Kyrkjeblad 2013-4 - Rennesøy kyrkjelege fellesråd > Forside

Comments

Transcription

Kyrkjeblad 2013-4 - Rennesøy kyrkjelege fellesråd > Forside
FOR RENNESØY OG MOSTERØY
NR. 4 2013 46 ÅRGANG
NY BARNE-OG UNGDOMSPREST
Ny barne-og ungdomsprest , Kjetil Molvik, starter i
jobben 1. desember. Han bor på Vestre Åmøy, er 32
år, gift med Anne Merethe og har to barn. Han kommer fra jobb som barne-og ungdomsprest i Bogafjell
menighet i Sandnes.
-Hvorfor søkte du jobben som barne-og ungdomsprest?
- Jeg trives veldig bra med å arbeide med barn og
unge, og føler at jeg har mye å gi de unge.
- Hvilke ønsker har du for den nye jobben?
-Jeg vil gjerne være med og utvikle barne-og
ungdomsarbeidet –og legge til rette for et voksende
menighetsliv. Jeg ønsker at folk engasjerer seg, får et
eierforhold til menigheten. Så målet må være å
inspirere. Særlig ønsker jeg å treffe de aller minste,
skape et arbeid som ungene har lyst til å være med
på. Da får en gjerne foreldrene «på kjøpet».
- Ja. Siden jeg har jobbet som prest i en annen
menighet, har jeg ikke vært så aktiv i menighetene i
- Hvorfor valgte du å bli prest?
Rennesøy. Men jeg har vært aktiv i idrett, og særlig
fotball, og gjennom idretten kjenner jeg en del folk –
-Det er veldig givende å få jobbe med mennesker, i
etter å ha bodd her siden 2008.
alle faser av livet. Presteyrket er i stor grad å være
medmenneske.
Vi ønsker Kjetil lykke til i jobben!
- Til slutt lurte vi på om du har noen hobby? Spiller
du f.eks fotball?
FOR 50 ÅR SIDEN STOD DET I
KYRKJEBLADET:
«Speidertroppen på Rennesøy, som er registrert
som I. Rennesøy KFUM, og som ble stiftet for et
halvt års tid siden, begynner for alvor å ta form.
Turid Nordmark
Peder Raugstad og Christoffer O. Hausken, som leder
troppen, har først hatt et aspirantkurs for dem som
skulle bli patruljeførere og assistenter: Hadle Dahle,
Kristian Hausken, Audun Helland, Magne Helland,
Paal Hestvold og Erik Haavarstein.»
Utgjever: Rennesøy kyrkjelege fellesråd.
Redaksjonsutvalg: Turid Nordmark, Johannes Haug, Yngve Søyland, Harry Waldeland.
Ansvarleg redaktør: Kirkeverge Yngve Søyland.
Kyrkjebladet kjem ut 4 gonger i året. Du finn det og på internett: http:rennesoy.kyrkja.no
Gave til Kyrkjebladet- konto nr. 3230.56.82054
Gave til trosopplæringen– konto nr. 3204.21.58851
HAN LA EIN NY SONG I MIN MUNN
Frå 1. søndag i advent er den nye salmeboka i bruk i kyrkjene våre. Det var ingen motstand i folket mot det nye,
som mellom anna omfattar salmar på engelsk, samisk og
kvensk.
Det var englane over Betlehem som stemte i den første
julesongen, og gjetarane lærte fort. Likeså vismennene og
Josef og Maria, og du og eg. Han la ein ny song i vår
munn. Ja, vi har lært og vi vart smitta! Songen tok tak i vårt
indre og vi begynte å syngja for Herren av hjartet. Difor seier vi til kvarandre som Anders Nielsen formulerer det i sin
song:
Så er det store spørsmålet: Vil dette føra til fornying og
større deltaking i salmesongen under gudstenestene våre?
Vi håpar jo det! Og vi håpar at songen ikkje bare vert lagd i
munnen, slik at vi lærer å syngja som komponisten vil det,
at vi i det ytre framfører fine songar. Nei, vi ønskjer at det
indre i oss må vera med, at vi syng for Herren av hjartet,
slik som Paulus skriv i Efeserbrevet, kap. 5: «Bli fylte av
GOD JUL!
Anden og syng saman med salmar, hymner og åndelege
songar. Syng og spel av hjartet for Herren!»
Jul og song
høyrer saman, og ingen songar er vel så
kjære for
oss som dei gamle, gode julesongane.
Dei vi kan
utenatt! Og i den nye salmeboka er dei
med alle, pluss nokre nye som vi alt har begynt å setja stor
pris på.
Syng om Herren, å mitt hjerte,
troens sang som han deg lærte,
om hans nåde, om hans fred,
om hans store kjærlighet.
