Tillsammans Mycket på gång Mobil betalning Syns du

Comments

Transcription

Tillsammans Mycket på gång Mobil betalning Syns du
Trafikbladet
Information om trafiken i Norrköpings kommun
Samhällsinformation
Mycket på gång
i Norrköping
Sida 2
Tillsammans
halkbekämpar vi staden
Sida 3
Mobil betalning
av parkering
Sida 4-5
Syns du
på cykeln?
Sida 6
Nummer 2, 2015
November
2 Trafikbladet nr 2 2015
Det händer mycket i Norrköping nu
Efter varje säsong måste vi alltid reflektera över hur
allt praktiskt har fungerat. Vi ska nu också göra en
utvärdering av hur uteserveringarna har fungerat i
sommar efter att vi ändrade lite på tidigare regler.
Uteserveringarna ger, förutom mat och dryck, en
trivsel i staden, men de måste vara till för alla ur
tillgänglighetssynpunkt.
Fler grönytor blev också klippta i år. Vi gjorde vad
vi kunde för att prioritera gräsklippning då vi vet att
frågan både engagerar och skapar en och annan
irritation… I våra yttre kommundelar pågår en
hastighetsöversyn. En översyn som på sina håll har
väckt starka känslor och många åsikter, oavsett om
förslaget har varit lägre eller högre hastighet. Kommunen ska nu gå igenom alla lokala synpunkter som har
kommit in och därefter besluta om vilka hastigheter
som ska råda. Jag hoppas
de flesta ska känna sig
nöjda efter det.
Karin Jonsson,
ordförande i
tekniska nämnden
Vilbergsrondellen
Kolmårdens Djurpark
Hastighetsöversyn
Vid Vilbergsrondellen bygger vi om för
att höja trafiksäkerheten samt underlätta för gående och cyklister.
Just nu pågår ett projekt för att förbättra trafiksituationen vid Kolmårdens
Djurpark. I och med ombyggnationen
ökas tillgängligheten och trafiksäkerheten för både besökare och boende
i området.
Under sommaren och hösten har vi
samlat in synpunkter från vägföreningar i Norrköpings ytterområden
gällande den pågående hastighetsöversynen.
Det är en hårt trafikerad plats och
eftersom det finns en skola i närheten
prioriteras säkerheten.
På platsen byggs mittrefuger vilket gör
att fotgängare och cyklister inte behöver
passera två körfält i taget. Samtliga
passager tillgänglighetsanpassas och
i anslutning till Sprängstensgatan blir
det bättre belysning.
För att minska trafikflödet på främst
väg 903 ska en ny parkering anläggas
strax intill djurparken. Vid Tropicarium
flyttas den befintliga vägen för att
skapa en bättre trafikmiljö. Arbetet
beräknas vara klart innan parken
öppnar för säsongen 2016.
Vi går nu igenom alla svar och under
våren påbörjas omskyltningen!
Löpande information om detta
kommer att finnas på norrkoping.se.
Mål för trafikarbetet
I Tekniska kontorets uppdragsplan finns politiska mål som tekniska kontoret ska jobba med att uppfylla under
mandatperioden 2015-2018. När det gäller trafik handlar det om mål för hållbarhet, trafiksäkerhet, trygghet
och tillgänglighet. Det innebär bland annat att arbeta för att fler ska gå, cykla och åka kollektivt.
Läs mer om kommunens olika mål på norrkoping.se.
Foto: Fotofabriken
Vägar asfalteras, det grävs ner bredband och nya
trafiksäkerhetshöjande åtgärder är på gång på många
ställen. Sommarens alla planteringar har bytt skepnad
och nu rustas det istället för vintersäsongen.
3 Trafikbladet nr 2 2015
Tillsammans halkbekämpar vi staden
Håll utkik efter vår kampanj ”Tillsammans halkbekämpar vi staden!” – den dyker upp när vintern kommer till stan!
Är du rädd om dig själv och dina medmänniskor? Varje vinter finns oturen framme och en
bruten handled kan bli en tråkig utgång. Om vi tillsammans hjälps åt att förhindra olyckor
kan fler njuta av en härlig vinter.
Tillsammans med Räddningstjänsten Östra Götaland,
Region Östergötland och Linköpings kommun har
vi i Norrköping tagit fram en gemensam kampanj.
Kampanjen upplyser dig om vad du kan göra för att
underlätta för alla under vinterhalvåret och vad som
faktiskt är dina skyldigheter.
Tips på vad du kan göra
Att använda broddar och dubbdäck på cykeln är två
enkla tips, men det finns även saker du kan göra i din
omgivning för en säkrare miljö för dig själv och dina
medmänniskor.
Vi vet att det är lite tråkigt men sanningen är den att
vi alla har ett ansvar för att ingen halkar utanför vårt
eget hus. Du måste hålla trottoaren, eller motsvarande
yta, i bra skick. Det innebär att du som ägare av ett
hus så fort som möjligt ska ta bort snö och is och
halkbekämpa trottoaren. Kommunen har två platser
där du som privatperson kan hämta sand för att sanda
utanför ditt hus; i Navestad och på Himmelstalund.
