6
9-13
4
9-13
4
Nils E. Sørgaard
Helge Kaasin
Helge Kaasin
Lars Håkonsen
Niklas Kreander
Ingrid Sundbø
Arne Kildal
Simon Jeppesen
Andre Horgen
Andre Horgen
Jakob Fink
Arne Myhre
Kjetil Lie
Anne Svånaug Blengsdalen
Anne Svånaug Blengsdalen
Anne Svånaug Blengsdalen
Anne Svånaug Blengsdalen
47 Laila Hjort Nielsen
Herleik Baklid
Herleik Baklid
Herleik Baklid
Stephan John Walton
Stephan John Walton
Egil Bjørnsen
Egil Bjørnsen
Anne S. Blengsdalen
Anne S. Blengsdalen
Anne svånaug Blengsdalen
Anne S. Blengsdalen
????
Johan Staxrud
Johan Staxrud
Johan Staxrud
Katrine Utgård
Katrine Utgård
Katrine Utgård
Katrine Utgård
Katrine Utgård
Per O. M. Isaksen
Nils E. Sørgaard
Per O.M. Isaksen
Roy M. Istad
Arne Myhre
Patricia Maria Graf
Lars Håkonsen
Nils E. Sørgaard
Otto Christensen
Otto Christensen
Andre Horgen
Stefanie Reinhardt
Sidsel Sæterhaug
Hans Martin Rugstad
Theo Schewe
Theo Schewe
Glenn Q. Håkonsen
Dag Michalsen
Tom Røise
Andre Tofteland
??
Terje Synnestvedt
Marit Elvsås
Jon Nitter Gundersen
Se
ns
u
M ror
er dn
kn .
ad
Se
ns
or
er
ne
an
sv
Em
er
nt
al
l
4
Fronter
Wiseflow u-lab
A
Ti
m
Ti
d
R
om
Ek
s.f
or
m
SP
ne
.
6029 000
6052 002
6052 002
6008 002
6015 000
6113 002
1456-002
1468-002
1467-002
1454-002
1455-002
Em
od
e
K
at
o
D
13.05.2016
04.05.2016
11.05.2016
27.05.2016
26.05.2016
23.05.2016
07.06.2016
07.06.2016
07.06.2016
07.06.2016
07.06.2016
01.06.2016
13.05.2016
06.05.2016
10.05.2016
11.05.2016
12.05.2016
27.01.2016
11.03.2016
18.05.2016
26.05.2016
25.05.2016
26.05.2016
18.05.2016
19.05.2016
04.03.2016
11.05.2016
13.05.2016
01.06.2016
11.05.2016
08.03.2016
15.03.2016
04.05.2016
23.05.2016
24.05.2016
25.05.2016
26.05.2016
27.05.2016
24.05.2016
02.06.2016
03.06.2016
30.05.2016
23.05.2016
07.04.2016
09.05.2016
09.05.2016
20.05.2016
09.06.2016
27.01.2016
04.05.2016
07.06.2016
02.05.2016
S4
S1
S4
S1
S1
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S4
S4
S4
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S4
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S4
Wiseflow
Konte
Konte
Wiseflow
4006- 001 og 002
Wiseflow
inn 26.5
ut 18.5
inn 1.6
ut 11.5
inn 15.3
ut 8.3
Wiseflow
Konte
Konte
Konte kun i Bø
ut 25.1.16
Wiseflow
9-14
5
4-311B
9-15
10-15
9-12
9-13
6
5
3
4
4
4
4
5
Wiseflow
5-210
9-13
idrh
9-13
idrh
Fronter
9-14
kl24.00
10-16
9-13
9-13
9-13
idrh
6
4
4
9-13
4
Wiseflow
9-14
Wiseflow
9-14
5
5
idrh
Wisefl
Wiseflow
10-14
10-14
idrh
idrh
9-13
9-15
9-15
Wisefl
Fronter
kl24.00
10-16
10-15
9-13
9-13
10-16
10-14
9-13
9-13
6
4
4
6
4
5
4
4
6
4
4
4
10-15
5
9-13
9-13
idrh
idrh
Porsgr
idrh
idrh
4
4
4
6
6
9-15
9-13
Hans Martin Rugstad
Marit Berge
Marit Berge
Ey Beate Tveter
Heidi Christoffersen
Bjørn Kristoffersen
Tom Heine Nätt
Nisl E. Sørgaard
Knut E. Løyland
Per Chr. Hagen
Bo H. Lindqvist
Jon Kvisli
Geir Varholm
Jakob Chr. Petersen
Asbjørn Nygård
Otto Christensen
Otto Christensen
Karl Johan Gloppen
Dag Øyvind Lotsberg
Karl Johan Gloppen
Dag Øyvind Lotsberg
Simon Jeppesen
Torgersen/Houe/Sæterhaug/Bischoff
Torgersen/Houe/Sæterhaug/Bischoff
Karl Johan Gloppen
Dag Øyvind Lotsberg
31 Lars Halvor Ova Johnsen
Paul Henning Fjeldheim
31 Lars Halvor Ova Johnsen