SYNG OM FRELSAREN!
Harry Waldeland
JULEGAVETIPS TIL ALLE ALDERSGRUPPER
Her viser vi pocket-, menighet- og gaveutgaven.
Det er noter til samlige salmer.
KYRKJEGJENGAREN
Dette er ein tittel som passar på mange, men han eg
tenkjer på nå, er Torbjørn Bø. Han er ein av dei du treffer
både i kyrkja og bedehus, - leiar for bedehuset i Vikevåg.
Soknerådet har han også hatt plass i.
faste kvar sundag kl 11.00 med sin liturgi og sine
ordningar, som har møtt folket vårt i hundrevis av år i glede
og sorg, kvardag, høgtid og fest. Der samlast ein frå forskjellige bygder og ulike kristne organisasjonar.
Kyrkja har betydd og betyr mykje for folket i Norge:. Torbjørn er glad i, og takksam for dette felleskapet.
Nå er han aktiv i konfirmantarbeidet. I barne- og ungdomsarbeidet på bedehuset har han vore med frå 1988.
”Fartstid” begge stader altså! Men det er ikkje ”fartstid”
dette skal handla om.
Ein treng eit møte med Gud i ein travel og stressa
kvardag. Det er påfyll i livet. ”Mennesket lever ikkje berre
av brød, ”Han understrekar også at han likar Harry prest.
Harry er flink til å leggja ut tekstane og gild å høyra på.
Først litt om mannen:
Han er opprinneleg jærbu, fødd på Vigrestad i 1954. På
Vigrestad vaks han opp.
Faren var frå Rennesøy, så han har mykje slekt her. Mora
var frå Vigrestad.
Dessutan møter Torbjørn konfirmantane ”sine”der.
Det er og gildt.
Torbjørn er gift med Kari Helen frå Rennesøy, og far til fire
gutar. Han driv som gardbrukar og i forsikringsbransjen.
Torbjørn veit kva han står for og meiner, både når det gjeld
kyrkje og bedehus. Han
er glad i begge, og har rom og omsorg for begge. Han
meiner han treng dei for sin eigen del og at dei treng kvarandre. Derfor er han å treffa på kyrkjeveg sundag før kl 11.
Men når han har fri, er han altså ofte å sjå i ei av kyrkjene
eller på bedehuset.
Kvifor?
På det spørsmålet, svarar Torbjørn, at vi har bruk for både
kyrkje og bedehus. Dei utfyller kvarandre. Kyrkja er det
Han håpar at kyrkje og bedehus også i framtida må vera
med å prega kultur og folkeliv.
Johannes Haug
E-postadresser: [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
Telefon: kontor 51 72 02 10. Sokneprest Harry Waldeland: mobil 95 99 87 01.Kirkeverge Yngve Bjørn Søyland:90 18 22 39.
HILSEN FRA NEW ORLEANS
Når jeg kikker ut av vinduet på kontoret mitt ser jeg en
grønn bananklase i banantreet. Litt annerledes utsikt enn
fra kontoret i Vikevåg. Der jeg så sjø, båter og gårdene på
Mosterøy.
Det tok ikke lang tid før det kom folk vi kjente fra sørlandet
og Rennesøy. I gjesteboken var det kjente navn fra
Mosterøy. Jeg har besøkt Worboatshow-konferansen og
der dukket skiltet til Randaberg Industrier opp, og sannelig
var det folk fra Galta der også. Ikke mer enn 2 år siden jeg
var på dåpssamtale hos dem, det var kjempekjekt å
oppleve.
I løpet av 2 måneder har det skjedd mye. Som prest og
bestyrer er det mange ting som man skal bli kjent med. Det
hjelper at jeg har vært her før og kjenner litt av rutinene. Nå
er vi nettopp ferdig med julebasaren ”Scandinavian
Festival”, et samarbeid med alle de skandinaviske landene.
Det er 3 dager med musikk, salg av nisser, kofter, samt
norske, svenske og islandske produkter. I tillegg selges det
”open faced”- smørbrød i mange varianter, kaker i mange
varianter, bløtkake, sjokoladekake, ostekake, gulrotkake,
suksess mm, og for ikke å glemme cookies. Ca. 1600
mennesker var innom.
restauranter og steder som spiller musikk. New Orleans er
en by som lever nesten 24 timer i døgnet 7 dager i uken.
Som en kan si; muligens litt rolig tirsdag på natten mellom
kl. 4-6. Jazz, funk, blues, cajunmusikk, klassisk, du finner
det meste her. Byen har mye fin arkitektur fra tiden da det
var plantasjeeiere og handelsmenn som hadde mye
penger.