Som husägare måste du även se till så att inga istappar eller snö kan ramla ner från ditt tak. När du har
skottat taket, se till att flytta snön från gångbanan in
på tomten. Snön får inte läggas ut i körbanan eller i
plogvallen.
Tänk även på hur du parkerar din bil. Felparkerade
bilar stör framkomligheten och gör det svårt för
snöröjningen att ta sig fram. Och du, glöm inte
räddningstjänsten. De måste kunna komma fram till
rökluckor, brandposter och utrymningsvägar måste
vara fria från snö och is.
Här kan du hämta sand
I år kan du som vanligt hämta sand vid
Himmelstalunds grusparkering och vid
hundrastgården i Navestad.
4 Trafikbladet nr 2 2015
Mobil betalning av parke
Det nya systemet ska underlätta för dig
Norrköpings kommun har tecknat avtal med Parkster
för hantering av mobila betaltjänster för parkering.
Tjänsten lanserades i mitten av september. Från och
med nu är det en enda aktör för alla våra kommunala
parkeringsplatser anslutna till City-P.
Tanken är att underlätta för alla att kunna betala sin
parkering i Norrköping. Vi vill att tjänsten inte ska
innebära några extra kostnader Det är möjligt att köpa
alla våra olika typer av biljetter och parkeringskort
genom denna tjänst.
Norrköpings kommun måste regelbundet upphandla sina tjänster för
att säkerställa bästa pris och kvalitet.
Upphandlingen om mobila betaltjänster
för parkering vanns av Parkster.
Fördelar:
• Ingen extra kostnad.
• Du slipper söka upp en biljettautomat för att köpa
eller förlänga biljett.
• Du får en påminnelse i mobilen när biljetten är på
väg att gå ut.
• Det är enkelt att förlänga din biljett oavsett om
det är en tim-, dygns- eller månadsbiljett.
• Du väljer betalsätt: faktura via e-post, vanlig post
eller koppla ditt kort till tjänsten.
• För företag finns möjligheten att koppla flera bilar
till en samlingsfaktura.
• Checka in/checka ut när du vill.
Olika sätt att betala mobilt
Som kund har du tre möjligheter till mobil betalning.
Antingen laddar du ner appen och loggar in dina uppgifter där, eller så skickar du ett sms med registreringsnummer, personnummer och zonkod för inloggning.
Alternativ tre är att du ringer till talsvar och pratar in
dina uppgifter.
Du kan alltid checka in och ut när du vill. Minsta
avgift är 10 kr i blå zon och 20 kr i röd zon.
5 Trafikbladet nr 21 2015
ering
Frågor & Svar
Vad kostar det att använda Parkster?
Det tillkommer inga extra avgifter när du parkerar i
Norrköpings kommun och använder App, sms eller
talsvar.
Hur vet p-vakterna att jag använder
Parkster?
För bilar utan synlig p-biljett gör p-vakterna en sökning
på ditt registreringsnummer i sin handdator och ser då
din elektroniska biljett. P-vakterna tittar normalt inte
efter någon dekal som visar att du använder Parkster.
Vad behövs för att använda Parkster?
För att använda App krävs att du har en iPhone eller
Androidtelefon. För att använda sms-tjänsten krävs
att din mobil kan skicka och ta emot sms. För talsvar
krävs att du kan ringa med din mobil.
Behöver jag kolla upp taxakod på
automaten?
Om du använder appen, krävs ingen taxa- eller zonkod. Använder du sms-tjänsten krävs det att du har
zonkoden för att kunna parkera in, den hittar du på
skyltar i anslutning till p-platsen. För talsvar se
skyltningen vid parkeringsplatsen.
Så här kan du betala
I Norrköpings kommun har vi tre olika alternativ för
betalning av parkering:
1. Betala mobilt. Köp alla våra parkeringskort och
biljetter direkt i mobilen.
2. Betala i biljettautomat. Använd kort eller
kontanter för att betala avgiften.
Kontanthanteringen försvinner 1 oktober 2016.
3. Köp parkeringskort på turistbyrån Upplev
Norrköping. Betala med kort eller kontanter.
Alla typer av biljetter
och parkeringskort
City-P blå biljett
City-P röd biljett
Dygnsbiljett
Boendebiljett
300-kronorskort
400-kronorskort
6 Trafikbladet nr 2 2015
Syns du på cykeln?
Att cykla året runt är bra för både hälsan, miljön och plånboken. Men det är viktigt att
du syns för att det ska bli ett säkert färdsätt.
Under vecka 45 var Norrköpings kommun tillsammans
med Linköpings kommun, räddningstjänsten och
polisen ute på stan för att påminna om hur viktigt
det är med cykellyse och reflexer. Som de flesta vet är
det dessutom olagligt att cykla utan att ha lyse och
reflexer på cykeln. Vi delade ut närmare 1 000 stycken
cykellysen och reflexer här i Norrköping och hoppas
därmed se fler upplysta cyklister i vinter. Var rädd om
dig i trafiken!
Gör ett aktivt däckval!
Visste du att...
