Arbeidsbok Alfa

Transcription

Arbeidsbok Alfa
Arbeidsbok Alfa
NORSK
Så gøy!
Marit Vestmoen Nilsen
© Migranorsk AS
Kursdeltaker: …………………………………
Symboler som er brukt i boka
Skriv
Les
Sett ring rundt.
Tegn strek.
x
Sett kryss.
Lytt
Del opp teksten.
Marit Vestmoen Nilsen.
_________________________________________________________________________
Arbeidsbok Alfa
Tegn strek mellom ord og bilde.
buss
tog
fly
bil
sykkel
drosje
båt
_________________________________________________________________________
Arbeidsbok Alfa
Se på bildene. Sett kryss på riktig svar.
Ja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nei
Døra er grå.
Døra er gul.
Bilen er brun.
Bilen er grå.
Kirken er rød.
Kirken er brun.
Kirken er hvit.
Bilen er rød.
Døra er blå.
Bilen er gul.
_________________________________________________________________________
Arbeidsbok Alfa
Les og skriv.
1. Hun kjører bil.
2. Hun kjøper sjokolade.
3. De hilser på hverandre.
4. Hun bærer kofferten.
5. Han åpner postkassa.
6. Bestefar snakker i telefonen.
Del opp teksten.
Hunkjøpersjokoladeibutikken.
_________________________________________________________________________
Arbeidsbok Alfa
Sett ring rundt alle tallene.
ris brød fem to pølse ost null
tre egg fire fisk en seks smør
sju åtte kjøtt vafler ni ti kake
Hva er mat? Hva er tall?
mat:________________________________
____________________________________
____________________________________
tall: ________________________________
____________________________________
____________________________________
Skriv de bokstavene som mangler.
r__s
p__ls__
__st
tr__
__n
__tt__
__gg
br__d
sm__r
f__r__
n__ll
t__
f__sk
v__ff__l
k__k__
t__
f__m
sj__
_________________________________________________________________________
Arbeidsbok Alfa
Lytteoppgave.
( Læreren sier ordene. Elevene gjentar.)
poteter, brus, smør, egg, bøker, sjokolader,
mel, potetgull, saft, salt, pizza, is.
- Pek på ordene.
- Sett kryss under bildet.
- Si ordene.
_________________________________________________________________________
Arbeidsbok Alfa