PROGRAM 5. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s

Comments

Transcription

PROGRAM 5. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s
PROGRAM
TOREK 15. September 2015
5. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved
VREDNOTE POSAMEZNIKA-OGLEDALO DRUŽBE
Vpliv vrednot na obravnavo uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev
REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
08.30-09.00
P1
OTVORITEV KONFERENCE
Pozdravni nagovori:
 Izr. prof. dr. Danica Železnik, dekanica VŠZV SG
09.00-09.30
 g. Andrej Čas, župan
 ga. Darinka Klemenc, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije
 ga. Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic
PLENARNA PREDAVANJA
Moderator:
doc. dr. David Ravnik,
VREDNOTE POSAMEZNIKA SO DRUŽBENI KONSTRUKT: KAJ TO POMENI V DANAŠNJIH ZAHODNIH DRUŽBAH?
09.30-10.00
Prof. dr. Vesna Vuk Godina
STRANPOTI INDIVIDUALIZACIJE IN OBDOBJE KAOTIČNEGA DRUŽBENEGA NARCISIZMA
10.00-10.30
Prof. dr. Peter Praper
SEKCIJE
Moderator:
P1
SKRB KOT VREDNOTA
red. prof. ddr. Marija Ovsenik, Saša Gmajner
P2
ZDRAVJE KOT VREDNOTA
Saša Horvat, Petra Štigl
Moderator:
11.00-11.10
Vrednote: posameznik in družba
drdr. M. Ovsenik; dr. R. Ovsenik;
11.00-11.10
dr. A. Bratina
Cepljenje zdravstvenih delavcev: skrb zase in
za druge
E. Janet, dr. med.
11.10-11.20
Generacijska neenakost – realnost slovenske
družbe?
Lipič, mag.
11.10-11.20
Vzgoja pacientov na dializi o pravilni prehrani
in pomenu dobre telesne kondicije
G. Laznik; P. Predovič; dr. D. Železnik
11.20-11.30
Socialni gerontolog, člen v interdis. timu
B. Hosnik ,mag; dr. D. Železnik
11.20-11.30
Razširjenost kajenja med dijaki tretjih letnikov
M. Topler; N. Vidnar
srednje šole
11.30-11.40
Medgeneracijsko povezovanje kot dejavnik
kakovosti življenja
A. Rajh; N. Lipič, mag
11.30-11.40
Pomen pravilne telesne drže pri zdravstvenih
delavcih
D. Babuder; dr. D. Železnik
11.40-11.50
Duhovna dimenzija pri starem človeku z vidika
J. Drobne
socialne gerontologije
11.40-11.50
Poslušati še ne pomeni slišati
K. Petek, mag.
11.50-12.00
Mnenje zdravih odraslih o zdravljenjih za
podaljševanje življenja v Sloveniji
11.50-12.00
Predstavitev vibracijskih spolnih pripomočkov dr. Ravnik; Ž. Ketiš; Gerjol; Čosić;
v zdravstveno preventivne namene
Miftaraj-Binc; Štravs
12.00-12.20
obravnave starejše osebe v bolnišničnem
Oživljanje z mehanskimi pripomočki za zunanjo Lešnik,mag; Markota dr. med.
okolju
masažo srca - zakaj da?
mag. A. Bobnar
12.20- 12.40
12.00-12.20
Vloga medicinske sestre pri varovanju
pacientove zasebnosti in dostojanstva
Š. Jenko; M. Ravljen
RAZPRAVA
12.40-13.45 KOSILO
Moderator: :
D1
ZNANJE KOT VREDNOTA
mag. Breda Koban, Janja Pungartnik, mag.
Moderator:
D2
ZAUPANJE KOT VREDNOTA
Mladen Herc, mag. , Bernarda Hosnik, mag.
13.50-14.00
Stavovi medicinskih sestara o sestrinstvu kao
profesiji
R. Tusič
13.50-14.00
Zadovoljstvo pacientov s fizioterapevtsko
obravnavo
M. Herc, mag; D. Atanasov
14.00-14.10
Proces zdravstvene njege kod oboljelog
pacijenta od kronične limfocitne leukemije
B. Stivi, dr. D. Železnik
14.00-14.10
Zadovoljstvo izvajalcev fizioterapevtskih
storitev s svojim delom na IFRM v UKC
maribor
S. Videnšek; S. Verčko Zotter
14.10-14.20
Zdravstvena nega pacienta z odprtim
abdomnom zdravljenim z negativnim tlakom
B. Volmajer, J. Pungartnik, mag. 14.10-14.20
Vpliv bolečine na zadovoljevanje osnovnih
potreb
M. Dobnik
K. Petrič, mag. D. Thaler
14.20-14.30
Utjecaj gelotologije na ublažavanje boli
I. Canjuga, mag.; M. Neuberg ,mag.
A. Krajnc, mag. ; L. Krajnc
14.30-14.40
mag. U. Zafošnik; I. Komatar
14.40-14.50
14.20-14.30
14.30-14.40
14.40-14.50
Psihofizična podpora otroku in njegovim
staršem ali skrbnikom pri
zmanjševanjuperioperativne anksioznosti
Uvajanje, izobraževanje in spremljanje novo
zaposlenih v delovni proces
In situ simulacija: doseganje kakovosti dela v
zdravstvenem timu
Hude poškodbe glave pri otroku – vzroki za
nastanek, preprečevanje in zdravljenje
Razlike u tretmanu i liječenju boli ruralnog i
gradskog stanovništva
N. Baznik; M. Bizjak, M. Ravljen
M. Neuberg,mag.; I. Plečko , I. Canjuga,
mag.
14.50-15.00
Supervizija skozi oči supervizanta
M. Pavič Nikolič , mag;
mag. D. Thaler
14.50-15.00
Šport invalidnih oseb - kazalnik
demokratičnosti in kakovosti življenja
posameznika
I. Crnkovič
15.10-15.20
Komunikacijski modeli v referenčni ambulanti
A. Vasiljević; mag. M. Milavec
Kapun
15.10-15.20
Življenje s paraplegijo ter z njo povezanim
tveganjem za nastanek razjede zaradi pritiska
M. Nemanič, B. Njekič, L. Pađen, mag.
RAZPRAVA
ZAKLJUČEK KONFERENCE

Similar documents