Årsplan «Naturfag» Årstrinn: 3. årstrinn Lærere

Transcription

Årsplan «Naturfag» Årstrinn: 3. årstrinn Lærere
Årsplan
«Naturfag»
Årstrinn: 3. årstrinn
Lærere: Erlend Andresen, Trude Thun, Åshild
Ruud, Karina Møgster Verpe
Akersveien 4, 0177 OSLO
Tlf: 23 29 25 00
Kompetansemål
Tidspunkt
Tema
Uke 41-47
Meteorologi
Luft
Lærestoff
Forslag
Arbeidsmåter
Vurdering
Forslag
Forskerspiren
●
bruke naturfaglige
begreper til å
beskrive og
presentere egne
observasjoner,
Uke 9-17
RIAF
Lyd og Lys
Cumulus lese-og
skrive-bok.
Jobbe med Cumulus.
Lage felles værplakat til
observasjon av vær og
temperatur over 1 måned.
Sammenfatte, lage diagram og
presentere resultatene.
Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av elever i
klasseromsundervisnin
g.
Elevenes
foreslå og samtale
egenvurdering: “to
stjerner og et ønske”.
om mulige
forklaringer på det
man har observert
● bruke måle-
Uke 41-47
Meteorologi
Luft
RIAF
Cumulus lesbok
Forsøksmateriell
Bruke værstasjon til
observasjoner av været.
Lage resultattabell og diagram
og presentere resultatet
Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av
elever i klasseromsundervisning.
Elevenes
egenvurdering:
«To stjerner og et
ønske»
Uke 41-47
Meteorologi
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Lese om et gitt naturfaglig
emne, skrive om emnet.
Uke 9-17
Lyd og lys
Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av
elever i
klasseromsundervisnin
g.
Elevenes
egenvurdering:
«To stjerner og et
ønske»
instrumenter,
systematisere data,
vurdere om
resultatene er
rimelige, og
presentere dem med
eller uten digitale
hjelpemidler.
● skrive rapporter og
beskrivelser, revidere
innhold etter
tilbakemelding
● innhente og
Vinter
Lyd, lys og luft Cumulus
Undersøke merking på ulik
emballasjer og produkter.
Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av
elever i klasseromsundervisning.
Uke 36-39
Uke 17-20
Bladfelling,
livssyklus
Nedbrytere,
årstider
Jobbe med Cumulus
Slå opp i bøker for å finne
informasjon om planter, dyr
eller insekter
Lese om noen trekkfugler
Uke 34-39
Blomsterplanter
Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av
elever i
klasseromsundervisnin
g.
Uke 36-39
Miljø
Uke 9-18
Landet vårt
En norsk Flora og
Fauna.
Uke 19-25
Verdensdeler
Internett. Planet
Earth BBC serie.
bearbeide
informasjon om
naturfaglige tema fra
ulike kilder og oppgi
kildene.
Mangfold i naturen
● samtale om og
sammenligne
livssyklusen til noen
plante- og dyrearter
Cumulus lese- og
skrivebok
Flora
Bøker om dyr og
insekter.
Gruppearbeid: Lage en global
flora og fauna hvor hver gruppe
lager en liten plakat med bilder
og tegninger av dyr og planter
som lever der.
● observere, registrere
og beskrive
Uke 36-39
Uke 17- 20
Bladfelling,
livssyklus
Nedbrytere,
årstider
Uke 34- 35
Blomsterplanter
Uke 36-39
Miljø
Uke 17-20
Dyrevern,
veterinær
endringene som skjer
med et tre eller en
annen flerårig plante
over tid
● fortelle om dyr i
nærområdet,
diskutere dyrevelferd
Undervisning
utendørs.
Registrere
forandringene til
kastanjetreet i
skolegården i
løpet av
høstmånedene.
Høsttur og vårtur til skogen.
Studere høstblader.
Observere endringer i naturen,
spesielt temperatur og farge på
bladene. Cumulus arbeidsbok.
Tankekart.
Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av
elever i klasseromsundervisning.
Observasjon av elevers
engasjement på ulike
turer. Elevenes
egenvurdering:
«To stjerner og et
ønske»
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Internett.
Klassesamtaler
Bli kjent med noen vanlige
husdyr og kjæledyr
Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av
elever i klasseromsundervisning.
Elevenes
egenvurdering:
«To stjerner og et
ønske»
og skille mellom
Lage fuglefôrer av
melkekartonger.
meninger
●
undersøke biologisk
nedbryting og
beskrive et kretsløp i
naturen
Uke 9-18
Landet vårt
Uke 34-39
Uke 17-20
Kildesortering
Nedbryting
Årstider
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Undervisning ute
Forsøksmateriell
Høsttur og vårttur til skogen.
Lærers løpende
observasjoner og
Nedbryting: Legge løv, frukt og vurdering av
brødbit i 3 glass. Observer
elever i
endringene.
klasseromsundervisnin
g.
Ha et glass med mark og se
Uke 36-39
Miljø
hvor fort den spiser blader og
annen frukt.
Skrive rapport.
●
Fortelle om hvordan
Uke 5-7
Urbefolkning
Internett
Samtale om hvordan samene
deler inn året og sammenligne
med hvordan andre deler inn
året.
Lærers løpende
observasjoner
Uke 17-20
Kildesortering
Nedbryting
Årstid vår
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Enkel kildesortering i
klasserommet som taes med til
sentralen. Tverrfaglig prosjekt
med samfunnsfag.
Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av
elever i klasseromsundervisning.
man deler inn året i
samisk kultur
●
praktisere
kildesortering og
diskutere hvorfor
kildesortering er
●
viktig
Uke 36-39
Miljø
beskrive hva som
Uke 17-20
Livsløp
Uke 9-18
Landet vårt
kan gjøres for å ta
vare på naturen i
nærområdet, og
argumentere for
omsorgsfull framferd
,
Elevenes
egenvurdering av
rapport:
«To stjerner og et
ønske»
Tur til
kildesorteringssentralen
i f.eks
Sofienbergparken
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Elevene undersøker hva som
kildesorteres i hjemmet.
På tur i nærområdet hvor
Lærers vurdering av
elevene kan registrere hva som elevenes arbeid.
gjøres/ikke gjøres av gode tiltak
for å ta vare på miljøet. Komme
med egne forslag.
i naturen
Uke 5-7
Urbefolkning
Snakke om hvordan
urbefolkninger i ulike land tar
vare på og bruker naturen.
Uke 41-47
Media
Hvilken rolle spiller media i
hvordan vi tar vare på naturen?
Vis avisartikler om miljø og
snakk om medias
påvirkningskraft. Reklamer om
kildesortering.
Kropp og helse
● beskrive i hovedtrekk Uke 1-7
hvordan
menneskekroppen er
bygd opp
Uke 9-17
Livsløp
Skjelett,
fordøyelse,
syn og hørsel.
Lyd og lys
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Modeller av indre
organer
Arbeide med Cumulus.
Plassere indre organer på riktig
sted etter observasjoner av
modell.
Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av
elever i klasseromsundervisning.
Elevenes
egenvurdering:
«To stjerner og et
ønske».
● beskrive form og
Uke 1-7
Fordøyelsessystemet
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Arbeide med Cumulus lese- og
arbeidsbok.
Skrive faktasetninger om
fordøyelsen ut ifra bilder og
tekst. Tegne og sette navn på
fordøyelsessystemet.
Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av
elever i
klasseromsundervisnin
g.
Elevenes
egenvurdering:
«To stjerner og et
ønske».
Uke 1-7
Skjelettet
Muskler
Sener
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Besøk av
helsesøster
Arbeide med Cumulus lese- og
arbeidsbok. Studere modell av
skjelettet.
Skrive faktasetninger om
skjelettet, muskler og sener
utfra bilder og tekst.
Samtale med helsesøster om
kroppen, lage spørsmål
Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av
elever i klasseromsundervisning.
Forsøk med telys og
syltetøyglass. Lyset slukker når
oksygentilførselen stenges.
Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av
elever i
funksjon til
fordøyelsessystemet
● beskrive skjelettet og
muskler og gjøre
rede for hvordan
kroppen kan bevege
seg.
Elevenes
egenvurdering:
«To stjerner og et
ønske»
Fenomener og stoffer
●
utforske fenomener
knyttet til luft og lyd,
beskrive
Uke 9-17
Lyd, lys og luft Cumulus lese- og
arbeidsbok
Forsøksmateriell
observasjonene og
foreslå forklaringer
●
registrere og beskrive Uke 41-47
Spille på en snor/strikk e.l.
Skrive rapport.
klasseromsundervisnin
g.
Elevenes
egenvurdering:
«To stjerner og et
ønske»
Meteorologi
Lyd, lys og
luft.
Cumulus lese- og
arbeidsbok
RIAF
Lage værplakat over 1 måned,
bruke værtasjon. Sammenfatte
og presentere resultatet.
Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av
elever i
klasseromsundervisnin
g.
Uke 21-23
Tverrfaglig
prosjekt med
samfunnsfag
og K&H
Cumulus lese- og
skrivebok
Finne oppskrifter på papirfly.
Lage papirfly og ha
flykonkurranse, Måle med
målebånd og skrive ned
resultatene.
Lage papir-vindmølle.
Lage bokstelefon.
Konstruere og lage papir-broer.
Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av
elever i
klasseromsundervisnin
g.
Uke 41-47
Media
egne observasjoner
av vær, måle
temperatur og nedbør
og framstille
resultatene grafisk
Teknologi og design
●
planlegge, bygge og
teste enkle modeller
av
byggkonstruksjoner
og dokumentere
prosessen fra idé til
ferdig produkt med
tekst og illustrasjoner
Lage modeller av langhus og
pyramide.
Utstilling. Elevene
vurderer seg selv og
hverandre.
●
beskrive
konstruksjoner og
diskutere hvorfor
Uke 21--23
Tverrfaglig
prosjekt med K
og H
noen konstruksjoner
er mer stabile og
tåler større belastning
enn andre
Ting som ikke ble gjort i fjor:
- Presse blader og lage kart over hvilke trær de hører til.
- Lage fugleforer av melkekartong.
- Lese om sykdommer, virus og bakterier.
- Fryse vann til is og lage lyslykter som tennes før soloppgang.
- Stjernehimmel: Lage enkle stjernebilder og lese sagn knyttet til disse.
- Enkle forsøk: Fryse vann til is og lage is-skulptur. Skriv logg.
- Tur til teknisk museum
- Tur til Norde Linbergs gård.
Lage langhus
Bygge hus med ulikt materiale.
Papp/Marshmellows/Spaghetti.
Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av
elever i
klasseromsundervisnin
g.
Elevenes
egenvurdering:
«To stjerner og et
ønske»