Paul Henning Fjeldheim
31 Lars Halvor Ova Johnsen
Paul Henning Fjeldheim
Lars Halvor Ova Johnsen
Paul H. Fjeldheim
Lars Halvor Ova Johnsen
Paul H. Fjeldheim
Katrine Utgård
Katrine Utgård
Katrine Utgård
Katrine Utgård
Katrine Utgård
Katrine Utgård
Roy M. Istad
Tom Heine Nätt
Roy M. Istad
Tom Heine Nätt
Ingrid Sundbø
Tor Bernhardsen
Tore Samuelsen
Roald Laurantsen
Tore Samuelsen
Roald Laurantsen
Otto Christensen
Otto Christensen
Karl Johan Gloppen
Dag Øyvind Lotsberg
Terje Planke
Lars Sanden
Roald Laurantsen
Lars Sanden
Roald Laurantsen
Evy Beate Tveter
Per Chr. Hagen
Bo H. Lindqvist
Per Chr. Hagen
Bo H. Lindqvist
Andreas Zedrosser
Eldrid G. Mathisen
Niklas Kreander
Bjarne Ytterhus
Niklas Kreander
Bjarne Ytterhus
SteStephen John Walton
Ingmar Meland
SteStephen John Walton
Ingmar Meland
Islam Youssef
Islam Youssef
Islam Youssef
Se
ns
u
M ror
er dn
kn .
ad
Se
ns
or
er
ne
an
sv
Em
er
nt
al
l
Wiseflow
A
Ti
m
Ti
d
.
10
skr
30 muntlig
30
skr
10
skr
10
skr
7,5
skr
7,5
skr
7,5
skr
7,5
skr
7,5
skr
15
innlev
15
skr
7,5
skr
7,5
skr
10 hand in
15 muntlig
15 muntlig
7,5
skr
15 muntlig
15 muntlig
15 muntlig
7,5
skr
7,5
skr
15 hjemmeeks
15 muntlig
15 muntlig
15 muntlig
15 muntlig
15 muntlig
7,5
skr
7,5
skr
7,5
skr
15
skr
20
skr
15
innlev
15
skr
7,5
skr
10
skr
15
skr
7,5
skr
10
skr
7,5
skr
7,5
skr
5
skr
10
skr
7,5
skr
10
written
10 muntlig
10 muntlig
10 fronterprøve
10
innlev
10
skr
R
om
Ek
s.f
or
m
SP
ne
Em
od
e
K
at
o
D
02.05.2016 6094 000 Nordic Model
27.05.2016
2208
Norsk muntlig
23.05.2016
2207
Norsk skriftlig
19.05.2016 2103-002 Norsk som andrespråk
07.03.2016 2600-003 Norwegian Language, beginning level
31.05.2016 6109 002 Objektorientert programmering
03.06.2016 6016 002 Offentlig økonomi
09.05.2016 6063 002 Operasjonsanalyse
01.06.2016 6107 002 Operativsystem og nettverk
19.05.2016 6037 000 Oppgjør og regnskap for eiendomhandel
20.05.2016 3364N Opplysningstiden
26.05.2016 3364N Opplysningstiden
10.05.2016 6014 002 Org.fag II
06.06.2016 6010 000 Orgfag I
07.04.2016
1246
Outdoors in the Winter
25.02.2016
1460
Pedagogikk, veiledning og ledelse
25.02.2016
1460
Pedagogikk, veiledning og ledelse
12.05.2016 6024 002 Personaladm. og ledelse
01.06.2016 6040 002 Praktisk eiendomsmegling 4
02.06.2016 6040 002 Praktisk eiendomsmegling 4
03.06.2016 6040 002 Praktisk eiendomsmegling 4
10.05.2016 6034 002 Praktisk eiendomsmegling II
12.05.2016 6036 002 Praktisk eiendomsmegling III
9-11.5.2016 2304-002 Praktisk spansk II
12.05.2016 2304-001 Praktisk spansk II
13.05.2016 2304-001 Praktisk spansk II
18.05.2016 2304-001 Praktisk spansk II
19.05.2016 2304-001 Praktisk spansk II
20.05.2016 2304-001 Praktisk spansk II
20.05.2016 6108 002 Programmering i Java
20.05.2016 6108N 002 Programmering i Java
07.06.2016 6106 002 Prosjektstyring
19.05.2016 6090 002 Revisjon
19.05.2016 5106 002 Revisjon
20.05.2016 3365N Romantikken
30.05.2016 3365N Romantikken
01.06.2016 6011 002 Samfunnsvitenskapelig metode
07.06.2016 1457-002 Seiling praktisk fordypning I
11.05.2016 6088 002 Skatte- og avgiftsrett (skatterett revisoreks)
06.04.2016 6039 002 Skatte og avgiftsrett for eiendomsmegl.
