ZAPLETI – prepoznava, preprečevanje in zdravljenje

Comments

Transcription

ZAPLETI – prepoznava, preprečevanje in zdravljenje
INFORMACIJE IN PRIJAVA
Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije, ga. Ani Klopčič:
15.
strokovni seminar ZMOKS


@

Zaloška 2, 1525 Ljubljana
030/324 953
[email protected]
[email protected]
www.zmok.si
Število prijavljenih bo omejeno. Vrstni red prijavljenih bo oblikovan po zaporedju vplačil.
Informacije: [email protected] Prijavnico lahko
naj­de­te na spletnih straneh www.zmok.si.
Na prireditvenem prostoru bo ves čas seminarja
tudi razstava medicinsko-dentalnega materiala.
Kotizacija:
• 270 EUR (z 22 % DDV),
• na dan seminarja: 300 EUR (z 22 % DDV).
ZAPLETI – prepoznava,
preprečevanje in zdravljenje
Brdo pri Kranju,
30. november 2013
PROGRAM
Kotizacija vključuje: zbornik predavanj in druge
materiale seminarja, kosilo, prigrizke in napitke med odmori, potrdilo Zdravniške zbornice
za podaljšanje licence (število kreditnih točk bo
objavljeno naknadno). Kotizacijo lahko nakažete
na POR Združenja za maksilofacialno in oralno
kirurgijo pri Novi Ljubljanski banki, d.d.: 020140087754603.
SP O Š TO VA NA KO LE G I C A ,
C E N J E N I KOLE G A !
O
b pripravljanju programa za letošnji seminar se
je hitro pokazalo, da je tema preobširna in da v
enem dnevu nikakor ni mogoče obdelati vseh
zapletov, ki se lahko pojavljajo med našim vsakdanjim
delom v ambulanti. Kako smo se torej lotili priprave
programa? V prvem sklopu predavanj bo poudarek na
pravno etičnih vidikih. Izvedeli boste, katere so najpogostejše tožbe, ki nas lahko doletijo, predvsem pa, kako
se jim v največji možni meri izogniti. Nekaj posebnega
bo gotovo predavanje prof. Dr. Nataše Ihan Hren.
Sledili bodo še trije sklopi predavanj, v katerih
bomo predstavili najbolj pogoste pasti, ki smo jim
pri svojem delu izpostavljeni – mnogih se morda
v obilici rutinskega dela niti ne zavedamo dovolj.
Zato se nam je zdelo pomembno, da predstavimo
nova zdravila in nove smernice pri pacientih, ki
jemljejo antikoagulantna zdravila in tistih, ki poleg onkološkega zdravljenja prejemajo še dodatna
zdravila, ki vplivajo na kvaliteto kosti. Nekaj zapletov je bilo obravnavanih že na prejšnjih seminarjih
(obnosne votline, periapikalna kirurgija, ekstrakcije), tiste najpogostejše ali pa najbolj pomembne
pa bomo tokrat predstavili predvsem v luči preprečevanja in zdravljenja. Prisluhnite strokovnjakom,
ki vam bodo nesebično in brez zadrege predstavili
svoje izkušnje, zaradi katerih marsikaterega pacienta danes obravnavajo drugače, kot bi ga na začetku svoje kariere. Dve predstavitvi bosta potekali v
paru (kirurg – endodont in kirurg – protetik) – slednje se bo skupaj s predavanjem parodontologa in
predavanjem o materilaih in tehnologijah dotaknilo implantološkega zdravljenja in zapletov, ki so z
njim povezani. Zapleti v implantologiji so sicer tako
obširna tema, da jo je nemogoče obdelati v enem ali
dveh predavanjih in tej temi bo v prihodnosti zanesljivo namenjeno posebno mesto.
Investirati v svoje znanje je danes kljub kriznim časom
nuja in potrudili se bomo, da vam podamo čimveč svojega znanja, ki vam bo lahko že naslednji dan koristilo,
predvsem pa, da boste v predavanjih uživali.
