Tolling projects in Norway

Comments

Transcription

Tolling projects in Norway
Tolling projects in Norway
Tromsø
The Rya Connection
Automatic road tolling
Rv. 80 Strømsnes
Urban toll rings
Rv. 80 Vikan
Fv. 17 Godøystraumen
Toll payments on ferries
Fv. 680 Imarsundet
Fv. 64 Atlantic Ocean Tunnel
The Sykkylv Bridge
Fuel tax
Manual toll booths
Fv. 659 Nordøyvegen
Fv. 78 Drevja
Fv. 78 Toven
Fv. 78 Hjartåsen
Fv. 714 Laksevegen
Namsos
The Fosen Package
The Green Package Trondheim
E6 East Trondheim - Stjørdal
E39 Øysand-Thamshamn
The Vossa Package
The Kvamma Package
Rv. 7 / Rv. 13 The Hardanger Bridge
Bergen
Fv. 566 Osterøy
Fv. 107 The Jondals Tunnel
The Askøy Package
Fv. 546 The Austevoll Bridge
Fv. 551 The Folgefonn Tunnel
The Bømlo Package
Fv. 545 Stord–Fitjar
The Haugalands Package
Fv. 48 Årsnes
E134 Åkrafjorden
Fv. 544 The Halsnøy Connection
Fv. 47 T-Connection
E39 Rogfast
Fv. 519 Finnfast
North Jæren
Fv. 45 Gjesdal
Fv. 255 The Gausdals Road
E16 Fønhus-Bagn
E6 Gardermoen - Kolomoen
Fv. 34 Oppland
E39 The Lister Package
Rv. 19 Horten
Tønsberg
E18 Vestfold South
E18 Aust-Agder
Kristiansand
Rv. 7 Sokna–Øregenvika
Oslo and Bærum
Rv. 23 Oslofjord Connection
E18/E6 Østfold
Fv. 108 The Kråkerøy Connection
E6 The Svinesund Connection
Updated December 8th 2014
Veger med betaling av bompenger per 8. desember 2014
Toll Roads as from 8th December 2014
Mautstrassen ab 8.12.2014
Total
< 3,5 tonn
<6m
Veg/
Road/
Strasse
Strekning/ Location/ Strecke
Bomringen Oslo E
NOK
NOK
1)
2)
Total
> 3,5 tonn
6,01–12 m
>12,4 m
NOK
NOK
NOK
3)
M/A
31
93
A
Bomringen Bærum, Akershus E
15,50
46,50
A
Bomringen Tønsberg, Vestfold E
15
30
A
Bomringen Kristiansand, Vest-Agder.
Se http://www.nyekrsbom.no E
21
42
A
Bomringen Nord-Jæren, Rogaland E
20
50
A
Bomstasjonene på Haugalandet,
Rogaland
12
24
A
Bomstasjonene i Bergen, Hordaland E
25
50
A
22,50
45
A
18
36
A
Askøypakken C
Bomringen Namsos, Nord-Trøndelag E
I
Miljøpakken Trondheim, se
http://www.trondelagbomveiselskap.no/takster
A
Ferjesambandet Flakk–Rørvik
82
164
246
A
E6
Trondheim-Stjørdal, Sør-Trøndelag A

Ranheim bomstasjon

Leistad bomstasjon

Hommelvik bomstasjon
33
17
17
66
34
34
E6
Tingberg
22
44
A
E6
Svinesundforbindelsen, Østfold
20
100
M/A
E6
Moss, Raukerud, Østfoldpakka, Østfold
23
46
A
E6
Gardermoen-Moelv, Akershus