Det er også en by med store kontraster, rikdom og
fattigdom lever tett på hverandre. I nesten hvert lyskryss er
det folk som tigger penger, mens de fineste bilene ruller
forbi. Slike tilstander skaper også mye kriminalitet som det
er mye av i New Orleans.
Første søndag i måneden er det Jazz service. Det er gudsPå kjerka kan vi slappe av i bassenget eller nyte varme
tjeneste med jazz musikk på engelsk. Det er lokale
kvelder på balkongen. Badevannet er litt kaldt nå , men
musikere som bl.a. spiller på Preservation Hall for dem
dagtemperaturen holder fortsatt mellom 20-25 grader. Vi
som kjenner stedet.
får håpe det kan bli litt kaldere til jul slik at man får litt
I tillegg er det 2 gudstjenester i måneden på norsk. I løpet stemning. Det er subtropisk klima her som gjør at palmer
vokser i hagen og inneblomster i Norge er uteblomster her.
av uken kommer det fastboende og turister på besøk.
Lørdagen er populær, da serverer vi risgrøt kl.13.00 slik
Vi bor i en av de 4 leilighetene på kjerka og en familie fra
som mange gjør hjemme. Da kan de også handle norske
varer i butikken på kjerka., sjokolade, fiskeboller og kaviar Fredrikstad bor i en annen. To leiligheter leies ut til turister.
er ettertraktet.
Det jobber også noen lokalt ansatte på kjerka. Dette er
nordmenn som har bosatt seg her i USA.
Guttene går på en katolsk privatskole. De trives der selv
om det er mye lekser hverdag, til og med i helgene er det
lekser å gjøre. På skolen får de litt ekstra oppmerksomhet For de som vil besøke New Orleans og kirken er det
mulighet for overnatting. Se hjemmesiden for mer
siden de kommer helt fra Norge. Skoleuniform er
informasjon; www.sjomannskirken.no/neworleans
obligatorisk, og andakter og gudstjenester følger med. Så
langt ser det ikke ut til at noen tar skade av det.
Hilsen fra Frank og familien
Utenom arbeidstid er New Orleans en by med mange
muligheter. Byen lever av turister, og det utrolig mange
AUTOMATISKE RINGEANLEGG 31. OKTOBER
Askje kirke har fått automatisk ringeanlegg. Hele
reportoraet av ringing er nå mulig og det letter arbeidet for
kirketjener. Nå er det automatikk i alle kirkene i kommunen.
Sørbø kyrkje sitt anlegg ble samtidig oppgradert. Nauen klokkestøperi har levert anleggene og Rogaland Elektro har lagt opp
strøm.
Konfirmantene var på weekend til sørlandet.
Her er glimt fra Lindesnes fyr.
Slekters gang
Rennesøy sokn
Vel møtt til kyrkje
Mosterøy sokn
DØYPTE
DØPTE
Tobias Mercado Hauge son av Louelia Largo
Mercado og Tore Bru Hauge
Johan Christopher Schanche Rettedal sønn
av Inger Lise Aarrestad Rettedal og Anders
Schanche Rettedal
Emil Galta son av Marianne og Arild Galta
Olav Birkedal Hausken son av Marie Therese
Birkedal og Sigmund Håvarstein Hausken
Marius Høie son av Brit Petersen og Torbjørn
Høie
Sanna Risa dotter av Elin Kommedal
og Tom Erik Risa
GRAVLAGDE
Ada Johanne Dalaker
Tomas Bø
Velkommen:
PROGRAM FOR VÅREN 2014
SØNDAGSÅPENT KL. 19.00
26. JAN. Vikevåg bedehus
Finnøy kyrkjekor
23. FEB. Mosterøy bedehus
Åpne Dører v/Ole Lilleheim
30. MARS Vikevåg Bedehus
Bjørn Storm Johannesen: Evangeliet- Det glade budskap
27. APRIL Mosterøy bedehus
25. MAI – Vikevåg bedehus
SØRBØ KYRKJE
Det blir førjulssamling i
Sørbø kyrkje onsdag
18. desember kl 19.30
Kulturutvalget
Jonas Patawanich Øren sønn av Methinee
Patawanich og Gjermund Øren
Sebastian Falkeid Tjørhom sønn av Christine
Falkeid og Anders Tjørhom
Marius Noraas Asbjørnsen sønn av Kristine
Noraas Asbjørnsen og Ørjan Tunge Asbjørnsen
Astrid Otea Hodne Pedersen datter av
Kjersti Louise Hodne og Jøran Pedersen
Emilie Sokn Reianes datter av Laila Sokn og
Kurt Egil Reianes
Anne Karin Sivertsen datter av
Guro Sivertsen og Geir Morten Sivertsen
Hermine Tjemsland datter av Inger Liselotte
Tjemsland og Arne Tjemsland
Vigde
Dina Sofie Simonsen og Kristoffer Johannesen
Kristine Joakimsen og Kristoffer Myklebust
Ingelin Børresen og Håvard Alnes
Cecilie Torheim og Eivind Bondhus
Ingvill Totland og Bjørn Kristian Miljeteig
Marianne Kåsen og Roald H. Voll
GRAVLAGTE
Johanna Haugvaldstad
Per Ove Hodne
Torbjørn Terkelsen
Ingrid Hodnefjell Oseland
BIBEL OG BØNN I
PRESTEGARDEN
Torsdag kl. 19.30:
12.12, 23.01, 20.02, 20.03,
24.04 og 22.05.