Prisrčno torej vabljeni na 15. seminar ZMOKS.
V imenu organizacijskega odbora:
David Dovšak
Lo k a c ija
ZAPLETI – prepoznava, preprečevanje in zdravljenje
8:00 – 9:00
Registracija udeležencev
09.00 – 09.15 Otvoritev, pozdravni govor
9.15 – 9.45
1. DEL
Moderator: Matija Gorjanc
Zdravniška napaka in zmota v presoji (Vojko Flis, Viktor Planinšec)
9.45 – 10.05 Sodno izvedenstvo v stomatologiji (Andrej Kansky)
10.05 – 10.25 Ali so zapleti in naše zdravljenje
kulturno pogojeni?
(Nataša Ihan Hren)
10.25 – 10.40 Razprava
(moderator + predavatelji)
10.40 – 11.10 Odmor za kavo
2. DEL
Moderator: Nataša Ihan Hren
11.10 – 11.30 Zapleti pri lokalni anesteziji preprečevanje in ukrepanje
(Marko Božič)
program
12.20 – 12.50 Preprečevanje zapletov v implantologiji –
kirurg in protetik z roko v roki
(Miha Kočar, Milan Kuhar) 12.50 – 13.05 Razprava
(moderator + predavatelji)
13.05 – 14.20 Kosilo
3. DEL
Moderator: Andrej Kansky
14.20 – 14.40 Emfizem mehkih tkiv v zobozdravniški
ambulanti
(Borut Sotošek)
14.40 – 15.00 Ali stanje obzobnih tkiv vpliva na pojavnost zapletov stomatološkega zdravljenja?
(Rok Gašperšič)
15.00 – 15.20 Koliko so naši (ne)uspehi pri zdravljenju
odvisni od materialov in tehnologij?
(David Dovšak)
15.20 – 15.40 Spremembe, ki jih prinašajo nova
antikoagulantna zdravila
(Andreja Eberlinc)
15.40 – 15.55 Razprava
(moderator + predavatelji)
11.30 – 11.50 Širjenje infekcij v področju glave in
vratu in ukrepi pri najpogostejših
vnetnih zapletih
(Vojko Didanovič)
15.55 – 16.25 Odmor za kavo
11.50 – 12.20 Kako usklajeno pristopiti k
endodontsko-kirurškim zapletom?
(Matija Gorjanc, Igor Potočnik)
Predstavitev posterjev
ODDA JA P O S T E R JE V
4. DEL
Moderator: Miha Kočar
16.25 – 16.45 Bolečina - zaplet ali opozorilo? (Tadej Dovšak)
16.45 – 17.05 Zapleti pri onkoloških bolnikih in
pacientih na terapiji z bisfosfonati v
stomatološki ordinaciji
(Dime Sapundžiev)
17.05 – 17.25 Lokalni dejavniki tveganja za krvavitev
ter tehnike hemostaze pri oralno
kirurških posegih
(Aleš Vesnaver)
17.25 – 17.40 Razprava
(moderator + predavatelji)
17.40 Zaključek seminarja
Spoštovane kolegice, cenjeni kolegi!
T
udi letos bo na seminarju organizirana
predstavitev posterjev in prisrčno vas
vabimo, da tudi vi aktivno sodelujete s
svojim prispevkom. Predloge za oddajo posterjev najdete na spletni strani ZMOKS, skupaj z
navodili za oddajo. Lahko pa prispevke pošljete
tudi na elektronski naslov prof. dr. Nataše Ihan
Hren: [email protected] Od vas
pričakujemo le to, da oddate svoj tekst in fotografije, za vse ostalo bomo posrbeli mi.
Naj vas spet spomnimo, da Zdravniška zbornica
Slovenije posebej nagradi aktivno udeležbo z dodatnimi točkami. Gotovo imate v svoji zakladnici primerov kakšnega, za katerega menite, da bi
ga bilo škoda pozabiti. Predstavite lahko karkoli
iz svoje klinične prakse in ni pomemno, da gre
za zaplete. Prav tako naj vas ne bo strah, da bo
komisilja ocenjevala, kdo ga je najbolj polomil ...
Posterje pa bomo ocenili in razdelili več nagrad.
Gre predvsem za to, da predstavimo težave, na
katere smo ali pa bi lahko pri svojem delu naleteli in da se vsi skupaj iz tega nekaj naučimo.
Svoje prispevke prosim oddajte do 5. 11. 2013,
povzetki prispevov pa bodo objavljeni tudi v
zborniku seminarja.

Similar documents