Gardermoen–Dal

Skaberud–Kolomoen

Dal–Boksrud

Boksrud–Minnesund
14
17
15
11
28
34
30
22
E16
Bolstad (Vossapakken), Hordaland
43
86
A
A
A
1
Total
< 3,5 tonn
<6m
Veg/
Road/
Strasse
Strekning/ Location/ Strecke
NOK
NOK
1)
2)
Total
> 3,5 tonn
6,01–12 m
>12,4 m
NOK
NOK
NOK
3)
M/A
E16
Kløfta-Nybak, Akershus (tidl. Rv2)
22
44
A
E16
Fønhus-Bagn
34
68
A
E18
Dalen, Østfoldpakka, Østfold C
25
50
A
E18
Brennmoen, Østfoldpakka, Østfold C
25
40
A
E18
Langåker–Bommestad, Vestfold Sør
12
24
A
E18
Sky-Langangen, Vestfold Sør
18
36
A
E18
Inntjore, Aust-Agder
15
30
A
E18
Kviksdalen, Aust-Agder
15
30
A
E18
Østerholtheia, Aust-Agder (Nord)
30
60
A
E39
Bomstasjonene i Listerpakken, VestAgder
25
50
A
E39
Orkdalsvegen, Sør-Trøndelag

Thamshamn

Øysand
20
20
40
40
A
E134
Rullestadjuvet (Åkrafjorden),
Hordaland
40
80
A
Rv7
Sokna-Ørgenvika
70
175
A
Rv. 13
Hardangerbrua
150
600
A
Rv. 13
Svelgane (Vossapakken), Hordaland
43
86
A
Rv. 19
Skoppum, Horten, Vestfold
33
66
A
Rv. 23
Oslofjordtunnelen, Akershus/Buskerud
(fra og med 1.7.14)
50
125
A
Rv. 45
Gjesdal, Rogaland
48
85
A
Rv. 80
Strømsnes, Nordland
27
54
A
2
Total
< 3,5 tonn
<6m
Veg/
Road/
Strasse
Strekning/ Location/ Strecke
Rv. 80
Vikan, Nordland
Rv. 519
Finnøytunnelen, Rogaland
NOK
NOK
1)
2)
Total
> 3,5 tonn
6,01–12 m
>12,4 m
NOK
NOK
NOK
3)
M/A
21
42
A
150
590
A
Fv. 7
Kvammapakken

Kjepso ved Alvik

Steinsdalen (Kvam),
Hordaland
43
86
A
Fv.11,12,
14,18,19,
23,541,542
Bømlopakken
65
130
A
Fv. 17
Godøystraumen
21
42
A
Fv. 34
Oppland
27
54
A
Fv. 43
Kollevoll, Listerpakken, Vest-Agder
25
50
A
Fv. 47
T-forbindelsen
26
52
A
Fv. 64
Atlanterhavstunnelen, Møre og
Romsdal
87
400 F
Fv. 71
Rv. 60, Sykkylvsbrua, Møre og
Romsdal
35
105
A
Fv. 78
Hjartåsen
27
54
A
Fv. 78
Drevja
27
54
A
Fv. 78
Toven
85
255
A
Fv. 107
Jondalstunnelen
100
200
A
Fv. 108
Værstebrua, Ny Kråkerøyforbindelse,
Østfold
22
44
A
Fv. 108
Kråkerøybrua, gml.
Kråkerøyforbindelse, Østfold
22
44
A
Fv. 118
Svinesundforbindelsen, gamle E6,
Østfold
20
100
M/A
Fv. 128
Fossum, Østfoldpakka, gamle E18,
Østfold
25
50
A
Fv. 128
Slitu, Østfoldpakka, gamle E18,
Østfold C
25
50
A
Fv. 255
Fåberg, Prestegård, Gausdalsvegen,
Oppland
21
42
A
57
650
35/17
M
3
Total
< 3,5 tonn
<6m
Veg/
Road/
Strasse
Strekning/ Location/ Strecke
Fv. 312
Skarsmoen
Fv. 311
NOK
NOK
1)
2)
Total
> 3,5 tonn
6,01–12 m
>12,4 m
NOK
NOK
NOK
3)
M/A
16,50
33
A
Kambo, Østfoldpakka, Østfold
23
46
A
Fv. 315
Lundgård, Gausdalsvegen, Oppland
21
42
A
Fv. 544
Halsnøysambandet, Hordaland
100
320
A
Fv. 551
Folgefonntunnelen, Hordaland
72
145
A
Fv. 566
Osterøybrua, Hordaland
62
206
A
Fv.710,715,
717,755
Fosenpakken Krinsvatn
65
195
A
Fv.714
Laksevegen:

Valslag

Våvatnet
335
260
A
Fv. 680
Imarsundsambandet, Møre og
Romsdal
105
315
A
Fv. 858
Ryaforbindelsen
100
100
A
20
67
52
4
Norsk
English
Deutch
Gjelder enkelttakst uten rabatter
Price for a single passing without
discount
Gilt Einzelfahrt ohne Ermässigung
Det tas forbehold om
prisendringer
Prices are subject to change without
notice
Gebührenänderungen vorbehalten
1)
Motorsykkel
Motorbike
Motorräder
2)
Personbil (og personbil med
henger) når tillatt totalvekt for
kjøretøy og henger ikke
overstiger 3500 kg eller lengde
ikke overstiger 6 meter
Passenger car (and passenger car
with trailer in tow) when total
combined weight does not exceed
the permissible limit of 3500 kg or
the combined length does not exceed
6 metres
PKW (und PKW mit Anhänger, wenn
das erlaubte Gesamtgewicht des PKWs
und Anhängers 3500 kg oder weniger
beträgt oder eine Länge von 6 Metern
nichs überschritten wird)
3)
Passasjerer (voksne/barn)
Passengers (adults/children)
Fahrgäste (Erwachsene/Kinder)
M/A
M= Manuell bomstasjon
A= Automatisk bomstasjon
M= Manuell toll plaza
A= Automatic toll plaza
()
Snarlig forventet prisøkning
A
Det er to bomstasjoner på
strekningen Trondheim-Stjørdal.
En må betale avgift ved
passering av begge
bomstasjonene
There are two toll plazas on the route
between Trondheim and Stjørdal. A
toll must be paid at both stations
Auf der Strecke Trondheim-Stjørdal
befinden sich zwei Mautstellen. An
beiden ist beim
Durchfahren eine Gebühr zu
entrichten
B
Avgift kun fra .... Gratis motsatt
vei
Charge only in the direction from ....
No charge in the opposite direction
Mautgebühr nur von .... In
entgegengesetzer Richtung
gebührenfrei
C
Betaling kun en vei
Toll only in one direction
Maut nur einer Richtung
D
Kjøretøy med lenge inntil 6 m
med tilhenger betaler vanlig
takst
Normal charge for vehicles up to 6 m
long including trailer
Fahrzeuge bis 6 m mit Anhänger
bezahlen die normale Gebühr
E
En må betale avgift for å kunne
kjøre inn til sentrum
A charge is payable for driving into
the centre
Bei Einfahrt ins Stadtzentrum ist eine
Gebühr zu entrichten
F
> 6 m og < 12,4 m
> 6 m and <12,4 m
> 6 m und < 12,4 m
G
> 8 m, < 8 m betaler kr. 130,-
> 8 m, < 8 m pays NOK 130
> 8 m, < 8 m bezahlen NOK 130
H
Det er innkreving av bompenger
hver dag hele døgnet, men ikke
på søn- og helligdager
Road toll fee will be charged daily
around the clock apart from Sundays
and holidays
Mautgebühr wird täglich rund um die
Uhr, asser den Sonntagen und
Feiertagen, eingefordert
I
Innkreving virkedager kl. 06–18
Fees collected on workdays from 6
a.m. to 6 p.m
Mautgebühr nur am Arbeitstage von 6
Uhr bis 18 Uhr
5

Similar documents