Vill du vara med och påverka miljön i Norrköping? Det
kan du göra genom att aktivt välja vinterdäck.
med reflex syns du på
ungefär 125 meters håll
i mörker om du möter
en bil med halvljuset på.
Dubbfria däck och dubbdäck har olika egenskaper och det finns inget
däck som är bäst på alla underlag. Vi vill uppmana dig att göra ett val
när det är dags att köpa nya vinterdäck. Har du ändrat dina körvanor,
bytt bil eller kör du på andra vägar? Vi har tagit fram information så
du lättare ska kunna se vilken typ av däck som passar dig bäst.
Läs mer på www.norrkoping.se/dackval.
Utan reflexer och i mörka
kläder ser bilföraren dig
när bilen är 20-30 meter
från dig. Om du har ljus
klädsel syns du på ungefär 60 meters håll.
Källa: Trafikverket
7 Trafikbladet nr 2 2015
Vanliga frågor till tekniska kontoret
Tekniska kontorets kundservice hjälper varje dag norrköpingsbor som ringer med frågor
eller vill lämna synpunkter. Här får du snabbt hjälp med frågor kring gator, belysning,
parker, skolskjuts eller för att anmäla fel på kommunal mark. Ring oss på 011-15 29 00
eller mejla till [email protected]
Några av de frågor som vi får under vinterhalvåret:
Vad är ett sopsaltstråk?
I Norrköping har vi uppsatta mål att främja cykling.
Med speciella sop- och saltmaskiner underhåller vi
våra utvalda huvudcykelstråk, dessa sträckor kallar vi
för sopsaltstråk.
När det snöar åker våra maskiner ut redan när det
kommit 1 cm snö. Snön borstas bort och vid behov
saltas cykelbanan. Allt för att du som cyklar ska ha
möjlighet att göra det året om.
Var ska jag lägga min snö?
Snö från tak, gårdar med mera får absolut inte köras
ut på gator eller läggas i plogvallen, utan ska läggas
upp på tomten.
Varför kommer ingen plogbil till min gata?
Först och främst snöröjs prioriterade gång- och cykelbanor. När de är klara plogas gator enligt en särskild
prioriteringskarta. Först när det är klart plogas övriga
vägnätet där bostadsgator ingår. Det finns ingen exakt
tid för när snöröjningen sker på en särskild gata.
Tänk på att om snön fortsätter falla under lång tid
kan det hända att snöröjarna måste börja om från
början med de prioriterade vägarna. Då tar det förstås
lite längre tid innan plogbilen kommer till din gata.
Vad tycker du om Trafikbladet?
Nu har du chansen att tycka till om Trafikbladet.
Brukar du läsa bladet, vad tycker du om innehållet
och vad skulle du vilja läsa mer om? Det är några av
de frågor som finns med i vår undersökning.
Svara på vår enkla och korta enkät som finns på
www.norrkoping.se/trafikbladet.
Tack för att du tycker till!
Hur mäter ni snödjupet?
Snödjupet mäts oftast genom en uppskattning men
ibland också med tumstock. Det är antalet centimeter
fallen snö som avgör när det är dags för entreprenören
att ge sig ut och ploga.
Varför körs inte snön bort?
Bortforsling av snövallar innebär en extrakostnad för
kommunen. Först när kommunen anser att vallarna
orsakar trafikfara och att framkomligheten blir för
dålig forslas snön bort.
Som vintercyklist bör du byta till dubbdäck eller vinterdäck som inte blir hårda av kyla, använda
lysen och reflexer samt skydda det viktigaste du har - använd cykelhjälm.
Källa: Trafikverket
Trafikbladet är tidningen för dig som är trafikant i Norrköpings kommun.
Här vill vi på tekniska kontoret informera dig om hur vi planerar trafiken
i kommunen, förbättrar trafikmiljön och ökar tillgängligheten för alla invånare.
Vi informerar även om hur vi arbetar för att öka trafiksäkerheten
och hur vi arbetar för att uppnå ett hållbart resande.
Kontakta kundservice
Redaktion för Trafikbladet
Läs mer på webben
vid frågor, synpunkter och felanmälan.
Redaktion:
Pernilla Juhlin, Maria Egebäck, Martin
Schmidt och My Wantell
Besök vår webbplats
www.norrkoping.se/trafik för
ständigt uppdaterad information
om till exempel nya projekt och
hur vi arbetar med trafiksäkerhet.
Telefon: 011-15 29 00
Besöksadress: Förvaltningshuset Rosen,
Trädgårdsgatan 21
Telefon- och besökstider:
Måndag - fredag klockan 8-16
Lunchstängt klockan 12-13
E-post: [email protected]
Felanmälan på webben:
www.norrkoping.se/felanmalan-gator-stadsmiljo
TEKNISKA KONTORET
Adress: Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21, 601 81 Norrköping
Tel: 011-15 29 00
E-post: [email protected]
www.norrkoping.se
Redaktör/layout: Iréne Lidén
Foton/illustrationer: Norrköpings
kommun (om inget annat anges)
Ansvarig utgivare: Leif Lindberg

Similar documents