30.05.2015 2120-002 Språket i utvikling og variasjon
04.05.2016 6005 002 Statistikk I
04.05.2016 6005 002 Statistikk I
05.02.2016
9010
Study Design and Statistics
03.06.2016 4259N Støy og luftforurensing
25.05.2016 6027 002 Sustainability Management
25.05.2016 6032 002 Sustainability Management
12.05.2016
2588
Tekst, skrift, bilde lyd
13.05.2016
2588
Tekst, skrift, bilde lyd
03.03.2016 2013/2013NThe Sounds of English
10.04.2016 2013/2013NThe Sounds of English
13.05.2016 2013/2013NThe Sounds of English
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S4
S1
S4
S1
S1
S4
S1
S1
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S4
S4
S1
S4
S4
S1
S1
S1
S1
S4
S1
S1
S4
S4
S1
S1
S4
S4
S4
S4
S1
S1
S1
Wiseflow
NUS9-15
NUS
Konte Wiseflow
Konte
Konte Wiseflow
Konte
Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow hjemme
Konte
Konte, siste gang
Konte
Konte
Konte
Konte
Konte
6091 002
6098 000
6092 002
6101 002
6105 002
6105N 002
5101 002
Trenerrollen
15 gruppeeks
Trenerrollen
15 muntlig
Trenerrollen
15 muntlig
Treningslære og treningsledelse
10
innlev
Uke 15 Feltkurs 4216 Hydrologin og grunnvann
Uke 17 Feltkurs 4505 Conservation Biology
Verdsettelse
7,5
skr
Videregående finansregnskap
skr
Virksomhets- og regnskapsorg.
10
skr
Web publisering
7,5
skr
Windows server og datanett
7,5
skr
Windows server og datanett
7,5
skr
Årsregnskap og god regnskapsskikk
15
skr
idrh
idrh
9-13
9-14
idrh
9-14
10-13
Wiseflow
Wiseflow
10-14
10-14
9-15
idrh
4
5
5
3
4
4
6
Se
ns
u
M ror
er dn
kn .
ad
Se
ns
or
er
ne
an
sv
Em
er
nt
al
l
fronter
A
Ti
m
Ti
d
R
om
Ek
s.f
or
m
SP
ne
.
1053
1053
1053
1015-002
Em
od
e
K
at
o
D
04.05.2016
19.05.2016
20.05.2016
23.05.2016
Uke 15
Uke 17
10.05.2016
23.05.2016
25.05.2016
02.06.2016
12.05.2016
12.05.2016
04.05.2016
Arnstein Sunde
Arnstein Sunde
Arnstein Sunde
Ralp Høksaas
Arnstein Sunde
S1
S1
S1
S1
???
Asbjørn Nygård
Asbjørn Nygård
Hallstein N. Søvik
Jon Kvisli
Jon Kvisli
Tore Samuelsen
???
Terje Heskestad
Terje Heskestad
Linda Løvfall
Jostein Lund
Jostein Lund
Eddie Rekdal
S4
S4
S4
S1
S4
S4
S4
Konte
Konte kun i Bø Wiseflow
Wiseflow
Wiseflow

Similar documents