Slovenska umetnostna zgodovina in njeni producenti

Comments

Transcription

Slovenska umetnostna zgodovina in njeni producenti
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU
Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo
Organizacijski odbor:
Doc. dr. Barbara Murovec, predstojnica
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU
Izr. prof. dr. Marjeta [email protected], predstojnica
Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Slovenska umetnostna zgodovina
in njeni producenti
Delovanje in družbena vloga strokovnjakov nekdaj in danes
Dr. Andrej Smrekar, predsednik
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo
SUZD
Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana
5. in 6. december 2014
Petek, 5. december 2014
Sobota, 6. december 2014
9.30
9.30
Barbara Murovec: Ob deseti obletnici prvega posveta:
umetnostna zgodovina 2004–2014 in naprej, uvod v posvet
Renata Komić Marn: Ljubitelj umetnosti Edvard Strahl in njegova vloga v zgodovini slovenske umetnostne zgodovine
Mateja Kos: Ana Schiffrer in slikarska zbirka Deželnega muzeja za Kranjsko
Franci Lazarini: P. Roman Tominec in sakralna likovna umetnost
Nataša Ivanović: Mesesnel in likovna kritika tridesetih let 20. stoletja na primeru razstave Žena v slovenski umetnosti
Stanko Kokole: »Sled sence zarje antične umetnostne lepote«: Jože Kastelic
kot profesor zgodovine umetnosti starega veka na Filozofski
fakulteti Univerze v Ljubljani
Tomaž Brejc: Velika paradigma: starokrščanska in moderna umetnost
Moderator: Andrej Smrekar
Moderatorka: Barbara Murovec
Odmor
15.00
Alessandro Quinzi: Štefan Kociančič (1818–1883) in Jožef Tominc (1790–1866)
Tjaša Šavorič: Likovna kritika Sergeja Vrišerja in ustvarjanje Rudolfa Kotnika
Marjeta Ciglenečki: Časopis za zgodovino in narodopisje in umetnostna zgodovina
Katarina Šmid: Rajko Ložar (1904–1985) med umetnostno zgodovino in arheologijo
Andrej Smrekar: Dr. Karel Dobida, ravnatelj Narodne galerije 1950–1964
Blaž Zabel: Kriza umetnostne zgodovine: drugi literarni obrat?
Moderator: Stanko Kokole
Moderator: Franci Lazarini
Odmor
Milček Komelj: Pomen slovenskih umetnostnih zgodovinarjev za našo kulturo
Andrej Doblehar: Pomen medijev v slovenski konservatorski praksi
Marjana Dolšina: Vzgojni pomen umetnostne zgodovine kot predmetnega področja v programih formalnega izobraževanja
Moderatorka: Marjeta Ciglenečki
Okrogla miza: Umetnostna zgodovina in mladi
Sandra Bratuša, Marjeta Ciglenečki, Franci Lazarini, Eva Sapač, Mojca Štuhec
Moderatorka: Barbara Murovec
Sprejem za udeležence posveta
Zaključna diskusija