Korrigert oppgave PRK 36611~1039227

Comments

Transcription

Korrigert oppgave PRK 36611~1039227
Mappeevaluering
PRK 36611
Skrivetrening for PR og Markedskommunikasjon
Utleveringsdato:
17.08.2015
kl.
09.00
Totalt antall sider:
2
Innleveringsdato:
02.12.2015
kl.
12.00
Vedlegg:
0
Teller 100 % av PRK 3661
Kontinuasjon:
Ansvarlig institutt:
Kommunikasjon og kultur
FORMELLE KRAV – LES DETTE NØYE
Mappeevalueringen skal løses individuelt. Samarbeid mellom flere om utarbeidelse av besvarelsen blir betraktet
som fusk eller forsøk på fusk og rammes av Forskrift om opptak, studier og eksamen for Handelshøyskolen BI,
som det forutsettes at studentene er kjent med.
Besvarelsen skal innleveres forsvarlig stiftet eller innbundet i tre (3) eksemplarer. Unngå plastlommer,
plastmapper, permer og lignende.
Forsiden skal inneholde:
 ID-nummer (7 siffer – plasseres i øverste høyre hjørne). Studentenes navn skal ikke stå på forsiden av
besvarelsen.
 Eksamenskode (5 siffer), kursnavn og eventuelt tittel på oppgaven
 Ut- og innleveringsdato
 Eksamenssted
 Merkes eventuelt konfidensiell
Retningslinjer for layout:
 A4-format, med 5 cm venstremarg og 2 cm høyre-, topp- og bunnmarg
 Skrifttype Times New Roman og linjeavstand 1½ i 12 pkt skrift (300-350 ord pr side)
 Sidene skal nummereres
 Det skal utarbeides en innholdsfortegnelse først i besvarelsen .
Innlevering:
Besvarelsen skal leveres innen fastsatt dato og klokkeslett ved studentens eksamenssted.
Unntatt fra dette er studenter ved studiestedene BI Nettstudier, BI Bank og finans og BI Forsikring, som kan
sende besvarelsen til sitt eksamenssted. Den samme muligheten har studenter som følger Bachelor of
Management-programmer, Master of Management-programmer eller bedriftsinterne kurs.
Besvarelsen sendes som ”Ekspress – Over natten kontant”. Minimumskrav til format på pakken er 23x13x1 cm.
Fra utlandet skal DHL, TNT e.l. benyttes. Forsendelsen må være registrert innlevert hos distributør innen fristen
for innlevering av eksamensbesvarelsen.
For nøyaktig postadresse til eksamensstedet, se www.bi.no.
Postadresse for eksamensstedene BI Oslo, BI Bank og Finans, BI Nettstudier og BI Forsikring er:
Handelshøyskolen BI i Oslo, Eksamenskontoret, 0442 Oslo.
NB! Innleveringsfristen er ufravikelig. For sent innleverte besvarelser blir ikke sensurert.
Husk å levere egenerklæring.
Lykke til!
Side 1 av 2
Tre ulike tekstarbeider skal inn i mappa:
1. Stillingsannonse tilpasset publisering på FINN.no (logo, kart etc. skal ikke med)
Arbeidsplass: Teddy TV
Stilling: Økonomimedarbeider
Omfang: 4000-4500 tegn inkludert mellomrom
Utfordring: lag en tekst som både gjenspeiler et kreativt TV-produksjonsmiljø,
samtidig som denne stillingen retter seg mot en økonom.
Viktig justering!
I oppgaveteksten over står det opprinnelig 4000-4500 tegn inkludert mellomrom. Det
har vært noe forvirring knyttet til dette omfanget, fordi det er såpass stor variasjon i
annonsene som ligger ute på FINN. Derfor har vi nå besluttet å akseptere
innleveringer ned til 3000 tegn inkludert mellomrom. Dette medfører imidlertid at
tekst som på FINN står under 'Nøkkelopplysninger' ikke skal inkluderes i besvarelsen,
men alle sjangerkonvensjoner skal ellers med (minus visuelle uttrykk som logo, kart,
FINN sin egen utforming/oppsett etc.).
2. Pressemelding
Oppdragsgiver: Handelshøyskolen BI
Sak: Rekordhøye søkertall 2015
Omfang: Maksimalt én A4-side med 2,5 cm marg alle sider, Times New Roman 12
pkt. (16 pkt. på overskrift).
Formelle krav: Utformingen skal følge alle sjangerkrav for en pressemelding (som
gjennomgått i kurset).
Tillegg: Minst én person skal uttale seg i pressemeldingen – helst noen utenfor BIsystemet, med mindre det er en medstudent. For eksempel kan dette være en tidligere
student som nå er i en spennende jobb på grunn av sine studier her, det kan være en
arbeidsgiver som har ansatt tidligere studenter fra linjen eller liknende. Dette
intervjuet skal leveres inn som vedlegg, og teller ikke med i makslengde.
3. Kronikk
Tema: Selvvalgt
Omfang: Mellom 6300 og 7000 tegn inkludert mellomrom.
(Dersom kronikken skal sendes inn til en redaksjon i etterkant av studiearbeidet vil
dere måtte tilpasse teksten til den aktuelle redaksjonens formelle krav.
Lykke til!
Side 2 av 2

Similar documents