Ta med bibel og kom!
Enkel bevertning
01.12 Hausken kyrkje
kl. 11.00
Høgmesse m/nattverd v Harry Waldeland
Innsetting av Kjetil Molvik
Ny salmebok tas i bruk
Offer til Kyrkjelydsarbeidet
Kyrkjekaffe
08.12 Askje kirke
kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/Harry Waldeland
Innsetting av Kjetil Molvik
Utdeling av 4-års bibel
Offer til Menighetsarbeidet
Kirkekaffe
15.12 Hausken kyrkje
kl. 11.00
Høgmesse m/nattverd v/Harry Waldeland
Offer til KABB
Kyrkjekaffe
15.12 Askje kirke
kl. 18.00
Konsert/Ni lesninger
Kirkekor / barnekor
Offer til Menighetsarbeidet Kirkekaffe
22.12 Vestre Åmøy Kapell kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/Kjetil Molvik
Offer til Søndagskoleforbundet
24.12 Hausken kyrkje
kl. 16.00
Familiegudstjeneste
Thor Strandenæs
Offer til Kirkens Nødhjelp
24.12 Sørbø kyrkje
kl. 16.00
Familiegudsteneste v/H. Eidhamar
Offer til Kirkens Nødhjelp
24.12 Utstein Kloster kirke
kl. 14.30 og 16.00
Familiegudstjeneste v/Harry Waldeland
Barnekoret og skolekorpset deltar
Offer til Kirkens Nødhjelp
25.12 Hausken kyrkje
Kl. 12.00
Høgmesse m/nattverd v/Kjetil Aano
Offer til Misjonsprosjektet Madagaskar
26.12 Askje kirke
kl. 11.00
Høgmesse m/nattverd v/Harry Waldeland
Offer til Stefanusalliansen
30.12 Utstein Kloster kirke kl. 18.00
Minnegudstjeneste v/Harry Waldeland
01.01 Bru og Sokn bedehus Kl. 12.00
Gudstjeneste m/nattverd v/H. Waldeland
05.01 Hausken kyrkje
Kl. 11.00
Høgmesse m/nattverd v/Kjetil Molvik
12.01 Askje kirke
kl. 11.00
Høymesse m/nattverd v/H. Waldeland
19.01 Hausken kyrkje
kl. 11.00
Høgmesse m/nattverd v/H. Waldeland
GAVER TIL KYRKJEBLADET
Med dette kyrkjebladet ligger en
giro. Du kan gi din støtte til utgivelsen ved å gi en gave.
Konto: 3230.56.82054
Tusen takk!
NYTT FRA
UTSTEIN PILEGRIMSGARD
Noen søndagskvelder gjennom året
inviterer vi til vesper i Utstein Kloster
kirke kl. 18.00. Vesper er en kort
liturgisk kveldsbønn med mye sang.
Etterpå er det kirkekaffe i Pilegrimsgarden
og et aktuelt kåseri.
26.01 Askje kirke
kl. 11.00
Høymesse m/nattverd v/Kjetil Molvik
02.02 Hausken kyrkje
Kl. 11.00
Høgmesse m/nattverd v/H. Waldeland
09.02 Askje kirke
kl. 11.00
Høymesse m/nattverd v/H. Waldeland
16.02 Hausken kyrkje
kl. 11.00
Høgmesse m/nattverd v/H. Waldeland
23.02 Askje kirke
kl. 11.00
Høymesse m/nattverd v/H. Waldeland
Det blir vesper 2. søndag i advent.
Georg Thumyr, sokneprest i Domkirken, vil
snakke om» Advent i mitt liv».
Vesper i 2014:
23. februar, 23. mars, 27. april og 7. juni.
Reidun Kyllingstad
02.03 Hausken kyrkje
kl. 11.00
Høgmesse m/nattverd
09.03 Askje kirke
kl. 11.00
Høymesse m/nattverd

Similar documents